ABOUT THE SPEAKER
Susan Robinson - Business executive, entrepreneur
Susan Robinson is a business leader, inspirational speaker, blogger, entrepreneur and TED Resident. And she is legally blind.

Why you should listen

In 1992 Susan Robinson was diagnosed with a genetic visual impairment (Stargardt's disease). Unable to pursue her dream of becoming an orthopedic surgeon, she chose an alternate career path in organizational leadership.

Robinson has a successful professional background including leadership roles in the non-profit, corporate pharma and government sectors. She drives organizational turnarounds and new program/function start-ups with a focus on long-term, sustainable growth. She builds strong stakeholder relationships and is a transparent and direct communicator.

Robinson is a high-energy public speaker who masterfully blends her professional and personal experiences to shift thinking, elevate potential and inspire action. She deftly folds together serious issues and great humor, allowing audiences to access difficult topics with openness, confidence and objectivity.

Robinson is also an accomplished Argentine tango dancer, cyclist and yogi.

More profile about the speaker
Susan Robinson | Speaker | TED.com
TED Residency

Susan Robinson: How I fail at being disabled

Susan Robinson: Hvordan jeg fejler i at være handicappet

Filmed:
1,411,461 views

Født med et genetisk synshandicap som ingen korrektion eller kur har, er Susan Robinson næsten blind (eller delvist seende, som hun foretrækker det) og er berettiget til en etiket, som hun hader: "handicappet." I denne sjove og personlige tale, graver hun i vores skjulte fordomme omkring handicappede, ved at forklare fem måder, hun vender forventninger på hovedet.
- Business executive, entrepreneur
Susan Robinson is a business leader, inspirational speaker, blogger, entrepreneur and TED Resident. And she is legally blind. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:14
I'd like to introduceindføre you to my mommor.
0
2640
2120
Jeg vil gerne introducere jer til min mor.
(Latter)
00:19
(LaughterLatter)
1
7040
1856
Det er nok ikke hvad, I havde forventet,
00:20
I'm guessinggætte that's not what you expectedforventes,
2
8920
3096
og det er heller ikke hvad,
jeg havde forventet,
00:24
and it's not what I expectedforventes eitherenten,
3
12040
1976
og heldigvis fandt jeg ud af,
at en asiatisk mand ikke var min mor,
00:26
and thank goodnessgodhed I realizedgik op for
that an AsianAsiatiske man was not my mommor
4
14040
4456
00:30
before I huggedkrammede him,
5
18520
2096
før jeg krammede ham,
for det ville have været så akavet.
00:32
because that would have been so awkwardakavet.
6
20640
2720
At genkende folk
er ikke en af mine styrker
00:36
RecognizingSom erkender people
isn't one of my strengthsstyrker
7
24800
3056
på grund af et genetisk synshandicap,
som ikke kan kureres.
00:39
duepå grund to a geneticgenetiske visualvisuel impairmentleverfunktion
that has no correctionrettelse or curehelbrede.
8
27880
4855
00:44
As a resultresultat, I am legallylovligt blindblind,
9
32759
2937
Det gør mig næsten blind,
00:47
thoughselvom I preferforetrække "partiallydelvist sightedobserveret"
because it's more optimisticoptimistisk.
10
35720
3696
selvom jeg foretrækker "delvist seende",
fordi det er mere optimistisk.
(Latter)
00:51
(LaughterLatter)
11
39440
1616
Og jeg er berrettiget til at
blive kaldt "handicappet."
00:53
And I'm entitledberettiget to the labeletiket "disabledhandicappet."
12
41080
3840
Jeg hader ordet handicappet,
når det bliver brugt til at beskrive folk.
00:58
I hatehad the wordord disabledhandicappet
when it's used to describebeskrive people.
13
46600
3400
Det fremkalder en tankegang
af "mindre end",
01:03
It detonatesdetonerer a mindsettankegang of lessmindre than
14
51120
3440
01:07
that utterlyaldeles disregardsignorerer capacitykapacitet,
15
55360
2896
hvilket ser fuldkomment
bort fra kapacitet,
evne, potientiale
01:10
abilityevne, potentialpotentiel,
16
58280
1840
og prioriterer istedet
det at være ødelagt
01:12
insteadi stedet prioritizingprioritering brokennessbrokenness
17
60920
3120
og have mangler.
01:16
and lackmangel.
18
64800
1200
Perspektivet kan være åbenlyst.
01:19
The perspectiveperspektiv can be overtåbenlys.
19
67520
2240
Hvad kan han ikke selv,
som jeg bliver nødt til at gøre for ham?
01:23
What can't he do for himselfham selv
that I'm going to have to do for him?
20
71320
3120
01:27
She'llHun vil probablysandsynligvis need some accommodationOvernatning
21
75640
2096
Hun har sikkert brug for særbehandling,
som ingen andre i virksomheden har.
01:29
that no other employeemedarbejder
at this businessforretning needsbehov.
22
77760
2640
Nogle gange bliver denne
01:33
SometimesNogle gange, the hiddenskjult biaspartiskhed
23
81600
2600
skjulte fordom høfligt formidlet.
01:37
is so sweetlysødt conveyedformidles.
24
85120
1720
"Wow, Susan,
01:40
"WowWow, SusanSusan,
25
88440
1800
se alt det, du har opnået
i din karriere og i dit liv.
01:43
look at everything you've doneFærdig
in your careerkarriere and your life.
26
91000
3680
Hvordan har du som synshandicappet
kunne gøre det?
01:47
How did you do all of that
and be visuallyvisuelt impairedsvækket?"
27
95480
4376
01:51
(LaughterLatter)
28
99880
4576
(Latter)
Jeg fejler i det at være handicappet.
01:56
I failsvigte at beingvære disabledhandicappet.
29
104480
2816
01:59
(LaughterLatter)
30
107320
1376
(Latter)
Så for at tilskynde til den store fejlrate
02:00
So in the spiritånd of incentivizingincentivizing
the rampantgrasserende failurefiasko
31
108720
3336
fra folk over hele verden,
02:04
of people all over the worldverden
32
112080
2296
og for at få den såkaldte
normalhed til at tage sig en slapper,
02:06
and enticinglokkende the so-calledsåkaldte normalnormal
to just give it a resthvile alreadyallerede,
33
114400
5536
er her fem tips
02:11
here are fivefem tipsTips
34
119960
1936
til at fejle i at være handicappet.
02:13
to failsvigte at beingvære disabledhandicappet.
35
121920
3040
Tip et:
02:18
TipTip one:
36
126120
1416
Kend dine superkræfter.
02:19
know your superpowerssuperkræfter.
37
127560
1479
02:21
The bestbedst teamhold I ever led in my careerkarriere
38
129639
2777
Det bedste hold, jeg nogensinde
har ledet i min karriere,
var baseret på superkræfter,
02:24
was basedbaseret on superpowerssuperkræfter,
39
132440
2016
og vi gav endda os selv
nogle fornemme titler,
02:26
and we even gavegav ourselvesos selv
fancy-pantsyfancy-pantsy titlestitler
40
134480
2656
02:29
like "the PillarSøjle of MasterlyMesterlig AcumenIndsigt."
41
137160
3080
som for eksempel
"Søjlen af Mesterlig Kløgt."
"Småkage-smøreren."
02:33
"The BiscuitKiks ButtererButterer."
42
141600
1856
(Latter)
02:35
(LaughterLatter)
43
143480
1616
"Fornuftens Stemme."
02:37
"The VoiceStemme of ReasonGrund."
44
145120
1240
Fordi vi stolede på vores styrker,
02:39
Because we reliedpåberåbes on our strengthsstyrker,
45
147360
2776
vores bedste styrker,
02:42
our bestbedst strengthsstyrker,
46
150160
2256
så opnåede vi enorme resultater.
02:44
we achievedopnået tremendousenorm outcomesudfald.
47
152440
2200
Det, som forhindrer mig i
at genkende min mor,
02:48
The traitTræk that preventsforhindrer me
from recognizinganerkende my mommor
48
156640
3296
gør mig i stand til nemt
at tilpasse mig,
02:51
allowstillader me to smoothlyglat adapttilpasse,
49
159960
2856
til hurtigt at indtage og på korrekt vis
02:54
to quicklyhurtigt absorbabsorbere and accuratelynøjagtigt processbehandle
an exhaustinganstrengende volumebind of cuesstikord,
50
162840
5816
håndtere en udmattende mængde signaler,
finde ud af hvad der er vigtigt,
03:00
teasedrille out what's importantvigtig,
51
168680
1896
bestemme flere processer og muligheder
03:02
determinebestemme multiplemange processesprocesser or potentialspotentialer
for any situationsituation that I'm in,
52
170600
5056
i enhver situation, jeg befinder mig i,
og derefter udvælge den,
der giver mest mening,
03:07
and then selectVælg the one
that makesmærker the mostmest sensefølelse,
53
175680
2960
alt i løbet af få sekunder.
03:11
all in a matterstof of secondssekunder.
54
179680
1480
Jeg ser, hvad andre folk ikke ser.
03:14
I see what other people do not.
55
182240
3000
Nogle folk mener,
at det er en superkraft,
03:18
Some people think that's a superpowersupermagt,
56
186040
1810
03:20
but my realægte superpowerssuperkræfter
57
188800
1520
men mine ægte superkræfter
er at rikochettere fra glasvægge --
03:23
are ricochetingricocheting off of glassglas wallsvægge --
58
191320
2096
(Latter)
03:25
(LaughterLatter)
59
193440
1496
og lade mine venner gå
rundt med kål i tænderne.
03:26
and lettingudlejning my friendsvenner
walk around with kalegrønkål in theirderes teethtænder.
60
194960
3136
03:30
(LaughterLatter)
61
198120
3296
(Latter)
Det er rigtigt. Lad være med
at spise frokost med mig
03:33
It's truerigtigt. Don't have lunchfrokost with me,
62
201440
2520
03:37
or dinneraftensmad.
63
205320
1200
eller aftensmad.
Tip to: vær suverænt dygtig,
03:39
TipTip two: be supremelyekstremt skilledfaglært,
64
207760
3976
03:43
supremelyekstremt skilledfaglært at getting it wrongforkert.
65
211760
2440
suverænt dygtig til at tage fejl.
Det er vigtigt, at være lige så sikker
i sine superkræfter,
03:47
It is importantvigtig to be
as equallyligeligt confidentselvsikker in your superpowerssuperkræfter
66
215480
3776
som du er i dine FUBARs.
03:51
as you are in you FUBARsFUBARs.
67
219280
2280
Det er "ødelagt til ukendelighed"
03:54
That's "effedeffed up beyondud over all recognitionanerkendelse"
68
222640
2536
03:57
for you millennialsMillennials.
69
225200
1216
for jer unge mennesker.
(Latter)
03:58
(LaughterLatter)
70
226440
1456
Her er et godt eksempel.
03:59
Here'sHer er a good exampleeksempel.
71
227920
1200
Det er ikke en god idé at sige,
04:02
It is not a great ideaide to say,
72
230240
3896
"Bare rolig, alt herinde
er for småt for mig at se",
04:06
"Don't worrybekymre, everything in here
is too smalllille for me to see"
73
234160
3760
når du ved et uheld
går ind på et mandetoilet --
04:10
when you accidentallyved et uheld
walk into the men'smænd roomværelse --
74
238960
3776
(Latter)
04:14
(LaughterLatter)
75
242760
5896
04:20
at one of the world'sVerdens
largeststørste sportingsportslige arenasarenaer --
76
248680
4296
hos en af verdens største sportsarenaer.
(Latter)
04:25
(LaughterLatter)
77
253000
2736
eller hos nogen som helst.
04:27
or anywhereoveralt.
78
255760
2096
04:29
I really wishønske that one wasn'tvar ikke truerigtigt.
79
257880
2120
Jeg ville virkelig ønske,
at den der ikke passede.
Jeg mener det. Det er bedre at gå ud
og lade dem tro, at du er fuld.
04:33
I'm seriousalvorlig. It is better to just walk out
and let them think you're drunkberuset.
80
261720
4456
04:38
(LaughterLatter)
81
266200
1896
(Latter)
Tip tre: at vide at alle er handicappet
på en eller anden måde,
04:40
TipTip threetre: know that everyonealle sammen
is disabledhandicappet in some way,
82
268120
4040
som når du er forkølet og ikke kan lugte
04:45
like when you have a coldkold
and you can't smelllugt
83
273080
2296
og du finder ud af at mælken,
du puttede i din kaffe, var sur,
04:47
and you realizerealisere that the milkmælk
that you splashedsprøjtede in your coffeekaffe was sourSour
84
275400
3376
men først efter du smagte på den.
04:50
only after you've tastedsmagt it.
85
278800
1960
Fornyligt gik en kvinde
febrilsk hen til mig.
04:53
Very recentlyfor nylig, a womankvinde
walkedgik up to me frantichektisk.
86
281920
3376
Hun kunne ikke finde den bagerbutik,
hun ledte efter.
04:57
She could not find
the bakerybageri she was looking for.
87
285320
2680
Da jeg gjorde tegn i retningen,
jeg mente, hun skulle gå,
05:00
As I motionedvinkede in the directionretning
I thought she should go,
88
288880
2616
imens jeg sagde, "Der er ingen butikker
på denne side af gaden,
05:03
sayingordsprog, "There are no storesbutikker
on this sideside of the streetgade
89
291520
2936
så dit bedste bud er at gå over --"
05:06
so your bestbedst betvædde is to crosskryds --"
90
294480
2016
"Åh min gud," afbrød hun.
05:08
"Oh my goodnessgodhed," she interruptedafbrudt.
91
296520
3376
"Der er det.
05:11
"There it is.
92
299920
1816
Alt jeg havde brug
for var et nyt par øjne."
05:13
All I neededhavde brug for was anotheren anden setsæt of eyesøjne."
93
301760
2896
(Latter)
05:16
(LaughterLatter)
94
304680
5336
Jeg lod hende bare have det.
05:22
I just let her have it.
95
310040
1280
Jeg ville have sagt,
05:24
I would have said that, you know,
96
312920
3176
at det at have været logisk
og været opmærksom
05:28
beingvære logicallogisk and payingbetale attentionopmærksomhed
97
316120
2696
og rolig ville have været en god løsning,
05:30
and stayingopholder calmberolige
would have doneFærdig the tricktrick,
98
318840
2936
men har jeg ret til det?
05:33
but who am I?
99
321800
1200
Tip fire: påpeg handicappet i andre.
05:36
TipTip fourfire: pointpunkt out
the disabilityhandicap in othersandre.
100
324240
3760
Dette tip er bedst for --
meget vigtigt at notere --
05:41
This one is bestbedst reservedreserveret --
very importantvigtig noteBemærk --
101
329080
2416
dette tip er bedst for folk,
du kender meget godt,
05:43
this one is bestbedst reservedreserveret
for people you know well,
102
331520
2696
for vilkårlige fremmede
sætter ofte ikke pris på
05:46
because randomtilfældig strangersfremmede
typicallytypisk don't appreciatesætter pris på
103
334240
3560
at blive belært.
05:50
teachablelærenem momentsøjeblikke.
104
338720
1200
For et par år siden tog mine forældre
og jeg ud for at opleve Rocketterne,
05:52
A few yearsflere år agosiden, my parentsforældre and I
wentgik to see the RockettesRockettes,
105
340840
3656
Radio Citys højtsparkende dansere.
05:56
RadioRadio City'sByens high-kickinghøjtsparkende dancersdansere.
106
344520
2880
06:00
I leanedlænede over to my dadfar.
107
348040
1560
Jeg lænede mig over mod min far.
"De to Rocketter til venstre
sparker ikke i en lige linje."
06:02
"The two RockettesRockettes on the left
aren'ter ikke kickingsparker in a straightlige linelinje."
108
350760
3680
"Jo, de gør."
06:07
"Yes, they are."
109
355800
1200
"Nej, de gør ej."
06:09
"No, they're not."
110
357800
1200
"Jo, de gør, og hvordan ved du det?
Du kan ikke se."
06:12
"Yes, they are, and how do you know?
111
360120
1736
06:13
You can't see."
112
361880
1200
Men jeg ved, hvordan en lige linje ser ud.
06:15
But I know what
a straightlige linelinje looksudseende like.
113
363880
2960
Jeg havde taget et billede,
mens vi havde siddet sammen,
06:19
I had snappedvrissede a picturebillede
duringi løbet af our back and forthfrem
114
367880
2656
og præsenterede bevismaterialet for ham,
hvilket beviste at jeg havde ret.
06:22
and presentedforelagde him the evidencebeviser
that provedbevist I was right.
115
370560
3240
Han kiggede på billedet.
06:26
He lookedkigget at the picturebillede.
116
374840
1240
Jeg lænede mig tættere på ham.
06:28
I leanedlænede in furtheryderligere.
117
376840
1320
"Hvem er handicappet nu?"
06:30
"Who'sDer disabledhandicappet now?"
118
378840
1240
Tip fem: forfølg dristige mål.
06:34
TipTip fivefem: pursueforfølge audaciousdristige goalsmål.
119
382520
3320
06:38
FlipFlip expectationforventning upsideupside down
120
386520
2416
Vend forventning på hovedet
og skub begrænsning ud
over en klippe til dens død.
06:40
and shovepuffe limitationbegrænsning off a cliffCliff
to meetmøde its demisedød.
121
388960
4120
Der er en rugbyspiller fra universitets
06:45
There is a collegekollegium footballfodbold linebackerlinebacker
122
393920
2016
som blitzer, tackler,
og overkommer fumleri,
06:47
who blitzesblitzes, tacklesTaljer, recoversgenopretter fumblesfumbles
123
395960
3256
mens han har én hånd.
06:51
while havingat have one handhånd.
124
399240
1360
Der er en lærer
som med succes overfører viden
06:53
There is a teacherlærer
who successfullysuccesfuldt transfersoverførsler knowledgeviden
125
401480
3136
og inspirerer utallige studerende,
06:56
and inspiresinspirerer countlessutallige studentsstuderende
126
404640
2200
mens vedkommende
lever med Downs syndrom.
06:59
while livinglevende with Down syndromesyndrom.
127
407720
1640
Og for mig,
07:02
And for me,
128
410280
1200
på min lange liste,
07:04
on my long listliste,
129
412240
1896
at cykle fra Kathmandu, Nepal,
til Darjeeling, Indien,
07:06
to cyclecyklus from KathmanduKathmandu, NepalNepal,
to DarjeelingDarjeeling, IndiaIndien
130
414160
3856
på bagsædet af en tomandscykel.
07:10
on the backseatbagsædet
of a bicyclecykel builtbygget for two.
131
418040
2360
Det vil være
et spændende 998 km langt eventyr,
07:13
It will be an excitingspændende 620-mile-mile adventureeventyr,
132
421800
4816
og jeg er sikker på, at jeg vil
have slørrede billeder til at vise frem.
07:18
and I'm sure I will have
the blurrysløret photosfotos to showat vise for it.
133
426640
3656
(Latter)
07:22
(LaughterLatter)
134
430320
1816
07:24
Oh, before we go on,
I forgotglemte to introduceindføre you to my mommor.
135
432160
3296
Åh, og før vi går videre,
jeg glemte at introducere jer til min mor.
Det bliver jeg nødt til at gøre.
07:27
I need to do that.
136
435480
1200
Og her er hun,
07:30
And here she is,
137
438360
1376
som hun ville se ud for mig,
07:31
as she would appearkomme til syne to me
138
439760
2056
hvis jeg kiggede efter hende
i en folkemængde.
07:33
if I were looking throughigennem a crowdmenneskemængde
of people looking for her.
139
441840
2840
Eller er det en asiatisk mand?
07:37
Or is that an AsianAsiatiske man?
140
445800
1560
Tak.
07:40
Thank you.
141
448840
1216
(Bifald)
07:42
(ApplauseBifald)
142
450080
4200
Translated by Karoline Haugaard
Reviewed by Sune Vilsted

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Susan Robinson - Business executive, entrepreneur
Susan Robinson is a business leader, inspirational speaker, blogger, entrepreneur and TED Resident. And she is legally blind.

Why you should listen

In 1992 Susan Robinson was diagnosed with a genetic visual impairment (Stargardt's disease). Unable to pursue her dream of becoming an orthopedic surgeon, she chose an alternate career path in organizational leadership.

Robinson has a successful professional background including leadership roles in the non-profit, corporate pharma and government sectors. She drives organizational turnarounds and new program/function start-ups with a focus on long-term, sustainable growth. She builds strong stakeholder relationships and is a transparent and direct communicator.

Robinson is a high-energy public speaker who masterfully blends her professional and personal experiences to shift thinking, elevate potential and inspire action. She deftly folds together serious issues and great humor, allowing audiences to access difficult topics with openness, confidence and objectivity.

Robinson is also an accomplished Argentine tango dancer, cyclist and yogi.

More profile about the speaker
Susan Robinson | Speaker | TED.com