English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Nicholas Christakis: The hidden influence of social networks

นิโคลัส คริสทากิส: อิทธิพลซ้อนเร้นของเครือข่ายทางสังคม

Filmed
Views 1,347,518

พวกเราถูกฝังเข้าไปในโครงข่ายทางสังคมอันยิ่งใหญ่ ของหมู่เพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และอีกมากมาย นิโคลัส คริสทากิสได้ติดตามร่องรอยที่หลากหลายเหล่านี้-- จากเรื่องของความสุขไปจนถึงโรคอ้วน -- ที่สามารถแพร่จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง และจะแสดงให้เห็นว่าจุดที่คุณอยู่ในโครงข่ายสังคม มีผลกระทบต่อชีวิตของคุณในหลายๆทาง อย่างที่คุณเองก็ยังไม่รู้มาก่อน

- Physician, social scientist
Nicholas Christakis explores how the large-scale, face-to-face social networks in which we are embedded affect our lives, and what we can do to take advantage of this fact. Full bio

For meผม, thisนี้ storyเรื่องราว beginsเริ่มต้น about 15 yearsปี agoมาแล้ว,
เรื่องของผมนี้ เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 15 ปี ก่อน
00:16
whenเมื่อ I was a hospiceบ้านพักรับรองพระธุดงค์ doctorคุณหมอ at the Universityมหาวิทยาลัย ofของ Chicagoเมืองชิคาโก.
ตอนที่ผมต้องดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยชิคาโก
00:19
And I was takingการ careการดูแล ofของ peopleคน whoใคร were dyingเฮือกสุดท้าย and theirของพวกเขา familiesครอบครัว
และผมต้องดูแลคนที่กำลังจะตาย รวมไปถึงครอบครัวของเขา
00:22
in the Southภาคใต้ Sideด้าน ofของ Chicagoเมืองชิคาโก.
ทางตอนใต้ของชิคาโก
00:25
And I was observingการสังเกต whatอะไร happenedที่เกิดขึ้น to peopleคน and theirของพวกเขา familiesครอบครัว
แล้วผมก็สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับคนเหล่านั้น และครอบครัวของเขา
00:27
over the courseหลักสูตร ofของ theirของพวกเขา terminalสถานีปลายทาง illnessเจ็บป่วย.
ตลอดช่วงการป่วยระยะสุดท้ายของพวกเขา
00:30
And in myของฉัน labห้องปฏิบัติการ, I was studyingการศึกษา the widowerพ่อหม้าย effectผล,
และในแลปของผม ผมได้ศึกษาเรื่องผลกระทบของสภาวะแม่ม่าย (widower effect)
00:33
whichที่ is a veryมาก oldเก่า ideaความคิด in the socialสังคม sciencesวิทยาศาสตร์,
ซึ่งเป็นแนวคิดทางสังคมวิทยาที่เก่ามากๆ
00:35
going backกลับ 150 yearsปี,
ตั้งกว่า 150 ปี ก่อน
00:37
knownที่รู้จักกัน as "dyingเฮือกสุดท้าย ofของ a brokenแตก heartหัวใจ."
หรือที่รู้จักกันว่า "ตรอมใจตาย"
00:39
Soดังนั้น, whenเมื่อ I dieตาย, myของฉัน wife'sภรรยา riskอันตราย ofของ deathความตาย can doubleสอง,
ก็อย่างเช่น ถ้าผมตาย เมียผมก็มีความเสี่ยงที่จะตายเพิ่มเป็นสองเท่า
00:41
for instanceตัวอย่าง, in the firstเป็นครั้งแรก yearปี.
ในปีแรก อย่างนี้เป็นต้น
00:44
And I had goneที่ไปแล้ว to take careการดูแล ofของ oneหนึ่ง particularโดยเฉพาะ patientผู้ป่วย,
และผมเคยได้ดูแลคนไข้พิเศษคนหนึ่ง
00:46
a womanหญิง whoใคร was dyingเฮือกสุดท้าย ofของ dementiaการเป็นบ้า.
เธอเป็นคนไข้หญิงที่ป่วยด้วยโรคจิตเสื่อม
00:49
And in thisนี้ caseกรณี, unlikeแตกต่าง thisนี้ coupleคู่,
และในกรณีนี้ ไม่เหมือนกับคู่อื่น
00:51
sheเธอ was beingกำลัง caredได้รับการดูแล for
เธอได้รับการดูแลจาก
00:53
by herเธอ daughterลูกสาว.
ลูกสาวของเธอ
00:55
And the daughterลูกสาว was exhaustedเหนื่อย fromจาก caringดูแล for herเธอ motherแม่.
และลูกสาวของเธอก็เหน็ดเหนื่อยกับการดูแลแม่ของเธอ
00:57
And the daughter'sลูกสาวของ husbandสามี,
และสามีของลูกสาว
01:00
heเขา alsoด้วย was sickป่วย
เขาก็พลอยป่วยไปด้วย
01:02
fromจาก hisของเขา wife'sภรรยา exhaustionความอ่อนเพลีย.
จากความเหน็ดเหนื่อยของภรรยา
01:05
And I was drivingการขับขี่ homeบ้าน oneหนึ่ง dayวัน,
วันหนึ่ง ระหว่างขับรถกลับบ้าน
01:07
and I get a phoneโทรศัพท์ callโทร fromจาก the husband'sของสามี friendเพื่อน,
ผมก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนของสามี
01:09
callingการเรียกร้อง meผม becauseเพราะ heเขา was depressedตกต่ำ
โทรมาหาผมเพราะเขารู้สึกซึมเศร้า
01:12
about whatอะไร was happeningสิ่งที่เกิดขึ้น to hisของเขา friendเพื่อน.
เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของเขา
01:14
Soดังนั้น hereที่นี่ I get thisนี้ callโทร fromจาก thisนี้ randomสุ่ม guyผู้ชาย
ดูซิ ผมได้รับโทรศัพท์จากใครก็ไม่รู้
01:16
that'sนั่นคือ havingมี an experienceประสบการณ์
ที่ต้องเผชิญกับ
01:18
that'sนั่นคือ beingกำลัง influencedอิทธิพล by peopleคน
อิทธิพลจากคนอื่น
01:20
at someบาง socialสังคม distanceระยะทาง.
ที่ไม่ได้ใกล้ชิดกัน
01:22
And soดังนั้น I suddenlyทันใดนั้น realizedตระหนัก twoสอง veryมาก simpleง่าย thingsสิ่ง:
นี่มันทำให้ผมคิดถึงเรื่องธรรมดาๆ สองเรื่อง
01:24
Firstครั้งแรก, the widowhoodความเป็นม่าย effectผล
อย่างแรกก็คือ ผลกระทบของสภาวะแม่ม่าย
01:27
was notไม่ restrictedจำกัด to husbandsสามี and wivesภรรยา.
ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สามีภรรยา
01:29
And secondที่สอง, itมัน was notไม่ restrictedจำกัด to pairsคู่ ofของ peopleคน.
และสอง มันไม่ได้จำกัดให้เป็นคู่ๆ
01:32
And I startedเริ่มต้น to seeดู the worldโลก
และผมก็เริ่มมองโลก
01:35
in a wholeทั้งหมด newใหม่ way,
ในมุมที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง
01:37
like pairsคู่ ofของ peopleคน connectedเกี่ยวข้อง to eachแต่ละ otherอื่น ๆ.
เหมือนกับผู้คนเป็นคู่เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน
01:39
And thenแล้วก็ I realizedตระหนัก thatที่ theseเหล่านี้ individualsบุคคล
และแล้วจู่ๆ ผมก็ตระหนักได้ว่าผู้คนเหล่านี้
01:42
would be connectedเกี่ยวข้อง intoเข้าไป foursomesวา withกับ otherอื่น ๆ pairsคู่ ofของ peopleคน nearbyใกล้เคียง.
ก็จะเชื่อมต่อกับคู่อื่นที่อยู่ใกล้ๆ กัน กลายเป็นกลุ่มของคนสี่คน
01:44
And thenแล้วก็, in factความจริง, theseเหล่านี้ peopleคน
และในความเป็นจริง คนเหล่านั้น
01:47
were embeddedที่ฝัง in otherอื่น ๆ sortsทุกประเภท ofของ relationshipsสัมพันธ์:
ก็จะมีความสัมพันธ์กันในอีกหลายรูปแบบ
01:49
marriageการแต่งงาน and spousalพิธีวิวาห์
ชีวิตสมรส และคู่สามีภรรยา
01:51
and friendshipมิตรภาพ and otherอื่น ๆ sortsทุกประเภท ofของ tiesความสัมพันธ์.
ความเป็นเพื่อน และความสัมพันธ์อย่างอื่น
01:53
And thatที่, in factความจริง, theseเหล่านี้ connectionsสัมพันธ์ were vastกว้างใหญ่
และในความเป็นจริง ความสัมพันธ์เหล่านี้มันกว้างใหญ่
01:55
and thatที่ weเรา were allทั้งหมด embeddedที่ฝัง in thisนี้
และพวกเราก็ได้ฝังตัวอยู่ใน
01:58
broadกว้าง setชุด ofของ connectionsสัมพันธ์ withกับ eachแต่ละ otherอื่น ๆ.
เครือข่ายของความสัมพันธ์ ของกันและกัน
02:00
Soดังนั้น I startedเริ่มต้น to seeดู the worldโลก in a completelyอย่างสมบูรณ์ newใหม่ way
ดังนั้น ผมก็เริ่มที่จะเห็นโลกในมุมที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง
02:03
and I becameกลายเป็น obsessedหมกมุ่น withกับ thisนี้.
และผมก็เริ่มหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้
02:06
I becameกลายเป็น obsessedหมกมุ่น withกับ howอย่างไร itมัน mightอาจ be
ผมเฝ้าคิดว่า มันเป็นไปได้อย่างไร
02:08
thatที่ we'reเรา embeddedที่ฝัง in theseเหล่านี้ socialสังคม networksเครือข่าย,
ที่พวกเราจะถูกผูกติดไปกับเครือข่ายทางสังคมเหล่านี้
02:10
and howอย่างไร theyพวกเขา affectมีผลต่อ ourของเรา livesชีวิต.
และมันมีผลต่อชีวิตพวกเราอย่างไร
02:12
Soดังนั้น, socialสังคม networksเครือข่าย are theseเหล่านี้ intricateสลับซับซ้อน thingsสิ่ง ofของ beautyความงาม,
ดังนั้น เครือข่ายทางสังคมเป็นความงาม ที่ละเอียดอ่อน
02:14
and they'reพวกเขากำลัง soดังนั้น elaborateทำอย่างละเอียด and soดังนั้น complexซับซ้อน
ที่ลึกซึ้ง และซับซ้อน
02:17
and soดังนั้น ubiquitousแพร่หลาย, in factความจริง,
และที่จริง ก็พบเห็นได้ทั่วไป
02:19
thatที่ oneหนึ่ง has to askถาม whatอะไร purposeวัตถุประสงค์ theyพวกเขา serveบริการ.
จนมีคนถามว่ามันมีหน้าที่อะไร
02:21
Whyทำไม are weเรา embeddedที่ฝัง in socialสังคม networksเครือข่าย?
แล้วทำไมพวกเราถึงผูกติดไปกับเครือข่ายทางสังคม
02:24
I meanหมายความ, howอย่างไร do theyพวกเขา formฟอร์ม? Howวิธี do theyพวกเขา operateทำงาน?
ผมหมายถึงว่ามันก่อตัวขึ้นได้อย่างไร แล้วมันทำงานอย่างไร
02:26
And howอย่างไร do theyพวกเขา effectผล us?
และมันมีผลอย่างไรกับเรา
02:28
Soดังนั้น myของฉัน firstเป็นครั้งแรก topicหัวข้อเรื่อง withกับ respectเคารพ to thisนี้,
และดังนั้นหัวข้อแรกของผม ในเรื่องนี้
02:30
was notไม่ deathความตาย, butแต่ obesityความอ้วน.
ก็ไม่ใช่เรื่องการตาย แต่เป็นโรคอ้วน
02:33
Itมัน had becomeกลายเป็น trendyอินเทรนด์
ที่ทันทีทันใดก็กลายเป็นกระแสนิยม
02:36
to speakพูด about the "obesityความอ้วน epidemicที่ระบาด."
ที่ใครๆ ก็พาพูดกันเรื่อง "โรคอ้วนระบาด"
02:38
And, alongตาม withกับ myของฉัน collaboratorผู้ประสานงาน, Jamesเจมส์ Fowlerฟาวเลอร์,
ผม กับเพื่อนร่วมงานชื่อ เจมส์ ฟาวเลอร์
02:40
weเรา beganเริ่ม to wonderน่าแปลกใจ whetherว่า obesityความอ้วน reallyจริงๆ was epidemicที่ระบาด
เราเริ่มจะสงสัยว่าโรคอ้วนมันเป็นโรคระบาดจริงๆ หรือเปล่า
02:43
and could itมัน spreadกระจาย fromจาก personคน to personคน
แล้วมันสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน
02:46
like the fourสี่ peopleคน I discussedกล่าวถึง earlierก่อน.
เหมือนกับเรื่องสี่คนที่ผมได้กล่าวมาก่อนหน้านี้
02:48
Soดังนั้น thisนี้ is a slideสไลด์ ofของ someบาง ofของ ourของเรา initialแรกเริ่ม resultsผล.
สไลด์นี่เป็นผลการศึกษาเบื้องต้น
02:51
It'sมี 2,200 peopleคน in the yearปี 2000.
ในคน 2,200 คน เมื่อปี 2000
02:54
Everyทุกๆ dotจุด is a personคน. Weเรา makeทำ the dotจุด sizeขนาด
แต่ละจุด คือคนแต่ละคน เราใช้ขนาดของจุด
02:57
proportionalสัดส่วน to people'sของผู้คน bodyร่างกาย sizeขนาด;
ตามสัดส่วนของขนาดร่างกาย
02:59
soดังนั้น biggerที่ใหญ่กว่า dotsจุด are biggerที่ใหญ่กว่า peopleคน.
ดังนั้น ถ้าจุดใหญ่ ก็หมายถึงคนตัวใหญ่
03:01
In additionการเพิ่ม, ifถ้า yourของคุณ bodyร่างกาย sizeขนาด,
และถ้าขนาดร่างกายของคุณ
03:04
ifถ้า yourของคุณ BMIค่าดัชนีมวลกาย, yourของคุณ bodyร่างกาย massมวล indexดัชนี, is aboveข้างบน 30 --
เช่นถ้าดัชนีมวลกายของคุณเกิน 30
03:06
ifถ้า you'reคุณ clinicallyทางคลินิก obeseอ้วน --
ถ้าคุณอยู่ในภาวะอ้วนผิดปกติ
03:08
weเรา alsoด้วย coloredมีสี the dotsจุด yellowสีเหลือง.
เราก็ทำจุดเป็นสีเหลือง
03:10
Soดังนั้น, ifถ้า youคุณ lookดู at thisนี้ imageภาพ, right awayไป youคุณ mightอาจ be ableสามารถ to seeดู
ดังนั้น ถ้าคุณดูภาพนี้ ก็จะเห็นได้ทันทีว่า
03:12
thatที่ thereที่นั่น are clustersกลุ่ม ofของ obeseอ้วน and
มันมีกลุ่มของคนอ้วน และ
03:14
non-obeseไม่อ้วน peopleคน in the imageภาพ.
กลุ่มของคนไม่อ้วนอยู่ในภาพ
03:16
Butแต่ the visualภาพ complexityความซับซ้อน is stillยังคง veryมาก highสูง.
แต่มันก็ยังดูสับสนมาก
03:18
It'sมี notไม่ obviousชัดเจน exactlyอย่างแน่นอน what'sสิ่งที่ going on.
เรายังเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นได้ไม่ชัดเจนนัก
03:21
In additionการเพิ่ม, someบาง questionsคำถาม are immediatelyทันที raisedยก:
ยิ่งไปกว่านั้น เราก็จะเริ่มเกิดคำถาม
03:24
Howวิธี muchมาก clusteringการจัดกลุ่ม is thereที่นั่น?
มีการเกาะกลุ่มกันมากแค่ไหน
03:26
Is thereที่นั่น moreมากกว่า clusteringการจัดกลุ่ม thanกว่า would be dueครบกำหนด to chanceโอกาส aloneคนเดียว?
มากกว่าการเกาะกลุ่มที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญมั้ย
03:28
Howวิธี bigใหญ่ are the clustersกลุ่ม? Howวิธี farห่างไกล do theyพวกเขา reachมาถึง?
กลุ่มพวกนี้ใหญ่แค่ไหน แล้วจะกระจายไปถึงไหน
03:31
And, mostมากที่สุด importantlyที่สำคัญ,
และที่สำคัญที่สุด
03:33
whatอะไร causesสาเหตุ the clustersกลุ่ม?
กลุ่มก้อนเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
03:35
Soดังนั้น weเรา did someบาง mathematicsคณิตศาสตร์ to studyศึกษา the sizeขนาด ofของ theseเหล่านี้ clustersกลุ่ม.
เราก็เลยลองคำนวณดู เพื่อศึกษาขนาดของแต่ละกลุ่มนี้
03:37
Thisนี้ hereที่นี่ showsแสดงให้เห็นว่า, on the Y-axisแกน Y,
ซึ่งก็แสดงไว้บนแกน Y ในรูปนี้
03:40
the increaseเพิ่ม in the probabilityความน่าจะเป็น thatที่ a personคน is obeseอ้วน
โอกาสที่คนจะเป็นโรคอ้วนที่สูงขึ้น
03:42
givenรับ thatที่ a socialสังคม contactติดต่อ ofของ theirsของพวกเขา is obeseอ้วน
หากผู้คนที่เขามีปฏิสัมพันธ์ด้วยนั้น เป็นโรคอ้วน
03:45
and, on the X-axisแกน X, the degreesองศา ofของ separationการแยก betweenระหว่าง the twoสอง peopleคน.
และบนแกน X ซึ่งเป็นระยะห่างระหว่างคนสองคน
03:47
On the farห่างไกล left, youคุณ seeดู the purpleสีม่วง lineเส้น.
บนแกนด้านซ้ายห่างออกไป คุณจะเห็นแท่งสีม่วง
03:50
Itมัน saysกล่าวว่า thatที่, ifถ้า yourของคุณ friendsเพื่อน are obeseอ้วน,
ซึ่งบอกเราว่า ถ้าเพื่อนเราอ้วน
03:52
yourของคุณ riskอันตราย ofของ obesityความอ้วน is 45 percentเปอร์เซ็นต์ higherสูงกว่า.
ความเสี่ยงที่คุณจะอ้วนก็จะเพิ่มขึ้น 45%
03:54
And the nextต่อไป barบาร์ over, the [redสีแดง] lineเส้น,
และแท่งถัดมา อันสีแดง
03:57
saysกล่าวว่า ifถ้า yourของคุณ friend'sเพื่อน friendsเพื่อน are obeseอ้วน,
บอกเราว่าถ้าเพื่อน ของเพื่อน ของคุณเป็นโรคอ้วน
03:59
yourของคุณ riskอันตราย ofของ obesityความอ้วน is 25 percentเปอร์เซ็นต์ higherสูงกว่า.
โอกาสที่คุณจะอ้วนก็เพิ่มขึ้นอีก 25%
04:01
And thenแล้วก็ the nextต่อไป lineเส้น over saysกล่าวว่า
และกราฟแท่งถัดมาบอกเราว่า
04:03
ifถ้า yourของคุณ friend'sเพื่อน friend'sเพื่อน friendเพื่อน, someoneบางคน youคุณ probablyอาจ don'tอย่า even knowทราบ, is obeseอ้วน,
ถ้าเพื่อน ของเพื่อน ของเพื่อน คนที่คุณอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำ เกิดเป็นโรคอ้วน
04:05
yourของคุณ riskอันตราย ofของ obesityความอ้วน is 10 percentเปอร์เซ็นต์ higherสูงกว่า.
คุณก็มีความเสี่ยงที่จะอ้วนเพิ่มขึ้น 10%
04:08
And it'sมันเป็น onlyเท่านั้น whenเมื่อ youคุณ get to yourของคุณ friend'sเพื่อน friend'sเพื่อน friend'sเพื่อน friendsเพื่อน
เมื่อถึงเพื่อน ของเพื่อน ของเพื่อน ของเพื่อนเท่านั้น
04:11
thatที่ there'sมี noไม่ longerอีกต่อไป a relationshipความสัมพันธ์
ที่จะไม่มีความสัมพันธ์กันเลย
04:14
betweenระหว่าง thatที่ person'sบุคคล bodyร่างกาย sizeขนาด and yourของคุณ ownด้วยตัวเอง bodyร่างกาย sizeขนาด.
ระหว่างน้ำหนักของคนๆ นั้น กับน้ำหนักของตัวคุณเอง
04:16
Well, whatอะไร mightอาจ be causingการก่อให้เกิด thisนี้ clusteringการจัดกลุ่ม?
เอาล่ะ แล้วอะไรเป็นต้นเหตุของการเกาะกลุ่มแบบนี้
04:20
Thereมี are at leastน้อยที่สุด threeสาม possibilitiesความเป็นไปได้:
ก็มีโอกาสเป็นได้อย่างน้อยสามทาง
04:23
Oneหนึ่ง possibilityความเป็นไปได้ is thatที่, as I gainได้รับ weightน้ำหนัก,
ทางแรก พอฉันน้ำหนักขึ้น
04:25
itมัน causesสาเหตุ youคุณ to gainได้รับ weightน้ำหนัก.
เป็นเหตุให้เธอน้ำหนักขึ้น
04:27
A kindชนิด ofของ inductionอุปนัย, a kindชนิด ofของ spreadกระจาย fromจาก personคน to personคน.
ก็คล้ายๆ กับการเหนี่ยวนำ หรือการแพร่จากคนหนึ่ง ไปสู่อีกคนหนึ่ง
04:29
Anotherอื่น possibilityความเป็นไปได้, veryมาก obviousชัดเจน, is homophilyhomophily,
อีกทางที่เป็นไปได้ ที่ค่อนข้างจะชัดเจนคือ ความคล้ายคลึงกันของสมาชิกในสังคม
04:32
orหรือ, birdsนก ofของ a featherขน flockฝูง togetherด้วยกัน;
หรือ "นกที่มีขนสีเดียวกัน ก็จะอยู่ฝูงเดียวกัน"
04:34
hereที่นี่, I formฟอร์ม myของฉัน tieผูก to youคุณ
หรือในกรณีนี้ ฉันสร้างความสัมพันธ์กับคุณ
04:36
becauseเพราะ youคุณ and I shareหุ้น a similarคล้ายคลึงกัน bodyร่างกาย sizeขนาด.
เพราะเรามีขนาดตัวใกล้เคียงกัน
04:38
And the lastสุดท้าย possibilityความเป็นไปได้ is whatอะไร is knownที่รู้จักกัน as confoundingรบกวน,
และทางสุดท้าย คือสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยร่วมซ่อนเร้น
04:41
becauseเพราะ itมัน confoundsทำลาย ourของเรา abilityความสามารถ to figureรูป outออก what'sสิ่งที่ going on.
เพราะมันจะซ่อนเร้น และบดบัง ถึงกับทำให้เรามองไม่ออกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
04:43
And hereที่นี่, the ideaความคิด is notไม่ thatที่ myของฉัน weightน้ำหนัก gainได้รับ
และถึงตรงนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องว่าฉันน้ำหนักขึ้น
04:46
is causingการก่อให้เกิด yourของคุณ weightน้ำหนัก gainได้รับ,
ก็เลยทำให้เธอน้ำหนักขึ้นไปด้วย
04:48
norไม่ thatที่ I preferentiallyอย่างพิเศษ formฟอร์ม a tieผูก withกับ youคุณ
แล้วก็ไม่ใช่เรื่องว่า ฉันสร้างความสัมพันธ์กับเธอ
04:50
becauseเพราะ youคุณ and I shareหุ้น the sameเหมือนกัน bodyร่างกาย sizeขนาด,
เพราะเรามีขนาดตัวใกล้เคียงกัน
04:52
butแต่ ratherค่อนข้าง thatที่ weเรา shareหุ้น a commonร่วมกัน exposureการเปิดรับ
แต่เป็นเพราะ เราเจออะไรๆ คล้ายๆ กัน
04:54
to somethingบางสิ่งบางอย่าง, like a healthสุขภาพ clubสโมสร
อย่างเช่นไปออกกำลังที่เดียวกัน
04:56
thatที่ makesยี่ห้อ us bothทั้งสอง loseสูญเสีย weightน้ำหนัก at the sameเหมือนกัน timeเวลา.
เพื่อจะลดน้ำหนักไปพร้อมๆ กัน
04:59
Whenเมื่อ weเรา studiedมีการศึกษา theseเหล่านี้ dataข้อมูล, weเรา foundพบ evidenceหลักฐาน for allทั้งหมด ofของ theseเหล่านี้ thingsสิ่ง,
ตอนที่เราศึกษาข้อมูลเหล่านี้ เราก็พบหลักฐานของทุกเรื่องนี้
05:02
includingรวมไปถึง for inductionอุปนัย.
รวมไปถึงการเหนี่ยวนำด้วย
05:05
And weเรา foundพบ thatที่ ifถ้า yourของคุณ friendเพื่อน becomesกลายเป็น obeseอ้วน,
และเราก็พบว่า ถ้าเพื่อนของเราอ้วน
05:07
itมัน increasesเพิ่มขึ้น yourของคุณ riskอันตราย ofของ obesityความอ้วน by about 57 percentเปอร์เซ็นต์
เราจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนไปด้วยถึง 57%
05:09
in the sameเหมือนกัน givenรับ timeเวลา periodระยะเวลา.
ในช่วงเวลาเดียวกัน
05:12
Thereมี can be manyจำนวนมาก mechanismsกลไก for thisนี้ effectผล:
มันก็มีหลายวิธีที่ทำให้เกิดผลเช่นนั้น
05:14
Oneหนึ่ง possibilityความเป็นไปได้ is thatที่ yourของคุณ friendsเพื่อน sayพูด to youคุณ somethingบางสิ่งบางอย่าง like --
ทางนึงก็อย่างเช่น เพื่อนคุณอาจจะพูดกับคุณว่า --
05:17
youคุณ knowทราบ, theyพวกเขา adoptนำมาใช้ a behaviorพฤติกรรม thatที่ spreadsการแพร่กระจาย to youคุณ --
ก็อย่างที่รู้กันล่ะ เพราะเขามีนิสัยที่กำลังจะแพร่มาหาคุณอยู่แล้ว
05:19
like, theyพวกเขา sayพูด, "Let'sลอง go have muffinsมัฟฟิน and beerเบียร์,"
อย่างเช่น เขาพูดว่า "ไปกินมัฟฟิน กับเบียร์กันเถอะ"
05:22
whichที่ is a terribleน่ากลัว combinationการรวมกัน. (Laughterเสียงหัวเราะ)
ซึ่งเป็นการจับคู่ที่ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่
05:25
Butแต่ youคุณ adoptนำมาใช้ thatที่ combinationการรวมกัน,
แต่คุณก็ทำตาม
05:28
and thenแล้วก็ youคุณ startเริ่มต้น gainingดึงดูด weightน้ำหนัก like themพวกเขา.
แล้วคุณก็เริ่มจะน้ำหนักเพิ่มตามเขาไป
05:30
Anotherอื่น moreมากกว่า subtleบอบบาง possibilityความเป็นไปได้
อีกอย่างที่น่าจะเป็นไปได้
05:33
is thatที่ theyพวกเขา startเริ่มต้น gainingดึงดูด weightน้ำหนัก, and itมัน changesการเปลี่ยนแปลง yourของคุณ ideasความคิด
ก็คือ พอเพื่อนคุณน้ำหนักเพิ่ม ก็เลยเปลี่ยนความคิดของคุณ
05:35
ofของ whatอะไร an acceptableยอมรับได้ bodyร่างกาย sizeขนาด is.
เกี่ยวกับขนาดของร่างกายที่ดูเหมาะ
05:38
Hereที่นี่, what'sสิ่งที่ spreadingการแพร่กระจาย fromจาก personคน to personคน
นี่ก็เป็นสิ่งที่แพร่จากคนหนึ่ง ไปสู่อีกคนหนึ่ง
05:40
is notไม่ a behaviorพฤติกรรม, butแต่ ratherค่อนข้าง a normบรรทัดฐาน:
มันไม่ได้เป็นนิสัย แต่เป็นวิถีปฏิบัติ
05:42
An ideaความคิด is spreadingการแพร่กระจาย.
เป็นแนวคิดหนึ่งที่แพร่กระจายออกไป
05:44
Nowตอนนี้, headlineพาดหัว writersนักเขียน
คราวนี้ คนเขียนพาดหัวข่าว
05:46
had a fieldสนาม dayวัน withกับ ourของเรา studiesการศึกษา.
เห็นงานวิจัยของเราเป็นโอกาสทอง
05:48
I thinkคิด the headlineพาดหัว in The Newใหม่ Yorkนิวยอร์ก Timesไทม์ส was,
ผมว่าพาดหัวข่าวของนิวยอร์ค ไทม์ส คงจะเป็น
05:50
"Are youคุณ packingการบรรจุ itมัน on?
"อ้วน?
05:52
Blameตำหนิ yourของคุณ fatอ้วน friendsเพื่อน." (Laughterเสียงหัวเราะ)
โทษเพื่อนอ้วน"
05:54
Whatอะไรนะ was interestingน่าสนใจ to us is thatที่ the Europeanชาวยุโรป headlineพาดหัว writersนักเขียน
เรื่องที่น่าสนใจคือว่า นักเขียนพาดหัวข่าวทางยุโรป
05:57
had a differentต่าง take: Theyพวกเขา saidกล่าว,
ก็จะมองต่างไป เขาเขียนว่า
05:59
"Are yourของคุณ friendsเพื่อน gainingดึงดูด weightน้ำหนัก? Perhapsบางที youคุณ are to blameตำหนิ."
"เพื่อนของคุณน้ำหนักขึ้นรึ คุณอาจจะเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบ"
06:01
(Laughterเสียงหัวเราะ)
(หัวเราะ)
06:04
And weเรา thought thisนี้ was a veryมาก interestingน่าสนใจ commentคิดเห็น on Americaสหรัฐอเมริกา,
เราคงจะคิดว่านี่เป็นคำติชมที่น่าสนใจมากสำหรับอเมริกา
06:09
and a kindชนิด ofของ self-servingให้บริการด้วยตนเอง,
วิธีคิดที่เอาตัวเองเป็นใหญ่
06:12
"notไม่ myของฉัน responsibilityความรับผิดชอบ" kindชนิด ofของ phenomenonปรากฏการณ์.
เป็นปรากฏการณ์แบบ "นี่ไม่ใช่ความผิดชั้น"
06:14
Nowตอนนี้, I want to be veryมาก clearชัดเจน: Weเรา do notไม่ thinkคิด ourของเรา work
คราวนี้ ผมอยากบอกให้ชัดนะครับ ว่าผมไม่คิดว่างานของเรา
06:16
should orหรือ could justifyแสดงให้เห็นถึง prejudiceอคติ
ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างในการมีอคติ
06:18
againstต่อต้าน peopleคน ofของ oneหนึ่ง orหรือ anotherอื่น bodyร่างกาย sizeขนาด at allทั้งหมด.
ต่อบุคคลขนาดตัวแบบใดแบบหนึ่งเลย
06:20
Ourของเรา nextต่อไป questionsคำถาม was:
คำถามต่อมาก็คือ
06:24
Could weเรา actuallyแท้จริง visualizeจินตนาการ thisนี้ spreadกระจาย?
เราจะเห็นการแพร่กระจายนี้ได้หรือไม่
06:26
Was weightน้ำหนัก gainได้รับ in oneหนึ่ง personคน actuallyแท้จริง spreadingการแพร่กระจาย
คนที่น้ำหนักเพิ่ม จะแพร่ไปสู่คนอื่นๆ
06:29
to weightน้ำหนัก gainได้รับ in anotherอื่น personคน?
และจะทำให้คนๆ นั้น น้ำหนักขึ้นได้ด้วยหรือ
06:31
And thisนี้ was complicatedซับซ้อน becauseเพราะ
เรื่องนี้มันซับซ้อน เพราะ
06:33
weเรา neededจำเป็น to take intoเข้าไป accountบัญชี the factความจริง thatที่ the networkเครือข่าย structureโครงสร้าง,
เราต้องนับปัจจัยที่ว่า โครงสร้างของเครือข่าย
06:35
the architectureสถาปัตยกรรม ofของ the tiesความสัมพันธ์, was changingเปลี่ยนแปลง acrossข้าม timeเวลา.
โครงสร้างของความสัมพันธ์ มันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
06:38
In additionการเพิ่ม, becauseเพราะ obesityความอ้วน is notไม่ a unicentricunicentric epidemicที่ระบาด,
ยิ่งไปกว่านั้น โรคอ้วนนี่ก็ไม่ได้แพร่ระบาดจากจุดๆ เดียว
06:41
there'sมี notไม่ a Patientผู้ป่วย Zeroศูนย์ ofของ the obesityความอ้วน epidemicที่ระบาด --
มันไม่มีคนไข้ "หมายเลขศูนย์" ในการระบาดของโรคอ้วน
06:44
ifถ้า weเรา findหา thatที่ guyผู้ชาย, thereที่นั่น was a spreadกระจาย ofของ obesityความอ้วน outออก fromจาก himเขา --
ที่หากเราหาตัวเจอ เราจะพบการระบาดออกจากคนๆ นั้น
06:47
it'sมันเป็น a multicentricmulticentric epidemicที่ระบาด.
แต่มันเป็นการแพร่ระบาดจากหลายแหล่ง
06:50
Lots ofของ peopleคน are doing thingsสิ่ง at the sameเหมือนกัน timeเวลา.
มีผู้คนมากมาย ที่ทำอะไรพร้อมๆ กัน
06:52
And I'mผม about to showแสดง youคุณ a 30 secondที่สอง videoวีดีโอ animationภาพเคลื่อนไหว
ผมจะให้คุณดูวิดีโอราว 30 วินาที
06:54
thatที่ tookเอา meผม and Jamesเจมส์ fiveห้า yearsปี ofของ ourของเรา livesชีวิต to do.
ที่ผม และเจมส์ใช้เวลาทำมา 5 ปี
06:57
Soดังนั้น, againอีกครั้ง, everyทุกๆ dotจุด is a personคน.
อีกครั้งนะครับ แต่ละจุด คือแต่ละคน
07:00
Everyทุกๆ tieผูก betweenระหว่าง themพวกเขา is a relationshipความสัมพันธ์.
เส้นที่โยงกัน คือความสัมพันธ์
07:02
We'reเราอยู่ going to put thisนี้ intoเข้าไป motionการเคลื่อนไหว nowตอนนี้,
เราจะปล่อยให้มันเคลื่อนไปนะครับ
07:04
takingการ dailyประจำวัน cutsตัด throughตลอด the networkเครือข่าย for about 30 yearsปี.
ดูเป็นรายวัน ไปราวๆ 30 ปี
07:06
The dotจุด sizesขนาด are going to growเจริญ,
ขนาดของจุดจะใหญ่ขึ้น
07:09
you'reคุณ going to seeดู a seaทะเล ofของ yellowสีเหลือง take over.
คุณจะได้เห็นคลื่นสีเหลืองที่จะเข้ายึดครอง
07:11
You'reคุณ going to seeดู peopleคน be bornโดยกำเนิด and dieตาย --
คุณจะได้เห็นผู้คนตั้งแต่เกิดจนตาย
07:14
dotsจุด will appearปรากฏ and disappearหายไป --
จุดจะปรากฎขึ้น และจะดับหายไป
07:16
tiesความสัมพันธ์ will formฟอร์ม and breakหยุด, marriagesการแต่งงาน and divorcesการหย่าร้าง,
ความสัมพันธ์จะก่อตัวขึ้น และจะแตกหัก มีการแต่งงาน และการหย่าร้าง
07:18
friendingsfriendings and defriendingsdefriendings.
เป็นเพื่อนกัน และตัดขาดกัน
07:21
A lot ofของ complexityความซับซ้อน, a lot is happeningสิ่งที่เกิดขึ้น
มีความซับซ้อนมากมาย มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย
07:23
justเพียงแค่ in thisนี้ 30-year-ปี periodระยะเวลา
นี่แค่เพียงใน 30 ปีนี้เท่านั้น
07:25
thatที่ includesรวมถึง the obesityความอ้วน epidemicที่ระบาด.
ที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอ้วน
07:27
And, by the endปลาย, you'reคุณ going to seeดู clustersกลุ่ม
และเมื่อถึงตอนจบ คุณก็จะได้เห็นกลุ่มก้อน
07:29
ofของ obeseอ้วน and non-obeseไม่อ้วน individualsบุคคล
ของคนที่อ้วน และไม่อ้วน
07:31
withinภายใน the networkเครือข่าย.
ในเครือข่ายนี้
07:33
Nowตอนนี้, whenเมื่อ lookedมอง at thisนี้,
เมื่อเราดูที่เรื่องนี้
07:35
itมัน changedการเปลี่ยนแปลง the way I seeดู thingsสิ่ง,
มันก็เปลี่ยนวิธีที่ผมมองเห็นสิ่งต่างๆ
07:38
becauseเพราะ thisนี้ thingสิ่ง, thisนี้ networkเครือข่าย
เพราะสิ่งนี้ โครงข่ายนี้
07:41
that'sนั่นคือ changingเปลี่ยนแปลง acrossข้าม timeเวลา,
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
07:43
itมัน has a memoryหน่วยความจำ, itมัน movesการเคลื่อนไหว,
มันมีความทรงจำ มันเคลื่อนไหว
07:45
thingsสิ่ง flowไหล withinภายใน itมัน,
มีการเคลื่อนไหวในตัวเอง
07:48
itมัน has a kindชนิด ofของ consistencyความมั่นคง --
แล้วก็ดูเหมือนจะมีความสม่ำเสมอ
07:50
peopleคน can dieตาย, butแต่ itมัน doesn'tไม่ dieตาย;
คนเราตายได้ แต่เครือข่ายไม่ตาย
07:52
itมัน stillยังคง persistsยังคงมีอยู่ --
มันยังอยู่คงทน
07:54
and itมัน has a kindชนิด ofของ resilienceความยืดหยุ่น
ดูเหมือนมันจะฟื้นคืนตัวได้
07:56
thatที่ allowsช่วยให้ itมัน to persistสู้ acrossข้าม timeเวลา.
ซึ่งก็ทำให้มันคงสภาพอยู่ได้ข้ามกาลเวลา
07:58
And soดังนั้น, I cameมา to seeดู theseเหล่านี้ kindsชนิด ofของ socialสังคม networksเครือข่าย
ดังนั้น ผมจึงมองเครือข่ายทางสังคม
08:00
as livingการดำรงชีวิต thingsสิ่ง,
เป็นสิ่งมีชีวิต
08:03
as livingการดำรงชีวิต thingsสิ่ง thatที่ weเรา could put underภายใต้ a kindชนิด ofของ microscopeกล้องจุลทรรศน์
เป็นสิ่งมีชีวิต แบบที่เราสามารถจะเอาไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์
08:05
to studyศึกษา and analyzeวิเคราะห์ and understandเข้าใจ.
เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ
08:08
And weเรา used a varietyความหลากหลาย ofของ techniquesเทคนิค to do thisนี้.
ซึ่งเราก็ได้ใช้หลายวิธี
08:11
And weเรา startedเริ่มต้น exploringการสำรวจ allทั้งหมด kindsชนิด ofของ otherอื่น ๆ phenomenaปรากฏการณ์.
และเราก็เริ่มค้นหาปรากฏการณ์อย่างอื่น
08:13
Weเรา lookedมอง at smokingที่สูบบุหรี่ and drinkingการดื่ม behaviorพฤติกรรม,
เราดูที่พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการดื่ม
08:16
and votingการออกเสียง behaviorพฤติกรรม,
รวมถึงพฤติกรรมการลงคะแนน
08:18
and divorceหย่า -- whichที่ can spreadกระจาย --
และการหย่า --ซึ่งก็แพร่ได้ด้วย--
08:20
and altruismความบริสุทธิ์ใจ.
และการเห็นใจคนอื่น
08:22
And, eventuallyในที่สุด, weเรา becameกลายเป็น interestedสนใจ in emotionsอารมณ์.
ในที่สุด เราก็เริ่มสนใจในเรื่องอารมณ์
08:24
Nowตอนนี้, whenเมื่อ weเรา have emotionsอารมณ์,
เดี๋ยวนี้ ถ้าเราเกิดอารมณ์
08:28
weเรา showแสดง themพวกเขา.
เราก็แสดงออก
08:30
Whyทำไม do weเรา showแสดง ourของเรา emotionsอารมณ์?
ทำไมเราถึงแสดงอารมณ์ล่ะ
08:32
I meanหมายความ, thereที่นั่น would be an advantageความได้เปรียบ to experiencingประสบ
ผมหมายถึงว่า มันมีความได้เปรียบ ถ้าเราจะรับรู้
08:34
ourของเรา emotionsอารมณ์ insideภายใน, youคุณ knowทราบ, angerความโกรธ orหรือ happinessความสุข.
อารมณ์ของเราอยู่ข้างใน คุณก็รู้ใช่มั้ย อย่างความโกรธ หรือความสุข
08:36
Butแต่ weเรา don'tอย่า justเพียงแค่ experienceประสบการณ์ themพวกเขา, weเรา showแสดง themพวกเขา.
แต่เราไม่ได้แค่รู้ เราแสดงมันออกมา
08:39
And notไม่ onlyเท่านั้น do weเรา showแสดง themพวกเขา, butแต่ othersคนอื่น ๆ can readอ่าน themพวกเขา.
แล้วเราก็ไม่ได้แสดงออกมาเฉยๆ แต่คนอื่นก็อ่านออกด้วย
08:41
And, notไม่ onlyเท่านั้น can theyพวกเขา readอ่าน themพวกเขา, butแต่ theyพวกเขา copyสำเนา themพวกเขา.
และก็ไม่ใช่แค่เขาอ่านออกเท่านั้น แต่เขาลอกเลียนแบบด้วย
08:44
There'sมี emotionalอารมณ์ contagionการแพร่กระจาย
มันมีการติดต่อกันทางอารมณ์
08:46
thatที่ takes placeสถานที่ in humanเป็นมนุษย์ populationsประชากร.
ซึ่งเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์
08:48
And soดังนั้น thisนี้ functionฟังก์ชัน ofของ emotionsอารมณ์
ดังนั้น การแสดงออกของอารมณ์
08:51
suggestsแสดงให้เห็น thatที่, in additionการเพิ่ม to anyใด otherอื่น ๆ purposeวัตถุประสงค์ theyพวกเขา serveบริการ,
บอกเราว่า นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์อื่นที่มันต้องการแล้ว
08:53
they'reพวกเขากำลัง a kindชนิด ofของ primitiveดั้งเดิม formฟอร์ม ofของ communicationการสื่อสาร.
มันเป็นการสื่อสารแบบดั้งเดิม
08:55
And thatที่, in factความจริง, ifถ้า weเรา reallyจริงๆ want to understandเข้าใจ humanเป็นมนุษย์ emotionsอารมณ์,
และที่จริง ถ้าเราอยากจะเข้าใจอารมณ์ของมนุษย์
08:58
weเรา needจำเป็นต้อง to thinkคิด about themพวกเขา in thisนี้ way.
เราก็ควรจะมองมันแบบนี้
09:01
Nowตอนนี้, we'reเรา accustomedคุ้นเคย to thinkingคิด about emotionsอารมณ์ in thisนี้ way,
ตอนนี้ เราก็คุ้นชินที่จะมองอารมณ์ในแบบนี้
09:03
in simpleง่าย, sortประเภท ofของ, briefสั้น periodsงวด ofของ timeเวลา.
ในทางง่ายๆ แบบที่ใช้เวลาสั้นๆ
09:06
Soดังนั้น, for exampleตัวอย่าง,
ตัวอย่างเช่น
09:09
I was givingให้ thisนี้ talkการพูดคุย recentlyเมื่อเร็ว ๆ นี้ in Newใหม่ Yorkนิวยอร์ก Cityเมือง,
เมื่อไม่นานมานี้ ผมไปพูดที่นิวยอร์ค
09:11
and I saidกล่าว, "Youคุณ knowทราบ whenเมื่อ you'reคุณ on the subwayรถไฟใต้ดิน
แล้วผมบอกว่า "คุณก็รู้นี่นา มันก็เหมือนตอนคุณอยู่บนรถไฟฟ้าใต้ดินนะแหละ
09:13
and the otherอื่น ๆ personคน acrossข้าม the subwayรถไฟใต้ดิน carรถ
แล้วก็มีคนนึงอยู่ฝั่งตรงข้าม
09:15
smilesรอยยิ้ม at youคุณ,
ยิ้มให้คุณ,
09:17
and youคุณ justเพียงแค่ instinctivelyโดยสัญชาตญาณ smileยิ้ม backกลับ?"
แล้วคุณก็ยิ้มตอบ แบบไม่รู้ตัว"
09:19
And theyพวกเขา lookedมอง at meผม and saidกล่าว, "Weเรา don'tอย่า do thatที่ in Newใหม่ Yorkนิวยอร์ก Cityเมือง." (Laughterเสียงหัวเราะ)
พวกเขาก็มองที่ผม แล้วบอกว่า "เราไม่ทำอย่างนั้นกันที่นิวยอร์ค" (หัวเราะ)
09:21
And I saidกล่าว, "Everywhereทุกที่ elseอื่น in the worldโลก,
ผมก็บอกว่า "ที่ไหนๆ ในโลก,
09:24
that'sนั่นคือ normalปกติ humanเป็นมนุษย์ behaviorพฤติกรรม."
ที่มนุษย์มีพฤติกรรมปกติ"
09:26
And soดังนั้น there'sมี a veryมาก instinctiveเกี่ยวกับสัญชาตญาณ way
ดังนั้น มันก็เลยมีวิธีตามสัญชาตญาณ
09:28
in whichที่ weเรา brieflyสั้น transmitส่งผ่าน emotionsอารมณ์ to eachแต่ละ otherอื่น ๆ.
ที่เราจะส่งต่ออารมณ์ระหว่างกันได้
09:30
And, in factความจริง, emotionalอารมณ์ contagionการแพร่กระจาย can be broaderที่กว้างขึ้น stillยังคง.
และที่จริง การติดต่อทางอารมณ์ ก็ยังแพร่กว้างออกไปได้อีก
09:33
Like weเรา could have punctuatedคั่น expressionsการแสดงออก ofของ angerความโกรธ,
เหมือนอย่างที่เราแสดงความโกรธแบบเป็นห้วงๆ
09:36
as in riotsการจลาจล.
อย่างเวลาที่มีการชุมนุม
09:39
The questionคำถาม thatที่ weเรา wanted to askถาม was:
ปัญหาที่เราอยากถามคือ
09:41
Could emotionอารมณ์ spreadกระจาย,
อารมณ์ มีการแพร่กระจาย
09:43
in a moreมากกว่า sustainedอย่างยั่งยืน way thanกว่า riotsการจลาจล, acrossข้าม timeเวลา
ในแบบที่ยั่งยืนได้มากกว่าในการจลาจล หรืออยู่เหนือกาลเวลา
09:45
and involveรวมถึง largeใหญ่ numbersหมายเลข ofของ peopleคน,
และเกิดขึ้นในคนหมู่มากได้หรือไม่
09:48
notไม่ justเพียงแค่ thisนี้ pairคู่ ofของ individualsบุคคล smilingที่ยิ้ม at eachแต่ละ otherอื่น ๆ in the subwayรถไฟใต้ดิน carรถ?
ไม่ใช่แค่กับคนเป็นคู่ๆ ที่มองหน้ากันแล้วยิ้มในรถไฟฟ้า
09:50
Maybeบางที there'sมี a kindชนิด ofของ belowด้านล่าง the surfaceพื้นผิว, quietเงียบ riotจลาจล
หรือมันอาจจะมีการจลาจลแบบไร้เสียง ที่ซ่อนตัวอยู่
09:53
thatที่ animatesanimates us allทั้งหมด the timeเวลา.
ที่เป็นแรงบันดาลใจเราอยู่ตลอดเวลา
09:56
Maybeบางที thereที่นั่น are emotionalอารมณ์ stampedesStampedes
หรืออาจจะมีความโกลาหลทางอารมณ์
09:58
thatที่ rippleระลอก throughตลอด socialสังคม networksเครือข่าย.
ที่กระเพื่อมอยู่ทั่วโครงข่ายสังคมนี้
10:00
Maybeบางที, in factความจริง, emotionsอารมณ์ have a collectiveโดยรวม existenceการดำรงอยู่,
หรือบางที อารมณ์อาจจะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อน
10:02
notไม่ justเพียงแค่ an individualรายบุคคล existenceการดำรงอยู่.
ไมใช่เป็นของคนใด คนหนึ่ง
10:05
And thisนี้ is oneหนึ่ง ofของ the firstเป็นครั้งแรก imagesภาพ weเรา madeทำ to studyศึกษา thisนี้ phenomenonปรากฏการณ์.
และนี่ก็เป็นภาพแรกๆ ที่เราศึกษาปรากฏการณ์นี้
10:07
Againอีกครั้ง, a socialสังคม networkเครือข่าย,
อีกครั้งนะครับ นี่คือเครือข่ายสังคม
10:10
butแต่ nowตอนนี้ weเรา colorสี the peopleคน yellowสีเหลือง ifถ้า they'reพวกเขากำลัง happyมีความสุข
คราวนี้ เราจะใช้สีเหลืองถ้าคนนั้นมีความสุข
10:12
and blueสีน้ำเงิน ifถ้า they'reพวกเขากำลัง sadเสียใจ and greenสีเขียว in betweenระหว่าง.
ใช้สีฟ้าถ้าเขากำลังเศร้า แล้วก็ใช้สีเขียวถ้าอยู่ตรงกลาง
10:15
And ifถ้า youคุณ lookดู at thisนี้ imageภาพ, youคุณ can right awayไป seeดู
และถ้าคุณดูที่รูปนี้ ก็จะเห็นได้ทันที
10:18
clustersกลุ่ม ofของ happyมีความสุข and unhappyไม่มีความสุข peopleคน,
ว่ามีกลุ่มของคนที่มีความสุข และคนที่ไม่มีความสุข
10:20
againอีกครั้ง, spreadingการแพร่กระจาย to threeสาม degreesองศา ofของ separationการแยก.
และเหมือนกันครับ มีการแพร่กระจายออกไปสามลำดับความสัมพันธ์
10:22
And youคุณ mightอาจ formฟอร์ม the intuitionปรีชา
และคุณก็อาจจะเกิดสัญชาตญาณว่า
10:24
thatที่ the unhappyไม่มีความสุข peopleคน
คนที่ไม่มีความสุข
10:26
occupyครอบครอง a differentต่าง structuralโครงสร้าง locationที่ตั้ง withinภายใน the networkเครือข่าย.
จะยึดพื้นที่ต่างๆ กันไปในเครือข่าย
10:28
There'sมี a middleกลาง and an edgeขอบ to thisนี้ networkเครือข่าย,
จะมีบริเวณตรงกลาง กับที่ขอบๆ ของเครือข่าย
10:31
and the unhappyไม่มีความสุข peopleคน seemดูเหมือน to be
และคนที่ไม่มีความสุขก็ดูเหมือน
10:33
locatedที่ตั้งอยู่ at the edgesขอบ.
จะชอบอยู่ที่ชายขอบ
10:35
Soดังนั้น to invokeขอร้อง anotherอื่น metaphorคำอุปมา,
ซึ่งก็ก่อให้เกิดคำเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่ง
10:37
ifถ้า youคุณ imagineจินตนาการ socialสังคม networksเครือข่าย as a kindชนิด ofของ
ถ้าคิดว่าโครงข่ายทางสังคมเป็น
10:39
vastกว้างใหญ่ fabricผ้า ofของ humanityมนุษยชาติ --
เส้นใยของความสัมพันธ์
10:41
I'mผม connectedเกี่ยวข้อง to youคุณ and youคุณ to herเธอ, on outออก endlesslyไม่รู้จบ intoเข้าไป the distanceระยะทาง --
ฉันเชื่อมโยงกับคุณ และคุณก็เชื่อมต่อกับเธอ ต่อเนื่องไกลออกไปเรื่อยๆ ไม่มีวันจบ
10:43
thisนี้ fabricผ้า is actuallyแท้จริง like
เส้นใยเหล่านี้ก็เหมือน
10:46
an old-fashionedหัวโบราณ Americanอเมริกัน quiltผ้าห่ม,
การเย็บควิ้ลแบบดั้งเดิมของอเมริกัน
10:48
and itมัน has patchesแพทช์ on itมัน: happyมีความสุข and unhappyไม่มีความสุข patchesแพทช์.
แล้วมันก็มีแผ่นๆ มาปะติดปะต่อ มีแผ่นของความสุข แล้วก็มีแผ่นของความเศร้า
10:50
And whetherว่า youคุณ becomeกลายเป็น happyมีความสุข orหรือ notไม่
และโอกาสที่คุณจะมีความสุขหรือไม่
10:53
dependsขึ้นอยู่กับ in partส่วนหนึ่ง on whetherว่า youคุณ occupyครอบครอง a happyมีความสุข patchปะ.
ส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าแผ่นปะที่คุณมีนั่น เป็นแผ่นที่เป็นความสุขหรือเปล่า
10:55
(Laughterเสียงหัวเราะ)
(หัวเราะ)
10:58
Soดังนั้น, thisนี้ work withกับ emotionsอารมณ์,
ดังนั้น การศึกษาเรื่องอารมณ์นี้
11:00
whichที่ are soดังนั้น fundamentalพื้นฐาน,
ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานอย่างที่สุด
11:03
thenแล้วก็ got us to thinkingคิด about: Maybeบางที
ก็ทำให้เราคิดว่า บางที
11:05
the fundamentalพื้นฐาน causesสาเหตุ ofของ humanเป็นมนุษย์ socialสังคม networksเครือข่าย
ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้เกิดเครือข่ายสังคมของมนุษย์
11:07
are somehowอย่างใด encodedเข้ารหัส in ourของเรา genesยีน.
มันอาจจะมีรหัสฝังอยู่ในยีนของเราอยู่แล้ว
11:09
Becauseเนื่องจาก humanเป็นมนุษย์ socialสังคม networksเครือข่าย, wheneverเมื่อไรก็ตาม theyพวกเขา are mappedแมป,
เพราะไม่ว่าเมื่อไหร่ที่เราทำแผนที่ของเครือข่ายสังคม
11:11
alwaysเสมอ kindชนิด ofของ lookดู like thisนี้:
มันก็ออกมาหน้าตาคล้ายๆ แบบนี้ทุกที
11:14
the pictureภาพ ofของ the networkเครือข่าย.
รูปแบบของเครือข่าย
11:16
Butแต่ theyพวกเขา neverไม่เคย lookดู like thisนี้.
แต่มันไม่ออกมาเป็นแบบนี้
11:18
Whyทำไม do theyพวกเขา notไม่ lookดู like thisนี้?
ทำไมมันไม่ออกมาเป็นแบบนี้ล่ะ
11:20
Whyทำไม don'tอย่า weเรา formฟอร์ม humanเป็นมนุษย์ socialสังคม networksเครือข่าย
ทำไมเราไม่สร้างเครือข่ายทางสังคม
11:22
thatที่ lookดู like a regularปกติ latticeขัดแตะ?
ที่มีรูปร่างเหมือนตาข่ายปกติล่ะ
11:24
Well, the strikingโดดเด่น patternsรูปแบบ ofของ humanเป็นมนุษย์ socialสังคม networksเครือข่าย,
ใช่ครับ รูปแบบที่โดดเด่นของเครือข่ายทางสังคมของมนุษย์
11:26
theirของพวกเขา ubiquityการแพร่หลาย and theirของพวกเขา apparentเห็นได้ชัด purposeวัตถุประสงค์
ที่เห็นได้ทั่วไป และมีวัตถุประสงค์ชัดเจน
11:29
begขอ questionsคำถาม about whetherว่า weเรา evolvedการพัฒนา to have
ทำให้เกิดคำถามว่า เราวิวัฒนาการเพื่อให้เกิด
11:32
humanเป็นมนุษย์ socialสังคม networksเครือข่าย in the firstเป็นครั้งแรก placeสถานที่,
เครือข่ายทางสังคมมาตั้งแต่แรก
11:34
and whetherว่า weเรา evolvedการพัฒนา to formฟอร์ม networksเครือข่าย
หรือเราวิวัฒนาการ เพื่อสร้างเครือข่าย
11:36
withกับ a particularโดยเฉพาะ structureโครงสร้าง.
ที่มีรูปแบบที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว
11:38
And noticeแจ้งให้ทราบ firstเป็นครั้งแรก ofของ allทั้งหมด -- soดังนั้น, to understandเข้าใจ thisนี้, thoughแม้,
และโปรดสังเกตนะครับ...และเพื่อจะทำความเข้าใจกับเรื่องนี้
11:40
weเรา needจำเป็นต้อง to dissectผ่า networkเครือข่าย structureโครงสร้าง a littleน้อย bitบิต firstเป็นครั้งแรก --
เราก็ต้องชำแหละโครงสร้างของเครือข่ายนี่ออกมาซักหน่อยก่อน
11:42
and noticeแจ้งให้ทราบ thatที่ everyทุกๆ personคน in thisนี้ networkเครือข่าย
ให้สังเกตนะครับว่า ทุกๆ คนในเครือข่าย
11:45
has exactlyอย่างแน่นอน the sameเหมือนกัน structuralโครงสร้าง locationที่ตั้ง as everyทุกๆ otherอื่น ๆ personคน.
มีโครงสร้างที่อยู่ที่เหมือนกันกับคนอื่นๆ
11:47
Butแต่ that'sนั่นคือ notไม่ the caseกรณี withกับ realจริง networksเครือข่าย.
แต่ถ้าเป็นเครือข่ายจริงๆ มันก็จะไม่เป็นแบบนั้น
11:50
Soดังนั้น, for exampleตัวอย่าง, hereที่นี่ is a realจริง networkเครือข่าย ofของ collegeวิทยาลัย studentsนักเรียน
เพื่อเป็นตัวอย่างนะครับ นี่คือเครือข่ายจริงๆ ของนักศึกษา
11:53
at an eliteผู้ลากมากดี northeasternตะวันออกเฉียงเหนือ universityมหาวิทยาลัย.
ในมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือ
11:55
And nowตอนนี้ I'mผม highlightingไฮไลต์ a fewน้อย dotsจุด.
แล้วผมก็จะเน้นที่บางจุดนะครับ
11:58
Ifถ้า youคุณ lookดู hereที่นี่ at the dotsจุด,
ถ้าคุณดูที่จุดพวกนี้
12:00
compareเปรียบเทียบ nodeปม B in the upperบน left
เปรียบเทียบ จุด B ด้านบนซ้าย
12:02
to nodeปม D in the farห่างไกล right;
กับจุด D ที่ด้านขวา
12:04
B has fourสี่ friendsเพื่อน comingมา outออก fromจาก himเขา
B มีเพื่อน 4 คน
12:06
and D has sixหก friendsเพื่อน comingมา outออก fromจาก himเขา.
ส่วน D มีเพื่อน 6 คน
12:08
And soดังนั้น, thoseเหล่านั้น twoสอง individualsบุคคล have differentต่าง numbersหมายเลข ofของ friendsเพื่อน.
นักศึกษาสองคนนี้ก็มีเพื่อนเป็นจำนวนต่างกัน
12:11
That'sนั่นก็คือ veryมาก obviousชัดเจน, weเรา allทั้งหมด knowทราบ thatที่.
นี่มันชัดเจน เราก็เห็นๆ กัน
12:14
Butแต่ certainบาง otherอื่น ๆ aspectsด้าน
แต่ปัจจัยอื่น
12:16
ofของ socialสังคม networkเครือข่าย structureโครงสร้าง are notไม่ soดังนั้น obviousชัดเจน.
ของเครือข่ายทางสังคม มันไม่ชัดเจนอย่างนั้น
12:18
Compareเปรียบเทียบ nodeปม B in the upperบน left to nodeปม A in the lowerลดลง left.
ลองเปรียบเทียบจุด B ที่ด้านบนซ้าย กับ A ที่มุมล่างซ้าย
12:20
Nowตอนนี้, thoseเหล่านั้น peopleคน bothทั้งสอง have fourสี่ friendsเพื่อน,
ทั้งสองคนมีเพื่อน 4 คนเท่ากัน
12:23
butแต่ A'sเช่น friendsเพื่อน allทั้งหมด knowทราบ eachแต่ละ otherอื่น ๆ,
แต่เพื่อนของ A ต่างก็รู้จักกันเองด้วย
12:26
and B's friendsเพื่อน do notไม่.
แต่เพื่อนของ B ไม่
12:28
Soดังนั้น the friendเพื่อน ofของ a friendเพื่อน ofของ A'sเช่น
ดังนั้น เพื่อนของเพื่อนของ A
12:30
is, backกลับ againอีกครั้ง, a friendเพื่อน ofของ A'sเช่น,
ก็จะกลายมาเป็นเพื่อนของ A อีก
12:32
whereasแต่ทว่า the friendเพื่อน ofของ a friendเพื่อน ofของ B's is notไม่ a friendเพื่อน ofของ B's,
ในขณะที่เพื่อนของเพื่อนของ B จะไม่กลายมาเป็นเพื่อนของ B
12:34
butแต่ is fartherไกลออกไป awayไป in the networkเครือข่าย.
แต่จะอยู่ไกลออกไปในเครือข่าย
12:36
Thisนี้ is knownที่รู้จักกัน as transitivityกริยา in networksเครือข่าย.
ที่เราเรียกกันว่าการส่งต่อกันในเครือข่าย
12:38
And, finallyในที่สุด, compareเปรียบเทียบ nodesโหนด C and D:
และสุดท้าย ลองเรียบเทียบจุด C กับจุด D
12:41
C and D bothทั้งสอง have sixหก friendsเพื่อน.
C และ D ต่างก็มีเพื่อน 6 คน
12:43
Ifถ้า youคุณ talkการพูดคุย to themพวกเขา, and youคุณ saidกล่าว, "Whatอะไรนะ is yourของคุณ socialสังคม life like?"
ถ้าคุณคุยกับเขา แล้วถามว่า "สังคมของคุณเป็นยังไง?"
12:46
theyพวกเขา would sayพูด, "I'veผม got sixหก friendsเพื่อน.
เขาก็คงจะตอบว่า "ผมมีเพื่อน 6 คน
12:49
That'sนั่นก็คือ myของฉัน socialสังคม experienceประสบการณ์."
นั่นละสังคมของผม"
12:51
Butแต่ nowตอนนี้ weเรา, withกับ a bird'sนก eyeตา viewดู looking at thisนี้ networkเครือข่าย,
แต่ตอนนี้ เรามองเห็นเครือข่ายนี้จากมุมสูง
12:53
can seeดู thatที่ theyพวกเขา occupyครอบครอง veryมาก differentต่าง socialสังคม worldsโลก.
เราเลยเห็นว่าแต่ละคนก็มีโลกที่แตกต่างกันไป
12:56
And I can cultivateปลูกฝัง thatที่ intuitionปรีชา in youคุณ by justเพียงแค่ askingถาม youคุณ:
และผมก็ใช้ประโยชน์จากความรู้นี้จากคุณ โดยการแค่ถามว่า
12:59
Whoที่ would youคุณ ratherค่อนข้าง be
คุณอยากจะเป็นใคร
13:01
ifถ้า a deadlyมฤตยู germเชื้อโรค was spreadingการแพร่กระจาย throughตลอด the networkเครือข่าย?
ถ้ามีเชื้อมรณะกำลังแพร่กระจายอยู่ในโครงข่ายนี้
13:03
Would youคุณ ratherค่อนข้าง be C orหรือ D?
คุณอยากจะเป็น C หรือ D
13:05
You'dคุณต้องการ ratherค่อนข้าง be D, on the edgeขอบ ofของ the networkเครือข่าย.
คุณคงอยากจะเป็น D ที่อยู่ตรงขอบๆ ของเครือข่าย
13:08
And nowตอนนี้ whoใคร would youคุณ ratherค่อนข้าง be
แล้วคราวนี้ คุณอยากจะเป็นใคร
13:10
ifถ้า a juicyฉ่ำ pieceชิ้น ofของ gossipซุบซิบ -- notไม่ about youคุณ --
ถ้ามีเรื่องเม้าท์มันๆ ที่ไม่เกี่ยวกับคุณ
13:12
was spreadingการแพร่กระจาย throughตลอด the networkเครือข่าย? (Laughterเสียงหัวเราะ)
กระจายอยู่ในเครือข่ายนี้
13:15
Nowตอนนี้, youคุณ would ratherค่อนข้าง be C.
คราวนี้ คุณคงอยากเป็น C
13:17
Soดังนั้น differentต่าง structuralโครงสร้าง locationsสถานที่
ดังนั้น ที่อยู่ที่ต่างกันออกไป
13:19
have differentต่าง implicationsผลกระทบ for yourของคุณ life.
ก็มีผลต่อชีวิตของคุณต่างกัน
13:21
And, in factความจริง, whenเมื่อ weเรา did someบาง experimentsการทดลอง looking at thisนี้,
และที่จริง ตอนที่เราทดลองเรื่องนี้
13:23
whatอะไร weเรา foundพบ is thatที่ 46 percentเปอร์เซ็นต์ ofของ the variationการเปลี่ยนแปลง
เราพบว่า 46% ของความแตกต่าง
13:26
in howอย่างไร manyจำนวนมาก friendsเพื่อน youคุณ have
ของจำนวนเพื่อนที่คุณมี
13:29
is explainedอธิบาย by yourของคุณ genesยีน.
อธิบายได้ด้วยยีนของคุณ
13:31
And thisนี้ is notไม่ surprisingน่าแปลกใจ. Weเรา knowทราบ thatที่ someบาง peopleคน are bornโดยกำเนิด shyอาย
แต่นี่ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าบางคนก็เกิดมาขี้อาย
13:33
and someบาง are bornโดยกำเนิด gregariousชอบอยู่เป็นกลุ่ม. That'sนั่นก็คือ obviousชัดเจน.
แล้วบางคนก็เกิดมาชอบสังคม นั่นมันชัดเจน
13:36
Butแต่ weเรา alsoด้วย foundพบ someบาง non-obviousไม่ใช่ที่เห็นได้ชัด thingsสิ่ง.
แต่เราได้พบบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนอย่างนั้นด้วย
13:39
For instanceตัวอย่าง, 47 percentเปอร์เซ็นต์ in the variationการเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างเช่น 47% ของความแตกต่าง
13:41
in whetherว่า yourของคุณ friendsเพื่อน knowทราบ eachแต่ละ otherอื่น ๆ
ในเรื่องที่เพื่อนของคุณจะรู้จักกันเอง
13:44
is attributableเนื่องมาจาก to yourของคุณ genesยีน.
ก็อธิบายได้ด้วยยีนของคุณเองด้วย
13:46
Whetherว่า yourของคุณ friendsเพื่อน knowทราบ eachแต่ละ otherอื่น ๆ
การที่เพื่อนของคุณ เขาจะรู้จักกันเองหรือไม่
13:48
has notไม่ justเพียงแค่ to do withกับ theirของพวกเขา genesยีน, butแต่ withกับ yoursของคุณ.
ไม่ได้เป็นเรื่องที่อยู่ในยีนของเขาเองเท่านั้น แต่มันอยู่ในยีนของคุณด้วย
13:50
And weเรา thinkคิด the reasonเหตุผล for thisนี้ is thatที่ someบาง peopleคน
เราคิดว่า เหตุผลของเรื่องนี้ก็คือ บางคน
13:53
like to introduceแนะนำ theirของพวกเขา friendsเพื่อน to eachแต่ละ otherอื่น ๆ -- youคุณ knowทราบ whoใคร youคุณ are --
ก็ชอบแนะนำเพื่อนของตัวเองให้เพื่อนรู้จักด้วย --คุณก็รู้นี่นาว่าคุณเป็นใคร--
13:55
and othersคนอื่น ๆ ofของ youคุณ keepเก็บ themพวกเขา apartต่างหาก and don'tอย่า introduceแนะนำ yourของคุณ friendsเพื่อน to eachแต่ละ otherอื่น ๆ.
และก็มีคนอีกพวกนึงที่อยากจะแยกๆ กันไว้ เขาก็จะไม่แนะนำให้เพื่อนรู้จักกัน
13:58
And soดังนั้น someบาง peopleคน knitถัก togetherด้วยกัน the networksเครือข่าย aroundรอบ themพวกเขา,
ดังนั้น บางคนก็ถักทอโครงข่ายไว้รอบๆ ตัว
14:01
creatingการสร้าง a kindชนิด ofของ denseหนาแน่น webเว็บ ofของ tiesความสัมพันธ์
สร้างเป็นเส้นใยหนาแน่นผูกมัดกัน
14:04
in whichที่ they'reพวกเขากำลัง comfortablyสะดวกสบาย embeddedที่ฝัง.
เป็นที่ๆ เขาฝังตัวอยู่อย่างสบาย
14:06
And finallyในที่สุด, weเรา even foundพบ thatที่
และสุดท้าย เราก็ยังพบแม้กระทั่งว่า
14:08
30 percentเปอร์เซ็นต์ ofของ the variationการเปลี่ยนแปลง
30% ของความแตกต่าง
14:10
in whetherว่า orหรือ notไม่ peopleคน are in the middleกลาง orหรือ on the edgeขอบ ofของ the networkเครือข่าย
ที่คนจะอยู่ตรงกลาง หรืออยู่ที่ริมของเครือข่าย
14:12
can alsoด้วย be attributedมาประกอบ to theirของพวกเขา genesยีน.
ก็ขึ้นอยู่กับยีนของเขาด้วย
14:15
Soดังนั้น whetherว่า youคุณ findหา yourselfด้วยตัวคุณเอง in the middleกลาง orหรือ on the edgeขอบ
ดังนั้น การทีคุณจะพบว่าตัวเองอยู่ตรงกลาง หรือเป็นคนชายขอบ
14:17
is alsoด้วย partiallyเพียงบางส่วน heritableเป็นมรดกตกทอด.
มันเป็นเรื่องที่ได้รับตกทอดมาก่อนแล้ว
14:19
Nowตอนนี้, whatอะไร is the pointจุด ofของ thisนี้?
เอาละ แล้วประเด็นมันคืออะไร?
14:22
Howวิธี does thisนี้ helpช่วยด้วย us understandเข้าใจ?
เรื่องนี้จะช่วยให้เราเข้าใจโลกได้ยังไง?
14:25
Howวิธี does thisนี้ helpช่วยด้วย us
เรื่องนี้จะช่วยเรา
14:27
figureรูป outออก someบาง ofของ the problemsปัญหาที่เกิดขึ้น thatที่ are affectingน่าสงสาร us theseเหล่านี้ daysวัน?
ให้ค้นพบทางแก้ปัญหา ที่มีผลต่อเราในทุกวันนี้ได้ยังไง?
14:29
Well, the argumentการโต้เถียง I'd like to makeทำ is thatที่ networksเครือข่าย have valueความคุ้มค่า.
ครับ เรื่องที่ผมอยากจะบอกก็คือ เครือข่ายนั้นมีคุณค่า
14:33
Theyพวกเขา are a kindชนิด ofของ socialสังคม capitalเมืองหลวง.
มันเป็นต้นทุนทางสังคม
14:36
Newใหม่ propertiesคุณสมบัติ emergeออกมา
มันมีคุณสมบัติใหม่ๆ เกิดขึ้น
14:39
becauseเพราะ ofของ ourของเรา embeddednessการเติม in socialสังคม networksเครือข่าย,
เพราะการที่เราอยู่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทางสังคม
14:41
and theseเหล่านี้ propertiesคุณสมบัติ inhereในนี้
และคุณสมบัติเหล่านี้ มันจะคงอยู่
14:43
in the structureโครงสร้าง ofของ the networksเครือข่าย,
ในโครงสร้างของเครือข่าย
14:46
notไม่ justเพียงแค่ in the individualsบุคคล withinภายใน themพวกเขา.
ไม่ใช่แต่เฉพาะในคนแต่ละคนในเครือข่ายนี้เท่านั้น
14:48
Soดังนั้น thinkคิด about theseเหล่านี้ twoสอง commonร่วมกัน objectsวัตถุ.
ลองคิดถึงของสองอย่างนี้
14:50
They'reพวกเขากำลัง bothทั้งสอง madeทำ ofของ carbonคาร์บอน,
ทั้งคู่ต่างก็มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ
14:52
and yetยัง oneหนึ่ง ofของ themพวกเขา has carbonคาร์บอน atomsอะตอม in itมัน
แต่ในของอย่างนึงมีอะตอมของคาร์บอน
14:54
thatที่ are arrangedจัด in oneหนึ่ง particularโดยเฉพาะ way -- on the left --
ที่เรียงตัวกันแบบนึง อย่างภาพทางซ้าย
14:57
and youคุณ get graphiteกราไฟท์, whichที่ is softอ่อนนุ่ม and darkมืด.
แล้วคุณก็ได้กราไฟต์ ซึ่งนิ่มและเป็นสีดำ
15:00
Butแต่ ifถ้า youคุณ take the sameเหมือนกัน carbonคาร์บอน atomsอะตอม
แต่ถ้าคุณเอาอะตอมของคาร์บอน
15:03
and interconnectเชื่อมต่อระหว่างกัน themพวกเขา a differentต่าง way,
มาเรียงตัวในอีกรูปแบบนึง
15:05
youคุณ get diamondเพชร, whichที่ is clearชัดเจน and hardยาก.
คุณจะได้เพชร ซึ่งใสและแข็ง
15:07
And thoseเหล่านั้น propertiesคุณสมบัติ ofของ softnessความนุ่มนวล and hardnessความแข็ง and darknessความมืด and clearnessความชัดเจน
คุณสมบัติที่นิ่ม หรือแข็ง หรือดำ หรือใส
15:10
do notไม่ resideสิงสถิต in the carbonคาร์บอน atomsอะตอม;
ไม่ได้อยู่ในอะตอมของคาร์บอน
15:13
theyพวกเขา resideสิงสถิต in the interconnectionsการเชื่อมโยง betweenระหว่าง the carbonคาร์บอน atomsอะตอม,
แต่อยู่ที่การจัดเรียงตัวของมันต่างหาก
15:15
orหรือ at leastน้อยที่สุด ariseเกิดขึ้น becauseเพราะ ofของ the
หรืออย่างน้อย มันก็เกิดขึ้นเพราะ
15:18
interconnectionsการเชื่อมโยง betweenระหว่าง the carbonคาร์บอน atomsอะตอม.
การเชื่อมโยงกันของอะตอมคาร์บอน
15:20
Soดังนั้น, similarlyเหมือนกับ, the patternแบบแผน ofของ connectionsสัมพันธ์ amongในหมู่ peopleคน
ก็คล้ายกันนะครับ รูปแบบของความสัมพันธ์ของมนุษย์
15:22
confersฟาโรห์ uponเมื่อ the groupsกลุ่ม ofของ peopleคน
ก็เกิดขึ้นในกลุ่มคน
15:25
differentต่าง propertiesคุณสมบัติ.
ที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
15:28
Itมัน is the tiesความสัมพันธ์ betweenระหว่าง peopleคน
ความยึดโยงระหว่างผู้คนต่างหากเล่า
15:30
thatที่ makesยี่ห้อ the wholeทั้งหมด greaterมากขึ้น thanกว่า the sumรวม ofของ itsของมัน partsชิ้นส่วน.
ที่ทำให้ภาพรวมออกมายิ่งใหญ่กว่าผลบวกของแต่ละคน
15:32
And soดังนั้น itมัน is notไม่ justเพียงแค่ what'sสิ่งที่ happeningสิ่งที่เกิดขึ้น to theseเหล่านี้ peopleคน --
แล้วนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับคนเหล่านี้เท่านั้น
15:35
whetherว่า they'reพวกเขากำลัง losingแพ้ weightน้ำหนัก orหรือ gainingดึงดูด weightน้ำหนัก, orหรือ becomingการกลาย richรวย orหรือ becomingการกลาย poorน่าสงสาร,
ว่าเขากำลังลดน้ำหนัก หรือทำน้ำหนัก หรือกำลังรวยขึ้น หรือกำลังจนลง
15:38
orหรือ becomingการกลาย happyมีความสุข orหรือ notไม่ becomingการกลาย happyมีความสุข -- thatที่ affectsส่งผลกระทบต่อ us;
หรือกำลังมีความสุขหรือว่าไม่มีความสุข--ที่จะส่งผลต่อเรา
15:41
it'sมันเป็น alsoด้วย the actualที่จริง architectureสถาปัตยกรรม
แต่มันเป็นโครงสร้างจริงๆ
15:44
ofของ the tiesความสัมพันธ์ aroundรอบ us.
ที่ยึดโยงล้อมรอบเราไว้
15:46
Ourของเรา experienceประสบการณ์ ofของ the worldโลก
ประสบการณ์ของเราบนโลกใบนี้
15:48
dependsขึ้นอยู่กับ on the actualที่จริง structureโครงสร้าง
ขึ้นอยู่กับโครงสร้างจริงๆ
15:50
ofของ the networksเครือข่าย in whichที่ we'reเรา residingพำนักอยู่
ของเครือข่ายที่เราอาศัยอยู่
15:52
and on allทั้งหมด the kindsชนิด ofของ thingsสิ่ง thatที่ rippleระลอก and flowไหล
และขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่กระเพื่อม และเคลื่อนไหว
15:54
throughตลอด the networkเครือข่าย.
ไปทั่วเครือข่าย
15:57
Nowตอนนี้, the reasonเหตุผล, I thinkคิด, thatที่ thisนี้ is the caseกรณี
คราวนี้ ผมก็คิดว่า เหตุผลที่เรื่องนี้จะเป็นเรื่อง
16:00
is thatที่ humanเป็นมนุษย์ beingsสิ่งมีชีวิต assembleรวบรวม themselvesตัวเอง
ก็คือว่า มนุษย์ จะมีการรวมกลุ่มกัน
16:03
and formฟอร์ม a kindชนิด ofของ superorganismอัคร.
คล้ายระบบร่างกายขนาดใหญ่
16:05
Nowตอนนี้, a superorganismอัคร is a collectionชุด ofของ individualsบุคคล
ระบบร่างกายขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของคน
16:09
whichที่ showแสดง orหรือ evinceแสดงให้เห็น behaviorsพฤติกรรม orหรือ phenomenaปรากฏการณ์
ที่แสดง หรือเปิดเผยพฤติกรรม หรือปรากฏการณ์
16:12
thatที่ are notไม่ reducibleซึ้งลดได้ to the studyศึกษา ofของ individualsบุคคล
ที่ไม่สามารถแยกออกไปสู่การศึกษาเป็นรายเดี่ยวๆ ได้
16:15
and thatที่ mustต้อง be understoodเข้าใจ by referenceการอ้างอิง to,
และต้องทำความเข้าใจกับมันในลักษณะ
16:18
and by studyingการศึกษา, the collectiveโดยรวม.
ของการศึกษาทั้งกลุ่ม
16:20
Like, for exampleตัวอย่าง, a hiveรัง ofของ beesผึ้ง
อย่างเช่นฝูงผึ้ง
16:22
that'sนั่นคือ findingคำวินิจฉัย a newใหม่ nestingการทำรัง siteเว็บไซต์,
ที่มองหาที่สร้างรังใหม่
16:25
orหรือ a flockฝูง ofของ birdsนก that'sนั่นคือ evadingสิง a predatorนักล่า,
หรือฝูงนกที่หลบหนีศัตรูนักล่า
16:28
orหรือ a flockฝูง ofของ birdsนก that'sนั่นคือ ableสามารถ to poolสระ itsของมัน wisdomความฉลาด
หรือฝูงนกที่สามารถจะรวมหัวกัน
16:30
and navigateนำทาง and findหา a tinyขนาดเล็ก speckจุด
เพื่อจะกำหนดทิศทาง และหายอดเล็กๆ
16:33
ofของ an islandเกาะ in the middleกลาง ofของ the Pacificแปซิฟิก,
ของเกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิค
16:35
orหรือ a packซอง ofของ wolvesหมาป่า that'sนั่นคือ ableสามารถ
หรือฝูงหมาป่าที่สามารถ
16:37
to bringนำมาซึ่ง downลง largerที่มีขนาดใหญ่ preyเหยื่อ.
ล่าสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้
16:39
SuperorganismsSuperorganisms have propertiesคุณสมบัติ
ระบบร่างกายขนาดใหญ่ มีคุณสมบัติ
16:42
thatที่ cannotไม่ได้ be understoodเข้าใจ justเพียงแค่ by studyingการศึกษา the individualsบุคคล.
ที่หากเรามองจากแต่ละคนเดี่ยวๆ แล้วก็จะทำความเข้าใจไม่ได้เลย
16:44
I thinkคิด understandingความเข้าใจ socialสังคม networksเครือข่าย
ผมคิดว่า การจะเข้าใจโครงข่ายสังคม
16:47
and howอย่างไร theyพวกเขา formฟอร์ม and operateทำงาน
การก่อตัว และการทำงานของมัน
16:49
can helpช่วยด้วย us understandเข้าใจ notไม่ justเพียงแค่ healthสุขภาพ and emotionsอารมณ์
จะช่วยเราได้ทั้งทางด้านสุขภาพ และทางอารมณ์
16:51
butแต่ allทั้งหมด kindsชนิด ofของ otherอื่น ๆ phenomenaปรากฏการณ์ --
และปรากฏการณ์อื่นๆด้วย
16:54
like crimeอาชญากรรม, and warfareการสู้รบ,
อย่างเช่น อาชญากรรม และสงคราม
16:56
and economicด้านเศรษฐกิจ phenomenaปรากฏการณ์ like bankธนาคาร runsวิ่ง
หรือปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ อย่างเช่นธนาคารเจ๊ง
16:58
and marketตลาด crashesเกิดความผิดพลาด
หรือตลาดหุ้นถล่ม
17:00
and the adoptionการนำมาใช้ ofของ innovationนวัตกรรม
และการยอมรับเอานวัตกรรมใหม่ๆ
17:02
and the spreadกระจาย ofของ productสินค้า adoptionการนำมาใช้.
หรือการแพร่กระจายของการใช้สินค้า
17:04
Nowตอนนี้, lookดู at thisนี้.
ลองดูนี่นะครับ
17:06
I thinkคิด weเรา formฟอร์ม socialสังคม networksเครือข่าย
ผมคิดว่า เราได้สร้างโครงข่ายสังคม
17:09
becauseเพราะ the benefitsผลประโยชน์ ofของ a connectedเกี่ยวข้อง life
เพราะมันมีผลประโยชน์ของความสัมพันธ์ในชีวิต
17:11
outweighเกินดุล the costsค่าใช้จ่าย.
สูงกว่าต้นทุน
17:13
Ifถ้า I was alwaysเสมอ violentรุนแรง towardsไปทาง youคุณ
ถ้าผมทำอะไรรุนแรงกับคุณบ่อยๆ
17:16
orหรือ gaveให้ youคุณ misinformationข้อมูลที่ผิด
หรือให้ข้อมูลคุณผิดๆ เป็นประจำ
17:18
orหรือ madeทำ youคุณ sadเสียใจ orหรือ infectedที่ติดเชื้อ youคุณ withกับ deadlyมฤตยู germsเชื้อโรค,
หรือทำให้คุณเศร้า หรือเอาเชื้อมรณะมาแพร่ใส่คุณ
17:20
youคุณ would cutตัด the tiesความสัมพันธ์ to meผม,
คุณก็คงเลิกคบผม
17:23
and the networkเครือข่าย would disintegrateสลายตัว.
และเครือข่ายนั้นก็แยกออกจากกัน
17:25
Soดังนั้น the spreadกระจาย ofของ goodดี and valuableมีคุณค่า thingsสิ่ง
ดังนั้น การส่งต่อเรื่องดีๆ และสิ่งที่มีคุณค่า
17:27
is requiredจำเป็นต้องใช้ to sustainประคับประคอง and nourishหล่อเลี้ยง socialสังคม networksเครือข่าย.
ก็เป็นเรื่องจำเป็นในการที่จะรักษา และฟูมฟักโครงข่ายทางสังคมเอาไว้
17:30
Similarlyเหมือนกับ, socialสังคม networksเครือข่าย are requiredจำเป็นต้องใช้
และก็คล้ายๆ กัน โครงข่ายสังคมก็ต้องการ
17:34
for the spreadกระจาย ofของ goodดี and valuableมีคุณค่า thingsสิ่ง,
การกระสิ่งดีๆ และมีคุณค่า
17:36
like loveความรัก and kindnessความเมตตา
อย่างเช่นความรัก และความปรารถนาดี
17:39
and happinessความสุข and altruismความบริสุทธิ์ใจ
ความสุข และการเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น
17:41
and ideasความคิด.
และความคิดดีๆ
17:43
I thinkคิด, in factความจริง, thatที่ ifถ้า weเรา realizedตระหนัก
อันที่จริง ผมคิดว่าถ้าเราตระหนัก
17:45
howอย่างไร valuableมีคุณค่า socialสังคม networksเครือข่าย are,
ว่าโครงข่ายสังคมมีค่าแค่ไหน
17:47
we'dพุธ spendใช้จ่าย a lot moreมากกว่า timeเวลา nourishingที่ถนอม themพวกเขา and sustainingที่สนับสนุน themพวกเขา,
เราก็คงจะใช้เวลามากขึ้นในการดูแล รักษามันไว้
17:49
becauseเพราะ I thinkคิด socialสังคม networksเครือข่าย
เพราะผมคิดว่า โครงข่ายสังคม
17:52
are fundamentallyลึกซึ้ง relatedที่เกี่ยวข้อง to goodnessความดี.
เป็นพื้นฐานของเรื่องดีๆ
17:54
And whatอะไร I thinkคิด the worldโลก needsจำเป็น nowตอนนี้
และสิ่งที่ผมคิดว่าโลกเรากำลังต้องการก็คือ
17:57
is moreมากกว่า connectionsสัมพันธ์.
ความสัมพันธ์ที่มากขึ้น
17:59
Thankขอบคุณ youคุณ.
ขอบคุณครับ
18:01
(Applauseการปรบมือ)
(ปรบมือ)
18:03
Translated by Korawan Kitsommart
Reviewed by Paninya Masrangsan

▲Back to top

About the speaker:

Nicholas Christakis - Physician, social scientist
Nicholas Christakis explores how the large-scale, face-to-face social networks in which we are embedded affect our lives, and what we can do to take advantage of this fact.

Why you should listen

People aren't merely social animals in the usual sense, for we don't just live in groups. We live in networks -- and we have done so ever since we emerged from the African savannah. Via intricately branching paths tracing out cascading family connections, friendship ties, and work relationships, we are interconnected to hundreds or even thousands of specific people, most of whom we do not know. We affect them and they affect us.

Nicholas Christakis' work examines the biological, psychological, sociological, and mathematical rules that govern how we form these social networks, and the rules that govern how they shape our lives. His work shows how phenomena as diverse as obesity, smoking, emotions, ideas, germs, and altruism can spread through our social ties, and how genes can partially underlie our creation of social ties to begin with. His work also sheds light on how we might take advantage of an understanding of social networks to make the world a better place.

At Yale, Christakis is a Professor of Social and Natural Science, and he directs a diverse research group in the field of biosocial science, primarily investigating social networks. His popular undergraduate course "Health of the Public" is available as a podcast. His book, Connected, co-authored with James H. Fowler, appeared in 2009, and has been translated into 20 languages. In 2009, he was named by Time magazine to its annual list of the 100 most influential people in the world, and also, in 2009 and 2010, by Foreign Policy magazine to its list of 100 top global thinkers

More profile about the speaker
Nicholas Christakis | Speaker | TED.com