ABOUT THE SPEAKER
Jia Jiang - Author, blogger, entrepreneur
Jia Jiang's journey through rejection revealed a world hidden in plain sight, where people are much kinder than we imagine.

Why you should listen

Jia Jiang is the owner of Rejection Therapy, a website that provides inspiration, knowledge and products for people to overcome their fear of rejection. He is also the CEO of Wuju Learning, a company that teaches people and trains organizations to become fearless through rejection training. In 2015, he authored a bestselling book, Rejection Proof: How I Beat Fear and Became Invincible Through 100 Days of Rejection.

Several years after Jiang began his career in the corporate world, he took a life-altering risk and stepped into the unknown world of entrepreneurship. His result was everyone's biggest fear: rejection. This was the catalyst that set Jiang on the path to his true calling.

To conquer the fear of rejection, Jiang embarked on a personal quest and started a blog, 100 Days of Rejection Therapy. His journey revealed a world that was hidden in plain sight -- a world where people are much kinder than we imagine. He discovered that rejection can be much less painful than we believe and that the fear of rejection is much more destructive than we know.

Jiang grew up in Beijing, China and migrated to the United States at age 16. He holds a Bachelor of Computer Science from Brigham Young University and a Master of Business Administration from Duke University.

More profile about the speaker
Jia Jiang | Speaker | TED.com
TEDxMtHood

Jia Jiang: What I learned from 100 days of rejection

Jia Jiang: Hvad jeg lærte af 100 dage med afvisninger

Filmed:
6,040,624 views

Jia Jiang udforsker modigt et område, som mange af os frygter: afvisning. Ved at opsøge afvisninger i 100 dage -- fra at bede en fremmede om et lån på $100 til at bede om en "burger refill" på en restaurant -- desensibiliserer Jiang sig selv fra smerten og skammen, som afvisning ofte bringer med, og opdagede på samme måde at ved blot at bede om det, som man ønsker, så kan det åbne op for muligheder, hvor man istedet forventede at finde blindgyder.
- Author, blogger, entrepreneur
Jia Jiang's journey through rejection revealed a world hidden in plain sight, where people are much kinder than we imagine. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
When I was sixseks yearsflere år oldgammel,
0
760
1616
Da jeg var seks år gammel,
modtog jeg mine gaver.
00:14
I receivedmodtaget my giftsgaver.
1
2400
1240
00:16
My first gradekarakter teacherlærer
had this brilliantstrålende ideaide.
2
4320
3456
Min lærer i første klasse
havde en strålende idé.
Hun ville have,
at vi modtog gaver,
00:19
She wanted us to experienceerfaring
receivingmodtager giftsgaver
3
7800
3336
men også at vi skulle lære dyden
at komplimentere hinanden.
00:23
but alsoogså learninglæring the virtuedyd
of complimentingkomplimenterede eachhver other.
4
11160
4000
00:27
So she had all of us
come to the frontforan of the classroomklasseværelse,
5
15640
2896
Så hun fik os alle sammen
til at stå foran klasseværelset,
og hun kom med gaver til os alle,
som hun stablede i hjørnet.
00:30
and she boughtkøbt all of us giftsgaver
and stackedstablet them in the cornerhjørne.
6
18560
2976
Og hun sagde,
00:33
And she said,
7
21560
1216
"Skal vi ikke bare stå her
og komplimentere hinanden?
00:34
"Why don't we just standstå here
and complimentkompliment eachhver other?
8
22800
2656
Hvis dit navn bliver kaldt,
00:37
If you hearhøre your namenavn calledhedder,
9
25480
1576
må du gå over og hente din gave
og sætte dig ned."
00:39
go and pickplukke up your giftgave and sitsidde down."
10
27080
2200
00:42
What a wonderfulvidunderlig ideaide, right?
11
30520
1480
Sikke en vidunderlig idé, ikke?
00:44
What could go wrongforkert?
12
32880
1216
Hvad kunne gå galt?
(Latter)
00:46
(LaughterLatter)
13
34120
1520
00:48
Well, there were 40 of us to startStart with,
14
36400
2056
Der var 40 af os til at starte med,
og hver gang jeg hørte
nogen blive kaldt på,
00:50
and everyhver time I heardhørt
someone'snogen er namenavn calledhedder,
15
38480
2456
00:53
I would give out the heartiesthjerteligste cheerjuble.
16
40960
1800
kom jeg med den mest
hjertelige jubel.
00:55
And then there were 20 people left,
17
43280
2496
Og så var der 20 personer tilbage,
og 10 personer tilbage,
00:57
and 10 people left,
18
45800
1776
00:59
and fivefem left ...
19
47600
1360
og fem tilbage...
01:01
and threetre left.
20
49560
1376
og tre tilbage.
Og jeg var en af dem.
01:03
And I was one of them.
21
50960
1200
01:04
And the complimentskomplimenter stoppedholdt op.
22
52720
1600
Og komplimenterne stoppede.
01:07
Well, at that momentøjeblik, I was cryinggråd.
23
55560
2040
I det øjeblik græd jeg.
01:10
And the teacherlærer was freakingfreaking out.
24
58600
2016
Og læreren var ved at flippe ud.
01:12
She was like, "Hey, would anyonenogen som helst
say anything nicepæn about these people?"
25
60640
3656
Hun sagde, "Hey, er der nogen, der vil
sige noget sødt om disse personer?"
(Latter)
01:16
(LaughterLatter)
26
64319
1217
"Ingen? Okay, hvorfor tager I ikke
jeres gave og sætter jer ned?
01:17
"No one? OK, why don't you
go get your giftgave and sitsidde down.
27
65560
2976
01:20
So behaveopføre sig nextNæste yearår --
28
68560
1256
Opfør jer pænt næste år --
01:21
someonenogen mightmagt say
something nicepæn about you."
29
69840
2096
og nogen vil måske
sige noget sødt om jer."
01:24
(LaughterLatter)
30
71960
1760
(Latter)
01:26
Well, as I'm describingbeskriver this you,
31
74520
1616
Siden jeg beskriver
dette for jer,
01:28
you probablysandsynligvis know
I rememberHusk this really well.
32
76160
2376
ved I sikkert, at jeg kan huske
det her ret godt.
01:30
(LaughterLatter)
33
78560
1600
(Latter)
01:32
But I don't know who feltfølte worseværre that day.
34
80800
2096
Jeg ved ikke hvem,
det var værst for den dag.
01:35
Was it me or the teacherlærer?
35
82920
2176
Var det mig eller læreren?
01:37
She mustskal have realizedgik op for
that she turnedvendt a team-buildingteambuilding- eventbegivenhed
36
85120
3136
Hun må have indset,
at hun gjorde en team-building øvelse
01:40
into a publicoffentlig roaststege
for threetre six-year-oldsseks-årige.
37
88280
2800
til en offentlig udhængning
af tre seks-årige.
01:43
And withoutuden the humorhumor.
38
91800
1256
Og uden humoren.
01:45
You know, when you see
people get roastedristede on TVTV,
39
93080
2336
Når man ser folk blive
hængt ud på TV,
01:47
it was funnysjov.
40
95440
1216
er det sjovt.
Der var ikke noget sjovt
ved den dag.
01:48
There was nothing funnysjov about that day.
41
96680
1858
01:51
So that was one versionversion of me,
42
99320
3016
Så det var en version af mig,
01:54
and I would die to avoidundgå
beingvære in that situationsituation again --
43
102360
3496
og jeg ville dø for at undgå
at komme i sådan en situation igen --
01:57
to get rejectedafvist in publicoffentlig again.
44
105880
1880
at blive afvist offentligt.
02:00
That's one versionversion.
45
108440
1456
Det er en version.
02:02
Then fast-forwardSpol frem eightotte yearsflere år.
46
109920
2456
Spol nu otte år frem i tiden.
02:04
BillBill GatesGates camekom to my hometownhjemby --
47
112400
1976
Bill Gates besøgte min hjemby --
02:06
BeijingBeijing, ChinaKina --
48
114400
1216
Beijing, Kina --
for at tale,
02:07
to speaktale,
49
115640
1216
og jeg fangede hans budskab.
02:08
and I saw his messagebesked.
50
116880
1736
02:10
I fellfaldt in love with that guy.
51
118640
2296
Jeg blev forelsket i den fyr.
02:13
I thought, wowwow,
I know what I want to do now.
52
120960
2896
Jeg tænkte, wow,
jeg ved, hvad jeg vil nu.
02:15
That night I wroteskrev a letterbrev to my familyfamilie
53
123880
2136
Den aften skrev jeg et brev
til min familie,
02:18
tellingfortæller them: "By agealder 25,
54
126040
2296
hvor jeg sagde:
"Inden jeg er 25,
02:20
I will buildbygge the biggeststørste
companySelskab in the worldverden,
55
128360
2616
vil jeg bygge det største
firma i verden,
02:23
and that companySelskab will buykøbe MicrosoftMicrosoft."
56
131000
1936
og det firma vil opkøbe Microsoft."
02:25
(LaughterLatter)
57
132960
1896
(Latter)
02:26
I totallyhelt embracedomfavnede this ideaide
of conqueringerobre the worldverden --
58
134880
2616
Jeg omfavnede hele idéen
om at erobre verden --
herredømme, ikke?
02:29
dominationdominans, right?
59
137520
1200
02:31
And I didn't make this up,
I did writeskrive that letterbrev.
60
139160
2816
Jeg fandt ikke på det her,
jeg skrev faktisk det brev.
02:34
And here it is --
61
142000
1336
Her er det --
02:35
(LaughterLatter)
62
143360
1976
(Latter)
02:37
You don't have to readlæse this throughigennem --
63
145360
1816
I behøver ikke læse det igennem --
02:39
(LaughterLatter)
64
147200
1776
(Latter)
Det er en dårlig håndskrift,
men jeg har fremhævet nogle nøgleord.
02:41
This is alsoogså baddårlig handwritinghåndskrift,
but I did highlightfremhæve some keynøgle wordsord.
65
149000
3240
02:45
You get the ideaide.
66
153600
1216
I forstår, hvad jeg mener.
02:46
(LaughterLatter)
67
154840
1776
(Latter)
02:48
So ...
68
156640
1200
Så ...
02:51
that was anotheren anden versionversion of me:
69
159280
2016
det var en anden version af mig:
02:53
one who will conquererobre the worldverden.
70
161320
1680
en, som ville erobre verden.
02:55
Well, then two yearsflere år latersenere,
71
163880
1456
To år senere fik jeg muligheden for
at komme til USA.
02:57
I was presentedforelagde with the opportunitylejlighed
to come to the UnitedUnited StatesStater.
72
165360
3936
03:01
I jumpedsprang on it,
73
169320
1576
Jeg skyndte mig afsted,
fordi det var der,
Bill Gates boede, ikke?
03:03
because that was
where BillBill GatesGates livedlevede, right?
74
170920
2216
03:05
(LaughterLatter)
75
173160
1216
(Latter)
Jeg tænkte, at det var starten
på min entreprenør-rejse.
03:06
I thought that was the startStart
of my entrepreneuriværksætter journeyrejse.
76
174400
2640
03:09
Then, fast-forwardSpol frem anotheren anden 14 yearsflere år.
77
177680
2176
Spol nu endnu 14 år frem i tiden.
03:11
I was 30.
78
179880
1416
Jeg var 30.
03:13
NopeNope, I didn't buildbygge that companySelskab.
79
181320
2376
Nej, jeg havde ikke
bygget mit firma.
03:15
I didn't even startStart.
80
183720
1536
Jeg var ikke engang begyndt.
03:17
I was actuallyrent faktisk a marketingmarkedsføring managerManager
for a FortuneFortune 500 companySelskab.
81
185280
3976
Jeg var faktisk marketing manager
for et Fortune 500 firma.
03:21
And I feltfølte I was stucksidde fast;
82
189280
1616
Og jeg følte, at jeg sad fast.
03:23
I was stagnantstillestående.
83
190920
1200
Jeg var stillestående.
03:25
Why is that?
84
193080
1216
Hvorfor?
Hvor var den 14-årige,
der skrev det brev?
03:26
Where is that 14-year-old-år gammel
who wroteskrev that letterbrev?
85
194320
2240
03:29
It's not because he didn't try.
86
197480
1477
Det var ikke fordi,
han ikke prøvede.
03:31
It's because everyhver time I had a newny ideaide,
87
199480
3056
Det var fordi, hver gang
jeg havde en ny ide,
03:34
everyhver time I wanted to try something newny,
88
202560
1976
hver gang jeg ville prøve noget nyt,
03:36
even at work --
89
204560
1216
selv på jobbet --
03:37
I wanted to make a proposalforslag,
90
205800
1736
når jeg ville fremsætte et forslag,
03:39
I wanted to speaktale up
in frontforan of people in a groupgruppe --
91
207560
3536
eller snakke
foran en gruppe mennesker --
følte jeg, at der var
en konstant kamp
03:43
I feltfølte there was this constantkonstant battlekamp
92
211120
1816
mellem den 14-årige
og den seksårige.
03:45
betweenmellem the 14-year-old-år gammel
and the six-year-oldseks-årige.
93
212960
2776
03:47
One wanted to conquererobre the worldverden --
94
215760
2136
Den ene ville erobre verden --
03:50
make a differenceforskel --
95
217920
1216
gøre en forskel --
den anden var bange for at blive afvist.
03:51
anotheren anden was afraidbange of rejectionafvisning.
96
219160
2120
03:54
And everyhver time that six-year-oldseks-årige wonvandt.
97
221960
2520
Og hver gang vandt den seksårige.
03:57
And this fearfrygt even persistedvaret
after I startedstartede my ownegen companySelskab.
98
225760
3976
Og denne frygt blev hos mig,
selv efter jeg startede mit eget firma.
04:01
I mean, I startedstartede
my ownegen companySelskab when I was 30 --
99
229760
3136
Jeg startede mit eget firma,
da jeg var 30 --
04:05
if you want to be BillBill GatesGates,
100
232920
1416
Vil man være Bill Gates,
skal man starte før eller senere, ikke?
04:06
you've got to startStart
soonerfør or latersenere, right?
101
234360
2040
04:09
When I was an entrepreneuriværksætter,
102
237080
2536
Da jeg var entreprenør,
04:11
I was presentedforelagde
with an investmentinvestering opportunitylejlighed,
103
239640
2896
præsenterede jeg en
investeringsmulighed,
04:14
and then I was turnedvendt down.
104
242560
1800
men jeg blev afvist.
04:17
And that rejectionafvisning hurtgøre ondt me.
105
245040
1736
Og den afvisning sårede mig.
04:18
It hurtgøre ondt me so baddårlig
that I wanted to quitAfslut right there.
106
246800
3600
Den sårede mig så slemt,
at jeg ville stoppe lige der.
04:23
But then I thought,
107
251280
1216
Men så tænkte jeg,
04:24
hey, would BillBill GatesGates quitAfslut
after a simpleenkel investmentinvestering rejectionafvisning?
108
252520
3840
ville Bill Gates stoppe efter
en enkelt investeringsafvisning?
04:29
Would any successfulvellykket
entrepreneuriværksætter quitAfslut like that?
109
256920
2856
Ville en hvilken som helst entreprenør
stoppe bare sådan?
04:31
No way.
110
259800
1376
Nej.
04:33
And this is where it clickedklikkede for me.
111
261200
1976
Og det er her,
det faldt på plads for mig.
04:35
OK, I can buildbygge a better companySelskab.
112
263200
1816
Okay, jeg kan bygge et bedre firma.
04:37
I can buildbygge a better
teamhold or better productprodukt,
113
265040
2216
Jeg kan danne et bedre team eller produkt,
04:39
but one thing for sure:
114
267280
1536
men en ting er sikker:
jeg er nødt til
at være en bedre leder.
04:40
I've got to be a better leaderleder.
115
268840
1856
04:42
I've got to be a better personperson.
116
270720
1520
Jeg er nødt til
at være en bedre person.
04:44
I cannotkan ikke let that six-year-oldseks-årige
keep dictatingdikterer my life anymorelængere.
117
272720
3376
Jeg kan ikke lade den seksårige
blive ved med at diktere mit liv.
04:48
I have to put him back in his placeplacere.
118
276120
2080
Jeg bliver nødt til at sætte ham på plads.
04:51
So this is where I wentgik onlineonline
and lookedkigget for help.
119
279000
2416
Det er her, jeg gik online
for at få hjælp.
Google var min ven.
04:53
GoogleGoogle was my friendven.
120
281440
1256
(Latter)
04:54
(LaughterLatter)
121
282720
1136
Jeg googlede, "Hvordan overkommer jeg
min frygt for at blive afvist?"
04:55
I searchedsøgte, "How do I overcomeovervinde
the fearfrygt of rejectionafvisning?"
122
283880
2560
04:59
I camekom up with a bunchflok
of psychologypsykologi articlesartikler
123
286960
2856
Jeg fandt en del psykologiartikler
omkring hvor frygt
og smerte kommer fra.
05:01
about where the fearfrygt
and painsmerte are comingkommer from.
124
289840
2856
05:04
Then I camekom up with a bunchflok
of "rah-rahRah-Rah" inspirationalinspirerende articlesartikler
125
292720
3296
Så fandt jeg en del "rah-rah"
inspirationsartikler
05:08
about "Don't take it personallypersonligt,
just overcomeovervinde it."
126
296040
2381
omkring "tag det ikke personligt,
bare overkom det."
05:11
Who doesn't know that?
127
299200
1656
Hvem ved ikke det?
(Latter)
05:12
(LaughterLatter)
128
300880
1576
05:14
But why was I still so scaredskræmt?
129
302480
2136
Men hvorfor var jeg stadig så bange?
05:16
Then I foundfundet this websiteinternet side by luckheld.
130
304640
2016
Så fandt jeg denne
hjemmeside ved et held.
05:18
It's calledhedder rejectiontherapyrejectiontherapy.comcom.
131
306680
2376
Den hedder rejectiontherapy.com.
(Latter)
05:21
(LaughterLatter)
132
309080
2536
05:23
"RejectionAfvisning TherapyTerapi" was this gamespil
inventedopfundet by this CanadianCanadiske entrepreneuriværksætter.
133
311640
3936
"Rejection Therapy" var et spil
opfundet af en canadisk entreprenør.
Hans navn var Jason Comely.
05:27
His namenavn is JasonJason ComelyTækkelig.
134
315600
1696
05:29
And basicallyi bund og grund the ideaide is for 30 daysdage
you go out and look for rejectionafvisning,
135
317320
5096
Og grundlæggende er idéen, at man
i 30 dage skal lede efter afvisning,
05:34
and everyhver day get rejectedafvist at something,
136
322440
2256
og hver dag skal man afvises,
05:36
and then by the endende,
you desensitizedesensitize yourselfdig selv from the painsmerte.
137
324720
3520
og til sidst skal man
desensibilisere sig selv fra smerten.
05:41
And I lovedelskede that ideaide.
138
329200
1696
Og jeg elskede idéen.
05:43
(LaughterLatter)
139
330920
1536
(Latter)
05:44
I said, "You know what?
I'm going to do this.
140
332480
2136
Jeg sagde, "Ved du hvad?
Jeg vil gøre det.
05:46
And I'll feel myselfMig selv
getting rejectedafvist 100 daysdage."
141
334640
3016
Og jeg vil mærke mig selv
blive afvist 100 dage."
05:49
And I camekom up with my ownegen rejectionafvisning ideasideer,
142
337680
2416
Jeg fandt på mine egne
afvisningsidéer,
05:52
and I madelavet a videovideo blogblog out of it.
143
340120
2480
og jeg lavede en videoblog ud af det.
05:55
And so here'sher er what I did.
144
343600
1936
Så her er, hvad jeg gjorde.
05:57
This is what the blogblog lookedkigget like.
145
345560
2616
Det her er sådan,
bloggen så ud.
06:00
Day One ...
146
348200
1200
Dag 1 ...
06:02
(LaughterLatter)
147
350000
1296
(Latter)
At låne 100 dollar fra en fremmed.
06:03
BorrowLåne 100 dollarsdollars from a strangerfremmed.
148
351320
3240
06:07
So this is where I wentgik
to where I was workingarbejder.
149
355720
2736
Det var her, jeg tog hen
til det sted, hvor jeg arbejdede.
06:10
I camekom downstairsnedenunder
150
358480
1736
Jeg kom nedenunder,
06:12
and I saw this bigstor guy
sittingsidder behindbag a deskskrivebord.
151
360240
2216
og jeg så en store fyr
bag ved et skrivebord.
06:14
He lookedkigget like a securitysikkerhed guardvagt.
152
362480
1736
Han lignede en sikkerhedsvagt.
06:16
So I just approachednærmede sig him.
153
364240
1536
Jeg nærmede mig ham.
06:17
And I was just walking
154
365800
1736
Jeg gik bare,
06:19
and that was the longestlængste
walk of my life --
155
367560
2336
og det var den længste
tur i mit liv --
06:22
hairhår on the back
of my neckhals standingstående up,
156
369920
2136
hårene i nakken rejste sig,
06:24
I was sweatingsveden and my hearthjerte was poundingdunkende.
157
372080
2456
jeg svedte,
og mit hjerte bankede.
06:26
And I got there and said,
158
374560
1216
Jeg kom derhen og sagde,
06:27
"Hey, sirhr, can I borrowlåne
100 dollarsdollars from you?"
159
375800
2656
"Hey, herre, kan jeg låne
100 dollars af dig?"
06:30
(LaughterLatter)
160
378480
1336
(Latter)
06:31
And he lookedkigget up, he's like, "No."
161
379840
1800
Han kiggede op
og sagde, "Nej."
06:34
"Why?"
162
382640
1200
"Hvorfor?"
06:36
And I just said, "No? I'm sorry."
163
384200
2296
Og jeg sagde bare, "Nej? Jeg beklager."
06:38
Then I turnedvendt around,
and I just ranløb.
164
386520
1715
Så vendte jeg mig om og løb.
06:40
(LaughterLatter)
165
388259
1360
(Latter)
06:43
I feltfølte so embarrassedflov.
166
390960
1736
Jeg var så pinlig berørt.
06:44
But because I filmedfilmet myselfMig selv --
167
392720
1456
Men jeg filmede mig selv,
06:46
so that night I was watchingser
myselfMig selv getting rejectedafvist,
168
394200
3136
og den aften så jeg mig
selv blive afvist,
06:49
I just saw how scaredskræmt I was.
169
397360
2096
jeg så bare,
hvor bange jeg var.
06:51
I lookedkigget like this kidbarn
in "The SixthSjette SenseForstand."
170
399480
2456
Jeg lignede drengen fra
"Den sjette sans."
06:54
I saw deaddød people.
171
401960
1416
Jeg så døde mennesker.
06:55
(LaughterLatter)
172
403400
1616
(Latter)
06:57
But then I saw this guy.
173
405040
1536
Men så kiggede jeg på fyren.
06:58
You know, he wasn'tvar ikke that menacingtruende.
174
406600
1896
Og han var ikke særlig truende.
07:00
He was a chubbybuttede, loveableelskelige guy,
175
408520
2376
Han var en buttet, elskværdig fyr,
07:03
and he even askedspurgt me, "Why?"
176
410920
3456
og han spurgte mig endda, "Hvorfor?"
Han inviterede mig faktisk
til at forklare mig selv.
07:06
In factfaktum, he invitedinviteret me to explainforklare myselfMig selv.
177
414400
2416
Jeg kunne have sagt mange ting.
07:08
And I could'vekunne have said manymange things.
178
416840
1576
Jeg kunne have forklaret,
jeg kunne have forhandlet.
07:10
I could'vekunne have explainedforklarede,
I could'vekunne have negotiatedforhandlet.
179
418440
2296
Jeg gjorde ikke noget af det.
07:12
I didn't do any of that.
180
420760
1440
07:14
All I did was runløb.
181
422680
1520
Det eneste jeg gjorde var at løbe.
07:17
I feltfølte, wowwow, this is like
the microcosmmikrokosmos of my life.
182
425160
3160
Jeg følte, at det her
var mit livs mikrokosmos.
07:21
EveryHver time I feltfølte the slightestmindste rejectionafvisning,
183
428920
2536
Hver gang jeg følte den
mindste smule afvisning,
07:23
I would just runløb as fasthurtig as I could.
184
431480
2136
ville jeg løbe så hurtigt, jeg kunne.
07:25
And you know what?
185
433640
1256
Og ved I hvad?
Den næste dag,
uanset hvad der sker,
07:27
The nextNæste day, no matterstof what happenssker,
186
434920
1816
så vil jeg ikke løbe.
07:28
I'm not going to runløb.
187
436760
1496
Jeg vil blive i situationen.
07:30
I'll stayBliv engagedbeskæftiget.
188
438280
1200
07:32
Day Two: RequestAnmodning a "burgerburger refillrefill."
189
440080
2056
Dag 2: Bede om en "burger refill."
(Latter)
07:34
(LaughterLatter)
190
442160
1976
Jeg tog til et burgersted,
07:36
It's when I wentgik to a burgerburger jointsamling,
191
444160
2296
spiste min frokost
og gik op til ekspedienten og sagde,
07:38
I finishedfærdig lunchfrokost,
and I wentgik to the cashierkassereren and said,
192
446480
2496
"Hej, kan jeg få en burger refill?"
07:41
"HiHej, can I get a burgerburger refillrefill?"
193
449000
1576
(Latter)
07:42
(LaughterLatter)
194
450600
2176
Han var helt forvirret,
"Hvad er en burger refill?"
07:44
He was all confusedforvirret,
like, "What's a burgerburger refillrefill?"
195
452800
2456
(Latter)
07:47
(LaughterLatter)
196
455280
1256
Jeg sagde, "Det er ligesom
en sodavands refill, men med en burger."
07:48
I said, "Well, it's just like
a drinkdrikke refillrefill but with a burgerburger."
197
456560
3656
Og han sagde,
"Beklager, vi har ikke burger refill."
07:52
And he said, "Sorry,
we don't do burgerburger refillrefill, man."
198
460240
2496
(Latter)
07:54
(LaughterLatter)
199
462760
1336
Det var her, afvisningen skete,
og jeg kunne være løbet, men jeg blev.
07:56
So this is where rejectionafvisning happenedskete
and I could have runløb, but I stayedopholdt sig.
200
464120
4056
Jeg sagde, "Jeg elsker jeres burgere,
08:00
I said, "Well, I love your burgersburgere,
201
468200
2136
og jeg elsker det her sted,
08:02
I love your jointsamling,
202
470360
1416
og hvis I havde en burger refill,
08:03
and if you guys do a burgerburger refillrefill,
203
471800
2096
så elsker jeg jer endnu mere."
08:06
I will love you guys more."
204
473920
1336
(Latter)
08:07
(LaughterLatter)
205
475280
1256
Og han sagde, "Altså, okay,
jeg vil sige det til min manager,
08:08
And he said, "Well, OK,
I'll tell my managerManager about it,
206
476560
2616
og måske vil vi, men beklager,
i dag kan vi ikke gøre det."
08:11
and maybe we'llgodt do it,
but sorry, we can't do this todayi dag."
207
479200
2976
Så gik jeg.
08:14
Then I left.
208
482200
1416
Og forresten,
08:15
And by the way,
209
483640
1856
tror jeg ikke,
de har lavet burger refill.
08:17
I don't think they'vede har
ever doneFærdig burgerburger refillrefill.
210
485520
2256
(Latter)
08:19
(LaughterLatter)
211
487800
1216
Jeg tror stadig, de er der.
08:21
I think they're still there.
212
489040
1560
08:23
But the life and deathdød feelingfølelse
I was feelingfølelse the first time
213
491160
3296
Men den der liv-og-død følelse,
som jeg havde den første gang,
var der ikke længere,
08:26
was no longerlængere there,
214
494480
1336
bare fordi jeg blev i situationen --
08:27
just because I stayedopholdt sig engagedbeskæftiget --
215
495840
1736
fordi jeg ikke løb.
08:29
because I didn't runløb.
216
497600
1616
Jeg sagde, "Wow, fedt,
jeg lærer allerede noget.
08:31
I said, "WowWow, great,
I'm alreadyallerede learninglæring things.
217
499240
2360
Fedt. Og så dag 3:
At få en olympisk donut.
08:34
Great."
218
502520
1216
08:35
And then Day ThreeTre:
GettingAt få OlympicOlympiske DoughnutsDonuts.
219
503760
2200
08:38
This is where my life
was turnedvendt upsideupside down.
220
506760
2520
Det er her, mit liv
blev vendt op og ned.
08:42
I wentgik to a KrispyKrispy KremeKreme.
221
510120
1616
Jeg tog hen til en Krispy Kreme.
Det er en donutbutik,
08:43
It's a doughnutdoughnut shopbutik
222
511760
1216
der hovedsageligt findes i
det sydøstlige USA.
08:45
in mainlyhovedsagelig the SoutheasternSydøstlige parten del
of the UnitedUnited StatesStater.
223
513000
2616
Jeg er sikker på,
der også er nogen her.
08:47
I'm sure they have some here, too.
224
515640
1856
Og jeg gik ind,
08:49
And I wentgik in,
225
517520
1255
jeg sagde, "Kan I lave donuts,
der ligner det olympiske symbol?
08:50
I said, "Can you make me doughnutsdonuts
that look like OlympicOlympiske symbolssymboler?
226
518799
3137
Det er grundlæggende fem donuts,
der hænger sammen ..."
08:54
BasicallyDybest set, you interlinkInterlink
fivefem doughnutsdonuts togethersammen ... "
227
521960
2896
Jeg mener, de ville på ingen måde
sige ja, vel?
08:56
I mean there's no way
they could say yes, right?
228
524880
2240
08:59
The doughnutdoughnut makermaker tooktog me so seriouslyhelt seriøst.
229
527640
2376
Hende, der lavede donuts,
tog mig så alvorligt.
(Latter)
09:02
(LaughterLatter)
230
530040
1216
Så hun fandt papir frem
09:03
So she put out paperpapir,
231
531280
1216
og begyndte at tegne
farverne og ringene,
09:04
startedstartede jottingjotting down
the colorsfarver and the ringsringe,
232
532520
2176
og var sådan, "Hvordan kan
jeg lave dette?"
09:06
and is like, "How can I make this?"
233
534720
2016
Og 15 minutter senere,
09:08
And then 15 minutesminutter latersenere,
234
536760
1896
kom hun ud med en æske,
der lignede de olympiske ringe.
09:10
she camekom out with a boxboks
that lookedkigget like OlympicOlympiske ringsringe.
235
538680
3416
Jeg blev så rørt.
09:14
And I was so touchedrørt.
236
542120
1656
Jeg kunne simpelthen ikke tro det.
09:15
I just couldn'tkunne ikke believe it.
237
543800
2136
Den video fik over
fem millioner views på Youtube.
09:18
And that videovideo got
over fivefem millionmillion viewsvisninger on YoutubeYouTube.
238
545960
3760
09:22
The worldverden couldn'tkunne ikke believe that eitherenten.
239
550440
2096
Verden kunne heller ikke tro det.
(Latter)
09:24
(LaughterLatter)
240
552560
1520
09:27
You know, because of that
I was in newspapersaviser,
241
555440
3216
På grund af det kom
jeg i aviserne,
jeg var i talkshows, i alt.
09:30
in talk showsviser sig, in everything.
242
558680
1416
Og jeg blev berømt.
09:32
And I becameblev til famousberømt.
243
560120
1496
Mange mennesker begyndte
at skrive til mig
09:33
A lot of people
startedstartede writingskrivning emailse-mails to me
244
561640
2136
og sagde, "Det, du gør, er sejt."
09:35
and sayingordsprog, "What you're
doing is awesomefantastisk."
245
563800
2536
Men berømmelse gjorde ikke noget for mig.
09:38
But you know, fameberømmelse and notorietyberygtet
did not do anything to me.
246
566360
3536
Det, jeg virkelig ville, var at lære,
09:42
What I really wanted to do was learnlære,
247
569920
1816
og ændre mig selv.
09:43
and to changelave om myselfMig selv,
248
571760
1216
Så jeg gjorde resten af
de 100 dages afvisning
09:45
so I turnedvendt the resthvile
of my 100 daysdage of rejectionafvisning
249
573000
2616
til en legeplads --
09:47
into this playgroundlegeplads --
250
575640
1896
til et forskningsprojekt.
09:49
into this researchforskning projectprojekt.
251
577560
2136
Jeg ville se,
hvad jeg kunne lære.
09:51
I wanted to see what I could learnlære.
252
579720
2080
09:54
And then I learnedlærte a lot of things.
253
582240
1776
Og jeg lærte en masse ting.
Jeg fandt så mange hemmeligheder.
09:56
I discoveredopdaget so manymange secretshemmeligheder.
254
584040
1576
For eksempel fandt jeg ud af,
at hvis jeg bare ikke løber,
09:57
For exampleeksempel, I foundfundet if I just don't runløb,
255
585640
2896
hvis jeg blev afvist
10:00
if I got rejectedafvist,
256
588560
1256
så kunne jeg forvandle
et "nej" til et "ja",
10:01
I could actuallyrent faktisk turntur a "no" into a "yes,"
257
589840
2056
og det magiske ord er "hvorfor."
10:04
and the magicmagi wordord is, "why."
258
591920
1616
En dag tog jeg hen til en fremmeds hus,
jeg havde en blomst i min hånd,
10:05
So one day I wentgik to a stranger'sfremmedes househus,
I had this flowerblomst in my handhånd,
259
593560
4096
bankede på og sagde,
10:09
knockedbankede on the doordør and said,
260
597680
1416
"Hej, kan jeg plante denne blomst
i din baghave?"
10:11
"Hey, can I plantplante this flowerblomst
in your backyardbaggård?"
261
599120
2256
(Latter)
10:13
(LaughterLatter)
262
601400
1536
Og han sagde, "Nej."
10:15
And he said, "No."
263
602960
1720
10:17
But before he could leaveforlade I said,
264
605640
1736
Men før han gik, sagde jeg,
"Hey, må jeg vide hvorfor?"
10:19
"Hey, can I know why?"
265
607400
1936
Og han sagde,
"Altså jeg har en hund,
10:21
And he said, "Well, I have this doghund
266
609360
3056
som graver alt op,
jeg planter i baghaven.
10:24
that would diggrave up
anything I put in the backyardbaggård.
267
612440
2336
Jeg vil ikke spilde din blomst.
10:26
I don't want to wastespild your flowerblomst.
268
614800
1656
Du kan gå over på
den anden side af gaden til Connie.
10:28
If you want to do this,
go acrosset kors the streetgade and talk to ConnieConnie.
269
616480
3176
Hun elsker blomster."
10:31
She loveselsker flowersblomster."
270
619680
1216
Så det gjorde jeg.
10:33
So that's what I did.
271
620920
1216
Jeg gik over og bankede på Connies dør.
10:34
I wentgik acrosset kors and knockedbankede
on Connie'sConnies doordør.
272
622160
2056
Og hun var så glad for at se mig.
10:36
And she was so happylykkelig to see me.
273
624240
1856
(Latter)
10:38
(LaughterLatter)
274
626120
1696
Og en halv time senere
10:39
And then halfhalvt an hourtime latersenere,
275
627840
1376
var der en blomst i
Connies baghave.
10:41
there was this flowerblomst
in Connie'sConnies backyardbaggård.
276
629240
2056
Jeg er sikker på,
at den ser bedre ud nu.
10:43
I'm sure it looksudseende better now.
277
631320
1416
(Latter)
10:44
(LaughterLatter)
278
632760
1296
Hvis jeg var gået efter
den første afvisning,
10:46
But had I left
after the initialinitial rejectionafvisning,
279
634080
2936
ville jeg have tænkt,
10:49
I would'veville har thought,
280
637040
1216
at det var fordi,
fyren ikke stolede på mig,
10:50
well, it's because
the guy didn't trusttillid me,
281
638280
2056
fordi at jeg var skør,
10:52
it's because I was crazyhelt vildt,
282
640360
1216
fordi jeg ikke så godt nok ud.
10:53
because I didn't dresskjole up well,
I didn't look good.
283
641600
2416
Det var ikke derfor.
10:56
It was noneingen of those.
284
644040
1216
Det var fordi, det jeg tilbød,
ikke passede til det, han manglede.
10:57
It was because what I offeredtilbydes
did not fitpasse what he wanted.
285
645280
2696
Og han stolede nok på mig
til at henvise mig,
11:00
And he trustedbetroet me enoughnok
to offertilbud me a referralhenvisning,
286
648000
2256
for at bruge en salgsterm.
11:02
usingved brug af a salessalg termsemester.
287
650280
1656
Jeg benyttede en henvisning.
11:04
I convertedkonverteret a referralhenvisning.
288
651960
1520
11:06
Then one day --
289
654560
1216
Så, en dag --
jeg lærte også, at jeg kan
sige visse ting
11:07
and I alsoogså learnedlærte that I can
actuallyrent faktisk say certainbestemte things
290
655800
2896
og maksimere min chance
for at få et ja.
11:10
and maximizemaksimere my chancechance to get a yes.
291
658720
1936
For eksempel gik jeg
en dag ind på en Starbucks
11:12
So for exampleeksempel,
one day I wentgik to a StarbucksStarbucks,
292
660680
2216
og spurgte manageren,
"Hej, må jeg være en Starbucks-hilser?"
11:15
and askedspurgt the managerManager,
"Hey, can I be a StarbucksStarbucks greetervelkomst?"
293
662920
3576
Han spurgte,
"Hvad er en Starbucks-hilser?"
11:18
He was like, "What's a StarbucksStarbucks greetervelkomst?"
294
666520
2376
Jeg sagde,
"Kender du Walmart-hilsnere?
11:21
I said, "Do you know
those WalmartWalmart greetersgreeters?
295
668920
2096
Du ved, dem der siger "hej" til dig,
før du går ind i forretningen,
11:23
You know, those people who say
'hi''Hej' to you before you walk in the storebutik,
296
671040
3416
og som sørger for,
at du ikke stjæler noget?
11:26
and make sure you
don't stealstjæle stuffting og sager, basicallyi bund og grund?
297
674480
2216
Jeg vil give en Walmart-oplevelse
til Starbucks kunder."
11:28
I want to give a WalmartWalmart experienceerfaring
to StarbucksStarbucks customerskunder."
298
676720
3136
(Latter)
11:31
(LaughterLatter)
299
679880
1456
Jeg er faktisk ikke sikker på,
at det var en god ting --
11:33
Well, I'm not sure
that's a good thing, actuallyrent faktisk --
300
681360
3000
11:37
ActuallyFaktisk, I'm prettysmuk sure
it's a baddårlig thing.
301
685600
2496
Faktisk er jeg sikker på,
at det er en dårlig ting.
Han sagde, "Åh" --
11:40
And he was like, "Oh" --
302
688120
2056
ja, han ser sådan ud,
hans navn er Eric --
11:42
yeah, this is how he lookedkigget,
his namenavn is EricEric --
303
690200
2256
og han sagde,
"Jeg ved ikke."
11:44
and he was like, "I'm not sure."
304
692480
1576
Det var sådan, han hørte mig.
"Ikke sikker."
11:46
This is how he was hearinghøring me. "Not sure."
305
694080
2056
Så spurgte jeg ham,
"Er det sært?"
11:48
Then I askSpørg him, "Is that weirdmærkelig?"
306
696160
1656
Han sagde,
"Ja, det er virkeligt sært."
11:49
He's like, "Yeah, it's really weirdmærkelig, man."
307
697840
2040
11:52
But as soonsnart as he said that,
his wholehel demeanorattitude changedændret.
308
700800
2856
Men så snart han sagde det,
ændrede hele hans attitude sig.
Det var som om,
han smed al tvivlen på jorden.
11:55
It's as if he's puttingsætte
all the doubttvivl on the flooretage.
309
703680
2936
Og han sagde, "Du kan gøre det,
11:58
And he said, "Yeah, you can do this,
310
706640
1736
men bliv ikke for sær."
12:00
just don't get too weirdmærkelig."
311
708400
1256
(Latter)
12:01
(LaughterLatter)
312
709680
1416
Så den næste time
var jeg Starbucks-hilsneren.
12:03
So for the nextNæste hourtime
I was the StarbucksStarbucks greetervelkomst.
313
711120
2376
Jeg sagde "Hej" til alle dem, der kom ind,
12:05
I said "hiHej" to everyhver customerkunde
that walkedgik in,
314
713520
2136
og gav dem helligdagshilsner.
12:07
and gavegav them holidayferie cheersHej.
315
715680
2376
Forresten, jeg kender kke,
jeres karriereplaner,
12:10
By the way, I don't know
what your careerkarriere trajectorybane is,
316
718080
2656
men bliv ikke en hilser.
12:12
don't be a greetervelkomst.
317
720760
1216
(Latter)
12:14
(LaughterLatter)
318
722000
1216
Det var virkelig kedeligt.
12:15
It was really boringkedelig.
319
723240
1200
12:17
But then I foundfundet I could do this
because I mentionednævnte, "Is that weirdmærkelig?"
320
725200
4936
Men jeg fandt ud af, jeg kunne gøre det,
fordi jeg spurgte, "Er det sært?"
12:22
I mentionednævnte the doubttvivl that he was havingat have.
321
730160
2136
Jeg omtalte den tvivl, han havde.
12:24
And because I mentionednævnte, "Is that weirdmærkelig?",
that meansmidler I wasn'tvar ikke weirdmærkelig.
322
732320
3536
Og fordi jeg spurgte, "Er det sært?",
betød det, at jeg ikke var sær.
Det betød, at jeg tænkte
præcis ligesom ham,
12:27
That meansmidler I was actuallyrent faktisk
thinkingtænker just like him,
323
735880
2536
jeg betragtede det
som en sær ting.
12:30
seeingat se this as a weirdmærkelig thing.
324
738440
2376
Og igen og igen lærte jeg,
12:32
And again, and again,
325
740840
1256
12:34
I learnedlærte that if I mentionnævne
some doubttvivl people mightmagt have
326
742120
3136
at hvis jeg omtaler den tvivl,
nogle mennesker måske har,
før jeg stiller spørgsmålet,
12:37
before I askSpørg the questionspørgsmål,
327
745280
1816
så vinder jeg deres tillid.
12:39
I gainedvundet theirderes trusttillid.
328
747120
1256
Folk var mere tilbøjelige til at sige ja.
12:40
People were more likelysandsynligt to say yes to me.
329
748400
1960
12:42
And then I learnedlærte
I could fulfillopfylde my life dreamdrøm ...
330
750800
3336
Jeg lærte, at jeg kunne
opnå min livsdrøm ...
ved at spørge.
12:46
by askingspørger.
331
754160
1416
Jeg kommer fra fire
generationer af lærere,
12:47
You know, I camekom
from fourfire generationsgenerationer of teacherslærere,
332
755600
3096
og min bedstemor har
altid sagt til mig,
12:50
and my grandmamormor has always told me,
333
758720
2816
"Jia, du kan gøre, lige hvad du vil,
12:53
"Hey JiaJia, you can do anything you want,
334
761560
2296
men det ville være skønt,
hvis du blev lærer."
12:55
but it'ddet ville be great
if you becameblev til a teacherlærer."
335
763880
2056
(Latter)
12:58
(LaughterLatter)
336
765960
1416
Men jeg ville være en entreprenør.
12:59
But I wanted to be
an entrepreneuriværksætter, so I didn't.
337
767400
2256
Men det har altid været min drøm
rent faktisk at undervise i noget.
13:01
But it has always been my dreamdrøm
to actuallyrent faktisk teachunderviser something.
338
769680
3376
Så jeg sagde,
"Hvad hvis jeg spørger
13:05
So I said, "What if I just askSpørg
339
773080
1816
og underviser en klasse?"
13:07
and teachunderviser a collegekollegium classklasse?"
340
774920
2616
Dengang boede jeg i Austin,
13:09
I livedlevede in AustinAustin at the time,
341
777560
1456
så jeg tog til University of Texas,
13:11
so I wentgik to UniversityUniversitet
of TexasTexas at AustinAustin,
342
779040
2056
og bankede på professorernes døre
og spurgte, "Må jeg undervise din klasse?"
13:13
and knockedbankede on professors'professorer' doorsdøre
and said, "Can I teachunderviser your classklasse?"
343
781120
3216
Jeg kom ikke nogen vegne
de første par gange.
13:16
I didn't get anywhereoveralt
the first couplepar of timesgange.
344
784360
2496
Men jeg løb ikke --
jeg blev ved med at prøve --
13:18
But because I didn't runløb --
I keptholdt doing it --
345
786880
2496
og på tredje forsøg blev
professoren meget imponeret.
13:21
and on the thirdtredje try
the professorprofessor was very impressedimponeret.
346
789400
3336
Han sagde,
"Ingen har gjort dette før."
13:24
He was like, "No one
has doneFærdig this before."
347
792760
2056
Jeg kom ind forberedt med
powerpoints og min lektion.
13:26
And I camekom in preparedforberedt
with powerpointsPowerPoints and my lessonlektie.
348
794840
4016
Han sagde,
"Wow, jeg kan bruge det her.
13:30
He said, "WowWow, I can use this.
349
798880
2056
Kan du ikke komme igen om to måneder?
Så passer jeg det ind i pensum."
13:33
Why don't you come back in two monthsmåneder?
I'll fitpasse you in my curriculumpensum."
350
800960
3336
Og to måneder senere
underviste jeg en klasse.
13:36
And two monthsmåneder latersenere
I was teachingundervisning a classklasse.
351
804320
2096
Det er mig -- det kan være svært at se,
det er et dårligt billede.
13:38
This is me -- you probablysandsynligvis can't see,
this is a baddårlig picturebillede.
352
806440
3256
Nogle gange bliver man
afvist af belysning.
13:41
You know, sometimesSommetider you get
rejectedafvist by lightingbelysning, you know?
353
809720
2776
(Latter)
13:44
(LaughterLatter)
354
812520
1200
13:46
But wowwow --
355
814680
1216
Men, wow --
da jeg afsluttede undervisningen,
gik jeg grædende ud,
13:48
when I finishedfærdig teachingundervisning that classklasse,
I walkedgik out cryinggråd,
356
815920
2736
fordi jeg tænkte,
13:50
because I thought
357
818680
1776
at jeg kunne opnå min livsdrøm
ved simpelthen bare at spørge.
13:52
I could fulfillopfylde my life dreamdrøm
just by simplyganske enkelt askingspørger.
358
820480
3296
Jeg plejede at tænke,
jeg skulle opnå alle mulige ting --
13:55
I used to think I have to accomplishopnå
all these things --
359
823800
2656
være en god entreprenør
eller få en PhD for at undervise --
13:58
have to be a great entrepreneuriværksætter,
or get a PhDPh.d. to teachunderviser --
360
826480
3616
men nej, jeg spurgte bare,
14:02
but no, I just askedspurgt,
361
830120
1536
og så underviste jeg.
14:03
and I could teachunderviser.
362
831680
1200
14:05
And in that picturebillede --
whichhvilken you can't see --
363
833400
2376
Og på det billede,
som I ikke kan se,
citerede jeg Martin Luther King, Jr.
14:07
I quotedciterede MartinMartin LutherLuther KingKongen JrJr.
364
835800
3296
Hvorfor? Fordi i min forskning fandt jeg,
at de mennesker som ændrer verden,
14:11
Why? Because in my researchforskning I foundfundet
that people who really changelave om the worldverden,
365
839120
4536
som ændrer vores levemåde,
og den måde vi tænker på,
14:15
who changelave om the way we livelevende
and the way we think,
366
843680
2936
er de mennesker, som blev mødt af
umiddelbar og ofte voldelige afvisninger.
14:18
are the people who were metmødte
with initialinitial and oftentit violentvoldsom rejectionsafvisninger.
367
846640
4096
Mennesker som
Martin Luther King, Jr.,
14:22
People like MartinMartin LutherLuther KingKongen JrJr.,
368
850760
2056
Mahatma Gandhi, Nelson Mandela,
14:24
like MahatmaMahatma GandhiGandhi, NelsonNelson MandelaMandela,
369
852840
2056
endda Jesus Kristus.
14:27
or even JesusJesus ChristKristus.
370
854920
1536
De mennesker lod ikke
afvisninger definere dem.
14:28
These people did not
let rejectionafvisning definedefinere them.
371
856480
3376
De lod deres egen reaktion efter en
afvisning definere dem selv.
14:31
They let theirderes ownegen reactionreaktion
after rejectionafvisning definedefinere themselvesdem selv.
372
859880
4160
14:37
And they embracedomfavnede rejectionafvisning.
373
864920
1560
Og de omfavnede afvisning.
14:39
And we don't have to be those people
to learnlære about rejectionafvisning,
374
867360
3216
Vi behøves ikke være de mennesker
for at lære om afvisning,
og i mit tilfælde
14:42
but in my casetilfælde,
375
870600
1256
var afvisning min forbandelse,
14:43
rejectionafvisning was my curseforbande --
376
871880
2016
det var mit monster.
14:46
was my boogeymanBoogeyman.
377
873920
1256
Det har generet mig hele mit liv,
fordi jeg prøvede at løbe væk fra det.
14:47
It has botheredgeneret me my wholehel life
because I was runningløb away from it.
378
875200
4176
Så begyndte jeg at omfavne det.
14:51
Then I startedstartede embracingomfavne it.
379
879400
1720
14:53
I turnedvendt that into
the biggeststørste giftgave in my life.
380
881800
2720
Jeg gjorde det til den
største gave i mit liv.
14:57
I startedstartede teachingundervisning people
how to turntur rejectionsafvisninger into opportunitiesmuligheder.
381
885320
4456
Jeg begyndte at undervise folk i,
hvordan afvisninger bliver til muligheder.
Jeg bruger min blog, jeg bruger taler,
15:01
I use my blogblog, I use my talk,
382
889800
2016
jeg bruger bogen, jeg lige har udgivet,
15:03
I use the bookBestil I just publishedoffentliggjort,
383
891840
1896
og jeg bygger endda teknologi til at hjælpe
folk med at overkomme deres frygt for afvisning.
15:05
and I'm even usingved brug af technologyteknologi to help
people overcomeovervinde theirderes fearfrygt of rejectionafvisning.
384
893760
4560
15:12
When you get rejectedafvist in life,
385
900200
1736
Når du bliver afvist i livet,
når du står over for den næste udfordring
15:14
when you are facingover the nextNæste obstaclehindring,
386
901960
2216
eller den næste fiasko,
15:16
or nextNæste failurefiasko,
387
904200
2016
så overvej mulighederne.
15:18
consideroverveje the possibilitiesmuligheder.
388
906240
1816
Løb ikke.
15:20
Don't runløb.
389
908080
1216
Hvis du bare omfavner dem,
15:21
If you just embraceomfavne them,
390
909320
1216
kan de måske også blive dine gaver.
15:22
they mightmagt becomeblive your giftsgaver as well.
391
910560
2080
15:25
Thank you.
392
913160
1216
Tak.
(Bifald)
15:26
(ApplauseBifald)
393
914400
1960
Translated by Fanny Skriver
Reviewed by Sune Vilsted

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jia Jiang - Author, blogger, entrepreneur
Jia Jiang's journey through rejection revealed a world hidden in plain sight, where people are much kinder than we imagine.

Why you should listen

Jia Jiang is the owner of Rejection Therapy, a website that provides inspiration, knowledge and products for people to overcome their fear of rejection. He is also the CEO of Wuju Learning, a company that teaches people and trains organizations to become fearless through rejection training. In 2015, he authored a bestselling book, Rejection Proof: How I Beat Fear and Became Invincible Through 100 Days of Rejection.

Several years after Jiang began his career in the corporate world, he took a life-altering risk and stepped into the unknown world of entrepreneurship. His result was everyone's biggest fear: rejection. This was the catalyst that set Jiang on the path to his true calling.

To conquer the fear of rejection, Jiang embarked on a personal quest and started a blog, 100 Days of Rejection Therapy. His journey revealed a world that was hidden in plain sight -- a world where people are much kinder than we imagine. He discovered that rejection can be much less painful than we believe and that the fear of rejection is much more destructive than we know.

Jiang grew up in Beijing, China and migrated to the United States at age 16. He holds a Bachelor of Computer Science from Brigham Young University and a Master of Business Administration from Duke University.

More profile about the speaker
Jia Jiang | Speaker | TED.com