ABOUT THE SPEAKER
Jia Jiang - Author, blogger, entrepreneur
Jia Jiang's journey through rejection revealed a world hidden in plain sight, where people are much kinder than we imagine.

Why you should listen

Jia Jiang is the owner of Rejection Therapy, a website that provides inspiration, knowledge and products for people to overcome their fear of rejection. He is also the CEO of Wuju Learning, a company that teaches people and trains organizations to become fearless through rejection training. In 2015, he authored a bestselling book, Rejection Proof: How I Beat Fear and Became Invincible Through 100 Days of Rejection.

Several years after Jiang began his career in the corporate world, he took a life-altering risk and stepped into the unknown world of entrepreneurship. His result was everyone's biggest fear: rejection. This was the catalyst that set Jiang on the path to his true calling.

To conquer the fear of rejection, Jiang embarked on a personal quest and started a blog, 100 Days of Rejection Therapy. His journey revealed a world that was hidden in plain sight -- a world where people are much kinder than we imagine. He discovered that rejection can be much less painful than we believe and that the fear of rejection is much more destructive than we know.

Jiang grew up in Beijing, China and migrated to the United States at age 16. He holds a Bachelor of Computer Science from Brigham Young University and a Master of Business Administration from Duke University.

More profile about the speaker
Jia Jiang | Speaker | TED.com
TEDxMtHood

Jia Jiang: What I learned from 100 days of rejection

Jia Jiang: Czego nauczyło mnie 100 dni odrzucenia

Filmed:
6,040,624 views

Jia Jiang śmiało zapuszcza się na terytorium, którego wielu z nas się boi: odrzucenie. Przez 100 dni, celowo tworząc sytuacje, w których spotka się z odmową, od pytania nieznajomego, czy ten pożyczy mu 100 dolarów po proszenie o "dolewkę" burgera w restauracji, Jiang znieczulił się na ból i wstyd, które często wiążą się z odrzuceniem, i odkrył, że zwyczajnie prosząc o to, czego się chce, można stworzyć możliwości tam, gdzie zazwyczaj spodziewamy się ich braku.
- Author, blogger, entrepreneur
Jia Jiang's journey through rejection revealed a world hidden in plain sight, where people are much kinder than we imagine. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
When I was sixsześć yearslat oldstary,
0
760
1616
Gdy miałem 6 lat,
dostałem prezenty.
00:14
I receivedOdebrane my giftsprezenty.
1
2400
1240
00:16
My first gradestopień teachernauczyciel
had this brilliantznakomity ideapomysł.
2
4320
3456
Moja nauczycielka
wpadła na wspaniały pomysł.
00:19
She wanted us to experiencedoświadczenie
receivingodbieranie giftsprezenty
3
7800
3336
Chciała, żebyśmy doświadczyli,
jak to jest dostać prezent,
00:23
but alsorównież learninguczenie się the virtueCnota
of complimentingkomplementy eachkażdy other.
4
11160
4000
ale też, żebyśmy nauczyli się
prawić komplementy.
00:27
So she had all of us
come to the frontz przodu of the classroomklasa,
5
15640
2896
Wyszliśmy wszyscy z ławek,
a ona kupione prezenty
ułożyła w stertę w rogu.
00:30
and she boughtkupiony all of us giftsprezenty
and stackedułożone them in the cornerkąt.
6
18560
2976
I powiedziała:
00:33
And she said,
7
21560
1216
"Może byśmy tak
powiedzieli sobie komplementy?
00:34
"Why don't we just standstoisko here
and complimentKOMPLEMENT eachkażdy other?
8
22800
2656
Jeśli ktoś wypowie twoje imię,
00:37
If you hearsłyszeć your nameNazwa callednazywa,
9
25480
1576
pójdź po swój prezent i usiądź".
00:39
go and pickwybierać up your giftprezent and sitsiedzieć down."
10
27080
2200
00:42
What a wonderfulwspaniale ideapomysł, right?
11
30520
1480
Cudowny pomysł, prawda?
00:44
What could go wrongźle?
12
32880
1216
Co mogło pójść nie tak?
00:46
(LaughterŚmiech)
13
34120
1520
(Śmiech)
00:48
Well, there were 40 of us to startpoczątek with,
14
36400
2056
Na początku było nas 40
00:50
and everykażdy time I heardsłyszał
someone'sktoś nameNazwa callednazywa,
15
38480
2456
i ilekroć słyszałem czyjeś imię,
serdecznie się uśmiechałem.
00:53
I would give out the heartiestNajserdeczniejsze cheerCheer.
16
40960
1800
00:55
And then there were 20 people left,
17
43280
2496
Potem zostało nas 20,
potem 10,
00:57
and 10 people left,
18
45800
1776
potem 5...
00:59
and fivepięć left ...
19
47600
1360
01:01
and threetrzy left.
20
49560
1376
i wreszcie troje.
01:03
And I was one of them.
21
50960
1200
Wśród nich ja.
01:04
And the complimentskomplementy stoppedzatrzymany.
22
52720
1600
Komplementy ustały.
01:07
Well, at that momentza chwilę, I was cryingpłacz.
23
55560
2040
W tamtej chwili już płakałem.
01:10
And the teachernauczyciel was freakingszaleniec out.
24
58600
2016
Nauczycielka zaczęła panikować.
01:12
She was like, "Hey, would anyonektokolwiek
say anything nicemiły about these people?"
25
60640
3656
"Hej, czy ktoś mógłby
powiedzieć tej trójce coś miłego?".
(Śmiech)
01:16
(LaughterŚmiech)
26
64319
1217
"Nikt? Dobrze, weźcie
swoje prezenty i usiądźcie.
01:17
"No one? OK, why don't you
go get your giftprezent and sitsiedzieć down.
27
65560
2976
Bądźcie grzeczni,
01:20
So behavezachować się nextNastępny yearrok --
28
68560
1256
to może ktoś powie wam coś miłego za rok".
01:21
someonektoś mightmoc say
something nicemiły about you."
29
69840
2096
(Śmiech)
01:24
(LaughterŚmiech)
30
71960
1760
01:26
Well, as I'm describingopisujące this you,
31
74520
1616
Z mojego opisu
pewnie domyślacie się,
że pamiętam to bardzo dobrze.
01:28
you probablyprawdopodobnie know
I rememberZapamiętaj this really well.
32
76160
2376
01:30
(LaughterŚmiech)
33
78560
1600
(Śmiech)
01:32
But I don't know who feltczułem worsegorzej that day.
34
80800
2096
Nie wiem, kto czuł się gorzej tego dnia.
Ja czy nauczycielka?
01:35
Was it me or the teachernauczyciel?
35
82920
2176
Na pewno zdawała sobie sprawę,
że zmieniła zabawę integracyjną
01:37
She mustmusi have realizedrealizowany
that she turnedobrócony a team-buildingBudowanie zespołu eventzdarzenie
36
85120
3136
w publiczne wyszydzanie trzech 6-latków.
01:40
into a publicpubliczny roastpieczeń
for threetrzy six-year-oldssześciolatki.
37
88280
2800
01:43
And withoutbez the humorhumor.
38
91800
1256
To nie było zabawne.
01:45
You know, when you see
people get roastedpieczony on TVTELEWIZOR,
39
93080
2336
Kiedy oglądacie w telewizji
wyśmiewanych ludzi,
to jest zabawne.
01:47
it was funnyzabawny.
40
95440
1216
W tamtym dniu nie było nic zabawnego.
01:48
There was nothing funnyzabawny about that day.
41
96680
1858
01:51
So that was one versionwersja of me,
42
99320
3016
To była jedna z wersji mnie.
Zrobiłbym wszystko,
by uniknąć takiej sytuacji,
01:54
and I would dieumierać to avoiduniknąć
beingistota in that situationsytuacja again --
43
102360
3496
by uniknąć publicznego odrzucenia.
01:57
to get rejectedodrzucony in publicpubliczny again.
44
105880
1880
02:00
That's one versionwersja.
45
108440
1456
To jedna z wersji.
Przenieśmy się o 8 lat do przodu.
02:02
Then fast-forwardprzewijanie do przodu eightosiem yearslat.
46
109920
2456
Bill Gates odwiedza moje rodzinne miasto,
02:04
BillBill GatesBramy cameoprawa ołowiana witrażu to my hometownmiasto rodzinne --
47
112400
1976
czyli Pekin,
02:06
BeijingBeijing, ChinaChiny --
48
114400
1216
by wygłosić przemówienie,
02:07
to speakmówić,
49
115640
1216
a ja rozumiem jego przesłanie.
02:08
and I saw his messagewiadomość.
50
116880
1736
Zakochałem się w tym gościu.
02:10
I fellspadł in love with that guy.
51
118640
2296
Pomyślałem: "Teraz już wiem,
co chcę robić w życiu!".
02:13
I thought, wowłał,
I know what I want to do now.
52
120960
2896
Tamtej nocy napisałem do rodziny list,
02:15
That night I wrotenapisał a letterlist to my familyrodzina
53
123880
2136
w którym oznajmiałem:
"Przed 25. rokiem życia
02:18
tellingwymowny them: "By agewiek 25,
54
126040
2296
zbuduję największą firmę na świecie,
02:20
I will buildbudować the biggestnajwiększy
companyfirma in the worldświat,
55
128360
2616
która kupi Microsoft".
02:23
and that companyfirma will buykupować MicrosoftMicrosoft."
56
131000
1936
(Śmiech)
02:25
(LaughterŚmiech)
57
132960
1896
Naprawdę spodobał mi się pomysł
zawładnięcia światem...
02:26
I totallycałkowicie embracedobjęty this ideapomysł
of conqueringzdobywanie the worldświat --
58
134880
2616
dominacji, prawda?
02:29
dominationdominacja, right?
59
137520
1200
02:31
And I didn't make this up,
I did writepisać that letterlist.
60
139160
2816
Nie wymyśliłem sobie tego,
naprawdę napisałem ten list.
Oto on.
02:34
And here it is --
61
142000
1336
(Śmiech)
02:35
(LaughterŚmiech)
62
143360
1976
Nie musicie go czytać...
02:37
You don't have to readczytać this throughprzez --
63
145360
1816
(Śmiech)
02:39
(LaughterŚmiech)
64
147200
1776
To niezbyt ładny charakter pisma,
ale podkreśliłem kluczowe słowa.
02:41
This is alsorównież badzły handwritingpisma ręcznego,
but I did highlightPodświetl some keyklawisz wordssłowa.
65
149000
3240
02:45
You get the ideapomysł.
66
153600
1216
Łapiecie.
(Śmiech)
02:46
(LaughterŚmiech)
67
154840
1776
No więc...
02:48
So ...
68
156640
1200
02:51
that was anotherinne versionwersja of me:
69
159280
2016
to była inna wersja mnie,
ta, która zawładnie światem.
02:53
one who will conquerpodbić the worldświat.
70
161320
1680
02:55
Well, then two yearslat laterpóźniej,
71
163880
1456
Dwa lata później
dano mi możliwość przyjazdu do USA.
02:57
I was presentedprzedstawione with the opportunityokazja
to come to the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa.
72
165360
3936
Zgodziłem się od razu,
03:01
I jumpedprzeskoczył on it,
73
169320
1576
bo przecież to tam
mieszka Bill Gates, prawda?
03:03
because that was
where BillBill GatesBramy livedPerscyativestwo recyrodycyjcystwo recyrodycyjcystwo recyrodycyj, right?
74
170920
2216
(Śmiech)
03:05
(LaughterŚmiech)
75
173160
1216
Myślałem, że to początek
mojej przygody przedsiębiorcy.
03:06
I thought that was the startpoczątek
of my entrepreneurprzedsiębiorca journeypodróż.
76
174400
2640
03:09
Then, fast-forwardprzewijanie do przodu anotherinne 14 yearslat.
77
177680
2176
14 lat później
miałem już 30 lat.
03:11
I was 30.
78
179880
1416
Nie założyłem firmy.
03:13
NopeNope, I didn't buildbudować that companyfirma.
79
181320
2376
Nawet nie zacząłem.
03:15
I didn't even startpoczątek.
80
183720
1536
Pracowałem jako kierownik marketingu
dla firmy z listy Fortune 500.
03:17
I was actuallytak właściwie a marketingmarketing managermenedżer
for a FortuneFortuna 500 companyfirma.
81
185280
3976
Czułem, że stoję w miejscu.
03:21
And I feltczułem I was stuckutknął;
82
189280
1616
Uległem stagnacji.
03:23
I was stagnantstagnacja.
83
190920
1200
03:25
Why is that?
84
193080
1216
Jak to się stało?
Gdzie ten 14-latek,
który napisał tamten list?
03:26
Where is that 14-year-old-roczny
who wrotenapisał that letterlist?
85
194320
2240
03:29
It's not because he didn't try.
86
197480
1477
To nie tak, że nie próbował.
03:31
It's because everykażdy time I had a newNowy ideapomysł,
87
199480
3056
Po prostu ilekroć miałem nowy pomysł,
ilekroć chciałem spróbować czegoś nowego,
03:34
everykażdy time I wanted to try something newNowy,
88
202560
1976
nawet w pracy,
03:36
even at work --
89
204560
1216
gdy chciałem coś zaproponować
03:37
I wanted to make a proposalwniosek,
90
205800
1736
albo przemawiać przed grupą ludzi,
03:39
I wanted to speakmówić up
in frontz przodu of people in a groupGrupa --
91
207560
3536
czułem, że trwa nieustanna bitwa
03:43
I feltczułem there was this constantstały battlebitwa
92
211120
1816
między tym 14-latkiem i 6-latkiem.
03:45
betweenpomiędzy the 14-year-old-roczny
and the six-year-oldsześciolatek.
93
212960
2776
Pierwszy chciał zdobyć władzę nad światem,
03:47
One wanted to conquerpodbić the worldświat --
94
215760
2136
coś zmienić.
03:50
make a differenceróżnica --
95
217920
1216
Drugi bał się odrzucenia.
03:51
anotherinne was afraidprzestraszony of rejectionodrzucenie.
96
219160
2120
03:54
And everykażdy time that six-year-oldsześciolatek wonwygrał.
97
221960
2520
Za każdym razem 6-latek wygrywał.
03:57
And this fearstrach even persistedutrwalone
after I startedRozpoczęty my ownwłasny companyfirma.
98
225760
3976
Ten lęk nie ustąpił,
nawet gdy założyłem własną firmę.
Zrobiłem to, gdy miałem 30 lat.
04:01
I mean, I startedRozpoczęty
my ownwłasny companyfirma when I was 30 --
99
229760
3136
Jeśli chcesz być Billem Gatesem,
04:05
if you want to be BillBill GatesBramy,
100
232920
1416
musisz zacząć prędzej czy później, prawda?
04:06
you've got to startpoczątek
soonerwcześniej or laterpóźniej, right?
101
234360
2040
04:09
When I was an entrepreneurprzedsiębiorca,
102
237080
2536
Jako przedsiębiorca
miałem okazję dołączenia
do pewnej inwestycji,
04:11
I was presentedprzedstawione
with an investmentinwestycja opportunityokazja,
103
239640
2896
ale moją propozycję odrzucono.
04:14
and then I was turnedobrócony down.
104
242560
1800
04:17
And that rejectionodrzucenie hurtból me.
105
245040
1736
To bolało.
Tak bardzo, że miałem ochotę
natychmiast to wszystko rzucić.
04:18
It hurtból me so badzły
that I wanted to quitporzucić right there.
106
246800
3600
04:23
But then I thought,
107
251280
1216
Wtedy pomyślałem:
"Czy Bill Gates by tak postąpił
po zwykłym odrzuceniu w inwestycji?".
04:24
hey, would BillBill GatesBramy quitporzucić
after a simpleprosty investmentinwestycja rejectionodrzucenie?
108
252520
3840
04:29
Would any successfuludany
entrepreneurprzedsiębiorca quitporzucić like that?
109
256920
2856
"Czy odnoszący sukcesy
przedsiębiorca by tak zrobił?".
W życiu.
04:31
No way.
110
259800
1376
Wtedy zrozumiałem.
04:33
And this is where it clickedkliknięty for me.
111
261200
1976
Mogę stworzyć lepszą firmę.
04:35
OK, I can buildbudować a better companyfirma.
112
263200
1816
Mogę stworzyć lepszy zespół albo produkt.
04:37
I can buildbudować a better
teamzespół or better productprodukt,
113
265040
2216
Jedno wiem na pewno.
04:39
but one thing for sure:
114
267280
1536
Muszę być lepszym liderem.
04:40
I've got to be a better leaderlider.
115
268840
1856
Muszę być lepszą osobą.
04:42
I've got to be a better personosoba.
116
270720
1520
04:44
I cannotnie może let that six-year-oldsześciolatek
keep dictatingDyktowanie my life anymorejuż.
117
272720
3376
Nie mogę już pozwalać temu 6-latkowi
rządzić moim życiem.
Muszę pokazać mu, gdzie jego miejsce.
04:48
I have to put him back in his placemiejsce.
118
276120
2080
04:51
So this is where I wentposzedł onlineonline
and lookedspojrzał for help.
119
279000
2416
Zacząłem szukać pomocy w sieci.
Google był mi przyjacielem.
04:53
GoogleGoogle was my friendprzyjaciel.
120
281440
1256
(Śmiech)
04:54
(LaughterŚmiech)
121
282720
1136
Wpisałem: "Jak pokonać lęk
przed odrzuceniem?".
04:55
I searchedprzeszukany, "How do I overcomeprzezwyciężać
the fearstrach of rejectionodrzucenie?"
122
283880
2560
04:59
I cameoprawa ołowiana witrażu up with a bunchwiązka
of psychologyPsychologia articlesartykuły
123
286960
2856
Znalazłem mnóstwo
artykułów psychologicznych,
o tym, skąd się biorą lęk i ból.
05:01
about where the fearstrach
and painból are comingprzyjście from.
124
289840
2856
Znalazłem też masę entuzjastycznych,
inspirujących artykułów w stylu:
05:04
Then I cameoprawa ołowiana witrażu up with a bunchwiązka
of "rah-rahpiosenka" inspirationalinspirujące articlesartykuły
125
292720
3296
"Nie bierz tego do siebie, pokonaj to".
05:08
about "Don't take it personallyosobiście,
just overcomeprzezwyciężać it."
126
296040
2381
05:11
Who doesn't know that?
127
299200
1656
Kto tego nie wie?
(Śmiech)
05:12
(LaughterŚmiech)
128
300880
1576
Dlaczego wciąż tak się bałem?
05:14
But why was I still so scaredprzerażony?
129
302480
2136
Tę stronę znalazłem przypadkiem.
05:16
Then I founduznany this websitestronie internetowej by luckszczęście.
130
304640
2016
Nazywa się rejectiontherapy.com.
05:18
It's callednazywa rejectiontherapyrejectiontherapy.comcom.
131
306680
2376
(Śmiech)
05:21
(LaughterŚmiech)
132
309080
2536
"Terapia odrzucenia" to gra stworzona
przez kanadyjskiego przedsiębiorcę.
05:23
"RejectionOdrzucenie TherapyTerapii" was this gamegra
inventedzmyślony by this CanadianKanadyjski entrepreneurprzedsiębiorca.
133
311640
3936
Nazywa się Jason Comely.
05:27
His nameNazwa is JasonJason ComelyPowabny.
134
315600
1696
Chodzi o to, żeby przez 30 dni
szukać odrzucenia,
05:29
And basicallygruntownie the ideapomysł is for 30 daysdni
you go out and look for rejectionodrzucenie,
135
317320
5096
każdego dnia doświadczyć odmowy,
05:34
and everykażdy day get rejectedodrzucony at something,
136
322440
2256
żeby ostatecznie
znieczulić się na ten ból.
05:36
and then by the endkoniec,
you desensitizeznieczulać yourselfsiebie from the painból.
137
324720
3520
05:41
And I lovedkochany that ideapomysł.
138
329200
1696
Pokochałem ten pomysł.
05:43
(LaughterŚmiech)
139
330920
1536
(Śmiech)
Powiedziałem: "Wiecie co? Zrobię to.
05:44
I said, "You know what?
I'm going to do this.
140
332480
2136
Przez 100 dni będę
doświadczał odrzucenia".
05:46
And I'll feel myselfsiebie
gettinguzyskiwanie rejectedodrzucony 100 daysdni."
141
334640
3016
05:49
And I cameoprawa ołowiana witrażu up with my ownwłasny rejectionodrzucenie ideaspomysły,
142
337680
2416
Wymyśliłem własne sposoby na odrzucenie
05:52
and I madezrobiony a videowideo blogblog out of it.
143
340120
2480
i stworzyłem o tym wideoblog.
05:55
And so here'soto jest what I did.
144
343600
1936
Oto, co zrobiłem.
05:57
This is what the blogblog lookedspojrzał like.
145
345560
2616
Tak wyglądał ten blog.
Dzień pierwszy...
06:00
Day One ...
146
348200
1200
06:02
(LaughterŚmiech)
147
350000
1296
(Śmiech)
"Pożycz 100 dolarów od nieznajomego".
06:03
BorrowPożyczyć 100 dollarsdolarów from a strangernieznajomy.
148
351320
3240
06:07
So this is where I wentposzedł
to where I was workingpracujący.
149
355720
2736
Poszedłem do swojego miejsca pracy.
Zszedłem po schodach
06:10
I cameoprawa ołowiana witrażu downstairsna dół
150
358480
1736
i zobaczyłem za biurkiem dużego gościa.
06:12
and I saw this bigduży guy
sittingposiedzenie behindza a deskbiurko.
151
360240
2216
Wyglądał jak ochroniarz.
06:14
He lookedspojrzał like a securitybezpieczeństwo guardstrzec.
152
362480
1736
Po prostu do niego podszedłem.
06:16
So I just approachedzbliżył się him.
153
364240
1536
Szedłem
06:17
And I was just walkingpieszy
154
365800
1736
i to był najdłuższy spacer w moim życiu.
06:19
and that was the longestnajdłuższy
walkspacerować of my life --
155
367560
2336
Włosy na karku stanęły mi dęba,
06:22
hairwłosy on the back
of my neckszyja standingna stojąco up,
156
369920
2136
pociłem się i waliło mi serce.
06:24
I was sweatingpocenie się and my heartserce was poundingWalenie.
157
372080
2456
Podszedłem i spytałem:
06:26
And I got there and said,
158
374560
1216
"Czy mogę od pana pożyczyć 100 dolarów?".
06:27
"Hey, sirPan, can I borrowpożyczać
100 dollarsdolarów from you?"
159
375800
2656
(Śmiech)
06:30
(LaughterŚmiech)
160
378480
1336
Podniósł wzrok i odparł: "Nie".
06:31
And he lookedspojrzał up, he's like, "No."
161
379840
1800
(Śmiech)
06:34
"Why?"
162
382640
1200
"Dlaczego?".
Odpowiedziałem: "Nie? Przepraszam".
06:36
And I just said, "No? I'm sorry."
163
384200
2296
Odwróciłem się i po prostu zwiałem.
06:38
Then I turnedobrócony around,
and I just ranpobiegł.
164
386520
1715
(Śmiech)
06:40
(LaughterŚmiech)
165
388259
1360
06:43
I feltczułem so embarrassedZakłopotany.
166
390960
1736
Byłem tak zawstydzony.
Ale się nagrałem
06:44
But because I filmednakręcony myselfsiebie --
167
392720
1456
i tej samej nocy patrzyłem,
jak ktoś mi odmawia.
06:46
so that night I was watchingoglądanie
myselfsiebie gettinguzyskiwanie rejectedodrzucony,
168
394200
3136
Widziałem, jaki byłem przestraszony.
06:49
I just saw how scaredprzerażony I was.
169
397360
2096
Wyglądałem jak ten dzieciak
z "Szóstego zmysłu".
06:51
I lookedspojrzał like this kiddziecko
in "The SixthSzósty SenseSensie."
170
399480
2456
Widziałem zmarłych.
06:54
I saw deadnie żyje people.
171
401960
1416
(Śmiech)
06:55
(LaughterŚmiech)
172
403400
1616
Wtedy spojrzałem na tego gościa.
06:57
But then I saw this guy.
173
405040
1536
Nie był taki groźny.
06:58
You know, he wasn'tnie było that menacinggroźna.
174
406600
1896
07:00
He was a chubbyGruba, loveablesympatyczne guy,
175
408520
2376
Był uroczym, pulchnym facetem
i nawet zapytał: "Dlaczego?".
07:03
and he even askedspytał me, "Why?"
176
410920
3456
Zachęcał mnie, żebym mu to wyjaśnił.
07:06
In factfakt, he invitedzaproszony me to explainwyjaśniać myselfsiebie.
177
414400
2416
Mogłem powiedzieć masę rzeczy.
07:08
And I could'vemógł said manywiele things.
178
416840
1576
Mogłem się wytłumaczyć, mogłem negocjować.
07:10
I could'vemógł explainedwyjaśnione,
I could'vemógł negotiatednegocjowane.
179
418440
2296
Nie zrobiłem żadnej z tych rzeczy.
07:12
I didn't do any of that.
180
420760
1440
07:14
All I did was runbiegać.
181
422680
1520
Tylko uciekłem.
07:17
I feltczułem, wowłał, this is like
the microcosmmikrokosmos of my life.
182
425160
3160
Miałem wrażenie,
że to mikro-wersja mojego życia.
07:21
EveryKażdy time I feltczułem the slightestnajmniejsze rejectionodrzucenie,
183
428920
2536
Ilekroć czułem najmniejsze odrzucenie,
uciekałem najszybciej, jak się dało.
07:23
I would just runbiegać as fastszybki as I could.
184
431480
2136
I wiecie co?
07:25
And you know what?
185
433640
1256
Postanowiłem, że kolejnego dnia
07:27
The nextNastępny day, no mattermateria what happensdzieje się,
186
434920
1816
bez względu na wszystko
nie będę uciekał.
07:28
I'm not going to runbiegać.
187
436760
1496
Pozostanę zaangażowany.
07:30
I'll stayzostać engagedzaręczony.
188
438280
1200
07:32
Day Two: RequestWniosek a "burgerburger refillwkład."
189
440080
2056
Dzień 2: Poproś o "dolewkę" burgera.
07:34
(LaughterŚmiech)
190
442160
1976
(Śmiech)
Poszedłem do burgerowni,
07:36
It's when I wentposzedł to a burgerburger jointpołączenie,
191
444160
2296
skończyłem jeść, podszedłem
do kasjera i spytałem:
07:38
I finishedskończone lunchlunch,
and I wentposzedł to the cashierKasjer and said,
192
446480
2496
"Mogę prosić dolewkę burgera?".
07:41
"HiCześć, can I get a burgerburger refillwkład?"
193
449000
1576
(Śmiech)
07:42
(LaughterŚmiech)
194
450600
2176
Był zbity z tropu.
"Co to jest dolewka burgera?".
07:44
He was all confusedzmieszany,
like, "What's a burgerburger refillwkład?"
195
452800
2456
(Śmiech)
07:47
(LaughterŚmiech)
196
455280
1256
"To jak dolewka napoju, tyle że burgera".
07:48
I said, "Well, it's just like
a drinkdrink refillwkład but with a burgerburger."
197
456560
3656
(Śmiech)
07:52
And he said, "Sorry,
we don't do burgerburger refillwkład, man."
198
460240
2496
Odparł: "Nie robimy dolewek burgera".
(Śmiech)
07:54
(LaughterŚmiech)
199
462760
1336
Znowu mnie odrzucono
i mogłem uciec, ale zostałem.
07:56
So this is where rejectionodrzucenie happenedstało się
and I could have runbiegać, but I stayedzostał.
200
464120
4056
Powiedziałem:
"Uwielbiam wasze burgery,
08:00
I said, "Well, I love your burgershamburgery,
201
468200
2136
08:02
I love your jointpołączenie,
202
470360
1416
uwielbiam waszą burgerownię
08:03
and if you guys do a burgerburger refillwkład,
203
471800
2096
i jeśli dacie mi dolewkę burgera,
będę was ubóstwiał".
08:06
I will love you guys more."
204
473920
1336
(Śmiech)
08:07
(LaughterŚmiech)
205
475280
1256
Odparł: "Powiem o tym kierownikowi
08:08
And he said, "Well, OK,
I'll tell my managermenedżer about it,
206
476560
2616
i może tak zrobimy, ale nie dzisiaj".
08:11
and maybe we'lldobrze do it,
but sorry, we can't do this todaydzisiaj."
207
479200
2976
Wtedy odszedłem.
08:14
Then I left.
208
482200
1416
Tak swoją drogą,
08:15
And by the way,
209
483640
1856
chyba nigdy nie zrobili dolewki burgera.
08:17
I don't think they'veoni
ever doneGotowe burgerburger refillwkład.
210
485520
2256
(Śmiech)
08:19
(LaughterŚmiech)
211
487800
1216
Chyba nic się nie zmieniło.
08:21
I think they're still there.
212
489040
1560
08:23
But the life and deathśmierć feelinguczucie
I was feelinguczucie the first time
213
491160
3296
Poczucie, że to kwestia życia i śmierci,
zniknęło.
08:26
was no longerdłużej there,
214
494480
1336
Bo pozostałem zaangażowany,
08:27
just because I stayedzostał engagedzaręczony --
215
495840
1736
bo nie uciekłem.
08:29
because I didn't runbiegać.
216
497600
1616
Pomyślałem: "Super, już się uczę.
08:31
I said, "WowWow, great,
I'm alreadyjuż learninguczenie się things.
217
499240
2360
08:34
Great."
218
502520
1216
Świetnie".
08:35
And then Day ThreeTrzy:
GettingCoraz OlympicOlimpijski DoughnutsPączki.
219
503760
2200
Dzień 3: Dostać olimpijskie pączki.
08:38
This is where my life
was turnedobrócony upsidedo góry down.
220
506760
2520
To wtedy moje życie
wywróciło się do góry nogami.
08:42
I wentposzedł to a KrispyKrispy KremeKreme.
221
510120
1616
Poszedłem do Krispy Kreme.
08:43
It's a doughnutPączek shopsklep
222
511760
1216
To sieć pączkarni
ze sklepami głównie na południu USA.
08:45
in mainlygłównie the SoutheasternPołudniowo-wschodniej partczęść
of the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa.
223
513000
2616
Tutaj też na pewno jakieś mają.
08:47
I'm sure they have some here, too.
224
515640
1856
Wszedłem i spytałem:
08:49
And I wentposzedł in,
225
517520
1255
"Czy może mi pani zrobić pączki
w kształcie logo Igrzysk Olimpijskich?
08:50
I said, "Can you make me doughnutsPączki
that look like OlympicOlimpijski symbolssymbolika?
226
518799
3137
Po prostu połączcie pięć pączków".
08:54
BasicallyW zasadzie, you interlinkInterlink
fivepięć doughnutsPączki togetherRazem ... "
227
521960
2896
Nie ma mowy, żeby się zgodzili, prawda?
08:56
I mean there's no way
they could say yes, right?
228
524880
2240
08:59
The doughnutPączek makerproducent tookwziął me so seriouslypoważnie.
229
527640
2376
Pani cukiernik wzięła mnie
zupełnie na serio.
(Śmiech)
09:02
(LaughterŚmiech)
230
530040
1216
Wyciągnęła kartkę papieru,
09:03
So she put out paperpapier,
231
531280
1216
zaczęła notować kolory i okręgi i spytała:
09:04
startedRozpoczęty jottingnotował down
the colorszabarwienie and the ringspierścienie,
232
532520
2176
"Jak to się robi?".
09:06
and is like, "How can I make this?"
233
534720
2016
Po 15 minutach
09:08
And then 15 minutesminuty laterpóźniej,
234
536760
1896
przyszła z pudełkiem pączków
wyglądających jak logo Igrzysk.
09:10
she cameoprawa ołowiana witrażu out with a boxpudełko
that lookedspojrzał like OlympicOlimpijski ringspierścienie.
235
538680
3416
Byłem naprawdę wzruszony.
09:14
And I was so touchedwzruszony.
236
542120
1656
Nie mogłem w to uwierzyć.
09:15
I just couldn'tnie mógł believe it.
237
543800
2136
Nagranie ma ponad
5 milionów wyświetleń na YouTube.
09:18
And that videowideo got
over fivepięć millionmilion viewswidoki on YoutubeYouTube.
238
545960
3760
09:22
The worldświat couldn'tnie mógł believe that eitherzarówno.
239
550440
2096
Świat też nie mógł w to uwierzyć.
(Śmiech)
09:24
(LaughterŚmiech)
240
552560
1520
09:27
You know, because of that
I was in newspapersgazety,
241
555440
3216
Dzięki temu byłem w gazetach,
w talk show, wszędzie.
09:30
in talk showsprzedstawia, in everything.
242
558680
1416
Stałem się sławny.
09:32
And I becamestał się famoussławny.
243
560120
1496
Mnóstwo ludzi zaczęło do mnie pisać maile
09:33
A lot of people
startedRozpoczęty writingpisanie emailse-maile to me
244
561640
2136
i mówić: "To, co robisz, jest super".
09:35
and sayingpowiedzenie, "What you're
doing is awesomeniesamowite."
245
563800
2536
Ale sława i rozpoznawalność
nic mi nie dały.
09:38
But you know, famesława and notorietyrozgłos
did not do anything to me.
246
566360
3536
Tak naprawdę
09:42
What I really wanted to do was learnuczyć się,
247
569920
1816
chciałem uczyć się i zmieniać.
09:43
and to changezmiana myselfsiebie,
248
571760
1216
Zmieniłem te 100 dni odrzucenia
09:45
so I turnedobrócony the restodpoczynek
of my 100 daysdni of rejectionodrzucenie
249
573000
2616
w plac zabaw,
09:47
into this playgroundplac zabaw --
250
575640
1896
w badanie.
09:49
into this researchBadania projectprojekt.
251
577560
2136
Chciałem sprawdzić, czego się nauczę.
09:51
I wanted to see what I could learnuczyć się.
252
579720
2080
09:54
And then I learnednauczyli a lot of things.
253
582240
1776
Nauczyłem się mnóstwa rzeczy.
Odkryłem tyle sekretów.
09:56
I discoveredodkryty so manywiele secretstajniki.
254
584040
1576
Przykładowo odkryłem, że jeśli nie ucieknę
09:57
For exampleprzykład, I founduznany if I just don't runbiegać,
255
585640
2896
po napotkaniu odmowy,
10:00
if I got rejectedodrzucony,
256
588560
1256
umiem zmienić "nie" w "tak"
10:01
I could actuallytak właściwie turnskręcać a "no" into a "yes,"
257
589840
2056
za pomocą magicznego "dlaczego".
10:04
and the magicmagia wordsłowo is, "why."
258
591920
1616
10:05
So one day I wentposzedł to a stranger'sStranger's housedom,
I had this flowerkwiat in my handdłoń,
259
593560
4096
Raz poszedłem pod dom nieznajomego
z kwiatem w ręce,
zapukałem i spytałem:
10:09
knockedzapukał on the doordrzwi and said,
260
597680
1416
"Czy mogę posadzić ten kwiat
w pana ogrodzie?".
10:11
"Hey, can I plantroślina this flowerkwiat
in your backyardpodwórko?"
261
599120
2256
(Śmiech)
10:13
(LaughterŚmiech)
262
601400
1536
10:15
And he said, "No."
263
602960
1720
Odmówił.
10:17
But before he could leavepozostawiać I said,
264
605640
1736
Zanim zamknął drzwi, spytałem:
"Mogę wiedzieć, dlaczego?".
10:19
"Hey, can I know why?"
265
607400
1936
On na to: "Mam psa,
10:21
And he said, "Well, I have this dogpies
266
609360
3056
10:24
that would digkopać up
anything I put in the backyardpodwórko.
267
612440
2336
który wykopie wszystko,
co posadzę w ogrodzie.
Nie chcę marnować pańskiego kwiatu.
10:26
I don't want to wastemarnotrawstwo your flowerkwiat.
268
614800
1656
Jeśli chce pan to zrobić,
proszę pomówić z Connie.
10:28
If you want to do this,
go acrossprzez the streetulica and talk to ConnieConnie.
269
616480
3176
Ona kocha kwiaty".
10:31
She loveskocha flowerskwiaty."
270
619680
1216
Tak zrobiłem.
10:33
So that's what I did.
271
620920
1216
Zapukałem do drzwi Connie.
10:34
I wentposzedł acrossprzez and knockedzapukał
on Connie'sConnie's doordrzwi.
272
622160
2056
Była taka szczęśliwa, że mnie widzi.
10:36
And she was so happyszczęśliwy to see me.
273
624240
1856
(Śmiech)
10:38
(LaughterŚmiech)
274
626120
1696
Pół godziny później
10:39
And then halfpół an hourgodzina laterpóźniej,
275
627840
1376
kwiat był już w ogródku Connie.
10:41
there was this flowerkwiat
in Connie'sConnie's backyardpodwórko.
276
629240
2056
Teraz na pewno wygląda lepiej.
10:43
I'm sure it lookswygląda better now.
277
631320
1416
(Śmiech)
10:44
(LaughterŚmiech)
278
632760
1296
Gdybym odszedł po pierwszej odmowie,
10:46
But had I left
after the initialInicjał rejectionodrzucenie,
279
634080
2936
myślałbym,
10:49
I would'vejuż thought,
280
637040
1216
że to dlatego,
że ten człowiek mi nie ufał,
10:50
well, it's because
the guy didn't trustzaufanie me,
281
638280
2056
bo miał mnie za wariata,
10:52
it's because I was crazyzwariowany,
282
640360
1216
bo byłem źle ubrany,
nie wyglądałem dobrze.
10:53
because I didn't dresssukienka up well,
I didn't look good.
283
641600
2416
Ale powód był inny.
10:56
It was noneŻaden of those.
284
644040
1216
Taki, że nie potrzebował tego,
co mu oferowałem.
10:57
It was because what I offeredoferowany
did not fitdopasowanie what he wanted.
285
645280
2696
Ufał mi na tyle, żeby mi kogoś polecić,
11:00
And he trustedzaufany me enoughdość
to offeroferta me a referralskierowanie,
286
648000
2256
mówiąc językiem handlu.
11:02
usingza pomocą a salesobroty termsemestr.
287
650280
1656
Spożytkowałem tę informację.
11:04
I convertedprzekształcić a referralskierowanie.
288
651960
1520
11:06
Then one day --
289
654560
1216
Innego dnia
nauczyłem się, że niektóre słowa
11:07
and I alsorównież learnednauczyli that I can
actuallytak właściwie say certainpewny things
290
655800
2896
mogą zwiększyć moje szanse.
11:10
and maximizezmaksymalizować my chanceszansa to get a yes.
291
658720
1936
Przykładowo poszedłem kiedyś do Starbucksa
11:12
So for exampleprzykład,
one day I wentposzedł to a StarbucksStarbucks,
292
660680
2216
i spytałem kierownika:
"Czy mogę witać waszych klientów?".
11:15
and askedspytał the managermenedżer,
"Hey, can I be a StarbucksStarbucks greeterosobą kontaktową?"
293
662920
3576
"Jak to, witać naszych klientów?".
11:18
He was like, "What's a StarbucksStarbucks greeterosobą kontaktową?"
294
666520
2376
"Kojarzy pan tych, co witają w Walmarcie?.
11:21
I said, "Do you know
those WalmartWalmart greetersGreeters?
295
668920
2096
11:23
You know, those people who say
'hi''Witam' to you before you walkspacerować in the storesklep,
296
671040
3416
Wie pan, tych gości, którzy mówią
"dzień dobry", zanim się wejdzie,
i dbają, by niczego nie ukraść.
11:26
and make sure you
don't stealkraść stuffrzeczy, basicallygruntownie?
297
674480
2216
Chcę zapewnić klientom Starbucksa
doświadczenie w stylu Walmarta".
11:28
I want to give a WalmartWalmart experiencedoświadczenie
to StarbucksStarbucks customersklienci."
298
676720
3136
11:31
(LaughterŚmiech)
299
679880
1456
(Śmiech)
Tak naprawdę to nie jestem pewien,
czy to dobry pomysł.
11:33
Well, I'm not sure
that's a good thing, actuallytak właściwie --
300
681360
3000
(Śmiech)
11:37
ActuallyFaktycznie, I'm prettyładny sure
it's a badzły thing.
301
685600
2496
Właściwie to uważam, że to zły pomysł.
Odparł coś w stylu: "Och",
11:40
And he was like, "Oh" --
302
688120
2056
tak właśnie wyglądał, miał na imię Eric,
11:42
yeah, this is how he lookedspojrzał,
his nameNazwa is EricEric --
303
690200
2256
"Nie jestem pewien".
11:44
and he was like, "I'm not sure."
304
692480
1576
Tak dla niego brzmiałem: "Niepewny".
11:46
This is how he was hearingprzesłuchanie me. "Not sure."
305
694080
2056
Zapytałem: "Czy to dziwne?".
11:48
Then I askzapytać him, "Is that weirddziwne?"
306
696160
1656
A on: "Tak, to naprawdę dziwne".
11:49
He's like, "Yeah, it's really weirddziwne, man."
307
697840
2040
(Śmiech)
Ale gdy tylko to powiedział,
jego nastawienie uległo zmianie.
11:52
But as soonwkrótce as he said that,
his wholecały demeanorpostawa changedzmienione.
308
700800
2856
Jak gdyby odłożył
wszelkie wątpliwości na bok.
11:55
It's as if he's puttingwprowadzenie
all the doubtwątpić on the floorpiętro.
309
703680
2936
Odparł: "Tak, możesz to robić,
11:58
And he said, "Yeah, you can do this,
310
706640
1736
tylko nie przesadzaj".
12:00
just don't get too weirddziwne."
311
708400
1256
(Śmiech)
12:01
(LaughterŚmiech)
312
709680
1416
Przez kolejną godzinę
witałem klientów w Starbucksie.
12:03
So for the nextNastępny hourgodzina
I was the StarbucksStarbucks greeterosobą kontaktową.
313
711120
2376
Mówiłem "dzień dobry" każdemu, kto wszedł,
12:05
I said "hicześć" to everykażdy customerklient
that walkedchodził in,
314
713520
2136
i życzyłem wesołych świąt.
12:07
and gavedał them holidaywakacje cheersokrzyki.
315
715680
2376
Swoją drogą, nie wiem, kim chcecie być,
12:10
By the way, I don't know
what your careerkariera trajectorytrajektoria is,
316
718080
2656
ale nie idźcie tą drogą.
12:12
don't be a greeterosobą kontaktową.
317
720760
1216
(Śmiech)
12:14
(LaughterŚmiech)
318
722000
1216
To było naprawdę nudne.
12:15
It was really boringnudny.
319
723240
1200
12:17
But then I founduznany I could do this
because I mentionedwzmiankowany, "Is that weirddziwne?"
320
725200
4936
Potem odkryłem, że mogłem to robić,
bo spytałem: "Czy to dziwne?".
Wspomniałem o jego wątpliwościach.
12:22
I mentionedwzmiankowany the doubtwątpić that he was havingmający.
321
730160
2136
Ponieważ spytałem, czy to dziwne,
znaczyło to, że nie jestem dziwny.
12:24
And because I mentionedwzmiankowany, "Is that weirddziwne?",
that meansznaczy I wasn'tnie było weirddziwne.
322
732320
3536
12:27
That meansznaczy I was actuallytak właściwie
thinkingmyślący just like him,
323
735880
2536
Myślałem dokładnie tak jak on,
widząc w tym coś dziwnego.
12:30
seeingwidzenie this as a weirddziwne thing.
324
738440
2376
Raz za razem przekonywałem się,
12:32
And again, and again,
325
740840
1256
12:34
I learnednauczyli that if I mentionwzmianka
some doubtwątpić people mightmoc have
326
742120
3136
że jeśli wspomnę wątpliwości,
które inni mogą mieć,
12:37
before I askzapytać the questionpytanie,
327
745280
1816
zanim zadam pytanie,
zyskam ich zaufanie.
12:39
I gainedzyskał theirich trustzaufanie.
328
747120
1256
Będą bardziej skłonni się zgodzić.
12:40
People were more likelyprawdopodobne to say yes to me.
329
748400
1960
12:42
And then I learnednauczyli
I could fulfillspełnić my life dreamśnić ...
330
750800
3336
Wtedy zrozumiałem,
że mogę spełnić największe marzenie,
prosząc.
12:46
by askingpytając.
331
754160
1416
Pochodzę z rodziny
o tradycjach nauczycielskich
12:47
You know, I cameoprawa ołowiana witrażu
from fourcztery generationspokolenia of teachersnauczyciele,
332
755600
3096
i moja babcia zawsze mi mówiła:
12:50
and my grandmababcia has always told me,
333
758720
2816
"Jia, możesz zrobić wszystko, co zechcesz,
12:53
"Hey JiaJia, you can do anything you want,
334
761560
2296
ale byłoby świetnie,
gdybyś został nauczycielem".
12:55
but it'dto by było be great
if you becamestał się a teachernauczyciel."
335
763880
2056
(Śmiech)
12:58
(LaughterŚmiech)
336
765960
1416
Chciałem być przedsiębiorcą,
12:59
But I wanted to be
an entrepreneurprzedsiębiorca, so I didn't.
337
767400
2256
ale zawsze marzyłem, by czegoś uczyć.
13:01
But it has always been my dreamśnić
to actuallytak właściwie teachnauczać something.
338
769680
3376
Pomyślałem: "A gdybym zapytał,
13:05
So I said, "What if I just askzapytać
339
773080
1816
czy mogę uczyć w szkole pomaturalnej?".
13:07
and teachnauczać a collegeSzkoła Wyższa classklasa?"
340
774920
2616
Mieszkałem wtedy w Austin,
13:09
I livedPerscyativestwo recyrodycyjcystwo recyrodycyjcystwo recyrodycyj in AustinAustin at the time,
341
777560
1456
więc poszedłem na uniwersytet,
13:11
so I wentposzedł to UniversityUniwersytet
of TexasTexas at AustinAustin,
342
779040
2056
pukałem do drzwi profesorów
i pytałem: "Mogę uczyć pańską grupę?".
13:13
and knockedzapukał on professors'profesorów doorsdrzwi
and said, "Can I teachnauczać your classklasa?"
343
781120
3216
Na początku stałem w miejscu.
13:16
I didn't get anywheregdziekolwiek
the first couplepara of timesczasy.
344
784360
2496
13:18
But because I didn't runbiegać --
I kepttrzymane doing it --
345
786880
2496
Ale ponieważ nie uciekłem
i próbowałem dalej
za trzecim razem jeden
z wykładowców był pod wrażeniem.
13:21
and on the thirdtrzeci try
the professorprofesor was very impressedpod wrażeniem.
346
789400
3336
Powiedział:
"Nikt tego wcześniej nie robił".
13:24
He was like, "No one
has doneGotowe this before."
347
792760
2056
Przyszedłem przygotowany,
z prezentacjami i wykładem.
13:26
And I cameoprawa ołowiana witrażu in preparedprzygotowany
with powerpointsPowerPoints and my lessonlekcja.
348
794840
4016
Powiedział: "To mi się przyda.
13:30
He said, "WowWow, I can use this.
349
798880
2056
Może przyjdziesz za dwa miesiące?
Włączę cię w mój grafik".
13:33
Why don't you come back in two monthsmiesiące?
I'll fitdopasowanie you in my curriculumprogram."
350
800960
3336
Dwa miesiące później uczyłem studentów.
13:36
And two monthsmiesiące laterpóźniej
I was teachingnauczanie a classklasa.
351
804320
2096
To ja, pewnie nie widzicie,
to kiepskie zdjęcie.
13:38
This is me -- you probablyprawdopodobnie can't see,
this is a badzły pictureobrazek.
352
806440
3256
Czasem odrzuca nas nawet światło.
13:41
You know, sometimesczasami you get
rejectedodrzucony by lightingoświetlenie, you know?
353
809720
2776
(Śmiech)
13:44
(LaughterŚmiech)
354
812520
1200
13:46
But wowłał --
355
814680
1216
Ale...
po skończonych zajęciach
wyszedłem z płaczem,
13:48
when I finishedskończone teachingnauczanie that classklasa,
I walkedchodził out cryingpłacz,
356
815920
2736
bo uświadomiłem sobie,
13:50
because I thought
357
818680
1776
że mogę spełnić swoje marzenie,
zwyczajnie prosząc.
13:52
I could fulfillspełnić my life dreamśnić
just by simplypo prostu askingpytając.
358
820480
3296
Dawniej myślałem,
że muszę coś osiągnąć.
13:55
I used to think I have to accomplishukończyć
all these things --
359
823800
2656
Być świetnym przedsiębiorcą
albo zrobić doktorat, żeby uczyć.
13:58
have to be a great entrepreneurprzedsiębiorca,
or get a PhDPhD to teachnauczać --
360
826480
3616
Ale nie, po prostu zapytałem
14:02
but no, I just askedspytał,
361
830120
1536
i mogłem uczyć.
14:03
and I could teachnauczać.
362
831680
1200
14:05
And in that pictureobrazek --
whichktóry you can't see --
363
833400
2376
Na tym zdjęciu, czego nie widać,
cytuję Martina Luthera Kinga.
14:07
I quotedpodane MartinMartin LutherLuter KingKról JrJr.
364
835800
3296
Dlaczego?
14:11
Why? Because in my researchBadania I founduznany
that people who really changezmiana the worldświat,
365
839120
4536
Bo odkryłem, że ludzie,
którzy naprawdę zmieniają świat,
14:15
who changezmiana the way we liverelacja na żywo
and the way we think,
366
843680
2936
zmieniają to, jak żyjemy i co myślimy,
to ci, których początkowo
spotkało odrzucenie.
14:18
are the people who were metspotkał
with initialInicjał and oftenczęsto violentgwałtowny rejectionsodrzucenia.
367
846640
4096
Ludzie tacy jak Martin Luther King,
14:22
People like MartinMartin LutherLuter KingKról JrJr.,
368
850760
2056
jak Mahatma Gandhi, Nelson Mandela
14:24
like MahatmaMahatma GandhiGandhi, NelsonNelson MandelaMandela,
369
852840
2056
czy nawet Jezus Chrystus.
14:27
or even JesusJezusa ChristChrystus.
370
854920
1536
14:28
These people did not
let rejectionodrzucenie definedefiniować them.
371
856480
3376
Ci ludzie nie pozwolili,
by odrzucenie ich definiowało.
Pozwolili, by definiowała ich
reakcja na odrzucenie.
14:31
They let theirich ownwłasny reactionreakcja
after rejectionodrzucenie definedefiniować themselvessami.
372
859880
4160
14:37
And they embracedobjęty rejectionodrzucenie.
373
864920
1560
Doceniali odrzucenie.
14:39
And we don't have to be those people
to learnuczyć się about rejectionodrzucenie,
374
867360
3216
Nie musimy nimi być,
żeby wiedzieć, czym jest odrzucenie.
W moim przypadku
14:42
but in my casewalizka,
375
870600
1256
odrzucenie było przekleństwem,
14:43
rejectionodrzucenie was my curseprzekleństwo --
376
871880
2016
moim koszmarem.
14:46
was my boogeymanBoogeyman.
377
873920
1256
Dręczyło mnie przez całe życie,
bo wciąż przed nim uciekałem.
14:47
It has botheredprzeszkadzał me my wholecały life
because I was runningbieganie away from it.
378
875200
4176
Potem zacząłem je doceniać.
14:51
Then I startedRozpoczęty embracingogarnięcie it.
379
879400
1720
14:53
I turnedobrócony that into
the biggestnajwiększy giftprezent in my life.
380
881800
2720
Zmieniłem je w największy dar od losu.
14:57
I startedRozpoczęty teachingnauczanie people
how to turnskręcać rejectionsodrzucenia into opportunitiesmożliwości.
381
885320
4456
Zacząłem uczyć ludzi,
jak zmieniać odmowę w możliwości.
Używam do tego bloga, prelekcji,
15:01
I use my blogblog, I use my talk,
382
889800
2016
książki, którą właśnie wydałem.
15:03
I use the bookksiążka I just publishedopublikowany,
383
891840
1896
Tworzę nawet technologię, by pomóc innym
przezwyciężyć lęk przed odrzuceniem.
15:05
and I'm even usingza pomocą technologytechnologia to help
people overcomeprzezwyciężać theirich fearstrach of rejectionodrzucenie.
384
893760
4560
15:12
When you get rejectedodrzucony in life,
385
900200
1736
Gdy jesteście odtrącani,
napotykacie kolejną przeszkodę
15:14
when you are facingokładzina the nextNastępny obstacleprzeszkoda,
386
901960
2216
albo ponosicie porażkę,
15:16
or nextNastępny failureniepowodzenie,
387
904200
2016
rozważcie możliwości.
15:18
considerrozważać the possibilitiesmożliwości.
388
906240
1816
Nie uciekajcie.
15:20
Don't runbiegać.
389
908080
1216
Jeśli je docenicie,
15:21
If you just embraceuścisk them,
390
909320
1216
mogą stać się darem także dla was.
15:22
they mightmoc becomestają się your giftsprezenty as well.
391
910560
2080
15:25
Thank you.
392
913160
1216
Dziękuję.
(Brawa)
15:26
(ApplauseAplauz)
393
914400
1960
Translated by Aurelia Leśmian
Reviewed by Ola Królikowska

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jia Jiang - Author, blogger, entrepreneur
Jia Jiang's journey through rejection revealed a world hidden in plain sight, where people are much kinder than we imagine.

Why you should listen

Jia Jiang is the owner of Rejection Therapy, a website that provides inspiration, knowledge and products for people to overcome their fear of rejection. He is also the CEO of Wuju Learning, a company that teaches people and trains organizations to become fearless through rejection training. In 2015, he authored a bestselling book, Rejection Proof: How I Beat Fear and Became Invincible Through 100 Days of Rejection.

Several years after Jiang began his career in the corporate world, he took a life-altering risk and stepped into the unknown world of entrepreneurship. His result was everyone's biggest fear: rejection. This was the catalyst that set Jiang on the path to his true calling.

To conquer the fear of rejection, Jiang embarked on a personal quest and started a blog, 100 Days of Rejection Therapy. His journey revealed a world that was hidden in plain sight -- a world where people are much kinder than we imagine. He discovered that rejection can be much less painful than we believe and that the fear of rejection is much more destructive than we know.

Jiang grew up in Beijing, China and migrated to the United States at age 16. He holds a Bachelor of Computer Science from Brigham Young University and a Master of Business Administration from Duke University.

More profile about the speaker
Jia Jiang | Speaker | TED.com