ABOUT THE SPEAKER
Mandy Len Catron - Writer
Mandy Len Catron explores love stories.

Why you should listen

Originally from Appalachian Virginia, Mandy Len Catron is a writer living and working in Vancouver, British Columbia. Her book How to Fall in Love with Anyone, is available for preorder on Amazon. Catron's writing has appeared in the New York Times, The Washington Post, and The Walrus, as well as literary journals and anthologies. She writes about love and love stories at The Love Story Project and teaches English and creative writing at the University of British Columbia. Her article "To Fall in Love with Anyone, Do This" was one of the most popular articles published by the New York Times in 2015.

More profile about the speaker
Mandy Len Catron | Speaker | TED.com
TEDxSFU

Mandy Len Catron: A better way to talk about love

Менді Лен Катрон: Кращий спосіб говорити про кохання

Filmed:
2,605,858 views

Коли заходить мова про кохання, ми вражені, ми в розпачі, ми мліємо. Пристрасть охоплює, наче жар. Ми божеволіємо від кохання, це немовби лихоманка. Наші серця болять, а потім розбиваються. Слова, за допомогою яких ми описуємо кохання, формують наш досвід -- каже письменниця Менді Лен Катрон. У цьому виступі, присвяченому всім тим, хто хоч раз божеволів від кохання, Катрон пропонує нову метафору, яка допоможе знайти більше радості і менше страждань у коханні.
- Writer
Mandy Len Catron explores love stories. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
OK, so todayсьогодні I want to talk
about how we talk about love.
0
553
4300
Cьогодні я хочу розповісти про те,
як ми говоримо про любов.
00:17
And specificallyконкретно,
1
5237
1150
Особливо
00:18
I want to talk about what's wrongнеправильно
with how we talk about love.
2
6411
3435
хочу звернути увагу на те, як неправильно
ми говоримо про любов.
00:22
MostБільшість of us will probablyймовірно
fallпадати in love a fewмало хто timesразів
3
10673
3407
Більшість із нас, скоріш за все,
закохувалися декілька разів
00:26
over the courseзвичайно of our livesживе,
4
14104
1465
протягом життя.
"Закохатися" англійською мовою
00:27
and in the Englishанглійська languageмова,
this metaphorметафора, fallingпадіння,
5
15593
4210
буде "Fall in love",
що буквально означає "впасти у кохання":
00:31
is really the mainосновний way that we
talk about that experienceдосвід.
6
19827
3014
такими словами
описують цей досвід.
00:35
I don't know about you,
7
23592
1151
Не знаю як ви,
00:36
but when I conceptualizeконцептуалізації this metaphorметафора,
8
24767
1927
а я - коли осмислюю цю метафору -
00:38
what I pictureкартина is straightпрямий
out of a cartoonмультфільм --
9
26718
2878
бачу перед собою картинку --
00:42
like there's a man,
10
30076
1296
чоловік
йде по дорозі,
00:43
he's walkingходити down the sidewalkтротуар,
11
31396
1717
мимоволі проходить
повз відкритий каналізаційний люк
00:45
withoutбез realizingусвідомлюючи it, he crossesхрести
over an openВІДЧИНЕНО manholeканалізаційний Люк,
12
33137
3112
00:48
and he just plummetsпадає into the sewerканалізація belowнижче.
13
36273
3661
і просто падає в каналізацію.
00:51
And I pictureкартина it this way
because fallingпадіння is not jumpingстрибки.
14
39958
4080
Я уявляю це саме так, тому що
він саме падає, а не застрибує туди.
00:56
FallingПадіння is accidentalвипадкове,
15
44769
2032
Падіння випадкове
00:58
it's uncontrollableнеконтрольований.
16
46825
1902
та некероване.
01:00
It's something that happensбуває to us
withoutбез our consentзгода.
17
48751
3525
Це те, що відбувається з нами
без нашої згоди.
01:04
And this --
18
52300
1193
І саме так
01:05
this is the mainосновний way we talk
about startingпочинаючи a newновий relationshipвідносини.
19
53517
3567
ми говоримо про початок нових стосунків.
01:10
I am a writerписьменник and I'm alsoтакож
an Englishанглійська teacherвчитель,
20
58336
3767
Я - письменниця та вчителька,
01:14
whichкотрий meansзасоби I think
about wordsслова for a livingживий.
21
62127
2285
тобто думаю про слова
заради заробітку.
01:16
You could say that I get paidоплачений
to argueстверджуй that the languageмова we use mattersмає значення,
22
64436
4150
Можна сказати, що мені платять, аби я
переконувала, що мова, якою ми говоримо,
01:20
and I would like to argueстверджуй
that manyбагато хто of the metaphorsметафори we use
23
68610
4200
має значення, і я переконана, що метафори,
які ми використовуємо,
01:24
to talk about love --
24
72834
1567
щоб описати кохання --
01:26
maybe even mostнайбільше of them --
25
74425
1823
можливо навіть більшість з них --
01:28
are a problemпроблема.
26
76272
1401
це проблема.
01:30
So, in love, we fallпадати.
27
78700
1893
Отже, у кохання ми падаємо.
01:33
We're struckвдарив.
28
81766
1465
Ми вражені.
01:35
We are crushedдроблений.
29
83255
1396
Ми в розпачі.
01:37
We swoonнепритомність.
30
85331
1370
Ми мліємо.
01:39
We burnгоріти with passionпристрасть.
31
87186
1797
Пристрасть охоплює, наче жар.
01:41
Love makesробить us crazyбожевільний,
32
89738
1977
Ми божеволіємо від кохання,
01:43
and it makesробить us sickхворий.
33
91739
1564
це наче лихоманка.
01:45
Our heartsсерця acheAche,
34
93796
1360
Наші серця болять,
01:47
and then they breakперерва.
35
95180
2006
а потім розбиваються.
01:50
So our metaphorsметафори equateзрівняти
the experienceдосвід of lovingлюблячий someoneхтось
36
98226
3144
За допомогою цих слів
кохання прирівнюється
01:53
to extremeкрайній violenceнасильство or illnessхвороба.
37
101394
2653
до насильництва або хвороби.
01:56
(LaughterСміх)
38
104071
2085
(Сміх)
01:59
They do.
39
107101
1151
Саме так.
02:00
And they positionпозиція us as the victimsжертви
40
108276
1983
І нас позиціонують як жертв
02:02
of unforeseenнепередбачені and totallyповністю
unavoidableнеминучі circumstancesобставини.
41
110283
3359
непередбачених та абсолютно
неминучих обставин.
02:06
My favoriteулюблений one of these is "smittenвразив,"
42
114547
2723
Мій улюблений вислів --
"вражений коханням".
02:09
whichкотрий is the pastминуле participleДієприкметник часу
of the wordслово "smiteвразив цей край."
43
117294
2854
"Вражений" походить від слова "вразити".
02:12
And if you look this wordслово up
in the dictionaryсловник --
44
120172
3068
Якщо ви подивитесь у словнику --
02:15
(LaughterСміх)
45
123264
1024
(Сміх)
02:16
you will see that it can be definedвизначений
as bothобидва "grievousтяжкий afflictionскорботи,"
46
124312
4518
ви побачите одне зі значень -
"ранити або убивати"
02:20
and, "to be very much in love."
47
128854
2851
а "вражений коханням" -- дуже закоханий.
02:25
I tendсхильні to associateюрист the wordслово "smiteвразив цей край"
with a very particularконкретно contextконтекст,
48
133716
3344
У мене слово "вразити" асоціюється
з дуже конкретним контекстом,
02:29
whichкотрий is the OldСтарий TestamentЗаповіт.
49
137084
1564
яким є Старий Заповіт.
02:31
In the BookКнига of ExodusВихід aloneпоодинці,
there are 16 referencesпосилання to smitingвдарення,
50
139560
4748
Тільки у книзі Вихід є 16 посилань
на слово "вразити",
02:36
whichкотрий is the wordслово that the BibleБіблія usesвикористовує
for the vengeanceпомста of an angryсердитий God.
51
144332
3773
яке Біблія використовує для опису
помсти розгніваного Бога.
02:40
(LaughterСміх)
52
148129
1721
(Сміх)
02:41
Here we are usingвикористовуючи the sameтой же wordслово
to talk about love
53
149874
2705
Описуючи кохання, ми
використовуємо те саме слово,
02:44
that we use to explainпояснити
a plagueчуми of locustsсарана.
54
152603
2426
що й для пояснення нашестя сарани.
02:47
(LaughterСміх)
55
155053
1028
(Сміх)
02:48
Right?
56
156105
1256
Так?
02:49
So, how did this happenстатися?
57
157385
2092
Як це сталося?
02:51
How have we come to associateюрист love
with great painболі and sufferingстраждання?
58
159501
3991
Чому ми стали асоціювати кохання
з великим болем і стражданнями?
02:55
And why do we talk about
this ostensiblyнібито good experienceдосвід
59
163516
3989
І чому ми говоримо про цей, начебто
хороший досвід,
02:59
as if we are victimsжертви?
60
167529
2104
так, нібито ми жертви?
03:02
These are difficultважко questionsпитання,
61
170556
1691
Це складні питання,
03:04
but I have some theoriesтеорії.
62
172271
1646
але в мене є декілька теорій.
03:05
And to think this throughчерез,
63
173941
1239
Щоб добратися до суті,
03:07
I want to focusфокус on one
metaphorметафора in particularконкретно,
64
175204
2628
я хочу зосередитися на одній
метафорі,
03:09
whichкотрий is the ideaідея of love as madnessбожевілля.
65
177856
2171
зокрема, на ідеї кохання як божевілля.
03:13
When I first startedпочався
researchingдослідження romanticромантичний love,
66
181088
2707
Коли я вперше почала досліджувати
романтичне кохання,
03:15
I foundзнайдено these madnessбожевілля
metaphorsметафори everywhereскрізь.
67
183819
2761
я знайшла ці метафори божевілля всюди.
03:18
The historyісторія of WesternУ cultureкультура
68
186604
2103
Історія західної культури
03:20
is fullповний of languageмова that equatesє еквівалентом
love to mentalпсихічний illnessхвороба.
69
188731
3937
сповнена мовою, яка прирівнює любов
до психічного захворювання.
03:25
These are just a fewмало хто examplesприклади.
70
193440
1927
Ось лише декілька прикладів.
03:27
WilliamВільям ShakespeareШекспір:
71
195391
1343
Вільям Шекспір:
03:28
"Love is merelyпросто a madnessбожевілля,"
72
196758
1433
"Кохання - це просто безумство"
03:30
from "As You Like It."
73
198215
1317
з "Як вам це сподобається".
03:32
FriedrichФрідріх NietzscheНіцше:
74
200092
1257
Фрідріх Ніцше:
03:33
"There is always some madnessбожевілля in love."
75
201373
2503
"У коханні завжди є трохи безумства".
"Я сходжу з розуму, сходжу з розуму
від кохання" -
03:36
"Got me looking, got me looking
so crazyбожевільний in love -- "
76
204559
2866
03:39
(LaughterСміх)
77
207449
2069
(Сміх)
03:41
from the great philosopherфілософ,
BeyoncBeyoncé KnowlesНоулз.
78
209542
2598
від видатного філософа - Бейонсі.
03:44
(LaughterСміх)
79
212164
1461
(Сміх)
03:47
I fellвпав in love for the first
time when I was 20,
80
215083
2834
Я закохалася вперше,
коли мені було 20,
03:49
and it was a prettyкрасиво turbulentтурбулентний
relationshipвідносини right from the startпочати.
81
217941
3179
і це були досить бурхливі
стосунки з самого початку.
03:53
And it was long distanceвідстань
for the first coupleпара of yearsроків,
82
221459
3205
Протягом перших років це були
взаємини на відстані,
03:56
so for me that meantозначало very highвисокий highsмаксимуми
and very lowнизький lowsмінімумів.
83
224688
4596
тож для мене вони були сповнені і
великою радістю, і величезним смутком.
04:01
I can rememberзгадаймо one momentмомент in particularконкретно.
84
229794
2204
Зокрема, пригадую одну ситуацію.
04:04
I was sittingсидячи on a bedліжко
in a hostelХостел in SouthПівдень AmericaАмерика,
85
232580
3345
Я сиділа на ліжку в хостелі
в Південній Америці
04:07
and I was watchingдивитися the personлюдина
I love walkходити out the doorдвері.
86
235949
3696
і дивилася, як людина, яку я кохаю,
йде геть.
04:12
And it was lateпізно,
87
240151
1613
Було дуже пізно,
04:13
it was nearlyмайже midnightопівночі,
88
241788
1260
майже опівночі,
04:15
we'dми б gottenотримав into an argumentаргумент over dinnerвечеря,
89
243072
1977
ми посперечалися за вечерею,
04:17
and when we got back to our roomкімната,
90
245073
1949
а коли повернулися до нашої кімнати,
04:19
he threwкинув his things in the bagсумка
and stormedштурмували out.
91
247046
2725
він кинув свої речі в сумку і вибіг.
04:23
While I can no longerдовше rememberзгадаймо
what that argumentаргумент was about,
92
251141
3259
Я не пригадую, через що ми сперечались,
04:26
I very clearlyчітко rememberзгадаймо
how I feltвідчував watchingдивитися him leaveзалишати.
93
254424
4055
але дуже точно пам'ятаю, як почувалася,
коли дивилась, як він йде.
04:31
I was 22, it was my first time
in the developingрозвивається worldсвіт,
94
259122
3545
Мені було 22, я вперше була
в країні, що розвивається,
04:35
and I was totallyповністю aloneпоодинці.
95
263424
2255
і була там зовcім одна.
04:38
I had anotherінший weekтиждень untilдо my flightполіт home,
96
266412
3367
У мене був ще тиждень до польоту додому,
04:41
and I knewзнав the nameім'я
of the townмісто that I was in,
97
269803
2368
я знала назву міста,
в якому перебувала,
04:44
and the nameім'я of the cityмісто
that I neededнеобхідний to get to to flyлітати out,
98
272195
3583
та назву міста, з якого в мене був виліт,
04:47
but I had no ideaідея how to get around.
99
275802
3256
я не мала жодного уявлення,
як туди дістатися.
04:51
I had no guidebookПутівник and very little moneyгроші,
100
279842
3177
У мене не було путівника та
було дуже мало грошей,
04:55
and I spokeговорив no Spanishіспанська.
101
283043
1770
і я не говорила іспанською.
04:57
SomeoneХтось more adventurousавантюрним than me
102
285547
2097
Хтось більш авантюрний
04:59
mightможе have seenбачив this as
a momentмомент of opportunityможливість,
103
287668
2430
міг би побачити в цьому нові можливості,
05:02
but I just frozeзамерзла.
104
290122
1830
але я просто завмерла.
05:04
I just satсидів there.
105
292406
1817
Завмерла на місці.
05:06
And then I burstвибухнув into tearsсльози.
106
294738
2043
А потім заплакала.
05:09
But despiteне дивлячись my panicпаніка,
107
297357
2371
Але, попри паніку,
05:11
some smallмаленький voiceголос in my headголова thought,
108
299752
2570
тихий голос у моїй голові сказав:
05:14
"WowWow. That was dramaticдраматичний.
109
302346
2337
"Нічого собі. Це було дуже драматично.
05:16
I mustповинен really be doing
this love thing right."
110
304707
2699
Я дійсно знаю, що таке справжнє кохання".
05:19
(LaughterСміх)
111
307430
1788
(Сміх)
05:21
Because some partчастина of me
wanted to feel miserableжалюгідний in love.
112
309242
4520
Тому що якась частина мене
хотіла бути нещасною в коханні.
05:26
And it soundsзвуки so strangeдивно
to me now, but at 22,
113
314226
3440
Тепер це звучить дуже дивно,
але в 22
05:29
I longedбажаний to have dramaticдраматичний experiencesдосвід,
114
317690
3145
мені хотілося драматичного досвіду,
05:32
and in that momentмомент, I was irrationalірраціональний
and furiousлютий and devastatedспустошений,
115
320859
5198
і в той момент я був ірраціональна,
люта та спустошена,
05:38
and weirdlyмоторошно enoughдостатньо,
116
326081
1224
і, як не дивно,
05:39
I thought that this somehowяк-то
legitimizedузаконені the feelingsпочуття I had
117
327329
3376
думала, що це якось виправдовує
почуття, які я мала
05:42
for the guy who had just left me.
118
330729
1839
до хлопця, який тільки що покинув мене.
05:46
I think on some levelрівень I wanted
to feel a little bitбіт crazyбожевільний,
119
334163
4363
Думаю, що на певному рівні я хотіла
відчувати себе трохи божевільною,
05:50
because I thought that
that was how lovedлюбив workedпрацював.
120
338550
3532
тому що я гадала, що саме таким
повинно бути кохання.
В цьому немає нічого дивного,
05:55
This really should not be surprisingдивним,
121
343141
1807
05:56
consideringВраховуючи that accordingвідповідно to WikipediaВікіпедії,
122
344972
2454
беручи до уваги те,
що, згідно з Вікіпедією,
05:59
there are eightвісім filmsфільми,
123
347450
2273
існує вісім фільмів,
06:01
14 songsпісні,
124
349747
1997
14 пісень,
06:03
two albumsальбоми and one novelРоман
with the titleтитул "CrazyБожевільний Love."
125
351768
3197
два альбоми і один роман з назвою
"Божевільне кохання".
06:07
About halfполовина an hourгодина laterпізніше,
he cameприйшов back to our roomкімната.
126
355837
3126
Приблизно через півгодини
той хлопець повернувся до нашої кімнати.
06:10
We madeзроблений up.
127
358987
1151
Ми помирилися.
Ми провели ще один тиждень,
майже щасливо подорожуючи разом.
06:12
We spentвитрачений anotherінший mostlyв основному
happyщасливий weekтиждень travelingподорожуючи togetherразом.
128
360162
2817
А потім, коли я повернулася додому,
06:15
And then, when I got home,
129
363003
1432
06:16
I thought, "That was so
terribleстрашний and so great.
130
364459
4984
я подумала: "Це було так жахливо
і так чудово.
06:21
This mustповинен be a realреальний romanceромантика."
131
369989
1715
Справжня романтика".
06:25
I expectedочікуваний my first love
to feel like madnessбожевілля,
132
373006
2700
Я очікувала, що моє перше кохання
буде божевільне,
06:27
and of courseзвичайно, it metзустрілися
that expectationочікування very well.
133
375730
3780
воно повністю відповідало
моїм сподіванням.
06:31
But lovingлюблячий someoneхтось like that --
134
379941
1691
Але любити когось так --
06:33
as if my entireцілий well-beingблагополуччя dependedзалежала
on him lovingлюблячий me back --
135
381656
4095
наче моє благополуччя залежить лише
від того, чи покохає і він мене --
06:37
was not very good for me
136
385775
2093
не дуже добре ні для мене,
06:39
or for him.
137
387892
1150
ні для нього.
06:41
But I suspectпідозрюваний this experienceдосвід of love
is not that unusualнезвичайний.
138
389850
3701
Але підозрюю, що цей досвід кохання
не такий вже й незвичний.
06:46
MostБільшість of us do feel a bitбіт madбожевільний
in the earlyрано stagesетапи of romanticромантичний love.
139
394026
4211
Більшість із нас відчуває себе трохи
не при собі на ранніх стадіях кохання.
06:50
In factфакт, there is researchдослідження to confirmпідтвердити
that this is somewhatдещо normalнормальний,
140
398815
3816
Одне дослідження навіть підтверджує, що
це досить нормально,
06:55
because, neurochemicallyneurochemically speakingкажучи,
141
403280
1886
тому що, з погляду нейрохімії,
06:57
romanticромантичний love and mentalпсихічний illnessхвороба
are not that easilyлегко distinguishedвідрізнявся.
142
405190
4562
романтичне кохання та психічні захворювання
не дуже легко відрізнити.
07:03
This is trueправда.
143
411046
1151
Це правда.
07:04
This studyвивчення from 1999 used bloodкров testsтести
144
412221
4559
Дослідження, проведене в 1999 році,
за допомогою аналізу крові,
07:08
to confirmпідтвердити that the serotoninсеротонін
levelsрівні of the newlyНещодавно in love
145
416804
3094
підтвердило, що рівень серотоніну
закоханої людини
07:11
very closelyтісно resembledнагадував
the serotoninсеротонін levelsрівні
146
419922
2797
дуже близький до рівню серотоніну у людей,
07:14
of people who had been diagnosedдіагноз
with obsessive-compulsiveнав'язливо-компульсивний disorderрозлад.
147
422743
3305
у яких діагностували
обсесивно-компульсивний розлад.
07:18
(LaughterСміх)
148
426072
1008
(Сміх)
07:19
Yes, and lowнизький levelsрівні of serotoninсеротонін
149
427104
2697
Так, низький рівень серотоніну
07:21
are alsoтакож associatedасоційований
with seasonalсезонний affectiveафективний disorderрозлад
150
429825
3602
також пов'язаний із сезонним
афективним розладом
07:25
and depressionдепресія.
151
433451
1280
і депресією.
07:27
So there is some evidenceсвідчення
152
435687
2260
Таким чином, є деякі докази,
07:29
that love is associatedасоційований with changesзміни
to our moodsнастрої and our behaviorsповедінка.
153
437971
4348
що кохання пов'язане зі зміною настрою
та поведінки.
07:34
And there are other studiesнавчання to confirmпідтвердити
154
442343
4007
Є й інші дослідження, які підтверджують,
07:38
that mostнайбільше relationshipsвідносини beginпочати this way.
155
446374
3690
що більшість стосунків
починаються так.
07:42
ResearchersДослідники believe
that the lowнизький levelsрівні of serotoninсеротонін
156
450660
4163
Дослідники вважають, що
низький рівень серотоніну
07:46
is correlatedспіввіднесені with obsessiveнав'язливий thinkingмислення
about the objectоб'єкт of love,
157
454847
4035
корелює з нав'язливими думками
про об'єкт кохання,
07:50
whichкотрий is like this feelingпочуття that someoneхтось
has setвстановити up campтабір in your brainмозок.
158
458906
4058
таке почуття, ніби хтось створив табір
у вашому мозку.
07:54
And mostнайбільше of us feel this way
when we first fallпадати in love.
159
462988
2931
І більшість з нас почуваються саме так,
коли ми закохуємось.
07:57
But the good newsновини is,
it doesn't always last that long --
160
465943
3126
Але є й гарні новини -
це триває недовго --
08:01
usuallyзазвичай from a fewмало хто monthsмісяці
to a coupleпара of yearsроків.
161
469093
3173
зазвичай від кількох місяців
до декількох років.
08:05
When I got back from my tripпоїздка
to SouthПівдень AmericaАмерика,
162
473352
2808
Коли я повернулася зі своєї подорожі
Південною Африкою,
08:08
I spentвитрачений a lot of time aloneпоодинці in my roomкімната,
163
476184
3577
я провела багато часу одна в кімнаті,
08:11
checkingперевірка my emailелектронна пошта,
164
479785
1340
перевіряючи електронну пошту,
08:13
desperateвідчайдушний to hearпочуй from the guy I lovedлюбив.
165
481149
2363
бо відчайдушно чекала почути щось
від свого коханого.
08:16
I decidedвирішив that if my friendsдрузі could not
understandзрозуміти my grievousтяжкий afflictionскорботи,
166
484545
5348
Я вирішила, що якщо мої друзі
не розуміють моїх страждань,
08:21
then I did not need theirїх friendshipДружба.
167
489917
1949
тоді мені не потрібна така дружба.
08:23
So I stoppedзупинився hangingвисять out
with mostнайбільше of them.
168
491890
2083
Отже, я перестала спілкуватись
з більшістю з них.
08:26
And it was probablyймовірно the mostнайбільше
unhappyнещасний yearрік of my life.
169
494387
4194
І це був, мабуть, найнещасніший
рік мого життя.
08:31
But I think I feltвідчував like
it was my jobробота to be miserableжалюгідний,
170
499086
4114
Але мені здавалось, що це моя робота --
бути нещасною,
08:35
because if I could be miserableжалюгідний,
171
503849
1792
бо якщо я була нещасна,
08:37
then I would proveдовести how much I lovedлюбив him.
172
505665
2667
то могла довести,
як сильно я його кохала.
08:40
And if I could proveдовести it,
173
508356
1885
А якщо я могла це довести,
08:42
then we would have to endкінець up
togetherразом eventuallyврешті-решт.
174
510265
2954
то, врешті-решт, ми мали б бути разом.
08:46
This is the realреальний madnessбожевілля,
175
514050
2088
Це справжнє божевілля,
08:48
because there is no cosmicкосмічний ruleправити
176
516162
2395
тому що не існує космічного правила,
08:50
that saysкаже that great sufferingстраждання
equalsдорівнює great rewardнагорода,
177
518581
3362
яке стверджує, що велике страждання
дорівнює великій нагороді,
08:54
but we talk about love as if this is trueправда.
178
522478
3904
але ми говоримо про кохання так,
наче це правда.
08:59
Our experiencesдосвід of love
are bothобидва biologicalбіологічний and culturalкультурний.
179
527463
3676
Наш досвід кохання є як біологічним,
так і культурним.
09:03
Our biologyбіологія tellsрозповідає us that love is good
180
531774
2459
Біологія каже, що кохання --
це добре,
09:06
by activatingактивація these rewardнагорода
circuitsсхеми in our brainмозок,
181
534257
3154
й активізує схеми винагороди
в нашому мозку,
09:09
and it tellsрозповідає us that love is painfulболісний
when, after a fightбій or a breakupрозпад,
182
537435
4620
а ще каже, що кохання болісне,
коли після суперечки чи розлуки
09:14
that neurochemicalНейрохімічні rewardнагорода is withdrawnзняті.
183
542079
2610
забирає цю нейрохімічну винагороду.
09:17
And in factфакт -- and maybe
you've heardпочув this --
184
545155
2442
І насправді - можливо,
ви про це чули --
09:19
neurochemicallyneurochemically speakingкажучи,
185
547621
1844
з погляду нейрохімії,
09:21
going throughчерез a breakupрозпад is a lot
like going throughчерез cocaineкокаїн withdrawalзняття,
186
549489
3434
переживання розлуки за відчуттями
схоже на боротьбу з кокаїновою залежністю.
Дуже обнадійливо, як на мене.
09:25
whichкотрий I find reassuringзаспокійливий.
187
553675
1636
09:27
(LaughterСміх)
188
555335
1150
(Сміх)
09:29
And then our cultureкультура usesвикористовує languageмова
189
557066
2832
А ще наша культура використовує мову,
09:31
to shapeформа and reinforceпідкріпити
these ideasідеї about love.
190
559922
2781
щоб сформувати і зміцнити
ці ідеї про кохання.
09:34
In this caseсправа, we're talkingговорити
about metaphorsметафори about painболі
191
562727
2624
У цьому випадку ми говоримо
про метафори болю,
09:37
and addictionнаркоманія and madnessбожевілля.
192
565375
1515
залежності та божевілля.
09:39
It's kindдоброзичливий of an interestingцікаво feedbackзворотній зв'язок loopпетля.
193
567826
2444
Виникає цікава петля
зворотного зв'язку.
09:42
Love is powerfulпотужний and at timesразів painfulболісний,
194
570294
3517
Кохання сильне й іноді болісне,
09:45
and we expressвиразити this
in our wordsслова and storiesоповідання,
195
573835
2765
і ми висловлюємо це
в наших словах і розповідях,
09:49
but then our wordsслова and storiesоповідання primeпрем'єр us
196
577182
2498
але потім наші слова та розповіді
вчать нас,
09:51
to expectчекати love to be powerfulпотужний and painfulболісний.
197
579704
3462
що кохання має бути сильним і болісним.
09:55
What's interestingцікаво to me
is that all of this happensбуває
198
583955
3173
Цікаво, що все це відбувається
09:59
in a cultureкультура that valuesцінності
lifelongпротягом усього життя monogamyМоногамія.
199
587152
2723
в культурі, яка цінує
моногамію на все життя.
10:02
It seemsздається like we want it bothобидва waysшляхи:
200
590658
2061
Схоже, що ми хочемо обидвох варіантів:
10:04
we want love to feel like madnessбожевілля,
201
592743
2351
щоб кохання відчувалась,
як божевілля,
10:07
and we want it to last an entireцілий lifetimeчас життя.
202
595718
3146
і щоб це тривало все життя.
10:11
That soundsзвуки terribleстрашний.
203
599561
1563
Звучить жахливо.
10:13
(LaughterСміх)
204
601148
1529
(Сміх)
10:15
To reconcileпримирити this,
205
603853
1596
Щоб виправити це,
10:17
we need to eitherабо changeзмінити our cultureкультура
or changeзмінити our expectationsочікування.
206
605473
5025
нам треба змінити або нашу культуру,
або наші очікування.
10:23
So, imagineуявіть собі if we were all
lessменше passiveпасивний in love.
207
611408
3593
Отже уявіть, якби ми всі були
менш пасивні в коханні.
10:27
If we were more assertiveнапористою,
more open-mindedвідкритий, more generousщедрий
208
615642
4146
Якби ми були більш наполегливими,
відкритими, щедрими,
10:31
and insteadзамість цього of fallingпадіння in love,
209
619812
3301
і замість того, щоб провалитись
у це відчуття,
10:35
we steppedступив into love.
210
623137
2225
упевнено у нього ступали б.
10:38
I know that this is askingзапитую a lot,
211
626223
1929
Я знаю, що прошу забагато,
10:40
but I'm not actuallyнасправді
the first personлюдина to suggestзапропонувати this.
212
628176
3474
але я насправді не перша людина,
яка це припустила.
10:45
In theirїх bookкнига, "MetaphorsМетафори We LiveLive By,"
213
633012
2509
У своїй книзі "Метафори, якими ми живемо",
10:47
linguistsлінгвісти MarkМарк JohnsonДжонсон and GeorgeДжордж LakoffЛакофф
suggestзапропонувати a really interestingцікаво solutionрішення
214
635545
5114
лінгвісти Марк Джонсон і Джордж Лакофф
запропонували дійсно цікаве рішення
10:52
to this dilemmaдилема,
215
640683
1218
цієї дилеми --
10:54
whichкотрий is to changeзмінити our metaphorsметафори.
216
642491
2416
змінити наші метафори.
10:57
They argueстверджуй that metaphorsметафори really do shapeформа
the way we experienceдосвід the worldсвіт,
217
645795
4417
Вони стверджують, що метафори справді
визначають, як ми сприймаємо світ,
11:03
and that they can even actдіяти
as a guideпутівник for futureмайбутнє actionsдії,
218
651071
3498
і що вони можуть навіть виступати
в якості посібника до майбутніх дій,
11:06
like self-fulfillingнакликати propheciesпророцтва.
219
654593
1888
наче пророцтво, що здійснюється.
11:09
JohnsonДжонсон and LakoffЛакофф suggestзапропонувати
a newновий metaphorметафора for love:
220
657489
3556
Джонсон та Лакофф пропонують
нову метафору кохання:
11:13
love as a collaborativeспільна робота work of artмистецтво.
221
661977
2114
кохання наче спільний твір мистецтва.
11:16
I really like this way
of thinkingмислення about love.
222
664872
3050
Мені дійсно подобається такий підхід.
11:21
LinguistsЛінгвісти talk about metaphorsметафори
as havingмаючи entailmentsentailments,
223
669028
3522
Лінгвісти говорять про метафори
як про визначення певних обмежень,
11:24
whichкотрий is essentiallyпо суті a way of consideringВраховуючи
all the implicationsнаслідки of,
224
672574
3796
що, по суті, є способом, за допомогою
якого можна врахувати всі наслідки
11:28
or ideasідеї containedміститься
withinв межах, a givenдано metaphorметафора.
225
676394
2932
або ідеї у певній метафорі.
11:31
And JohnsonДжонсон and LakoffЛакофф
talk about everything
226
679350
2909
І Джонсон, і Лекофф говорять про все те,
11:34
that collaboratingСпільна робота
on a work of artмистецтво entailsтягне за собою:
227
682283
2152
що тягне за собою
співпраця над витвором мистецтва:
11:36
effortзусилля, compromiseкомпроміс,
patienceтерпіння, sharedподілився goalsцілі.
228
684976
4155
зусилля, компроміс,
терпіння, спільні цілі.
11:41
These ideasідеї alignВирівняти nicelyкрасиво
with our culturalкультурний investmentінвестиції
229
689655
3830
Ці ідеї чудово накладаються на наші
культурні вкладення
11:45
in long-termдовгий строк romanticромантичний commitmentзобов'язання,
230
693509
2073
у довгострокову романтичну прихильність,
11:47
but they alsoтакож work well
for other kindsвидів of relationshipsвідносини --
231
695606
3611
але вони чудово працюють і
з іншими видами стосунків--
11:52
short-termкороткий термін, casualвипадковий, polyamorousPolyamorous,
non-monogamousне моногамної, asexualБезстатеве --
232
700020
5656
короткостроковими, тимчасовими,
полігамними, платонічними --
11:57
because this metaphorметафора bringsприносить
much more complexкомплекс ideasідеї
233
705700
3885
тому що ця метафора вносить
набагато складніші ідеї
12:01
to the experienceдосвід of lovingлюблячий someoneхтось.
234
709609
2040
до явища та досвіду кохання.
12:04
So if love is a collaborativeспільна робота work of artмистецтво,
235
712670
4394
Тож, якщо кохання є
спільним витвором мистецтва --
12:09
then love is an aestheticестетичний experienceдосвід.
236
717088
3412
тоді кохання - це естетичне переживання.
12:13
Love is unpredictableнепередбачуваний,
237
721524
1895
Кохання непередбачуване,
12:16
love is creativeкреативний,
238
724153
2024
кохання креативне,
12:18
love requiresвимагає communicationспілкування
and disciplineдисципліна,
239
726898
4133
кохання потребує спілкування
та дисципліни,
12:23
it is frustratingрозчарування
and emotionallyемоційно demandingвимагає.
240
731055
3189
засмучує та вимагає емоцій.
12:26
And love involvesвключає bothобидва joyрадість and painболі.
241
734677
3350
Воно містить у собі і радість, і біль.
12:30
UltimatelyВ кінцевому рахунку, eachкожен experienceдосвід
of love is differentінший.
242
738742
3619
Кожен досвід кохання унікальний.
12:35
When I was youngerмолодший,
243
743759
1627
Коли я була молодша,
12:37
it never occurredсталося to me that I was allowedдозволено
to demandпопит more from love,
244
745410
4668
мені ніколи не спадало на думку,
що я можу вимагати від кохання більше,
12:42
that I didn't have to just acceptприймати
whateverщо б не було love offeredзапропонований.
245
750102
3693
що я не повинна просто приймати
все, що воно пропонує.
12:46
When 14-year-old-років JulietДжульєтта first meetsвідповідає --
246
754775
3329
Коли 14-річна Джульєтта
вперше зустріла Ромео,
12:50
or, when 14-year-old-років JulietДжульєтта
cannotне можу be with RomeoРомео,
247
758128
3925
або коли 14-річна Джульєтта зрозуміла,
що не може бути разом з Ромео,
12:54
whomкого she has metзустрілися fourчотири daysдні agoтому назад,
248
762077
2637
якого вона зустріла чотири дні тому,
12:56
she does not feel disappointedрозчарований or angstyangsty.
249
764738
3810
вона не почувалась розчарованою
або занепокоєною.
13:01
Where is she?
250
769022
1357
Що вона відчувала?
13:02
She wants to dieвмирати.
251
770403
1294
Вона хотіла померти.
13:04
Right?
252
772236
1151
Правильно?
13:05
And just as a refresherпідвищення кваліфікації,
at this pointточка in the playграти,
253
773411
2469
І нагадую, в цей момент у п'єсі -
13:07
actдіяти threeтри of fiveп'ять,
254
775904
1308
дія третя з п'яти -
13:09
RomeoРомео is not deadмертвий.
255
777236
1821
Ромео не помер.
13:11
He's aliveживий,
256
779641
1340
Він живий,
13:13
he's healthyздоровий,
257
781005
1388
він здоровий,
13:14
he's just been banishedвигнаний from the cityмісто.
258
782417
2194
його просто вигнали з міста.
13:17
I understandзрозуміти that 16th-centuryго століття VeronaВерона
is unlikeна відміну від contemporaryсучасний NorthШампань AmericaАмерика,
259
785853
6001
Я розумію, що Верона 16-го століття
відрізняється від сучасної Америки,
13:23
and yetвсе-таки when I first readчитати this playграти,
260
791878
2978
і все ж, коли я вперше прочитала цю п'єсу,
13:26
alsoтакож at ageвік 14,
261
794880
2393
коли мені також було 14,
13:29
Juliet'sДжульєтта sufferingстраждання madeзроблений senseсенс to me.
262
797297
2683
я розуміла страждання Джульєтти.
13:33
ReframingРефреймінг love as something
I get to createстворити with someoneхтось I admireпомилуватися,
263
801295
5357
Нам потрібне нове визначення кохання -
як того, що я можу створити разом із людиною,
13:38
ratherшвидше than something
that just happensбуває to me
264
806676
2444
яку обожнюю, а не як випадковості,
яка стається зі мною
13:41
withoutбез my controlКОНТРОЛЬ or consentзгода,
265
809144
2522
без мого контролю або згоди.
13:43
is empoweringрозширення можливостей.
266
811690
1605
Таке визначення розширює
наші можливості.
13:45
It's still hardважко.
267
813779
1618
Це й досі важко.
13:47
Love still feelsвідчуваєш totallyповністю maddeningзводить з розуму
and crushingдроблення some daysдні,
268
815421
5532
Кохання, як і раніше, іноді
повністю зводить з розуму,
13:52
and when I feel really frustratedрозчарований,
269
820977
2115
і коли я почуваюсь дуже засмученою,
13:55
I have to remindнагадаю myselfя сам:
270
823116
1330
треба нагадати собі:
13:56
my jobробота in this relationshipвідносини
is to talk to my partnerпартнер
271
824995
3344
моє завдання в цих стосунках --
говорити з моїм партнером
14:00
about what I want to make togetherразом.
272
828363
2051
про те, що ми робимо разом.
14:03
This isn't easyлегко, eitherабо.
273
831923
2334
Це також непросто.
14:06
But it's just so much better
than the alternativeальтернатива,
274
834756
3447
Але це значно краще,
ніж альтернативний варіант,
14:10
whichкотрий is that thing
that feelsвідчуваєш like madnessбожевілля.
275
838672
2777
зі всім його божевіллям.
14:14
This versionверсія of love is not about winningвиграш
or losingпрограє someone'sхтось affectionлюбов.
276
842839
5357
У цьому варіанті кохання не йдеться про отримання
або втрату чиєїсь симпатії.
14:20
InsteadЗамість цього, it requiresвимагає
that you trustдовіра your partnerпартнер
277
848761
3598
Навпаки, він вимагає, щоб ви
довіряли своєму партнеру
14:24
and talk about things
when trustingДовіряючи feelsвідчуваєш difficultважко,
278
852383
3074
та говорили про речі,
які важко комусь довірити.
14:27
whichкотрий soundsзвуки so simpleпростий,
279
855481
2446
Звучить так просто,
14:29
but is actuallyнасправді a kindдоброзичливий
of revolutionaryреволюційний, radicalрадикальний actдіяти.
280
857951
4496
але насправді це
революційна, радикальна дія.
14:35
This is because you get to stop
thinkingмислення about yourselfсамі
281
863062
3264
Тому що вам треба припинити
думати лише про себе
14:39
and what you're gainingнабирати
or losingпрограє in your relationshipвідносини,
282
867230
3141
та про те, що ви отримуєте або
втрачаєте у ваших стосунках,
14:42
and you get to startпочати thinkingмислення
about what you have to offerпропозиція.
283
870395
3397
та почати думати про те,
що ви пропонуєте.
14:46
This versionверсія of love
allowsдозволяє us to say things like,
284
874811
3405
Така версія кохання дає нам змогу
казати такі речі, як-от:
14:50
"Hey, we're not very good collaboratorsСпівробітники.
Maybe this isn't for us."
285
878240
4830
"Ми з тобою не дуже добре співпрацюємо.
Можливо, це не для нас"
14:55
Or, "That relationshipвідносини
was shorterкоротше than I had plannedзапланований,
286
883733
3861
або "Ці стосунки тривали менше,
ніж я планував,
14:59
but it was still kindдоброзичливий of beautifulгарний."
287
887618
2172
але все одно вони були чудові".
15:02
The beautifulгарний thing
about the collaborativeспільна робота work of artмистецтво
288
890836
2790
Краса спільної праці над витвором
мистецтва полягає в тому,
15:05
is that it will not paintфарбувати
or drawмалювати or sculptліпити itselfсама по собі.
289
893650
2891
що він не намалює себе сам.
15:09
This versionверсія of love allowsдозволяє us
to decideвирішувати what it looksвиглядає like.
290
897098
3911
Ця версія кохання дає змогу нам самим
вирішити, як воно буде виглядати.
15:13
Thank you.
291
901033
1151
Дякую.
15:14
(ApplauseОплески)
292
902208
2023
(Оплески)
Translated by Liudmyla Tiurnikova
Reviewed by Hanna Leliv

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mandy Len Catron - Writer
Mandy Len Catron explores love stories.

Why you should listen

Originally from Appalachian Virginia, Mandy Len Catron is a writer living and working in Vancouver, British Columbia. Her book How to Fall in Love with Anyone, is available for preorder on Amazon. Catron's writing has appeared in the New York Times, The Washington Post, and The Walrus, as well as literary journals and anthologies. She writes about love and love stories at The Love Story Project and teaches English and creative writing at the University of British Columbia. Her article "To Fall in Love with Anyone, Do This" was one of the most popular articles published by the New York Times in 2015.

More profile about the speaker
Mandy Len Catron | Speaker | TED.com