English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSummit

Sarah Parcak: Hunting for Peru's lost civilizations -- with satellites

Sarah Parcak: På opdagelse efter Perus glemte civilisation - med satellitter.

Filmed:
1,113,875 views

Tusindvis af forhistoriske steder ligger gemt over hele verden. Satellit-arkæologen Sarah Parcak, har besluttet sig for at finde dem, før de bliver plyndret og glemt. Med TED-prisen 2016 i baghånden vil Parcak bygge en online platform, GlobalXplorer, som vil sikre, at frivillige kan finde og beskytte verdens gemte og glemte skatte. I denne TED-talk, giver hun et indblik i platformens første opdagelser: Peru - hjemsted for Machu Picchu, Nazca-linjerne og andre arkæologiske vidundere venter på at blive opdaget.

- Satellite archaeologist + TED Prize winner
Like a modern-day Indiana Jones, Sarah Parcak uses satellite images to locate lost ancient sites. The winner of the 2016 TED Prize, her wish is to protect the world’s shared cultural heritage. Full bio

In JulyJuli of 1911,
I juli 1991
00:13
a 35-year-old-år gammel YaleYale graduatebestå and professorprofessor
setsæt out from his rainforestregnskov camplejr
forlod en 35-årig Yale-professor
hans lejr i regnskoven
00:16
with his teamhold.
med hans hold.
00:21
After climbingklatring a steepstejl hillbakke
Efter han havde besteget en stejl skråning
00:23
and wipingaftørring the sweatsved from his browpande,
og tørret svedet væk fra panden,
00:25
he describedbeskrevet what he saw beneathunder him.
beskrev han hvad han så under ham.
00:27
He saw risingstigende from
the densetæt rainforestregnskov foliageløv
Han kunne se noget
fra den tætte regnskov
00:31
this incredibleutrolig interlockingSikringsanlæg
mazelabyrint of structuresstrukturer
En utrolig og sammensat
labyrint af strukturer
00:34
builtbygget of granitegranit,
bygget af granit
00:37
beautifullysmukt put togethersammen.
og sat smukt sammen.
00:39
What's amazingfantastiske about this projectprojekt
Det utrolige ved det her projekt er,
00:41
is that it was the first fundedfinansierede
by NationalNationale GeographicGeografiske,
at det først var beskrevet
i National Geographic,
00:43
and it gracedprydede the frontforan coverdække over
of its magazinemagasin in 1912.
og prydede forsiden af magasinet i 1912
00:46
This professorprofessor used state-of-the-artstate-of-the-art
photographyfotografering equipmentudstyr
Professoren brugte
topmoderne fotografi-udstyr
00:50
to recordoptage the sitewebsted,
til at optage stedet,
00:54
foreverfor evigt changingskiftende the faceansigt of explorationudforskning.
og ændrede på synet af opdagelsen.
00:56
The sitewebsted was MachuMachu PicchuPicchu,
Opdagelsen var Machu Picchu.
01:00
discoveredopdaget and exploredudforskede by HiramHiram BinghamBingham.
Opdaget og undersøgt af Hiram Bingham.
01:02
When he saw the sitewebsted, he askedspurgt,
Da han så stedet, spurgte han:
01:07
"This is an impossibleumulig dreamdrøm.
"Dette er en uvirkelig drøm."
01:09
What could it be?"
"Hvad kan det være?"
01:11
So todayi dag,
Så i dag,
01:14
100 yearsflere år latersenere,
100 år senere,
01:16
I inviteinvitere you all
on an incredibleutrolig journeyrejse with me,
Inviterer jeg jer alle
på en utroligt rejse med mig.
01:19
a 37-year-old-år gammel YaleYale graduatebestå and professorprofessor.
En 37-årig Yale-professor.
01:23
(CheersHej)
(Tilråb)
01:26
We will do nothing lessmindre
than use state-of-the-artstate-of-the-art technologyteknologi
Vi vil bruge topmoderne teknologi,
01:28
to mapkort an entirehel countryLand.
til at kortlægge et helt land.
01:32
This is a dreamdrøm startedstartede by HiramHiram BinghamBingham,
Hiram Bingham startede denne drøm,
01:35
but we are expandingekspanderende it to the worldverden,
Men vi udvider drømmen til hele verden,
01:38
makingmaking archaeologicalarkæologiske explorationudforskning
more openåben, inclusiveinklusive,
og gør arkæologiske opdagelser
mere tilgængelige,
01:42
and at a scalevægt simplyganske enkelt
not previouslytidligere possiblemuligt.
på en måde,
der ikke tidligere har været muligt.
01:47
This is why I am so excitedbegejstret
Derfor er jeg så glad for,
01:51
to sharedel with you all todayi dag
at dele det her med jer i dag.
01:54
that we will beginbegynde
the 2016 TEDTED PrizePræmie platformplatform
Vi vil begynde platformen præmieret af
TED-prisen 2016,
01:56
in LatinLatin AmericaAmerika,
i Sydamerika,
02:01
more specificallyspecifikt PeruPeru.
mere specifikt Peru.
02:03
(ApplauseBifald)
(Bifald)
02:07
Thank you.
Tak.
02:08
We will be takingtager
HiramHiram Bingham'sBinghams impossibleumulig dreamdrøm
Vi vil tage Hiram Binghams umulige drøm,
02:13
and turningdreje it into an amazingfantastiske futurefremtid
og gøre den til en del af fremtiden,
02:17
that we can all sharedel in togethersammen.
som vi alle kan dele.
02:20
So PeruPeru doesn't just have MachuMachu PicchuPicchu.
Peru har ikke blot Machu Picchu.
02:23
It has absolutelyabsolut stunningbetagende jewelrysmykker,
Landet har utrolige smykker,
02:25
like what you can see here.
som I kan se her.
02:28
It has amazingfantastiske MocheMoche potterykeramik
of humanhuman figurestal.
De har flotte
Moche-potter af menneskekroppen.
02:30
It has the NazcaNazca LinesLinjer
De har Nazca-linjerne,
02:34
and amazingfantastiske textilestekstiler.
og utrolige tekstiler.
02:36
So as parten del of the TEDTED PrizePræmie platformplatform,
Som en del af online-platformen
præmieret af TED,
02:38
we are going to partneringpartnering
with some incredibleutrolig organizationsorganisationer,
vil vi samarbejde med
fantastiske organisationer.
02:41
first of all with DigitalGlobeDigitalGlobe,
the world'sVerdens largeststørste providerudbyder
DigitalGlobe, som er
verdens største leverandør
02:44
of high-resolutionhøj opløsning
commercialkommerciel satellitesatellit imagerybilledsprog.
af høj-opløsningsbilleder fra satellitter.
02:48
They're going to be helpinghjælpe us buildbygge out
De vil hjælpe os med at bygge,
02:51
this amazingfantastiske crowdsourcingcrowdsourcing
platformplatform they have.
en crowdsourcing-platform,
som de allerede selv har.
02:53
Maybe some of you used it
Måske har nogle af
jer brugt den,
02:56
with the MHMH370 crashkrak
and searchSøg for the airplanefly.
til at hjælpe med eftersøgningen
af flyet MH370.
02:57
Of courseRute, they'llde vil alsoogså be providingat sørge for us
with the satellitesatellit imagerybilledsprog.
De vil give os satellitbilleder.
03:01
NationalNationale GeographicGeografiske will be helpinghjælpe us
with educationuddannelse and of courseRute explorationudforskning.
National Geographic vil hjælpe os
med uddannelse og udforskning.
03:04
As well, they'llde vil be providingat sørge for us
with richrig contentindhold for the platformplatform,
De vil hjælpe med at bygge platformen,
03:08
includinginklusive some of the archivalarkivering imagerybilledsprog
like you saw at the beginningstarten of this talk
ved at give os arkivbilleder,
03:12
and some of theirderes documentarydokumentar footageoptagelser.
og noget af deres dokumentariske materiale.
03:16
We'veVi har alreadyallerede begunbegyndt
to buildbygge and planplan the platformplatform,
Vi er allerede begyndt at bygge platformen,
03:19
and I'm just so excitedbegejstret.
og jeg er så spændt.
03:22
So here'sher er the coolfedt nok parten del.
Så. Nu kommer den fede del.
03:24
My teamhold, headedheaded up by ChaseChase ChildsChilds,
Mit hold ledes af Chase Childs,
03:25
is alreadyallerede beginningstarten to look
at some of the satellitesatellit imagerybilledsprog.
og vi er begyndt at kigge
på nogle af satellitbillederne.
03:28
Of courseRute, what you can see here
is 0.3-meter-meter datadata.
Det du ser her,
03:31
This is sitewebsted calledhedder ChanChan ChanChan
in northernnordlige PeruPeru.
er et sted kaldet Chan Chan i det nordlige Peru,
03:35
It datesdatoer to 850 ADANNONCE.
og er dateret til år 850 e.Kr.
03:37
It's a really amazingfantastiske cityby,
but let's zoomzoom in.
Det er en utrolig by, men lad os zoome ind.
03:39
This is the typetype and qualitykvalitet of datadata
that you all will get to see.
Det er den her data-kvalitet, som vi får.
03:41
You can see individualindividuel structuresstrukturer,
individualindividuel buildingsbygninger.
Du kan se strukturerne
på enkelte bygninger.
03:46
And we'vevi har alreadyallerede begunbegyndt
to find previouslytidligere unknownUkendt sitessites.
Vi er allerede begyndt at finde ukendte steder.
03:49
What we can say alreadyallerede
is that as parten del of the platformplatform,
Vi kan allerede se,
at ved hjælp af platformen,
03:52
you will all help discoveropdage
thousandstusinder of previouslytidligere unknownUkendt sitessites,
har i alle hjulpet
med at finde ukendte steder,
03:55
like this one here,
som det her,
03:59
and this potentiallypotentielt largestor one here.
og et potentiel stort, som her.
04:00
UnfortunatelyDesværre, we'vevi har alsoogså begunbegyndt
to uncoverafdække large-scalestorstilet lootingplyndringer at sitessites,
Desværre har vi også opdaget
en massiv plyndring,
04:02
like what you see here.
som du kan se her.
04:07
So manymange sitessites in PeruPeru are threatenedtruet,
So mange steder i Peru er i fare,
04:08
but the great parten del
is that all of this datadata
men den gode nyhed er,
at alt det her data,
04:10
is going to be shareddelt
with archaeologistsarkæologer on the frontforan lineslinjer
bliver delt med arkæologer
i frontlinjen,
04:12
of protectingbeskyttelse these sitessites.
som arbejder på
at beskytte stederne.
04:15
So I was just in PeruPeru,
meetingmøde with theirderes MinisterMinister of CultureKultur
Jeg har lige været i Peru,
hvor jeg mødte kulturministeren
04:18
as well as UNESCOUNESCO.
og UNESCO.
04:21
We'llVi vil be collaboratingsamarbejder closelynøje with them.
Vi arbejder tæt sammen med dem.
04:23
Just so you all know,
Blot så i ved det,
04:25
the sitewebsted is going to be
in bothbegge Englishengelsk and Spanishspansk,
så bliver platformen
på både engelsk og spansk,
04:26
whichhvilken is absolutelyabsolut essentialvigtig to make sure
hvilket er essentielt for at sikre,
04:29
that people in PeruPeru and acrosset kors
LatinLatin AmericaAmerika can participatedeltage.
at indbyggere i Peru
og Sydamerika kan deltage.
04:31
Our mainvigtigste projectprojekt coprincipalcoprincipal investigatorinvestigator
is the gentlemangentleman you see here,
Projektets hovedefterforsker,
er denne gentleman,
04:35
DrDr. LuisLuis JaimeJaime CastilloCastillo,
Dr. Luis Jaime Castillo,
04:39
professorprofessor at CatholicKatolske UniversityUniversitet.
professer ved Catholic University.
04:41
As a respectedrespekteret PeruvianPeruvianske archaeologistarkæolog
and formertidligere vice-ministerViceminister,
Som en respekteret arkæolog
og tidligere vice-minister,
04:43
DrDr. CastilloCastillo will be helpinghjælpe us coordinatekoordinere
and sharedel the datadata with archaeologistsarkæologer
vil Dr. Castillo hjælpe os med at dele
dataene med arkæologer,
04:47
so they can exploreudforske
these sitessites on the groundjord.
så de kan udforske stederne
på landjorden.
04:51
He alsoogså runskørsler this amazingfantastiske
dronedrone mappingkortlægning programprogram,
Han leder også et droneprogram,
04:54
some of the imagesbilleder of whichhvilken
you can see behindbag me here and here.
som har optaget nogle af billederne
som i kan se bag mig.
04:57
And this datadata will be incorporatedindarbejdet
into the platformplatform,
Data fra dronerne vil blive
en del af platformen,
05:00
and alsoogså he'llhelvede be helpinghjælpe to imagebillede
some of the newny sitessites you help find.
og Dr. Castillo vil også hjælpe med,
at kortlægge de nye steder I finder.
05:03
Our on-the-groundpå jorden partnerpartner
Vores partner på landjorden,
05:08
who will be helpinghjælpe us
with educationuddannelse, outreachopsøgende,
vil hjælpe os med uddannelse,
05:10
as well as sitewebsted preservationbevarelse componentskomponenter,
Derudover vil et initiativ
hjælpe os med at bevare stederne.
05:13
is the SustainableBæredygtig
PreservationBevarelse InitiativeInitiativ,
The Sustainable Preservation Initiative,
SPI,
05:15
led by DrDr. LarryLarry CobenCoben.
ledes af Dr. Larry Coben.
05:17
Some of you maykan not be awareklar over
Nogle af jer,
er måske klar over,
05:19
that some of the world'sVerdens
poorestfattigste communitiesfællesskaber
at nogle af verdens mest
fattige samfund,
05:20
coexisteksistere side om side with some of the world'sVerdens
mostmest well-knownvelkendte archaeologicalarkæologiske sitessites.
lever side om side, med verdens
mest kendte arkæologiske steder.
05:22
What SPISPI does
SPI vil hjælpe,
05:26
is it helpshjælper to empowerbemyndige these communitiesfællesskaber,
med at omfavne de her samfund.
05:28
in particularsærlig womenKvinder,
Især kvinder,
05:30
with newny economicøkonomisk approachestilgange
and businessforretning traininguddannelse.
som får økonomisk hjælp og
iværksætter-træning.
05:31
So it helpshjælper to teachunderviser them
to createskab beautifulsmuk handicraftskunsthåndværk
Så SPI hjælper dem med
at lave smukt håndværk,
05:35
whichhvilken are then soldsolgt on to touriststurister.
som bliver solgt til turister.
05:38
This empowersbemyndiger the womenKvinder
to treasureskat theirderes culturalkulturel heritagearv
Det hjælper kvinder til at sætte pris
på deres kulturelle arv,
05:40
and take ownershipejendomsret of it.
og tage ejerskab over den.
05:44
I had the opportunitylejlighed to spendbruge some time
with 24 of these womenKvinder
Jeg har haft mulighed for at bruge
noget tid med 24 kvinder
05:46
at a well-knownvelkendte archaeologicalarkæologiske sitewebsted
calledhedder PachacamacPachacamac, just outsideuden for LimaLima.
ved en kendt arkæologisk udgravning,
Pachacamac, lige udenfor Lima.
05:50
These womenKvinder were unbelievablyutroligt inspiringinspirerende,
De her kvinder er unægteligt inspirerende,
05:55
and what's great is that SPISPI
will help us transformomdanne communitiesfællesskaber
og SPI vil hjælpe os med
at omdanne samfundene
05:57
nearnær ved some of the sitessites
that you help to discoveropdage.
nær nogle af de steder,
som i hjælper med at finde.
06:01
PeruPeru is just the beginningstarten.
Peru er bare begyndelsen.
06:04
We're going to be expandingekspanderende
this platformplatform to the worldverden,
Vi vil udvide platformen til hele verden,
06:06
but alreadyallerede I've gottenfået
thousandstusinder of emailse-mails
og jeg har allerede fået
tusindvis af emails
06:09
from people all acrosset kors the worldverden --
professorsprofessorer, educatorspædagoger, studentsstuderende,
fra folk fra hele verden. Professorer,
undervisere, studerende,
06:11
and other archaeologistsarkæologer --
who are so excitedbegejstret to help participatedeltage.
og andre arkæologer,
som er ivrige efter at hjælpe.
06:15
In factfaktum, they're alreadyallerede suggestingtyder
amazingfantastiske placessteder for us to help discoveropdage,
Faktisk har de allerede foreslået
utrolige steder, som de vil have os til at opdage,
06:19
includinginklusive AtlantisAtlantis.
herunder Atlantis.
06:23
I don't know if we're going
to be looking for AtlantisAtlantis,
Jeg ved ikke, om vi vil lede efter Atlantis,
06:25
but you never know.
men man ved aldrig.
06:28
So I'm just so excitedbegejstret
to launchlancering this platformplatform.
Jeg er bare så ivrig
efter at lancere platformen.
06:29
It's going to be launchedlanceret formallyformelt
by the endende of the yearår.
Den bliver officielt lanceret
i slutningen af det her år.
06:32
And I have to say,
Og jeg må sige,
06:35
if what my teamhold has alreadyallerede discoveredopdaget
in the pastforbi few weeksuger are any indicationtegn,
hvis det, som mit hold har fundet
i de sidste par uger, indikerer noget,
06:36
what the worldverden discoversopdager
is just going to be beyondud over imaginationfantasi.
så er det kun fantasien der sætter
grænser for, hvad vi kommer til at se.
06:42
Make sure to holdholde on to your alpacasAlpaka.
Hold godt fast i jeres bjergkamel.
06:47
Thank you very much.
Mange tak.
06:50
(ApplauseBifald)
(Bifald)
06:51
Thank you.
Mange tak.
06:53
(ApplauseBifald)
(Bifald)
06:54
Translated by Mathias Mosskov
Reviewed by Anders Finn Jørgensen

▲Back to top

About the speaker:

Sarah Parcak - Satellite archaeologist + TED Prize winner
Like a modern-day Indiana Jones, Sarah Parcak uses satellite images to locate lost ancient sites. The winner of the 2016 TED Prize, her wish is to protect the world’s shared cultural heritage.

Why you should listen

There may be hundreds of thousands, if not millions, of undiscovered ancient sites across the globe. Sarah Parcak wants to locate them. As a space archaeologist, she analyzes high-resolution imagery collected by satellites in order to identify subtle changes to the Earth’s surface that might signal man-made features hidden from view. A TED Senior Fellow and a National Geographic Explorer, Parcak wrote the textbook on satellite archaeology and founded the Laboratory for Global Observation at the University of Alabama at Birmingham. Her goal: to make the world's invisible history visible once again.

In Egypt, Parcak's techniques have helped locate 17 potential pyramids, and more than 3,100 potential forgotten settlements. She's also made discoveries in the Viking world (as seen in the PBS Nova special, Vikings Unearthed) and across the Roman Empire (as shown in the BBC documentary, Rome’s Lost Empire). Her methods also offer a new way to understand how ancient sites are being affected by looting and urban development. By satellite-mapping Egypt and comparing sites over time, Parcak has noted a 1,000 percent increase in looting since 2009. It’s likely that millions of dollars worth of artifacts are stolen each year. Parcak hopes that, through her work, unknown sites can be protected to preserve our rich, vibrant history.

As the winner of the 2016 TED Prize, Parcak asked the world to help in this important work. By building a citizen science platform for archaeology, GlobalXplorer.org, Parcak invites anyone with an internet connection to help find the next potential looting pit or unknown tomb. GlobalXplorer launched on January 30, 2017, with volunteers working together to map Peru. Other countries will follow, as the platform democratizes discovery and makes satellite-mapping rapid and cost-effective. 

 

More profile about the speaker
Sarah Parcak | Speaker | TED.com