ABOUT THE SPEAKER
Joshua Prager - Journalist
Joshua Prager’s journalism unravels historical secrets -- and his own.

Why you should listen

Joshua Prager writes for publications including Vanity Fair, The New York Times and The Wall Street Journal, where he was a senior writer for eight years. George Will has described his work as "exemplary journalistic sleuthing."

His new book, 100 Years, is a list of literary quotations on every age from birth to one hundred. Designed by Milton Glaser, the legendary graphic designer who created the I ♥ NY logo, the book moves year by year through the words of our most beloved authors, revealing the great sequence of life.

His first book, The Echoing Green, was a Washington Post Best Book of the Year. The New York Times Book Review called it “a revelation and a page turner, a group character study unequaled in baseball writing since Roger Kahn’s Boys of Summer some three decades ago.”

His second book, Half-Life, describes his recovery from a bus crash that broke his neck. Dr. Jerome Groopman, staff writer at the New Yorker magazine, called it “an extraordinary memoir, told with nuance and brimming with wisdom.

Joshua was a Nieman fellow at Harvard in 2011 and a Fulbright Distinguished Chair at Hebrew University in 2012. He was born in Eagle Butte, South Dakota, grew up in New Jersey, and lives in New York. He is writing a book about Roe v. Wade.

 

More profile about the speaker
Joshua Prager | Speaker | TED.com
TEDActive 2015

Joshua Prager: Wisdom from great writers on every year of life

Joshua Prager: Mądrość wielkich pisarzy na każdy rok życia

Filmed:
1,797,150 views

Choć ludzie bardzo się od siebie różnią, każdego czeka ta sama sekwencja w miarę upływu lat, a współdzielone wzorce trafiają na karty naszych ulubionych książek. W swojej poruszającej prelekcji dziennikarz Josh Prager analizuje wszystkie etapy życia, cytując takich autorów jak Norman Mailer, Joyce Carol Oates, William Trevor i innych wielkich pisarzy, przy wizualizacjach grafika Miltona Glasera. „Powieści mówią nam, kim byliśmy, kim jesteśmy, a także to, kim się staniemy” - mówi Prager.
- Journalist
Joshua Prager’s journalism unravels historical secrets -- and his own. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'm turningobrócenie 44 nextNastępny monthmiesiąc,
0
774
2392
Za miesiąc kończę 44 lata
00:15
and I have the sensesens that 44
is going to be a very good yearrok,
1
3190
4480
i czuję, że 44 rok mojego życia
będzie naprawdę udany,
00:19
a yearrok of fulfillmentRealizacja, realizationRealizacja.
2
7694
2901
to rok spełnienia, pełnej realizacji.
Wydaje mi się tak nie dlatego,
00:23
I have that sensesens,
3
11532
1363
00:24
not because of anything
particularszczególny in storesklep for me,
4
12919
3047
że czeka mnie coś szczególnego,
00:27
but because I readczytać it would be a good yearrok
5
15990
2760
lecz dlatego, że przeczytałem,
że będzie to dobry rok
00:30
in a 1968 bookksiążka by NormanNorman MailerMailer.
6
18774
3001
w książce Normana Mailera z 1968 roku.
00:34
"He feltczułem his ownwłasny agewiek, forty-fourczterdzieści cztery ..."
7
22497
2952
"Czuł własny wiek,
czterdzieści cztery lata..."
00:37
wrotenapisał MailerMailer in "The ArmiesArmie of the Night,"
8
25473
2918
napisał Mailer w "Armiach Nocy",
00:40
"... feltczułem as if he were a solidsolidny embodimentwcielenie
9
28415
2462
"...czuł, że jest solidnym ucieleśnieniem
00:42
of bonekość, musclemięsień, heartserce, mindumysł,
and sentimentsentyment to be a man,
10
30901
3770
kości, mięśni, serca, umysłu
i sentymentu bycia człowiekiem,
00:46
as if he had arrivedprzybył."
11
34695
1839
jakby właśnie tu przybył".
00:49
Yes, I know MailerMailer
wasn'tnie było writingpisanie about me.
12
37207
2504
Tak, wiem, że Mailer nie pisał o mnie.
00:52
But I alsorównież know that he was;
13
40295
1788
Ale wiem również,
że pisał o nas wszystkich
00:54
for all of us -- you, me,
the subjectPrzedmiot of his bookksiążka,
14
42617
3974
o Tobie, o mnie, podmiotach jego powieści,
00:58
agewiek more or lessmniej in stepkrok,
15
46615
2210
w wieku mniej lub bardziej zgodnym,
01:00
proceedkontynuować from birthnarodziny
alongwzdłuż the samepodobnie great sequencesekwencja:
16
48849
2965
przez tę samą wielką sekwencję
zaczętą w dniu narodzin:
01:05
throughprzez the wonderscuda
and confinementsporody of childhooddzieciństwo;
17
53224
2558
przez cuda i ograniczenia dzieciństwa;
01:08
the emancipationsEmancipations
and frustrationsfrustracje of adolescenceokres dojrzewania;
18
56425
3336
wyzwolenia i frustracje
okresu dojrzewania;
01:12
the empowermentsinicjacje
and millstoneskamienie młyńskie of adulthooddorosłość;
19
60380
3119
upełnomocnienia i kamienie
milowe dorosłości,
01:16
the recognitionswyróżnienia
and resignationsrezygnacje of oldstary agewiek.
20
64188
3526
uznania i rezygnacje starości.
01:20
There are patternswzorce to life,
21
68391
1902
Istnieją wzorce, jak żyć,
01:22
and they are sharedudostępniony.
22
70317
1334
i są one przekazywane dalej.
01:24
As ThomasThomas MannMann wrotenapisał:
"It will happenzdarzyć to me as to them."
23
72230
4799
Jak napisał Thomas Mann:
"Przydarzy się to mnie, tak samo, jak im".
01:29
We don't simplypo prostu liverelacja na żywo these patternswzorce.
24
77772
2217
Nie żyjemy po prostu podług tych wzorców.
01:32
We recordrekord them, too.
25
80013
1729
Także je rejestrujemy.
01:33
We writepisać them down in booksksiążki,
where they becomestają się narrativesnarracje
26
81766
3207
Zapisujemy je w książkach,
gdzie stają się narracjami,
01:36
that we can then readczytać and recognizerozpoznać.
27
84997
2194
które później możemy czytać i rozpoznać.
01:39
BooksKsiążki tell us who we'vemamy been,
28
87669
2291
Książki mówią nam kim byliśmy,
01:41
who we are, who we will be, too.
29
89984
2842
kim jesteśmy i kim się staniemy.
01:45
So they have for millenniatysiąclecia.
30
93492
1963
Tak jest przez tysiąclecia.
01:48
As JamesJames SalterSalter wrotenapisał,
31
96162
1643
Jak napisał James Salter,
01:49
"Life passesKarnety into pagesstrony
if it passesKarnety into anything."
32
97829
3927
"Jeśli życie w coś przenika,
to właśnie w karty książek".
01:54
And so sixsześć yearslat agotemu,
a thought leaptskoczył to mindumysł:
33
102979
3369
I tak, sześć lat temu, naszła mnie myśl:
01:58
if life passedminęło into pagesstrony,
there were, somewheregdzieś,
34
106372
3931
jeśli życie przeniknęło w karty książek,
02:02
passagesfragmenty writtenpisemny about everykażdy agewiek.
35
110327
2360
to gdzieś tam są strony
zapisane o każdym wieku.
02:04
If I could find them, I could
assemblegromadzić them into a narrativenarracja.
36
112711
3580
Jeśli uda mi się je znaleźć,
można z nich ukuć jedną spójną narrację.
02:08
I could assemblegromadzić them into a life,
37
116315
2038
Mógłbym, łącząc je, stworzyć życie,
02:10
a long life, a hundred-yearsto lat life,
38
118377
2746
długie życie, stuletnie,
02:13
the entiretycałość of that samepodobnie great sequencesekwencja
39
121147
2293
całokształt tej samej wielkiej sekwencji,
02:15
throughprzez whichktóry the luckiestnajszczęśliwszy amongpośród us passprzechodzić.
40
123464
2564
przez którą przechodzą ci z nas,
którzy mają najwięcej szczęścia.
02:19
I was then 37 yearslat oldstary,
41
127321
2476
Miałem wtedy 37 lat,
02:22
"an agewiek of discretionuznania,"
wrotenapisał WilliamWilliam TrevorTrevor.
42
130613
2856
"To wiek rozwagi", napisał William Trevor.
02:27
I was proneskłonny to meditatingmedytacji on time and agewiek.
43
135074
3224
Byłem skłonny do rozmyślania
nad czasem i wiekiem.
02:30
An illnesschoroba in the familyrodzina
and laterpóźniej an injuryzranienie to me
44
138322
2843
Choroba w rodzinie, a później mój wypadek
02:33
had long madezrobiony clearjasny that growingrozwój oldstary
could not be assumedzakłada, że.
45
141189
3285
jasno pokazały że nie można
brać starości za pewnik.
02:37
And besidesoprócz, growingrozwój oldstary
only postponedprzełożone the inevitablenieunikniony,
46
145056
3635
A poza tym, starzenie się
tylko opóźnia nieuniknione,
02:40
time seeingwidzenie throughprzez
what circumstanceokoliczności did not.
47
148715
2677
czas dokaże tego,
czego nie dokazały inne okoliczności.
02:43
It was all a bitkawałek dishearteningprzygnębiające.
48
151947
1808
To wszystko było trochę przygnębiające.
02:46
A listlista, thoughchociaż, would last.
49
154413
2421
jednak lista przetrwa.
02:49
To chronicleKronika a life
yearrok by vulnerablewrażliwy yearrok
50
157334
3145
Spisywanie życia rok po roku
02:52
would be to claspzapięcie and to groundziemia
what was fleetingulotne,
51
160503
3237
ogarnie je i zatrzyma to, co przemija,
02:55
would be to providezapewniać myselfsiebie and othersinni
a glimpsedojrzeć into the futureprzyszłość,
52
163764
3343
zapewni mnie i innym wgląd w przyszłość,
02:59
whetherczy we madezrobiony it there or not.
53
167131
1778
czy tam dotrzemy, czy nie.
03:01
And when I then beganrozpoczął się to compilekompilacji my listlista,
I was quicklyszybko obsessedobsesję,
54
169574
4087
Kiedy zacząłem opracowywać swoją listę,
szybko stało się to obsesją,
03:05
searchingbadawczy pagesstrony and pagesstrony
for ageswieczność and ageswieczność.
55
173685
3193
przetrząsałem wiele stron
w poszukiwaniu wieków i epok.
03:09
Here we were at everykażdy annualroczny stepkrok
throughprzez our first hundredsto yearslat.
56
177702
4235
Oto każdy nasz krok
przez pierwsze sto lat życia.
03:14
"Twenty-sevenDwadzieścia siedem ... a time
of suddennagły revelationsrewelacje,"
57
182624
3012
"Dwadzieścia siedem lat
- czas nagłych objawień",
03:19
"sixty-twosześćdziesiąt dwa, ... of subtlesubtelny diminishmentsdiminishments."
58
187048
3568
"Sześćdziesiąt dwa
- wiek subtelnych umniejszeń".
03:23
I was mindfulpomny, of coursekurs,
that suchtaki insightswgląd were relativekrewny.
59
191989
3900
Zdawałem sobie sprawę,
że takie spostrzeżenia są względne.
03:28
For startersRozruszniki, we now liverelacja na żywo longerdłużej,
and so agewiek more slowlypowoli.
60
196405
4055
Po pierwsze żyjemy teraz dłużej
i starzejemy się wolniej.
03:33
ChristopherChristopher IsherwoodIsherwood used
the phrasewyrażenie "the yellowżółty leafliść"
61
201151
3160
Christopher Isherwood
użył sformułowania "żółty liść"
03:36
to describeopisać a man at 53,
62
204335
2151
na opisanie człowieka w wieku 53 lat
03:38
only one centurystulecie after LordPan ByronByron
used it to describeopisać himselfsamego siebie at 36.
63
206510
4319
ledwie 100 lat po tym, jak lord Byron
opisał tak siebie w wieku 36 lat.
03:42
(LaughterŚmiech)
64
210853
2277
(Śmiech)
03:45
I was mindfulpomny, too, that life
can swinghuśtawka wildlyszalenie and unpredictablynieprzewidywalny
65
213154
3619
Byłem świadomy również tego,
że życie z roku na rok
zmienia się dziko i nieprzewidzianie
03:48
from one yearrok to the nextNastępny,
66
216797
1788
03:50
and that people maymoże experiencedoświadczenie
the samepodobnie agewiek differentlyróżnie.
67
218609
2775
i że tego samego wieku
można doświadczać w różny sposób.
03:54
But even so, as the listlista coalescedscalone,
68
222045
3574
Ale i tak, w miarę rośnięcia listy
03:57
so, too, on the pagestrona, clearjasny
as the reflectionodbicie in the mirrorlustro,
69
225643
3389
na stronie pojawiło się
jak odbicie w lustrze
04:01
did the life that I had been livingżycie:
70
229056
1916
moje własne życie:
04:03
findingodkrycie at 20 that "... one is lessmniej
and lessmniej sure of who one is;"
71
231710
3419
w wieku 20 lat "...jesteś coraz mniej
pewny tego, kim jesteś".
04:08
emergingwyłaniający się at 30 from the "... wastelandPustkowie
of preparationprzygotowanie into activeaktywny life;"
72
236002
4515
trzydziestka zastaje cię w "...pustce
przygotowań do aktywnego życia",
04:13
learninguczenie się at 40 "... to closeblisko softlydelikatnie
the doorsdrzwi to roomspokoje
73
241057
4116
po czterdziestce uczysz się
"...po cichu zamykać drzwi pokojów,
04:17
[I would] not be comingprzyjście back to."
74
245197
2129
do których już nie wrócę".
04:20
There I was.
75
248720
1595
Tak wyglądała moja sytuacja.
04:23
Of coursekurs, there we all are.
76
251885
2258
Oczywiście, to sytuacja nas wszystkich.
04:26
MiltonMilton GlaserGlaser, the great graphicgrafiki designerprojektant
77
254762
2438
Milton Glaser, wspaniały grafik,
04:29
whosektórego beautifulpiękny
visualizationswizualizacje you see here,
78
257224
2811
którego piękne wizualizacje widzicie tutaj
04:32
and who todaydzisiaj is 85 --
79
260519
1860
i który dzisiaj ma 85 lat,
04:34
all those yearslat "... a ripeningdojrzewanie
and an apotheosisApoteoza," wrotenapisał NabokovNabokov --
80
262403
4100
wiek "dojrzewania i apoteozy",
jak pisał Nabokov,
04:39
notedzauważyć to me that, like artsztuka and like colorkolor,
81
267211
3458
pokazał mi, że tak jak sztuka i kolor,
04:43
literatureliteratura helpspomaga us to rememberZapamiętaj
what we'vemamy experienceddoświadczony.
82
271455
2852
literatura pomaga nam pamiętać to,
czego doświadczyliśmy.
04:47
And indeedw rzeczy samej, when I sharedudostępniony
the listlista with my grandfatherDziadek,
83
275095
3738
I rzeczywiście, kiedy podzieliłem się
moją listą z dziadkiem,
04:50
he noddedskinął głową in recognitionuznanie.
84
278857
1736
ze zrozumieniem skinął głową.
04:53
He was then 95 and soonwkrótce to dieumierać,
85
281339
3242
Miał wtedy 95 lat i miał niedługo umrzeć,
04:57
whichktóry, wrotenapisał RobertoRoberto BolaBolaño,
86
285234
2121
co, napisał Roberto Bolaño,
04:59
"... is the samepodobnie as never dyingumierający."
87
287379
2321
"...jest tym samym, co nigdy nie umierać".
05:03
And looking back, he said to me that, yes,
88
291556
2640
Patrząc wstecz, powiedział mi, że owszem
05:07
ProustProust was right that at 22,
we are sure we will not dieumierać,
89
295357
4492
Proust miał rację, że w wieku 22 lat
jesteśmy pewni, że nie umrzemy,
05:13
just as a thanatologistthanatologist
namedo imieniu EdwinEdwin ShneidmanShneidman was right
90
301873
2781
tak samo jak tanatolog
Edwin Shneidman miał też rację,
05:16
that at 90, we are sure we will.
91
304678
2765
że w wieku 90 lat jesteśmy pewni,
że jednak umrzemy.
05:21
It had happenedstało się to him,
92
309229
1392
Przytrafiło się to jemu,
05:23
as to them.
93
311234
1205
tak jak i im.
05:27
Now the listlista is doneGotowe:
94
315479
1453
Teraz lista jest gotowa:
05:30
a hundredsto yearslat.
95
318169
2020
sto lat.
05:33
And looking back over it,
96
321443
1624
I patrząc na to wstecz,
05:36
I know that I am not doneGotowe.
97
324298
1906
wiem, że nie skończyłem.
05:38
I still have my life to liverelacja na żywo,
98
326800
2095
Wciąż mam swoje życie do przeżycia,
05:40
still have manywiele more pagesstrony to passprzechodzić into.
99
328919
2500
wciąż wiele stron,
do których mogę przejść.
05:44
And mindfulpomny of MailerMailer,
100
332546
1852
Świadomy Mailera
05:46
I awaitczekają na 44.
101
334422
1610
oczekuję 44 urodzin.
05:48
Thank you.
102
336746
1178
Dziękuję.
05:49
(ApplauseAplauz)
103
337948
10862
(Brawa)
Translated by Patrycja Dzianok
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Joshua Prager - Journalist
Joshua Prager’s journalism unravels historical secrets -- and his own.

Why you should listen

Joshua Prager writes for publications including Vanity Fair, The New York Times and The Wall Street Journal, where he was a senior writer for eight years. George Will has described his work as "exemplary journalistic sleuthing."

His new book, 100 Years, is a list of literary quotations on every age from birth to one hundred. Designed by Milton Glaser, the legendary graphic designer who created the I ♥ NY logo, the book moves year by year through the words of our most beloved authors, revealing the great sequence of life.

His first book, The Echoing Green, was a Washington Post Best Book of the Year. The New York Times Book Review called it “a revelation and a page turner, a group character study unequaled in baseball writing since Roger Kahn’s Boys of Summer some three decades ago.”

His second book, Half-Life, describes his recovery from a bus crash that broke his neck. Dr. Jerome Groopman, staff writer at the New Yorker magazine, called it “an extraordinary memoir, told with nuance and brimming with wisdom.

Joshua was a Nieman fellow at Harvard in 2011 and a Fulbright Distinguished Chair at Hebrew University in 2012. He was born in Eagle Butte, South Dakota, grew up in New Jersey, and lives in New York. He is writing a book about Roe v. Wade.

 

More profile about the speaker
Joshua Prager | Speaker | TED.com