ABOUT THE SPEAKER
Jia Jiang - Author, blogger, entrepreneur
Jia Jiang's journey through rejection revealed a world hidden in plain sight, where people are much kinder than we imagine.

Why you should listen

Jia Jiang is the owner of Rejection Therapy, a website that provides inspiration, knowledge and products for people to overcome their fear of rejection. He is also the CEO of Wuju Learning, a company that teaches people and trains organizations to become fearless through rejection training. In 2015, he authored a bestselling book, Rejection Proof: How I Beat Fear and Became Invincible Through 100 Days of Rejection.

Several years after Jiang began his career in the corporate world, he took a life-altering risk and stepped into the unknown world of entrepreneurship. His result was everyone's biggest fear: rejection. This was the catalyst that set Jiang on the path to his true calling.

To conquer the fear of rejection, Jiang embarked on a personal quest and started a blog, 100 Days of Rejection Therapy. His journey revealed a world that was hidden in plain sight -- a world where people are much kinder than we imagine. He discovered that rejection can be much less painful than we believe and that the fear of rejection is much more destructive than we know.

Jiang grew up in Beijing, China and migrated to the United States at age 16. He holds a Bachelor of Computer Science from Brigham Young University and a Master of Business Administration from Duke University.

More profile about the speaker
Jia Jiang | Speaker | TED.com
TEDxMtHood

Jia Jiang: What I learned from 100 days of rejection

Jia Jiang: Ce am învățat din 100 de zile de respingere

Filmed:
6,040,624 views

Jia Jiang se aventurează cu îndrăzneală într-un teritoriu temut de mulți dintre noi: respingerea. După ce a căutat să experimenteze respingerea timp de 100 de zile - cerând unui necunoscut să-i împrumute 100$, cerând un burger gratuit într-un restaurant - Jiang s-a desensibilizat în fața durerii și a rușinii care pot fi provocate de respingere. Pe parcursul acestui proces a descoperit că doar cerând ceea ce-ți dorești îți poate deschide oportunități în situații care par fără ieșire.
- Author, blogger, entrepreneur
Jia Jiang's journey through rejection revealed a world hidden in plain sight, where people are much kinder than we imagine. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
When I was sixşase yearsani oldvechi,
0
760
1616
Când aveam șase ani, am primit cadouri.
00:14
I receivedprimit my giftscadouri.
1
2400
1240
00:16
My first gradecalitate teacherprofesor
had this brilliantSclipitor ideaidee.
2
4320
3456
Învățătoarea mea din clasa întâi
a avut o idee genială.
00:19
She wanted us to experienceexperienţă
receivingprimire giftscadouri
3
7800
3336
A dorit ca noi să trăim
experiența primirii unui cadou
00:23
but alsode asemenea learningînvăţare the virtuevirtutea
of complimentingcomplimente eachfiecare other.
4
11160
4000
și de asemenea, să învățăm
să ne facem complimente unii altora.
00:27
So she had all of us
come to the frontfață of the classroomsală de clasă,
5
15640
2896
Așa că ne-a adunat pe toți în fața clasei,
ne-a cumpărat tuturor cadouri
și le-a pus pe toate într-un colț.
00:30
and she boughtcumparat all of us giftscadouri
and stackedaranjate them in the cornercolţ.
6
18560
2976
00:33
And she said,
7
21560
1216
Și ne-a zis:
00:34
"Why don't we just standstand here
and complimentcompliment eachfiecare other?
8
22800
2656
„Haideți să ne spunem
lucruri frumoase unii altora!
00:37
If you hearauzi your nameNume calleddenumit,
9
25480
1576
Dacă vă auziți numele,
00:39
go and pickalege up your giftcadou and sitsta down."
10
27080
2200
mergeți să vă luați cadoul
și apoi stați jos.”
00:42
What a wonderfulminunat ideaidee, right?
11
30520
1480
Ce idee grozavă, nu-i așa?
Ce putea să nu meargă bine?
00:44
What could go wronggresit?
12
32880
1216
00:46
(LaughterRâs)
13
34120
1520
(Râsete)
00:48
Well, there were 40 of us to startstart with,
14
36400
2056
Ei bine, eram 40 de copii în clasă,
00:50
and everyfiecare time I heardauzit
someone'se cineva nameNume calleddenumit,
15
38480
2456
și de fiecare dată
când auzeam numele cuiva,
00:53
I would give out the heartiestsincere cheermajorete.
16
40960
1800
aclamam din toată inima.
00:55
And then there were 20 people left,
17
43280
2496
Și apoi am rămas 20,
00:57
and 10 people left,
18
45800
1776
apoi zece, apoi cinci...
00:59
and fivecinci left ...
19
47600
1360
01:01
and threeTrei left.
20
49560
1376
și apoi trei.
01:03
And I was one of them.
21
50960
1200
Iar eu eram unul dintre ei.
01:04
And the complimentscomplimente stoppedoprit.
22
52720
1600
Și complimentele luaseră sfârșit.
01:07
Well, at that momentmoment, I was cryingplâns.
23
55560
2040
În acel moment, plângeam,
iar învățătoarea intrase în panică.
01:10
And the teacherprofesor was freakingfreaking out.
24
58600
2016
A spus: „Ar putea cineva să spună
ceva frumos despre acești colegi?”
01:12
She was like, "Hey, would anyoneoricine
say anything nicefrumos about these people?"
25
60640
3656
(Râsete)
01:16
(LaughterRâs)
26
64319
1217
Nimeni? Bine, atunci luați-vă
cadourile și stați jos.
01:17
"No one? OK, why don't you
go get your giftcadou and sitsta down.
27
65560
2976
01:20
So behavecomporta nextUrmător → yearan --
28
68560
1256
Anul viitor fiți mai cuminți,
01:21
someonecineva mightar putea say
something nicefrumos about you."
29
69840
2096
așa s-ar putea să primiți
complimente de la ceilalți.
01:24
(LaughterRâs)
30
71960
1760
(Râsete)
01:26
Well, as I'm describingdescriind this you,
31
74520
1616
Întrucât vă descriu acest episod,
01:28
you probablyprobabil know
I remembertine minte this really well.
32
76160
2376
probabil vă dați seama
că mi-l amintesc foarte bine.
01:30
(LaughterRâs)
33
78560
1600
(Râsete)
Dar nu știu cine s-a simțit
mai prost în acea zi.
01:32
But I don't know who feltsimțit worsemai rau that day.
34
80800
2096
01:35
Was it me or the teacherprofesor?
35
82920
2176
Eu sau învățătoarea?
Trebuie să fi realizat că a transformat
o activitate de colaborare în echipă
01:37
She musttrebuie sa have realizedrealizat
that she turnedîntoarse a team-buildingteam building eventeveniment
36
85120
3136
01:40
into a publicpublic roastfriptură
for threeTrei six-year-oldscopiii de șase ani.
37
88280
2800
într-o umilire publică
pentru trei copii de șase ani.
01:43
And withoutfără the humorumor.
38
91800
1256
Și asta fără pic de umor.
01:45
You know, when you see
people get roastedfript on TVTV,
39
93080
2336
Când vedem oameni la TV
de care se face bășcălie,
01:47
it was funnyamuzant.
40
95440
1216
ne amuzăm.
01:48
There was nothing funnyamuzant about that day.
41
96680
1858
Nu a fost nimic amuzant în acea zi.
01:51
So that was one versionversiune of me,
42
99320
3016
Aceea a fost o versiune a mea
01:54
and I would diea muri to avoidevita
beingfiind in that situationsituatie again --
43
102360
3496
și aș prefer să mor decât să trec
prin aceeași situație din nou,
01:57
to get rejectedrespins in publicpublic again.
44
105880
1880
să fiu iar respins în public.
02:00
That's one versionversiune.
45
108440
1456
Asta e o versiune.
02:02
Then fast-forwardderularea înainte eightopt yearsani.
46
109920
2456
Apoi, după opt ani.
02:04
BillProiect de lege GatesPorti camea venit to my hometownoras natal --
47
112400
1976
Bill Gates a venit în orașul meu
în Beijing, China,
02:06
BeijingBeijing, ChinaChina --
48
114400
1216
02:07
to speakvorbi,
49
115640
1216
ca să țină un discurs
02:08
and I saw his messagemesaj.
50
116880
1736
și i-am auzit mesajul.
02:10
I fellcăzut in love with that guy.
51
118640
2296
M-am îndrăgostit de acel om.
M-am gândit: „Uau, acum știu
ce vreau să fac cu viața mea.”
02:13
I thought, wowWow,
I know what I want to do now.
52
120960
2896
În acea noapte am scris
o scrisoare familiei mele
02:15
That night I wrotea scris a letterscrisoare to my familyfamilie
53
123880
2136
02:18
tellingspune them: "By agevârstă 25,
54
126040
2296
spunându-le că înainte
să împlinesc 25 de ani,
02:20
I will buildconstrui the biggestCea mai mare
companycompanie in the worldlume,
55
128360
2616
voi construi cea mai mare
companie din lume,
02:23
and that companycompanie will buya cumpara MicrosoftMicrosoft."
56
131000
1936
iar acea companie va cumpăra Microsoft.
02:25
(LaughterRâs)
57
132960
1896
(Râsete)
02:26
I totallyintru totul embracedîmbrățișat this ideaidee
of conqueringcucerirea the worldlume --
58
134880
2616
Am îmbrățișat ideea de a cuceri
lumea... dominație, nu?
02:29
dominationdominaţie, right?
59
137520
1200
02:31
And I didn't make this up,
I did writescrie that letterscrisoare.
60
139160
2816
Nu am inventat asta,
chiar am scris scrisoarea.
02:34
And here it is --
61
142000
1336
Uitați-o!
02:35
(LaughterRâs)
62
143360
1976
(Râsete)
02:37
You don't have to readcitit this throughprin --
63
145360
1816
Nu e nevoie s-o citiți în întregime.
02:39
(LaughterRâs)
64
147200
1776
(Râsete)
02:41
This is alsode asemenea badrău handwritingscrierii de mână,
but I did highlightevidenţia some keycheie wordscuvinte.
65
149000
3240
Am un scris groaznic, dar am evidențiat
câteva cuvinte-cheie.
02:45
You get the ideaidee.
66
153600
1216
Înțelegeți ideea.
02:46
(LaughterRâs)
67
154840
1776
(Râsete)
02:48
So ...
68
156640
1200
Așadar...
02:51
that was anothero alta versionversiune of me:
69
159280
2016
aceea era o altă versiune a mea,
una care va cuceri lumea.
02:53
one who will conquercuceri the worldlume.
70
161320
1680
02:55
Well, then two yearsani latermai tarziu,
71
163880
1456
Ei bine, doi ani mai târziu,
mi s-a oferit șansa de a veni în SUA.
02:57
I was presenteda prezentat with the opportunityoportunitate
to come to the UnitedMarea StatesStatele.
72
165360
3936
03:01
I jumpeda sărit on it,
73
169320
1576
Nu am stat pe gânduri
deoarece acolo locuia Bill Gates, nu?
03:03
because that was
where BillProiect de lege GatesPorti livedtrăit, right?
74
170920
2216
03:05
(LaughterRâs)
75
173160
1216
(Râsete)
03:06
I thought that was the startstart
of my entrepreneurantreprenor journeycălătorie.
76
174400
2640
Am crezut că acela era începutul
aventurii mele de antreprenor.
03:09
Then, fast-forwardderularea înainte anothero alta 14 yearsani.
77
177680
2176
Să sărim peste 14 ani.
03:11
I was 30.
78
179880
1416
Aveam 30 de ani.
03:13
NopeNope, I didn't buildconstrui that companycompanie.
79
181320
2376
Nu, nu construisem acea companie.
03:15
I didn't even startstart.
80
183720
1536
Nici nu începusem.
03:17
I was actuallyde fapt a marketingmarketing manageradministrator
for a FortuneAvere 500 companycompanie.
81
185280
3976
Lucram ca manager de marketing
pentru o companie din Fortune 500.
03:21
And I feltsimțit I was stuckblocat;
82
189280
1616
Și mă simțeam blocat.
03:23
I was stagnantstagnante.
83
190920
1200
Stagnam.
03:25
Why is that?
84
193080
1216
De ce oare?
03:26
Where is that 14-year-old-de ani
who wrotea scris that letterscrisoare?
85
194320
2240
Ce se întâmplase cu băiatul de 14 ani
care redactase scrisoarea?
03:29
It's not because he didn't try.
86
197480
1477
Nu e din cauză că nu a încercat.
03:31
It's because everyfiecare time I had a newnou ideaidee,
87
199480
3056
Ci pentru că de fiecare dată
când aveam o idee nouă,
03:34
everyfiecare time I wanted to try something newnou,
88
202560
1976
când voiam să încerc ceva nou
chiar și la serviciu,
03:36
even at work --
89
204560
1216
03:37
I wanted to make a proposalpropunere,
90
205800
1736
când voiam să fac o propunere,
să vorbesc în fața unui grup de oameni,
03:39
I wanted to speakvorbi up
in frontfață of people in a groupgrup --
91
207560
3536
03:43
I feltsimțit there was this constantconstant battleluptă
92
211120
1816
simțeam acea bătălie constantă
03:45
betweenîntre the 14-year-old-de ani
and the six-year-oldde șase ani.
93
212960
2776
dintre copilul care fusesem
la 14 ani și cel la șase ani.
03:47
One wanted to conquercuceri the worldlume --
94
215760
2136
Unul voia să cucerească lumea,
03:50
make a differencediferență --
95
217920
1216
să aibă un impact,
03:51
anothero alta was afraidsperiat of rejectionrespingerea.
96
219160
2120
iar celălalt se temea de respingere.
03:54
And everyfiecare time that six-year-oldde șase ani woncastigat.
97
221960
2520
Și de fiecare dată băiețelul
de șase ani ieșea victorios.
03:57
And this fearfrică even persistedau persistat
after I starteda început my ownpropriu companycompanie.
98
225760
3976
Această teamă a persistat chiar
și după ce mi-am fondat propria companie.
04:01
I mean, I starteda început
my ownpropriu companycompanie when I was 30 --
99
229760
3136
Mi-am fondat compania
când aveam 30 de ani:
dacă vrei să fii Bill Gates
04:05
if you want to be BillProiect de lege GatesPorti,
100
232920
1416
trebuie să te urnești la drum
mai devreme sau mai târziu, nu?
04:06
you've got to startstart
soonermai curând or latermai tarziu, right?
101
234360
2040
04:09
When I was an entrepreneurantreprenor,
102
237080
2536
Când eram antreprenor,
04:11
I was presenteda prezentat
with an investmentinvestiție opportunityoportunitate,
103
239640
2896
s-a ivit oportunitatea unei investiții,
iar apoi am fost refuzat.
04:14
and then I was turnedîntoarse down.
104
242560
1800
04:17
And that rejectionrespingerea hurtrănit me.
105
245040
1736
Iar acel refuz m-a durut.
04:18
It hurtrănit me so badrău
that I wanted to quitpărăsi right there.
106
246800
3600
M-a durut atât de tare încât am vrut
să las totul baltă chiar acolo.
04:23
But then I thought,
107
251280
1216
Dar apoi m-am gândit:
04:24
hey, would BillProiect de lege GatesPorti quitpărăsi
after a simplesimplu investmentinvestiție rejectionrespingerea?
108
252520
3840
„Hei... s-ar lăsa bătut Bill Gates
după un simplu refuz al investitorilor?
04:29
Would any successfulde succes
entrepreneurantreprenor quitpărăsi like that?
109
256920
2856
Ar renunța în felul ăsta
vreun antreprenor de succes?
04:31
No way.
110
259800
1376
Nici gând.”
04:33
And this is where it clickedfaceţi clic pe for me.
111
261200
1976
Și atunci mi s-a aprins beculețul:
04:35
OK, I can buildconstrui a better companycompanie.
112
263200
1816
„OK, pot să construiesc
o companie mai bună.
04:37
I can buildconstrui a better
teamechipă or better productprodus,
113
265040
2216
Pot să creez o echipă
sau un produs mai bun,
04:39
but one thing for sure:
114
267280
1536
dar un lucru e sigur:
04:40
I've got to be a better leaderlider.
115
268840
1856
trebuie să fiu un leader mai bun.
04:42
I've got to be a better personpersoană.
116
270720
1520
Trebuie să fiu o persoană mai bună.
04:44
I cannotnu poti let that six-year-oldde șase ani
keep dictatingdictarea my life anymoremai.
117
272720
3376
Nu mai pot lăsa copilul
de șase ani să-mi dicteze viața.
04:48
I have to put him back in his placeloc.
118
276120
2080
Trebuie să-l dobor”.
04:51
So this is where I wenta mers onlinepe net
and lookedprivit for help.
119
279000
2416
Așa că am intrat pe net
și am căutat ajutor.
04:53
GoogleGoogle was my friendprieten.
120
281440
1256
Google a fost prietenul meu.
04:54
(LaughterRâs)
121
282720
1136
(Râsete)
04:55
I searchedcautat, "How do I overcomea depasi
the fearfrică of rejectionrespingerea?"
122
283880
2560
Am căutat: „Cum să depășesc
teama de respingere?”
04:59
I camea venit up with a bunchbuchet
of psychologyPsihologie articlesarticole
123
286960
2856
Mi-au apărut o mulțime
de articole de psihologie
05:01
about where the fearfrică
and paindurere are comingvenire from.
124
289840
2856
despre originea temerilor și a suferinței.
05:04
Then I camea venit up with a bunchbuchet
of "rah-rahRah-Rah" inspirationalinspiratie articlesarticole
125
292720
3296
Apoi am dat de o serie de articole
conținând bla-blauri inspiraționale
05:08
about "Don't take it personallypersonal,
just overcomea depasi it."
126
296040
2381
de tipul: ”Nu o lua personal,
ci depășește-o.”
05:11
Who doesn't know that?
127
299200
1656
Cine nu știe asta?
05:12
(LaughterRâs)
128
300880
1576
(Râsete)
05:14
But why was I still so scaredînspăimântat?
129
302480
2136
Dar de ce eram încă atât de speriat?
05:16
Then I foundgăsite this websitewebsite by lucknoroc.
130
304640
2016
Apoi am găsit din întâmplare
acest website.
05:18
It's calleddenumit rejectiontherapyrejectiontherapy.comcom.
131
306680
2376
E vorba de rejectiontherapy.com.
05:21
(LaughterRâs)
132
309080
2536
(Râsete)
05:23
"RejectionRespingerea TherapyTerapie" was this gamejoc
inventedinventat by this CanadianCanadian entrepreneurantreprenor.
133
311640
3936
Terapia respingerii era un joc
inventat de antreprenorul canadian
05:27
His nameNume is JasonJason ComelyFrumuşel.
134
315600
1696
pe nume Jason Comely.
05:29
And basicallype scurt the ideaidee is for 30 dayszi
you go out and look for rejectionrespingerea,
135
317320
5096
În mare, ideea e că timp de 30 de zile
ieși în lume și cauți să fii respins.
05:34
and everyfiecare day get rejectedrespins at something,
136
322440
2256
Zi de zi ești respins la ceva,
05:36
and then by the endSfârşit,
you desensitizedesensibiliza yourselftu from the paindurere.
137
324720
3520
iar în cele din urmă
te desensibilizezi în fața durerii.
05:41
And I lovediubit that ideaidee.
138
329200
1696
Mi-a plăcut la nebunie ideea.
05:43
(LaughterRâs)
139
330920
1536
(Râsete)
05:44
I said, "You know what?
I'm going to do this.
140
332480
2136
Am spus: „Știi ce?
Chiar am de gând s-o fac.”
05:46
And I'll feel myselfeu insumi
gettingobtinerea rejectedrespins 100 dayszi."
141
334640
3016
Și am să simt cum e să fii respins
timp de 100 de zile.
05:49
And I camea venit up with my ownpropriu rejectionrespingerea ideasidei,
142
337680
2416
Am venit cu propriile mele
idei de respingere
05:52
and I madefăcut a videovideo blogblogul out of it.
143
340120
2480
și am creat un video blog din asta.
05:55
And so here'saici e what I did.
144
343600
1936
Iată ce am făcut: așa arată blogul.
05:57
This is what the blogblogul lookedprivit like.
145
345560
2616
06:00
Day One ...
146
348200
1200
Prima zi...
06:02
(LaughterRâs)
147
350000
1296
(Râsete)
06:03
BorrowÎmprumuta 100 dollarsdolari from a strangerstrăin.
148
351320
3240
Împrumută 100 de dolari
de la un necunoscut.
06:07
So this is where I wenta mers
to where I was workinglucru.
149
355720
2736
Aici m-am dus la locul de muncă.
06:10
I camea venit downstairsjos
150
358480
1736
Am coborât
și am văzut acest tip bine clădit
în spatele unui birou.
06:12
and I saw this bigmare guy
sittingședință behindin spate a deskbirou.
151
360240
2216
06:14
He lookedprivit like a securitySecuritate guardpază.
152
362480
1736
Părea a fi paznic.
06:16
So I just approachedabordat him.
153
364240
1536
M-am apropiat de el
și mergeam pur și simplu,
06:17
And I was just walkingmers
154
365800
1736
06:19
and that was the longestcea mai lungă
walkmers pe jos of my life --
155
367560
2336
iar aceea a fost cea mai lungă
deplasare din viața mea.
06:22
hairpăr on the back
of my neckgât standingpermanent up,
156
369920
2136
Mi se ridicase părul de pe ceafă,
transpiram și îmi bătea inima.
06:24
I was sweatingtranspiraţie and my heartinimă was poundingpounding.
157
372080
2456
06:26
And I got there and said,
158
374560
1216
Am ajuns acolo și am spus: „Domnule,
îmi puteți împrumuta 100 de dolari?”
06:27
"Hey, sirdomn, can I borrowîmprumuta
100 dollarsdolari from you?"
159
375800
2656
06:30
(LaughterRâs)
160
378480
1336
(Râsete)
06:31
And he lookedprivit up, he's like, "No."
161
379840
1800
Și-a ridicat privirea spre mine
și a spus: „Nu.”
06:34
"Why?"
162
382640
1200
„De ce?”
06:36
And I just said, "No? I'm sorry."
163
384200
2296
Iar eu am spus doar: „Nu? Îmi cer scuze.”
06:38
Then I turnedîntoarse around,
and I just rana fugit.
164
386520
1715
Apoi m-am întors și am luat-o la fugă.
06:40
(LaughterRâs)
165
388259
1360
(Râsete)
06:43
I feltsimțit so embarrassedjenat.
166
390960
1736
Mi-a fost atât de rușine.
06:44
But because I filmedfilmat myselfeu insumi --
167
392720
1456
Dar deoarece m-am filmat,
06:46
so that night I was watchingvizionarea
myselfeu insumi gettingobtinerea rejectedrespins,
168
394200
3136
în acea noapte, am văzut
episodul în care fusesem respins.
06:49
I just saw how scaredînspăimântat I was.
169
397360
2096
Am văzut cât de speriat eram.
06:51
I lookedprivit like this kidcopil
in "The SixthA şasea SenseSens."
170
399480
2456
Arătam ca acel băiețel
din filmul „Al șaselea simţ”.
06:54
I saw deadmort people.
171
401960
1416
Văzusem morți.
06:55
(LaughterRâs)
172
403400
1616
(Râsete)
06:57
But then I saw this guy.
173
405040
1536
Dar apoi l-am văzut pe tipul acela.
06:58
You know, he wasn'tnu a fost that menacingameninţător.
174
406600
1896
Nu arăta atât de amenințător.
07:00
He was a chubbydolofan, loveableiubit guy,
175
408520
2376
Era un tip plinuț, simpatic
și chiar m-a întrebat: „De ce?”
07:03
and he even askedîntrebă me, "Why?"
176
410920
3456
07:06
In factfapt, he inviteda invitat me to explainexplica myselfeu insumi.
177
414400
2416
De fapt, m-a încurajat
să vin cu explicații.
07:08
And I could'vear fi putut said manymulți things.
178
416840
1576
Și i-aș fi putut spune multe lucruri.
07:10
I could'vear fi putut explaineda explicat,
I could'vear fi putut negotiatednegociat.
179
418440
2296
I-aș fi putut explica,
aș fi putut negocia.
07:12
I didn't do any of that.
180
420760
1440
Nu am făcut nimic de genul ăsta.
07:14
All I did was runalerga.
181
422680
1520
Tot ce am făcut a fost să o iau la fugă.
07:17
I feltsimțit, wowWow, this is like
the microcosmmicrocosmos of my life.
182
425160
3160
Mi-am spus: „Uau,
e ca un microcosm al vieții mele.”
07:21
EveryFiecare time I feltsimțit the slightestCea mai mică rejectionrespingerea,
183
428920
2536
De fiecare dată când simțeam
cea mai mică respingere,
07:23
I would just runalerga as fastrapid as I could.
184
431480
2136
o luam la fugă cât puteam de repede.
07:25
And you know what?
185
433640
1256
Dar știi ce?
07:27
The nextUrmător → day, no mattermaterie what happensse întâmplă,
186
434920
1816
Mâine, indiferent de ce se va întâmpla,
nu o voi lua la fugă.
07:28
I'm not going to runalerga.
187
436760
1496
07:30
I'll staystau engagedangajat.
188
438280
1200
Voi rămâne.
07:32
Day Two: RequestCerere a "burgerBurger refillRefill."
189
440080
2056
Ziua a doua: Cere un burger bonus.
07:34
(LaughterRâs)
190
442160
1976
(Râsete)
07:36
It's when I wenta mers to a burgerBurger jointcomun,
191
444160
2296
M-am dus la un fast food,
07:38
I finishedterminat lunchmasa de pranz,
and I wenta mers to the cashiercasier and said,
192
446480
2496
am luat prânzul și m-am dus
la casier și i-am spus:
07:41
"Hisalut, can I get a burgerBurger refillRefill?"
193
449000
1576
„Bună! Pot primi un burger bonus?”
07:42
(LaughterRâs)
194
450600
2176
(Râsete)
Era chiar confuz, m-a întrebat:
„Cum adică un burger bonus?”
07:44
He was all confusedconfuz,
like, "What's a burgerBurger refillRefill?"
195
452800
2456
07:47
(LaughterRâs)
196
455280
1256
(Râsete)
07:48
I said, "Well, it's just like
a drinkbăutură refillRefill but with a burgerBurger."
197
456560
3656
Am spus: Așa cum se dă o băutură bonus,
dar de data asta un burger.
Și mi-a răspuns: „Îmi pare rău,
nu oferim burgeri bonus.”
07:52
And he said, "Sorry,
we don't do burgerBurger refillRefill, man."
198
460240
2496
07:54
(LaughterRâs)
199
462760
1336
(Râsete)
07:56
So this is where rejectionrespingerea happeneds-a întâmplat
and I could have runalerga, but I stayedau stat.
200
464120
4056
Astfel m-am confruntat cu respingerea,
aș fi putut să fug, dar am rămas.
Am spus: „Îmi plac la nebunie
burgerii voștri.
08:00
I said, "Well, I love your burgersburgeri,
201
468200
2136
08:02
I love your jointcomun,
202
470360
1416
Ador localul vostru
08:03
and if you guys do a burgerBurger refillRefill,
203
471800
2096
și dacă mi-ați oferi un burger bonus,
v-aș iubi și mai mult.”
08:06
I will love you guys more."
204
473920
1336
08:07
(LaughterRâs)
205
475280
1256
(Râsete)
Și a spus: „Bine, am să vorbesc
cu managerul meu despre asta
08:08
And he said, "Well, OK,
I'll tell my manageradministrator about it,
206
476560
2616
08:11
and maybe we'llbine do it,
but sorry, we can't do this todayastăzi."
207
479200
2976
și poate o vom face,
dar din păcate, astăzi nu se poate.”
08:14
Then I left.
208
482200
1416
Apoi am plecat.
08:15
And by the way,
209
483640
1856
Și apropos,
08:17
I don't think they'vele-au
ever doneTerminat burgerBurger refillRefill.
210
485520
2256
nu cred că au oferit
vreodată burgeri bonus.
08:19
(LaughterRâs)
211
487800
1216
(Râsete)
08:21
I think they're still there.
212
489040
1560
Cred că încă se lucrează la asta.
08:23
But the life and deathmoarte feelingsentiment
I was feelingsentiment the first time
213
491160
3296
Dar sentimentul de disperare
pe care l-am simțit prima dată
08:26
was no longermai lung there,
214
494480
1336
nu mai există
08:27
just because I stayedau stat engagedangajat --
215
495840
1736
deoarece m-am implicat activ,
nu am dat bir cu fugiții.
08:29
because I didn't runalerga.
216
497600
1616
08:31
I said, "WowWow, great,
I'm alreadydeja learningînvăţare things.
217
499240
2360
Mi-am spus: „Uau, super,
deja învăț lucruri noi.
08:34
Great."
218
502520
1216
Minunat!”
08:35
And then Day ThreeTrei:
GettingNoţiuni de bază OlympicOlimpic DoughnutsGogosi.
219
503760
2200
Apoi, a treia zi:
comanda de gogoși olimpice.
08:38
This is where my life
was turnedîntoarse upsidecu susul down.
220
506760
2520
În acea zi, viața mea a luat
o întorsătură la 180 de grade.
08:42
I wenta mers to a KrispyKrispy KremeKreme.
221
510120
1616
M-am dus la Krispy Kreme.
08:43
It's a doughnutstructură inelară shopmagazin
222
511760
1216
Este un magazin de gogoși
des întâlnit în partea de sud-est a SUA.
08:45
in mainlymai ales the SoutheasternSud-Est partparte
of the UnitedMarea StatesStatele.
223
513000
2616
08:47
I'm sure they have some here, too.
224
515640
1856
Sunt sigur că se găsesc și la voi aici.
08:49
And I wenta mers in,
225
517520
1255
Am intrat și am spus:
08:50
I said, "Can you make me doughnutsgogosi
that look like OlympicOlimpic symbolssimboluri?
226
518799
3137
„Puteți să-mi faceți niște gogoși
în forma simbolurilor olimpice?
08:54
BasicallyPractic, you interlinkInterLink
fivecinci doughnutsgogosi togetherîmpreună ... "
227
521960
2896
Practic, trebuie să lipiți
cele cinci gogoși una de alta.”
08:56
I mean there's no way
they could say yes, right?
228
524880
2240
Doar nu ar fi de acord, nu-i așa?
08:59
The doughnutstructură inelară makerproducător tooka luat me so seriouslySerios.
229
527640
2376
Vânzătoarea de gogoși m-a luat în serios.
09:02
(LaughterRâs)
230
530040
1216
(Râsete)
09:03
So she put out paperhârtie,
231
531280
1216
A scos niște hârtii și a început
să traseze cercuri și culori
09:04
starteda început jottingnotiţă down
the colorscolorate and the ringsinele,
232
532520
2176
și apoi a spus: „Cum să fac
să-mi iasă asta?”
09:06
and is like, "How can I make this?"
233
534720
2016
09:08
And then 15 minutesminute latermai tarziu,
234
536760
1896
Peste 15 minute
09:10
she camea venit out with a boxcutie
that lookedprivit like OlympicOlimpic ringsinele.
235
538680
3416
vine cu o cutie care arăta
ca cercurile olimpice.
09:14
And I was so touchedatins.
236
542120
1656
Și m-a emoționat.
09:15
I just couldn'tnu a putut believe it.
237
543800
2136
Chiar nu-mi venea să cred.
09:18
And that videovideo got
over fivecinci millionmilion viewsvizualizari on YoutubeYouTube.
238
545960
3760
Înregistrarea a primit peste 5 milioane
de vizualizări pe YouTube.
09:22
The worldlume couldn'tnu a putut believe that eitherfie.
239
550440
2096
Nici lor nu le venea să creadă.
09:24
(LaughterRâs)
240
552560
1520
(Râsete)
09:27
You know, because of that
I was in newspaperspresă,
241
555440
3216
Asta m-a făcut să apar în ziare,
09:30
in talk showsspectacole, in everything.
242
558680
1416
în talk-show-uri, peste tot.
09:32
And I becamea devenit famouscelebru.
243
560120
1496
Și am devenit faimos.
09:33
A lot of people
starteda început writingscris emailse-mailuri to me
244
561640
2136
Mulți oameni au început
să-mi trimită email-uri
09:35
and sayingzicală, "What you're
doing is awesomeminunat."
245
563800
2536
și să-mi spună: „Ceea ce faci e grozav.”
09:38
But you know, famefaimă and notorietynotorietate
did not do anything to me.
246
566360
3536
Dar faima și notorietatea
nu au avut niciun efect asupra mea.
09:42
What I really wanted to do was learnînvăța,
247
569920
1816
Ceea ce-mi doream era
să învăț și să mă schimb.
09:43
and to changeSchimbare myselfeu insumi,
248
571760
1216
09:45
so I turnedîntoarse the restodihnă
of my 100 dayszi of rejectionrespingerea
249
573000
2616
Și mi-am transformat restul
celor 100 de zile de respingere
09:47
into this playgroundloc de joaca --
250
575640
1896
în acest teren de joacă,
09:49
into this researchcercetare projectproiect.
251
577560
2136
în acest proiect de cercetare.
09:51
I wanted to see what I could learnînvăța.
252
579720
2080
Am vrut să văd ce pot să învăț.
09:54
And then I learnedînvățat a lot of things.
253
582240
1776
Și apoi am învățat multe lucruri.
Am descoperit atât de multe secrete.
09:56
I discovereddescoperit so manymulți secretssecrete.
254
584040
1576
09:57
For exampleexemplu, I foundgăsite if I just don't runalerga,
255
585640
2896
De exemplu, am învățat
că dacă nu dau bir cu fugiții
10:00
if I got rejectedrespins,
256
588560
1256
dacă sunt respins,
10:01
I could actuallyde fapt turnviraj a "no" into a "yes,"
257
589840
2056
aș putea transforma un nu într-un da,
10:04
and the magicmagie wordcuvânt is, "why."
258
591920
1616
iar întrebarea magică este „de ce?”.
10:05
So one day I wenta mers to a stranger'sstrăinului housecasă,
I had this flowerfloare in my handmână,
259
593560
4096
Într-o zi m-am dus acasă
la un necunoscut cu o floare în mână,
10:09
knockedbătut on the dooruşă and said,
260
597680
1416
am bătut la ușă și am spus:
10:11
"Hey, can I plantplantă this flowerfloare
in your backyardcurte?"
261
599120
2256
„Hei, pot planta această floare
la tine în curte?
10:13
(LaughterRâs)
262
601400
1536
(Râsete)
10:15
And he said, "No."
263
602960
1720
Mi-a spus: „Nu.”
Dar înainte să se retragă, am întrebat:
10:17
But before he could leavepărăsi I said,
264
605640
1736
10:19
"Hey, can I know why?"
265
607400
1936
„Pot să știu de ce?”
10:21
And he said, "Well, I have this dogcâine
266
609360
3056
A spus: „Am un câine care obișnuiește
să scormonească orice plantez în curte.
10:24
that would digsăpa up
anything I put in the backyardcurte.
267
612440
2336
10:26
I don't want to wastedeşeuri your flowerfloare.
268
614800
1656
Nu vreau să-ți irosesc floarea.
10:28
If you want to do this,
go acrosspeste the streetstradă and talk to ConnieConnie.
269
616480
3176
Dacă vrei s-o plantezi, traversează
strada și vorbește cu Connie.
Ea adoră florile.”
10:31
She lovesiubește flowersflori."
270
619680
1216
10:33
So that's what I did.
271
620920
1216
Și asta am și făcut.
10:34
I wenta mers acrosspeste and knockedbătut
on Connie'sConnie pe dooruşă.
272
622160
2056
Am traversat și am bătut
la ușa lui Connie.
10:36
And she was so happyfericit to see me.
273
624240
1856
Și a fost atât de fericită să mă vadă!
10:38
(LaughterRâs)
274
626120
1696
(Râsete)
O jumătate de oră mai târziu,
10:39
And then halfjumătate an hourora latermai tarziu,
275
627840
1376
Connie se alesese cu o floare în grădină.
10:41
there was this flowerfloare
in Connie'sConnie pe backyardcurte.
276
629240
2056
Sunt sigur că grădina e mai arătoasă acum.
10:43
I'm sure it looksarată better now.
277
631320
1416
10:44
(LaughterRâs)
278
632760
1296
(Râsete)
10:46
But had I left
after the initialiniţială rejectionrespingerea,
279
634080
2936
Dar dacă aș fi plecat
după refuzul inițial,
10:49
I would'vear-am thought,
280
637040
1216
aș fi crezut
10:50
well, it's because
the guy didn't trustîncredere me,
281
638280
2056
că acel om nu a avut încredere în mine
10:52
it's because I was crazynebun,
282
640360
1216
pentru că sunt nebun,
10:53
because I didn't dressrochie up well,
I didn't look good.
283
641600
2416
pentru că nu eram
îmbrăcat bine, nu arătam bine.
Nici gând de așa ceva.
10:56
It was nonenici unul of those.
284
644040
1216
S-a întâmplat pentru că oferta mea
nu corespundea dorințelor sale.
10:57
It was because what I offereda oferit
did not fitpotrivi what he wanted.
285
645280
2696
11:00
And he trustedde încredere me enoughdestul
to offeroferi me a referralsesizare,
286
648000
2256
Și s-a încrezut în mine suficient
încât să mă recomande,
11:02
usingutilizând a salesvânzări termtermen.
287
650280
1656
ca să folosesc un termen comercial.
11:04
I convertedconvertit a referralsesizare.
288
651960
1520
M-am ales cu o recomandare.
11:06
Then one day --
289
654560
1216
Apoi într-o zi am învățat
că pot spune anumite lucruri
11:07
and I alsode asemenea learnedînvățat that I can
actuallyde fapt say certainanumit things
290
655800
2896
ca să-mi sporesc șansele
de a obține un da.
11:10
and maximizemaximiza my chanceşansă to get a yes.
291
658720
1936
11:12
So for exampleexemplu,
one day I wenta mers to a StarbucksStarbucks,
292
660680
2216
De exemplu, într-o zi
m-am dus la Starbucks
11:15
and askedîntrebă the manageradministrator,
"Hey, can I be a StarbucksStarbucks greeterGreeter?"
293
662920
3576
și am întrebat managerul:
„Aș putea fi un amfitrion en Starbucks?”
M-a întrebat: ”Cum adică
un amfitrion en Starbucks?”
11:18
He was like, "What's a StarbucksStarbucks greeterGreeter?"
294
666520
2376
11:21
I said, "Do you know
those WalmartWalmart greetersgreeters?
295
668920
2096
Am spus: „Știți persoanele
care te întâmpină la Walmart?
11:23
You know, those people who say
'hi''buna' to you before you walkmers pe jos in the storemagazin,
296
671040
3416
Acele persoane care te salută
când intrați în magazin
11:26
and make sure you
don't stealfura stuffchestie, basicallype scurt?
297
674480
2216
și se asigură, de fapt,
că nu furați nimic?”
11:28
I want to give a WalmartWalmart experienceexperienţă
to StarbucksStarbucks customersclienții."
298
676720
3136
Vreau să ofer o experiență Walmart
clienților Starbucks.
11:31
(LaughterRâs)
299
679880
1456
(Râsete)
11:33
Well, I'm not sure
that's a good thing, actuallyde fapt --
300
681360
3000
Nu sunt sigur că e o idee bună, de fapt...
11:37
ActuallyDe fapt, I'm prettyfrumos sure
it's a badrău thing.
301
685600
2496
De fapt, sunt destul de sigur
că e o idee proastă.
11:40
And he was like, "Oh" --
302
688120
2056
Și a spus: „Oh...”
11:42
yeah, this is how he lookedprivit,
his nameNume is EricEric --
303
690200
2256
- da, așa arăta, numele lui e Eric -
11:44
and he was like, "I'm not sure."
304
692480
1576
și mi-a spus: „Nu sunt sigur.”
11:46
This is how he was hearingauz me. "Not sure."
305
694080
2056
Asta îi transmiteam eu: „Nu sunt sigur.”
11:48
Then I askcere him, "Is that weirdciudat?"
306
696160
1656
Apoi l-am întrebat: „Sună ciudat?”
11:49
He's like, "Yeah, it's really weirdciudat, man."
307
697840
2040
Mi-a răspuns: „Da, e foarte ciudat.”
Dar după ce spus asta,
comportamentul său s-a schimbat complet.
11:52
But as sooncurând as he said that,
his wholeîntreg demeanorpurtare changedschimbat.
308
700800
2856
11:55
It's as if he's puttingpunând
all the doubtîndoială on the floorpodea.
309
703680
2936
Ca și cum s-ar fi eliberat
de povara îndoielii.
11:58
And he said, "Yeah, you can do this,
310
706640
1736
Și mi-a spus: „Bine, poți s-o faci,
dar nu sări calul.”
12:00
just don't get too weirdciudat."
311
708400
1256
(Râsete)
12:01
(LaughterRâs)
312
709680
1416
Așa că am devenit un amfitrion
en Starbucks timp de o oră.
12:03
So for the nextUrmător → hourora
I was the StarbucksStarbucks greeterGreeter.
313
711120
2376
12:05
I said "hiBună" to everyfiecare customerclient
that walkedumblat in,
314
713520
2136
Am salutat toți clienții
care ne pășeau pragul
12:07
and gavea dat them holidayvacanţă cheersNoroc.
315
715680
2376
și îi întâmpinam cu urări de sărbători.
12:10
By the way, I don't know
what your careerCarieră trajectorytraiectorie is,
316
718080
2656
Apropos, nu știu ce traiectorie
profesională veți urma,
dar mai bine nu deveniți amfitrioni.
12:12
don't be a greeterGreeter.
317
720760
1216
12:14
(LaughterRâs)
318
722000
1216
(Râsete)
12:15
It was really boringplictisitor.
319
723240
1200
A fost foarte plictisitor.
12:17
But then I foundgăsite I could do this
because I mentionedmenționat, "Is that weirdciudat?"
320
725200
4936
Dar mi-am dat seama că a fost posibil
pentru că am menționat: „E ciudat?”
12:22
I mentionedmenționat the doubtîndoială that he was havingavând.
321
730160
2136
Am menționat îndoiala pe care o avea.
12:24
And because I mentionedmenționat, "Is that weirdciudat?",
that meansmijloace I wasn'tnu a fost weirdciudat.
322
732320
3536
Și pentru că am menționat: „E ciudat?”,
înseamnă că nu eram ciudat.
12:27
That meansmijloace I was actuallyde fapt
thinkinggândire just like him,
323
735880
2536
Înseamnă că gândeam, de fapt, exact ca el
12:30
seeingvedere this as a weirdciudat thing.
324
738440
2376
ambii considerând cererea mea ciudată.
12:32
And again, and again,
325
740840
1256
Am învățat iar și iar
12:34
I learnedînvățat that if I mentionmenționa
some doubtîndoială people mightar putea have
326
742120
3136
că dacă menționez îndoiala
pe care unii ar putea s-o aibă
12:37
before I askcere the questionîntrebare,
327
745280
1816
înainte să adresez întrebarea,
12:39
I gaineddobândită theiral lor trustîncredere.
328
747120
1256
le câștig încrederea.
Devenea mai probabil
să primesc un da de la cei din jur.
12:40
People were more likelyprobabil to say yes to me.
329
748400
1960
12:42
And then I learnedînvățat
I could fulfillîndeplini my life dreamvis ...
330
750800
3336
Apoi am învățat că-mi pot
îndeplini visul vieții...
12:46
by askingcer.
331
754160
1416
cerând.
12:47
You know, I camea venit
from fourpatru generationsgenerații of teachersprofesori,
332
755600
3096
Mă trag din patru generații de profesori,
12:50
and my grandmabunica has always told me,
333
758720
2816
iar bunica mi-a spus mereu:
12:53
"Hey JiaJia, you can do anything you want,
334
761560
2296
„Jia, poți șă-ți alegi orice meserie,
12:55
but it'dar be great
if you becamea devenit a teacherprofesor."
335
763880
2056
dar ar fi grozav dacă ai deveni profesor.”
12:58
(LaughterRâs)
336
765960
1416
(Râsete)
Mi-am dorit să fiu un antreprenor,
așa că nu am făcut-o.
12:59
But I wanted to be
an entrepreneurantreprenor, so I didn't.
337
767400
2256
13:01
But it has always been my dreamvis
to actuallyde fapt teacha preda something.
338
769680
3376
Dar mereu am visat
să-i învăț ceva pe alții.
13:05
So I said, "What if I just askcere
339
773080
1816
Mi-am spus: „Ce-ar fi
dacă aș cere să predau un curs?”
13:07
and teacha preda a collegecolegiu classclasă?"
340
774920
2616
Trăiam în Austin la acea vreme,
13:09
I livedtrăit in AustinAustin at the time,
341
777560
1456
13:11
so I wenta mers to UniversityUniversitatea
of TexasTexas at AustinAustin,
342
779040
2056
așa că m-am dus
la Universitatea din Texas în Austin
13:13
and knockedbătut on professors'profesorii noștri doorsuşi
and said, "Can I teacha preda your classclasă?"
343
781120
3216
și am bătut la ușile profesorilor:
„Pot să predau eu cursul dvs?”
13:16
I didn't get anywhereoriunde
the first couplecuplu of timesori.
344
784360
2496
Nu am avut sorți de izbândă la început.
13:18
But because I didn't runalerga --
I keptținut doing it --
345
786880
2496
Dar pentru că nu am luat-o
la fugă, am perseverat
13:21
and on the thirdal treilea try
the professorProfesor was very impressedimpresionat.
346
789400
3336
și la a treia tentativă,
profesorul a fost foarte impresionat.
Mi-a spus: „Nimeni
nu a mai făcut asta înainte.”
13:24
He was like, "No one
has doneTerminat this before."
347
792760
2056
13:26
And I camea venit in preparedpregătit
with powerpointsPowerpoints and my lessonlecţie.
348
794840
4016
Am avut la mine pregătite
prezentările și cursul.
13:30
He said, "WowWow, I can use this.
349
798880
2056
A spus: „Uau, îi pot găsi o întrebuințare.
Ce-ar fi dacă ai reveni peste două luni?
O să te strecor în programa cursului.”
13:33
Why don't you come back in two monthsluni?
I'll fitpotrivi you in my curriculumcurriculum."
350
800960
3336
13:36
And two monthsluni latermai tarziu
I was teachingînvățătură a classclasă.
351
804320
2096
Două luni mai târziu predam cursul.
13:38
This is me -- you probablyprobabil can't see,
this is a badrău pictureimagine.
352
806440
3256
Aici sunt eu, probabil nu puteți
vedea, e o imagine neclară.
13:41
You know, sometimesuneori you get
rejectedrespins by lightingiluminat, you know?
353
809720
2776
Uneori până și lumina
ne poate respinge, nu?
13:44
(LaughterRâs)
354
812520
1200
(Râsete)
13:46
But wowWow --
355
814680
1216
Dar uauuu...
13:48
when I finishedterminat teachingînvățătură that classclasă,
I walkedumblat out cryingplâns,
356
815920
2736
când am terminat de predat,
am ieșit afară în lacrimi
13:50
because I thought
357
818680
1776
deoarece m-am gândit
13:52
I could fulfillîndeplini my life dreamvis
just by simplypur şi simplu askingcer.
358
820480
3296
că aș putea să-mi îndeplinesc
visul de-o viață doar cerând.
Credeam că trebuie să bifez
toate aceste lucruri ca să pot preda
13:55
I used to think I have to accomplishrealiza
all these things --
359
823800
2656
13:58
have to be a great entrepreneurantreprenor,
or get a PhDDoctorat to teacha preda --
360
826480
3616
să fiu un antreprenor grozav
sau să am un doctorat.
14:02
but no, I just askedîntrebă,
361
830120
1536
Însă nu, doar am cerut voie
14:03
and I could teacha preda.
362
831680
1200
și am putut preda.
Și în această imagine
pe care nu o puteți vedea clar
14:05
And in that pictureimagine --
whichcare you can't see --
363
833400
2376
14:07
I quotedcitat MartinMartin LutherLuther KingRegele JrJr.
364
835800
3296
l-am citat pe Martin Luther King, Jr.
14:11
Why? Because in my researchcercetare I foundgăsite
that people who really changeSchimbare the worldlume,
365
839120
4536
De ce?
Pentru că cercetarea mea mi-a arătat
că oamenii care schimbă cu adevărat lumea,
14:15
who changeSchimbare the way we livetrăi
and the way we think,
366
843680
2936
care schimbă felul
în care trăim și gândim,
14:18
are the people who were metîntâlnit
with initialiniţială and oftende multe ori violentviolent rejectionsrespingeri.
367
846640
4096
sunt oamenii care au avut de înfruntat
inițial respingeri, adesea violente.
14:22
People like MartinMartin LutherLuther KingRegele JrJr.,
368
850760
2056
Oameni precum Martin Luther King Jr.,
Mahatma Gandhi, Nelson Mandela
14:24
like MahatmaMirica GandhiGrigore, NelsonNelson MandelaMandela,
369
852840
2056
14:27
or even JesusIsus ChristHristos.
370
854920
1536
sau chiar lisus Hristos.
14:28
These people did not
let rejectionrespingerea definedefini them.
371
856480
3376
Aceștia oameni nu s-au lăsat
definiți de respingere.
14:31
They let theiral lor ownpropriu reactionreacţie
after rejectionrespingerea definedefini themselvesînșiși.
372
859880
4160
Au lăsat propria reacție
după respingere să-i definească.
14:37
And they embracedîmbrățișat rejectionrespingerea.
373
864920
1560
Și au îmbrățișat respingerea.
14:39
And we don't have to be those people
to learnînvăța about rejectionrespingerea,
374
867360
3216
Și nu trebuie să fim acei oameni
ca să învățăm despre respingere.
14:42
but in my casecaz,
375
870600
1256
În cazul meu,
14:43
rejectionrespingerea was my curseblestem --
376
871880
2016
respingerea mi-era blestem.
14:46
was my boogeymanBoogeyman.
377
873920
1256
Mi-era călău.
14:47
It has botheredderanjat me my wholeîntreg life
because I was runningalergare away from it.
378
875200
4176
M-a neliniștit întreaga viață
pentru că fugeam de respingere.
14:51
Then I starteda început embracingîmbrățișare it.
379
879400
1720
Apoi am început s-o îmbrățișez.
14:53
I turnedîntoarse that into
the biggestCea mai mare giftcadou in my life.
380
881800
2720
Am transformat-o
în cel mai mare dar din viața mea.
Am început să învăț cum respingerile
pot fi transformate în oportunități.
14:57
I starteda început teachingînvățătură people
how to turnviraj rejectionsrespingeri into opportunitiesoportunități.
381
885320
4456
15:01
I use my blogblogul, I use my talk,
382
889800
2016
M-am folosit de blogul meu, de discurs,
15:03
I use the bookcarte I just publishedpublicat,
383
891840
1896
de cartea pe care tocmai am publicat-o,
15:05
and I'm even usingutilizând technologytehnologie to help
people overcomea depasi theiral lor fearfrică of rejectionrespingerea.
384
893760
4560
construiesc tehnologie ca să ajut oamenii
să-și depășească teama de respingere.
15:12
When you get rejectedrespins in life,
385
900200
1736
Când sunteți respinși în viață,
15:14
when you are facingcu care se confruntă the nextUrmător → obstacleobstacol,
386
901960
2216
când vă confruntați
cu următorul obstacol sau eșec,
15:16
or nextUrmător → failureeșec,
387
904200
2016
15:18
considerconsidera the possibilitiesposibilităţi.
388
906240
1816
țineți cont de opțiunile existente.
15:20
Don't runalerga.
389
908080
1216
Nu fugiți.
15:21
If you just embraceîmbrăţişare them,
390
909320
1216
Dacă le îmbrățișați,
15:22
they mightar putea becomedeveni your giftscadouri as well.
391
910560
2080
ar putea să vă devină daruri.
Mulțumesc.
15:25
Thank you.
392
913160
1216
(Aplauze)
15:26
(ApplauseAplauze)
393
914400
1960
Translated by Bianca Ioanidia Mirea
Reviewed by Denise R Quivu

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jia Jiang - Author, blogger, entrepreneur
Jia Jiang's journey through rejection revealed a world hidden in plain sight, where people are much kinder than we imagine.

Why you should listen

Jia Jiang is the owner of Rejection Therapy, a website that provides inspiration, knowledge and products for people to overcome their fear of rejection. He is also the CEO of Wuju Learning, a company that teaches people and trains organizations to become fearless through rejection training. In 2015, he authored a bestselling book, Rejection Proof: How I Beat Fear and Became Invincible Through 100 Days of Rejection.

Several years after Jiang began his career in the corporate world, he took a life-altering risk and stepped into the unknown world of entrepreneurship. His result was everyone's biggest fear: rejection. This was the catalyst that set Jiang on the path to his true calling.

To conquer the fear of rejection, Jiang embarked on a personal quest and started a blog, 100 Days of Rejection Therapy. His journey revealed a world that was hidden in plain sight -- a world where people are much kinder than we imagine. He discovered that rejection can be much less painful than we believe and that the fear of rejection is much more destructive than we know.

Jiang grew up in Beijing, China and migrated to the United States at age 16. He holds a Bachelor of Computer Science from Brigham Young University and a Master of Business Administration from Duke University.

More profile about the speaker
Jia Jiang | Speaker | TED.com