ABOUT THE SPEAKER
Daniel Bögre Udell - Language activist
Daniel Bögre Udell is the cofounder and director of Wikitongues, working with a global network of grassroots linguists to build a seed bank of every language in the world.

Why you should listen

Daniel Bögre Udell's goal is to create a world in which everyone has the resources and the right to keep their language alive. He cofounded Wikitongues in 2014, establishing a global volunteer movement to expand access to language revitalization. Wikitongues helps speakers document and promote their languages online, safeguarding them for the next generation. All their initiatives work to sustain marginalized languages through media, so their language can be shared and taught. They are collecting videos in every language in the world.

Prior to this, Bögre Udell was an active contributor to the nonprofit news initiative Global Voices, cofounding the project's Catalan language edition and translating Catalan articles into English. He has a BFA in design and technology and a master's degree in historical studies from the New School University in New York City. In addition to Urdell's native English, he speaks Spanish, Catalan and Portuguese.

More profile about the speaker
Daniel Bögre Udell | Speaker | TED.com
TED Residency

Daniel Bögre Udell: How to save a language from extinction

Daniel Bögre Udell: Hur man räddar ett språk från att dö ut

Filmed:
1,347,903 views

Så många som 3 000 språk kan försvinna inom de kommande 80 åren, och således tysta hela kulturer. I den här korta presentationen visar språkaktivisten Daniel Bögre Udell hur folk runt om i världen hittar nya sätt att återuppliva sina förfäders språk och återbygga sina traditioner - och uppmuntrar oss alla att undersöka våra egna förfäders språk. Han säger: "Att återta ditt språk och omfamna din kultur är ett starkt sätt att vara dig själv på."
- Language activist
Daniel Bögre Udell is the cofounder and director of Wikitongues, working with a global network of grassroots linguists to build a seed bank of every language in the world. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Språk dör inte bara av sig själva.
00:13
LanguagesSpråk don't just die naturallynaturligtvis.
0
1524
2333
Folk överger sina modersmål
för att dom blir tvungna till det.
00:16
People abandonöverge mothermor tonguestungor,
because they're forcedtvingade to.
1
4706
3071
Ofta på grund av politisk press.
00:20
OftenOfta, the pressuretryck is politicalpolitisk.
2
8651
2200
1892 hävdade Henry Pratt,
00:23
In 1892,
3
11781
1396
00:25
the US ArmyArmén generalallmän RichardRichard HenryHenry PrattPratt
4
13201
2246
en amerikansk general,
00:27
arguedargued that killingdödande indigenousinhemsk cultureskulturer
5
15471
2508
att döda ursprungsfolkliga kulturer
00:30
was the only alternativealternativ
to killingdödande indigenousinhemsk people.
6
18003
2888
var det enda alternativet
till att döda ursprungsfolk.
Han sa: "Döda indianen,
men rädda människan."
00:33
"KillDöda the IndianIndiska," he said,
"but savespara the man."
7
21863
2682
Och fram till 1978
gjorde regeringen precis det
00:37
And untilfram tills 1978,
the governmentregering did just that,
8
25688
3220
00:40
removingavlägsnande indigenousinhemsk childrenbarn
from theirderas familiesfamiljer
9
28932
3255
genom att ta barn från deras familjer
00:44
and forcingforcering them into boardingombordstigning schoolsskolor
where they were givengiven EnglishEngelska namesnamn
10
32211
3496
och tvinga in dom på internatskolor
där dom fick engelska namn,
och blev bestraffade
om dom talade sitt eget språk.
00:47
and punishedstraffas for speakingtala theirderas languagesspråk.
11
35731
2423
Assimilering var
en komplettering till folkmord.
00:50
AssimilationAssimilering was a complimentkomplimang to genocidefolkmord.
12
38750
3082
00:56
SevenSju thousandtusen languagesspråk are aliveLevande todayi dag,
13
44029
2428
Där finns 7 000 språk i dagsläget,
00:58
but few are recognizederkänd
by theirderas ownegen governmentsregeringar
14
46481
2452
men få är erkända
av deras länders regeringar,
01:00
or supportedstöds onlineuppkopplad.
15
48957
1334
eller har online-stöd.
01:02
So for people from the vastomfattande
majoritymajoritet of cultureskulturer,
16
50919
2555
Så för folk från större delen
av världens kulturer,
01:05
globalizationglobaliseringen remainsresterna
profoundlydjupt alienatingaliene.
17
53498
3000
är globaliseringen djupt alienerande.
01:08
It meansbetyder givingger up your languagespråk
for someonenågon else'sannans.
18
56919
3533
Det innebär att ge upp
sitt eget språk för någon annans.
Och om inget ändras,
01:13
And if nothing changesförändringar,
19
61530
1181
01:14
as manymånga as 3,000 languagesspråk
could disappearförsvinna in 80 yearsår.
20
62735
4274
kan så många som 3 000 språk
ha försvunnit om 80 år.
Men saker håller på att ske.
01:20
But things are changingskiftande.
21
68244
1600
01:22
Around the worldvärld,
22
70347
1246
Världen runt,
håller folk på att återuppliva
sina egna språk,
01:23
people are revivingÅteruppliva ancestralförfäders languagesspråk
23
71617
2571
01:26
and rebuildingombyggnad theirderas cultureskulturer.
24
74212
2000
och återbygga sina kulturer.
Så vitt vi vet,
01:29
As farlångt as we know,
25
77268
1531
01:30
languagespråk reclamationåtervinning beganbörjade in the 1800s
when, at a time of risingstigande antisemitismantisemitism,
26
78823
4587
började språkrevitaliseringen vid en tid
då antisemitismen var på frammarsch,
01:35
JewishJudiska communitiessamhällen lookedtittade
to theirderas ancestralförfäders languagespråk, HebrewHebreiska,
27
83434
3127
på 1800-talet när judarna
såg sitt forna språk, hebreiskan,
som ett medel
för kulturell revitalisering.
01:38
as a meansbetyder of culturalkulturell revivalväckelse.
28
86585
2230
Språket hade förvisso
legat i dvala i över 1 000 år,
01:42
And thoughdock it had been dormantvilande
for over 1,000 yearsår,
29
90173
2468
01:44
it was well preservedbevarade in booksböcker
of JewishJudiska religionreligion and philosophyfilosofi.
30
92665
3348
men det var välbevarat
i religiösa och filosofiska böcker.
01:48
So JewishJudiska activistsaktivister studiedstuderade
and taughtlärde it to theirderas childrenbarn,
31
96569
3103
Så judiska aktivister studerade och
lärde ut det till sina barn,
och fostrade således de första talarna
av hebreiska på 100 generationer.
01:51
raisinghöjning the first nativeinföding speakershögtalare
in nearlynästan 100 generationsgenerationer.
32
99696
3444
Idag är det modersmålet
för fem miljoner judar.
01:56
TodayIdag, it's the mothermor tonguetunga
of fivefem millionmiljon JewsJudar.
33
104204
3555
01:59
And at leastminst for me,
34
107783
1754
Och åtminstone för min del,
02:01
an assimilatedAssimileras English-speakingEngelsktalande membermedlem
of the JewishJudiska diasporadiaspora,
35
109561
3873
som en assimilerad engelsktalande del
av den judiska diasporan,
02:05
a pillarpelaren of culturalkulturell sovereigntysuveränitet.
36
113458
2492
en stöttepelare för
kulturell självständighet.
02:09
Two thousandtusen yearsår latersenare,
37
117315
2302
Och nu 2 000 år senare
är vi fortfarande här.
02:11
we're still here.
38
119641
1200
Fram tills nyligen
02:14
Now, untilfram tills recentlynyligen,
39
122657
1412
var hebreiskans återuppväckande
02:16
Hebrew'sHebreiska ' s reawakeningpånyttfödelse was an anomalyanomali.
40
124093
2487
en ovanlighet.
02:18
FewNågra languagesspråk are
as well preservedbevarade as oursvår was,
41
126604
2635
Få språk är så välbevarade som vårt var,
02:21
and the creationskapande of IsraelIsrael,
42
129263
1754
och grundandet av Israel,
02:23
the first JewishJudiska statestat
in over 1,000 yearsår,
43
131041
2634
den första judiska staten
på över 1 000 år,
skapade en sfär där hebreiskan
kunde talas till vardags.
02:25
providedförsedd a spacerymden for Hebrew'sHebreiska ' s dailydagligen use.
44
133699
2667
Kort sagt, de flesta kulturer
fick inte en chans.
02:29
In other wordsord, mostmest cultureskulturer
just weren'tinte givengiven a chancechans.
45
137188
3334
02:32
(VideoVideo) Good eveningkväll, I'm ElizabethElizabeth
46
140546
2163
(Video) God kväll, jag heter Elizabeth
02:34
and I liveleva in CornwallCornwall.
47
142733
2416
och jag bor i Cornwall.
02:37
That was CornishKorniska,
48
145173
1156
Det där var korniska,
02:38
the ancestralförfäders languagespråk of CornwallCornwall,
49
146353
1985
det ursprungliga språket i Cornwall,
02:40
whichsom todayi dag is technicallytekniskt
a countygrevskap in southernsydlig EnglandEngland.
50
148362
3460
som idag, tekniskt sett,
är ett grevskap i södra England.
02:44
In the 1900s, CornishKorniska activistsaktivister
foughtkämpade for theirderas culturekultur.
51
152641
3343
Under 1900-talet kämpade aktivister
i Cornwall för sin kultur.
02:48
The languagespråk had been dormantvilande
for over 100 yearsår,
52
156739
2309
Språket hade inte talats på över 100 år,
02:51
but they used oldgammal booksböcker and playspjäser
to teachlära it to theirderas childrenbarn.
53
159072
3579
men dom använde gamla böcker och pjäser
för att lära ut det till sina barn.
02:55
HoweverEmellertid, this newny generationgeneration
of CornishKorniska speakershögtalare
54
163239
2537
Dock var den nya generationen
av korniska talare
02:57
was scatteredspridda acrosstvärs över CornwallCornwall
55
165800
1483
utspridd över grevskapet
02:59
and unableoförmögen to use the languagespråk freelyfritt.
56
167307
2534
och hade inte möjlighet
att fritt tala språket.
På 1990-talet hade korniskan återuppvaknat
03:02
By the 1990s, CornishKorniska had reawakenedåteruppväckte,
57
170538
3349
men den blomstrade inte.
03:05
but it wasn'tvar inte thrivingblomstrande.
58
173911
1533
03:08
Then, in the earlytidigt 2000s,
CornishKorniska speakershögtalare foundhittades one anotherannan onlineuppkopplad
59
176839
4412
Sen, under tidigt 2000-tal,
hittade korniska talare varandra online
och nyttjade det digitala universumet
för att tala dagligen.
03:13
and leveragedhävstång digitaldigital spacesutrymmen
to speaktala on a dailydagligen basisgrund.
60
181275
3961
03:17
From there, they organizedorganiserad
weeklyvarje vecka or monthlyen gång i månaden eventsevenemang
61
185934
2684
Därifrån togs klivet till att
anordna reguljära evenemang
03:20
where they could gathersamla
and speaktala in publicoffentlig.
62
188642
2776
där dom kunde samlas och tala offentligt.
03:24
TodayIdag, some schoolsskolor teachlära CornishKorniska.
63
192005
2794
Nuförtiden lär vissa skolor ut korniska.
03:27
There are CornishKorniska languagespråk signstecken,
64
195117
2151
Där finns skyltar på korniska,
03:29
ice-creamglass commercialsreklam,
65
197292
1428
glassreklamer,
03:30
WikipediaWikipedia, and even memesmemes.
66
198744
2277
Wikipedia, och till och med memes.
03:34
(LaughterSkratt)
67
202252
2214
(Skratt)
03:37
(LaughterSkratt)
68
205815
3946
(Skratt)
03:42
And with theirderas languagespråk onceen gång again intactintakt,
69
210393
2127
Och med deras språk än en gång intakt,
03:44
the people of CornwallCornwall
have securedsäkrad recognitionerkännande
70
212544
2349
har folket i Cornwall
säkrat ett erkännande
03:46
as a CelticCeltic nationnation alongsidetillsammans med
IrelandIrland, ScotlandSkottland and WalesWales.
71
214917
3531
som en keltisk nation sida vid sida med
Irland, Skottland och Wales.
03:50
They staredstirrade down centuriesårhundraden
of forcedtvingade assimilationAssimilation
72
218782
2588
De satte sig upp mot
århundraden av assimilering
03:53
and said, "We're not a countygrevskap in EnglandEngland.
73
221394
2366
och sa, "vi är inte
ett grevskap i England.
Vi är ett eget folk.
03:55
We're a people in our ownegen right.
74
223784
1976
03:57
And we're still here."
75
225784
1400
Och vi är fortfarande här."
Och de är inte de enda.
03:59
And they're not the only onesettor.
76
227648
1469
04:01
The Tunica-BiloxiTunica-Biloxi tribestam of LouisianaLouisiana
is revivingÅteruppliva theirderas ancestralförfäders languagespråk.
77
229141
4737
Tunica-Biloxi-stammen från Louisiana
håller på att återuppliva sitt språk.
04:05
(VideoVideo) My namenamn is TeyannaTeyanna.
78
233902
1961
(Video) Jag heter Teyanna.
04:07
My friendsvänner, they call me "QuietLugnt StormStorm."
79
235887
3436
Mina vänner kallar mig för "Tyst Storm".
04:11
It startedsatte igång in the 1980s,
80
239706
2000
Det började på 80-talet,
04:13
when DonnaDonna PieritePierite and her familyfamilj
81
241730
1881
när Donna Pierite och hennes familj
04:15
startedsatte igång takingtar tripsresor
to BatonStafettpinnen RougeRouge and NewNya OrleansOrleans
82
243635
2594
började åka till Baton Rouge
och New Orleans
04:18
to photocopyfotokopia oldgammal dictionariesordlistor
storedlagrade away in universityuniversitet archivesarkiv.
83
246253
3988
för att ta fotokopior av gamla ordböcker
som var undanstoppade i universitetsarkiv.
Målet var att studera tunica
04:22
The goalmål was to studystudie TunicaTunica
84
250717
2564
och lära ut det till barnen
och dela det med stammen.
04:25
and teachlära it to the childrenbarn
and sharedela med sig it with the communitygemenskap.
85
253305
3357
Idag leder de en tunica-renässans.
04:29
TodayIdag, they're leadingledande
a TunicaTunica renaissancerenässans.
86
257051
3706
04:33
SinceSedan 2014, there are nearlynästan 100 speakershögtalare
in languagespråk immersionnedsänkning classesklasser,
87
261355
5032
Sedan 2014 är där närmare
100 talare i språkkurser,
04:38
and accordingenligt to a 2017 censusfolkräkning,
88
266411
2468
och enligt en räkning från 2017
04:40
32 newny fluentflytande speakershögtalare,
89
268903
2634
32 nya flytande talare,
04:43
some of whomvem,
like Donna'sDonna ' s daughterdotter ElisabethElisabeth,
90
271561
2810
av vilka några,
som Donnas dotter Elisabeth,
04:46
are teachingundervisning TunicaTunica to theirderas childrenbarn.
91
274395
1881
lär ut tunica till sina barn.
04:48
These newny speakershögtalare are creatingskapande contentinnehåll,
92
276300
2061
Dom här nya talarna skapar material,
04:50
FacebookFacebook videosvideoklipp and alsoockså memesmemes.
93
278385
2481
Facebookvideor och även memes.
04:52
(LaughterSkratt)
94
280890
1834
(Skratt)
04:56
(LaughterSkratt)
95
284180
1365
(Skratt)
04:58
(LaughterSkratt)
96
286999
1589
(Skratt)
05:01
And the more they publishpublicera,
97
289166
1270
Och ju mer dom publicerar,
05:02
the more they inspireinspirera other
TunicaTunica people to get involvedinvolverade.
98
290460
2777
desto mer inspireras andra
stamfränder att involvera sig.
05:05
RecentlyNyligen, a tribalstam- membermedlem livinglevande in TexasTexas
wroteskrev ElisabethElisabeth on FacebookFacebook,
99
293666
4387
Nyligen skrev en stammedlem bosatt i Texas
till Elisabeth på Facebook
05:10
askingbe how to say "blessvälsigna these landslandar."
100
298077
2534
och frågade hur man säger
"välsigna de här markerna".
Det var för en skylt till tomten,
05:13
It was for a yardgård signskylt,
101
301593
1825
05:15
so she could showshow her neighborsgrannar
that her culturekultur is aliveLevande
102
303442
2746
så att hon kunde visa sina grannar
att hennes kultur lever
05:18
and thrivingblomstrande todayi dag.
103
306212
1333
och frodas idag.
Hebreiska, korniska, och tunica
05:20
Now, HebrewHebreiska, CornishKorniska and TunicaTunica
104
308514
2023
05:22
are just threetre examplesexempel from a groundswellunderström
of languagespråk activismaktivism on everyvarje continentkontinent.
105
310561
4784
är bara tre exempel från en ström
av språkaktivism på varje kontinent.
05:27
And whetherhuruvida they're Jèrriaisrriais speakershögtalare
from the ChannelKanal IslesIsles,
106
315649
2961
Oavsett om de är jèrriais-talare
från Kanalöarna,
05:30
or KenyanKenyanska signskylt languagespråk
speakershögtalare from NairobiNairobi,
107
318634
4253
eller från Nairobi och talare
av kenyanskt teckenspråk,
05:34
all communitiessamhällen workingarbetssätt
to preservebevara or reclaimåtervinna a languagespråk
108
322911
3309
så har alla grupper som försöker
bevara eller återuppliva ett språk
05:38
have one thing in commonallmänning: mediamedia,
109
326244
2880
en sak gemensam: media,
05:41
so theirderas languagespråk
can be shareddelad and taughtlärde.
110
329148
2268
så att deras språk kan delas och läras ut.
05:43
And as the internetinternet growsväxer,
111
331936
2095
Och i takt med att internet växer,
05:46
expandingexpanderande mediamedia accesstillgång and creationskapande,
112
334055
2219
och utökar tillgången till
media och skapande,
05:49
preservingbevara and reclaimingåtererövra
ancestralförfäders languagesspråk
113
337586
3071
är nu bevarande och återupplivande
av folks traditionella språk
05:52
is now more possiblemöjlig than ever.
114
340681
1934
enklare än någonsin tidigare.
05:55
So what are your ancestralförfäders languagesspråk?
115
343600
2396
Vad är dina förfäders språk?
05:58
MineMine are HebrewHebreiska, YiddishJiddisch,
HungarianUngerska and ScottishSkotska GaelicGaeliska,
116
346020
3119
Mina är hebreiska, jiddisch,
ungerska, och skotsk gäliska,
06:01
even thoughdock I was raisedupphöjd in EnglishEngelska.
117
349163
2119
fast jag växte upp med engelska.
06:03
And luckilyLyckligtvis for me, eachvarje of these
languagesspråk is availabletillgängliga onlineuppkopplad.
118
351854
3654
Och som tur är för mig,
finns alla dessa språken online.
06:07
HebrewHebreiska in particularsärskild --
it camekom installedinstallerat on my iPhoneiPhone,
119
355532
2714
Hebreiska framförallt,
det kom med i min iPhone,
06:10
it's supportedstöds by GoogleGoogle TranslateÖversätta,
120
358270
1817
det finns i Google Translate,
och har t.o.m. autokorrigering.
06:12
it even has autocorrectAutokorrigering.
121
360111
1600
06:14
And while your languagespråk
mayMaj not be as widelyallmänt supportedstöds,
122
362024
2966
Trotts att ditt språk kanske inte är
fullt så lättillgängligt,
uppmuntrar jag dig att kolla upp,
06:17
I encourageuppmuntra you to investigateundersöka,
123
365014
1551
06:18
because chanceschanser are, someonenågon, somewherenågonstans,
has startedsatte igång getting it onlineuppkopplad.
124
366589
3972
för det finns en chans att någon,
någonstans, har skapat material online.
Att återta ditt språk
och omfamna din kultur
06:23
ReclaimingÅtererövra your languagespråk
and embracingomfamna your culturekultur
125
371877
4794
06:28
is a powerfulkraftfull way to be yourselfsjälv
in the ageålder of globalizationglobaliseringen,
126
376695
3841
är ett starkt sätt att vara dig själv på
i globaliseringens tidevarv,
06:32
because as I recentlynyligen learnedlärt mig
to say in HebrewHebreiska,
127
380560
3321
för som jag nyligen lärde mig
att säga på hebreiska,
06:35
"'n'nnwNw 'dyyn' dyyn k'nk ' n" --
128
383905
2809
"'nḥnw 'dyyn k'n" -
vi är fortfarande här.
06:38
we're still here.
129
386738
1317
Tack.
06:40
Thank you.
130
388524
1151
(Applåder)
06:41
(ApplauseApplåder)
131
389699
4023
Translated by Josef Holmér
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Daniel Bögre Udell - Language activist
Daniel Bögre Udell is the cofounder and director of Wikitongues, working with a global network of grassroots linguists to build a seed bank of every language in the world.

Why you should listen

Daniel Bögre Udell's goal is to create a world in which everyone has the resources and the right to keep their language alive. He cofounded Wikitongues in 2014, establishing a global volunteer movement to expand access to language revitalization. Wikitongues helps speakers document and promote their languages online, safeguarding them for the next generation. All their initiatives work to sustain marginalized languages through media, so their language can be shared and taught. They are collecting videos in every language in the world.

Prior to this, Bögre Udell was an active contributor to the nonprofit news initiative Global Voices, cofounding the project's Catalan language edition and translating Catalan articles into English. He has a BFA in design and technology and a master's degree in historical studies from the New School University in New York City. In addition to Urdell's native English, he speaks Spanish, Catalan and Portuguese.

More profile about the speaker
Daniel Bögre Udell | Speaker | TED.com