ABOUT THE SPEAKER
Daniel Bögre Udell - Language activist
Daniel Bögre Udell is the cofounder and director of Wikitongues, working with a global network of grassroots linguists to build a seed bank of every language in the world.

Why you should listen

Daniel Bögre Udell's goal is to create a world in which everyone has the resources and the right to keep their language alive. He cofounded Wikitongues in 2014, establishing a global volunteer movement to expand access to language revitalization. Wikitongues helps speakers document and promote their languages online, safeguarding them for the next generation. All their initiatives work to sustain marginalized languages through media, so their language can be shared and taught. They are collecting videos in every language in the world.

Prior to this, Bögre Udell was an active contributor to the nonprofit news initiative Global Voices, cofounding the project's Catalan language edition and translating Catalan articles into English. He has a BFA in design and technology and a master's degree in historical studies from the New School University in New York City. In addition to Urdell's native English, he speaks Spanish, Catalan and Portuguese.

More profile about the speaker
Daniel Bögre Udell | Speaker | TED.com
TED Residency

Daniel Bögre Udell: How to save a language from extinction

Daniel Bögre Udell: Cum să salvăm o limbă de la extincție

Filmed:
1,347,903 views

Aproximativ 3.000 de limbi ar putea dispărea în următorii 80 de ani, reducând la tăcere culturi întregi. În acest discurs rapid, activistul lingvistic Daniel Bögre Udell ne arată cum oameni din toată lumea găsesc noi modalități de a revigora limbi ancestrale și de a-și reconstrui tradițiile - și ne încurajează pe toți să investigăm limbile strămoșilor noștri. „Revendicarea limbii și îmbrățișarea culturii reprezintă un mod puternic de a fi tu însuți”, spune el.
- Language activist
Daniel Bögre Udell is the cofounder and director of Wikitongues, working with a global network of grassroots linguists to build a seed bank of every language in the world. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
LanguagesLimbi don't just diea muri naturallynatural.
0
1524
2333
Limbile nu mor pur și simplu.
00:16
People abandonabandoneze mothermamă tongueslimbi,
because they're forcedforţat to.
1
4706
3071
Oamenii nu-și abandonează limbile materne,
sunt forțați să o facă.
00:20
OftenMulte ori, the pressurepresiune is politicalpolitic.
2
8651
2200
Adesea, presiunea este politică.
00:23
In 1892,
3
11781
1396
În 1892,
00:25
the US ArmyArmata generalgeneral RichardRichard HenryHenry PrattPratt
4
13201
2246
generalul american de armată
Richard Henry Pratt
00:27
argueda susținut that killingucidere indigenousindigen culturesculturi
5
15471
2508
susținea că uciderea culturilor indigene
00:30
was the only alternativealternativă
to killingucidere indigenousindigen people.
6
18003
2888
e singura alternativă
la uciderea popoarelor indigene.
00:33
"KillUcide the IndianIndian," he said,
"but saveSalvați the man."
7
21863
2682
„Ucideți indianul”, spunea el,
„dar salvați omul”.
00:37
And untilpana cand 1978,
the governmentGuvern did just that,
8
25688
3220
Și până în 1978,
exact asta a făcut guvernul,
00:40
removingeliminarea indigenousindigen childrencopii
from theiral lor familiesfamilii
9
28932
3255
luându-i pe copiii indigeni
din familiile lor
00:44
and forcingforțând them into boardingîmbarcare schoolsșcoli
where they were givendat EnglishEngleză namesnumele
10
32211
3496
și ducându-i cu forța în internate
unde li se dădeau nume englezești
00:47
and punishedpedepsit for speakingvorbitor theiral lor languageslimbi.
11
35731
2423
și erau pedepsiți
dacă vorbeau în limbile lor.
00:50
AssimilationAsimilare was a complimentcompliment to genocidegenocid.
12
38750
3082
Asimilarea era complementară genocidului.
00:56
SevenŞapte thousandmie languageslimbi are aliveîn viaţă todayastăzi,
13
44029
2428
Astăzi există 7.000 de limbi,
00:58
but fewpuțini are recognizedrecunoscut
by theiral lor ownpropriu governmentsguvernele
14
46481
2452
dar puține sunt recunoscute
de propriile guverne
01:00
or supportedsprijinit onlinepe net.
15
48957
1334
sau susținute online.
Așa că pentru oamenii
din marea majoritate a culturilor,
01:02
So for people from the vastvast
majoritymajoritate of culturesculturi,
16
50919
2555
01:05
globalizationglobalizarea remainsrămășițe
profoundlyprofund alienatingalienat.
17
53498
3000
globalizarea rămâne
un proces de adâncă înstrăinare.
01:08
It meansmijloace givingoferindu- up your languagelimba
for someonecineva else'saltcineva.
18
56919
3533
Înseamnă că renunți la limba ta
pentru a altcuiva.
Dacă nu se schimbă nimic,
01:13
And if nothing changesschimbări,
19
61530
1181
01:14
as manymulți as 3,000 languageslimbi
could disappeardispărea in 80 yearsani.
20
62735
4274
în următorii 80 de ani
vor dispărea 3.000 de limbi.
01:20
But things are changingschimbare.
21
68244
1600
Dar lucrurile se schimbă.
01:22
Around the worldlume,
22
70347
1246
În lume,
01:23
people are revivingrevitalizarea ancestralrudenie languageslimbi
23
71617
2571
oamenii își revigorează limbile ancestrale
01:26
and rebuildingreconstrucție theiral lor culturesculturi.
24
74212
2000
și își reconstruiesc culturile.
01:29
As fardeparte as we know,
25
77268
1531
După câte știm,
01:30
languagelimba reclamationregenerare begana început in the 1800s
when, at a time of risingîn creștere antisemitismantisemitismului,
26
78823
4587
revendicarea limbilor a început în 1800
când, pe fondul creșterii antisemitismului
01:35
JewishEvrei communitiescomunități lookedprivit
to theiral lor ancestralrudenie languagelimba, HebrewEbraică,
27
83434
3127
comunitățile evreiești
vedeau ebraica, limba lor ancestrală,
01:38
as a meansmijloace of culturalcultural revivalRenasterea.
28
86585
2230
ca mijloc de revigorare culturală.
01:42
And thoughdeşi it had been dormantrepaus vegetativ
for over 1,000 yearsani,
29
90173
2468
Deși latentă mai mult de 1.000 de ani,
01:44
it was well preservedconservate in bookscărți
of JewishEvrei religionreligie and philosophyfilozofie.
30
92665
3348
a fost păstrată în cărți
de religie evreiască și de filozofie.
01:48
So JewishEvrei activistsactiviști studiedstudiat
and taughtînvățat it to theiral lor childrencopii,
31
96569
3103
Astfel, activiștii evrei au studiat
și i-au învățat pe copiii lor,
01:51
raisingridicare the first nativenativ speakersdifuzoare
in nearlyaproape 100 generationsgenerații.
32
99696
3444
crescând primii vorbitori nativi
după aproape 100 de generații.
01:56
TodayAstăzi, it's the mothermamă tonguelimbă
of fivecinci millionmilion JewsEvrei.
33
104204
3555
Astăzi este limba maternă
pentru cinci milioane de evrei.
01:59
And at leastcel mai puţin for me,
34
107783
1754
Și cel puțin pentru mine,
02:01
an assimilatedasimilate English-speakingVorbitoare de limba engleză membermembru
of the JewishEvrei diasporaDiaspora,
35
109561
3873
un membru asimilat vorbitor de engleză,
sau diaspora evreiască,
02:05
a pillarpilon of culturalcultural sovereigntysuveranitatea.
36
113458
2492
un stâlp al suveranității culturale.
02:09
Two thousandmie yearsani latermai tarziu,
37
117315
2302
Două mii de ani mai târziu,
02:11
we're still here.
38
119641
1200
suntem încă aici.
02:14
Now, untilpana cand recentlyrecent,
39
122657
1412
Până de curând,
02:16
Hebrew'sEbraică reawakeningredeşteptare was an anomalyanomalie.
40
124093
2487
redeșteptarea limbii ebraice
era o anomalie.
02:18
FewCâteva languageslimbi are
as well preservedconservate as oursa noastra was,
41
126604
2635
Puține limbi sunt
atât de bine păstrate ca a noastră,
02:21
and the creationcreare of IsraelIsrael,
42
129263
1754
iar înființarea Israelului,
02:23
the first JewishEvrei statestat
in over 1,000 yearsani,
43
131041
2634
primul stat evreu în 1.000 de ani,
02:25
providedprevăzut a spacespaţiu for Hebrew'sEbraică dailyzilnic use.
44
133699
2667
a oferit un spațiu
pentru utilizarea limbii ebraice.
02:29
In other wordscuvinte, mostcel mai culturesculturi
just weren'tnu au fost givendat a chanceşansă.
45
137188
3334
Cu alte cuvinte, cele mai multe culturi
n-au avut această șansă.
02:32
(VideoPagina) Good eveningseară, I'm ElizabethElizabeth
46
140546
2163
(Video) Bună seara, sunt Elizabeth
02:34
and I livetrăi in CornwallCornwall.
47
142733
2416
și trăiesc în Cornwall.
02:37
That was CornishCornish,
48
145173
1156
Aceasta era
02:38
the ancestralrudenie languagelimba of CornwallCornwall,
49
146353
1985
vechea limbă din Cornwall,
02:40
whichcare todayastăzi is technicallytehnic
a countyjudeț in southernsudic EnglandAnglia.
50
148362
3460
care azi este, practic,
un district în sudul Angliei.
02:44
In the 1900s, CornishCornish activistsactiviști
foughtau luptat for theiral lor culturecultură.
51
152641
3343
În anii 1900, activiștii din Cornwall
se luptau pentru cultura lor.
02:48
The languagelimba had been dormantrepaus vegetativ
for over 100 yearsani,
52
156739
2309
Limba fusese stinsă
timp de peste 100 de ani,
02:51
but they used oldvechi bookscărți and playsjoacă
to teacha preda it to theiral lor childrencopii.
53
159072
3579
dar ei o foloseau în cărți vechi
și piese de teatru, să-i învețe pe copii.
Dar noua generație a vorbitorilor
vechii limbi din Cornwall
02:55
HoweverCu toate acestea, this newnou generationgeneraţie
of CornishCornish speakersdifuzoare
54
163239
2537
02:57
was scatteredîmprăştiate acrosspeste CornwallCornwall
55
165800
1483
era risipită prin Cornwall
02:59
and unableincapabil to use the languagelimba freelyîn mod liber.
56
167307
2534
și nu o putea utiliza liber.
03:02
By the 1990s, CornishCornish had reawakenedreawakened,
57
170538
3349
Prin anii 1990, vechea limbă a renăscut,
03:05
but it wasn'tnu a fost thrivingînfloritoare.
58
173911
1533
dar fără a fi înfloritoare.
03:08
Then, in the earlydin timp 2000s,
CornishCornish speakersdifuzoare foundgăsite one anothero alta onlinepe net
59
176839
4412
Apoi, la începutul anilor 2000,
vorbitorii ei s-au cunoscut online
03:13
and leveragedcu efect de levier digitaldigital spacesspații
to speakvorbi on a dailyzilnic basisbază.
60
181275
3961
și au creat un spațiu digital
să o vorbească zilnic.
03:17
From there, they organizedorganizat
weeklysăptămânal or monthlylunar eventsevenimente
61
185934
2684
După aceea au organizat
evenimente săptămânale sau lunare
03:20
where they could gatheraduna
and speakvorbi in publicpublic.
62
188642
2776
unde se puteau întâlni
să vorbească în public.
03:24
TodayAstăzi, some schoolsșcoli teacha preda CornishCornish.
63
192005
2794
Astăzi, unele școli
predau vechea limbă din Cornwall.
03:27
There are CornishCornish languagelimba signssemne,
64
195117
2151
Sunt semne cu vechea limbă din Cornwall,
03:29
ice-creaminghetata commercialsreclame,
65
197292
1428
reclame la înghețată,
03:30
WikipediaWikipedia, and even memesmeme.
66
198744
2277
Wikipedia și chiar meme.
03:34
(LaughterRâs)
67
202252
2214
(Râsete)
03:37
(LaughterRâs)
68
205815
3946
(Râsete)
03:42
And with theiral lor languagelimba onceo singura data again intactintact,
69
210393
2127
Odată ce limba a redevenit intactă,
03:44
the people of CornwallCornwall
have securedsecurizat recognitionrecunoaştere
70
212544
2349
oamenii din Cornwall
i-au asigurat recunoașterea
03:46
as a CelticCeltic nationnaţiune alongsidealături de
IrelandIrlanda, ScotlandScoţia and WalesŢara Galilor.
71
214917
3531
ca națiune celtică împreună cu Irlanda,
Scoția și Țara Galilor.
03:50
They staredse uită down centuriessecole
of forcedforţat assimilationasimilare
72
218782
2588
Au sfidat secole de asimilare forțată
03:53
and said, "We're not a countyjudeț in EnglandAnglia.
73
221394
2366
și au spus: „Nu suntem
un district din Anglia.
03:55
We're a people in our ownpropriu right.
74
223784
1976
Suntem un popor cu drepturi depline.
03:57
And we're still here."
75
225784
1400
Și suntem încă aici.”
03:59
And they're not the only onescele.
76
227648
1469
Iar ei nu sunt singurii.
04:01
The Tunica-BiloxiTunica-Biloxi tribetrib of LouisianaLouisiana
is revivingrevitalizarea theiral lor ancestralrudenie languagelimba.
77
229141
4737
Tribul Tunica-Biloxi din Louisiana
își revigorează limba ancestrală.
04:05
(VideoPagina) My nameNume is TeyannaTeyanna,.
78
233902
1961
(Video) Mă numesc Teyanna.
04:07
My friendsprieteni, they call me "QuietLiniştită StormFurtuna."
79
235887
3436
Prietenii îmi spun „Furtună Liniștită”.
04:11
It starteda început in the 1980s,
80
239706
2000
A început în anii '80,
04:13
when DonnaDonna PieritePierite and her familyfamilie
81
241730
1881
când Donna Pierite și familia ei
04:15
starteda început takingluare tripsexcursii
to BatonBagheta RougeRouge and NewNoi OrleansOrleans
82
243635
2594
au început să călătorească
la Baton Rouge și New Orleans
04:18
to photocopyfotocopie oldvechi dictionariesdicţionare
storedstocate away in universityuniversitate archivesarhive.
83
246253
3988
pentru a fotocopia dicționare vechi
depozitate în arhivele universităților.
04:22
The goalpoartă was to studystudiu TunicaTunica
84
250717
2564
Scopul era să studieze limba tunică,
04:25
and teacha preda it to the childrencopii
and shareacțiune it with the communitycomunitate.
85
253305
3357
să o predea copiilor
și s-o împărtășească cu comunitatea.
04:29
TodayAstăzi, they're leadingconducere
a TunicaTunica renaissancerenaştere.
86
257051
3706
Astăzi, ei se ocupă
de renașterea limbii tunice.
04:33
SinceDeoarece 2014, there are nearlyaproape 100 speakersdifuzoare
in languagelimba immersionimersiune classesclase,
87
261355
5032
Din 2014, sunt aproape 100 de vorbitori
în clase de imersiune a limbii,
04:38
and accordingin conformitate to a 2017 censusrecensământ,
88
266411
2468
și conform unui recensământ din 2017,
04:40
32 newnou fluentfluent speakersdifuzoare,
89
268903
2634
32 de noi vorbitori fluenți,
04:43
some of whompe cine,
like Donna'sDonna pe daughterfiică ElisabethElisabeth,
90
271561
2810
dintre care, de exemplu,
fiica Donnei, Elisabeth,
04:46
are teachingînvățătură TunicaTunica to theiral lor childrencopii.
91
274395
1881
îi învață limba tunică pe copiii lor.
04:48
These newnou speakersdifuzoare are creatingcrearea contentconţinut,
92
276300
2061
Acești noi vorbitori creează conținut,
04:50
FacebookFacebook videosVideoclipuri and alsode asemenea memesmeme.
93
278385
2481
filmulețe Facebook
și, de asemenea, meme-uri.
04:52
(LaughterRâs)
94
280890
1834
(Râsete)
04:56
(LaughterRâs)
95
284180
1365
(Râsete)
04:58
(LaughterRâs)
96
286999
1589
(Râsete)
05:01
And the more they publishpublica,
97
289166
1270
Cu cât publică mai multe,
05:02
the more they inspirea inspira other
TunicaTunica people to get involvedimplicat.
98
290460
2777
cu atât inspiră alți oameni
din comunitate să se implice.
05:05
RecentlyRecent, a tribaltribal membermembru livingviaţă in TexasTexas
wrotea scris ElisabethElisabeth on FacebookFacebook,
99
293666
4387
Recent, o membră din Texas a tribului
i-a scris lui Elisabeth pe Facebook,
05:10
askingcer how to say "blessbinecuvânta these landsterenuri."
100
298077
2534
întrebând-o cum se zice
„binecuvântează aceste pământuri”.
05:13
It was for a yardcurte signsemn,
101
301593
1825
Era pentru un panou din curte,
05:15
so she could showspectacol her neighborsvecinii
that her culturecultură is aliveîn viaţă
102
303442
2746
ca să le arate vecinilor
că astăzi cultura ei e vie
05:18
and thrivingînfloritoare todayastăzi.
103
306212
1333
și înfloritoare.
05:20
Now, HebrewEbraică, CornishCornish and TunicaTunica
104
308514
2023
Ebraica, limba din Cornwall și tunica
05:22
are just threeTrei examplesexemple from a groundswellGroundswell
of languagelimba activismActivism on everyfiecare continentcontinent.
105
310561
4784
sunt doar trei exemple dintr-o mulțime
de limbi activate pe fiecare continent.
05:27
And whetherdacă they're Jèrriaisrriais, Alba speakersdifuzoare
from the ChannelCanal IslesInsulele,
106
315649
2961
Și fie de sunt vorbitori de Jèrriais
din Insulele Canalului,
05:30
or KenyanKenyan signsemn languagelimba
speakersdifuzoare from NairobiNairobi,
107
318634
4253
sau vorbitori de keniană din Nairobi,
05:34
all communitiescomunități workinglucru
to preserveconserva or reclaimrevendica a languagelimba
108
322911
3309
toate comunitățile care lucrează
pentru a păstra sau revendica o limbă
05:38
have one thing in commoncomun: mediamass-media,
109
326244
2880
au un lucru în comun: media,
05:41
so theiral lor languagelimba
can be sharedimpartit and taughtînvățat.
110
329148
2268
astfel ca limba lor
să fie împărtășită și învățată.
05:43
And as the internetInternet growsdezvoltă,
111
331936
2095
Odată cu creșterea internetului,
05:46
expandingextinderea mediamass-media accessacces and creationcreare,
112
334055
2219
extinzând accesul și crearea media,
05:49
preservingconservarea and reclaimingrecuperarea
ancestralrudenie languageslimbi
113
337586
3071
păstrarea și revendicarea
limbilor ancestrale
05:52
is now more possibleposibil than ever.
114
340681
1934
sunt acum mai posibile ca oricând.
05:55
So what are your ancestralrudenie languageslimbi?
115
343600
2396
Deci care sunt limbile voastre ancestrale?
05:58
MineA mea are HebrewEbraică, YiddishIdiş,
HungarianMaghiară and ScottishScoţian GaelicGaelică,
116
346020
3119
Ale mele sunt ebraica, yiddish,
maghiara și scoțiana galică,
06:01
even thoughdeşi I was raisedridicat in EnglishEngleză.
117
349163
2119
deși am fost crescut cu engleza.
06:03
And luckilydin fericire for me, eachfiecare of these
languageslimbi is availabledisponibil onlinepe net.
118
351854
3654
Din fericire pentru mine,
fiecare dintre ele e disponibilă online.
06:07
HebrewEbraică in particularspecial --
it camea venit installedinstalat on my iPhoneiPhone,
119
355532
2714
În special ebraica,
mi s-a instalat pe iPhone,
06:10
it's supportedsprijinit by GoogleGoogle TranslateTraduce,
120
358270
1817
e susținută de Google translate,
06:12
it even has autocorrectAutocorecţie.
121
360111
1600
are chiar și auto-correct.
06:14
And while your languagelimba
mayMai not be as widelype scară largă supportedsprijinit,
122
362024
2966
Pe măsură ce limba voastră
poate că nu e atât de susținută,
06:17
I encouragea incuraja you to investigateinvestiga,
123
365014
1551
vă încurajez să investigați,
06:18
because chancesșansele are, someonecineva, somewhereundeva,
has starteda început gettingobtinerea it onlinepe net.
124
366589
3972
fiindcă sunt șanse ca cineva, undeva,
să fi început s-o încarce online.
06:23
ReclaimingRecuperarea your languagelimba
and embracingîmbrățișare your culturecultură
125
371877
4794
Revendicarea limbii
și îmbrățișarea culturii
06:28
is a powerfulputernic way to be yourselftu
in the agevârstă of globalizationglobalizarea,
126
376695
3841
reprezintă un mod puternic
de a fi tu însuți în era globalizării,
06:32
because as I recentlyrecent learnedînvățat
to say in HebrewEbraică,
127
380560
3321
fiindcă am învățat de curând
cum să spun în ebraică:
06:35
"'n'nnwNw 'dyyn"dyyn" k'nde ce nu?" --
128
383905
2809
„'nḥnw 'dyyn k'n”,
06:38
we're still here.
129
386738
1317
suntem încă aici.
06:40
Thank you.
130
388524
1151
Vă mulțumesc!
06:41
(ApplauseAplauze)
131
389699
4023
(Aplauze)
Translated by Mihaida Meila
Reviewed by Bianca-Ioanidia Mirea

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Daniel Bögre Udell - Language activist
Daniel Bögre Udell is the cofounder and director of Wikitongues, working with a global network of grassroots linguists to build a seed bank of every language in the world.

Why you should listen

Daniel Bögre Udell's goal is to create a world in which everyone has the resources and the right to keep their language alive. He cofounded Wikitongues in 2014, establishing a global volunteer movement to expand access to language revitalization. Wikitongues helps speakers document and promote their languages online, safeguarding them for the next generation. All their initiatives work to sustain marginalized languages through media, so their language can be shared and taught. They are collecting videos in every language in the world.

Prior to this, Bögre Udell was an active contributor to the nonprofit news initiative Global Voices, cofounding the project's Catalan language edition and translating Catalan articles into English. He has a BFA in design and technology and a master's degree in historical studies from the New School University in New York City. In addition to Urdell's native English, he speaks Spanish, Catalan and Portuguese.

More profile about the speaker
Daniel Bögre Udell | Speaker | TED.com