ABOUT THE SPEAKER
Daniel Bögre Udell - Language activist
Daniel Bögre Udell is the cofounder and director of Wikitongues, working with a global network of grassroots linguists to build a seed bank of every language in the world.

Why you should listen

Daniel Bögre Udell's goal is to create a world in which everyone has the resources and the right to keep their language alive. He cofounded Wikitongues in 2014, establishing a global volunteer movement to expand access to language revitalization. Wikitongues helps speakers document and promote their languages online, safeguarding them for the next generation. All their initiatives work to sustain marginalized languages through media, so their language can be shared and taught. They are collecting videos in every language in the world.

Prior to this, Bögre Udell was an active contributor to the nonprofit news initiative Global Voices, cofounding the project's Catalan language edition and translating Catalan articles into English. He has a BFA in design and technology and a master's degree in historical studies from the New School University in New York City. In addition to Urdell's native English, he speaks Spanish, Catalan and Portuguese.

More profile about the speaker
Daniel Bögre Udell | Speaker | TED.com
TED Residency

Daniel Bögre Udell: How to save a language from extinction

Denjels Bogre Jūdels: Kā izglābt valodu no nāves

Filmed:
1,347,903 views

Nākamajos 80 gados varētu izzust līdz pat 3000 valodu, apklusinot veselas kultūras. Šajā īsajā runā valodu aktīvists Denjels Bogre Jūdels parāda, kā cilvēki visā pasaulē atrod jaunus veidus, kā atdzīvināt senču valodas un atjaunot savas tradīcijas, un mudina mūs visus pievērsties savām tēvu mēlēm. „Savas valodas atgūšana un kultūras pieņemšana ir jaudīgs veids, kā globalizācijas laikmetā būt pašam,” viņš saka.
- Language activist
Daniel Bögre Udell is the cofounder and director of Wikitongues, working with a global network of grassroots linguists to build a seed bank of every language in the world. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
LanguagesValodas don't just diemirst naturallydabiski.
0
1524
2333
Valodas nenomirst dabīgā nāvē.
00:16
People abandonpamest mothermāte tonguesmēles,
because they're forcedpiespiedu kārtā to.
1
4706
3071
Cilvēki no dzimtās valodas atsakās,
jo tiek piespiesti.
00:20
OftenBieži, the pressurespiediens is politicalpolitiska.
2
8651
2200
Bieži vien spiediens ir politisks.
00:23
In 1892,
3
11781
1396
1892. gadā
00:25
the US ArmyArmija generalvispārīgs RichardRichard HenryHenry PrattPratt
4
13201
2246
ASV Armijas ģenerālis
Ričards Henrijs Prets
apgalvoja, ka pirmiedzīvotāju
kultūru iznīcināšana
00:27
arguedapgalvoja that killingnogalinot indigenousvietējie cultureskultūrām
5
15471
2508
00:30
was the only alternativealternatīva
to killingnogalinot indigenousvietējie people.
6
18003
2888
ir vienīgā alternatīva
pirmiedzīvotāju iznīcināšanai.
00:33
"KillNogalināt the IndianIndian," he said,
"but saveietaupīt the man."
7
21863
2682
„Nogalini indiāni,” viņš teica,
„bet izglāb cilvēku.”
00:37
And untillīdz 1978,
the governmentvaldība did just that,
8
25688
3220
Līdz 1978. gadam
valdība tieši to arī darīja,
00:40
removingnoņemšana indigenousvietējie childrenbērni
from theirviņu familiesģimenes
9
28932
3255
pirmiedzīvotāju ģimenēm atņemot bērnus
00:44
and forcingpiespiežot them into boardingiekāpšana schoolsskolas
where they were givendots EnglishAngļu namesvārdi
10
32211
3496
un ievietojot tos internātskolās,
kur viņiem piešķīra angļu vārdus
00:47
and punishedsodīti for speakingrunājot theirviņu languagesvalodas.
11
35731
2423
un sodīja par runāšanu savā valodā.
00:50
AssimilationAsimilācijas was a complimentkompliments to genocidegenocīds.
12
38750
3082
Pārtautošana papildināja genocīdu.
00:56
SevenSeptiņi thousandtūkstotis languagesvalodas are alivedzīvs todayšodien,
13
44029
2428
Mūsdienās dzīvi ir 7000 valodu,
00:58
but fewmaz are recognizedatzīts
by theirviņu ownpašu governmentsvaldības
14
46481
2452
bet tikai nedaudzas
ir pašu valdības atzītas
01:00
or supportedatbalstīts onlinetiešsaistē.
15
48957
1334
vai atbalstītas internetā.
01:02
So for people from the vastplašs
majorityvairākums of cultureskultūrām,
16
50919
2555
Tāpēc ļoti daudzu kultūru cilvēkus
01:05
globalizationglobalizācija remainspaliek
profoundlydziļi alienatingatsvešināt.
17
53498
3000
globalizācija joprojām nošķir.
01:08
It meansnozīmē givingdodot up your languagevaloda
for someonekāds else'scits ir.
18
56919
3533
Tā nozīmē atteikties no savas valodas
par labu kāda cita valodai.
01:13
And if nothing changesizmaiņas,
19
61530
1181
Ja nekas nemainīsies,
01:14
as manydaudzi as 3,000 languagesvalodas
could disappearizzūd in 80 yearsgadiem.
20
62735
4274
nākamajos 80 gados
varētu izzust līdz pat 3000 valodu.
01:20
But things are changingmainās.
21
68244
1600
Bet laiki mainās.
01:22
Around the worldpasaule,
22
70347
1246
Cilvēki visā pasaulē
atdzīvina senču valodas
01:23
people are revivingAtjaunojot ancestralsenču languagesvalodas
23
71617
2571
01:26
and rebuildingatjaunošana theirviņu cultureskultūrām.
24
74212
2000
un atjauno savas kultūras.
01:29
As fartālu as we know,
25
77268
1531
Cik zināms,
01:30
languagevaloda reclamationReģenerācija begansākās in the 1800s
when, at a time of risingpieaug antisemitismAntisemītisma,
26
78823
4587
valodu atgūšana sākās 1800. gados,
kad pieaugoša antisemītisma laikā
01:35
JewishEbreju communitieskopienas lookedizskatījās
to theirviņu ancestralsenču languagevaloda, HebrewIvrits,
27
83434
3127
ebreju kopienas raudzījās
uz senebreju valodu, savu senču valodu,
01:38
as a meansnozīmē of culturalkultūras revivalAtdzimšanu.
28
86585
2230
kā uz kultūras atdzimšanas līdzekli.
01:42
And thoughtomēr it had been dormantapslēpta
for over 1,000 yearsgadiem,
29
90173
2468
Kaut arī ikdienā nelietota
vairāk nekā 1000 gadu,
01:44
it was well preservedkonservēti in booksgrāmatas
of JewishEbreju religionreliģija and philosophyfilozofija.
30
92665
3348
tā bija labi saglabājusies
ebreju ticības un filozofijas grāmatās.
01:48
So JewishEbreju activistsaktīvisti studiedstudējis
and taughtmācīts it to theirviņu childrenbērni,
31
96569
3103
Tā nu ebreju aktīvisti to pētīja
un mācīja saviem bērniem,
01:51
raisingpaaugstināšana the first nativenative speakersrunātāji
in nearlygandrīz 100 generationspaaudzes.
32
99696
3444
un pēc teju 100 paaudzēm uzauga
pirmā paaudze, kam tā bija dzimtā valoda.
01:56
TodayŠodien, it's the mothermāte tonguemēle
of fivepieci millionmiljons JewsEbreji.
33
104204
3555
Mūsdienās tā ir dzimtā valoda
pieciem miljoniem ebreju.
01:59
And at leastvismazāk for me,
34
107783
1754
Un vismaz man,
02:01
an assimilatedPielīdzināt English-speakingAngliski runājošās memberbiedrs
of the JewishEbreju diasporadiaspora,
35
109561
3873
pārtautotam angļvalodīgam
ebreju diasporas pārstāvim,
02:05
a pillarbalsts of culturalkultūras sovereigntysuverenitāte.
36
113458
2492
kultūras suverenitātes balsts.
02:09
Two thousandtūkstotis yearsgadiem latervēlāk,
37
117315
2302
Divus tūkstošus gadu vēlāk
02:11
we're still here.
38
119641
1200
mēs joprojām esam šeit.
02:14
Now, untillīdz recentlynesen,
39
122657
1412
Līdz pavisam nesenam laikam
02:16
Hebrew'sIvrita reawakeningreawakening was an anomalyanomālija.
40
124093
2487
ivrita atdzimšana bija anomālija.
02:18
FewDažas languagesvalodas are
as well preservedkonservēti as oursmūsu was,
41
126604
2635
Reti kura valoda ir
saglabājusies tik labi kā mūsējā,
02:21
and the creationradīšana of IsraelIzraēla,
42
129263
1754
un, nodibinot Izraēlu,
02:23
the first JewishEbreju stateValsts
in over 1,000 yearsgadiem,
43
131041
2634
pirmo ebreju valsti
pēdējo 1000 gadu laikā,
02:25
providednodrošināts a spacetelpa for Hebrew'sIvrita dailykatru dienu use.
44
133699
2667
tika radīta telpa
ivrita lietošanai ikdienā.
02:29
In other wordsvārdi, mostlielākā daļa cultureskultūrām
just weren'tnebija givendots a chanceiespēja.
45
137188
3334
Citiem vārdiem sakot, vairumam kultūru
vienkārši netika dota iespēja.
02:32
(VideoVideo) Good eveningvakarā, I'm ElizabethElizabeth
46
140546
2163
(Video) Labvakar, mani sauc Elizabete,
02:34
and I livedzīvot in CornwallCornwall.
47
142733
2416
un es dzīvoju Kornvolā.
02:37
That was CornishCornish,
48
145173
1156
Tā bija korniešu valoda,
02:38
the ancestralsenču languagevaloda of CornwallCornwall,
49
146353
1985
vēsturiskā valoda Kornvolā,
02:40
whichkas todayšodien is technicallytehniski
a countyapgabals in southerndienvidos EnglandAnglija.
50
148362
3460
kas mūsdienās juridiski
ir grāfiste Dienvidanglijā.
02:44
In the 1900s, CornishCornish activistsaktīvisti
foughtcīnījās for theirviņu culturekultūra.
51
152641
3343
1900. gados korniešu aktīvisti
cīnījās par savu kultūru.
Valoda nebija lietota
vairāk nekā 100 gadus,
02:48
The languagevaloda had been dormantapslēpta
for over 100 yearsgadiem,
52
156739
2309
02:51
but they used oldvecs booksgrāmatas and playsspēlē
to teachmācīt it to theirviņu childrenbērni.
53
159072
3579
bet viņi izmantoja
vecas grāmatas un lugas,
lai to mācītu saviem bērniem.
02:55
HoweverTomēr, this newjauns generationpaaudze
of CornishCornish speakersrunātāji
54
163239
2537
Tomēr šī korniešu valodas
pratēju jaunā paaudze
02:57
was scatteredizkaisīti acrosspāri CornwallCornwall
55
165800
1483
bija izkaisīta pa Kornvolu
02:59
and unablenespēj to use the languagevaloda freelybrīvi.
56
167307
2534
un valodu nevarēja brīvi lietot.
03:02
By the 1990s, CornishCornish had reawakenedreawakened,
57
170538
3349
Līdz 1990. gadiem
korniešu valoda bija atdzimusi,
03:05
but it wasn'tnebija thrivingplauka.
58
173911
1533
taču tā neuzplauka.
03:08
Then, in the earlyagri 2000s,
CornishCornish speakersrunātāji foundatrasts one anothercits onlinetiešsaistē
59
176839
4412
Tad, 2000. gadu sākumā,
korniešu valodas pratēji
viens otru atrada internetā
03:13
and leveragedsviras efekts digitaldigitāls spacestelpas
to speakrunā on a dailykatru dienu basispamats.
60
181275
3961
un izmantoja tiešsaistes platformas,
lai sazinātos ikdienā.
No tā brīža viņi rīkoja
iknedēļas vai ikmēneša pasākumus,
03:17
From there, they organizedorganizēts
weeklyiknedēļas or monthlykatru mēnesi eventsnotikumi
61
185934
2684
03:20
where they could gathersapulcēties
and speakrunā in publicsabiedrība.
62
188642
2776
kuros varēja pulcēties
un sarunāties klātienē.
03:24
TodayŠodien, some schoolsskolas teachmācīt CornishCornish.
63
192005
2794
Mūsdienās korniešu valodu
māca dažās skolās.
03:27
There are CornishCornish languagevaloda signszīmes,
64
195117
2151
Korniešu valodā ir zīmes,
03:29
ice-creamsaldējums commercialsreklāmas,
65
197292
1428
saldējumu reklāmas,
03:30
WikipediaWikipedia, and even memesmēmi.
66
198744
2277
Vikipēdija un pat mēmes.
03:34
(LaughterSmiekli)
67
202252
2214
(Smiekli)
03:37
(LaughterSmiekli)
68
205815
3946
(Smiekli)
03:42
And with theirviņu languagevaloda oncevienreiz again intactneskarts,
69
210393
2127
Un tagad ar atgūtu valodu
03:44
the people of CornwallCornwall
have securednodrošināts recognitionatzīšana
70
212544
2349
Kornvolas iedzīvotāji ir nodrošinājuši,
ka viņus atzīst par ķeltu tautu,
03:46
as a CelticĶeltu valodas nationtauta alongsidekopā
IrelandĪrija, ScotlandSkotija and WalesWales.
71
214917
3531
līdzās Īrijai, Skotijai un Velsai.
03:50
They staredskatījās down centuriesgadsimtiem
of forcedpiespiedu kārtā assimilationasimilācija
72
218782
2588
Viņi atskatījās uz gadsimtiem ilgo
pārtautošanu un paziņoja:
03:53
and said, "We're not a countyapgabals in EnglandAnglija.
73
221394
2366
„Mēs neesam Anglijas grāfiste.
03:55
We're a people in our ownpašu right.
74
223784
1976
Mēs esam pilntiesīga tauta.
03:57
And we're still here."
75
225784
1400
Un mēs joprojām esam šeit.”
03:59
And they're not the only onestiem.
76
227648
1469
Un viņi nav vienīgie.
04:01
The Tunica-BiloxiTunica-Biloxi tribecilts of LouisianaLouisiana
is revivingAtjaunojot theirviņu ancestralsenču languagevaloda.
77
229141
4737
Savu senču valodu atdzīvina
arī Luiziānas tuniku-biloksi cilts.
04:05
(VideoVideo) My namevārds is TeyannaTeyanna.
78
233902
1961
(Video) Mans vārds ir Tejana.
04:07
My friendsdraugi, they call me "QuietKluss StormVētra."
79
235887
3436
Draugi mani sauc par Kluso Vētru.
04:11
It startedsāka in the 1980s,
80
239706
2000
Tas sākās 1980. gados,
04:13
when DonnaDonna PieritePierite and her familyģimene
81
241730
1881
kad Donna Pierīte ar ģimeni
04:15
startedsāka takingņemot tripsbraucieni
to BatonZizlis RougeRouge and NewJauns OrleansOrleans
82
243635
2594
sāka braukāt no Batonrūžas uz Ņūorleānu,
04:18
to photocopyfotokopiju oldvecs dictionariesvārdnīcas
storedsaglabāts away in universityuniversitāte archivesarhīvi.
83
246253
3988
lai fotokopētu universitātes arhīvos
noglabātas vecas vārdnīcas.
04:22
The goalmērķis was to studypētījums TunicaTunica
84
250717
2564
Viņu mērķis bija pētīt tuniku valodu,
04:25
and teachmācīt it to the childrenbērni
and sharedalīties it with the communitykopiena.
85
253305
3357
mācīt to bērniem
un dalīties tajā ar kopienu.
04:29
TodayŠodien, they're leadingvadošais
a TunicaTunica renaissancerenesanses.
86
257051
3706
Pašlaik viņi vada tunikas atdzimšanu.
04:33
SinceKopš 2014, there are nearlygandrīz 100 speakersrunātāji
in languagevaloda immersioniegremdēšana classesklases,
87
261355
5032
Kopš 2014. gada valodas iegremdēšanās
kursos ir gandrīz 100 dalībnieku,
04:38
and accordingsaskaņā ar to a 2017 censusskaitīšana,
88
266411
2468
un saskaņā ar 2017. gada tautskaiti
tuniku valodā brīvi runājošo skaits
ir pieaudzis par 32,
04:40
32 newjauns fluentFluent speakersrunātāji,
89
268903
2634
04:43
some of whomkam,
like Donna'sDonna ' s daughtermeita ElisabethElisabeth,
90
271561
2810
un daži no viņiem, piemēram,
Donnas meita Elizabete,
04:46
are teachingmācīt TunicaTunica to theirviņu childrenbērni.
91
274395
1881
tuniku māca saviem bērniem.
04:48
These newjauns speakersrunātāji are creatingradot contentsaturs,
92
276300
2061
Šie jaunie valodas pratēji rada saturu,
04:50
FacebookFacebook videosvideoklipi and alsoarī memesmēmi.
93
278385
2481
Facebook video un arī mēmes.
04:52
(LaughterSmiekli)
94
280890
1834
(Smiekli)
04:56
(LaughterSmiekli)
95
284180
1365
(Smiekli)
04:58
(LaughterSmiekli)
96
286999
1589
(Smiekli)
05:01
And the more they publishpublicēt,
97
289166
1270
Un, jo vairāk viņi publicē,
05:02
the more they inspireiedvesmot other
TunicaTunica people to get involvediesaistīts.
98
290460
2777
jo vairāk iedvesmo iesaistīties
arī citus tunikiešus.
05:05
RecentlyNesen, a tribalcilts memberbiedrs livingdzīvo in TexasTexas
wroterakstīja ElisabethElisabeth on FacebookFacebook,
99
293666
4387
Nesen Elizebetei Facebook atrakstīja
kāda Teksasā dzīvojoša cilts locekle,
05:10
askingjautā how to say "blesssvētī these landszemes."
100
298077
2534
kas jautāja, kā rakstāms
„Lai svētīta šī zeme”.
05:13
It was for a yardpagalmā signzīme,
101
301593
1825
Tas bija domāts pagalma zīmei,
05:15
so she could showparādīt her neighborskaimiņi
that her culturekultūra is alivedzīvs
102
303442
2746
lai parādītu kaimiņiem,
ka arī mūsdienās viņas kultūra
ir dzīva un plaukstoša.
05:18
and thrivingplauka todayšodien.
103
306212
1333
05:20
Now, HebrewIvrits, CornishCornish and TunicaTunica
104
308514
2023
Ivrits, korniešu valoda un tunika
05:22
are just threetrīs examplespiemēri from a groundswellGroundswell
of languagevaloda activismAktīvisms on everykatrs continentkontinents.
105
310561
4784
ir tikai trīs piemēri valodu aktīvisma
uzplūdiem visos kontinentos.
05:27
And whethervai they're Jèrriaisrriais speakersrunātāji
from the ChannelKanāls IslesSalas,
106
315649
2961
Vai tie būtu džērsiešu dialekta pratēji
no Normandijas salām
05:30
or KenyanKenijas signzīme languagevaloda
speakersrunātāji from NairobiNairobi,
107
318634
4253
vai kenijiešu zīmju valodas
pratēji no Nairobi,
05:34
all communitieskopienas workingstrādā
to preservesaglabāt or reclaimatgūt a languagevaloda
108
322911
3309
visām kopienām, kas cīnās par
savas valodas saglabāšanu vai atgūšanu,
05:38
have one thing in commonkopīgs: mediaplašsaziņas līdzekļi,
109
326244
2880
kopīgs ir viens – plašsaziņas līdzekļi,
05:41
so theirviņu languagevaloda
can be shareddalīts and taughtmācīts.
110
329148
2268
lai ar viņu valodu varētu dalīties
un lai to varētu mācīt.
05:43
And as the internetinternets growsaug,
111
331936
2095
Internetam plešoties plašumā,
05:46
expandingpaplašinot mediaplašsaziņas līdzekļi accesspiekļuvi and creationradīšana,
112
334055
2219
piekļūt plašsaziņas līdzekļiem
un radīt saturu kļūst arvien vieglāk,
05:49
preservingsaglabājot and reclaimingatprasīšanai
ancestralsenču languagesvalodas
113
337586
3071
un iespēja saglabāt un atgūt senču valodu
05:52
is now more possibleiespējams than ever.
114
340681
1934
ir lielāka nekā jebkad agrāk.
05:55
So what are your ancestralsenču languagesvalodas?
115
343600
2396
Kādas ir jūsu senču valodas?
05:58
MineRaktuves are HebrewIvrits, YiddishJidiša,
HungarianUngāru and ScottishSkotijas GaelicGēlu,
116
346020
3119
Manējās ir ivrits, jidišs,
ungāru un skotu gēlu valoda,
06:01
even thoughtomēr I was raisedpacēlies in EnglishAngļu.
117
349163
2119
kaut arī mani uzaudzināja angļu valodā.
06:03
And luckilypar laimi for me, eachkatrs of these
languagesvalodas is availablepieejams onlinetiešsaistē.
118
351854
3654
Man par laimi, ikviena no šīm valodām
ir pieejama internetā.
06:07
HebrewIvrits in particularīpaši --
it camenāca installedinstalēta on my iPhoneiPhone,
119
355532
2714
Jo īpaši ivrits,
tas ir uzstādīts manā iPhone,
06:10
it's supportedatbalstīts by GoogleGoogle TranslateTulkot,
120
358270
1817
to atbalsta Google tulkotājs,
06:12
it even has autocorrectAutomātiskās koriģēšanas.
121
360111
1600
tam pat ir automātiskā koriģēšana.
06:14
And while your languagevaloda
mayvar not be as widelyplaši supportedatbalstīts,
122
362024
2966
Un, pat ja jūsu valodai
nav tik plaša atbalsta,
06:17
I encourageiedrošināt you to investigateizmeklēt,
123
365014
1551
es mudinu jūs papētīt,
06:18
because chancesizredzes are, someonekāds, somewherekaut kur,
has startedsāka gettingkļūst it onlinetiešsaistē.
124
366589
3972
jo, iespējams, kāds kaut kur
ir sācis to ienest internetā.
06:23
ReclaimingAtmaksāšanas your languagevaloda
and embracingaptverot your culturekultūra
125
371877
4794
Savas valodas atgūšana
un kultūras pieņemšana
06:28
is a powerfulspēcīgs way to be yourselfsevi
in the agevecums of globalizationglobalizācija,
126
376695
3841
ir jaudīgs veids,
kā globalizācijas laikmetā būt pašam,
06:32
because as I recentlynesen learnediemācījies
to say in HebrewIvrits,
127
380560
3321
jo, kā nesen iemācījos pateikt ivritā,
06:35
"'nnnwNw 'dyyn"dyyn k'nk ' n" --
128
383905
2809
'nḥnw 'dyyn k'n
06:38
we're still here.
129
386738
1317
mēs joprojām esam šeit.
06:40
Thank you.
130
388524
1151
Paldies.
06:41
(ApplauseAplausi)
131
389699
4023
(Aplausi)
Translated by Kristaps Kadiķis
Reviewed by Ilze Garda

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Daniel Bögre Udell - Language activist
Daniel Bögre Udell is the cofounder and director of Wikitongues, working with a global network of grassroots linguists to build a seed bank of every language in the world.

Why you should listen

Daniel Bögre Udell's goal is to create a world in which everyone has the resources and the right to keep their language alive. He cofounded Wikitongues in 2014, establishing a global volunteer movement to expand access to language revitalization. Wikitongues helps speakers document and promote their languages online, safeguarding them for the next generation. All their initiatives work to sustain marginalized languages through media, so their language can be shared and taught. They are collecting videos in every language in the world.

Prior to this, Bögre Udell was an active contributor to the nonprofit news initiative Global Voices, cofounding the project's Catalan language edition and translating Catalan articles into English. He has a BFA in design and technology and a master's degree in historical studies from the New School University in New York City. In addition to Urdell's native English, he speaks Spanish, Catalan and Portuguese.

More profile about the speaker
Daniel Bögre Udell | Speaker | TED.com