ABOUT THE SPEAKER
Margrethe Vestager - Commissioner for Competition, European Union
Margrethe Vestager is in charge of regulating commercial activity across the European Union and enforcing the EU’s rules designed to keep the markets fair.

Why you should listen
Margrethe Vestager has been described as "the most powerful woman in Brussels" -- otherwise said, in European politics. As Commissioner for Competition for the European Union, Vestager is in charge of regulating commercial activity across the 28 member states and enforcing the EU's rules designed to keep the markets fair -- rules that, she believes, some big companies have been abusing. In 2016, Vestager ordered Apple to pay €13 bn (about US$15.3 bn) in back taxes. In June 2017, she fined Google €2.4 bn (US$2.8 bn) for manipulating search results in favor of its own services. Other antitrust cases are open against Google. Facebook, Amazon, Russian natural gas producer Gazprom, Italian carmaker Fiat and others are also on her radar screen.

Born in Denmark, Vestager held various ministerial posts in her country's government before being appointed to the European Commission in 2014. Her politics are liberal in the classic meaning of the term: free speech, free assembly and free trade -- but she argues that it can only happen if markets are free of undue influence and anti-competitive behaviors.
More profile about the speaker
Margrethe Vestager | Speaker | TED.com
TEDGlobal>NYC

Margrethe Vestager: The new age of corporate monopolies

Margrethe Vestager: En ny tid for kommercielle monopoler

Filmed:
1,480,036 views

Margrethe Vestager ønsker at fastholde konkurrencen på de europæiske markeder - hvilket er årsagen til, at hun på vegne af EU har tildelt Google en bøde på 2,8 mia. dollars for at have overtrådt konkurrencereglerne, har forlangt 15,3 mia. dollars af Apple for manglende skattebetalinger og undersøgt en række virksomheder, fra Gazprom til Fiat, for brud på konkurrencereglerne. I denne vigtige tale om den globale handels natur forklarer hun, hvorfor markeder har brug for klare regler - og hvordan selv de mest innovative virksomheder kan blive et problem, når de bliver for dominerende. "Reel og fair konkurrence spiller en vigtig rolle i opbyggelsen af den tillid vi behøver, for at få det bedste ud af vores samfund", siger Vestager, "Og det starter med, at vi håndhæver reglerne."
- Commissioner for Competition, European Union
Margrethe Vestager is in charge of regulating commercial activity across the European Union and enforcing the EU’s rules designed to keep the markets fair. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Let's go back to 1957.
0
800
4200
Forestil jer, at vi er i 1957.
00:18
RepresentativesRepræsentanter
from sixseks EuropeanEuropæiske countrieslande
1
6680
4016
Repræsentanter fra seks europæiske lande
00:22
had come to RomeRom
2
10720
1736
er rejst til Rom
00:24
to signskilt the treatytraktaten that was
to createskab the EuropeanEuropæiske UnionUnion.
3
12480
3280
for at underskrive traktaten,
der skal skabe den europæiske union.
00:29
EuropeEuropa was destroyedødelagt.
4
17840
1440
Europa var ødelagt.
00:32
A worldverden warkrig had emergedopstået from EuropeEuropa.
5
20560
3520
En verdenskrig udsprang af Europa.
00:37
The humanhuman sufferinglidelse was unbelievableutrolig
6
25280
2656
De menneskelige lidelser var ufattelige
00:39
and unprecedenteduden fortilfælde.
7
27960
1720
og aldrig set tidligere.
00:43
Those menherrer
8
31720
1976
Mændene
00:45
wanted to createskab a peacefulfredelig,
9
33720
4136
ønskede at skabe et fredeligt,
00:49
democraticdemokratisk EuropeEuropa,
10
37880
2216
demokratisk Europa.
00:52
a EuropeEuropa that worksarbejder for its people.
11
40120
2160
Et Europa der er til gavn for folket.
00:55
And one of the manymange buildingbygning blocksblokke
12
43760
2816
Og et af de mange elementer
00:58
in that peacefred projectprojekt
13
46600
2256
i dét fredsprojekt
01:00
was a commonalmindelige EuropeanEuropæiske marketmarked.
14
48880
2040
var et fælles europæisk marked.
01:05
AlreadyAllerede back then,
15
53080
2136
Allerede dengang
01:07
they saw how marketsmarkeder,
16
55240
1816
vidste man hvordan markeder,
01:09
when left to themselvesdem selv,
17
57080
2336
der er overladt til sig selv,
01:11
can sortsortere of slipglide into beingvære
just the privateprivat propertyejendom
18
59440
5055
kan ende med at blive en privat klub
01:16
of bigstor businessesvirksomheder and cartelskarteller,
19
64519
2721
for store virksomheder og karteller,
01:20
meetingmøde the needsbehov of some businessesvirksomheder
20
68360
2200
der kun tilgodeser visse virksomheders behov
01:23
and not the needsbehov of customerskunder.
21
71520
2760
og ikke kundernes behov.
01:27
So from our very first day,
22
75840
1920
Så lige fra begyndelsen
01:30
in 1957,
23
78680
1640
i 1957,
01:33
the EuropeanEuropæiske UnionUnion had rulesregler
24
81360
2856
har den Europæiske Union haft regler,
01:36
to defendforsvare fairretfærdig competitionkonkurrence.
25
84240
2320
der beskytter den frie konkurrence.
01:39
And that meansmidler competitionkonkurrence on the meritsfortjenester,
26
87680
3296
Og det betyder konkurrence på basis af,
01:43
that you competekonkurrere
on the qualitykvalitet of your productsProdukter,
27
91000
3216
at du konkurrerer på
kvaliteten af dine produkter,
01:46
the pricespriser you can offertilbud,
28
94240
1936
de priser du kan tilbyde,
01:48
the servicestjenester, the innovationinnovation
that you producefremstille.
29
96200
3160
de tjenester og den fornyelse du leverer.
01:52
That's competitionkonkurrence on the meritsfortjenester.
30
100400
2816
Dét er konkurrence på værdier.
01:55
You have a fairretfærdig chancechance
of makingmaking it on suchsådan a marketmarked.
31
103240
3280
Alle har de samme muligheder
for at klare sig på sådan et marked
01:59
And it's my jobjob,
32
107320
2016
Og det er mit job
02:01
as CommissionerKommissær for CompetitionKonkurrence,
33
109360
2776
som konkurrencekommissær
02:04
to make sure that companiesvirksomheder
who do businessforretning in EuropeEuropa
34
112160
3696
at sikre at virksomheder,
der gør forretninger i Europa,
02:07
livelevende by those rulesregler.
35
115880
2040
overholder disse regler.
02:12
But let's take a steptrin back.
36
120360
2000
Men lad os træde et skridt baglæns.
02:16
Why do we need rulesregler
on competitionkonkurrence at all?
37
124320
3640
Behøver vi overhovedet
regler for konkurrence?
02:20
Why not just let businessesvirksomheder competekonkurrere?
38
128880
2800
Hvorfor ikke bare lade
virksomheder konkurrere?
02:24
Isn't that alsoogså the bestbedst for us
39
132600
2696
Vil det ikke også være bedst for os
02:27
if they competekonkurrere freelyfrit,
40
135320
2296
at de konkurrerer frit,
02:29
sincesiden more competitionkonkurrence
41
137640
2256
eftersom mere konkurrence
02:31
drivesdrev more qualitykvalitet,
42
139920
2176
medfører højere kvalitet,
02:34
lowernederste pricespriser, more innovationinnovation?
43
142120
2520
lavere priser, mere innovation?
02:39
Well, mostlyfor det meste it is.
44
147080
2200
Jo, som oftest ...
02:43
But the problemproblem is
that sometimesSommetider, for businessesvirksomheder,
45
151520
4776
men problemet er at
virksomheder sommetider
02:48
competitionkonkurrence can be inconvenientubekvemme,
46
156320
3920
finder konkurrencen ubelejlig,
02:55
because competitionkonkurrence meansmidler
that the racerace is never over,
47
163120
3680
for konkurrence betyder
at kapløbet aldrig slutter,
og spillet aldrig vundet.
02:59
the gamespil is never wonvandt.
48
167760
1520
03:02
No matterstof how well
you were doing in the pastforbi,
49
170400
2656
Uanset hvor godt
du har klaret dig tidligere,
03:05
there's always someonenogen
50
173080
1816
er der altid nogen derude,
03:06
who are out there
wantingønsker to take your placeplacere.
51
174920
3280
der ønsker at overtage din plads.
03:12
So the temptationTemptation to avoidundgå competitionkonkurrence
52
180360
3176
Så fristelsen til at undgå konkurrence
03:15
is powerfulkraftfuld.
53
183560
1200
er stærk.
03:18
It's rootedrødder in motivesmotiver
as oldgammel as AdamAdam and EveEve:
54
186320
4240
Den er rodfæstet i motiver
så gamle som Adam og Eva:
03:23
in greedgrådighed for yetendnu more moneypenge,
55
191800
2760
I begæret efter endnu flere penge,
03:27
in fearfrygt of losingmiste
your positionposition in the marketmarked
56
195640
3456
i frygten for at miste markedsandele
03:31
and all the benefitsfordele it bringsbringer.
57
199120
2640
og alle de fordele det fører med sig.
03:35
And when greedgrådighed and fearfrygt
58
203960
2936
Og når grådighed og frygt
03:38
are linkedknyttet to powerstrøm,
59
206920
1856
er knyttet til magt,
03:40
you have a dangerousfarligt mixblande.
60
208800
1560
opstår der en farlig kombination.
03:44
We see that in politicalpolitisk life.
61
212280
1800
Vi ser det i det politiske liv.
03:47
In parten del of the worldverden,
62
215360
1856
I dele af verden
03:49
the mixblande of greedgrådighed and fearfrygt
63
217240
2376
medfører grådighed og frygt
03:51
meansmidler that those who get powerstrøm
64
219640
2616
at dem, der får magten,
03:54
becomeblive reluctantmodstræbende to give it back.
65
222280
4440
kun modstræbende giver den tilbage.
04:00
One of the manymange things
66
228920
1536
En af de mange ting
04:02
I like and admirebeundre in our democraciesdemokratier
67
230480
4736
jeg beundrer og holder af
i vores demokratier
04:07
are the normsnormer
68
235240
1816
er de spilleregler,
04:09
that make our leadersledere handhånd over powerstrøm
69
237080
3176
der får vores ledere
til at give magten fra sig,
04:12
when votersvælgerne tell them to.
70
240280
1600
når vælgerne har besluttet det.
04:16
And competitionkonkurrence rulesregler
can do a similarlignende thing in the marketmarked,
71
244720
3120
Og regler for konkurrence
kan gøre tilsvarende for markeder,
04:20
makingmaking sure that greedgrådighed and fearfrygt
doesn't overcomeovervinde fairnessretfærdighed.
72
248920
4840
og sikre at grådighed og frygt
ikke forhindrer retfærdighed.
04:27
Because those rulesregler mean
73
255600
1536
For de regler betyder
04:29
that companiesvirksomheder cannotkan ikke misusemisbrug theirderes powerstrøm
to undermineunderminere competitionkonkurrence.
74
257160
4840
at virksomheder ikke kan misbruge deres
magt til at underminere konkurrenterne.
04:36
Think for a momentøjeblik about your carbil.
75
264040
2600
Tænk på din bil.
04:40
It has thousandstusinder of partsdele,
76
268720
3536
Den har tusindvis af dele
04:44
from the foamskum that makesmærker the seatssæder
77
272280
3376
lige fra skummet i sæderne
04:47
to the electricalelektrisk wiringledninger
to the lightlys bulbspærer.
78
275680
3120
til de elektriske ledninger
til lyspærerne.
04:51
And for manymange of those partsdele,
79
279680
2296
Og for mange af disse dele
04:54
the world'sVerdens carmakersbilproducenter,
80
282000
1576
er verdens bilfabrikanter
04:55
they are dependentafhængig
on only a few suppliersleverandører.
81
283600
3040
afhængige af ganske få leverandører.
05:01
So it's hardlynæsten surprisingoverraskende
82
289120
2536
Så det kan næppe overraske
05:03
that it is kindvenlig of temptingfristende
for those suppliersleverandører
83
291680
4056
at det er fristende
for disse leverandører
05:07
to come togethersammen and fixrette op pricespriser.
84
295760
2440
at mødes og fastsætte priserne.
05:11
But just imagineforestille what that could do
85
299920
1896
Men forestil dig hvad det ville betyde
05:13
to the finalendelige pricepris
of your newny carbil in the marketmarked.
86
301840
4920
for prisen på din nye bil.
05:20
ExceptBortset fra, it's not imaginaryimaginære.
87
308520
2440
Men det er ikke kun et tankeeksperiment.
05:24
The EuropeanEuropæiske CommissionKommissionen
88
312400
2176
Den Europæiske Kommission
05:26
has dealtbehandlet with alreadyallerede
sevensyv differentforskellige carbil partsdele cartelskarteller,
89
314600
5856
har allerede håndteret syv forskellige
karteller inden for dele til biler,
05:32
and we're still investigatingundersøge some.
90
320480
2080
og vi undersøger stadig et par stykker.
05:36
Here, the DepartmentAfdeling of JusticeRetfærdighed
91
324320
3176
Det amerikanske Justitsministerium
05:39
are alsoogså looking
into the marketmarked for carbil partsdele,
92
327520
2640
undersøger også markedet for bildele,
05:42
and it has calledhedder it
the biggeststørste criminalkriminel investigationefterforskning
93
330920
3536
og de har kaldt det for den
største kriminalefterforskning,
05:46
it has ever pursuedforfulgte.
94
334480
1720
de nogensinde har foretaget.
05:49
But withoutuden competitionkonkurrence rulesregler,
95
337320
2416
Men uden konkurrenceregler,
05:51
there would be no investigationefterforskning,
96
339760
2456
ville der ikke være undersøgelser,
05:54
and there would be nothing
to stop this collusionaftalt spil from happeningsker
97
342240
3896
og intet der kunne forhindre
sådant aftalt spil i at finde sted
05:58
and the pricespriser of your carbil to go up.
98
346160
2640
og prisen på din bil ville være højere.
06:03
YetEndnu it's not only companiesvirksomheder
99
351600
2336
Men det er ikke kun virksomheder
06:05
who can undermineunderminere fairretfærdig competitionkonkurrence.
100
353960
1800
der begrænser den frie konkurrence.
06:08
GovernmentsRegeringerne can do it, too.
101
356960
1520
Regeringer kan også gøre det.
06:11
And governmentsregeringer do that
when they handhånd out subsidiestilskud
102
359720
4176
Og det gør regeringer,
når de yder statsstøtte
06:15
to just the favoritefavorit few, the selectedvalgte.
103
363920
3560
til nogle få udvalgte - deres favoritter.
06:21
They maykan do that
when they handhånd out subsidiestilskud --
104
369240
3056
Det kan ske, når de yder statsstøtte,
06:24
and, of courseRute,
all financedfinansieret by taxpayersskatteydere --
105
372320
3240
og i sagens natur
alene betalt af skatteyderne,
06:28
to companiesvirksomheder.
106
376680
1200
til virksomheder.
06:30
That maykan be in the formform
of specialsærlig taxskat treatmentsbehandlinger,
107
378760
4936
Det kan være i form
af særlige skatteregler,
06:35
like the taxskat benefitsfordele
108
383720
1416
såsom de skattefordele
06:37
that firmsvirksomheder like FiatFiat,
StarbucksStarbucks and AppleApple got
109
385160
4896
som Fiat, Starbucks og Apple fik
06:42
from some governmentsregeringer in EuropeEuropa.
110
390080
1840
af nogle europæiske regeringer.
06:46
Those subsidiestilskud stop companiesvirksomheder
from competingkonkurrerende on equallige termsbetingelser.
111
394120
3560
Den slags støtte forhindrer virksomheder
i at konkurrere på lige vilkår.
06:51
They can mean that
the companiesvirksomheder that succeedlykkes,
112
399240
3576
Det kan betyde at de virksomheder,
der klarer sig bedst
06:54
well, they are the companiesvirksomheder
that got the mostmest subsidytilskud,
113
402840
2600
bare er de virksomheder,
der har fået mest i støtte,
06:58
the onesdem that are the best-connectedBest-Connected,
114
406400
2296
dem der har de bedste forbindelser,
07:00
and not, as it should be,
115
408720
2136
og ikke som det burde være,
07:02
the companiesvirksomheder that servetjene
consumersforbrugere the bestbedst.
116
410880
2600
de virksomheder der betjener
deres kunder bedst.
07:07
So there are timesgange when we need to steptrin in
117
415560
2200
Så nogle gange må vi gribe ind
07:10
to make sure that competitionkonkurrence
worksarbejder the way it should.
118
418720
3200
for at sikre at konkurrencen
fungerer som den skal.
07:15
By doing that, we help
the marketmarked to work fairlytemmelig,
119
423160
3200
Ved at gøre dét, hjælper vi markedet
til at fungere på en fair måde,
07:19
because competitionkonkurrence givesgiver consumersforbrugere
the powerstrøm to demandefterspørgsel a fairretfærdig dealdel.
120
427720
4680
fordi konkurrence giver forbrugerne
magten til at forlange en fair handel.
07:25
It meansmidler that companiesvirksomheder know
that if they cannotkan ikke offertilbud good pricespriser
121
433840
4496
Det betyder at virksomheder ved,
at hvis de ikke kan tilbyde gode priser
07:30
or the serviceservice that's expectedforventes,
122
438360
2576
eller levere de ydelser, der forventes,
07:32
well, the customerskunder
will go somewhereet eller andet sted elseandet.
123
440960
3400
ja, så vil kunderne gå et andet sted hen.
07:38
And that sortsortere of fairnessretfærdighed
is more importantvigtig
124
446680
2656
Og den slags retfærdighed er vigtigere
07:41
than we maykan sometimesSommetider realizerealisere.
125
449360
2160
end vi nogle gange indser.
07:47
Very few people think
about politicspolitik all the time.
126
455560
2480
Kun ganske få mennesker
tænker på politik hele tiden.
07:51
Some even skipspringe it at electionvalg time.
127
459600
2160
Nogle ikke engang på valgdagen.
07:55
But we are all in the marketmarked.
128
463880
2496
Men vi er alle en del af markedet.
07:58
EveryHver day, we are in the marketmarked.
129
466400
2480
Hver eneste dag er vi på markedet.
08:02
And we don't want businessesvirksomheder
to agreeenig on pricespriser in the back officekontor.
130
470280
4240
Og vi ønsker ikke, at virksomhederne
aftaler priserne indbyrdes.
08:07
We don't want them
to dividedele the marketmarked betweenmellem them.
131
475520
2720
Vi ønsker ikke, at de opdeler
markedet imellem sig.
08:11
We don't want one bigstor companySelskab
132
479640
1896
Vi ønsker ikke én stor virksomhed
08:13
just to shutlukke out competitorskonkurrenter
133
481560
2656
der forhindrer konkurrenterne i
08:16
from ever showingviser us what they can do.
134
484240
2160
at vise os hvad de kan.
08:20
If that happenssker,
135
488440
1360
Hvis det sker,
08:22
well, obviouslynaturligvis, we feel
that someonenogen has cheatedsnydt us,
136
490760
3376
ja, så vil vi nok føle
at vi er blevet snydt,
08:26
that we are beingvære ignoredignoreret
or takentaget for grantedbevilget by the marketmarked.
137
494160
4120
at vi er blevet ignoreret
eller taget for givet af markedet.
08:31
And that maykan undermineunderminere
not only our trusttillid in the marketmarked
138
499680
3576
Og det kan ødelægge ikke bare
vores tillid til markedet
08:35
but alsoogså our trusttillid in the societysamfund.
139
503280
2680
men også vores tillid til samfundet.
08:39
In a recentnylig surveyundersøgelse,
140
507680
1936
I en nylig undersøgelse
08:41
more than two-thirdsto tredjedele of EuropeansEuropæerne
141
509640
2416
sagde mere end to ud af tre europæere
08:44
said that they had feltfølte
the effectseffekter of lackmangel of competitionkonkurrence:
142
512080
4680
at de havde oplevet virkningerne af
manglende konkurrence
08:49
that the pricepris
for electricityelektricitet was too highhøj,
143
517880
2360
at prisen på strøm var for høj
08:53
that the pricepris for the medicineslægemidler
they neededhavde brug for was too highhøj,
144
521280
3200
at prisen på den medicin,
de havde behov for, var for høj
08:57
that they had no realægte choicevalg
145
525560
1496
at de ikke havde et reelt valg
08:59
if they wanted to travelrejse
by busbus or by planefly,
146
527080
3336
hvis de ville rejse med bus eller fly
09:02
or they got poorfattige serviceservice
from theirderes internetinternet providerudbyder.
147
530440
2800
eller hvis de fik dårlig service
fra deres internetudbyder.
09:06
In shortkort, they foundfundet that the marketmarked
didn't treatbehandle them fairlytemmelig.
148
534240
3440
Kort sagt, de oplevede at markedet
ikke behandlede dem fair.
09:11
And that mightmagt seemsynes
like very smalllille things,
149
539000
3040
Og selvom det kan virke som små ting,
09:16
but they can give you this sensefølelse
150
544000
2560
kan det give følelsen af
09:19
that the worldverden isn't really fairretfærdig.
151
547720
2200
at verden ikke rigtigt er retfærdig.
09:23
And they see the marketmarked,
whichhvilken was supposedformodede to servetjene everyonealle sammen,
152
551720
4856
Og de ser markedet,
som skulle være for alle,
09:28
becomeblive more like the privateprivat propertyejendom
of a few powerfulkraftfuld companiesvirksomheder.
153
556600
5040
mere bliver en slags privat ejendom
delt mellem få magtfulde virksomheder.
09:35
The marketmarked is not the societysamfund.
154
563680
1680
Markedet er ikke samfundet.
09:38
Our societiessamfund are, of courseRute,
much, much more than the marketmarked.
155
566080
4160
Vores samfund er naturligvis
meget mere end markedet.
09:43
But lackmangel of trusttillid in the marketmarked
156
571720
2656
Men manglende tillid til markedet
09:46
can rubGnid off on societysamfund
157
574400
2856
kan farve vores opfattelse
09:49
so we losetabe trusttillid in our societysamfund as well.
158
577280
2880
så vi også mister tilliden
til vores samfund.
09:55
And it maykan be the mostmest importantvigtig
thing we have, trusttillid.
159
583480
4120
Og det kan meget vel være det
vigtigste vi har -- tilliden
10:01
We can trusttillid eachhver other
if we are treatedbehandlet as equalslige med.
160
589880
4240
Vi kan have tillid til hinanden
hvis vi bliver behandlet ligeværdigt.
10:08
If we are all to have the samesamme chanceschancer,
161
596080
4416
Hvis vi alle skal have de samme muligheder,
10:12
well, we all have to followfølge efter
the samesamme fundamentalgrundlæggende rulesregler.
162
600520
3680
ja, så må vi alle følge de samme
grundlæggende regler.
10:17
Of courseRute, some people and some businessesvirksomheder
are more successfulvellykket than othersandre,
163
605560
4680
Selvfølgelig har nogle folk og nogle
virksomheder større succes end andre,
10:23
but we do not trusttillid in a societysamfund
164
611360
2616
men vi stoler ikke på et samfund
10:26
if the prizespræmier are handedhanded out
165
614000
2056
hvis præmierne uddeles
10:28
even before the contestkonkurrence beginsbegynder.
166
616080
2720
allerede før konkurrencen er begyndt.
10:33
And this is where
competitionkonkurrence rulesregler come in,
167
621280
2400
Det er derfor vi skal have
regler for konkurrence,
10:37
because when we make sure
that marketsmarkeder work fairlytemmelig,
168
625160
3496
for når vi sikrer at markeder
fungerer retfærdigt,
10:40
then businessesvirksomheder competekonkurrere on the meritsfortjenester,
169
628680
3216
så konkurrerer virksomheder
på de rette værdier
10:43
and that helpshjælper to buildbygge the trusttillid
that we need as citizensborgere
170
631920
5256
og det opbygger den tillid
som vi borgere har brug for
10:49
to feel comfortablekomfortabel and in controlkontrollere,
171
637200
3656
for at føle os tilpasse og i kontrol,
10:52
and the trusttillid that allowstillader
our societysamfund to work.
172
640880
3600
og tilliden der får vores
samfund til at fungere.
10:58
Because withoutuden trusttillid,
everything becomesbliver til harderhårdere.
173
646000
3240
For uden tillid bliver alting sværere.
11:02
Just to livelevende our dailydaglige livesliv,
we need to trusttillid in strangersfremmede,
174
650640
3240
I vores hverdagsliv er det nødvendigt
at stole på fremmede,
11:07
to trusttillid the banksbanker who keep our moneypenge,
175
655000
2720
at stole på bankerne
der opbevarer vores penge,
11:10
the buildersbygherrer who buildbygge our home,
176
658800
1720
håndværkerne, der bygger vores hjem,
11:14
the electricianelektriker
who comeskommer to fixrette op the wiringledninger,
177
662200
3056
elektrikeren, der ordner forbindelserne,
11:17
the doctorlæge who treatsgodbidder us when we're illsyg,
178
665280
2336
lægen der behandler os, når vi er syge,
11:19
not to mentionnævne
the other driversdrivere on the roadvej,
179
667640
2816
og ikke at forglemme
de andre bilister på vejen,
11:22
and everyonealle sammen knowskender that they are crazyhelt vildt.
180
670480
1920
som vi alle ved er tossede.
11:26
And yetendnu, we have to trusttillid them
181
674000
3096
Og alligevel må vi stole på,
11:29
to do the right thing.
182
677120
1360
at de gør det rigtige.
11:32
And the thing is
that the more our societiessamfund growdyrke,
183
680120
3040
Og pointen er, at jo mere
vores samfund vokser,
11:36
the more importantvigtig trusttillid becomesbliver til
184
684880
3016
jo vigtigere bliver tillid
11:39
and the harderhårdere it is to buildbygge.
185
687920
3296
og desto sværere bliver den at opbygge.
11:43
And that is a paradoxparadoks of modernmoderne societiessamfund.
186
691240
3720
Og det er et af det moderne
samfunds paradokser.
11:48
And this is especiallyisær truerigtigt
187
696960
2336
Og det er ekstra tydeligt
11:51
when technologyteknologi changesændringer
the way that we interactinteragere.
188
699320
2800
når teknologien ændrer
måden, hvorpå vi omgås.
11:55
Of courseRute, to some degreegrad,
technologyteknologi can help us
189
703840
2336
Selvfølgelig kan teknologi
også hjælpe os
11:58
to buildbygge trusttillid in one anotheren anden
with ratingsratings systemssystemer and other systemssystemer
190
706200
4336
med at opbygge tillid til hinanden
med pointsystemer og lignende
12:02
that enablegøre det muligt for the sharingdeling economyøkonomi.
191
710560
2040
som åbner for deleøkonomi.
12:06
But technologyteknologi alsoogså createsskaber
completelyfuldstændig newny challengesudfordringer
192
714360
3776
Men teknologi skaber også
helt nye udfordringer
12:10
when they askSpørg us
not to trusttillid in other people
193
718160
2400
når vi bliver bedt om
ikke at stole på andre
12:14
but to trusttillid in algorithmsalgoritmer and computerscomputere.
194
722120
3720
men at stole på algoritmer og computere.
12:19
Of courseRute, we all see
and sharedel and appreciatesætter pris på
195
727920
3856
Selvfølgelig kan vi alle se og værdsætte
12:23
all the good that
newny technologyteknologi can do us.
196
731800
3976
alt det gode som teknologi
kan gøre for os.
12:27
It's a lot of good.
197
735800
1360
En masse gode ting.
12:30
AutonomousAutonome carsbiler can give people
with disabilitieshandicap newny independenceuafhængighed.
198
738240
5136
Selvkørende biler kan give mennesker
med handikap større selvstændighed.
12:35
It can saveGemme us all time,
199
743400
1416
Den kan spare os alle tid,
12:36
and it can make a much, much
better use of resourcesressourcer.
200
744840
2680
og hjælpe os med at udnytte
ressourcer langt bedre.
12:41
AlgorithmsAlgoritmer that relystole on crunchingknasende
enormousenorm amountsmængder of datadata
201
749240
4936
Algoritmer der tygger sig igennem
enorme mængder af data
12:46
can enablegøre det muligt for our doctorslæger
to give us a much better treatmentbehandling,
202
754200
4056
kan give vores læger mulighed for at
tilbyde os en langt bedre behandling
12:50
and manymange other things.
203
758280
1640
og mange andre ting.
12:54
But no one is going
to handhånd over theirderes medicalmedicinsk datadata
204
762440
4080
Men ingen vil aflevere deres sundhedsdata
12:59
or steptrin into a carbil
that's drivendrevet by an algorithmalgoritme
205
767720
3080
eller sætte sig ind i en bil
styret af en computer
13:03
unlessmed mindre they trusttillid the companiesvirksomheder
that they are dealingbeskæftiger with.
206
771880
3560
medmindre de stoler på de virksomheder
som de gør forretning med.
13:09
And that trusttillid isn't always there.
207
777560
2360
Og den tillid mangler nogen gange.
13:13
TodayI dag, for exampleeksempel,
lessmindre than a quarterkvarter of EuropeansEuropæerne
208
781240
4176
I vore dage, til eksempel, stoler
mindre end hver fjerde europæer
13:17
trusttillid onlineonline businessesvirksomheder
to protectbeskytte theirderes personalpersonlig informationinformation.
209
785440
4640
på at online-virksomheder beskytter
deres personlige oplysninger.
13:24
But what if people knewvidste
210
792720
1600
Men hvad nu hvis folk vidste
13:27
that they could relystole
on technologyteknologi companiesvirksomheder
211
795440
3336
at de kunne stole på at
teknologivirksomheder
13:30
to treatbehandle them fairlytemmelig?
212
798800
1320
ville behandle dem fair?
13:34
What if they knewvidste that those companiesvirksomheder
213
802280
2416
Hvad hvis de vidste at de virksomheder
13:36
respondsvare to competitionkonkurrence
by tryingforsøger to do better,
214
804720
3600
reagerer på konkurrence
ved at forsøge at gøre det bedre,
13:41
by tryingforsøger to servetjene consumersforbrugere better,
215
809400
2280
ved at betjene deres kunder bedre,
13:45
not by usingved brug af theirderes powerstrøm
216
813120
2336
ikke ved at bruge deres magt
13:47
to shutlukke out competitorskonkurrenter,
217
815480
2376
til at udelukke konkurrenterne
13:49
say, by pushingat skubbe theirderes servicestjenester
218
817880
2376
ved for eksempel at
forringe konkurrenternes
13:52
farlangt, farlangt down the listliste of searchSøg resultsresultater
219
820280
3736
placering på listen over søgeresultater
13:56
and promotingfremme themselvesdem selv?
220
824040
1760
og fremhæve sig selv i stedet?
13:59
What if they knewvidste
that complianceCompliance with the rulesregler
221
827920
4256
Hvad hvis de vidste, at
overholdelse af reglerne
14:04
was builtbygget into the algorithmsalgoritmer by designdesign,
222
832200
3680
skal være en del af algoritmernes design,
at algoritmen skal gå i skole
og lære om konkurrenceregler
14:09
that the algorithmalgoritme had to go
to competitionkonkurrence rulesregler schoolskole
223
837080
2896
14:12
before they were ever allowedtilladt to work,
224
840000
1960
før den overhovedet må tages i brug,
14:16
that those algorithmsalgoritmer were designeddesignet
225
844120
2736
at disse algoritmer blev designet
14:18
in a way that meantbetød
that they couldn'tkunne ikke colludelave hemmelige aftaler,
226
846880
3616
så de ikke kunne lave lyssky aftaler,
14:22
that they couldn'tkunne ikke formform
theirderes ownegen little cartelkartellet
227
850520
3016
at de ikke kunne danne
deres eget lille kartel
14:25
in the blacksort boxboks they're workingarbejder in?
228
853560
1880
i den sorte kasse, hvor de arbejder?
14:29
TogetherSammen with regulationregulering,
229
857480
1800
I kombination med regulering
14:32
competitionkonkurrence rulesregler can do that.
230
860280
1960
kan konkurrenceregler gøre netop det.
14:35
They can help us to make sure
231
863240
1776
De kan hjælpe os med at sikre
14:37
that newny technologyteknologi treatsgodbidder people fairlytemmelig
232
865040
3480
at ny teknologi behandler folk fair
14:41
and that everyonealle sammen can competekonkurrere
on a levelniveau playingspille fieldMark.
233
869680
3480
og at alle konkurrerer på lige vilkår.
14:46
And that can help us buildbygge the trusttillid
234
874800
3256
Og det kan hjælpe os med
at opbygge den tillid
14:50
that we need for realægte innovationinnovation
235
878080
2416
som kræves for at innovation virkelig
14:52
to flourishblomstre
236
880520
1296
kan blomstre
14:53
and for societiessamfund to developudvikle for citizensborgere.
237
881840
3600
og for at samfund kan udvikles
til gavn for deres borgere.
14:59
Because trusttillid cannotkan ikke be imposedpålagt.
238
887920
2240
For tillid kan ikke blive pålagt.
15:03
It has to be earnedoptjent.
239
891000
1480
Den skal fortjenes.
15:06
SinceSiden the very first daysdage
of the EuropeanEuropæiske UnionUnion,
240
894280
3976
Lige siden den Europæiske Unions
allerførste dage,
15:10
60 yearsflere år agosiden,
241
898280
1320
for 60 år siden,
15:12
our competitionkonkurrence rulesregler have helpedhjulpet
242
900800
2936
har vores konkurrenceregler hjulpet til
15:15
to buildbygge that trusttillid.
243
903760
1480
at opbygge den tillid.
15:19
A lot of things have changedændret.
244
907120
1600
Meget har ændret sig.
15:22
It's hardhårdt to say
what those sixseks representativesrepræsentanter
245
910440
3336
Det er svært at vide, hvad
de seks repræsentanter
15:25
would have madelavet of a smartphonesmartphone.
246
913800
1524
ville have sagt til smartphones.
15:29
But in today'sdagens worldverden,
247
917000
1616
Men i vor tids verden,
15:30
as well as in theirderes worldverden,
248
918640
2616
såvel som i deres,
15:33
competitionkonkurrence makesmærker the marketmarked
work for everyonealle sammen.
249
921280
3120
er konkurrence det, der får
markedet til at fungere for alle.
15:38
And that is why I am convincedoverbevist
250
926000
2256
Og det er derfor jeg er overbevist om
15:40
that realægte and fairretfærdig competitionkonkurrence
251
928280
3176
at ægte og fair konkurrence
15:43
has a vitalvital rolerolle to playSpille
252
931480
2056
spiller en vigtig rolle
15:45
in buildingbygning the trusttillid we need
253
933560
2176
i opbygningen af den tillid, vi behøver
15:47
to get the bestbedst of our societiessamfund,
254
935760
3120
for at få det bedste ud af vores samfund
15:52
and that startsstarter with enforcinghåndhæve our rulesregler,
255
940000
4976
og det begynder med
at vi håndhæver vores regler,
15:57
actuallyrent faktisk just to make
the marketmarked work for everyonealle sammen.
256
945000
3816
blot for at sikre at markedet
fungerer for alle.
16:00
Thank you.
257
948840
1376
Tak.
16:02
(ApplauseBifald)
258
950240
3440
(Bifald)
16:07
BrunoBruno GiussaniGiussani: Thank you.
259
955760
1280
Bruno Giussani (BG): Tak.
16:11
Thank you, CommissionerKommissær.
260
959360
1256
Tak, Kommissær.
16:12
MargretheMargrethe VestagerVestager: It was a pleasurefornøjelse.
261
960640
1856
Margrethe Vestager (MV): En fornøjelse.
16:14
BGBG: I want to askSpørg you two questionsspørgsmål.
262
962520
1736
BG: Jeg har to spørgsmål til dig.
16:16
The first one is about datadata,
because I have the impressionindtryk
263
964280
2736
Det første handler om data,
for det er min opfattelse
16:19
that technologyteknologi and datadata are changingskiftende
the way competitionkonkurrence takes placeplacere
264
967040
3416
at teknologi og data ændrer måden
hvorpå konkurrence finder sted
16:22
and the way competitionkonkurrence regulationregulering
is designeddesignet and enforcedhåndhæves.
265
970480
4656
og den måde, hvorpå konkurrence-
reguleringen udformes og håndhæves.
16:27
Can you maybe commentkommentar on that?
266
975160
1656
Kan du prøve at kommentere på det?
16:28
MVMV: Well, yes, it is
definitelyhelt bestemt challengingudfordrende us,
267
976840
3336
MV: Ja, det er bestemt udfordrende for os,
16:32
because we bothbegge have to sharpenskærpe our toolsværktøjer
268
980200
3216
fordi vi skal gøre vores
nuværende værktøjer skarpere,
16:35
but alsoogså to developudvikle newny toolsværktøjer.
269
983440
1840
samtidig med at vi udvikler nye.
16:38
When we were going throughigennem
the GoogleGoogle responsessvar
270
986120
2856
Da vi gennemgik Googles svar
16:41
to our statementudmelding of objectionindvending,
271
989000
2736
på vores anklageskrift,
16:43
we were going throughigennem
5.2 terabytesterabyte of datadata.
272
991760
4200
fyldte svaret 5,2 terabytes.
16:49
It's quitetemmelig a lot.
273
997080
1520
Det er ikke så lidt.
16:51
So we had to setsæt up newny systemssystemer.
274
999320
3296
Så vi måtte udvikle nye systemer.
16:54
We had to figurefigur out how to do this,
275
1002640
2616
Vi måtte finde en måde at gøre dette på,
16:57
because you cannotkan ikke work
the way you did just a few yearsflere år agosiden.
276
1005280
4096
for du kan ikke længere arbejde på
samme måde som for blot få år siden.
17:01
So we are definitelyhelt bestemt
sharpeningskarphed up our workingarbejder methodsmetoder.
277
1009400
3880
Så vi er helt sikkert ved at skærpe
vores måde at arbejde på.
17:05
The other thing is
that we try to distinguishskelne
278
1013880
2136
En anden ting er, at vi prøver at skelne
17:08
betweenmellem differentforskellige kindsformer of datadata,
279
1016040
1696
mellem forskellige typer af data,
17:09
because some datadata is extremelyekstremt valuableværdifuld
280
1017760
2576
for nogle data er ekstremt værdifulde
17:12
and they will formform, like,
a barrierbarriere to entryindgang in a marketmarked.
281
1020360
3256
og de kan virke som en barriere
for at komme ind på et marked.
17:15
Other things you can just --
it losesmister its valueværdi tomorrowi morgen.
282
1023640
4040
Andre data kan du bare ...
de mister deres værdi i morgen.
17:20
So we try to make sure
283
1028560
1536
Så vi prøver at sikre
17:22
that we never, ever underestimateundervurdere the factfaktum
284
1030119
3457
at vi aldrig nogensinde
undervurderer det faktum
17:25
that datadata worksarbejder
as a currencyvaluta in the marketmarked
285
1033599
3977
at data fungerer
som en valuta i markedet
17:29
and as an assetaktiv that can be
a realægte barrierbarriere for competitionkonkurrence.
286
1037599
5041
og som et aktiv der kan lægge
hindringer i vejen for konkurrencen.
17:35
BGBG: GoogleGoogle. You fineden bøde them
2.8 billionmilliard euroseuro a few monthsmåneder agosiden.
287
1043560
4536
BG: Google. Du gav dem en bøde på
2.8 mia. euro for et par måneder siden.
17:40
MVMV: No, that was dollarsdollars.
It's not so strongstærk these daysdage.
288
1048119
2657
MV: Nej, det var dollars.
Kursen er ikke så høj længere.
17:42
BGBG: AhAh, well, dependsafhænger on the --
289
1050800
1496
BG: Ja, det afhænger vel af ...
17:44
(LaughterLatter)
290
1052320
1016
(Latter)
17:45
GoogleGoogle appealedappelleret the casetilfælde.
The casetilfælde is going to courtret.
291
1053360
2496
Google ankede sagen.
Sagen skal nu for retten.
17:47
It will last a while.
292
1055880
1560
Det kommer til at tage tid.
17:50
EarlierTidligere, last yearår, you askedspurgt AppleApple
to paybetale 13 billionmilliard in back taxesskatter,
293
1058240
4736
Engang, sidste år, bad du Apple betale
13 milliarder i skyldig skat,
17:55
and you have alsoogså
investigatedundersøgt other companiesvirksomheder,
294
1063000
3136
og du har også efterforsket
mange andre virksomheder,
17:58
includinginklusive EuropeanEuropæiske and Russianrussisk companiesvirksomheder,
295
1066160
2056
i høj grad europæiske og russiske,
18:00
not only AmericanAmerikansk companiesvirksomheder, by farlangt.
296
1068240
2096
ikke bare amerikanske virksomheder.
18:02
YetEndnu the investigationsundersøgelser
againstmod the AmericanAmerikansk companiesvirksomheder
297
1070360
4296
Alligevel er det efterforskningen
af de amerikanske virksomheder
18:06
are the onesdem that have attractedtiltrukket
the mostmest attentionopmærksomhed
298
1074680
2416
der tiltrækker sig mest opmærksomhed
18:09
and they have alsoogså attractedtiltrukket
some accusationsbeskyldninger.
299
1077120
3016
og de har også medført beskyldninger.
18:12
You have been accusedanklagede, essentiallyvæsentlige,
of protectionismprotektionisme, of jealousyjalousi,
300
1080160
3136
Du er, basalt set, blevet beskyldt for
protektionisme, for jalousi
18:15
or usingved brug af legislationlovgivning
to hithit back at AmericanAmerikansk companiesvirksomheder
301
1083320
2896
og for at bruge lovgivningen til at ramme
amerikanske virksomheder,
18:18
that have conquerederobret EuropeanEuropæiske marketsmarkeder.
302
1086240
2296
der har erobret de europæiske markeder.
18:20
"The EconomistØkonom" just this weekuge
on the frontforan pageside writesskriver,
303
1088560
3456
På forsiden af denne uges
"The Economist" står der:
18:24
"VestagerVestager VersusVersus The ValleyDalen."
304
1092040
1896
"Vestager Versus The Valley"
18:25
How do you reactreagere to that?
305
1093960
1320
Hvordan reagerer du på det?
18:28
MVMV: Well, first of all,
I take it very seriouslyhelt seriøst,
306
1096600
3216
MV: Først og fremmest
tager jeg det meget alvorligt,
18:31
because biaspartiskhed has no roomværelse
in lawlov enforcementhåndhævelse.
307
1099840
5320
for forudindtagethed har ingen plads
i håndhævelsen af vores love.
18:38
We have to provebevise our casessager
with the evidencebeviser and the factsfakta
308
1106160
3176
Vi må basere vores sager
på beviser og fakta
18:41
and the jurisprudenceretspraksis
309
1109360
2016
og gældende retspraksis
18:43
in orderbestille alsoogså to presenttil stede it to the courtsdomstole.
310
1111400
2040
for at kunne føre sagen for domstolene.
18:46
The secondanden thing is
that EuropeEuropa is openåben for businessforretning,
311
1114760
3936
For det andet, så er Europa
åben for forretninger,
18:50
but not for taxskat evasionunddragelse.
312
1118720
1736
men ikke for skatteunddragelse.
18:52
(ApplauseBifald)
313
1120480
3680
(Bifald)
18:58
The thing is that we are changingskiftende,
314
1126800
3736
Vi er ved at forandre os,
19:02
and for instanceinstans,
when I askSpørg my daughtersdøtre --
315
1130560
2216
for eksempel, når jeg spørger mine døtre
19:04
they use GoogleGoogle as well --
316
1132800
1536
- der også bruger Google -
19:06
"Why do you do that?"
317
1134360
1496
"Hvorfor gør I det?"
19:07
They say, "Well, because it worksarbejder.
It's a very good productprodukt."
318
1135880
2976
er svaret "Fordi det virker.
Det er rigtigt godt produkt."
19:10
They would never, ever,
come up with the answersvar,
319
1138880
2456
De ville aldrig svare,
19:13
"It's because it's a US productprodukt."
320
1141360
1720
"Fordi det er lavet i USA."
19:15
It's just because it worksarbejder.
321
1143960
1856
Det er bare fordi, det virker.
19:17
And that is of courseRute how it should be.
322
1145840
2056
Og det er selvfølgelig
sådan det skal være.
19:19
But just the samesamme, it is importantvigtig
that someonenogen is looking after to say,
323
1147920
3416
Men stadig, det er vigtigt at
nogen holder øje og kan sige,
19:23
"Well, we congratulatelykønske you
324
1151360
2336
"Vi lykønsker jer,
19:25
while you growdyrke and growdyrke and growdyrke,
325
1153720
2536
mens I bare vokser og vokser,
19:28
but congratulationTillykke stopsstop
326
1156280
1736
men lykønskningen stopper
19:30
if we find that you're
misusingmisbruge your positionposition
327
1158040
2280
hvis vi opdager, at
I misbruger jeres position
19:34
to harmskade competitorskonkurrenter
so that they cannotkan ikke servetjene consumersforbrugere."
328
1162000
4216
til at skade konkurrenter,
så de ikke kan betjene kunder."
19:38
BGBG: It will be
a fascinatingspændende casetilfælde to followfølge efter.
329
1166240
2096
BG: Det bliver en
spændende sag at følge.
19:40
Thank you for comingkommer to TEDTED.
330
1168360
1376
Tak for at du kom til TED.
19:41
MVMV: It was a pleasurefornøjelse. ThanksTak a lot.
331
1169760
1736
MV: Det var en fornøjelse. Mange tak
19:43
(ApplauseBifald)
332
1171520
3760
(Bifald)
Translated by Lars Hansen
Reviewed by Solveig Vendelbo

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Margrethe Vestager - Commissioner for Competition, European Union
Margrethe Vestager is in charge of regulating commercial activity across the European Union and enforcing the EU’s rules designed to keep the markets fair.

Why you should listen
Margrethe Vestager has been described as "the most powerful woman in Brussels" -- otherwise said, in European politics. As Commissioner for Competition for the European Union, Vestager is in charge of regulating commercial activity across the 28 member states and enforcing the EU's rules designed to keep the markets fair -- rules that, she believes, some big companies have been abusing. In 2016, Vestager ordered Apple to pay €13 bn (about US$15.3 bn) in back taxes. In June 2017, she fined Google €2.4 bn (US$2.8 bn) for manipulating search results in favor of its own services. Other antitrust cases are open against Google. Facebook, Amazon, Russian natural gas producer Gazprom, Italian carmaker Fiat and others are also on her radar screen.

Born in Denmark, Vestager held various ministerial posts in her country's government before being appointed to the European Commission in 2014. Her politics are liberal in the classic meaning of the term: free speech, free assembly and free trade -- but she argues that it can only happen if markets are free of undue influence and anti-competitive behaviors.
More profile about the speaker
Margrethe Vestager | Speaker | TED.com