English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED Residency

Susan Robinson: How I fail at being disabled

Susan Robinson: Hvordan jeg fejler i at være handicappet

Filmed:
1,372,633 views

Født med et genetisk synshandicap som ingen korrektion eller kur har, er Susan Robinson næsten blind (eller delvist seende, som hun foretrækker det) og er berettiget til en etiket, som hun hader: "handicappet." I denne sjove og personlige tale, graver hun i vores skjulte fordomme omkring handicappede, ved at forklare fem måder, hun vender forventninger på hovedet.

- Business executive, entrepreneur
Susan Robinson is a business leader, inspirational speaker, blogger, entrepreneur and TED Resident. And she is legally blind. Full bio

I'd like to introduceindføre you to my mommor.
Jeg vil gerne introducere jer til min mor.
00:14
(LaughterLatter)
(Latter)
00:19
I'm guessinggætte that's not what you expectedforventes,
Det er nok ikke hvad, I havde forventet,
00:20
and it's not what I expectedforventes eitherenten,
og det er heller ikke hvad,
jeg havde forventet,
00:24
and thank goodnessgodhed I realizedgik op for
that an AsianAsiatiske man was not my mommor
og heldigvis fandt jeg ud af,
at en asiatisk mand ikke var min mor,
00:26
before I huggedkrammede him,
før jeg krammede ham,
00:30
because that would have been so awkwardakavet.
for det ville have været så akavet.
00:32
RecognizingSom erkender people
isn't one of my strengthsstyrker
At genkende folk
er ikke en af mine styrker
00:36
duepå grund to a geneticgenetiske visualvisuel impairmentleverfunktion
that has no correctionrettelse or curehelbrede.
på grund af et genetisk synshandicap,
som ikke kan kureres.
00:39
As a resultresultat, I am legallylovligt blindblind,
Det gør mig næsten blind,
00:44
thoughselvom I preferforetrække "partiallydelvist sightedobserveret"
because it's more optimisticoptimistisk.
selvom jeg foretrækker "delvist seende",
fordi det er mere optimistisk.
00:47
(LaughterLatter)
(Latter)
00:51
And I'm entitledberettiget to the labeletiket "disabledhandicappet."
Og jeg er berrettiget til at
blive kaldt "handicappet."
00:53
I hatehad the wordord disabledhandicappet
when it's used to describebeskrive people.
Jeg hader ordet handicappet,
når det bliver brugt til at beskrive folk.
00:58
It detonatesdetonerer a mindsettankegang of lessmindre than
Det fremkalder en tankegang
af "mindre end",
01:03
that utterlyaldeles disregardsignorerer capacitykapacitet,
hvilket ser fuldkomment
bort fra kapacitet,
01:07
abilityevne, potentialpotentiel,
evne, potientiale
01:10
insteadi stedet prioritizingprioritering brokennessbrokenness
og prioriterer istedet
det at være ødelagt
01:12
and lackmangel.
og have mangler.
01:16
The perspectiveperspektiv can be overtåbenlys.
Perspektivet kan være åbenlyst.
01:19
What can't he do for himselfham selv
that I'm going to have to do for him?
Hvad kan han ikke selv,
som jeg bliver nødt til at gøre for ham?
01:23
She'llHun vil probablysandsynligvis need some accommodationOvernatning
Hun har sikkert brug for særbehandling,
som ingen andre i virksomheden har.
01:27
that no other employeemedarbejder
at this businessforretning needsbehov.
Nogle gange bliver denne
01:29
SometimesNogle gange, the hiddenskjult biaspartiskhed
skjulte fordom høfligt formidlet.
01:33
is so sweetlysødt conveyedformidles.
"Wow, Susan,
01:37
"WowWow, SusanSusan,
se alt det, du har opnået
i din karriere og i dit liv.
01:40
look at everything you've doneFærdig
in your careerkarriere and your life.
Hvordan har du som synshandicappet
kunne gøre det?
01:43
How did you do all of that
and be visuallyvisuelt impairedsvækket?"
(Latter)
01:47
(LaughterLatter)
Jeg fejler i det at være handicappet.
01:51
I failsvigte at beingvære disabledhandicappet.
(Latter)
01:56
(LaughterLatter)
Så for at tilskynde til den store fejlrate
01:59
So in the spiritånd of incentivizingincentivizing
the rampantgrasserende failurefiasko
fra folk over hele verden,
02:00
of people all over the worldverden
og for at få den såkaldte
normalhed til at tage sig en slapper,
02:04
and enticinglokkende the so-calledsåkaldte normalnormal
to just give it a resthvile alreadyallerede,
er her fem tips
02:06
here are fivefem tipsTips
til at fejle i at være handicappet.
02:11
to failsvigte at beingvære disabledhandicappet.
Tip et:
02:13
TipTip one:
Kend dine superkræfter.
02:18
know your superpowerssuperkræfter.
Det bedste hold, jeg nogensinde
har ledet i min karriere,
02:19
The bestbedst teamhold I ever led in my careerkarriere
var baseret på superkræfter,
02:21
was basedbaseret on superpowerssuperkræfter,
og vi gav endda os selv
nogle fornemme titler,
02:24
and we even gavegav ourselvesos selv
fancy-pantsyfancy-pantsy titlestitler
som for eksempel
"Søjlen af Mesterlig Kløgt."
02:26
like "the PillarSøjle of MasterlyMesterlig AcumenIndsigt."
"Småkage-smøreren."
02:29
"The BiscuitKiks ButtererButterer."
(Latter)
02:33
(LaughterLatter)
"Fornuftens Stemme."
02:35
"The VoiceStemme of ReasonGrund."
Fordi vi stolede på vores styrker,
02:37
Because we reliedpåberåbes on our strengthsstyrker,
vores bedste styrker,
02:39
our bestbedst strengthsstyrker,
så opnåede vi enorme resultater.
02:42
we achievedopnået tremendousenorm outcomesudfald.
Det, som forhindrer mig i
at genkende min mor,
02:44
The traitTræk that preventsforhindrer me
from recognizinganerkende my mommor
gør mig i stand til nemt
at tilpasse mig,
02:48
allowstillader me to smoothlyglat adapttilpasse,
til hurtigt at indtage og på korrekt vis
02:51
to quicklyhurtigt absorbabsorbere and accuratelynøjagtigt processbehandle
an exhaustinganstrengende volumebind of cuesstikord,
håndtere en udmattende mængde signaler,
02:54
teasedrille out what's importantvigtig,
finde ud af hvad der er vigtigt,
03:00
determinebestemme multiplemange processesprocesser or potentialspotentialer
for any situationsituation that I'm in,
bestemme flere processer og muligheder
03:02
and then selectVælg the one
that makesmærker the mostmest sensefølelse,
i enhver situation, jeg befinder mig i,
03:07
all in a matterstof of secondssekunder.
og derefter udvælge den,
der giver mest mening,
03:11
I see what other people do not.
alt i løbet af få sekunder.
03:14
Some people think that's a superpowersupermagt,
Jeg ser, hvad andre folk ikke ser.
03:18
but my realægte superpowerssuperkræfter
Nogle folk mener,
at det er en superkraft,
03:20
are ricochetingricocheting off of glassglas wallsvægge --
men mine ægte superkræfter
03:23
(LaughterLatter)
er at rikochettere fra glasvægge --
03:25
and lettingudlejning my friendsvenner
walk around with kalegrønkål in theirderes teethtænder.
(Latter)
03:26
(LaughterLatter)
og lade mine venner gå
rundt med kål i tænderne.
03:30
It's truerigtigt. Don't have lunchfrokost with me,
(Latter)
03:33
or dinneraftensmad.
Det er rigtigt. Lad være med
at spise frokost med mig
03:37
TipTip two: be supremelyekstremt skilledfaglært,
eller aftensmad.
03:39
supremelyekstremt skilledfaglært at getting it wrongforkert.
Tip to: vær suverænt dygtig,
03:43
It is importantvigtig to be
as equallyligeligt confidentselvsikker in your superpowerssuperkræfter
suverænt dygtig til at tage fejl.
03:47
as you are in you FUBARsFUBARs.
Det er vigtigt, at være lige så sikker
i sine superkræfter,
03:51
That's "effedeffed up beyondud over all recognitionanerkendelse"
som du er i dine FUBARs.
03:54
for you millennialsMillennials.
Det er "ødelagt til ukendelighed"
03:57
(LaughterLatter)
for jer unge mennesker.
03:58
Here'sHer er a good exampleeksempel.
(Latter)
03:59
It is not a great ideaide to say,
Her er et godt eksempel.
04:02
"Don't worrybekymre, everything in here
is too smalllille for me to see"
Det er ikke en god idé at sige,
04:06
when you accidentallyved et uheld
walk into the men'smænd roomværelse --
"Bare rolig, alt herinde
er for småt for mig at se",
04:10
(LaughterLatter)
når du ved et uheld
går ind på et mandetoilet --
04:14
at one of the world'sVerdens
largeststørste sportingsportslige arenasarenaer --
(Latter)
04:20
(LaughterLatter)
hos en af verdens største sportsarenaer.
04:25
or anywhereoveralt.
(Latter)
04:27
I really wishønske that one wasn'tvar ikke truerigtigt.
eller hos nogen som helst.
04:29
I'm seriousalvorlig. It is better to just walk out
and let them think you're drunkberuset.
Jeg ville virkelig ønske,
at den der ikke passede.
04:33
(LaughterLatter)
Jeg mener det. Det er bedre at gå ud
og lade dem tro, at du er fuld.
04:38
TipTip threetre: know that everyonealle sammen
is disabledhandicappet in some way,
(Latter)
04:40
like when you have a coldkold
and you can't smelllugt
Tip tre: at vide at alle er handicappet
på en eller anden måde,
04:45
and you realizerealisere that the milkmælk
that you splashedsprøjtede in your coffeekaffe was sourSour
som når du er forkølet og ikke kan lugte
04:47
only after you've tastedsmagt it.
og du finder ud af at mælken,
du puttede i din kaffe, var sur,
04:50
Very recentlyfor nylig, a womankvinde
walkedgik up to me frantichektisk.
men først efter du smagte på den.
04:53
She could not find
the bakerybageri she was looking for.
Fornyligt gik en kvinde
febrilsk hen til mig.
04:57
As I motionedvinkede in the directionretning
I thought she should go,
Hun kunne ikke finde den bagerbutik,
hun ledte efter.
05:00
sayingordsprog, "There are no storesbutikker
on this sideside of the streetgade
Da jeg gjorde tegn i retningen,
jeg mente, hun skulle gå,
05:03
so your bestbedst betvædde is to crosskryds --"
imens jeg sagde, "Der er ingen butikker
på denne side af gaden,
05:06
"Oh my goodnessgodhed," she interruptedafbrudt.
så dit bedste bud er at gå over --"
05:08
"There it is.
"Åh min gud," afbrød hun.
05:11
All I neededhavde brug for was anotheren anden setsæt of eyesøjne."
"Der er det.
05:13
(LaughterLatter)
Alt jeg havde brug
for var et nyt par øjne."
05:16
I just let her have it.
(Latter)
05:22
I would have said that, you know,
Jeg lod hende bare have det.
05:24
beingvære logicallogisk and payingbetale attentionopmærksomhed
Jeg ville have sagt,
05:28
and stayingopholder calmberolige
would have doneFærdig the tricktrick,
at det at have været logisk
og været opmærksom
05:30
but who am I?
og rolig ville have været en god løsning,
05:33
TipTip fourfire: pointpunkt out
the disabilityhandicap in othersandre.
men har jeg ret til det?
05:36
This one is bestbedst reservedreserveret --
very importantvigtig noteBemærk --
Tip fire: påpeg handicappet i andre.
05:41
this one is bestbedst reservedreserveret
for people you know well,
Dette tip er bedst for --
meget vigtigt at notere --
05:43
because randomtilfældig strangersfremmede
typicallytypisk don't appreciatesætter pris på
dette tip er bedst for folk,
du kender meget godt,
05:46
teachablelærenem momentsøjeblikke.
for vilkårlige fremmede
sætter ofte ikke pris på
05:50
A few yearsflere år agosiden, my parentsforældre and I
wentgik to see the RockettesRockettes,
at blive belært.
05:52
RadioRadio City'sByens high-kickinghøjtsparkende dancersdansere.
For et par år siden tog mine forældre
og jeg ud for at opleve Rocketterne,
05:56
I leanedlænede over to my dadfar.
Radio Citys højtsparkende dansere.
06:00
"The two RockettesRockettes on the left
aren'ter ikke kickingsparker in a straightlige linelinje."
Jeg lænede mig over mod min far.
06:02
"Yes, they are."
"De to Rocketter til venstre
sparker ikke i en lige linje."
06:07
"No, they're not."
"Jo, de gør."
06:09
"Yes, they are, and how do you know?
"Nej, de gør ej."
06:12
You can't see."
"Jo, de gør, og hvordan ved du det?
Du kan ikke se."
06:13
But I know what
a straightlige linelinje looksudseende like.
Men jeg ved, hvordan en lige linje ser ud.
06:15
I had snappedvrissede a picturebillede
duringi løbet af our back and forthfrem
Jeg havde taget et billede,
mens vi havde siddet sammen,
06:19
and presentedforelagde him the evidencebeviser
that provedbevist I was right.
og præsenterede bevismaterialet for ham,
hvilket beviste at jeg havde ret.
06:22
He lookedkigget at the picturebillede.
Han kiggede på billedet.
06:26
I leanedlænede in furtheryderligere.
Jeg lænede mig tættere på ham.
06:28
"Who'sDer disabledhandicappet now?"
"Hvem er handicappet nu?"
06:30
TipTip fivefem: pursueforfølge audaciousdristige goalsmål.
Tip fem: forfølg dristige mål.
06:34
FlipFlip expectationforventning upsideupside down
Vend forventning på hovedet
06:38
and shovepuffe limitationbegrænsning off a cliffCliff
to meetmøde its demisedød.
og skub begrænsning ud
over en klippe til dens død.
06:40
There is a collegekollegium footballfodbold linebackerlinebacker
Der er en rugbyspiller fra universitets
06:45
who blitzesblitzes, tacklesTaljer, recoversgenopretter fumblesfumbles
som blitzer, tackler,
og overkommer fumleri,
06:47
while havingat have one handhånd.
mens han har én hånd.
06:51
There is a teacherlærer
who successfullysuccesfuldt transfersoverførsler knowledgeviden
Der er en lærer
som med succes overfører viden
06:53
and inspiresinspirerer countlessutallige studentsstuderende
og inspirerer utallige studerende,
06:56
while livinglevende with Down syndromesyndrom.
mens vedkommende
lever med Downs syndrom.
06:59
And for me,
Og for mig,
07:02
on my long listliste,
på min lange liste,
07:04
to cyclecyklus from KathmanduKathmandu, NepalNepal,
to DarjeelingDarjeeling, IndiaIndien
at cykle fra Kathmandu, Nepal,
til Darjeeling, Indien,
07:06
on the backseatbagsædet
of a bicyclecykel builtbygget for two.
på bagsædet af en tomandscykel.
07:10
It will be an excitingspændende 620-mile-mile adventureeventyr,
Det vil være
et spændende 998 km langt eventyr,
07:13
and I'm sure I will have
the blurrysløret photosfotos to showat vise for it.
og jeg er sikker på, at jeg vil
have slørrede billeder til at vise frem.
07:18
(LaughterLatter)
(Latter)
07:22
Oh, before we go on,
I forgotglemte to introduceindføre you to my mommor.
Åh, og før vi går videre,
jeg glemte at introducere jer til min mor.
07:24
I need to do that.
Det bliver jeg nødt til at gøre.
07:27
And here she is,
Og her er hun,
07:30
as she would appearkomme til syne to me
som hun ville se ud for mig,
07:31
if I were looking throughigennem a crowdmenneskemængde
of people looking for her.
hvis jeg kiggede efter hende
i en folkemængde.
07:33
Or is that an AsianAsiatiske man?
Eller er det en asiatisk mand?
07:37
Thank you.
Tak.
07:40
(ApplauseBifald)
(Bifald)
07:42
Translated by Karoline Haugaard
Reviewed by Sune Vilsted

▲Back to top

About the speaker:

Susan Robinson - Business executive, entrepreneur
Susan Robinson is a business leader, inspirational speaker, blogger, entrepreneur and TED Resident. And she is legally blind.

Why you should listen

In 1992 Susan Robinson was diagnosed with a genetic visual impairment (Stargardt's disease). Unable to pursue her dream of becoming an orthopedic surgeon, she chose an alternate career path in organizational leadership.

Robinson has a successful professional background including leadership roles in the non-profit, corporate pharma and government sectors. She drives organizational turnarounds and new program/function start-ups with a focus on long-term, sustainable growth. She builds strong stakeholder relationships and is a transparent and direct communicator.

Robinson is a high-energy public speaker who masterfully blends her professional and personal experiences to shift thinking, elevate potential and inspire action. She deftly folds together serious issues and great humor, allowing audiences to access difficult topics with openness, confidence and objectivity.

Robinson is also an accomplished Argentine tango dancer, cyclist and yogi.

More profile about the speaker
Susan Robinson | Speaker | TED.com