ABOUT THE SPEAKER
Jia Jiang - Author, blogger, entrepreneur
Jia Jiang's journey through rejection revealed a world hidden in plain sight, where people are much kinder than we imagine.

Why you should listen

Jia Jiang is the owner of Rejection Therapy, a website that provides inspiration, knowledge and products for people to overcome their fear of rejection. He is also the CEO of Wuju Learning, a company that teaches people and trains organizations to become fearless through rejection training. In 2015, he authored a bestselling book, Rejection Proof: How I Beat Fear and Became Invincible Through 100 Days of Rejection.

Several years after Jiang began his career in the corporate world, he took a life-altering risk and stepped into the unknown world of entrepreneurship. His result was everyone's biggest fear: rejection. This was the catalyst that set Jiang on the path to his true calling.

To conquer the fear of rejection, Jiang embarked on a personal quest and started a blog, 100 Days of Rejection Therapy. His journey revealed a world that was hidden in plain sight -- a world where people are much kinder than we imagine. He discovered that rejection can be much less painful than we believe and that the fear of rejection is much more destructive than we know.

Jiang grew up in Beijing, China and migrated to the United States at age 16. He holds a Bachelor of Computer Science from Brigham Young University and a Master of Business Administration from Duke University.

More profile about the speaker
Jia Jiang | Speaker | TED.com
TEDxMtHood

Jia Jiang: What I learned from 100 days of rejection

Jia Jiang: Co jsem se naučil za 100 dní odmítnutí

Filmed:
6,040,624 views

Jia Jiang se odvážně vydává do oblasti, které se většina z nás obává: odmítnutí. Vyhledáváním odmítnutí po dobu 100 dní -- od požádání cizího člověka o půjčení 100 dolarů, až po požadování nové náplně do burgeru v restauraci -- Jiang se stal méně citlivým k bolesti a trapnosti, kterou s sebou odmítnutí často přináší a během tohoto procesu objevil, že pouhé požádání o něco, co chceme, otevírá možnosti tam, kde jste si mysleli, že je slepá ulička.
- Author, blogger, entrepreneur
Jia Jiang's journey through rejection revealed a world hidden in plain sight, where people are much kinder than we imagine. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
When I was sixšest yearsroky oldstarý,
0
760
1616
Když mi bylo šest,
00:14
I receivedobdržel my giftsdárkové předměty.
1
2400
1240
dostal jsem dárky.
00:16
My first gradeškolní známka teacheručitel
had this brilliantbrilantní ideaidea.
2
4320
3456
Moje učitelka v první třídě
měla skvělý nápad.
00:19
She wanted us to experienceZkusenosti
receivingpřijímání giftsdárkové předměty
3
7800
3336
Chtěla, abychom zažili na vlastní kůži
přijímání dárků,
00:23
but alsotaké learningučení se the virtuectnost
of complimentingkompliment eachkaždý other.
4
11160
4000
ale také podstatu složení poklony druhému.
00:27
So she had all of us
come to the frontpřední of the classroomtřída,
5
15640
2896
Nechala nás všechny předstoupit
před tabuli,
00:30
and she boughtkoupil all of us giftsdárkové předměty
and stackedSkládaný them in the cornerroh.
6
18560
2976
všem nám nakoupila dárky, které
naskládala do rohu místnosti.
00:33
And she said,
7
21560
1216
A řekla,
00:34
"Why don't we just standvydržet here
and complimentkompliment eachkaždý other?
8
22800
2656
"Co si stoupnout sem a říct si
navzájem něco hezkého?
00:37
If you hearslyšet your namenázev calledvolal,
9
25480
1576
Když zaslechnete své jméno,
00:39
go and pickvýběr up your giftdar and sitsedět down."
10
27080
2200
jděte si pro dárek a pak se posaďte."
00:42
What a wonderfulBáječné ideaidea, right?
11
30520
1480
Jaký skvělý nápad, že?
00:44
What could go wrongšpatně?
12
32880
1216
Co by se mohlo pokazit?
00:46
(LaughterSmích)
13
34120
1520
(Smích)
00:48
Well, there were 40 of us to startStart with,
14
36400
2056
No, pro začátek zmíním, že nás bylo 40
00:50
and everykaždý time I heardslyšel
someone'sněčí namenázev calledvolal,
15
38480
2456
a pokaždé, když jsem zaslechl něčí jméno,
00:53
I would give out the heartiestnejsrdečnější cheerCheer.
16
40960
1800
zajásal jsem.
00:55
And then there were 20 people left,
17
43280
2496
A pak tam zůstalo 20 lidí,
00:57
and 10 people left,
18
45800
1776
10 lidí
00:59
and fivePět left ...
19
47600
1360
a 5 lidí
01:01
and threetři left.
20
49560
1376
a 3 poslední.
01:03
And I was one of them.
21
50960
1200
A já byl jeden z nich.
01:04
And the complimentspozdravem stoppedzastavil.
22
52720
1600
A obdarovávání skončilo.
01:07
Well, at that momentmoment, I was cryingpláč.
23
55560
2040
Ano, v tom momentu jsem plakal.
01:10
And the teacheručitel was freakingnadšení out.
24
58600
2016
A učitelka byla bez sebe.
01:12
She was like, "Hey, would anyonekdokoliv
say anything nicepěkný about these people?"
25
60640
3656
Říkala něco jako: "No tak, řekl by někdo
něco pěkného o těchto lidech?"
01:16
(LaughterSmích)
26
64319
1217
(Smích)
01:17
"No one? OK, why don't you
go get your giftdar and sitsedět down.
27
65560
2976
"Nikdo? Dobrá, jděte si vzít dárky
a pak si sedněte na místo.
01:20
So behavechovat se nextdalší yearrok --
28
68560
1256
Chovejte se pěkně,
01:21
someoneněkdo mightmohl say
something nicepěkný about you."
29
69840
2096
abyste příští rok slyšeli něco hezkého."
01:24
(LaughterSmích)
30
71960
1760
(Smích)
01:26
Well, as I'm describingpopisuje this you,
31
74520
1616
Z mého popisu asi chápete,
01:28
you probablypravděpodobně know
I rememberpamatovat this really well.
32
76160
2376
že si to velmi dobře pamatuji.
01:30
(LaughterSmích)
33
78560
1600
(Smích)
01:32
But I don't know who feltcítil worsehorší that day.
34
80800
2096
Ale nevím, kdo se toho dne cítil hůř.
01:35
Was it me or the teacheručitel?
35
82920
2176
Byl jsem to já nebo učitelka?
01:37
She mustmusí have realizeduvědomil
that she turnedobrátil se a team-buildingbudování týmu eventudálost
36
85120
3136
Musela si tehdy uvědomit,
že besídku na utužení vztahů přeměnila
01:40
into a publicveřejnost roastpečeně
for threetři six-year-oldsšestiletých.
37
88280
2800
v trápení před obecenstvem
pro tři šestileté děti.
01:43
And withoutbez the humorhumor.
38
91800
1256
Humor stranou.
01:45
You know, when you see
people get roastedopečený on TVTV,
39
93080
2336
Když vidíte, jak někdo podusí
lidi v televizi,
01:47
it was funnylegrační.
40
95440
1216
je to sranda.
01:48
There was nothing funnylegrační about that day.
41
96680
1858
Ale ten den na tom nebylo nic vtipného.
01:51
So that was one versionverze of me,
42
99320
3016
Tak to bylo jedno moje já.
01:54
and I would diezemřít to avoidvyhýbat se
beingbytost in that situationsituace again --
43
102360
3496
A umřel bych, jen abych se vyhnul
opakování té situace --
01:57
to get rejectedzamítnuto in publicveřejnost again.
44
105880
1880
být znovu odmítnut na veřejnosti.
02:00
That's one versionverze.
45
108440
1456
To je jedna verze.
02:02
Then fast-forwardRychlé převíjení vpřed eightosm yearsroky.
46
109920
2456
Přetočme o 8 let dopředu.
02:04
BillBill GatesGates camepřišel to my hometownrodné město --
47
112400
1976
Do mého rodného města, Pekingu,
02:06
BeijingPeking, ChinaČína --
48
114400
1216
přijel Bill Gates,
02:07
to speakmluvit,
49
115640
1216
kde měl projev.
02:08
and I saw his messagezpráva.
50
116880
1736
A já viděl jeho poselství.
02:10
I fellklesl in love with that guy.
51
118640
2296
Zamiloval jsem se do toho chlápka.
02:13
I thought, wowPáni,
I know what I want to do now.
52
120960
2896
Říkal jsem si: "Ty jo,
vím, co chci teď dělat."
02:15
That night I wrotenapsal a letterdopis to my familyrodina
53
123880
2136
Ten večer jsem napsal dopis své rodině
02:18
tellingvyprávění them: "By agestáří 25,
54
126040
2296
a sdělil jim: "Do 25
02:20
I will buildstavět the biggestnejvětší
companyspolečnost in the worldsvět,
55
128360
2616
vybuduji největší společnost na světě
02:23
and that companyspolečnost will buyKoupit MicrosoftMicrosoft."
56
131000
1936
a ta společnost koupí Microsoft."
02:25
(LaughterSmích)
57
132960
1896
(Smích)
02:26
I totallynaprosto embracedobjímaný this ideaidea
of conqueringdobývání the worldsvět --
58
134880
2616
Myšlenka na dobytí světa mě
zcela pohltila --
02:29
dominationnadvláda, right?
59
137520
1200
posedlost, že?
02:31
And I didn't make this up,
I did writenapsat that letterdopis.
60
139160
2816
A tohle jsem si nevymyslel,
ten dopis jsem napsal.
02:34
And here it is --
61
142000
1336
Tady je.
02:35
(LaughterSmích)
62
143360
1976
(Smích)
02:37
You don't have to readčíst this throughpřes --
63
145360
1816
Nemusíte to celé číst.
02:39
(LaughterSmích)
64
147200
1776
(Smích)
02:41
This is alsotaké badšpatný handwritingpsaní rukou,
but I did highlightzvýraznění some keyklíč wordsslova.
65
149000
3240
Je to taky trochu nečitelné,
ale pro vaši představu jsem zvýraznil
pár klíčových slov.
02:45
You get the ideaidea.
66
153600
1216
02:46
(LaughterSmích)
67
154840
1776
(Smích).
02:48
So ...
68
156640
1200
Tak ...
02:51
that was anotherdalší versionverze of me:
69
159280
2016
tohle byla další verze mého já:
02:53
one who will conquerdobýt the worldsvět.
70
161320
1680
ten kdo dobude svět.
02:55
Well, then two yearsroky laterpozději,
71
163880
1456
No a pak o dva roky později,
02:57
I was presentedprezentovány with the opportunitypříležitost
to come to the UnitedVelká StatesStáty.
72
165360
3936
jsem byl postaven před možnost
jít do USA.
03:01
I jumpedvyskočil on it,
73
169320
1576
Skočil jsem po tom,
03:03
because that was
where BillBill GatesGates livedžil, right?
74
170920
2216
protože to je místo, kde žije
Bill Gates, že?
03:05
(LaughterSmích)
75
173160
1216
(Smích)
03:06
I thought that was the startStart
of my entrepreneurpodnikatel journeycesta.
76
174400
2640
Myslel jsem, že to je začátek
mé dráhy podnikatele.
03:09
Then, fast-forwardRychlé převíjení vpřed anotherdalší 14 yearsroky.
77
177680
2176
Pak, o 14 let později,
03:11
I was 30.
78
179880
1416
mi bylo 30.
03:13
NopeNe, I didn't buildstavět that companyspolečnost.
79
181320
2376
Kdepak, nevybudoval jsem tu společnost.
03:15
I didn't even startStart.
80
183720
1536
Dokonce jsem ani nezačal.
03:17
I was actuallyvlastně a marketingmarketing managermanažer
for a FortuneŠtěstí 500 companyspolečnost.
81
185280
3976
Dělal jsem marketingového manažera
v jedné z 500 největších společností USA.
03:21
And I feltcítil I was stuckuvízl;
82
189280
1616
A cítil jsem se na mrtvém bodě;
03:23
I was stagnantstagnující.
83
190920
1200
stagnoval jsem.
03:25
Why is that?
84
193080
1216
Proč tomu tak bylo?
03:26
Where is that 14-year-old-let starý
who wrotenapsal that letterdopis?
85
194320
2240
Kde je ten 14letý kluk,
který psal ten dopis?
03:29
It's not because he didn't try.
86
197480
1477
Ne, že by se nesnažil.
03:31
It's because everykaždý time I had a newNový ideaidea,
87
199480
3056
Bylo to spíš tím, že pokaždé,
když jsem měl nápad,
03:34
everykaždý time I wanted to try something newNový,
88
202560
1976
když jsem chtěl zkusit něco nového,
03:36
even at work --
89
204560
1216
i v práci --
03:37
I wanted to make a proposalnávrh,
90
205800
1736
chtěl jsem něco navrhnout,
03:39
I wanted to speakmluvit up
in frontpřední of people in a groupskupina --
91
207560
3536
veřejně promluvit
před lidmi ve skupině --
03:43
I feltcítil there was this constantkonstantní battlebitva
92
211120
1816
cítil jsem ten neustálý souboj
03:45
betweenmezi the 14-year-old-let starý
and the six-year-oldšestiletého.
93
212960
2776
mezi 14letým a 6letým chlapcem.
03:47
One wanted to conquerdobýt the worldsvět --
94
215760
2136
Jeden chtěl dobýt svět --
03:50
make a differencerozdíl --
95
217920
1216
udělat změnu --
03:51
anotherdalší was afraidstrach of rejectionodmítnutí.
96
219160
2120

a druhý měl strach z odmítnutí.
03:54
And everykaždý time that six-year-oldšestiletého wonvyhrál.
97
221960
2520
A pokaždé vyhrál ten 6-letý.
03:57
And this fearstrach even persistedtrvalé
after I startedzačal my ownvlastní companyspolečnost.
98
225760
3976
A tenhle strach přetrval i v době,
kdy jsem založil svou firmu.
04:01
I mean, I startedzačal
my ownvlastní companyspolečnost when I was 30 --
99
229760
3136
Založil jsem svou vlastní firmu,
když mi bylo 30.
04:05
if you want to be BillBill GatesGates,
100
232920
1416
Abyste byli jako Bill Gates,
04:06
you've got to startStart
soonerdříve or laterpozději, right?
101
234360
2040
musíte dřív nebo později začít, že ano?
04:09
When I was an entrepreneurpodnikatel,
102
237080
2536
V době mého podnikání
04:11
I was presentedprezentovány
with an investmentinvestice opportunitypříležitost,
103
239640
2896
mi byla představena investiční příležitost
04:14
and then I was turnedobrátil se down.
104
242560
1800
a pak jsem byl odmítnut.
04:17
And that rejectionodmítnutí hurtzranit me.
105
245040
1736
To odmítnutí mě zranilo.
04:18
It hurtzranit me so badšpatný
that I wanted to quitpřestat right there.
106
246800
3600
Zranilo mě tak moc,
že jsem chtěl rovnou skončit.
04:23
But then I thought,
107
251280
1216
Ale pak jsem si říkal,
04:24
hey, would BillBill GatesGates quitpřestat
after a simplejednoduchý investmentinvestice rejectionodmítnutí?
108
252520
3840
hele, skončil by Bill Gates po jednom
jediném zamítnutí investice?
04:29
Would any successfulúspěšný
entrepreneurpodnikatel quitpřestat like that?
109
256920
2856
Skončil by takhle nějaký
úspěšný podnikatel?
04:31
No way.
110
259800
1376
V žádném případě.
04:33
And this is where it clickedklepnutí na for me.
111
261200
1976
A v tom momentě mi to došlo.
04:35
OK, I can buildstavět a better companyspolečnost.
112
263200
1816
Jasně, můžu vybudovat lepší firmu.
04:37
I can buildstavět a better
teamtým or better productprodukt,
113
265040
2216
Můžu sestavit lepší tým anebo produkt,
04:39
but one thing for sure:
114
267280
1536
ale jedna věc je jistá:
04:40
I've got to be a better leadervůdce.
115
268840
1856
Musím být lepší leader.
04:42
I've got to be a better personosoba.
116
270720
1520
Musím být lepší člověk.
04:44
I cannotnemůže let that six-year-oldšestiletého
keep dictatingdiktování my life anymoreuž víc.
117
272720
3376
Nemůžu nechat toho 6letého kluka,
aby mi nadále dirigoval život.
04:48
I have to put him back in his placemísto.
118
276120
2080
Musím ho vrátit na svoje místo.
04:51
So this is where I wentšel onlineonline
and lookedpodíval se for help.
119
279000
2416
A to je chvíle, kdy jsem šel na internet
hledat pomoc.
04:53
GoogleGoogle was my friendpřítel.
120
281440
1256
Google byl můj přítel.
04:54
(LaughterSmích)
121
282720
1136
(Smích)
04:55
I searchedvyhledávání, "How do I overcomepřekonat
the fearstrach of rejectionodmítnutí?"
122
283880
2560
Hledal jsem:
"Jak překonám strach z odmítnutí?"
04:59
I camepřišel up with a bunchchomáč
of psychologypsychologie articlesčlánky
123
286960
2856
Objevil jsem pár psychologických článků
05:01
about where the fearstrach
and painbolest are comingpříchod from.
124
289840
2856
o tom, odkud se strach a bolest berou.
05:04
Then I camepřišel up with a bunchchomáč
of "rah-rahJá taky" inspirationalinspirativní articlesčlánky
125
292720
3296
Pak jsem našel pár "hurá"
inspirujících článků
05:08
about "Don't take it personallyosobně,
just overcomepřekonat it."
126
296040
2381
na téma "Neberte to osobně,
prostě to překonejte."
05:11
Who doesn't know that?
127
299200
1656
Kdo by tohle nevěděl?
05:12
(LaughterSmích)
128
300880
1576
(Smích)
05:14
But why was I still so scaredstrach?
129
302480
2136
Ale proč jsem byl pořád tak vyděšený?
05:16
Then I foundnalezeno this websitewebová stránka by luckštěstí.
130
304640
2016
Pak jsem našel jistou
webovou stránku.
05:18
It's calledvolal rejectiontherapyrejectiontherapy.comcom.
131
306680
2376
Jmenuje se rejectiontherapy.com.
05:21
(LaughterSmích)
132
309080
2536
(Smích)
05:23
"RejectionOdmítnutí TherapyTerapie" was this gamehra
inventedvymyslel by this CanadianKanadský entrepreneurpodnikatel.
133
311640
3936
"Terapie odmítnutím" byla
hra vymyšlená kanadským podnikatelem.
05:27
His namenázev is JasonJason ComelyPohledný.
134
315600
1696
Jeho jméno je Jason Comely.
05:29
And basicallyv podstatě the ideaidea is for 30 daysdnů
you go out and look for rejectionodmítnutí,
135
317320
5096
A podstata tkví v tom, že 30 dni
chodíte s kůží na trh a hledáte odmítnutí.
05:34
and everykaždý day get rejectedzamítnuto at something,
136
322440
2256
Každý den jste odmítnuti
05:36
and then by the endkonec,
you desensitizeznecitlivit yourselfvy sám from the painbolest.
137
324720
3520
a na konci jste vůči bolesti necitliví.
05:41
And I lovedmiloval that ideaidea.
138
329200
1696
Tu myšlenku jsem si zamiloval.
05:43
(LaughterSmích)
139
330920
1536
(Smích)
05:44
I said, "You know what?
I'm going to do this.
140
332480
2136
Řekl jsem si: "Víš co? Jdu do toho.
05:46
And I'll feel myselfmoje maličkost
gettingdostat rejectedzamítnuto 100 daysdnů."
141
334640
3016
A budu prožívat odmítnutí 100 dní."
05:49
And I camepřišel up with my ownvlastní rejectionodmítnutí ideasnápady,
142
337680
2416
Vymyslel jsem si vlastní
nápady k zamítnutí
05:52
and I madevyrobeno a videovideo blogblog out of it.
143
340120
2480
a udělal z toho video blog.
05:55
And so here'stady je what I did.
144
343600
1936
A tady je, co jsem vytvořil.
05:57
This is what the blogblog lookedpodíval se like.
145
345560
2616
Takhle ten blog vypadal.
06:00
Day One ...
146
348200
1200
Den první ...
06:02
(LaughterSmích)
147
350000
1296
(Smích)
06:03
BorrowPůjčit si 100 dollarsdolarů from a strangercizinec.
148
351320
3240
Půjč si 100 dolarů od neznámého člověka.
06:07
So this is where I wentšel
to where I was workingpracovní.
149
355720
2736
A tady je, jak jsem šel na místo,
kde jsem pracoval.
06:10
I camepřišel downstairspřízemí
150
358480
1736
Šel jsem dolů
06:12
and I saw this bigvelký guy
sittingsedící behindza a desklavice.
151
360240
2216
a viděl velkého chlapa
sedícího za stolem.
06:14
He lookedpodíval se like a securitybezpečnostní guardhlídat.
152
362480
1736
Vypadal jako někdo z ochranky.
06:16
So I just approachedoslovil him.
153
364240
1536
Tak jsem ho oslovil.
06:17
And I was just walkingchůze
154
365800
1736
Kráčel jsem k němu
06:19
and that was the longestnejdelší
walkProcházka of my life --
155
367560
2336
a bylo to nejdelších pár kroků
v mém životě --
06:22
hairvlasy on the back
of my neckkrk standingstojící up,
156
369920
2136
chlupy vzadu na krku mi vstávaly,
06:24
I was sweatingpocení and my heartsrdce was poundingbuší.
157
372080
2456
potil jsem se a bušilo mi srdce.
06:26
And I got there and said,
158
374560
1216
Došel jsem k němu a řekl:
06:27
"Hey, sirVážený pane, can I borrowpůjčit si
100 dollarsdolarů from you?"
159
375800
2656
"Pane, můžu si od vás půjčit 100 dolarů?"
06:30
(LaughterSmích)
160
378480
1336
(Smích)
06:31
And he lookedpodíval se up, he's like, "No."
161
379840
1800
Vzhlédl ke mně, odvětil: "Ne.
06:34
"Why?"
162
382640
1200
Proč?"
06:36
And I just said, "No? I'm sorry."
163
384200
2296
A já prostě řekl: "Ne? To je mi líto."
06:38
Then I turnedobrátil se around,
and I just ranběžel.
164
386520
1715
Pak jsem se otočil a utekl.
06:40
(LaughterSmích)
165
388259
1360
(Smích)
06:43
I feltcítil so embarrassedv rozpacích.
166
390960
1736
Cítil jsem se tak trapně.
06:44
But because I filmedfilmu myselfmoje maličkost --
167
392720
1456
Ale protože jsem se natáčel --
06:46
so that night I was watchingsledování
myselfmoje maličkost gettingdostat rejectedzamítnuto,
168
394200
3136
tak jsem ten večer mohl vidět,
jak jsem byl odmítnutý
06:49
I just saw how scaredstrach I was.
169
397360
2096
a viděl jsem, jak moc jsem se bál.
06:51
I lookedpodíval se like this kiddítě
in "The SixthŠestý SenseSmysl."
170
399480
2456
Vypadal jsem jako to dítě
v Šestém smyslu.
06:54
I saw deadmrtví people.
171
401960
1416
Viděl jsem mrtvé.
06:55
(LaughterSmích)
172
403400
1616
(Smích)
06:57
But then I saw this guy.
173
405040
1536
Pak jsem si všiml toho chlapa.
06:58
You know, he wasn'tnebyl that menacinghrozivé.
174
406600
1896
Víte, on nebyl tak hrozivý.
07:00
He was a chubbyChubby, loveableroztomilé guy,
175
408520
2376
Byl trochu při těle, docela milý chlap,
07:03
and he even askedzeptal se me, "Why?"
176
410920
3456
dokonce se mě zeptal: "Proč?"
07:06
In factskutečnost, he invitedpozván me to explainvysvětlit myselfmoje maličkost.
177
414400
2416
Ve skutečnosti mě požádal o vysvětlení.
07:08
And I could'veby to mohlo být said manymnoho things.
178
416840
1576
A já mohl říct mnoho věcí.
07:10
I could'veby to mohlo být explainedvysvětlil,
I could'veby to mohlo být negotiatedvyjednáno.
179
418440
2296
Mohl jsem vysvětlovat,
mohl jsem vyjednávat.
07:12
I didn't do any of that.
180
420760
1440
Neudělal jsem nic z toho.
07:14
All I did was runběh.
181
422680
1520
Vše, co jsem udělal, byl úprk.
07:17
I feltcítil, wowPáni, this is like
the microcosmmikrokosmos of my life.
182
425160
3160
Cítil jsem, že tohle je jako mikrokosmus
mého života.
07:21
EveryKaždý time I feltcítil the slightestnejmenší rejectionodmítnutí,
183
428920
2536
Pokaždé, když jsem cítil to
nejmenší odmítnutí,
07:23
I would just runběh as fastrychle as I could.
184
431480
2136
utíkal jsem rychle, jak jen to šlo.
07:25
And you know what?
185
433640
1256
A víte co?
07:27
The nextdalší day, no matterhmota what happensse děje,
186
434920
1816
Další den, ať už se stane cokoliv,
07:28
I'm not going to runběh.
187
436760
1496
nebudu utíkat.
07:30
I'll staypobyt engagedzapojeno.
188
438280
1200
Setrvám.
07:32
Day Two: RequestPožadavek a "burgerhamburger refillnáplň."
189
440080
2056
Den druhý:
Žádost o znovu naplnění burgeru.
07:34
(LaughterSmích)
190
442160
1976
(Smích)
07:36
It's when I wentšel to a burgerhamburger jointkloub,
191
444160
2296
Šel jsem do podniku s burgery,
07:38
I finisheddokončeno lunchoběd,
and I wentšel to the cashierPokladník and said,
192
446480
2496
dojedl jsem svůj oběd
a šel jsem k pokladně a řekl,
07:41
"HiAhoj, can I get a burgerhamburger refillnáplň?"
193
449000
1576
"Můžete mi doplnit burger?"
07:42
(LaughterSmích)
194
450600
2176
(Smích)
07:44
He was all confusedzmatený,
like, "What's a burgerhamburger refillnáplň?"
195
452800
2456
Obsluha byla zmatená:
"Co je nová náplň burgeru?"
07:47
(LaughterSmích)
196
455280
1256
(Smích)
07:48
I said, "Well, it's just like
a drinknapít se refillnáplň but with a burgerhamburger."
197
456560
3656
Řekl jsem: "No, je to jako dolití nápoje,
jen tady jde o burger."
07:52
And he said, "Sorry,
we don't do burgerhamburger refillnáplň, man."
198
460240
2496
A on: "Promiňte, nedáváme nové
náplně do burgerů."
07:54
(LaughterSmích)
199
462760
1336
(Smích)
07:56
So this is where rejectionodmítnutí happenedStalo
and I could have runběh, but I stayedzůstal.
200
464120
4056
V tom momentu odmítnutí jsem se zase mohl
dát na útěk, ale tentokrát jsem zůstal.
08:00
I said, "Well, I love your burgershamburgery,
201
468200
2136
Řekl jsem: "Fajn, zbožňuju vaše burgery,
08:02
I love your jointkloub,
202
470360
1416
mám rád váš podnik
08:03
and if you guys do a burgerhamburger refillnáplň,
203
471800
2096
a když začnete dělat i doplňování burgerů,
08:06
I will love you guys more."
204
473920
1336
budu vás mít ještě radši."
08:07
(LaughterSmích)
205
475280
1256
(Smích)
08:08
And he said, "Well, OK,
I'll tell my managermanažer about it,
206
476560
2616
A on řekl:
"Dobře, řeknu o tom manažerovi
08:11
and maybe we'lldobře do it,
but sorry, we can't do this todaydnes."
207
479200
2976
a možná to někdy zavedeme, ale
dnes to udělat nemůžeme."
08:14
Then I left.
208
482200
1416
Pak jsem odešel.
08:15
And by the way,
209
483640
1856
A mimochodem,
08:17
I don't think they'veoni mají
ever doneHotovo burgerhamburger refillnáplň.
210
485520
2256
nemyslím, že by někdy
začali doplňovat burgery.
08:19
(LaughterSmích)
211
487800
1216
(Smích)
08:21
I think they're still there.
212
489040
1560
Myslím, že pořád fungují.
08:23
But the life and deathsmrt feelingpocit
I was feelingpocit the first time
213
491160
3296
Ale ta otázka života a smrti, kterou jsem
cítil poprvé,
08:26
was no longerdelší there,
214
494480
1336
už tam nebyla,
08:27
just because I stayedzůstal engagedzapojeno --
215
495840
1736
protože jsem v té situaci setrval --
08:29
because I didn't runběh.
216
497600
1616
protože jsem neutekl.
08:31
I said, "WowWow, great,
I'm alreadyjiž learningučení se things.
217
499240
2360
Říkal jsem si:
"Super, už se ty věci učím.
08:34
Great."
218
502520
1216
Skvělé."
08:35
And then Day ThreeTři:
GettingZískávání OlympicOlympic DoughnutsKoblihy.
219
503760
2200
A pak den třetí:
Dostat olympijské koblížky.
08:38
This is where my life
was turnedobrátil se upsidesol Advertisement Advertisement syntosita Bay PE Bay Advertisement Tuto Advertisement PE Betite S.itaophiterodnyitaite S.ita Bay o down.
220
506760
2520
Tady se můj život otočil vzhůru nohama.
08:42
I wentšel to a KrispyKrispy KremeKreme.
221
510120
1616
Šel jsem do Krispy Kreme.
08:43
It's a doughnutprstencový shopprodejna
222
511760
1216
Je to obchod s koblihami
08:45
in mainlyhlavně the SoutheasternJihovýchodní partčást
of the UnitedVelká StatesStáty.
223
513000
2616
převážně v jihovýchodní části USA.
08:47
I'm sure they have some here, too.
224
515640
1856
Určitě jsou nějaké obchody i tady.
08:49
And I wentšel in,
225
517520
1255
Šel jsem dovnitř
08:50
I said, "Can you make me doughnutskoblihy
that look like OlympicOlympic symbolssymboly?
226
518799
3137
a řekl jsem: "Můžete mi udělat koblihy
v podobě olympijských kruhů?
08:54
BasicallyV podstatě, you interlinkpropojit
fivePět doughnutskoblihy togetherspolu ... "
227
521960
2896
V zásadě propojíte
pět koblih dohromady ..."
08:56
I mean there's no way
they could say yes, right?
228
524880
2240
Říkám si, není možné, aby na to kývli, že?
08:59
The doughnutprstencový makervýrobce tookvzal me so seriouslyvážně.
229
527640
2376
Cukrářka mě vzala vážně.
09:02
(LaughterSmích)
230
530040
1216
(Smích)
09:03
So she put out paperpapír,
231
531280
1216
Vyndala papír,
09:04
startedzačal jottingzaznamenání down
the colorsbarvy and the ringskroužky,
232
532520
2176
poznamenala si barvy a kruhy
09:06
and is like, "How can I make this?"
233
534720
2016
a přemýšlela: "Jak to můžu udělat?"
09:08
And then 15 minutesminut laterpozději,
234
536760
1896
O 15 minut později
09:10
she camepřišel out with a boxbox
that lookedpodíval se like OlympicOlympic ringskroužky.
235
538680
3416
vyšla s krabičkou, která vypadala jako
Olympijské kruhy.
09:14
And I was so toucheddotkl.
236
542120
1656
Dojalo mě to.
09:15
I just couldn'tnemohl believe it.
237
543800
2136
Nevěřil jsem vlastním očím.
09:18
And that videovideo got
over fivePět millionmilión viewszobrazení on YoutubeYouTube.
238
545960
3760
Tohle video si získalo přes
5 milionů zhlédnutí.
09:22
The worldsvět couldn'tnemohl believe that eitherbuď.
239
550440
2096
Svět tomu taky nemohl uvěřit.
09:24
(LaughterSmích)
240
552560
1520
(Smích)
09:27
You know, because of that
I was in newspapersnoviny,
241
555440
3216
Kvůli tomu jsem se ocitl v novinách,
09:30
in talk showsukazuje, in everything.
242
558680
1416
talk show, všude možně.
09:32
And I becamestal se famousslavný.
243
560120
1496
Stal jsem se slavným.
09:33
A lot of people
startedzačal writingpsaní emailse-maily to me
244
561640
2136
Spousta lidí mi začala psát maily
09:35
and sayingrčení, "What you're
doing is awesomeskvělý."
245
563800
2536
a říkali: "To, co děláš, je skvělé."
09:38
But you know, famesláva and notorietyproslulosti
did not do anything to me.
246
566360
3536
Ale sláva a proslulost
mi nic nedávaly.
09:42
What I really wanted to do was learnUčit se,
247
569920
1816
Co jsem opravdu chtěl, bylo učit se
09:43
and to changezměna myselfmoje maličkost,
248
571760
1216
a změnit se.
09:45
so I turnedobrátil se the restodpočinek
of my 100 daysdnů of rejectionodmítnutí
249
573000
2616
Tak jsem předělal zbylých
100 dní odmítnutí
09:47
into this playgroundhřiště --
250
575640
1896
na toto hřiště --
09:49
into this researchvýzkum projectprojekt.
251
577560
2136
na tento výzkumný projekt.
09:51
I wanted to see what I could learnUčit se.
252
579720
2080
Chtěl jsem vědět, co se můžu naučit.
09:54
And then I learnednaučil se a lot of things.
253
582240
1776
A naučil jsem se spoustu věcí.
09:56
I discoveredobjevil so manymnoho secretstajemství.
254
584040
1576
Odhalil jsem mnoho tajemství.
09:57
For examplepříklad, I foundnalezeno if I just don't runběh,
255
585640
2896
Třeba jsem zjistil, že když při odmítnutí
10:00
if I got rejectedzamítnuto,
256
588560
1256
neuteču,
10:01
I could actuallyvlastně turnotočit se a "no" into a "yes,"
257
589840
2056
můžu změnit "ne" na "ano".
10:04
and the magickouzlo wordslovo is, "why."
258
591920
1616
A to kouzelné slůvko je "proč."
10:05
So one day I wentšel to a stranger'sStranger houseDům,
I had this flowerkvět in my handruka,
259
593560
4096
Jednoho dne jsem šel do neznámého domu a
v ruce držel tuhle květinu.
10:09
knockedzaklepal on the doordveře and said,
260
597680
1416
Zaklepal jsem a řekl:
10:11
"Hey, can I plantrostlina this flowerkvět
in your backyarddvorek?"
261
599120
2256
"Zdravím, můžu u vás
zasadit tuhle květinu?"
10:13
(LaughterSmích)
262
601400
1536
(Smích)
10:15
And he said, "No."
263
602960
1720
A ten člověk řekl: "Ne."
10:17
But before he could leavezanechat, opustit I said,
264
605640
1736
Ale než stihl odejít, řekl jsem:
10:19
"Hey, can I know why?"
265
607400
1936
"Můžu vědět proč?"
10:21
And he said, "Well, I have this dogPes
266
609360
3056
A on odvětil: "Mám totiž psa,
10:24
that would digkopat up
anything I put in the backyarddvorek.
267
612440
2336
který vyhrabe cokoliv, co dám na zahradu.
10:26
I don't want to wasteodpad your flowerkvět.
268
614800
1656
Nechci, abyste plýtval květinou.
10:28
If you want to do this,
go acrosspřes the streetulice and talk to ConnieConnie.
269
616480
3176
Jestli budete chtít, jděte naproti
přes ulici a zeptejte se Connie.
10:31
She lovesmiluje flowerskvětiny."
270
619680
1216
Miluje květiny."
10:33
So that's what I did.
271
620920
1216
A to jsem taky udělal.
10:34
I wentšel acrosspřes and knockedzaklepal
on Connie'sConnie si doordveře.
272
622160
2056
Šel jsem naproti a zaklepal u Connie.
10:36
And she was so happyšťastný to see me.
273
624240
1856
Byla tak ráda, že mě vidí.
10:38
(LaughterSmích)
274
626120
1696
(Smích)
10:39
And then halfpolovina an hourhodina laterpozději,
275
627840
1376
A pak o půl hodiny později
10:41
there was this flowerkvět
in Connie'sConnie si backyarddvorek.
276
629240
2056
byla květina zasazená
u Connie na zahradě.
10:43
I'm sure it looksvzhled better now.
277
631320
1416
Určitě teď vypadá lépe.
10:44
(LaughterSmích)
278
632760
1296
(Smích)
10:46
But had I left
after the initialpočáteční rejectionodmítnutí,
279
634080
2936
Kdybych odešel po
počátečním odmítnutí,
10:49
I would'veby jsem thought,
280
637040
1216
myslel bych si,
10:50
well, it's because
the guy didn't trustdůvěra me,
281
638280
2056
že to je proto, že mi ten muž nedůvěřuje,
10:52
it's because I was crazyšílený,
282
640360
1216
protože jsem blázen,
10:53
because I didn't dressšaty up well,
I didn't look good.
283
641600
2416
že jsem se dobře neoblékl,
nevypadal tak dobře.
10:56
It was nonežádný of those.
284
644040
1216
Nic z toho to nebylo.
10:57
It was because what I offerednabízeny
did not fitvejít se what he wanted.
285
645280
2696
Bylo to proto, že nechtěl nic z toho,
co jsem nabídl.
11:00
And he trusteddůvěryhodné me enoughdost
to offernabídka me a referralodkaz,
286
648000
2256
Ale důvěřoval mi natolik, že
mi dal doporučení,
11:02
usingpoužitím a salesodbyt termobdobí.
287
650280
1656
za určitých obchodních podmínek.
11:04
I convertedpřevedené a referralodkaz.
288
651960
1520
Využil jsem doporučení.
11:06
Then one day --
289
654560
1216
Potom jednoho dne --
11:07
and I alsotaké learnednaučil se that I can
actuallyvlastně say certainurčitý things
290
655800
2896
jsem se také naučil, že mohu
říct určité věci
11:10
and maximizemaximalizovat my chancešance to get a yes.
291
658720
1936
a zvýšit si tak šanci na získání "ano".
11:12
So for examplepříklad,
one day I wentšel to a StarbucksStarbucks,
292
660680
2216
Tak například,
jednou jsem šel do Starbucks
11:15
and askedzeptal se the managermanažer,
"Hey, can I be a StarbucksStarbucks greeterpřivítání?"
293
662920
3576
a zeptal se manažera:
"Zdravím, můžu vítat zákazníky Starbucks?"
11:18
He was like, "What's a StarbucksStarbucks greeterpřivítání?"
294
666520
2376
On řekl:
"Co myslíte tím vítat zákazníky?"
11:21
I said, "Do you know
those WalmartWalmart greeterszastávky?
295
668920
2096
Řekl jsem: "Znáte ty vítače ve Walmart?
11:23
You know, those people who say
'hi'"Ahoj" to you before you walkProcházka in the storeobchod,
296
671040
3416
Ty lidi, co vás pozdraví,
když přicházíte do obchodu
11:26
and make sure you
don't stealukrást stuffvěci, basicallyv podstatě?
297
674480
2216
a v zásadě kontrolují, že nekradete?
11:28
I want to give a WalmartWalmart experienceZkusenosti
to StarbucksStarbucks customerszákazníkům."
298
676720
3136
Chci umožnit zážitek z Walmart i
zákazníkům Starbucks."
11:31
(LaughterSmích)
299
679880
1456
(Smích)
11:33
Well, I'm not sure
that's a good thing, actuallyvlastně --
300
681360
3000
No, nejsem si jistý, že to je dobrá věc --
11:37
ActuallyVe skutečnosti, I'm prettydosti sure
it's a badšpatný thing.
301
685600
2496
vlastně, jsem si dost jistý,
že to je špatný nápad.
11:40
And he was like, "Oh" --
302
688120
2056
A on říkal: "Hm" --
11:42
yeah, this is how he lookedpodíval se,
his namenázev is EricEric --
303
690200
2256
Jo, tak nějak vypadal,
jmenoval se Eric --
11:44
and he was like, "I'm not sure."
304
692480
1576
řekl: "Nejsem si jistý."
11:46
This is how he was hearingsluch me. "Not sure."
305
694080
2056
Tak takhle mě vyslyšel. "Nejsem si jistý."
11:48
Then I askdotázat se him, "Is that weirdpodivný?"
306
696160
1656
Tak jsem se zeptal:
"Je to divné?"
11:49
He's like, "Yeah, it's really weirdpodivný, man."
307
697840
2040
A on: "Jo, je to opravdu divné."
11:52
But as soonjiž brzy as he said that,
his wholeCelý demeanorchování changedzměněna.
308
700800
2856
Ale jakmile to řekl, jeho
celé chování se změnilo.
11:55
It's as if he's puttinguvedení
all the doubtpochybovat on the floorpatro, podlaha, dno.
309
703680
2936
Jako by odložil všechny pochyby.
11:58
And he said, "Yeah, you can do this,
310
706640
1736
A řekl: "Klidně to udělejte,
12:00
just don't get too weirdpodivný."
311
708400
1256
jen to nepřehánějte."
12:01
(LaughterSmích)
312
709680
1416
(Smích)
12:03
So for the nextdalší hourhodina
I was the StarbucksStarbucks greeterpřivítání.
313
711120
2376
A tak jsem hodinu
vítal lidi ve Starbucks.
12:05
I said "hiAhoj" to everykaždý customerzákazník
that walkedchodil in,
314
713520
2136
Řekl jsem "dobrý den" každému,
kdo vešel,
12:07
and gavedal them holidayDovolená cheersZdravím.
315
715680
2376
a svátečně ho uvítal.
12:10
By the way, I don't know
what your careerkariéra trajectorytrajektorie is,
316
718080
2656
Mimochodem, nevím, kam se
ubírá vaše kariéra,
12:12
don't be a greeterpřivítání.
317
720760
1216
ale tohle nedělejte.
12:14
(LaughterSmích)
318
722000
1216
(Smích)
12:15
It was really boringnudný.
319
723240
1200
Bylo to opravdu nudné.
12:17
But then I foundnalezeno I could do this
because I mentioneduvedeno, "Is that weirdpodivný?"
320
725200
4936
Pak jsem zjistil, že tohle můžu dělat,
protože jsem zmínil: "Je to divné?"
12:22
I mentioneduvedeno the doubtpochybovat that he was havingmít.
321
730160
2136
Zmínil jsem obavu, kterou měl on sám.
12:24
And because I mentioneduvedeno, "Is that weirdpodivný?",
that meansprostředek I wasn'tnebyl weirdpodivný.
322
732320
3536
A protože jsem zmínil: "Je to divné?",
znamenalo to, že já nejsem divný.
12:27
That meansprostředek I was actuallyvlastně
thinkingmyslící just like him,
323
735880
2536
To znamená, že jsem vlastně
myslel stejně jako on,
12:30
seeingvidění this as a weirdpodivný thing.
324
738440
2376
nahlížel na tohle jako na něco divného.
12:32
And again, and again,
325
740840
1256
A znovu a znovu
12:34
I learnednaučil se that if I mentionzmínit se
some doubtpochybovat people mightmohl have
326
742120
3136
jsem se učil, že když zmíním obavu,
kterou mohou lidé mít,
12:37
before I askdotázat se the questionotázka,
327
745280
1816
předtím než se zeptám,
12:39
I gainedzískal theirjejich trustdůvěra.
328
747120
1256
získám jejich důvěru.
12:40
People were more likelypravděpodobně to say yes to me.
329
748400
1960
Lidé měli tendenci mi říct spíše ano.
12:42
And then I learnednaučil se
I could fulfillsplnit my life dreamsen ...
330
750800
3336
Naučil jsem se, že
si můžu splnit životní sen --
12:46
by askingptát se.
331
754160
1416
tím, že se zeptám.
12:47
You know, I camepřišel
from fourčtyři generationsgenerací of teachersučitelů,
332
755600
3096
Víte, pocházím ze čtyř
generací učitelů
12:50
and my grandmababička has always told me,
333
758720
2816
a moje babička mi vždy říkala
12:53
"Hey JiaJIA, you can do anything you want,
334
761560
2296
"Jio, můžeš dělat cokoliv chceš,
12:55
but it'dto by bylo be great
if you becamestal se a teacheručitel."
335
763880
2056
ale byla bych šťastná,
kdybys byl učitel."
12:58
(LaughterSmích)
336
765960
1416
(Smích)
12:59
But I wanted to be
an entrepreneurpodnikatel, so I didn't.
337
767400
2256
Ale já chtěl podnikat a
učitelem jsem se nestal.
13:01
But it has always been my dreamsen
to actuallyvlastně teachučit something.
338
769680
3376
Mým snem vždy bylo něco vyučovat.
13:05
So I said, "What if I just askdotázat se
339
773080
1816
Řekl jsem si: "Co kdybych se zeptal
13:07
and teachučit a collegevysoká škola classtřída?"
340
774920
2616
a vyučoval něco na vysoké škole?"
13:09
I livedžil in AustinAustin at the time,
341
777560
1456
V té době jsem žil v Austinu,
13:11
so I wentšel to UniversityUniverzita
of TexasTexas at AustinAustin,
342
779040
2056
šel jsem na Texaskou Univerzitu v Austinu,
13:13
and knockedzaklepal on professors'profesoři' doorsdveře
and said, "Can I teachučit your classtřída?"
343
781120
3216
zaklepal na dveře profesorovi a řekl:
"Můžu učit váš předmět?"
13:16
I didn't get anywherekdekoli
the first couplepár of timesčasy.
344
784360
2496
Prvních pár pokusů nikam nevedlo.
13:18
But because I didn't runběh --
I keptudržováno doing it --
345
786880
2496
Ale protože jsem neutekl --
snažil se dál --
13:21
and on the thirdTřetí try
the professorprofesor was very impressedohromen.
346
789400
3336
na třetí pokus
jsem udělal na profesora dojem.
13:24
He was like, "No one
has doneHotovo this before."
347
792760
2056
Řekl: "Nikdo nikdy nic takového neudělal."
13:26
And I camepřišel in preparedpřipravený
with powerpointsPowerPoints and my lessonlekce.
348
794840
4016
A já přišel připraven s prezentací.
13:30
He said, "WowWow, I can use this.
349
798880
2056
Řekl: "Výborně, tohle můžu použit.
13:33
Why don't you come back in two monthsměsíců?
I'll fitvejít se you in my curriculumosnovy."
350
800960
3336
Proč nepřijdete za dva měsíce?
Dám vás do svých osnov."
13:36
And two monthsměsíců laterpozději
I was teachingvýuka a classtřída.
351
804320
2096
A o dva měsíce později
jsem předmět vyučoval.
13:38
This is me -- you probablypravděpodobně can't see,
this is a badšpatný pictureobrázek.
352
806440
3256
Tohle jsem já -- pravděpodobně
mě nevidíte, je to špatná fotka.
13:41
You know, sometimesněkdy you get
rejectedzamítnuto by lightingosvětlení, you know?
353
809720
2776
Někdy dostanete
zamítnutí bleskem, víte co myslím?
13:44
(LaughterSmích)
354
812520
1200
(Smích)
13:46
But wowPáni --
355
814680
1216
Ale ty jo --
13:48
when I finisheddokončeno teachingvýuka that classtřída,
I walkedchodil out cryingpláč,
356
815920
2736
když jsem dopřednášel, odcházel
jsem v slzách,
13:50
because I thought
357
818680
1776
protože jsem myslel,
13:52
I could fulfillsplnit my life dreamsen
just by simplyjednoduše askingptát se.
358
820480
3296
že si můžu splnit sen jen pouhým dotazem.
13:55
I used to think I have to accomplishdosáhnout
all these things --
359
823800
2656
Myslel jsem si, že musím --
13:58
have to be a great entrepreneurpodnikatel,
or get a PhDPhD to teachučit --
360
826480
3616
být skvělý podnikatel, získat PhD,
abych mohl učit --
14:02
but no, I just askedzeptal se,
361
830120
1536
ale ne, pouze jsem se zeptal,
14:03
and I could teachučit.
362
831680
1200
a mohl jsem učit.
14:05
And in that pictureobrázek --
whichkterý you can't see --
363
833400
2376
A na té fotce,
kterou pořádně nevidíte,
14:07
I quotedcitovaný MartinMartin LutherLuther KingKrál JrJr.
364
835800
3296
jsem citoval Martina Luthera Kinga
Juniora.
14:11
Why? Because in my researchvýzkum I foundnalezeno
that people who really changezměna the worldsvět,
365
839120
4536
Proč? Protože v mém průzkumu jsem zjistil,
že lidé, kteří opravdu mění svět,
14:15
who changezměna the way we livežít
and the way we think,
366
843680
2936
kteří mění způsob, jakým žijeme
a jakým myslíme,
14:18
are the people who were metse setkal
with initialpočáteční and oftenčasto violentnásilný rejectionszamítnutí.
367
846640
4096
jsou lidé, kteří se na počátku setkali
s hrubým odmítnutím.
14:22
People like MartinMartin LutherLuther KingKrál JrJr.,
368
850760
2056
Lidé jako Martin Luther King, Jr.,
14:24
like MahatmaMaháradža GandhiGándhí, NelsonNelson MandelaMandela,
369
852840
2056
jako Mahatma Gandhi, Nelson Mandela,
14:27
or even JesusJežíš ChristKristus.
370
854920
1536
nebo třeba Ježíš Kristus.
14:28
These people did not
let rejectionodmítnutí definedefinovat them.
371
856480
3376
Tihle lidé nenechali, aby
odmítnutí určilo, kým jsou.
14:31
They let theirjejich ownvlastní reactionreakce
after rejectionodmítnutí definedefinovat themselvesoni sami.
372
859880
4160
Nechali svou vlastní reakci po odmítnutí,
aby určila, to, kým jsou.
14:37
And they embracedobjímaný rejectionodmítnutí.
373
864920
1560
Dokázali se s odmítnutím sžít.
14:39
And we don't have to be those people
to learnUčit se about rejectionodmítnutí,
374
867360
3216
Nemusíme být těmito lidmi,
abychom se naučili o odmítnutí.
14:42
but in my casepouzdro,
375
870600
1256
V mém případě,
14:43
rejectionodmítnutí was my cursekletba --
376
871880
2016
odmítnutí byla moje kletba,
14:46
was my boogeymanstrašák.
377
873920
1256
můj strašák.
14:47
It has botheredobtěžoval me my wholeCelý life
because I was runningběh away from it.
378
875200
4176
Obtěžovalo mě to celý můj život,
protože jsem od toho utíkal.
14:51
Then I startedzačal embracingobjímání it.
379
879400
1720
Pak jsem to začal přijímat.
14:53
I turnedobrátil se that into
the biggestnejvětší giftdar in my life.
380
881800
2720
Otočil jsem to ve svůj největší dar.
14:57
I startedzačal teachingvýuka people
how to turnotočit se rejectionszamítnutí into opportunitiespříležitostí.
381
885320
4456
Začal jsem učit lidi, jak
změnit odmítnutí v příležitost.
15:01
I use my blogblog, I use my talk,
382
889800
2016
Používám k tomu blog, přednášku,
15:03
I use the bookrezervovat I just publishedpublikováno,
383
891840
1896
knihu, kterou jsem právě publikoval,
15:05
and I'm even usingpoužitím technologytechnika to help
people overcomepřekonat theirjejich fearstrach of rejectionodmítnutí.
384
893760
4560
a dokonce vyvíjím technologii, která
pomůže lidem překonat strach z odmítnutí.
15:12
When you get rejectedzamítnuto in life,
385
900200
1736
Když jste v životě odmítnuti,
15:14
when you are facingčelí the nextdalší obstaclepřekážka,
386
901960
2216
když čelíte další překážce
15:16
or nextdalší failureselhání,
387
904200
2016
nebo dalšímu selhání,
15:18
considerzvážit the possibilitiesmožností.
388
906240
1816
zvažujte možnosti.
15:20
Don't runběh.
389
908080
1216
Neutíkejte.
15:21
If you just embraceobjetí them,
390
909320
1216
Pokud je přijmete,
15:22
they mightmohl becomestát your giftsdárkové předměty as well.
391
910560
2080
můžou se stát zrovna tak vašimi dary.
15:25
Thank you.
392
913160
1216
Děkuji vám.
15:26
(ApplausePotlesk)
393
914400
1960
(Potlesk)
Translated by Eliška Hojerová
Reviewed by Hana Stejskalová

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jia Jiang - Author, blogger, entrepreneur
Jia Jiang's journey through rejection revealed a world hidden in plain sight, where people are much kinder than we imagine.

Why you should listen

Jia Jiang is the owner of Rejection Therapy, a website that provides inspiration, knowledge and products for people to overcome their fear of rejection. He is also the CEO of Wuju Learning, a company that teaches people and trains organizations to become fearless through rejection training. In 2015, he authored a bestselling book, Rejection Proof: How I Beat Fear and Became Invincible Through 100 Days of Rejection.

Several years after Jiang began his career in the corporate world, he took a life-altering risk and stepped into the unknown world of entrepreneurship. His result was everyone's biggest fear: rejection. This was the catalyst that set Jiang on the path to his true calling.

To conquer the fear of rejection, Jiang embarked on a personal quest and started a blog, 100 Days of Rejection Therapy. His journey revealed a world that was hidden in plain sight -- a world where people are much kinder than we imagine. He discovered that rejection can be much less painful than we believe and that the fear of rejection is much more destructive than we know.

Jiang grew up in Beijing, China and migrated to the United States at age 16. He holds a Bachelor of Computer Science from Brigham Young University and a Master of Business Administration from Duke University.

More profile about the speaker
Jia Jiang | Speaker | TED.com