ABOUT THE SPEAKER
Tashka and Laura Yawanawá - Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves.

Why you should listen

For Tashka and Laura Yawanawá, leaders of the Yawanawá people living in the Acre region of Brazil, engagement with the world begins with his people’s right to self-determination and self-worth.

The son of a former leader of the Yawanawá, as a boy Tashka witnessed the near annihilation of his culture by the New Tribes Mission and by the pressure of economic interests. He studied in the United States and visited other indigenous communities. With other tribal leaders in the Amazon, he is working to restore dignity, identity and a sustainable economic future to indigenous populations, founded on their own values, culture and definition of prosperity.

More profile about the speaker
Tashka and Laura Yawanawá | Speaker | TED.com
We the Future

Tashka and Laura Yawanawá: The Amazon belongs to humanity -- let's protect it together

Tashka és Laura Yawanawá: Az Amazon az egész emberiségé – védjük meg együtt!

Filmed:
139,417 views

Tashka és Laura Yawanawá a Yawanawá nép vezetői Brazíliában, Acre államban. Ez a törzs közel 200 000 hektár esőerdőt gondoz. A világot megrázzák az égő Amazonról mutatott felvételek, Tashka és Laura pedig felszólít minket, hogy használjuk fel ezt a pillanatot lehetőségként arra, hogy támogassuk a bennszülött lakosokat, akik rendelkeznek a föld megvédéséhez szükséges tapasztalattal, tudással és eszközökkel.
- Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
TashkaTashka YawanawYawanaw aztá (SharpÉles exhalelehel)
0
3560
1596
Tashka Yawanawá (Hangos fújás)
00:17
(SharpÉles exhalelehel)
1
5180
1150
(Hangos fújás)
00:18
(SharpÉles exhalelehel)
2
6966
1302
(Hangos fújás)
00:20
(SharpÉles exhalelehel)
3
8292
1150
(Hangos fújás)
00:23
(SingingÉneklés)
4
11855
6551
(Éneklés)
01:07
(SingingÉneklés endsvéget ér)
5
55378
2487
(Éneklés vége)
01:11
(SharpÉles exhalelehel)
6
59530
1150
(Hangos fújás)
01:19
I'm TashkaTashka YawanawYawanaw aztá.
7
67535
1785
Tashka Yawanawá vagyok.
01:22
I'm here with my wifefeleség.
8
70360
1467
A feleségemmel érkeztem.
01:24
I come from the YawanawYawanaw aztá communityközösség,
9
72781
5471
A Yawanawá közösségből jöttem,
01:30
whichmelyik is locatedtalálható in the stateállapot of AcreAcre
10
78276
2175
amely Acre államban található,
01:32
in the BrazilianBrazil AmazonAmazon.
11
80475
1400
Amazónia brazil területén.
01:35
Takes some daysnapok to arrivemegérkezik here.
12
83617
2067
Beletelik pár napba ideérni.
01:38
I just did the songdal
13
86969
2220
Most azért énekeltem ezt a dalt,
01:41
to reconnectdugja us
to the spiritszellem of the rainforestesőerdő.
14
89213
3449
hogy összekössön minket
az esőerdő szellemével.
01:45
From immemorialidőtlen time,
15
93173
2254
Időemlékezet óta
01:47
my people liveélő in the YawanawYawanaw aztá territoryterület.
16
95451
3610
a népem a Yawanawá területen él.
01:51
We see this holisticholisztikus way
17
99998
3469
A természetet
01:56
of how naturetermészet is.
18
104584
2271
egységes egésznek tekintjük.
01:58
NatureTermészet, to us, belongstartozik
to the wholeegész of humanityemberiség.
19
106879
5539
Mi úgy gondoljuk, a természet
az egész emberiséghez tartozik.
02:05
And we YawanawYawanaw aztá see
20
113212
1937
És mi, a Yawanawák
02:08
the environmentkörnyezet, the foresterdő, as aliveélő.
21
116276
2533
a környezetet és az erdőt élőnek látjuk.
02:11
But everything is always a challengekihívás.
22
119807
3503
De mindig minden kihívást jelent.
02:15
MostlyTöbbnyire now, because I think
manysok of you know
23
123673
3571
Különösen most, mert –
ahogy gondolom, sokan tudják –
02:19
that the AmazonAmazon now is on fireTűz.
24
127268
2856
az amazóniai esőerdő ég.
02:23
That affectsérint all of us.
25
131186
2645
Ez mindannyiunkra hatással van.
02:27
DestroyingMegsemmisítésének the AmazonAmazon does not affectérint
just the indigenousbennszülött people,
26
135371
4555
Amazónia kipusztítása
nem csak az őslakosokat érinti,
02:31
because we are all connectedcsatlakoztatva.
27
139950
2316
mert mi mind kapcsolatban vagyunk.
02:34
WhateverBármi we do in my communityközösség,
if I burnéget everything,
28
142578
3420
Bármit csinálunk a közösségünkben,
ha én mindent elégetek,
02:38
it's going to affectérint it here,
29
146022
1416
az itteniekre hatással lesz,
02:39
when the snow comesjön here at ChristmasKarácsony.
30
147462
2377
amikor itt karácsonykor esik a hó.
02:41
If you polluteszennyezik here,
31
149863
1413
Ha itt szennyezik a levegőt,
02:43
it's going to affectérint it when the raineső
comesjön to my countryország.
32
151300
4793
az hatással lesz az én hazámra,
amikor jön majd az eső.
02:48
I used to say we all belongtartoznak
to the globalglobális villagefalu.
33
156981
4556
Ahogy mondani szoktam, mindannyian
a globális faluhoz tartozunk.
02:53
I used to say, AmazonAmazon belongstartozik to humanityemberiség,
34
161561
4381
Azt szoktam mondani,
hogy Amazónia az emberiségé,
02:57
and alsois that humanityemberiség needsigények to take caregondoskodás
as the indigenousbennszülött do in the worldvilág.
35
165966
5850
és hogy az emberiségnek vigyáznia kell rá,
mint ahogy a bennszülöttek vigyáznak rá.
03:04
And for this reasonok,
36
172776
2728
És ezért
03:08
todayMa is a time to wakeébred, uniteUnite us.
37
176474
5492
ma jött el az ideje,
hogy felébredjünk és összefogjunk.
03:13
We YawanawYawanaw aztá are doing our partrész.
38
181990
1859
Mi, Yawanawák, kivesszük a részünket.
03:16
We take caregondoskodás of MotherAnya EarthFöld.
39
184331
2134
Vigyázunk Földanyánkra.
03:20
And now, I will give to my wifefeleség.
40
188090
2190
És most átadom a szót a feleségemnek.
03:23
LauraLaura YawanawYawanaw aztá: We are here
with our heartsszívek cryingsírás.
41
191844
4103
Laura Yawanawá: Vérző szívvel állunk itt.
03:28
I am smilingmosolygás here, but my heartszív is cryingsírás,
42
196511
3245
Mosolygok, de a szívem vérzik,
03:31
because a lot of our forestserdők
are beinglény destroyedelpusztított.
43
199780
4084
mert az erdőnk nagy része most pusztul el.
03:36
And I just want to give you a messageüzenet.
44
204748
3055
És csak egy üzenetet szeretnék elmondani.
03:40
This crisisválság is givingígy
humanityemberiség two optionslehetőségek.
45
208328
5062
Ez a válság két lehetőséget
kínál fel az emberiség számára.
03:46
One optionválasztási lehetőség is you help to endvég,
to destroyelpusztítani and exterminateKiirtani
46
214049
6617
Az egyik, hogy segítenek, hogy az erdeink,
a kultúránk és minden, ami ezekkel jár
03:52
all our forestserdők and all
our cultureskultúrák that go with it.
47
220690
4591
kipusztuljon, megsemmisüljön.
03:57
Or, we transformátalakít this crisisválság
into an opportunitylehetőség
48
225792
5537
Vagy ezt a válságot lehetőséggé formáljuk,
04:03
to empowerképessé indigenousbennszülött people,
49
231353
2437
hogy felvértezzük a bennszülött lakosokat,
04:05
to supporttámogatás indigenousbennszülött people
50
233814
2166
hogy támogassuk a bennszülött lakosokat,
04:08
and to savementés the rainforestesőerdő
and theirazok cultureskultúrák.
51
236004
4373
hogy megmentsük az esőerdőt
és az ott élők kultúráját.
04:12
And how can you do that?
52
240401
1698
És hogyan tegyék ezt?
04:14
We have, the YawanawYawanaw aztá,
we createdkészítette a life planterv,
53
242927
5896
Mi, Yawanawák
elkészítettünk egy élettervet,
04:20
whichmelyik is our strategicstratégiai planningtervezés
54
248847
2905
amely a mi stratégiai tervünk,
04:23
that tellsmegmondja us the stepslépések
of how we want to securebiztonságos our territoryterület.
55
251776
5405
ami leírja azokat a lépéseket, amelyekkel
meg tudjuk menteni a területünket.
04:29
We take caregondoskodás of about
200,000 hectareshektár of rainforestesőerdő.
56
257205
4126
Kb. 200 000 hektár esőerdőt gondozunk.
04:33
But now it's underalatt threatfenyegetés.
57
261355
1733
De ez most veszélyben van.
04:35
So this life planterv showsműsorok the stepslépések
for us to securebiztonságos our landföld,
58
263752
5945
Tehát az életterv leírja
azokat a lépéseket,
amelyekkel megmentjük
a területünket, a biodiverzitásunkat,
04:41
our biodiversitybiodiverzitás,
59
269721
1880
04:43
our culturekultúra, our educationoktatás.
60
271625
2603
a kultúránkat, az oktatásunkat.
04:46
I invitemeghívás you all,
61
274688
2873
Felkérem önöket,
04:49
I invitemeghívás all companiesvállalatok,
62
277585
2365
felkérek minden céget,
04:51
I invitemeghívás all governmentskormányok,
all civilcivil societytársadalom,
63
279974
3992
felkérek minden kormányt,
minden civil társadalmat,
04:55
to listen to indigenousbennszülött peoplesnépek,
64
283990
1889
hogy hallgassák meg a bennszülötteket,
04:57
to go back to our rootsgyökerek.
65
285903
2467
hogy menjenek vissza a gyökereinkhez.
05:00
We have been here
for manysok, manysok ... for centuriesszázadok.
66
288776
5174
Hosszú-hosszú... évszázadok óta
vagyunk itt.
05:05
And we have been tryingmegpróbálja
to screamsikoly to the worldvilág
67
293974
2857
És egy ideje már próbáljuk
kiáltani a világnak,
05:08
that we need to protectvéd
our territoryterület, our naturetermészet.
68
296855
2778
hogy meg kell védenünk
a területünket, a természetünket.
05:11
And you never listen to us.
69
299657
1849
De önök sohasem hallgatnak ránk.
05:13
Never.
70
301530
1166
Soha.
05:14
I guessTaláld ki this crisisválság is teachingtanítás humanityemberiség
71
302720
3944
Azt hiszem, ez a válság
arra tanítja az emberiséget,
05:18
that now you need to listen to us
72
306688
2286
hogy hallgatniuk kell ránk,
05:20
and to supporttámogatás indigenousbennszülött
peoplesnépek directlyközvetlenül,
73
308998
2809
és közvetlenül támogatniuk kell
a bennszülötteket,
05:23
to supporttámogatás theirazok initiativeskezdeményezések directlyközvetlenül.
74
311831
3040
és közvetlenül támogatniuk kell
a kezdeményezéseiket.
05:26
So that's the messageüzenet
that I would love to leaveszabadság to you.
75
314895
5444
Ezt az üzenetet szerettem volna
elmondani önöknek.
05:32
That indigenousbennszülött people have the answerválasz,
76
320363
2286
Hogy a bennszülötteknél ott a megoldás,
05:34
and if you want to savementés the AmazonAmazon,
77
322673
2261
és ha meg akarják menteni Amazónia erdeit,
05:36
we have to take actionakció now.
78
324958
2690
akkor most kell cselekednünk.
05:41
TYTy: (SharpÉles exhalelehel)
79
329927
1200
TY: (Hangos fújás)
05:46
(ApplauseTaps)
80
334389
4981
(Taps)
Translated by Panni Sasvari
Reviewed by Zsuzsa Viola

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tashka and Laura Yawanawá - Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves.

Why you should listen

For Tashka and Laura Yawanawá, leaders of the Yawanawá people living in the Acre region of Brazil, engagement with the world begins with his people’s right to self-determination and self-worth.

The son of a former leader of the Yawanawá, as a boy Tashka witnessed the near annihilation of his culture by the New Tribes Mission and by the pressure of economic interests. He studied in the United States and visited other indigenous communities. With other tribal leaders in the Amazon, he is working to restore dignity, identity and a sustainable economic future to indigenous populations, founded on their own values, culture and definition of prosperity.

More profile about the speaker
Tashka and Laura Yawanawá | Speaker | TED.com