ABOUT THE SPEAKER
Helen Czerski - Physicist
Dr. Helen Czerski investigates the physics of ocean bubbles and spends a lot of time sharing the big scientific ideas hidden in the small objects around us.

Why you should listen

Dr. Helen Czerski has studied bubbles at sea and in the lab, has presented many highly-regarded BBC science documentaries and has told the stories of science (and especially of physics) on stage and in print.

Czerski's academic home is the department of mechanical engineering at University College London in the UK. Her first book, Storm in a Teacup, was published in 2016 (2017 in the US) and shows how the biggest ideas in physics come to life in the world around us -- and how the most mundane quirks of the everyday world open the door to the physics that every citizen needs to know.

Photo: Alex Brenner 

More profile about the speaker
Helen Czerski | Speaker | TED.com
TEDxManchester

Helen Czerski: The fascinating physics of everyday life

Helen Czerski: Hverdagens fascinerende fysik

Filmed:
1,536,325 views

Fysik foregår ikke bare i et fancy laboratorium - det sker når du skubber et stykke smørerede toast ned fra bordet eller smider et par rosiner i en sodavand eller ser på noget spildt kaffe tørre. Bliv til en mere spændende gæst mens fysikeren Helen Czerski præsenter diverse fysikkoncepter, som du kan forstå bedre ved brug af hverdagsting i køkkenet.
- Physicist
Dr. Helen Czerski investigates the physics of ocean bubbles and spends a lot of time sharing the big scientific ideas hidden in the small objects around us. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
As you heardhørt, I'm a physicistfysiker.
0
1786
1699
Som i hørt, er jeg fysiker.
00:15
And I think the way we talk about physicsfysik
needsbehov a little modificationmodifikation.
1
3509
3985
Og jeg syntes at den måde vi omtaler fysik
har brug for lidt modificering.
00:19
I am from just down the roadvej here;
I don't livelevende here anymorelængere.
2
7518
3361
Jeg stammer fra lige i nærheden her;
jeg boer her ikke længere.
00:22
But comingkommer from roundrund here meansmidler
that I have a northernnordlige nanaNana,
3
10903
4507
Men at have opvoksede her betyder
at min bedstemor er fra nordlig England,
00:27
my mum'smors mommor.
4
15434
1167
min mormor.
00:28
And NanaNana is very brightlyse;
she hasn'thar ikke had much formalformel educationuddannelse,
5
16625
4027
Og Mormor er meget kvik;
hun har ikke haft meget undervisning,
00:32
but she's sharpskarp.
6
20676
1168
men hun er kvik.
00:33
And when I was a second-yearandet år undergraduatebachelor
studyingstudere physicsfysik at CambridgeCambridge,
7
21868
4078
Og når jeg var anden-års student
i fysik på Cambridge Universitet,
00:37
I rememberHusk spendingudgifter an afternooneftermiddag
at Nana'sNanas househus in UrmstonUrmston
8
25970
4843
kan jeg huske at jeg en eftermiddag
var ved Mormors hus i Urmston
00:42
studyingstudere quantumkvante mechanicsmekanik.
9
30837
1382
og studerede kvantemekanik.
00:44
And I had these foldersmapper
openåben in frontforan of me
10
32243
2291
Og jeg havde de her mapper åben foran mig
00:46
with this, you know,
hieroglyphicshieroglyffer -- let's be honestærlig.
11
34558
2898
med - i ved, ærligt sagt - hieroglyffer.
00:49
And NanaNana camekom alonghen ad,
and she lookedkigget at this folderfolder,
12
37480
4704
Og Mormor kom gående,
og kikket på den her mappe,
00:54
and she said, "What's that?"
13
42208
1591
og sagde, "Hvad er det?"
00:56
I said, "It's quantumkvante mechanicsmekanik, NanaNana."
14
44537
2642
Jeg sagde, "Det er kvantemekanik, Mormor."
00:59
And I triedforsøgt to explainforklare something
about what was on the pageside.
15
47203
4806
Og jeg prøvede at forklare noget
om det der stød på siden.
01:04
It was to do with the nucleusNucleus
and EinsteinEinstein A and B coefficientskoefficienter.
16
52033
3989
Det handlede om atomkernen
og Einstein A- og B-koefficienter.
01:08
And NanaNana lookedkigget very impressedimponeret.
17
56046
1790
Og Mormor så meget imponerede ud.
01:10
And then she said, "Oh.
18
58593
1310
Og så sagde hun, "Nåh.
01:13
What can you do when you know that?"
19
61053
2000
Hvad kan man så når man ved det?"
01:15
(LaughterLatter)
20
63077
2000
(latter)
01:19
"Don't know, ma'amFrue."
21
67495
1229
"Det ved jeg ikke, frue."
01:20
(LaughterLatter)
22
68748
1064
(latter)
01:21
I think I said something about computerscomputere,
23
69836
2000
Jeg tror at jeg sagde noget om computere,
01:23
because it was all
I could think of at the time.
24
71860
3078
fordi jeg ikke kunne tænke
på andet i det øjeblik.
01:26
But you can broadenudvide that questionspørgsmål out,
because it's a very good questionspørgsmål --
25
74962
3644
Men man kan udvide det spørgsmål ud,
fordi det er et meget godt spørgsmål -
01:30
"What can you do when you know that?"
when "that" is physicsfysik?
26
78630
2902
"Hvad kan man så når man ved det?"
når "det" er fysik?
01:33
And I've come to realizerealisere that when
we talk about physicsfysik in societysamfund
27
81556
3468
Og jeg har tænkt at når
vi snakker om fysik i samfundet
01:37
and our sortsortere of imagebillede of it,
28
85048
1402
og vores billede af det,
01:38
we don't includeomfatte the things
that we can do when we know that.
29
86474
3152
inkludere vi ikke de ting
som vi kan gøre når vi kan det.
01:41
Our perceptionopfattelse of what physicsfysik is
needsbehov a bitbit of a shiftflytte.
30
89650
2713
Vores opfattelse af hvad fysik er
skal ændres lidt.
01:44
Not only does it need a bitbit of a shiftflytte,
31
92387
1904
Ikke bare at den skal have lidt ændring,
01:46
but sharingdeling this differentforskellige perspectiveperspektiv
matterssager for our societysamfund,
32
94315
5556
men at dele dette anderledes perspektiv
er vigtig for samfundet,
01:51
and I'm not just sayingordsprog that
because I'm a physicistfysiker and I'm biasedforudindtaget
33
99895
3208
og jeg siger det ikke bare
fordi jeg er fysiker og forudindtaget
01:55
and I think we're the mostmest
importantvigtig people in the worldverden.
34
103127
2767
og jeg syntes at vi er
de mest vigtige personer i verdenen.
01:57
HonestÆrlig.
35
105918
1151
Seriøst.
01:59
So, the imagebillede of physicsfysik -- we'vevi har got
an imagebillede problemproblem, let's be honestærlig --
36
107093
3642
Så, billedet af fysik - og ærligt sagt
har vi et problem med det billede -
02:02
it hasn'thar ikke movedflyttet on much from this.
37
110759
1814
har så'n set ikke ændrede siden det.
02:04
This is a very famousberømt photographfotografi
that's from the SolvaySolvay ConferenceKonferencen in 1927.
38
112597
4132
Det er en meget berømt foto
fra Solvay-konferencen i 1927.
02:08
This is when the great mindssind
of physicsfysik were grapplingkæmper
39
116753
4245
Det er hvor de kvikkeste hjerner
i fysik tænkte
02:13
with the naturenatur of determinismdeterminisme
40
121022
2246
om naturen af determinisme
02:15
and what it meansmidler
only to have a probabilitysandsynlighed
41
123292
2080
og hvad det betyder kun at have en chance
02:17
that a particlepartikel mightmagt be somewhereet eller andet sted,
42
125396
1711
at en partikel befinder sig et sted,
02:19
and whetherom any of it was realægte.
43
127131
1582
og om noget af det var virkelig.
02:20
And it was all very difficultsvært.
44
128737
1467
Og det hele var meget svært.
02:22
And you'llvil du noticevarsel they're all
very stern-lookingStern-leder menherrer in suitsjakkesæt.
45
130228
2963
I ser at de er alle er
meget skrappe-udseende mænd i jakkesæt.
02:25
MarieMarie CurieCurie -- I keep maybe sayingordsprog,
"MarieMarie AntoinetteAntoinette,"
46
133215
2910
Marie Curie - jeg bliver ved med at sige
"Marie Antoinette",
02:28
whichhvilken would be a turn-updog for the booksbøger --
47
136149
1964
det ville være en ændring i historien -
02:30
MarieMarie CurieCurie, thirdtredje from the left
on the bottombund there,
48
138137
2596
Marie Curie, tredje fra venstre
ved bunden der,
02:32
she was allowedtilladt in,
but had to dresskjole like everybodyalle elseandet.
49
140757
2715
hun fik lov,
men måtte klæde sig som alle andre.
02:35
(LaughterLatter)
50
143496
1025
(latter)
02:36
So, this is what physicsfysik is like --
there's all these kindsformer of hieroglyphicshieroglyffer,
51
144545
3890
Så, det er sådan fysik er -
der er alle de her hieroglyffer,
02:40
these are to do with wavesbølger and particlespartikler.
52
148459
2173
som har at gøre med bølger og partikler.
02:42
That is an artist'skunstnerens impressionindtryk
of two blacksort holeshuller collidingkolliderede,
53
150656
3180
Det her er en kunstners billede
af to sorte huller som kollidere,
02:45
whichhvilken makesmærker it look
worthværdi watchingser, to be honestærlig.
54
153860
2288
som får det til at ligne
noget vær at se, ikke?
02:48
I'm gladglad I didn't have to writeskrive
the riskrisiko assessmentvurdering
55
156172
2392
Godt, at jeg ikke skulle lave
risikovurderingen
02:50
for whateveruanset hvad was going on there.
56
158588
1532
for hvad der end skete der.
02:52
The pointpunkt is: this is
the imagebillede of physicsfysik, right?
57
160144
2353
Problemet er: det er
billedet af fysik, ikke?
02:54
It's weirdmærkelig and difficultsvært,
58
162521
1199
Det er underligt, svært,
02:55
doneFærdig by slightlyen anelse strangemærkelig people
dressedklædt på in a slightlyen anelse strangemærkelig way.
59
163744
3124
gjort af lidt skøre folk
klædte på en lidt skør måde.
02:58
It's inaccessibleutilgængelige, it's somewhereet eller andet sted elseandet
60
166892
2001
Det er isolerede, helt et andet sted hen,
03:00
and fundamentallyfundamentalt, why should I careomsorg?
61
168917
1810
hvorfor skulle jeg ikke være ligeglad?
03:03
And the problemproblem with that
is that I'm a physicistfysiker,
62
171250
4269
Og problemet med det er at jeg er fysiker,
03:07
and I studyundersøgelse this.
63
175543
1473
og jeg studere det her.
03:09
This -- this is my jobjob, right?
64
177040
2286
Det - det er mit arbejde, ikke?
03:11
I studyundersøgelse the interfacegrænseflade
betweenmellem the atmosphereatmosfære and the oceanocean.
65
179350
3700
Jeg studere overgangen
mellem atmosfæren og havet.
03:15
The atmosphereatmosfære is massivemassiv,
the oceanocean is massivemassiv,
66
183074
2288
Atmosfæren er enorm, havet er enorm,
03:17
and the thintynd layerlag
that joinsslutter sig til them togethersammen
67
185386
2101
og det tynde lag som hæfter dem sammen
03:19
is really importantvigtig,
68
187511
1162
er meget vigtigt,
03:20
because that's where things go
from one hugekæmpe stor reservoirreservoir to the other.
69
188697
3217
fordi det er der at ting går fra
den ene stor lagre til den anden.
03:23
You can see that the seahav surfaceoverflade --
that was me who tooktog this videovideo --
70
191938
3714
Man kan se at havoverfladen -
det var mig som optog videoen -
03:27
the averagegennemsnit heighthøjde of those wavesbølger
by the way, was 10 metersmeter.
71
195676
3135
gennemsnitshøjden af bølgerne
var 10 meter.
03:30
So this is definitelyhelt bestemt physicsfysik
happeningsker here --
72
198835
2495
I hvert fald er det fysik som sker her -
03:33
there's lots of things --
this is definitelyhelt bestemt physicsfysik.
73
201354
2548
der er mange ting -
det er i hvert fald fysik.
03:35
And yetendnu it's not includedinkluderet
in our culturalkulturel perceptionopfattelse of physicsfysik,
74
203926
3550
Og alligevel er det ikke inkluderet
i vores kulturel opfattelse af fysik,
03:39
and that bothersGenerer me.
75
207500
1826
og det er det der bekymrer mig.
03:41
So what is includedinkluderet
in our culturalkulturel perceptionopfattelse of physicsfysik?
76
209350
3328
Så hvad er med
i vores kulturel opfattelse af fysik?
03:44
Because I'm a physicistfysiker,
there has to be a graphkurve, right?
77
212702
2810
Jeg er fysiker,
så der er nødt til at være en graf, ikke?
03:47
That's allowedtilladt.
78
215536
1156
Det må jeg da godt.
03:48
We'veVi har got time alonghen ad the bottombund here,
from very fasthurtig things there,
79
216716
4261
Tiden kører hen af bunden her,
fra meget hurtige ting her
03:53
to things that take a long time over here.
80
221001
3441
til ting som tager meget lang tid her hen.
03:56
SmallLille things at the bottombund,
bigstor things up there.
81
224466
2495
Små ting ved bunden, store ting der op.
03:58
So, our currentnuværende culturalkulturel imagebillede
of physicsfysik looksudseende like this.
82
226985
3025
Så, den nutidig kulturel billede af fysik
ser sådan her ud.
04:02
There's quantumkvante mechanicsmekanik
down in that cornerhjørne,
83
230034
2521
Kvantemekanikken er nede i hjørnet,
04:04
it's very smalllille, it's very weirdmærkelig,
84
232579
2000
den er meget lille, meget underligt,
04:06
it happenssker very quicklyhurtigt,
85
234603
2001
det sker rigtig hurtigt
04:08
and it's a long way down
in the generalgenerel ...
86
236628
3281
og er generelt meget langt nede
04:11
on the scalevægt of anything that matterssager
for everydayhver dag life.
87
239933
2834
på skalaen er det som betyder noget
for hverdagen.
04:14
And then there's cosmologykosmologi,
whichhvilken is up there;
88
242791
2332
Og så er der kosmologien, der oppe,
04:17
very largestor, very farlangt away,
89
245147
1311
meget stort, langt væk,
04:18
alsoogså very weirdmærkelig.
90
246482
2000
også meget underligt.
04:20
And if you go to some placessteder
91
248506
2000
Og hvis man tager til nogle steder
04:22
like blacksort holeshuller
in the beginningstarten of the universeunivers,
92
250530
3064
som sorte huller
ved begyndelsen af universet,
04:25
we know that these are frontiersgrænser
in physicsfysik, right?
93
253618
3002
ved vi at de er grænser i fysik, ikke?
04:28
There's lots of work beingvære doneFærdig
to discoveropdage newny physicsfysik
94
256644
2755
Der foregår meget arbejde
med at opdage ny fysik
04:31
in these placessteder.
95
259423
1426
i de områder.
04:33
But the thing is, you will noticevarsel
there's a very largestor gaphul in the middlemidten.
96
261317
3517
Men man ser at der er
et meget stort hul i midten.
04:36
And in that gaphul, there are manymange things.
97
264858
2158
Og i hullet, er der mange ting.
04:39
There are planetsplaneter and toastsRister
and volcanoesvulkaner and cloudsskyer
98
267040
2643
Der er planeter og toast
og vulkaner og skyer
04:41
and clarinetsklarinetter and bubblesbobler and dolphinsdelfiner
99
269707
2137
og klarinetter og bobler og delfiner
04:43
and all sortssorterer of things
that make up our everydayhver dag life.
100
271868
3259
og alle slags ting som laver hverdagen.
04:47
And these are alsoogså runløb by physicsfysik,
you'ddu ville be surprisedoverrasket --
101
275151
3113
Og de ting er også styret af fysik,
det overasker en -
04:50
there is physicsfysik in the middlemidten,
it's just that nobodyingen talksforedrag about it.
102
278288
3299
der er fysik i midten, det er bare at
ingen snakker om det.
04:53
And the thing about all of these
is that they all runløb
103
281611
3971
Og det der er med alle de ting
er at de alle kører
04:57
on a relativelyforholdsvis smalllille numbernummer
of physicalfysisk lawslove,
104
285606
3531
på en relativt lille mængde fysiske love,
05:01
things like Newton'sNewtons lawslove of motionbevægelse,
105
289161
1878
ting som Newtons mekaniske love,
05:03
thermodynamicstermodynamik,
106
291063
1163
termodynamik,
05:04
some rotationalroterende dynamicsdynamik.
107
292250
1715
lidt rotationsdynamik.
05:05
The physicsfysik in the middlemidten
appliesgælder over a hugekæmpe stor rangerækkevidde,
108
293989
3528
Fysikken i midten gælder
over et stor areal,
05:09
from very, very smalllille things
to very, very bigstor things.
109
297541
2621
fra meget, meget små ting
til meget, meget store ting.
05:12
You have to try very hardhårdt
to get outsideuden for of this.
110
300186
2374
Det er virkelig svært
at komme udenfor det.
05:14
And there is alsoogså a frontiergrænse
in researchforskning physicsfysik here,
111
302584
3801
Og der er også en grænse
i fysik forskning her,
05:18
it's just that nobodyingen talksforedrag about it.
112
306409
1803
det er bare at ingen snakker om det.
05:20
This is the worldverden of the complexkompleks.
113
308236
1677
Det er verdenen af det komplekse.
05:21
When these lawslove work togethersammen,
they bringtage med about
114
309937
2247
Når de love arbejder sammen,
frembringer de
05:24
the beautifulsmuk, messyrodet,
complexkompleks worldverden we livelevende in.
115
312208
2830
den smuk, rodet, kompleks
verden vi boer i.
05:27
FundamentallyGrundlæggende, this is the bitbit
that really matterssager to me
116
315062
3673
I bund og grund, er det delen
der virkelig betyder noget for mig
05:30
on an everydayhver dag basisbasis.
117
318759
1190
i hverdagen.
05:31
And this is the bitbit
that we don't talk about.
118
319973
2179
Og det er delen som vi ikke snakker om.
05:34
There's plentymasser of physicsfysik
researchforskning going on here.
119
322176
2334
Der er en masse fysik forskning her.
05:36
But because it doesn't involveinvolvere
pointingpeger at starsstjerner,
120
324534
2374
Men fordi det ikke involvere
at pege på stjerner,
05:38
people for some reasongrund
think it's not that.
121
326932
2082
tror folk at det ikke er fysik.
05:41
Now, the coolfedt nok thing about this
is that there are so manymange things
122
329038
3482
Så, det seje om det her er
at der er så mange ting
05:44
in this middlemidten bitbit,
123
332544
2000
her i midten,
05:46
all followingfølge the samesamme physicalfysisk lawslove,
124
334568
2834
som alle følger de samme fysiske love,
05:49
that we can see those lawslove at work
125
337426
2325
at vi kan se de love fungere
05:51
almostnæsten all the time around us.
126
339775
2000
næsten konstant rundt om os.
05:53
I've got a little videovideo here.
127
341799
1415
Jeg har en lille video her.
05:55
So the gamespil is, one of these eggsæg is raw
and one of them has been boiledkogt.
128
343238
3963
Så legen er, en af æggene er rå
og en er hårdkogt.
05:59
I want you to tell me whichhvilken one is whichhvilken.
129
347225
2000
I skal gætte hvilken der er hvilken.
06:02
WhichSom one'sman er raw?
130
350733
1782
Hvilken en er rå?
06:04
(AudiencePublikum respondsreagerer)
131
352539
1146
(publikum svarer)
06:05
The one on the left -- yes!
132
353709
1474
Den til venstre - ja!
06:07
And even thoughselvom you mightmagt not
have triedforsøgt that, you all knewvidste.
133
355207
2840
Og selv om at i måske ikke har prøvet det,
viste i alle.
06:10
The reasongrund for that is,
you setsæt them spinningspinding,
134
358071
2550
Grunden til det er,
man får æggene til at dreje,
06:12
and when you stop the cookedlavede mad eggæg,
the one that's completelyfuldstændig solidsolid,
135
360645
3183
og når man stopper den kogte æg,
den som er helt solid,
06:15
you stop the entirehel eggæg.
136
363852
1152
stopper man hele ægget.
06:17
When you stop the other one,
you only stop the shellskal;
137
365028
2563
Når man stopper den anden,
stopper man kun skallen;
06:19
the liquidvæske insideinde is still rotatingroterende
because nothing'sintet madelavet it stop.
138
367615
3346
væsken inde i roterer stadig
fordi ingenting har fået det til at holde.
06:22
And then it pushesskubber the shellskal roundrund again,
so the eggæg startsstarter to rotaterotere again.
139
370985
4282
Og så skubber det skallen rundt igen,
så ægget igen roterer.
06:27
This is brilliantstrålende, right?
140
375291
2042
Det er fantastisk, ikke?
06:29
It's a demonstrationdemonstration
of something in physicsfysik
141
377357
2265
De er et demonstration af noget i fysik
06:31
that we call the lawlov of conservationbevarelse
of angularkantede momentummomentum,
142
379646
3346
som vi kalder for loven om bevaring
af impulsmoment,
06:35
whichhvilken basicallyi bund og grund sayssiger
that if you setsæt something spinningspinding
143
383016
2722
som kort sagt siger
at hvis man får noget til at rotere
06:37
about a fixedfast axisakse,
144
385762
1155
om en ubevægelig akse,
06:38
that it will keep spinningspinding
unlessmed mindre you do something to stop it.
145
386941
3095
vil det blive ved med at rotere
undtagen hvis noget stopper det.
06:42
And that's really fundamentalgrundlæggende
in how the universeunivers worksarbejder.
146
390060
3180
Og det er rigtig grundlæggene
i hvordan universet virker.
06:45
And it's not just eggsæg that it appliesgælder to,
147
393264
2600
Og det gælder ikke bare for æg,
06:47
althoughSelvom it's really usefulnyttig
if you're the sortsortere of personperson --
148
395888
2812
selv om det er rigtig hjælpsom
hvis man er den type person -
06:50
and apparentlytilsyneladende, these people do existeksisterer --
149
398724
1943
og sådan folk eksisterer vidst -
06:52
who will boilkoge eggsæg
and then put them back in the fridgekøleskab.
150
400691
2787
som koger æg
og så sætter dem tilbage i køleskabet.
06:55
Who does that? Don't admitindrømme to it --
it's OK. We won'tvil ikke judgedommer you.
151
403502
3105
Hvem gør det? Sige det ikke -
det er ok. Vi dømmer jer ikke.
06:58
But it's alsoogså got much
broaderbredere applicabilitiesapplicabilities.
152
406631
3069
Men det har også meget breder anvendelser.
07:01
This is the HubbleHubble SpacePlads TelescopeTeleskop.
153
409724
1972
Det er Hubble-rumteleskopet.
07:03
The HubbleHubble UltraUltra DeepDyb FieldFelt,
whichhvilken is a very tinylille bitte parten del of the skyhimmel.
154
411720
3192
Det er Hubble Ultra Deep Field,
et meget lille område af himlen.
07:06
HubbleHubble has been floatingflydende
in freegratis spaceplads for 25 yearsflere år,
155
414936
3121
Hubble hår svævet i det frie rum i 25 år,
07:10
not touchingrørende anything.
156
418081
1568
uden at røre noget.
07:11
And yetendnu it can pointpunkt
to a tinylille bitte regionområde of skyhimmel.
157
419673
2706
Alligevel kan den pege
på en forsvindende lille område.
07:14
For 11 and a halfhalvt daysdage,
it did it in sectionssektioner,
158
422403
4302
I 11 og en halv dage,
den gjorde det i sektioner,
07:18
accuratelynøjagtigt enoughnok
to take amazingfantastiske imagesbilleder like this.
159
426729
2654
med nok nøjagtighed
til at tage fantastiske billeder.
07:21
So the questionspørgsmål is:
160
429407
1159
Så spørgsmålet er:
07:22
How does something
that is not touchingrørende anything
161
430590
2414
Hvordan ved noget som ikke rører andet
07:25
know where it is?
162
433028
1161
hvor den er hende?
07:26
The answersvar is that right in the middlemidten
of it, it has something
163
434213
2961
Svaret er at lige i midten, har den noget
07:29
that, to my great disappointmentskuffelse,
isn't a raw eggæg,
164
437198
2371
som, til min skuffelse, ikke er et råt æg,
07:31
but basicallyi bund og grund does the samesamme jobjob.
165
439593
1539
men gør nogenlunde det samme.
07:33
It's got gyroscopesgyroskoper whichhvilken are spinningspinding,
166
441156
1879
Den har gyroskoper som drejer rundt,
07:35
and because of the lawlov
of conservationbevarelse of angularkantede momentummomentum,
167
443059
2804
og på grund af loven
om bevaring af impulsmoment,
07:37
they keep spinningspinding
with the samesamme axisakse, indefinitelypå ubestemt tid.
168
445887
2574
drejer de om den samme akse i uendelighed.
07:40
HubbleHubble kindvenlig of rotatesroterer around them,
and so it can orientOrient itselfsig selv.
169
448485
3089
Hubble rotere sig selv rundt om dem,
og kan så orientere sig selv.
07:43
So the samesamme little physicalfysisk lawlov
we can playSpille with in the kitchenkøkken and use,
170
451598
4144
Så den samme lille fysisk lov
vi kan lege med i køkkenet og bruge,
07:47
alsoogså explainsforklarer what makesmærker possiblemuligt
some of the mostmest advancedfremskreden technologyteknologi
171
455766
4553
forklarer også hvad der muliggør
noget af det mest avanceret teknologi
07:52
of our time.
172
460343
1751
af vores tid.
07:54
So this is the funsjovt bitbit of physicsfysik,
that you learnlære these patternsmønstre
173
462118
3607
Så det er den sjove del af fysik,
hvor man lærer de her mønstrer
07:57
and then you can applyansøge them
again and again and again.
174
465749
2561
og så kan man anvende dem
igen og igen og igen.
08:00
And it's really rewardinggivende
when you spotfå øje på them in newny placessteder.
175
468334
2876
Og det giver stor gevinst
når man opdager dem i nye steder.
08:03
This is the funsjovt of physicsfysik.
176
471234
1493
Det er det sjove ved fysik.
08:04
I have shownvist that eggæg videovideo
to an audiencepublikum fullfuld of businesspeopleforretningsfolk onceenkelt gang
177
472751
4454
Jeg viste engang den æg-video
til et publikum af forretningsfolk
08:09
and they were all dressedklædt på up very smartlySmart
and tryingforsøger to impressimponere theirderes bosseschefer.
178
477229
4650
og de var klædte i smart tøj
og prøvet at imponere deres chefer.
08:13
And I was runningløb out of time,
so I showedviste the eggæg videovideo and then said,
179
481903
3779
Det kneb med tiden,
så jeg viste æg-videoen og sagde,
08:17
"Well, you can work it out,
and askSpørg me afterwardsbagefter to checkkontrollere."
180
485706
2860
"Nåh, i kan regne det ud,
og så tjekke det med mig efter."
08:20
Then I left the stagescene.
181
488590
1157
Så gik jeg fra scenen,
08:21
And I had, literallybogstaveligt talt,
182
489771
1153
Og jeg fik, simpelthen,
08:22
middle-agedmidaldrende grownvoksen menherrer
tuggingrykker on my sleeveærme afterwardsbagefter,
183
490948
2577
midaldrende voksen mænd
plagende mig efter,
08:25
sayingordsprog, "Is it this? Is it this?"
184
493549
1636
sigende, "Er det det? Er det det?"
08:27
And when I said, "Yes." They wentgik, "Yes!"
185
495209
2004
Og når jeg sagde, "Ja.",
sagde de "Ja!"
08:29
(LaughterLatter)
186
497237
1020
(latter)
08:30
The joyglæde that you get
from spottingspotting these patternsmønstre
187
498281
2458
Glæden man får fra at opdage de mønstrer,
08:32
doesn't go away when you're an adultvoksen.
188
500763
2117
forsvinder ikke når man er voksen.
08:34
And that's really importantvigtig,
189
502904
1755
Od det er rigtig vigtigt,
08:36
because physicsfysik is all about patternsmønstre,
190
504683
2479
fordi fysik handler alt om mønster,
08:39
and a smalllille numbernummer of patternsmønstre
give you accessadgang
191
507186
2646
og en lille mængde mønstrer giver adgang
08:41
to almostnæsten all of the physicsfysik
in our everydayhver dag worldverden.
192
509856
3467
til næsten alt fysikken i vores hverdagsverden.
08:45
The thing that's bestbedst about this
is it involvesinvolverer playingspille with toyslegetøj.
193
513347
3571
Det bedste er at det involvere
at lege med legetøj.
08:48
Things like the eggæg shouldn'tbør ikke be dismissedafskediget
as the mundanehverdagsagtige little things
194
516942
3491
Ting som ægget skulle ikke blive smidt ud
som ubetydelige små ting
08:52
that we just give the kidsbørn to playSpille with
on a SaturdayLørdag afternooneftermiddag
195
520457
3086
som vores børn får lov til at lege med
på en lørdagseftermiddag
08:55
to keep them quietrolige.
196
523567
1165
til at holde dem i ro.
08:56
This is the stuffting og sager
that actuallyrent faktisk really matterssager,
197
524756
2256
Det er de her ting
som egentlige betyder noget
08:59
because this is the lawslove of the universeunivers
and it appliesgælder to eggsæg
198
527036
3024
fordi det er universets love
og det gælder for æg
09:02
and toasttoast fallingfaldende butter-sidesmør-side down
and all sortssorterer of other things,
199
530084
3279
og toast som falder med smørsiden ned
og mange andre ting
09:05
just as much as it appliesgælder
to modernmoderne technologyteknologi
200
533387
2434
lige som det gælder for moderen teknologi
09:07
and anything elseandet
that's going on in the worldverden.
201
535845
2213
og alt andet som foregår i verdenen.
09:10
So I think we should playSpille
with these patternsmønstre.
202
538082
3714
Så jeg syntes at vi skulle lege
med de her mønstrer.
09:13
BasicallyDybest set, there are a smalllille
numbernummer of conceptsbegreber
203
541820
2215
I bund og grund,
er der få koncepter
09:16
that you can becomeblive familiarvelkendt with
usingved brug af things in your kitchenkøkken,
204
544059
3005
som man kan gøre sig bekendt med
ved brug af køkkenting
09:19
that are really usefulnyttig
for life in the outsideuden for worldverden.
205
547088
2765
som er virkelige hjælpsom for livet
i resten af verdenen.
09:21
If you want to learnlære about thermodynamicstermodynamik,
a duckDuck is a good placeplacere to startStart,
206
549877
3557
Hvis man vil lære om termodynamik,
er en and et godt startsted,
09:25
for exampleeksempel, why theirderes feetfødder
don't get coldkold.
207
553458
2052
hvordan bliver deres føder ikke kolde?
09:27
OnceÉn gang you've got a bitbit
of thermodynamicstermodynamik with the duckDuck,
208
555534
2551
Når man kan lidt termodynamik med anden,
09:30
you can alsoogså explainforklare fridgeskøleskabe.
209
558109
1419
kan man også køleskaber.
09:31
MagnetsMagneter that you can playSpille with
in your kitchenkøkken
210
559552
2761
Magneter man kan lege med i køkkenet
09:34
get you to windvind turbinesvindmøller
and modernmoderne energyenergi generationgeneration.
211
562337
4040
fører til vindmøller
og moderne strømforsyning.
09:38
RaisinsRosiner in [fizzybrus] lemonadesaftevand, whichhvilken is always
a good thing to playSpille with.
212
566401
3044
Rosiner i sodavand,
som altid er godt til at lege med.
09:41
If you're at a boringkedelig partyparti,
fishfisk some raisinsrosiner out of the barbar snackssnacks,
213
569469
3279
Hvis man er ved en kedelig fest,
fiske nogle rosiner op fra snackene,
09:44
put them in some lemonadesaftevand.
214
572772
2000
smid dem i noget sodavand.
09:46
It's got threetre consequenceskonsekvenser.
215
574796
1587
Det har tre konsekvenser.
09:48
First thing is, it's quitetemmelig good
to watch; try it.
216
576407
2367
Først, er det spændende at se på,
prøve det.
09:50
SecondlyFor det andet, it sendssender the boringkedelig people away.
217
578798
2515
Anden, sender det de kedelige folk væk.
09:53
ThirdlyFor det tredje, it bringsbringer
the interestinginteressant people to you.
218
581337
2363
Tredje, trækker det
de interessante folk til dig.
09:55
You winvinde on all frontsfronter.
219
583724
1363
Man vinder på alle sider.
09:57
And then there's spinspin-
and gasgas lawslove and viscosityviskositet.
220
585111
3347
Og så er der spin,
og gaslove og viskositet.
10:00
There's these little patternsmønstre,
and they're right around us everywhereoveralt.
221
588482
3492
Der er de her små mønstrer,
og de er omkring os over det hele.
10:03
And it's fundamentallyfundamentalt democraticdemokratisk, right?
222
591998
3561
Og det er i fundamentet demokratisk, ikke?
10:07
EverybodyAlle has accessadgang to the samesamme physicsfysik;
you don't need a bigstor, poshPosh lablab.
223
595583
3652
Alle har adgang til det samme fysik,
det kræver ikke et fancy laboratorium.
10:11
When I wroteskrev the bookBestil,
I had the chapterkapitel on spinspin-.
224
599259
3954
Når jeg skrev bogen,
havde jeg kapitlet om spin.
10:15
I had writtenskriftlig a bitbit
about toasttoast fallingfaldende butter-sidesmør-side down.
225
603237
2682
Jeg havde skrevet
om toast der faldt med smørsiden nede.
10:17
I gavegav the chapterkapitel to a friendven of minemine
who'shvem der er not a scientistvidenskabsmand,
226
605943
3072
jeg gav kapitlet til en ven
som ikke er forsker,
10:21
for him to readlæse and tell me
what he thought,
227
609039
2114
så han kunne læse det og give sin mening,
10:23
and he tooktog the chapterkapitel away.
228
611177
3078
og han tog kapitlet væk.
10:26
He was workingarbejder overseasudlandet.
229
614279
1209
Han arbejdede i udlandet.
10:27
I got this texttekst messagebesked back from him
a couplepar of weeksuger latersenere,
230
615512
2977
Jeg fik en sms fra ham et par uger senere,
10:30
and it said, "I'm at breakfastmorgenmad
in a poshPosh hotelHotel in SwitzerlandSchweiz,
231
618513
4209
og de sagde, "Jeg spiser morgenmad
på et dyrt hotel i Schweiz,
10:34
and I really want
to pushskubbe toasttoast off the tabletabel,
232
622746
2732
og jeg har virkelig lyst
til at skubbe toast på gulvet,
10:37
because I don't believe what you wroteskrev."
233
625502
2542
fordi jeg tror ikke
på det du har skrevet."
10:40
And that was the good bitbit --
he doesn't have to.
234
628068
2315
Og her er det bedste -
de behøver han ikke.
10:42
He can pushskubbe the toasttoast off the tabletabel
and try it for himselfham selv.
235
630407
3456
Han kan selv prøve
at skubbe toast af bordet.
10:45
And so there's two importantvigtig things
to know about sciencevidenskab:
236
633887
3837
Så der er to vigtige ting
at vide om videnskab:
10:49
the fundamentalgrundlæggende lawslove we'vevi har learnedlærte
throughigennem experienceerfaring and experimentationeksperimenter,
237
637748
4314
De fundamentale love som vi har lært
igennem oplevelse og eksperimentering,
10:54
work.
238
642086
1154
virker.
10:55
The day we dropdråbe an appleæble and it goesgår up,
239
643264
1982
Hvis vi taber et æble og det går opad
10:57
then we'llgodt have a debatedebat about gravitytyngdekraft.
240
645270
1916
så vil vi diskutere tyngdekraften.
10:59
Up to that pointpunkt,
we basicallyi bund og grund know how gravitytyngdekraft worksarbejder,
241
647210
2590
Men indtil da,
ved vi hvordan tyngdekraften virker,
11:01
and we can learnlære the frameworkrammer.
242
649824
1534
og vi kan lærer fundamentet.
11:03
Then there's the processbehandle
of experimentationeksperimenter:
243
651382
2287
Så er der processen af eksperimentering:
11:05
havingat have confidencetillid in things,
tryingforsøger things out,
244
653693
2203
at have tillid i ting, at afprøve ting,
11:07
criticalkritisk thinkingtænker -- how we movebevæge sig
sciencevidenskab forwardfrem --
245
655920
2469
kritisk tanker -
hvordan vi fremfører videnskab -
11:10
and you can learnlære bothbegge of those things
246
658413
2000
og man kan lære begge af de ting
11:12
by playingspille with toyslegetøj
in the everydayhver dag worldverden.
247
660437
3095
ved at bruge legetøj i hverdagsverdenen.
11:15
And it's really importantvigtig,
248
663556
2147
Og det er meget vigtigt,
11:17
because there's all this talk
about technologyteknologi,
249
665727
2215
fordi der er en masse snak om teknologi,
11:19
we'vevi har heardhørt talksforedrag about quantumkvante computingcomputing
250
667966
2001
vi har hørt folk tale om kvantecomputere,
11:21
and all these mysteriousmystisk, far-offfjerntliggende things.
251
669991
2001
og alle de her mysteriøse, fremmede ting.
11:24
But fundamentallyfundamentalt, we still livelevende in bodiesorganer
that are about this sizestørrelse,
252
672016
3834
Men i bund og grund boer vi stadig
i kroppe der er cirka så store,
11:27
we still walk about,
sitsidde on chairsstole that are about this sizestørrelse,
253
675874
2937
vi går stadig rundt,
sider på stole der er cirka så store,
11:30
we still livelevende in the physicalfysisk worldverden.
254
678835
2000
vi boer stadig i den fysiske verden.
11:32
And beingvære familiarvelkendt with these conceptsbegreber
meansmidler we're not helplesshjælpeløs.
255
680859
3948
Og at kende til de koncepter
betyder at vi ikke er hjælpeløse.
11:36
And I think it's really importantvigtig
that we're not helplesshjælpeløs,
256
684831
2851
Og jeg syntes at det er vigtigt
at vi ikke er hjælpeløse,
11:39
that societysamfund feelsføles it can look at things,
257
687706
2208
at samfundet føler den kan kigge på ting,
11:41
because this isn't
about knowingkende all the answerssvar.
258
689938
2666
fordi det her handler ikke om
at kende alle svarene.
11:44
It's about havingat have the frameworkrammer
so you can askSpørg the right questionsspørgsmål.
259
692628
3417
Det handler om at have fundamentet
så man kan spørge om det rigtig.
11:48
And by playingspille with these fundamentalgrundlæggende
little things in everydayhver dag life,
260
696069
3514
Og ved at lege med de her
grundlæggende små ting i hverdagslivet,
11:51
we gaingevinst the confidencetillid
to askSpørg the right questionsspørgsmål.
261
699607
2735
kan vi få tilliden
til at spørge om det rigtig.
11:54
So, there's a biggerstørre thing.
262
702366
1686
Så, der er en større ting.
11:56
In answersvar to Nana'sNanas questionspørgsmål
263
704076
1374
I svar til Mormors spørgsmål
11:57
about what can you do
when you know that --
264
705474
2010
om hvad man kan når man ved det -
11:59
because there's lots of stuffting og sager
in the everydayhver dag worldverden
265
707508
2453
fordi der er meget i hverdagsverdenen
12:01
that you can do when you know that,
266
709985
1697
som man kan når man ved det,
12:03
especiallyisær if you've got
eggsæg in the fridgekøleskab --
267
711706
2454
specielt hvis man har æg i køleskabet -
12:06
there's a much deeperdybere answersvar.
268
714184
2322
er der et meget dybere svar.
12:08
And so there's all the funsjovt
and the curiositynysgerrighed
269
716530
2164
Og så er der alt de sjov og nysgerrighed
12:10
that you could have playingspille with toyslegetøj.
270
718718
1962
som man kunne have
ved at lege med legetøj.
12:12
By the way -- why should kidsbørn have
all the funsjovt, right?
271
720704
3548
Og hvorfor skulle børn
have alt det sjov, ikke?
12:16
All of us can have funsjovt playingspille with toyslegetøj,
272
724276
2000
Alle af os kan have det sjovt med legetøj,
12:18
and we shouldn'tbør ikke be embarrassedflov about it.
273
726300
2000
og det skulle vi ikke være flove over.
12:20
You can blamebebrejde me, it's fine.
274
728324
1878
Jeg tager skylden, de er ok.
12:22
So when it comeskommer to reasonsgrunde
for studyingstudere physicsfysik, for exampleeksempel,
275
730226
5409
Så når de kommer til grunde
for at studere fysik, for eksempel,
12:27
here is the bestbedst reasongrund I can think of:
276
735659
2891
her er den bedste grund jeg kan tænke på:
12:30
I think that eachhver of us has
threetre life-supportliv-støtte systemssystemer.
277
738574
3832
jeg tror at alle af os har tre systemer
som holder os i live.
12:34
We'veVi har got our ownegen bodylegeme, we'vevi har got a planetplanet
278
742430
2357
Vi har vores egen krop, vi har et planet
12:36
and we'vevi har got our civilizationcivilisation.
279
744811
1767
og vi har civilisation.
12:38
EachHver of those is an independentuafhængig
life-supportliv-støtte systemsystem,
280
746602
3039
Hver af dem er en selvstændig system,
12:41
keepingbeholde us alivei live in its ownegen way.
281
749665
2000
som holder os i live på deres egen måde.
12:43
And they all runløb
on the fundamentalgrundlæggende physicalfysisk lawslove
282
751689
3167
Og de kører alle
på grundlæggene fysiske love
12:46
that you can learnlære in the kitchenkøkken
with eggsæg and teacupstekopper and lemonadesaftevand,
283
754880
3400
som man kan lærer i køkkenet
med æg og tekopper og sodavand
12:50
and everything elseandet you can playSpille with.
284
758304
1879
og alt andet som man kan lege med.
12:52
This is the reasongrund, for exampleeksempel,
285
760207
1601
Det er grunden til, for eksempel,
12:53
why something like climateklima changelave om
is suchsådan a seriousalvorlig problemproblem,
286
761832
2905
hvorfor noget som klimaforandring
er sådan et seriøst problem,
12:56
because It's two of these
life-supportliv-støtte systemssystemer,
287
764761
2532
fordi det er to af de systemer,
12:59
our planetplanet and our civilizationcivilisation,
288
767317
1768
vores planet og vores civilisation,
13:01
kindvenlig of buttingbutting up againstmod eachhver other;
289
769109
1955
som ligesom gnider op ad hinanden;
13:03
they're in conflictkonflikt,
and we need to negotiateforhandle that boundarygrænse.
290
771088
2892
de er i konflikt,
og vi har brug for at naviger den grænse.
13:06
And the fundamentalgrundlæggende physicalfysisk lawslove
that we can learnlære
291
774004
2516
Og de grundlæggene fysiske love
som vi kan lære
13:08
that are the way
the worldverden around us worksarbejder,
292
776544
2180
som er den måde
vores verden virker på,
13:10
are the toolsværktøjer at the basisbasis of everything;
293
778748
2420
er værktøjerne ved bunden af det hele;
13:13
they're the foundationfundament.
294
781192
1362
de er fundamentet.
13:14
There's lots of things
to know about in life,
295
782578
2171
Der er en masse ting at kende til i livet,
13:16
but knowingkende the foundationsfundamenter
is going to get you a long way.
296
784773
2796
men at vide fundamenterne
fører en langt fremad.
13:19
And I think this, if you're not interestedinteresseret
in havingat have funsjovt with physicsfysik
297
787593
3641
Og jeg tror, hvis man ikke er interesseret
i at have det sjovt med fysik
13:23
or anything like that -- strangemærkelig,
but apparentlytilsyneladende, these people existeksisterer --
298
791258
4051
eller noget lignende - underligt,
men sådan nogle folk eksisterer vidst -
13:27
you surelysikkert are interestedinteresseret
in keepingbeholde yourselfdig selv alivei live
299
795333
4087
må man være interesseret
i at holde sig selv i live
13:31
and in how our life-supportliv-støtte systemssystemer work.
300
799444
2051
og i hvordan de der systemer virker.
13:33
The frameworkrammer for physicsfysik
is remarkablybemærkelsesværdigt constantkonstant;
301
801519
4775
Grundlaget for fysik
er mærkeværdigt konstant:
13:38
it's the samesamme in lots and lots
of things that we measuremåle.
302
806318
2676
det er det samme
i mange, mange ting som vi måler.
13:41
It's not going to changelave om anytimenår som helst soonsnart.
303
809018
1838
Det skifter i hvert fald ikke snart.
13:42
They mightmagt discoveropdage
some newny quantumkvante mechanicsmekanik,
304
810880
2263
De opdager måske noget nyt kvantemekanik,
13:45
but applesæbler right here
are still going to fallefterår down.
305
813167
2656
men æblerne her
bliver ved med at falde ned.
13:47
So, the questionspørgsmål is --
306
815847
2123
Så, spørgsmålet er -
13:49
I get askedspurgt sometimesSommetider: How do you startStart?
307
817994
2289
Jeg bliver spurgt: Hvordan begynder man?
13:52
What's the placeplacere to startStart
308
820307
1221
Hvor skal man begynde
13:53
if you're interestedinteresseret in the physicalfysisk
worldverden, in not beingvære helplesshjælpeløs,
309
821552
3256
hvis man er interesseret i verdenen,
i at ikke være hjælpeløs,
13:56
and in findingfund some toyslegetøj to playSpille with?
310
824832
1837
og i at finde noget legetøj?
13:58
Here is my suggestionforslag to you:
311
826693
2404
Her er mit forslag:
14:01
the placeplacere to startStart is that momentøjeblik --
and adultsvoksne do this --
312
829121
5399
stedet at begynde er det øjeblik
- og voksne gør det her -
14:06
you're driftingdrivende alonghen ad somewhereet eller andet sted,
313
834544
1862
man driver afsted,
14:08
and you spotfå øje på something
and your brainhjerne goesgår, "Oh, that's weirdmærkelig."
314
836430
3591
man får øje på noget,
og hjernen siger: "Nå, det var underligt."
14:12
And then your consciousnessbevidsthed goesgår,
"You're an adultvoksen. Keep going."
315
840045
3624
Og ens bevidsthed siger,
"Du er voksen. Gå bare videre."
14:15
And that's the pointpunkt --
holdholde that thought --
316
843693
2839
Og det er det øjeblik - hold lige tanken -
14:18
that bitbit where your brainhjerne wentgik,
"Oh, that's a bitbit oddulige,"
317
846556
2628
hvor din hjerne sagde,
"Hov, det er lidt underligt,"
14:21
because there's something
there to playSpille with,
318
849208
2053
fordi der er noget at lege med,
14:23
and it's worthværdi you playingspille with it,
319
851285
1718
og det er vær at lege med,
14:25
so that's the placeplacere to startStart.
320
853027
1396
så det er stedet at begynde.
14:26
But if you don't have
any of those little momentsøjeblikke
321
854447
2366
Men hvis man ikke
har nogle af de små tidspunkter
14:28
on your way home from this eventbegivenhed,
322
856837
1596
på vejen hjem herfra,
14:30
here are some things to startStart with.
323
858457
1685
her er nogle ting at begynde med.
14:32
Put raisinsrosiner in [fizzybrus] lemonadesaftevand;
highlymeget entertainingunderholdende.
324
860166
2162
Sæt rosiner i sodavand;
meget underholdene.
14:34
Watch a coffeekaffe spillspill drytør.
325
862352
2000
Se på noget spildt kaffe tørre.
14:36
I know that soundslyde a little bitbit
like watchingser paintmaling drytør,
326
864376
2604
Jeg ved at de lyder lidt
som at se på maling tørre,
14:39
but it does do quitetemmelig weirdmærkelig things;
it's worthværdi watchingser.
327
867004
3465
men det gør ret underlige ting,
det er vær at kigge på.
14:42
I'm an acquirederhvervet tastesmag at dinneraftensmad partiesparter
if there are teacupstekopper around.
328
870493
4195
Folk syntes nok meget forskelligt om mig
når der er tekopper rundt omkring.
14:46
There are so manymange things you can do
to playSpille with teacupstekopper, it's brilliantstrålende.
329
874712
3440
Der er så mange måder man kan lege
med tekopper på, det er fantastisk.
14:50
The mostmest obviousindlysende one
is to get a teacuptekop, get a spoonskeen,
330
878176
3409
Den mest selvindlysende
er at tag en tekop, tag en ske,
14:53
taphanen the teacuptekop around the rimrand and listen,
331
881609
2318
slå tekoppen rundt om kanten og lytte,
14:55
and you will hearhøre something strangemærkelig.
332
883951
1795
og man vil høre noget underligt.
14:57
And the other thing is,
pushskubbe your toasttoast off the tabletabel
333
885770
3300
Og det andet er,
skubbe din toast ned fra bordet
15:01
because you can,
and you'llvil du learnlære stuffting og sager from it.
334
889094
2409
fordi man kan, og man lærer ting af det.
15:03
And if you're feelingfølelse really ambitiousambitiøse,
335
891527
1952
Og hvis man føler rigtig ambitiøs,
15:05
try and pushskubbe it off in suchsådan a way
that it doesn't fallefterår butter-sidesmør-side down,
336
893503
4127
prøve at skubbe den af på sådan en måde
at den ikke lander med smørsidden nedad,
15:09
whichhvilken is possiblemuligt.
337
897654
1556
som er muligt.
15:11
The pointpunkt of all of this is that,
338
899234
2702
Formålet med alt det her er,
15:13
first of all, we should all
playSpille with toyslegetøj.
339
901960
2093
først, at vi alle skulle lege med legetøj.
15:16
We shouldn'tbør ikke be afraidbange to investigateundersøge
the physicalfysisk worldverden for ourselvesos selv
340
904077
3424
Vi skal ikke være bange for at undersøge
den fysiske verden for os selv
15:19
with the toolsværktøjer around us,
341
907525
1250
med værktøjene omkring os,
15:20
because we all have accessadgang to them.
342
908799
1780
fordi vi har alle adgang til dem.
15:22
It matterssager, because if we want
to understandforstå societysamfund,
343
910603
2619
De betyder noget, fordi hvis
vi vil forstå samfundet,
15:25
if we want to be good citizensborgere,
344
913246
1559
hvis vi vil være gode borgere,
15:26
we need to understandforstå the frameworkrammer
on whichhvilken everything elseandet mustskal be basedbaseret.
345
914829
4078
skal vi forstå grundlaget
som alt andet skal være baseret på.
15:31
PlayingSpille with toyslegetøj is great.
346
919447
1503
At lege med legetøj er godt.
15:32
UnderstandingForståelse how to keep
our life-supportliv-støtte systemssystemer going is great.
347
920974
3113
At forstå at holde
de livgivende systemer kørerne er godt.
15:36
But fundamentallyfundamentalt, the thing
that we need to changelave om
348
924111
2393
Men i bund og grund, det som vi skal ændre
15:38
in the way that we talk about physicsfysik,
349
926528
1828
i den måde vi snakker om fysik,
15:40
is we need to understandforstå
350
928380
1159
er at vi skal forstå
15:41
that physicsfysik isn't out there
with weirdmærkelig people
351
929563
2316
at fysikken ikke er der ude
med underlige folk
15:43
and strangemærkelig hieroglyphicshieroglyffer
352
931903
1480
og underlige hieroglyffer
15:45
for somebodyen eller anden elseandet in a poshPosh lablab.
353
933407
1622
for andre i et fancy laboratorium.
15:47
PhysicsFysik is right here; it's for us,
and we can all playSpille with it.
354
935053
3050
Fysikken er lige her; den er for os,
og alle kan lege med det.
15:50
Thank you very much.
355
938127
1166
Mange tak.
15:51
(ApplauseBifald)
356
939317
2000
(publikum klapper)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Helen Czerski - Physicist
Dr. Helen Czerski investigates the physics of ocean bubbles and spends a lot of time sharing the big scientific ideas hidden in the small objects around us.

Why you should listen

Dr. Helen Czerski has studied bubbles at sea and in the lab, has presented many highly-regarded BBC science documentaries and has told the stories of science (and especially of physics) on stage and in print.

Czerski's academic home is the department of mechanical engineering at University College London in the UK. Her first book, Storm in a Teacup, was published in 2016 (2017 in the US) and shows how the biggest ideas in physics come to life in the world around us -- and how the most mundane quirks of the everyday world open the door to the physics that every citizen needs to know.

Photo: Alex Brenner 

More profile about the speaker
Helen Czerski | Speaker | TED.com