ABOUT THE SPEAKER
Mandy Len Catron - Writer
Mandy Len Catron explores love stories.

Why you should listen

Originally from Appalachian Virginia, Mandy Len Catron is a writer living and working in Vancouver, British Columbia. Her book How to Fall in Love with Anyone, is available for preorder on Amazon. Catron's writing has appeared in the New York Times, The Washington Post, and The Walrus, as well as literary journals and anthologies. She writes about love and love stories at The Love Story Project and teaches English and creative writing at the University of British Columbia. Her article "To Fall in Love with Anyone, Do This" was one of the most popular articles published by the New York Times in 2015.

More profile about the speaker
Mandy Len Catron | Speaker | TED.com
TEDxSFU

Mandy Len Catron: A better way to talk about love

Mandy Len Catron: Hogy jobban beszéljünk a szerelemről

Filmed:
2,605,858 views

A szerelembe esünk. Lesújt ránk, összetör, elbódít. Égünk a vágytól. A szerelem megőrjít és belebetegszünk. A szívünk fáj, majd összetörik. Az író Mandy Len Catron szerint az, hogy így beszélünk a szerelemről, annak megtapasztalására is hatással van. Ebben a beszédben, ami szól mindazoknak, akik valaha is érezték már őrülten szerelmesnek magukat, Catron a szerelem egy másik metaforájára hívja fel a figyelmünket, ami talán több örömhöz - és kevesebb fájdalomhoz - juttathat minket.
- Writer
Mandy Len Catron explores love stories. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Rendben, szóval ma arról beszélnék,
ahogy a szerelemről beszélünk.
00:12
OK, so todayMa I want to talk
about how we talk about love.
0
553
4300
00:17
And specificallykifejezetten,
1
5237
1150
Legfőképpen pedig
arról beszélnék, hogy mi a gond azzal,
ahogy a szerelemről beszélünk.
00:18
I want to talk about what's wrongrossz
with how we talk about love.
2
6411
3435
00:22
MostA legtöbb of us will probablyvalószínűleg
fallesik in love a fewkevés timesalkalommal
3
10673
3407
Legtöbbünk valószínűleg
jópárszor lesz szerelmes
00:26
over the coursetanfolyam of our liveséletét,
4
14104
1465
élete során,
00:27
and in the Englishangol languagenyelv,
this metaphormetafora, fallingeső,
5
15593
4210
és az angol nyelvben az "esés" metaforáját
00:31
is really the mainfő- way that we
talk about that experiencetapasztalat.
6
19827
3014
használjuk leggyakrabban
az élmény leírására.
Nem tudom, ti hogy vagytok vele,
00:35
I don't know about you,
7
23592
1151
00:36
but when I conceptualizekonceptualizálni this metaphormetafora,
8
24767
1927
de én, mikor ezt a metaforát hallom,
00:38
what I picturekép is straightegyenes
out of a cartoonrajzfilm --
9
26718
2878
egy rajzfilmjelenetet képzelek el,
00:42
like there's a man,
10
30076
1296
amint egy ember
00:43
he's walkinggyalogló down the sidewalkjárda,
11
31396
1717
gyanútlanul sétál a járdán,
00:45
withoutnélkül realizingfelismerve it, he crosseskeresztek
over an opennyisd ki manholeakna,
12
33137
3112
egyszer csak meglepetésszerűen
beleesik a csatornába,
00:48
and he just plummetsplummets into the sewerszennyvízcsatorna belowlent.
13
36273
3661
melynek nyitva hagyták a fedelét.
00:51
And I picturekép it this way
because fallingeső is not jumpingugró.
14
39958
4080
Azért képzelem el így,
mert az esés nem ugrás.
00:56
FallingAlá tartozó is accidentalvéletlen,
15
44769
2032
Az esés véletlen,
00:58
it's uncontrollableellenőrizhetetlen.
16
46825
1902
irányíthatatlan.
01:00
It's something that happensmegtörténik to us
withoutnélkül our consentbeleegyezés.
17
48751
3525
A jóváhagyásunk nélkül történik.
01:04
And this --
18
52300
1193
És bizony
01:05
this is the mainfő- way we talk
about startingkiindulási a newúj relationshipkapcsolat.
19
53517
3567
legtöbbször így beszélünk
egy új kapcsolatról is.
01:10
I am a writeríró and I'm alsois
an Englishangol teachertanár,
20
58336
3767
Író vagyok és irodalomtanár,
01:14
whichmelyik meanseszközök I think
about wordsszavak for a livingélő.
21
62127
2285
vagyis a szavakból élek.
01:16
You could say that I get paidfizetett
to argueérvel that the languagenyelv we use mattersügyek,
22
64436
4150
Mondhatnánk úgy is, hogy azért fizetnek,
hogy bebizonyítsam: számít a nyelv.
01:20
and I would like to argueérvel
that manysok of the metaphorsmetaforák we use
23
68610
4200
Szeretném bebizonyítani,
hogy a szerelem jellemezésére
használt metaforák
01:24
to talk about love --
24
72834
1567
01:26
maybe even mosta legtöbb of them --
25
74425
1823
túlnyomó része
01:28
are a problemprobléma.
26
76272
1401
problémás.
01:30
So, in love, we fallesik.
27
78700
1893
Tehát a szerelembe esünk.
01:33
We're struckütött.
28
81766
1465
Lesújt ránk.
01:35
We are crushedszétzúzott.
29
83255
1396
Összetör.
01:37
We swoonelalél.
30
85331
1370
Elalélunk.
01:39
We burnéget with passionszenvedély.
31
87186
1797
Égünk a vágytól.
01:41
Love makesgyártmányú us crazyőrült,
32
89738
1977
A szerelem megőrjít,
01:43
and it makesgyártmányú us sickbeteg.
33
91739
1564
megbetegít minket.
01:45
Our heartsszívek acheAche,
34
93796
1360
A szívünk fáj,
01:47
and then they breakszünet.
35
95180
2006
utána meg összetörik.
01:50
So our metaphorsmetaforák equateegyenlőségjelet tesznek a
the experiencetapasztalat of lovingszerető someonevalaki
36
98226
3144
Metaforáink a szerelem élményét
az erőszakkal vagy a betegséggel
01:53
to extremeszélső violenceerőszak or illnessbetegség.
37
101394
2653
teszik egyenlővé.
01:56
(LaughterNevetés)
38
104071
2085
(Nevetés)
01:59
They do.
39
107101
1151
Ezt teszik.
02:00
And they positionpozíció us as the victimsáldozatai
40
108276
1983
Minket pedig áldozatként állítanak be,
02:02
of unforeseenelőre nem látható and totallyteljesen
unavoidableelkerülhetetlen circumstanceskörülmények.
41
110283
3359
akik az előre nem látott, elkerülhetetlen
következményektől szenvednek.
02:06
My favoritekedvenc one of these is "smittenrásújtott,"
42
114547
2723
A kedvencem a "szerelemmel sújtva",
02:09
whichmelyik is the pastmúlt participleigenév
of the wordszó "smiteSÚJTOM."
43
117294
2854
ami a "sújt", ige határozói igeneve.
02:12
And if you look this wordszó up
in the dictionaryszótár --
44
120172
3068
És ha kinyitunk egy szótárat...
02:15
(LaughterNevetés)
45
123264
1024
(Nevetés)
02:16
you will see that it can be definedmeghatározott
as bothmindkét "grievoussúlyos afflictioncsapás,"
46
124312
4518
azt látjuk, hogy jelenthet
"súlyos megpróbáltatás"-t
02:20
and, "to be very much in love."
47
128854
2851
és "nagy szerelmet" is.
02:25
I tendhajlamosak to associatetársult the wordszó "smiteSÚJTOM"
with a very particularkülönös contextkontextus,
48
133716
3344
Hajlok arra, hogy a "sújt" igét
összefüggésbe hozzam
egy sajátos szöveggel: az Ótestamentummal.
02:29
whichmelyik is the OldRégi TestamentVégrendelet.
49
137084
1564
02:31
In the BookKönyv of ExodusExodus aloneegyedül,
there are 16 referencesreferenciák to smitingsmiting,
50
139560
4748
Csak a Kivonulás könyvében
16 utalást találunk a lesújtásra,
02:36
whichmelyik is the wordszó that the BibleBiblia usesfelhasználások
for the vengeancebosszú of an angrymérges God.
51
144332
3773
mellyel a Bibliában a dühös Isten
bosszújára utalnak.
02:40
(LaughterNevetés)
52
148129
1721
(Nevetés)
02:41
Here we are usinghasználva the sameazonos wordszó
to talk about love
53
149874
2705
Itt ugyanazt a szót használjuk
a szerelem leírására,
02:44
that we use to explainmegmagyarázni
a plaguepestis of locustssáskák.
54
152603
2426
mint amivel a sáskajárás
mibenlétét jellemezzük.
02:47
(LaughterNevetés)
55
155053
1028
(Nevetés)
02:48
Right?
56
156105
1256
Hát nem?
02:49
So, how did this happentörténik?
57
157385
2092
Szóval, hogy is történt ez?
02:51
How have we come to associatetársult love
with great painfájdalom and sufferingszenvedő?
58
159501
3991
Miért kezdtük el a szerelmet a fájdalommal
és a nagy szenvedéssel azonosítani?
02:55
And why do we talk about
this ostensiblylátszólag good experiencetapasztalat
59
163516
3989
És miért beszélünk úgy erről a
látszólag jó élményről,
02:59
as if we are victimsáldozatai?
60
167529
2104
mintha az áldozatai lennénk?
03:02
These are difficultnehéz questionskérdések,
61
170556
1691
Ezek nehéz kérdések,
03:04
but I have some theorieselméletek.
62
172271
1646
de nekem van pár elméletem.
03:05
And to think this throughkeresztül,
63
173941
1239
És az átgondolásukhoz
03:07
I want to focusfókusz on one
metaphormetafora in particularkülönös,
64
175204
2628
egy jellemző metaforára
szeretnék koncentrálni,
03:09
whichmelyik is the ideaötlet of love as madnessőrület.
65
177856
2171
mely szerint a szerelem őrültség.
03:13
When I first startedindult
researchingkutatása romanticromantikus love,
66
181088
2707
Amikor először kezdtem kutatni
a romantikus szerelmet,
03:15
I foundtalál these madnessőrület
metaphorsmetaforák everywheremindenhol.
67
183819
2761
mindenhol az őrültség
metaforáiba botlottam.
03:18
The historytörténelem of WesternWestern culturekultúra
68
186604
2103
A nyugati kultúra történetének nyelve
03:20
is fullteljes of languagenyelv that equatesfelel meg
love to mentalszellemi illnessbetegség.
69
188731
3937
a szerelmet a szellemi
korlátoltsággal teszi egyenlővé.
03:25
These are just a fewkevés examplespéldák.
70
193440
1927
Csak néhány példa:
03:27
WilliamWilliam ShakespeareShakespeare:
71
195391
1343
William Shakespeare:
03:28
"Love is merelycsupán a madnessőrület,"
72
196758
1433
"A szerelem merő bolondság."
03:30
from "As You Like It."
73
198215
1317
az "Ahogy tetszik" szerint.
03:32
FriedrichFriedrich NietzscheNietzsche:
74
200092
1257
Friedrich Nietzsche:
03:33
"There is always some madnessőrület in love."
75
201373
2503
"A szerelemben mindig
van valamennyi őrület."
03:36
"Got me looking, got me looking
so crazyőrült in love -- "
76
204559
2866
"Olyan őrülettel nézek szembe
a szerelemben -- "
03:39
(LaughterNevetés)
77
207449
2069
(Nevetés)
03:41
from the great philosopherfilozófus,
BeyoncBeyonceé KnowlesKnowles.
78
209542
2598
a nagy filozófus,
Beyoncé Knowles szavai.
03:44
(LaughterNevetés)
79
212164
1461
(Nevetés)
03:47
I fellesett in love for the first
time when I was 20,
80
215083
2834
Életemben először húsz
évesen lettem szerelmes,
03:49
and it was a prettyszép turbulentturbulens
relationshipkapcsolat right from the startRajt.
81
217941
3179
és a kapcsolat az elejétől
fogva eléggé viharos volt.
03:53
And it was long distancetávolság
for the first couplepárosít of yearsévek,
82
221459
3205
Plusz, az első pár évben
távkapcsolatként működött,
03:56
so for me that meantjelentett very highmagas highsmagasságra
and very lowalacsony lowsmélypontra került.
83
224688
4596
így én nagyon nagyon jó és rettentően
rossz pillanatok közt ingáztam.
04:01
I can rememberemlékezik one momentpillanat in particularkülönös.
84
229794
2204
Egy jelenetre különösen jól emlékszem.
04:04
I was sittingülés on a bedágy
in a hostelHostel in SouthDél AmericaAmerikai,
85
232580
3345
Egy dél-amerikai szálló egyik
szobájának ágyán ültem,
04:07
and I was watchingnézni the personszemély
I love walkséta out the doorajtó.
86
235949
3696
és figyeltem, ahogy a szeretett
személy épp kisétál az ajtón.
04:12
And it was latekéső,
87
240151
1613
Késő volt,
04:13
it was nearlyközel midnightéjfél,
88
241788
1260
majdnem éjfél,
04:15
we'dHázasodik gottenütött into an argumentérv over dinnervacsora,
89
243072
1977
korábban összevesztünk a vacsoránál,
04:17
and when we got back to our roomszoba,
90
245073
1949
és mikor visszamentünk a szobánkba,
04:19
he threwdobta his things in the bagtáska
and stormedmegrohamozta out.
91
247046
2725
ő bedobálta a cuccait
egy táskába és kiviharzott.
04:23
While I can no longerhosszabb rememberemlékezik
what that argumentérv was about,
92
251141
3259
Bár arra már nem emlékszem,
miről is vitatkoztunk,
04:26
I very clearlytisztán rememberemlékezik
how I feltfilc watchingnézni him leaveszabadság.
93
254424
4055
arra nagyon is emlékszem, mit éreztem,
mikor láttam őt elmenni.
04:31
I was 22, it was my first time
in the developingfejlesztés worldvilág,
94
259122
3545
22 éves voltam, először jártam
fejlődő országban,
04:35
and I was totallyteljesen aloneegyedül.
95
263424
2255
és teljesen egyedül voltam.
04:38
I had anotheregy másik weekhét untilamíg my flightrepülési home,
96
266412
3367
Még egy teljes hetem volt a hazaútig,
04:41
and I knewtudta the namenév
of the townváros that I was in,
97
269803
2368
tudtam a város nevét, ahol megszálltunk,
04:44
and the namenév of the cityváros
that I neededszükséges to get to to flylégy out,
98
272195
3583
és annak a városnak a nevét,
ahonnan majd a repülőm hazaindul,
04:47
but I had no ideaötlet how to get around.
99
275802
3256
de fogalmam sem volt, hogy közlekedjek.
04:51
I had no guidebookútikönyv and very little moneypénz,
100
279842
3177
Nem volt útikönyvem és pénzem is alig,
04:55
and I spokebeszéltem no Spanishspanyol.
101
283043
1770
és nem beszéltem spanyolul.
04:57
SomeoneValaki more adventurouskalandos than me
102
285547
2097
Egy kalandvágyóbb személy
04:59
mightesetleg have seenlátott this as
a momentpillanat of opportunitylehetőség,
103
287668
2430
ezt lehetőségként is felfoghatta volna,
05:02
but I just frozemegfagyott.
104
290122
1830
de én ledermedtem.
05:04
I just satült there.
105
292406
1817
Csak ültem ott.
05:06
And then I burstrobbanás into tearskönnyek.
106
294738
2043
Aztán zokogni kezdtem.
05:09
But despiteannak ellenére my panicpánik,
107
297357
2371
De a pánik ellenére
05:11
some smallkicsi voicehang in my headfej thought,
108
299752
2570
egy kis hang a fejemben azt mondta,
05:14
"WowWow. That was dramaticdrámai.
109
302346
2337
"Hű. Ez drámai volt.
05:16
I mustkell really be doing
this love thing right."
110
304707
2699
Úgy tűnik, jó vagyok
ebben a szerelem-dologban."
05:19
(LaughterNevetés)
111
307430
1788
(Nevetés)
05:21
Because some partrész of me
wanted to feel miserablenyomorult in love.
112
309242
4520
Mert egy részem a nyomort is
érezni akarta a szerelemben.
05:26
And it soundshangok so strangefurcsa
to me now, but at 22,
113
314226
3440
És bár ez most furcsának hangzik
számomra, de 22 évesen
05:29
I longedvágyott to have dramaticdrámai experiencestapasztalatok,
114
317690
3145
drámai élményekre vágytam,
05:32
and in that momentpillanat, I was irrationalirracionális
and furiousdühös and devastatedelpusztított,
115
320859
5198
és abban a pillanatban irracionális,
mérges és feldúlt voltam,
05:38
and weirdlytermészetfeletti enoughelég,
116
326081
1224
és furcsamód
05:39
I thought that this somehowvalahogy
legitimizedlegitimized is inkább the feelingsérzések I had
117
327329
3376
úgy gondoltam, ez igazolja
azokat az érzéset,
05:42
for the guy who had just left me.
118
330729
1839
melyeket a fiú iránt tápláltam.
05:46
I think on some levelszint I wanted
to feel a little bitbit crazyőrült,
119
334163
4363
Azt hiszem, egy bizonyos szinten
őrültnek is akartam érzeni magam,
05:50
because I thought that
that was how lovedszeretett workeddolgozott.
120
338550
3532
mert úgy hittem, így működik a szerelem.
05:55
This really should not be surprisingmeglepő,
121
343141
1807
Ezen nem kéne meglepődnöm,
05:56
consideringfigyelembe véve that accordingszerint to WikipediaWikipédia,
122
344972
2454
hiszen a Wikipédia szerint
05:59
there are eightnyolc filmsfilmek,
123
347450
2273
nyolc film,
06:01
14 songsdalok,
124
349747
1997
tizennégy dal,
06:03
two albumsalbum and one novelregény
with the titlecím "Crazybolond Love."
125
351768
3197
két album és egy regény létezik
"Őrült szerelem" címmel.
06:07
About halffél an houróra latera későbbiekben,
he camejött back to our roomszoba.
126
355837
3126
Félórával később a fiú
visszajött a szobába.
06:10
We madekészült up.
127
358987
1151
Kibékültünk.
06:12
We spentköltött anotheregy másik mostlytöbbnyire
happyboldog weekhét travelingutazó togetheregyütt.
128
360162
2817
Még egy, többnyire boldog hetet
töltöttünk együtt utazgatva.
06:15
And then, when I got home,
129
363003
1432
Aztán, mikor hazaértem,
06:16
I thought, "That was so
terribleszörnyű and so great.
130
364459
4984
azt gondoltam: "Ez olyan
szörnyű és olyan jó volt.
06:21
This mustkell be a realigazi romancerománc."
131
369989
1715
Biztos igaz szerelem."
06:25
I expectedvárt my first love
to feel like madnessőrület,
132
373006
2700
Az első szerelemtől elvártam,
hogy őrületnek érezhessem,
06:27
and of coursetanfolyam, it mettalálkozott
that expectationelvárás very well.
133
375730
3780
és persze meg is felelt az elvárásnak.
06:31
But lovingszerető someonevalaki like that --
134
379941
1691
De az, hogy így szerettem -
06:33
as if my entireteljes well-beingjólét dependedattól függ
on him lovingszerető me back --
135
381656
4095
hogy a jól-létem teljes mértékben
az érzelem viszonzásán alapult -
06:37
was not very good for me
136
385775
2093
nem volt jó se nekem,
06:39
or for him.
137
387892
1150
se neki.
06:41
But I suspectgyanúsított this experiencetapasztalat of love
is not that unusualszokatlan.
138
389850
3701
De felteszem, hogy így találkozni
a szerelemmel nem szokatlan.
06:46
MostA legtöbb of us do feel a bitbit madőrült
in the earlykorai stagesszakaszában of romanticromantikus love.
139
394026
4211
Legtöbbünk tényleg kicsit őrültnek
érzi magát az első időszakban.
06:50
In facttény, there is researchkutatás to confirmmegerősít
that this is somewhatnémileg normalnormál,
140
398815
3816
Valójában még tudományos kutatás is
megerősíti, hogy ez szinte normális,
06:55
because, neurochemicallyneurochemically speakingbeszélő,
141
403280
1886
mert kémiai szinten
06:57
romanticromantikus love and mentalszellemi illnessbetegség
are not that easilykönnyen distinguishedkiváló.
142
405190
4562
a szerelmet és az őrületet
nehéz megkülönböztetni.
07:03
This is trueigaz.
143
411046
1151
Ez a valóság.
07:04
This studytanulmány from 1999 used bloodvér teststesztek
144
412221
4559
Ez az 1999-es kutatás vérképeket használt,
07:08
to confirmmegerősít that the serotoninszerotonin
levelsszintek of the newlyújonnan in love
145
416804
3094
hogy bizonyítsa: a friss
szerelmesek szerotonin szintje
07:11
very closelyszorosan resembledhasonlított
the serotoninszerotonin levelsszintek
146
419922
2797
nagyon hasonló volt
azoknak a szintjéhez,
07:14
of people who had been diagnoseddiagnosztizált
with obsessive-compulsiveobszesszív-kompulzív disorderrendellenesség.
147
422743
3305
akiket rögeszmés-kényszeres
személyiségzavarral diagnosztizáltak.
07:18
(LaughterNevetés)
148
426072
1008
(Nevetés)
07:19
Yes, and lowalacsony levelsszintek of serotoninszerotonin
149
427104
2697
Igen, az alacsony szerotonin szintet
07:21
are alsois associatedtársult
with seasonalszezonális affectiveérzékeny disorderrendellenesség
150
429825
3602
pedig a szezonálisan jelentkező
mániás pszichózishoz és a
07:25
and depressiondepresszió.
151
433451
1280
depresszióhoz kötik.
07:27
So there is some evidencebizonyíték
152
435687
2260
Tehát van rá bizonyíték,
07:29
that love is associatedtársult with changesváltoztatások
to our moodshangulatok and our behaviorsviselkedés.
153
437971
4348
hogy a szerelmet a hangulat és a
viselkedés megváltozásához kötjük.
07:34
And there are other studiestanulmányok to confirmmegerősít
154
442343
4007
És más tanulmányok is megerősítik,
07:38
that mosta legtöbb relationshipskapcsolatok beginkezdődik this way.
155
446374
3690
hogy a legtöbb kapcsolat így kezdődik.
07:42
ResearchersA kutatók believe
that the lowalacsony levelsszintek of serotoninszerotonin
156
450660
4163
A kutatók szerint az alacsony
szerotoninszint
07:46
is correlatedkorrelált with obsessivemegszállott thinkinggondolkodás
about the objecttárgy of love,
157
454847
4035
összefügg a szerelem tárgyával
kapcsolatos megszállott gondolatokkal,
07:50
whichmelyik is like this feelingérzés that someonevalaki
has setkészlet up camptábor in your brainagy.
158
458906
4058
ami olyan, mintha valaki
tábort vert volna az agyunkban.
07:54
And mosta legtöbb of us feel this way
when we first fallesik in love.
159
462988
2931
A többség így érez,
mikor először lesz szerelmes.
07:57
But the good newshírek is,
it doesn't always last that long --
160
465943
3126
De a jó hír, hogy ez
nem mindig tart sokáig -
08:01
usuallyáltalában from a fewkevés monthshónap
to a couplepárosít of yearsévek.
161
469093
3173
általában pár hónaptól
pár évig terjed.
08:05
When I got back from my triputazás
to SouthDél AmericaAmerikai,
162
473352
2808
Mikor visszajöttem dél-amerikai utamról,
08:08
I spentköltött a lot of time aloneegyedül in my roomszoba,
163
476184
3577
sok időt töltöttem egyedül a szobámban,
08:11
checkingellenőrzése my emailemail,
164
479785
1340
az e-mailjeimet nézegetve,
08:13
desperatekétségbeesett to hearhall from the guy I lovedszeretett.
165
481149
2363
várva, hogy hírt kapok a szeretett fiútól.
08:16
I decidedhatározott that if my friendsbarátok could not
understandmegért my grievoussúlyos afflictioncsapás,
166
484545
5348
Úgy döntöttem, hogy ha a barátaim nem
tudják megérteni beteges ragaszkodásomat,
08:21
then I did not need theirazok friendshipbarátság.
167
489917
1949
akkor nem is kell a barátságuk.
08:23
So I stoppedmegállt hangingfüggő out
with mosta legtöbb of them.
168
491890
2083
Így már nem jártam el velük.
08:26
And it was probablyvalószínűleg the mosta legtöbb
unhappyboldogtalan yearév of my life.
169
494387
4194
És ez valószínűleg életem egyik
legboldogtalanabb éve volt.
08:31
But I think I feltfilc like
it was my jobmunka to be miserablenyomorult,
170
499086
4114
De azt hiszem, szinte kötelességként
éltem meg a szomorkodást,
08:35
because if I could be miserablenyomorult,
171
503849
1792
mert ha rosszul éreztem magam,
08:37
then I would provebizonyít how much I lovedszeretett him.
172
505665
2667
akkor bizonyítottam a szerelmemet.
08:40
And if I could provebizonyít it,
173
508356
1885
És ha bizonyítani tudtam,
08:42
then we would have to endvég up
togetheregyütt eventuallyvégül is.
174
510265
2954
akkor előbb-utóbb biztos,
hogy egymás mellett kötünk ki.
08:46
This is the realigazi madnessőrület,
175
514050
2088
Ez az igazi őrület,
08:48
because there is no cosmickozmikus ruleszabály
176
516162
2395
hiszen nincs univerzális szabály,
08:50
that saysmondja that great sufferingszenvedő
equalsegyenlő great rewardjutalom,
177
518581
3362
mely előírja, hogy a sok
szenvedésért nagy jutalom jár,
08:54
but we talk about love as if this is trueigaz.
178
522478
3904
de a szerelemben mintha
mégis szabályként kezelnénk.
08:59
Our experiencestapasztalatok of love
are bothmindkét biologicalbiológiai and culturalkulturális.
179
527463
3676
Szerelemmel kapcsolatos élményeink
a biológián és a kultúrán alapulnak.
09:03
Our biologybiológia tellsmegmondja us that love is good
180
531774
2459
A biológia azt sugallja, a szerelem jó,
09:06
by activatingaktiváló these rewardjutalom
circuitsáramkörök in our brainagy,
181
534257
3154
hiszen a kémiai jutalom
szétárad az agyunkban,
09:09
and it tellsmegmondja us that love is painfulfájdalmas
when, after a fightharc or a breakupszakítás,
182
537435
4620
és azt is sugallja, hogy fájdalmas,
mikor egy veszekedés, szakítás után
09:14
that neurochemicalneurokémiai rewardjutalom is withdrawnvisszavont.
183
542079
2610
megvonja tőlünk ezt a doppingot.
09:17
And in facttény -- and maybe
you've heardhallott this --
184
545155
2442
Igazából - és ezt talán már hallották -
09:19
neurochemicallyneurochemically speakingbeszélő,
185
547621
1844
a kémiai folyamatok szintjén
09:21
going throughkeresztül a breakupszakítás is a lot
like going throughkeresztül cocainekokain withdrawalvisszavonása,
186
549489
3434
egy szakítás nagyban hasonlít
a kokainmegvonás tüneteihez,
09:25
whichmelyik I find reassuringmegnyugtató.
187
553675
1636
ami nekem elég biztatóan hangzik.
09:27
(LaughterNevetés)
188
555335
1150
(Nevetés)
09:29
And then our culturekultúra usesfelhasználások languagenyelv
189
557066
2832
És persze itt a kultúra, ami nyelvezetével
09:31
to shapealak and reinforcemegerősít
these ideasötletek about love.
190
559922
2781
tovább formálja és erősíti
a szerelemről alkotott képet.
09:34
In this caseügy, we're talkingbeszél
about metaphorsmetaforák about painfájdalom
191
562727
2624
Emiatt a fájdalom, a függés,
az őrület metaforáit használjuk.
09:37
and addictionfüggőség and madnessőrület.
192
565375
1515
09:39
It's kindkedves of an interestingérdekes feedbackVisszacsatolás loophurok.
193
567826
2444
Ez egy érdekes körforgás.
09:42
Love is powerfulerős and at timesalkalommal painfulfájdalmas,
194
570294
3517
A szerelem erős és néha fájdalmas is,
09:45
and we expressExpressz this
in our wordsszavak and storiestörténetek,
195
573835
2765
és ezt szavakban
és történetekben fejezzük ki,
09:49
but then our wordsszavak and storiestörténetek primelegfontosabb us
196
577182
2498
de szavaink és történeteink miatt
09:51
to expectelvár love to be powerfulerős and painfulfájdalmas.
197
579704
3462
el is várjuk, hogy erős
és fájdalmas érzés legyen.
09:55
What's interestingérdekes to me
is that all of this happensmegtörténik
198
583955
3173
Számomra érdekes, hogy mindez
egy olyan kultúrában történik,
09:59
in a culturekultúra that valuesértékeket
lifelongéletre szóló monogamymonogámia.
199
587152
2723
mely az egész életre szóló
monogámiát pártolja.
10:02
It seemsÚgy tűnik, like we want it bothmindkét waysmódokon:
200
590658
2061
Mintha mindkét végletet akarnánk:
10:04
we want love to feel like madnessőrület,
201
592743
2351
azt akarjuk, hogy a szerelem legyen őrült,
10:07
and we want it to last an entireteljes lifetimeélettartam.
202
595718
3146
de tartson egész életünkben.
10:11
That soundshangok terribleszörnyű.
203
599561
1563
Ami szörnyen hangzik.
10:13
(LaughterNevetés)
204
601148
1529
(Nevetés)
10:15
To reconcileösszeegyeztetni this,
205
603853
1596
Ennek megoldásaként
10:17
we need to eitherbármelyik changeváltozás our culturekultúra
or changeváltozás our expectationselvárások.
206
605473
5025
vagy a kultúránkon, vagy az
elvárásainkon kell változtatnunk.
10:23
So, imagineKépzeld el if we were all
lessKevésbé passivepasszív in love.
207
611408
3593
Képzeljük el, milyen lenne, ha kicsit
kevésbé passzívan állnánk ehhez.
10:27
If we were more assertivemagabiztos,
more open-mindednyitott, more generousnagylelkű
208
615642
4146
Ha asszertívabbak, nyitottabbak,
nagylelkűbbek lennénk,
10:31
and insteadhelyette of fallingeső in love,
209
619812
3301
és ahelyett, hogy "beleesnénk" valakibe,
10:35
we steppedlépcsős into love.
210
623137
2225
inkább "belépnénk" egy kapcsolatba.
10:38
I know that this is askingkérve a lot,
211
626223
1929
Tudom, hogy sokat kérek,
10:40
but I'm not actuallytulajdonképpen
the first personszemély to suggestjavasol this.
212
628176
3474
de igazából nem én vagyok
az első, aki ezt javasolja.
10:45
In theirazok bookkönyv, "MetaphorsMetaforák We LiveLive By,"
213
633012
2509
"Metaforák melyekkel együtt élünk"
című könyvükben
10:47
linguistsnyelvészek MarkMark JohnsonJohnson and GeorgeGeorge LakoffLakoff
suggestjavasol a really interestingérdekes solutionmegoldás
214
635545
5114
a nyelvész Mark Johnson és George
Lakoff érdekes megoldást kínál
10:52
to this dilemmadilemma,
215
640683
1218
erre a problémára,
10:54
whichmelyik is to changeváltozás our metaphorsmetaforák.
216
642491
2416
nevezetesen metaforáink megváltoztatását.
10:57
They argueérvel that metaphorsmetaforák really do shapealak
the way we experiencetapasztalat the worldvilág,
217
645795
4417
Szerintük a metaforák ténylegesen hatással
vannak arra, ahogy a világot érzékeljük,
11:03
and that they can even acttörvény
as a guideútmutató for futurejövő actionsakciók,
218
651071
3498
és még jövőbeni tetteinket is
képesek befolyásolni,
11:06
like self-fulfillingönbeteljesítő propheciespróféciák.
219
654593
1888
lásd az önbeteljesítő jóslatokat.
11:09
JohnsonJohnson and LakoffLakoff suggestjavasol
a newúj metaphormetafora for love:
220
657489
3556
Johnson és Lakoff új hasonlatot
kínál a szerelem megértéséhez:
11:13
love as a collaborativeegyüttműködő work of artművészet.
221
661977
2114
egy közös művészi alkotáshoz hasonlítják.
11:16
I really like this way
of thinkinggondolkodás about love.
222
664872
3050
Számomra ez egy nagyon
szimpatikus megközelítés.
11:21
LinguistsNyelvészek talk about metaphorsmetaforák
as havingamelynek entailmentsentailments,
223
669028
3522
A nyelvészek szerint a metaforák
okozatokkal rendelkeznek,
11:24
whichmelyik is essentiallylényegében a way of consideringfigyelembe véve
all the implicationskövetkezményei of,
224
672574
3796
ami lényegében a metafora által
ébresztett asszociációk
11:28
or ideasötletek containedfoglalt
withinbelül, a givenadott metaphormetafora.
225
676394
2932
és gondolatok összességének
figyelembevételét jelenti.
11:31
And JohnsonJohnson and LakoffLakoff
talk about everything
226
679350
2909
Johnson és Lakoff mindenre kitérnek,
11:34
that collaboratingegyüttműködés
on a work of artművészet entailsmaga után vonja:
227
682283
2152
ami egy művészi munka
alkotásához szükséges:
11:36
efforterőfeszítés, compromisekompromisszum,
patiencetürelem, sharedmegosztott goalscélok.
228
684976
4155
erőfeszítés, kompromisszum,
türelem, közös célok.
11:41
These ideasötletek alignigazítása nicelyszépen
with our culturalkulturális investmentberuházás
229
689655
3830
Ezek a fogalmak szépen beleillenek
abba a kulturális rendszerbe,
11:45
in long-termhosszútávú romanticromantikus commitmentelkötelezettség,
230
693509
2073
amit egy hosszútávú kapcsolat feltételez,
11:47
but they alsois work well
for other kindsféle of relationshipskapcsolatok --
231
695606
3611
de más kapcsolatoknál is
remekül működnek,
11:52
short-termrövid időszak, casualalkalmi, polyamorousPolyamorous,
non-monogamousnem monogám, asexualivartalan --
232
700020
5656
legyen az rövidtávú, alkalmi,
többpartnerű, nem monogám, aszexuális,
11:57
because this metaphormetafora bringshoz
much more complexösszetett ideasötletek
233
705700
3885
hiszen ez a metafora sokkal
összetettebb gondolatokat ébreszt
12:01
to the experiencetapasztalat of lovingszerető someonevalaki.
234
709609
2040
a szerelem tapasztalásáról.
12:04
So if love is a collaborativeegyüttműködő work of artművészet,
235
712670
4394
Tehát ha a szerelem
egy közös művészi alkotás,
12:09
then love is an aestheticesztétika experiencetapasztalat.
236
717088
3412
akkor a szerelem egy esztétikai élmény.
12:13
Love is unpredictablekiszámíthatatlan,
237
721524
1895
A szerelem megjósolhatatlan,
12:16
love is creativekreatív,
238
724153
2024
a szerelem kreatív,
12:18
love requiresigényel communicationközlés
and disciplinefegyelem,
239
726898
4133
a szerelem kommunikációt
és fegyelmet kíván,
12:23
it is frustratingfrusztráló
and emotionallyérzelmileg demandingigényes.
240
731055
3189
frusztráló és érzelmileg kimerítő.
12:26
And love involvesjár bothmindkét joyöröm and painfájdalom.
241
734677
3350
És benne van az öröm és a fájdalom is.
12:30
UltimatelyVégső soron, eachminden egyes experiencetapasztalat
of love is differentkülönböző.
242
738742
3619
Végeredményben minden
szerelem élménye más.
12:35
When I was youngerfiatalabb,
243
743759
1627
Mikor fiatalabb voltam
12:37
it never occurredtörtént to me that I was allowedengedélyezett
to demandigény more from love,
244
745410
4668
soha nem merült fel bennem,
hogy többet kérhetnék a szerelemtől,
12:42
that I didn't have to just acceptelfogad
whatevertök mindegy love offeredfelajánlott.
245
750102
3693
hogy nem muszáj akármit elfogadnom,
amit a szerelem felkínál nekem.
12:46
When 14-year-old-éves JulietJúlia first meetstalálkozik --
246
754775
3329
Mikor a 14 éves Júlia
először találkozik...
12:50
or, when 14-year-old-éves JulietJúlia
cannotnem tud be with RomeoRomeo,
247
758128
3925
Vagy mikor a 14 éves Júlia
nem lehet együtt Rómeóval,
12:54
whomkit she has mettalálkozott fournégy daysnapok agoezelőtt,
248
762077
2637
akivel négy napja találkozott,
12:56
she does not feel disappointedcsalódott or angstyangsty.
249
764738
3810
nem csalódottnak vagy
szomorúnak érzi magát.
13:01
Where is she?
250
769022
1357
Mit is csinál?
13:02
She wants to diemeghal.
251
770403
1294
Meg akar halni.
13:04
Right?
252
772236
1151
Igaz?
És emlékeztetőül,
a darabnak ezen a pontján,
13:05
And just as a refresherfrissítő,
at this pointpont in the playjáték,
253
773411
2469
13:07
acttörvény threehárom of fiveöt,
254
775904
1308
a harmadik felvonásban,
13:09
RomeoRomeo is not deadhalott.
255
777236
1821
Rómeó nem halott.
13:11
He's aliveélő,
256
779641
1340
Életben van,
13:13
he's healthyegészséges,
257
781005
1388
egészséges,
13:14
he's just been banishedszáműzte from the cityváros.
258
782417
2194
csak száműzték a városból.
13:17
I understandmegért that 16th-centuryth századi VeronaVerona
is unlikenem úgy mint contemporarykortárs NorthÉszaki AmericaAmerikai,
259
785853
6001
Értem én, hogy a 16. századi Verona
nem azonos napjaink Észak-Amerikájával,
13:23
and yetmég when I first readolvas this playjáték,
260
791878
2978
de mikor először olvastam ezt a darabot,
13:26
alsois at agekor 14,
261
794880
2393
szintén 14 évesen,
13:29
Juliet'sJúlia sufferingszenvedő madekészült senseérzék to me.
262
797297
2683
értettem Júlia szenvedését.
13:33
ReframingReframing love as something
I get to createteremt with someonevalaki I admirecsodál,
263
801295
5357
A szerelem átformálása olyan dologgá,
amit én teremthetek azzal, akit csodálok,
13:38
ratherInkább than something
that just happensmegtörténik to me
264
806676
2444
ahelyett, hogy csak úgy megtörténne velem,
13:41
withoutnélkül my controlellenőrzés or consentbeleegyezés,
265
809144
2522
mindenféle befolyás
vagy jóváhagyás nélkül,
13:43
is empoweringképessé.
266
811690
1605
felszabadító.
13:45
It's still hardkemény.
267
813779
1618
De attól még nehéz.
13:47
Love still feelsérzi totallyteljesen maddeningőrjítő
and crushingzúzó some daysnapok,
268
815421
5532
A szerelem még így is lehet
őrjítő és lesújtó néha,
13:52
and when I feel really frustratedfrusztrált,
269
820977
2115
és mikor nagyon bosszús vagyok,
13:55
I have to remindemlékeztet myselfmagamat:
270
823116
1330
emlékeztetnek kell magam:
13:56
my jobmunka in this relationshipkapcsolat
is to talk to my partnerpartner
271
824995
3344
az én dolgom ebben a kapcsolatban,
hogy beszéljek a partneremmel arról
14:00
about what I want to make togetheregyütt.
272
828363
2051
mit szeretnék vele megteremteni.
14:03
This isn't easykönnyen, eitherbármelyik.
273
831923
2334
És ez sem könnyű.
14:06
But it's just so much better
than the alternativealternatív,
274
834756
3447
De sokkal jobb, mint az alternatíva,
14:10
whichmelyik is that thing
that feelsérzi like madnessőrület.
275
838672
2777
amit őrületként érzékelünk.
14:14
This versionváltozat of love is not about winningnyerő
or losingvesztes someone'svalaki affectionszeretet.
276
842839
5357
A szerelem eme változata nem arról szól,
hogy elnyerjük vagy elveszítjük a másikat.
14:20
InsteadEhelyett, it requiresigényel
that you trustbizalom your partnerpartner
277
848761
3598
Inkább azt követeli meg,
hogy bízzunk a partnerünkben,
14:24
and talk about things
when trustingbízva feelsérzi difficultnehéz,
278
852383
3074
és beszéljünk vele akkor is,
mikor a bizalom nehéznek tűnik,
14:27
whichmelyik soundshangok so simpleegyszerű,
279
855481
2446
ami nagyon egyszerűnek hangzik,
14:29
but is actuallytulajdonképpen a kindkedves
of revolutionaryforradalmi, radicalradikális acttörvény.
280
857951
4496
de valójában forradalmi, radikális tett.
14:35
This is because you get to stop
thinkinggondolkodás about yourselfsaját magad
281
863062
3264
Azért ilyen, mert abbahagyhatjuk
a saját magunkról való gondolkodást,
14:39
and what you're gainingegyre
or losingvesztes in your relationshipkapcsolat,
282
867230
3141
és hogy mit nyerünk vagy
vesztünk a kapcsolatban.
14:42
and you get to startRajt thinkinggondolkodás
about what you have to offerajánlat.
283
870395
3397
Ehelyett arra gondolunk,
hogy mit tudunk felkínálni.
14:46
This versionváltozat of love
allowslehetővé tesz us to say things like,
284
874811
3405
Ebben a változatban mondhatjuk:
14:50
"Hey, we're not very good collaboratorsegyüttműködők.
Maybe this isn't for us."
285
878240
4830
"Figyelj, nem nagyon tudunk együttműködni.
Talán ez mégse lesz jó így."
14:55
Or, "That relationshipkapcsolat
was shorterrövidebb than I had plannedtervezett,
286
883733
3861
Vagy, "Ez a kapcsolat rövidebb
volt, mint ahogy elterveztem,
14:59
but it was still kindkedves of beautifulszép."
287
887618
2172
de attól még szép volt."
15:02
The beautifulszép thing
about the collaborativeegyüttműködő work of artművészet
288
890836
2790
A közös művészi alkotásban az a szép,
15:05
is that it will not paintfesték
or drawhúz or sculptfarag itselfmaga.
289
893650
2891
hogy nem magát fogja lefesteni,
lerajzolni vagy megformázni.
15:09
This versionváltozat of love allowslehetővé tesz us
to decidedöntsd el what it looksúgy néz ki, like.
290
897098
3911
A szerelem eme változata megengedi,
hogy mi döntsünk el, hogy néz ki.
15:13
Thank you.
291
901033
1151
Köszönöm.
15:14
(ApplauseTaps)
292
902208
2023
(Taps)
Translated by Kinga Balla
Reviewed by Reka Lorinczy

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mandy Len Catron - Writer
Mandy Len Catron explores love stories.

Why you should listen

Originally from Appalachian Virginia, Mandy Len Catron is a writer living and working in Vancouver, British Columbia. Her book How to Fall in Love with Anyone, is available for preorder on Amazon. Catron's writing has appeared in the New York Times, The Washington Post, and The Walrus, as well as literary journals and anthologies. She writes about love and love stories at The Love Story Project and teaches English and creative writing at the University of British Columbia. Her article "To Fall in Love with Anyone, Do This" was one of the most popular articles published by the New York Times in 2015.

More profile about the speaker
Mandy Len Catron | Speaker | TED.com