ABOUT THE SPEAKER
Burçin Mutlu-Pakdil - Astrophysicist
Burçin Mutlu-Pakdil studies the structure and dynamics of galaxies to help us understand how they form and evolve.

Why you should listen

Dr. Burçin Mutlu-Pakdil is searching for the most peculiar objects in the Universe. Her research has led to a discovery of an extremely rare galaxy with a unique circular structure, which is now commonly referred to as Burçin's Galaxy. Her work has provided the first description of a double-ringed elliptical galaxy, challenging current theories and assumptions about how the universe works and how galaxies start and evolve.

Mutlu-Pakdil earned her PhD at the University of Minnesota, and her undergraduate degree is from Bilkent University in Turkey. She is currently a postdoctoral research associate at University of Arizona and a 2018 TED Fellow. She spends most of her time searching for hierarchical structure at the scale of dwarf galaxies as a novel test of the Cold Dark Matter paradigm. She uses data gathered in a large range of wavelengths from premier telescopes worldwide and wants to learn more about how the Universe came to be the way it is today.

Mutlu-Pakdil's findings have been featured by CNN, Science Daily, Astronomy Magazine, Independent and MPR News, among many others. Damon Brown wrote in his regular Inc. Magazine online column: “Many organizations are dedicated to filling the STEM pipeline with more girls and women. Others are supporting the cause by being an example. TED Fellow Burçin is representing by being one of the most notable astrophysicists today.”

More profile about the speaker
Burçin Mutlu-Pakdil | Speaker | TED.com
TED2018

Burçin Mutlu-Pakdil: A rare galaxy that's challenging our understanding of the universe

Burçin Mutlu-Pakdil: Rzadka galaktyka, która kwestionuje nasze rozumienie wszechświata

Filmed:
2,459,767 views

Jak to jest odkryć galaktykę, a nawet nazwać ją swoim imieniem? Astrofizyczka i Stypendystka TED Burçin Mutlu-Pakdil dzieli się z nami tą wiedzą w swojej krótkiej prelekcji na temat niesamowitego odkrycia jej zespołu: nowego tajemniczego rodzaju galaktyki.
- Astrophysicist
Burçin Mutlu-Pakdil studies the structure and dynamics of galaxies to help us understand how they form and evolve. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
There are more than a trillionkwintylion
galaxiesgalaktyki in the universewszechświat.
0
1349
3800
We wszechświecie jest
ponad bilion galaktyk.
Mój zespół odkrył
niezwykle rzadką galaktykę,
00:17
And my teamzespół discoveredodkryty
an extremelyniezwykle rarerzadko spotykany one,
1
5976
3262
00:21
a galaxygalaktyka that doesn't look
quitecałkiem like anything observedzauważony before.
2
9831
4544
która nie przypomina niczego,
co dotąd zaobserwowano.
00:27
This galaxygalaktyka is so peculiarPeculiar,
3
15077
2635
Ta galaktyka jest tak osobliwa,
że kwestionuje nasze teorie i założenia
00:29
that it challengeswyzwania our theoriesteorie
and our assumptionszałożenia
4
17736
3674
na temat działania wszechświata.
00:33
about how the universewszechświat worksPrace.
5
21434
2198
00:37
The majoritywiększość of the galaxiesgalaktyki are spiralspirala,
6
25561
2912
Większość galaktyk jest spiralna,
jak nasza Droga Mleczna.
00:40
similarpodobny to our ownwłasny MilkyMleczny Way.
7
28497
1933
00:42
We have strongsilny theoriesteorie about how
these commonpospolity galaxiesgalaktyki formformularz and evolveewoluować.
8
30990
5142
Mamy solidne teorie na temat tego,
jak zwykłe galaktyki powstają i ewoluują.
00:48
But we don't understandzrozumieć
how rarerzadko spotykany galaxiesgalaktyki formformularz and evolveewoluować.
9
36762
5946
Ale nie rozumiemy, jak powstają
i ewoluują rzadkie galaktyki.
00:55
An especiallyszczególnie puzzlingzagadkowe rarerzadko spotykany casewalizka
is Hoag'sHoag jest ObjectObiekt.
10
43965
3467
Szczególnie zagadkowym, rzadkim
przypadkiem jest Obiekt Hoaga.
01:00
It has a very symmetricsymetryczny centralcentralny bodyciało
surroundedotoczony by a circularokólnik outerzewnętrzny ringpierścień,
11
48434
6572
Ma bardzo symetryczne, centralne jądro
otoczone zewnętrznym pierścieniem,
01:07
with nothing visiblewidoczny connectingzłączony them.
12
55030
2896
lecz między nimi nie ma
żadnego widocznego połączenia.
01:10
Hoag-typeTyp Hoag galaxiesgalaktyki are amongpośród the rarestnajrzadszych
typestypy of galaxiesgalaktyki currentlyobecnie knownznany.
13
58974
5084
Galaktyki typu Hoaga są jednymi
z najrzadszych obecnie znanych.
01:16
There are fewermniej than one
in 1,000 galaxiesgalaktyki.
14
64538
3880
Istnieje mniej niż jedna
na 1000 takich galaktyk.
01:22
It's a mysteryzagadka how the starsgwiazdy
in the outerzewnętrzny ringpierścień are just floatingRuchomy there
15
70072
5929
Tajemnicą jest to, jak gwiazdy
unoszą się w zewnętrznym pierścieniu
w tak uporządkowany sposób.
01:28
in suchtaki an orderlyuporządkowany mannersposób.
16
76025
2127
01:30
That's interestingciekawy, right?
17
78898
1733
To interesujące, prawda?
01:33
HoldTrzymać on.
18
81049
1206
Poczekajcie.
Sprawy staną się zaraz
jeszcze bardziej tajemnicze.
01:34
Things are about to get more mysterioustajemniczy.
19
82279
2667
01:37
The galaxygalaktyka that my teamzespół
discoveredodkryty is even rarerrzadsze
20
85501
3541
Galaktyka, którą odkrył
mój zespół jest jeszcze rzadsza
i o wiele bardziej złożona.
01:41
and much more complexzłożony than that.
21
89066
2104
01:44
You know, sometimesczasami, you searchszukanie
and searchszukanie for these objectsobiekty,
22
92339
3881
Czasem szuka się tych obiektów i szuka,
i nie znajduje się nic.
01:48
and you find nothing.
23
96244
1539
01:50
But sometimesczasami, it just appearspojawia się
in the backgroundtło,
24
98458
3769
Ale czasem znajdują się w tle,
01:55
when you are not even looking for it.
25
103315
2270
kiedy nawet się ich nie szuka.
01:58
This systemsystem lookswygląda very similarpodobny
to Hoag'sHoag jest ObjectObiekt,
26
106395
3301
Ten system ma wygląd
bardzo podobny do Obiektu Hoaga.
02:01
with its centralcentralny bodyciało
and circularokólnik outerzewnętrzny ringpierścień.
27
109720
3444
Ma centralnie położone jądro
i okrągły zewnętrzny pierścień.
02:05
We got very excitedpodekscytowany and thought
we discoveredodkryty anotherinne Hoag'sHoag jest ObjectObiekt.
28
113188
4555
Bardzo się podekscytowaliśmy i myśleliśmy,
że znaleźliśmy kolejny Obiekt Hoaga.
02:10
But my researchBadania showedpokazał
this is an entirelycałkowicie newNowy galaxygalaktyka typerodzaj,
29
118427
6438
Ale moje badania pokazały,
że jest to całkiem nowy typ galaktyki,
02:17
now commonlypowszechnie referredodniesione to
as "BurBurçin'sw jego GalaxyGalaxy."
30
125417
3442
teraz powszechnie
nazywany Galaktyką Burçin.
02:21
(LaughsŚmieje się)
31
129957
1151
(Śmiech)
02:23
(CheersOkrzyki) (ApplauseAplauz)
32
131132
3525
(Brawa) (Aplauz)
02:27
We will not be visitingprzyjezdny
this galaxygalaktyka anytimew dowolnym momencie soonwkrótce.
33
135072
4141
W najbliższym czasie
nie odwiedzimy tej galaktyki.
02:31
It is approximatelyw przybliżeniu 359 millionmilion
lightlekki yearslat away from EarthZiemia.
34
139237
6440
Jest ona około 359 milionów
lat świetlnych od Ziemi.
02:38
You maymoże think this is fardaleko.
35
146331
1734
Można pomyśleć, że to daleko.
02:40
Well, actuallytak właściwie, this is one
of the nearbyblisko galaxiesgalaktyki.
36
148545
3466
Właściwie jest to jedna
z pobliskich galaktyk.
02:45
I studybadanie this objectobiekt in differentróżne lightlekki --
37
153741
2328
Badam ten obiekt w różnym świetle:
02:48
in ultravioletultrafioletowy, opticaloptyczne and near-infraredw pobliżu podczerwieni.
38
156796
3494
ultrafioletowym, widzialnym
i w podczerwieni.
02:53
SmallMałe detailsdetale on our bodyciało,
like a scarblizna or wrinkleszmarszczki,
39
161448
4230
Małe szczegóły na naszym ciele,
takie jak blizna czy zmarszczki
opowiadają historię naszego życia.
02:57
tell the storyfabuła of our liveszyje.
40
165702
1619
02:59
SimilarlyPodobnie, a galaxy'sgalaktyki structureStruktura
in differentróżne lightlekki
41
167773
4096
Podobnie struktura
galaktyki w różnym świetle
03:03
can help us traceślad back
theirich originpochodzenie and evolutionewolucja.
42
171893
3531
może nam pomóc prześledzić
jej pochodzenie i ewolucję.
03:07
How do I look for these detailsdetale?
43
175927
1967
Jak szukam tych detali?
03:10
I modelModel the brightjasny centralcentralny bodyciało
44
178592
2549
Modeluję jasny obiekt w centrum,
następnie usuwam go z obrazu,
03:13
and removeusunąć my modelModel from the imageobraz
45
181165
2484
szukając ukrytych elementów,
03:15
to checkczek for any hiddenukryty featurescechy,
46
183673
2349
bo jasna struktura galaktyki może
przesłaniać drobne szczegóły.
03:18
because a brightjasny structureStruktura in a galaxygalaktyka
maymoże blindślepy our viewswidoki of faintsłaby featurescechy,
47
186046
5976
To jak założenie okularów słonecznych,
kiedy oślepia nas mocne światło.
03:24
just like usingza pomocą sunglassesokulary słoneczne
when you are blindedzaślepieni by the intenseintensywny lightlekki.
48
192046
4768
03:30
The resultwynik was a bigduży surpriseniespodzianka.
49
198297
2454
Rezultat był bardzo zaskakujący.
03:33
This galaxygalaktyka doesn't just
have an outerzewnętrzny ringpierścień,
50
201431
3611
Ta galaktyka ma nie tylko
zewnętrzny pierścień.
Ma dodatkowy, rozmyty
pierścień wewnętrzny.
03:37
it has an additionaldodatkowe, diffusedrozproszone innerwewnętrzny ringpierścień.
51
205066
3722
03:41
We were havingmający a hardciężko time
explainingwyjaśniając the originpochodzenie of the outerzewnętrzny ringpierścień
52
209616
4738
Trudno było wyjaśnić pochodzenie
zewnętrznego pierścienia
w galaktykach typu Hoaga.
03:46
in Hoag-typeTyp Hoag galaxiesgalaktyki.
53
214378
1537
03:48
Now we alsorównież need to explainwyjaśniać
this mysterioustajemniczy seconddruga ringpierścień.
54
216314
3952
Teraz musimy jeszcze zrozumieć
ten drugi tajemniczy pierścień.
03:53
There is currentlyobecnie no knownznany mechanismmechanizm
55
221611
2635
Nie ma obecnie znanego mechanizmu
03:56
that can explainwyjaśniać the existenceistnienie of an innerwewnętrzny
ringpierścień in suchtaki a peculiarPeculiar galaxygalaktyka.
56
224270
4723
wyjaśniającego istnienie wewnętrznego
pierścienia w tak osobliwej galaktyce.
04:01
So the discoveryodkrycie of BurBurçin'sw jego GalaxyGalaxy
clearlywyraźnie highlightsnajważniejsze the gapszczelina
57
229379
4714
Odkrycie galaktyki Burçin
wyraźnie wskazuje na lukę
w naszej wiedzy o ewolucji galaktyk.
04:06
in our knowledgewiedza, umiejętności of galaxygalaktyka evolutionewolucja.
58
234117
2529
04:09
FurtherDalsze researchBadania into how
this extremelyniezwykle rarerzadko spotykany galaxygalaktyka was formedpowstały
59
237601
4738
Dalsze badania na temat powstania
tej niezwykle rzadkiej galaktyki
mogą dostarczyć nowych dowodów
na temat działania wszechświata.
04:14
can providezapewniać us with newNowy clueswskazówki
on how the universewszechświat worksPrace.
60
242363
4603
04:21
This discoveryodkrycie tellsmówi us
that we still have a lot to learnuczyć się,
61
249257
4658
To odkrycie pokazuje,
że musimy się jeszcze wiele nauczyć,
sięgać wzrokiem jeszcze głębiej w kosmos,
04:25
and we should keep looking
deepergłębiej and deepergłębiej in spaceprzestrzeń
62
253939
3910
wciąż poszukując nieznanego.
04:29
and keep searchingbadawczy for the unknownnieznany.
63
257873
2333
04:32
Thank you.
64
260920
1200
Dziękuję.
04:34
(ApplauseAplauz)
65
262144
3965
(Brawa)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Burçin Mutlu-Pakdil - Astrophysicist
Burçin Mutlu-Pakdil studies the structure and dynamics of galaxies to help us understand how they form and evolve.

Why you should listen

Dr. Burçin Mutlu-Pakdil is searching for the most peculiar objects in the Universe. Her research has led to a discovery of an extremely rare galaxy with a unique circular structure, which is now commonly referred to as Burçin's Galaxy. Her work has provided the first description of a double-ringed elliptical galaxy, challenging current theories and assumptions about how the universe works and how galaxies start and evolve.

Mutlu-Pakdil earned her PhD at the University of Minnesota, and her undergraduate degree is from Bilkent University in Turkey. She is currently a postdoctoral research associate at University of Arizona and a 2018 TED Fellow. She spends most of her time searching for hierarchical structure at the scale of dwarf galaxies as a novel test of the Cold Dark Matter paradigm. She uses data gathered in a large range of wavelengths from premier telescopes worldwide and wants to learn more about how the Universe came to be the way it is today.

Mutlu-Pakdil's findings have been featured by CNN, Science Daily, Astronomy Magazine, Independent and MPR News, among many others. Damon Brown wrote in his regular Inc. Magazine online column: “Many organizations are dedicated to filling the STEM pipeline with more girls and women. Others are supporting the cause by being an example. TED Fellow Burçin is representing by being one of the most notable astrophysicists today.”

More profile about the speaker
Burçin Mutlu-Pakdil | Speaker | TED.com