English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxMtHood

Jia Jiang: What I learned from 100 days of rejection

Jia Jiang: Hvad jeg lærte af 100 dage med afvisninger

Filmed:
4,729,638 views

Jia Jiang udforsker modigt et område, som mange af os frygter: afvisning. Ved at opsøge afvisninger i 100 dage -- fra at bede en fremmede om et lån på $100 til at bede om en "burger refill" på en restaurant -- desensibiliserer Jiang sig selv fra smerten og skammen, som afvisning ofte bringer med, og opdagede på samme måde at ved blot at bede om det, som man ønsker, så kan det åbne op for muligheder, hvor man istedet forventede at finde blindgyder.

- Author, blogger, entrepreneur
Jia Jiang's journey through rejection revealed a world hidden in plain sight, where people are much kinder than we imagine. Full bio

Da jeg var seks år gammel,
00:12
When I was sixseks yearsflere år oldgammel,
modtog jeg mine gaver.
00:14
I receivedmodtaget my giftsgaver.
Min lærer i første klasse
havde en strålende idé.
00:16
My first gradekarakter teacherlærer
had this brilliantstrålende ideaide.
Hun ville have,
at vi modtog gaver,
00:19
She wanted us to experienceerfaring
receivingmodtager giftsgaver
men også at vi skulle lære dyden
at komplimentere hinanden.
00:23
but alsoogså learninglæring the virtuedyd
of complimentingkomplimenterede eachhver other.
Så hun fik os alle sammen
til at stå foran klasseværelset,
00:27
So she had all of us
come to the frontforan of the classroomklasseværelse,
og hun kom med gaver til os alle,
som hun stablede i hjørnet.
00:30
and she boughtkøbt all of us giftsgaver
and stackedstablet them in the cornerhjørne.
Og hun sagde,
00:33
And she said,
"Skal vi ikke bare stå her
og komplimentere hinanden?
00:34
"Why don't we just standstå here
and complimentkompliment eachhver other?
Hvis dit navn bliver kaldt,
00:37
If you hearhøre your namenavn calledhedder,
må du gå over og hente din gave
og sætte dig ned."
00:39
go and pickplukke up your giftgave and sitsidde down."
Sikke en vidunderlig idé, ikke?
00:42
What a wonderfulvidunderlig ideaide, right?
Hvad kunne gå galt?
00:44
What could go wrongforkert?
(Latter)
00:46
(LaughterLatter)
Der var 40 af os til at starte med,
00:48
Well, there were 40 of us to startStart with,
og hver gang jeg hørte
nogen blive kaldt på,
00:50
and everyhver time I heardhørt
someone'snogen er namenavn calledhedder,
kom jeg med den mest
hjertelige jubel.
00:53
I would give out the heartiesthjerteligste cheerjuble.
Og så var der 20 personer tilbage,
00:55
And then there were 20 people left,
og 10 personer tilbage,
00:57
and 10 people left,
00:59
and fivefem left ...
og fem tilbage...
og tre tilbage.
01:01
and threetre left.
Og jeg var en af dem.
01:03
And I was one of them.
Og komplimenterne stoppede.
01:04
And the complimentskomplimenter stoppedholdt op.
I det øjeblik græd jeg.
01:07
Well, at that momentøjeblik, I was cryinggråd.
Og læreren var ved at flippe ud.
01:10
And the teacherlærer was freakingfreaking out.
01:12
She was like, "Hey, would anyonenogen som helst
say anything nicepæn about these people?"
Hun sagde, "Hey, er der nogen, der vil
sige noget sødt om disse personer?"
(Latter)
01:16
(LaughterLatter)
"Ingen? Okay, hvorfor tager I ikke
jeres gave og sætter jer ned?
01:17
"No one? OK, why don't you
go get your giftgave and sitsidde down.
Opfør jer pænt næste år --
01:20
So behaveopføre sig nextNæste yearår --
og nogen vil måske
sige noget sødt om jer."
01:21
someonenogen mightmagt say
something nicepæn about you."
(Latter)
01:24
(LaughterLatter)
Siden jeg beskriver
dette for jer,
01:26
Well, as I'm describingbeskriver this you,
ved I sikkert, at jeg kan huske
det her ret godt.
01:28
you probablysandsynligvis know
I rememberHusk this really well.
(Latter)
01:30
(LaughterLatter)
Jeg ved ikke hvem,
det var værst for den dag.
01:32
But I don't know who feltfølte worseværre that day.
01:35
Was it me or the teacherlærer?
Var det mig eller læreren?
01:37
She mustskal have realizedgik op for
that she turnedvendt a team-buildingteambuilding- eventbegivenhed
Hun må have indset,
at hun gjorde en team-building øvelse
01:40
into a publicoffentlig roaststege
for threetre six-year-oldsseks-årige.
til en offentlig udhængning
af tre seks-årige.
Og uden humoren.
01:43
And withoutuden the humorhumor.
01:45
You know, when you see
people get roastedristede on TVTV,
Når man ser folk blive
hængt ud på TV,
er det sjovt.
01:47
it was funnysjov.
Der var ikke noget sjovt
ved den dag.
01:48
There was nothing funnysjov about that day.
Så det var en version af mig,
01:51
So that was one versionversion of me,
01:54
and I would die to avoidundgå
beingvære in that situationsituation again --
og jeg ville dø for at undgå
at komme i sådan en situation igen --
01:57
to get rejectedafvist in publicoffentlig again.
at blive afvist offentligt.
Det er en version.
02:00
That's one versionversion.
02:02
Then fast-forwardSpol frem eightotte yearsflere år.
Spol nu otte år frem i tiden.
02:04
BillBill GatesGates camekom to my hometownhjemby --
Bill Gates besøgte min hjemby --
02:06
BeijingBeijing, ChinaKina --
Beijing, Kina --
for at tale,
02:07
to speaktale,
og jeg fangede hans budskab.
02:08
and I saw his messagebesked.
02:10
I fellfaldt in love with that guy.
Jeg blev forelsket i den fyr.
02:13
I thought, wowwow,
I know what I want to do now.
Jeg tænkte, wow,
jeg ved, hvad jeg vil nu.
02:15
That night I wroteskrev a letterbrev to my familyfamilie
Den aften skrev jeg et brev
til min familie,
02:18
tellingfortæller them: "By agealder 25,
hvor jeg sagde:
"Inden jeg er 25,
02:20
I will buildbygge the biggeststørste
companySelskab in the worldverden,
vil jeg bygge det største
firma i verden,
02:23
and that companySelskab will buykøbe MicrosoftMicrosoft."
og det firma vil opkøbe Microsoft."
02:25
(LaughterLatter)
(Latter)
02:26
I totallyhelt embracedomfavnede this ideaide
of conqueringerobre the worldverden --
Jeg omfavnede hele idéen
om at erobre verden --
herredømme, ikke?
02:29
dominationdominans, right?
Jeg fandt ikke på det her,
jeg skrev faktisk det brev.
02:31
And I didn't make this up,
I did writeskrive that letterbrev.
02:34
And here it is --
Her er det --
(Latter)
02:35
(LaughterLatter)
02:37
You don't have to readlæse this throughigennem --
I behøver ikke læse det igennem --
02:39
(LaughterLatter)
(Latter)
Det er en dårlig håndskrift,
men jeg har fremhævet nogle nøgleord.
02:41
This is alsoogså baddårlig handwritinghåndskrift,
but I did highlightfremhæve some keynøgle wordsord.
I forstår, hvad jeg mener.
02:45
You get the ideaide.
02:46
(LaughterLatter)
(Latter)
Så ...
02:48
So ...
det var en anden version af mig:
02:51
that was anotheren anden versionversion of me:
02:53
one who will conquererobre the worldverden.
en, som ville erobre verden.
02:55
Well, then two yearsflere år latersenere,
To år senere fik jeg muligheden for
at komme til USA.
02:57
I was presentedforelagde with the opportunitylejlighed
to come to the UnitedUnited StatesStater.
03:01
I jumpedsprang on it,
Jeg skyndte mig afsted,
fordi det var der,
Bill Gates boede, ikke?
03:03
because that was
where BillBill GatesGates livedlevede, right?
03:05
(LaughterLatter)
(Latter)
Jeg tænkte, at det var starten
på min entreprenør-rejse.
03:06
I thought that was the startStart
of my entrepreneuriværksætter journeyrejse.
Spol nu endnu 14 år frem i tiden.
03:09
Then, fast-forwardSpol frem anotheren anden 14 yearsflere år.
03:11
I was 30.
Jeg var 30.
Nej, jeg havde ikke
bygget mit firma.
03:13
NopeNope, I didn't buildbygge that companySelskab.
03:15
I didn't even startStart.
Jeg var ikke engang begyndt.
03:17
I was actuallyrent faktisk a marketingmarkedsføring managerManager
for a FortuneFortune 500 companySelskab.
Jeg var faktisk marketing manager
for et Fortune 500 firma.
03:21
And I feltfølte I was stucksidde fast;
Og jeg følte, at jeg sad fast.
Jeg var stillestående.
03:23
I was stagnantstillestående.
Hvorfor?
03:25
Why is that?
Hvor var den 14-årige,
der skrev det brev?
03:26
Where is that 14-year-old-år gammel
who wroteskrev that letterbrev?
Det var ikke fordi,
han ikke prøvede.
03:29
It's not because he didn't try.
Det var fordi, hver gang
jeg havde en ny ide,
03:31
It's because everyhver time I had a newny ideaide,
hver gang jeg ville prøve noget nyt,
03:34
everyhver time I wanted to try something newny,
03:36
even at work --
selv på jobbet --
når jeg ville fremsætte et forslag,
03:37
I wanted to make a proposalforslag,
03:39
I wanted to speaktale up
in frontforan of people in a groupgruppe --
eller snakke
foran en gruppe mennesker --
følte jeg, at der var
en konstant kamp
03:43
I feltfølte there was this constantkonstant battlekamp
mellem den 14-årige
og den seksårige.
03:45
betweenmellem the 14-year-old-år gammel
and the six-year-oldseks-årige.
Den ene ville erobre verden --
03:47
One wanted to conquererobre the worldverden --
03:50
make a differenceforskel --
gøre en forskel --
den anden var bange for at blive afvist.
03:51
anotheren anden was afraidbange of rejectionafvisning.
Og hver gang vandt den seksårige.
03:54
And everyhver time that six-year-oldseks-årige wonvandt.
Og denne frygt blev hos mig,
selv efter jeg startede mit eget firma.
03:57
And this fearfrygt even persistedvaret
after I startedstartede my ownegen companySelskab.
04:01
I mean, I startedstartede
my ownegen companySelskab when I was 30 --
Jeg startede mit eget firma,
da jeg var 30 --
04:05
if you want to be BillBill GatesGates,
Vil man være Bill Gates,
skal man starte før eller senere, ikke?
04:06
you've got to startStart
soonerfør or latersenere, right?
Da jeg var entreprenør,
04:09
When I was an entrepreneuriværksætter,
04:11
I was presentedforelagde
with an investmentinvestering opportunitylejlighed,
præsenterede jeg en
investeringsmulighed,
04:14
and then I was turnedvendt down.
men jeg blev afvist.
Og den afvisning sårede mig.
04:17
And that rejectionafvisning hurtgøre ondt me.
04:18
It hurtgøre ondt me so baddårlig
that I wanted to quitAfslut right there.
Den sårede mig så slemt,
at jeg ville stoppe lige der.
Men så tænkte jeg,
04:23
But then I thought,
04:24
hey, would BillBill GatesGates quitAfslut
after a simpleenkel investmentinvestering rejectionafvisning?
ville Bill Gates stoppe efter
en enkelt investeringsafvisning?
Ville en hvilken som helst entreprenør
stoppe bare sådan?
04:29
Would any successfulvellykket
entrepreneuriværksætter quitAfslut like that?
04:31
No way.
Nej.
04:33
And this is where it clickedklikkede for me.
Og det er her,
det faldt på plads for mig.
04:35
OK, I can buildbygge a better companySelskab.
Okay, jeg kan bygge et bedre firma.
Jeg kan danne et bedre team eller produkt,
04:37
I can buildbygge a better
teamhold or better productprodukt,
men en ting er sikker:
04:39
but one thing for sure:
jeg er nødt til
at være en bedre leder.
04:40
I've got to be a better leaderleder.
Jeg er nødt til
at være en bedre person.
04:42
I've got to be a better personperson.
Jeg kan ikke lade den seksårige
blive ved med at diktere mit liv.
04:44
I cannotkan ikke let that six-year-oldseks-årige
keep dictatingdikterer my life anymorelængere.
04:48
I have to put him back in his placeplacere.
Jeg bliver nødt til at sætte ham på plads.
Det er her, jeg gik online
for at få hjælp.
04:51
So this is where I wentgik onlineonline
and lookedkigget for help.
Google var min ven.
04:53
GoogleGoogle was my friendven.
(Latter)
04:54
(LaughterLatter)
Jeg googlede, "Hvordan overkommer jeg
min frygt for at blive afvist?"
04:55
I searchedsøgte, "How do I overcomeovervinde
the fearfrygt of rejectionafvisning?"
Jeg fandt en del psykologiartikler
04:59
I camekom up with a bunchflok
of psychologypsykologi articlesartikler
omkring hvor frygt
og smerte kommer fra.
05:01
about where the fearfrygt
and painsmerte are comingkommer from.
Så fandt jeg en del "rah-rah"
inspirationsartikler
05:04
Then I camekom up with a bunchflok
of "rah-rahRah-Rah" inspirationalinspirerende articlesartikler
omkring "tag det ikke personligt,
bare overkom det."
05:08
about "Don't take it personallypersonligt,
just overcomeovervinde it."
Hvem ved ikke det?
05:11
Who doesn't know that?
(Latter)
05:12
(LaughterLatter)
Men hvorfor var jeg stadig så bange?
05:14
But why was I still so scaredskræmt?
05:16
Then I foundfundet this websiteinternet side by luckheld.
Så fandt jeg denne
hjemmeside ved et held.
05:18
It's calledhedder rejectiontherapyrejectiontherapy.comcom.
Den hedder rejectiontherapy.com.
(Latter)
05:21
(LaughterLatter)
05:23
"RejectionAfvisning TherapyTerapi" was this gamespil
inventedopfundet by this CanadianCanadiske entrepreneuriværksætter.
"Rejection Therapy" var et spil
opfundet af en canadisk entreprenør.
Hans navn var Jason Comely.
05:27
His namenavn is JasonJason ComelyTækkelig.
05:29
And basicallyi bund og grund the ideaide is for 30 daysdage
you go out and look for rejectionafvisning,
Og grundlæggende er idéen, at man
i 30 dage skal lede efter afvisning,
og hver dag skal man afvises,
05:34
and everyhver day get rejectedafvist at something,
05:36
and then by the endende,
you desensitizedesensitize yourselfdig selv from the painsmerte.
og til sidst skal man
desensibilisere sig selv fra smerten.
Og jeg elskede idéen.
05:41
And I lovedelskede that ideaide.
(Latter)
05:43
(LaughterLatter)
05:44
I said, "You know what?
I'm going to do this.
Jeg sagde, "Ved du hvad?
Jeg vil gøre det.
Og jeg vil mærke mig selv
blive afvist 100 dage."
05:46
And I'll feel myselfMig selv
getting rejectedafvist 100 daysdage."
05:49
And I camekom up with my ownegen rejectionafvisning ideasideer,
Jeg fandt på mine egne
afvisningsidéer,
05:52
and I madelavet a videovideo blogblog out of it.
og jeg lavede en videoblog ud af det.
Så her er, hvad jeg gjorde.
05:55
And so here'sher er what I did.
Det her er sådan,
bloggen så ud.
05:57
This is what the blogblog lookedkigget like.
06:00
Day One ...
Dag 1 ...
(Latter)
06:02
(LaughterLatter)
At låne 100 dollar fra en fremmed.
06:03
BorrowLåne 100 dollarsdollars from a strangerfremmed.
Det var her, jeg tog hen
til det sted, hvor jeg arbejdede.
06:07
So this is where I wentgik
to where I was workingarbejder.
06:10
I camekom downstairsnedenunder
Jeg kom nedenunder,
06:12
and I saw this bigstor guy
sittingsidder behindbag a deskskrivebord.
og jeg så en store fyr
bag ved et skrivebord.
Han lignede en sikkerhedsvagt.
06:14
He lookedkigget like a securitysikkerhed guardvagt.
06:16
So I just approachednærmede sig him.
Jeg nærmede mig ham.
06:17
And I was just walking
Jeg gik bare,
06:19
and that was the longestlængste
walk of my life --
og det var den længste
tur i mit liv --
06:22
hairhår on the back
of my neckhals standingstående up,
hårene i nakken rejste sig,
jeg svedte,
og mit hjerte bankede.
06:24
I was sweatingsveden and my hearthjerte was poundingdunkende.
06:26
And I got there and said,
Jeg kom derhen og sagde,
06:27
"Hey, sirhr, can I borrowlåne
100 dollarsdollars from you?"
"Hey, herre, kan jeg låne
100 dollars af dig?"
06:30
(LaughterLatter)
(Latter)
06:31
And he lookedkigget up, he's like, "No."
Han kiggede op
og sagde, "Nej."
"Hvorfor?"
06:34
"Why?"
Og jeg sagde bare, "Nej? Jeg beklager."
06:36
And I just said, "No? I'm sorry."
06:38
Then I turnedvendt around,
and I just ranløb.
Så vendte jeg mig om og løb.
06:40
(LaughterLatter)
(Latter)
Jeg var så pinlig berørt.
06:43
I feltfølte so embarrassedflov.
06:44
But because I filmedfilmet myselfMig selv --
Men jeg filmede mig selv,
06:46
so that night I was watchingser
myselfMig selv getting rejectedafvist,
og den aften så jeg mig
selv blive afvist,
06:49
I just saw how scaredskræmt I was.
jeg så bare,
hvor bange jeg var.
06:51
I lookedkigget like this kidbarn
in "The SixthSjette SenseForstand."
Jeg lignede drengen fra
"Den sjette sans."
06:54
I saw deaddød people.
Jeg så døde mennesker.
06:55
(LaughterLatter)
(Latter)
06:57
But then I saw this guy.
Men så kiggede jeg på fyren.
06:58
You know, he wasn'tvar ikke that menacingtruende.
Og han var ikke særlig truende.
07:00
He was a chubbybuttede, loveableelskelige guy,
Han var en buttet, elskværdig fyr,
07:03
and he even askedspurgt me, "Why?"
og han spurgte mig endda, "Hvorfor?"
Han inviterede mig faktisk
til at forklare mig selv.
07:06
In factfaktum, he invitedinviteret me to explainforklare myselfMig selv.
Jeg kunne have sagt mange ting.
07:08
And I could'vekunne have said manymange things.
Jeg kunne have forklaret,
jeg kunne have forhandlet.
07:10
I could'vekunne have explainedforklarede,
I could'vekunne have negotiatedforhandlet.
Jeg gjorde ikke noget af det.
07:12
I didn't do any of that.
Det eneste jeg gjorde var at løbe.
07:14
All I did was runløb.
Jeg følte, at det her
var mit livs mikrokosmos.
07:17
I feltfølte, wowwow, this is like
the microcosmmikrokosmos of my life.
Hver gang jeg følte den
mindste smule afvisning,
07:21
EveryHver time I feltfølte the slightestmindste rejectionafvisning,
07:23
I would just runløb as fasthurtig as I could.
ville jeg løbe så hurtigt, jeg kunne.
07:25
And you know what?
Og ved I hvad?
Den næste dag,
uanset hvad der sker,
07:27
The nextNæste day, no matterstof what happenssker,
så vil jeg ikke løbe.
07:28
I'm not going to runløb.
Jeg vil blive i situationen.
07:30
I'll stayBliv engagedbeskæftiget.
Dag 2: Bede om en "burger refill."
07:32
Day Two: RequestAnmodning a "burgerburger refillrefill."
(Latter)
07:34
(LaughterLatter)
Jeg tog til et burgersted,
07:36
It's when I wentgik to a burgerburger jointsamling,
spiste min frokost
og gik op til ekspedienten og sagde,
07:38
I finishedfærdig lunchfrokost,
and I wentgik to the cashierkassereren and said,
"Hej, kan jeg få en burger refill?"
07:41
"HiHej, can I get a burgerburger refillrefill?"
(Latter)
07:42
(LaughterLatter)
Han var helt forvirret,
"Hvad er en burger refill?"
07:44
He was all confusedforvirret,
like, "What's a burgerburger refillrefill?"
(Latter)
07:47
(LaughterLatter)
Jeg sagde, "Det er ligesom
en sodavands refill, men med en burger."
07:48
I said, "Well, it's just like
a drinkdrikke refillrefill but with a burgerburger."
Og han sagde,
"Beklager, vi har ikke burger refill."
07:52
And he said, "Sorry,
we don't do burgerburger refillrefill, man."
(Latter)
07:54
(LaughterLatter)
Det var her, afvisningen skete,
og jeg kunne være løbet, men jeg blev.
07:56
So this is where rejectionafvisning happenedskete
and I could have runløb, but I stayedopholdt sig.
Jeg sagde, "Jeg elsker jeres burgere,
08:00
I said, "Well, I love your burgersburgere,
og jeg elsker det her sted,
08:02
I love your jointsamling,
og hvis I havde en burger refill,
08:03
and if you guys do a burgerburger refillrefill,
så elsker jeg jer endnu mere."
08:06
I will love you guys more."
(Latter)
08:07
(LaughterLatter)
Og han sagde, "Altså, okay,
jeg vil sige det til min manager,
08:08
And he said, "Well, OK,
I'll tell my managerManager about it,
og måske vil vi, men beklager,
i dag kan vi ikke gøre det."
08:11
and maybe we'llgodt do it,
but sorry, we can't do this todayi dag."
Så gik jeg.
08:14
Then I left.
Og forresten,
08:15
And by the way,
tror jeg ikke,
de har lavet burger refill.
08:17
I don't think they'vede har
ever doneFærdig burgerburger refillrefill.
(Latter)
08:19
(LaughterLatter)
Jeg tror stadig, de er der.
08:21
I think they're still there.
Men den der liv-og-død følelse,
som jeg havde den første gang,
08:23
But the life and deathdød feelingfølelse
I was feelingfølelse the first time
var der ikke længere,
08:26
was no longerlængere there,
bare fordi jeg blev i situationen --
08:27
just because I stayedopholdt sig engagedbeskæftiget --
fordi jeg ikke løb.
08:29
because I didn't runløb.
Jeg sagde, "Wow, fedt,
jeg lærer allerede noget.
08:31
I said, "WowWow, great,
I'm alreadyallerede learninglæring things.
Fedt. Og så dag 3:
At få en olympisk donut.
08:34
Great."
08:35
And then Day ThreeTre:
GettingAt få OlympicOlympiske DoughnutsDonuts.
Det er her, mit liv
blev vendt op og ned.
08:38
This is where my life
was turnedvendt upsideupside down.
Jeg tog hen til en Krispy Kreme.
08:42
I wentgik to a KrispyKrispy KremeKreme.
Det er en donutbutik,
08:43
It's a doughnutdoughnut shopbutik
der hovedsageligt findes i
det sydøstlige USA.
08:45
in mainlyhovedsagelig the SoutheasternSydøstlige parten del
of the UnitedUnited StatesStater.
Jeg er sikker på,
der også er nogen her.
08:47
I'm sure they have some here, too.
Og jeg gik ind,
08:49
And I wentgik in,
jeg sagde, "Kan I lave donuts,
der ligner det olympiske symbol?
08:50
I said, "Can you make me doughnutsdonuts
that look like OlympicOlympiske symbolssymboler?
Det er grundlæggende fem donuts,
der hænger sammen ..."
08:54
BasicallyDybest set, you interlinkInterlink
fivefem doughnutsdonuts togethersammen ... "
Jeg mener, de ville på ingen måde
sige ja, vel?
08:56
I mean there's no way
they could say yes, right?
Hende, der lavede donuts,
tog mig så alvorligt.
08:59
The doughnutdoughnut makermaker tooktog me so seriouslyhelt seriøst.
(Latter)
09:02
(LaughterLatter)
Så hun fandt papir frem
09:03
So she put out paperpapir,
og begyndte at tegne
farverne og ringene,
09:04
startedstartede jottingjotting down
the colorsfarver and the ringsringe,
og var sådan, "Hvordan kan
jeg lave dette?"
09:06
and is like, "How can I make this?"
Og 15 minutter senere,
09:08
And then 15 minutesminutter latersenere,
kom hun ud med en æske,
der lignede de olympiske ringe.
09:10
she camekom out with a boxboks
that lookedkigget like OlympicOlympiske ringsringe.
Jeg blev så rørt.
09:14
And I was so touchedrørt.
Jeg kunne simpelthen ikke tro det.
09:15
I just couldn'tkunne ikke believe it.
Den video fik over
fem millioner views på Youtube.
09:18
And that videovideo got
over fivefem millionmillion viewsvisninger on YoutubeYouTube.
Verden kunne heller ikke tro det.
09:22
The worldverden couldn'tkunne ikke believe that eitherenten.
(Latter)
09:24
(LaughterLatter)
09:27
You know, because of that
I was in newspapersaviser,
På grund af det kom
jeg i aviserne,
jeg var i talkshows, i alt.
09:30
in talk showsviser sig, in everything.
Og jeg blev berømt.
09:32
And I becameblev til famousberømt.
Mange mennesker begyndte
at skrive til mig
09:33
A lot of people
startedstartede writingskrivning emailse-mails to me
og sagde, "Det, du gør, er sejt."
09:35
and sayingordsprog, "What you're
doing is awesomefantastisk."
Men berømmelse gjorde ikke noget for mig.
09:38
But you know, fameberømmelse and notorietyberygtet
did not do anything to me.
Det, jeg virkelig ville, var at lære,
09:42
What I really wanted to do was learnlære,
og ændre mig selv.
09:43
and to changelave om myselfMig selv,
Så jeg gjorde resten af
de 100 dages afvisning
09:45
so I turnedvendt the resthvile
of my 100 daysdage of rejectionafvisning
til en legeplads --
09:47
into this playgroundlegeplads --
til et forskningsprojekt.
09:49
into this researchforskning projectprojekt.
Jeg ville se,
hvad jeg kunne lære.
09:51
I wanted to see what I could learnlære.
Og jeg lærte en masse ting.
09:54
And then I learnedlærte a lot of things.
Jeg fandt så mange hemmeligheder.
09:56
I discoveredopdaget so manymange secretshemmeligheder.
For eksempel fandt jeg ud af,
at hvis jeg bare ikke løber,
09:57
For exampleeksempel, I foundfundet if I just don't runløb,
hvis jeg blev afvist
10:00
if I got rejectedafvist,
så kunne jeg forvandle
et "nej" til et "ja",
10:01
I could actuallyrent faktisk turntur a "no" into a "yes,"
og det magiske ord er "hvorfor."
10:04
and the magicmagi wordord is, "why."
En dag tog jeg hen til en fremmeds hus,
jeg havde en blomst i min hånd,
10:05
So one day I wentgik to a stranger'sfremmedes househus,
I had this flowerblomst in my handhånd,
bankede på og sagde,
10:09
knockedbankede on the doordør and said,
"Hej, kan jeg plante denne blomst
i din baghave?"
10:11
"Hey, can I plantplante this flowerblomst
in your backyardbaggård?"
(Latter)
10:13
(LaughterLatter)
Og han sagde, "Nej."
10:15
And he said, "No."
Men før han gik, sagde jeg,
10:17
But before he could leaveforlade I said,
"Hey, må jeg vide hvorfor?"
10:19
"Hey, can I know why?"
Og han sagde,
"Altså jeg har en hund,
10:21
And he said, "Well, I have this doghund
som graver alt op,
jeg planter i baghaven.
10:24
that would diggrave up
anything I put in the backyardbaggård.
Jeg vil ikke spilde din blomst.
10:26
I don't want to wastespild your flowerblomst.
Du kan gå over på
den anden side af gaden til Connie.
10:28
If you want to do this,
go acrosset kors the streetgade and talk to ConnieConnie.
Hun elsker blomster."
10:31
She loveselsker flowersblomster."
Så det gjorde jeg.
10:33
So that's what I did.
Jeg gik over og bankede på Connies dør.
10:34
I wentgik acrosset kors and knockedbankede
on Connie'sConnies doordør.
Og hun var så glad for at se mig.
10:36
And she was so happylykkelig to see me.
(Latter)
10:38
(LaughterLatter)
Og en halv time senere
10:39
And then halfhalvt an hourtime latersenere,
var der en blomst i
Connies baghave.
10:41
there was this flowerblomst
in Connie'sConnies backyardbaggård.
Jeg er sikker på,
at den ser bedre ud nu.
10:43
I'm sure it looksudseende better now.
(Latter)
10:44
(LaughterLatter)
Hvis jeg var gået efter
den første afvisning,
10:46
But had I left
after the initialinitial rejectionafvisning,
ville jeg have tænkt,
10:49
I would'veville har thought,
at det var fordi,
fyren ikke stolede på mig,
10:50
well, it's because
the guy didn't trusttillid me,
fordi at jeg var skør,
10:52
it's because I was crazyhelt vildt,
fordi jeg ikke så godt nok ud.
10:53
because I didn't dresskjole up well,
I didn't look good.
Det var ikke derfor.
10:56
It was noneingen of those.
Det var fordi, det jeg tilbød,
ikke passede til det, han manglede.
10:57
It was because what I offeredtilbydes
did not fitpasse what he wanted.
Og han stolede nok på mig
til at henvise mig,
11:00
And he trustedbetroet me enoughnok
to offertilbud me a referralhenvisning,
for at bruge en salgsterm.
11:02
usingved brug af a salessalg termsemester.
Jeg benyttede en henvisning.
11:04
I convertedkonverteret a referralhenvisning.
Så, en dag --
11:06
Then one day --
jeg lærte også, at jeg kan
sige visse ting
11:07
and I alsoogså learnedlærte that I can
actuallyrent faktisk say certainbestemte things
og maksimere min chance
for at få et ja.
11:10
and maximizemaksimere my chancechance to get a yes.
For eksempel gik jeg
en dag ind på en Starbucks
11:12
So for exampleeksempel,
one day I wentgik to a StarbucksStarbucks,
og spurgte manageren,
"Hej, må jeg være en Starbucks-hilser?"
11:15
and askedspurgt the managerManager,
"Hey, can I be a StarbucksStarbucks greetervelkomst?"
Han spurgte,
"Hvad er en Starbucks-hilser?"
11:18
He was like, "What's a StarbucksStarbucks greetervelkomst?"
Jeg sagde,
"Kender du Walmart-hilsnere?
11:21
I said, "Do you know
those WalmartWalmart greetersgreeters?
Du ved, dem der siger "hej" til dig,
før du går ind i forretningen,
11:23
You know, those people who say
'hi''Hej' to you before you walk in the storebutik,
og som sørger for,
at du ikke stjæler noget?
11:26
and make sure you
don't stealstjæle stuffting og sager, basicallyi bund og grund?
Jeg vil give en Walmart-oplevelse
til Starbucks kunder."
11:28
I want to give a WalmartWalmart experienceerfaring
to StarbucksStarbucks customerskunder."
(Latter)
11:31
(LaughterLatter)
Jeg er faktisk ikke sikker på,
at det var en god ting --
11:33
Well, I'm not sure
that's a good thing, actuallyrent faktisk --
Faktisk er jeg sikker på,
at det er en dårlig ting.
11:37
ActuallyFaktisk, I'm prettysmuk sure
it's a baddårlig thing.
Han sagde, "Åh" --
11:40
And he was like, "Oh" --
ja, han ser sådan ud,
hans navn er Eric --
11:42
yeah, this is how he lookedkigget,
his namenavn is EricEric --
og han sagde,
"Jeg ved ikke."
11:44
and he was like, "I'm not sure."
Det var sådan, han hørte mig.
"Ikke sikker."
11:46
This is how he was hearinghøring me. "Not sure."
Så spurgte jeg ham,
"Er det sært?"
11:48
Then I askSpørg him, "Is that weirdmærkelig?"
Han sagde,
"Ja, det er virkeligt sært."
11:49
He's like, "Yeah, it's really weirdmærkelig, man."
Men så snart han sagde det,
ændrede hele hans attitude sig.
11:52
But as soonsnart as he said that,
his wholehel demeanorattitude changedændret.
Det var som om,
han smed al tvivlen på jorden.
11:55
It's as if he's puttingsætte
all the doubttvivl on the flooretage.
Og han sagde, "Du kan gøre det,
11:58
And he said, "Yeah, you can do this,
men bliv ikke for sær."
12:00
just don't get too weirdmærkelig."
(Latter)
12:01
(LaughterLatter)
Så den næste time
var jeg Starbucks-hilsneren.
12:03
So for the nextNæste hourtime
I was the StarbucksStarbucks greetervelkomst.
Jeg sagde "Hej" til alle dem, der kom ind,
12:05
I said "hiHej" to everyhver customerkunde
that walkedgik in,
og gav dem helligdagshilsner.
12:07
and gavegav them holidayferie cheersHej.
Forresten, jeg kender kke,
jeres karriereplaner,
12:10
By the way, I don't know
what your careerkarriere trajectorybane is,
men bliv ikke en hilser.
12:12
don't be a greetervelkomst.
(Latter)
12:14
(LaughterLatter)
Det var virkelig kedeligt.
12:15
It was really boringkedelig.
Men jeg fandt ud af, jeg kunne gøre det,
fordi jeg spurgte, "Er det sært?"
12:17
But then I foundfundet I could do this
because I mentionednævnte, "Is that weirdmærkelig?"
12:22
I mentionednævnte the doubttvivl that he was havingat have.
Jeg omtalte den tvivl, han havde.
12:24
And because I mentionednævnte, "Is that weirdmærkelig?",
that meansmidler I wasn'tvar ikke weirdmærkelig.
Og fordi jeg spurgte, "Er det sært?",
betød det, at jeg ikke var sær.
Det betød, at jeg tænkte
præcis ligesom ham,
12:27
That meansmidler I was actuallyrent faktisk
thinkingtænker just like him,
jeg betragtede det
som en sær ting.
12:30
seeingat se this as a weirdmærkelig thing.
Og igen og igen lærte jeg,
12:32
And again, and again,
12:34
I learnedlærte that if I mentionnævne
some doubttvivl people mightmagt have
at hvis jeg omtaler den tvivl,
nogle mennesker måske har,
før jeg stiller spørgsmålet,
12:37
before I askSpørg the questionspørgsmål,
så vinder jeg deres tillid.
12:39
I gainedvundet theirderes trusttillid.
Folk var mere tilbøjelige til at sige ja.
12:40
People were more likelysandsynligt to say yes to me.
Jeg lærte, at jeg kunne
opnå min livsdrøm ...
12:42
And then I learnedlærte
I could fulfillopfylde my life dreamdrøm ...
ved at spørge.
12:46
by askingspørger.
Jeg kommer fra fire
generationer af lærere,
12:47
You know, I camekom
from fourfire generationsgenerationer of teacherslærere,
og min bedstemor har
altid sagt til mig,
12:50
and my grandmamormor has always told me,
"Jia, du kan gøre, lige hvad du vil,
12:53
"Hey JiaJia, you can do anything you want,
men det ville være skønt,
hvis du blev lærer."
12:55
but it'ddet ville be great
if you becameblev til a teacherlærer."
(Latter)
12:58
(LaughterLatter)
Men jeg ville være en entreprenør.
12:59
But I wanted to be
an entrepreneuriværksætter, so I didn't.
Men det har altid været min drøm
rent faktisk at undervise i noget.
13:01
But it has always been my dreamdrøm
to actuallyrent faktisk teachunderviser something.
Så jeg sagde,
"Hvad hvis jeg spørger
13:05
So I said, "What if I just askSpørg
og underviser en klasse?"
13:07
and teachunderviser a collegekollegium classklasse?"
Dengang boede jeg i Austin,
13:09
I livedlevede in AustinAustin at the time,
så jeg tog til University of Texas,
13:11
so I wentgik to UniversityUniversitet
of TexasTexas at AustinAustin,
og bankede på professorernes døre
og spurgte, "Må jeg undervise din klasse?"
13:13
and knockedbankede on professors'professorer' doorsdøre
and said, "Can I teachunderviser your classklasse?"
Jeg kom ikke nogen vegne
de første par gange.
13:16
I didn't get anywhereoveralt
the first couplepar of timesgange.
Men jeg løb ikke --
jeg blev ved med at prøve --
13:18
But because I didn't runløb --
I keptholdt doing it --
og på tredje forsøg blev
professoren meget imponeret.
13:21
and on the thirdtredje try
the professorprofessor was very impressedimponeret.
Han sagde,
"Ingen har gjort dette før."
13:24
He was like, "No one
has doneFærdig this before."
Jeg kom ind forberedt med
powerpoints og min lektion.
13:26
And I camekom in preparedforberedt
with powerpointsPowerPoints and my lessonlektie.
Han sagde,
"Wow, jeg kan bruge det her.
13:30
He said, "WowWow, I can use this.
Kan du ikke komme igen om to måneder?
Så passer jeg det ind i pensum."
13:33
Why don't you come back in two monthsmåneder?
I'll fitpasse you in my curriculumpensum."
Og to måneder senere
underviste jeg en klasse.
13:36
And two monthsmåneder latersenere
I was teachingundervisning a classklasse.
Det er mig -- det kan være svært at se,
det er et dårligt billede.
13:38
This is me -- you probablysandsynligvis can't see,
this is a baddårlig picturebillede.
Nogle gange bliver man
afvist af belysning.
13:41
You know, sometimesSommetider you get
rejectedafvist by lightingbelysning, you know?
(Latter)
13:44
(LaughterLatter)
Men, wow --
13:46
But wowwow --
da jeg afsluttede undervisningen,
gik jeg grædende ud,
13:48
when I finishedfærdig teachingundervisning that classklasse,
I walkedgik out cryinggråd,
fordi jeg tænkte,
13:50
because I thought
at jeg kunne opnå min livsdrøm
ved simpelthen bare at spørge.
13:52
I could fulfillopfylde my life dreamdrøm
just by simplyganske enkelt askingspørger.
Jeg plejede at tænke,
jeg skulle opnå alle mulige ting --
13:55
I used to think I have to accomplishopnå
all these things --
være en god entreprenør
eller få en PhD for at undervise --
13:58
have to be a great entrepreneuriværksætter,
or get a PhDPh.d. to teachunderviser --
men nej, jeg spurgte bare,
14:02
but no, I just askedspurgt,
og så underviste jeg.
14:03
and I could teachunderviser.
Og på det billede,
som I ikke kan se,
14:05
And in that picturebillede --
whichhvilken you can't see --
citerede jeg Martin Luther King, Jr.
14:07
I quotedciterede MartinMartin LutherLuther KingKongen JrJr.
Hvorfor? Fordi i min forskning fandt jeg,
at de mennesker som ændrer verden,
14:11
Why? Because in my researchforskning I foundfundet
that people who really changelave om the worldverden,
som ændrer vores levemåde,
og den måde vi tænker på,
14:15
who changelave om the way we livelevende
and the way we think,
er de mennesker, som blev mødt af
umiddelbar og ofte voldelige afvisninger.
14:18
are the people who were metmødte
with initialinitial and oftentit violentvoldsom rejectionsafvisninger.
Mennesker som
Martin Luther King, Jr.,
14:22
People like MartinMartin LutherLuther KingKongen JrJr.,
Mahatma Gandhi, Nelson Mandela,
14:24
like MahatmaMahatma GandhiGandhi, NelsonNelson MandelaMandela,
endda Jesus Kristus.
14:27
or even JesusJesus ChristKristus.
De mennesker lod ikke
afvisninger definere dem.
14:28
These people did not
let rejectionafvisning definedefinere them.
De lod deres egen reaktion efter en
afvisning definere dem selv.
14:31
They let theirderes ownegen reactionreaktion
after rejectionafvisning definedefinere themselvesdem selv.
Og de omfavnede afvisning.
14:37
And they embracedomfavnede rejectionafvisning.
Vi behøves ikke være de mennesker
for at lære om afvisning,
14:39
And we don't have to be those people
to learnlære about rejectionafvisning,
og i mit tilfælde
14:42
but in my casetilfælde,
var afvisning min forbandelse,
14:43
rejectionafvisning was my curseforbande --
det var mit monster.
14:46
was my boogeymanBoogeyman.
Det har generet mig hele mit liv,
fordi jeg prøvede at løbe væk fra det.
14:47
It has botheredgeneret me my wholehel life
because I was runningløb away from it.
Så begyndte jeg at omfavne det.
14:51
Then I startedstartede embracingomfavne it.
Jeg gjorde det til den
største gave i mit liv.
14:53
I turnedvendt that into
the biggeststørste giftgave in my life.
Jeg begyndte at undervise folk i,
hvordan afvisninger bliver til muligheder.
14:57
I startedstartede teachingundervisning people
how to turntur rejectionsafvisninger into opportunitiesmuligheder.
Jeg bruger min blog, jeg bruger taler,
15:01
I use my blogblog, I use my talk,
jeg bruger bogen, jeg lige har udgivet,
15:03
I use the bookBestil I just publishedoffentliggjort,
og jeg bygger endda teknologi til at hjælpe
folk med at overkomme deres frygt for afvisning.
15:05
and I'm even usingved brug af technologyteknologi to help
people overcomeovervinde theirderes fearfrygt of rejectionafvisning.
Når du bliver afvist i livet,
15:12
When you get rejectedafvist in life,
når du står over for den næste udfordring
15:14
when you are facingover the nextNæste obstaclehindring,
eller den næste fiasko,
15:16
or nextNæste failurefiasko,
så overvej mulighederne.
15:18
consideroverveje the possibilitiesmuligheder.
Løb ikke.
15:20
Don't runløb.
Hvis du bare omfavner dem,
15:21
If you just embraceomfavne them,
kan de måske også blive dine gaver.
15:22
they mightmagt becomeblive your giftsgaver as well.
Tak.
15:25
Thank you.
(Bifald)
15:26
(ApplauseBifald)
Translated by Fanny Skriver
Reviewed by Sune Vilsted

▲Back to top

About the speaker:

Jia Jiang - Author, blogger, entrepreneur
Jia Jiang's journey through rejection revealed a world hidden in plain sight, where people are much kinder than we imagine.

Why you should listen

Jia Jiang is the owner of Rejection Therapy, a website that provides inspiration, knowledge and products for people to overcome their fear of rejection. He is also the CEO of Wuju Learning, a company that teaches people and trains organizations to become fearless through rejection training. In 2015, he authored a bestselling book, Rejection Proof: How I Beat Fear and Became Invincible Through 100 Days of Rejection.

Several years after Jiang began his career in the corporate world, he took a life-altering risk and stepped into the unknown world of entrepreneurship. His result was everyone's biggest fear: rejection. This was the catalyst that set Jiang on the path to his true calling.

To conquer the fear of rejection, Jiang embarked on a personal quest and started a blog, 100 Days of Rejection Therapy. His journey revealed a world that was hidden in plain sight -- a world where people are much kinder than we imagine. He discovered that rejection can be much less painful than we believe and that the fear of rejection is much more destructive than we know.

Jiang grew up in Beijing, China and migrated to the United States at age 16. He holds a Bachelor of Computer Science from Brigham Young University and a Master of Business Administration from Duke University.

More profile about the speaker
Jia Jiang | Speaker | TED.com