ABOUT THE SPEAKER
Ari Wallach - Futurist
Ari Wallach helps leaders more consciously and ethically shape tomorrow.

Why you should listen

Ari Wallach challenges the perception that "the future" is solely a technology-fueled project occurring at some far off point in time. By exploring the underpinnings of civilizational potential over the ages he shows the future is actually manifesting right now -- and that it is very much human.

Wallach founded Synthesis Corp. in 2008 with the belief that individuals, organizations and leaders have more power to shape what comes next than they realize. Synthesis Corp. has created and built full-scale future focused innovation labs and strategies for organizations ranging from CNN and the US State Department to Auburn Seminary and the Pew Research Center. Most recently, Wallach and his team created and launched the global innovation lab for the UN Refugee Agency as well as their US focused The Hive. As founder of Fast Company magazine's "FastCo Futures with Ari Wallach," Wallach convenes and hosts conversations with world-changing thinkers and doers focused on future-proofing their business.

His original Longpath essay in Wired magazine about the need to move beyond short-termism to ensure social progress brought Wallach to the forefront of conversations in the sustainability, urban planning and long-range forecasting sectors. As an adjunct Professor at Columbia University, Wallach lectures on the impact of technology on intertemporally resilient public policy and democratic institution building. 

In the summer of 2017, Longpath will launch as a networked action-tank focused on helping individuals and organizational leaders make critical decisions that take into account transgenerational impact.

More profile about the speaker
Ari Wallach | Speaker | TED.com
TEDxMidAtlantic

Ari Wallach: 3 ways to plan for the (very) long term

Ari Wallach: 3 måder at planlægge (meget) langsigtet

Filmed:
2,239,183 views

Vi tager i øget grad beslutninger baseret på kortsigtede mål og gevinster -- en tilgang der gør fremtiden mere uvis og mindre sikker. Hvordan kan vi lære at tænke på og planlægge for en bedre fremtid på den lange-sigt ... som, børnebørn-skala lang sigt? Ari Wallach deler tre taktikker for at tænke udover det øjeblikkelige.
- Futurist
Ari Wallach helps leaders more consciously and ethically shape tomorrow. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So I've been "futuringfuturing,"
whichhvilken is a termsemester I madelavet up --
0
800
3376
Så jeg har "fremudsagt,"
hvilket er et udtryk jeg fandt på --
00:16
(LaughterLatter)
1
4200
1256
(Latter)
00:17
about threetre secondssekunder agosiden.
2
5480
1216
for omkring tre sekunder siden.
00:18
I've been futuringfuturing for about 20 yearsflere år,
3
6720
2816
Jeg har fremudsagt for omkring 20 år,
00:21
and when I first startedstartede,
I would sitsidde down with people,
4
9560
3336
og da jeg først begyndte,
ville jeg sætte mig ned med folk,
00:24
and say, "Hey,
let's talk 10, 20 yearsflere år out."
5
12920
2896
og sige,
"Hej, lad os tale 10, 20 år frem."
00:27
And they'dde ville say, "Great."
6
15840
1776
Og de ville sige, "Fedt."
00:29
And I've been seeingat se that time horizonhorisont
7
17640
2496
Og jeg har set den tidshorisont
00:32
get shorterkortere and shorterkortere
8
20160
2056
blive kortere og kortere
00:34
and shorterkortere,
9
22240
1616
og kortere,
00:35
so much so that I metmødte
with a CEOADMINISTRERENDE DIREKTØR two monthsmåneder agosiden
10
23880
3376
så meget, at jeg mødtes med en CEO
to måneder siden,
00:39
and I said -- we startedstartede
our initialinitial conversationsamtale.
11
27280
2376
og jeg sagde --
vi er påbegyndt vores første samtale.
00:41
He goesgår, "I love what you do.
I want to talk about the nextNæste sixseks monthsmåneder."
12
29680
3736
Han siger, "Jeg elsker hvad du gør.
Jeg vil gerne tale om de næste seks måneder."
00:45
(LaughterLatter)
13
33440
1600
(Latter)
00:48
We have a lot of problemsproblemer
that we are facingover.
14
36040
3136
Vi står overfor en masse problemer.
00:51
These are civilizational-scalecivilisatorisk-skala problemsproblemer.
15
39200
2720
Disse er problemer på civilisatorisk-skala.
00:55
The issueproblem thoughselvom is,
16
43520
1440
Problemet er dog,
00:57
we can't solveløse them
17
45600
1696
at vi ikke kan løse dem
00:59
usingved brug af the mentalmental modelsmodeller
that we use right now
18
47320
2576
ved at bruge de mentale modeller
vi bruger lige nu
01:01
to try and solveløse these problemsproblemer.
19
49920
1576
for at prøve at løse disse problemer.
01:03
Yes, a lot of great
technicalteknisk work is beingvære doneFærdig,
20
51520
2656
En masse teknisk arbejde bliver lavet,
01:06
but there is a problemproblem that
we need to solveløse for a prioripriori, before,
21
54200
5376
men der er et problem vi bliver nødt
til at løse på forhånd,
01:11
if we want to really
movebevæge sig the needlenål on those bigstor problemsproblemer.
22
59600
2800
hvis vi gerne vil flytte på
de store problemer.
01:15
"Short-termismKortsigtethed."
23
63160
1736
"Kortsigtethed."
01:16
Right? There's no marchesmarcher.
There's no braceletsarmbånd.
24
64920
2456
Ikke? Der er ingen marcher.
Der er ingen armbånd.
01:19
There's no petitionsandragender that you can signskilt
to be againstmod short-termismkortsigtethed.
25
67400
3856
Der er ingen andragender du kan tegne
for at være imod kortsigtethed.
01:23
I triedforsøgt to put one up, and no one signedunderskrevet.
26
71280
2816
Jeg prøvede at sætte en op,
men ingen underskrev.
01:26
It was weirdmærkelig.
27
74120
1216
Det var underligt.
01:27
(LaughterLatter)
28
75360
1200
(Latter)
01:29
But it preventsforhindrer us from doing so much.
29
77280
3016
Men det forhindrer os i at gøre så meget.
01:32
Short-termismKortsigtethed, for manymange reasonsgrunde,
30
80320
2696
Kortsigtethed, af mange årsager,
01:35
has pervadedgennemsyrede everyhver
nookNook and crannysprække of our realityvirkelighed.
31
83040
2896
har gennemtrængt hver en afkrog
af vores virkelighed.
01:37
I just want you to take a secondanden
32
85960
1576
Jeg vil gerne ha at i tager et sekund
01:39
and just think about an issueproblem
that you're thinkingtænker, workingarbejder on.
33
87560
3816
og bare tænke på et problem
i overvejer at arbejde på.
01:43
It could be personalpersonlig, it could be at work
34
91400
1976
Det kan være personligt,
det kan være på arbejdet
01:45
or it could be
move-the-needleFlyt nål worldverden stuffting og sager,
35
93400
2056
eller det kan være
verdenssituations problemer,
01:47
and think about
how farlangt out you tendtendens to think
36
95480
2336
og tænk på hvor langt ud
i kommer til at tænke,
01:49
about the solutionløsning setsæt for that.
37
97840
2520
omkring løsningen på det.
01:53
Because short-termismkortsigtethed preventsforhindrer the CEOADMINISTRERENDE DIREKTØR
38
101920
4416
Fordi kortsigtethed forhindrer CEO'en
01:58
from buyingat købe really
expensivedyrt safetysikkerhed equipmentudstyr.
39
106360
2640
i at købe virkelig dyrt sikkerhedsudstyr.
02:01
It'llDet vil hurtgøre ondt the bottombund linelinje.
40
109920
1976
Det vil gøre ondt på bundlinjen.
02:03
So we get the DeepwaterDeepwater HorizonHorisonten.
41
111920
1800
Så vi får Dybvands Horisonten.
02:06
Short-termismKortsigtethed preventsforhindrer teacherslærere
42
114400
2736
Kortsigtethed forhindrer lærere
02:09
from spendingudgifter qualitykvalitet
one-on-oneOne-on-One time with theirderes studentsstuderende.
43
117160
3536
i at bruge en-til-en kvalitetstid
med deres elever.
02:12
So right now in AmericaAmerika,
44
120720
2136
Så lige nu i Amerika,
02:14
a highhøj schoolskole studentstuderende
dropsdråber out everyhver 26 secondssekunder.
45
122880
2840
dropper en high school elev ud hvert 26. sekund.
02:19
Short-termismKortsigtethed preventsforhindrer CongressKongressen --
46
127360
2736
Kortsigtethed forhindrer Kongressen --
02:22
sorry if there's anyonenogen som helst
in here from CongressKongressen --
47
130120
2616
undskyld hvis der er nogen her
fra Kongressen --
02:24
(LaughterLatter)
48
132760
1536
(Latter)
02:26
or not really that sorry --
49
134320
2056
eller ikke så meget --
02:28
(LaughterLatter)
50
136400
2216
(Latter)
02:30
from puttingsætte moneypenge
into a realægte infrastructureinfrastruktur billregning.
51
138640
3176
fra at putte penge ind i et rigtigt
infrastrukturalt lovforslag.
02:33
So what we get
is the I-35W bridgebro collapsebryder sammen
52
141840
2616
Så hvad vi får er I-35W bro-kollapset
02:36
over the MississippiMississippi a few yearsflere år agosiden,
53
144480
1816
over Misissippi-floden et par år tilbage,
02:38
13 killeddræbt.
54
146320
1200
13 døde.
02:40
It wasn'tvar ikke always like this.
We did the PanamaPanama CanalCanal.
55
148760
2760
Det har ikke altid været sådan her.
Vi byggede Panama Kanalen.
02:44
We prettysmuk much
have eradicatedudryddet globalglobal poliopolio.
56
152600
2256
Vi har stort set udryddet global polio.
02:46
We did the transcontinentaltranskontinentale railroadjernbane,
the MarshallMarshall PlanPlanen.
57
154880
2800
Vi byggede den trans kontinentale jernbane,
Marshall Planen.
02:50
And it's not just bigstor, physicalfysisk
infrastructureinfrastruktur problemsproblemer and issuesproblemer.
58
158560
3800
Og det er ikke bare store, fysiske
infrastruktur problemer og udfordringer.
02:54
Women'sKvinders suffragevalgret, the right to votestemme.
59
162920
1896
Kvinders valgret, retten til at stemme.
02:56
But in our short-termistkort-termist time,
60
164840
2776
Men i vores kortsigtetheds tid,
02:59
where everything seemsser ud til to happenske right now
61
167640
2496
hvor alting virker til at ske lige nu,
03:02
and we can only think out
pastforbi the nextNæste tweettweet or timelinetidslinje poststolpe,
62
170160
4496
og hvor vi kun kan tænke frem til
det næste tweet eller forside-opslag,
03:06
we get hyper-reactionaryHyper-reaktionære.
63
174680
2016
så bliver hyper-reaktionær.
03:08
So what do we do?
64
176720
1280
Så hvad gør vi?
03:10
We take people who are fleeingflygter
theirderes war-tornkrigshærgede countryLand,
65
178880
3256
Vi tager folk som flygter fra deres
krigs-hærdede land,
03:14
and we go after them.
66
182160
1256
og vi går efter dem.
03:15
We take low-levellaveste-niveau- drugmedicin offenderslovovertrædere,
and we put them away for life.
67
183440
3616
Vi tager små kriminelle stof forbrydere
og sætter dem væk på livstid.
03:19
And then we buildbygge McMansionsMcMansions
withoutuden even thinkingtænker
68
187080
2376
Og så bygger vi kæmpe Mansions
uden overhovedet at tænke
03:21
about how people are going
to get betweenmellem them and theirderes jobjob.
69
189480
2866
på hvordan folk nogensinde får
råd til dem med deres job.
03:24
It's a quickhurtig bucksorteper.
70
192370
1480
Det er en hurtig sorteper.
03:26
Now, the realityvirkelighed is,
for a lot of these problemsproblemer,
71
194760
2336
Realiteten er,
at for mange af disse problemer,
03:29
there are some technicalteknisk fixesrettelser,
72
197120
2776
der er nogle tekniske løsninger,
03:31
a lot of them.
73
199920
1216
mange af dem.
03:33
I call these technicalteknisk fixesrettelser
sandbagsandsæk strategiesstrategier.
74
201160
3536
Jeg kalder disse tekniske løsninger,
sandpose strategier.
03:36
So you know there's a stormstorm comingkommer,
75
204720
1696
Så i ved at der er en storm på vej,
03:38
the leveedæmning is brokengået i stykker,
no one'sman er put any moneypenge into it,
76
206440
2736
dæmningen er ødelagt,
ingen har kastet penge efter den,
03:41
you surroundomgive your home with sandbagssandsække.
77
209200
1816
i omgiver jeres hjem med sandposer.
03:43
And guessgætte what? It worksarbejder.
78
211040
1800
Og gæt hvad? Det virker.
03:46
StormStorm goesgår away,
the watervand levelniveau goesgår down,
79
214600
2016
Stormen forsvinder,
vandstanden går ned,
03:48
you get ridRID of the sandbagssandsække,
80
216640
1376
i skiller jer af med sandposerne,
03:50
and you do this stormstorm
after stormstorm after stormstorm.
81
218040
2520
og i gør dette storm efter storm
efter storm.
03:53
And here'sher er the insidioussnigende thing.
82
221920
1480
Og her er den lumske ting.
03:56
A sandbagsandsæk strategystrategi
83
224120
1896
En sandpose strategi
03:58
can get you reelectedgenvalgt.
84
226040
1200
kan få dig genvalgt.
04:00
A sandbagsandsæk strategystrategi
85
228320
1376
En sandpose strategi
04:01
can help you make your quarterlykvartalsvis numbersnumre.
86
229720
1960
kan hjælpe dig med at nå dine kvartal numre.
04:06
Now, if we want to movebevæge sig forwardfrem
87
234240
2976
Så, hvis du gerne vil bevæge dig fremad
04:09
into a differentforskellige futurefremtid
than the one we have right now,
88
237240
2776
ind i en anden fremtid end den vi har lige nu,
04:12
because I don't think we'vevi har hithit --
89
240040
2056
for jeg tror ikke vi har ramt --
04:14
2016 is not peakspids civilizationcivilisation.
90
242120
1976
2016 er ikke top civilisationen.
04:16
(LaughterLatter)
91
244120
1336
(Latter)
04:17
There's some more we can do.
92
245480
1776
Der er mere vi kan gøre.
04:19
But my argumentargument is that unlessmed mindre we shiftflytte
our mentalmental modelsmodeller and our mentalmental mapsKort
93
247280
4616
Men mit argument er, at medmindre vi
ændre vores mentale modeller og vores mentale kort
04:23
on how we think about the shortkort,
94
251920
2336
på hvordan vi tænker om kortsigtet,
04:26
it's not going to happenske.
95
254280
1696
så sker det ikke.
04:28
So what I've developedudviklede sig
is something calledhedder "longpathlongpath,"
96
256000
2976
Så hvad jeg har udviklet er noget
der hedder "langbane,"
04:31
and it's a practiceøve sig.
97
259000
1736
og det er en øvelse.
04:32
And longpathlongpath isn't
a kindvenlig of one-and-doneen-og-done exercisedyrke motion.
98
260760
3936
Og langbane er ikke en slags
én gang-færdig øvelse.
04:36
I'm sure everyonealle sammen here
at some pointpunkt has doneFærdig an off-siteoff-site
99
264720
2696
Jeg er sikker på, at alle her
på ét tidspunkt har lavet et off-site
04:39
with a lot of Post-ItPost-It notesnoter
and whiteboardswhiteboards,
100
267440
2096
med en masse Post-It noter og
tavler,
04:41
and you do --
101
269560
2896
og i laver --
04:44
no offenselovovertrædelse to the consultantskonsulenter
in here who do that --
102
272480
2456
ingen fornærmelse mod konsulenterne
herinde som gør det --
04:46
and you do a long-termlangsigtet planplan,
103
274960
1616
og i laver en lang-sigtet plan,
04:48
and then two weeksuger latersenere,
everyonealle sammen forgetsglemmer about it.
104
276600
2440
og to uger efter,
glemmer alle om den.
04:52
Right? Or a weekuge latersenere.
If you're luckyheldig, threetre monthsmåneder.
105
280640
3200
Ikke? Eller en uge efter.
Hvis i er heldige, tre måneder.
04:56
It's a practiceøve sig because
it's not necessarilynødvendigvis a thing that you do.
106
284840
3576
Det er en øvelse for det er ikke
nødvendigvis en ting i gør.
05:00
It's a processbehandle where you have
to revisitGense differentforskellige waysmåder of thinkingtænker
107
288440
3776
Det er en proces hvor du bliver nødt til
at blive ved med at tænke i forskellige baner
05:04
for everyhver majorstørre decisionafgørelse
that you're workingarbejder on.
108
292240
2416
for hvér større beslutning du arbejder på.
05:06
So I want to go throughigennem
those threetre waysmåder of thinkingtænker.
109
294680
2480
Så jeg vil gerne gennemgå disse tre måder
at tænke på.
05:09
So the first: transgenerationaltransgenerationel thinkingtænker.
110
297960
2560
Den første: transgenerationel tænkning.
05:13
I love the philosophersfilosoffer:
111
301360
2216
Jeg elsker filosofferne:
05:15
PlatoPlaton, SocratesSocrates, HabermasHabermas, HeideggerHeidegger.
112
303600
1816
Plato, Sokrates, Habermas, Heidegger.
05:17
I was raisedhævet on them.
113
305440
1200
Jeg er opdraget om dem.
05:20
But they all did one thing
114
308040
1936
Men de gjorde alle én ting
05:22
that didn't actuallyrent faktisk seemsynes like a bigstor dealdel
115
310000
1976
der faktisk ikke virkede som noget særligt
05:24
untilindtil I really startedstartede
kindvenlig of looking into this.
116
312000
2336
indtil jeg virkelig begyndte
at grave ned i det.
05:26
And they all tooktog,
117
314360
1816
Og de tog alle,
05:28
as a unitenhed of measuremåle
for theirderes entirehel realityvirkelighed
118
316200
2896
som en måleenhed for hele deres virkelighed
05:31
of what it meantbetød to be virtuousdydige and good,
119
319120
1953
for hvad det betød at værre dydig og god,
05:33
the singleenkelt lifespanlevetid,
120
321880
1200
den ene livstid,
05:35
from birthfødsel to deathdød.
121
323960
1200
for fødsel til død.
05:37
But here'sher er a problemproblem with these issuesproblemer:
122
325640
2056
Men her er et problem med
disse ploblemstillinger:
05:39
they stackstak up on toptop of us,
123
327720
1416
de stabler sig oven på os,
05:41
because the only way we know
how to do something good in the worldverden
124
329160
3136
fordi den eneste måde vi ved
hvordan man gør noget godt i verden
05:44
is if we do it betweenmellem
our birthfødsel and our deathdød.
125
332320
2216
er hvis vi gør det imellem vores fødsel
og død
05:46
That's what we're programmedprogrammeret to do.
126
334560
1696
Det er hvad vi er programmeret til.
05:48
If you go to the self-helpselvhjælp sectionafsnit
in any bookstoreboghandel,
127
336280
2456
Hvis du går til selv-hjælp sektionen
i enhver bog butik,
05:50
it's all about you.
128
338760
1240
det er alt omkring dig.
05:53
WhichSom is great,
129
341400
1856
Hvilket er godt,
05:55
unlessmed mindre you're dealingbeskæftiger
with some of these majorstørre issuesproblemer.
130
343280
2920
medmindre du har med nogle af disse
store problemstillinger at gøre.
05:59
And so with transgenerationaltransgenerationel thinkingtænker,
131
347960
2440
Så med transgenerationel tænknin,
06:03
whichhvilken is really kindvenlig of
transgenerationaltransgenerationel ethicsetik,
132
351280
2656
hvilket virkelig er transgenerationel etik,
06:05
you're ablei stand to expandudvide
how you think about these problemsproblemer,
133
353960
3616
du er istand til at udvide hvordan du
tænker omkring disse problemer,
06:09
what is your rolerolle
in helpinghjælpe to solveløse them.
134
357600
2760
hvad er din rolle
i at hjælpe med at løse dem.
06:13
Now, this isn't something that just has to
be doneFærdig at the SecuritySikkerhed CouncilRådet chamberkammer.
135
361720
4160
Det er ikke noget der bare skal gøres
ved Sikkerhedsrådets afdeling.
06:18
It's something that you can do
in a very kindvenlig of personalpersonlig way.
136
366480
3256
Det er noget du kan gøre
på meget personlig vis.
06:21
So everyhver onceenkelt gang in a while, if I'm luckyheldig,
my wifekone and I like to go out to dinneraftensmad,
137
369760
4416
Så i ny og næ, hvis jeg er heldig, tager
min kone og jeg ud og spiser,
06:26
and we have threetre childrenbørn
underunder the agealder of sevensyv.
138
374200
3256
og vi har tre børn under syv år.
06:29
So you can imagineforestille
it's a very peacefulfredelig, quietrolige mealmåltid.
139
377480
2429
Så i kan forestille jer, at det er et
fredfyldt, stille måltid.
06:31
(LaughterLatter)
140
379933
1203
(Latter)
06:33
So we sitsidde down and literallybogstaveligt talt
all I want to do is just eatspise and chillChill,
141
381160
5576
Så vi sidder ned og bogstaveligt talt,
alt jeg vil er at spise og chille,
06:38
and my kidsbørn have a completelyfuldstændig
and totallyhelt differentforskellige ideaide
142
386760
2656
og mine børn har en totalt og komplet
anden idé
06:41
of what we're going to be doing.
143
389440
1576
af hvad vi skal lave.
06:43
And so my first ideaide
144
391040
2336
Så min første idé
06:45
is my sandbagsandsæk strategystrategi, right?
145
393400
1896
er min sandpose strategi, ikke?
06:47
It's to go into my pocketlomme
and take out the iPhoneiPhone
146
395320
2336
Det er at gå ned i min lomme og tage
min Iphone frem
06:49
and give them "FrozenFrosne"
147
397680
1456
og give dem "Frozen"
06:51
or some other bestsellingbestseller gamespil thing.
148
399160
2960
eller nogle andre bedst-sælgende spil ting.
06:55
And then I stop
149
403240
3696
Og så stopper jeg
06:58
and I have to kindvenlig of put on
this transgenerationaltransgenerationel thinkingtænker capkasket.
150
406960
4576
og jeg bliver nødt til at putte denne
transgenerationelle tænke kasket på.
07:03
I don't do this in the restaurantrestaurant,
because it would be bizarrebizarre,
151
411560
2976
Jeg gør det ikke i restauranten, for det
ville være bizart,
07:06
but I have to --
152
414560
1296
men jeg bliver nødt --
07:07
I did it onceenkelt gang, and that's how
I learnedlærte it was bizarrebizarre.
153
415880
2616
Jeg gjorde det én gang og derfor lærte
jeg det var bizart.
07:10
(LaughterLatter)
154
418520
1016
(Latter)
07:11
And you have to kindvenlig of think,
"OK, I can do this."
155
419560
4120
Og du bliver nødt til at tænke,
"OK, jeg kan gøre det."
07:16
But what is this teachingundervisning them?
156
424440
1720
Men hvad lære det dem?
07:19
So what does it mean
if I actuallyrent faktisk bringtage med some paperpapir
157
427480
2616
Så hvad betyder det, hvis jeg faktisk
medbringer noget papir
07:22
or engageengagere with them in conversationsamtale?
158
430120
1736
eller engagerer med dem i en samtale?
07:23
It's hardhårdt. It's not easylet,
and I'm makingmaking this very personalpersonlig.
159
431880
2856
Det svært. Det ikke nemt, og jeg gør det
meget personligt.
07:26
It's actuallyrent faktisk more traumatictraumatisk
160
434760
1376
Det faktisk mere traumatisk
07:28
than some of the bigstor issuesproblemer
that I work on in the worldverden --
161
436160
2736
end nogle af de store problemstillinger
jeg arbejder med i verden --
07:30
entertainingunderholdende my kidsbørn at dinneraftensmad.
162
438920
1840
underholde mine børn ved bordet.
07:33
But what it does is it connectsforbinder them
here in the presenttil stede with me,
163
441560
3136
Men hvad det gør er at det forbinder dem
til nuet med mig,
07:36
but it alsoogså --
164
444720
1256
men det gør også --
07:38
and this is the cruxsagens kerne
of transgenerationaltransgenerationel thinkingtænker ethicsetik --
165
446000
3456
og dette er kernen af transgenerationel
tænkning etik --
07:41
it setssæt them up to how they're
going to interactinteragere with theirderes kidsbørn
166
449480
3296
Det lære dem hvordan de skal
interagerer med deres børn
07:44
and theirderes kidsbørn and theirderes kidsbørn.
167
452800
2080
and deres børn og deres børn.
07:48
SecondAnden, futuresfutures thinkingtænker.
168
456360
1680
Anden, fremtids tænkning.
07:50
When we think about the futurefremtid,
169
458680
1976
Når vi tænker på fremtiden,
07:52
10, 15 yearsflere år out,
170
460680
1240
10, 15 år frem,
07:54
give me a visionvision of what the futurefremtid is.
171
462920
1858
giv mig en vision af hvad fremtiden er.
07:58
You don't have to give it to me,
but think in your headhoved.
172
466000
2656
I behøver ikke give det til mig,
men tænk i dit hovedet.
08:00
And what you're probablysandsynligvis going to see
173
468680
2136
Og hvad du sikker vil se
08:02
is the dominantdominerende culturalkulturel lenslinse
174
470840
1816
er den dominante kulturalle linse
08:04
that dominatesdominerer our thinkingtænker
about the futurefremtid right now:
175
472680
3056
der dominerer vores tænkning
omkring fremtiden lige nu:
08:07
technologyteknologi.
176
475760
1200
teknologi.
08:09
So when we think about the problemsproblemer,
177
477840
1736
Så når vi tænker omkring problemerne,
08:11
we always put it throughigennem
a technologicalteknologisk lenslinse,
178
479600
2176
vi tager det altid igennem en teknologisk
linse,
08:13
a tech-centricTech-centreret, a techno-utopiatechno-utopia,
and there's nothing wrongforkert with that,
179
481800
3256
a teknisk-centreret, en techno-utopisk,
og der er intet galt med det,
08:17
but it's something that we have to
really think deeplydybt about
180
485080
3296
men det er noget vi virkelig
skal tænke dybt over
08:20
if we're going to movebevæge sig
on these majorstørre issuesproblemer,
181
488400
2856
hvis vi skal flytte på disse store
problemstillinger,
08:23
because it wasn'tvar ikke always like this. Right?
182
491280
2056
Fordi det har ikke altid været sådan her.
Right?
08:25
The ancientsgamles had theirderes way of thinkingtænker
183
493360
2640
Oldtiden havde deres måde at tænke
08:28
about what the futurefremtid was.
184
496840
1520
omkring hvad fremtiden var.
08:31
The ChurchKirke definitelyhelt bestemt had theirderes ideaide
of what the futurefremtid could be,
185
499640
4896
Kirken havde bestemt deres idé
om hvad fremtiden kunne være,
08:36
and you could actuallyrent faktisk paybetale your way
into that futurefremtid. Right?
186
504560
2936
og du kunne faktisk betale din vej
ind i fremtiden. Right?
08:39
And luckilyheldigvis for humanitymenneskelighed,
187
507520
1936
Og heldigvis for menneskeheden,
08:41
we got the scientificvidenskabelig revolutionrevolution.
188
509480
2136
fik vi den videnskabelige revolution.
08:43
From there, we got the technologyteknologi,
189
511640
1656
Derfra, vi fik teknologien,
08:45
but what has happenedskete --
190
513320
1656
men hvad er der sket --
08:47
And by the way, this is not a critiquekritik.
191
515000
2360
Og forresten, dette er ikke en kritik.
08:50
I love technologyteknologi.
192
518320
2376
Jeg elsker teknologi.
08:52
Everything in my househus talksforedrag back to me,
193
520720
1935
Alt i mit hus snakker tilbage til mig,
08:54
from my childrenbørn
to my speakershøjttalere to everything.
194
522679
2177
fra mine børn til mine højtalere
til alting.
08:56
(LaughterLatter)
195
524880
2816
(Latter)
08:59
But we'vevi har abdicatedabdicerede the futurefremtid
from the highhøj priestspræster in RomeRom
196
527720
5696
Men vi har fralagt fremtiden fra de høje
præster i Rom
09:05
to the highhøj priestspræster of SiliconSilicium ValleyDalen.
197
533440
3080
til de høje præster af Silicon Valley.
09:09
So when we think, well,
how are we going to dealdel with climateklima
198
537880
3336
Så når vi tænker, nå,
hvordan skal vi behandle klima
09:13
or with povertyfattigdom or homelessnesshjemløshed,
199
541240
1576
eller fattigdom eller hjemløshed,
09:14
our first reactionreaktion is to think about it
throughigennem a technologyteknologi lenslinse.
200
542840
3120
vores første reaktion er at tænke om det
gennem vores teknologiske linse.
09:19
And look, I'm not advocatingfortaler for
that we go to this guy.
201
547080
4616
Og hør, jeg foreslår ikke at vi går til
denne fyr.
09:23
I love JoelJoel, don't get me wrongforkert,
202
551720
1920
I jeg elsker Joel, misforstå mig ikke,
09:26
but I'm not sayingordsprog we go to JoelJoel.
203
554400
1656
men jeg siger ikke vi går til Joel.
09:28
What I'm sayingordsprog is we have to rethinkgenoverveje
204
556080
1816
Hvad jeg siger er at vi bliver nødt
til at gentænke
09:29
our basegrundlag assumptionantagelse about
only looking at the futurefremtid in one way,
205
557920
4776
vores basale antagelse om kun at kigge
på fremtiden på en måde,
09:34
only looking at it
throughigennem the dominantdominerende lenslinse.
206
562720
2136
kun at kigge på det gennem den dominante
linse.
09:36
Because our problemsproblemer
are so bigstor and so vastlangt
207
564880
2176
For vores problemer er så store og bredde
09:39
that we need to openåben ourselvesos selv up.
208
567080
2816
at vi bliver nødt til at åbne os op.
09:41
So that's why I do everything in my powerstrøm
not to talk about the futurefremtid.
209
569920
3720
Så derfor gør jeg alting i min magt til
ikke at snakke om fremtiden.
09:46
I talk about futuresfutures.
210
574320
1720
Jeg snakker om fremtider.
09:48
It opensåbner the conversationsamtale again.
211
576920
1736
Det åbner samtalen igen.
09:50
So when you're sittingsidder and thinkingtænker
212
578680
2456
Så når du sidder og tænker
09:53
about how do we movebevæge sig forwardfrem
on this majorstørre issueproblem --
213
581160
3176
om hvordan vi rykker fremad på
dette store problem --
09:56
it could be at home,
214
584360
1536
det kunne være derhjemme,
09:57
it could be at work,
215
585920
1976
det kunne være på arbejde,
09:59
it could be again on the globalglobal stagescene --
216
587920
2856
det kunne igen være på en global scene --
10:02
don't cutskære yourselfdig selv off from thinkingtænker
about something beyondud over technologyteknologi as a fixrette op
217
590800
4416
snyd ikke dig selv for at tænke udover
teknologien som en løsning
10:07
because we're more concernedberørte
about technologicalteknologisk evolutionudvikling right now
218
595240
3536
for vi er mere bekymrede om teknologisk
evolution lige nu
10:10
than we are about moralmoralsk evolutionudvikling.
219
598800
2136
end vi er om moral evolution.
10:12
And unlessmed mindre we fixrette op for that,
220
600960
2016
Og med mindre vi fixer det,
10:15
we're not going to be ablei stand
to get out of short-termismkortsigtethed
221
603000
2576
bliver vi ikke istand til at komme ud af
kortsigtethed
10:17
and get to where we want to be.
222
605600
1816
og komme til hvor vi gerne vil være.
10:19
The finalendelige, telosTelos thinkingtænker.
This comeskommer from the Greekgræsk rootrod.
223
607440
2760
Den sidste, telos tænkning.
Dette kommer fra den Græske rod.
10:22
UltimateUltimative aimsigte and ultimateultimative purposeformål.
224
610680
2256
Ultimativ mål og ultimativ mening.
10:24
And it's really askingspørger one questionspørgsmål:
225
612960
2360
Og det er virkelig at spørge et spørgsmål:
10:28
to what endende?
226
616120
1200
til hvilken ende?
10:30
When was the last time
you askedspurgt yourselfdig selv: To what endende?
227
618280
3016
Hvornår var sidste gang du spurgte
dig selv: Til hvilken ende?
10:33
And when you askedspurgt yourselfdig selv that,
how farlangt out did you go?
228
621320
3800
Og da du spurgte dig selv det,
hvor langt ud gik du?
10:37
Because long isn't long enoughnok anymorelængere.
229
625640
3000
Forbi langt er ikke langt nok længere.
10:41
ThreeTre, fivefem yearsflere år doesn't cutskære it.
230
629560
1896
Tre, fem år gør det ikke.
10:43
It's 30, 40, 50, 100 yearsflere år.
231
631480
2280
Det er 30, 40, 50, 100 år.
10:46
In Homer'sHomers epicEpic, "The OdysseyOdyssé,"
232
634800
2216
I Homer's epik, "The Odyssey."
10:49
OdysseusOdysseus had the answersvar to his "what endende."
233
637040
3056
Oddyseus havde svaret til hans
"hvilken ende."
10:52
It was IthacaIthaka.
234
640120
1400
Det var Ithaca.
10:53
It was this bolddristig visionvision
of what he wanted --
235
641880
2096
Det var en dristig vision af hvad
han ville --
10:56
to returnVend tilbage to PenelopePenelope.
236
644000
1376
at returnerer til Penelope.
10:57
And I can tell you,
because of the work that I'm doing,
237
645400
2616
Og jeg kan fortælle jer,
på grund af det arbejde jeg laver,
11:00
but alsoogså you know it intuitivelyintuitivt --
we have lostfaret vild our IthacaIthaka.
238
648040
2856
men i ved det også intuitivt --
vi har mistet vores Ithaca.
11:02
We have lostfaret vild our "to what endende,"
so we stayBliv on this hamsterhamster wheelhjul.
239
650920
3536
Vi har mistet vores "til hvilken ende,"
så vi bliver i dette hamster hjul.
11:06
And yes, we're tryingforsøger
to solveløse these problemsproblemer,
240
654480
2176
Og ja, vi prøver at løse disse problemer,
11:08
but what comeskommer after we solveløse the problemproblem?
241
656680
2840
Men hvad kommer efter vi løser problemet?
11:12
And unlessmed mindre you definedefinere what comeskommer after,
people aren'ter ikke going to movebevæge sig.
242
660160
3240
Og medmindre du definerer hvad der kommer
efter, så rykker folk sig ikke.
11:16
The businessesvirksomheder --
this isn't just about businessforretning --
243
664400
2416
Firmaerne --
dette er ikke bare omkring firmaerne --
11:18
but the businessesvirksomheder that do consistentlykonsekvent,
who breakpause out of short-termismkortsigtethed
244
666840
3336
men firmaerne der konsekvent bryder
ud af kortsigtethed
11:22
not surprisinglyoverraskende
are family-runfamiliedrevne businessesvirksomheder.
245
670200
2016
er ikke overraskende
familie-drevne firmaer.
11:24
They're transgenerationaltransgenerationel. They're telosTelos.
They think about the futuresfutures.
246
672240
3576
De er transgenerationelle. De er telos.
De tænker på fremtiden.
11:27
And this is an adannonce for PatekPatek PhilippePhilippe.
They're 175 yearsflere år oldgammel,
247
675840
3696
Og dette er en reklame for Patek Philippe.
De er 175 år gamle,
11:31
and what's amazingfantastiske
is that they literallybogstaveligt talt embodylegemliggøre
248
679560
3056
og hvad der er fantastisk er at de
bogstaveligt legemliggør
11:34
this kindvenlig of longpathianlongpathian sensefølelse
in theirderes brandmærke,
249
682640
2816
denne form for langsigtet fornuft
i deres mærke,
11:37
because, by the way,
you never actuallyrent faktisk ownegen a PatekPatek PhilippePhilippe,
250
685480
2896
fordi, forresten, så ejer du faktisk
aldrig en Patek Philippe,
11:40
and I definitelyhelt bestemt won'tvil ikke --
251
688400
1576
og jeg vil bestemt ikke --
11:42
(LaughterLatter)
252
690000
1016
(Latter)
11:43
unlessmed mindre somebodyen eller anden wants to just
throwkaste 25,000 dollarsdollars on the stagescene.
253
691040
3000
medmindre nogen bare vil kaste
25,000 dollars på scenen.
11:46
You merelyblot look after it
for the nextNæste generationgeneration.
254
694064
3200
Du passer på det for den næste generation.
11:50
So it's importantvigtig that we rememberHusk,
255
698840
2456
Så det er vigtigt at vi husker,
11:53
the futurefremtid, we treatbehandle it like a nounnavneord.
256
701320
3136
fremtiden, vi behandler den som et navneord.
11:56
It's not. It's a verbudsagnsord.
257
704480
2256
Det er det ikke. Det er et udsagnsord.
11:58
It requireskræver actionhandling.
258
706760
1256
Det kræver handling.
12:00
It requireskræver us to pushskubbe into it.
259
708040
1816
Det kræver vi skubber ind i det.
12:01
It's not this thing that washesvasker over us.
260
709880
1936
Det er ikke denne ting der skyller
ind over os.
12:03
It's something that we
actuallyrent faktisk have totalTotal controlkontrollere over.
261
711840
2656
Det er noget vi faktisk har kontrol over.
12:06
But in a short-termkort sigt societysamfund,
we endende up feelingfølelse like we don't.
262
714520
2896
Men i et kortsigtet samfund, vi ender
med at føle vi ikke har.
12:09
We feel like we're trappedfanget.
263
717440
1336
Vi føler som om vi er fanget.
12:10
We can pushskubbe throughigennem that.
264
718800
1200
Vi kan komme over det.
12:14
Now I'm getting more comfortablekomfortabel
265
722000
2440
Nu bliver jeg mere komfortabel
12:17
in the factfaktum that at some pointpunkt
266
725200
2240
i det fact, at på et tidspunkt
12:20
in the inevitableuundgåelige futurefremtid,
267
728360
1280
i den uundgåelige fremtid,
12:23
I will die.
268
731000
1200
vil jeg dø.
12:25
But because of these newny waysmåder
of thinkingtænker and doing,
269
733240
4096
Men pga. disse nye måder at tænke og gøre,
12:29
bothbegge in the outsideuden for worldverden
and alsoogså with my familyfamilie at home,
270
737360
3936
både i den ydre verden men også
med min familie derhjemme,
12:33
and what I'm leavingforlader my kidsbørn,
I get more comfortablekomfortabel in that factfaktum.
271
741320
3136
og hvad jeg forlader mine børn,
bliver jeg mere komfortabel i det faktum.
12:36
And it's something that a lot of us
are really uncomfortableubehageligt with,
272
744480
3136
Og det er noget mange af os har det
ubehageligt med,
12:39
but I'm tellingfortæller you,
273
747640
1200
men jeg siger jer,
12:41
think it throughigennem.
274
749840
1416
tænk det igennem.
12:43
ApplyAnvende this typetype of thinkingtænker
and you can pushskubbe yourselfdig selv pastforbi
275
751280
2736
Brug denne type tænkning og i kan skubbe
jer selv over
12:46
what's inevitablyuundgåeligt
very, very uncomfortableubehageligt.
276
754040
2056
hvad uundgåeligt er meget, meget ukomfortabelt.
12:48
And it all beginsbegynder really
with yourselfdig selv askingspørger this questionspørgsmål:
277
756120
3720
Og det begynder alt sammen med jer
der spørger dette spørgsmål:
12:52
What is your longpathlongpath?
278
760840
1760
Hvad er jeres langsigt?
12:55
But I askSpørg you, when you askSpørg yourselfdig selv that
279
763880
2896
Men jeg spørger jer, når i spørger jer selv det
12:58
now or tonighti aften or behindbag a steeringstyretøj wheelhjul
280
766800
2256
nu eller i aften eller bag et rat
13:01
or in the boardroombestyrelseslokalet or the situationsituation roomværelse:
281
769080
3360
eller i bestyrelseslokalet eller situations lokalet:
13:06
pushskubbe pastforbi the longpathlongpath,
282
774320
2176
Skub forbi den lange-bane,
13:08
quickhurtig, oh, what's my longpathlongpath
the nextNæste threetre yearsflere år or fivefem yearsflere år?
283
776520
3296
hurtigt, oh, hvad er min langsigt de næste
tre år eller fem år?
13:11
Try and pushskubbe pastforbi your ownegen life if you can
284
779840
3616
Prøv at skubbe forbi dit eget liv hvis du kan
13:15
because it makesmærker you do things
a little bitbit biggerstørre
285
783480
2376
fordi det får dig til at gøre ting
en smule større
13:17
than you thought were possiblemuligt.
286
785880
1680
end du havde tænkt muligt.
13:20
Yes, we have hugekæmpe stor,
hugekæmpe stor problemsproblemer out there.
287
788800
3000
Ja, vi har store, store problemer derude.
13:25
With this processbehandle, with this thinkingtænker,
288
793800
2400
Med denne proces, med denne tænkning.
13:29
I think we can make a differenceforskel.
289
797120
1600
Jeg tror at vi kan gøre en forskel.
13:31
I think you can make a differenceforskel,
290
799240
2536
Jeg tror I kan gøre en forskel,
13:33
and I believe in you guys.
291
801800
1616
og jeg tror på jer.
13:35
Thank you.
292
803440
1216
Tak.
13:36
(ApplauseBifald)
293
804680
5023
(Bifald)
Translated by Jonas Wahlfelt
Reviewed by Anders Finn Jørgensen

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Ari Wallach - Futurist
Ari Wallach helps leaders more consciously and ethically shape tomorrow.

Why you should listen

Ari Wallach challenges the perception that "the future" is solely a technology-fueled project occurring at some far off point in time. By exploring the underpinnings of civilizational potential over the ages he shows the future is actually manifesting right now -- and that it is very much human.

Wallach founded Synthesis Corp. in 2008 with the belief that individuals, organizations and leaders have more power to shape what comes next than they realize. Synthesis Corp. has created and built full-scale future focused innovation labs and strategies for organizations ranging from CNN and the US State Department to Auburn Seminary and the Pew Research Center. Most recently, Wallach and his team created and launched the global innovation lab for the UN Refugee Agency as well as their US focused The Hive. As founder of Fast Company magazine's "FastCo Futures with Ari Wallach," Wallach convenes and hosts conversations with world-changing thinkers and doers focused on future-proofing their business.

His original Longpath essay in Wired magazine about the need to move beyond short-termism to ensure social progress brought Wallach to the forefront of conversations in the sustainability, urban planning and long-range forecasting sectors. As an adjunct Professor at Columbia University, Wallach lectures on the impact of technology on intertemporally resilient public policy and democratic institution building. 

In the summer of 2017, Longpath will launch as a networked action-tank focused on helping individuals and organizational leaders make critical decisions that take into account transgenerational impact.

More profile about the speaker
Ari Wallach | Speaker | TED.com