ABOUT THE SPEAKER
Derren Brown - Psychological illusionist, author
With beguiling feats of mind reading and suggestion, Derren Brown explores psychological manipulation and its implications for the human experience.

Why you should listen

Derren Brown redefines magic through must-see TV and stage events, exhilarating audiences for 20 years in the UK and now worldwide with his brand of psychological illusion. He has gained a reputation as a performer consistently prepared to break down boundaries.

Amid a varied and notorious TV career, Brown has played Russian Roulette live, convinced middle managers to commit armed robbery, led the nation in a séance, stuck viewers at home to their sofas, motivated a shy man to land a packed passenger plane at 30,000 feet, hypnotized another to assassinate Stephen Fry, persuaded a racist to change his ways and lay down his life for an illegal immigrant, and created a zombie apocalypse for an unwitting participant after dramatically ending the world.

Brown's most recent special, Sacrifice, is currently streaming on Netflix, and his show Secret will be playing on Broadway at the Cort Theatre from September 6, 2019 through January 4, 2020. He is the author of Meet the People with LoveHappy: Why More or Less Everything Is Absolutely Fine and Confessions of a Conjuror.

More profile about the speaker
Derren Brown | Speaker | TED.com
TED2019

Derren Brown: Mentalism, mind reading and the art of getting inside your head

Derren Brown: Mentalizm, akıl okuma ve birinin aklına girme sanatı

Filmed:
1,226,834 views

Psikolojik ilüzyonist Derren Brown'a göre ''Sihir, gerçekliği düzenleme ve bir hikâye oluşturmak için harika bir analoji -- sonra da bu hikâyeyi gerçekle karıştırmak için.'' İnanılmaz bir akıl okuma performansıyla dolu bu zekice konuşmasında Brown, hayatın karmaşık ve belirsiz sorularına basit yanıtlar bulmanın baştan çıkarıcı keyfini keşfe çıkıyor.
- Psychological illusionist, author
With beguiling feats of mind reading and suggestion, Derren Brown explores psychological manipulation and its implications for the human experience. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
We are all trappedhapsolmuş
0
1167
4351
Hepimiz...
00:17
insideiçeride our ownkendi headskafalar,
1
5542
2101
...kendi akıllarımızda sıkışmışız.
00:19
and our beliefsinançlar and our understandingsanlayış
about the worldDünya are limitedsınırlı
2
7667
3976
Dünyaya ilişkin inanç ve anlayışlarımız
00:23
by that perspectiveperspektif,
3
11667
1726
bu bakış açısıyla kısıtlı,
00:25
whichhangi meansanlamına geliyor we tell ourselveskendimizi storieshikayeleri.
4
13417
3166
bu da demek oluyor ki
kendimize hikâyeler anlatıyoruz.
00:29
Right? So here we are
in this infinitesonsuz dataveri sourcekaynak.
5
17583
3768
Burada sonsuz bir veri kaynağı içindeyiz.
00:33
There's an infinitesonsuz numbernumara of things
that we could think about,
6
21375
2976
Düşünebileceğimiz sonsuz sayıda şey var
00:36
but we editDüzenle and deletesilmek.
7
24375
2309
ama düzenleme yapıyor ve siliyoruz.
00:38
We chooseseçmek what to think about,
what to payödeme attentionDikkat to.
8
26708
3435
Ne düşüneceğimizi seçiyoruz,
neye dikkat vereceğimizi de.
00:42
We make up a storyÖykü ...
9
30167
1291
Bir hikâye uyduruyoruz,
00:47
to make senseduyu of what's going on,
10
35333
1584
olan bitene anlam yüklemek için
00:50
and we all get it wrongyanlış.
11
38125
2059
ve sonra hepimiz yanılıyoruz.
00:52
Because we're all tryingçalışıyor to navigategezinmek
with our ownkendi skewedetkiye sahip compassesPergel,
12
40208
3226
Çünkü kendimize göre ayarlanmış
pusulamızla yol almaya çalışıyoruz,
00:55
and we all have our ownkendi baggagebagaj,
13
43458
1601
hepimizin yaşadığı sorunlar var
00:57
but the storieshikayeleri themselveskendilerini
are utterlytamamen convincinginandırıcı.
14
45083
3185
ama hikâyelerin kendisi
inanılmaz ikna edici.
01:00
And we all do this,
15
48292
1309
Ve bunu hepimiz yapıyoruz.
01:01
and a lot of the storieshikayeleri
that we livecanlı by aren'tdeğil even our ownkendi.
16
49625
2893
Yaşadığımız bu hikâyeler
bize ait bile değil.
01:04
The first onesolanlar we inheritmiras
at a younggenç ageyaş from our parentsebeveyn,
17
52542
2726
İlk edindiğimiz hikâyeler
genç yaşta anne babadan geliyor,
01:07
who of coursekurs have
theironların ownkendi skewedetkiye sahip beliefsinançlar,
18
55292
2101
kendilerine yonttukları inançları var,
01:09
theironların ownkendi frustrationshayal kırıklıklarının,
theironların ownkendi unlivedyaşanmamış liveshayatları.
19
57417
2750
kendi tatminsizlikleri,
kendi yaşanmamış yaşamları.
01:13
And for better or worsedaha da kötüsü,
we take all that onboardonboard,
20
61375
2339
İyi de olsa kötü de olsa
bunları ediniyoruz
01:15
and then we go out into the worldDünya
21
63724
1585
ve sonra dünyaya adım attığımızda
01:17
thinkingdüşünme maybe we have to
be successfulbaşarılı to be lovedsevilen;
22
65339
3304
sevilmek için belki de başarılı
olmamız gerektiğine inanıyoruz
01:20
or that we always have to put
other people'sinsanların needsihtiyaçlar first;
23
68667
3642
veya başkalarının ihtiyaçlarını
her zaman öne koymamız gerektiğine
01:24
or that we have some bigbüyük terriblekorkunç secretgizli
we couldn'tcould possiblemümkün tell people.
24
72333
4060
veya kimseye söyleyemeyeceğimiz
büyük korkunç bir sırrımız olduğuna.
01:28
And it's just fictionkurgu, it's just storieshikayeleri,
25
76417
1976
Ancak bunlar sadece kurgu... hikâyeler...
01:30
and we'devlenmek worryendişelenmek a lot lessaz
about what other people think of us
26
78417
2892
ve insanların hakkımızda ne kadar
nadir düşündüğünü fark etsek
01:33
if we realizedgerçekleştirilen how seldomnadiren they do.
27
81333
2393
çok daha az endişe duyardık.
01:35
(LaughterKahkaha)
28
83750
2476
(Gülme sesleri)
01:38
So I feel that magicsihirli is a great analogyanaloji
for how we editDüzenle realitygerçeklik and formform a storyÖykü
29
86250
7143
Bence sihir harika bir karşılaştırma;
gerçekliği düzenleyip hikâye oluşturmamızı
01:45
and then mistakehata that storyÖykü for the truthhakikat,
30
93417
3642
ve sonra bu hikâyeyi gerçekle
karıştırma şeklimizi gösteriyor.
01:49
and I've had a 20-year-yıl careerkariyer in the UKİNGİLTERE
31
97083
3226
Birleşik Krallık'ta
20 yıllık bir kariyer edindim,
01:52
stagingevreleme bigbüyük psychologicalpsikolojik
experimentsdeneyler on TVTV,
32
100333
4351
televizyonda psikolojik deneyler yaptım
01:56
and now that's on NetflixNetflix.
33
104708
1643
ve şimdi bu Netflix'te.
01:58
I alsoAyrıca have a stageevre showgöstermek.
34
106375
1893
Sahne gösterim de var.
02:00
I've got my first BroadwayBroadway showgöstermek actuallyaslında
cominggelecek up, calleddenilen "SecretGizli."
35
108292
3767
''Secret'' adındaki ilk Broadway gösterim
çok yakında geliyor.
Öylesine söylüyorum.
Mutlaka gelin demiyorum.
02:04
Just throwingatma that out there. No pressurebasınç.
36
112083
2003
02:06
(LaughterKahkaha)
37
114110
991
(Gülme sesleri)
02:07
That should be this yearyıl.
38
115125
2184
Bu yıl olacak sanırım.
02:09
And I try to do something newyeni
with mentalismMentalism, mentalismMentalism,
39
117333
4851
Mentalizm ile ilgili
yeni bir şey de yapmaya çalışıyorum,
02:14
whichhangi is the dubiousşüpheli artSanat
of gettingalma insideiçeride your headkafa.
40
122208
5167
birinin aklına girme şüpheli sanatı.
02:21
So there was a heydayAltın Çağ
for this kindtür of stageevre mind-readingzihin okuma,
41
129792
3267
Bu tür bir sahnede akıl okumanın
altın çağı yaşadığı dönem oldu,
02:25
whichhangi was the 1930s.
42
133083
1643
1930'lu yıllar.
02:26
That's why I'm dressedgiyinmiş like this,
43
134750
2226
O yüzden böyle giyindim,
02:29
in my mostçoğu un-TED-likeBM TED gibi garbGiysi.
44
137000
2000
TED'e en uymayan giysim.
02:32
And there was an actdavranmak,
an actdavranmak knownbilinen as the OracleOracle ActYasası.
45
140292
3309
Oracle Sanatı denilen bir kısım vardı.
02:35
And in the OracleOracle ActYasası,
membersüyeler of the audienceseyirci,
46
143625
2226
Oracle Sanatı'nda izleyicilerin bir kısmı,
02:37
as I know you have donetamam,
47
145875
1601
sizin de yaptığınızı biliyorum,
02:39
would writeyazmak down secretgizli questionssorular,
48
147500
1893
bir kâğıda gizli sorular yazarlardı,
02:41
the sortçeşit of questionssorular
you mightbelki asksormak a psychicMedyum,
49
149417
2642
bir medyuma soracağınız tarzda sorular,
02:44
sealfok balığı that questionsoru into an envelopezarf,
50
152083
3101
sonra o soruyu bir zarfa mühürlenir,
02:47
and on the outsidedışında of the envelopezarf
they would writeyazmak theironların initialsbaş harfleri
51
155208
3143
zarfın dışına isim soyisim
baş harfleri yazılır
02:50
and then roughlykabaca
where they satoturdu in the audienceseyirci.
52
158375
3417
ve aşağı yukarı izleyiciler arasında
nerede oturduğunuz eklenir.
02:55
And then the OracleOracle, the mindus readerokuyucu,
would take an envelopezarf one at a time,
53
163417
3559
Sonra Oracle, yani akıl okuyucu,
her seferinde bir zarf alır,
02:59
he wouldn'tolmaz openaçık it,
54
167000
1309
ama ilk önce onu açmaz,
03:00
but he would attemptgirişim to divineilahi
what questionsoru was sealedkapalı insideiçeride.
55
168333
3935
içinde yazılı olan
soruyu bilmeye çalışırdı.
03:04
And if he got that right,
he would try and answerCevap the questionsoru
56
172292
3101
Eğer bilirse
o kişinin sorusunu da
03:07
for the personkişi too.
57
175417
1434
cevaplamaya çalışırdı.
03:08
And the actdavranmak spreadYAYILMIŞ like wildfiresöndürülmesi güç ateş.
58
176875
2434
Bu gösteri yaban ateşi gibi yayıldı.
03:11
It's a testamentahit, I think,
to the seductivebaştan çıkarıcı appealtemyiz
59
179333
3601
Bence bu, işin baştan
çıkarıcı cazibesine bir kanıt;
03:14
of some powerfulgüçlü figureşekil
offeringteklif you easykolay, simplebasit answerscevaplar
60
182958
3810
kim olduğunu tam bilmediğiniz
güçlü bir şahıs
03:18
to life'shayatın complexkarmaşık and subtleince questionssorular
61
186792
2476
hayatın karmaşık, belirsiz soru
ve gerginliklerine
03:21
and anxietieskaygıları.
62
189292
1684
basit yanıtlar sunuyor.
03:23
So thank you all of you
that wroteyazdı questionssorular.
63
191000
2143
Soru yazan herkese teşekkür ederim.
03:25
I haven'tyok seengörüldü these.
I know somebody'sbiri var guardingkoruma them.
64
193167
2559
Soruları görmedim.
Birinin onları koruduğunu biliyorum.
03:27
Thank you so much.
65
195750
1309
Çok teşekkür ederim.
03:29
I will take those now.
Thank you all of you that did this.
66
197083
2726
Soruları alabilirim şimdi.
Buna yapan herkese teşekkürler.
03:31
I should say, probablymuhtemelen,
a coupleçift of things before I startbaşlama.
67
199833
5893
Sanırım başlamadan
birkaç şey söylesem iyi olur.
03:37
In absolutekesin honestyDürüstlük,
68
205750
1375
Tamamen dürüstçe,
03:40
first of all I can't see
throughvasitasiyla these envelopesZarflar.
69
208042
2309
öncelikle bu zarfların içini göremiyorum.
03:42
They are sealedkapalı.
They are thickkalın blacksiyah envelopesZarflar.
70
210375
2268
Kapalılar. Kalın siyah zarflar.
03:44
You'llYou'll know if you wroteyazdı one.
I can't see throughvasitasiyla them.
71
212667
2601
Eğer soru yazdıysanız bilirsiniz,
içlerini göremem.
03:47
Secondlyİkinci olarak, importantlyönemlisi,
I don't know any of you
72
215292
2476
İkincisi, önemli olan,
hiçbirinizi tanımıyorum
03:49
and nobodykimse is playingoynama alonguzun bir.
73
217792
2017
ve kimse oyunun bir parçası değil.
03:51
That's not what this is.
74
219833
1625
Burada öyle bir şey yok.
03:54
ThirdlyÜçüncü olarak ...
75
222542
1250
Üçüncüsü...
03:57
I don't believe for a secondikinci that I have
any specialözel psychologicalpsikolojik giftsHediyeler,
76
225542
4767
Özel bir psikolojik yeteneğim
olduğuna hiç inanmıyorum,
04:02
let aloneyalnız any psychicMedyum onesolanlar.
77
230333
2292
özellikle de medyum güçlerine.
04:05
So let's beginbaşla.
78
233750
1250
O hâlde başlayalım.
04:12
NopeHayır.
79
240542
1267
Hayır.
04:13
(LaughterKahkaha)
80
241833
3209
(Kahkahalar)
04:20
OK, this --
81
248375
1268
Pekâlâ, bu olur --
04:21
Oh, niceGüzel.
82
249667
1642
Güzel.
04:23
OK, this one'sbiri interestingilginç.
There's a coupleçift here.
83
251333
2393
Bu ilginç işte. Burada bir çift var.
04:25
I will startbaşlama with maybe this one.
84
253750
1809
Belki de bununla başlamalıyım.
04:27
This one'sbiri interestingilginç,
because the writingyazı undulatesdalgalanır.
85
255583
2976
Bu ilginç çünkü yazı kıvrımlı.
04:30
There's a sortçeşit of an up and down thing,
86
258583
1893
Bir yukarı bir aşağı dalgalanma var,
04:32
whichhangi normallynormalde -- not always --
normallynormalde meansanlamına geliyor
87
260500
2184
genellikle, her zaman değil,
bu şu demek olur;
04:34
that the personkişi doesn't know
the answerCevap to the questionsoru themselveskendilerini,
88
262708
3185
kişi, sorunun cevabını kendi de bilmiyor,
04:37
so it's normallynormalde a questionsoru
about the futuregelecek, right?
89
265917
2476
o zaman bu soru gelecek hakkında.
04:40
That sortçeşit of suggestsanlaşılacağı uncertaintybelirsizlik.
90
268417
1642
Yani belirsizlik gösteriyor.
04:42
So I would say it's a ladybayan,
91
270083
2310
Bence bu bir hanımefendi,
04:44
age-wiseYaş-Wise it's a little difficultzor to tell
from this minimalen az handwritingel yazısı,
92
272417
3392
yaşına gelince bu küçük el yazısından
bunu anlamak biraz zor
04:47
but I would expectbeklemek maybe 30s,
maybe 40s, but let's find out.
93
275833
3768
ama 30'larında olduğunu sanıyorum,
belki 40 ama hadi bulalım.
04:51
It saysdiyor -- and a questionsoru
about the futuregelecek --
94
279625
2099
Diyor ki -- ve geleceğe dair bir soru --
04:53
it saysdiyor, "JNJN, centermerkez."
95
281738
3446
''JN, ortada.''
04:57
So it's going to be somebodybirisi
in this bigbüyük centralmerkezi sectionBölüm here.
96
285208
2935
Yani ortadaki bu büyük kısımdan biri.
05:00
If you think this is you,
if you wroteyazdı one,
97
288167
2059
Bunu yazan kişi olduğunuzu düşünüyorsanız
05:02
could you make a fussyaygara?
98
290250
1268
işaret edebilir misiniz?
05:03
It's a bitbit difficultzor for me
to see in the centermerkez.
99
291542
2309
Orta kısımdan görmem zor.
05:05
HiMerhaba, give us a wavedalga.
100
293875
1268
Selam, el sallayın.
05:07
So J ...
101
295167
1309
Pekâlâ J...
05:08
JaneJane? JessicaJessica?
102
296500
1518
İsminiz Jane veya Jessica mı?
05:10
JessicaJessica: Yes.
103
298042
1267
Jessica: Evet.
05:11
DerrenDerren BrownBrown: WhichHangi one?
JessicaJessica: JessicaJessica.
104
299333
1975
Derren Brown: Hangisi?
Jessica: Jessica.
05:13
DBDB: Thank you. Just a guesstahmin.
Little murmurÜfürüm of approvalonay, thank you?
105
301322
3112
DB: Teşekkürler. Sadece tahmindi.
Küçük bir onay aldım, teşekkürler.
05:16
(LaughterKahkaha)
106
304458
1601
(Kahkahalar)
05:18
I'll take it.
107
306083
1250
Bunu alacağım.
05:20
AlrightTamam, so JessicaJessica,
I won'talışkanlık asksormak your ageyaş,
108
308583
1976
Pekâlâ Jessica, yaşınızı sormayacağım
05:22
but is it a questionsoru
essentiallyesasen about the futuregelecek?
109
310583
2351
ama bu gelecekle ilgili bir soru mu?
05:24
JessicaJessica: MhmMHM?
DBDB: Yes?
110
312958
1268
Jessica: Hm-hmm.
DB: Öyle mi?
05:26
JessicaJessica: Yes.
DBDB: Yes. OK.
111
314250
1268
Jessica: Evet.
DB: Tamam.
05:27
AlrightTamam. So what did we asksormak?
What did JessicaJessica asksormak about the futuregelecek?
112
315542
4976
Peki. Ne sormuşuz?
Jessica gelecekle ilgili ne sordu?
05:32
So am I OK with late-geç-30s, early-erken-40s?
113
320542
4434
Yaşınız için 30'ların sonu,
40'ların başı desem?
05:37
JessicaJessica: I'll take it. I'm takingalma it.
114
325000
1809
Jessica: Bana uyar, kabul ediyorum.
05:38
(LaughterKahkaha)
115
326833
2292
(Kahkahalar)
05:42
DBDB: OK, so it's importantönemli,
116
330708
1310
DB: Peki, bu önemli
05:44
because we asksormak differentfarklı questionssorular
dependingbağlı how oldeski we are.
117
332042
2851
çünkü kaç yaşında olduğumuza göre
farklı sorular soruyoruz.
05:46
Just say, "I'll take it" again.
118
334917
2017
Sadece ''Kabul ediyorum'' der misiniz?
05:48
JessicaJessica: I'll take it.
119
336958
1768
Jessica: Kabul ediyorum.
05:50
DBDB: VirginiaVirginia? You're from VirginiaVirginia?
JessicaJessica: Yes, I am.
120
338750
3059
DB: Virginia? Virginialısınız.
Jessica: Evet, öyle.
05:53
DBDB: Yeah. So --
121
341833
1685
DB: Evet, o zaman --
05:55
(LaughterKahkaha)
122
343542
1267
(Kahkahalar)
05:56
I think this is a ladybayan,
123
344833
1726
Sanırım bu hanımefendi,
05:58
I think this is a ladybayan
who wants to leaveayrılmak VirginiaVirginia.
124
346583
5351
Virginia'dan ayrılmak istiyor.
06:03
I think you're looking at plansplanları,
125
351958
2560
Bazı planlarınız var,
06:06
it's whetherolup olmadığını or not things
are going to come togetherbirlikte to get out.
126
354542
3059
taşınmak için işler yolunda gidecek mi
gitmeyecek mi tarzında.
06:09
Just showgöstermek me your handseller.
127
357625
1250
Ellerinizi görebilir miyim?
06:12
Other sidestaraf so I can see fingernailstırnakları?
128
360042
1791
Tırnaklarınızı da görebilir miyim?
06:16
OK, I think you have a farmÇiftlik
129
364125
2934
Sanırım bir çiftliğiniz var
06:19
and it's whetherolup olmadığını or not you're going
to sellsatmak your farmÇiftlik and get out of VirginiaVirginia?
130
367083
3726
ve çiftliğinizi satıp Virginia'dan
taşınabilecek misiniz merak ediyorsunuz?
06:22
Is this right?
131
370833
1268
Doğru mu?
06:24
JessicaJessica: AbsolutelyKesinlikle, that's the questionsoru.
132
372125
1976
Jessica: Kesinlikle. Soru bu.
06:26
DBDB: AlrightTamam. Great. Thank you.
It's a great questionsoru!
133
374125
2726
DB: Harika. Teşekkürler.
Bu harika bir soru!
06:28
What was the actualgerçek questionsoru?
What did you put?
134
376875
2934
Tam olarak soru neydi?
Yazdığınız şey?
Jessica: "Virginia'daki
çiftliği satacak mıyım?"
06:31
JessicaJessica: "Will I sellsatmak
the farmÇiftlik in VirginiaVirginia?"
135
379833
2101
06:33
DBDB: Will you sellsatmak the farmÇiftlik?
136
381958
1310
DB: Çiftliği satacak mısınız?
06:35
AlrightTamam, so look, it's a great questionsoru
if you are pretendingdavranarak to be psychicMedyum,
137
383292
3601
Pekâlâ, eğer bir medyum gibi davranmaya
çalışıyorsanız bu harika bir soru
06:38
because it's about the futuregelecek,
138
386917
1476
çünkü gelecekle ilgili,
yani size bir evet
veya hayır cevabı verebilirim.
06:40
whichhangi meansanlamına geliyor I can give you
a yes or no on this.
139
388417
2226
06:42
It meansanlamına geliyor nothing.
You have no way of verifyingdoğrulama it.
140
390667
2375
Ama bu hiçbir şey.
Doğrulamanızın bir yolu yok.
06:46
And a dangeroustehlikeli thing to do --
141
394458
1476
Aynı zamanda tehlikeli de --
06:47
and if I say yes or no,
it'llolacak just stickÇubuk in the back of your mindus,
142
395958
3110
Evet ya da hayır desem
bu sizim aklınıza takılıp kalacak.
06:51
and it can't not startbaşlama to affectetkilemek
decisionskararlar you make.
143
399082
2436
Bunun vereceğiniz kararları
etkilememesi lazım.
06:53
So a dangeroustehlikeli thing to do. HoweverAncak --
144
401542
1851
Yani tehlikeli bir şey. Yine de --
06:55
(LaughterKahkaha)
145
403417
2351
(Kahkahalar)
06:57
Yes, I think you will sellsatmak the farmÇiftlik,
146
405792
2000
Evet, sanırım çiftliği satacaksınız
07:01
because I think you're the sortçeşit of personkişi
147
409500
1976
çünkü istediğini en nazik şekilde alan
07:03
that in the nicesten güzel way
will get what you want.
148
411500
2184
bir insana benziyorsunuz.
07:05
I think when there are things you want,
you tendeğiliminde to focusodak on them
149
413708
4351
Sanırım istediğiniz şeyler var,
başka şeyleri göz ardı ederek
isteklerinize odaklanıyorsunuz,
07:10
at the expensegider of other things
150
418083
1476
07:11
that you know you probablymuhtemelen
should be focusingodaklanma on more,
151
419583
2560
ama muhtemelem o şeylere
daha çok odaklanmanız lazım,
07:14
would you agreeanlaşmak?
152
422167
1291
katılıyor musunuz?
07:16
EducatedEğitimli, you spentharcanmış a fewaz yearsyıl in --
153
424708
3310
Eğitimli, aslında siz şeyde okudunuz --
07:20
Say yes again, the wordsözcük "yes" quicklyhızlı bir şekilde?
JessicaJessica: Yes.
154
428042
2476
Hızlıca ''evet'' der misiniz?
Jessica: Evet.
07:22
DBDB: No?
JessicaJessica: No.
155
430542
1767
DB: Hayır?
Jessica: Hayır.
07:24
DBDB: CaliforniaCalifornia? BerkeleyBerkeley?
A bitbit of a guesstahmin, but ...
156
432333
2393
DB: California? Berkeley?
Tahmin ediyorum ama...
07:26
JessicaJessica: I wentgitti to BerkeleyBerkeley, yes.
Stop doing this!
157
434750
2893
Jessica: Berkeley'de okudum, evet.
Bunu yapmayı kes!
07:29
DBDB: So it's a yes.
158
437667
1642
DB: Evet yani.
07:31
Oh, and you've been
to IndiaHindistan recentlyson günlerde as well.
159
439333
2185
Siz geçenlerde Hindistan'a da gittiniz.
07:33
There's just a tinyminik, tinyminik little thing
going on there. Yes? No?
160
441542
3309
Orada olup biten küçük şeyler var.
Evet mi hayır mı?
07:36
JessicaJessica: Yes, I just got back from IndiaHindistan.
161
444875
1976
Jessica: Evet. Hindistan'dan yeni geldim.
07:38
DBDB: It's a yes from me, I just don't want
to say it like it's writtenyazılı in the starsyıldızlar
162
446875
3893
DB: Evet. Bunlar yıldızlarda yazılı gibi
söylemek istemiyorum
07:42
because it isn't, and you need
to take responsibilitysorumluluk for it.
163
450792
3017
çünkü yazılı değil ve bunun için
sorumluluk almanız lazım.
07:45
DBDB: Have a seatoturma yeri.
Thank you. Let's do anotherbir diğeri one.
164
453833
2310
DB: Oturun. Teşekkürler.
Başka bir tane deneyelim.
07:48
(ApplauseAlkış)
165
456167
3458
(Alkışlar)
07:53
AHAH, alsoAyrıca in the centermerkez? AHAH.
166
461625
3309
AH, bu kişi de ortada. AH.
07:56
This will be a man, a little olderdaha eski,
maybe lategeç 40s, I would say from this.
167
464958
3643
Yazıya göre bir erkek, olgun biri,
40'ların sonu olabilir.
08:00
AHAH, centermerkez, standdurmak up for me
if you think this is you.
168
468625
2875
AH siz olduğunuzu düşünüyorsanız
ayağa kalkar mısınız?
08:04
AHAH. HiMerhaba, let's get a microphonemikrofon to the skygökyüzü.
169
472375
2184
AH. Selam, bir mikrofon alalım.
08:06
QuickHızlı as we can,
on camerakamera would be amazingşaşırtıcı.
170
474583
2518
Hızlıca. Kameraya da alalım.
08:09
Oh, look at that! FreezeDondurmak.
Don't movehareket. Don't movehareket.
171
477125
2559
Ah, şuna bir bakın.
Hareket etmeyin. Hareket etmeyin.
08:11
Keep absolutelykesinlikle still.
172
479708
1685
Olduğunuz gibi kalın.
08:13
Are you standingayakta? Where are you?
173
481417
1559
Ayakta mısınız? Neredesiniz?
08:15
Man: I am standingayakta. I'm not that shortkısa.
174
483000
1893
Adam: Ayaktayım, o kadar kısa değilim.
08:16
DBDB: OK.
175
484917
1250
DB: Tamam.
08:19
AlrightTamam, now you changeddeğişmiş that.
176
487375
2309
Pekâlâ, şimdi değiştirdin.
08:21
There was just something
you did as you got up.
177
489708
2226
Ayağa kalkarken bir şey yaptın.
08:23
Yes or no, have you
put something on here --
178
491958
3018
Evet veya hayır deyin.
Oraya bir şey mi koydunuz?
08:27
you're not doing it now,
but you did it as you stooddurdu up --
179
495000
2726
Şimdi yapmıyorsunuz
ama ayaktayken yaptınız --
08:29
to do with your left or your left legbacak
or your left footayak, yes or no?
180
497750
4518
sol tarafınız veya sol bacağınızla
alakalı bir şey.
08:34
Man: Yes.
181
502292
1267
Adam: Evet.
08:35
DBDB: AlrightTamam. He was givingvererek us
a niceGüzel clearaçık signalişaret as he stooddurdu up.
182
503583
3185
DB: Pekâlâ. Ayaktayken bize
güzel bir işaret verdi.
08:38
Put your weightağırlık on your
left-handsol sideyan and say "yes."
183
506792
2517
Ağırlığınızı solunuza verip
''evet'' der misiniz?
08:41
Man: Yes.
184
509333
1268
Adam: Evet.
08:42
DBDB: Take your handel out of that pocketcep,
put your weightağırlık on the other sideyan,
185
510625
3476
DB: Elinizi cebinizden çıkarın,
ağırlığınızı diğer tarafa verin,
08:46
changedeğişiklik handseller with the micmikrofon
and say "yes" again.
186
514125
2188
mikrofonu diğer elinize alıp
yine ''evet'' deyin.
08:48
Man: Yes.
187
516317
1159
Adam: Evet.
08:49
DBDB: You have a dislocationçıkık
188
517500
4957
DB: Acaba sol tarafınızda
08:55
in the bigbüyük toeayak on your left-handsol sideyan?
189
523707
2644
ayak baş parmağınız yerinden mi çıktı?
08:58
Man: Yes.
190
526375
1268
Adam: Evet.
08:59
DBDB: Thank you so much. Great.
Good one! Take a seatoturma yeri. Take a seatoturma yeri.
191
527667
3101
DB: Çok teşekkürler. Harika.
İyiydi. Oturun lütfen.
09:02
Can I get the microphonemikrofon?
I'm going to changedeğişiklik microphonemikrofon for this.
192
530792
3142
Bir mikrofon alabilir miyim?
Bunun için mikrofon değiştireceğim.
09:05
Can I grabkapmak a micmikrofon up? Thank you.
193
533958
1542
Bir mikrofon lütfen?
Teşekkürler.
09:08
Thank you so much.
That would be great there.
194
536625
2143
Çok teşekkür ederim.
Bu harika olurdu.
09:10
I'm going to changedeğişiklik micmikrofon because,
195
538792
3392
Mikrofonu değiştiriyorum çünkü...
09:14
hopefullyinşallah you can now still hearduymak me?
196
542208
1709
beni hâlâ duyabiliyorsunuz değil mi?
09:17
So I'm going to blindfoldgöz bağı myselfkendim.
197
545208
1584
Gözlerimi bağlayacağım.
09:21
And I'm doing this now so I don't
have the cluesİpuçları as you standdurmak up.
198
549625
4893
Bunu yapıyorum ki ayağa kalktığınızda
ipuçlarını görmemeyim.
09:26
I can't see where you put your handseller.
199
554542
1809
Ellerinizi nereye koyduğunuzu.
09:28
I can't see how you respondyanıtlamak
to what I'm sayingsöz.
200
556375
2226
Söylediklerime nasıl cevap verdiğinizi.
09:30
I can't see what the people
nextSonraki to you are doing eitherya.
201
558625
2684
Ya da yanınızdaki kişilerin
ne yapıyor olduğunu.
09:33
If they know the answerscevaplar to the questionsoru,
that's always very helpfulfaydalı.
202
561333
3268
Sorunuzun cevabını onlar biliyorsa
bunun hep yardımı oluyor.
09:36
I won'talışkanlık have those advantagesavantajları,
203
564625
1476
Bu avantajları kaldırıyorum,
09:38
but strangelygarip bir şekilde,
204
566125
1292
ama işin tuhafı,
09:42
this freesserbest bırakır me up,
205
570292
2017
bu beni özgür kılıyor
09:44
and I want this to freeücretsiz you up as well,
206
572333
1893
ve sizi de özgür kılmasını istiyorum.
09:46
so if you didn't writeyazmak a questionsoru
207
574250
1601
O yüzden bir soru yazmadıysanız
09:47
but you wishdilek that you had donetamam,
208
575875
2768
ama keşke yazsaydım diyorsanız
09:50
you can still take partBölüm.
209
578667
1267
yine de katılabilirsiniz.
09:51
The pointpuan of writingyazı the questionsoru
is only that it just kindtür of getsalır
210
579958
3185
Soru yazmaktaki amaç
09:55
a niceGüzel, clearaçık, succinctaz ve öz
wordingifadeler in your headkafa.
211
583167
2726
kafanızda net, kolay
bir kelime dizilimi belirlemesi.
09:57
So if you can just find
a questionsoru in your headkafa,
212
585917
2684
O yüzden aklınızda bir soru varsa
10:00
make it clearaçık and succinctaz ve öz,
just sendgöndermek it to me,
213
588625
2204
onu net ve kolay bir hâle getirin
ve bana gönderin.
10:02
and I'll try and do this now
withoutolmadan anything writtenyazılı down.
214
590853
2790
Şu anda bunu yazılı hiçbir şey
olmadan yapacağım.
10:05
So just startbaşlama to formform questionssorular
but sendgöndermek me your nameisim as well.
215
593667
2934
Soruları oluşturmaya çalışın
ama bana isminizi de gönderin.
10:08
"My nameisim is," whateverher neyse that last guy was,
216
596625
2059
''Benim adım'' isminiz her neyse
10:10
and "what's strangegarip about my feetayaklar,"
or whateverher neyse the questionsoru was.
217
598708
3810
ve ''Ayaklarımda tuhaf olan ne?''
veya sizin sorunuz neyse.
10:14
So nameisim and questionsoru.
218
602542
2226
İsim ve soru.
10:16
There is somebodybirisi alreadyzaten,
I'm guessingtahmin you're quiteoldukça nearyakın the frontön,
219
604792
3226
Hazır biri var bile.
Bir hayli önde olduğunuzu tahmin ediyorum
10:20
because your nameisim is quiteoldukça clearaçık.
220
608042
3934
çünkü isminiz çok net.
10:24
FeelsHissediyor like you're
in the centermerkez at the frontön.
221
612000
2143
Ortanın önünde gibisiniz.
10:26
OK, let me just ... AllanAllan?
222
614167
1642
Tahminim... Allan?
10:27
FeelsHissediyor like there's an AllanAllan.
223
615833
1393
Allan diye biri hissediyorum.
10:29
And you're going to be quiteoldukça nearyakın
the frontön, vaguelybelli belirsiz centralmerkezi, I think.
224
617250
3309
Öne çok yakın biri, ortalarda sanıyorum.
10:32
FeelsHissediyor like it's cominggelecek from right there.
225
620583
1935
Tam şuradan geldiğini hissediyorum.
10:34
There's like a man, maybe earlyerken 60s,
something like that.
226
622542
2726
Bir adam, 60'lı yaşların başında.
Öyle bir şeyler.
10:37
AllanAllan: Yes.
227
625292
1267
Allan: Evet.
10:38
DBDB: You've got a micmikrofon? Great, thank you.
228
626583
1893
DB: Mikrofonunuz var mı?
Harika. Teşekkürler.
10:40
AllanAllan, just say "stop" when I get to you
so that I know where you are,
229
628500
4018
Allan lütfen sana yöneldiğimde
''dur'' de, nerede olduğunu bileyim,
10:44
where to faceyüz.
230
632542
1250
nereye döneceğimi.
10:47
AllanAllan: Stop.
231
635417
1250
Allan: Dur.
10:49
DBDB: You a CapricornOğlak?
AllanAllan: Yes.
232
637292
2666
DB: Oğlak burcu musun?
Allan: Yes.
10:53
DBDB: So AllanAllan has something in his headkafa.
233
641458
3167
DB: Allan'ın aklında bir şey var.
10:58
Now, did you hearduymak it,
hearduymak the reserverezerv in his voiceses?
234
646000
2476
Duydunuz mı?
Sesindeki o ayarlamayı duydunuz mu?
11:00
It's going to be something really trickyhileli.
235
648500
1976
Zor bir şey olacak.
11:02
I think with you ...
Just say "yes" again for me?
236
650500
2309
Seninle düşünüyorum...
''Evet'' der misin?
11:04
AllanAllan: Yes.
237
652833
1250
Allan: Evet.
11:08
DBDB: It's going to be eitherya --
238
656042
1434
DB: Ya şu olacak --
11:09
no it's not.
239
657500
1268
hayır o değil.
11:10
It's accesserişim, it's a passwordşifre
or accesserişim to something.
240
658792
4476
Bu erişim. Bir şeye erişim ya da şifre.
11:15
Have you got something, just yes or no,
with a passwordşifre in your headkafa?
241
663292
3267
Sadece evet ya da hayır.
Aklında bir şifre mi var?
11:18
AllanAllan: Yes.
242
666583
1268
Allan: Evet.
11:19
DBDB: A computerbilgisayar passwordşifre,
that sortçeşit of thing?
243
667875
2101
DB: Bir bilgisayar şifresi gibi mi?
11:22
AllanAllan: Yes.
244
670000
1268
Allan: Evet.
11:23
DBDB: ExcellentMükemmel!
245
671292
1267
DB: Harika.
11:24
(LaughterKahkaha)
246
672583
1685
(Kahkahalar)
11:26
In that casedurum, I'm going
to finishbitiş on this one. Let me ---
247
674292
2809
O hâlde bunu yapmam lazım.
11:29
If I get this right,
248
677125
1851
Eğer ne olduğunu bilirsem
11:31
they're all going to know what it is,
and millionsmilyonlarca of people potentiallypotansiyel.
249
679000
3434
herkes öğrenecek,
muhtemelen milyonlarca insan.
11:34
You will changedeğişiklik it, won'talışkanlık you?
250
682458
1476
Değiştireceksin değil mi?
11:35
AllanAllan: Of coursekurs.
251
683958
1310
Allan: Tabii ki.
11:37
(LaughterKahkaha)
252
685292
2708
(Kahkahalar)
11:40
DBDB: Just say "of coursekurs" again?
AllanAllan: Of coursekurs.
253
688958
2476
DB: Yeniden ''Tabii ki'' der misin?
Allan: Tabii ki.
11:43
DBDB: AlrightTamam. If it's a wordsözcük --
I imaginehayal etmek it's a wordsözcük, right --
254
691458
3101
DB: Pekâlâ. Bu bir kelime --
Bir kelime olduğunu düşünüyorum --
11:46
just see the passwordşifre
writtenyazılı in frontön of you,
255
694583
2185
şifreyi gözlerinin önüne getir,
11:48
bigbüyük clearaçık blockblok capitalBaşkent lettersharfler,
256
696792
1892
büyük harflerle, kalın yazı tipiyle.
11:50
and as you look at it, think for me
of a lettermektup somewherebir yerde in the middleorta,
257
698708
4101
Ona bakarken benim için
ortasından bir harf düşün
11:54
don't say it out loudyüksek sesle,
258
702833
1518
ama söyleme,
11:56
just get a lettermektup in your headkafa
that's in the middleorta.
259
704375
2476
ortada olan bir harfi düşün sadece.
11:58
Have you got one?
AllanAllan: Yeah.
260
706875
1434
Yaptın mı?
Allan: Evet.
12:00
DBDB: OK, stickÇubuk with that for me.
261
708333
1509
DB: Tamam. O orada kalsın.
12:02
AhAh, you changeddeğişmiş it, OK.
262
710875
2393
Ah. Değiştirdin. Tamam.
12:05
You changeddeğişmiş your mindus there.
263
713292
1392
Fikrini değiştirdin.
12:06
I think you settledyerleşik on a --
264
714708
1292
Şimdiki kararın --
12:08
I think that's a "B", yes?
265
716833
1500
B harfi mi?
12:11
AllanAllan: No.
266
719125
1250
Allan: Hayır.
12:13
I didn't.
267
721625
1268
O değil.
12:14
DBDB: Then it's an "I"?
AllanAllan: CorrectDüzeltmek.
268
722917
1684
DB: O zaman I harfi.
Allan: Doğru.
12:16
DBDB: But you had a B.
AllanAllan: Yes.
269
724625
1684
DB: Ama önce B'ydi.
Allan: Evet.
12:18
DBDB: Yeah, he changeddeğişmiş his mindus.
He changeddeğişmiş his mindus.
270
726333
2435
DB: Evet, fikrini değiştirdi.
Fikrini değiştirdi.
12:20
(LaughterKahkaha)
271
728792
1309
(Kahkahalar)
12:22
So see it writtenyazılı there.
272
730125
2934
Oluşturduğun yazıya bak.
12:25
Just keep sayingsöz it
to yourselfkendin in your headkafa.
273
733083
2810
Kendine içinden tekrar tekrar söyle.
12:27
Oh, you playoyun drumsdavul, don't you.
274
735917
1458
Davul çalıyorsun, değil mi?
12:30
AllanAllan: I do.
275
738167
1267
Allan: Evet.
12:31
DBDB: Just get that out of your headkafa,
get that out of your headkafa,
276
739458
2935
DB: Onu kafandan çıkar.
Çıkar onu kafandan.
12:34
just focusodak on this one thing for me.
277
742417
1767
Tek bir şeye odaklan.
12:36
(LaughterKahkaha)
278
744208
2185
(Kahkahalar)
12:38
My job is to sellsatmak you a storyÖykü, right?
279
746417
1809
Benim işim size hikâye satmak, değil mi?
12:40
I try and do this to all of you,
to get you to payödeme attentionDikkat
280
748250
2851
Bunu hepinize yapmaya çalışıyorum,
12:43
to one thing that I want you
to find importantönemli,
281
751125
2976
önemli bulduğunuz tek bir şeye
dikkat verin diye,
12:46
ignorealdırmamak other things
that I want you to ignorealdırmamak,
282
754125
2184
boşvermenizi istediğim şeyleri boşverin
12:48
and then joinkatılmak up those narrativeöykü dotsnoktalar
283
756333
1810
ve sonra o noktaları birleştirip
12:50
to tell yourselfkendin a certainbelli storyÖykü
about what I'm doing,
284
758167
2559
yaptığımla ilgili kendinize
bir hikâye anlatabilin diye.
12:52
and this only worksEserleri because
we are story-forminghikaye şekillendirme creaturesyaratıklar,
285
760750
2934
Bunun işe yarama sebebi,
bizim hikâye oluşturucu canlılar olmamız,
12:55
whichhangi meansanlamına geliyor we do this everyher day.
286
763708
1601
yani bunu her gün yapıyoruz.
12:57
We go out into this complexkarmaşık
and subtleince worldDünya
287
765333
2768
Benim, sizin, Allan gibi
karmaşık ve belirsiz kişilerle dolu
13:00
fulltam of a complexkarmaşık and subtleince people
like you and me, AllanAllan,
288
768125
2809
bu karmaşık ve belirsiz dünyada yaşıyoruz.
13:02
and we reduceazaltmak them
to these neattemiz characterskarakterler
289
770958
3042
Ve bu karakterleri
13:07
that fituygun whateverher neyse storyÖykü
we're tellingsöylüyorum ourselveskendimizi,
290
775083
2268
kendimize söylediğimiz
hikâyelere uyduruyoruz.
13:09
and we say, "She's insecuregüvensiz,"
"He's arrogantkibirli," "They can't be trustedgüvenilir."
291
777375
3559
''O kadının özgüveni yok.''
''Çok ukala.'' ''Bu adama güven olmaz.''
13:12
And these are just storieshikayeleri like the storyÖykü
that I can somehowbir şekilde readokumak your mindus.
292
780958
6518
Bunlar da aklınızı bir şekilde
okuduğum hikâyesi gibi sadece hikâyeler.
13:19
You're thinkingdüşünme of sellingsatış your companyşirket
as well, aren'tdeğil you, at the momentan.
293
787500
3559
Şu anda sen de şirketini satmayı
düşünüyorsun, öyle değil mi?
13:23
AllanAllan: CorrectDüzeltmek.
294
791083
1268
Allan: Doğru.
13:24
DBDB: WhichHangi is something to do with skincilt?
295
792375
2643
DB: Şirketin ciltle ilgili bir iş yapıyor.
13:27
AllanAllan: Yes.
296
795042
1267
Allan: Evet.
13:28
DBDB: SkinCilt carebakım or something like this.
297
796333
1810
DB: Cilt bakımı gibi bir şey.
13:30
AllanAllan: Uh, yes.
298
798167
1267
Allan: Evet.
13:31
DBDB: And I think the reasonneden
why I love doing this
299
799458
2268
DB: Ve sanırım bunu çok sevmemin sebebi
13:33
is that it remindshatırlatır me at leasten az
to try and be more alivecanlı and alertAlarm
300
801750
3059
gerçek olanın karmaşıklığı
ve belirsizliğine karşı
13:36
to the complexitykarmaşa
and the subtletyincelik of what's realgerçek,
301
804833
2351
bena hep canlı ve uyanık
olmamı hatırlatıyor.
13:39
that there's always other stuffşey
going on that we don't know about,
302
807208
3143
Her zaman bilmediğimiz
bir sürü başka şey oluyor,
13:42
and it meansanlamına geliyor we can get lessaz stucksıkışmış,
we can be kinderKinder to people
303
810375
2934
takılıp kalmak zorunda değiliz,
insanlara daha nazik olabiliriz
13:45
because we can recognizetanımak
there's always fearkorku behindarkasında theironların stressstres,
304
813333
3101
çünkü streslerinin altında
hep korku olduğunu görebiliriz,
13:48
so we don't need
to meetkarşılamak it as defensivelySavunma,
305
816458
2060
buna karşı savunma yapmak zorunda değiliz.
13:50
and we can startbaşlama to see the storieshikayeleri
for what they are
306
818542
2517
Hikâyeleri oldukları gibi görüp
13:53
and recognizetanımak that life
isn't all about us.
307
821083
3435
hayatın bizden ibaret
olmadığını fark edebiliriz.
13:56
Oh!
308
824542
1250
Oh!
14:02
Your passwordşifre, where are you?
Where are you? Where is he?
309
830708
2435
Şifren, neredesin?
Neredesin? Allan nerede?
14:05
AllanAllan: Right here.
310
833167
1309
Allan: Buradayım.
14:06
DBDB: StandStand up for me.
Your passwordşifre is "ariboyaroğlu."
311
834500
2851
DB: Ayağa kalkar mısın?
Şifren ''ariboy.''
14:09
A-r-i-b-o-yA-r-ı-b-o-y? Is that right?
AllanAllan: That's correctdoğru.
312
837375
3143
A-r-i-b-o-y? Doğru mu?
Allan: Doğru.
14:12
DBDB: Then thank you so much.
Thank you very much indeedaslında.
313
840542
2601
DB: Çok teşekkürler.
Gerçekten çok teşekkürler.
14:15
Thank you.
314
843167
1309
Teşekkürler.
14:16
(ApplauseAlkış)
315
844500
4125
(Alkışlar)
Translated by Cihan Ekmekçi
Reviewed by Figen Ergürbüz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Derren Brown - Psychological illusionist, author
With beguiling feats of mind reading and suggestion, Derren Brown explores psychological manipulation and its implications for the human experience.

Why you should listen

Derren Brown redefines magic through must-see TV and stage events, exhilarating audiences for 20 years in the UK and now worldwide with his brand of psychological illusion. He has gained a reputation as a performer consistently prepared to break down boundaries.

Amid a varied and notorious TV career, Brown has played Russian Roulette live, convinced middle managers to commit armed robbery, led the nation in a séance, stuck viewers at home to their sofas, motivated a shy man to land a packed passenger plane at 30,000 feet, hypnotized another to assassinate Stephen Fry, persuaded a racist to change his ways and lay down his life for an illegal immigrant, and created a zombie apocalypse for an unwitting participant after dramatically ending the world.

Brown's most recent special, Sacrifice, is currently streaming on Netflix, and his show Secret will be playing on Broadway at the Cort Theatre from September 6, 2019 through January 4, 2020. He is the author of Meet the People with LoveHappy: Why More or Less Everything Is Absolutely Fine and Confessions of a Conjuror.

More profile about the speaker
Derren Brown | Speaker | TED.com