ABOUT THE SPEAKER
Mandy Len Catron - Writer
Mandy Len Catron explores love stories.

Why you should listen

Originally from Appalachian Virginia, Mandy Len Catron is a writer living and working in Vancouver, British Columbia. Her book How to Fall in Love with Anyone, is available for preorder on Amazon. Catron's writing has appeared in the New York Times, The Washington Post, and The Walrus, as well as literary journals and anthologies. She writes about love and love stories at The Love Story Project and teaches English and creative writing at the University of British Columbia. Her article "To Fall in Love with Anyone, Do This" was one of the most popular articles published by the New York Times in 2015.

More profile about the speaker
Mandy Len Catron | Speaker | TED.com
TEDxSFU

Mandy Len Catron: A better way to talk about love

Mandy Len Catron: O modalitate mai bună de a vorbi despre dragoste

Filmed:
2,605,858 views

În dragoste „cădem”. Suntem loviți, suntem zdrobiți, leșinăm. Ardem cu pasiune. Iubirea ne înnebunește și ne îmbolnăvește. Suferim, iar apoi ni se frâng inimile. În esență, vorbind despre dragoste în acest fel conturează modul prin care noi o experimentăm, spune scriitoarea Mandy Len Catron. În acest discurs destinat oricărei persoane care a fost vreodată îndrăgostite nebunește, Catron scoate în evidență o altă metaforă pentru dragoste care ne poate ajuta să descoperim în această experiență mai multă fericire - și mai puțină suferință.
- Writer
Mandy Len Catron explores love stories. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
OK, so todayastăzi I want to talk
about how we talk about love.
0
553
4300
OK, azi vreau să vorbesc
despre cum vorbim despre dragoste.
Și mai exact,
00:17
And specificallyspecific,
1
5237
1150
vreau să vorbesc despre ce e greșit
în modul în care vorbim despre dragoste.
00:18
I want to talk about what's wronggresit
with how we talk about love.
2
6411
3435
00:22
MostCele mai multe of us will probablyprobabil
fallcădea in love a fewpuțini timesori
3
10673
3407
Majoritatea dintre noi probabil
ne îndrăgostim de câteva ori
00:26
over the coursecurs of our livesvieți,
4
14104
1465
pe parcursul vieții,
00:27
and in the EnglishEngleză languagelimba,
this metaphormetaforă, fallingcădere,
5
15593
4210
și în limba engleză, această metaforă
„a cădea în dragoste” (traducere directă)
00:31
is really the mainprincipal way that we
talk about that experienceexperienţă.
6
19827
3014
este folosită în principal
pentru a descrie această experiență.
00:35
I don't know about you,
7
23592
1151
Nu știu cum e la voi,
00:36
but when I conceptualizeconceptualiza this metaphormetaforă,
8
24767
1927
dar când îmi imaginez această metaforă,
00:38
what I pictureimagine is straightdrept
out of a cartoondesen animat --
9
26718
2878
îmi vine în minte o imagine
dintr-un desen animat--
00:42
like there's a man,
10
30076
1296
ca și cum un bărbat
00:43
he's walkingmers down the sidewalktrotuar,
11
31396
1717
merge pe trotuar,
00:45
withoutfără realizingrealizarea it, he crossescruci
over an opendeschis manholegură de vizitare,
12
33137
3112
fără să realizeze,
trece peste o gură de canal
00:48
and he just plummetsscăzut into the sewercanal belowde mai jos.
13
36273
3661
și chiar cade înăuntru.
00:51
And I pictureimagine it this way
because fallingcădere is not jumpingjumping.
14
39958
4080
Și îmi imaginez asta așa
pentru că „a cădea” nu înseamnă „a sări”.
00:56
FallingCare se încadrează is accidentalaccidentale,
15
44769
2032
Căzutul este accidental,
00:58
it's uncontrollableincontrolabile.
16
46825
1902
este necontrolabil.
01:00
It's something that happensse întâmplă to us
withoutfără our consentconsimţământ.
17
48751
3525
Se întâmplă fără voia noastră.
01:04
And this --
18
52300
1193
Și acesta --
01:05
this is the mainprincipal way we talk
about startingpornire a newnou relationshiprelaţie.
19
53517
3567
este principalul mod de a vorbi
despre începerea unei noi relații.
Eu sunt scriitoare
și profesoară de engleză,
01:10
I am a writerscriitor and I'm alsode asemenea
an EnglishEngleză teacherprofesor,
20
58336
3767
01:14
whichcare meansmijloace I think
about wordscuvinte for a livingviaţă.
21
62127
2285
adică mă gândesc
la cuvinte ca să mă întrețin.
01:16
You could say that I get paidplătit
to argueargumenta that the languagelimba we use matterschestiuni,
22
64436
4150
Ați putea spune că sunt plătită
ca să argumentez
că limba pe care o folosim contează,
01:20
and I would like to argueargumenta
that manymulți of the metaphorsmetafore we use
23
68610
4200
și aș dori să argumentez că multe
dintre metaforele pe care le folosim
01:24
to talk about love --
24
72834
1567
ca să vorbim despre dragoste --
01:26
maybe even mostcel mai of them --
25
74425
1823
poate majoritatea dintre ele --
01:28
are a problemproblemă.
26
76272
1401
sunt o problemă.
01:30
So, in love, we fallcădea.
27
78700
1893
Deci, în dragoste, „cădem”.
01:33
We're strucklovit.
28
81766
1465
Suntem loviți.
01:35
We are crushedzdrobit.
29
83255
1396
Suntem zdrobiți.
01:37
We swoonlesin.
30
85331
1370
Noi leșinăm.
01:39
We burna arde with passionpasiune.
31
87186
1797
Ardem cu pasiune.
01:41
Love makesmărci us crazynebun,
32
89738
1977
Dragostea ne face nebuni
01:43
and it makesmărci us sickbolnav.
33
91739
1564
și ne face bolnavi.
01:45
Our heartsinimă achedureri,
34
93796
1360
Ne dor inimile,
01:47
and then they breakpauză.
35
95180
2006
iar apoi se frâng.
01:50
So our metaphorsmetafore equateechivala
the experienceexperienţă of lovingiubitor someonecineva
36
98226
3144
Deci metaforele echivalează
experiența de a iubi pe cineva
01:53
to extremeextrem violenceviolenţă or illnessboală.
37
101394
2653
până la violență sau boală extremă.
01:56
(LaughterRâs)
38
104071
2085
(Râsete)
01:59
They do.
39
107101
1151
Așa e.
02:00
And they positionpoziţie us as the victimsvictime
40
108276
1983
Și ele ne poziționează ca victimele
02:02
of unforeseenneprevăzute and totallyintru totul
unavoidableinevitabile circumstancesîmprejurări.
41
110283
3359
unor circumstanțe
inevitabile și total neprevăzute.
02:06
My favoritefavorit one of these is "smittenlovit,"
42
114547
2723
Preferata mea este „doborât”,
02:09
whichcare is the pasttrecut participleparticipiu
of the wordcuvânt "smitelovi."
43
117294
2854
care este participiul trecut
al cuvântului ”a doborî”.
02:12
And if you look this wordcuvânt up
in the dictionarydicţionar --
44
120172
3068
Și dacă vei căuta acest cuvânt
în dicționar--
02:15
(LaughterRâs)
45
123264
1024
(Râsete)
02:16
you will see that it can be defineddefinit
as bothambii "grievousGrievous afflictionnenorocirea,"
46
124312
4518
vei vedea că poate fi definit
ca „nenorocire apăsătoare”
02:20
and, "to be very much in love."
47
128854
2851
și „a fi foarte îndrăgostit”.
02:25
I tendtind to associateasociat the wordcuvânt "smitelovi"
with a very particularspecial contextcontext,
48
133716
3344
Tind să asociez cuvântul „a doborî”
cu un context foarte special,
02:29
whichcare is the OldVechi TestamentTestament.
49
137084
1564
care este Vechiul Testament.
02:31
In the BookCartea of ExodusExodul alonesingur,
there are 16 referencesreferințe to smitingSmiting,
50
139560
4748
În Cartea Exodului
sunt 16 referințe pentru doborâre,
02:36
whichcare is the wordcuvânt that the BibleBiblia usesutilizări
for the vengeancerăzbunare of an angryfurios God.
51
144332
3773
este cuvântul folosit de Biblie
pentru răzbunarea unui Dumnezeu furios.
02:40
(LaughterRâs)
52
148129
1721
(Râsete)
02:41
Here we are usingutilizând the samela fel wordcuvânt
to talk about love
53
149874
2705
Ca să vorbim despre dragoste,
folosim același cuvânt
02:44
that we use to explainexplica
a plagueciuma of locustslăcuste.
54
152603
2426
ca și pentru explicarea
unei invazii de lăcuste.
02:47
(LaughterRâs)
55
155053
1028
(Râsete)
02:48
Right?
56
156105
1256
Corect?
02:49
So, how did this happenîntâmpla?
57
157385
2092
Deci, cum s-a întâmplat asta?
02:51
How have we come to associateasociat love
with great paindurere and sufferingsuferinţă?
58
159501
3991
Cum am ajuns să asociem iubirea
cu o mare durere și suferință?
02:55
And why do we talk about
this ostensiblyAparent good experienceexperienţă
59
163516
3989
Și de ce vorbim insistent
despre această experiență bună
02:59
as if we are victimsvictime?
60
167529
2104
de parcă noi suntem victime?
03:02
These are difficultdificil questionsîntrebări,
61
170556
1691
Acestea sunt întrebări dificile,
03:04
but I have some theoriesteorii.
62
172271
1646
dar eu am niște teorii.
03:05
And to think this throughprin,
63
173941
1239
Și ca să ne lămurim,
03:07
I want to focusconcentra on one
metaphormetaforă in particularspecial,
64
175204
2628
vreau să ne concentrăm
pe o singură metaforă,
03:09
whichcare is the ideaidee of love as madnessnebunie.
65
177856
2171
ideea că dragostea este o nebunie.
03:13
When I first starteda început
researchingcercetarea romanticromantic love,
66
181088
2707
Când am început să studiez
dragostea romantică,
03:15
I foundgăsite these madnessnebunie
metaphorsmetafore everywherepretutindeni.
67
183819
2761
am găsit aceste metafore
despre nebunie peste tot.
03:18
The historyistorie of WesternWestern culturecultură
68
186604
2103
Istoria culturii moderne
03:20
is fulldeplin of languagelimba that equatesechivaleaza cu
love to mentalmental illnessboală.
69
188731
3937
este plină de afirmații care asociază
dragostea cu o boală mintală.
03:25
These are just a fewpuțini examplesexemple.
70
193440
1927
Acestea sunt doar câteva exemple.
03:27
WilliamWilliam ShakespeareShakespeare:
71
195391
1343
William Shakespeare:
03:28
"Love is merelypur și simplu a madnessnebunie,"
72
196758
1433
„Dragostea este o nebunie”,
03:30
from "As You Like It."
73
198215
1317
în „Cum îți place”.
03:32
FriedrichFriedrich NietzscheNietzsche:
74
200092
1257
Friedrich Nietzsche:
03:33
"There is always some madnessnebunie in love."
75
201373
2503
„Întotdeauna există
puțină nebunie în dragoste.”
03:36
"Got me looking, got me looking
so crazynebun in love -- "
76
204559
2866
„Mă faci să par înnebunită după tine."
03:39
(LaughterRâs)
77
207449
2069
(Râsete)
03:41
from the great philosopherfilozof,
BeyoncTeé KnowlesKnowles.
78
209542
2598
după marele filozof, Beyoncé Knowles.
03:44
(LaughterRâs)
79
212164
1461
(Râsete)
03:47
I fellcăzut in love for the first
time when I was 20,
80
215083
2834
La 20 de ani m-am îndrăgostit
pentru prima dată
03:49
and it was a prettyfrumos turbulentturbulent
relationshiprelaţie right from the startstart.
81
217941
3179
și a fost o relație agitată
chiar de la început.
03:53
And it was long distancedistanţă
for the first couplecuplu of yearsani,
82
221459
3205
A fost la distanță în primii ani,
03:56
so for me that meanta însemnat very highînalt highsmaximele
and very lowscăzut lowstoarele.
83
224688
4596
iar pentru mine asta a însemnat
multe suișuri și coborâșuri.
04:01
I can remembertine minte one momentmoment in particularspecial.
84
229794
2204
Îmi amintesc de un anumit moment.
04:04
I was sittingședință on a bedpat
in a hostelHostel in SouthSud AmericaAmerica,
85
232580
3345
Stăteam pe un pat
într-o pensiune din America de Sud,
04:07
and I was watchingvizionarea the personpersoană
I love walkmers pe jos out the dooruşă.
86
235949
3696
și mă uitam la persoană pe care o iubeam
ieșind pe ușă afară.
04:12
And it was latetârziu,
87
240151
1613
Și era târziu,
04:13
it was nearlyaproape midnightmiezul nopţii,
88
241788
1260
era aproape miezul nopții,
04:15
we'dne-am gottenajuns into an argumentargument over dinnercină,
89
243072
1977
am început o ceartă la cină,
04:17
and when we got back to our roomcameră,
90
245073
1949
iar când ne-am întors în cameră,
04:19
he threwaruncat his things in the bagsac
and stormedau luat cu asalt out.
91
247046
2725
el și-a trântit lucrurile în bagaj
și a plecat val-vârtej.
04:23
While I can no longermai lung remembertine minte
what that argumentargument was about,
92
251141
3259
Nu îmi mai amintesc cauza conflictului,
04:26
I very clearlyclar remembertine minte
how I feltsimțit watchingvizionarea him leavepărăsi.
93
254424
4055
dar îmi amintesc foarte clar
cum m-am simțit când a plecat.
04:31
I was 22, it was my first time
in the developingîn curs de dezvoltare worldlume,
94
259122
3545
Aveam 22 de ani, eram pentru prima dată
într-o țară în curs de dezvoltare
04:35
and I was totallyintru totul alonesingur.
95
263424
2255
și eram complet singură.
04:38
I had anothero alta weeksăptămână untilpana cand my flightzbor home,
96
266412
3367
Mai aveam încă o săptămână
până la zborul de întoarcere,
04:41
and I knewștiut the nameNume
of the townoraș that I was in,
97
269803
2368
știam numele orașului în care mă aflam
04:44
and the nameNume of the cityoraș
that I neededNecesar to get to to flya zbura out,
98
272195
3583
și numele orașului din care trebuia
să prind zborul spre casă,
04:47
but I had no ideaidee how to get around.
99
275802
3256
dar nu aveam idee cum să ajung acolo.
04:51
I had no guidebookGhid and very little moneybani,
100
279842
3177
Nu aveam niciun ghid și foarte puțini bani
04:55
and I spokevorbit no SpanishSpaniolă.
101
283043
1770
și nu vorbeam deloc spaniolă.
04:57
SomeoneCineva more adventurousaventuros than me
102
285547
2097
Cineva mai aventuros decât mine
04:59
mightar putea have seenvăzut this as
a momentmoment of opportunityoportunitate,
103
287668
2430
ar fi văzut asta ca pe o oportunitate,
05:02
but I just frozeînghețat.
104
290122
1830
dar eu m-am blocat.
05:04
I just satSAT there.
105
292406
1817
Pur și simplu stăteam acolo.
05:06
And then I burstizbucni into tearslacrimi.
106
294738
2043
Iar după asta am izbucnit în lacrimi.
05:09
But despitein ciuda my panicpanica,
107
297357
2371
Dar în ciuda panicii mele,
05:11
some smallmic voicevoce in my headcap thought,
108
299752
2570
o voce slabă din capul meu a gândit:
05:14
"WowWow. That was dramaticdramatic.
109
302346
2337
”Uau. Asta a fost dramatic.
05:16
I musttrebuie sa really be doing
this love thing right."
110
304707
2699
Cu siguranță mă descurc în ale iubirii.”
05:19
(LaughterRâs)
111
307430
1788
(Râsete)
05:21
Because some partparte of me
wanted to feel miserablemizerabil in love.
112
309242
4520
Pentru că o parte din mine
a vrut să se simtă nefericită în dragoste.
05:26
And it soundssunete so strangeciudat
to me now, but at 22,
113
314226
3440
Și sună atât de ciudat pentru mine acum,
dar la 22 de ani
05:29
I longeddorit to have dramaticdramatic experiencesexperiențe,
114
317690
3145
îmi doream să am parte
de experiențe dramatice,
05:32
and in that momentmoment, I was irrationaliraţional
and furiousfurios and devastateddevastat,
115
320859
5198
iar în acel moment eram irațională,
furioasă și devastată,
05:38
and weirdlyWeirdly enoughdestul,
116
326081
1224
și, în mod ciudat,
05:39
I thought that this somehowoarecum
legitimizedlegitimat the feelingssentimente I had
117
327329
3376
m-am gândit cumva că asta
a legitimat sentimentele pe care le aveam
05:42
for the guy who had just left me.
118
330729
1839
pentru băiatul care tocmai mă părăsise.
05:46
I think on some levelnivel I wanted
to feel a little bitpic crazynebun,
119
334163
4363
Cred că, la un anumit nivel, am vrut
să mă simt un pic nebună,
05:50
because I thought that
that was how lovediubit workeda lucrat.
120
338550
3532
fiindcă așa credeam eu
că funcționează dragostea.
05:55
This really should not be surprisingsurprinzător,
121
343141
1807
Asta n-ar trebui să fie surprinzător
05:56
consideringavând în vedere that accordingin conformitate to WikipediaWikipedia,
122
344972
2454
ținând cont că potrivit
site-ului Wikipedia
05:59
there are eightopt filmsfilme,
123
347450
2273
există opt filme,
06:01
14 songscântece,
124
349747
1997
14 cântece,
06:03
two albumsalbume and one novelroman
with the titletitlu "Crazynebun Love."
125
351768
3197
două albume și un roman intitulate
„Dragoste nebună”.
06:07
About halfjumătate an hourora latermai tarziu,
he camea venit back to our roomcameră.
126
355837
3126
După aproximativ o jumătate de oră
el s-a întors în cameră.
06:10
We madefăcut up.
127
358987
1151
Ne-am împăcat.
06:12
We spenta petrecut anothero alta mostlyMai ales
happyfericit weeksăptămână travelingcălător togetherîmpreună.
128
360162
2817
Am mai călătorit fericiți
încă o săptămână.
06:15
And then, when I got home,
129
363003
1432
Iar după ce am ajuns acasă,
06:16
I thought, "That was so
terribleteribil and so great.
130
364459
4984
m-am gândit: „A fost atât de îngrozitor
și atât de minunat.”
06:21
This musttrebuie sa be a realreal romanceromantism."
131
369989
1715
Sigur e iubire adevărată.
06:25
I expectedașteptat my first love
to feel like madnessnebunie,
132
373006
2700
Mă așteptam ca prima mea iubire
să fie o nebunie
06:27
and of coursecurs, it metîntâlnit
that expectationaşteptări very well.
133
375730
3780
și, desigur, aceasta s-a ridicat
la înălțimea așteptărilor mele.
06:31
But lovingiubitor someonecineva like that --
134
379941
1691
Dar să iubești pe cineva așa --
06:33
as if my entireîntreg well-beingbunăstare dependeddepindea
on him lovingiubitor me back --
135
381656
4095
ca și cum întreaga mea ființă depindea
de iubirea lui reciprocă --
06:37
was not very good for me
136
385775
2093
nu era prea bine pentru mine
06:39
or for him.
137
387892
1150
sau pentru el.
06:41
But I suspectsuspect this experienceexperienţă of love
is not that unusualneobișnuit.
138
389850
3701
Eu cred ca această experiență de iubire
nu este atât de neobișnuită.
06:46
MostCele mai multe of us do feel a bitpic madnebun
in the earlydin timp stagesetape of romanticromantic love.
139
394026
4211
Cei mai mulți dintre noi se simt un pic
nebuni în fazele incipiente ale iubirii.
06:50
In factfapt, there is researchcercetare to confirma confirma
that this is somewhatoarecum normalnormal,
140
398815
3816
De fapt, există cercetări care confirmă
că asta este oarecum normal,
06:55
because, neurochemicallyneurochemically speakingvorbitor,
141
403280
1886
deoarece, din punct de vedere neurochimic,
06:57
romanticromantic love and mentalmental illnessboală
are not that easilyuşor distinguisheddistins.
142
405190
4562
nu este ușor de distins între
iubire romantică și boală mintală.
07:03
This is trueAdevărat.
143
411046
1151
Asta este adevărat.
07:04
This studystudiu from 1999 used bloodsânge teststeste
144
412221
4559
Acest studiu din 1999 a folosit
teste de sânge
să confirme că nivelul de serotonină
al celor proaspăt îndrăgostiți
07:08
to confirma confirma that the serotoninserotoninei
levelsniveluri of the newlynou in love
145
416804
3094
07:11
very closelyîndeaproape resembledsemăna cu
the serotoninserotoninei levelsniveluri
146
419922
2797
era asemănător cu nivelul de serotonină
07:14
of people who had been diagnoseddiagnosticat
with obsessive-compulsiveobsesiv-compulsive disordertulburare.
147
422743
3305
al persoanelor diagnosticate
cu tulburare obsesiv-compulsivă.
07:18
(LaughterRâs)
148
426072
1008
(Râsete)
07:19
Yes, and lowscăzut levelsniveluri of serotoninserotoninei
149
427104
2697
Da, iar un nivel scăzut de serotonină
07:21
are alsode asemenea associatedasociate
with seasonalsezoniere affectiveafectiv disordertulburare
150
429825
3602
e asociat cu tulburări afective sezoniere
07:25
and depressiondepresiune.
151
433451
1280
și depresie.
07:27
So there is some evidenceevidență
152
435687
2260
Deci, există unele dovezi
07:29
that love is associatedasociate with changesschimbări
to our moodsstarea de spirit and our behaviorscomportamente.
153
437971
4348
că dragostea e asociată cu comportamentele
și schimbările noastre de dispoziție.
07:34
And there are other studiesstudiu to confirma confirma
154
442343
4007
Și există și alte studii care confirmă
07:38
that mostcel mai relationshipsrelaţii beginÎNCEPE this way.
155
446374
3690
că cele mai multe relații încep așa.
07:42
ResearchersCercetătorii believe
that the lowscăzut levelsniveluri of serotoninserotoninei
156
450660
4163
Cercetătorii cred
că nivelul scăzut al serotoninei
07:46
is correlatedcorelat with obsessiveobsesiv thinkinggândire
about the objectobiect of love,
157
454847
4035
este corelat cu gândirea obsesivă
despre obiectul iubirii,
07:50
whichcare is like this feelingsentiment that someonecineva
has seta stabilit up camptabără in your braincreier.
158
458906
4058
care este la fel ca sentimentul că cineva
și-a instalat o tabără în creierul tău.
07:54
And mostcel mai of us feel this way
when we first fallcădea in love.
159
462988
2931
Cei mai mulți dintre noi se simt așa
când se îndrăgostesc prima dată.
07:57
But the good newsștiri is,
it doesn't always last that long --
160
465943
3126
Vestea bună este că
nu ține întotdeauna atât de mult --
08:01
usuallyde obicei from a fewpuțini monthsluni
to a couplecuplu of yearsani.
161
469093
3173
de obicei de la câteva luni
până la câțiva ani.
08:05
When I got back from my tripexcursie
to SouthSud AmericaAmerica,
162
473352
2808
Când m-am întors din excursia
din America de Sud
08:08
I spenta petrecut a lot of time alonesingur in my roomcameră,
163
476184
3577
am petrecut mult timp
singură în camera mea,
08:11
checkingcontrol my emaile-mail,
164
479785
1340
verificându-mi email-ul,
08:13
desperatedisperată to hearauzi from the guy I lovediubit.
165
481149
2363
disperată după vești
despre cel pe care îl iubeam.
08:16
I decideda decis that if my friendsprieteni could not
understanda intelege my grievousGrievous afflictionnenorocirea,
166
484545
5348
Am decis că dacă prietenii mei nu puteau
înțelege suferința mea groaznică,
08:21
then I did not need theiral lor friendshipprietenie.
167
489917
1949
atunci eu n-aveam nevoie de prietenia lor.
08:23
So I stoppedoprit hangingagăţat out
with mostcel mai of them.
168
491890
2083
Așa că am încetat să ies
cu majoritatea dintre ei.
08:26
And it was probablyprobabil the mostcel mai
unhappynefericit yearan of my life.
169
494387
4194
Și probabil că a fost cel mai nefericit
an din viața mea.
08:31
But I think I feltsimțit like
it was my jobloc de munca to be miserablemizerabil,
170
499086
4114
Dar cred că eu simțeam că este
de datoria mea să mă simt nefericită
deoarece dacă puteam
să mă simt nefericită,
08:35
because if I could be miserablemizerabil,
171
503849
1792
08:37
then I would provedovedi how much I lovediubit him.
172
505665
2667
atunci demonstram cât de mult îl iubeam.
08:40
And if I could provedovedi it,
173
508356
1885
Și dacă puteam să demonstrez,
08:42
then we would have to endSfârşit up
togetherîmpreună eventuallyîn cele din urmă.
174
510265
2954
atunci trebuia să fim împreună
într-un final.
08:46
This is the realreal madnessnebunie,
175
514050
2088
Aceasta este o adevărată nebunie
08:48
because there is no cosmiccosmic ruleregulă
176
516162
2395
pentru că nu există nicio regulă cosmică
08:50
that saysspune that great sufferingsuferinţă
equalseste egală great rewardrecompensă,
177
518581
3362
care spune că o mare suferință
ne aduce o mare recompensă,
08:54
but we talk about love as if this is trueAdevărat.
178
522478
3904
dar vorbim despre iubire
ca și cum asta ar fi adevărat.
08:59
Our experiencesexperiențe of love
are bothambii biologicalbiologic and culturalcultural.
179
527463
3676
Experiențele noastre de iubire
sunt atât biologice, cât și culturale.
09:03
Our biologybiologie tellsspune us that love is good
180
531774
2459
Biologia noastră ne spune
că dragostea este bună
09:06
by activatingactivarea these rewardrecompensă
circuitscircuite in our braincreier,
181
534257
3154
prin activarea acestor circuite
de recompensare în creierul nostru,
09:09
and it tellsspune us that love is painfuldureros
when, after a fightluptă or a breakupdespartire,
182
537435
4620
și ne spune că iubirea este dureroasă
când, după o ceartă sau o despărțire,
09:14
that neurochemicalneurochimice rewardrecompensă is withdrawnretrase.
183
542079
2610
acea răsplată neurochimică este retrasă.
09:17
And in factfapt -- and maybe
you've heardauzit this --
184
545155
2442
Și de fapt --
și poate că ați mai auzit asta --
09:19
neurochemicallyneurochemically speakingvorbitor,
185
547621
1844
din punct de vedere neurochimic,
09:21
going throughprin a breakupdespartire is a lot
like going throughprin cocainecocaină withdrawalretragerea,
186
549489
3434
trecerea printr-o despărțire este
asemănătoare cu renunțarea la cocaină,
09:25
whichcare I find reassuringliniștitor.
187
553675
1636
pe care o găsesc liniștitoare.
09:27
(LaughterRâs)
188
555335
1150
(Râsete)
09:29
And then our culturecultură usesutilizări languagelimba
189
557066
2832
Și apoi cultura noastră folosește limbajul
09:31
to shapeformă and reinforceconsolida
these ideasidei about love.
190
559922
2781
pentru a forma și întări
aceste idei despre dragoste.
09:34
In this casecaz, we're talkingvorbind
about metaphorsmetafore about paindurere
191
562727
2624
În cazul acesta vorbim despre
metafore despre durere,
09:37
and addictiondependenta and madnessnebunie.
192
565375
1515
dependență și nebunie.
09:39
It's kinddrăguț of an interestinginteresant feedbackparere loopbuclă.
193
567826
2444
Este un fel de circuit
de feedback interesant.
09:42
Love is powerfulputernic and at timesori painfuldureros,
194
570294
3517
Iubirea este puternică
și câteodată dureroasă
09:45
and we expressexpres this
in our wordscuvinte and storiespovestiri,
195
573835
2765
și noi exprimăm asta
prin cuvinte și povești,
09:49
but then our wordscuvinte and storiespovestiri primeprim us
196
577182
2498
dar apoi cuvintele noastre ne îndeamnă
09:51
to expectaştepta love to be powerfulputernic and painfuldureros.
197
579704
3462
să ne așteptăm ca iubirea să fie
puternică și dureroasă.
09:55
What's interestinginteresant to me
is that all of this happensse întâmplă
198
583955
3173
Ceea ce mi se pare mie interesant este
că toate acestea se întâmplă
09:59
in a culturecultură that valuesvalorile
lifelongpe tot parcursul vieții monogamyMonogamia.
199
587152
2723
într-o cultură care prețuiește
monogamia pe viață.
10:02
It seemspare like we want it bothambii waysmoduri:
200
590658
2061
Se pare că vrem ambele variante:
10:04
we want love to feel like madnessnebunie,
201
592743
2351
vrem ca iubirea să fie o nebunie
10:07
and we want it to last an entireîntreg lifetimedurata de viață.
202
595718
3146
și vrem să dureze întreaga viață.
10:11
That soundssunete terribleteribil.
203
599561
1563
Asta sună îngrozitor.
10:13
(LaughterRâs)
204
601148
1529
(Râsete)
10:15
To reconcilereconcilia this,
205
603853
1596
Pentru a reconcilia acest lucru,
10:17
we need to eitherfie changeSchimbare our culturecultură
or changeSchimbare our expectationsaşteptările.
206
605473
5025
trebuie să ne schimbăm cultura
sau să ne schimbăm așteptările.
10:23
So, imagineimagina if we were all
lessMai puțin passivepasiv in love.
207
611408
3593
Așadar, imaginați-vă dacă am fi cu toții
mai puțin pasivi în dragoste.
10:27
If we were more assertiveasertiv,
more open-mindeddeschis la minte, more generousgeneros
208
615642
4146
Dacă am fi mai hotărâți,
mai deschiși la minte, mai generoși
10:31
and insteadin schimb of fallingcădere in love,
209
619812
3301
și în loc să „cădem” în dragoste,
10:35
we steppedtrepte into love.
210
623137
2225
să pășim în dragoste.
10:38
I know that this is askingcer a lot,
211
626223
1929
Știu că asta presupune foarte multe,
10:40
but I'm not actuallyde fapt
the first personpersoană to suggestsugera this.
212
628176
3474
dar nu sunt prima persoană
care sugerează asta.
10:45
In theiral lor bookcarte, "MetaphorsMetafore We LiveLive By,"
213
633012
2509
În cartea „Metaforele după care trăim”,
10:47
linguistslingvişti MarkMark JohnsonJohnson and GeorgeGeorge LakoffLakoff
suggestsugera a really interestinginteresant solutionsoluţie
214
635545
5114
lingviștii Mark Johnson și George Lakoff
sugerează o soluție foarte interesantă
10:52
to this dilemmadilemă,
215
640683
1218
pentru această dilemă:
10:54
whichcare is to changeSchimbare our metaphorsmetafore.
216
642491
2416
să ne schimbăm metaforele.
10:57
They argueargumenta that metaphorsmetafore really do shapeformă
the way we experienceexperienţă the worldlume,
217
645795
4417
Ei susțin că metaforele chiar modelează
modul în care noi experimentăm lumea
11:03
and that they can even actact
as a guideghid for futureviitor actionsacţiuni,
218
651071
3498
și că acestea ne pot
ghida acțiunile viitoare,
11:06
like self-fulfillingauto-îndeplinirea propheciesprofeţiile.
219
654593
1888
cum ar fi profețiile autoîmplinite.
11:09
JohnsonJohnson and LakoffLakoff suggestsugera
a newnou metaphormetaforă for love:
220
657489
3556
Johnson și Lakoff sugerează o nouă
metaforă pentru iubire:
11:13
love as a collaborativecolaborare work of artartă.
221
661977
2114
iubirea ca o lucrare de artă colaborativă.
11:16
I really like this way
of thinkinggândire about love.
222
664872
3050
Chiar îmi place modul acesta
de gândire despre iubire.
11:21
LinguistsLingvişti talk about metaphorsmetafore
as havingavând entailmentsentailments,
223
669028
3522
Lingviștii vorbesc ca și cum
metaforele au consecințe,
11:24
whichcare is essentiallyin esenta a way of consideringavând în vedere
all the implicationsimplicații of,
224
672574
3796
care este în esență o modalitate de
a lua în considerare toate implicațiile
11:28
or ideasidei containedconținea
withinîn, a givendat metaphormetaforă.
225
676394
2932
sau ideile din interiorul
unei anumite metafore.
11:31
And JohnsonJohnson and LakoffLakoff
talk about everything
226
679350
2909
Și Johnson și Lakoff
vorbesc despre tot ceea ce
11:34
that collaboratingcolaborarea
on a work of artartă entailsatrage după sine:
227
682283
2152
implică colaborarea la o operă de artă:
11:36
effortefort, compromisecompromite,
patiencerăbdare, sharedimpartit goalsgoluri.
228
684976
4155
efort, compromis,
răbdare, obiective comune.
11:41
These ideasidei alignAliniaţi nicelyfrumos
with our culturalcultural investmentinvestiție
229
689655
3830
Aceste idei se aliniază frumos
cu investiția noastră culturală
11:45
in long-termtermen lung romanticromantic commitmentangajament,
230
693509
2073
în angajamentul romantic pe termen lung,
11:47
but they alsode asemenea work well
for other kindstipuri of relationshipsrelaţii --
231
695606
3611
dar ele funcționează bine și
pentru alte tipuri de relații --
11:52
short-termtermen scurt, casualocazional, polyamorouspoliamoroși,
non-monogamousnon-monogame, asexualasexuată --
232
700020
5656
pe termen scurt, fără obligații,
poliamoroase, non-monogame, asexuale--
11:57
because this metaphormetaforă bringsaduce
much more complexcomplex ideasidei
233
705700
3885
pentru că această metaforă aduce
idei mult mai complexe
12:01
to the experienceexperienţă of lovingiubitor someonecineva.
234
709609
2040
la experiența de a iubi pe cineva.
12:04
So if love is a collaborativecolaborare work of artartă,
235
712670
4394
Așadar, dacă iubirea este
o operă de artă colaborativă,
12:09
then love is an aestheticestetic experienceexperienţă.
236
717088
3412
atunci iubirea este o experiență estetică.
12:13
Love is unpredictableimprevizibil,
237
721524
1895
Iubirea este imprevizibilă,
12:16
love is creativecreator,
238
724153
2024
iubirea este creativă,
12:18
love requiresnecesită communicationcomunicare
and disciplinedisciplina,
239
726898
4133
iubirea necesită comunicare și disciplină,
12:23
it is frustratingfrustrant
and emotionallyemoțional demandingcerând.
240
731055
3189
este frustrantă și solicitantă emoțional.
12:26
And love involvesimplică bothambii joybucurie and paindurere.
241
734677
3350
Iubirea implică și fericire, și durere.
12:30
UltimatelyÎn cele din urmă, eachfiecare experienceexperienţă
of love is differentdiferit.
242
738742
3619
În ultimul rând, fiecare experiență
de iubire este diferită.
12:35
When I was youngermai tanar,
243
743759
1627
Când eram mai tânără,
12:37
it never occurreda avut loc to me that I was allowedpermis
to demandcerere more from love,
244
745410
4668
nu mi-am dat niciodată seama că îmi este
permis să cer mai multe de la iubire,
12:42
that I didn't have to just acceptAccept
whateverindiferent de love offereda oferit.
245
750102
3693
că nu trebuia să accept pur și simplu
tot ce îmi oferea iubirea.
12:46
When 14-year-old-de ani JulietJulieta first meetsîndeplineşte --
246
754775
3329
Când Julieta în vârstă de 14 ani
îl întâlnește pentru prima dată--
12:50
or, when 14-year-old-de ani JulietJulieta
cannotnu poti be with RomeoRomeo,
247
758128
3925
sau, când Julieta în vârstă de 14 ani
nu poate fi împreună cu Romeo,
12:54
whompe cine she has metîntâlnit fourpatru dayszi agoîn urmă,
248
762077
2637
pe care îl întâlnise
cu patru zile înainte,
12:56
she does not feel disappointeddezamăgit or angstyangsty.
249
764738
3810
ea nu se simte dezamăgită sau agitată.
13:01
Where is she?
250
769022
1357
Unde e?
13:02
She wants to diea muri.
251
770403
1294
Ea vrea să moară.
13:04
Right?
252
772236
1151
Corect?
Și ca o reîmprospătare,
în acest moment al piesei,
13:05
And just as a refresherperfecţionare,
at this pointpunct in the playa juca,
253
773411
2469
13:07
actact threeTrei of fivecinci,
254
775904
1308
actul trei din cinci,
13:09
RomeoRomeo is not deadmort.
255
777236
1821
Romeo nu este mort.
13:11
He's aliveîn viaţă,
256
779641
1340
El trăiește,
13:13
he's healthysănătos,
257
781005
1388
este sănătos,
13:14
he's just been banishedalungat from the cityoraș.
258
782417
2194
tocmai fusese alungat din oraș.
13:17
I understanda intelege that 16th-centurylea-lea VeronaVerona
is unlikespre deosebire de contemporarycontemporan NorthNord AmericaAmerica,
259
785853
6001
Înțeleg că Verona din secolul XVI
nu seamănă cu America de Nord de azi,
13:23
and yetinca when I first readcitit this playa juca,
260
791878
2978
și totuși, când am citit pentru
prima dată această piesă,
13:26
alsode asemenea at agevârstă 14,
261
794880
2393
tot la vârsta de 14 ani,
13:29
Juliet'sJulietei sufferingsuferinţă madefăcut sensesens to me.
262
797297
2683
suferința Julietei avea sens pentru mine.
13:33
ReframingReframing love as something
I get to createcrea with someonecineva I admireadmira,
263
801295
5357
Redefinirea iubirii ca ceva ce voi crea
cu cineva pe care îl admir,
13:38
rathermai degraba than something
that just happensse întâmplă to me
264
806676
2444
mai degrabă decât ceva ce tocmai
mi s-a întâmplat
13:41
withoutfără my controlControl or consentconsimţământ,
265
809144
2522
fără controlul și consimțământul meu,
13:43
is empoweringresponsabilizarea.
266
811690
1605
este revitalizant.
13:45
It's still hardgreu.
267
813779
1618
Tot este greu.
13:47
Love still feelsse simte totallyintru totul maddeningînnebunitor
and crushingconcasare some dayszi,
268
815421
5532
Dragostea tot se simte complet
înnebunitoare și zdrobitoare câteodată,
13:52
and when I feel really frustratedfrustrat,
269
820977
2115
și când mă simt cu adevărat frustrată
13:55
I have to remindreaminti myselfeu insumi:
270
823116
1330
trebuie să îmi reamintesc:
13:56
my jobloc de munca in this relationshiprelaţie
is to talk to my partnerpartener
271
824995
3344
treaba mea în această relație
este să vorbesc cu partenerul meu
14:00
about what I want to make togetherîmpreună.
272
828363
2051
despre ce vreau să facem împreună.
14:03
This isn't easyuşor, eitherfie.
273
831923
2334
Nici asta nu este ușor.
14:06
But it's just so much better
than the alternativealternativă,
274
834756
3447
Dar este mult mai bine decât alternativa,
14:10
whichcare is that thing
that feelsse simte like madnessnebunie.
275
838672
2777
acel lucru care seamănă cu nebunia.
14:14
This versionversiune of love is not about winningcâștigător
or losingpierzând someone'se cineva affectionafecţiune.
276
842839
5357
Această versiune a iubirii nu este despre
câștigarea sau pierderea afecțiunii cuiva.
14:20
InsteadÎn schimb, it requiresnecesită
that you trustîncredere your partnerpartener
277
848761
3598
În schimb, necesită ca tu
să ai încredere în partenerul tău
14:24
and talk about things
when trustingîncrederea în feelsse simte difficultdificil,
278
852383
3074
și să comunici când pare dificil
să ai încredere,
14:27
whichcare soundssunete so simplesimplu,
279
855481
2446
ceea ce sună atât de ușor,
14:29
but is actuallyde fapt a kinddrăguț
of revolutionaryrevoluţionar, radicalradical actact.
280
857951
4496
dar este de fapt un fel
de acțiune revoluționară, radicală.
14:35
This is because you get to stop
thinkinggândire about yourselftu
281
863062
3264
Asta se întâmplă pentru că încetezi
să te mai gândești la tine,
14:39
and what you're gainingcâștigând
or losingpierzând in your relationshiprelaţie,
282
867230
3141
ce câștigi sau pierzi din acestă relație,
14:42
and you get to startstart thinkinggândire
about what you have to offeroferi.
283
870395
3397
și începi să te gândești
la ceea ce ai de oferit.
14:46
This versionversiune of love
allowspermite us to say things like,
284
874811
3405
Această versiune a iubirii ne permite
să spunem lucruri precum:
14:50
"Hey, we're not very good collaboratorscolaboratori.
Maybe this isn't for us."
285
878240
4830
„Hei, nu suntem niște colaboratori
prea buni. Poate asta nu este pentru noi.”
14:55
Or, "That relationshiprelaţie
was shortermai scurt than I had plannedplanificat,
286
883733
3861
Sau: „Acea relație a fost mai scurtă
decât plănuisem,
14:59
but it was still kinddrăguț of beautifulfrumoasa."
287
887618
2172
dar tot a fost destul de frumoasă.”
15:02
The beautifulfrumoasa thing
about the collaborativecolaborare work of artartă
288
890836
2790
Partea frumoasă
a operei de artă colaborative
15:05
is that it will not painta picta
or drawa desena or sculptsculpta itselfîn sine.
289
893650
2891
este că nu se va picta sau desena
sau sculpta singură.
15:09
This versionversiune of love allowspermite us
to decidea decide what it looksarată like.
290
897098
3911
Această versiune a iubirii ne permite
să decidem cum arată.
15:13
Thank you.
291
901033
1151
Vă mulțumesc!
15:14
(ApplauseAplauze)
292
902208
2023
(Aplauze)
Translated by Catalina Dragoselea
Reviewed by Cristina Nicolae

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mandy Len Catron - Writer
Mandy Len Catron explores love stories.

Why you should listen

Originally from Appalachian Virginia, Mandy Len Catron is a writer living and working in Vancouver, British Columbia. Her book How to Fall in Love with Anyone, is available for preorder on Amazon. Catron's writing has appeared in the New York Times, The Washington Post, and The Walrus, as well as literary journals and anthologies. She writes about love and love stories at The Love Story Project and teaches English and creative writing at the University of British Columbia. Her article "To Fall in Love with Anyone, Do This" was one of the most popular articles published by the New York Times in 2015.

More profile about the speaker
Mandy Len Catron | Speaker | TED.com