ABOUT THE SPEAKER
Daniel Bögre Udell - Language activist
Daniel Bögre Udell is the cofounder and director of Wikitongues, working with a global network of grassroots linguists to build a seed bank of every language in the world.

Why you should listen

Daniel Bögre Udell's goal is to create a world in which everyone has the resources and the right to keep their language alive. He cofounded Wikitongues in 2014, establishing a global volunteer movement to expand access to language revitalization. Wikitongues helps speakers document and promote their languages online, safeguarding them for the next generation. All their initiatives work to sustain marginalized languages through media, so their language can be shared and taught. They are collecting videos in every language in the world.

Prior to this, Bögre Udell was an active contributor to the nonprofit news initiative Global Voices, cofounding the project's Catalan language edition and translating Catalan articles into English. He has a BFA in design and technology and a master's degree in historical studies from the New School University in New York City. In addition to Urdell's native English, he speaks Spanish, Catalan and Portuguese.

More profile about the speaker
Daniel Bögre Udell | Speaker | TED.com
TED Residency

Daniel Bögre Udell: How to save a language from extinction

Daniel Bögre Udell: Kako spasiti jezik od izumiranja

Filmed:
1,347,903 views

Čak 3.000 jezika moglo bi nestati u sljedećih 80 godina, što je ušutkavanje čitavih kultura. U ovom kratkom govoru, jezični aktivist Daniel Bögre Udell pokazuje kako ljudi širom svijeta pronalaze nove načine za oživljavanje jezika predaka i obnovu njihove tradicije -- te nas sve ohrabruje da istražujemo jezike svojih predaka. "Vraćanje jezika i prihvaćanje svoje kulture moćan je način da budete ono što jeste", kaže on.
- Language activist
Daniel Bögre Udell is the cofounder and director of Wikitongues, working with a global network of grassroots linguists to build a seed bank of every language in the world. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
LanguagesJezici don't just dieumrijeti naturallyprirodno.
0
1524
2333
Jezici ne umiru prirodno.
00:16
People abandonnapustiti mothermajka tonguesJezici,
because they're forcedprisiljeni to.
1
4706
3071
Ljudi napuštaju materinji jezik
jer su prisiljeni.
00:20
OftenČesto, the pressurepritisak is politicalpolitički.
2
8651
2200
Taj pritisak je često politički.
00:23
In 1892,
3
11781
1396
1892. godine, Richard Henry Pratt,
00:25
the US ArmyVojska generalgeneral RichardRichard HenryHenry PrattPratt
4
13201
2246
general vojske SAD-a,
00:27
arguedtvrdio that killingubijanje indigenousdomaći cultureskulture
5
15471
2508
tvrdio je kako je ubijanje
domorodačkih kultura
00:30
was the only alternativealternativa
to killingubijanje indigenousdomaći people.
6
18003
2888
jedina alternativa ubijanju
domorodačkih ljudi.
00:33
"KillUbiti the IndianIndijski," he said,
"but saveuštedjeti the man."
7
21863
2682
Govorio je: "Ubij Indijanca,
ali poštedi čovjeka".
00:37
And untildo 1978,
the governmentvlada did just that,
8
25688
3220
Sve do 1978. vlada je činila upravo to,
00:40
removinguklanjanje indigenousdomaći childrendjeca
from theirnjihov familiesobitelji
9
28932
3255
uzimajući domorodačku djecu
iz njihovih obitelji
00:44
and forcingforsiranje them into boardingukrcaj schoolsškola
where they were givendan Englishengleski namesimena
10
32211
3496
i tjerajući ih u internate
gdje su im davali engleska imena
00:47
and punishedkažnjen for speakinggovor theirnjihov languagesjezici.
11
35731
2423
i kažnjavali ih zbog govorenja
njihovim jezikom.
00:50
AssimilationAsimilacija was a complimentkompliment to genocidegenocid.
12
38750
3082
Asimilacija je bila kompliment za genocid.
00:56
SevenSedam thousandtisuću languagesjezici are aliveživ todaydanas,
13
44029
2428
Danas ima sedam tisuća živih jezika,
00:58
but fewnekoliko are recognizedpriznat
by theirnjihov ownvlastiti governmentsvlade
14
46481
2452
ali mali broj je priznat
od strane vlastitih vlada
01:00
or supportedpodržan onlinena liniji.
15
48957
1334
ili postoji na internetu.
01:02
So for people from the vastogroman
majorityvećina of cultureskulture,
16
50919
2555
Tako za ljude iz velike većine kultura
01:05
globalizationglobalizacija remainsostaci
profoundlyduboko alienatingotuđuje.
17
53498
3000
globalizacija ostaje dubinsko otuđenje.
01:08
It meanssredstva givingdavanje up your languagejezik
for someonenetko else'sdrugo je.
18
56919
3533
Ona znači odustajanje od vlastitog jezika
radi nekog tuđega.
Ako se ništa ne promijeni,
01:13
And if nothing changespromjene,
19
61530
1181
01:14
as manymnogi as 3,000 languagesjezici
could disappearnestati in 80 yearsgodina.
20
62735
4274
oko 3 tisuće jezika moglo bi nestati
za 80 godina.
01:20
But things are changingmijenjanje.
21
68244
1600
No, stvari se mijenjaju.
01:22
Around the worldsvijet,
22
70347
1246
Po čitavom svijetu
01:23
people are revivingoživljavanje ancestralpredaka languagesjezici
23
71617
2571
ljudi ponovno oživljavaju jezike predaka
01:26
and rebuildingremontovanje theirnjihov cultureskulture.
24
74212
2000
i ponovno izgrađuju njihove kulture.
01:29
As fardaleko as we know,
25
77268
1531
Koliko znamo,
01:30
languagejezik reclamationreklamacije beganpočeo in the 1800s
when, at a time of risingrastući antisemitismantisemitizam,
26
78823
4587
oživljavanje jezika počelo je oko 1800
kad su, u vrijeme jačanja antisemitizma,
01:35
JewishŽidovski communitieszajednice lookedgledao
to theirnjihov ancestralpredaka languagejezik, Hebrewhebrejski,
27
83434
3127
židovske zajednice uzele svoj
drevni jezik, hebrejski,
01:38
as a meanssredstva of culturalkulturni revivalpreporod.
28
86585
2230
kao sredstvo oživljavanja kulture.
01:42
And thoughiako it had been dormantNeaktivni
for over 1,000 yearsgodina,
29
90173
2468
Iako je bio uspavan preko 1000 godina,
01:44
it was well preservedočuvana in booksknjige
of JewishŽidovski religionreligija and philosophyfilozofija.
30
92665
3348
bio je dobro očuvan u knjigama
židovske religije i filozofije.
01:48
So JewishŽidovski activistsaktivisti studiedstudirao
and taughtučio it to theirnjihov childrendjeca,
31
96569
3103
Tako su ga židovski aktivisti proučavali
i poučavali svoju djecu,
01:51
raisingpodizanje the first nativedomaći speakerszvučnici
in nearlyskoro 100 generationsgeneracije.
32
99696
3444
odgojivši prve izvorne govornike
nakon skoro 100 generacija.
01:56
TodayDanas, it's the mothermajka tonguejezik
of fivepet millionmilijuna JewsŽidovi.
33
104204
3555
Danas je to materinji jezik
za 5 milijuna Židova.
01:59
And at leastnajmanje for me,
34
107783
1754
I barem za mene,
02:01
an assimilatedpripojili English-speakingEngleskog govornog memberčlan
of the JewishŽidovski diasporadijaspora,
35
109561
3873
kao člana židovske dijaspore asimiliranoga
u englesko govorno okruženje,
02:05
a pillarstup of culturalkulturni sovereigntysuverenitet.
36
113458
2492
okosnica je kulturnoga suvereniteta.
02:09
Two thousandtisuću yearsgodina laterkasnije,
37
117315
2302
Dvije tisuće godina kasnije
02:11
we're still here.
38
119641
1200
još smo tu.
02:14
Now, untildo recentlynedavno,
39
122657
1412
Sve do nedavno
02:16
Hebrew'sHebrejski reawakeningbuđenje was an anomalyanomalija.
40
124093
2487
ponovno buđenje hebrejskoga
bilo je anomalija.
02:18
FewNekoliko languagesjezici are
as well preservedočuvana as oursnaša was,
41
126604
2635
Malo je jezika bilo
tako dobro očuvano kao naš,
02:21
and the creationstvaranje of IsraelIzrael,
42
129263
1754
a stvaranje Izraela,
02:23
the first JewishŽidovski statedržava
in over 1,000 yearsgodina,
43
131041
2634
prve židovske države u preko 1000 godina,
02:25
providedako a spaceprostor for Hebrew'sHebrejski dailydnevno use.
44
133699
2667
pružilo je prostor za svakodnevno
korištenje hebrejskog.
02:29
In other wordsriječi, mostnajviše cultureskulture
just weren'tnisu givendan a chanceprilika.
45
137188
3334
Drugim riječima, većina kultura
naprosto nije dobila priliku.
02:32
(VideoVideo) Good eveningvečer, I'm ElizabethElizabeth
46
140546
2163
(Video) Dobra večer, ja sam Elizabeth
02:34
and I liveživjeti in CornwallCornwall.
47
142733
2416
i živim u Cornwallu.
02:37
That was CornishCornish,
48
145173
1156
To je kornski,
02:38
the ancestralpredaka languagejezik of CornwallCornwall,
49
146353
1985
drevni jezik Cornwalla,
02:40
whichkoji todaydanas is technicallytehnički
a countyokrug in southernjužni EnglandEngleska.
50
148362
3460
što je danas tehnički
pokrajina u južnoj Engleskoj.
02:44
In the 1900s, CornishCornish activistsaktivisti
foughtborio for theirnjihov cultureKultura.
51
152641
3343
U 1900-im su se kornski aktivisti
borili za svoju kulturu.
02:48
The languagejezik had been dormantNeaktivni
for over 100 yearsgodina,
52
156739
2309
Jezik je bio uspavan više od 100 godina,
02:51
but they used oldstar booksknjige and playsigra
to teachučiti it to theirnjihov childrendjeca.
53
159072
3579
ali koristili su stare knjige i drame
učeći jeziku svoju djecu.
02:55
HoweverMeđutim, this newnovi generationgeneracija
of CornishCornish speakerszvučnici
54
163239
2537
Međutim, ova nova generacija
kornskih govornika
02:57
was scatteredraspršene acrosspreko CornwallCornwall
55
165800
1483
bila je raspršena po Cornwallu
02:59
and unablenesposoban to use the languagejezik freelyslobodno.
56
167307
2534
i nije mogla slobodno koristiti taj jezik.
03:02
By the 1990s, CornishCornish had reawakenedprobudilo,
57
170538
3349
1990-ih se kornski jezik probudio
03:05
but it wasn'tnije thrivinguspješan.
58
173911
1533
ali bez uspjeha.
Zatim su, 2000-ih, kornski govornici
našli jedan drugog na netu
03:08
Then, in the earlyrano 2000s,
CornishCornish speakerszvučnici foundpronađeno one anotherjoš onlinena liniji
59
176839
4412
03:13
and leveragedutjecati digitaldigitalni spacesprostori
to speakgovoriti on a dailydnevno basisosnova.
60
181275
3961
i omogućili digitalne prostore
za svakodnevno govorenje.
03:17
From there, they organizedorganizirani
weeklytjedni or monthlymjesečno eventsdogađaji
61
185934
2684
Tu su organizirali tjedne
ili mjesečne događaje
03:20
where they could gatherokupiti
and speakgovoriti in publicjavnost.
62
188642
2776
gdje su se mogli okupljati
i javno govoriti.
03:24
TodayDanas, some schoolsškola teachučiti CornishCornish.
63
192005
2794
Danas neke škole podučavaju kornski.
03:27
There are CornishCornish languagejezik signsznakovi,
64
195117
2151
Postoje natpisi na kornskom jeziku,
03:29
ice-creamsladoled commercialsreklama,
65
197292
1428
reklame za sladoled,
03:30
WikipediaWikipedia, and even memesmemi.
66
198744
2277
Wikipedija, pa čak i memovi.
03:34
(LaughterSmijeh)
67
202252
2214
(Smijeh)
03:37
(LaughterSmijeh)
68
205815
3946
(Smijeh)
03:42
And with theirnjihov languagejezik oncejednom again intactnetaknut,
69
210393
2127
A s ponovno netaknutim jezikom,
03:44
the people of CornwallCornwall
have securedosiguran recognitionpriznanje
70
212544
2349
stanovnici Cornwalla
osigurali su priznanje
03:46
as a CelticCeltic nationnarod alongsideuz
IrelandIrska, ScotlandŠkotska and WalesWales.
71
214917
3531
kao keltski narod usporedo s
Irskom, Škotskom i Walesom.
03:50
They staredzurio down centuriesstoljeća
of forcedprisiljeni assimilationAsimilacija
72
218782
2588
Promatrali su niz stoljeća
prisilne asimilacije
03:53
and said, "We're not a countyokrug in EnglandEngleska.
73
221394
2366
i rekli: "Mi nismo pokrajina u Engleskoj.
03:55
We're a people in our ownvlastiti right.
74
223784
1976
Mi smo zaseban narod.
03:57
And we're still here."
75
225784
1400
I još smo tu."
03:59
And they're not the only onesone.
76
227648
1469
I nisu jedini.
04:01
The Tunica-BiloxiTunica-Biloxi tribepleme of LouisianaLouisiana
is revivingoživljavanje theirnjihov ancestralpredaka languagejezik.
77
229141
4737
Pleme Tunica-Biloxi iz Louisiane
oživljava jezik svojih predaka.
04:05
(VideoVideo) My nameime is TeyannaTeyana.
78
233902
1961
(Video) Moje ime je Teyanna.
04:07
My friendsprijatelji, they call me "QuietMirna StormOluja."
79
235887
3436
Prijatelji me zovu "Tiha oluja".
04:11
It startedpočeo in the 1980s,
80
239706
2000
Počelo je 1980-ih,
04:13
when DonnaDonna PieritePierite and her familyobitelj
81
241730
1881
kad su Donna Pierite i njezina obitelj
04:15
startedpočeo takinguzimanje tripsputovanja
to BatonŠtapovi RougeRuž and NewNovi OrleansOrleans
82
243635
2594
počeli putovati
u Baton Rouge i New Orleans
04:18
to photocopyfotokopija oldstar dictionariesrječnici
storedpohranjene away in universitysveučilište archivesarhiva.
83
246253
3988
i fotokopirati stare rječnike
pohranjene u sveučilišnim arhivima.
04:22
The goalcilj was to studystudija TunicaTunica
84
250717
2564
Cilj im je bio proučiti tunicu,
04:25
and teachučiti it to the childrendjeca
and sharePodjeli it with the communityzajednica.
85
253305
3357
naučiti djecu taj jezik
i podijeliti ga sa zajednicom.
04:29
TodayDanas, they're leadingvodeći
a TunicaTunica renaissancepreporod.
86
257051
3706
Danas vode renesansu jezika tunica.
04:33
SinceOd 2014, there are nearlyskoro 100 speakerszvučnici
in languagejezik immersionpotapanje classesklase,
87
261355
5032
Od 2014. ima gotovo 100 govornika
na tečajevima jezika,
04:38
and accordingpo to a 2017 censuspopis,
88
266411
2468
a prema popisu stanovništva iz 2017.
04:40
32 newnovi fluenttečno govori speakerszvučnici,
89
268903
2634
32 nova izvorna govornika,
04:43
some of whomkome,
like Donna'sDonna daughterkći ElisabethElisabeth,
90
271561
2810
od kojih neki, kao Donnina kćer Elisabeth,
04:46
are teachingnastava TunicaTunica to theirnjihov childrendjeca.
91
274395
1881
prenose jezik tunicu svojoj djeci.
04:48
These newnovi speakerszvučnici are creatingstvaranje contentsadržaj,
92
276300
2061
Ti novi govornici stvaraju sadržaj,
04:50
FacebookFacebook videosvideo and alsotakođer memesmemi.
93
278385
2481
videozapise na Facebooku i memove.
04:52
(LaughterSmijeh)
94
280890
1834
(Smijeh)
04:56
(LaughterSmijeh)
95
284180
1365
(Smijeh)
04:58
(LaughterSmijeh)
96
286999
1589
(Smijeh)
05:01
And the more they publishobjaviti,
97
289166
1270
A što više objavljuju,
05:02
the more they inspirenadahnuti other
TunicaTunica people to get involvedumiješan.
98
290460
2777
više potiču i druge pripadnike Tunice
da se uključe.
05:05
RecentlyNedavno, a tribalplemenski memberčlan livingživot in TexasTexas
wrotenapisao ElisabethElisabeth on FacebookFacebook,
99
293666
4387
Nedavno je član plemena iz Teksasa
pitao Elisabeth na Facebooku
05:10
askingtraži how to say "blessblagosloviti these landszemljišta."
100
298077
2534
kako reći "blagoslovi ove zemlje".
05:13
It was for a yarddvorište signznak,
101
301593
1825
Bilo je to za dvorišni znak,
05:15
so she could showpokazati her neighborsSusjedi
that her cultureKultura is aliveživ
102
303442
2746
da pokaže svojim susjedima
kako je njegova kultura živa
05:18
and thrivinguspješan todaydanas.
103
306212
1333
i održava se danas.
05:20
Now, Hebrewhebrejski, CornishCornish and TunicaTunica
104
308514
2023
Hebrejski, kornski i tunica
05:22
are just threetri examplesprimjeri from a groundswellprava stvar
of languagejezik activismaktivizam on everysvaki continentkontinent.
105
310561
4784
samo su tri primjera izvora
jezičnog aktivizma na svim kontinentima.
05:27
And whetherda li they're Jèrriaisrriais speakerszvučnici
from the ChannelKanal IslesOtoci,
106
315649
2961
Bilo da je riječ o govornicima jèrriaisa
s otoka u La Mancheu,
05:30
or KenyanKenijski signznak languagejezik
speakerszvučnici from NairobiNairobi,
107
318634
4253
ili govornicima kenijskoga
znakovnoga jezika iz Nairobija,
05:34
all communitieszajednice workingrad
to preservesačuvati or reclaimpovratiti a languagejezik
108
322911
3309
sve zajednice koje rade na očuvanju
ili uspostavi jezika
05:38
have one thing in commonzajednička: mediamedia,
109
326244
2880
imaju jednu stvar zajedničku: medije,
05:41
so theirnjihov languagejezik
can be sharedpodijeljen and taughtučio.
110
329148
2268
kako bi svoj jezik mogli
dijeliti i podučavati.
05:43
And as the internetInternet growsraste,
111
331936
2095
Kako internet raste,
05:46
expandingširenje mediamedia accesspristup and creationstvaranje,
112
334055
2219
širi se dostupnost i mogućnost stvaranja,
05:49
preservingočuvanje and reclaimingpovrata
ancestralpredaka languagesjezici
113
337586
3071
očuvanje i povrat drevnih jezika
05:52
is now more possiblemoguće than ever.
114
340681
1934
sad je lakše nego ikada.
05:55
So what are your ancestralpredaka languagesjezici?
115
343600
2396
Pa koji su jezici vaših predaka?
05:58
MineMoj are Hebrewhebrejski, YiddishJidiš,
Hungarianmađarski and ScottishŠkotski Gaelicgelski,
116
346020
3119
Moji su hebrejski, jidiš, mađarski
i škotski galski,
06:01
even thoughiako I was raiseduzdignut in Englishengleski.
117
349163
2119
iako sam odrastao na engleskom.
06:03
And luckilysrećom for me, eachsvaki of these
languagesjezici is availabledostupno onlinena liniji.
118
351854
3654
I na moju sreću, svi ti jezici
dostupni su online.
06:07
Hebrewhebrejski in particularposebno --
it camedošao installedinstaliran on my iPhoneiPhone,
119
355532
2714
Naročito hebrejski -- došao je
instaliran na moj iPhone,
06:10
it's supportedpodržan by GoogleGoogle TranslatePrevesti,
120
358270
1817
podržava ga Google Translate,
06:12
it even has autocorrectSamoispravka.
121
360111
1600
čak ima i autokorekciju.
06:14
And while your languagejezik
maysvibanj not be as widelyširoko supportedpodržan,
122
362024
2966
Pa ako vaš jezik možda
nije tako dobro podržan,
06:17
I encourageohrabriti you to investigateistraga,
123
365014
1551
potičem vas da istražujete,
06:18
because chancesšanse are, someonenetko, somewherenegdje,
has startedpočeo gettinguzimajući it onlinena liniji.
124
366589
3972
jer postoji mogućnost da ga je netko
negdje počeo stavljati na mrežu.
06:23
ReclaimingPovrata your languagejezik
and embracingobuhvaćajući your cultureKultura
125
371877
4794
Povratak vašeg jezika
i prihvaćanje vaše kulture
06:28
is a powerfulsnažan way to be yourselfsami
in the agedob of globalizationglobalizacija,
126
376695
3841
je snažan način da budete ono što jeste
u doba globalizacije,
06:32
because as I recentlynedavno learnednaučeno
to say in Hebrewhebrejski,
127
380560
3321
jer kao što sam nedavno naučio
kazati na hebrejskom,
06:35
"'n'NnwSjever 'dyyn' dyyn k'nk ' n" --
128
383905
2809
"'nḥnw 'dyyn k'n" --
06:38
we're still here.
129
386738
1317
još smo tu.
06:40
Thank you.
130
388524
1151
Hvala vam.
06:41
(ApplausePljesak)
131
389699
4023
(Pljesak)
Translated by Ivan Nekić
Reviewed by Sanda Liker

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Daniel Bögre Udell - Language activist
Daniel Bögre Udell is the cofounder and director of Wikitongues, working with a global network of grassroots linguists to build a seed bank of every language in the world.

Why you should listen

Daniel Bögre Udell's goal is to create a world in which everyone has the resources and the right to keep their language alive. He cofounded Wikitongues in 2014, establishing a global volunteer movement to expand access to language revitalization. Wikitongues helps speakers document and promote their languages online, safeguarding them for the next generation. All their initiatives work to sustain marginalized languages through media, so their language can be shared and taught. They are collecting videos in every language in the world.

Prior to this, Bögre Udell was an active contributor to the nonprofit news initiative Global Voices, cofounding the project's Catalan language edition and translating Catalan articles into English. He has a BFA in design and technology and a master's degree in historical studies from the New School University in New York City. In addition to Urdell's native English, he speaks Spanish, Catalan and Portuguese.

More profile about the speaker
Daniel Bögre Udell | Speaker | TED.com