English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2010

Jason Clay: How big brands can help save biodiversity

Jason Clay: Kuidas suured kaubamärgid saavad aidata päästa bioloogist mitmekesisust

Filmed:
452,351 views

Jason Clay Maailma Loodusfondist väidab, et tuleb vaid veenda 100 olulisemat ettevõtet muutuma keskkonna suhtes jätkusuutlikuks ning kogu maailmaturg asub nende eeskujul kaitsma planeeti, mis enam meie tarbimisvajadusi täita ei suuda. Tutvuge lähemalt sellega, kuidas ta suudab enneolematute ümarlaudade abiga rivaalitsevad suurfirmad omavahel roheliste töömeetodite osas kokku leppima panna, enne kui nende tooted poelettidel võistlema asuvad.

- Market transformer
Jason Clay’s ideas are changing the way governments, foundations, researchers and NGOs identify and address risks and opportunities for their work. Full bio

I grewkasvas up on a smallväike farmtalu in MissouriMissouri.
Ma kasvasin üles väikeses talus Missouri osariigis.
00:16
We livedelanud on lessvähem than a dollardollar a day
Elamiseks oli meil vähem kui dollar päevas
00:19
for about 15 yearsaastaid.
ja nii umbes 15 aastat.
00:21
I got a scholarshipstipendiumi, wentläksin to universityülikool,
Ma sain stipendiumi, läksin ülikooli,
00:23
studiedõppinud internationalrahvusvaheline agriculturepõllumajandus, studiedõppinud anthropologyantropoloogia,
õppisin rahvusvahelist põllumajandust, antropoloogiat,
00:26
and decidedotsustasin I was going to give back.
ja otsustasin, et mul tuleks midagi vastu anda.
00:29
I was going to work with smallväike farmerspõllumajandustootjad.
Ma tahtsin töötada väiketalunikega.
00:31
I was going to help alleviateleevendada povertyvaesus.
Tahtsin aidata vaesust leevendada.
00:33
I was going to work on internationalrahvusvaheline developmentarengut,
Tahtsin töötada rahvusvahelise arenduse vallas.
00:35
and then I tookvõttis a turnpööra
Siis tegin elus pöörde,
00:38
and endedlõppes up here.
mis tõi mind otsaga siia.
00:41
Now, if you get a PhPH.D., and you decideotsustama not to teachõpetama,
Kui sul on doktorikraad ja sa otsustad mitte õpetada,
00:44
you don't always endlõpp up in a placekoht like this.
siis mitte alati ei jõua sa sellisesse kohta.
00:46
It's a choicevalik. You mightvõib-olla endlõpp up drivingsõites a taxicabtakso.
See on valik. Võib-olla hakkad hoopis taksojuhiks.
00:48
You could be in NewUus YorkYork.
Võiksid elada New Yorgis.
00:51
What I foundleitud was,
Kuid mina leidsin end
00:55
I startedalgas workingtöötav with refugeespagulased and faminenäljahäda victimsohvrid --
töötamas põgenike ja näljahädalistega,
00:57
smallväike farmerspõllumajandustootjad, all, or nearlypeaaegu all --
väiketalunikega, kes kõik või peaaegu kõik
01:00
who had been dispossessedvallandatud and displacedümberasustatud.
olid laostunud ja kodust ilma jäänud.
01:03
Now, what I'd been trainedkoolitatud to do
Minu haridus oli mind ette valmistanud neid inimesi
01:07
was methodologicalmetoodilised researchuuringud on suchselline people.
metoodiliselt analüüsima.
01:10
So I did it: I foundleitud out how manypalju womennaised
Seda ma siis tegin: uurisin välja, kuid mitut naist
01:13
had been rapedvägistatud enen routetee to these campslaagrid.
oli teel neisse laagritesse vägistatud.
01:16
I foundleitud out how manypalju people had been put in jailvanglas,
Uurisin välja, kui mitu inimest oli vangi pandud,
01:19
how manypalju familyperekond membersliikmed had been killedtapeti.
kui palju pereliikmeid tapetud.
01:22
I assessedhinnata how long they were going to stayjää
Arvutasin, kui kauaks neil sinna jääda tuleb
01:25
and how much it would take to feedsööda them.
ja kui palju nende toitmine maksma läheb.
01:27
And I got really good at predictingprognoosimine
Ja õppisin väga hästi ennustama seda,
01:29
how manypalju bodykeha bagskotid you would need
kui palju laibakotte läheb vaja
01:31
for the people who were going to diesurra in these campslaagrid.
inimeste jaoks, kes neis laagrites surevad.
01:33
Now this is God'sJumala work, but it's not my work.
See on oluline töö, kuid mitte minu töö.
01:36
It's not the work I setseatud out to do.
See pole töö, mida ma teha olin plaaninud.
01:39
So I was at a GratefulTänulik DeadSurnud benefitkasu concertkontsert on the rainforestsvihmametsad
Olin ansambli Grateful Dead heategevuskontserdil
01:45
in 1988.
vihmametsade toetuseks 1988. aastal.
01:48
I metkohtusime a guy -- the guy on the left.
Kohtasin üht meest - ta on siin vasakul.
01:51
His namenimi was BenBen.
Tema nimi on Ben.
01:54
He said, "What can I do to savesalvestage the rainforestsvihmametsad?"
Ta küsis: "Mida ma saan vihmametsade heaks teha?"
01:56
I said, "Well, BenBen, what do you do?"
Ma vastasin: "Noh, Ben, mida sa teha oskad?"
01:58
"I make icejää creamkreem."
"Ma valmistan jäätist."
02:00
So I said, "Well, you've got to make
Ma ütlesin: "Aga siis sul tuleb
02:02
a rainforestvihmametsa icejää creamkreem.
valmistada vihmametsa-jäätist.
02:04
And you've got to use nutspähklid from the rainforestsvihmametsad
Kasuta selleks pähkleid vihmametsadest
02:06
to shownäidata that forestsmetsad are worthväärt more as forestsmetsad
ning näita, et metsad on metsadena rohkem väärt
02:08
than they are as pasturekarjamaa."
kui karjamaana."
02:10
He said, "Okay."
Ta vastas: "Okei."
02:13
WithinJooksul a yearaastas,
Aasta pärast oli
02:15
RainforestVihmametsade CrunchPrõks was on the shelvesriiulid.
vihmametsa krõbinajäätis poelettidel.
02:17
It was a great successedu.
See oli väga edukas.
02:19
We did our first million-dollars-worthmiljoni-dollari-väärt of tradekaubandus
Meie esimene miljon dollarit käivet võttis aega
02:21
by buyingostmine on 30 dayspäeva and sellingmüüa on 21.
30 päeva ostmiseks ja 21 päeva müügiks.
02:24
That getssaab your adrenalineadrenaliin going.
See alles paneb adrenaliini käima.
02:27
Then we had a fourneli and a halfpool million-dollarmiljon dollarit linerida of creditkrediit
Siis me saime neli ja pool miljonit dollarit laenu,
02:30
because we were credit-worthyCredit-worthy at that pointpunkt.
sest selleks ajaks olime juba usaldusväärsed.
02:32
We had 15 to 20, maybe 22 percentprotsenti
Meie käes oli 15-20, vast koguni 22 protsenti
02:35
of the globalglobaalne Brazil-nutBrasiilia pähkel marketturg.
maailma parapähkli turust.
02:37
We paidmakstud two to threekolm timeskorda more than anybodykeegi elsemuidu.
Me maksime kaks kuni kolm korda rohkem kui keegi teine.
02:39
EverybodyKõik elsemuidu raisedtõstetud theiroma priceshinnad to the gathererskogujad of BrazilBrasiilia nutspähklid
Kõik teised hakkasid parapähkli kokkuostuhinda tõstma,
02:42
because we would buyosta it otherwisemuidu.
sest muidu ostsime meie kõik ära.
02:45
A great successedu.
Tohutu edu.
02:49
50 companiesettevõtted signedallkirjastatud up, 200 productstooted cametuli out,
50 ettevõtet liitus sellega, turule tuli 200 toodet,
02:51
generatedloodud 100 millionmiljonit eurot in salesmüük.
mille müük tõi sisse 100 miljonit.
02:54
It failedebaõnnestus.
See ebaõnnestus.
02:59
Why did it failei suuda?
Miks see ebaõnnestus?
03:01
Because the people who were gatheringkogumine BrazilBrasiilia nutspähklid
Sest inimesed, kes parapähkleid korjasid
03:03
weren'tei olnud the samesama people who were cuttinglõikamine the forestsmetsad.
ei olnud samad inimesed, kes metsi maha raiusid.
03:05
And the people who madetehtud moneyraha from BrazilBrasiilia nutspähklid
Ja need inimesed, kes parapähklite müügist raha teenisid,
03:08
were not the people who madetehtud moneyraha from cuttinglõikamine the forestsmetsad.
ei olnud samad inimesed, kes teenisid metsade maharaiumisest.
03:11
We were attackingrünnata the wrongvalesti driverjuht.
Me ründasime valet sihtmärki.
03:14
We neededvajalik to be workingtöötav on beefveiseliha.
Me oleksime pidanud tegelema loomalihaga.
03:16
We neededvajalik to be workingtöötav on lumberSaematerjal.
Me oleksime pidanud tegelema puiduga.
03:18
We neededvajalik to be workingtöötav on soysoja --
Me oleksime pidanud tegelema sojaga -
03:20
things that we were not focusedkeskendunud on.
asjadega, millele me seni ei keskendunud.
03:22
So let's go back to SudanSudaani.
Läheme tagasi Sudaani.
03:25
I oftensageli talk to refugeespagulased:
Ma küsin tihti põgenike käest:
03:27
"Why was it that the WestWest didn't realizemõistma
"Miks on nii, et Lääs ei saa aru,
03:29
that faminesnäljahädad are causedpõhjustatud by policiespoliitika and politicspoliitika,
et näljahäda põhjustab poliitika
03:32
not by weatherilm?"
mitte kliima?"
03:34
And this farmertalupidaja said to me, one day,
Ja ühel päeval andis üks talunik mulle
03:36
something that was very profoundsügav.
väga sügavmõttelise vastuse.
03:39
He said, "You can't wakeärkasin a personinimene who'skes on pretendingteeseldes to sleepmagama."
Ta ütles: "Ei saa äratada inimest, kes teeskleb, et ta magab."
03:41
(LaughterNaer)
(Naer)
03:44
Okay. FastKiire forwardettepoole.
Okei. Ruttame edasi.
03:46
We liveelus on a planetplaneet.
Me elame planeedil,
03:49
There's just one of them.
mida on ainult üks.
03:52
We'veMe oleme got to wakeärkasin up to the factfakt
Me peame ärkama ja tunnistama fakti,
03:54
that we don't have any more
et teist planeeti meil varuks pole
03:56
and that this is a finitepiiratud planetplaneet.
ja meie planeedil on piirid.
03:58
We know the limitspiirangud of the resourcesressursse we have.
Me teame, kui palju meil tooraineid leidub.
04:00
We mayvõib be ablevõimeline to use them differentlyerinevalt.
Võib-olla oskaksime neid teistmoodi kasutada.
04:03
We mayvõib have some innovativeinnovatiivne, newuus ideasideid.
Võib-olla on meil uusi, innovatiivseid ideid.
04:05
But in generalüldine, this is what we'veme oleme got.
Aga laias laastus on see kõik, mis meil on.
04:07
There's no more of it.
Rohkem midagi ei ole.
04:09
There's a basicpõhiline equationvõrrand that we can't get away from.
On üks elementaarne valem, millest me kuidagi mööda ei saa.
04:12
PopulationElanikkonna timeskorda consumptiontarbimine
Rahvaarv korda tarbimine
04:15
has got to have some kindlaadi of relationshipsuhe to the planetplaneet,
peab olema mingis suhtes planeediga
04:17
and right now, it's a simplelihtne "not equalvõrdsed."
ja praegu see lihtsalt ei võrdu.
04:20
Our work showsnäitab that we're livingelamine
Meie uurimus näitab, et me kasutame elamiseks
04:24
at about 1.3 planetsplaneedid.
ligikaudu 1,3 korda sellest, mida planeet võimaldab.
04:26
SinceAlates 1990,
1990. aastast alates
04:28
we crossedületatud the linerida
oleme ületanud piiri
04:30
of beingolemine in a sustainablejätkusuutlik relationshipsuhe to the planetplaneet.
jätkusuutlikust vahekorrast meie planeediga.
04:32
Now we're at 1.3.
Praegu oleme 1,3 juures.
04:35
If we were farmerspõllumajandustootjad, we'dme tahaksime be eatingsöömine our seedseeme.
Kui oleksime talunikud, siis sööksime oma seemneid.
04:37
For bankerspankurid, we'dme tahaksime be livingelamine off the principalpõhisumma, not the interesthuvi.
Pankurite keeles, elaksime kapitalist, mitte intressidest.
04:40
This is where we standseisma todaytäna.
Selles punktis oleme praegu.
04:43
A lot of people like to pointpunkt
Paljudele inimestele meeldib osutada,
04:46
to some placekoht elsemuidu as the causepõhjustada of the problemprobleem.
et probleemi põhjused asuvad kusagil mujal.
04:49
It's always populationelanikkonnast growthkasvu.
Alati viidatakse rahvastiku kasvule.
04:52
PopulationElanikkonna growth'skasv on importantoluline,
Rahvastiku kasv on oluline,
04:54
but it's alsoka about how much eachiga personinimene consumestarbib.
kuid määravaks on ka see, kui palju iga inimene tarbib.
04:56
So when the averagekeskmine AmericanAmeerika
Ja kui keskmine ameeriklane
05:00
consumestarbib 43 timeskorda as much
tarbib 43 korda rohkem
05:02
as the averagekeskmine AfricanAafrika,
kui keskmine aafiklane,
05:05
we'veme oleme got to think that consumptiontarbimine is an issueprobleem.
siis tuleb mõelda, et probleem on tarbimises.
05:08
It's not just about populationelanikkonnast,
Asi pole ainult rahvastikus
05:10
and it's not just about them; it's about us.
ja asi pole ainult neis; asi on meis kõigis.
05:12
But it's not just about people;
Kuid asi pole ka ainult inimestes,
05:16
it's about lifestyleselustiilid.
vaid elustiilis.
05:18
There's very good evidencetõend --
On olemas suurepärased tõendid -
05:20
again, we don't necessarilytingimata have
jällegi, meil pole tingimata
05:22
a peer-reviewedpeer-reviewed methodologymetoodika
sama valdkonna asjatundjate poolt läbi vaadatud
05:24
that's bulletproofkuulikindel yetveel --
ja heaks kiidetud metoodikat -
05:26
but there's very good evidencetõend
kuid on head tõendid selle kohta,
05:28
that the averagekeskmine catkass in EuropeEuroopa
et keskmine kass Euroopas
05:30
has a largersuurem environmentalkeskkonna footprintjalajälg in its lifetimeeluaeg
jätab keskkonnale suurema jälje
05:32
than the averagekeskmine AfricanAafrika.
kui keskmine inimene Aafrikas.
05:35
You think that's not an issueprobleem going forwardettepoole?
Kas arvate, et see pole tulevikuprobleem?
05:38
You think that's not a questionküsimus
Kas leiate, et see pole küsimus,
05:41
as to how we should be usingkasutades the Earth'sMaa resourcesressursse?
kuidas me peaksime Maa ressursse kasutama?
05:43
Let's go back and visitkülastada our equationvõrrand.
Läheme tagasi ja vaatame oma valemit uuesti.
05:46
In 2000, we had sixkuus billionmiljardit eurot people on the planetplaneet.
Aastal 2000 oli meie planeedil kuus miljardit inimest.
05:48
They were consumingtarbivad what they were consumingtarbivad --
Nad tarbisid, mida nad tarbisid -
05:51
let's say one unitüksus of consumptiontarbimine eachiga.
ütleme üks ühik tarbimist inimese kohta.
05:53
We have sixkuus billionmiljardit eurot unitsühikut of consumptiontarbimine.
Meil on kuus miljardit ühikut tarbimist.
05:55
By 2050,
Aastaks 2050
05:58
we're going to have nineüheksa billionmiljardit eurot people -- all the scientiststeadlased agreenõustun.
on meil kokku üheksa miljardit inimest - kõik teadlased on sellega nõus.
06:00
They're all going to consumetarbida twicekaks korda as much as they currentlypraegu do --
Nad tarbivad kaks korda nii palju kui praegu -
06:03
scientiststeadlased, again, agreenõustun --
teadlased on jällegi nõus -
06:06
because incometulu is going to growkasvatada in developingarendades countriesriikides
sest arenevates riikides kasvab sissetulek
06:08
fiveviis timeskorda what it is todaytäna --
praegusega võrreles viiekordseks -
06:11
on globalglobaalne averagekeskmine, about [2.9].
maailmas keskmiselt 2,9 korda.
06:13
So we're going to have 18 billionmiljardit eurot unitsühikut of consumptiontarbimine.
Niisiis on meil 18 miljardit ühikut tarbimist.
06:15
Who have you heardkuulnud talkingräägime latelyhiljuti
Kas olete hiljuti kuulnud kedagi väitmas,
06:19
that's said we have to triplekolmekordne productiontootmine
et me peame tootmist ja teenuseid
06:22
of goodskaupu and servicesteenused?
kolmekordistama?
06:24
But that's what the mathmatemaatika saysütleb.
Kuid seda ütleb matemaatika.
06:26
We're not going to be ablevõimeline to do that.
Me ei suuda seda teha.
06:28
We can get productivitytootlikkus up.
Me võime tõsta tootlikkust.
06:30
We can get efficiencytõhusus up.
Me võime tõsta kasutegurit.
06:32
But we'veme oleme alsoka got to get consumptiontarbimine down.
Kuid meil tuleb ka tarbimist vähendada.
06:34
We need to use lessvähem
Me peame kasutama vähem,
06:38
to make more.
et toota rohkem.
06:40
And then we need to use lessvähem again.
Ja siis tuleb meil veelgi vähem kasutada.
06:42
And then we need to consumetarbida lessvähem.
Ning meil tuleb vähem tarbida.
06:44
All of those things are partosaliselt of that equationvõrrand.
Kõik need asjad on selle valemi osad.
06:46
But it basicallypõhimõtteliselt raisestõstatab a fundamentalpõhiline questionküsimus:
Kuid lõpuks tekib siit fundamentaalne küsimus:
06:49
should consumerstarbijad have a choicevalik
ka tarbijatel peaks olema võimalus
06:52
about sustainabilityjätkusuutlikkus, about sustainablejätkusuutlik productstooted?
teha valikuid seoses loodussäästlike toodetega?
06:54
Should you be ablevõimeline to buyosta a producttoode that's sustainablejätkusuutlik
Kas teil peaks olema valikuvõimalus osta loodussäästlik toode,
06:57
sittingistudes nextjärgmine to one that isn't,
mis on toote kõrval, mis pole loodussäästlik,
06:59
or should all the productstooted on the shelfriiul be sustainablejätkusuutlik?
või peaksid kõik tooted poeletil olema loodussäästlikud?
07:01
If they should all be sustainablejätkusuutlik on a finitepiiratud planetplaneet,
Kui siin piiridega planeedil peaksid kõik tooted olema loodussäästlikud,
07:06
how do you make that happenjuhtuda?
siis kuidas seda saavutada?
07:09
The averagekeskmine consumertarbija takes 1.8 secondssekundit in the U.S.
Keskmine USA tarbija valib toote 1,8 sekundiga.
07:12
Okay, so let's be generoushelde.
Okei, oleme suuremeelsemad.
07:14
Let's say it's 3.5 secondssekundit in EuropeEuroopa.
Ütleme, et Euroopas on see aeg 3,5 sekundit.
07:16
How do you evaluatehindama all the scientificteaduslik dataandmed
Kuidas te hindate tootega seonduvat
07:19
around a producttoode,
teaduslikku infot,
07:22
the dataandmed that's changingmuutumas on a weeklynädalas, if not a dailyiga päev, basisalus?
seda infot, mis iga nädala või päevaga järjest muutub?
07:24
How do you get informedinformeeritud?
Kuidas te asjaga kursis püsite?
07:27
You don't.
Te ei püsigi.
07:29
Here'sSiin on a little questionküsimus.
Siit väike küsimus.
07:33
From a greenhousekasvuhoone gasgaas perspectivevaatenurk,
Kasvuhoonegaaside seisukohast,
07:35
is lamblambaliha producedtoodetud in the U.K.
kas lambaliha, mida toodetakse Suurbritannias
07:37
better than lamblambaliha producedtoodetud in NewUus ZealandZealand,
on parem kui lambaliha, mida toodetakse Uus-Meremaal
07:40
frozenkülmutatud and shippedlähetatud to the U.K.?
ja saadetakse külmutatult Suurbritanniasse?
07:42
Is a badhalb feederfeeder lot operationoperatsioon for beefveiseliha
Kas veiste halb pidamine aedikutes
07:45
better or worsehalvem than
on parem või halvem
07:48
a badhalb grazingkarjatamine operationoperatsioon for beefveiseliha?
kui halb karjapidamine karjamaal?
07:51
Do organicorgaaniline potatoeskartul
Kas mahemeetodil kasvatatud
07:53
actuallytegelikult have fewervähem toxicmürgine chemicalskemikaalid
kartulid sisaldavad vähem
07:55
used to producetoota them
mürgiseid kemikaale
07:57
than conventionaltavaline potatoeskartul?
kui tavalised kartulid?
07:59
In everyigaüks singleüksi casejuhtum,
Igal üksikul juhul
08:01
the answervastus is "it dependssõltub."
on vastuseks: "sõltub olukorrast".
08:03
It dependssõltub on who producedtoodetud it and how,
Sõltub sellest, kes ja kuidas seda tootis,
08:05
in everyigaüks singleüksi instanceNäiteks.
ja nii igal üksikul juhul.
08:08
And there are manypalju othersteised.
Ja on palju teisi näiteid.
08:10
How is a consumertarbija going to walkjalutuskäik throughläbi this minefieldmiiniväli?
Kuidas tarbija sellest miiniväljast läbi pääseb?
08:12
They're not.
Ei pääsegi.
08:14
They mayvõib have a lot of opinionsarvamused about it,
Neil võib olla selle suhtes palju arvamusi,
08:16
but they're not going to be terriblykohutavalt informedinformeeritud.
kuid pole alust loota, et nad on hästi informeeritud.
08:18
SustainabilityJätkusuutlikkuse has got to be a pre-competitivekonkurentsieelne issueprobleem.
Jätkusuutlikkus peab olema asi, mis eelneb konkurentsile.
08:21
It's got to be something we all carehooli about.
See peab olema miski, millest me kõik hoolime.
08:24
And we need collusionkokkumängu.
Me vajame kokkumängu.
08:29
We need groupsrühmad to work togetherkoos that never have.
On vaja, et grupid, kes enne seda teinud pole, koos töötaksid.
08:31
We need CargillCargill to work with BungeBunge.
On vaja, et Cargill teeks koostööd Bunge'iga.
08:34
We need CokeKoks to work with PepsiPepsi.
On vaja, et Coca-Cola teeks koostööd Pepsiga.
08:37
We need OxfordOxford to work with CambridgeCambridge.
On vaja, et Oxford teeks koostööd Cambridge'iga.
08:40
We need GreenpeaceGreenpeace to work with WWFWWF.
On vaja, et Greenpeace teeks koostööd Maailma Loodusfondiga.
08:42
Everybody'sIgaühe got to work togetherkoos --
Kõik peavad koos töötama -
08:44
ChinaHiina and the U.S.
Hiina ja Ühendriigid.
08:46
We need to beginalustada to managehallata this planetplaneet
Me peame seda planeeti juhtima nii,
08:48
as if our life dependedsõltub sellest on it,
otsekui meie elu sõltuks sellest,
08:50
because it does,
sest see sõltubki,
08:52
it fundamentallypõhimõtteliselt does.
sõltub kõige otsesemas mõttes.
08:54
But we can't do everything.
Kuid me ei saa kõike ära teha.
08:56
Even if we get everybodykõik workingtöötav on it,
Isegi kui me saaksime panna kõik koostööd tegema,
08:58
we'veme oleme got to be strategicstrateegiline.
tuleb meil keskenduda strateegiale.
09:00
We need to focuskeskenduma on the where,
Tuleb mõelda, et kus
09:02
the what and the who.
ja mida ja kes.
09:04
So, the where:
Niisiis, kus:
09:06
We'veMe oleme identifiedtuvastatud 35 placeskohti globallyglobaalselt that we need to work.
Oleme märkinud ära 35 asukohta kogu maailmas, kus meil tuleb tööd teha.
09:08
These are the placeskohti that are the richestrikkaim in biodiversitybioloogilise mitmekesisuse
Need on paigad, kus on kõige rikkalikum bioloogiline mitmekesisus
09:10
and the mostkõige rohkem importantoluline from an ecosystemökosüsteem functionfunktsioon point-of-viewvaatepunkt.
ja mis on ökosüsteemi seisukohalt kõige olulisemad.
09:13
We have to work in these placeskohti.
Meil on vaja neis paigus tööd teha.
09:16
We have to savesalvestage these placeskohti if we want a chancevõimalus in hellpõrgu
Meil on vaja päästa need paigad, kui tahame mingitki võimalust
09:18
of preservingsäilitamine biodiversitybioloogilise mitmekesisuse as we know it.
säilitada bioloogiline mitmekesisus, nagu me seda praegu tunneme.
09:21
We lookedvaatasin at the threatsohud to these placeskohti.
Vaatasime, mis neid paiku ohustab.
09:26
These are the 15 commoditieskaupade
Need viisteist kaubaliiki on need,
09:28
that fundamentallypõhimõtteliselt posepanna the biggestsuurim threatsohud
mis kõige otsesemalt on kõige suuremaks ohuks
09:30
to these placeskohti
neile paikadele,
09:32
because of deforestationraadamine,
metsaraie tõttu,
09:34
soilpinnas losskaotus, watervesi use, pesticidepestitsiidide use,
pinnasekao, veekasutuse, putukamürkide,
09:36
over-fishingülepüüki, etcjne.
ülekalastuse jne. tõttu.
09:39
So we'veme oleme got 35 placeskohti,
Niisiis on meil 35 asukohta,
09:44
we'veme oleme got 15 priorityprioriteet commoditieskaupade,
meil on 15 prioriteetset kaubaliiki,
09:47
who do we work with
millega me tööd teeme,
09:49
to changemuutus the way those commoditieskaupade are producedtoodetud?
et muuta seda, kuidas neid kaupu toodetakse?
09:51
Are we going to work with 6.9 billionmiljardit eurot consumerstarbijad?
Kas me tahame töötada 6,9 miljardi tarbijaga?
09:54
Let's see, that's about 7,000 languageskeeled,
Vaatame, see teeb umbes 7000 keelt,
09:58
350 majorsuur languageskeeled --
350 suuremat keelt -
10:01
a lot of work there.
päris palju tööd.
10:03
I don't see anybodykeegi actuallytegelikult beingolemine ablevõimeline
Ma ei näe, et keegi suudaks seda
10:05
to do that very effectivelytõhusalt.
kuigi efektiivselt teha.
10:07
Are we going to work with 1.5 billionmiljardit eurot producerstootjad?
Kas me tahame töötada 1,5 miljardi tootjaga?
10:09
Again, a dauntinghirmutav taskülesanne.
Jällegi, hirmuäratav ettevõtmine.
10:13
There mustpeab be a better way.
Peab olema mingi parem viis.
10:16
300 to 500 companiesettevõtted
300 kuni 500 ettevõtet
10:19
controlkontroll 70 percentprotsenti or more
kontrollivad 70 või enam protsenti ärist
10:21
of the tradekaubandus of eachiga of the 15 commoditieskaupade
seoses kõigi nende 15 kaubaliigiga,
10:23
that we'veme oleme identifiedtuvastatud as the mostkõige rohkem significantmärkimisväärne.
mille me oleme kõige olulisemana ära märkinud.
10:26
If we work with those, if we changemuutus those companiesettevõtted
Kui me töötame nendega, kui me muudame neid ettevõtteid
10:29
and the way they do businessäri,
ja muudame seda, kuidas nad äri ajavad,
10:32
then the restpuhata will happenjuhtuda automaticallyautomaatselt.
siis ülejäänu juhtub automaatselt.
10:34
So, we wentläksin throughläbi our 15 commoditieskaupade.
Niisiis, valisime välja 15 kaubaliiki.
10:38
This is nineüheksa of them.
Siin on neist üheksa.
10:40
We linedvooderdatud them up side-by-sidekõrvuti,
Panime nad üksteise kõrvale ritta
10:42
and we put the namesnimed of the companiesettevõtted that work
ja lisasime firmade nimed, mis seda ala esindavad,
10:44
on eachiga of those.
nende alla.
10:46
And if you go throughläbi the first 25 or 30 namesnimed
Ja kui hakata läbi vaatama esimest 25 või 30 nime
10:49
of eachiga of the commoditieskaupade,
iga kaubaliigi juures,
10:51
what you beginalustada to see is,
siis hakkate märkama,
10:53
goshgosh, there's CargillCargill here, there's CargillCargill there,
et ohoo - siin on Cargill, seal Cargill,
10:55
there's CargillCargill everywherekõikjal.
igal pool on Cargill.
10:58
In factfakt, these namesnimed startalusta comingtulemas up over and over again.
Tegelikult kerkivad esile samad nimed uuesti ja uuesti.
11:00
So we did the analysisanalüüsimine again a slightlyveidi differenterinevad way.
Niisiis tegime oma analüüsi veidi teistmoodi.
11:03
We said: if we take the topüleval hundredsada companiesettevõtted,
Ütlesime: kui võtame sada suuremat ettevõtet,
11:07
what percentageprotsent
siis millist osa
11:10
of all 15 commoditieskaupade
kõigist neist 15 kaubaliigist
11:12
do they touchpuudutage, buyosta or sellmüüa?
nad puudutavad, ostavad või müüvad?
11:15
And what we foundleitud is it's 25 percentprotsenti.
Ja saime tulemuseks 25 protsenti.
11:18
So 100 companiesettevõtted
Seega 100 firmat
11:22
controlkontroll 25 percentprotsenti of the tradekaubandus
kontrollivad 25 protsenti ärist
11:24
of all 15 of the mostkõige rohkem significantmärkimisväärne
seoses 15 kõige olulisema
11:27
commoditieskaupade on the planetplaneet.
kaubaliigiga kogu planeedil.
11:29
We can get our armsrelvad around a hundredsada companiesettevõtted.
Sajale firmale õnnestub meil ometi käed külge saada.
11:32
A hundredsada companiesettevõtted, we can work with.
Saja firmaga saame tööd teha küll.
11:35
Why is 25 percentprotsenti importantoluline?
Miks on 25 protsenti nii oluline?
11:38
Because if these companiesettevõtted demandnõudlus sustainablejätkusuutlik productstooted,
Sest kui need ettevõtted nõuavad loodussäästlikke tooteid,
11:41
they'llnad saavad pulltõmmake 40 to 50 percentprotsenti of productiontootmine.
mõjutavad nad 40 kuni 50 protsenti toodangust.
11:44
CompaniesEttevõtted can pushsuruge producerstootjad
Firmadel õnnestub sundida tootjaid
11:48
fasterkiiremini than consumerstarbijad can.
tõhusamini kui tarbijatel.
11:51
By companiesettevõtted askingpaludes for this,
Kui firmad seda nõuavad,
11:54
we can leveragefinantsvõimendus productiontootmine so much fasterkiiremini
saame tootmist palju kiiremini mõjutada,
11:56
than by waitingootab for consumerstarbijad to do it.
kui oodates, et tarbijad seda teeksid.
11:59
After 40 yearsaastaid, the globalglobaalne organicorgaaniline movementliikumine
40 aastaga on globaalne maheliikumine
12:01
has achievedsaavutatud 0.7 of one percentprotsenti
saavutanud 0,7 ühest protsendist
12:04
of globalglobaalne foodtoit.
maailma toidutoodangus.
12:06
We can't wait that long.
Me ei saa nii kaua oodata.
12:08
We don't have that kindlaadi of time.
Meil pole nii palju aega.
12:10
We need changemuutus
Vajame muutusi,
12:12
that's going to acceleratekiirendama.
mis aina kiirenevad.
12:14
Even workingtöötav with individualindividuaalne companiesettevõtted
Isegi koostöö üksikute firmadega
12:17
is not probablytõenäoliselt going to get us there.
ei vii meid ilmselt eesmärgile.
12:19
We need to beginalustada to work with industriestööstusharudes.
Peame hakkama tööstustega koostööd tegema.
12:21
So we'veme oleme startedalgas roundtablesümarlauaarutelud
Oleme pannud aluse ümarlaudadele,
12:24
where we bringtuua togetherkoos the entireterve valueväärtus chainkett,
milles me toome kokku kogu väärtusteahela,
12:26
from producerstootjad
alates tootjast
12:28
all the way to the retailersjaemüüjad and brandsbrändid.
kuni jaemüüja ja kaubamärgini välja.
12:30
We bringtuua in civiltsiviilõigus societyühiskond, we bringtuua in NGOsValitsusvälised organisatsioonid,
Toome kokku tsiviilühiskonna, mittetulundusühingud,
12:32
we bringtuua in researchersteadlased and scientiststeadlased
toome kokku uurijad ja teadlased,
12:34
to have an informedinformeeritud discussionarutelu --
et pidada maha informeeritud vestlus -
12:36
sometimesmõnikord a battlelahing royaleRoyale --
vahel ka kuninglik lahing -
12:38
to figurejoonis out what are the keyvõti impactsmõju
et selgitada välja, mis on nende toodete
12:40
of these productstooted,
olulisim tagajärg,
12:43
what is a globalglobaalne benchmarkvõrdlustesti,
milline on globaalne lähtekoht,
12:45
what's an acceptablevastuvõetav impactmõju,
milline on soovitav tagajärg
12:46
and designdisain standardsstandardid around that.
ja kujundada normid vastavalt sellele.
12:48
It's not all funlõbus and gamesmängud.
See pole ainult lõbu ja mäng.
12:52
In salmonlõhe aquacultureakvakultuuri,
Lõhetootmise valdkonnas
12:56
we kickedviskas off a roundtableÜmarlaud
panime aluse ümarlauale
12:58
almostpeaaegu sixkuus yearsaastaid agotagasi.
peaaegu kuus aastat tagasi.
13:00
EightKaheksa entitiesüksused cametuli to the tablelaud.
Laua ümber kogunes kaheksa organisatsiooni.
13:02
We eventuallylõpuks got, I think, 60 percentprotsenti
Viimaks saime, kui ma ei eksi, 60 protsenti
13:05
of globalglobaalne productiontootmine at the tablelaud
kogu maailma tootjatest ühe laua ümber
13:07
and 25 percentprotsenti of demandnõudlus at the tablelaud.
ja 25 protsenti ostjatest.
13:09
ThreeKolm of the originaloriginaal eightkaheksa entitiesüksused were suingkaebamise eachiga other.
Algsest kaheksast organisatsioonist kolmel oli käimas omavaheline kohtuvaidlus.
13:12
And yetveel, nextjärgmine weeknädal, we launchkäivitada
Ja ometi kuulutame me järgmise nädalal välja
13:15
globallyglobaalselt verifiedkontrollitud, vettedkontrollis and certifiedsertifitseeritud
globaalselt kinnitatud, kontrollitud ja sertifitseeritud
13:18
standardsstandardid for salmonlõhe aquacultureakvakultuuri.
normid lõhe tootmiseks.
13:21
It can happenjuhtuda.
See on võimalik.
13:24
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
13:26
So what bringstoob
Aga mis siis toob
13:33
the differenterinevad entitiesüksused to the tablelaud?
erinevad organisatsioonid laua taha kokku?
13:36
It's riskrisk and demandnõudlus.
See on risk ja nõudlus.
13:40
For the bigsuur companiesettevõtted, it's reputationalmaine riskrisk,
Suurte firmade jaoks on see maine risk,
13:42
but more importantlytähtsam,
kuid mis veelgi tähtsam,
13:44
they don't carehooli what the pricehind of commoditieskaupade is.
neid ei huvita, mis on kaupade hind.
13:46
If they don't have commoditieskaupade, they don't have a businessäri.
Kui neil pole kaupu, pole neil äri.
13:48
They carehooli about availabilitykättesaadavus,
Neid huvitab kättesaadavus,
13:51
so the bigsuur riskrisk for them is not havingvõttes producttoode at all.
nii et suurim risk on nende jaoks see, kui toodet polegi.
13:53
For the producerstootjad,
Mis puutub tootjatesse -
13:56
if a buyerostja wants to buyosta something producedtoodetud a certainteatud way,
kui ostja tahab osta midagi, mis on toodetud kindlal viisil,
13:58
that's what bringstoob them to the tablelaud.
siis see toob nemad laua taha kokku.
14:01
So it's the demandnõudlus that bringstoob them to the tablelaud.
See on nõudlus, mis nad laua ümber kokku toob.
14:03
The good newsuudised is
Hea uudis on see,
14:06
we identifiedtuvastatud a hundredsada companiesettevõtted two yearsaastaid agotagasi.
et kahe aasta eest märkisime ära sada ettevõtet.
14:08
In the last 18 monthskuud, we'veme oleme signedallkirjastatud agreementskokkulepped
Viimase 18 kuuga oleme allkirjastanud lepingud
14:10
with 40 of those hundredsada companiesettevõtted
neljakümnega neist sajast firmast,
14:12
to beginalustada to work with them on theiroma supplypakkumine chainkett.
et alustada tööd nende varustamisahelaga.
14:14
And in the nextjärgmine 18 monthskuud,
Järgmise 18 kuu jooksul
14:16
we will have signedallkirjastatud up to work with anotherteine 40,
oleme lubanud teha koostööd järgmise neljakümnega
14:19
and we think we'llme teeme get those signedallkirjastatud as well.
ja me usume, et ka nemad kirjutavad kokkuleppele alla.
14:22
Now what we're doing is bringingtoomine the CEOsPeadirektoriga
Edasi teeme nii, et kutsume kokku
14:24
of these 80 companiesettevõtted togetherkoos
nende 80 ettevõtte tegevjuhid,
14:26
to help twisttwist the armsrelvad of the finallõplik 20,
et nad aitaksid veenda ülejäänud kahtkümmet
14:28
to bringtuua them to the tablelaud,
ümarlauaga liituma,
14:31
because they don't like NGOsValitsusvälised organisatsioonid, they'venad on never workedtöötanud with NGOsValitsusvälised organisatsioonid,
sest neile ei meeldi mittetulundusühingud, nad pole nendega
14:33
they're concernedasjaomane about this, they're concernedasjaomane about that,
kunagi koos töötanud ja neile teevad mitmed asjad muret,
14:36
but we all need to be in this togetherkoos.
kuid siin tuleb meil kõigil koostööd teha.
14:38
So we're pullingtõmmates out all the stopspeatub.
Nii et me kasutame iga võimalust.
14:40
We're usingkasutades whatevermida iganes leveragefinantsvõimendus we have to bringtuua them to the tablelaud.
Kasutame mis iganes vahendeid, et veenda neid ümarlauda tulema.
14:42
One companyettevõte we're workingtöötav with that's begunalanud --
Üks firma, millega me koostööd teeme, ja mis on hakanud -
14:46
in babybeebi stepssammud, perhapsehk --
küll võib-olla sammhaaval -
14:48
but has begunalanud this journeyteekond on sustainabilityjätkusuutlikkus is CargillCargill.
kuid on hakanud jätkusuutlikkuse teed käima, on Cargill.
14:50
They'veNad on fundedrahastatud researchuuringud that showsnäitab
Nad on rahaliselt toetanud teadustööd, mis näitab,
14:53
that we can doublekahekordne globalglobaalne palmpalm oilõli productiontootmine
et maailma mastaabis saab toota kaks korda rohkem palmiõli,
14:56
withoutilma cuttinglõikamine a singleüksi treepuu in the nextjärgmine 20 yearsaastaid,
raiumata maha ainsatki puud järgmise 20 aasta jooksul,
14:58
and do it all in BorneoBorneo aloneüksi
ning teha seda kõike vaid Borneos,
15:01
by plantingistutamine on landmaa that's alreadyjuba degradedhalvenenud.
luues istandusi sinna, kus maa on juba niigi rikutud.
15:03
The studyUuring showsnäitab that the highestkõrgeim netnet presentpresent valueväärtus
Uuring näitab, et palmiõli suurim tootlikkus
15:05
for palmpalm oilõli
esineb seal,
15:08
is on landmaa that's been degradedhalvenenud.
kus maa on eelnevalt rikutud.
15:10
They're alsoka undertakingettevõtja a studyUuring to look at
Samuti on nad hakanud uurima
15:13
all of theiroma suppliestarvikud of palmpalm oilõli
ettevõtteid, kellelt nad palmiõli ostavad, et teada saada,
15:15
to see if they could be certifiedsertifitseeritud
kas neile saaks anda sertifikaadi
15:18
and what they would need to changemuutus in ordertellida to becomesaada third-partymuu certifiedsertifitseeritud
ja mida selleks muuta tuleb, et kolmas osapool neile
15:20
underalla a credibleusutav certificationsertifitseerimine programprogramm.
akrediteeritud programmi alusel sertifikaadi saaks anda.
15:23
Why is CargillCargill importantoluline?
Miks on Cargill oluline?
15:27
Because CargillCargill has 20 to 25 percentprotsenti
Sest Cargill kontrollib 20 kuni 25 protsenti
15:29
of globalglobaalne palmpalm oilõli.
kogu maailma palmiõlitoodangust.
15:31
If CargillCargill makesteeb a decisionotsus,
Kui Cargill langetab otsuse,
15:33
the entireterve palmpalm oilõli industrytööstus movesliigub,
mõjutab see kogu palmiõlitööstust,
15:35
or at leastvähemalt 40 or 50 percentprotsenti of it.
või vähemalt 40 kuni 50 protsenti sellest.
15:38
That's not insignificantebaoluline.
See pole sugugi tähtsusetu.
15:40
More importantlytähtsam, CargillCargill and one other companyettevõte
Mis veelgi olulisem, Cargill ja üks teine firma kokku
15:42
shiplaeva 50 percentprotsenti of the palmpalm oilõli
saadavad välja 50 protsenti kogu palmiõlist,
15:44
that goesläheb to ChinaHiina.
mis läheb Hiinasse.
15:47
We don't have to changemuutus the way
Meil pole vaja muuta seda,
15:49
a singleüksi ChineseHiina companyettevõte workstöötab
kuidas töötab üksainus Hiina firma,
15:51
if we get CargillCargill to only sendsaada
kui meil õnnestub saavutada see, et Cargill
15:53
sustainablejätkusuutlik palmpalm oilõli to ChinaHiina.
saadab Hiinasse vaid loodussäästlikult toodetud palmiõli.
15:55
It's a pre-competitivekonkurentsieelne issueprobleem.
See peab toimuma enne konkurentsi.
15:58
All the palmpalm oilõli going there is good.
Kogu palmiõli, mis sinna läheb, on hea.
16:00
BuyOsta it.
Ostke seda.
16:02
MarsMars is alsoka on a similarsarnane journeyteekond.
Mars on samuti sarnasel teel.
16:04
Now mostkõige rohkem people understandmõista that MarsMars is a chocolatešokolaad companyettevõte,
Enamik inimestest peavad Marsi šokolaadifirmaks,
16:07
but MarsMars has madetehtud sustainabilityjätkusuutlikkus pledgeslubadused
kuid Mars on andnud jätkusuutliku lubaduse
16:10
to buyosta only certifiedsertifitseeritud producttoode for all of its seafoodmereannid.
osta vaid sertifitseeritud kalatooteid.
16:12
It turnspöördub out MarsMars buysostab more seafoodmereannid than WalmartWalmart
Selgub, et Mars ostab rohkem kalatooteid kui Walmart,
16:15
because of petlemmikloom foodtoit.
sest nad valmistavad loomatoitu.
16:17
But they're doing some really interestinghuvitav things around chocolatešokolaad,
Kuid nad teevad ka šokolaadiga päris huvitavaid asju
16:19
and it all comestuleb from the factfakt
ning see kõik tuleneb faktist,
16:22
that MarsMars wants to be in businessäri in the futuretulevik.
et Mars tahab ka tulevikus äri teha.
16:24
And what they see is that they need to
Nemad näevad olukorda nii, et nad peavad
16:27
improveparanema chocolatešokolaad productiontootmine.
täiustama šokolaadi tootmist.
16:29
On any givenantakse plantationistandus,
Mistahes istanduses
16:32
20 percentprotsenti of the treespuud producetoota 80 percentprotsenti of the croppõllukultuur,
annavad 20 protsenti puudest 80 protsenti saagist,
16:34
so MarsMars is looking at the genomegenoom,
seega Mars on hakanud uurima genoomi,
16:37
they're sequencingjärjestus the genomegenoom of the cocoakakao planttaim.
nad sekveneerivad kakaopuu genoomi.
16:39
They're doing it with IBMIBM and the USDAUSDA,
Nad teevad seda IBMi ja USDA abiga
16:41
and they're puttinglaskmine it in the publicavalik domaindomeen
ning teevad tulemused avalikuks,
16:43
because they want everybodykõik to have accessjuurdepääs to this dataandmed,
sest nad tahavad, et kõik saaksid sellele infole ligi,
16:45
because they want everybodykõik to help them
kuna nad tahavad, et kõik aitaksid neil
16:48
make cocoakakao more productiveproduktiivne and more sustainablejätkusuutlik.
muuta kakao tootlikumaks ja jätkusuutlikumaks.
16:50
What they'venad on realizedrealiseeritud
Nad on jõudnud arusaamisele,
16:53
is that if they can identifytuvastada the traitsomadused
et kui neil õnnestub teha kindlaks omadused,
16:55
on productivitytootlikkus and droughtpõud tolerancesallivus,
mis puutudavad saagirikkust ja põuataluvust,
16:57
they can producetoota 320 percentprotsenti as much cocoakakao
saavad nad toota 320 protsenti rohkem kakaod
17:00
on 40 percentprotsenti of the landmaa.
40 protsendil senisest maa-alast.
17:03
The restpuhata of the landmaa can be used for something elsemuidu.
Ülejäänud maad võib kasutada millekski muuks.
17:06
It's more with lessvähem and lessvähem again.
Kasutame vähem ja veel vähem, et toota rohkem.
17:09
That's what the futuretulevik has got to be,
Selline peab olema tulevik
17:12
and puttinglaskmine it in the publicavalik domaindomeen is smarttark.
ja selle avalikuks tegemine on tark tegu.
17:14
They don't want to be an I.P. companyettevõte; they want to be a chocolatešokolaad companyettevõte,
Nad ei taha olla autorikaitsefirma, nad tahavad olla šokolaadifirma,
17:17
but they want to be a chocolatešokolaad companyettevõte foreverigavesti.
kuid nad tahavad olla šokolaadifirma igavesti.
17:20
Now, the pricehind of foodtoit, manypalju people complainkaebama, kurtma about,
Paljud inimesed virisevad toidu hinna üle,
17:23
but in factfakt, the pricehind of foodtoit is going down,
kuid tegelikult toidu hind langeb
17:26
and that's oddkummaline because in factfakt,
ja see on imelik, sest tegelikult
17:29
consumerstarbijad are not payingmaksavad for the truetõsi costmaksumus of foodtoit.
ei maksa tarbijad toidu eest õiget hinda.
17:31
If you take a look just at watervesi,
Kui vaadata näiteks vee kasutamist,
17:34
what we see is that,
siis me näeme järgmist.
17:36
with fourneli very commontavaline productstooted,
Nelja väga levinud toote puhul
17:38
you look at how much a farmertalupidaja producedtoodetud to make those productstooted,
vaatame, mida talunik tegi, et neid toiduaineid toota,
17:41
and then you look at how much watervesi inputsisend was put into them,
seejärel vaatame, kui palju nende peale vett kulus,
17:44
and then you look at what the farmertalupidaja was paidmakstud.
ja siis, kui palju talunik selle eest raha sai.
17:47
If you dividejagage the amountsumma of watervesi
Kui jagada vee hulk sellega,
17:50
into what the farmertalupidaja was paidmakstud,
kui palju talunikule maksti,
17:52
the farmertalupidaja didn't receivesaada enoughpiisav moneyraha
selgub, et talunik ei saanud piisavalt raha,
17:54
to paymaksma a decentkorralik pricehind for watervesi in any of those commoditieskaupade.
et nende toodete peale kulunud vee eest korralikku hinda maksta.
17:56
That is an externalityvälismõju by definitionmääratlus.
See on välismõju ehedaim näide.
17:59
This is the subsidytoetus from natureloodus.
See on looduse subsiidium.
18:01
Coca-ColaCoca-Cola, they'venad on workedtöötanud a lot on watervesi,
Coca-Cola on vee alal palju tööd teinud,
18:03
but right now, they're enteringsisenemine into 17-year-aasta contractslepingud
kuid praegu on nad sõlmimas 17-aastaseid lepinguid
18:06
with growerskasvatajad in TurkeyTürgi
puuviljakasvatajatega Türgis,
18:09
to sellmüüa juicemahl into EuropeEuroopa,
et müüa mahla Euroopasse,
18:11
and they're doing that because they want to have a producttoode
ning nad teevad seda selleks, et neil oleks toode,
18:13
that's closerlähemale to the EuropeanEuroopa marketturg.
mis on Euroopa turule lähemal.
18:16
But they're not just buyingostmine the juicemahl;
Kuid nad mitte lihtsalt ei osta mahla,
18:18
they're alsoka buyingostmine the carbonsüsinik in the treespuud
nad ostavad ka puudes leiduvat süsinikku,
18:20
to offsetnihe the shipmentsaadetise costskulud associatedseotud with carbonsüsinik
et vähendada süsinikuga seotud veokulusid,
18:23
to get the producttoode into EuropeEuroopa.
mis tekivad toote Euroopasse tarnimisel.
18:25
There's carbonsüsinik that's beingolemine boughtostetud with sugarsuhkur,
Süsinikku ostetakse suhkruga,
18:28
with coffeekohvi, with beefveiseliha.
kohviga, loomalihaga.
18:31
This is calledkutsutud bundlingseotud müük. It's bringingtoomine those externalitiesvälismõjud
Seda nimetatakse toodete sidumiseks.
18:33
back into the pricehind of the commoditykaup.
Nii tuuakse välismõju kauba hinna sisse tagasi.
18:35
We need to take what we'veme oleme learnedõppinud in privateprivaatne, voluntaryvabatahtlik standardsstandardid
Peame võtma selle, mida oleme õppinud erasektori vabatahtlikest normidest,
18:39
of what the bestparim producerstootjad in the worldmaailm are doing
mida maailma parimad tootjad ise järgivad,
18:42
and use that to informinformeerima governmentvalitsus regulationmäärus,
ning kasutama seda valitsuse määruste parandamiseks,
18:45
so we can shiftnihe the entireterve performancejõudlus curvekõver.
et saaksime kogu tegevuskaart muuta.
18:48
We can't just focuskeskenduma on identifyingteha kindlaks the bestparim;
Me ei saa keskenduda vaid parimate äramärkimisele,
18:51
we'veme oleme got to moveliikuma the restpuhata.
meil tuleb ka kõiki teisi mõjutada.
18:53
The issueprobleem isn't what to think, it's how to think.
Asi pole selles, mida mõelda, vaid kuidas mõelda.
18:56
These companiesettevõtted have begunalanud to think differentlyerinevalt.
Need firmad on hakanud teisiti mõtlema.
18:59
They're on a journeyteekond; there's no turningkeerates back.
Nad on arenguteel, tagasiteed ei ole.
19:01
We're all on that samesama journeyteekond with them.
Me kõik oleme nendega samal teel.
19:04
We have to really beginalustada to changemuutus
Peame tõesti hakkama muutma seda,
19:07
the way we think about everything.
kuidas me kõigest mõtleme.
19:10
WhateverMis iganes was sustainablejätkusuutlik on a planetplaneet of sixkuus billionmiljardit eurot
See, mis oli jätkusuutlik kuue miljardi inimesega planeedil,
19:12
is not going to be sustainablejätkusuutlik on a planetplaneet with nineüheksa.
ei ole seda enam üheksa miljardiga planeedil.
19:15
Thank you.
Tänan teid.
19:18
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
19:20
Translated by Kaur Sinissaar
Reviewed by Triin Sinissaar

▲Back to top

About the speaker:

Jason Clay - Market transformer
Jason Clay’s ideas are changing the way governments, foundations, researchers and NGOs identify and address risks and opportunities for their work.

Why you should listen

A senior vice president in charge of markets at the World Wildlife Fund (WWF-US), Clay's goal is to create global standards for producing and using raw materials, particularly in terms of carbon and water. He has convened roundtables of retailers, buyers, producers and environmentalists to reduce the impacts of producing a range of goods and to encourage environmentally sensitive practices in agriculture, aquaculture and industry. He thinks deeply about the evolving role of the NGOs in the 21st century, using venture philanthropy to make them more nimble and operating at the speed and scale of life on the planet today. Before joining WWF in 1999, Clay ran a family farm, taught at Harvard and Yale, worked at the US Department of Agriculture and spent more than 25 years working with NGOs.

More profile about the speaker
Jason Clay | Speaker | TED.com