ABOUT THE SPEAKER
Jia Jiang - Author, blogger, entrepreneur
Jia Jiang's journey through rejection revealed a world hidden in plain sight, where people are much kinder than we imagine.

Why you should listen

Jia Jiang is the owner of Rejection Therapy, a website that provides inspiration, knowledge and products for people to overcome their fear of rejection. He is also the CEO of Wuju Learning, a company that teaches people and trains organizations to become fearless through rejection training. In 2015, he authored a bestselling book, Rejection Proof: How I Beat Fear and Became Invincible Through 100 Days of Rejection.

Several years after Jiang began his career in the corporate world, he took a life-altering risk and stepped into the unknown world of entrepreneurship. His result was everyone's biggest fear: rejection. This was the catalyst that set Jiang on the path to his true calling.

To conquer the fear of rejection, Jiang embarked on a personal quest and started a blog, 100 Days of Rejection Therapy. His journey revealed a world that was hidden in plain sight -- a world where people are much kinder than we imagine. He discovered that rejection can be much less painful than we believe and that the fear of rejection is much more destructive than we know.

Jiang grew up in Beijing, China and migrated to the United States at age 16. He holds a Bachelor of Computer Science from Brigham Young University and a Master of Business Administration from Duke University.

More profile about the speaker
Jia Jiang | Speaker | TED.com
TEDxMtHood

Jia Jiang: What I learned from 100 days of rejection

Jia Jiang: Što sam naučio u 100 dana odbijanja

Filmed:
6,040,624 views

Jia Jiang hrabro odlazi u teritorij kojega se mnogi od nas boje: odbijanje. Tražeći odbijanje 100 dana -- od toga da je tražio stranca 100$ do traženja besplatnog burgera u restoranu -- Jiang postaje neosjetljiv na bol i sram koju odbijanje donosi, i u procesu otkriva da jednostavno tražeći ono što želiš možeš otkriti prilike na mjestima gdje misliš da ćeš naći slijepe ulice.
- Author, blogger, entrepreneur
Jia Jiang's journey through rejection revealed a world hidden in plain sight, where people are much kinder than we imagine. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
When I was sixšest yearsgodina oldstar,
0
760
1616
Kada sam imao šest godina,
00:14
I receivedprimljen my giftspokloni.
1
2400
1240
primio sam darove.
00:16
My first graderazred teacheručitelj, nastavnik, profesor
had this brilliantsjajan ideaideja.
2
4320
3456
Moja učiteljica u prvom razredu
imala je briljantnu ideju.
00:19
She wanted us to experienceiskustvo
receivingprimanje giftspokloni
3
7800
3336
Htjela je da iskusimo primanje darova
00:23
but alsotakođer learningučenje the virtuevrlina
of complimentinghvale eachsvaki other.
4
11160
4000
ali i da naučimo vrlinu davanja
komplimenata.
00:27
So she had all of us
come to the frontispred of the classroomučionica,
5
15640
2896
Tako da smo svi došli
ispred razreda,
00:30
and she boughtkupio all of us giftspokloni
and stackedsloženi them in the cornerugao.
6
18560
2976
i kupila nam je darove
i složila ih u kutu.
00:33
And she said,
7
21560
1216
I rekla je,
00:34
"Why don't we just standstajati here
and complimentkompliment eachsvaki other?
8
22800
2656
"Zašto ne bismo stajali ovdje
i dijelili si komplimente?
00:37
If you hearčuti your nameime calledzvao,
9
25480
1576
Ako čujete svoje ime,
00:39
go and pickodabrati up your giftdar and sitsjediti down."
10
27080
2200
idite i uzmite svoj dar i sjednite."
00:42
What a wonderfulpredivan ideaideja, right?
11
30520
1480
Koja divna ideja, zar ne?
00:44
What could go wrongpogrešno?
12
32880
1216
Što može poći po krivu?
00:46
(LaughterSmijeh)
13
34120
1520
(Smijeh)
00:48
Well, there were 40 of us to startpočetak with,
14
36400
2056
Pa, za početak, bilo nas je četrdeset,
00:50
and everysvaki time I heardčuo
someone'snetko nameime calledzvao,
15
38480
2456
i svakog puta kada su nekoga prozvali,
00:53
I would give out the heartiestSrdačno cheernavijačica.
16
40960
1800
glasno sam vikao.
00:55
And then there were 20 people left,
17
43280
2496
I onda je ostalo 20 ljudi,
00:57
and 10 people left,
18
45800
1776
i samo 10 ljudi,
00:59
and fivepet left ...
19
47600
1360
a potom pet...
01:01
and threetri left.
20
49560
1376
i samo troje.
01:03
And I was one of them.
21
50960
1200
I ja sam bio jedan od njih.
01:04
And the complimentspohvale stoppedprestao.
22
52720
1600
I komplimenti su stali.
01:07
Well, at that momenttrenutak, I was cryingplakati.
23
55560
2040
Pa, u tom trenutku, plakao sam.
01:10
And the teacheručitelj, nastavnik, profesor was freakingmušičav out.
24
58600
2016
I učiteljica se brinula.
01:12
She was like, "Hey, would anyonebilo tko
say anything nicelijepo about these people?"
25
60640
3656
Rekla je: "Hej, hoće li netko reći
nešto lijepo o ovim ljudima?"
01:16
(LaughterSmijeh)
26
64319
1217
(Smijeh)
01:17
"No one? OK, why don't you
go get your giftdar and sitsjediti down.
27
65560
2976
"Nitko? OK, zašto ne odeš
po svoj dar i sjedneš.
01:20
So behaveponašati nextSljedeći yeargodina --
28
68560
1256
I dobro se ponašaj sljedeće godine --
01:21
someonenetko mightmoć say
something nicelijepo about you."
29
69840
2096
možda netko kaže nešto lijepo
o tebi."
01:24
(LaughterSmijeh)
30
71960
1760
(Smiijeh)
01:26
Well, as I'm describingopisujući this you,
31
74520
1616
Sad dok vam to opisujem,
01:28
you probablyvjerojatno know
I rememberzapamtiti this really well.
32
76160
2376
jasno vam je da se toga dosta dobro
sjećam.
01:30
(LaughterSmijeh)
33
78560
1600
(Smijeh)
01:32
But I don't know who feltosjećala worsegore that day.
34
80800
2096
Ali ne znam kome je bilo gore
tog dana.
01:35
Was it me or the teacheručitelj, nastavnik, profesor?
35
82920
2176
Meni ili učiteljici?
01:37
She mustmora have realizedshvatio
that she turnedokrenut a team-buildingTeam building eventdogađaj
36
85120
3136
Vjerojatno je shvatila
da je izgradnju tima
01:40
into a publicjavnost roastpečenje
for threetri six-year-oldsšest-godišnjaka.
37
88280
2800
pretvorila u javno ismijavanje
za tri šestogodišnjaka.
01:43
And withoutbez the humorhumor.
38
91800
1256
Bez humora.
01:45
You know, when you see
people get roastedpečen on TVTV,
39
93080
2336
Znate, ono kad vidite da se šale
s ljudima na TV-u,
01:47
it was funnysmiješno.
40
95440
1216
to je smiješno.
01:48
There was nothing funnysmiješno about that day.
41
96680
1858
No ništa nije bilo smiješno
toga dana.
01:51
So that was one versionverzija of me,
42
99320
3016
To je bila jedna verzija mene,
01:54
and I would dieumrijeti to avoidIzbjegavajte
beingbiće in that situationsituacija again --
43
102360
3496
i rađe bih umro
nego bio ponovno u toj situaciji --
01:57
to get rejectedodbijen in publicjavnost again.
44
105880
1880
da me tako odbiju u javnosti.
02:00
That's one versionverzija.
45
108440
1456
To je jedna verzija.
02:02
Then fast-forwardBrzo naprijed eightosam yearsgodina.
46
109920
2456
Onda ubrzajte osam godina.
02:04
BillBill GatesVrata camedošao to my hometownrodni grad --
47
112400
1976
Bill Gates je došao u moj
rodni grad --
02:06
BeijingBeijing, ChinaKina --
48
114400
1216
Peking, Kina --
02:07
to speakgovoriti,
49
115640
1216
kako bi pričao,
02:08
and I saw his messageporuka.
50
116880
1736
i vidio sam njegovu poruku.
02:10
I fellpao in love with that guy.
51
118640
2296
Zaljubio sam se u tog tipa.
02:13
I thought, wowwow,
I know what I want to do now.
52
120960
2896
Mislio sam:
Wow, sad znam što želim raditi.
02:15
That night I wrotenapisao a letterpismo to my familyobitelj
53
123880
2136
Te noći pisao sam obitelji
02:18
tellingreći them: "By agedob 25,
54
126040
2296
rekavši: "Do 25. godine,
02:20
I will buildizgraditi the biggestnajveći
companydruštvo in the worldsvijet,
55
128360
2616
izgradit ću najveću tvrtku
na svijetu,
02:23
and that companydruštvo will buykupiti MicrosoftMicrosoft."
56
131000
1936
i ta tvrtka kupit će Microsoft."
02:25
(LaughterSmijeh)
57
132960
1896
(Smijeh)
02:26
I totallypotpuno embracedzagrli this ideaideja
of conqueringosvajanje the worldsvijet --
58
134880
2616
Totalno sam prihvatio tu ideju
pokoravanja svijeta --
02:29
dominationdominacija, right?
59
137520
1200
dominacija, zar ne?
02:31
And I didn't make this up,
I did writepisati that letterpismo.
60
139160
2816
I nisam ovo izmislio,
zaista sam napisao to pismo.
02:34
And here it is --
61
142000
1336
I evo ga ovdje --
02:35
(LaughterSmijeh)
62
143360
1976
(Smijeh)
02:37
You don't have to readčitati this throughkroz --
63
145360
1816
Ne morate ovo čitati --
02:39
(LaughterSmijeh)
64
147200
1776
(Smijeh)
02:41
This is alsotakođer badloše handwritingrukopis,
but I did highlightistaknuti some keyključ wordsriječi.
65
149000
3240
Ovo je također loš
rukopis, ali označio sam ključne riječi.
02:45
You get the ideaideja.
66
153600
1216
Shvaćate na što sam ciljao.
02:46
(LaughterSmijeh)
67
154840
1776
(Smijeh)
02:48
So ...
68
156640
1200
Dakle ...
02:51
that was anotherjoš versionverzija of me:
69
159280
2016
to je druga verzija mene:
02:53
one who will conquerosvojiti the worldsvijet.
70
161320
1680
onaj koji će pokoriti svijet.
02:55
Well, then two yearsgodina laterkasnije,
71
163880
1456
Dvije godine nakon toga,
02:57
I was presentedpredstavili with the opportunityprilika
to come to the UnitedUjedinjeni StatesDržava.
72
165360
3936
pojavila se prilika da dođem u SAD.
03:01
I jumpedskočio on it,
73
169320
1576
Skočio sam na nju,
03:03
because that was
where BillBill GatesVrata livedživjeli, right?
74
170920
2216
jer to je mjesto gdje živi
Bil Gates, zar ne?
03:05
(LaughterSmijeh)
75
173160
1216
(Smijeh)
03:06
I thought that was the startpočetak
of my entrepreneurpoduzetnik journeyputovanje.
76
174400
2640
Pomislio sam da je to početak
mog poduzetničkog putovanja.
03:09
Then, fast-forwardBrzo naprijed anotherjoš 14 yearsgodina.
77
177680
2176
Ubrzajte 14 godina.
03:11
I was 30.
78
179880
1416
Imao sam 30.
03:13
NopeNe, I didn't buildizgraditi that companydruštvo.
79
181320
2376
Ne, nisam izgradio tu tvrtku.
03:15
I didn't even startpočetak.
80
183720
1536
Nisam čak ni počeo.
03:17
I was actuallyzapravo a marketingMarketing managermenadžer
for a FortuneBogatstvo 500 companydruštvo.
81
185280
3976
Bio sam marketing menadžer
za Fortune 500 tvrtku.
03:21
And I feltosjećala I was stucku škripcu;
82
189280
1616
Osjećao sam se kao da sam zapeo;
03:23
I was stagnantstajaćica.
83
190920
1200
Stagnirao sam.
03:25
Why is that?
84
193080
1216
Zašto je tome tako?
03:26
Where is that 14-year-old-godinu star
who wrotenapisao that letterpismo?
85
194320
2240
Gdje je 14 godišnjak
koji je napisao to pismo?
03:29
It's not because he didn't try.
86
197480
1477
Ne zato što nije pokušao.
03:31
It's because everysvaki time I had a newnovi ideaideja,
87
199480
3056
Već zato što svakog puta
kada sam imao novu ideju,
03:34
everysvaki time I wanted to try something newnovi,
88
202560
1976
svakog puta kada sam
htio probati nešto novo,
03:36
even at work --
89
204560
1216
čak i na poslu --
03:37
I wanted to make a proposalprijedlog,
90
205800
1736
htio sam dati prijedlog,
03:39
I wanted to speakgovoriti up
in frontispred of people in a groupskupina --
91
207560
3536
htio sam progovoriti
pred grupom ljudi --
03:43
I feltosjećala there was this constantkonstantno battlebitka
92
211120
1816
osjećao sam tu stalnu borbu
03:45
betweenizmeđu the 14-year-old-godinu star
and the six-year-oldšestogodišnji.
93
212960
2776
između 14-godišnjaka
i šestogodišnjaka.
03:47
One wanted to conquerosvojiti the worldsvijet --
94
215760
2136
Jedan je htio osvojiti svijet --
03:50
make a differencerazlika --
95
217920
1216
promijeniti nešto --
03:51
anotherjoš was afraiduplašen of rejectionodbacivanje.
96
219160
2120
drugi se bojao odbijanja.
03:54
And everysvaki time that six-year-oldšestogodišnji wonwon.
97
221960
2520
I svakog puta bi
taj šestogodišnjak pobijedio.
03:57
And this fearstrah even persistedi dalje postoje
after I startedpočeo my ownvlastiti companydruštvo.
98
225760
3976
I taj strah je čak ustrajao
kad sam pokrenuo vlastitu tvrtku.
04:01
I mean, I startedpočeo
my ownvlastiti companydruštvo when I was 30 --
99
229760
3136
Mislim, pokrenuo sam
tvrtku sa 30 godina --
04:05
if you want to be BillBill GatesVrata,
100
232920
1416
ako želite biti Bill Gates,
04:06
you've got to startpočetak
soonerprije or laterkasnije, right?
101
234360
2040
morate početi prije ili kasnije, zar ne?
04:09
When I was an entrepreneurpoduzetnik,
102
237080
2536
Kada sam bio poduzetnik,
04:11
I was presentedpredstavili
with an investmentulaganje opportunityprilika,
103
239640
2896
pojavila se prilika za investiranje,
04:14
and then I was turnedokrenut down.
104
242560
1800
i onda su me odbili.
04:17
And that rejectionodbacivanje hurtpovrijediti me.
105
245040
1736
To odbijanje je boljelo.
04:18
It hurtpovrijediti me so badloše
that I wanted to quitprestati right there.
106
246800
3600
Boljelo je toliko da sam tada htio
odustati.
04:23
But then I thought,
107
251280
1216
Ali sam onda pomislio,
04:24
hey, would BillBill GatesVrata quitprestati
after a simplejednostavan investmentulaganje rejectionodbacivanje?
108
252520
3840
hej, bi li Bill Gates odustao
nakon jednostavnog odbijanja?
04:29
Would any successfuluspješan
entrepreneurpoduzetnik quitprestati like that?
109
256920
2856
Bi li ijedan uspješan poduzetnik odustao?
04:31
No way.
110
259800
1376
Nema šanse.
04:33
And this is where it clickedklik for me.
111
261200
1976
I tu je za mene kliknulo.
04:35
OK, I can buildizgraditi a better companydruštvo.
112
263200
1816
OK, mogu napraviti bolju tvrtku.
04:37
I can buildizgraditi a better
teamtim or better productproizvod,
113
265040
2216
Mogu izgraditi bolji tim
ili bolji proizvod,
04:39
but one thing for sure:
114
267280
1536
ali jedna stvar je sigurna:
04:40
I've got to be a better leadervođa.
115
268840
1856
moram biti bolji vođa.
04:42
I've got to be a better personosoba.
116
270720
1520
Moram biti bolja osoba.
04:44
I cannotNe možete let that six-year-oldšestogodišnji
keep dictatingdiktira my life anymoreviše.
117
272720
3376
Ne mogu dozvoliti šestogodišnjaku
da diktira mojim životom.
04:48
I have to put him back in his placemjesto.
118
276120
2080
Moram mu pokazati gdje mu je mjesto..
04:51
So this is where I wentotišao onlinena liniji
and lookedgledao for help.
119
279000
2416
Ovdje sam otišao online
i tražio pomoć.
04:53
GoogleGoogle was my friendprijatelj.
120
281440
1256
Google je bio moj prijatelj.
04:54
(LaughterSmijeh)
121
282720
1136
(Smijeh)
04:55
I searchedtražili, "How do I overcomesavladati
the fearstrah of rejectionodbacivanje?"
122
283880
2560
Tražio sam, "Kako prevladati
strah od odbijanja?"
04:59
I camedošao up with a bunchmnogo
of psychologyPsihologija articlesčlanci
123
286960
2856
Dobio sam puno članaka
iz psihologije
05:01
about where the fearstrah
and painbol are comingdolazak from.
124
289840
2856
o tome odakle dolaze
bol i strah.
05:04
Then I camedošao up with a bunchmnogo
of "rah-rahUra-ura" inspirationalinspirativna articlesčlanci
125
292720
3296
Onda sam pronašao puno
"bla bla" inspiracijskih članaka
05:08
about "Don't take it personallylično,
just overcomesavladati it."
126
296040
2381
o tome "Kako ne treba uzimati
osobno, samo prevladati."
05:11
Who doesn't know that?
127
299200
1656
Tko to ne zna?
05:12
(LaughterSmijeh)
128
300880
1576
(Smijeh)
05:14
But why was I still so scaredprestrašen?
129
302480
2136
Ali zašto sam se i dalje bojao?
05:16
Then I foundpronađeno this websiteweb stranica by lucksreća.
130
304640
2016
Onda sam slučajno naletio na ovu stranicu.
05:18
It's calledzvao rejectiontherapyrejectiontherapy.comcom.
131
306680
2376
Zove se rejectiontherapy.com
(Terapija odbijanja)
05:21
(LaughterSmijeh)
132
309080
2536
(Smijeh)
05:23
"RejectionOdbacivanje TherapyTerapija" was this gameigra
inventedizumio by this CanadianKanadski entrepreneurpoduzetnik.
133
311640
3936
"Terapija odbijanja" je igra
koju je osmislio kanadski poduzetnik.
05:27
His nameime is JasonJason ComelyLjupka.
134
315600
1696
Njegovo ime je Jason Comely.
05:29
And basicallyu osnovi the ideaideja is for 30 daysdana
you go out and look for rejectionodbacivanje,
135
317320
5096
I ideja je da 30 dana morate
tražiti odbijanje,
05:34
and everysvaki day get rejectedodbijen at something,
136
322440
2256
i svakog dana vas moraju odbiti za nešto,
05:36
and then by the endkraj,
you desensitizedesenzitivirati yourselfsami from the painbol.
137
324720
3520
i na kraju postanete neosjetljivi na tu bol.
05:41
And I lovedvoljen that ideaideja.
138
329200
1696
Svidjela mi se ta ideja.
05:43
(LaughterSmijeh)
139
330920
1536
(Smijeh)
05:44
I said, "You know what?
I'm going to do this.
140
332480
2136
Rekao sam, "Znaš što? Pokušat ću ovo.
05:46
And I'll feel myselfsebe
gettinguzimajući rejectedodbijen 100 daysdana."
141
334640
3016
I osjećat ću odbijanje 100 dana."
05:49
And I camedošao up with my ownvlastiti rejectionodbacivanje ideasideje,
142
337680
2416
I osmislio sam vlastite ideje o
odbijanju,
05:52
and I madenapravljen a videovideo blogblog out of it.
143
340120
2480
i napravio sam video blog od toga.
05:55
And so here'sevo what I did.
144
343600
1936
I evo što sam učinio.
05:57
This is what the blogblog lookedgledao like.
145
345560
2616
Ovako je blog izgledao.
06:00
Day One ...
146
348200
1200
Dan Prvi ...
06:02
(LaughterSmijeh)
147
350000
1296
(Smijeh)
06:03
BorrowPosuditi 100 dollarsdolara from a strangerstranac.
148
351320
3240
Posudi 100 dolara od stranca.
06:07
So this is where I wentotišao
to where I was workingrad.
149
355720
2736
Ovdje sam otišao tamo gdje sam radio,
06:10
I camedošao downstairsdole
150
358480
1736
sišao niz stube
06:12
and I saw this bigvelika guy
sittingsjedenje behindiza a deskstol.
151
360240
2216
i vidio tog velikog tipa iza stola.
06:14
He lookedgledao like a securitysigurnosti guardstraža.
152
362480
1736
Izgledao je kao zaštitar.
06:16
So I just approachedprilazi him.
153
364240
1536
Prišao sam mu.
06:17
And I was just walkinghodanje
154
365800
1736
I hodao sam
06:19
and that was the longestnajduži
walkhodati of my life --
155
367560
2336
a to je bila najduža šetnja
mog života --
06:22
hairdlaka on the back
of my neckvrat standingstajati up,
156
369920
2136
dlake na vratu nakostriješile su se,
06:24
I was sweatingznojenje and my heartsrce was poundinglupa.
157
372080
2456
znojio sam se i srce mi je tuklo.
06:26
And I got there and said,
158
374560
1216
I došao sam tamo i rekao,
06:27
"Hey, sirgospodine, can I borrowposuditi
100 dollarsdolara from you?"
159
375800
2656
"Hej gospodine, mogu li posuditi
100 dolara od tebe?"
06:30
(LaughterSmijeh)
160
378480
1336
(Smijeh)
06:31
And he lookedgledao up, he's like, "No."
161
379840
1800
I on me pogledao i rekao "Ne."
06:34
"Why?"
162
382640
1200
"Zašto?"
06:36
And I just said, "No? I'm sorry."
163
384200
2296
I onda sam rekao, "Ne? Žao mi je."
06:38
Then I turnedokrenut around,
and I just ranran.
164
386520
1715
Okrenuo sam se i pobjegao.
06:40
(LaughterSmijeh)
165
388259
1360
(Smijeh)
06:43
I feltosjećala so embarrassedzbunjen.
166
390960
1736
Bilo mi je neugodno.
06:44
But because I filmedsnimio myselfsebe --
167
392720
1456
Ali zato što sam se snimio --
06:46
so that night I was watchinggledanje
myselfsebe gettinguzimajući rejectedodbijen,
168
394200
3136
te večeri gledao sam kako sam bio odbijen,
06:49
I just saw how scaredprestrašen I was.
169
397360
2096
i samo sam vidio koliko me strah.
06:51
I lookedgledao like this kiddijete
in "The SixthŠesto SenseSmislu."
170
399480
2456
Izgledao sam kao klinac iz "Šestog čula."
06:54
I saw deadmrtav people.
171
401960
1416
Vidio sam mrtvace.
06:55
(LaughterSmijeh)
172
403400
1616
(Smijeh)
06:57
But then I saw this guy.
173
405040
1536
A onda sam vidio tog tipa.
06:58
You know, he wasn'tnije that menacingprijeteći.
174
406600
1896
Nije bio tako strašan.
07:00
He was a chubbybucmast, loveableloveable guy,
175
408520
2376
Bio je debeljuškast, simpatičan tip,
07:03
and he even askedpitao me, "Why?"
176
410920
3456
i čak me pitao "Zašto?"
07:06
In factčinjenica, he invitedpozvan me to explainobjasniti myselfsebe.
177
414400
2416
Pozvao me da se objasnim.
07:08
And I could'vemogao sam said manymnogi things.
178
416840
1576
I mogao sam reći svašta.
07:10
I could'vemogao sam explainedobjašnjen,
I could'vemogao sam negotiateddogovoreni.
179
418440
2296
Mogao sam objasniti,
pregovarati.
07:12
I didn't do any of that.
180
420760
1440
Nisam napravio ništa od toga.
07:14
All I did was runtrčanje.
181
422680
1520
Samo sam pobjegao.
07:17
I feltosjećala, wowwow, this is like
the microcosmmikrokozmos of my life.
182
425160
3160
Pomislio sam, wow, ovo je kao
mikrosvemir mog života.
07:21
EverySvaki time I feltosjećala the slightestnajmanji rejectionodbacivanje,
183
428920
2536
Svaki put kad bi osjetio i malo odbijanja,
07:23
I would just runtrčanje as fastbrzo as I could.
184
431480
2136
samo bih pobjegao što brže mogu.
07:25
And you know what?
185
433640
1256
I znate što?
07:27
The nextSljedeći day, no matterstvar what happensdogađa se,
186
434920
1816
Sljedećeg dana, što god da se dogodi,
07:28
I'm not going to runtrčanje.
187
436760
1496
neću bježati.
07:30
I'll stayboravak engagedzauzet.
188
438280
1200
Ostat ću uključen.
07:32
Day Two: RequestZahtjev a "burgerhamburger refillponovno punjenje."
189
440080
2056
Dan Drugi: Tražiti da mi napune burger.
07:34
(LaughterSmijeh)
190
442160
1976
(Smijeh)
07:36
It's when I wentotišao to a burgerhamburger jointzajednički,
191
444160
2296
Otišao sam u prodavaonicu burgera,
07:38
I finishedgotov lunchručak,
and I wentotišao to the cashierblagajnik and said,
192
446480
2496
dovršio sam ručak,
došao do blagajnika i rekao,
07:41
"HiBok, can I get a burgerhamburger refillponovno punjenje?"
193
449000
1576
"Možete li mi
ponovno napuniti burger?"
07:42
(LaughterSmijeh)
194
450600
2176
(Smijeh)
07:44
He was all confusedzbunjen,
like, "What's a burgerhamburger refillponovno punjenje?"
195
452800
2456
Bio je zbunjen,
"Što znači napuniti burger?"
07:47
(LaughterSmijeh)
196
455280
1256
(Smijeh)
07:48
I said, "Well, it's just like
a drinkpiće refillponovno punjenje but with a burgerhamburger."
197
456560
3656
Rekao sam, "Kao da
mi dopunite piće, ali sa burgerom."
07:52
And he said, "Sorry,
we don't do burgerhamburger refillponovno punjenje, man."
198
460240
2496
I rekao je, "Oprosti, to ne radimo čovječe."
07:54
(LaughterSmijeh)
199
462760
1336
(Smijeh)
07:56
So this is where rejectionodbacivanje happeneddogodilo
and I could have runtrčanje, but I stayedostao.
200
464120
4056
I tu se dogodilo odbijanje
i mogao sam pobjeći, ali ostao sam.
08:00
I said, "Well, I love your burgersburgeri,
201
468200
2136
Rekao sam, "Volim vaše burgere,
08:02
I love your jointzajednički,
202
470360
1416
volim vašu prodavaonicu,
08:03
and if you guys do a burgerhamburger refillponovno punjenje,
203
471800
2096
i ako mi dopunite burger,
08:06
I will love you guys more."
204
473920
1336
volit ću vas još više."
08:07
(LaughterSmijeh)
205
475280
1256
(Smijeh)
08:08
And he said, "Well, OK,
I'll tell my managermenadžer about it,
206
476560
2616
I on je rekao, "OK, reći ću
svom šefu za to,
08:11
and maybe we'lldobro do it,
but sorry, we can't do this todaydanas."
207
479200
2976
i možda to napravimo, ali
ne mogu to danas napraviti."
08:14
Then I left.
208
482200
1416
Onda sam otišao.
08:15
And by the way,
209
483640
1856
I usput,
08:17
I don't think they'vešto ga do
ever doneučinio burgerhamburger refillponovno punjenje.
210
485520
2256
mislim da to nisu nikad napravili.
08:19
(LaughterSmijeh)
211
487800
1216
(Smijeh)
08:21
I think they're still there.
212
489040
1560
Mislim da još postoje.
08:23
But the life and deathsmrt feelingosjećaj
I was feelingosjećaj the first time
213
491160
3296
Ali osjećaj života i smrti
koji sam imao prvi put
08:26
was no longerviše there,
214
494480
1336
nije više bio ondje,
08:27
just because I stayedostao engagedzauzet --
215
495840
1736
samo zato što sam ostao uključen --
08:29
because I didn't runtrčanje.
216
497600
1616
što nisam pobjegao.
08:31
I said, "WowSjajna osoba, great,
I'm alreadyveć learningučenje things.
217
499240
2360
I rekao sam, "Wow, super,
već učim stvari.
08:34
Great."
218
502520
1216
Odlično."
08:35
And then Day ThreeTri:
GettingDobivanje OlympicOlimpijski DoughnutsKrafne.
219
503760
2200
I onda Treći Dan:
Dobivanje Olimpijskih krafni.
08:38
This is where my life
was turnedokrenut upsidegore down.
220
506760
2520
Tu mi se život okrenuo naglavce.
08:42
I wentotišao to a KrispyKrispy KremeKreme.
221
510120
1616
Otišao sam u Krispy Kreme.
08:43
It's a doughnutprstenasti shopdućan
222
511760
1216
To je trgovina s krafnama
08:45
in mainlyuglavnom the SoutheasternJugoistočne partdio
of the UnitedUjedinjeni StatesDržava.
223
513000
2616
u jugoistočnom dijelu SAD-a.
08:47
I'm sure they have some here, too.
224
515640
1856
Sigurno imaju neke i ovdje.
08:49
And I wentotišao in,
225
517520
1255
I ušao sam,
08:50
I said, "Can you make me doughnutskrafne
that look like OlympicOlimpijski symbolssimboli?
226
518799
3137
i rekao, "Možete li mi napraviti krafne
koje izgledaju kao Olimpijski simboli?
08:54
BasicallyU osnovi, you interlinkinterlink
fivepet doughnutskrafne togetherzajedno ... "
227
521960
2896
Samo povežete pet krafni zajedno .."
08:56
I mean there's no way
they could say yes, right?
228
524880
2240
Nema šanse da bi pristali na to,
zar ne?
08:59
The doughnutprstenasti makertvorac tookuzeo me so seriouslyozbiljno.
229
527640
2376
Ali pripravljačica krafni me shvatila ozbiljno.
09:02
(LaughterSmijeh)
230
530040
1216
(Smijeh)
09:03
So she put out paperpapir,
231
531280
1216
Izvadila je papir,
09:04
startedpočeo jottingKratka bilješka down
the colorsboje and the ringsprstenovi,
232
532520
2176
počela pisati boje i prstenje,
09:06
and is like, "How can I make this?"
233
534720
2016
i razmišlja, "Kako mogu to napraviti?"
09:08
And then 15 minutesminuta laterkasnije,
234
536760
1896
I 15 minuta kasnije,
09:10
she camedošao out with a boxkutija
that lookedgledao like OlympicOlimpijski ringsprstenovi.
235
538680
3416
izašla je s kutijom koja je izgledala
kao Olimpijsko prstenje.
09:14
And I was so touchedganut.
236
542120
1656
Bio sam tako dirnut.
09:15
I just couldn'tne mogu believe it.
237
543800
2136
Jednostavno nisam mogao vjerovati.
09:18
And that videovideo got
over fivepet millionmilijuna viewspregleda on YoutubeMladost.
238
545960
3760
I taj video je pogledalo višeo od
5 milijuna ljudi na Youtubeu.
09:22
The worldsvijet couldn'tne mogu believe that eitherili.
239
550440
2096
Ni svijet nije mogao vjerovati.
09:24
(LaughterSmijeh)
240
552560
1520
(Smijeh)
09:27
You know, because of that
I was in newspapersnovine,
241
555440
3216
Znate, zbog toga sam bio u novinama,
09:30
in talk showspokazuje, in everything.
242
558680
1416
na tv-u, posvuda.
09:32
And I becamepostao famouspoznat.
243
560120
1496
I postao sam slavan.
09:33
A lot of people
startedpočeo writingpisanje emailse-mail to me
244
561640
2136
Puno ljudi mi je počelo slati
e-mailove
09:35
and sayingizreka, "What you're
doing is awesomesuper."
245
563800
2536
i govoriti, "To što radiš je odlično."
09:38
But you know, fameslava and notorietySlava
did not do anything to me.
246
566360
3536
Ali znate, slava i to što sam poznat
nisu utjecali na mene.
09:42
What I really wanted to do was learnnaučiti,
247
569920
1816
Ja sam samo htio naučiti,
09:43
and to changepromijeniti myselfsebe,
248
571760
1216
i promijeniti sebe.
09:45
so I turnedokrenut the restodmor
of my 100 daysdana of rejectionodbacivanje
249
573000
2616
Tako da sam ostatak
100 dana odbijanja
09:47
into this playgroundigralište --
250
575640
1896
pretvorio u ovo igralište --
09:49
into this researchistraživanje projectprojekt.
251
577560
2136
u ovaj istraživački projekt.
09:51
I wanted to see what I could learnnaučiti.
252
579720
2080
Htio sam vidjeti što mogu naučiti.
09:54
And then I learnednaučeno a lot of things.
253
582240
1776
I onda sam naučio puno stvari.
09:56
I discoveredotkriven so manymnogi secretstajne.
254
584040
1576
Otkrio sam tako puno tajni.
09:57
For exampleprimjer, I foundpronađeno if I just don't runtrčanje,
255
585640
2896
Na primjer, ako ne bježim,
10:00
if I got rejectedodbijen,
256
588560
1256
kada me odbiju,
10:01
I could actuallyzapravo turnskretanje a "no" into a "yes,"
257
589840
2056
možda pretvorim "ne" u "da,"
10:04
and the magicmagija wordriječ is, "why."
258
591920
1616
i čarobna riječ je "zašto."
10:05
So one day I wentotišao to a stranger'sstranca housekuća,
I had this flowercvijet in my handruka,
259
593560
4096
Jednog dana sam s cvijetom u ruci
otišao u kuću stranca,
10:09
knockedpokucao on the doorvrata and said,
260
597680
1416
pokucao na vrata i rekao,
10:11
"Hey, can I plantbiljka this flowercvijet
in your backyarddvorište iza kuće?"
261
599120
2256
"Mogu li zasaditi ovaj cvijet
u vašem dvorištu?"
10:13
(LaughterSmijeh)
262
601400
1536
(Smijeh)
10:15
And he said, "No."
263
602960
1720
Rekao je, "Ne."
10:17
But before he could leavenapustiti I said,
264
605640
1736
Ali prije nego je otišao pitao sam,
10:19
"Hey, can I know why?"
265
607400
1936
"Mogu li znati zašto?"
10:21
And he said, "Well, I have this dogpas
266
609360
3056
I on je rekao, "Pa imam tog psa
10:24
that would digkopati up
anything I put in the backyarddvorište iza kuće.
267
612440
2336
koji bi iskopao bilo što što stavim
u dvorište.
10:26
I don't want to wastegubljenje your flowercvijet.
268
614800
1656
Ne želim da potratiš cvijet.
10:28
If you want to do this,
go acrosspreko the streetulica and talk to ConnieConnie.
269
616480
3176
Ako želiš to učiniti idi preko puta
i popričaj s Connie,
10:31
She lovesvoli flowerscvijeće."
270
619680
1216
ona obožava cvijeće."
10:33
So that's what I did.
271
620920
1216
I to sam i učinio.
10:34
I wentotišao acrosspreko and knockedpokucao
on Connie'sConnie je doorvrata.
272
622160
2056
Prešao sam ulicu i pokucao na njena vrata.
10:36
And she was so happysretan to see me.
273
624240
1856
Bila je tako sretna što me vidi.
10:38
(LaughterSmijeh)
274
626120
1696
(Smijeh)
10:39
And then halfpola an hoursat laterkasnije,
275
627840
1376
I onda pola sata kasnije,
10:41
there was this flowercvijet
in Connie'sConnie je backyarddvorište iza kuće.
276
629240
2056
bio je cvijet zasađen u Connienom
dvorištu.
10:43
I'm sure it looksizgled better now.
277
631320
1416
Siguran sam da sada izgleda bolje.
10:44
(LaughterSmijeh)
278
632760
1296
(Smijeh)
10:46
But had I left
after the initialpočetni rejectionodbacivanje,
279
634080
2936
Ali da sam otišao poslije
prvotnog odbijanja,
10:49
I would'vebi thought,
280
637040
1216
pomislio bih,
10:50
well, it's because
the guy didn't trustpovjerenje me,
281
638280
2056
to je zato što mi tip ne vjeruje,
10:52
it's because I was crazylud,
282
640360
1216
zato što sam lud,
10:53
because I didn't dresshaljina up well,
I didn't look good.
283
641600
2416
jer se nisam dobro obukao
ili nisam dobro izgledao.
10:56
It was nonenijedan of those.
284
644040
1216
Ali nije bilo ništa od toga.
10:57
It was because what I offeredponudio
did not fitodgovara what he wanted.
285
645280
2696
Ponudio sam mu nešto
što nije odgovaralo njegovim potrebama.
11:00
And he trustedpouzdana me enoughdovoljno
to offerponuda me a referralpreporuke,
286
648000
2256
I vjerovao mi je dovoljno
da me referira drugom kupcu,
11:02
usingkoristeći a salesprodajni termtermin.
287
650280
1656
da koristim termin iz prodaje.
11:04
I convertedpretvoriti a referralpreporuke.
288
651960
1520
I akvizirao sam tog kupca.
11:06
Then one day --
289
654560
1216
Onda jednog dana --
11:07
and I alsotakođer learnednaučeno that I can
actuallyzapravo say certainsiguran things
290
655800
2896
naučio sam i da mogu reći
određene stvari
11:10
and maximizebi se povećala my chanceprilika to get a yes.
291
658720
1936
i povećati šanse za potvrdan odgovor.
11:12
So for exampleprimjer,
one day I wentotišao to a StarbucksStarbucks,
292
660680
2216
Na primjer, otišao sam u Starbucks,
11:15
and askedpitao the managermenadžer,
"Hey, can I be a StarbucksStarbucks greeterLisa?"
293
662920
3576
i rekao sam upravitelju, "Hej,
mogu li ja biti Starbucks pozdravljač?"
11:18
He was like, "What's a StarbucksStarbucks greeterLisa?"
294
666520
2376
On je pitao, "Što je to?"
11:21
I said, "Do you know
those WalmartWalmart greetersgreeters?
295
668920
2096
Rekao sam, "Znate one pozdravljače
u Walmartu?
11:23
You know, those people who say
'hi''Bok' to you before you walkhodati in the storedućan,
296
671040
3416
Ljudi koji vas pozdrave
prije nego uđete,
11:26
and make sure you
don't stealukrasti stuffstvari, basicallyu osnovi?
297
674480
2216
i paze da ne kradete?
11:28
I want to give a WalmartWalmart experienceiskustvo
to StarbucksStarbucks customersklijenti."
298
676720
3136
Želim dati iskustvo Walmarta
Starbucks kupcu."
11:31
(LaughterSmijeh)
299
679880
1456
(Smijeh)
11:33
Well, I'm not sure
that's a good thing, actuallyzapravo --
300
681360
3000
Pa, nisam siguran da je to dobra stvar --
11:37
ActuallyZapravo, I'm prettyprilično sure
it's a badloše thing.
301
685600
2496
Zapravo, poprilično sam siguran da je to loše.
11:40
And he was like, "Oh" --
302
688120
2056
I on je bio kao, "Oh" --
11:42
yeah, this is how he lookedgledao,
his nameime is EricEric --
303
690200
2256
tako je izgledao, ime mu je Eric --
11:44
and he was like, "I'm not sure."
304
692480
1576
i on je rekao: "Nisam siguran."
11:46
This is how he was hearingsluh me. "Not sure."
305
694080
2056
Ovako me čuo. "Nisam siguran."
11:48
Then I askpitati him, "Is that weirdčudan?"
306
696160
1656
Onda ga upitam, "Da li je to čudno?"
11:49
He's like, "Yeah, it's really weirdčudan, man."
307
697840
2040
On kaže, "Da, stvarno je čudno čovječe."
11:52
But as soonuskoro as he said that,
his wholečitav demeanorponašanje changedpromijenjen.
308
700800
2856
Ali čim je to rekao,
njegovo držanje se promijenilo.
11:55
It's as if he's puttingstavljanje
all the doubtsumnjati on the floorkat.
309
703680
2936
Kao da je stavio svu sumnju na pod.
11:58
And he said, "Yeah, you can do this,
310
706640
1736
I rekao je, "Da, možeš to raditi,
12:00
just don't get too weirdčudan."
311
708400
1256
samo nemoj da bude prečudno."
12:01
(LaughterSmijeh)
312
709680
1416
(Smijeh)
12:03
So for the nextSljedeći hoursat
I was the StarbucksStarbucks greeterLisa.
313
711120
2376
Sljedećih sat vremena
bio sam Starbucks pozdravljač.
12:05
I said "hibok" to everysvaki customerkupac
that walkedhodao in,
314
713520
2136
Pozdravio sam svakog kupca
koji je ušao,
12:07
and gavedali them holidayodmor cheersklicati.
315
715680
2376
i dao sam im blagdanski pozdrav.
12:10
By the way, I don't know
what your careerkarijera trajectoryputanja is,
316
718080
2656
Usput, ne znam kakva vam je karijera,
12:12
don't be a greeterLisa.
317
720760
1216
ali nemojte biti pozdravljač.
12:14
(LaughterSmijeh)
318
722000
1216
(Smijeh)
12:15
It was really boringdosadan.
319
723240
1200
Bilo je zaista dosadno.
12:17
But then I foundpronađeno I could do this
because I mentionedspominje, "Is that weirdčudan?"
320
725200
4936
Ali onda sam otkrio
da to mogu jer sam pitao "Je li to čudno?"
12:22
I mentionedspominje the doubtsumnjati that he was havingima.
321
730160
2136
Spomenuo sam sumnju koju je on imao.
12:24
And because I mentionedspominje, "Is that weirdčudan?",
that meanssredstva I wasn'tnije weirdčudan.
322
732320
3536
I zato što sam spomenuo "Je li to čudno?",
to znači da to nije bilo čudno.
12:27
That meanssredstva I was actuallyzapravo
thinkingmišljenje just like him,
323
735880
2536
To znači da sam razmišljao točno
kao i on,
12:30
seeingvidim this as a weirdčudan thing.
324
738440
2376
vidjevši da je to čudna stvar.
12:32
And again, and again,
325
740840
1256
I ponovno, i ponovno,
12:34
I learnednaučeno that if I mentionspomenuti
some doubtsumnjati people mightmoć have
326
742120
3136
naučio sam da ako spomenem
sumnju koju ljudi možda imaju
12:37
before I askpitati the questionpitanje,
327
745280
1816
prije nego postavim pitanje,
12:39
I gainedstekao theirnjihov trustpovjerenje.
328
747120
1256
zadobit ću njihovo povjerenje.
12:40
People were more likelyVjerojatno to say yes to me.
329
748400
1960
Bilo je izglednije da će mi ljudi reći da.
12:42
And then I learnednaučeno
I could fulfillispuniti my life dreamsan ...
330
750800
3336
I onda sam naučio
da mogu ispuniti svoj san...
12:46
by askingtraži.
331
754160
1416
pitajući.
12:47
You know, I camedošao
from fourčetiri generationsgeneracije of teachersučitelji,
332
755600
3096
Znate, potječem od četiri generacije
učitelja,
12:50
and my grandmabaka has always told me,
333
758720
2816
i moja baka mi je uvijek govorila,
12:53
"Hey JiaJia, you can do anything you want,
334
761560
2296
"Hej Jia, možeš raditi što god želiš,
12:55
but it'dto bi be great
if you becamepostao a teacheručitelj, nastavnik, profesor."
335
763880
2056
ali bilo bi super da budeš učitelj."
12:58
(LaughterSmijeh)
336
765960
1416
(Smijeh)
12:59
But I wanted to be
an entrepreneurpoduzetnik, so I didn't.
337
767400
2256
Ali htio sam biti poduzetnik,
pa nisam.
13:01
But it has always been my dreamsan
to actuallyzapravo teachučiti something.
338
769680
3376
Ali uvijek je bio moj san
da zaista nešto podučavam.
13:05
So I said, "What if I just askpitati
339
773080
1816
Pa sam rekao, "Što ako samo pitam
13:07
and teachučiti a collegekoledž classklasa?"
340
774920
2616
i držim predavanje na fakultetu?"
13:09
I livedživjeli in AustinAustin at the time,
341
777560
1456
Živio sam u Austinu u to vrijeme,
13:11
so I wentotišao to UniversitySveučilište
of TexasTexas at AustinAustin,
342
779040
2056
pa sam otišao na Sveučilište u Texasu,
13:13
and knockedpokucao on professors'Profesori' doorsvrata
and said, "Can I teachučiti your classklasa?"
343
781120
3216
pokucao na vrata profesora i pitao
"Mogu li držati vaše predavanje?"
13:16
I didn't get anywherebilo kuda
the first couplepar of timesputa.
344
784360
2496
Nisam dospio daleko prvih par puta.
13:18
But because I didn't runtrčanje --
I keptčuva doing it --
345
786880
2496
Ali zato što nisam bježao --
nastavio sam to činiti --
13:21
and on the thirdtreći try
the professorprofesor was very impressedimpresioniran.
346
789400
3336
i treći put profesor je bio impresioniran.
13:24
He was like, "No one
has doneučinio this before."
347
792760
2056
Rekao je, "Nitko to do sada nije napravio."
13:26
And I camedošao in preparedpripremljen
with powerpointspowerpoints and my lessonlekcija.
348
794840
4016
I došao sam spreman
sa prezentacijom i mojom lekcijom.
13:30
He said, "WowSjajna osoba, I can use this.
349
798880
2056
Rekao je, "Wow, mogu to koristiti.
13:33
Why don't you come back in two monthsmjeseci?
I'll fitodgovara you in my curriculumnastavni plan."
350
800960
3336
Zašto se ne vratiš za dva mjeseca?
Uvrstit ću te u moj raspored."
13:36
And two monthsmjeseci laterkasnije
I was teachingnastava a classklasa.
351
804320
2096
I dva mjeseca kasnije
držao sam predavanje.
13:38
This is me -- you probablyvjerojatno can't see,
this is a badloše pictureslika.
352
806440
3256
Ovo sam ja -- ne vidite vjerojatno,
jer je loša slika.
13:41
You know, sometimesponekad you get
rejectedodbijen by lightingrasvjeta, you know?
353
809720
2776
Znate, nekad vas odbije munja?
13:44
(LaughterSmijeh)
354
812520
1200
(Smijeh)
13:46
But wowwow --
355
814680
1216
Ali wow --
13:48
when I finishedgotov teachingnastava that classklasa,
I walkedhodao out cryingplakati,
356
815920
2736
kad sam završio s predavanjem,
izašao sam plačući,
13:50
because I thought
357
818680
1776
jer sam mislio
13:52
I could fulfillispuniti my life dreamsan
just by simplyjednostavno askingtraži.
358
820480
3296
da mogu ispuniti životni san
samo postavljanjem pitanja.
13:55
I used to think I have to accomplishostvariti
all these things --
359
823800
2656
Nekad sam mislio da to sve moram postići --
13:58
have to be a great entrepreneurpoduzetnik,
or get a PhDDr.sc. to teachučiti --
360
826480
3616
da moram biti veliki poduzetnik,
imati doktorat da podučavam --
14:02
but no, I just askedpitao,
361
830120
1536
ali ne, samo sam pitao,
14:03
and I could teachučiti.
362
831680
1200
i mogao sam podučavati.
14:05
And in that pictureslika --
whichkoji you can't see --
363
833400
2376
I na toj slici koju ne vidite,
14:07
I quotedcitirani MartinMartin LutherLuther KingKralj JrJr.
364
835800
3296
citirao sam Martina Luthera Kinga Jr.
14:11
Why? Because in my researchistraživanje I foundpronađeno
that people who really changepromijeniti the worldsvijet,
365
839120
4536
Zašto? Jer u mom istraživanju otkrio sam
da ljudi koji zaista mijenjaju svijet,
14:15
who changepromijeniti the way we liveživjeti
and the way we think,
366
843680
2936
koji mije,njaju način na koji živimo
i mislimo
14:18
are the people who were metsastali
with initialpočetni and oftenčesto violentnasilan rejectionsodbijanja.
367
846640
4096
su oni ljudi koje je dočekalo
žestoko i često nasilno odbijanje.
14:22
People like MartinMartin LutherLuther KingKralj JrJr.,
368
850760
2056
Ljudi kao Martin Luther King Jr.,
14:24
like MahatmaMahatma GandhiGandhi, NelsonNelson MandelaMandela,
369
852840
2056
kao Mahatma Gandhi, Nelson Mandela,
14:27
or even JesusIsus ChristKrista.
370
854920
1536
ili čak Isus Krist.
14:28
These people did not
let rejectionodbacivanje definedefinirati them.
371
856480
3376
Ti ljudi nisu dozvolili da ih
definira odbijanje.
14:31
They let theirnjihov ownvlastiti reactionreakcija
after rejectionodbacivanje definedefinirati themselvesse.
372
859880
4160
Oni su dozvolili vlastitim reakcijama
nakon odbijanja da ih definiraju.
14:37
And they embracedzagrli rejectionodbacivanje.
373
864920
1560
I prihvatili su odbijanje.
14:39
And we don't have to be those people
to learnnaučiti about rejectionodbacivanje,
374
867360
3216
I ne moramo biti ti ljudi da bi
naučili o odbijanju,
14:42
but in my casespis,
375
870600
1256
i u mom slučaju,
14:43
rejectionodbacivanje was my cursekletva --
376
871880
2016
odbijanje je bilo moje prokletstvo,
14:46
was my boogeymanbauk.
377
873920
1256
moja babaroga.
14:47
It has botheredsmeta me my wholečitav life
because I was runningtrčanje away from it.
378
875200
4176
Mučilo me cijeli život
jer sam od toga bježao.
14:51
Then I startedpočeo embracingobuhvaćajući it.
379
879400
1720
Onda sam to prigrlio.
14:53
I turnedokrenut that into
the biggestnajveći giftdar in my life.
380
881800
2720
To sam pretvorio u najveći dar
u mom životu.
14:57
I startedpočeo teachingnastava people
how to turnskretanje rejectionsodbijanja into opportunitiesprilike.
381
885320
4456
Počeo sam učiti ljude kako
da odbijanje pretvore u prilike.
15:01
I use my blogblog, I use my talk,
382
889800
2016
Koristim blog, moj govor,
15:03
I use the bookrezervirati I just publishedObjavljeno,
383
891840
1896
koristim knjigu koju sam objavio,
15:05
and I'm even usingkoristeći technologytehnologija to help
people overcomesavladati theirnjihov fearstrah of rejectionodbacivanje.
384
893760
4560
i čak gradim tehnologiju koja će pomoći
ljudima da prevladaju strah od odbijanja.
15:12
When you get rejectedodbijen in life,
385
900200
1736
Kada vas odbiju u životu,
15:14
when you are facingokrenut the nextSljedeći obstacleprepreka,
386
901960
2216
kada ste suočeni sa sljedećom preprekom
15:16
or nextSljedeći failureneuspjeh,
387
904200
2016
ili sljedećim neuspjehom,
15:18
considerrazmotriti the possibilitiesmogućnosti.
388
906240
1816
razmislite o mogućnostima.
15:20
Don't runtrčanje.
389
908080
1216
Nemojte bježati.
15:21
If you just embracezagrljaj them,
390
909320
1216
Ako ih samo prigrlite,
15:22
they mightmoć becomepostati your giftspokloni as well.
391
910560
2080
možda postanu i vaši darovi.
15:25
Thank you.
392
913160
1216
Hvala vam.
15:26
(ApplausePljesak)
393
914400
1960
(Pljesak)
Translated by Ivan Stamenkovic
Reviewed by Tilen Pigac - EFZG

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jia Jiang - Author, blogger, entrepreneur
Jia Jiang's journey through rejection revealed a world hidden in plain sight, where people are much kinder than we imagine.

Why you should listen

Jia Jiang is the owner of Rejection Therapy, a website that provides inspiration, knowledge and products for people to overcome their fear of rejection. He is also the CEO of Wuju Learning, a company that teaches people and trains organizations to become fearless through rejection training. In 2015, he authored a bestselling book, Rejection Proof: How I Beat Fear and Became Invincible Through 100 Days of Rejection.

Several years after Jiang began his career in the corporate world, he took a life-altering risk and stepped into the unknown world of entrepreneurship. His result was everyone's biggest fear: rejection. This was the catalyst that set Jiang on the path to his true calling.

To conquer the fear of rejection, Jiang embarked on a personal quest and started a blog, 100 Days of Rejection Therapy. His journey revealed a world that was hidden in plain sight -- a world where people are much kinder than we imagine. He discovered that rejection can be much less painful than we believe and that the fear of rejection is much more destructive than we know.

Jiang grew up in Beijing, China and migrated to the United States at age 16. He holds a Bachelor of Computer Science from Brigham Young University and a Master of Business Administration from Duke University.

More profile about the speaker
Jia Jiang | Speaker | TED.com