ABOUT THE SPEAKER
Mandy Len Catron - Writer
Mandy Len Catron explores love stories.

Why you should listen

Originally from Appalachian Virginia, Mandy Len Catron is a writer living and working in Vancouver, British Columbia. Her book How to Fall in Love with Anyone, is available for preorder on Amazon. Catron's writing has appeared in the New York Times, The Washington Post, and The Walrus, as well as literary journals and anthologies. She writes about love and love stories at The Love Story Project and teaches English and creative writing at the University of British Columbia. Her article "To Fall in Love with Anyone, Do This" was one of the most popular articles published by the New York Times in 2015.

More profile about the speaker
Mandy Len Catron | Speaker | TED.com
TEDxSFU

Mandy Len Catron: A better way to talk about love

Mendi Len Ketron (Mandy Len Catron): Bolji način da se govori o ljubavi

Filmed:
2,605,858 views

U ljubav padamo. Zatečeni smo, smrvljeni, lelujamo. Izgaramo od strasti. Zbog ljubavi smo ludi i zbog nje smo bolesni. Naša srca bole, a potom se lome. Ovakvo razgovaranje o ljubavi temeljno oblikuje to kako je doživljavamo, kaže spisateljica Mendi Len Ketron. U ovom govoru, za sve koji su se ikad osećali ludo zaljubljeno, Ketron ističe različite metafore za ljubav koje bi mogle da nam pomognu da otkrijemo više užitka - i manje patnje - u njoj.
- Writer
Mandy Len Catron explores love stories. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
OK, so todayданас I want to talk
about how we talk about love.
0
553
4300
U redu, danas želim da govorim
o tome kako govorimo o ljubavi.
00:17
And specificallyпосебно,
1
5237
1150
A naročito
00:18
I want to talk about what's wrongпогрешно
with how we talk about love.
2
6411
3435
želim da govorim o tome šta je loše
u tome kako govorimo o ljubavi.
00:22
MostVećina of us will probablyвероватно
fallпасти in love a fewнеколико timesпута
3
10673
3407
Većina nas će se verovatno
zaljubiti nekoliko puta
00:26
over the courseкурс of our livesживи,
4
14104
1465
tokom naših života,
00:27
and in the Englishengleski languageЈезик,
this metaphorметафора, fallingпада,
5
15593
4210
a u engleskom jeziku,
ta metafora, padanje,
00:31
is really the mainглавни way that we
talk about that experienceискуство.
6
19827
3014
je zaista glavni način
na koji govorimo o tom iskustvu.
00:35
I don't know about you,
7
23592
1151
Ne znam za vas,
00:36
but when I conceptualizeuobličiti this metaphorметафора,
8
24767
1927
ali kad sam zamislila ovu metaforu,
00:38
what I pictureслика is straightравно
out of a cartoonцртани филм --
9
26718
2878
ono što sam zamislila
bilo je baš kao u crtaću -
00:42
like there's a man,
10
30076
1296
kao, imate čoveka,
00:43
he's walkingХодање down the sidewalkтротоар,
11
31396
1717
on šeta trotoarom,
00:45
withoutбез realizingреализинг it, he crosseskrstovi
over an openотворен manholešahtu,
12
33137
3112
potpuno nesvesno prelazi
preko otvorenog šahta
00:48
and he just plummetsplummets into the sewerканализација belowдоле.
13
36273
3661
i prosto se strmoglavi
u kanalizaciju ispod njega.
00:51
And I pictureслика it this way
because fallingпада is not jumpingскакање.
14
39958
4080
A to zamišljam ovako
jer padanje nije skakanje.
00:56
FallingPada is accidentalslučajno,
15
44769
2032
Padanje je slučajno,
00:58
it's uncontrollablevan kontrole.
16
46825
1902
nekontrolisano.
01:00
It's something that happensсе дешава to us
withoutбез our consentсагласност.
17
48751
3525
To je nešto što nam se dešava
bez našeg pristanka.
01:04
And this --
18
52300
1193
A ovo -
01:05
this is the mainглавни way we talk
about startingпочевши a newново relationshipоднос.
19
53517
3567
ovo je glavni način na koji govorimo
o započinjanju nove veze.
01:10
I am a writerписац and I'm alsoтакође
an Englishengleski teacherнаставник,
20
58336
3767
Ja sam spisateljka i nastavnica engleskog,
01:14
whichкоја meansзначи I think
about wordsречи for a livingживи.
21
62127
2285
što znači da zarađujem
razmišljajući o rečima.
01:16
You could say that I get paidплаћени
to argueаргуе that the languageЈезик we use mattersпитања,
22
64436
4150
Mogli biste reći da me plaćaju
da tvrdim da je jezik koji koristimo bitan
01:20
and I would like to argueаргуе
that manyмноги of the metaphorsметафоре we use
23
68610
4200
i ja želim da tvrdim
da su mnoge metafore koje koristimo
01:24
to talk about love --
24
72834
1567
kada govorimo o ljubavi -
01:26
maybe even mostнајвише of them --
25
74425
1823
možda čak i većina njih -
01:28
are a problemпроблем.
26
76272
1401
da su problem.
01:30
So, in love, we fallпасти.
27
78700
1893
Dakle, u ljubav padamo.
01:33
We're struckударио.
28
81766
1465
Zatečeni smo.
01:35
We are crushedздробљен.
29
83255
1396
Smrvljeni.
01:37
We swoonfenomenalno.
30
85331
1370
Lelujamo.
01:39
We burnгорети with passionстраст.
31
87186
1797
Gorimo od strasti.
01:41
Love makesчини us crazyлуд,
32
89738
1977
Zbog ljubavi smo ludi
01:43
and it makesчини us sickболестан.
33
91739
1564
i zbog ljubavi bolujemo.
01:45
Our heartsсрца acheBole me,
34
93796
1360
Naša srca bole,
01:47
and then they breakпауза.
35
95180
2006
a potom se lome.
01:50
So our metaphorsметафоре equateizjednaиavaљ
the experienceискуство of lovingљубави someoneнеко
36
98226
3144
Dakle, naše metafore izjednačavaju
iskustvo ljubavi prema nekome
01:53
to extremeекстремно violenceнасиље or illnessболест.
37
101394
2653
sa krajnjim nasiljem ili bolešću.
01:56
(LaughterSmeh)
38
104071
2085
(Smeh)
01:59
They do.
39
107101
1151
Zaista je tako.
02:00
And they positionпозиција us as the victimsжртве
40
108276
1983
I stavljaju nas u poziciju žrtve
02:02
of unforeseennepredviđenih and totallyтотално
unavoidablenezaobilazna circumstancesоколности.
41
110283
3359
nepredviđenih i u potpunosti
neizbežnih okolnosti.
02:06
My favoriteомиљени one of these is "smittenpozvao.a,"
42
114547
2723
Moja omiljena metafora je "moren"
02:09
whichкоја is the pastпрошлост participlepridev
of the wordреч "smitesmrviti."
43
117294
2854
a to je pasiv od glagola "moriti".
02:12
And if you look this wordреч up
in the dictionaryречник --
44
120172
3068
A ako potražite ovu reč u rečniku -
02:15
(LaughterSmeh)
45
123264
1024
(Smeh)
02:16
you will see that it can be definedдефинисани
as bothи једно и друго "grievousGrivus afflictionnapast,"
46
124312
4518
videćete da je definisana
kao "bolna nedaća"
02:20
and, "to be very much in love."
47
128854
2851
i da možemo biti moreni ljubavlju.
02:25
I tendтенденција to associatesaradnik the wordреч "smitesmrviti"
with a very particularпосебно contextконтекст,
48
133716
3344
Nekako asociram reč "moriti"
sa naročitim kontekstom,
02:29
whichкоја is the OldStari TestamentZavetu.
49
137084
1564
a to je Stari zavet.
02:31
In the BookKnjiga of ExodusEgzodus aloneсами,
there are 16 referencesреференце to smitingjednostavnoj,
50
139560
4748
Samo u knjizi Izlazak
imamo 16 pominjanja reči moriti,
02:36
whichкоја is the wordреч that the BibleBiblija usesкористи
for the vengeanceосвета of an angryљут God.
51
144332
3773
a to je reč koju Biblija koristi
za osvetu gnevnog boga.
02:40
(LaughterSmeh)
52
148129
1721
(Smeh)
02:41
Here we are usingКористећи the sameисти wordреч
to talk about love
53
149874
2705
Ovde istu reč koristimo
da bismo govorili o ljubavi
02:44
that we use to explainобјасни
a plaguekuga of locustsskakavci.
54
152603
2426
i da bismo objasnili pošast skakavaca.
02:47
(LaughterSmeh)
55
155053
1028
(Smeh)
02:48
Right?
56
156105
1256
Je li tako?
02:49
So, how did this happenдесити се?
57
157385
2092
Pa, kako se ovo desilo?
02:51
How have we come to associatesaradnik love
with great painбол and sufferingпатња?
58
159501
3991
Kako je došlo do toga da ljubav
povezujemo s velikim bolom i patnjom?
02:55
And why do we talk about
this ostensiblynaizgled good experienceискуство
59
163516
3989
I zašto govorimo o ovom
naoko dobrom iskustvu
02:59
as if we are victimsжртве?
60
167529
2104
kao da smo žrtve?
03:02
These are difficultтешко questionsпитања,
61
170556
1691
Ovo su teška pitanja,
03:04
but I have some theoriesтеорије.
62
172271
1646
ali imam neke teorije.
03:05
And to think this throughкроз,
63
173941
1239
A da bih to prokljuvila,
03:07
I want to focusфокусирати on one
metaphorметафора in particularпосебно,
64
175204
2628
želim da se usredsredim
na jednu naročitu metaforu,
03:09
whichкоја is the ideaидеја of love as madnessludilo.
65
177856
2171
a to je zamisao ljubavi kao ludila.
03:13
When I first startedпочела
researchingistražuje romanticромантичан love,
66
181088
2707
Kada sam prvo počela
da istražujem romantičnu ljubav,
03:15
I foundнашао these madnessludilo
metaphorsметафоре everywhereсвуда.
67
183819
2761
svuda sam zaticala ove metafore o ludilu.
03:18
The historyисторија of WesternZapadni cultureкултура
68
186604
2103
Istorija zapadne kulture
03:20
is fullпуна of languageЈезик that equatesizjednaиava
love to mentalментални illnessболест.
69
188731
3937
vrvi od jezika koji izjednačava
ljubav sa mentalnom bolešću.
03:25
These are just a fewнеколико examplesпримери.
70
193440
1927
Ovo je samo nekoliko primera.
03:27
WilliamWilliam ShakespeareShakespeare:
71
195391
1343
Vilijam Šekspir:
03:28
"Love is merelyсамо a madnessludilo,"
72
196758
1433
"Ljubav tek je ludilo",
03:30
from "As You Like It."
73
198215
1317
iz "Kako vam drago".
03:32
FriedrichFridrih NietzscheNietzsche:
74
200092
1257
Fridrih Niče:
03:33
"There is always some madnessludilo in love."
75
201373
2503
"U ljubavi je uvek prisutno malo ludila."
"Zbog tebe izgledam, zbog tebe izgledam
tako ludo zaljubljena -"
03:36
"Got me looking, got me looking
so crazyлуд in love -- "
76
204559
2866
03:39
(LaughterSmeh)
77
207449
2069
(Smeh)
03:41
from the great philosopherфилозоф,
BeyoncBeyoncé KnowlesKnowles.
78
209542
2598
od velike filozofkinje Bijonse Nouls.
03:44
(LaughterSmeh)
79
212164
1461
(Smeh)
03:47
I fellпао in love for the first
time when I was 20,
80
215083
2834
Prvi put sam se zaljubila sa 20 godina
03:49
and it was a prettyприлично turbulentтурбулентно
relationshipоднос right from the startпочетак.
81
217941
3179
i to je bila prilično turbulentna
veza od samog početka.
03:53
And it was long distanceрастојање
for the first coupleпар of yearsгодине,
82
221459
3205
I bila je veza na daljinu
prvih nekoliko godina,
03:56
so for me that meantмислио very highвисоко highsusponi
and very lowниско lowspadovi.
83
224688
4596
te je to za mene značilo visoke uzlete
i veoma niske padove.
04:01
I can rememberзапамтити one momentтренутак in particularпосебно.
84
229794
2204
Naročito se sećam jednog momenta.
04:04
I was sittingседење on a bedкревет
in a hostelHostel in SouthJug AmericaAmerika,
85
232580
3345
Sedela sam na krevetu,
u hostelu u Južnoj Americi
04:07
and I was watchingгледа the personособа
I love walkходати out the doorврата.
86
235949
3696
i posmatrala sam kako osoba
koju volim izlazi na vrata.
04:12
And it was lateкасни,
87
240151
1613
Bilo je kasno,
04:13
it was nearlyскоро midnightponoć,
88
241788
1260
skoro ponoć,
04:15
we'dми смо gottenготтен into an argumentрасправа over dinnerвечера,
89
243072
1977
posvađali smo se tokom večere
04:17
and when we got back to our roomсоба,
90
245073
1949
i kad smo se vratili u sobu,
04:19
he threwбацила his things in the bagторба
and stormedizjurio out.
91
247046
2725
ubacio je svoje stvari u torbu
i izjurio napolje.
04:23
While I can no longerдуже rememberзапамтити
what that argumentрасправа was about,
92
251141
3259
Iako se više ne sećam
zbog čega smo se svađali,
04:26
I very clearlyјасно rememberзапамтити
how I feltосетио watchingгледа him leaveодлази.
93
254424
4055
veoma jasno se sećam osećaja
dok sam ga gledala kako odlazi.
04:31
I was 22, it was my first time
in the developingразвој worldсвет,
94
259122
3545
Bile su mi 22 godine, prvi put sam
bila u zemlji u razvoju
04:35
and I was totallyтотално aloneсами.
95
263424
2255
i bila sam potpuno sama.
04:38
I had anotherдруги weekНедеља untilсве док my flightлет home,
96
266412
3367
Let kući mi je bio za nedelju dana
04:41
and I knewзнала the nameиме
of the townГрад that I was in,
97
269803
2368
i znala sam ime grada u kom sam
04:44
and the nameиме of the cityград
that I neededпотребно to get to to flyлети out,
98
272195
3583
i ime grada do kog je trebalo da stignem
kako bih odletela,
04:47
but I had no ideaидеја how to get around.
99
275802
3256
ali pojma nisam imala kako da se snađem.
04:51
I had no guidebookVodič and very little moneyновац,
100
279842
3177
Nisam imala vodič
i imala sam veoma malo novca
04:55
and I spokeговорио је no Spanishšpanski.
101
283043
1770
i nisam govorila španski.
04:57
SomeoneNeko more adventurousavanturista than me
102
285547
2097
Neko avanturističkijeg duha od mene
04:59
mightМожда have seenвиђено this as
a momentтренутак of opportunityприлика,
103
287668
2430
možda bi gledao na ovo kao na priliku,
05:02
but I just frozeзамрзнути.
104
290122
1830
ali ja sam se prosto paralisala.
05:04
I just satсат there.
105
292406
1817
Prosto sam sedela tu.
05:06
And then I burstбурст into tearsсузе.
106
294738
2043
A onda sam briznula u plač.
05:09
But despiteупркос my panicpanika,
107
297357
2371
No, uprkos panici,
05:11
some smallмали voiceглас in my headглава thought,
108
299752
2570
neki glasić u mojoj glavi je mislio:
05:14
"WowVau. That was dramaticдраматично.
109
302346
2337
"Ala je ovo bilo dramatično.
05:16
I mustмора really be doing
this love thing right."
110
304707
2699
Mora da mi ova ljubav baš ide od ruke."
05:19
(LaughterSmeh)
111
307430
1788
(Smeh)
05:21
Because some partдео of me
wanted to feel miserableбедан in love.
112
309242
4520
Jer je dio mene baš želeo
da se oseća bedno zbog ljubavi.
05:26
And it soundsзвуци so strangeчудан
to me now, but at 22,
113
314226
3440
Sad mi to zvuči tako čudno, ali s 22,
05:29
I longedČeznula to have dramaticдраматично experiencesискуства,
114
317690
3145
žudila sam za dramatičnim iskustvima,
05:32
and in that momentтренутак, I was irrationalирационалан
and furiousбесан and devastatedразорен,
115
320859
5198
a u tom trenutku,
bila sam iracionalna i besna i skrhana,
05:38
and weirdlyuvrnuto enoughдовољно,
116
326081
1224
i skroz neobično
05:39
I thought that this somehowнекако
legitimizedlegalizovano the feelingsосећања I had
117
327329
3376
mislila sam da zbog ovoga nekako
moja osećanja dobijaju značaj
05:42
for the guy who had just left me.
118
330729
1839
prema momku koji me je upravo napustio.
05:46
I think on some levelниво I wanted
to feel a little bitмало crazyлуд,
119
334163
4363
Mislim da sam na neki način
želela da osećam dozu ludila
05:50
because I thought that
that was how lovedвољен workedрадио је.
120
338550
3532
jer sam smatrala
da ljubav tako funkcioniše.
05:55
This really should not be surprisingизненађујуће,
121
343141
1807
Ovo zaista ne bi trebalo da iznenađuje
05:56
considerings obzirom na that accordingу складу to WikipediaWikipedia,
122
344972
2454
s obzirom na to da prema Vikipediji
05:59
there are eightосам filmsфилмова,
123
347450
2273
postoji osam filmova,
06:01
14 songsпесме,
124
349747
1997
četrnaest pesama,
06:03
two albumsалбуми and one novelРоман
with the titleнаслов "CrazyLuda Love."
125
351768
3197
dva albuma i jedan roman
s naslovom "Luda ljubav".
06:07
About halfпола an hourсат laterкасније,
he cameДошао back to our roomсоба.
126
355837
3126
Oko pola sata kasnije,
vratio se u našu sobu.
Pomirili smo se.
06:10
We madeмаде up.
127
358987
1151
Proveli smo još jednu uglavnom
srećnu nedelju putujući zajedno.
06:12
We spentпотрошено anotherдруги mostlyуглавном
happyсрећан weekНедеља travelingпутовање togetherзаједно.
128
360162
2817
06:15
And then, when I got home,
129
363003
1432
A kad sam se vratila kući,
06:16
I thought, "That was so
terribleстрашно and so great.
130
364459
4984
mislila sam: "To je bilo
tako užasno i tako sjajno.
06:21
This mustмора be a realправи romanceроманса."
131
369989
1715
Ovo mora da je prava romansa."
06:25
I expectedочекиван my first love
to feel like madnessludilo,
132
373006
2700
Očekivala sam da mi prva ljubav
bude poput ludila
06:27
and of courseкурс, it metиспуњен
that expectationočekivanje very well.
133
375730
3780
i, naravno, ona je prilično
ispunila ta očekivanja.
06:31
But lovingљубави someoneнеко like that --
134
379941
1691
No, voleti nekoga tako -
06:33
as if my entireцео well-beingблагостање dependedzavisi od
on him lovingљубави me back --
135
381656
4095
kao da moja celokupna dobrobit
zavisi od njegove ljubavi -
06:37
was not very good for me
136
385775
2093
nije bilo dobro za mene,
06:39
or for him.
137
387892
1150
ni za njega.
06:41
But I suspectосумњичени this experienceискуство of love
is not that unusualнеобично.
138
389850
3701
Ali pretpostavljam da ovo iskustvo ljubavi
nije toliko neobično.
06:46
MostVećina of us do feel a bitмало madлуд
in the earlyрано stagesфазе of romanticромантичан love.
139
394026
4211
Većina nas se oseća malčice ludo
u ranim stadijumima romantične ljubavi.
06:50
In factчињеница, there is researchистраживање to confirmпотврдите
that this is somewhatдонекле normalнормално,
140
398815
3816
Zapravo, postoji istraživanje
koje potvrđuje da je ovo nekako normalno
06:55
because, neurochemicallyneurochemically speakingговорећи,
141
403280
1886
jer, neurohemijski gledano,
06:57
romanticромантичан love and mentalментални illnessболест
are not that easilyлако distinguishedразликовати.
142
405190
4562
romantičnu ljubav i mentalno oboljenje
nije tako lako razlikovati.
07:03
This is trueистина.
143
411046
1151
To je tačno.
07:04
This studyстудија from 1999 used bloodкрв testsтестови
144
412221
4559
Ovo istraživanje iz 1999.
je koristilo nalaze krvi
07:08
to confirmпотврдите that the serotoninсеротонин
levelsнивоа of the newlynedavno in love
145
416804
3094
da potvrdi da su nivoi serotonina
kod onih tek zaljubljenih
07:11
very closelyблиско resembledliиio na
the serotoninсеротонин levelsнивоа
146
419922
2797
veoma slični nivoima serotonina
07:14
of people who had been diagnoseddijagnoza
with obsessive-compulsiveобсесивно компулсивно disorderпоремећај.
147
422743
3305
kod ljudi kojima je dijagnostikovan
opsesivno-kompulsivni poremećaj.
07:18
(LaughterSmeh)
148
426072
1008
(Smeh)
07:19
Yes, and lowниско levelsнивоа of serotoninсеротонин
149
427104
2697
Da, a niski nivoi serotonina
07:21
are alsoтакође associatedповезани
with seasonalsezonski affectiveафективно disorderпоремећај
150
429825
3602
su takođe povezani
sa sezonskim emocionalnim poremećajima
07:25
and depressionдепресија.
151
433451
1280
i depresijom.
07:27
So there is some evidenceдоказ
152
435687
2260
Dakle, postoji dokaz
07:29
that love is associatedповезани with changesПромене
to our moodsraspoloženja and our behaviorsпонашања.
153
437971
4348
da je ljubav povezana sa prmenama
našeg raspoloženja i ponašanja.
07:34
And there are other studiesстудије to confirmпотврдите
154
442343
4007
A tu su i druge studije koje potvrđuju
07:38
that mostнајвише relationshipsвезе beginзапочети this way.
155
446374
3690
da većina veza ovako počinje.
07:42
ResearchersIstraživači believe
that the lowниско levelsнивоа of serotoninсеротонин
156
450660
4163
Istraživači veruju
da su niski nivoi serotonina
07:46
is correlatedкорелирани with obsessiveopsesivno thinkingразмишљање
about the objectобјекат of love,
157
454847
4035
povezani sa opsesivnim razmišljanjem
o objektu ljubavi,
07:50
whichкоја is like this feelingОсећај that someoneнеко
has setкомплет up campкамп in your brainмозак.
158
458906
4058
a to je poput osećanja da je neko
postavio kamp u našem mozgu.
07:54
And mostнајвише of us feel this way
when we first fallпасти in love.
159
462988
2931
I većina nas se ovako oseća
kad se prvi put zaljubimo.
07:57
But the good newsвести is,
it doesn't always last that long --
160
465943
3126
No dobra je vest
da to uvek ne traje toliko dugo -
08:01
usuallyобично from a fewнеколико monthsмесеци
to a coupleпар of yearsгодине.
161
469093
3173
obično između nekoliko meseci
do nekoliko godina.
08:05
When I got back from my tripпутовање
to SouthJug AmericaAmerika,
162
473352
2808
Kad sam se vratila sa putovanja
u Južnoj Americi,
08:08
I spentпотрошено a lot of time aloneсами in my roomсоба,
163
476184
3577
provela sam mnogo vremena sama u sobi,
08:11
checkingпровера my emailемаил,
164
479785
1340
proveravajući mejlove,
08:13
desperateочајнички to hearчујеш from the guy I lovedвољен.
165
481149
2363
očajna da se čujem
sa momkom koga sam volela.
08:16
I decidedодлучио that if my friendsпријатељи could not
understandРазумем my grievousGrivus afflictionnapast,
166
484545
5348
Odlučila sam da ako moji prijatelji
ne mogu da razumeju moju bolnu nedaću,
08:21
then I did not need theirњихова friendshipprijateljstvo.
167
489917
1949
onda mi ne treba njihovo prijateljstvo.
08:23
So I stoppedпрестала hangingвешање out
with mostнајвише of them.
168
491890
2083
Pa sam prestala
da se družim s većinom njih.
08:26
And it was probablyвероватно the mostнајвише
unhappyнесретан yearгодине of my life.
169
494387
4194
I to je bila verovatno najtužnija
godina u mom životu.
08:31
But I think I feltосетио like
it was my jobпосао to be miserableбедан,
170
499086
4114
Ali mislim da sam osećala
da mi je posao da budem očajna
08:35
because if I could be miserableбедан,
171
503849
1792
jer ako mogu da budem očajna,
08:37
then I would proveдоказати how much I lovedвољен him.
172
505665
2667
onda ću moći da dokažem koliko ga volim.
08:40
And if I could proveдоказати it,
173
508356
1885
A ako mogu to da dokažem,
08:42
then we would have to endкрај up
togetherзаједно eventuallyконачно.
174
510265
2954
onda ćemo morati
da završimo zajedno, kad-tad.
08:46
This is the realправи madnessludilo,
175
514050
2088
Ovo je istinsko ludilo
08:48
because there is no cosmicкосмички ruleправило
176
516162
2395
jer ne postoji kosmičko pravilo
08:50
that saysкаже that great sufferingпатња
equalsједнако great rewardнаграда,
177
518581
3362
koje kaže da je velika patnja
jednaka velikoj nagradi,
08:54
but we talk about love as if this is trueистина.
178
522478
3904
ali govorimo o ljubavi
kao da je ovo tačno.
08:59
Our experiencesискуства of love
are bothи једно и друго biologicalбиолошки and culturalкултурно.
179
527463
3676
Naša iskustva ljubavi
su i biološka i kulturološka.
09:03
Our biologyбиологија tellsкаже us that love is good
180
531774
2459
Naša biologija nam govori
da je ljubav dobra
09:06
by activatingактивирање these rewardнаграда
circuitsкругови in our brainмозак,
181
534257
3154
tako što aktivira moždane tokove
za nagrađvanje,
09:09
and it tellsкаже us that love is painfulболан
when, after a fightборба or a breakupraskid,
182
537435
4620
a govori nam da je ljubav bolna
kada se, nakon svađe ili raskida,
09:14
that neurochemicalneuro-hemijski rewardнаграда is withdrawnpovučen.
183
542079
2610
ta neurohemijska nagrada povuče.
09:17
And in factчињеница -- and maybe
you've heardслушао this --
184
545155
2442
I zapravo - možda ste čuli za to -
09:19
neurochemicallyneurochemically speakingговорећи,
185
547621
1844
neurohemijski govoreći,
09:21
going throughкроз a breakupraskid is a lot
like going throughкроз cocaineкокаин withdrawalpovlačenje,
186
549489
3434
prolaziti kroz raskid poprilično liči
na odvikavanje od kokaina,
09:25
whichкоја I find reassuringпомирење.
187
553675
1636
što ja smatram ohrabrujućim.
09:27
(LaughterSmeh)
188
555335
1150
(Smeh)
09:29
And then our cultureкултура usesкористи languageЈезик
189
557066
2832
A potom naša kultura koristi jezik
09:31
to shapeоблик and reinforceпојачати
these ideasидеје about love.
190
559922
2781
kako bi oblikovala i učvrstila
ove ideje o ljubavi.
09:34
In this caseслучај, we're talkingпричају
about metaphorsметафоре about painбол
191
562727
2624
U ovom slučaju govorimo
o metaforama o bolu
09:37
and addictionovisnost and madnessludilo.
192
565375
1515
i zavisnosti i ludilu.
09:39
It's kindкинд of an interestingзанимљиво feedbackповратна информација loopпетља.
193
567826
2444
To je na neki način
zanimljiva povratna petlja.
09:42
Love is powerfulмоћан and at timesпута painfulболан,
194
570294
3517
Ljubav je moćna i ponekad bolna,
09:45
and we expressизразити this
in our wordsречи and storiesприче,
195
573835
2765
i mi to izražavamo našim rečima i pričama,
09:49
but then our wordsречи and storiesприче primeглавни us
196
577182
2498
a onda nas naše reči i priče pripremaju
09:51
to expectочекујте love to be powerfulмоћан and painfulболан.
197
579704
3462
da očekujemo od ljubavi
da bude moćna i bolna.
09:55
What's interestingзанимљиво to me
is that all of this happensсе дешава
198
583955
3173
Interesantno mi je da se sve ovo dešava
09:59
in a cultureкултура that valuesвредности
lifelongдоживотно monogamyMonogamija.
199
587152
2723
u kulturi koja ceni
celoživotnu monogamiju.
10:02
It seemsИзгледа like we want it bothи једно и друго waysначини:
200
590658
2061
Čini se kao da želimo sve odjednom:
10:04
we want love to feel like madnessludilo,
201
592743
2351
želimo da ljubav bude poput ludila
10:07
and we want it to last an entireцео lifetimeживотни век.
202
595718
3146
i želimo da traje čitav život.
10:11
That soundsзвуци terribleстрашно.
203
599561
1563
To zvuči užasno.
10:13
(LaughterSmeh)
204
601148
1529
(Smeh)
10:15
To reconcileпомирити this,
205
603853
1596
Kako bismo pomirili ovo
10:17
we need to eitherили changeпромена our cultureкултура
or changeпромена our expectationsočekivanja.
206
605473
5025
moramo da promenimo našu kulturu
ili da promenimo naša očekivanja.
10:23
So, imagineзамислити if we were all
lessмање passiveпасивно in love.
207
611408
3593
Zato zamislite kad bismo svi mi
bili manje pasivni u ljubavi.
10:27
If we were more assertiveprofesiolnalno,
more open-mindedотворен, more generousвеликодушан
208
615642
4146
Kad bismo bili samopouzdaniji,
otvoreniji, darežljiviji
10:31
and insteadуместо тога of fallingпада in love,
209
619812
3301
i umesto da "padnemo u ljubav",
10:35
we steppedзауставио се into love.
210
623137
2225
zakoračimo u ljubav.
10:38
I know that this is askingпитајући a lot,
211
626223
1929
Znam da tražim previše,
10:40
but I'm not actuallyзаправо
the first personособа to suggestпредлажем this.
212
628176
3474
ali zapravo nisam prva osoba
koja ovo predlaže.
10:45
In theirњихова bookкњига, "MetaphorsMetafore We LiveŽive By,"
213
633012
2509
U njihovoj knjizi:
"Metafore po kojima živimo",
10:47
linguistslingvistima MarkMark JohnsonJohnson and GeorgeGeorge LakoffLakoff
suggestпредлажем a really interestingзанимљиво solutionрешење
214
635545
5114
lingvisti Mark Džonson i Džordž Lejkof
predlažu zaista zanimljivo rešenje
10:52
to this dilemmaдилема,
215
640683
1218
za ovu dilemu,
10:54
whichкоја is to changeпромена our metaphorsметафоре.
216
642491
2416
a to je da promenimo naše metafore.
10:57
They argueаргуе that metaphorsметафоре really do shapeоблик
the way we experienceискуство the worldсвет,
217
645795
4417
Oni tvrde da metafore zaista oblikuju
to kako doživljavamo svet,
11:03
and that they can even actчинити
as a guideВодич for futureбудућност actionsакције,
218
651071
3498
i da čak mogu da služe
kao vodič za buduća delanja,
11:06
like self-fulfillingSamoispunjenje propheciesprorocanstva.
219
654593
1888
poput samoispunjavajućih proročanstava.
11:09
JohnsonJohnson and LakoffLakoff suggestпредлажем
a newново metaphorметафора for love:
220
657489
3556
Džonson i Lejkof predlažu
novu metaforu za ljubav:
11:13
love as a collaborativeсарадња work of artуметност.
221
661977
2114
ljubav kao sarađivačko umetničko delo.
11:16
I really like this way
of thinkingразмишљање about love.
222
664872
3050
Zaista mi se sviđa
ovakav način razmišljanja o ljubavi.
11:21
LinguistsLingvistima talk about metaphorsметафоре
as havingимати entailmentsnasleрe,
223
669028
3522
Lingvisti govore o metaforama
kao da imaju podrazumevana značenja,
11:24
whichкоја is essentiallyУ суштини a way of considerings obzirom na
all the implicationsпоследице of,
224
672574
3796
a to je u suštini vid razmatranja
svih implikacija
11:28
or ideasидеје containedсадржано
withinу склопу, a givenдато metaphorметафора.
225
676394
2932
ili ideja sadržanih unutar date metafore.
11:31
And JohnsonJohnson and LakoffLakoff
talk about everything
226
679350
2909
A Džonson i Lejkof govore o svemu
11:34
that collaboratingsaradnja
on a work of artуметност entailspovlači:
227
682283
2152
što proizlazi iz saradnje
na umetničkom delu:
11:36
effortнапор, compromiseкомпромис,
patienceстрпљење, sharedдељени goalsциљеве.
228
684976
4155
trud, kompromis,
strpljenje, zajednički ciljevi.
11:41
These ideasидеје alignPoravnavanje nicelyлепо
with our culturalкултурно investmentинвестиција
229
689655
3830
Ove ideje se lepo poklapaju
s našom kulturom ulaganja
11:45
in long-termдугорочни romanticромантичан commitmentприврженост,
230
693509
2073
u dugoročnu romantičnu posvećenost,
11:47
but they alsoтакође work well
for other kindsврсте of relationshipsвезе --
231
695606
3611
ali se takođe dobro slažu
sa drugim vidovima odnosa -
11:52
short-termКраткорочни, casualнеформалан, polyamorouspoliamor,
non-monogamousmonogamni, asexualaseksualna --
232
700020
5656
kratkoročnim, usputnim, poliamoričnim,
nemonogamnim, aseksualnim -
11:57
because this metaphorметафора bringsдоноси
much more complexкомплекс ideasидеје
233
705700
3885
jer ova metafora obogaćuje
daleko složenijim idejama
12:01
to the experienceискуство of lovingљубави someoneнеко.
234
709609
2040
iskustvo voljenja nekoga.
12:04
So if love is a collaborativeсарадња work of artуметност,
235
712670
4394
Pa, ako je ljubav
sarađivačko umetničko delo,
12:09
then love is an aestheticестетски experienceискуство.
236
717088
3412
onda je ljubav estetsko iskustvo.
12:13
Love is unpredictableнепредвидив,
237
721524
1895
Ljubav je nepredvidljiva,
12:16
love is creativeкреативан,
238
724153
2024
ljubav je kreativna,
12:18
love requiresзахтева communicationкомуникација
and disciplineдисциплина,
239
726898
4133
ljubav iziskiva komunikaciju i disciplinu,
12:23
it is frustratingfrustrirajuжe
and emotionallyемоционално demandingзахтеван.
240
731055
3189
frustrirajuća je i emotivno zahtevna.
12:26
And love involvesподразумева bothи једно и друго joyрадост and painбол.
241
734677
3350
Ljubav podrazumeva i užitak i bol.
12:30
UltimatelyNa kraju krajeva, eachсваки experienceискуство
of love is differentразличит.
242
738742
3619
Naposletku, svako iskustvo ljubavi
je drugačije.
12:35
When I was youngerмлађи,
243
743759
1627
Kad sam bila mlađa,
12:37
it never occurredдошло to me that I was allowedдозвољен
to demandпотражња more from love,
244
745410
4668
nikad mi nije palo na pamet
da je dopušteno zahtevati više od ljubavi,
12:42
that I didn't have to just acceptприхватити
whateverшта год love offeredпонуђени.
245
750102
3693
da ne moram prosto da prihvatim
šta god mi ljubav ponudi.
12:46
When 14-year-old-година стар JulietJulija first meetsispunjava --
246
754775
3329
Kad 14-ogodišnja Julija prvi put sreće -
12:50
or, when 14-year-old-година стар JulietJulija
cannotне може be with RomeoRomeo,
247
758128
3925
ili kad 14-ogodišnja Julija
ne može da bude s Romeom,
12:54
whomкога she has metиспуњен fourчетири daysдана agoпре,
248
762077
2637
koga je upoznala pre četiri dana,
12:56
she does not feel disappointedразочаран or angstynervozan.
249
764738
3810
ne oseća razočaranje ili uznemirenost.
13:01
Where is she?
250
769022
1357
Gde je ona?
13:02
She wants to dieумрети.
251
770403
1294
Želi da umre.
13:04
Right?
252
772236
1151
Je li tako?
13:05
And just as a refresherpodsecanje,
at this pointтачка in the playигра,
253
773411
2469
I prosto kao napomena,
u ovom trenutku u drami,
13:07
actчинити threeтри of fiveпет,
254
775904
1308
čin treći od pet,
13:09
RomeoRomeo is not deadмртав.
255
777236
1821
Romeo nije mrtav.
13:11
He's aliveжив,
256
779641
1340
Živ je,
13:13
he's healthyздрав,
257
781005
1388
zdrav je,
13:14
he's just been banishedпротеран from the cityград.
258
782417
2194
upravo su ga proterali iz grada.
13:17
I understandРазумем that 16th-centuryвек VeronaVerona
is unlikeза разлику од contemporaryсавремени NorthSever AmericaAmerika,
259
785853
6001
Svesna sam da Verona iz XVI veka
nije kao današnja Severna Amerika,
13:23
and yetјош увек when I first readчитати this playигра,
260
791878
2978
pa ipak, kad sam prvi put
čitala ovu dramu,
13:26
alsoтакође at ageстарост 14,
261
794880
2393
takođe sa 14 godina,
13:29
Juliet'sJulije sufferingпатња madeмаде senseсмисао to me.
262
797297
2683
Julijina patnja mi je imala smisla.
13:33
ReframingReframing love as something
I get to createстворити with someoneнеко I admireдивити се,
263
801295
5357
Preformulisati ljubav kao nešto
što stvaram s nekim kome se divim,
13:38
ratherприлично than something
that just happensсе дешава to me
264
806676
2444
a ne nešto što mi se prosto desi
13:41
withoutбез my controlконтрола or consentсагласност,
265
809144
2522
bez moje kontrole ili pristanka,
13:43
is empoweringоснаживање.
266
811690
1605
je osnažujuće.
13:45
It's still hardтешко.
267
813779
1618
I dalje je teško.
13:47
Love still feelsосећа totallyтотално maddeningizluрivanja
and crushingdrobljenje some daysдана,
268
815421
5532
Ljubav i dalje ponekad može da se čini
potpuno izluđujućom i poražavajućom,
13:52
and when I feel really frustratedфрустриран,
269
820977
2115
a kad se osećam zaista isfrustirano,
13:55
I have to remindПодсетите myselfЈа сам:
270
823116
1330
moram da se podsetim:
13:56
my jobпосао in this relationshipоднос
is to talk to my partnerпартнер
271
824995
3344
moj posao u ovoj vezi
je da razgovaram s partnerom
14:00
about what I want to make togetherзаједно.
272
828363
2051
o tome šta želim da stvorimo zajedno.
14:03
This isn't easyлако, eitherили.
273
831923
2334
Ovo takođe nije lako.
14:06
But it's just so much better
than the alternativeалтернатива,
274
834756
3447
Ali je jednostavno daleko bolje
od alternative,
14:10
whichкоја is that thing
that feelsосећа like madnessludilo.
275
838672
2777
a to je onaj osećaj nalik ludilu.
14:14
This versionверзија of love is not about winningПобеђивати
or losingгубе someone'sНеко је affectionнаклоност.
276
842839
5357
Ovakva verzija ljubavi nije o osvajanju
ili gubljenju nečije naklonosti.
14:20
InsteadUmesto toga, it requiresзахтева
that you trustповерење your partnerпартнер
277
848761
3598
Umesto toga zahteva
da verujete svom partneru
14:24
and talk about things
when trustingverovati feelsосећа difficultтешко,
278
852383
3074
i da razgovarate o stvarima
kad poverenje postane teško,
14:27
whichкоја soundsзвуци so simpleједноставно,
279
855481
2446
što zvuči veoma jednostavno,
14:29
but is actuallyзаправо a kindкинд
of revolutionaryреволуционарно, radicalрадикалан actчинити.
280
857951
4496
ali je zapravo na neki način
revolucionaran, radikalan čin.
14:35
This is because you get to stop
thinkingразмишљање about yourselfсами
281
863062
3264
A to je zato što prestajete
da razmišljate o sebi
14:39
and what you're gainingдобивање
or losingгубе in your relationshipоднос,
282
867230
3141
i o tome šta vi dobijate
ili gubite u vašoj vezi,
14:42
and you get to startпочетак thinkingразмишљање
about what you have to offerпонуда.
283
870395
3397
i počinjete da razmišljate
o tome šta imate da ponudite.
14:46
This versionверзија of love
allowsомогућава us to say things like,
284
874811
3405
Ovakva verzija ljubavi
nam omogućuje da izgovaramo sledeće:
14:50
"Hey, we're not very good collaboratorssaradnici.
Maybe this isn't for us."
285
878240
4830
"Hej, nismo naročito dobri saradnici.
Možda ovo nije za nas."
14:55
Or, "That relationshipоднос
was shorterкраћи than I had plannedпланирано,
286
883733
3861
Ili: "Ta veza je bila kraća
nego što sam planirala,
14:59
but it was still kindкинд of beautifulЛепа."
287
887618
2172
ali je i dalje bila nekako lepa."
15:02
The beautifulЛепа thing
about the collaborativeсарадња work of artуметност
288
890836
2790
Divna stvar kod sarađivačkog
umetničkog dela
15:05
is that it will not paintбоје
or drawнацртати or sculptskulpture itselfсам.
289
893650
2891
je da ono neće naslikati
ili nacrtati ili izvajati samo sebe.
15:09
This versionверзија of love allowsомогућава us
to decideодлучити what it looksизглед like.
290
897098
3911
Ova verzija ljubavi nam omogućava
da odaberemo kako će da izgleda.
15:13
Thank you.
291
901033
1151
Hvala vam.
15:14
(ApplauseAplauz)
292
902208
2023
(Aplauz)
Translated by Milenka Okuka
Reviewed by Mile Živković

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mandy Len Catron - Writer
Mandy Len Catron explores love stories.

Why you should listen

Originally from Appalachian Virginia, Mandy Len Catron is a writer living and working in Vancouver, British Columbia. Her book How to Fall in Love with Anyone, is available for preorder on Amazon. Catron's writing has appeared in the New York Times, The Washington Post, and The Walrus, as well as literary journals and anthologies. She writes about love and love stories at The Love Story Project and teaches English and creative writing at the University of British Columbia. Her article "To Fall in Love with Anyone, Do This" was one of the most popular articles published by the New York Times in 2015.

More profile about the speaker
Mandy Len Catron | Speaker | TED.com