English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Nicholas Christakis: The hidden influence of social networks

Νικόλας Χρηστάκης: Η κρυφή επιρροή των κοινωνικών δικτύων

Filmed
Views 1,347,518

Είμαστε όλοι συνδεδεμένοι σε τεράστια κοινωνικά δίκτυα φίλων, οικογένειας, συναδέλφων κ.α. Ο Νικόλας Χρηστάκης περιγράφει πώς μια (τεράστια γκαμα/ευρεία ποικιλία) χαρακτηριστικών - από την ευτυχία μέχρι την παχυσαρκία - μπορει/ούν να διαδοθει/ούν από άτομο σε άτομο, δείχνοντας() πως η θέση μας στο δίκτυο μπορεί να επηρρεάσει τη ζωή μας με τρόπους που δεν είχαμε φανταστεί.

- Physician, social scientist
Nicholas Christakis explores how the large-scale, face-to-face social networks in which we are embedded affect our lives, and what we can do to take advantage of this fact. Full bio

For meμου, thisΑυτό storyιστορία beginsαρχίζει about 15 yearsχρόνια agoπριν,
Για μένα, (αυτή) η ιστορία ξεκινάει 15 χρόνια πριν,
00:16
whenπότε I was a hospiceHospice doctorγιατρός at the UniversityΠανεπιστήμιο ofτου ChicagoΣικάγο.
όταν ήμουν ιατρός σε βαριά ασθενείς στο (πανεπιστημιακό) νοσοκομείο/άσυλο του Σικάγο.()
00:19
And I was takingλήψη careΦροντίδα ofτου peopleΑνθρωποι whoο οποίος were dyingβαφή and theirδικα τους familiesοικογένειες
Περιέθαλπτα ετοιμοθάνατους ασθενείς, και τις οικογένειές τους,
00:22
in the SouthΝότια SideΠλευρά ofτου ChicagoΣικάγο.
στην νότια πλευρά() του Σικάγο(υ).
00:25
And I was observingπαρατηρητικός whatτι happenedσυνέβη to peopleΑνθρωποι and theirδικα τους familiesοικογένειες
Παρατηρούσα τι συνέβαινε σ'αυτους() (σ)τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους
00:27
over the courseσειρά μαθημάτων ofτου theirδικα τους terminalτερματικό illnessασθένεια.
(κατά τη διάρκεια) στο/του τελευταίο σταδίο(υ) της ασθένειας τους.
00:30
And in myμου labεργαστήριο, I was studyingμελετώντας the widowerχήρος effectαποτέλεσμα,
Στο εργαστήριό μου, μελετούσα "το φαινόμενο του χήρου",
00:33
whichοι οποίες is a veryπολύ oldπαλαιός ideaιδέα in the socialκοινωνικός sciencesεπιστήμες,
που είναι μία πολύ παλιλα ιδέα στις κοινωνικές επιστήμες,
00:35
going backπίσω 150 yearsχρόνια,
σχεδόν 150 χρόνια παλιά,
00:37
knownγνωστός as "dyingβαφή ofτου a brokenσπασμένος heartκαρδιά."
γνωστή (με τον όρο/ως) "πεθαίνωντας από ραγισμένη καρδιά"/σαράκι.()
00:39
SoΈτσι, whenπότε I dieκαλούπι, myμου wife'sτης συζύγου riskκίνδυνος ofτου deathθάνατος can doubleδιπλό,
Έτσι, όταν πεθάνω, η πιθανότητα να πεθάνει και η γυναίκα μου διπλασιάζεται,
00:41
for instanceπαράδειγμα, in the firstπρώτα yearέτος.
για παράδειγμα, (μέσα) στον πρώτο χρόνο.
00:44
And I had goneχαμένος to take careΦροντίδα ofτου oneένας particularιδιαιτερος patientυπομονετικος,
Εκείνη την περίοδο είχα αναλάβει μια συγκεκριμένη ασθενή,
00:46
a womanγυναίκα whoο οποίος was dyingβαφή ofτου dementiaάνοια.
μία γυναίκα που πέθαινε από άνοια.
00:49
And in thisΑυτό caseπερίπτωση, unlikeδιαφορετικός thisΑυτό coupleζευγάρι,
Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, σε αντίθεση με αυτό το ζεύγος()
00:51
sheαυτή was beingνα εισαι caredφροντίδα for
την φρόντιζε
00:53
by herαυτήν daughterκόρη.
η κόρη της.
00:55
And the daughterκόρη was exhaustedεξαντληθεί fromαπό caringφροντίδα for herαυτήν motherμητέρα.
Η κόρη ήταν εξουθενωμένη από την μέριμνα για τη μητέρα της.
00:57
And the daughter'sκόρη του husbandσύζυγος,
Ο σύζυγος της κόρης
01:00
heαυτός alsoεπίσης was sickάρρωστος
είχε επίσης βαρεθεί()
01:02
fromαπό hisτου wife'sτης συζύγου exhaustionεξάντληση.
την κούραση της γυναίκας του.()
01:05
And I was drivingοδήγηση homeΣπίτι oneένας dayημέρα,
Οδηγώντας προς το σπίτι μία μέρα,
01:07
and I get a phoneτηλέφωνο callκλήση fromαπό the husband'sτου συζύγου friendφίλος,
δέχομαι ένα τηλεφώνημα από ένα φίλο του συζύγου της κόρης()
01:09
callingκλήση meμου becauseεπειδή heαυτός was depressedμελαγχολικός
λέγοντάς μου πως ήταν σε κατάθλιψη
01:12
about whatτι was happeningσυμβαίνει to hisτου friendφίλος.
γι'αυτό που συνέβαινε στον φίλο του.
01:14
SoΈτσι hereεδώ I get thisΑυτό callκλήση fromαπό thisΑυτό randomτυχαίος guyο τύπος
Έτσι λοιπόν δέχομαι αυτή την κλήση από έναν άγνωστο άνδρα
01:16
that'sαυτό είναι havingέχοντας an experienceεμπειρία
που είχε μία εμπειρία,
01:18
that'sαυτό είναι beingνα εισαι influencedεπηρεάζονται by peopleΑνθρωποι
η οποια επηρρεάστηκε από ανθρώπους()
01:20
at someμερικοί socialκοινωνικός distanceαπόσταση.
που βρίσκονταν σε κάποια κοινωνική απόσταση.
01:22
And soΈτσι I suddenlyξαφνικά realizedσυνειδητοποίησα twoδύο veryπολύ simpleαπλός thingsπράγματα:
Ξαφνικά συνειδητοποιώ δύο πολύ απλά πράγματα.
01:24
FirstΠρώτη, the widowhoodχηρείας effectαποτέλεσμα
Πρώτον, το φαινόμενο της χηρείας
01:27
was notδεν restrictedπεριορισμένος to husbandsσυζύγους and wivesσύζυγοι.
δεν ήταν περιορισμένο μόνο ανάμεσα σε/στους συζύγους.
01:29
And secondδεύτερος, itτο was notδεν restrictedπεριορισμένος to pairsζεύγη ofτου peopleΑνθρωποι.
Και δεύτερον, δεν αφορούσε μόνο σε/στα ζευγάρια ανθρώπων.
01:32
And I startedξεκίνησε to seeβλέπω the worldκόσμος
Αρχισα λοιπον να βλεπω τον κοσμο
01:35
in a wholeολόκληρος newνέος way,
με ενα εντελως καινουριο τροπο,
01:37
like pairsζεύγη ofτου peopleΑνθρωποι connectedσυνδεδεμένος to eachκαθε otherάλλα.
σαν ζευγη ατομων συνδεδεμενα μεταξυ τους.
01:39
And thenέπειτα I realizedσυνειδητοποίησα thatότι theseαυτά τα individualsτα άτομα
Στη συνεχεια ειδα οτι αυτα τα ατομα
01:42
would be connectedσυνδεδεμένος intoσε foursomesτεκταινόμενα withμε otherάλλα pairsζεύγη ofτου peopleΑνθρωποι nearbyπλησίον.
συνδεονταν σε τετραδες με αλλα κοντινα τους ζευγαρια.
01:44
And thenέπειτα, in factγεγονός, theseαυτά τα peopleΑνθρωποι
Και στην ουσια, αυτοι οι ανθρωποι
01:47
were embeddedενσωματωμένο in otherάλλα sortsείδος ofτου relationshipsσχέσεις:
ενσωματονονταν και σε αλλου ειδους σχεσεις,
01:49
marriageγάμος and spousalσυζυγική
γαμους,
01:51
and friendshipφιλία and otherάλλα sortsείδος ofτου tiesδεσμούς.
φιλιες και αλλων ειδων συγγενειες.
01:53
And thatότι, in factγεγονός, theseαυτά τα connectionsσυνδέσεις were vastαπέραντος
Και τελικα αυτες οι συνδεσεις κατεληγαν να ειναι τεραστιες,
01:55
and thatότι weεμείς were allόλα embeddedενσωματωμένο in thisΑυτό
και ολοι ειμαστε εμπλεκομενοι σε αυτους
01:58
broadευρύς setσειρά ofτου connectionsσυνδέσεις withμε eachκαθε otherάλλα.
τους τυπους συνδεσεων με τους υπολοιπους.
02:00
SoΈτσι I startedξεκίνησε to seeβλέπω the worldκόσμος in a completelyεντελώς newνέος way
Ετσι αρχισα να βλεπω τον κοσμο με νεα προοπτικη
02:03
and I becameέγινε obsessedέμμονως withμε thisΑυτό.
και κυριολεκτικα μου εγινε εμμονη.
02:06
I becameέγινε obsessedέμμονως withμε howπως itτο mightθα μπορούσε be
Μου εγινε εμμονη το πώς
02:08
thatότι we'reείμαστε embeddedενσωματωμένο in theseαυτά τα socialκοινωνικός networksδικτύων,
αυτου του ειδους η εμπλοκη μας στα κοινωνικα δικτυα
02:10
and howπως theyαυτοί affectεπηρεάζουν ourμας livesζωή.
μπορει να επηρρεασει τις ζωες μας.
02:12
SoΈτσι, socialκοινωνικός networksδικτύων are theseαυτά τα intricateπερίπλοκα thingsπράγματα ofτου beautyομορφιά,
Ετσι, τα κοινωνικα δικτυα ειναι αυτα τα πολυπλοκα ομορφα πραγματα,
02:14
and they'reείναι soΈτσι elaborateεπεξεργάζομαι and soΈτσι complexσυγκρότημα
τοσο περιτεχνα και περιπλοκα,
02:17
and soΈτσι ubiquitousπανταχού παρών, in factγεγονός,
τοσο ευρεως διαδεδομενα,
02:19
thatότι oneένας has to askπαρακαλώ whatτι purposeσκοπός theyαυτοί serveσερβίρισμα.
που καποιος αναρωτιεται για το ποιος ειναι ο σκοπος που εξυπηρετουν.
02:21
WhyΓιατί are weεμείς embeddedενσωματωμένο in socialκοινωνικός networksδικτύων?
Γιατι αραγε ειμαστε οργανωμενοι σε κοινωνικα δικτυα?
02:24
I meanμέσο, howπως do theyαυτοί formμορφή? HowΠώς do theyαυτοί operateλειτουργεί?
Εννοω, πως σχηματιζονται? πως λειτουργουν?
02:26
And howπως do theyαυτοί effectαποτέλεσμα us?
Και πως μας επηρρεαζουν?
02:28
SoΈτσι myμου firstπρώτα topicθέμα withμε respectΣεβασμός to thisΑυτό,
Το πρωτο μου θεμα σχετικο με αυτο
02:30
was notδεν deathθάνατος, butαλλά obesityευσαρκία.
δεν ηταν ο θανατος, αλλα η παχυσαρκια.
02:33
ItΑυτό had becomeγίνομαι trendyμοντέρνο
Ξαφνικα ειχε γινει μοδα
02:36
to speakμιλώ about the "obesityευσαρκία epidemicεπιδημία."
να μιλαμε για την "επιδημια της παχυσαρκιας".
02:38
And, alongκατά μήκος withμε myμου collaboratorσυνεργάτης, JamesΤζέιμς FowlerΦάουλερ,
Μαζι με τον συνεργατη μου, Τζειμς Φαουλερ,
02:40
weεμείς beganάρχισε to wonderθαύμα whetherκατά πόσο obesityευσαρκία reallyΠραγματικά was epidemicεπιδημία
αρχισαμε να αναρωτιομαστε αν η παχυσαρκια τελικα ηταν επιδημια
02:43
and could itτο spreadδιάδοση fromαπό personπρόσωπο to personπρόσωπο
και αν μπορουσε να εξαπλωθει απο ανθρωπο σε ανθρωπο
02:46
like the fourτέσσερα peopleΑνθρωποι I discussedσυζήτηση earlierνωρίτερα.
οπως στους τεσσερις για τους οποιους μιλησα προηγουμενως.
02:48
SoΈτσι thisΑυτό is a slideολίσθηση ofτου someμερικοί ofτου ourμας initialαρχικός resultsΑποτελέσματα.
Αυτο ειναι ενα δειγμα απο καποια απο τα αρχικα μας συμπερασματα.
02:51
It'sΈχει 2,200 peopleΑνθρωποι in the yearέτος 2000.
Ειναι 2.200 ανθρωποι το 2000.
02:54
EveryΚάθε dotτελεία is a personπρόσωπο. WeΕμείς makeφτιαχνω, κανω the dotτελεία sizeμέγεθος
Καθε τελεια αντιστοιχει σε ενα ατομο. Φανταστειτε την καθε τελεια
02:57
proportionalαναλογικά to people'sτων ανθρώπων bodyσώμα sizeμέγεθος;
αναλογικα με το μεγεθος ενος ανθρωπινου σωματος.
02:59
soΈτσι biggerμεγαλύτερος dotsκουκκίδες are biggerμεγαλύτερος peopleΑνθρωποι.
Ετσι οι μεγαλυτερες τελειες αφορουν πιο ευσωμους ανθρωπους.
03:01
In additionπρόσθεση, ifαν yourτα δικα σου bodyσώμα sizeμέγεθος,
Επιπλεον, αν το μεγεθος του σωματος σας,
03:04
ifαν yourτα δικα σου BMIΔΜΣ, yourτα δικα σου bodyσώμα massμάζα indexδείκτης, is aboveπανω 30 --
αν ο δεικτης μαζας σωματος σας ειναι πανω απο 30,
03:06
ifαν you'reεσυ εισαι clinicallyκλινικά obeseπαχύσαρκος --
αν ειστε δηλαδη κλινικα παχυσαρκος,
03:08
weεμείς alsoεπίσης coloredέγχρωμος the dotsκουκκίδες yellowκίτρινος.
η τελεια ειναι χρωματισμενη κιτρινη.
03:10
SoΈτσι, ifαν youεσείς lookΚοίτα at thisΑυτό imageεικόνα, right awayΜακριά youεσείς mightθα μπορούσε be ableικανός to seeβλέπω
Ετσι, κοιτωντας προσεκτικα την εικονα, θα δειτε αμέσως
03:12
thatότι thereεκεί are clustersσυστοιχίες ofτου obeseπαχύσαρκος and
πως υπαρχουν συμπλεγματα αναμεσα σε παχυσαρκους
03:14
non-obeseμη παχύσαρκους peopleΑνθρωποι in the imageεικόνα.
και μη παχυσαρκους ανθρωπους.
03:16
ButΑλλά the visualοπτικός complexityπερίπλοκο is stillακόμη veryπολύ highυψηλός.
Αλλα ακομα η οπτικη πολυπλοκοτητα ειναι μεγαλη.
03:18
It'sΈχει notδεν obviousφανερός exactlyακριβώς what'sτι είναι going on.
Δεν ειναι ξεκαθαρο τι ακριβως συμβαινει.
03:21
In additionπρόσθεση, someμερικοί questionsερωτήσεις are immediatelyαμέσως raisedανυψωθεί:
Εγειρονται επισης ερωτηματικα.
03:24
HowΠώς muchπολύ clusteringδημιουργία συμπλέγματος is thereεκεί?
Ποσα συμπλεγματα δημιουργουνται εδω;
03:26
Is thereεκεί moreπερισσότερο clusteringδημιουργία συμπλέγματος thanαπό would be dueλόγω to chanceευκαιρία aloneμόνος?
Μηπως καποια απο αυτα δημιουργηθηκαν στην τυχη;
03:28
HowΠώς bigμεγάλο are the clustersσυστοιχίες? HowΠώς farμακριά do theyαυτοί reachφθάνω?
Ποσο μεγαλα ειναι αυτα τα συμπλεγματα; Μεχρι πού εκτεινονται;
03:31
And, mostπλέον importantlyείναι σημαντικό,
Και το πιο σημαντικο,
03:33
whatτι causesαιτίες the clustersσυστοιχίες?
τι τα προκαλει;
03:35
SoΈτσι weεμείς did someμερικοί mathematicsμαθηματικά to studyμελέτη the sizeμέγεθος ofτου theseαυτά τα clustersσυστοιχίες.
Ετσι χρησιμοποιησαμε τα μαθηματικα για να μελετησουμε το μεγεθος αυτων των συμπλεγματων.
03:37
ThisΑυτό hereεδώ showsδείχνει, on the Y-axisΆξονας y,
Εδω βλεπουμε, στον κατακόρυφο αξονα,
03:40
the increaseαυξάνουν in the probabilityπιθανότητα thatότι a personπρόσωπο is obeseπαχύσαρκος
την αυξηση της πιθανοτητας καποιος να ειναι παχυσαρκος,
03:42
givenδεδομένος thatότι a socialκοινωνικός contactΕπικοινωνία ofτου theirsτις δικές τους is obeseπαχύσαρκος
αν καποιος απο τον κονωνικο του περιγυρο ειναι ηδη παχυσαρκος.
03:45
and, on the X-axisΆξονας x, the degreesβαθμούς ofτου separationδιαχωρισμός betweenμεταξύ the twoδύο peopleΑνθρωποι.
Και στον οριζόντιο αξονα, τους βαθμους διαχωρισμου αναμεσα στους δυο αυτους ανθρωπους.
03:47
On the farμακριά left, youεσείς seeβλέπω the purpleμωβ lineγραμμή.
Στο αριστερο ακρο, βλεπετε μια μωβ γραμμη.
03:50
ItΑυτό saysλέει thatότι, ifαν yourτα δικα σου friendsοι φιλοι are obeseπαχύσαρκος,
Αυτη συμβολιζει, πως αν οι φιλοι σας ειναι παχυσαρκοι,
03:52
yourτα δικα σου riskκίνδυνος ofτου obesityευσαρκία is 45 percentτοις εκατό higherπιο ψηλά.
εχετε 45% μεγαλυτερη πιθανοτητα να γινετε κι εσεις παχυσαρκος.
03:54
And the nextεπόμενος barμπαρ over, the [redτο κόκκινο] lineγραμμή,
Η επομενη γραμμη, η πορτοκαλι,
03:57
saysλέει ifαν yourτα δικα σου friend'sτου φίλου friendsοι φιλοι are obeseπαχύσαρκος,
μας δειχνει πως αν οι φιλοι των φιλων σας ειναι παχυσαρκοι,
03:59
yourτα δικα σου riskκίνδυνος ofτου obesityευσαρκία is 25 percentτοις εκατό higherπιο ψηλά.
η πιθανοτητα ειναι 25% μεγαλυτερη.
04:01
And thenέπειτα the nextεπόμενος lineγραμμή over saysλέει
Και η επομενη γραμμη εδω, μας δειχνει
04:03
ifαν yourτα δικα σου friend'sτου φίλου friend'sτου φίλου friendφίλος, someoneκάποιος youεσείς probablyπιθανώς don'tόχι even knowξέρω, is obeseπαχύσαρκος,
πως αν οι φιλοι των φιλων των φιλων σας, καποιοι που πιθανως ουτε καν γνωριζετε, ειναι παχυσαρκοι,
04:05
yourτα δικα σου riskκίνδυνος ofτου obesityευσαρκία is 10 percentτοις εκατό higherπιο ψηλά.
η πιθανοτητα να γινετε κι εσεις παχυσαρκοι ειναι κατα 10% μεγαλυτερη.
04:08
And it'sτου onlyμόνο whenπότε youεσείς get to yourτα δικα σου friend'sτου φίλου friend'sτου φίλου friend'sτου φίλου friendsοι φιλοι
Μονο οταν φτασουμε στους φιλους των φιλων των φιλων των φιλων σας
04:11
thatότι there'sυπάρχει noόχι longerμακρύτερα a relationshipσχέση
παυει να υπαρχει καποια σχεση
04:14
betweenμεταξύ thatότι person'sτου ατόμου bodyσώμα sizeμέγεθος and yourτα δικα σου ownτα δικά bodyσώμα sizeμέγεθος.
αναμεσα στο σωματοτυπο τους και τον δικο σας.
04:16
Well, whatτι mightθα μπορούσε be causingπροκαλώντας thisΑυτό clusteringδημιουργία συμπλέγματος?
Τελικα, τι μπορει να προκαλει αυτα τα συμπλεγματα?
04:20
ThereΕκεί are at leastελάχιστα threeτρία possibilitiesδυνατότητες:
Υπαρχουν τουλαχιστον τρεις δυνατοτητες..
04:23
OneΈνα possibilityδυνατότητα is thatότι, as I gainκέρδος weightβάρος,
Η μια ειναι, καθως εγω παιρνω βαρος,
04:25
itτο causesαιτίες youεσείς to gainκέρδος weightβάρος.
παιρνεις κι εσυ βαρος,
04:27
A kindείδος ofτου inductionεπαγωγή, a kindείδος ofτου spreadδιάδοση fromαπό personπρόσωπο to personπρόσωπο.
ενα ειδος επαγωγης, μια μεταδοση απο ατομο σε ατομο.
04:29
AnotherΈνα άλλο possibilityδυνατότητα, veryπολύ obviousφανερός, is homophilyhomophily,
Μια αλλη πιθανοτητα, αρκετα φανερη, ειναι η ομοφυλια,
04:32
orή, birdsπουλιά ofτου a featherφτερό flockκοπάδι togetherμαζί;
σαν ενα σμηνος πουλιων.
04:34
hereεδώ, I formμορφή myμου tieγραβάτα to youεσείς
Συμφωνα με αυτο το μοντελο, σχηματιζω το δεσμο μου μαζι σου
04:36
becauseεπειδή youεσείς and I shareμερίδιο a similarπαρόμοιος bodyσώμα sizeμέγεθος.
επειδη εχουμε ομοιους σωματοτυπους.
04:38
And the lastτελευταίος possibilityδυνατότητα is whatτι is knownγνωστός as confoundingσύγχυση,
Ο τελευταιος λογος ειναι γνωστος ως συγχυση,
04:41
becauseεπειδή itτο confoundsσυγχέει ourμας abilityικανότητα to figureεικόνα outέξω what'sτι είναι going on.
επειδη δυσκολευει την αντιληψη μας στο τι συμβαινει.
04:43
And hereεδώ, the ideaιδέα is notδεν thatότι myμου weightβάρος gainκέρδος
Η βασικη ιδεα εδω δεν ειναι οτι η δικη μου αυξηση βαρους
04:46
is causingπροκαλώντας yourτα δικα σου weightβάρος gainκέρδος,
προκαλει αυξηση βαρους και σε σενα,
04:48
norούτε thatότι I preferentiallyκατά προτίμηση formμορφή a tieγραβάτα withμε youεσείς
ουτε οτι επιλεκτικα σχηματιζω δεσμους μαζι σου,
04:50
becauseεπειδή youεσείς and I shareμερίδιο the sameίδιο bodyσώμα sizeμέγεθος,
επειδη εχουμε τον ιδιο σωματοτυπο.
04:52
butαλλά ratherμάλλον thatότι weεμείς shareμερίδιο a commonκοινός exposureέκθεσης
Ειναι μαλλον οτι μοιραζομαστε μια κοινη εκθεση,
04:54
to somethingκάτι, like a healthυγεία clubΛέσχη
σε κατι, οπως ενα γυμναστηριο,
04:56
thatότι makesκάνει us bothκαι τα δυο loseχάνω weightβάρος at the sameίδιο timeχρόνος.
η οποια μας οδηγει στο να χασουμε και οι δυο βαρος ταυτοχρονα.
04:59
WhenΌταν weεμείς studiedμελετημένος theseαυτά τα dataδεδομένα, weεμείς foundβρέθηκαν evidenceαπόδειξη for allόλα ofτου theseαυτά τα thingsπράγματα,
Οταν μελετησαμε αυτα τα δεδομενα, βρηκαμε στοιχεια για ολα αυτα τα πραγματα,
05:02
includingσυμπεριλαμβανομένου for inductionεπαγωγή.
συμπεριλαμβανομενης και της επαγωγης.
05:05
And weεμείς foundβρέθηκαν thatότι ifαν yourτα δικα σου friendφίλος becomesγίνεται obeseπαχύσαρκος,
Και ανακαλυψαμε οτι αν ο φιλος σας γινει παχυσαρκος,
05:07
itτο increasesαυξάνεται yourτα δικα σου riskκίνδυνος ofτου obesityευσαρκία by about 57 percentτοις εκατό
το ποσοστο του να γινετε κι εσεις παχυσαρκος αυξανει στο 57%
05:09
in the sameίδιο givenδεδομένος timeχρόνος periodπερίοδος.
την ιδια χρονικη περιοδο.
05:12
ThereΕκεί can be manyΠολλά mechanismsμηχανισμούς for thisΑυτό effectαποτέλεσμα:
Υπαρχουν αρκετοι μηχανισμοι για το πως λειτουργει αυτο το φαινομενο.
05:14
OneΈνα possibilityδυνατότητα is thatότι yourτα δικα σου friendsοι φιλοι sayλένε to youεσείς somethingκάτι like --
Ενας λογος ειναι οτι ο φιλος σας σάς λεει κατι σαν --
05:17
youεσείς knowξέρω, theyαυτοί adoptενστερνίζομαι a behaviorη ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ thatότι spreadsτα spreads to youεσείς --
ξερετε, υιοθετουν μια συμπεριφορα που μεταδιδεται σε σας --
05:19
like, theyαυτοί sayλένε, "Let'sΑς go have muffinsmuffins and beerμπύρα,"
λενε κατι σαν "Παμε να πλακωθουμε στα γλυκα και τη μπυρα",
05:22
whichοι οποίες is a terribleτρομερός combinationσυνδυασμός. (LaughterΤο γέλιο)
που ειναι ενας φρικτος συνδυασμος.
05:25
ButΑλλά youεσείς adoptενστερνίζομαι thatότι combinationσυνδυασμός,
Αλλα εσεις υιοθετειτε αυτον τον συνδυασμο
05:28
and thenέπειτα youεσείς startαρχή gainingκερδίζοντας weightβάρος like themτους.
κι ετσι αρχιζετε να παιρνετε βαρος σαν κι αυτους.
05:30
AnotherΈνα άλλο moreπερισσότερο subtleδιακριτικό possibilityδυνατότητα
Ενας αλλος, πιο υπουλος λογος,
05:33
is thatότι theyαυτοί startαρχή gainingκερδίζοντας weightβάρος, and itτο changesαλλαγές yourτα δικα σου ideasιδέες
ειναι οτι οταν οι φιλοι σας αρχιζουν να παιρουν βαρος, αυτο αλλαζει την αποψη σας
05:35
ofτου whatτι an acceptableδεκτός bodyσώμα sizeμέγεθος is.
για το τι σημαινει για σας ενας αποδεκτος σωματοτυπος.
05:38
HereΕδώ, what'sτι είναι spreadingδιάδοση fromαπό personπρόσωπο to personπρόσωπο
Εδω, αυτο που τελικα μεταδιδεται απο ανθρωπο σε αθρωπο
05:40
is notδεν a behaviorη ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, butαλλά ratherμάλλον a normκανόνας:
δεν ειναι η συμπεριφορα, αλλα μαλλον ενα πρoτυπο.
05:42
An ideaιδέα is spreadingδιάδοση.
Μια ιδεα μεταδιδεται.
05:44
NowΤώρα, headlineεπικεφαλίδα writersσυγγραφείς
Οι δημοσιογραφοι που γραφουν τους κυριους τιτλους
05:46
had a fieldπεδίο dayημέρα withμε ourμας studiesσπουδές.
"εκαναν παρτι" με τις ερευνες μας.
05:48
I thinkνομίζω the headlineεπικεφαλίδα in The NewΝέα YorkΥόρκη TimesΦορές was,
Νομιζω ο τιτλος στους New York Times ελεγε:
05:50
"Are youεσείς packingσυσκευασία itτο on?
"Εχετε παχυνει;
05:52
BlameΦταίει yourτα δικα σου fatΛίπος friendsοι φιλοι." (LaughterΤο γέλιο)
Κατηγορειστε τους χοντρους φιλους σας γι' αυτο."
05:54
WhatΤι was interestingενδιαφέρων to us is thatότι the EuropeanΕυρωπαϊκή headlineεπικεφαλίδα writersσυγγραφείς
Αυτο που βρηκαμε ενδιαφερον ηταν οτι οι αντιστοιχοι ευρωπαικοι τιτλοι,
05:57
had a differentδιαφορετικός take: TheyΑυτοί saidείπε,
ηταν διαφορετικοι: ελεγαν
05:59
"Are yourτα δικα σου friendsοι φιλοι gainingκερδίζοντας weightβάρος? PerhapsΊσως youεσείς are to blameκατηγορώ."
"Οι φιλοι σας παιρνουν βαρος; Ισως φταιτε εσεις γι' αυτο."
06:01
(LaughterΤο γέλιο)
(Γελια)
06:04
And weεμείς thought thisΑυτό was a veryπολύ interestingενδιαφέρων commentσχόλιο on AmericaΑμερική,
Ετσι σκεφτηκαμε οτι ηταν ενα πολυ συνηθισμενο σχολιο αυτο στην Αμερικη,
06:09
and a kindείδος ofτου self-servingαυτο-που εξυπηρετούν,
και αρκετα συμφεροντολογικο,
06:12
"notδεν myμου responsibilityευθύνη" kindείδος ofτου phenomenonφαινόμενο.
κατι σαν ενα "δεν-ειναι-δικη-μου-ευθυνη" φαινομενο.
06:14
NowΤώρα, I want to be veryπολύ clearΣαφή: WeΕμείς do notδεν thinkνομίζω ourμας work
Θελω να ειμαι σαφης: δεν πιστευουμε οτι η δουλεια μας
06:16
should orή could justifyδικαιολογώ prejudiceπροκατάληψη
θα επρεπε η θα μπορουσε να δικαιολογησει την προκαταληψη
06:18
againstκατά peopleΑνθρωποι ofτου oneένας orή anotherαλλο bodyσώμα sizeμέγεθος at allόλα.
απεναντι σε ανθρωπους συγκεκριμενου σωματοτυπου.
06:20
OurΜας nextεπόμενος questionsερωτήσεις was:
Τωρα, η επομενη ερωτηση μας ειναι:
06:24
Could weεμείς actuallyπράγματι visualizeφαντάζομαι thisΑυτό spreadδιάδοση?
Μπορουμε να οπτικοποιησουμε αυτη την εξαπλωση;
06:26
Was weightβάρος gainκέρδος in oneένας personπρόσωπο actuallyπράγματι spreadingδιάδοση
Τελικα η αυξηση βαρους ενος ατομου οδηγουσε
06:29
to weightβάρος gainκέρδος in anotherαλλο personπρόσωπο?
σε αυξηση βαρους ενος αλλου;
06:31
And thisΑυτό was complicatedπερίπλοκος becauseεπειδή
Αυτο ηταν δυσκολο επειδη
06:33
weεμείς neededαπαιτείται to take intoσε accountΛογαριασμός the factγεγονός thatότι the networkδίκτυο structureδομή,
επρεπε να λαβουμε υποψιν μας οτι η δομη του δικτυου,
06:35
the architectureαρχιτεκτονική ofτου the tiesδεσμούς, was changingαλλάζοντας acrossαπέναντι timeχρόνος.
η αρχιτεκτονικη των συνδεσμων, αλλαζε με την παροδο του χρονου.
06:38
In additionπρόσθεση, becauseεπειδή obesityευσαρκία is notδεν a unicentricunicentric epidemicεπιδημία,
Επισης, επειδη η παχυσαρκια δεν ειναι μια εντοπισμενη επιδημια,
06:41
there'sυπάρχει notδεν a PatientΑσθενής ZeroΜηδέν ofτου the obesityευσαρκία epidemicεπιδημία --
δεν υπηρχε ο "ασθενης μηδεν" (αρχικος ασθενης) της επιδημιας της παχυσαρκιας --
06:44
ifαν weεμείς findεύρημα thatότι guyο τύπος, thereεκεί was a spreadδιάδοση ofτου obesityευσαρκία outέξω fromαπό himαυτόν --
αν βρισκαμε αυτον τον τυπο θα λεγαμε οτι η παχυσαρκια ξεκινησε απο εκεινον.
06:47
it'sτου a multicentricπολυκεντρική epidemicεπιδημία.
Προκειται για μια πολυκεντρικη επιδημια.
06:50
Lots ofτου peopleΑνθρωποι are doing thingsπράγματα at the sameίδιο timeχρόνος.
Πολλοι ανθρωποι κανουν πραγματα την ιδια στιγμη.
06:52
And I'mΕίμαι about to showπροβολή youεσείς a 30 secondδεύτερος videoβίντεο animationκινουμένων σχεδίων
Θα σας δειξω τωρα ενα βιντεο κινουμενων σχεδιων 30 δευτερολεπτων,
06:54
thatότι tookπήρε meμου and JamesΤζέιμς fiveπέντε yearsχρόνια ofτου ourμας livesζωή to do.
που χρειαστηκαν 5 χρονια απο τη ζωη του Τζειμς και της δικης μου για να το φτιαξουμε.
06:57
SoΈτσι, againπάλι, everyκάθε dotτελεία is a personπρόσωπο.
Και παλι, καθε τελεια αντιστοιχει σε εναν ανθρωπο.
07:00
EveryΚάθε tieγραβάτα betweenμεταξύ themτους is a relationshipσχέση.
Καθε συνδεσμος μεταξυ τους ειναι μια σχεση.
07:02
We'reΕίμαστε going to put thisΑυτό intoσε motionκίνηση nowτώρα,
Ξεκιναμε λοιπον να το βλεπουμε,
07:04
takingλήψη dailyκαθημερινά cutsπερικοπές throughδιά μέσου the networkδίκτυο for about 30 yearsχρόνια.
κανοντας καθημερινες τομες στο δικτυο για 30 χρονια.
07:06
The dotτελεία sizesμεγέθη are going to growκαλλιεργώ,
Το μεγεθος των τελειων αρχιζει να μεγαλωνει.
07:09
you'reεσυ εισαι going to seeβλέπω a seaθάλασσα ofτου yellowκίτρινος take over.
Θα δειτε πως μια πληθωρα κιτρινων σημειων καταλαμβανει την οθονη.
07:11
You'reΕίστε going to seeβλέπω peopleΑνθρωποι be bornγεννημένος and dieκαλούπι --
Θα δειτε ανθρωπους να γεννιουνται και να πεθαινουν,
07:14
dotsκουκκίδες will appearεμφανίζομαι and disappearεξαφανίζομαι --
τελειες να εμφανιζονται και αλλες να εξαφανιζονται.
07:16
tiesδεσμούς will formμορφή and breakΔιακοπή, marriagesγάμους and divorcesδιαζύγια,
Δεσμοι θα σχηματιζονται και αλλοι θα σπανε. Γαμοι και διαζυγια,
07:18
friendingsfriendings and defriendingsdefriendings.
φιλιες να δημιουργουνται και αλλες να χαλανε,
07:21
A lot ofτου complexityπερίπλοκο, a lot is happeningσυμβαίνει
μεγαλη πολυπλοκοτητα, πολλα πραγματα συμβαινουν
07:23
justμόλις in thisΑυτό 30-year-έτος periodπερίοδος
μεσα σ'αυτα τα 30 χρονια,
07:25
thatότι includesπεριλαμβάνει the obesityευσαρκία epidemicεπιδημία.
που περιλαμβανουν την επιδημιας της παχυσαρκιας.
07:27
And, by the endτέλος, you'reεσυ εισαι going to seeβλέπω clustersσυστοιχίες
Στο τελος, θα δειτε συμπλεγματα,
07:29
ofτου obeseπαχύσαρκος and non-obeseμη παχύσαρκους individualsτα άτομα
παχυσαρκων και μη παχυσαρκων ανθρωπων,
07:31
withinστα πλαίσια the networkδίκτυο.
εντος του δικτυου.
07:33
NowΤώρα, whenπότε lookedκοίταξε at thisΑυτό,
Παρατηρωντας το,
07:35
itτο changedάλλαξε the way I seeβλέπω thingsπράγματα,
αλλαξε τελειως ο τροπος με τον οποιο εβλεπα τα πραγματα
07:38
becauseεπειδή thisΑυτό thingπράγμα, thisΑυτό networkδίκτυο
επειδη αυτο το πραγμα, αυτο το δικτυο,
07:41
that'sαυτό είναι changingαλλάζοντας acrossαπέναντι timeχρόνος,
που μεταβαλλεται με το χρονο,
07:43
itτο has a memoryμνήμη, itτο movesκινήσεις,
εχει μνημη, κινειται,
07:45
thingsπράγματα flowροή withinστα πλαίσια itτο,
καταστασεις ρεουν μεσα του,
07:48
itτο has a kindείδος ofτου consistencyσυνοχή --
εχει ενα ειδος συνοχης.
07:50
peopleΑνθρωποι can dieκαλούπι, butαλλά itτο doesn'tδεν το κάνει dieκαλούπι;
Οι ανθρωποι μπορει να πεθαινουν, το ιδιο ομως οχι,
07:52
itτο stillακόμη persistsεξακολουθεί να υφίσταται --
συνεχιζει.
07:54
and itτο has a kindείδος ofτου resilienceελαστικότητα
Εμφανιζει μια ανθεκτικοτητα
07:56
thatότι allowsεπιτρέπει itτο to persistεξακολουθούν να υπάρχουν acrossαπέναντι timeχρόνος.
που του επιτρεπει να αντεχει στο χρονο.
07:58
And soΈτσι, I cameήρθε to seeβλέπω theseαυτά τα kindsείδη ofτου socialκοινωνικός networksδικτύων
Ετσι, κατεληξα να βλεπω αυτα τα ειδη κοινωνικων δικτυων
08:00
as livingζωή thingsπράγματα,
σαν ζωντανα πραγματα,
08:03
as livingζωή thingsπράγματα thatότι weεμείς could put underκάτω από a kindείδος ofτου microscopeμικροσκόπιο
σαν ζωντανους οργανισμους που θα μπορουσαμε να βαλουμε κατω απο το μικροσκοπιο
08:05
to studyμελέτη and analyzeαναλύει and understandκαταλαβαίνουν.
να αναλυσουμε, να μελετησουμε και να τους καταλαβουμε.
08:08
And weεμείς used a varietyποικιλία ofτου techniquesτεχνικές to do thisΑυτό.
Χρησιμοποιησαμε διαφορες τεχνικες για να το πετυχουμε.
08:11
And weεμείς startedξεκίνησε exploringεξερευνώντας allόλα kindsείδη ofτου otherάλλα phenomenaπρωτοφανής.
Αρχισαμε να εξερευνουμε κι αλλες μορφες φαινομενων.
08:13
WeΕμείς lookedκοίταξε at smokingκάπνισμα and drinkingπίνω behaviorη ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ,
Εξετασαμε το καπνισμα, την καταναλωση αλκοολ,
08:16
and votingψηφοφορία behaviorη ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ,
τον τροπο που ψηφιζουμε
08:18
and divorceδιαζύγιο -- whichοι οποίες can spreadδιάδοση --
τα διαζυγια, που επισης μεταδιδονται
08:20
and altruismαλτρουϊσμός.
και τον αλτρουϊσμο.
08:22
And, eventuallyτελικά, weεμείς becameέγινε interestedενδιαφερόμενος in emotionsσυναισθήματα.
Φτασαμε τελικα να ενδιαφερθουμε και για τα συναισθηματα.
08:24
NowΤώρα, whenπότε weεμείς have emotionsσυναισθήματα,
Οταν εχουμε συναισθηματα,
08:28
weεμείς showπροβολή themτους.
τα δειχνουμε.
08:30
WhyΓιατί do weεμείς showπροβολή ourμας emotionsσυναισθήματα?
Γιατι ομως εκφραζουμε τα συναισθηματα μας;
08:32
I meanμέσο, thereεκεί would be an advantageπλεονέκτημα to experiencingβιώνουν
Θελω να πω, θα υπηρχε ενα πλεονεκτημα αν βιωναμε
08:34
ourμας emotionsσυναισθήματα insideμέσα, youεσείς knowξέρω, angerθυμός orή happinessευτυχία.
τα συναισθηματα μας εσωτερικα, τον θυμο η τη χαρα.
08:36
ButΑλλά weεμείς don'tόχι justμόλις experienceεμπειρία themτους, weεμείς showπροβολή themτους.
Αλλα δεν τα βιωνουμε απλα, τα εκφραζουμε.
08:39
And notδεν onlyμόνο do weεμείς showπροβολή themτους, butαλλά othersοι υπολοιποι can readανάγνωση themτους.
Κι οχι μονο τα εκδηλωνουμε, αλλα οι αλλοι μπορουν και να τα διαβασουν.
08:41
And, notδεν onlyμόνο can theyαυτοί readανάγνωση themτους, butαλλά theyαυτοί copyαντιγραφή themτους.
Κι οχι μονο να τα διαβασουν, αλλα και να τα αντιγραψουν.
08:44
There'sΥπάρχει emotionalΣυναισθηματική contagionμετάδοσης
Υπαρχει μια ταχεως εξαπλουμενη συναισθηματικη επιρροη
08:46
thatότι takes placeθέση in humanο άνθρωπος populationsπληθυσμών.
που συμβαινει αναμεσα στους πληθυσμους.
08:48
And soΈτσι thisΑυτό functionλειτουργία ofτου emotionsσυναισθήματα
Αυτη η λειτουργια των συναισθηματων
08:51
suggestsπροτείνει thatότι, in additionπρόσθεση to anyόποιος otherάλλα purposeσκοπός theyαυτοί serveσερβίρισμα,
υποδηλωνει, παραλληλα με οποιοδηποτε αλλο σκοπο εξυπηρετει,
08:53
they'reείναι a kindείδος ofτου primitiveπρωτόγονος formμορφή ofτου communicationεπικοινωνία.
οτι υπαρχει ενα ειδος πρωτογονου τροπου επικοινωνιας.
08:55
And thatότι, in factγεγονός, ifαν weεμείς reallyΠραγματικά want to understandκαταλαβαίνουν humanο άνθρωπος emotionsσυναισθήματα,
Στην ουσια, αν θελουμε πραγματικα να κατανοησουμε τα ανθρωπινα συναισθηματα,
08:58
weεμείς needχρειάζομαι to thinkνομίζω about themτους in thisΑυτό way.
ετσι θα επρεπε να τα αντιλαμβανομαστε.
09:01
NowΤώρα, we'reείμαστε accustomedσυνηθισμένος to thinkingσκέψη about emotionsσυναισθήματα in thisΑυτό way,
Ομως ειμαστε συνηθισμενοι να αντιλαμβανομαστε τα συναισθηματα με αλλον τροπο,
09:03
in simpleαπλός, sortείδος ofτου, briefσύντομος periodsέμμηνα ofτου timeχρόνος.
σε απλες, συντομες χρονικες περιοδους.
09:06
SoΈτσι, for exampleπαράδειγμα,
Για παραδειγμα,
09:09
I was givingδίνοντας thisΑυτό talkΜΙΛΑ ρε recentlyπρόσφατα in NewΝέα YorkΥόρκη CityΠόλη,
προσφατα εδωσα μια διαλεξη στη Νεα Υορκη
09:11
and I saidείπε, "YouΣας knowξέρω whenπότε you'reεσυ εισαι on the subwayμετρό
και ειπα στο κοινο: "Ξερετε, οπως οταν ειμαστε στο μετρο,
09:13
and the otherάλλα personπρόσωπο acrossαπέναντι the subwayμετρό carαυτοκίνητο
και ο αλλος στην απεναντι πλευρα του βαγονιου
09:15
smilesχαμογελάει at youεσείς,
μας χαμογελα
09:17
and youεσείς justμόλις instinctivelyενστικτωδώς smileχαμόγελο backπίσω?"
κι εσεις ενστικτωδως του χαμογελατε".
09:19
And theyαυτοί lookedκοίταξε at meμου and saidείπε, "WeΕμείς don'tόχι do thatότι in NewΝέα YorkΥόρκη CityΠόλη." (LaughterΤο γέλιο)
Με κοιταξαν και ειπαν: "Ποτε δεν το κανουμε αυτο στη Νεα Υορκη". (Γελια)
09:21
And I saidείπε, "EverywhereΠαντού elseαλλού in the worldκόσμος,
Και τους απαντω:"Οπουδηποτε αλλου στον κοσμο,
09:24
that'sαυτό είναι normalκανονικός humanο άνθρωπος behaviorη ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ."
αυτη ειναι η φυσιολογικη ανθρωπινη συμπεριφορα!".
09:26
And soΈτσι there'sυπάρχει a veryπολύ instinctiveενστικτώδης way
Κι ετσι, αυτος ειναι ενας ενστικτωδης τροπος
09:28
in whichοι οποίες weεμείς brieflyεν ολίγοις transmitδιαβιβάζει emotionsσυναισθήματα to eachκαθε otherάλλα.
με τον οποιο μεταδιδουμε τα συναισθηματα μας στον αλλο.
09:30
And, in factγεγονός, emotionalΣυναισθηματική contagionμετάδοσης can be broaderευρύτερη stillακόμη.
Και, στην πραξη, η συναισθηματικη επιρροη μπορει να ειναι ακομα ευρυτερη,
09:33
Like weεμείς could have punctuatedσημείωσε expressionsεκφράσεις ofτου angerθυμός,
οπως σε διακοπτομενες εκφρασεις θυμου,
09:36
as in riotsταραχές.
οπως σε μια εξεγερση.
09:39
The questionερώτηση thatότι weεμείς wanted to askπαρακαλώ was:
Η ερωτηση που θελαμε να θεσουμε ηταν:
09:41
Could emotionσυναισθημα spreadδιάδοση,
Θα μπορουσε ενα συναισθημα να διαδοθει,
09:43
in a moreπερισσότερο sustainedπαραπεταμένος way thanαπό riotsταραχές, acrossαπέναντι timeχρόνος
με ενα πιο συστηματικο τροπο απο τις εξεγερσεις, μεσα στο χρονο,
09:45
and involveεμπλέκω largeμεγάλο numbersαριθμούς ofτου peopleΑνθρωποι,
και να εμπλεξει πολλα ατομα,
09:48
notδεν justμόλις thisΑυτό pairζεύγος ofτου individualsτα άτομα smilingχαμογελαστά at eachκαθε otherάλλα in the subwayμετρό carαυτοκίνητο?
κι οχι μονο τα ζευγη ατομων που χαμογελουν το ενα στο αλλο στο μετρο;
09:50
MaybeΊσως there'sυπάρχει a kindείδος ofτου belowπαρακάτω the surfaceεπιφάνεια, quietησυχια riotταραχή
Μπορει να υπαρχει μια υφερπουσα ήρεμη εξεγερση
09:53
thatότι animatesζωντανεύει us allόλα the timeχρόνος.
που μας κινητοποιει διαρκως.
09:56
MaybeΊσως thereεκεί are emotionalΣυναισθηματική stampedesstampedes
Μπορει να υπαρχει μια συναισθηματικη φυγη πανικου
09:58
thatότι rippleκυματισμός throughδιά μέσου socialκοινωνικός networksδικτύων.
που κυλα μεσα απο τα κοινωνικα δικτυα.
10:00
MaybeΊσως, in factγεγονός, emotionsσυναισθήματα have a collectiveσυλλογικός existenceύπαρξη,
Μπορει, στην πραξη, τα συναισθηματα να διαθετουν μια συλλογικη νοημοσυνη
10:02
notδεν justμόλις an individualάτομο existenceύπαρξη.
κι οχι απλα μια ατομικη υπαρξη.
10:05
And thisΑυτό is oneένας ofτου the firstπρώτα imagesεικόνες weεμείς madeέκανε to studyμελέτη thisΑυτό phenomenonφαινόμενο.
Κι αυτη ειναι μια απο τις πρωτες εικονες που φτιαξαμε για να μελετησουμε αυτο το φαινομενο.
10:07
AgainΚαι πάλι, a socialκοινωνικός networkδίκτυο,
Ξανα, ενα κοινωνικο δικτυο,
10:10
butαλλά nowτώρα weεμείς colorχρώμα the peopleΑνθρωποι yellowκίτρινος ifαν they'reείναι happyευτυχισμένος
αλλα τωρα χρωματιζουμε κιτρινους τους ανθρωπους αν ειναι χαρουμενοι
10:12
and blueμπλε ifαν they'reείναι sadλυπημένος and greenπράσινος in betweenμεταξύ.
και μπλε αν ειναι στενοχωρημενοι και πρασινους αν ειναι στο ενδιαμεσο.
10:15
And ifαν youεσείς lookΚοίτα at thisΑυτό imageεικόνα, youεσείς can right awayΜακριά seeβλέπω
Κι αν δειτε αυτην τη εικονα, θα δειτε αμεσως
10:18
clustersσυστοιχίες ofτου happyευτυχισμένος and unhappyδυστυχής peopleΑνθρωποι,
συμπλεγματα απο χαρουμενους και θλιμμενους ανθρωπους
10:20
againπάλι, spreadingδιάδοση to threeτρία degreesβαθμούς ofτου separationδιαχωρισμός.
να διαδιδονται μεχρι τον τριτο βαθμο διαχωρισμου.
10:22
And youεσείς mightθα μπορούσε formμορφή the intuitionδιαίσθηση
Και μπορει να σας δημιουργηθει η εντυπωση
10:24
thatότι the unhappyδυστυχής peopleΑνθρωποι
οτι οι λυπημενοι ανθρωποι
10:26
occupyασχολούμαι a differentδιαφορετικός structuralκατασκευαστικός locationτοποθεσία withinστα πλαίσια the networkδίκτυο.
βρισκονται σε μια διαφορετικη δομικη σχεση μεσα στο δικτυο.
10:28
There'sΥπάρχει a middleΜέσης and an edgeάκρη to thisΑυτό networkδίκτυο,
Υπαρχει μια μεση θεση και μια ακμη σε αυτο το δικτυο
10:31
and the unhappyδυστυχής peopleΑνθρωποι seemφαίνομαι to be
και οι λυπημενοι ανθρωποι φαινονται
10:33
locatedπου βρίσκεται at the edgesάκρα.
να βρισκονται στις ακμες.
10:35
SoΈτσι to invokeεπικαλούμαι anotherαλλο metaphorμεταφορική έννοια,
Για να αναφερω μια αλλη μεταφορα,
10:37
ifαν youεσείς imagineφαντάζομαι socialκοινωνικός networksδικτύων as a kindείδος ofτου
αν φανταστειτε τα κοινωνικα δικτυα σαν ενα ειδος
10:39
vastαπέραντος fabricύφασμα ofτου humanityανθρωπότητα --
απεραντου ιστου της ανθρωποτητας --
10:41
I'mΕίμαι connectedσυνδεδεμένος to youεσείς and youεσείς to herαυτήν, on outέξω endlesslyατελείωτα intoσε the distanceαπόσταση --
Είμαι συνδεδεμενος με σενα και με αυτη, κ.ο.κ. σε απειρη αποσταση --
10:43
thisΑυτό fabricύφασμα is actuallyπράγματι like
ο ιστος ειναι πραγματικα
10:46
an old-fashionedντεμοντέ AmericanΑμερικανική quiltπάπλωμα,
σαν ενα παλιομοδιτικο Αμερικανικο κεντητο παπλωμα,
10:48
and itτο has patchespatches on itτο: happyευτυχισμένος and unhappyδυστυχής patchespatches.
εχει πανω του μπαλωματα, χαρουμενα και λυπημενα μπαλωματα.
10:50
And whetherκατά πόσο youεσείς becomeγίνομαι happyευτυχισμένος orή notδεν
Και το αν γινετε χαρουμενος ή οχι
10:53
dependsΕξαρτάται in partμέρος on whetherκατά πόσο youεσείς occupyασχολούμαι a happyευτυχισμένος patchκηλίδα.
εξαρταται απο το αν βρισκεστε σε ενα χαρουμενο μπαλωμα.
10:55
(LaughterΤο γέλιο)
(Γελια)
10:58
SoΈτσι, thisΑυτό work withμε emotionsσυναισθήματα,
Ετσι, αυτη η δουλεια με τα συναισθηματα,
11:00
whichοι οποίες are soΈτσι fundamentalθεμελιώδης,
που ειναι τοσο στοιχειωδη,
11:03
thenέπειτα got us to thinkingσκέψη about: MaybeΊσως
που μας εκανε να σκεφτουμε πως ισως
11:05
the fundamentalθεμελιώδης causesαιτίες ofτου humanο άνθρωπος socialκοινωνικός networksδικτύων
οι στοιχειωδεις αιτιες των ανθρωπινων κοινωνικων δικτυων
11:07
are somehowκάπως encodedκωδικοποιημένα in ourμας genesγονίδια.
ειναι κατα καποιον τροπο κωδικοποιημενες στα γονιδια μας.
11:09
BecauseΕπειδή humanο άνθρωπος socialκοινωνικός networksδικτύων, wheneverΟποτεδήποτε theyαυτοί are mappedαντιστοίχιση,
Επειδη τα ανθρωπινα κοινωνικα δικτυα, όποτε κι αν χαρτογραφηθουν,
11:11
alwaysπάντα kindείδος ofτου lookΚοίτα like thisΑυτό:
παντα φαινονται καπως ετσι,
11:14
the pictureεικόνα ofτου the networkδίκτυο.
αυτην την εικονα του δικτυου.
11:16
ButΑλλά theyαυτοί neverποτέ lookΚοίτα like thisΑυτό.
Αλλα δε φαινονται ποτε ετσι.
11:18
WhyΓιατί do theyαυτοί notδεν lookΚοίτα like thisΑυτό?
Γιατι δε φαινονται ετσι;
11:20
WhyΓιατί don'tόχι weεμείς formμορφή humanο άνθρωπος socialκοινωνικός networksδικτύων
Γιατι δε διαμορφωνουμε ανθρωπινα κοινωνικα δικτυα
11:22
thatότι lookΚοίτα like a regularτακτικός latticeδικτυωτό πλέγμα?
που μοιαζουν με ενα κανονικο πλεγμα;
11:24
Well, the strikingεκπληκτικός patternsσχέδια ofτου humanο άνθρωπος socialκοινωνικός networksδικτύων,
Λοιπον, τα ξεχωριστα χαρακτηριστικα των ανθρωπινων κοινωνικων δικτυων,
11:26
theirδικα τους ubiquityπανταχού παρουσία and theirδικα τους apparentπροκύπτει purposeσκοπός
η πανταχου παρουσια τους και ο προφανης σκοπος τους
11:29
begικετεύω questionsερωτήσεις about whetherκατά πόσο weεμείς evolvedεξελίχθηκε to have
θετουν ερωτησεις σχετικα με το αν εχουμε εξελιχθει στο να δημιουργουμε
11:32
humanο άνθρωπος socialκοινωνικός networksδικτύων in the firstπρώτα placeθέση,
κοινωνικα δικτυα εξαρχης,
11:34
and whetherκατά πόσο weεμείς evolvedεξελίχθηκε to formμορφή networksδικτύων
και αν εχουμε εξελιχθει στο να δημιουργουμε δικτυα
11:36
withμε a particularιδιαιτερος structureδομή.
με συγκεκριμενη δομη.
11:38
And noticeειδοποίηση firstπρώτα ofτου allόλα -- soΈτσι, to understandκαταλαβαίνουν thisΑυτό, thoughαν και,
Και δειτε πριν απο ολα... Για να το καταλαβουμε αυτο
11:40
weεμείς needχρειάζομαι to dissectδιαμελίζω networkδίκτυο structureδομή a littleλίγο bitκομμάτι firstπρώτα --
πρεπει πρωτα να διαμελισουμε τη δομη του δικτυου λιγακι.
11:42
and noticeειδοποίηση thatότι everyκάθε personπρόσωπο in thisΑυτό networkδίκτυο
Παρατηρηστε οτι καθε ατομο σε αυτο το δικτυο
11:45
has exactlyακριβώς the sameίδιο structuralκατασκευαστικός locationτοποθεσία as everyκάθε otherάλλα personπρόσωπο.
εχει ακριβως την ιδια δομικη σχεση με οποιοδηποτε αλλο ατομο.
11:47
ButΑλλά that'sαυτό είναι notδεν the caseπερίπτωση withμε realπραγματικός networksδικτύων.
Αλλα αυτο δε συμβαινει με τα πραγματικα δικτυα.
11:50
SoΈτσι, for exampleπαράδειγμα, hereεδώ is a realπραγματικός networkδίκτυο ofτου collegeΚολλέγιο studentsΦοιτητές
Ετσι, για παραδειγμα, αυτο ειναι ενα πραγματικο δικτυο απο σπουδαστες κολεγιου
11:53
at an eliteαφρόκρεμα northeasternβορειοανατολικός universityπανεπιστήμιο.
σε ενα πρωτοκλασατο πανεπιστημιο στα Βορειοανατολικα.
11:55
And nowτώρα I'mΕίμαι highlightingεπισήμανση a fewλίγοι dotsκουκκίδες.
Τωρα επισημαινω μερικες τελειες.
11:58
IfΕάν youεσείς lookΚοίτα hereεδώ at the dotsκουκκίδες,
Κι αν δειτε εδω στις τελειες,
12:00
compareσυγκρίνω nodeκόμβος B in the upperανώτερος left
συγκρινετε τον κομβο Β πανω αριστερα
12:02
to nodeκόμβος D in the farμακριά right;
με τον κομβο D στο δεξι ακρο.
12:04
B has fourτέσσερα friendsοι φιλοι comingερχομός outέξω fromαπό himαυτόν
Ο Β εχει τεσσερις συνδεσμους προς φιλους.
12:06
and D has sixέξι friendsοι φιλοι comingερχομός outέξω fromαπό himαυτόν.
Και ο D εχει 6 να ξεκινουν απο αυτον.
12:08
And soΈτσι, thoseεκείνοι twoδύο individualsτα άτομα have differentδιαφορετικός numbersαριθμούς ofτου friendsοι φιλοι.
Κι ετσι, αυτα τα δυο ατομα εχουν διαφορετικο πληθος απο φιλους.
12:11
That'sΑυτό είναι veryπολύ obviousφανερός, weεμείς allόλα knowξέρω thatότι.
Αυτο ειναι φανερο, ολοι το ξερουμε.
12:14
ButΑλλά certainβέβαιος otherάλλα aspectsπτυχές
Αλλα αλλα συγκεκριμενα στοιχεια
12:16
ofτου socialκοινωνικός networkδίκτυο structureδομή are notδεν soΈτσι obviousφανερός.
της δομης των κοινωνικων δικτυων δεν ειναι τοσο προφανη.
12:18
CompareΣυγκρίνετε nodeκόμβος B in the upperανώτερος left to nodeκόμβος A in the lowerπιο χαμηλα left.
Συγκρινετε τον κομβο Β πανω αριστερα με τον κομβο Α κατω δεξια.
12:20
NowΤώρα, thoseεκείνοι peopleΑνθρωποι bothκαι τα δυο have fourτέσσερα friendsοι φιλοι,
Και τα δυο αυτα ατομα εχουν τεσσερις φιλους,
12:23
butαλλά A'sΑ friendsοι φιλοι allόλα knowξέρω eachκαθε otherάλλα,
αλλα οι φιλοι του Α γνωριζονται μεταξυ τους,
12:26
and B'sB friendsοι φιλοι do notδεν.
ενω του Β οχι.
12:28
SoΈτσι the friendφίλος ofτου a friendφίλος ofτου A'sΑ
Ετσι, ο φιλος του φιλου του Α
12:30
is, backπίσω againπάλι, a friendφίλος ofτου A'sΑ,
ειναι και παλι ενας φιλος του Α,
12:32
whereasενώ the friendφίλος ofτου a friendφίλος ofτου B'sB is notδεν a friendφίλος ofτου B'sB,
αλλα ο φιλος του φιλου του Β δεν ειναι φιλος του Β,
12:34
butαλλά is fartherμακρύτερα awayΜακριά in the networkδίκτυο.
αλλα βρισκεται μακρια του στο δικτυο.
12:36
ThisΑυτό is knownγνωστός as transitivityη μεταβατικότητα in networksδικτύων.
Αυτο ειναι γνωστο σαν μεταβατικοτητα στα δικτυα.
12:38
And, finallyτελικά, compareσυγκρίνω nodesκόμβους C and D:
Τέλος, συγκρινετε τους κομβους C και D.
12:41
C and D bothκαι τα δυο have sixέξι friendsοι φιλοι.
Και οι δυο εχουν απο εξι φιλους.
12:43
IfΕάν youεσείς talkΜΙΛΑ ρε to themτους, and youεσείς saidείπε, "WhatΤι is yourτα δικα σου socialκοινωνικός life like?"
Αν τους μιλησετε και τους ρωτησετε "Πώς ειναι η κοινωνικη ζωη σου;"
12:46
theyαυτοί would sayλένε, "I'veΈχω got sixέξι friendsοι φιλοι.
αυτοι θα ελεγαν "εχω εξι φιλους.
12:49
That'sΑυτό είναι myμου socialκοινωνικός experienceεμπειρία."
Αυτη ειναι η κοινωνικη μου εμπειρια."
12:51
ButΑλλά nowτώρα weεμείς, withμε a bird'sτου πουλιού eyeμάτι viewθέα looking at thisΑυτό networkδίκτυο,
Αλλα εμεις, παρατηρωντας εποπτικα το δικτυο
12:53
can seeβλέπω thatότι theyαυτοί occupyασχολούμαι veryπολύ differentδιαφορετικός socialκοινωνικός worldsτου κόσμου.
μπορουμε να δουμε οτι βρισκονται σε πολυ διαφορετικους κοινωνικους κοσμους.
12:56
And I can cultivateκαλλιεργούν thatότι intuitionδιαίσθηση in youεσείς by justμόλις askingζητώντας youεσείς:
Και μπορω να καλλιεργησω αυτην την αισθηση σε σας ρωτώντας σας:
12:59
WhoΠοιος would youεσείς ratherμάλλον be
Ποιος θα προτιμουσατε να ειστε
13:01
ifαν a deadlyθανάσιμα germφύτρο was spreadingδιάδοση throughδιά μέσου the networkδίκτυο?
αν ενα φονικο μικροβιο διαδιδοταν στο δικτυο;
13:03
Would youεσείς ratherμάλλον be C orή D?
Θα προτιμουσατε να ειστε ο C ή ο D;
13:05
You'dΠου θα ratherμάλλον be D, on the edgeάκρη ofτου the networkδίκτυο.
Θα προτιμουσατε να ειστε ο D, στην ακμη του δικτυου.
13:08
And nowτώρα whoο οποίος would youεσείς ratherμάλλον be
Και ποιος θα προτιμουσατε να ειστε
13:10
ifαν a juicyζουμερά pieceκομμάτι ofτου gossipκουτσομπολιό -- notδεν about youεσείς --
αν ενα καυτο κουτσομπολιο, οχι σχετικο με σας,
13:12
was spreadingδιάδοση throughδιά μέσου the networkδίκτυο? (LaughterΤο γέλιο)
διαδιδοταν στο δικτυο;
13:15
NowΤώρα, youεσείς would ratherμάλλον be C.
Τωρα, θα προτιμουσατε να ειστε ο C.
13:17
SoΈτσι differentδιαφορετικός structuralκατασκευαστικός locationsτοποθεσίες
Ετσι, διαφορετικες δομικες σχεσεις
13:19
have differentδιαφορετικός implicationsεπιπτώσεις for yourτα δικα σου life.
εχουν διαφορετικες συνεπειες στη ζωη σας.
13:21
And, in factγεγονός, whenπότε weεμείς did someμερικοί experimentsπειράματα looking at thisΑυτό,
Στην πραξη, οταν καναμε μερικα πειραματα μελετωντας αυτο
13:23
whatτι weεμείς foundβρέθηκαν is thatότι 46 percentτοις εκατό ofτου the variationπαραλλαγή
βρηκαμε οτι το 46% της αποκλισης
13:26
in howπως manyΠολλά friendsοι φιλοι youεσείς have
στον αριθμο των φιλων
13:29
is explainedεξηγείται by yourτα δικα σου genesγονίδια.
εξηγειται απο τα γονιδια μας.
13:31
And thisΑυτό is notδεν surprisingεκπληκτικός. WeΕμείς knowξέρω thatότι someμερικοί peopleΑνθρωποι are bornγεννημένος shyντροπαλός
Αλλα αυτο δε μας προκαλει εκπληξη. Γνωριζουμε οτι καποιοι ανθρωποι γεννιουνται ντροπαλοι
13:33
and someμερικοί are bornγεννημένος gregariousαγελαία. That'sΑυτό είναι obviousφανερός.
και καποιοι κοινωνικοι. Αυτο ειναι προφανες.
13:36
ButΑλλά weεμείς alsoεπίσης foundβρέθηκαν someμερικοί non-obviousμη προφανή thingsπράγματα.
Αλλα βρηκαμε και καποια οχι και τοσο προφανη πραγματα.
13:39
For instanceπαράδειγμα, 47 percentτοις εκατό in the variationπαραλλαγή
Για παραδειγμα, 47% της αποκλισης
13:41
in whetherκατά πόσο yourτα δικα σου friendsοι φιλοι knowξέρω eachκαθε otherάλλα
στο αν οι φιλοι σας γνωριζονται μεταξυ τους
13:44
is attributableαποδοτέος to yourτα δικα σου genesγονίδια.
εξαρταται απο τα γονιδια σας.
13:46
WhetherΑν yourτα δικα σου friendsοι φιλοι knowξέρω eachκαθε otherάλλα
Το αν οι φιλοι σας γνωριζονται μεταξυ τους
13:48
has notδεν justμόλις to do withμε theirδικα τους genesγονίδια, butαλλά withμε yoursδικος σου.
δε σχετιζεται μονο με τα δικα τους γονιδια, αλλα με τα δικα σας.
13:50
And weεμείς thinkνομίζω the reasonλόγος for thisΑυτό is thatότι someμερικοί peopleΑνθρωποι
Και νομιζω οτι ο λογος γι' αυτο ειναι οτι σε καποιους ανθρωπους
13:53
like to introduceπαρουσιάζω theirδικα τους friendsοι φιλοι to eachκαθε otherάλλα -- youεσείς knowξέρω whoο οποίος youεσείς are --
αρεσει να συστηνουν τους φιλους τους στους αλλους -- ξερετε ποιοι ειστε --
13:55
and othersοι υπολοιποι ofτου youεσείς keepδιατήρηση themτους apartχώρια and don'tόχι introduceπαρουσιάζω yourτα δικα σου friendsοι φιλοι to eachκαθε otherάλλα.
και αλλοι τους κρατατε σε αποσταση μεταξυ τους και δεν τους συστηνετε.
13:58
And soΈτσι someμερικοί peopleΑνθρωποι knitπλέκω togetherμαζί the networksδικτύων aroundγύρω themτους,
Κι ετσι, καποιοι ανθρωποι συνδεουν τα δικτυα γυρω τους,
14:01
creatingδημιουργώντας a kindείδος ofτου denseπυκνός webιστός ofτου tiesδεσμούς
δημιουργωντας ενα ειδος πυκνου ιστου δεσμων
14:04
in whichοι οποίες they'reείναι comfortablyαναπαυτικά embeddedενσωματωμένο.
μεσα στον οποιο αισθανονται ανετα να ειναι συνδεδεμενοι.
14:06
And finallyτελικά, weεμείς even foundβρέθηκαν thatότι
Και τελικα, βρηκαμε οτι
14:08
30 percentτοις εκατό ofτου the variationπαραλλαγή
30% της αποκλισης
14:10
in whetherκατά πόσο orή notδεν peopleΑνθρωποι are in the middleΜέσης orή on the edgeάκρη ofτου the networkδίκτυο
στο αν οι ανθρωποι ειναι στο μεσο ή στην ακμη του δικτυου
14:12
can alsoεπίσης be attributedαποδοθεί to theirδικα τους genesγονίδια.
μπορει επισης να αποδοθει στα γονιδια τους.
14:15
SoΈτσι whetherκατά πόσο youεσείς findεύρημα yourselfσύ ο ίδιος in the middleΜέσης orή on the edgeάκρη
Ετσι, το αν βρισκεστε στη μεση ή στην ακμή
14:17
is alsoεπίσης partiallyεν μέρει heritableκληρονομικές.
κι αυτο εν μερει κληρονομείται.
14:19
NowΤώρα, whatτι is the pointσημείο ofτου thisΑυτό?
Ποιο ειναι τωρα το νοημα αυτου;
14:22
HowΠώς does thisΑυτό helpβοήθεια us understandκαταλαβαίνουν?
Πώς αυτο μας βοηθα να καταλαβουμε τον κοσμο;
14:25
HowΠώς does thisΑυτό helpβοήθεια us
Πως αυτο μας βοηθα
14:27
figureεικόνα outέξω someμερικοί ofτου the problemsπροβλήματα thatότι are affectingσυγκινητικός us theseαυτά τα daysημέρες?
να κατανοησουμε μερικα απο τα προβληματα που μας επηρεαζουν σημερα;
14:29
Well, the argumentδιαφωνία I'd like to makeφτιαχνω, κανω is thatότι networksδικτύων have valueαξία.
Λοιπον, η θεση μου ειναι οτι τα δικτυα εχουν αξια.
14:33
TheyΑυτοί are a kindείδος ofτου socialκοινωνικός capitalκεφάλαιο.
Αποτελουν ενα ειδος κοινωνικου κεφαλαιου.
14:36
NewΝέα propertiesιδιότητες emergeαναδύομαι
Νεες ιδιοτητες εμφανιζονται
14:39
becauseεπειδή ofτου ourμας embeddednessη ενσωμάτωση των in socialκοινωνικός networksδικτύων,
λογω της συνδεσης μας σε κοινωνικα δικτυα,
14:41
and theseαυτά τα propertiesιδιότητες inhereενυπάρχουν
και αυτες οι ιδιοτητες ειναι εγγενεις
14:43
in the structureδομή ofτου the networksδικτύων,
στη δομη των δικτυων
14:46
notδεν justμόλις in the individualsτα άτομα withinστα πλαίσια themτους.
και οχι απλα στα ατομα που τα διαμορφωνουν.
14:48
SoΈτσι thinkνομίζω about theseαυτά τα twoδύο commonκοινός objectsαντικείμενα.
Σκεφτειτε λοιπον αυτα τα δυο κοινα αντικειμενα.
14:50
They'reΕίστε bothκαι τα δυο madeέκανε ofτου carbonάνθρακας,
Και τα δυο ειναι φτιαγμενα απο ανθρακα,
14:52
and yetΑκόμη oneένας ofτου themτους has carbonάνθρακας atomsάτομα in itτο
και ομως σε ενα απο αυτα, τα ατομα ανθρακα
14:54
thatότι are arrangedδιατεταγμένα in oneένας particularιδιαιτερος way -- on the left --
ειναι τοποθετημενα με ενα συγκεκριμενο τροπο, αριστερα,
14:57
and youεσείς get graphiteγραφίτη, whichοι οποίες is softμαλακός and darkσκοτάδι.
και μας δινει το γραφιτη, που ειναι μαλακος και σκουρος.
15:00
ButΑλλά ifαν youεσείς take the sameίδιο carbonάνθρακας atomsάτομα
Αλλα αν παρετε τα ιδια ατομα ανθρακα
15:03
and interconnectαλληλοσυνδέω themτους a differentδιαφορετικός way,
και τα διασυνδεσετε με διαφορετικο τροπο,
15:05
youεσείς get diamondδιαμάντι, whichοι οποίες is clearΣαφή and hardσκληρά.
παιρνετε ενα διαμαντι, που ειναι διαυγες και σκληρο.
15:07
And thoseεκείνοι propertiesιδιότητες ofτου softnessαπαλότητα and hardnessσκληρότητα and darknessσκοτάδι and clearnessκαθαρότητα
Και αυτες οι ιδιότητες της σκληροτητας και της διαυγειας
15:10
do notδεν resideκατοικούν in the carbonάνθρακας atomsάτομα;
δε βρισκονται μεσα στα ατομα του ανθρακα.
15:13
theyαυτοί resideκατοικούν in the interconnectionsδιασυνδέσεις betweenμεταξύ the carbonάνθρακας atomsάτομα,
Βρισκονται στις διασυνδεσεις αναμεσα στα ατομα ανθρακα,
15:15
orή at leastελάχιστα ariseσηκώνομαι becauseεπειδή ofτου the
ή τουλαχιστον ξεκινουν
15:18
interconnectionsδιασυνδέσεις betweenμεταξύ the carbonάνθρακας atomsάτομα.
από τις διασυνδεσεις αναμεσα στα ατομα ανθρακα.
15:20
SoΈτσι, similarlyομοίως, the patternπρότυπο ofτου connectionsσυνδέσεις amongαναμεταξύ peopleΑνθρωποι
Αντιστοιχα, η μορφη των συνδεσεων αναμεσα στους ανθρωπους
15:22
confersπροσδίδει uponεπάνω σε the groupsομάδες ofτου peopleΑνθρωποι
εχει σαν αποτελεσμα να εχουν οι ομαδες τους
15:25
differentδιαφορετικός propertiesιδιότητες.
διαφορετικες ιδιοτητες.
15:28
ItΑυτό is the tiesδεσμούς betweenμεταξύ peopleΑνθρωποι
Ειναι οι δεσμοι αναμεσα στους ανθρωπους
15:30
thatότι makesκάνει the wholeολόκληρος greaterμεγαλύτερη thanαπό the sumάθροισμα ofτου itsτου partsεξαρτήματα.
που κανει το συνολο μεγαλυτερο απο το αθροισμα των μερων.
15:32
And soΈτσι itτο is notδεν justμόλις what'sτι είναι happeningσυμβαίνει to theseαυτά τα peopleΑνθρωποι --
Κι ετσι, δεν ειναι απλα το τι συμβαινει σε αυτους τους ανθρωπους --
15:35
whetherκατά πόσο they'reείναι losingχάνοντας weightβάρος orή gainingκερδίζοντας weightβάρος, orή becomingθελκτικός richπλούσιος orή becomingθελκτικός poorΦτωχός,
το αν παιρνουν ή χανουν βαρος, ή γινονται φτωχοι ή πλουσιοι,
15:38
orή becomingθελκτικός happyευτυχισμένος orή notδεν becomingθελκτικός happyευτυχισμένος -- thatότι affectsεπηρεάζει us;
ή χαρουμενοι ή οχι χαρουμενοι -- που μας επηρεαζει.
15:41
it'sτου alsoεπίσης the actualπραγματικός architectureαρχιτεκτονική
Ειναι επισης η αρχιτεκτονικη
15:44
ofτου the tiesδεσμούς aroundγύρω us.
των συνδεσμων γυρω μας.
15:46
OurΜας experienceεμπειρία ofτου the worldκόσμος
Η εμπειρια μας απο τον κοσμο
15:48
dependsΕξαρτάται on the actualπραγματικός structureδομή
εξαρταται απο την πραγματικη δομη
15:50
ofτου the networksδικτύων in whichοι οποίες we'reείμαστε residingπου κατοικούν
των δικτυων μεσα στα οποια βρισκομαστε
15:52
and on allόλα the kindsείδη ofτου thingsπράγματα thatότι rippleκυματισμός and flowροή
και σε ολα τα πραγματα που μεταδιδονται και κυλουν
15:54
throughδιά μέσου the networkδίκτυο.
μεσα στο δικτυο.
15:57
NowΤώρα, the reasonλόγος, I thinkνομίζω, thatότι thisΑυτό is the caseπερίπτωση
Ο λογος που συμβαινει αυτο, κατα τη γνωμη μου,
16:00
is thatότι humanο άνθρωπος beingsόντα assembleσυγκεντρώνουν themselvesτους εαυτούς τους
ειναι οτι οι ανθρωποι ερχονται ολοι μαζι
16:03
and formμορφή a kindείδος ofτου superorganismόλες.
και δημιουργουν εναν υπερ-οργανισμο.
16:05
NowΤώρα, a superorganismόλες is a collectionσυλλογή ofτου individualsτα άτομα
Ενας υπερ-οργανισμος ειναι ενα συνολο ατομων
16:09
whichοι οποίες showπροβολή orή evinceEvince behaviorsσυμπεριφορές orή phenomenaπρωτοφανής
που επιδεικνυουν συμπεριφορα ή φαινομενα
16:12
thatότι are notδεν reducibleαναγώγιμη to the studyμελέτη ofτου individualsτα άτομα
που δε μπορουν να αποδομηθουν σε μια μελετη ατομων
16:15
and thatότι mustπρέπει be understoodκατανοητή by referenceαναφορά to,
και πρεπει να μελετηθουν σε σχεση με
16:18
and by studyingμελετώντας, the collectiveσυλλογικός.
και κατανοωντας τη συλλογικη συνειδηση,
16:20
Like, for exampleπαράδειγμα, a hiveΚυψέλη ofτου beesμέλισσες
οπως, για παραδειγμα, σε ενα μελισσι
16:22
that'sαυτό είναι findingεύρεση a newνέος nestingφωλιές siteιστοσελίδα,
που βρισκει μια καινουρια κυψελη,
16:25
orή a flockκοπάδι ofτου birdsπουλιά that'sαυτό είναι evadingαποφυγής a predatorαρπακτικό,
ή ενα σμηνος πουλιων που αποφευγει εναν κυνηγο,
16:28
orή a flockκοπάδι ofτου birdsπουλιά that'sαυτό είναι ableικανός to poolπισίνα itsτου wisdomσοφία
ή ενα σμηνος πουλιων που μπορεί να συνδυασει τη σοφια του
16:30
and navigateκυβερνώ and findεύρημα a tinyμικροσκοπικός speckSpeck
και να πλοηγηθει βρισκοντας ενα μικρό
16:33
ofτου an islandνησί in the middleΜέσης ofτου the PacificΕιρηνικού,
νησακι στο μεσο του Ειρηνικου
16:35
orή a packπακέτο ofτου wolvesλύκοι that'sαυτό είναι ableικανός
ή μια αγελη λυκων που μπορει
16:37
to bringνα φερεις downκάτω largerμεγαλύτερος preyλεία.
να καταφερει μεγαλυτερα θηραματα.
16:39
SuperorganismsSuperorganisms have propertiesιδιότητες
Οι υπερ-οργανισμοι εχουν ιδιοτητες
16:42
thatότι cannotδεν μπορώ be understoodκατανοητή justμόλις by studyingμελετώντας the individualsτα άτομα.
που δε μπορουν να εξηγηθουν απλα μελετωντας τα ατομα.
16:44
I thinkνομίζω understandingκατανόηση socialκοινωνικός networksδικτύων
Νομιζω οτι η κατανοηση των κοινωνικων δικτυων
16:47
and howπως theyαυτοί formμορφή and operateλειτουργεί
και το πώς διαμορφωνονται και λειτουργουν
16:49
can helpβοήθεια us understandκαταλαβαίνουν notδεν justμόλις healthυγεία and emotionsσυναισθήματα
μπορει να μας βοηθησει να κατανοησουμε οχι μονο την υγεια και τα συναισθηματα
16:51
butαλλά allόλα kindsείδη ofτου otherάλλα phenomenaπρωτοφανής --
αλλα καθε αλλο φαινομενο --
16:54
like crimeέγκλημα, and warfareπολεμικές επιχειρήσεις,
σαν το εγκλημα και τον πολεμο
16:56
and economicοικονομικός phenomenaπρωτοφανής like bankτράπεζα runsτρέχει
και τα οικονομικα φαινομενα σαν την πτωση των τραπεζων
16:58
and marketαγορά crashesσυντρίβει
και τα κραχ των αγορων
17:00
and the adoptionυιοθεσία ofτου innovationκαινοτομία
και τη χρηση καινοτομιας
17:02
and the spreadδιάδοση ofτου productπροϊόν adoptionυιοθεσία.
και τη διαδοση της χρηση ενος προιοντος.
17:04
NowΤώρα, lookΚοίτα at thisΑυτό.
Δειτε κι αυτο.
17:06
I thinkνομίζω weεμείς formμορφή socialκοινωνικός networksδικτύων
Νομιζω οτι διαμορφωνουμε κοινωνικα δικτυα
17:09
becauseεπειδή the benefitsπλεονεκτήματα ofτου a connectedσυνδεδεμένος life
επειδη τα ωφελη μιας ζωης με φιλους
17:11
outweighυπερτερούν the costsδικαστικά έξοδα.
ειναι πιο σημαντικα απο το κοστος.
17:13
IfΕάν I was alwaysπάντα violentβίαιος towardsπρος youεσείς
Αν ειχα διαρκως βιαιη συμπεριφορα απεναντι σας
17:16
orή gaveέδωσε youεσείς misinformationπαραπληροφόρηση
ή σας παραπληροφορουσα
17:18
orή madeέκανε youεσείς sadλυπημένος orή infectedμολυσμένα youεσείς withμε deadlyθανάσιμα germsτα μικρόβια,
ή σας στενοχωρουσα ή σας μετεδιδα φονικα μικροβια
17:20
youεσείς would cutΤομή the tiesδεσμούς to meμου,
θα κοβατε καθε σχεση μαζι μου
17:23
and the networkδίκτυο would disintegrateδιαλυθεί.
και το δικτυο θα διαλυοταν.
17:25
SoΈτσι the spreadδιάδοση ofτου goodΚαλός and valuableπολύτιμος thingsπράγματα
Ετσι, η διαδοση καλων και πολυτιμων πραγματων
17:27
is requiredαπαιτείται to sustainυποστηρίζω and nourishθρέψει socialκοινωνικός networksδικτύων.
ειναι απαραιτητη για τη διατηρηση και την καλλιεργεια κοινωνικων δικτυων.
17:30
SimilarlyΟμοίως, socialκοινωνικός networksδικτύων are requiredαπαιτείται
Αντιστοιχα, τα κοινωνικα δικτυα ειναι απαραιτητα
17:34
for the spreadδιάδοση ofτου goodΚαλός and valuableπολύτιμος thingsπράγματα,
για τη διαδοση των καλων και πολυτιμω πραγματων,
17:36
like loveαγάπη and kindnessκαλοσύνη
οπως η αγαπη και η καλοσυνη
17:39
and happinessευτυχία and altruismαλτρουϊσμός
και η ευτυχια και ο αλτρουϊσμος
17:41
and ideasιδέες.
και οι ιδεες.
17:43
I thinkνομίζω, in factγεγονός, thatότι ifαν weεμείς realizedσυνειδητοποίησα
Πρακτικα, νομιζω οτι αν καταλαβαιναμε
17:45
howπως valuableπολύτιμος socialκοινωνικός networksδικτύων are,
ποσο πολυτιμα ειναι τα κοινωνικα δικτυα
17:47
we'dνυμφεύω spendδαπανήσει a lot moreπερισσότερο timeχρόνος nourishingθρεπτική themτους and sustainingδιατηρώντας themτους,
θα επενδυαμε περισσοτερο χρονο τρεφοντας και διατηρωντας τα,
17:49
becauseεπειδή I thinkνομίζω socialκοινωνικός networksδικτύων
γιατι νομιζω οτι τα κοινωνικα δικτυα
17:52
are fundamentallyθεμελιωδώς relatedσχετίζεται με to goodnessκαλοσύνη.
ειναι εγγενως συνδεδεμενα με την καλοσυνη.
17:54
And whatτι I thinkνομίζω the worldκόσμος needsανάγκες nowτώρα
Και νομιζω οτι αυτο που χρειαζεται τωρα ο κοσμος
17:57
is moreπερισσότερο connectionsσυνδέσεις.
ειναι περισσοτερες συνδεσεις.
17:59
ThankΕυχαριστούμε youεσείς.
Σας ευχαριστώ.
18:01
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκροτήματα)
18:03
Translated by Kostas Karpouzis
Reviewed by wondor wandar

▲Back to top

About the speaker:

Nicholas Christakis - Physician, social scientist
Nicholas Christakis explores how the large-scale, face-to-face social networks in which we are embedded affect our lives, and what we can do to take advantage of this fact.

Why you should listen

People aren't merely social animals in the usual sense, for we don't just live in groups. We live in networks -- and we have done so ever since we emerged from the African savannah. Via intricately branching paths tracing out cascading family connections, friendship ties, and work relationships, we are interconnected to hundreds or even thousands of specific people, most of whom we do not know. We affect them and they affect us.

Nicholas Christakis' work examines the biological, psychological, sociological, and mathematical rules that govern how we form these social networks, and the rules that govern how they shape our lives. His work shows how phenomena as diverse as obesity, smoking, emotions, ideas, germs, and altruism can spread through our social ties, and how genes can partially underlie our creation of social ties to begin with. His work also sheds light on how we might take advantage of an understanding of social networks to make the world a better place.

At Yale, Christakis is a Professor of Social and Natural Science, and he directs a diverse research group in the field of biosocial science, primarily investigating social networks. His popular undergraduate course "Health of the Public" is available as a podcast. His book, Connected, co-authored with James H. Fowler, appeared in 2009, and has been translated into 20 languages. In 2009, he was named by Time magazine to its annual list of the 100 most influential people in the world, and also, in 2009 and 2010, by Foreign Policy magazine to its list of 100 top global thinkers

More profile about the speaker
Nicholas Christakis | Speaker | TED.com