ABOUT THE SPEAKER
Tashka and Laura Yawanawá - Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves.

Why you should listen

For Tashka and Laura Yawanawá, leaders of the Yawanawá people living in the Acre region of Brazil, engagement with the world begins with his people’s right to self-determination and self-worth.

The son of a former leader of the Yawanawá, as a boy Tashka witnessed the near annihilation of his culture by the New Tribes Mission and by the pressure of economic interests. He studied in the United States and visited other indigenous communities. With other tribal leaders in the Amazon, he is working to restore dignity, identity and a sustainable economic future to indigenous populations, founded on their own values, culture and definition of prosperity.

More profile about the speaker
Tashka and Laura Yawanawá | Speaker | TED.com
We the Future

Tashka and Laura Yawanawá: The Amazon belongs to humanity -- let's protect it together

Taška i Laura Javanava (Tashka and Laura Yawanawá): Amazonija pripada čovečanstvu - zaštitimo je zajedno

Filmed:
139,417 views

Taška i Laura Javanava su vođe naroda Javanava u državi Akre u Brazilu - plemena koje upravlja površinom od oko 220 350 hektara amazonske prašume. Nakon što je snimak požara u Amazoniji šokirao svet, Taška i Laura nas pozivaju da ovaj trenutak pretvorimo u priliku da se podrže starosedeoci koji imaju iskustvo, znanje i alate potrebne da se zemlja zaštiti.
- Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
TashkaTashka YawanawYawanavá (SharpOštar exhaleекхале)
0
3560
1596
Taška Javanava: (Izdah)
00:17
(SharpOštar exhaleекхале)
1
5180
1150
(Izdah)
00:18
(SharpOštar exhaleекхале)
2
6966
1302
(Izdah)
00:20
(SharpOštar exhaleекхале)
3
8292
1150
(Izdah)
00:23
(SingingPeva)
4
11855
6551
(Pevanje)
01:07
(SingingPeva endsКрајеви)
5
55378
2487
(Pevanje se završava)
01:11
(SharpOštar exhaleекхале)
6
59530
1150
(Izdah)
01:19
I'm TashkaTashka YawanawYawanavá.
7
67535
1785
Ja sam Taška Javanava.
01:22
I'm here with my wifeжена.
8
70360
1467
Ovde sam sa mojom ženom.
01:24
I come from the YawanawYawanavá communityзаједница,
9
72781
5471
Dolazim iz zajednice Javanava,
01:30
whichкоја is locatedналази се in the stateдржава of AcreJutra
10
78276
2175
koja se nalazi u državi Akre
01:32
in the BrazilianBrazilski AmazonAmazon.
11
80475
1400
u brazilskoj Amazoniji.
01:35
Takes some daysдана to arriveстићи here.
12
83617
2067
Trebalo nam je par dana da stignemo ovde.
01:38
I just did the songпесма
13
86969
2220
Upravo sam otpevao pesmu
01:41
to reconnectрецоннецт us
to the spiritдух of the rainforestпрашума.
14
89213
3449
da bih nas povezao sa duhom prašume.
01:45
From immemorialПразно time,
15
93173
2254
Još od prastarih vremena,
01:47
my people liveживи in the YawanawYawanavá territoryтериторија.
16
95451
3610
moj narod živi na teritoriji Javanava.
01:51
We see this holisticхолистички way
17
99998
3469
Imamo holistički pogled
01:56
of how natureприрода is.
18
104584
2271
na prirodu.
01:58
NaturePriroda, to us, belongsприпада
to the wholeцела of humanityчовечанство.
19
106879
5539
Priroda, za nas,
pripada celom čovečanstvu.
02:05
And we YawanawYawanavá see
20
113212
1937
I mi, Javanava, vidimo
02:08
the environmentЖивотна средина, the forestшума, as aliveжив.
21
116276
2533
okruženje, šumu, kao živu.
02:11
But everything is always a challengeизазов.
22
119807
3503
Ali sve je uvek izazov.
02:15
MostlyUglavnom now, because I think
manyмноги of you know
23
123673
3571
Naročito sada, jer, mislim
da mnogi od vas znaju
02:19
that the AmazonAmazon now is on fireватра.
24
127268
2856
da u Amazoniji bukti požar.
02:23
That affectsутиче на all of us.
25
131186
2645
To utiče na sve nas.
02:27
DestroyingUniљtavanje the AmazonAmazon does not affectутицати
just the indigenousдомородан people,
26
135371
4555
Uništenje Amazonije ne utiče
samo na starosedeoce,
02:31
because we are all connectedповезан.
27
139950
2316
zato što smo svi mi povezani.
02:34
WhateverKako god we do in my communityзаједница,
if I burnгорети everything,
28
142578
3420
Ako radimo nešto u zajednici,
ako zapalimo sve,
02:38
it's going to affectутицати it here,
29
146022
1416
to će imati uticaj ovde,
02:39
when the snowснег comesдолази here at ChristmasBožić.
30
147462
2377
kada sneg stigne za Božić.
02:41
If you polluteзагадити here,
31
149863
1413
Ako zagađujete ovde,
02:43
it's going to affectутицати it when the rainкиша
comesдолази to my countryземљу.
32
151300
4793
to će uticati na kišu
koja će padati u mojoj zemlji.
02:48
I used to say we all belongприпадати
to the globalглобално villageсело.
33
156981
4556
Nekada sam govorio
da svi pripadamo globalnom selu.
02:53
I used to say, AmazonAmazon belongsприпада to humanityчовечанство,
34
161561
4381
Govorio sam da Amazonija
pripada čovečanstvu,
02:57
and alsoтакође that humanityчовечанство needsпотребе to take careнега
as the indigenousдомородан do in the worldсвет.
35
165966
5850
i da ljudi moraju voditi računa
kao što to rade starosedeoci u svetu.
03:04
And for this reasonразлог,
36
172776
2728
I zbog toga,
03:08
todayданас is a time to wakeпробудити, uniteujedini us.
37
176474
5492
danas je trenutak
da se probudimo, da se ujedinimo.
03:13
We YawanawYawanavá are doing our partдео.
38
181990
1859
Mi, Javanava, činimo šta je na nama.
03:16
We take careнега of MotherMajka EarthZemlja.
39
184331
2134
Brinemo se o majci prirodi.
03:20
And now, I will give to my wifeжена.
40
188090
2190
A sada dajem reč mojoj ženi.
03:23
LauraLaura YawanawYawanavá: We are here
with our heartsсрца cryingplakanje.
41
191844
4103
Laura Javanava:
Došli smo ovde ranjenih srca.
03:28
I am smilingнасмејан here, but my heartсрце is cryingplakanje,
42
196511
3245
Smejem se, ali mi duša plače,
03:31
because a lot of our forestsшуме
are beingбиће destroyedуништено.
43
199780
4084
jer naše brojne šume trenutno nestaju.
03:36
And I just want to give you a messageпорука.
44
204748
3055
I samo želim da vam prenesem poruku.
03:40
This crisisкриза is givingдавање
humanityчовечанство two optionsОпције.
45
208328
5062
Ova kriza čovečanstvu daje dve opcije.
03:46
One optionопција is you help to endкрај,
to destroyуништити and exterminateIstrebe
46
214049
6617
Jedna opcija je da doprinesete kraju,
uništenju i nestanku
03:52
all our forestsшуме and all
our culturesкултура that go with it.
47
220690
4591
svih naših šuma i svih
naših kultura koje su u njima.
03:57
Or, we transformпреобразити this crisisкриза
into an opportunityприлика
48
225792
5537
Ili da pretvorimo ovu krizu u priliku
04:03
to empowerоснажити indigenousдомородан people,
49
231353
2437
za ojačanje urođeničkih naroda,
04:05
to supportподршка indigenousдомородан people
50
233814
2166
za podršku urođeničkim narodima
04:08
and to saveсачувати the rainforestпрашума
and theirњихова culturesкултура.
51
236004
4373
i za spas prašume i njihovih kultura.
04:12
And how can you do that?
52
240401
1698
A kako to da uradite?
04:14
We have, the YawanawYawanavá,
we createdстворено a life planплан,
53
242927
5896
Mi, Javanava, stvorili smo životni plan,
04:20
whichкоја is our strategicстратешки planningпланирање
54
248847
2905
a to je naš strateški plan
04:23
that tellsкаже us the stepsкораци
of how we want to secureOsigurajte our territoryтериторија.
55
251776
5405
koji nam govori kojim koracima
da osiguramo našu teritoriju.
04:29
We take careнега of about
200,000 hectareshektara of rainforestпрашума.
56
257205
4126
Brinemo se o nekih 200 000
hektara prašume.
04:33
But now it's underиспод threatпретња.
57
261355
1733
Ali sada je ugrožena.
04:35
So this life planплан showsпоказује the stepsкораци
for us to secureOsigurajte our landземљиште,
58
263752
5945
Stoga nam taj životni plan pokazuje
kako da osiguramo našu zemlju,
04:41
our biodiversitybiodiverziteta,
59
269721
1880
naš biodiverzitet,
04:43
our cultureкултура, our educationобразовање.
60
271625
2603
našu kulturu, naše obrazovanje.
04:46
I inviteпозовите you all,
61
274688
2873
Pozivam sve vas,
04:49
I inviteпозовите all companiesкомпаније,
62
277585
2365
pozivam sve kompanije,
04:51
I inviteпозовите all governmentsвлада,
all civilцивилно societyдруштво,
63
279974
3992
pozivam sve vlade, celo civilno društvo,
04:55
to listen to indigenousдомородан peoplesнарода,
64
283990
1889
da slušaju starosedeoce,
04:57
to go back to our rootsкорени.
65
285903
2467
da se vrate svojim korenima.
05:00
We have been here
for manyмноги, manyмноги ... for centuriesвековима.
66
288776
5174
Ovde smo već mnogo, mnogo... već vekovima.
05:05
And we have been tryingпокушавајући
to screamвриштати to the worldсвет
67
293974
2857
I pokušavamo da vičući objasnimo svetu
05:08
that we need to protectзаштитити
our territoryтериторија, our natureприрода.
68
296855
2778
da treba da štitimo
našu teritoriju, našu prirodu.
05:11
And you never listen to us.
69
299657
1849
A vi nas nikad ne slušate.
05:13
Never.
70
301530
1166
Nikada.
05:14
I guessпретпостављам this crisisкриза is teachingУчити humanityчовечанство
71
302720
3944
Pretpostavljam
da će ova kriza naučiti ljude
05:18
that now you need to listen to us
72
306688
2286
da sada moraju da nas slušaju
05:20
and to supportподршка indigenousдомородан
peoplesнарода directlyдиректно,
73
308998
2809
i da neposredno podrže starosedeoce,
05:23
to supportподршка theirњихова initiativesиницијативе directlyдиректно.
74
311831
3040
da nesposredno podrže njihovu inicijativu.
05:26
So that's the messageпорука
that I would love to leaveодлази to you.
75
314895
5444
Dakle, to je poruka
koju želim da vam ostavim.
05:32
That indigenousдомородан people have the answerодговор,
76
320363
2286
Da starosedoci imaju odgovor,
05:34
and if you want to saveсачувати the AmazonAmazon,
77
322673
2261
i ako želite da spasimo Amazoniju,
05:36
we have to take actionпоступак now.
78
324958
2690
treba da delujemo odmah.
05:41
TYTaj: (SharpOštar exhaleекхале)
79
329927
1200
TJ: (Izdah)
05:46
(ApplauseAplauz)
80
334389
4981
(Aplauz)
Translated by Dejana Jeremić
Reviewed by Ivana Krivokuća

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tashka and Laura Yawanawá - Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves.

Why you should listen

For Tashka and Laura Yawanawá, leaders of the Yawanawá people living in the Acre region of Brazil, engagement with the world begins with his people’s right to self-determination and self-worth.

The son of a former leader of the Yawanawá, as a boy Tashka witnessed the near annihilation of his culture by the New Tribes Mission and by the pressure of economic interests. He studied in the United States and visited other indigenous communities. With other tribal leaders in the Amazon, he is working to restore dignity, identity and a sustainable economic future to indigenous populations, founded on their own values, culture and definition of prosperity.

More profile about the speaker
Tashka and Laura Yawanawá | Speaker | TED.com