ABOUT THE SPEAKER
Tashka and Laura Yawanawá - Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves.

Why you should listen

For Tashka and Laura Yawanawá, leaders of the Yawanawá people living in the Acre region of Brazil, engagement with the world begins with his people’s right to self-determination and self-worth.

The son of a former leader of the Yawanawá, as a boy Tashka witnessed the near annihilation of his culture by the New Tribes Mission and by the pressure of economic interests. He studied in the United States and visited other indigenous communities. With other tribal leaders in the Amazon, he is working to restore dignity, identity and a sustainable economic future to indigenous populations, founded on their own values, culture and definition of prosperity.

More profile about the speaker
Tashka and Laura Yawanawá | Speaker | TED.com
We the Future

Tashka and Laura Yawanawá: The Amazon belongs to humanity -- let's protect it together

Tashka și Laura Yawanawá: Amazonul aparține umanității - să îl protejăm împreună

Filmed:
139,417 views

Tashka și Laura Yawanawá conduc popolul Yawanawá din Acre, Brazilia - un trib care administrează aproape 500.000 de acri din pădurea Amazon. Deoarece filmările arderii Amazonului șochează conștiința lumii, Tashka și Laura ne solicită să transformăm acest moment într-o oportunitate de a sprijini indigenii care au experiența, cunoștințele și instrumentele necesare pentru a proteja pământul.
- Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Tashka Yamanawá (expirație puternică)
00:15
TashkaTaka YawanawYawanaw, OOOá (SharpSharp exhaleexala)
0
3560
1596
00:17
(SharpSharp exhaleexala)
1
5180
1150
(Expirație puternică)
00:18
(SharpSharp exhaleexala)
2
6966
1302
(Expirație puternică)
00:20
(SharpSharp exhaleexala)
3
8292
1150
(Expirație puternică)
(Cântă)
00:23
(SingingCântând)
4
11855
6551
01:07
(SingingCântând endscapete)
5
55378
2487
(Cântecul ia sfârțit)
(Expirație puternică)
01:11
(SharpSharp exhaleexala)
6
59530
1150
Sunt Tashka Yawanawá.
01:19
I'm TashkaTaka YawanawYawanaw, OOOá.
7
67535
1785
01:22
I'm here with my wifesoție.
8
70360
1467
Sunt aici cu soția mea.
01:24
I come from the YawanawYawanaw, OOOá communitycomunitate,
9
72781
5471
Vin din comunitatea Yawanawá,
01:30
whichcare is locatedsituat in the statestat of AcreAcru
10
78276
2175
care se află în statul Acre
01:32
in the BrazilianBrazilian AmazonAmazon.
11
80475
1400
din Amazonul brazilian.
01:35
Takes some dayszi to arriveajunge here.
12
83617
2067
Durează câteva zile să ajung aici.
01:38
I just did the songcântec
13
86969
2220
Am cântat acest cântec
01:41
to reconnectreconectarea us
to the spiritspirit of the rainforestpădure tropicală.
14
89213
3449
pentru a ne reuni
cu spiritul pădurii tropicale.
01:45
From immemorialimemorial time,
15
93173
2254
Din vremuri străvechi,
01:47
my people livetrăi in the YawanawYawanaw, OOOá territoryteritoriu.
16
95451
3610
poporul meu
trăiește pe teritoriul Yawanawá.
01:51
We see this holisticholistică way
17
99998
3469
Putem vedea felul holistic
01:56
of how naturenatură is.
18
104584
2271
pe care îl are natura.
01:58
NatureNatura, to us, belongsaparține
to the wholeîntreg of humanityumanitate.
19
106879
5539
Natura, pentru noi,
aparține întregii omeniri.
02:05
And we YawanawYawanaw, OOOá see
20
113212
1937
Și, noi, poporul Yawanawá vedem
02:08
the environmentmediu inconjurator, the forestpădure, as aliveîn viaţă.
21
116276
2533
mediul înconjurător,
pădurea ca fiind pline de viață.
02:11
But everything is always a challengeprovocare.
22
119807
3503
Dar totul e întotdeauna o provocare.
02:15
MostlyCea mai mare parte now, because I think
manymulți of you know
23
123673
3571
Mai ales acum,
deoarece cred că mulți dintre voi
02:19
that the AmazonAmazon now is on firefoc.
24
127268
2856
știți că Amazonul e în flăcări.
02:23
That affectsafectează all of us.
25
131186
2645
Asta ne afectează pe toți.
02:27
DestroyingDistruge the AmazonAmazon does not affecta afecta
just the indigenousindigen people,
26
135371
4555
Distrugerea Amazonului
nu afectează doar popoarele indigene,
02:31
because we are all connectedconectat.
27
139950
2316
pentru că toți suntem conectați.
02:34
WhateverOricare ar fi we do in my communitycomunitate,
if I burna arde everything,
28
142578
3420
Orice ar face comunitatea mea,
dacă am arde totul,
02:38
it's going to affecta afecta it here,
29
146022
1416
va fi afectat și locul acesta,
02:39
when the snowzăpadă comesvine here at ChristmasCrăciun.
30
147462
2377
de Crăciun, atunci când va ajunge zăpada.
02:41
If you pollutepolua here,
31
149863
1413
Dacă voi poluați aici,
02:43
it's going to affecta afecta it when the rainploaie
comesvine to my countryțară.
32
151300
4793
va fi afectată și țara mea,
atunci când o să plouă.
02:48
I used to say we all belongaparține
to the globalglobal villagesat.
33
156981
4556
Obișnuiam să spun
că aparținem cu toții unui sat global.
02:53
I used to say, AmazonAmazon belongsaparține to humanityumanitate,
34
161561
4381
Obișnuiam să spun
că Amazonul aparține umanității,
02:57
and alsode asemenea that humanityumanitate needsare nevoie to take careîngrijire
as the indigenousindigen do in the worldlume.
35
165966
5850
și că oamenii trebuie să aibă grijă
precum o fac indigenii în toată lumea.
03:04
And for this reasonmotiv,
36
172776
2728
Și de aceea,
03:08
todayastăzi is a time to waketrezi, uniteuni us.
37
176474
5492
astăzi e timpul să ne trezim, să ne unim.
03:13
We YawanawYawanaw, OOOá are doing our partparte.
38
181990
1859
Noi, poporul Yawanawá,
ne facem partea noastră.
03:16
We take careîngrijire of MotherMama EarthPământ.
39
184331
2134
Avem grijă de mama natură.
03:20
And now, I will give to my wifesoție.
40
188090
2190
Și acum, îi voi da cuvântul soției mele.
03:23
LauraLaura YawanawYawanaw, OOOá: We are here
with our heartsinimă cryingplâns.
41
191844
4103
Laura Yawanawá: Am venit aici
cu inimile plângând.
03:28
I am smilingzâmbitor here, but my heartinimă is cryingplâns,
42
196511
3245
Zâmbesc, dar inima mea plânge,
03:31
because a lot of our forestspăduri
are beingfiind destroyeddistrus.
43
199780
4084
pentru că multe din pădurile noastre
sunt distruse.
03:36
And I just want to give you a messagemesaj.
44
204748
3055
Și vreau doar să vă transmit un mesaj.
03:40
This crisiscriză is givingoferindu-
humanityumanitate two optionsOpțiuni.
45
208328
5062
Această criză oferă omenirii două opțiuni.
03:46
One optionopțiune is you help to endSfârşit,
to destroydistruge and exterminateExtermina
46
214049
6617
Una dintre opțiuni e să contribuiți
la distrugerea și exterminarea
03:52
all our forestspăduri and all
our culturesculturi that go with it.
47
220690
4591
tuturor pădurilor noastre
și tuturor culturilor aferente.
03:57
Or, we transformtransforma this crisiscriză
into an opportunityoportunitate
48
225792
5537
Sau să transformați această criză
într-o oportunitate
04:03
to empowerîmputernici indigenousindigen people,
49
231353
2437
pentru a da putere populațiilor indigene,
04:05
to supporta sustine indigenousindigen people
50
233814
2166
să le sprijiniți
04:08
and to saveSalvați the rainforestpădure tropicală
and theiral lor culturesculturi.
51
236004
4373
și să salvați pădurile tropicale
și culturile acestea.
04:12
And how can you do that?
52
240401
1698
Cum puteți face asta?
04:14
We have, the YawanawYawanaw, OOOá,
we createdcreată a life planplan,
53
242927
5896
Noi, Yawanawá,
am creat un plan de viață,
04:20
whichcare is our strategicstrategic planningplanificare
54
248847
2905
care e planul nostru strategic
04:23
that tellsspune us the stepspași
of how we want to secureSecure our territoryteritoriu.
55
251776
5405
ce ne arată pașii
prin care să ne protejăm teritoriul.
04:29
We take careîngrijire of about
200,000 hectareshectare of rainforestpădure tropicală.
56
257205
4126
Protejăm aproximativ 200.000 de hectare
de pădure tropicală.
04:33
But now it's undersub threatamenințare.
57
261355
1733
Dar acum e amenințată.
04:35
So this life planplan showsspectacole the stepspași
for us to secureSecure our landteren,
58
263752
5945
Așadar acest plan de viață ne arată pașii
pentru a menține în siguranță regiunea,
04:41
our biodiversitybiodiversitate,
59
269721
1880
biodiversitatea,
04:43
our culturecultură, our educationeducaţie.
60
271625
2603
cultura și educația noastră.
04:46
I invitea invita you all,
61
274688
2873
Vă invit pe toți,
04:49
I invitea invita all companiescompanii,
62
277585
2365
invit toate companiile,
04:51
I invitea invita all governmentsguvernele,
all civilcivil societysocietate,
63
279974
3992
invit toate guvernele
și toată societatea civilă,
04:55
to listen to indigenousindigen peoplespopoare,
64
283990
1889
să asculte popoarele indigene,
04:57
to go back to our rootsrădăcini.
65
285903
2467
să ne întoarcem la originile noastre.
05:00
We have been here
for manymulți, manymulți ... for centuriessecole.
66
288776
5174
Suntem aici de multe secole.
05:05
And we have been tryingîncercat
to screamţipăt to the worldlume
67
293974
2857
Și am tot încercat să strigăm lumii
05:08
that we need to protectproteja
our territoryteritoriu, our naturenatură.
68
296855
2778
că trebuie să protejăm
teritoriul nostru, natura noastră.
05:11
And you never listen to us.
69
299657
1849
Dar voi nu ascultați niciodată.
05:13
Never.
70
301530
1166
Niciodată.
05:14
I guessghici this crisiscriză is teachingînvățătură humanityumanitate
71
302720
3944
Presupun că această criză învață omenirea
05:18
that now you need to listen to us
72
306688
2286
că acum trebuie să ne ascultați
05:20
and to supporta sustine indigenousindigen
peoplespopoare directlydirect,
73
308998
2809
și să sprijiniți direct
popoarele indigene,
05:23
to supporta sustine theiral lor initiativesinițiative directlydirect.
74
311831
3040
să sprijiniți direct inițiativele lor.
05:26
So that's the messagemesaj
that I would love to leavepărăsi to you.
75
314895
5444
Așadar, acesta e mesajul
pe care aș vrea să vi-l transmit.
05:32
That indigenousindigen people have the answerRăspuns,
76
320363
2286
Și anume că indigenii au răspunsul,
05:34
and if you want to saveSalvați the AmazonAmazon,
77
322673
2261
iar dacă vreți să salvați Amazonul
05:36
we have to take actionacțiune now.
78
324958
2690
trebuie să acționăm acum.
05:41
TYTy: (SharpSharp exhaleexala)
79
329927
1200
TY: (Expirație puternică)
05:46
(ApplauseAplauze)
80
334389
4981
(Aplauze)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tashka and Laura Yawanawá - Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves.

Why you should listen

For Tashka and Laura Yawanawá, leaders of the Yawanawá people living in the Acre region of Brazil, engagement with the world begins with his people’s right to self-determination and self-worth.

The son of a former leader of the Yawanawá, as a boy Tashka witnessed the near annihilation of his culture by the New Tribes Mission and by the pressure of economic interests. He studied in the United States and visited other indigenous communities. With other tribal leaders in the Amazon, he is working to restore dignity, identity and a sustainable economic future to indigenous populations, founded on their own values, culture and definition of prosperity.

More profile about the speaker
Tashka and Laura Yawanawá | Speaker | TED.com