ABOUT THE SPEAKER
Burçin Mutlu-Pakdil - Astrophysicist
Burçin Mutlu-Pakdil studies the structure and dynamics of galaxies to help us understand how they form and evolve.

Why you should listen

Dr. Burçin Mutlu-Pakdil is searching for the most peculiar objects in the Universe. Her research has led to a discovery of an extremely rare galaxy with a unique circular structure, which is now commonly referred to as Burçin's Galaxy. Her work has provided the first description of a double-ringed elliptical galaxy, challenging current theories and assumptions about how the universe works and how galaxies start and evolve.

Mutlu-Pakdil earned her PhD at the University of Minnesota, and her undergraduate degree is from Bilkent University in Turkey. She is currently a postdoctoral research associate at University of Arizona and a 2018 TED Fellow. She spends most of her time searching for hierarchical structure at the scale of dwarf galaxies as a novel test of the Cold Dark Matter paradigm. She uses data gathered in a large range of wavelengths from premier telescopes worldwide and wants to learn more about how the Universe came to be the way it is today.

Mutlu-Pakdil's findings have been featured by CNN, Science Daily, Astronomy Magazine, Independent and MPR News, among many others. Damon Brown wrote in his regular Inc. Magazine online column: “Many organizations are dedicated to filling the STEM pipeline with more girls and women. Others are supporting the cause by being an example. TED Fellow Burçin is representing by being one of the most notable astrophysicists today.”

More profile about the speaker
Burçin Mutlu-Pakdil | Speaker | TED.com
TED2018

Burçin Mutlu-Pakdil: A rare galaxy that's challenging our understanding of the universe

Burçin Mutlu-Pakdil: Egy ritka galaxis, amely kihívás elé állítja felfogásunkat az univerzumról

Filmed:
2,459,767 views

Milyen érzés lehet felfedezni egy galaxist, amelyet aztán rólunk neveznek el? Az asztrofizikus és TED-előadó Burçin Mutlu-Pakdil ebben a rövid előadásában arról mesél nekünk, hogy meglepő módon miként fedezett fel csapatával egy rejtélyes, új típusú galaxist.
- Astrophysicist
Burçin Mutlu-Pakdil studies the structure and dynamics of galaxies to help us understand how they form and evolve. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
There are more than a trillionbillió
galaxiesgalaxisok in the universevilágegyetem.
0
1349
3800
Több mint egytrillió galaxis van
az univerzumban.
00:17
And my teamcsapat discoveredfelfedezett
an extremelyrendkívüli módon rareritka one,
1
5976
3262
A csapatom pedig felfedezett
egy rendkívül ritka galaxist.
00:21
a galaxygalaktika that doesn't look
quiteegészen like anything observedmegfigyelt before.
2
9831
4544
Olyat, melyhez hasonlót korábban
még soha nem figyeltek meg.
00:27
This galaxygalaktika is so peculiarsajátos,
3
15077
2635
Ez a galaxis olyan sajátos,
00:29
that it challengeskihívások our theorieselméletek
and our assumptionsfeltételezések
4
17736
3674
hogy kihívás elé állítja
az elméleteinket és a feltevéseinket
00:33
about how the universevilágegyetem worksművek.
5
21434
2198
az univerzum működéséről.
00:37
The majoritytöbbség of the galaxiesgalaxisok are spiralspirál,
6
25561
2912
A galaxisok többsége spirális,
00:40
similarhasonló to our ownsaját MilkyTejes Way.
7
28497
1933
hasonlóan a Tejúthoz.
00:42
We have strongerős theorieselméletek about how
these commonközös galaxiesgalaxisok formforma and evolvefejlődik.
8
30990
5142
Szilárd elméleteink vannak a közönséges
galaxisok kialakulásáról és fejlődéséről.
00:48
But we don't understandmegért
how rareritka galaxiesgalaxisok formforma and evolvefejlődik.
9
36762
5946
De nem értjük, hogyan alakulnak ki
és fejlődnek a ritka galaxisok.
00:55
An especiallykülönösen puzzlingrejtélyes rareritka caseügy
is Hoag'sHoag barátait ObjectObjektum.
10
43965
3467
Egy különös fejtörést okozó, ritka eset
a Hoag-féle objektum.
01:00
It has a very symmetricszimmetrikus centralközponti bodytest
surroundedkörülvett by a circularkör alakú outerkülső ringgyűrű,
11
48434
6572
Szimmetrikus központi mag alkotja,
amelyet egy külső kör alakú gyűrű övez,
01:07
with nothing visiblelátható connectingösszekötő them.
12
55030
2896
de a kettőt láthatólag
semmi nem köti össze.
01:10
Hoag-typeHoag-típus galaxiesgalaxisok are amongközött the rarestlegritkább
typestípusok of galaxiesgalaxisok currentlyjelenleg knownismert.
13
58974
5084
A Hoag-típusú galaxis a jelenleg ismert
galaxisok ritka típusai közé tartozik.
01:16
There are fewerkevesebb than one
in 1,000 galaxiesgalaxisok.
14
64538
3880
1000 galaxisból kevesebb mint egy
a Hoag-típusú galaxis.
01:22
It's a mysteryrejtély how the starscsillagok
in the outerkülső ringgyűrű are just floatingúszó there
15
70072
5929
Rejtély, miként lehetséges,
hogy a külső gyűrűben a csillagok
01:28
in suchilyen an orderlyrendezett mannermód.
16
76025
2127
olyan szabályos rendben mozognak.
01:30
That's interestingérdekes, right?
17
78898
1733
Érdekes, ugye?
01:33
HoldTartsa on.
18
81049
1206
Várjanak.
01:34
Things are about to get more mysteriousrejtélyes.
19
82279
2667
Most kezd az egész még rejtélyesebb lenni.
01:37
The galaxygalaktika that my teamcsapat
discoveredfelfedezett is even rarerritkább
20
85501
3541
A galaxis, melyet a csapatom fedezett fel,
még ennél is ritkább
01:41
and much more complexösszetett than that.
21
89066
2104
és sokkal bonyolultabb.
01:44
You know, sometimesnéha, you searchKeresés
and searchKeresés for these objectstárgyak,
22
92339
3881
Olykor csak keressük, kutatjuk
ezeket az objektumokat
01:48
and you find nothing.
23
96244
1539
anélkül, hogy találnánk valamit.
01:50
But sometimesnéha, it just appearsMegjelenik
in the backgroundháttér,
24
98458
3769
Néha azonban egyszer csak felbukkannak
a háttérben
01:55
when you are not even looking for it.
25
103315
2270
olyankor, amikor nem is keressük őket.
01:58
This systemrendszer looksúgy néz ki, very similarhasonló
to Hoag'sHoag barátait ObjectObjektum,
26
106395
3301
Ez a rendszer a központi magjával
és a külső gyűrűjével
02:01
with its centralközponti bodytest
and circularkör alakú outerkülső ringgyűrű.
27
109720
3444
meglehetősen hasonlít
a Hoag-féle objektumra.
02:05
We got very excitedizgatott and thought
we discoveredfelfedezett anotheregy másik Hoag'sHoag barátait ObjectObjektum.
28
113188
4555
Nagyon izgatottak lettünk és azt hittük,
újabb Hoag-féle objektumra bukkantunk.
02:10
But my researchkutatás showedkimutatta,
this is an entirelyteljesen newúj galaxygalaktika typetípus,
29
118427
6438
De a kutatásomból kiderült,
hogy ez egy teljesen új típusú galaxis.
02:17
now commonlyáltalában referredemlített to
as "BurBurçin'sban GalaxyGalaxis."
30
125417
3442
Manapság gyakran utalnak rá
„Burçin-galaxisként”.
02:21
(LaughsNevet)
31
129957
1151
(Nevetés)
02:23
(CheersÜdv) (ApplauseTaps)
32
131132
3525
(Éljenzés) (Taps)
02:27
We will not be visitinglátogató
this galaxygalaktika anytimebármikor soonhamar.
33
135072
4141
Nem fogunk egyhamar
ebbe a galaxisba látogatni.
02:31
It is approximatelyhozzávetőlegesen, körülbelül 359 millionmillió
lightfény yearsévek away from EarthFöld.
34
139237
6440
Megközelítőleg 359 millió fényévnyi
távolságra van a Földtől.
02:38
You maylehet think this is farmessze.
35
146331
1734
Azt gondolnák, ez nagy távolság.
02:40
Well, actuallytulajdonképpen, this is one
of the nearbyKözeli galaxiesgalaxisok.
36
148545
3466
Nos, igazából ez egyike
a közeli galaxisoknak.
02:45
I studytanulmány this objecttárgy in differentkülönböző lightfény --
37
153741
2328
Ezt az objektumot
többféle fényben vizsgáltam:
02:48
in ultravioletultraibolya, opticaloptikai and near-infraredközeli infravörös.
38
156796
3494
ultraibolya, látható és közeli
infravörös fényben.
02:53
SmallKis detailsrészletek on our bodytest,
like a scarheg or wrinklesráncok,
39
161448
4230
A testünkön lévő apró részletek,
mint ahogy egy sebhely vagy a ráncok
02:57
tell the storysztori of our liveséletét.
40
165702
1619
elmesélik életünk történetét.
02:59
SimilarlyHasonlóképpen, a galaxy'sgalaxis structureszerkezet
in differentkülönböző lightfény
41
167773
4096
Hasonlóképp, egy galaxis struktúrája
más-más fényben vizsgálva
03:03
can help us tracenyom back
theirazok origineredet and evolutionevolúció.
42
171893
3531
segíthet abban, hogy visszakövethessük
annak eredetét és fejlődését.
03:07
How do I look for these detailsrészletek?
43
175927
1967
Hogyan kerestem meg ezeket a részleteket?
03:10
I modelmodell the brightfényes centralközponti bodytest
44
178592
2549
Modelleztem a fényes központi magot,
03:13
and removeeltávolít my modelmodell from the imagekép
45
181165
2484
majd eltávolítottam a modellt a képről,
03:15
to checkjelölje be for any hiddenrejtett featuresjellemzők,
46
183673
2349
hogy látható legyen
bármilyen rejtett tulajdonság,
03:18
because a brightfényes structureszerkezet in a galaxygalaktika
maylehet blindvak our viewsnézetek of faintelájul featuresjellemzők,
47
186046
5976
hiszen egy fényes elem akadályozhat minket
a halványabb elemek észrevételében,
03:24
just like usinghasználva sunglassesnapszemüveg
when you are blindedvak by the intenseerős lightfény.
48
192046
4768
mint ahogy napszemüveget viselünk,
amikor az intenzív fény elvakít minket.
03:30
The resulteredmény was a bignagy surprisemeglepetés.
49
198297
2454
Az eredmény igen meglepő volt.
03:33
This galaxygalaktika doesn't just
have an outerkülső ringgyűrű,
50
201431
3611
A galaxisnak nem csak
egy külső gyűrűje van,
03:37
it has an additionalTovábbi, diffusedszórt innerbelső ringgyűrű.
51
205066
3722
hanem egy másik belső, diffúz gyűrűje is.
03:41
We were havingamelynek a hardkemény time
explainingmagyarázó the origineredet of the outerkülső ringgyűrű
52
209616
4738
Eleve nehéz volt megmagyarázni
a külső gyűrű eredetét
03:46
in Hoag-typeHoag-típus galaxiesgalaxisok.
53
214378
1537
a Hoag-típusú galaxisoknál.
03:48
Now we alsois need to explainmegmagyarázni
this mysteriousrejtélyes secondmásodik ringgyűrű.
54
216314
3952
Most magyarázatot kell találnunk
erre a rejtélyes második gyűrűre is.
03:53
There is currentlyjelenleg no knownismert mechanismmechanizmus
55
221611
2635
Jelenleg nincs olyan ismert mechanizmus,
03:56
that can explainmegmagyarázni the existencelétezés of an innerbelső
ringgyűrű in suchilyen a peculiarsajátos galaxygalaktika.
56
224270
4723
amely megmagyarázhatná, miként létezhet
belső gyűrű egy ilyen sajátos galaxisban.
04:01
So the discoveryfelfedezés of BurBurçin'sban GalaxyGalaxis
clearlytisztán highlightskiemeli the gaprés
57
229379
4714
A Burçin-galaxis felfedezése egyértelműen
rávilágít a galaxisok fejlődésével
04:06
in our knowledgetudás of galaxygalaktika evolutionevolúció.
58
234117
2529
kapcsolatos ismereteink hiányosságaira.
04:09
FurtherTovábbi researchkutatás into how
this extremelyrendkívüli módon rareritka galaxygalaktika was formedalakított
59
237601
4738
Ennek a hihetetlenül ritka galaxisnak
a kialakulására irányuló további kutatások
04:14
can providebiztosítani us with newúj cluesnyomokat
on how the universevilágegyetem worksművek.
60
242363
4603
újabb információval szolgálhatnak
az univerzum működéséről.
04:21
This discoveryfelfedezés tellsmegmondja us
that we still have a lot to learntanul,
61
249257
4658
Ez a felfedezés rávilágított arra,
hogy még sokat kell tanulnunk,
04:25
and we should keep looking
deepermélyebb and deepermélyebb in spacehely
62
253939
3910
mélyebbre és mélyebbre kell
ásnunk az űrben,
04:29
and keep searchingkutató for the unknownismeretlen.
63
257873
2333
és tovább kell keresnünk az ismeretlent.
04:32
Thank you.
64
260920
1200
Köszönöm!
04:34
(ApplauseTaps)
65
262144
3965
(Taps)
Translated by Anikó Labos
Reviewed by Zsuzsanna Lőrincz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Burçin Mutlu-Pakdil - Astrophysicist
Burçin Mutlu-Pakdil studies the structure and dynamics of galaxies to help us understand how they form and evolve.

Why you should listen

Dr. Burçin Mutlu-Pakdil is searching for the most peculiar objects in the Universe. Her research has led to a discovery of an extremely rare galaxy with a unique circular structure, which is now commonly referred to as Burçin's Galaxy. Her work has provided the first description of a double-ringed elliptical galaxy, challenging current theories and assumptions about how the universe works and how galaxies start and evolve.

Mutlu-Pakdil earned her PhD at the University of Minnesota, and her undergraduate degree is from Bilkent University in Turkey. She is currently a postdoctoral research associate at University of Arizona and a 2018 TED Fellow. She spends most of her time searching for hierarchical structure at the scale of dwarf galaxies as a novel test of the Cold Dark Matter paradigm. She uses data gathered in a large range of wavelengths from premier telescopes worldwide and wants to learn more about how the Universe came to be the way it is today.

Mutlu-Pakdil's findings have been featured by CNN, Science Daily, Astronomy Magazine, Independent and MPR News, among many others. Damon Brown wrote in his regular Inc. Magazine online column: “Many organizations are dedicated to filling the STEM pipeline with more girls and women. Others are supporting the cause by being an example. TED Fellow Burçin is representing by being one of the most notable astrophysicists today.”

More profile about the speaker
Burçin Mutlu-Pakdil | Speaker | TED.com