ABOUT THE SPEAKER
Daniel Bögre Udell - Language activist
Daniel Bögre Udell is the cofounder and director of Wikitongues, working with a global network of grassroots linguists to build a seed bank of every language in the world.

Why you should listen

Daniel Bögre Udell's goal is to create a world in which everyone has the resources and the right to keep their language alive. He cofounded Wikitongues in 2014, establishing a global volunteer movement to expand access to language revitalization. Wikitongues helps speakers document and promote their languages online, safeguarding them for the next generation. All their initiatives work to sustain marginalized languages through media, so their language can be shared and taught. They are collecting videos in every language in the world.

Prior to this, Bögre Udell was an active contributor to the nonprofit news initiative Global Voices, cofounding the project's Catalan language edition and translating Catalan articles into English. He has a BFA in design and technology and a master's degree in historical studies from the New School University in New York City. In addition to Urdell's native English, he speaks Spanish, Catalan and Portuguese.

More profile about the speaker
Daniel Bögre Udell | Speaker | TED.com
TED Residency

Daniel Bögre Udell: How to save a language from extinction

Деніел Богре-Уделл: Як врятувати мову від зникнення

Filmed:
1,347,903 views

Впродовж наступних 80 років можуть зникнути не менш, ніж 3 тисячі мов, а це означає, що замовкне чимало культур. У цій короткій промовімовний активіст Деніел Богре-Уделл демонструє, як люди по всьому світу знаходять нові шляхи відродження мов і реконструювання традицій своїх предків. Він закликає всіх нас досліджувати мови предків. "Відродження своєї мови і підтримка своєї культури – це потужний засіб залишатись собою", - стверджує він.
- Language activist
Daniel Bögre Udell is the cofounder and director of Wikitongues, working with a global network of grassroots linguists to build a seed bank of every language in the world. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
LanguagesМови don't just dieвмирати naturallyприродно.
0
1524
2333
Мови не просто
вмирають природним чином.
00:16
People abandonвідмовитися від motherмама tonguesдар мов,
because they're forcedзмушений to.
1
4706
3071
Люди відмовляються від своїх рідних мов,
бо їх примушують.
00:20
OftenЧасто, the pressureтиск is politicalполітичний.
2
8651
2200
Часто цей примус є політичним.
00:23
In 1892,
3
11781
1396
У 1892-му,
00:25
the US ArmyАрмія generalзагальний RichardРічард HenryГенрі PrattПратт
4
13201
2246
генерал армії США Річард Генрі Пратт
00:27
arguedсперечався that killingвбивство indigenousкорінне culturesкультури
5
15471
2508
стверджував, що знищення
культур аборигенів –
00:30
was the only alternativeальтернатива
to killingвбивство indigenousкорінне people.
6
18003
2888
це єдина альтернатива знищенню
самих аборигенів.
00:33
"KillВбити the IndianІндійський," he said,
"but saveзберегти the man."
7
21863
2682
"Знищуйте індіанців", – закликав він,
"але щадіть людей".
00:37
And untilдо 1978,
the governmentуряд did just that,
8
25688
3220
І до 1978 року влада робила саме це –
00:40
removingвидалення indigenousкорінне childrenдіти
from theirїх familiesсім'ї
9
28932
3255
забирала дітей із сімей аборигенів,
00:44
and forcingпримушувати them into boardingпосадка на борт schoolsшколи
where they were givenдано Englishанглійська namesімена
10
32211
3496
та відправляла у школи-інтернати,
де їм давали англійські імена
00:47
and punishedпокарані for speakingкажучи theirїх languagesмови.
11
35731
2423
і карали за спілкування рідною мовою.
00:50
AssimilationАсиміляції was a complimentкомплімент to genocideгеноцид.
12
38750
3082
Асиміляція виступала як замінник геноциду.
00:56
SevenСім thousandтисяча languagesмови are aliveживий todayсьогодні,
13
44029
2428
Сьогодні живими є 7 тисяч мов,
00:58
but fewмало хто are recognizedвизнаний
by theirїх ownвласний governmentsуряди
14
46481
2452
але лише деякі з них
визнані місцевою владою
01:00
or supportedпідтримується onlineонлайн.
15
48957
1334
чи мають підтримку онлайн.
01:02
So for people from the vastвеличезний
majorityбільшість of culturesкультури,
16
50919
2555
Тож для представників переважної
більшості культур
01:05
globalizationглобалізація remainsзалишається
profoundlyглибоко alienatingвідчуження.
17
53498
3000
глобалізація і далі пов'язується
з глибоким відчуженням.
01:08
It meansзасоби givingдавати up your languageмова
for someoneхтось else'sінше.
18
56919
3533
Це означає, що слід відмовитись
від рідної мови на користь чужої.
І якщо нічого не зміниться,
01:13
And if nothing changesзміни,
19
61530
1181
01:14
as manyбагато хто as 3,000 languagesмови
could disappearзникати in 80 yearsроків.
20
62735
4274
то у найближчі 80 років
зникне не менше трьох тисяч мов.
01:20
But things are changingзмінюється.
21
68244
1600
Але ситуація змінюється.
01:22
Around the worldсвіт,
22
70347
1246
По всьому світу
01:23
people are revivingВідродження ancestralпредків languagesмови
23
71617
2571
люди відроджують мови своїх предків
01:26
and rebuildingперебудова theirїх culturesкультури.
24
74212
2000
і відновлюють їхні культури.
01:29
As farдалеко as we know,
25
77268
1531
Наскільки нам відомо, намагання
01:30
languageмова reclamationмеліорація beganпочався in the 1800s
when, at a time of risingпіднімається antisemitismАнтисемітизм,
26
78823
4587
відродити мову почались у 1800-х,
у відповідь на зростання антисемітизму,
01:35
JewishЄврейський communitiesгромади lookedподивився
to theirїх ancestralпредків languageмова, Hebrewіврит,
27
83434
3127
коли єврейська спільнота звернулась
до мови своїх предків, івриту,
01:38
as a meansзасоби of culturalкультурний revivalВідродження.
28
86585
2230
як до засобу культурного відродження.
01:42
And thoughхоча it had been dormantспокою
for over 1,000 yearsроків,
29
90173
2468
І хоча ця мова була мертвою
понад тисячоліття,
01:44
it was well preservedзбереглися in booksкниги
of JewishЄврейський religionрелігія and philosophyфілософія.
30
92665
3348
вона добре збереглася в єврейських
релігійних та філософських книгах.
01:48
So JewishЄврейський activistsактивісти studiedвивчав
and taughtнавчав it to theirїх childrenдіти,
31
96569
3103
Тож єврейські активісти вивчили її
та передали своїм дітям,
01:51
raisingпідвищення the first nativeрідний speakersдинаміки
in nearlyмайже 100 generationsпокоління.
32
99696
3444
які стали її першими живими носіями
за останні 100 поколінь.
01:56
TodayСьогодні, it's the motherмама tongueязик
of fiveп'ять millionмільйон JewsЄвреї.
33
104204
3555
Сьогодні іврит є рідною мовою
п'яти мільйонів євреїв.
01:59
And at leastнайменше for me,
34
107783
1754
І, принаймні для мене,
02:01
an assimilatedасимілювали English-speakingАнглійська мова memberчлен
of the JewishЄврейський diasporaдіаспора,
35
109561
3873
асимільованого англомовного члена
єврейської діаспори,
02:05
a pillarстовп of culturalкультурний sovereigntyсуверенітет.
36
113458
2492
іврит слугує опорою
культурного суверенітету.
02:09
Two thousandтисяча yearsроків laterпізніше,
37
117315
2302
Через дві тисячі років
02:11
we're still here.
38
119641
1200
ми все ще тут.
02:14
Now, untilдо recentlyнещодавно,
39
122657
1412
До недавнього часу
02:16
Hebrew'sГебрейською reawakeningпідйому was an anomalyаномалія.
40
124093
2487
відродження івриту було аномалією.
02:18
FewКілька languagesмови are
as well preservedзбереглися as oursнаш was,
41
126604
2635
Небагато мов збереглись
так добре, як він,
02:21
and the creationтворіння of IsraelІзраїль,
42
129263
1754
і створення Ізраїлю,
02:23
the first JewishЄврейський stateдержава
in over 1,000 yearsроків,
43
131041
2634
єврейської держави після
понад тисячолітньої перерви,
02:25
providedнадано a spaceпростір for Hebrew'sГебрейською dailyщодня use.
44
133699
2667
забезпечило простір для повсякденного
використання івриту.
02:29
In other wordsслова, mostнайбільше culturesкультури
just weren'tне було givenдано a chanceшанс.
45
137188
3334
Інакше кажучи, у більшості культур
не було такого шансу.
02:32
(VideoВідео) Good eveningвечір, I'm ElizabethЕлізабет
46
140546
2163
(Відео)
Доброго дня, мене звуть Елізабет,
02:34
and I liveжити in CornwallCornwall.
47
142733
2416
і я мешкаю у Корнволлі.
02:37
That was CornishКорніш,
48
145173
1156
Це корнська мова,
02:38
the ancestralпредків languageмова of CornwallCornwall,
49
146353
1985
стародавня мова Корнволлу,
02:40
whichкотрий todayсьогодні is technicallyтехнічно
a countyграфство in southernпівдень EnglandАнглія.
50
148362
3460
який сьогодні є графством
на півдні Англії.
02:44
In the 1900s, CornishКорніш activistsактивісти
foughtвоював for theirїх cultureкультура.
51
152641
3343
У 1900-х корнвольські активісти
боролись за відродження своєї культури.
Їхня мова вийшла зі вжитку
понад сто років до того,
02:48
The languageмова had been dormantспокою
for over 100 yearsроків,
52
156739
2309
02:51
but they used oldстарий booksкниги and playsграє
to teachвчити it to theirїх childrenдіти.
53
159072
3579
але вони використали старі книги і п'єси,
щоб навчити дітей розмовляти нею.
02:55
HoweverОднак, this newновий generationпокоління
of CornishКорніш speakersдинаміки
54
163239
2537
Однак, те покоління носіїв корнської
було розкидане по всьому Корнволлу
02:57
was scatteredрозкидані acrossпоперек CornwallCornwall
55
165800
1483
02:59
and unableне в змозі to use the languageмова freelyвільно.
56
167307
2534
і не мало можливості вільно спілкуватись
рідною мовою.
03:02
By the 1990s, CornishКорніш had reawakenedпробудила,
57
170538
3349
Станом на 1990-ті, корнська
мова була відроджена,
03:05
but it wasn'tне було thrivingпроцвітає.
58
173911
1533
але вона не процвітала.
03:08
Then, in the earlyрано 2000s,
CornishКорніш speakersдинаміки foundзнайдено one anotherінший onlineонлайн
59
176839
4412
Згодом, на початку 2000-х,
носії корнської контактували онлайн,
03:13
and leveragedзалучена digitalцифровий spacesпробіли
to speakговорити on a dailyщодня basisоснови.
60
181275
3961
і використовували віртуальний простір
для щоденного спілкування.
03:17
From there, they organizedорганізований
weeklyщотижня or monthlyщомісяця eventsподії
61
185934
2684
Вони проводили щотижневі
й щомісячні заходи,
03:20
where they could gatherзібрати
and speakговорити in publicгромадськість.
62
188642
2776
які давали їм можливість
зустрічатись та спілкуватись.
03:24
TodayСьогодні, some schoolsшколи teachвчити CornishКорніш.
63
192005
2794
Сьогодні корнська викладається
у деяких школах.
03:27
There are CornishКорніш languageмова signsзнаки,
64
195117
2151
Ця мова використовується на знаках,
03:29
ice-creamморозиво commercialsрекламні ролики,
65
197292
1428
у рекламі морозива,
03:30
WikipediaВікіпедії, and even memesмемів.
66
198744
2277
у Вікіпедії, і навіть у мемах.
03:34
(LaughterСміх)
67
202252
2214
(Сміх)
03:37
(LaughterСміх)
68
205815
3946
(Сміх)
03:42
And with theirїх languageмова onceодин раз again intactбез змін,
69
210393
2127
І тепер, коли відродилась їхня мова,
03:44
the people of CornwallCornwall
have securedзабезпечений recognitionвизнання
70
212544
2349
мешканці Корнволлу домоглись статусу
03:46
as a CelticСелтік nationнація alongsideпоряд з
IrelandІрландія, ScotlandШотландія and WalesУельс.
71
214917
3531
окремої етнічної групи, нарівні
з ірландцями, шотландцями і валлійцями.
03:50
They staredподивився down centuriesстоліття
of forcedзмушений assimilationАсиміляція
72
218782
2588
Вони озирнулись на сторіччя
вимушеної асиміляції
03:53
and said, "We're not a countyграфство in EnglandАнглія.
73
221394
2366
та заявили: "Ми не графство в Англії.
03:55
We're a people in our ownвласний right.
74
223784
1976
Ми етнос зі своїми правами.
03:57
And we're still here."
75
225784
1400
І ми все ще тут".
03:59
And they're not the only onesті, хто.
76
227648
1469
І вони не єдині.
04:01
The Tunica-BiloxiTunica-Biloxi tribeплем'я of LouisianaЛуїзіана
is revivingВідродження theirїх ancestralпредків languageмова.
77
229141
4737
Плем'я туніка-білоксі в Луїзіані
теж відроджує рідну мову.
04:05
(VideoВідео) My nameім'я is TeyannaTeyanna.
78
233902
1961
(Відео)
"Мене звуть Теяна.
04:07
My friendsдрузі, they call me "QuietТихий StormБуря."
79
235887
3436
Друзі називають мене тихою бурею."
04:11
It startedпочався in the 1980s,
80
239706
2000
Це почалося в 1980-х,
04:13
when DonnaДонна PieriteП'єрит and her familyсім'я
81
241730
1881
коли Донна П'єріта і її сім'я
04:15
startedпочався takingвзяти tripsпоїздки
to BatonБатон RougeРуж and NewНові OrleansОрлінс
82
243635
2594
почали їздити в Батон-Руж та Новий Орлеан,
04:18
to photocopyфотокопія oldстарий dictionariesсловники
storedзберігається away in universityуніверситет archivesархіви.
83
246253
3988
щоб зробити копії старих словників, які
зберігалися в університетських архівах.
04:22
The goalмета was to studyвивчення TunicaТуніка
84
250717
2564
Ці люди хотіли вивчити мову туніка,
04:25
and teachвчити it to the childrenдіти
and shareподілитися it with the communityспільнота.
85
253305
3357
навчити дітей спілкуватись нею,
та поширити її у спільноті.
04:29
TodayСьогодні, they're leadingпровідний
a TunicaТуніка renaissanceренесанс.
86
257051
3706
Сьогодні вони стоять на чолі
відродження мови туніка.
04:33
SinceПочинаючи з 2014, there are nearlyмайже 100 speakersдинаміки
in languageмова immersionзанурення classesкласи,
87
261355
5032
Від 2014-го понад 100 осіб опанували
її на курсах мовного занурення,
04:38
and accordingвідповідно to a 2017 censusперепис,
88
266411
2468
а згідно з переписом 2017-го,
04:40
32 newновий fluentвільне володіння speakersдинаміки,
89
268903
2634
додалось 32 нових носіїв,
04:43
some of whomкого,
like Donna'sДонни daughterдочка ElisabethЕлізабет,
90
271561
2810
декотрі з яких, як Елізабет, донька Донни,
04:46
are teachingвикладання TunicaТуніка to theirїх childrenдіти.
91
274395
1881
передають мову туніка своїм дітям.
04:48
These newновий speakersдинаміки are creatingстворення contentзміст,
92
276300
2061
Ці нові носії мови користуються нею,
04:50
FacebookFacebook videosвідеоролики and alsoтакож memesмемів.
93
278385
2481
створюють відео у Фейсбуці, а також меми.
04:52
(LaughterСміх)
94
280890
1834
(Сміх)
04:56
(LaughterСміх)
95
284180
1365
(Сміх)
(Сміх)
04:58
(LaughterСміх)
96
286999
1589
І чим більше вони вживають цю мову,
05:01
And the more they publishопублікувати,
97
289166
1270
05:02
the more they inspireнадихати other
TunicaТуніка people to get involvedучасть.
98
290460
2777
тим більше надихають інших
долучатись до її відродження.
05:05
RecentlyНещодавно, a tribalплемінний memberчлен livingживий in TexasТехас
wroteписав ElisabethЕлізабет on FacebookFacebook,
99
293666
4387
Нещодавно одна з представниць цього
етносу, мешканка Техасу, написала Елізабет
у Фейсбуці, запитуючи, як сказати:
"Благослови ці землі".
05:10
askingзапитую how to say "blessблагослови these landsземель."
100
298077
2534
05:13
It was for a yardдвір signзнак,
101
301593
1825
Це напис для плакату на подвір'ї,
05:15
so she could showпоказати her neighborsсусіди
that her cultureкультура is aliveживий
102
303442
2746
щоб продемонструвати сусідам,
що її культура
живе та розвивається.
05:18
and thrivingпроцвітає todayсьогодні.
103
306212
1333
05:20
Now, Hebrewіврит, CornishКорніш and TunicaТуніка
104
308514
2023
Тож іврит, корнська і туніка –
05:22
are just threeтри examplesприклади from a groundswellхвиля
of languageмова activismактивізм on everyкожен continentконтинент.
105
310561
4784
це лише три приклади масштабного руху
на всіх континентах за відродження мов.
05:27
And whetherчи то they're Jèrriaisrriais speakersдинаміки
from the ChannelКанал IslesОстрови,
106
315649
2961
І чи йдеться про мову жерре
на Нормандських островах,
05:30
or KenyanКенійський signзнак languageмова
speakersдинаміки from NairobiНайробі,
107
318634
4253
чи про кенійську мову жестів,
носії якої мешкають у Найробі,
05:34
all communitiesгромади workingпрацює
to preserveзберегти or reclaimповернути a languageмова
108
322911
3309
усі спільноти активістів, які намагаються
зберегти чи відродити мову,
05:38
have one thing in commonзагальний: mediaЗМІ,
109
326244
2880
мають одну спільну рису: медіа,
05:41
so theirїх languageмова
can be sharedподілився and taughtнавчав.
110
329148
2268
які дозволяють поширювати
та вивчати їхню мову.
05:43
And as the internetІнтернет growsросте,
111
331936
2095
І завдяки поширенню Інтернету,
05:46
expandingрозширюється mediaЗМІ accessдоступ and creationтворіння,
112
334055
2219
розширення можливості
створення й використання медіа,
05:49
preservingзбереження and reclaimingосвоєння
ancestralпредків languagesмови
113
337586
3071
збереження та відродження мов предків
05:52
is now more possibleможливий than ever.
114
340681
1934
зараз можливе, як ніколи раніше.
05:55
So what are your ancestralпредків languagesмови?
115
343600
2396
Тож якими були мови ваших предків?
05:58
MineШахти are Hebrewіврит, YiddishІдиш,
Hungarianугорська and ScottishШотландський Gaelicгельська,
116
346020
3119
Мови моїх предків – іврит, їдиш,
угорська та гельська,
06:01
even thoughхоча I was raisedпіднятий in Englishанглійська.
117
349163
2119
хоча я ріс в англомовному середовищі.
06:03
And luckilyна щастя for me, eachкожен of these
languagesмови is availableдоступний onlineонлайн.
118
351854
3654
На моє щастя, усі ці мови
представлені онлайн.
06:07
Hebrewіврит in particularконкретно --
it cameприйшов installedвстановлено on my iPhoneiPhone,
119
355532
2714
Особливо іврит – ця мова
встановлена у моєму айфоні,
06:10
it's supportedпідтримується by GoogleGoogle TranslateПереклад,
120
358270
1817
вона підтримується ґуґл-перекладачем,
06:12
it even has autocorrectАвтозаміни.
121
360111
1600
є навіть перевірка правопису.
06:14
And while your languageмова
mayможе not be as widelyшироко supportedпідтримується,
122
362024
2966
І навіть, якщо ваша мова
не настільки широко підтримується,
06:17
I encourageзаохочувати you to investigateрозслідувати,
123
365014
1551
раджу вам пошукати,
06:18
because chancesшанси are, someoneхтось, somewhereдесь,
has startedпочався gettingотримувати it onlineонлайн.
124
366589
3972
адже, можливо, хтось десь вже почав
використовувати її онлайн.
06:23
ReclaimingОсвоєння your languageмова
and embracingохоплює your cultureкультура
125
371877
4794
Відродження своєї мови
та підтримка своєї культури –
06:28
is a powerfulпотужний way to be yourselfсамі
in the ageвік of globalizationглобалізація,
126
376695
3841
це потужний засіб залишатись собою
в епоху глобалізації,
06:32
because as I recentlyнещодавно learnedнавчився
to say in Hebrewіврит,
127
380560
3321
адже, як я недавно дізнався, на івриті
06:35
"'nn 'nwNw 'dyyn' dyyn k'nK'n" --
128
383905
2809
"'nḥnw 'dyyn k'n"
означає
06:38
we're still here.
129
386738
1317
"ми все ще тут".
06:40
Thank you.
130
388524
1151
Дякую.
06:41
(ApplauseОплески)
131
389699
4023
(Оплески)
Translated by Myroslava Kruhliak
Reviewed by Sofia Kovalchuk

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Daniel Bögre Udell - Language activist
Daniel Bögre Udell is the cofounder and director of Wikitongues, working with a global network of grassroots linguists to build a seed bank of every language in the world.

Why you should listen

Daniel Bögre Udell's goal is to create a world in which everyone has the resources and the right to keep their language alive. He cofounded Wikitongues in 2014, establishing a global volunteer movement to expand access to language revitalization. Wikitongues helps speakers document and promote their languages online, safeguarding them for the next generation. All their initiatives work to sustain marginalized languages through media, so their language can be shared and taught. They are collecting videos in every language in the world.

Prior to this, Bögre Udell was an active contributor to the nonprofit news initiative Global Voices, cofounding the project's Catalan language edition and translating Catalan articles into English. He has a BFA in design and technology and a master's degree in historical studies from the New School University in New York City. In addition to Urdell's native English, he speaks Spanish, Catalan and Portuguese.

More profile about the speaker
Daniel Bögre Udell | Speaker | TED.com