ABOUT THE SPEAKER
Tashka and Laura Yawanawá - Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves.

Why you should listen

For Tashka and Laura Yawanawá, leaders of the Yawanawá people living in the Acre region of Brazil, engagement with the world begins with his people’s right to self-determination and self-worth.

The son of a former leader of the Yawanawá, as a boy Tashka witnessed the near annihilation of his culture by the New Tribes Mission and by the pressure of economic interests. He studied in the United States and visited other indigenous communities. With other tribal leaders in the Amazon, he is working to restore dignity, identity and a sustainable economic future to indigenous populations, founded on their own values, culture and definition of prosperity.

More profile about the speaker
Tashka and Laura Yawanawá | Speaker | TED.com
We the Future

Tashka and Laura Yawanawá: The Amazon belongs to humanity -- let's protect it together

Tashka i Laura Yawanawá: Amazonija pripada čovječanstvu - zaštitimo je zajedno

Filmed:
139,417 views

Tashka i Laura Yawanawá na čelu su plemena Yawanawá u saveznoj državi Acre u Brazilu. Riječ je o plemenu koje se brine za gotovo 200.000 hektara Amazonske prašume. Nakon što su snimke tamošnjih požara obišle svijet i šokirale javnost, Tashka i Laura pozivaju nas da pretvorimo ovaj trenutak u priliku da podržimo autohtono stanovništvo budući da ono ima iskustvo, znanje i oruđe potrebno da zaštite zemlju.
- Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
TashkaTashka YawanawYawanawá (SharpOštar exhaleizdisati)
0
3560
1596
Tashka Yawanawá (Glasan izdah)
00:17
(SharpOštar exhaleizdisati)
1
5180
1150
(Glasan izdah)
00:18
(SharpOštar exhaleizdisati)
2
6966
1302
(Glasan izdah)
00:20
(SharpOštar exhaleizdisati)
3
8292
1150
(Glasan izdah)
00:23
(SingingPjevanje)
4
11855
6551
(Pjevanje)
01:07
(SingingPjevanje endskrajevi)
5
55378
2487
(Pjevanje završava)
01:11
(SharpOštar exhaleizdisati)
6
59530
1150
(Glasan izdah)
01:19
I'm TashkaTashka YawanawYawanawá.
7
67535
1785
Ja sam Tashka Yawanawá.
01:22
I'm here with my wifežena.
8
70360
1467
Ovdje sam sa suprugom.
01:24
I come from the YawanawYawanawá communityzajednica,
9
72781
5471
Dolazim iz plemena Yawanawá,
01:30
whichkoji is locatednalazi in the statedržava of AcreRal
10
78276
2175
smještenog u državi Acre
01:32
in the BrazilianBrazilski AmazonAmazon.
11
80475
1400
u brazilskoj Amazoniji.
01:35
Takes some daysdana to arrivestići here.
12
83617
2067
Trebalo nam je nekoliko
dana da dođemo ovdje.
01:38
I just did the songpjesma
13
86969
2220
Upravo sam izveo pjesmu
01:41
to reconnectreconnect us
to the spiritduh of the rainforestprašuma.
14
89213
3449
da nas ponovno povežem
s duhom kišne šume.
01:45
From immemorialnezapamćen time,
15
93173
2254
Od pamtivijeka
01:47
my people liveživjeti in the YawanawYawanawá territoryteritorija.
16
95451
3610
moj narod živi na teritoriju Yawanawá.
01:51
We see this holisticholistička way
17
99998
3469
Mi na sveobuhvatan način
01:56
of how naturepriroda is.
18
104584
2271
doživljavamo prirodu.
01:58
NaturePriroda, to us, belongspripada
to the wholečitav of humanityčovječanstvo.
19
106879
5539
Priroda za nas pripada
čitavom čovječanstvu.
02:05
And we YawanawYawanawá see
20
113212
1937
Mi, pleme Yawanawá,
02:08
the environmentokolina, the forestšuma, as aliveživ.
21
116276
2533
okoliš i šumu smatramo živima.
02:11
But everything is always a challengeizazov.
22
119807
3503
No uvijek se susrećemo s izazovima.
02:15
MostlyUglavnom now, because I think
manymnogi of you know
23
123673
3571
Pogotovo sad kad, kao što znate,
02:19
that the AmazonAmazon now is on firevatra.
24
127268
2856
Amazonska prašuma gori.
02:23
That affectsutječe all of us.
25
131186
2645
To utječe na sve nas.
02:27
DestroyingUništavanje the AmazonAmazon does not affectutjecati
just the indigenousdomaći people,
26
135371
4555
Uništavanje Amazone ne utječe
samo na autohtono stanovništvo.
02:31
because we are all connectedpovezan.
27
139950
2316
Naime, svi smo povezani.
02:34
WhateverŠto god we do in my communityzajednica,
if I burnspaliti everything,
28
142578
3420
Što god učinim u svojoj zajednici,
primjerice, ako napravim požar,
02:38
it's going to affectutjecati it here,
29
146022
1416
to će imati odjeka i ovdje
02:39
when the snowsnijeg comesdolazi here at ChristmasBožić.
30
147462
2377
kad počne sniježiti za Božić.
02:41
If you pollutezagaditi here,
31
149863
1413
Ako pak vi zagađujete okoliš,
02:43
it's going to affectutjecati it when the rainkiša
comesdolazi to my countryzemlja.
32
151300
4793
posljedice ću osjetiti i ja
kad počne kišiti u mojoj zemlji.
02:48
I used to say we all belongpripadati
to the globalglobalno villageselo.
33
156981
4556
Znam reći da svi zajedno
pripadamo globalnom selu.
02:53
I used to say, AmazonAmazon belongspripada to humanityčovječanstvo,
34
161561
4381
Znam reći da Amazona
pripada čovječanstvu,
02:57
and alsotakođer that humanityčovječanstvo needspotrebe to take carebriga
as the indigenousdomaći do in the worldsvijet.
35
165966
5850
kao i da se svi trebaju brinuti o okolišu
kao što to čini autohtono stanovništvo.
03:04
And for this reasonrazlog,
36
172776
2728
Iz tog razloga,
03:08
todaydanas is a time to wakeprobuditi, uniteujediniti us.
37
176474
5492
kucnuo je čas da se probudimo i ujedinimo.
03:13
We YawanawYawanawá are doing our partdio.
38
181990
1859
Mi, pleme Yawanawá, činimo svoj dio.
03:16
We take carebriga of MotherMajka EarthZemlja.
39
184331
2134
Brinemo se o Majci Zemlji.
03:20
And now, I will give to my wifežena.
40
188090
2190
Sad prepuštam riječ svojoj supruzi.
03:23
LauraLaura YawanawYawanawá: We are here
with our heartssrca cryingplakati.
41
191844
4103
Laura Yawanawá: Stojimo
pred vama uplakanih srdaca.
03:28
I am smilingnasmijan here, but my heartsrce is cryingplakati,
42
196511
3245
Smiješim se, no srce mi plače
03:31
because a lot of our forestsšume
are beingbiće destroyeduništen.
43
199780
4084
jer se mnoge naše šume uništavaju.
03:36
And I just want to give you a messageporuka.
44
204748
3055
Želim vam poručiti sljedeće:
03:40
This crisiskriza is givingdavanje
humanityčovječanstvo two optionsopcije.
45
208328
5062
Ova kriza čovječanstvu
nudi dvije mogućnosti.
03:46
One optionopcija is you help to endkraj,
to destroyuništiti and exterminateistrijebiti
46
214049
6617
Prva mogućnost je
da sudjelujete u uništenju
03:52
all our forestsšume and all
our cultureskulture that go with it.
47
220690
4591
svih naših šuma i kultura.
03:57
Or, we transformtransformirati this crisiskriza
into an opportunityprilika
48
225792
5537
Druga je da pretvorimo ovu krizu u priliku
04:03
to empowerosposobiti indigenousdomaći people,
49
231353
2437
da osnažimo autohtono stanovništvo,
04:05
to supportpodrška indigenousdomaći people
50
233814
2166
da ga podržimo
04:08
and to saveuštedjeti the rainforestprašuma
and theirnjihov cultureskulture.
51
236004
4373
i da sačuvamo
kišne šume i tamošnje kulture.
04:12
And how can you do that?
52
240401
1698
Kako to postići?
04:14
We have, the YawanawYawanawá,
we createdstvorio a life planplan,
53
242927
5896
Mi iz Yawanawá plemena
osmislili smo životni plan.
04:20
whichkoji is our strategicstrateški planningplaniranje
54
248847
2905
Taj strateški plan
04:23
that tellsgovori us the stepskoraci
of how we want to secureosigurati our territoryteritorija.
55
251776
5405
otkriva nam korake putem
kojih želimo zaštititi svoj teritorij.
04:29
We take carebriga of about
200,000 hectareshektara of rainforestprašuma.
56
257205
4126
Brinemo za otprilike
200.000 hektara kišne šume,
04:33
But now it's underpod threatprijetnja.
57
261355
1733
koja je sada, međutim, u opasnosti.
04:35
So this life planplan showspokazuje the stepskoraci
for us to secureosigurati our landzemljište,
58
263752
5945
Ovaj životni plan pokazuje nam
kako zaštititi svoju zemlju,
04:41
our biodiversitybiološke raznolikosti,
59
269721
1880
biološku raznolikost,
04:43
our cultureKultura, our educationobrazovanje.
60
271625
2603
kulturu i obrazovanje.
04:46
I invitepozvati you all,
61
274688
2873
Pozivam sve vas,
04:49
I invitepozvati all companiestvrtke,
62
277585
2365
sve tvrtke,
04:51
I invitepozvati all governmentsvlade,
all civilgrađanski societydruštvo,
63
279974
3992
sve vlade, svo građansko društvo
04:55
to listen to indigenousdomaći peoplesnarodi,
64
283990
1889
da poslušate autohtono stanovništvo
04:57
to go back to our rootskorijenje.
65
285903
2467
i da se vratimo svojim korijenima.
05:00
We have been here
for manymnogi, manymnogi ... for centuriesstoljeća.
66
288776
5174
Stoljećima živimo ovdje.
05:05
And we have been tryingtežak
to screamvrisak to the worldsvijet
67
293974
2857
Pokušavamo utuviti svijetu u glavu
05:08
that we need to protectzaštititi
our territoryteritorija, our naturepriroda.
68
296855
2778
da trebamo zaštititi
svoj teritorij i prirodu.
05:11
And you never listen to us.
69
299657
1849
Ne želite nas slušati.
05:13
Never.
70
301530
1166
Nikad.
05:14
I guessnagađati this crisiskriza is teachingnastava humanityčovječanstvo
71
302720
3944
Mislim da ova kriza pokazuje čovječanstvu
05:18
that now you need to listen to us
72
306688
2286
da je vrijeme da nas poslušate
05:20
and to supportpodrška indigenousdomaći
peoplesnarodi directlydirektno,
73
308998
2809
i izravno podržite autohtono stanovništvo
05:23
to supportpodrška theirnjihov initiativesinicijative directlydirektno.
74
311831
3040
i njihove inicijative.
05:26
So that's the messageporuka
that I would love to leavenapustiti to you.
75
314895
5444
To je poruka s kojom
bih vas željela ostaviti.
05:32
That indigenousdomaći people have the answerodgovor,
76
320363
2286
Autohtono stanovništvo ima odgovor,
05:34
and if you want to saveuštedjeti the AmazonAmazon,
77
322673
2261
a ako želite spasiti Amazonu,
05:36
we have to take actionakcijski now.
78
324958
2690
sad je vrijeme da se nešto poduzme.
05:41
TYTy: (SharpOštar exhaleizdisati)
79
329927
1200
TY: (Glasan izdah)
05:46
(ApplausePljesak)
80
334389
4981
(Pljesak)
Translated by Jelena Končar
Reviewed by Sanda Liker

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tashka and Laura Yawanawá - Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves.

Why you should listen

For Tashka and Laura Yawanawá, leaders of the Yawanawá people living in the Acre region of Brazil, engagement with the world begins with his people’s right to self-determination and self-worth.

The son of a former leader of the Yawanawá, as a boy Tashka witnessed the near annihilation of his culture by the New Tribes Mission and by the pressure of economic interests. He studied in the United States and visited other indigenous communities. With other tribal leaders in the Amazon, he is working to restore dignity, identity and a sustainable economic future to indigenous populations, founded on their own values, culture and definition of prosperity.

More profile about the speaker
Tashka and Laura Yawanawá | Speaker | TED.com