ABOUT THE SPEAKER
Mandy Len Catron - Writer
Mandy Len Catron explores love stories.

Why you should listen

Originally from Appalachian Virginia, Mandy Len Catron is a writer living and working in Vancouver, British Columbia. Her book How to Fall in Love with Anyone, is available for preorder on Amazon. Catron's writing has appeared in the New York Times, The Washington Post, and The Walrus, as well as literary journals and anthologies. She writes about love and love stories at The Love Story Project and teaches English and creative writing at the University of British Columbia. Her article "To Fall in Love with Anyone, Do This" was one of the most popular articles published by the New York Times in 2015.

More profile about the speaker
Mandy Len Catron | Speaker | TED.com
TEDxSFU

Mandy Len Catron: A better way to talk about love

Mandy Len Catron: Kako bolje pričati o ljubavi

Filmed:
2,605,858 views

U ljubav padamo. Zaglavljeni smo, zgnječeni, oboreni s nogu. Gorimo od strasti. Zbog ljubavi smo ludi i bolesni. Bole nas srca koja se potom i slamaju. To što o ljubavi govorimo na ovaj način u osnovi oblikuje način na koji ljubav i doživljavamo, tvrdi spisateljica Many Len Catron. U ovom govoru, koji je za svakoga tko je ikad bio lud od ljubavi, Catron ističe različite metafore za ljubav koje nam u njoj pomažu pronaći više sreće -- a manje patnje.
- Writer
Mandy Len Catron explores love stories. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
OK, so todaydanas I want to talk
about how we talk about love.
0
553
4300
Dobro, danas želim pričati o tome
kako pričamo o ljubavi.
00:17
And specificallyposebno,
1
5237
1150
Točnije,
00:18
I want to talk about what's wrongpogrešno
with how we talk about love.
2
6411
3435
želim pričati o tome što je pogrešno
u načinu na koji o njoj pričamo.
00:22
MostVećina of us will probablyvjerojatno
fallpad in love a fewnekoliko timesputa
3
10673
3407
Većina će se vjerojatno
nekoliko puta zaljubiti
00:26
over the coursenaravno of our livesživot,
4
14104
1465
tijekom života,
00:27
and in the Englishengleski languagejezik,
this metaphormetafora, fallingkoji pada,
5
15593
4210
a u engleskom jeziku
ta metafora "pasti u ljubav"
00:31
is really the mainglavni way that we
talk about that experienceiskustvo.
6
19827
3014
osnovni je način na koji
pričamo o ljubavi.
00:35
I don't know about you,
7
23592
1151
Ne znam za vas,
00:36
but when I conceptualizekonceptualiziraju this metaphormetafora,
8
24767
1927
ali kad ja zamišljam tu metaforu,
00:38
what I pictureslika is straightravno
out of a cartooncrtani film --
9
26718
2878
vidim prizor kao iz crtića -
00:42
like there's a man,
10
30076
1296
čovjek
00:43
he's walkinghodanje down the sidewalktrotoar,
11
31396
1717
šeta pločnikom
00:45
withoutbez realizingrealizirati it, he crossespresjek
over an openotvoren manholešahta,
12
33137
3112
i ni ne shvaćajući upada u šaht,
00:48
and he just plummetsolova into the sewerodvodni kanal belowispod.
13
36273
3661
stropošta se u kanalizaciju.
00:51
And I pictureslika it this way
because fallingkoji pada is not jumpingskakanje.
14
39958
4080
Zamišljam to tako
jer "pasti" nije isto što i "uskočiti".
00:56
FallingPada is accidentalslučajnog,
15
44769
2032
Padamo slučajno,
00:58
it's uncontrollablenekontrolirani.
16
46825
1902
bez svjesne kontrole,
01:00
It's something that happensdogađa se to us
withoutbez our consentpristanak.
17
48751
3525
to je nešto na što nismo pristali.
01:04
And this --
18
52300
1193
A to --
01:05
this is the mainglavni way we talk
about startingpolazeći a newnovi relationshipodnos.
19
53517
3567
to je osnovni način na koji pričamo
o započinjanju nove veze.
01:10
I am a writerpisac and I'm alsotakođer
an Englishengleski teacheručitelj, nastavnik, profesor,
20
58336
3767
Ja sam pisac
i učiteljica engleskog jezika,
01:14
whichkoji meanssredstva I think
about wordsriječi for a livingživot.
21
62127
2285
što znači da živim od
razmišljanja o riječima.
01:16
You could say that I get paidplaćen
to argueraspravljati that the languagejezik we use matterspitanja,
22
64436
4150
Moglo bi se reći da me se plaća da kažem
kako je jezik koji koristimo bitan
01:20
and I would like to argueraspravljati
that manymnogi of the metaphorsmetafore we use
23
68610
4200
i voljela bih reći da
mnoge metafore koje koristimo
01:24
to talk about love --
24
72834
1567
u razgovoru o ljubavi --
01:26
maybe even mostnajviše of them --
25
74425
1823
možda čak i većina --
01:28
are a problemproblem.
26
76272
1401
predstavljaju problem.
01:30
So, in love, we fallpad.
27
78700
1893
Dakle, u ljubav padamo.
01:33
We're struckpogođen.
28
81766
1465
Zaglavljeni smo.
01:35
We are crushedzgnječen.
29
83255
1396
Zarobljeni smo.
01:37
We swoonpasti u nesvijest.
30
85331
1370
Nesvjesni.
01:39
We burnspaliti with passionstrast.
31
87186
1797
Izgaramo od strasti.
01:41
Love makesmarke us crazylud,
32
89738
1977
Ljubav nas izluđuje
01:43
and it makesmarke us sickbolestan.
33
91739
1564
i bolesni smo od nje.
01:45
Our heartssrca achebol,
34
93796
1360
Srca nas bole,
01:47
and then they breakpauza.
35
95180
2006
a potom se slamaju.
01:50
So our metaphorsmetafore equateravnati
the experienceiskustvo of lovingkoji voli someonenetko
36
98226
3144
Naše metafore iskustvo voljenja
izjednačavaju
01:53
to extremekrajnost violencenasilje or illnessbolest.
37
101394
2653
s ekstremnim nasiljem ili bolešću.
01:56
(LaughterSmijeh)
38
104071
2085
(Smijeh)
01:59
They do.
39
107101
1151
Istina je.
02:00
And they positionpoložaj us as the victimsžrtve
40
108276
1983
U njima igramo ulogu žrtve,
02:02
of unforeseennepredviđenih and totallypotpuno
unavoidableneizbježni circumstancesokolnosti.
41
110283
3359
nepredviđenih i nepremostivih okolnosti.
02:06
My favoriteljubimac one of these is "smittenudario,"
42
114547
2723
Najdraži mi je izraz "pokošen",
02:09
whichkoji is the pastprošlost participleparticip
of the wordriječ "smiteubiti."
43
117294
2854
čiji korijen leži u riječi "pokositi".
02:12
And if you look this wordriječ up
in the dictionaryrječnik --
44
120172
3068
Potražite li ovu riječ u rječniku --
02:15
(LaughterSmijeh)
45
123264
1024
(Smijeh)
02:16
you will see that it can be defineddefiniran
as bothoba "grievousteške afflictionnevolje,"
46
124312
4518
vidjet ćete da je objašnjena
kao "mučna nesreća"
02:20
and, "to be very much in love."
47
128854
2851
i kao "teška zaljubljenost".
02:25
I tendskloni to associatesuradnik the wordriječ "smiteubiti"
with a very particularposebno contextkontekst,
48
133716
3344
Ja tu riječ povezujem
s točno određenim kontekstom,
02:29
whichkoji is the OldStari TestamentZavjet.
49
137084
1564
a to je Stari Zavjet.
02:31
In the BookKnjiga of ExodusKnjiga izlaska alonesam,
there are 16 referencesreference to smitingzadavati udarce,
50
139560
4748
U Knjizi Izlaska "pokošenost"
se spominje 16 puta,
02:36
whichkoji is the wordriječ that the BibleBiblija usesnamjene
for the vengeanceosveta of an angryljut God.
51
144332
3773
a to je riječ koju Biblija koristi
za osvetu ljutog Boga.
02:40
(LaughterSmijeh)
52
148129
1721
(Smijeh)
02:41
Here we are usingkoristeći the sameisti wordriječ
to talk about love
53
149874
2705
A mi koristimo istu riječ
da bismo pričali o ljubavi.
02:44
that we use to explainobjasniti
a plagueKuga of locustsskakavci.
54
152603
2426
i da bismo objasnili najezdu skakavaca.
02:47
(LaughterSmijeh)
55
155053
1028
(Smijeh)
02:48
Right?
56
156105
1256
Zar ne?
02:49
So, how did this happendogoditi se?
57
157385
2092
Kako se to dogodilo?
02:51
How have we come to associatesuradnik love
with great painbol and sufferingpati?
58
159501
3991
Kako smo počeli povezivati ljubav
s velikom boli i mukom?
02:55
And why do we talk about
this ostensiblyprividno good experienceiskustvo
59
163516
3989
I zašto o ovome navodno dobro iskustvu
02:59
as if we are victimsžrtve?
60
167529
2104
govorimo kao da smo u ulozi žrtve?
03:02
These are difficulttežak questionspitanja,
61
170556
1691
Teška su to pitanja,
03:04
but I have some theoriesteorije.
62
172271
1646
ali imam neke teorije.
03:05
And to think this throughkroz,
63
173941
1239
Da promislimo o tome,
03:07
I want to focusfokus on one
metaphormetafora in particularposebno,
64
175204
2628
želim da se posebno usredotočimo
na jednu metaforu,
03:09
whichkoji is the ideaideja of love as madnessludilo.
65
177856
2171
a to je ideja ljubavi kao ludosti.
03:13
When I first startedpočeo
researchingistraživanje romanticromantičan love,
66
181088
2707
Kad sam tek počela istraživati
o romantičnoj ljubavi,
03:15
I foundpronađeno these madnessludilo
metaphorsmetafore everywheresvugdje, posvuda.
67
183819
2761
posvuda sam nalazila
na te metafore ludosti.
03:18
The historypovijest of WesternZapadni cultureKultura
68
186604
2103
Povijest Zapadnjačke kulture
03:20
is fullpuni of languagejezik that equatesizjednačava
love to mentalmentalni illnessbolest.
69
188731
3937
puna je jezika koji ljubav izjednačava
sa psihičkom bolesti.
03:25
These are just a fewnekoliko examplesprimjeri.
70
193440
1927
To su samo neki od primjera.
03:27
WilliamWilliam ShakespeareShakespeare:
71
195391
1343
William Shakespeare:
03:28
"Love is merelysamo a madnessludilo,"
72
196758
1433
"Ljubav je samo ludilo"
03:30
from "As You Like It."
73
198215
1317
iz "Kako vam drago".
03:32
FriedrichFriedrich NietzscheNietzsche:
74
200092
1257
Friedrich Nietzsche:
03:33
"There is always some madnessludilo in love."
75
201373
2503
"Uvijek postoji djelić ludosti
u svakoj ljubavi."
03:36
"Got me looking, got me looking
so crazylud in love -- "
76
204559
2866
"Sad sam luda od ljubavi ---"
03:39
(LaughterSmijeh)
77
207449
2069
(Smijeh))
03:41
from the great philosopherfilozof,
BeyoncBeyonceé KnowlesKnowles.
78
209542
2598
velikog filozofa, Beyonce Knowles.
03:44
(LaughterSmijeh)
79
212164
1461
(Smijeh)
03:47
I fellpao in love for the first
time when I was 20,
80
215083
2834
Prvi sam se put zaljubila s 20 godina.
03:49
and it was a prettyprilično turbulentturbulentan
relationshipodnos right from the startpočetak.
81
217941
3179
Bila je to turbulentna veza
od samog početka.
03:53
And it was long distanceudaljenost
for the first couplepar of yearsgodina,
82
221459
3205
Prvih nekoliko godina
bila je to veza na daljinu,
03:56
so for me that meantznačilo very highvisok highsvisina
and very lownizak lowsna dno.
83
224688
4596
pa mi je u toj vezi bilo
ili najbolje ili najgore.
04:01
I can rememberzapamtiti one momenttrenutak in particularposebno.
84
229794
2204
Posebno se sjećam jednog trenutka.
04:04
I was sittingsjedenje on a bedkrevet
in a hostelHostel in SouthJug AmericaAmerika,
85
232580
3345
Sjedila sam na krevetu
u južnoameričkom hostelu
04:07
and I was watchinggledanje the personosoba
I love walkhodati out the doorvrata.
86
235949
3696
i ugledala svog voljenog kako ulazi.
04:12
And it was latekasno,
87
240151
1613
Bilo je kasno,
04:13
it was nearlyskoro midnightponoć,
88
241788
1260
skoro pa ponoć,
04:15
we'dmi bismo gottendobivši into an argumentargument over dinnervečera,
89
243072
1977
posvađali smo se za večerom
04:17
and when we got back to our roomsoba,
90
245073
1949
i kad smo se vratili u sobu,
04:19
he threwbacio his things in the bagtorba
and stormedUpali out.
91
247046
2725
pokupio je svoje stvari
u torbu i izletio iz sobe.
04:23
While I can no longerviše rememberzapamtiti
what that argumentargument was about,
92
251141
3259
Iako se više ne sjećam
oko čega smo se posvađali,
04:26
I very clearlyjasno rememberzapamtiti
how I feltosjećala watchinggledanje him leavenapustiti.
93
254424
4055
sjećam se vrlo jasno kako sam se osjećala
dok sam ga gledala kako odlazi.
04:31
I was 22, it was my first time
in the developingrazvoju worldsvijet,
94
259122
3545
Bilo mi je 22, prvi put sam se našla
u nekoj od zemalja u razvoju
04:35
and I was totallypotpuno alonesam.
95
263424
2255
i bila sam sasvim sama.
04:38
I had anotherjoš weektjedan untildo my flightlet home,
96
266412
3367
Do povratka kući dijelio me jedan tjedan,
04:41
and I knewznao the nameime
of the towngrad that I was in,
97
269803
2368
znala sam ime grada
u kojem sam se nalazila
04:44
and the nameime of the cityGrad
that I neededpotreban to get to to flyletjeti out,
98
272195
3583
i ime grada u koji idem,
04:47
but I had no ideaideja how to get around.
99
275802
3256
ali nisam se nikako mogla snaći.
04:51
I had no guidebookTuristički vodič and very little moneynovac,
100
279842
3177
Nisam imala vodič,
imala sam vrlo malo novca
04:55
and I spokegovorio no Spanishšpanjolski.
101
283043
1770
i nisam znala španjolski.
04:57
SomeoneNetko more adventurousavanturistički than me
102
285547
2097
Netko s izraženijim
pustolovnim duhom od mene
04:59
mightmoć have seenvidio this as
a momenttrenutak of opportunityprilika,
103
287668
2430
možda bi to vidio kao priliku,
05:02
but I just frozesmrznuti se.
104
290122
1830
ali ja sam se skamenila.
05:04
I just satsat there.
105
292406
1817
Samo sam sjedila.
05:06
And then I burstprasak into tearssuze.
106
294738
2043
I onda sam briznula u plač.
05:09
But despitebez obzira na my panicpanika,
107
297357
2371
Unatoč mojoj panici,
05:11
some smallmali voiceglas in my headglava thought,
108
299752
2570
neki glasić u mojoj glavi pomislio je:
05:14
"WowSjajna osoba. That was dramaticdramatičan.
109
302346
2337
"Opa. Čista drama.
05:16
I mustmora really be doing
this love thing right."
110
304707
2699
Mora da mi ide ova ljubav."
05:19
(LaughterSmijeh)
111
307430
1788
(Smijeh)
05:21
Because some partdio of me
wanted to feel miserablebijedan in love.
112
309242
4520
Zato što je neki dio mene
želio patiti zbog ljubavi.
05:26
And it soundszvukovi so strangečudan
to me now, but at 22,
113
314226
3440
Sada mi to zvuči baš čudno,
ali u 22. godini,
05:29
I longedgorljivo to have dramaticdramatičan experiencesiskustva,
114
317690
3145
čeznula sam za dramatičnim iskustvima,
05:32
and in that momenttrenutak, I was irrationaliracionalan
and furiousžestok and devastatedrazoren,
115
320859
5198
a u tom sam trenutku bila
iracionalna, bijesna i shrvana,
05:38
and weirdlykoban enoughdovoljno,
116
326081
1224
a začudo,
05:39
I thought that this somehownekako
legitimizedlegitimirani the feelingsosjećaji I had
117
327329
3376
pomislila sam kako to na neki način
opravdava osjećaje koje sam gajila
05:42
for the guy who had just left me.
118
330729
1839
prema dečku koji me upravo ostavio.
05:46
I think on some levelnivo I wanted
to feel a little bitbit crazylud,
119
334163
4363
Mislim da sam se htjela osjećati
pomalo ludo
05:50
because I thought that
that was how lovedvoljen workedradio.
120
338550
3532
jer sam mislila
da ljubav tako funkcionira.
05:55
This really should not be surprisingiznenađujuće,
121
343141
1807
To ne bi trebalo čuditi
05:56
considerings obzirom na that accordingpo to WikipediaWikipedia,
122
344972
2454
jer prema Wikipediji,
05:59
there are eightosam filmsfilmovi,
123
347450
2273
imamo osam filmova,
06:01
14 songsPjesme,
124
349747
1997
14 pjesama,
06:03
two albumsalbuma and one novelroman
with the titletitula "CrazyLuda Love."
125
351768
3197
dva albuma i jedan roman
pod nazivom "Lud od ljubavi".
06:07
About halfpola an hoursat laterkasnije,
he camedošao back to our roomsoba.
126
355837
3126
U sobu se vratio nakon pola sata.
06:10
We madenapravljen up.
127
358987
1151
Pomirili smo se.
06:12
We spentpotrošen anotherjoš mostlyuglavnom
happysretan weektjedan travelingputujući togetherzajedno.
128
360162
2817
Proveli smo zajedno još jedan
uglavnom sretan vikend.
06:15
And then, when I got home,
129
363003
1432
Tada, kad sam se vratila kući,
06:16
I thought, "That was so
terribleužasan and so great.
130
364459
4984
pomislila sam - "To je bilo
zastrašujuće, ali divno.
06:21
This mustmora be a realstvaran romanceromantika."
131
369989
1715
Ovo mora da je prava romansa."
06:25
I expectedočekuje se my first love
to feel like madnessludilo,
132
373006
2700
Očekivala sam da će moja
prva ljubav biti poput ludosti.
06:27
and of coursenaravno, it metsastali
that expectationočekivanja very well.
133
375730
3780
i ovo je bilo potpuno
u skladu s mojim očekivanjima.
06:31
But lovingkoji voli someonenetko like that --
134
379941
1691
Ali voljeti nekoga na taj način -
06:33
as if my entirečitav well-beingblagostanje dependedovisio je
on him lovingkoji voli me back --
135
381656
4095
kao da cijela moja dobrobit
ovisi o tome da me on voli --
06:37
was not very good for me
136
385775
2093
nije bilo baš dobro ni za mene
06:39
or for him.
137
387892
1150
ni za njega.
06:41
But I suspectsumnjiv this experienceiskustvo of love
is not that unusualneuobičajen.
138
389850
3701
No, pretpostavljam da osjećaj ljubavi
nije tako neuobičajen.
06:46
MostVećina of us do feel a bitbit madlud
in the earlyrano stagesfaze of romanticromantičan love.
139
394026
4211
Svi smo malo ludi
u početnim fazama romantične ljubavi.
06:50
In factčinjenica, there is researchistraživanje to confirmpotvrditi
that this is somewhatnešto normalnormalan,
140
398815
3816
Čak štoviše, jedno istraživanje potvrđuje
da je to donekle normalno
06:55
because, neurochemicallyneurochemically speakinggovor,
141
403280
1886
jer, neuro-kemijski gledano,
06:57
romanticromantičan love and mentalmentalni illnessbolest
are not that easilylako distinguishedrazlikuje.
142
405190
4562
romantična ljubav i psihička bolest
ne mogu se tako lako razlikovati.
07:03
This is truepravi.
143
411046
1151
To je istina.
07:04
This studystudija from 1999 used bloodkrv teststestovi
144
412221
4559
To istraživanje iz 1999.
koristilo je krvne nalaze
07:08
to confirmpotvrditi that the serotoninserotonin
levelsrazina of the newlynovo in love
145
416804
3094
kako bi potvrdilo da razine
serotonina friško zaljubljene osobe
07:11
very closelytijesno resembledsliči
the serotoninserotonin levelsrazina
146
419922
2797
nalikuju razinama serotonina
07:14
of people who had been diagnoseddijagnosticira
with obsessive-compulsiveopsesivno kompulzivno disorderporemećaj.
147
422743
3305
ljudi kojima je dijagnosticiran
opsesivno-kompulzivni poremećaj.
07:18
(LaughterSmijeh)
148
426072
1008
(Smijeh)
07:19
Yes, and lownizak levelsrazina of serotoninserotonin
149
427104
2697
Da, niske razine serotonina
07:21
are alsotakođer associatedpovezan
with seasonalsezonski affectiveemocionalan disorderporemećaj
150
429825
3602
također mogu imati veze
sa zimskom depresijom
07:25
and depressiondepresija.
151
433451
1280
i depresijom općenito.
07:27
So there is some evidencedokaz
152
435687
2260
Postoje dokazi
07:29
that love is associatedpovezan with changespromjene
to our moodsraspoloženja and our behaviorsponašanja.
153
437971
4348
da je ljubav zaslužna za promjene
u našem raspoloženju i ponašanju.
07:34
And there are other studiesstudije to confirmpotvrditi
154
442343
4007
Druga istraživanja potvrđuju
07:38
that mostnajviše relationshipsodnosa beginpočeti this way.
155
446374
3690
da većina veza počinje na takav način.
07:42
ResearchersIstraživači believe
that the lownizak levelsrazina of serotoninserotonin
156
450660
4163
Istraživači vjeruju
da su niske razine serotonina
07:46
is correlatedkorelaciji with obsessiveopsesivno thinkingmišljenje
about the objectobjekt of love,
157
454847
4035
povezane s opsesivnim razmišljanjem
o predmetu žudnje,
07:50
whichkoji is like this feelingosjećaj that someonenetko
has setset up campkamp in your brainmozak.
158
458906
4058
zbog čega se možete osjećati
kao da vam netko ne izlazi iz glave.
07:54
And mostnajviše of us feel this way
when we first fallpad in love.
159
462988
2931
Tako se većina nas osjeća
kad se prvi put zaljubi.
07:57
But the good newsvijesti is,
it doesn't always last that long --
160
465943
3126
Dobra vijest glasi -
to ne traje uvijek toliko dugo,
08:01
usuallyobično from a fewnekoliko monthsmjeseci
to a couplepar of yearsgodina.
161
469093
3173
najčešće nekoliko mjeseci
do nekoliko godina.
08:05
When I got back from my tripputovanje
to SouthJug AmericaAmerika,
162
473352
2808
Kad sam se vratila s putovanja
u Južnu Ameriku,
08:08
I spentpotrošen a lot of time alonesam in my roomsoba,
163
476184
3577
puno sam vremena provodila
sama u svojoj sobi,
08:11
checkingprovjeravanje my emaile,
164
479785
1340
provjeravala e-poštu,
08:13
desperateočajan to hearčuti from the guy I lovedvoljen.
165
481149
2363
očajnički sam željela
da mi se voljeni javi.
08:16
I decidedodlučio that if my friendsprijatelji could not
understandrazumjeti my grievousteške afflictionnevolje,
166
484545
5348
Odlučila sam - ako moji prijatelji
ne mogu razumjeti moju strašnu bol,
08:21
then I did not need theirnjihov friendshipprijateljstvo.
167
489917
1949
ne trebam njihovo prijateljstvo.
08:23
So I stoppedprestao hangingvješanje out
with mostnajviše of them.
168
491890
2083
Prestala sam se družiti s većinom.
08:26
And it was probablyvjerojatno the mostnajviše
unhappynesretan yeargodina of my life.
169
494387
4194
To je vjerojatno bila
najnesretnija godina moga života.
08:31
But I think I feltosjećala like
it was my jobposao to be miserablebijedan,
170
499086
4114
Na neki sam način smatrala
da se moram osjećati jadno
08:35
because if I could be miserablebijedan,
171
503849
1792
jer ako sam mogla biti jadna,
08:37
then I would provedokazati how much I lovedvoljen him.
172
505665
2667
to je dokazivalo koliko sam ga voljela.
08:40
And if I could provedokazati it,
173
508356
1885
A kad bih to dokazala,
08:42
then we would have to endkraj up
togetherzajedno eventuallyeventualno.
174
510265
2954
na kraju bismo nekako opet
završili zajedno.
08:46
This is the realstvaran madnessludilo,
175
514050
2088
To je pravo ludilo
08:48
because there is no cosmickosmički rulepravilo
176
516162
2395
jer ne postoji nikakvo kozmičko pravilo
08:50
that sayskaže that great sufferingpati
equalsjednak great rewardnagrada,
177
518581
3362
da velika patnja donosi veliku nagradu,
08:54
but we talk about love as if this is truepravi.
178
522478
3904
ali takvo mišljenje je uvriježeno
kad je ljubav u pitanju.
08:59
Our experiencesiskustva of love
are bothoba biologicalbiološki and culturalkulturni.
179
527463
3676
Naša iskustva ljubavi su
i biološka i kulturološka.
09:03
Our biologybiologija tellsgovori us that love is good
180
531774
2459
Naša nam biologija govori
da je ljubav dobra
09:06
by activatingaktiviranje these rewardnagrada
circuitskrugovi in our brainmozak,
181
534257
3154
aktivirajući te nagrađivačke sklopove
u našim mozgovima
09:09
and it tellsgovori us that love is painfulbolan
when, after a fightborba or a breakupraspad,
182
537435
4620
i govoreći nam da je ljubav bolna
kad nam je, nakon svađe ili prekida,
09:14
that neurochemicalneurokemijske rewardnagrada is withdrawnpovučen.
183
542079
2610
neuro-kemijska nagrada uskraćena.
09:17
And in factčinjenica -- and maybe
you've heardčuo this --
184
545155
2442
A zapravo -- to ste možda i čuli --
09:19
neurochemicallyneurochemically speakinggovor,
185
547621
1844
neuro-kemijski gledano,
09:21
going throughkroz a breakupraspad is a lot
like going throughkroz cocainekokain withdrawalpovlačenje,
186
549489
3434
proživljavanje prekida nalik je
odvikavanju od kokaina,
09:25
whichkoji I find reassuringkoji opet uvjerava.
187
553675
1636
što je za mene utješna činjenica.
09:27
(LaughterSmijeh)
188
555335
1150
(Smijeh)
09:29
And then our cultureKultura usesnamjene languagejezik
189
557066
2832
I onda naša kultura koristi jezik
09:31
to shapeoblik and reinforcepojačati
these ideasideje about love.
190
559922
2781
kako bi oblikovala
i učvrstila te ideje o ljubavi.
09:34
In this casespis, we're talkingkoji govori
about metaphorsmetafore about painbol
191
562727
2624
U tom slučaju, radi se o
metaforama o boli,
09:37
and addictionovisnost and madnessludilo.
192
565375
1515
ovisnosti i ludilu.
09:39
It's kindljubazan of an interestingzanimljiv feedbackpovratna veza looppetlja.
193
567826
2444
Zanimljiva je to petlja povratne veze.
09:42
Love is powerfulsnažan and at timesputa painfulbolan,
194
570294
3517
Ljubav je snažna i ponekad bolna,
09:45
and we expressizraziti this
in our wordsriječi and storiespriče,
195
573835
2765
a mi to izražavamo
svojim riječima i pričama,
09:49
but then our wordsriječi and storiespriče primeglavni us
196
577182
2498
ali onda nas te riječi i priče uvjetuju
09:51
to expectočekivati love to be powerfulsnažan and painfulbolan.
197
579704
3462
da od ljubavi očekujemo
da bude snažna i bolna.
09:55
What's interestingzanimljiv to me
is that all of this happensdogađa se
198
583955
3173
Zanimljivo mi je kako se sve to događa
09:59
in a cultureKultura that valuesvrijednosti
lifelongdoživotan monogamyMonogamija.
199
587152
2723
u kulturi koja cijeni
cjeloživotnu monogamiju.
10:02
It seemsčini se like we want it bothoba waysnačine:
200
590658
2061
Čini se kao da želimo sve odjednom -
10:04
we want love to feel like madnessludilo,
201
592743
2351
želim da ljubav bude poput ludila
10:07
and we want it to last an entirečitav lifetimedoživotno.
202
595718
3146
i želimo da traje do kraja života.
10:11
That soundszvukovi terribleužasan.
203
599561
1563
Ne zvuči li to užasno?
10:13
(LaughterSmijeh)
204
601148
1529
(Smijeh)
10:15
To reconcilepomiriti this,
205
603853
1596
Kako bismo pomirili te želje,
10:17
we need to eitherili changepromijeniti our cultureKultura
or changepromijeniti our expectationsočekivanja.
206
605473
5025
moramo promijeniti
ili našu kulturu ili naša očekivanja.
10:23
So, imaginezamisliti if we were all
lessmanje passivepasivan in love.
207
611408
3593
Zamislite da smo svi
manje pasivni u ljubavi.
10:27
If we were more assertivedeklarativan,
more open-mindedotvorenog uma, more generousvelikodušan
208
615642
4146
Da smo asertivniji,
otvorenijeg uma, velikodušniji
10:31
and insteadumjesto of fallingkoji pada in love,
209
619812
3301
i umjesto da "padnemo u ljubav",
10:35
we steppedzgazi into love.
210
623137
2225
u nju zakoračimo.
10:38
I know that this is askingtraži a lot,
211
626223
1929
Znam da tražim puno,
10:40
but I'm not actuallyzapravo
the first personosoba to suggestpredložiti this.
212
628176
3474
ali nisam ja prva koja je to predložila.
10:45
In theirnjihov bookrezervirati, "MetaphorsMetafore We LiveŽivjeti By,"
213
633012
2509
U knjizi "Metafore po kojima živimo"
10:47
linguistslingvisti MarkMark JohnsonJohnson and GeorgeGeorge LakoffLakoff
suggestpredložiti a really interestingzanimljiv solutionriješenje
214
635545
5114
lingvisti MarkJohnson i George Lakoff
predlažu zanimljivo rješenje
10:52
to this dilemmadilema,
215
640683
1218
ove dileme,
10:54
whichkoji is to changepromijeniti our metaphorsmetafore.
216
642491
2416
a to je da promijenimo naše metafore.
10:57
They argueraspravljati that metaphorsmetafore really do shapeoblik
the way we experienceiskustvo the worldsvijet,
217
645795
4417
Oni tvrde da metafore uistinu
oblikuju način na koji doživljavamo svijet
11:03
and that they can even actčin
as a guidevodič for futurebudućnost actionsakcije,
218
651071
3498
i da nam čak mogu poslužiti
kao vodič za buduća djelovanja,
11:06
like self-fulfillingself-ispunjavanja propheciesproročanstva.
219
654593
1888
poput samoispunjavajućeg proročanstva.
11:09
JohnsonJohnson and LakoffLakoff suggestpredložiti
a newnovi metaphormetafora for love:
220
657489
3556
Johnson i Lakoff predlažu
novu metaforu za ljubav:
11:13
love as a collaborativekolaborativni work of artumjetnost.
221
661977
2114
ljubav kao suradničko umjetničko djelo.
11:16
I really like this way
of thinkingmišljenje about love.
222
664872
3050
Sviđa mi se taj način
razmišljanja o ljubavi.
11:21
LinguistsLingvisti talk about metaphorsmetafore
as havingima entailmentsnaslijeđe zna biti,
223
669028
3522
Lingvisti tvrde da metafore
uključuju određene pretpostavke,
11:24
whichkoji is essentiallyu srži a way of considerings obzirom na
all the implicationsimplikacije of,
224
672574
3796
a to je način razmatranja svih implikacija
11:28
or ideasideje containedsadržane
withinunutar, a givendan metaphormetafora.
225
676394
2932
ili ideja sadržanih u određenoj metafori.
11:31
And JohnsonJohnson and LakoffLakoff
talk about everything
226
679350
2909
Johnson i Lakoff govore o svemu
11:34
that collaboratingu suradnji
on a work of artumjetnost entailspodrazumijeva:
227
682283
2152
što suradnja
na umjetničkom djelu uključuje:
11:36
effortnapor, compromisekompromis,
patiencestrpljenje, sharedpodijeljen goalsciljevi.
228
684976
4155
trud, kompromis,
strpljenje, zajedničke ciljeve.
11:41
These ideasideje alignPoravnajte nicelylijepo
with our culturalkulturni investmentulaganje
229
689655
3830
Te se ideje lijepo slažu
s našim kulturološkim ulaganjima
11:45
in long-termdugoročno romanticromantičan commitmentopredjeljenje,
230
693509
2073
u dugoročne romantične zavjete,
11:47
but they alsotakođer work well
for other kindsvrste of relationshipsodnosa --
231
695606
3611
ali slažu se i s drugim vrstama odnosa --
11:52
short-termkratkoročan, casualneformalan, polyamorouspoliamorne,
non-monogamousNe-monogamni, asexualaseksualan --
232
700020
5656
kratkoročnim, neobveznim, višeljubnim,
nemonogamnim, aseksualnim --
11:57
because this metaphormetafora bringsdonosi
much more complexkompleks ideasideje
233
705700
3885
jer ta metafora donosi
puno kompleksnijih ideja
12:01
to the experienceiskustvo of lovingkoji voli someonenetko.
234
709609
2040
iskustvu ljubavi prema nekome.
12:04
So if love is a collaborativekolaborativni work of artumjetnost,
235
712670
4394
Ako je ljubav suradničko umjetničko djelo,
12:09
then love is an aestheticestetski experienceiskustvo.
236
717088
3412
ljubav je estetsko iskustvo.
12:13
Love is unpredictablenepredvidiv,
237
721524
1895
Ljubav je nepredvidljiva,
12:16
love is creativekreativan,
238
724153
2024
ljubav je kreativna,
12:18
love requirestraži communicationkomunikacija
and disciplinedisciplina,
239
726898
4133
ljubav zahtijeva
komunikaciju i disciplinu,
12:23
it is frustratingfrustrirajuće
and emotionallyemotivno demandingzahtjevan.
240
731055
3189
frustrirajuća je i emocionalno zahtjevna,
12:26
And love involvesuključuje bothoba joyradost and painbol.
241
734677
3350
a ljubav uključuje i sreću i bol.
12:30
UltimatelyNa kraju, eachsvaki experienceiskustvo
of love is differentdrugačiji.
242
738742
3619
Konačno, svaka ljubav je drugačija.
12:35
When I was youngermlađi,
243
743759
1627
Kad sam bila mlađa,
12:37
it never occurreddogodio to me that I was alloweddopušteno
to demandzahtijevajte more from love,
244
745410
4668
nikad mi nije palo na pamet da mi je
dozvoljeno tražiti više od ljubavi,
12:42
that I didn't have to just acceptprihvatiti
whateveršto god love offeredponudio.
245
750102
3693
da ne moram samo prihvatiti
ono što se nudi.
12:46
When 14-year-old-godinu star JulietJulija first meetszadovoljava --
246
754775
3329
Kad 14-ogodišnja Julija upoznaje --
12:50
or, when 14-year-old-godinu star JulietJulija
cannotNe možete be with RomeoRomeo,
247
758128
3925
ili kad 14-godišnja Julija
ne može biti s Romeom,
12:54
whomkome she has metsastali fourčetiri daysdana agoprije,
248
762077
2637
kojeg je upoznala prije četiri dana,
12:56
she does not feel disappointedrazočaran or angstynervozan.
249
764738
3810
nije razočarana ili tjeskobna.
13:01
Where is she?
250
769022
1357
Gdje je?
13:02
She wants to dieumrijeti.
251
770403
1294
Želi umrijeti.
13:04
Right?
252
772236
1151
Zar ne?
13:05
And just as a refresherPijanka,
at this pointtočka in the playigrati,
253
773411
2469
Samo da vas podsjetim,
u ovom dijelu drame,
13:07
actčin threetri of fivepet,
254
775904
1308
čin treći od pet,
13:09
RomeoRomeo is not deadmrtav.
255
777236
1821
Romeo još nije mrtav.
13:11
He's aliveživ,
256
779641
1340
Živ je,
13:13
he's healthyzdrav,
257
781005
1388
zdrav je,
13:14
he's just been banishedprognao from the cityGrad.
258
782417
2194
samo je protjeran iz grada.
13:17
I understandrazumjeti that 16th-centuryog stoljeća VeronaVerona
is unlikeza razliku od contemporarysuvremeni NorthSjever AmericaAmerika,
259
785853
6001
Razumijem ja da Verona 16. stoljeća
nije poput suvremene Južne Amerike,
13:23
and yetjoš when I first readčitati this playigrati,
260
791878
2978
ali kad sam prvi put pročitala tu dramu,
13:26
alsotakođer at agedob 14,
261
794880
2393
kad mi je također bilo 14 godina,
13:29
Juliet'sJuliet je sufferingpati madenapravljen senseosjećaj to me.
262
797297
2683
Julijine patnje imale su mi smisla.
13:33
ReframingReframing love as something
I get to createstvoriti with someonenetko I admirediviti se,
263
801295
5357
Preoblikovanje ljubavi u nešto što imam
priliku stvarati s nekim kome se divim,
13:38
ratherradije than something
that just happensdogađa se to me
264
806676
2444
umjesto nečega što mi se
jednostavno dogodi,
13:41
withoutbez my controlkontrolirati or consentpristanak,
265
809144
2522
bez moje kontrole ili pristanka,
13:43
is empoweringOsnaživanje.
266
811690
1605
osnažujuće je.
13:45
It's still hardteško.
267
813779
1618
I dalje je teško.
13:47
Love still feelsosjeća totallypotpuno maddeningjako uzbudljiv
and crushingdrobljenje some daysdana,
268
815421
5532
Ljubav ponekad toliko zaluđuje i slama
13:52
and when I feel really frustratedfrustriran,
269
820977
2115
i kada sam frustrirana,
13:55
I have to remindpodsjetiti myselfsebe:
270
823116
1330
moram se podsjetiti:
13:56
my jobposao in this relationshipodnos
is to talk to my partnerpartner
271
824995
3344
u ovoj vezi moje je zadatak
pričati s mojim partnerom
14:00
about what I want to make togetherzajedno.
272
828363
2051
o tome što želim da skupa izgradimo.
14:03
This isn't easylako, eitherili.
273
831923
2334
Nije ni to lako,
14:06
But it's just so much better
than the alternativealternativa,
274
834756
3447
ali puno je bolje od alternative,
14:10
whichkoji is that thing
that feelsosjeća like madnessludilo.
275
838672
2777
a to je onaj osjećaj ludosti.
14:14
This versionverzija of love is not about winningosvajanjem
or losinggubljenje someone'snetko affectionljubav.
276
842839
5357
Ova inačica ljubavi ne bavi se osvajanjem
ili gubljenjem nečije naklonosti,
14:20
InsteadUmjesto toga, it requirestraži
that you trustpovjerenje your partnerpartner
277
848761
3598
već traži od vas da vjerujete partneru
14:24
and talk about things
when trustingpovjerljiv feelsosjeća difficulttežak,
278
852383
3074
i da razgovarate o stvarima
kad se povjerenje čini teško.
14:27
whichkoji soundszvukovi so simplejednostavan,
279
855481
2446
To zvuči jako jednostavno,
14:29
but is actuallyzapravo a kindljubazan
of revolutionaryrevolucionar, radicalradikal actčin.
280
857951
4496
ali to je zapravo revolucionarni,
radikalni čin.
14:35
This is because you get to stop
thinkingmišljenje about yourselfsami
281
863062
3264
To je zato što možete prestati
razmišljati o sebi
14:39
and what you're gainingdobivanjem
or losinggubljenje in your relationshipodnos,
282
867230
3141
i o tome što dobivate ili gubite u vezi
14:42
and you get to startpočetak thinkingmišljenje
about what you have to offerponuda.
283
870395
3397
te počinjete razmišljati o tome
što imate za ponuditi.
14:46
This versionverzija of love
allowsomogućuje us to say things like,
284
874811
3405
Ta verzija ljubavi omogućuje nam
da govorimo ovakve stvari:
14:50
"Hey, we're not very good collaboratorssuradnici.
Maybe this isn't for us."
285
878240
4830
"Ne surađujemo baš najbolje.
Možda ovo nije za nas."
14:55
Or, "That relationshipodnos
was shorterkraće than I had plannedplanirani,
286
883733
3861
Ili: "Ta je veza bila kraća
nego što sam planirala,
14:59
but it was still kindljubazan of beautifullijep."
287
887618
2172
ali ipak je bila lijepa na svoj način."
15:02
The beautifullijep thing
about the collaborativekolaborativni work of artumjetnost
288
890836
2790
Ono što je lijepo u suradničkom
umjetničkom djelu
15:05
is that it will not paintboja
or drawizvući or sculptoblikuje itselfsebe.
289
893650
2891
jest to da ga ne slikamo,
ne crtamo i ne klešemo sami.
15:09
This versionverzija of love allowsomogućuje us
to decideodlučiti what it looksizgled like.
290
897098
3911
Ta inačica ljubavi omogućava nam
da odlučimo kako ono izgleda.
15:13
Thank you.
291
901033
1151
Hvala vam.
15:14
(ApplausePljesak)
292
902208
2023
(Pljesak)
Translated by Anja Kolobarić
Reviewed by Ivan Stamenkovic

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mandy Len Catron - Writer
Mandy Len Catron explores love stories.

Why you should listen

Originally from Appalachian Virginia, Mandy Len Catron is a writer living and working in Vancouver, British Columbia. Her book How to Fall in Love with Anyone, is available for preorder on Amazon. Catron's writing has appeared in the New York Times, The Washington Post, and The Walrus, as well as literary journals and anthologies. She writes about love and love stories at The Love Story Project and teaches English and creative writing at the University of British Columbia. Her article "To Fall in Love with Anyone, Do This" was one of the most popular articles published by the New York Times in 2015.

More profile about the speaker
Mandy Len Catron | Speaker | TED.com