ABOUT THE SPEAKER
Jia Jiang - Author, blogger, entrepreneur
Jia Jiang's journey through rejection revealed a world hidden in plain sight, where people are much kinder than we imagine.

Why you should listen

Jia Jiang is the owner of Rejection Therapy, a website that provides inspiration, knowledge and products for people to overcome their fear of rejection. He is also the CEO of Wuju Learning, a company that teaches people and trains organizations to become fearless through rejection training. In 2015, he authored a bestselling book, Rejection Proof: How I Beat Fear and Became Invincible Through 100 Days of Rejection.

Several years after Jiang began his career in the corporate world, he took a life-altering risk and stepped into the unknown world of entrepreneurship. His result was everyone's biggest fear: rejection. This was the catalyst that set Jiang on the path to his true calling.

To conquer the fear of rejection, Jiang embarked on a personal quest and started a blog, 100 Days of Rejection Therapy. His journey revealed a world that was hidden in plain sight -- a world where people are much kinder than we imagine. He discovered that rejection can be much less painful than we believe and that the fear of rejection is much more destructive than we know.

Jiang grew up in Beijing, China and migrated to the United States at age 16. He holds a Bachelor of Computer Science from Brigham Young University and a Master of Business Administration from Duke University.

More profile about the speaker
Jia Jiang | Speaker | TED.com
TEDxMtHood

Jia Jiang: What I learned from 100 days of rejection

Jia Jiang: Wat ik leerde uit 100 dagen afwijzing

Filmed:
6,040,624 views

Jia Jiang begeeft zich stoutmoedig in een gebied waar velen van ons angst voor hebben: afwijzing. Door gedurende 100 dagen naar afwijzing te zoeken, vanaf het lenen van $100 van een vreemde tot het vragen om een extra hamburger in een restaurant, maakt Jiang zich ongevoelig voor de pijn en schaamte die afwijzing vaak brengt. In dat proces ontdekte hij dat gewoon vragen wat je wilt, mogelijkheden schept waar je het niet (meer) verwacht.
- Author, blogger, entrepreneur
Jia Jiang's journey through rejection revealed a world hidden in plain sight, where people are much kinder than we imagine. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
When I was sixzes yearsjaar oldoud,
0
760
1616
Toen ik zes jaar was,
00:14
I receivedontvangen my giftscadeaus.
1
2400
1240
kreeg ik mijn geschenken.
00:16
My first graderang teacherleraar
had this brilliantbriljant ideaidee.
2
4320
3456
Mijn leerkracht had een briljant idee.
00:19
She wanted us to experienceervaring
receivingontvangende giftscadeaus
3
7800
3336
Ze wilde ons de ervaring geven
van het ontvangen van geschenken,
maar ook de deugd
om elkaar complimenten te geven.
00:23
but alsoook learningaan het leren the virtuedeugd
of complimentingmijn complimenten te maken eachelk other.
4
11160
4000
00:27
So she had all of us
come to the frontvoorkant of the classroomklas,
5
15640
2896
We moesten allemaal
vooraan staan in de klas.
00:30
and she boughtkocht all of us giftscadeaus
and stackedgestapeld them in the cornerhoek.
6
18560
2976
Ze had voldoende geschenken gekocht
en opgestapeld in de hoek.
Ze zei: "Laat ons hier staan en
elk een compliment geven.
00:33
And she said,
7
21560
1216
00:34
"Why don't we just standstand here
and complimentcompliment eachelk other?
8
22800
2656
00:37
If you hearhoren your namenaam calledriep,
9
25480
1576
Als je je naam hoort,
00:39
go and pickplukken up your giftgift and sitzitten down."
10
27080
2200
haal dan je geschenk
en ga zitten."
00:42
What a wonderfulprachtig ideaidee, right?
11
30520
1480
Een geweldig idee, toch?
00:44
What could go wrongfout?
12
32880
1216
Wat kon er misgaan?
00:46
(LaughterGelach)
13
34120
1520
(Gelach)
00:48
Well, there were 40 of us to startbegin with,
14
36400
2056
Wel: we startten met 40
00:50
and everyelk time I heardgehoord
someone'siemands namenaam calledriep,
15
38480
2456
en elke keer ik iemands naam hoorde,
00:53
I would give out the heartiesthartelijke cheerCheer.
16
40960
1800
juichte ik heel luid.
00:55
And then there were 20 people left,
17
43280
2496
Toen waren er nog 20 kinderen over
00:57
and 10 people left,
18
45800
1776
nog 10
00:59
and fivevijf left ...
19
47600
1360
nog 5
01:01
and threedrie left.
20
49560
1376
nog 3 ...
01:03
And I was one of them.
21
50960
1200
En ik was een van hen.
01:04
And the complimentscomplimenten stoppedgestopt.
22
52720
1600
De complimenten stopten.
01:07
Well, at that momentmoment, I was cryinghuilen.
23
55560
2040
Op dat moment
was ik aan het huilen
01:10
And the teacherleraar was freakingverdomde out.
24
58600
2016
De leerkracht sloeg in paniek.
01:12
She was like, "Hey, would anyoneiedereen
say anything niceleuk about these people?"
25
60640
3656
Ze zei: "Wil iemand iets aardigs zeggen
over deze kinderen?"
(Gelach)
01:16
(LaughterGelach)
26
64319
1217
01:17
"No one? OK, why don't you
go get your giftgift and sitzitten down.
27
65560
2976
"Niemand? Ok, neem je geschenk
en ga zitten.
01:20
So behavezich gedragen nextvolgende yearjaar --
28
68560
1256
Wees braaf volgend jaar --
01:21
someoneiemand mightmacht say
something niceleuk about you."
29
69840
2096
iemand zou iets aardigs
over je kunnen zeggen."
01:24
(LaughterGelach)
30
71960
1760
(Gelach)
01:26
Well, as I'm describingbeschrijven this you,
31
74520
1616
Terwijl ik dit aan jullie vertel,
01:28
you probablywaarschijnlijk know
I rememberonthouden this really well.
32
76160
2376
besef je allicht dat ik me
dit zeer goed herinner.
01:30
(LaughterGelach)
33
78560
1600
(Gelach)
01:32
But I don't know who feltvoelde worseerger that day.
34
80800
2096
Ik weet niet wie er zich
slechter voelde die dag.
01:35
Was it me or the teacherleraar?
35
82920
2176
Ik of de leerkracht?
01:37
She mustmoet have realizedrealiseerde
that she turnedgedraaid a team-buildingteambuilding eventevenement
36
85120
3136
Ze moet zich gerealiseerd hebben dat ze
een teambuilding-moment
01:40
into a publicopenbaar roastgebraden
for threedrie six-year-oldszes-jarigen.
37
88280
2800
deed omslaan in een publieke vernedering
van drie zesjarigen.
01:43
And withoutzonder the humorhumor.
38
91800
1256
En zonder de humor.
01:45
You know, when you see
people get roastedgeroosterd on TVTV,
39
93080
2336
Als je mensen door de mangel
ziet halen op tv,
01:47
it was funnygrappig.
40
95440
1216
is het grappig.
01:48
There was nothing funnygrappig about that day.
41
96680
1858
Er was echter niets grappigs
aan die dag.
01:51
So that was one versionversie of me,
42
99320
3016
Dat was één versie van mij,
01:54
and I would diedood gaan to avoidvermijden
beingwezen in that situationsituatie again --
43
102360
3496
en ik sterf nog liever dan opnieuw
01:57
to get rejectedverworpen in publicopenbaar again.
44
105880
1880
die publieke afwijzing te voelen.
02:00
That's one versionversie.
45
108440
1456
Dat is één versie.
02:02
Then fast-forwardvooruitspoelen eightacht yearsjaar.
46
109920
2456
Acht jaar later
02:04
BillBill GatesGates camekwam to my hometownhometown --
47
112400
1976
kwam Bill Gates naar mijn stad,
02:06
BeijingBeijing, ChinaChina --
48
114400
1216
Bejing, China,
02:07
to speakspreken,
49
115640
1216
om er te spreken.
02:08
and I saw his messagebericht.
50
116880
1736
Ik zag zijn overtuigingen
02:10
I fellviel in love with that guy.
51
118640
2296
en ik werd verliefd op hem.
02:13
I thought, wowWauw,
I know what I want to do now.
52
120960
2896
Ik dacht: nu weet ik wat ik wil doen.
02:15
That night I wroteschreef a letterbrief to my familyfamilie
53
123880
2136
Die avond schreef ik een brief
aan mijn familie
02:18
tellingvertellen them: "By ageleeftijd 25,
54
126040
2296
dat ik op mijn 25e
02:20
I will buildbouwen the biggestgrootste
companybedrijf in the worldwereld-,
55
128360
2616
het grootste bedrijf ter wereld
zou gebouwd hebben,
02:23
and that companybedrijf will buykopen MicrosoftMicrosoft."
56
131000
1936
en dat bedrijf zou Microsoft opkopen.
02:25
(LaughterGelach)
57
132960
1896
(Gelach)
02:26
I totallyhelemaal embracedomarmd this ideaidee
of conqueringveroveren the worldwereld- --
58
134880
2616
Het idee om de wereld te veroveren,
had mij in zijn ban -- dominantie, juist?
02:29
dominationoverheersing, right?
59
137520
1200
02:31
And I didn't make this up,
I did writeschrijven that letterbrief.
60
139160
2816
Ik verzin dit niet,
ik schreef die brief echt.
02:34
And here it is --
61
142000
1336
Hier is hij.
02:35
(LaughterGelach)
62
143360
1976
(Gelach)
02:37
You don't have to readlezen this throughdoor --
63
145360
1816
Je hoeft niet alles te lezen.
02:39
(LaughterGelach)
64
147200
1776
(Gelach)
02:41
This is alsoook badslecht handwritinghandschrift,
but I did highlighthoogtepunt some keysleutel wordstekst.
65
149000
3240
Het is onduidelijk geschreven,
maar ik lichtte enkele woorden op.
02:45
You get the ideaidee.
66
153600
1216
Je snapt het.
02:46
(LaughterGelach)
67
154840
1776
(Gelach)
02:48
So ...
68
156640
1200
Dus ...
02:51
that was anothereen ander versionversie of me:
69
159280
2016
dat was een andere versie van mij:
02:53
one who will conquerveroveren the worldwereld-.
70
161320
1680
degene die de wereld zou veroveren.
02:55
Well, then two yearsjaar laterlater,
71
163880
1456
Twee jaar later,
02:57
I was presentedgepresenteerd with the opportunitykans
to come to the UnitedVerenigd StatesStaten.
72
165360
3936
kreeg ik de kans om naar de VS te gaan.
03:01
I jumpedsprong on it,
73
169320
1576
Ik sprong erop,
03:03
because that was
where BillBill GatesGates livedleefden, right?
74
170920
2216
want daar woonde Bill Gates!
03:05
(LaughterGelach)
75
173160
1216
(Gelach)
03:06
I thought that was the startbegin
of my entrepreneurondernemer journeyreis.
76
174400
2640
Ik dacht: dit wordt de start
van mijn ondernemerschap!
03:09
Then, fast-forwardvooruitspoelen anothereen ander 14 yearsjaar.
77
177680
2176
Snel 14 jaar vooruit.
03:11
I was 30.
78
179880
1416
Ik was 30.
03:13
NopeNope, I didn't buildbouwen that companybedrijf.
79
181320
2376
Nee, ik bouwde dat bedrijf niet,
03:15
I didn't even startbegin.
80
183720
1536
ik startte zelfs niet.
03:17
I was actuallywerkelijk a marketingafzet managermanager
for a FortuneFortuin 500 companybedrijf.
81
185280
3976
Ik werd marketingmanager
voor een Fortune 500-bedrijf.
03:21
And I feltvoelde I was stuckgeplakt;
82
189280
1616
Ik zat vast,
03:23
I was stagnantstagnerende.
83
190920
1200
ik stagneerde.
03:25
Why is that?
84
193080
1216
Waarom?
03:26
Where is that 14-year-old-jaar oud
who wroteschreef that letterbrief?
85
194320
2240
Waar is die tiener met zijn brief?
03:29
It's not because he didn't try.
86
197480
1477
Het is niet omdat ik niet probeerde.
03:31
It's because everyelk time I had a newnieuwe ideaidee,
87
199480
3056
Telkens ik een idee had,
03:34
everyelk time I wanted to try something newnieuwe,
88
202560
1976
elke keer ik iets nieuw probeerde,
03:36
even at work --
89
204560
1216
zelfs op het werk --
03:37
I wanted to make a proposalvoorstel,
90
205800
1736
als ik een voorstel wilde maken,
03:39
I wanted to speakspreken up
in frontvoorkant of people in a groupgroep --
91
207560
3536
als ik voor een groep wilde spreken,
03:43
I feltvoelde there was this constantconstante battlestrijd
92
211120
1816
voelde ik dit constante gevecht
03:45
betweentussen the 14-year-old-jaar oud
and the six-year-oldvan zes jaar oud.
93
212960
2776
tussen de tiener en de zesjarige.
03:47
One wanted to conquerveroveren the worldwereld- --
94
215760
2136
De ene wilde de wereld veroveren,
03:50
make a differenceverschil --
95
217920
1216
een verschil maken,
03:51
anothereen ander was afraidbang of rejectionafwijzing.
96
219160
2120
de andere had angst voor afwijzing.
03:54
And everyelk time that six-year-oldvan zes jaar oud wonwon.
97
221960
2520
Elke keer won de zesjarige,
03:57
And this fearangst even persistedblijven bestaan
after I startedbegonnen my owneigen companybedrijf.
98
225760
3976
en de angst bleef aanhouden
toen ik mijn eigen bedrijf stichtte
04:01
I mean, I startedbegonnen
my owneigen companybedrijf when I was 30 --
99
229760
3136
op mijn dertigste.
04:05
if you want to be BillBill GatesGates,
100
232920
1416
Als je Bill Gates wilt zijn,
04:06
you've got to startbegin
soonereerder or laterlater, right?
101
234360
2040
moet je op een of andere dag
toch starten, niet?
04:09
When I was an entrepreneurondernemer,
102
237080
2536
Toen ik ondernemer was,
04:11
I was presentedgepresenteerd
with an investmentinvestering opportunitykans,
103
239640
2896
kreeg ik de kans om een investering
te doen.
04:14
and then I was turnedgedraaid down.
104
242560
1800
en ik werd afgewezen.
04:17
And that rejectionafwijzing hurtpijn doen me.
105
245040
1736
De afwijzing deed pijn,
04:18
It hurtpijn doen me so badslecht
that I wanted to quitophouden right there.
106
246800
3600
zoveel pijn dat ik onmiddellijk wilde stoppen.
04:23
But then I thought,
107
251280
1216
Maar ik dacht:
04:24
hey, would BillBill GatesGates quitophouden
after a simpleeenvoudig investmentinvestering rejectionafwijzing?
108
252520
3840
zou Bill Gates stoppen na
een simpele afwijzing voor een investering?
04:29
Would any successfulgeslaagd
entrepreneurondernemer quitophouden like that?
109
256920
2856
Zou een ander succesvolle ondernemer
zo stoppen?
04:31
No way.
110
259800
1376
Absoluut niet.
04:33
And this is where it clickedgeklikt for me.
111
261200
1976
Daar maakte ik de klik.
04:35
OK, I can buildbouwen a better companybedrijf.
112
263200
1816
Ok, ik kan een beter bedrijf maken,
04:37
I can buildbouwen a better
teamteam or better productartikel,
113
265040
2216
ik kan een beter team en product maken,
04:39
but one thing for sure:
114
267280
1536
maar één ding is zeker:
04:40
I've got to be a better leaderleider.
115
268840
1856
ik moet een betere leider worden.
04:42
I've got to be a better personpersoon.
116
270720
1520
ik moet een beter mens worden.
04:44
I cannotkan niet let that six-year-oldvan zes jaar oud
keep dictatingdicteren my life anymoremeer.
117
272720
3376
Ik kan me niet blijvend laten dicteren
door een zesjarig kind.
04:48
I have to put him back in his placeplaats.
118
276120
2080
Ik moet hem terug
op zijn plaats zetten.
04:51
So this is where I wentgegaan onlineonline
and lookedkeek for help.
119
279000
2416
Ik zocht hulp online,
04:53
GoogleGoogle was my friendvriend.
120
281440
1256
met Google als mijn vriend.
04:54
(LaughterGelach)
121
282720
1136
(Gelach)
Ik zocht hoe ik angst voor afwijzing
kon overwinnen.
04:55
I searcheddoorzocht, "How do I overcomeoverwinnen
the fearangst of rejectionafwijzing?"
122
283880
2560
04:59
I camekwam up with a bunchbos
of psychologypsychologie articlesartikelen
123
286960
2856
Ik vond een hoop psychologische artikelen,
05:01
about where the fearangst
and painpijn are comingkomt eraan from.
124
289840
2856
over waar de angst en
de pijn vandaan komt.
05:04
Then I camekwam up with a bunchbos
of "rah-rahRah-Rah" inspirationalinspirerende articlesartikelen
125
292720
3296
Ik vond een hoop
inspirerende 'hoera'-artikelen
05:08
about "Don't take it personallypersoonlijk,
just overcomeoverwinnen it."
126
296040
2381
"Neem het niet persoonlijk
en overwin het gewoon."
05:11
Who doesn't know that?
127
299200
1656
Wie weet dat niet?
05:12
(LaughterGelach)
128
300880
1576
(Gelach)
05:14
But why was I still so scaredbang?
129
302480
2136
Waarom had ik nog steeds angst?
05:16
Then I foundgevonden this websitewebsite by luckgeluk.
130
304640
2016
Toen vond ik toevallig een website
05:18
It's calledriep rejectiontherapyrejectiontherapy.comcom.
131
306680
2376
rejectiontherapy.com
05:21
(LaughterGelach)
132
309080
2536
(Gelach)
05:23
"RejectionAfwijzing TherapyTherapie" was this gamespel
inventeduitgevonden by this CanadianCanadese entrepreneurondernemer.
133
311640
3936
'Afwijzingstherapie' is een spel uitgevonden
door de Canadese ondernemer
05:27
His namenaam is JasonJason ComelyKnappe.
134
315600
1696
Jason Comely.
05:29
And basicallyeigenlijk the ideaidee is for 30 daysdagen
you go out and look for rejectionafwijzing,
135
317320
5096
Zijn idee is om 30 dagen
de afwijzing op te zoeken,
05:34
and everyelk day get rejectedverworpen at something,
136
322440
2256
om elke dag voor iets afgewezen te worden
05:36
and then by the endeinde,
you desensitizedesensibiliseren yourselfjezelf from the painpijn.
137
324720
3520
en je zo ongevoelig te maken
voor de pijn.
05:41
And I lovedgeliefde that ideaidee.
138
329200
1696
Ik vond het geweldig!
05:43
(LaughterGelach)
139
330920
1536
(Gelach)
05:44
I said, "You know what?
I'm going to do this.
140
332480
2136
Ik dacht: dit ga ik doen!
05:46
And I'll feel myselfmezelf
gettingkrijgen rejectedverworpen 100 daysdagen."
141
334640
3016
Ik zal 100 dagen de afwijzing voelen.
05:49
And I camekwam up with my owneigen rejectionafwijzing ideasideeën,
142
337680
2416
Ik bedacht mijn eigen afwijzingsideeën,
05:52
and I madegemaakt a videovideo- blogblog out of it.
143
340120
2480
en maakte een vlog.
05:55
And so here'shier is what I did.
144
343600
1936
En zo gebeurde het.
05:57
This is what the blogblog lookedkeek like.
145
345560
2616
Zo zag het eruit.
06:00
Day One ...
146
348200
1200
Dag één
06:02
(LaughterGelach)
147
350000
1296
(Gelach)
06:03
BorrowLenen 100 dollarsdollars from a strangervreemdeling.
148
351320
3240
'Leen 100 Dollar Van Een Vreemde.'
06:07
So this is where I wentgegaan
to where I was workingwerkend.
149
355720
2736
Ik ging naar beneden waar ik werkte.
06:10
I camekwam downstairsbeneden
150
358480
1736
06:12
and I saw this biggroot guy
sittingzittend behindachter a deskbureau.
151
360240
2216
Ik zag een grote man,
zittend achter een bureau.
06:14
He lookedkeek like a securityveiligheid guardbewaker.
152
362480
1736
Hij zag eruit als een bewaker.
06:16
So I just approachedbenaderde him.
153
364240
1536
Ik benaderde hem.
06:17
And I was just walkingwandelen
154
365800
1736
Dat was de langste wandeling
die ik ooit in mijn leven maakte
06:19
and that was the longestlangste
walklopen of my life --
155
367560
2336
06:22
hairhaar- on the back
of my necknek standingstaand up,
156
369920
2136
Het haar in mijn nek stond rechtop,
06:24
I was sweatingzweten and my hearthart- was poundingstampende.
157
372080
2456
Ik zweette en mijn hart klopte
uit mijn borst.
06:26
And I got there and said,
158
374560
1216
Ik was er en vroeg:
06:27
"Hey, sirmijnheer, can I borrowlenen
100 dollarsdollars from you?"
159
375800
2656
"Meneer, kan ik 100 dollar van je lenen?"
06:30
(LaughterGelach)
160
378480
1336
(Gelach)
06:31
And he lookedkeek up, he's like, "No."
161
379840
1800
Hij keek op en zei: "Nee.
06:34
"Why?"
162
382640
1200
Waarom?"
06:36
And I just said, "No? I'm sorry."
163
384200
2296
Ik zei: "Nee? Sorry."
06:38
Then I turnedgedraaid around,
and I just ranrende.
164
386520
1715
Ik draaide me om en vluchtte.
(Gelach)
06:40
(LaughterGelach)
165
388259
1360
06:43
I feltvoelde so embarrassedin verlegenheid gebracht.
166
390960
1736
Ik voelde me zo beschaamd.
06:44
But because I filmedgefilmd myselfmezelf --
167
392720
1456
Maar omdat ik het filmde,
06:46
so that night I was watchingkijken
myselfmezelf gettingkrijgen rejectedverworpen,
168
394200
3136
zag ik 's avonds hoe bang ik was
voor de afwijzing.
06:49
I just saw how scaredbang I was.
169
397360
2096
06:51
I lookedkeek like this kidkind
in "The SixthZesde SenseZin."
170
399480
2456
Ik zag eruit als het kind uit
'The Sixth Sense.'
06:54
I saw deaddood people.
171
401960
1416
"Ik zag dode mensen."
06:55
(LaughterGelach)
172
403400
1616
(Gelach)
06:57
But then I saw this guy.
173
405040
1536
Toen zag ik die man.
06:58
You know, he wasn'twas niet that menacingdreigende.
174
406600
1896
Hij zag er niet zo bedreigend uit.
07:00
He was a chubbymollig, loveablelief guy,
175
408520
2376
Hij was een mollige, aardige kerel
07:03
and he even askedgevraagd me, "Why?"
176
410920
3456
En hij vroeg zelfs "Waarom"?
07:06
In factfeit, he inviteduitgenodigd me to explainuitleg geven myselfmezelf.
177
414400
2416
Hij nodigde mij uit om het uit te leggen.
07:08
And I could'vehad kunnen said manyveel things.
178
416840
1576
Ik had veel dingen kunnen zeggen.
07:10
I could'vehad kunnen explaineduitgelegd,
I could'vehad kunnen negotiatedonderhandeld.
179
418440
2296
Ik had het kunnen uitleggen,
onderhandelen.
07:12
I didn't do any of that.
180
420760
1440
Ik deed niets.
07:14
All I did was runrennen.
181
422680
1520
Enkel vluchten.
07:17
I feltvoelde, wowWauw, this is like
the microcosmmicrokosmos of my life.
182
425160
3160
Ik besefte dat dit de microkosmos
van mijn leven was.
07:21
EveryElke time I feltvoelde the slightestgeringste rejectionafwijzing,
183
428920
2536
Elke keer ik maar
de minste afwijzing voelde,
07:23
I would just runrennen as fastsnel as I could.
184
431480
2136
vluchtte ik zo snel ik kon.
07:25
And you know what?
185
433640
1256
En weet je wat?
07:27
The nextvolgende day, no matterer toe doen what happensgebeurt,
186
434920
1816
De volgende dag,
wat er ook gebeurde,
07:28
I'm not going to runrennen.
187
436760
1496
ik zou niet vluchten,
07:30
I'll stayverblijf engagedbezet.
188
438280
1200
ik zou doorzetten.
07:32
Day Two: RequestAanvraag a "burgerhamburger refillbijvullen."
189
440080
2056
Dag twee: 'Vraag Een Extra Hamburger'
07:34
(LaughterGelach)
190
442160
1976
(Gelach)
07:36
It's when I wentgegaan to a burgerhamburger jointgewricht,
191
444160
2296
Ik ging naar een hamburgertent.
07:38
I finishedgeëindigd lunchlunch,
and I wentgegaan to the cashierkassa and said,
192
446480
2496
Na de lunch vroeg ik aan de kassier:
07:41
"HiHallo, can I get a burgerhamburger refillbijvullen?"
193
449000
1576
"Kan ik een extra hamburger krijgen?"
07:42
(LaughterGelach)
194
450600
2176
(Gelach)
07:44
He was all confusedverward,
like, "What's a burgerhamburger refillbijvullen?"
195
452800
2456
Hij was in de war: "Een extra hamburger?"
07:47
(LaughterGelach)
196
455280
1256
(Gelach)
07:48
I said, "Well, it's just like
a drinkdrinken refillbijvullen but with a burgerhamburger."
197
456560
3656
Ik zei: "Ja, zoals een extra koffie,
een extra hamburger."
07:52
And he said, "Sorry,
we don't do burgerhamburger refillbijvullen, man."
198
460240
2496
Hij antwoordde:
"Sorry, daar doen we niet aan."
07:54
(LaughterGelach)
199
462760
1336
(Gelach)
07:56
So this is where rejectionafwijzing happenedgebeurd
and I could have runrennen, but I stayedverbleef.
200
464120
4056
Ik werd afgewezen en had kunnen vluchten,
maar ik bleef.
08:00
I said, "Well, I love your burgershamburgers,
201
468200
2136
Ik zei: "Ik houd van jullie hamburgers,
08:02
I love your jointgewricht,
202
470360
1416
en ik houd van jullie tent.
08:03
and if you guys do a burgerhamburger refillbijvullen,
203
471800
2096
Als jullie een extra hamburger
zouden geven,
08:06
I will love you guys more."
204
473920
1336
houd ik nog meer van jullie."
08:07
(LaughterGelach)
205
475280
1256
(Gelach)
08:08
And he said, "Well, OK,
I'll tell my managermanager about it,
206
476560
2616
Hij antwoordde:
"Ok, ik vraag het aan mijn manager,
08:11
and maybe we'llgoed do it,
but sorry, we can't do this todayvandaag."
207
479200
2976
en misschien doen we het,
maar vandaag niet."
08:14
Then I left.
208
482200
1416
Toen vertrok ik.
08:15
And by the way,
209
483640
1856
Tussen haakjes:
08:17
I don't think they'veze hebben
ever donegedaan burgerhamburger refillbijvullen.
210
485520
2256
ik denk niet dat ze al ooit
extra hamburgers gaven.
(Gelach)
08:19
(LaughterGelach)
211
487800
1216
Ze zijn er nog steeds,
denk ik.
08:21
I think they're still there.
212
489040
1560
Het leven-en-dood-gevoel
van de eerste keer,
08:23
But the life and deathdood feelinggevoel
I was feelinggevoel the first time
213
491160
3296
08:26
was no longerlanger there,
214
494480
1336
was er niet meer.
08:27
just because I stayedverbleef engagedbezet --
215
495840
1736
Enkel omdat ik doorzette,
08:29
because I didn't runrennen.
216
497600
1616
omdat ik niet vluchtte.
08:31
I said, "WowWow, great,
I'm alreadynu al learningaan het leren things.
217
499240
2360
Ik zei: "Geweldig, ik leer al bij!"
08:34
Great."
218
502520
1216
Dag drie: 'Bestel Olympische donuts'
08:35
And then Day ThreeDrie:
GettingKrijgen OlympicOlympisch DoughnutsDonuts.
219
503760
2200
08:38
This is where my life
was turnedgedraaid upsidebovenkant down.
220
506760
2520
Hier werd mijn leven op zijn kop gezet.
08:42
I wentgegaan to a KrispyKrispy KremeKreme.
221
510120
1616
Ik ging naar Krispy Kreme
een donutketen
08:43
It's a doughnutdonut shopwinkel
222
511760
1216
in het zuidoosten van de VS.
08:45
in mainlyhoofdzakelijk the SoutheasternZuidoost partdeel
of the UnitedVerenigd StatesStaten.
223
513000
2616
08:47
I'm sure they have some here, too.
224
515640
1856
Misschien zijn er hier ook.
08:49
And I wentgegaan in,
225
517520
1255
Daar vroeg ik
of ze mij donuts wilden maken
in de vorm van olympische symbolen.
08:50
I said, "Can you make me doughnutsdonuts
that look like OlympicOlympisch symbolssymbolen?
226
518799
3137
08:54
BasicallyIn principe, you interlinkINTERLINK
fivevijf doughnutsdonuts togethersamen ... "
227
521960
2896
Je linkt de donuts aan elkaar...
08:56
I mean there's no way
they could say yes, right?
228
524880
2240
Ik bedoel:
ze zou toch nooit ja zeggen, niet?
08:59
The doughnutdonut makermaker tooknam me so seriouslyernstig.
229
527640
2376
De donutmaker nam me zo serieus.
09:02
(LaughterGelach)
230
530040
1216
(Gelach)
09:03
So she put out paperpapier,
231
531280
1216
Ze haalt papier,
09:04
startedbegonnen jottingnoteren down
the colorskleuren and the ringsringen,
232
532520
2176
en begint de kleuren en ringen te tekenen.
09:06
and is like, "How can I make this?"
233
534720
2016
Ze vraagt zich af:
"Hoe kan ik dit maken?"
09:08
And then 15 minutesnotulen laterlater,
234
536760
1896
15 minuten later,
09:10
she camekwam out with a boxdoos
that lookedkeek like OlympicOlympisch ringsringen.
235
538680
3416
komt ze af met een doos
in de vorm van olympische ringen.
09:14
And I was so touchedaangeraakt.
236
542120
1656
Ik was ontroerd.
09:15
I just couldn'tkon het niet believe it.
237
543800
2136
Ik kon het niet geloven.
09:18
And that videovideo- got
over fivevijf millionmiljoen viewskeer bekeken on YoutubeYouTube.
238
545960
3760
De video kreeg 5 miljoen views op Youtube.
09:22
The worldwereld- couldn'tkon het niet believe that eithereen van beide.
239
550440
2096
De wereld kon het ook niet geloven.
09:24
(LaughterGelach)
240
552560
1520
(Gelach)
09:27
You know, because of that
I was in newspaperskranten,
241
555440
3216
Ik kwam ermee in de kranten,
09:30
in talk showsshows, in everything.
242
558680
1416
in talkshows, overal.
09:32
And I becamewerd famousberoemd.
243
560120
1496
Ik werd beroemd.
09:33
A lot of people
startedbegonnen writingschrift emailse-mails to me
244
561640
2136
Veel mensen begonnen me te e-mailen:
09:35
and sayinggezegde, "What you're
doing is awesomegeweldig."
245
563800
2536
"Wat je doet, is geweldig."
09:38
But you know, fameroem and notorietybekendheid
did not do anything to me.
246
566360
3536
Beroemd en bekend zijn, deden me niets.
09:42
What I really wanted to do was learnleren,
247
569920
1816
Ik wilde echt leren
en mezelf veranderen.
09:43
and to changeverandering myselfmezelf,
248
571760
1216
09:45
so I turnedgedraaid the restrust uit
of my 100 daysdagen of rejectionafwijzing
249
573000
2616
De volgende periode
van mijn 100 dagen afwijzing
09:47
into this playgroundspeelplaats --
250
575640
1896
werden mijn speelterrein en
09:49
into this researchOnderzoek projectproject.
251
577560
2136
mijn onderzoeksproject.
09:51
I wanted to see what I could learnleren.
252
579720
2080
Ik wilde zien wat ik kon leren.
09:54
And then I learnedgeleerd a lot of things.
253
582240
1776
En ik leerde heel veel.
09:56
I discoveredontdekt so manyveel secretsgeheimen.
254
584040
1576
Ik ontdekte veel geheimen.
09:57
For examplevoorbeeld, I foundgevonden if I just don't runrennen,
255
585640
2896
Ik ontdekte dat als ik niet vluchtte
bij afwijzing,
10:00
if I got rejectedverworpen,
256
588560
1256
10:01
I could actuallywerkelijk turnbeurt a "no" into a "yes,"
257
589840
2056
ik een 'nee' in een 'ja'
kon doen veranderen.
10:04
and the magicmagie wordwoord is, "why."
258
591920
1616
En het magische woord is
'waarom'.
10:05
So one day I wentgegaan to a stranger'sStranger's househuis,
I had this flowerbloem in my handhand-,
259
593560
4096
Op een dag stapte ik naar een willekeurig huis
met een bloem in mijn hand,
10:09
knockedklopte on the doordeur- and said,
260
597680
1416
klopte op de deur en zei:
10:11
"Hey, can I plantfabriek this flowerbloem
in your backyardachtererf?"
261
599120
2256
"Kan ik deze bloem
in je achtertuin planten?"
10:13
(LaughterGelach)
262
601400
1536
(Gelach)
10:15
And he said, "No."
263
602960
1720
Het antwoord was nee.
10:17
But before he could leavehet verlof I said,
264
605640
1736
Voor de man kon weggaan,
vroeg ik:
10:19
"Hey, can I know why?"
265
607400
1936
"Mag ik weten waarom?"
10:21
And he said, "Well, I have this doghond
266
609360
3056
"Ik heb een hond," zei hij
10:24
that would diggraven up
anything I put in the backyardachtererf.
267
612440
2336
"en die zou de bloem toch maar opgraven.
10:26
I don't want to wasteverspilling your flowerbloem.
268
614800
1656
Ik wil je bloem niet verkwisten.
10:28
If you want to do this,
go acrossaan de overkant the streetstraat and talk to ConnieConnie.
269
616480
3176
Als je dit echt wilt doen,
ga naar Connie, aan de overkant.
10:31
She loveshoudt flowersbloemen."
270
619680
1216
Ze houdt van bloemen."
10:33
So that's what I did.
271
620920
1216
Dus dat deed ik.
10:34
I wentgegaan acrossaan de overkant and knockedklopte
on Connie'sConnie's doordeur-.
272
622160
2056
Ik stak over en klopte op Connies deur.
10:36
And she was so happygelukkig to see me.
273
624240
1856
Ze was heel blij me te zien.
10:38
(LaughterGelach)
274
626120
1696
(Gelach)
10:39
And then halfvoor de helft an houruur laterlater,
275
627840
1376
En en half uur later
10:41
there was this flowerbloem
in Connie'sConnie's backyardachtererf.
276
629240
2056
stond er in Connies achtertuin een bloem.
10:43
I'm sure it lookslooks better now.
277
631320
1416
Ze ziet er nu zeker beter uit.
10:44
(LaughterGelach)
278
632760
1296
(Gelach)
10:46
But had I left
after the initialeerste rejectionafwijzing,
279
634080
2936
Was ik na de eerste afwijzing vertrokken,
10:49
I would'vewould've thought,
280
637040
1216
zou ik gedacht hebben,
10:50
well, it's because
the guy didn't trustvertrouwen me,
281
638280
2056
dat de man mij niet vertrouwde,
10:52
it's because I was crazygek,
282
640360
1216
of dat het was omdat ik gek was,
10:53
because I didn't dressjurk up well,
I didn't look good.
283
641600
2416
omdat ik niet goed genoeg gekleed was.
10:56
It was nonegeen of those.
284
644040
1216
Het was niets van dat alles.
10:57
It was because what I offeredaangeboden
did not fitpassen what he wanted.
285
645280
2696
Wat ik aanbood,
paste hem niet.
11:00
And he trustedvertrouwd me enoughgenoeg
to offeraanbod me a referralverwijzing,
286
648000
2256
Hij vertrouwde mij genoeg
voor een verwijzing,
11:02
usinggebruik makend van a salesverkoop termtermijn.
287
650280
1656
om een verkoopterm te gebruiken.
11:04
I convertedgeconverteerd a referralverwijzing.
288
651960
1520
Ik zette een verwijzing om.
11:06
Then one day --
289
654560
1216
Op een dag --
11:07
and I alsoook learnedgeleerd that I can
actuallywerkelijk say certainzeker things
290
655800
2896
en ik leerde ook dat ik iets kon zeggen
om het tij te keren
11:10
and maximizemaximaliseren my chancekans to get a yes.
291
658720
1936
en mijn kansen op succes te vergroten.
11:12
So for examplevoorbeeld,
one day I wentgegaan to a StarbucksStarbucks,
292
660680
2216
Zo ging ik op een dag naar Starbucks
11:15
and askedgevraagd the managermanager,
"Hey, can I be a StarbucksStarbucks greeterGreeter?"
293
662920
3576
en vroeg de manager
of ik zijn Starbucks-begroeter mocht zijn.
11:18
He was like, "What's a StarbucksStarbucks greeterGreeter?"
294
666520
2376
"Starbucks-begroeter?" vroeg hij.
11:21
I said, "Do you know
those WalmartWalmart greetersGreeters/nl?
295
668920
2096
"Ja, je kent wellicht
de Walmart-begroeters?
11:23
You know, those people who say
'hi''Hallo' to you before you walklopen in the storeop te slaan,
296
671040
3416
De mensen die 'hallo' zeggen
als je de winkel binnenkomt,
en ervoor zorgen dat je niet steelt.
11:26
and make sure you
don't stealstelen stuffspul, basicallyeigenlijk?
297
674480
2216
11:28
I want to give a WalmartWalmart experienceervaring
to StarbucksStarbucks customersklanten."
298
676720
3136
Ik wil de Walmart-ervaring naar
de Starbucksklanten brengen."
11:31
(LaughterGelach)
299
679880
1456
(Gelach)
11:33
Well, I'm not sure
that's a good thing, actuallywerkelijk --
300
681360
3000
Ik weet niet of het iets goed is,
11:37
ActuallyEigenlijk, I'm prettymooi sure
it's a badslecht thing.
301
685600
2496
ik ben er zeker van
dat het geen goed idee is.
11:40
And he was like, "Oh" --
302
688120
2056
En hij zegt: "Oh" --
11:42
yeah, this is how he lookedkeek,
his namenaam is EricEric --
303
690200
2256
Ja, zo keek hij, Eric --
11:44
and he was like, "I'm not sure."
304
692480
1576
Hij twijfelde:
"Ik ben niet zeker."
11:46
This is how he was hearinggehoor me. "Not sure."
305
694080
2056
Hij voelde mijn twijfel aan.
11:48
Then I askvragen him, "Is that weirdvreemd?"
306
696160
1656
"Vind je het gek?" vroeg ik.
11:49
He's like, "Yeah, it's really weirdvreemd, man."
307
697840
2040
Hij weer: "Ja, man, echt gek."
11:52
But as soonspoedig as he said that,
his wholegeheel demeanorgedrag changedveranderd.
308
700800
2856
Zodra hij dit gezegd had,
veranderde zijn hele houding.
11:55
It's as if he's puttingzetten
all the doubttwijfel on the floorverdieping.
309
703680
2936
Alsof zijn twijfel als sneeuw
voor de zon wegsmolt
11:58
And he said, "Yeah, you can do this,
310
706640
1736
"Je mag het doen,
12:00
just don't get too weirdvreemd."
311
708400
1256
doe gewoon niet te gek."
12:01
(LaughterGelach)
312
709680
1416
(Gelach)
12:03
So for the nextvolgende houruur
I was the StarbucksStarbucks greeterGreeter.
313
711120
2376
Het volgende uur was ik
de Starbucks-begroeter.
12:05
I said "hiHoi" to everyelk customerklant
that walkedwandelde in,
314
713520
2136
Ik zei 'hallo' tegen elke klant
12:07
and gavegaf them holidayvakantie cheersCheers.
315
715680
2376
en wenste hen fijne feesten.
12:10
By the way, I don't know
what your careercarrière trajectorytraject is,
316
718080
2656
Tussen haakjes: ik weet niet
welke carrière je wil,
12:12
don't be a greeterGreeter.
317
720760
1216
maar wordt geen begroeter.
12:14
(LaughterGelach)
318
722000
1216
(Gelach)
12:15
It was really boringsaai.
319
723240
1200
Het is heel saai.
12:17
But then I foundgevonden I could do this
because I mentionedvermeld, "Is that weirdvreemd?"
320
725200
4936
Ik leerde dat ik dit kon doen
omdat ik het benoemde als 'gek'.
12:22
I mentionedvermeld the doubttwijfel that he was havingmet.
321
730160
2136
Ik benoemde zijn twijfel
12:24
And because I mentionedvermeld, "Is that weirdvreemd?",
that meansmiddelen I wasn'twas niet weirdvreemd.
322
732320
3536
en dat betekende dat ik niet gek was.
12:27
That meansmiddelen I was actuallywerkelijk
thinkinghet denken just like him,
323
735880
2536
Het betekende dat we hetzelfde dachten,
12:30
seeingziend this as a weirdvreemd thing.
324
738440
2376
dat het gek was.
12:32
And again, and again,
325
740840
1256
En steeds opnieuw
12:34
I learnedgeleerd that if I mentionnoemen
some doubttwijfel people mightmacht have
326
742120
3136
leerde ik dat als ik de twijfel
van mensen benoemde,
12:37
before I askvragen the questionvraag,
327
745280
1816
voor ik de vraag stelde,
12:39
I gainedopgedaan theirhun trustvertrouwen.
328
747120
1256
ik hun vertrouwen won.
12:40
People were more likelywaarschijnlijk to say yes to me.
329
748400
1960
Ik kreeg meer ja's.
12:42
And then I learnedgeleerd
I could fulfillvervullen my life dreamdroom ...
330
750800
3336
Toen leerde ik dat ik mijn levensdroom
kon waarmaken
12:46
by askingvragen.
331
754160
1416
door te vragen.
12:47
You know, I camekwam
from fourvier generationsgeneraties of teachersleraren,
332
755600
3096
Ik kom van vier generaties leerkrachten,
12:50
and my grandmagrootmoeder has always told me,
333
758720
2816
en mijn grootmoeder vertelde me altijd
12:53
"Hey JiaJia, you can do anything you want,
334
761560
2296
dat ik alles kon worden wat ik wilde,
maar dat het geweldig zou zijn
als ik leerkracht werd.
12:55
but it'dHet zou be great
if you becamewerd a teacherleraar."
335
763880
2056
12:58
(LaughterGelach)
336
765960
1416
(Gelach)
12:59
But I wanted to be
an entrepreneurondernemer, so I didn't.
337
767400
2256
Maar ik wilde ondernemer worden.
13:01
But it has always been my dreamdroom
to actuallywerkelijk teachonderwijzen something.
338
769680
3376
Toch droomde ik er altijd van
iets te kunnen doorgeven.
13:05
So I said, "What if I just askvragen
339
773080
1816
Ik bedacht: wat als ik
13:07
and teachonderwijzen a collegecollege classklasse?"
340
774920
2616
een les aan de universiteit zou geven?
13:09
I livedleefden in AustinAustin at the time,
341
777560
1456
Ik leefde toen in Austin
13:11
so I wentgegaan to UniversityUniversiteit
of TexasTexas at AustinAustin,
342
779040
2056
en stapte naar
de Universiteit Austin Texas,
13:13
and knockedklopte on professors'professoren doorsdeuren
and said, "Can I teachonderwijzen your classklasse?"
343
781120
3216
klopte op de deur van een prof
en vroeg ik les mocht geven.
13:16
I didn't get anywhereoveral
the first couplepaar of timestijden.
344
784360
2496
Ik kwam nergens de eerste keren.
13:18
But because I didn't runrennen --
I keptgehouden doing it --
345
786880
2496
Ik vluchtte niet
en vroeg het steeds opnieuw.
13:21
and on the thirdderde try
the professorprofessor was very impressedonder de indruk.
346
789400
3336
De derde keer was de prof
heel erg onder de indruk.
13:24
He was like, "No one
has donegedaan this before."
347
792760
2056
"Niemand deed dit ooit," zei hij.
13:26
And I camekwam in preparedbereid
with powerpointsPowerPoints and my lessonles.
348
794840
4016
Ik kwam goed voorbereid
met een powerpoint en mijn les.
13:30
He said, "WowWow, I can use this.
349
798880
2056
Hij zei: "Ik kan dit gebruiken.
13:33
Why don't you come back in two monthsmaanden?
I'll fitpassen you in my curriculumleerplan."
350
800960
3336
Kom binnen twee maanden terug.
Ik neem je op in het lessenpakket."
13:36
And two monthsmaanden laterlater
I was teachingonderwijs a classklasse.
351
804320
2096
Twee maanden later
gaf ik mijn les.
13:38
This is me -- you probablywaarschijnlijk can't see,
this is a badslecht pictureafbeelding.
352
806440
3256
Dit ben ik, moeilijk te zien
op de slechte foto.
13:41
You know, sometimessoms you get
rejectedverworpen by lightingverlichting, you know?
353
809720
2776
Soms wordt je afgewezen door licht.
13:44
(LaughterGelach)
354
812520
1200
(Gelach)
13:46
But wowWauw --
355
814680
1216
Maar wow --
13:48
when I finishedgeëindigd teachingonderwijs that classklasse,
I walkedwandelde out cryinghuilen,
356
815920
2736
aan het einde van de les,
liep ik huilend naar buiten,
13:50
because I thought
357
818680
1776
want ik dacht
13:52
I could fulfillvervullen my life dreamdroom
just by simplyeenvoudigweg askingvragen.
358
820480
3296
dat ik mijn levensdroom kon vervullen
door gewoon te vragen.
13:55
I used to think I have to accomplishbereiken
all these things --
359
823800
2656
Vroeger dacht ik dat ik
allerlei moest bereikt hebben
13:58
have to be a great entrepreneurondernemer,
or get a PhDPhD to teachonderwijzen --
360
826480
3616
ondernemer zijn,
een diploma hebben om les te geven --
14:02
but no, I just askedgevraagd,
361
830120
1536
Nee, ik vroeg het gewoon,
14:03
and I could teachonderwijzen.
362
831680
1200
en ik kon lesgeven.
14:05
And in that pictureafbeelding --
whichwelke you can't see --
363
833400
2376
Op de foto zie je
14:07
I quotedgeciteerd MartinMartin LutherLuther KingKoning JrJr.
364
835800
3296
een quote van Martin Luther King Jr.
14:11
Why? Because in my researchOnderzoek I foundgevonden
that people who really changeverandering the worldwereld-,
365
839120
4536
Omdat ik ontdekte dat mensen
die écht de wereld
14:15
who changeverandering the way we liveleven
and the way we think,
366
843680
2936
en onze manier van denken en leven
veranderen,
14:18
are the people who were metleerde kennen
with initialeerste and oftenvaak violentgewelddadig rejectionsafwijzingen.
367
846640
4096
mensen zijn die oorspronkelijk
en vaak gewelddadig werden afgewezen.
14:22
People like MartinMartin LutherLuther KingKoning JrJr.,
368
850760
2056
Mensen zoals Martin Luther King, Jr.
14:24
like MahatmaMahatma GandhiGandhi, NelsonNelson MandelaMandela,
369
852840
2056
Mahatma Gandhi, Nelson Mandela,
14:27
or even JesusJezus ChristChristus.
370
854920
1536
of zelfs Jezus Christus.
14:28
These people did not
let rejectionafwijzing definebepalen them.
371
856480
3376
Deze mensen lieten afwijzing
niet hun leven bepalen.
14:31
They let theirhun owneigen reactionreactie
after rejectionafwijzing definebepalen themselveszich.
372
859880
4160
Hun eigen reactie op afwijzing
bepaalde hun leven.
14:37
And they embracedomarmd rejectionafwijzing.
373
864920
1560
Ze omarmden afwijzing.
14:39
And we don't have to be those people
to learnleren about rejectionafwijzing,
374
867360
3216
We moeten die mensen niet zijn
om te leren over afwijzing
14:42
but in my casegeval,
375
870600
1256
In mijn geval
14:43
rejectionafwijzing was my cursevloek --
376
871880
2016
was afwijzing mijn vloek,
14:46
was my boogeymanBoogeyman.
377
873920
1256
mijn boeman.
14:47
It has botheredlastig gevallen me my wholegeheel life
because I was runninglopend away from it.
378
875200
4176
Ik had er gans mijn leven last van
omdat ik ervoor vluchtte.
14:51
Then I startedbegonnen embracingomarmen it.
379
879400
1720
Ik leerde het te omarmen,
14:53
I turnedgedraaid that into
the biggestgrootste giftgift in my life.
380
881800
2720
en draaide het om
tot het grootste geschenk in mijn leven.
14:57
I startedbegonnen teachingonderwijs people
how to turnbeurt rejectionsafwijzingen into opportunitieskansen.
381
885320
4456
Ik begon mensen te leren
hoe ze afwijzing in kansen konden omzetten.
15:01
I use my blogblog, I use my talk,
382
889800
2016
Ik gebruik mijn blog, mijn voordrachten,
15:03
I use the bookboek I just publishedgepubliceerd,
383
891840
1896
het boek dat ik net gepubliceerd heb
15:05
and I'm even usinggebruik makend van technologytechnologie to help
people overcomeoverwinnen theirhun fearangst of rejectionafwijzing.
384
893760
4560
en technologie waarmee mensen hun angst
voor afwijzing kunnen overwinnen.
15:12
When you get rejectedverworpen in life,
385
900200
1736
Als je afgewezen wordt,
15:14
when you are facinggeconfronteerd the nextvolgende obstacleobstakel,
386
901960
2216
als je voor het volgende obstakel staat,
15:16
or nextvolgende failuremislukking,
387
904200
2016
of de volgende struikelblok,
15:18
consideroverwegen the possibilitiesmogelijkheden.
388
906240
1816
bekijk de mogelijkheden.
15:20
Don't runrennen.
389
908080
1216
Loop niet weg.
15:21
If you just embraceomhelzing them,
390
909320
1216
Omarm het.
15:22
they mightmacht becomeworden your giftscadeaus as well.
391
910560
2080
Het kunnen ook je geschenken worden.
15:25
Thank you.
392
913160
1216
Dank je.
15:26
(ApplauseApplaus)
393
914400
1960
(Applaus)
Translated by Christel Foncke
Reviewed by Rik Delaet

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jia Jiang - Author, blogger, entrepreneur
Jia Jiang's journey through rejection revealed a world hidden in plain sight, where people are much kinder than we imagine.

Why you should listen

Jia Jiang is the owner of Rejection Therapy, a website that provides inspiration, knowledge and products for people to overcome their fear of rejection. He is also the CEO of Wuju Learning, a company that teaches people and trains organizations to become fearless through rejection training. In 2015, he authored a bestselling book, Rejection Proof: How I Beat Fear and Became Invincible Through 100 Days of Rejection.

Several years after Jiang began his career in the corporate world, he took a life-altering risk and stepped into the unknown world of entrepreneurship. His result was everyone's biggest fear: rejection. This was the catalyst that set Jiang on the path to his true calling.

To conquer the fear of rejection, Jiang embarked on a personal quest and started a blog, 100 Days of Rejection Therapy. His journey revealed a world that was hidden in plain sight -- a world where people are much kinder than we imagine. He discovered that rejection can be much less painful than we believe and that the fear of rejection is much more destructive than we know.

Jiang grew up in Beijing, China and migrated to the United States at age 16. He holds a Bachelor of Computer Science from Brigham Young University and a Master of Business Administration from Duke University.

More profile about the speaker
Jia Jiang | Speaker | TED.com