ABOUT THE SPEAKER
Burçin Mutlu-Pakdil - Astrophysicist
Burçin Mutlu-Pakdil studies the structure and dynamics of galaxies to help us understand how they form and evolve.

Why you should listen

Dr. Burçin Mutlu-Pakdil is searching for the most peculiar objects in the Universe. Her research has led to a discovery of an extremely rare galaxy with a unique circular structure, which is now commonly referred to as Burçin's Galaxy. Her work has provided the first description of a double-ringed elliptical galaxy, challenging current theories and assumptions about how the universe works and how galaxies start and evolve.

Mutlu-Pakdil earned her PhD at the University of Minnesota, and her undergraduate degree is from Bilkent University in Turkey. She is currently a postdoctoral research associate at University of Arizona and a 2018 TED Fellow. She spends most of her time searching for hierarchical structure at the scale of dwarf galaxies as a novel test of the Cold Dark Matter paradigm. She uses data gathered in a large range of wavelengths from premier telescopes worldwide and wants to learn more about how the Universe came to be the way it is today.

Mutlu-Pakdil's findings have been featured by CNN, Science Daily, Astronomy Magazine, Independent and MPR News, among many others. Damon Brown wrote in his regular Inc. Magazine online column: “Many organizations are dedicated to filling the STEM pipeline with more girls and women. Others are supporting the cause by being an example. TED Fellow Burçin is representing by being one of the most notable astrophysicists today.”

More profile about the speaker
Burçin Mutlu-Pakdil | Speaker | TED.com
TED2018

Burçin Mutlu-Pakdil: A rare galaxy that's challenging our understanding of the universe

Burçin Mutlu-Pakdil: Een zeldzaam sterrenstelsel dat vraagt om meer begrip van het heelal

Filmed:
2,459,767 views

Hoe is het om een sterrenstelsel te ontdekken -- dat naar jou vernoemd wordt? Astrofysicus en TED Fellow Burçin Mutlu-Pakdil vertelt in deze korte talk over de verrassende ontdekking door haar team van een mysterieus nieuw type sterrenstelsel.
- Astrophysicist
Burçin Mutlu-Pakdil studies the structure and dynamics of galaxies to help us understand how they form and evolve. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
There are more than a trillionbiljoen
galaxiessterrenstelsels in the universeuniversum.
0
1349
3800
Er zijn meer dan een biljoen
sterrenstelsels in het heelal.
00:17
And my teamteam discoveredontdekt
an extremelyuiterst rarezeldzaam one,
1
5976
3262
En mijn team ontdekte
een extreem zeldzaam sterrenstelsel
00:21
a galaxymelkweg that doesn't look
quiteheel like anything observedopgemerkt before.
2
9831
4544
dat er heel anders uitziet dan alles
wat we tot nu toe hebben waargenomen.
00:27
This galaxymelkweg is so peculiareigenaardige,
3
15077
2635
Dit sterrenstelsel is zo uitzonderlijk
00:29
that it challengesuitdagingen our theoriestheorieën
and our assumptionsveronderstellingen
4
17736
3674
dat het onze theorieën en aannames
ter discussie stelt
00:33
about how the universeuniversum workswerken.
5
21434
2198
over hoe het heelal in elkaar zit.
00:37
The majoritymeerderheid of the galaxiessterrenstelsels are spiralspiraal,
6
25561
2912
De meeste sterrenstelsels
zijn spiraalvormig,
00:40
similarsoortgelijk to our owneigen MilkyMelkachtig Way.
7
28497
1933
net als onze eigen Melkweg.
00:42
We have strongsterk theoriestheorieën about how
these commongemeenschappelijk galaxiessterrenstelsels formformulier and evolveevolueren.
8
30990
5142
We hebben sterke vermoedens over hoe deze
sterrenstelsels ontstaan en evolueren.
00:48
But we don't understandbegrijpen
how rarezeldzaam galaxiessterrenstelsels formformulier and evolveevolueren.
9
36762
5946
Maar hoe uitzonderlijke sterrenstelsels
ontstaan en evolueren begrijpen we niet.
00:55
An especiallyvooral puzzlingpuzzelen rarezeldzaam casegeval
is Hoag'sDe Hoag ObjectObject.
10
43965
3467
Een erg bijzonder geval is Hoag's Object.
01:00
It has a very symmetricsymmetrische centralcentraal bodylichaam
surroundedomgeven by a circularcirculaire outerbuitenste ringring,
11
48434
6572
Het heeft een symmetrische binnenkant
die is omgeven door
een cirkelvormige buitenring,
01:07
with nothing visiblezichtbaar connectingverbinden them.
12
55030
2896
met niets zichtbaars dat ze verbindt.
01:10
Hoag-typeHoag-type galaxiessterrenstelsels are amongtussen the rarestzeldzaamste
typestypes of galaxiessterrenstelsels currentlymomenteel knownbekend.
13
58974
5084
Hoag-achtige sterrenstelsels behoren
tot de zeldzaamste nu bekende stelsels.
01:16
There are fewerminder than one
in 1,000 galaxiessterrenstelsels.
14
64538
3880
Minder dan één op duizend heeft deze vorm.
01:22
It's a mysterymysterie how the starssterren
in the outerbuitenste ringring are just floatingdrijvend there
15
70072
5929
Het is een mysterie hoe de sterren
in de buitenring daar zomaar rondhangen,
01:28
in suchzodanig an orderlyordelijke mannermanier.
16
76025
2127
op zo'n geordende manier.
01:30
That's interestinginteressant, right?
17
78898
1733
Dat is interessant, toch?
01:33
HoldHoud on.
18
81049
1206
Hou je vast.
01:34
Things are about to get more mysteriousmysterieus.
19
82279
2667
Het wordt nog mysterieuzer.
01:37
The galaxymelkweg that my teamteam
discoveredontdekt is even rarerzeldzamer
20
85501
3541
Het sterrenstelsel dat mijn team ontdekte,
is zelfs nog uitzonderlijker
01:41
and much more complexcomplex than that.
21
89066
2104
en veel complexer dan dit.
01:44
You know, sometimessoms, you searchzoeken
and searchzoeken for these objectsvoorwerpen,
22
92339
3881
Weet je, soms moet je zoeken en zoeken
naar dit soort objecten
01:48
and you find nothing.
23
96244
1539
en vind je niks.
01:50
But sometimessoms, it just appearskomt naar voren
in the backgroundachtergrond,
24
98458
3769
Maar soms verschijnen ze
gewoon op de achtergrond
01:55
when you are not even looking for it.
25
103315
2270
als je er niet eens naar op zoek bent.
01:58
This systemsysteem lookslooks very similarsoortgelijk
to Hoag'sDe Hoag ObjectObject,
26
106395
3301
Dit stelsel vertoont gelijkenissen
met Hoag's Object,
02:01
with its centralcentraal bodylichaam
and circularcirculaire outerbuitenste ringring.
27
109720
3444
met zijn object in het midden
en cirkelvormige buitenring.
02:05
We got very excitedopgewonden and thought
we discoveredontdekt anothereen ander Hoag'sDe Hoag ObjectObject.
28
113188
4555
Wij waren erg enthousiast en dachten dat
we nog een Hoag's Object hadden ontdekt.
02:10
But my researchOnderzoek showedtoonden
this is an entirelygeheel newnieuwe galaxymelkweg typetype,
29
118427
6438
Maar mijn onderzoek liet zien
dat dit een heel nieuw type stelsel is,
02:17
now commonlyalgemeen referredgenoemd to
as "BurBurçin'sin de GalaxyGalaxy."
30
125417
3442
dat nu een 'Burçinstelsel' genoemd wordt.
02:21
(LaughsLacht)
31
129957
1151
(Gelach)
02:23
(CheersCheers) (ApplauseApplaus)
32
131132
3525
(Gejuich) (Applaus)
02:27
We will not be visitingbezoekende
this galaxymelkweg anytimeop elk gewenst moment soonspoedig.
33
135072
4141
We kunnen niet op korte termijn
naar dit sterrenstelsel toe.
02:31
It is approximatelyongeveer 359 millionmiljoen
lightlicht yearsjaar away from EarthAarde.
34
139237
6440
Het is ongeveer 359 miljoen lichtjaar
verwijderd van de aarde.
02:38
You maymei think this is farver.
35
146331
1734
Misschien denk je dat dit ver weg is?
02:40
Well, actuallywerkelijk, this is one
of the nearbynabijgelegen galaxiessterrenstelsels.
36
148545
3466
Nou, eigenlijk is dit sterrenstelsel
een van de dichtstbijzijnde.
02:45
I studystudie this objectvoorwerp in differentverschillend lightlicht --
37
153741
2328
Ik onderzoek dit systeem met licht:
02:48
in ultravioletultraviolet, opticaloptische and near-infrarednabij-infrarood.
38
156796
3494
ultraviolet, optisch en nabij-infrarood.
02:53
SmallKleine detailsgegevens on our bodylichaam,
like a scarlitteken or wrinklesrimpels,
39
161448
4230
Kleine details op ons lichaam,
zoals een litteken of rimpels,
02:57
tell the storyverhaal of our liveslevens.
40
165702
1619
vertellen over ons leven.
02:59
SimilarlyOp dezelfde manier, a galaxy'sGalaxy's structurestructuur
in differentverschillend lightlicht
41
167773
4096
Op dezelfde manier helpt het kijken
met verschillende soorten licht ons
03:03
can help us tracespoor back
theirhun originoorsprong and evolutionevolutie.
42
171893
3531
om de oorsprong en ontwikkeling
van een stelsel te volgen.
03:07
How do I look for these detailsgegevens?
43
175927
1967
Hoe ik op zoek ga naar deze details?
03:10
I modelmodel- the brighthelder centralcentraal bodylichaam
44
178592
2549
Ik maak een model
van het heldere middendeel
03:13
and removeverwijderen my modelmodel- from the imagebeeld
45
181165
2484
en dat trek ik af van het beeld
03:15
to checkcontroleren for any hiddenverborgen featuresKenmerken,
46
183673
2349
om zo verborgen eigenschappen te vinden,
03:18
because a brighthelder structurestructuur in a galaxymelkweg
maymei blindBlind our viewskeer bekeken of faintflauw featuresKenmerken,
47
186046
5976
omdat een helder object in een stelsel
ons kan verblinden voor vage kenmerken,
03:24
just like usinggebruik makend van sunglasseszonnebril
when you are blindedverblind by the intenseintens lightlicht.
48
192046
4768
net zoals je een zonnebril opzet
als je verblind wordt door fel zonlicht.
03:30
The resultresultaat was a biggroot surpriseverrassing.
49
198297
2454
Het resultaat was een grote verrassing.
03:33
This galaxymelkweg doesn't just
have an outerbuitenste ringring,
50
201431
3611
Dit stelsel heeft niet alleen
een buitenring,
03:37
it has an additionalextra, diffusedverspreid innerbinnenste ringring.
51
205066
3722
het heeft ook een diffuse binnenring.
03:41
We were havingmet a hardhard time
explaininguitleggen the originoorsprong of the outerbuitenste ringring
52
209616
4738
Wij hadden veel moeite om de oorsprong
van de buitenring te verklaren
03:46
in Hoag-typeHoag-type galaxiessterrenstelsels.
53
214378
1537
in Hoag-achtige sterrenstelsels.
03:48
Now we alsoook need to explainuitleg geven
this mysteriousmysterieus secondtweede ringring.
54
216314
3952
Nu moeten we ook deze tweede
mysterieuze ring verklaren.
03:53
There is currentlymomenteel no knownbekend mechanismmechanisme
55
221611
2635
Er is op dit moment geen mechanisme bekend
03:56
that can explainuitleg geven the existencebestaan of an innerbinnenste
ringring in suchzodanig a peculiareigenaardige galaxymelkweg.
56
224270
4723
dat het bestaan van een binnenring
in zo'n eigenaardig stelsel kan verklaren.
04:01
So the discoveryontdekking of BurBurçin'sin de GalaxyGalaxy
clearlyduidelijk highlightshighlights the gapkloof
57
229379
4714
Dus de ontdekking van een Burçinstelsel
laat duidelijk de hiaten zien
04:06
in our knowledgekennis of galaxymelkweg evolutionevolutie.
58
234117
2529
in de kennis van de ontwikkeling
van sterrenstelsels.
04:09
FurtherVerder researchOnderzoek into how
this extremelyuiterst rarezeldzaam galaxymelkweg was formedgevormde
59
237601
4738
Verder onderzoek naar
hoe dit stelsel is ontstaan,
04:14
can providevoorzien us with newnieuwe cluesaanwijzingen
on how the universeuniversum workswerken.
60
242363
4603
kan ons nieuwe inzichten geven
in hoe het heelal werkt.
04:21
This discoveryontdekking tellsvertelt us
that we still have a lot to learnleren,
61
249257
4658
Deze ontdekking vertelt ons
dat we nog veel te leren hebben
04:25
and we should keep looking
deeperdiepere and deeperdiepere in spaceruimte
62
253939
3910
en dat we verder en verder
de ruimte in moeten kijken
04:29
and keep searchingzoeken for the unknownonbekend.
63
257873
2333
en moeten blijven zoeken
naar het onbekende.
04:32
Thank you.
64
260920
1200
Dank!
04:34
(ApplauseApplaus)
65
262144
3965
(Applaus)
Translated by Ilse Disseldorp
Reviewed by Rik Delaet

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Burçin Mutlu-Pakdil - Astrophysicist
Burçin Mutlu-Pakdil studies the structure and dynamics of galaxies to help us understand how they form and evolve.

Why you should listen

Dr. Burçin Mutlu-Pakdil is searching for the most peculiar objects in the Universe. Her research has led to a discovery of an extremely rare galaxy with a unique circular structure, which is now commonly referred to as Burçin's Galaxy. Her work has provided the first description of a double-ringed elliptical galaxy, challenging current theories and assumptions about how the universe works and how galaxies start and evolve.

Mutlu-Pakdil earned her PhD at the University of Minnesota, and her undergraduate degree is from Bilkent University in Turkey. She is currently a postdoctoral research associate at University of Arizona and a 2018 TED Fellow. She spends most of her time searching for hierarchical structure at the scale of dwarf galaxies as a novel test of the Cold Dark Matter paradigm. She uses data gathered in a large range of wavelengths from premier telescopes worldwide and wants to learn more about how the Universe came to be the way it is today.

Mutlu-Pakdil's findings have been featured by CNN, Science Daily, Astronomy Magazine, Independent and MPR News, among many others. Damon Brown wrote in his regular Inc. Magazine online column: “Many organizations are dedicated to filling the STEM pipeline with more girls and women. Others are supporting the cause by being an example. TED Fellow Burçin is representing by being one of the most notable astrophysicists today.”

More profile about the speaker
Burçin Mutlu-Pakdil | Speaker | TED.com