English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDNYC

Michael Bierut: How to design a library that makes kids want to read

Michael Bierut: Sådan designer du et bibliotek, hvor børn får lyst til at læse

Filmed:
1,730,441 views

Da Michael Bierut blev valgt til at designe et logo for folkeskolebiblioteker, havde han ingen idé om, at han var ved at involvere sig selv i et årelangt passionsprojekt. I dette ofte sjove oplæg, fortæller han om sin betagede søgen for at bringe energi, læring, kunst og grafik ind i de her magiske rum, hvor skolebiblioteker kan inspirere en ny generation af læsere og tænkere.

- Designer, critic
Michael Bierut is a partner in the New York office of Pentagram, a founder of Design Observer and a teacher at Yale School of Art and Yale School of Management. Full bio

So there's this thing calledhedder
the lawlov of unintendedutilsigtede consequenceskonsekvenser.
Der er noget der hedder loven om
utilsigtede konsekvenser.
00:12
I thought it was just like a sayingordsprog,
Jeg troede, det kun var et ordsprog,
00:17
but it actuallyrent faktisk existseksisterer, I guessgætte.
men det eksisterer faktisk
00:19
There's, like, academicakademisk paperspapirer about it.
Der er akademiske artikler om det.
00:20
And I'm a designerdesigner.
Og jeg er en designer.
00:23
I don't like unintendedutilsigtede consequenceskonsekvenser.
Jeg kan ikke lide utilsigtede
konsekvenser.
00:24
People hireleje me because they have
consequenceskonsekvenser that they really intendhensigt,
Folk hyrer mig fordi de vil have
konsekvenser de virkelig tilsigter,
00:27
and what they intendhensigt is for me
to help them achieveopnå those consequenceskonsekvenser.
og de regner med at jeg kan
hjælpe dem med at opnå de konsekvenser
00:31
So I livelevende in fearfrygt
of unintendedutilsigtede consequenceskonsekvenser.
Så jeg lever i frygt for utilsigtede
konsekvenser.
00:35
And so this is a storyhistorie about
consequenceskonsekvenser intendedberegnet and unintendedutilsigtede.
Så det her er en historie om både
tilsigtede og utilsigtede konsekvenser.
00:38
I got calledhedder by an organizationorganisation
calledhedder RobinRobin HoodHood
Jeg blev ringet op
af organisationen Robin Hood
00:44
to do a favorfavorisere for them.
for at gøre dem en tjeneste.
00:47
RobinRobin HoodHood is basedbaseret in NewNye YorkYork,
a wonderfulvidunderlig philanthropicfilantropiske organizationorganisation
Robin Hood ligger i New York,
en skøn filantropisk organisation.
00:48
that does what it sayssiger in the namenavn.
De gør, hvad navnet siger.
00:52
They take from richrig people,
give it to poorfattige people.
De tager fra de rige
og giver til de fattige.
00:54
In this casetilfælde, what they wanted to benefitfordel
was the NewNye YorkYork CityCity schoolskole systemsystem,
I dette tilfælde ville de gerne give til
skolesystemet i New York,
00:56
a hugekæmpe stor enterpriseEnterprise that educatesuddanner
more than a millionmillion studentsstuderende at a time,
et kæmpe foretagende, der uddanner
millioner af elever på samme tid,
01:01
and in buildingsbygninger that are like this one,
og i bygninger som denne,
01:07
oldgammel buildingsbygninger, bigstor buildingsbygninger,
gamle bygninger, store bygninger,
01:09
draftyUtætte buildingsbygninger, sometimesSommetider buildingsbygninger
that are in disrepairforfald,
bygninger med træk, indimellem dårligt
vedligeholdte bygninger,
01:11
certainlysikkert buildingsbygninger
that could use a renovationrenovering.
helt sikkert bygninger,
der kunne bruge renovering.
01:14
RobinRobin HoodHood had this ambitionambition
to improveforbedre these buildingsbygninger in some way,
Robin Hood har ambitionen om
at forbedre de her bygninger på en måde,
01:17
but what they realizedgik op for was
men det er gået op for dem,
01:20
to fixrette op the buildingsbygninger would be
too expensivedyrt and impracticalupraktisk.
at ordne bygningerne vil blive både dyrt
og være upraktisk.
01:21
So insteadi stedet they triedforsøgt to figurefigur out
what one roomværelse they could go into
Så i stedet har de prøvet at finde ud af
hvilket enkelt rum de kunne gå ind i
01:26
in eachhver of these buildingsbygninger,
in as manymange buildingsbygninger that they could,
i hver eneste bygninger,
i så mange bygninger de kunne,
01:30
and fixrette op that one roomværelse
og ordne det ene rum,
01:33
so that they could improveforbedre
the livesliv of the childrenbørn insideinde
så de kunne forbedre livet
for eleverne inden i,
01:36
as they were studyingstudere.
imens de studerer.
01:39
And what they camekom up with
was the schoolskole librarybibliotek,
Og det de kom frem til
var skolebiblioteket,
01:40
and they camekom up with this ideaide
calledhedder the LibraryBibliotek InitiativeInitiativ.
og de kom på idéen,
der hedder biblioteks-initiativet.
01:43
All the studentsstuderende
have to passpassere throughigennem the librarybibliotek.
Alle elever skal igennem biblioteket.
01:46
That's where the booksbøger are.
Det er der bøgerne er.
01:48
That's where the hearthjerte
and soulsjæl of the schoolskole is.
Det er der hjertet og sjælen af skolen er.
01:49
So let's fixrette op these librariesbiblioteker.
Så lad os fikse bibliotekerne.
01:52
So they did this wonderfulvidunderlig thing
where they broughtbragt in
Så de gjorde den fantastiske ting
at de fik fat i
01:53
first 10, then 20, then more architectsarkitekter,
først 10 og så 20 arkitekter mere,
01:56
eachhver one of whomhvem was assignedtildelt a librarybibliotek
to rethinkgenoverveje what a librarybibliotek was.
som hver især blev tildelt et bibliotek,
og skulle gentænke hvad et bibliotek er.
01:59
They traineduddannet specialsærlig librariansbibliotekarer.
De trænede specielle bibliotikarer.
02:03
So they startedstartede this mightymægtige enterpriseEnterprise
Så de begyndte dette mægtige foretagende,
02:05
to reformreformen publicoffentlig schoolsskoler
by improvingforbedring these librariesbiblioteker.
for at reformere folkeskoler ved at
forbedre deres biblioteker.
02:07
Then they calledhedder me up and they said,
"Could you make a little contributionbidrag?"
De ringede til mig og spurgte,
"Kunne du hjælpe os en smule?"
02:10
I said, "Sure, what do you want me to do?"
Jeg sagde, "Klart, hvad skal I bruge?"
02:13
And they said, "Well, we want you
to be the graphicgrafisk designerdesigner
De sagde, "Vi vil gerne have
dig som den grafiske designer,
02:16
in chargeoplade of the wholehel thing."
der står for det hele."
02:18
And so I thought, I know what that meansmidler.
That meansmidler I get to designdesign a logologo.
Jeg tænkte, jeg ved, hvad det betyder.
Det betyder, jeg skal designe et logo.
02:20
I know how to designdesign that. I designdesign logoslogoer.
Det ved jeg hvordan man gør.
Jeg designer logoer.
02:23
That's what people come to me for.
Det er derfor folk kommer til mig.
02:26
So OK, let's designdesign a logologo for this thing.
Så okay, lad os designe et logo til det.
02:27
EasyNem to do, actuallyrent faktisk,
comparedsammenlignet with architecturearkitektur
Faktisk let at gøre
sammenlignet med arkitektur
02:29
and beingvære a librarianBibliotekar.
og at være bibliotekar.
02:32
Just do a logologo, make a contributionbidrag,
and then you're out,
Lav et logo,
hjælp lidt og så er du færdig,
02:33
and you feel really good about yourselfdig selv.
og så har du det godt med dig selv.
02:36
And I'm a great guy and I like to feel
good about myselfMig selv when I do these favorsfavoriserer.
Jeg er en fed fyr, som får det godt
med mig selv, når jeg hjælper andre.
02:38
So I thought, let's overdeliverOverdeliver.
Så jeg tænkte, jeg overleverer.
02:41
I'm going to give you threetre logoslogoer,
all basedbaseret on this one ideaide.
Jeg laver tre logoer,
alle baseret på én idé.
02:43
So you have threetre optionsmuligheder,
pickplukke any of the threetre.
Så har I tre muligheder,
vælg én af de tre.
02:46
They're all great, I said.
De er alle gode, sagde jeg.
02:48
So the basicgrundlæggende ideaide was
these would be newny schoolskole librariesbiblioteker
Så idéen var at de skulle være til nye
skolebiblioteker
02:50
for NewNye YorkYork schoolsskoler,
for skoler i New York,
02:53
and so the ideaide is that it's a newny thing,
a newny ideaide that needsbehov a newny namenavn.
og idéen er, at det er en ny ting,
en ny idé som har brug for et nyt navn.
02:54
What I wanted to do was dispelfjerne the ideaide
that these were mustymuggen oldgammel librariesbiblioteker,
Det, jeg ville, var, at skrotte idéen om
at det var gamle, klamme biblioteker,
02:58
the kindvenlig of placessteder
that everyonealle sammen is boredkeder sig with,
den slags steder, alle synes er kedelige,
03:03
you know, not your grandparents'bedsteforældres librarybibliotek.
du ved, ikke dine bedsteforældres
bibliotek.
03:07
Don't worrybekymre about that at all.
Det skal du ikke bekymre dig om
03:09
This is going to this newny, excitingspændende thing,
Det her skal være nyt og spændende,
03:10
not a boringkedelig librarybibliotek.
ikke et kedeligt bibliotek.
03:13
So optionmulighed numbernummer one:
Så mulighed nummer et:
03:14
so insteadi stedet of thinkingtænker of it as a librarybibliotek,
i stedet for at tænke på det
som et bibliotek,
03:15
think of it as a placeplacere where it is like:
do talk, do make loudhøjt noiseslyde.
tænk på det som et sted,
hvor man må tale og lave høje lyde.
03:18
Right? So no shushingshushing,
it's like a shush-freetie-fri zonezone.
Ingen tysning, det er tys-fri zone.
03:22
We're going to call it the ReadingLæsning RoomVærelse.
Vi kalder det læserummet.
03:26
That was optionmulighed numbernummer one.
OK, optionmulighed numbernummer two.
Det var mulighed nummer et.
Okay, mulighed nummer to.
03:28
OptionIndstilling numbernummer two was, wait for it,
Mulighed nummer to er, vent på det...
03:31
OWLUGLE.
OWL.
03:35
I'll meetmøde you at OWLUGLE.
Jeg møder dig ved OWL.
03:36
I'm getting my bookBestil from the OWLUGLE.
MeetMød you after schoolskole down at OWLUGLE.
Jeg henter mine bøger fra OWL.
Lad os mødes efter skole ved OWL.
03:37
I like that, right?
Now, what does OWLUGLE standstå for?
Lyder meget godt?
Men hvad står OWL for?
03:41
Well, it could be One WorldVerden LibraryBibliotek,
Altså det kunne være One World Library
03:43
or it could be OpenÅben. WonderUnderligt. LearnLære.
eller det kunne være Open. Wonder. Learn.
03:45
Or it could be -- and I figurefigur librariansbibliotekarer
could figurefigur out other things it could be
Eller det kunne være bibliotekarerne
kunne finde på noget,
03:48
because they know about wordsord.
fordi de ved en masse om ord.
03:52
So other things, right?
Så andre ting.
03:54
And then look at this.
It's like the eyeøje of the owlugle.
Og se så det her.
Det ligner en ugles øje.
03:55
This is irresistibleuimodståelig in my opinionmening.
Det er uimodståeligt,
hvis du spørger mig.
03:57
But there's even anotheren anden ideaide.
Men der er også en anden ide.
03:59
OptionIndstilling numbernummer threetre.
Mulighed nummer tre.
04:01
OptionIndstilling numbernummer threetre
was basedbaseret actuallyrent faktisk on languageSprog.
Mulighed nummer tre
er faktisk baseret på sprog.
04:02
It's the ideaide that "readlæse"
is the pastforbi tenseanspændt of "readlæse,"
Det er idéen at "read" er datid af "read",
04:04
and they're bothbegge spelledstavet the samesamme way.
og de er stavet på samme måde.
04:08
So why don't we call
this placeplacere The RedRød ZoneZone?
Så hvorfor kalder vi det ikke
den røde zone.
04:10
I'll meetmøde you at the RedRød ZoneZone.
Jeg møder dig i den røde zone.
04:13
Are you RedRød? Get RedRød.
Er du rød? Bliv rød.
04:14
I'm well RedRød.
Jeg er vellæst.
04:17
(LaughterLatter)
(Latter)
04:19
I really lovedelskede this ideaide,
Jeg elskede virkelig denne her idé
04:20
and I somehowen eller anden måde was not focusedfokuseret on the ideaide
og jeg var på en eller anden måde ikke
fokuseret på idéen,
04:21
that librariansbibliotekarer as a classklasse are sortsortere of
interestedinteresseret in spellingstavekontrol and I don't know.
at bibliotikarer er ret interesseret i,
hvordan man staver. Jeg ved ikke.
04:24
(LaughterLatter)
(Latter)
04:30
But sometimesSommetider clevernessklogskab
is more importantvigtig than spellingstavekontrol,
Men nogle gange er snedighed vigtigere
end stavning,
04:31
and I thought this would be
one of those instancesforekomster.
og jeg tænkte, at dette
ville være en af de gange.
04:35
So usuallysom regel when I make these presentationspræsentationer
Så normalt når jeg laver de her
præsentationer,
04:37
I say there's just one questionspørgsmål
and the questionspørgsmål should be,
siger jeg, at der kun er et spørgsmål,
04:39
"How can I thank you, MikeMike?"
"Hvordan kan jeg takke dig, Mike?"
04:42
But in this casetilfælde,
the questionspørgsmål was more like,
Men i det her tilfælde
var spørgsmålet mere,
04:44
"UmUM, are you kiddingkidding?"
"Laver du sjov?"
04:46
Because, they said,
De sagde,
04:49
the premiseforudsætning of all this work
at præmissen for alt det her arbejde
04:50
was that kidsbørn were boredkeder sig
with oldgammel librariesbiblioteker, mustymuggen oldgammel librariesbiblioteker.
var, at børnene kedede sig i
klamme, gamle biblioteker.
04:52
They were tiredtræt of them.
De var trætte af dem.
04:56
And insteadi stedet, they said, these kidsbørn
have never really seenset a librarybibliotek.
Og istedet sagde de, at de her børn,
aldrig havde set et bibliotek.
04:57
The schoolskole librariesbiblioteker in these schoolsskoler
Skolebibliotekerne på de her skoler
05:01
are really so dilapidatedfaldefærdige,
if they're there at all,
er så faldefærdige, hvis overhovedet
at de er der,
05:02
that they haven'thar ikke boredkeder sig anyonenogen som helst.
at de ikke har kedet nogen.
05:06
They haven'thar ikke even been there
to boreboring anyonenogen som helst at all.
De har aldrig været der til at kede nogen.
05:08
So the ideaide was, just forgetglemme
about givinggiver it a newny namenavn.
Så idéen var bare at glemme,
at give dem et nyt navn.
05:11
Just call it, one last try, a librarybibliotek.
Bare kald dem, som en sidste mulighed,
for et bibliotek.
05:14
Right? OK.
Ja? Okay.
05:18
So I thought, OK, give it a little oomphpift?
Så jeg tænkte, okay, skal vi give
det et lille pift.
05:20
ExclamationUdråbstegn pointpunkt?
Udråbstegn?
05:23
Then -- this is because I'm cleverdygtig --
Og så - fordi jeg er klog -
05:24
movebevæge sig that into the "i,"
flyt det ind til i'et,
05:26
make it redrød,
lav det rød,
05:28
and there you have it,
the LibraryBibliotek InitiativeInitiativ.
og der har du det,
biblioteksinitiativet.
05:30
So I thought, missionmission accomplishedgennemført,
there's your logologo.
Så jeg troede opgaven var færdig,
her er jeres logo.
05:32
So what's interestinginteressant about this logologo,
an unintendedutilsigtede consequencefølge,
Her er hvad der er interessant ved logoet,
en utilsigtet konsekvens.
05:34
was that it turnedvendt out that
they didn't really even need my designdesign
Det viste sig, at de ikke engang
rigtig ville have mit design,
05:37
because you could typetype it any fontskrifttype,
you could writeskrive it by handhånd,
for du kunne skrive det i
alle skifttyper eller skrive det i hånden,
05:41
and when they startedstartede
sendingsende emailse-mails around,
og da de begyndte at sende emails rundt
05:44
they just would use ShiftSkift and 1,
brugte de bare shift og 1,
05:46
they'dde ville get theirderes ownegen logologo
just right out of the thing.
de fik deres eget logo ud af det
05:47
And I thought, well, that's fine.
Og jeg tænkte, at det var fint.
05:50
Feel freegratis to use that logologo.
Vær velkommen til at bruge logoet.
05:52
And then I embarkedindledt
on the realægte rolloutRul ud of this thing --
Og så begyndte jeg på den rigtige opgave,
05:53
workingarbejder with everyhver one of the architectsarkitekter
nemlig at arbejde
med alle arkitekterne på,
05:56
to put this logologo on the frontforan doordør
of theirderes ownegen librarybibliotek. Right?
at få logoet på hoveddøren på deres
eget bibliotek. Okay?
05:58
So here'sher er the bigstor rolloutRul ud.
Så her er den store opgave.
06:02
BasicallyDybest set I'd work
with differentforskellige architectsarkitekter.
Jeg arbejde med de forskellige arkitekter.
06:03
First RobinRobin HoodHood was my clientklient.
Now these architectsarkitekter were my clientklient.
Først var Robin Hood min klient.
Nu var arkitekterne mine klienter.
06:06
I'd say, "Here'sHer er your logologo.
Put it on the doordør."
Jeg sagde, "Her er dit logo. Put det på
døren."
06:09
"Here'sHer er your logologo. Put it on bothbegge doorsdøre."
"Her er dit logo. Put det på begge døre."
06:11
"Here'sHer er your logologo.
Put it off to the sideside."
"Her er dit logo. Put det
længere til siden."
06:13
"Here'sHer er your logologo
repeatedgentaget all over to the toptop."
"Her er dit logo. Gentag det øverst."
06:15
So everything was going swimminglystrygende.
Så alt gik efter planen.
06:17
I just was sayingordsprog,
"Here'sHer er your logologo. Here'sHer er your logologo."
Jeg sagde bare, "Her er dit logo. Her er
dit logo."
06:19
Then I got a call
from one of the architectsarkitekter,
Så blev jeg ringet op af
en af arkitekterne,
06:22
a guy namedsom hedder RichardRichard LewisLewis,
and he sayssiger, "I've got a problemproblem.
en fyr, der hedder Richard Lewis, og han
sagde, "Jeg har et problem."
06:24
You're the graphicsgrafik guy.
Can you solveløse it?"
Du er grafikeren. Kan du løse det?"
06:27
And I said, OK, sure."
Og jeg sagde "Helt sikkert."
06:29
And he said, "The problemproblem is
that there's a spaceplads
Og han sagde, "Problemet er, at der er
et mellemrum
06:30
betweenmellem the shelfhylde and the ceilingloft."
mellem hylden og loftet."
06:33
So that soundslyde like
an architecturalarkitektoniske issueproblem to me,
Det lyder som et arkitektonisk problem,
06:35
not a graphicgrafisk designdesign issueproblem,
so I'm, "Go on."
ikke et grafisk problem, så jeg siger
"Fortsæt."
06:37
And RichardRichard sayssiger, "Well,
the toptop shelfhylde has to be lowlav enoughnok
Og Richard siger,
"Jamen, top-hylden skal være lav nok til,
06:39
for the kidbarn to reach it,
at børnene kan nå den,
06:43
but I'm in a bigstor oldgammel buildingbygning,
and the ceilingslofter are really highhøj,
men jeg er i en virkelig gammel bygning,
og der er højt til loftet,
06:44
so actuallyrent faktisk I've got
all this spaceplads up there
så jeg har faktisk en masse plads deroppe,
06:47
and I need something like a muralvægmaleri."
og jeg skal bruge et vægmaleri."
06:49
And I'm like, "WhoaWhoa,
you know, I'm a logologo designerdesigner.
Og jeg tænker,
"Orv, jeg er en logodesigner.
06:51
I'm not DiegoDiego RiveraRivera or something.
Jeg er ikke Diego Rivera eller noget.
06:54
I'm not a muralistmuralist."
Jeg er ikke vægmaler."
06:56
And so he said, "But can't you
think of anything?"
Og han siger,
"Men kan du komme på en idé?"
06:58
So I said, "OK, what if we just
tooktog picturesbilleder of the kidsbørn in the schoolskole
Så jeg siger, "Okay, hvad hvis vi bare
tager billeder af børnene på skolen,
07:00
and just put them around
the toptop of the thing,
og putter dem på toppen af det,
07:05
and maybe that could work."
måske kunne det fungere."
07:08
And my wifekone is a photographerfotograf,
Og min kone er fotograf,
07:09
and I said, "DorothyDorothy, there's no budgetbudget,
og jeg sagde,
"Dorothy, der er ikke nogen penge,
07:11
can you come to this schoolskole
in eastøst NewNye YorkYork, take these picturesbilleder?"
kan du komme til denne skole i øst
New York og tage billeder?"
07:13
And she did,
Og det gjorde hun,
07:16
and if you go in Richard'sRichards librarybibliotek,
og hvis du går ind i Richards bibliotek,
07:17
whichhvilken is one of the first that openedåbnet,
som er det første, der åbnede,
07:19
it has this gloriousherlige friezefrise
of, like, the heroeshelte of the schoolskole,
så har det en vidunderlig frise
af skolens helte,
07:21
oversizedoverdimensioneret, looking down
overdimensioneret, og kigger
07:24
into the little dollhousedukkehus
of the realægte librarybibliotek, right?
ind i dukkehuset af det rigtige bibliotek.
07:26
And the kidsbørn were great,
hand-selectedhåndplukkede by the principalsrektorer
Og børnene var fantastiske
håndvalgt af rektorerne
07:29
and the librarianBibliotekar.
og bibliotekaren.
07:32
It just kindvenlig of createdskabt
this heroicheroiske atmosphereatmosfære in this librarybibliotek,
Det skabte ligesom denne her
heroiske atmosfære i biblioteket,
07:34
this very dignifiedværdig settingindstilling belowunder
and the joyglæde of the childrenbørn aboveover.
det meget værdige sted nedenfor
og glæden af børnene ovenover.
07:37
So naturallynaturligt all the other librariansbibliotekarer
in the other schoolsskoler see this
Så naturligvis ser alle de andre skolers
bibliotekarer det,
07:41
and they said, well, we want muralskalkmalerier too.
og siger, at de også vil have vægmalerier.
07:45
And I'm like, OK.
Og jeg sådan, okay.
07:47
So then I think, well,
it can't be the samesamme muralvægmaleri everyhver time,
Så tænker jeg, altså, det kan ikke
være det samme maleri hver gang
07:48
so DorothyDorothy did anotheren anden one,
and then she did anotheren anden one,
så Dorothy lavede et til, og så et til,
07:51
but then we neededhavde brug for more help,
men så havde vi brug for mere hjælp
07:54
so I calledhedder an illustratorillustrator I knewvidste
namedsom hedder LynnLynn PauleyPauley,
så jeg ringede til en illustrator,
jeg kender, der hedder Lynn Pauley,
07:56
and LynnLynn did these beautifulsmuk
paintingsmalerier of the kidsbørn.
og Lynn lavede nogle smukke malerier
af børnene.
07:59
Then I calledhedder a guy namedsom hedder CharlesCharles WilkinWilkin
at a placeplacere calledhedder AutomaticAutomatisk DesignDesign.
Så ringede jeg til Charles Wilkin
fra et sted, der hedder Automatic Design.
08:02
He did these amazingfantastiske collagescollager.
Han lavede nogle fantastiske kollager.
08:06
We had RafaelRafael EsquerEsquer
Vi fik Rafael Esquer
08:08
do these great silhouettessilhuetter.
til at lave nogle fremragende silhouetter.
08:11
He would work with the kidsbørn,
askingspørger for wordsord,
Han arbejdede med børnene,
spurgte dem om ord,
08:13
and then basedbaseret on those promptsdu bliver bedt om,
og baseret på deres svar,
08:15
come up with this little,
deliriousvildelse kindvenlig of constellationkonstellation
kom han på de her små vilde
konstellationer
08:17
of silhouettessilhuetter
of things that are in booksbøger.
af silhouetter af ting,
der er i bøger.
08:19
PeterPeter ArkleArkle interviewedinterviewede the kidsbørn
Peter Arkle interviewede børnene,
08:21
and had them talk
about theirderes favoritefavorit booksbøger
og fik dem til at snakke
om deres yndlingsbøger,
08:23
and he put theirderes testimonyvidnesbyrd
as a friezefrise up there.
og puttede deres vidnesbyrd
derop som en frise.
08:25
StefanStefan SagmeisterSagmeister workedarbejdet with YukoYuko ShimizuShimizu
Stefan Sagmeister arbejdede med
Yuko Shimizu,
08:27
and they did this amazingfantastiske
manga-stylemanga-stil statementudmelding,
og de lavede en fantastisk
manga-inspieret erklæring
08:30
"EveryoneAlle who is honestærlig is interestinginteressant,"
"Alle der er ærlige er interessante,"
08:32
that goesgår all the way around.
det går hele vejen rundt.
08:34
ChristophChristoph NiemannNiemann, brilliantstrålende illustratorillustrator,
Christoph Niemann, strålende illustrator,
08:36
did a wholehel seriesserie of things
lavede en serie af ting,
08:39
where he embeddedindlejret booksbøger
into the facesansigter and characterstegn
hvor han indlagde bøger i
ansigter og karakterer
08:40
and imagesbilleder and placessteder
that you find in the booksbøger.
og billeder og steder,
som man finder i bøger.
08:43
And then even MairaMaira KalmanKalman
Og selv Maira Kalman
08:46
did this amazingfantastiske cryptickryptiske installationinstallation
of objectsobjekter and wordsord
lavede denne fantastiske kryptiske
installation af objekter og ord,
08:48
that kindvenlig of go all around
and will fascinatefascinere studentsstuderende
der vil gå hele vejen rundt
og fascinere elever,
08:52
for as long as it's up there.
så længe det er oppe.
08:55
So this was really satisfyingopfylder,
Så det var virkelig tilfredstillende,
08:57
and basicallyi bund og grund my rolerolle here was readinglæsning
a seriesserie of dimensionsdimensioner to these artistskunstnere,
og hovedsagligt var min rolle at læse
en serie af dimensioner til kunsterne,
08:59
and I would say,
og jeg ville sige,
09:05
"ThreeTre feetfødder by 15 feetfødder, whateveruanset hvad you want.
"90 cm gange 460 cm, hvad end du vil.
09:06
Let me know if you have
any problemproblem with that."
Sig til hvis du har nogen problemer."
09:09
And they would go and installinstallere these.
It just was the greateststørst thing.
Og så ville de montere det.
Det var det bedste.
09:11
But the greateststørst thing, actuallyrent faktisk, was --
Men det allerbedste var faktisk --
09:14
EveryHver onceenkelt gang in a while,
Engang imellem,
09:16
I'd get, like, an invitationinvitation in the mailpost
madelavet of constructionkonstruktion paperpapir,
fik jeg en invitation i posten,
lavet af byggeripaper,
09:18
and it would say, "You are invitedinviteret
to the openingåbning of our newny librarybibliotek."
og det ville sige, "Du er inviteret til
åbningen af vores nye bibliotek."
09:21
So you'ddu ville go to the librarybibliotek,
say, you'ddu ville go to PSPS10,
Så jeg tog på biblioteket,
lad os sige PS10,
09:24
and you'ddu ville go insideinde.
og jeg ville gå indenfor.
09:27
There'dDer ville be balloonsballoner,
there'ddet røde be a studentstuderende ambassadorambassadør,
Der var balloner,
der var elevambassadører,
09:28
there'ddet røde be speechesindlæg that were readlæse,
der blev læst taler op,
09:31
poetrypoesi that was writtenskriftlig
specificallyspecifikt for the openingåbning,
der var poesi skrevet
til åbningen,
09:33
dignitarieshonoratiores would presenttil stede people
with certificatescertifikater,
dignitarer gav certifikater,
09:36
and the wholehel thing
was just a deliriousvildelse, funsjovt partyparti.
og det hele var bare en vild, sjov fest.
09:39
So I lovedelskede going to these things.
Så jeg elskede at tage til dem.
09:41
I would standstå there dressedklædt på like this,
obviouslynaturligvis not belongingtilhørsforhold,
Jeg stod der, klædt sådan her,
hørte tydeligvis ikke til,
09:43
and someonenogen would say,
"What are you doing here, mistermister?"
og nogen ville spørge,
"Hvad laver du her, herre?"
09:46
And I'd say, "Well, I'm parten del of the teamhold
that designeddesignet this placeplacere."
Og jeg sagde, "Jeg er en del af holdet,
der designede stedet."
09:49
And they'dde ville said, "You do these shelveshylder?"
Og de sagde, "Lavede du de her reoler?"
09:52
And I said, "No."
"You tooktog the picturesbilleder up aboveover."
Jeg sagde, "Nej."
"Du tog billederne deroppe."
09:54
"No."
"Nej."
09:56
"Well, what did you do?"
"Jamen, hvad har du lavet?"
09:57
"You know when you camekom in?
The signskilt over the doordør?"
"Du ved, da du kom ind?
Skiltet over døren?"
09:59
"The signskilt that sayssiger librarybibliotek?"
"Skiltet, der siger bibliotek?"
10:01
(LaughterLatter)
(Latter)
10:03
"Yeah, I did that!"
"Ja, det har jeg lavet!"
10:04
And then they'dde ville sortsortere of go,
"OK. NiceRar work if you can get it."
Og så blev de bare sådan,
"Okay. Godt arbejde, hvis du kan få det."
10:05
So it was so satisfyingopfylder
going to these little openingsåbninger
Så det var så tilfredsstillende
at tage til de her små åbninger,
10:10
despitepå trods af the factfaktum that I was
kindvenlig of largelyi det store hele ignoredignoreret or humiliatedydmyget,
trods at jeg var stort set ignoreret
eller ydmyget,
10:14
but it was actuallyrent faktisk funsjovt
going to the openingsåbninger,
men det var faktisk sjovt
at tage til åbningerne,
10:18
so I decidedbesluttede that I wanted
to get the people in my officekontor
så jeg besluttede, at jeg ville have
folkene ind på mit kontor,
10:20
who had workedarbejdet on these projectsprojekter,
get the illustratorsillustratorer and photographersfotografer,
der havde arbejdet på projekterne,
få illustratorerne og fotograferne,
10:23
and I said, why don't we rentleje a vanvan
og jeg sagde, hvorfor ikke leje en vogn,
10:26
and drivekøre around
the fivefem boroughsbydele of NewNye YorkYork
og køre rundt i de fem bydele i New York,
10:28
and see how manymange we could hithit at one time.
og se hvor mange, vi kunne nå på en gang.
10:30
And eventuallytil sidst there were
going to be 60 of these librariesbiblioteker,
Og med tiden ville der være 60
af de her biblioteker,
10:32
so we probablysandsynligvis got to see
maybe halfhalvt a dozendusin in one long day.
så vi kunne nok nå at se et halvt dusin
på en lang dag.
10:35
And the bestbedst thing of all
was meetingmøde these librariansbibliotekarer
Og det bedste var at møde alle
bibliotekarene,
10:39
who kindvenlig of were runningløb these,
tooktog possessionbesiddelse of these placessteder
som stod for driften,
og tog ejerskab af stederne
10:42
like theirderes privateprivat stagescene
upon whichhvilken they were invitedinviteret
som deres private scene,
hvorpå de var inviteret
10:45
to mesmerizetryllebinde theirderes studentsstuderende
and bringtage med the booksbøger to life,
til at fortrylle børnene
og bringe bøgerne til live.
10:48
and it was just
this really excitingspændende experienceerfaring
Og det var bare denne her
rigtig spændende oplevelse
10:52
for all of us to actuallyrent faktisk
see these things in actionhandling.
for os alle at se
de her ting i virkeligheden.
10:55
So we spentbrugt a long day doing this
Så vi brugte en lang dag på det,
10:57
and we were in the very last librarybibliotek.
og vi var i det allersidste bibliotek.
11:00
It was still wintervinter,
because it got darkmørk earlytidlig,
Det var stadig vinter,
så det blev mørkt tidligt,
11:02
and the librarianBibliotekar sayssiger,
og bibliotekaren sagde,
11:05
"I'm about to closetæt down.
So really nicepæn havingat have you here.
"Jeg er ved at lukke ned,
godt at se jer.
11:06
Hey, wait a secondanden, do you want to see
how I turntur off the lightslys?"
Vent et øjeblik, vil du se hvordan
jeg slukker lyset?"
11:09
I'm like, "OK."
Og jeg er sådan, "Okay."
11:12
And she said, "I have
this specialsærlig way that I do it."
Og hun siger, "Jeg har en speciel
måde at gøre det på"
11:13
And then she showedviste me.
Og så viste hun mig det.
11:16
What she did was she turnedvendt out
everyhver lightlys one by one by one by one,
Det, hun gjorde, var, at hun slukkede lysene
et ad gangen,
11:17
and the last lightlys she left on
og det sidste lys, hun lod være tændt,
11:20
was the lightlys that illuminatedbelyst
the kids'Kids' facesansigter,
var det, der oplyste børnenes ansigter,
11:22
and she said, "That's the last lightlys
I turntur off everyhver night,
og hun sagde, "Det er det sidste lys,
jeg slukker hver aften,
11:25
because I like to remindminde om myselfMig selv
why I come to work."
fordi jeg gerne vil mindes om,
hvorfor jeg kommer på arbejde."
11:28
So when I startedstartede this wholehel thing,
Så da hele dette startede,
11:31
rememberHusk, it was just
about designingdesigne that logologo
husk, det var bare om at designe et logo
11:34
and beingvære cleverdygtig, come up with a newny namenavn?
og være smart ved at komme på et nyt navn?
11:36
The unintendedutilsigtede consequencefølge here,
De utilsigtede konsekvenser her,
11:38
whichhvilken I would like to take creditkredit for
som jeg gerne ville tage æren for
11:40
and like to think I can think throughigennem
the experienceerfaring to that extentgrad,
og gerne tænker
at jeg kan tænke denne oplevelse igennem,
11:41
but I can't.
men det kan jeg ikke.
11:45
I was just focusedfokuseret on a footfod aheadforan of me,
as farlangt as I could reach with my ownegen handshænder.
Jeg var fokuseret på en meter foran mig,
så langt jeg kunne nå med mine hænder.
11:46
InsteadI stedet, way off in the distanceafstand
Istedet, langt ude i horisonten
11:50
was a librarianBibliotekar
var der en bibliotekar,
11:52
who was going to find
the chainkæde of consequenceskonsekvenser
som fandt en kæde af konsekvenser,
11:54
that we had setsæt in motionbevægelse,
som vi havde sat igang,
11:57
a sourcekilde of inspirationinspiration
en kilde af inspiration
11:58
so that she in this casetilfælde
could do her work really well.
så hun i dette tilfælde kunne
udføre sig arbejde virkelig godt.
12:00
40,000 kidsbørn a yearår
are affectedpåvirket by these librariesbiblioteker.
40.000 børn er hvert år påvirket
af de her biblioteker.
12:03
They'veDe har been happeningsker
for more than 10 yearsflere år now,
De har været igang
i mere end 10 år nu,
12:06
so those librariansbibliotekarer have kindvenlig of turnedvendt on
a generationgeneration of childrenbørn to booksbøger
så de bibliotekarer
har vendt en generation af børn til bøger,
12:09
and so it's been a thrillgys to find out
så det har været spændende at finde ud af
12:13
that sometimesSommetider unintendedutilsigtede consequenceskonsekvenser
are the bestbedst consequenceskonsekvenser.
at nogle gange er utilsigtede konsekvenser
de bedste konsekvenser.
12:16
Thank you very much.
Mange tak!
12:20
(ApplauseBifald)
(Bifald)
12:21
Translated by Katharina Bille
Reviewed by Sune Vilsted

▲Back to top

About the speaker:

Michael Bierut - Designer, critic
Michael Bierut is a partner in the New York office of Pentagram, a founder of Design Observer and a teacher at Yale School of Art and Yale School of Management.

Why you should listen

Michael Bierut studied graphic design at the University of Cincinnati's College of Design, Architecture, Art and Planning, graduating summa cum laude in 1980. Prior to joining Pentagram in 1990 as a partner in the firm's New York office, he worked for ten years at Vignelli Associates, ultimately as vice president of graphic design.

His projects at Pentagram have included work for the New York Times, Saks Fifth Avenue, The Cathedral of St. John the Divine, Harley-Davidson, The Museum of Arts and Design, Mastercard, the New York City Department of Transportation, the Robin Hood Foundation, Mohawk Paper Mills, New World Symphony, the New York Jets, the Brooklyn Academy of Music and MIT Media Lab. As a volunteer to Hillary for America, he created the ubiquitous H logo that was used throughout the 2016 presidential campaign.

He has won hundreds of design awards and his work is represented in the permanent collections of the Museum of Modern Art and the Metropolitan Museum of Art in New York, and the Musée des Arts Décoratifs, Montreal. He served as president of the New York Chapter of the American Institute of Graphic Arts (AIGA) from 1988 to 1990 and is president emeritus of AIGA National. Bierut was elected to the Alliance Graphique Internationale in 1989, to the Art Directors Club Hall of Fame in 2003, and was awarded the profession’s highest honor, the AIGA Medal, in 2006. In 2008, he was named winner in the Design Mind category of the Cooper-Hewitt National Design Awards. In spring 2016, Bierut was appointed the Henry Wolf Graphic Designer in Residence at the American Academy in Rome.

Bierut is a senior critic in graphic design at the Yale School of Art and a lecturer at the Yale School of Management. He writes frequently about design and is the co-editor of the five-volume series Looking Closer: Critical Writings on Graphic Design published by Allworth Press. In 2002, Bierut co-founded Design Observer, a blog of design and cultural criticism which now features podcasts on design, popular culture, and business.

Bierut's book 79 Short Essays on Design was published in 2007 by Princeton Architectural Press. A monograph on his work, How to use graphic design to sell things, explain things, make things look better, make people laugh, make people cry and (every once in a while) change the world, was published in 2015 by Thames & Hudson and Harper Collins. This accompanied the first retrospective exhibition of his work, part of the School of Visual Art's Masters Series, which was on view at the SVA Chelsea Gallery in New York City for five weeks in autumn 2015. His next book, Now You See It, is due out from Princeton Architectural Press this fall. 


More profile about the speaker
Michael Bierut | Speaker | TED.com