ABOUT THE SPEAKER
David R. Liu - Chemical biologist
David R. Liu leads a research group that combines chemistry and evolutionary techniques to create revolutionary new medicines.

Why you should listen

During his PhD research at Berkeley, David R. Liu initiated the first general effort to expand the genetic code in living cells. As a professor at Harvard and the Broad Institute, Liu integrates chemistry and evolution to illuminate biology and develop next-generation therapeutics. He has published more than 170 papers and is an inventor on more than 65 issued US patents.

Liu's major research interests include development and use of genome editing technologies to study and treat genetic diseases; the evolution of proteins with novel therapeutic potential; and the discovery of bioactive synthetic molecules using DNA-encoded libraries. Base editing, phage-assisted continuous evolution (PACE) and DNA-encoded libraries are three technologies pioneered in his laboratory that are now widely used in the biomedical sciences. Liu has also cofounded six biotechnology and therapeutics companies, including Editas Medicine, Beam Therapeutics, Pairwise Plants and Exo Therapeutics. 

Liu grew up in Riverside, California, where playing with insects in his backyard crystallized his interest in science. He also is passionate about photography and has been banned from playing blackjack at virtually every major casino in Las Vegas after developing a creative and highly advantageous card-counting system.

More profile about the speaker
David R. Liu | Speaker | TED.com
TED2019

David R. Liu: Can we cure genetic diseases by rewriting DNA?

David R. Liu: Gyógyíthatunk-e genetikai betegségeket a DNS átírásával?

Filmed:
1,976,595 views

Az egyik tudományos fölfedezésről szóló történetben David R. Liu vegyész-biológus jelentős áttörésről ad hírt: a laborjában végzett bázisszerkesztők fejlesztéséről, amelyek képesek DNS átírására. A genomszerkesztésnek e sorsdöntő lépése a CRISPR kínálta ígéreteket új szintre emelte: ha a CRISPR-fehérjék molekuláris ollók, amelyek meghatározott DNS-szekvenciák kivágására programozhatók, akkor a bázisszerkesztők ceruzák, amelyek képesek közvetlenül átírni egy-egy DNS-betűt egy másikba. Tudjunk meg többet arról, hogyan működnek e molekuláris gépek, és milyen lehetőségeik vannak genetikus betegségek kezelésére, sőt gyógyítására.
- Chemical biologist
David R. Liu leads a research group that combines chemistry and evolutionary techniques to create revolutionary new medicines. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
The mosta legtöbb importantfontos giftajándék
your motheranya and fatherapa ever gaveadott you
0
1286
4031
Az anyjuktól és apjuktól
kapott legfontosabb ajándék
00:17
was the two setskészletek
of threehárom billionmilliárd, ezermillió lettersbetűk of DNADNS
1
5341
2720
a DNS hárommilliárd
betűből álló két készlete,
00:20
that make up your genomegenom.
2
8085
1564
amelyet genomnak hívunk.
00:22
But like anything
with threehárom billionmilliárd, ezermillió componentsalkatrészek,
3
10014
2477
De mint minden,
ami hárommilliárd részből áll,
00:24
that giftajándék is fragiletörékeny.
4
12515
1400
ez az ajándék is sérülékeny.
00:26
SunlightNapfény, smokingdohányzó, unhealthyegészségtelen eatingenni,
5
14815
3540
Napfény, dohányzás,
egészségtelen táplálkozás,
00:30
even spontaneousspontán mistakeshibák
madekészült by your cellssejteket,
6
18379
2992
sőt még spontán génhibák is
00:33
all causeok changesváltoztatások to your genomegenom.
7
21395
1923
genomunk módosulását okozzák.
00:36
The mosta legtöbb commonközös kindkedves of changeváltozás in DNADNS
8
24942
3278
A leggyakoribb génmódosulás
00:40
is the simpleegyszerű swapswap of one letterlevél,
or basebázis, suchilyen as C,
9
28244
4229
az egyszerű betű vagy bázis
cseréje, pl. a C betűé
00:44
with a differentkülönböző letterlevél,
suchilyen as T, G or A.
10
32497
3241
más betűvel, pl. a T, G vagy A betűvel.
00:48
In any day, the cellssejteket in your bodytest
will collectivelyegyüttesen accumulatefelhalmozódnak
11
36744
3373
Nap mint nap testünk sejtjei együttesen
00:52
billionsmilliárdokat of these single-letteregybetűs swapsSwap,
whichmelyik are alsois calledhívott "pointpont mutationsmutációk."
12
40141
4836
milliárdnyi egybetűs cserét halmoznak
föl: ezek az ún. pontmutációk.
00:58
Now, mosta legtöbb of these
pointpont mutationsmutációk are harmlessártalmatlan.
13
46147
2531
E pontmutációk zöme veszélytelen.
01:00
But everyminden now and then,
14
48702
1158
De hébe-hóba
01:01
a pointpont mutationmutáció disruptsmegzavarja
an importantfontos capabilityképesség in a cellsejt
15
49884
3993
egy-egy pontmutáció a sejt
fontos képességét rombolja szét,
01:05
or causesokoz a cellsejt to misbehaveilletlenül viselkedik
in harmfulkáros waysmódokon.
16
53901
3355
vagy a sejt veszélyes működését váltja ki.
01:10
If that mutationmutáció were inheritedörökölt
from your parentsszülők
17
58099
2999
Ha a mutációt szüleinktől örököltük,
01:13
or occurredtörtént earlykorai enoughelég
in your developmentfejlődés,
18
61122
2660
vagy igen korai fejlődésünk
idején alakult ki,
01:15
then the resulteredmény would be
that manysok or all of your cellssejteket
19
63806
2966
annak eredménye,
hogy sok vagy minden sejtünk
01:18
containtartalmaz this harmfulkáros mutationmutáció.
20
66796
1912
tartalmazza e veszélyes mutációt.
01:21
And then you would be one
of hundredsszáz of millionsTöbb millió of people
21
69153
3270
Akkor önök lesznek
a százmilliónyi génbeteg ember egyike.
01:24
with a geneticgenetikai diseasebetegség,
22
72447
1611
01:26
suchilyen as sicklesarló cellsejt anemiavérszegénység or progeriaProgeria
23
74082
3003
Ilyen pl. a sarlósejtes anémia
vagy a progéria
01:29
or muscularizmos dystrophydystrophia
or Tay-SachsTay-Sachs diseasebetegség.
24
77109
3121
vagy az izomsorvadás
vagy a Tay–Sachs-kór.
01:34
GrievousSúlyos geneticgenetikai diseasesbetegségek
causedokozott by pointpont mutationsmutációk
25
82225
3182
A pontmutáció okozta
súlyos genetikai betegségek
01:37
are especiallykülönösen frustratingfrusztráló,
26
85431
1993
különösen nyomasztók,
01:39
because we oftengyakran know
the exactpontos single-letteregybetűs changeváltozás
27
87448
2904
mert gyakran tudjuk,
hogy a kórt épp melyik betű okozza,
01:42
that causesokoz the diseasebetegség
and, in theoryelmélet, could curegyógymód the diseasebetegség.
28
90376
4200
és elvileg melyikkel gyógyítható.
01:47
MillionsTöbb millió sufferszenvedni from sicklesarló cellsejt anemiavérszegénység
29
95268
2849
Milliók szenvednek sarlósejtes anémiában,
01:50
because they have
a singleegyetlen A to T pointpont mutationsmutációk
30
98141
3071
mert egyetlen A betű T-be mutálódott
01:53
in bothmindkét copiespéldányban of theirazok hemoglobinhemoglobin genegén.
31
101236
2361
hemoglobingénjük mindkét példányában.
01:57
And childrengyermekek with progeriaProgeria
are bornszületett with a T
32
105529
3132
A progériás gyerekek
a genom egy pontjában lévő
02:00
at a singleegyetlen positionpozíció in theirazok genomegenom
33
108685
2168
T-nukleotiddal születnek,
02:02
where you have a C,
34
110877
1399
ahol pedig C-nek kellene lennie,
02:05
with the devastatingpusztító consequencekövetkezmény
that these wonderfulcsodálatos, brightfényes kidsgyerekek
35
113125
3439
és a következmények oly szörnyűk,
hogy e csodás, éles eszű gyerekek
02:08
agekor very rapidlygyorsan and passelhalad away
by about agekor 14.
36
116588
3976
igen gyorsan öregszenek,
és kb. 14 éves korukra meghalnak.
02:14
ThroughoutEgész the historytörténelem of medicinegyógyszer,
37
122358
1683
A gyógyítás története során
02:16
we have not had a way
to efficientlyeredményesen correcthelyes pointpont mutationsmutációk
38
124065
3060
nem alakult ki hatékony módszerünk
a pontmutáció élő
szervezetekben való kijavítására,
02:19
in livingélő systemsrendszerek,
39
127149
1769
02:20
to changeváltozás that disease-causingbetegséget okozó
T back into a C.
40
128942
3200
hogy a betegséget okozó
T-t C-vé változtassuk.
02:25
PerhapsTalán untilamíg now.
41
133482
1968
Tán csak mostanáig.
02:27
Because my laboratorylaboratórium recentlymostanában succeededsikerült
in developingfejlesztés suchilyen a capabilityképesség,
42
135474
4190
Mert laboromnak nemrég sikerült
az ún. bázisszerkesztési
módszert kidolgoznia.
02:31
whichmelyik we call "basebázis editingszerkesztés."
43
139688
1800
02:35
The storysztori of how we developedfejlett basebázis editingszerkesztés
44
143277
2024
A bázisszerkesztés története
02:37
actuallytulajdonképpen beginselkezdődik threehárom billionmilliárd, ezermillió yearsévek agoezelőtt.
45
145325
2674
voltaképp hárommilliárd éve kezdődött.
02:41
We think of bacteriabaktériumok
as sourcesforrás of infectionfertőzés,
46
149055
2660
Baktériumokra
fertőzésforrásokként gondolunk,
02:43
but bacteriabaktériumok themselvesmaguk are alsois
proneelterült to beinglény infectedfertőzött,
47
151739
3314
ám a baktériumok maguk is
fertőzésre hajlamosak.
02:47
in particularkülönös, by virusesvírusok.
48
155077
1907
Konkrétan, vírusokkal.
02:49
So about threehárom billionmilliárd, ezermillió yearsévek agoezelőtt,
49
157871
2151
Kb. hárommilliárd éve
02:52
bacteriabaktériumok evolvedfejlődött a defensevédelem mechanismmechanizmus
to fightharc viralvírusos infectionfertőzés.
50
160046
3880
vírusfertőzés elleni védelmi
mechanizmust fejlesztettek ki.
02:57
That defensevédelem mechanismmechanizmus
is now better knownismert as CRISPRCRISPR.
51
165649
2785
E védelmi mechanizmus
inkább CRISPR néven ismeretes.
03:01
And the warheadWarhead in CRISPRCRISPR
is this purplelila proteinfehérje
52
169008
2825
A CRISPR robbanófeje a bíbor fehérje,
03:03
that actscselekmények like molecularmolekuláris
scissorsolló to cutvágott DNADNS,
53
171857
3778
amely molekuláris
DNS-vágó ollóként működik,
03:07
breakingtörés the doublekettős helixcsigavonal into two piecesdarabok.
54
175659
2428
mert a kettős csavarvonalat kettévágja.
03:11
If CRISPRCRISPR couldn'tnem tudott distinguishkülönbséget tesz
betweenközött bacterialbakteriális and viralvírusos DNADNS,
55
179323
3976
Ha a CRISPR nem képes különbséget tenni
a baktérium és a vírus DNS-e között,
03:15
it wouldn'tnem be a very usefulhasznos
defensevédelem systemrendszer.
56
183323
2239
a védelmi rendszer nemigen hasznos.
03:18
But the mosta legtöbb amazingelképesztő featurefunkció of CRISPRCRISPR
57
186315
2785
Ám a CRISPR legcsodásabb tulajdonsága,
03:21
is that the scissorsolló can be
programmedprogramozott to searchKeresés for,
58
189124
5037
hogy az olló úgy programozható,
hogy csak egyedi DNS-szekvenciát
03:26
bindköt to and cutvágott
59
194185
2423
keressen, vágjon,
03:28
only a specifickülönleges DNADNS sequencesorrend.
60
196632
2738
és csak hozzá kötődjön.
03:32
So when a bacteriumbaktérium encounterstalálkozások
a virusvírus for the first time,
61
200911
3397
Amikor először találkozik
a baktérium a vírussal,
03:36
it can storebolt a smallkicsi snippetrészlet
of that virus'svírus DNADNS
62
204332
3373
képes a vírus egy DNS-darabkáját elrakni,
03:39
for use as a programprogram
to directközvetlen the CRISPRCRISPR scissorsolló
63
207729
3644
hogy programként használja
a CRISPR-olló irányítására
03:43
to cutvágott that viralvírusos DNADNS sequencesorrend
duringalatt a futurejövő infectionfertőzés.
64
211397
3536
a vírus DNS-szekvenciájának kivágására
a következő fertőzéskor.
03:47
CuttingVágás a virus'svírus DNADNS messesszórakozik up
the functionfunkció of the cutvágott viralvírusos genegén,
65
215778
4913
Ha belevág a vírus DNS-ébe,
azzal megzavarja a vírusgén működését,
03:52
and thereforeebből adódóan disruptsmegzavarja
the virus'svírus life cycleciklus.
66
220715
2702
és ezzel összeomlasztja
a vírus életciklusát.
03:58
RemarkableFigyelemre méltó researcherskutatók includingbeleértve
EmmanuelleEmmanuelle CharpentierCharpentier, GeorgeGeorge ChurchTemplom,
67
226059
4801
Emmanuelle Charpentier, George Church,
Jennifer Doudna és Feng Zhang
neves kutatók
04:02
JenniferJennifer DoudnaDoudna and FengFeng ZhangZhang
68
230884
2653
04:05
showedkimutatta, sixhat yearsévek agoezelőtt how CRISPRCRISPR scissorsolló
could be programmedprogramozott
69
233561
3969
hat éve mutatták ki a CRISPR-ollók
programozási módszerét
04:09
to cutvágott DNADNS sequencessorozatok of our choosingkiválasztása,
70
237554
2587
a kellő DNS-szekvencia kivágására,
04:12
includingbeleértve sequencessorozatok in your genomegenom,
71
240165
2369
beleértve a humán genomot,
04:14
insteadhelyette of the viralvírusos DNADNS sequencessorozatok
chosenválasztott by bacteriabaktériumok.
72
242558
3343
és nem csak a baktérium választotta
vírusok DNS-szekvenciáit.
04:18
But the outcomeseredmények are actuallytulajdonképpen similarhasonló.
73
246550
2534
De az eredmények hasonlók.
04:21
CuttingVágás a DNADNS sequencesorrend in your genomegenom
74
249606
2468
Genomunk DNS-szekvenciájának kivágása is
04:24
alsois disruptsmegzavarja the functionfunkció
of the cutvágott genegén, typicallyjellemzően,
75
252098
4127
általában összeomlasztja
a megvágott gén működését,
04:28
by causingokozó the insertionBeillesztés and deletiontörlés
of randomvéletlen mixtureskeverékek of DNADNS lettersbetűk
76
256997
4467
mert DNS-betűk véletlenszerű elegyének
beillesztését és törlését okozza
04:33
at the cutvágott sitewebhely.
77
261488
1153
a megvágott helyen.
04:36
Now, disruptingmegszakítása genesgének can be very
usefulhasznos for some applicationsalkalmazások.
78
264625
3881
A gének tönkretétele egyes
alkalmazásoknál igen hasznos lehet.
04:42
But for mosta legtöbb pointpont mutationsmutációk
that causeok geneticgenetikai diseasesbetegségek,
79
270005
4301
Ám a genetikai kórokat okozó
legtöbb pontmutációnál
04:46
simplyegyszerűen cuttingvágás the already-mutatedmár mutált genegén
won'tszokás benefithaszon patientsbetegek,
80
274330
4357
a már mutálódott gén puszta kivágása
a páciensnek nem jelent megoldást,
04:50
because the functionfunkció of the mutatedmutáns genegén
needsigények to be restoredfelújított,
81
278711
3968
mert a mutálódott gén működését
még helyre is kell állítani,
04:54
not furthertovábbi disruptedfeloszlatott.
82
282703
1615
nem pedig tovább rongálni.
04:57
So cuttingvágás this
already-mutatedmár mutált hemoglobinhemoglobin genegén
83
285259
2882
Ezért a sarlósejtes anémiát okozó,
05:00
that causesokoz sicklesarló cellsejt anemiavérszegénység
84
288165
2523
már mutálódott hemoglobingén megvágásától
05:02
won'tszokás restorevisszaállítás the abilityképesség of patientsbetegek
to make healthyegészséges redpiros bloodvér cellssejteket.
85
290712
3516
nem áll helyre a páciens
vörösvérsejt-képző képessége.
05:07
And while we can sometimesnéha introducebevezet
newúj DNADNS sequencessorozatok into cellssejteket
86
295631
4341
Noha új DNS-szekvenciákat néha
be tudunk juttatni a sejtekbe,
05:11
to replacecserélje the DNADNS sequencessorozatok
surroundingkörnyező a cutvágott sitewebhely,
87
299996
3421
a megvágott helyet körülvevő
DNS-szekvenciák helyére,
05:15
that processfolyamat, unfortunatelysajnálatos módon, doesn't work
in mosta legtöbb typestípusok of cellssejteket,
88
303441
4324
de sajnos, a folyamat a legtöbb
sejtfajtánál nem működik,
05:19
and the disruptedfeloszlatott genegén outcomeseredmények
still predominatetúlsúlyban.
89
307789
2441
és a roncsolt gén hatása
továbbra is érvényesül.
05:24
Like manysok scientiststudósok,
I've dreamedálmodott of a futurejövő
90
312297
2182
Sok tudóshoz hasonlóan
én is oly jövőről álmodoztam,
05:26
in whichmelyik we mightesetleg be ableképes to treatcsemege
or maybe even curegyógymód
91
314503
2774
amelyben kezelhetjük
vagy tán meg is gyógyíthatjuk
05:29
humanemberi geneticgenetikai diseasesbetegségek.
92
317301
1371
a humán genetikai kórokat.
05:31
But I saw the lackhiány of a way
to fixerősít pointpont mutationsmutációk,
93
319135
3801
De láttam, hogy hiányzik
a pontmutáció kijavítási módszere;
05:34
whichmelyik causeok mosta legtöbb humanemberi geneticgenetikai diseasesbetegségek,
94
322960
3024
e mutáció okozza
a humán genetikai kórok zömét.
05:38
as a majorJelentősebb problemprobléma standingálló in the way.
95
326008
2388
Ez a fő akadály.
05:41
BeingHogy a chemistvegyész, I begankezdett
workingdolgozó with my studentsdiákok
96
329434
2668
Vegyész lévén diákjaimmal nekiláttunk
05:44
to developfejleszt waysmódokon on performingelőadó chemistrykémia
directlyközvetlenül on an individualEgyedi DNADNS basebázis,
97
332126
4935
közvetlenül egy-egy DNS-bázisra ható
vegyi módszerek kifejlesztésének,
05:49
to trulyvalóban fixerősít, ratherInkább than disruptmegzavarhatja,
the mutationsmutációk that causeok geneticgenetikai diseasesbetegségek.
98
337085
5619
hogy a kórokozó mutáció inkább
ki legyen javítva, semmint elroncsolva.
05:56
The resultstalálatok of our effortserőfeszítések
are molecularmolekuláris machinesgépek
99
344522
2548
Igyekezetünk eredménye:
05:59
calledhívott "basebázis editorsszerkesztők."
100
347094
1388
az ún. bázisszerkesztő molekuláris gép.
06:01
BaseAlap editorsszerkesztők use the programmableprogramozható
searchingkutató mechanismmechanizmus of CRISPRCRISPR scissorsolló,
101
349618
5475
Ezek a CRISPR-olló programozható
keresőmechanizmusát használják,
06:07
but insteadhelyette of cuttingvágás the DNADNS,
102
355117
2936
de a DNS vágása helyett
06:10
they directlyközvetlenül convertalakítani
one basebázis to anotheregy másik basebázis
103
358077
2941
az egyik bázist közvetlenül
másikká változtatják át
06:13
withoutnélkül disruptingmegszakítása the restpihenés of the genegén.
104
361042
2253
a gén többi részének károsítása nélkül.
06:16
So if you think of naturallytermészetesen occurringelőforduló
CRISPRCRISPR proteinsfehérjék as molecularmolekuláris scissorsolló,
105
364674
4158
Ha a természetes CRISPR-fehérjéket
molekuláris ollóknak fogjuk föl,
06:20
you can think of basebázis editorsszerkesztők as pencilsceruza,
106
368856
2786
akkor a bázisszerkesztők
ceruzának tekinthetők,
06:23
capableképes of directlyközvetlenül rewritingátírás
one DNADNS letterlevél into anotheregy másik
107
371666
3496
amelyek egy-egy DNS-betűt
közvetlenül másikká írnak át.
06:28
by actuallytulajdonképpen rearrangingátrendezése
the atomsatomok of one DNADNS basebázis
108
376098
3803
Ehhez a DNS-bázis atomjait
06:31
to insteadhelyette becomeválik a differentkülönböző basebázis.
109
379925
2334
más bázissá rendezik át.
06:35
Now, basebázis editorsszerkesztők don't existlétezik in naturetermészet.
110
383513
2176
Bázisszerkesztők
a természetben nem léteznek.
06:38
In facttény, we engineeredmanipulált
the first basebázis editorszerkesztő, shownLátható here,
111
386683
3230
Itt látható az első
mesterséges bázisszerkesztőnk,
amelyet három fehérjéből állítottunk elő,
06:41
from threehárom separatekülönálló proteinsfehérjék
112
389937
1357
06:43
that don't even come
from the sameazonos organismszervezet.
113
391318
2230
amelyek még csak nem is
egy szervezetből származnak.
06:46
We startedindult by takingbevétel CRISPRCRISPR scissorsolló
and disablingletiltása the abilityképesség to cutvágott DNADNS
114
394151
5097
A CRISPR-olló DNS-vágási képességének
kikapcsolásával kezdtük,
06:51
while retainingmegtartása its abilityképesség to searchKeresés for
and bindköt a targetcél DNADNS sequencesorrend
115
399272
4539
de meghagytuk a képességét,
hogy programozottan keressen
és kapcsoljon össze
célba vett DNS-szekvenciákat.
06:55
in a programmedprogramozott mannermód.
116
403835
1534
06:58
To those disabledTiltva CRISPRCRISPR
scissorsolló, shownLátható in bluekék,
117
406351
2837
A kékkel jelölt kikapcsolt CRISPR-ollóhoz
07:01
we attachedcsatolt a secondmásodik proteinfehérje in redpiros,
118
409212
2508
a pirossal jelölt
másik fehérjét kapcsoltuk,
07:03
whichmelyik performsvégez a chemicalkémiai reactionreakció
on the DNADNS basebázis C,
119
411744
4301
amely a C DNS-bázison
vegyi reakciót hajt végre,
07:08
convertingáttérés it into a basebázis
that behavesúgy viselkedik like T.
120
416069
3333
ezzel azt T-viselkedésű bázissá alakítja.
07:12
ThirdHarmadik, we had to attachcsatolni
to the first two proteinsfehérjék
121
420958
3142
Harmadszor, még hozzá kellett
adnunk az első két fehérjéhez
07:16
the proteinfehérje shownLátható in purplelila,
122
424124
1350
a lilával jelölt harmadikat,
07:17
whichmelyik protectsvédi a the editedszerkesztett basebázis
from beinglény removedeltávolított by the cellsejt.
123
425498
3600
amely a szerkesztett bázist megóvja attól,
hogy a sejt eltávolítsa.
07:22
The netháló resulteredmény is an engineeredmanipulált
three-parthárom részes proteinfehérje
124
430466
2842
Az eredmény a háromrészes fehérje,
07:25
that for the first time
allowslehetővé tesz us to convertalakítani CsCS into TsTS
125
433332
4118
amely elsőként teszi lehetővé
a genom meghatározott
helyén lévő C átalakítását T-vé.
07:29
at specifieda megadott locationshelyek in the genomegenom.
126
437474
2163
07:33
But even at this pointpont,
our work was only halffél doneKész.
127
441490
3032
De elvégzendő munkánknak ez csak a fele.
07:36
Because in ordersorrend to be stablestabil in cellssejteket,
128
444546
2626
Mert ahhoz, hogy a sejtekben rögzüljenek,
07:39
the two strandsszál of a DNADNS doublekettős helixcsigavonal
have to formforma basebázis pairspárok.
129
447196
3659
a DNS kettős csigavonalának két szálát
bázispároknak kell összekötniük.
07:44
And because C only pairspárok with G,
130
452125
3658
Mivel a C-hez csak a G kapcsolódhat,
07:47
and T only pairspárok with A,
131
455807
3002
és a T-hez pedig csak az A,
07:51
simplyegyszerűen changingváltozó a C to a T
on one DNADNS strandstrand createsteremt a mismatcheltérés,
132
459752
4846
ha a C-t csupán T-vé módosítjuk
az egyik DNS-szálban,
az zavart, összeférhetetlenséget
okoz a két DNS-szál között,
07:56
a disagreementnézeteltérés betweenközött the two DNADNS strandsszál
133
464622
2849
07:59
that the cellsejt has to resolveelhatározás
by decidingdöntés whichmelyik strandstrand to replacecserélje.
134
467495
4268
amelyet a sejtnek kéne megoldania,
eldöntve: melyik szálat helyettesítse.
08:05
We realizedrealizált that we could furthertovábbi engineermérnök
this three-parthárom részes proteinfehérje
135
473149
4341
Rájöttünk, hogy még tovább is
javíthatjuk e háromrészes fehérjét,
08:10
to flagzászló the noneditednem szerkesztett strandstrand
as the one to be replacedhelyébe
136
478649
3866
ha bevágással cserélendőnek jelöljük meg
08:14
by nickingBemetsz that strandstrand.
137
482539
1911
a szerkesztetlen szálat.
08:17
This little nicknick trickstrükkök the cellsejt
138
485276
2529
E kis vágás becsapja a sejtet:
08:19
into replacingcseréje the noneditednem szerkesztett G with an A
139
487829
4947
engedi a szerkesztetlen G A-ra cserélését
08:24
as it remakesÁtformálja the nickeda Csorba strandstrand,
140
492800
2325
a megvágott szál átalakítása révén.
08:27
therebyezáltal completingbefejezése the conversionátalakítás
of what used to be a C-GC-G BETŰ basebázis pairpár
141
495149
4031
Ezzel befejeződik a korábbi C–G pár
08:31
into a stablestabil T-AT-A basebázis pairpár.
142
499204
2296
stabil T–A párrá való átalakítása.
08:36
After severalszámos yearsévek of hardkemény work
143
504585
1551
Több évi szorgalmas munka után,
08:38
led by a formerkorábbi postposta docdoc
in the lablabor, AlexisAlexis KomorKomor,
144
506160
3981
amelyet Alexis Komor
volt PhD-kutató vezetett,
08:42
we succeededsikerült in developingfejlesztés
this first classosztály of basebázis editorszerkesztő,
145
510165
3182
sikerült eme első fajtájú
bázisszerkesztő kifejlesztése,
08:45
whichmelyik convertsátalakítja CsCS into TsTS and GsGS into As
146
513371
3666
amely C-t T-vé és G-t A-vá alakít át
08:49
at targetedcélzott positionspozíciók of our choosingkiválasztása.
147
517061
2159
tetszésünk szerinti helyen.
08:52
AmongKözött the more than 35,000 knownismert
disease-associateda betegséggel kapcsolatos pointpont mutationsmutációk,
148
520633
5230
35 000 kórokozó pontmutáció közül
08:57
the two kindsféle of mutationsmutációk
that this first basebázis editorszerkesztő can reversefordított
149
525887
3785
kétféle mutációt képes eme első
bázisszerkesztő visszaalakítani,
09:01
collectivelyegyüttesen accountszámla for about 14 percentszázalék
or 5,000 or so pathogenicpatogén pointpont mutationsmutációk.
150
529696
6143
ez összesen 5 000 kórokozó
mutáció, azaz kb. 14%-uk.
09:08
But correctingkijavítása the largestlegnagyobb fractiontöredék
of disease-causingbetegséget okozó pointpont mutationsmutációk
151
536593
4770
A kórokozó pontmutációk
zömének kijavításához
09:13
would requirekíván developingfejlesztés
a secondmásodik classosztály of basebázis editorszerkesztő,
152
541387
3635
a bázisszerkesztők másik
fajtáját kell kifejlesztenünk,
09:17
one that could convertalakítani
As into GsGS or TsTS into CsCS.
153
545046
4086
amely az A-t G-vé
és T-t C-vé képes alakítani.
09:22
Led by NicoleNicole GaudelliGaudelli Színház,
a formerkorábbi postposta docdoc in the lablabor,
154
550846
3727
Nicole Gaudelli volt PhD-kutató
vezetésével
09:26
we setkészlet out to developfejleszt
this secondmásodik classosztály of basebázis editorszerkesztő,
155
554597
3122
hozzáfogtunk e másik fajtájú
bázisszerkesztő kifejlesztéséhez,
09:29
whichmelyik, in theoryelmélet, could correcthelyes up to
almostmajdnem halffél of pathogenicpatogén pointpont mutationsmutációk,
156
557743
6127
amely elvileg a kórokozó pontmutációk
majdnem felét képes kijavítani,
09:35
includingbeleértve that mutationmutáció that causesokoz
the rapid-aginggyors öregedést diseasebetegség progeriaProgeria.
157
563894
3911
beleértve a gyors öregedést okozó kór,
a progéria mutációját is.
09:42
We realizedrealizált that we could
borrowkölcsön, onceegyszer again,
158
570107
3167
Rájöttünk, hogy utánozhatjuk
09:45
the targetingcélzás mechanismmechanizmus of CRISPRCRISPR scissorsolló
159
573298
4068
a CRISPR-olló célzó mechanizmusát,
09:49
to bringhoz the newúj basebázis editorszerkesztő
to the right sitewebhely in a genomegenom.
160
577390
5161
hogy az új bázisszerkesztőt
a genom kellő helyére juttassuk be.
09:55
But we quicklygyorsan encounteredtalálkozott
an incrediblehihetetlen problemprobléma;
161
583543
3092
De hamarosan meglepő nehézséggel
találtuk szemben magunkat,
09:59
namelyugyanis, there is no proteinfehérje
162
587896
2428
nevezetesen, hogy nincs ismert fehérje,
10:02
that's knownismert to convertalakítani
A into G or T into C
163
590348
4052
amely az A-t G-vé
vagy a T-t C-vé változtatná
10:06
in DNADNS.
164
594424
1161
a DNS-ben.
10:08
FacedSzembe with suchilyen a serioussúlyos stumblingbotladozó blockBlokk,
165
596760
2166
Ilyen komoly buktató láttán
10:10
mosta legtöbb studentsdiákok would probablyvalószínűleg
look for anotheregy másik projectprogram,
166
598950
2532
a legtöbb diák nyilván más projekt,
10:13
if not anotheregy másik researchkutatás advisortanácsadó.
167
601506
1740
sőt más konzulens után nézne.
10:15
(LaughterNevetés)
168
603270
1164
(Nevetés)
10:16
But NicoleNicole agreedegyetért to proceedfolytassa with a planterv
169
604458
1942
De Nicole a terv folytatása
mellett döntött,
10:18
that seemedÚgy tűnt wildlyvadul ambitiousambiciózus at the time.
170
606424
2667
ami abban az időben
igencsak nagyralátónak tűnt.
10:21
GivenAdott the absencetávollét
of a naturallytermészetesen occurringelőforduló proteinfehérje
171
609966
2339
A szükséges vegyi folyamatot végrehajtó
10:24
that performsvégez the necessaryszükséges chemistrykémia,
172
612329
2161
természetes fehérje hiányát tudomásul véve
10:26
we decidedhatározott we would evolvefejlődik
our ownsaját proteinfehérje in the laboratorylaboratórium
173
614514
3436
úgy döntöttünk, hogy laborunkban
állítjuk elő a fehérjénket
10:29
to convertalakítani A into a basebázis
that behavesúgy viselkedik like G,
174
617974
3835
az A módosítására
G-ként viselkedő bázissá.
10:33
startingkiindulási from a proteinfehérje
that performsvégez relatedösszefüggő chemistrykémia on RNARNS.
175
621833
4827
A vegyi folyamatot RNS-en
végrehajtó fehérjével kezdtük.
10:39
We setkészlet up a DarwinianDarwini
survival-of-the-fittesttúlélés-of-the-fittest selectionkiválasztás systemrendszer
176
627230
3934
Az "erősebb túlélése darwini
szelekciós rendszert" választottuk,
10:43
that exploredfeltárt tenstíz of millionsTöbb millió
of proteinfehérje variantsváltozatok
177
631188
3992
amely több tucat millió
fehérjeváltozatot eredményezett,
10:47
and only allowedengedélyezett those rareritka variantsváltozatok
178
635204
2018
és csak azokat a ritka
változatokat engedte tovább,
10:49
that could performteljesít the necessaryszükséges
chemistrykémia to survivetúlélni.
179
637246
3221
amelyekben túlélésükhöz kellő
vegyi folyamat végbement.
10:53
We endedvége lett up with a proteinfehérje shownLátható here,
180
641883
2388
Hozzájutottunk az itt látható fehérjéhez,
10:56
the first that can convertalakítani A in DNADNS
181
644295
2857
amely elsőként képes a DNS-ben az A-t
10:59
into a basebázis that resembleshasonlít G.
182
647176
2092
a G-re hasonlító bázissá változtatni.
11:01
And when we attachedcsatolt that proteinfehérje
183
649292
1603
Amikor ezt a fehérjét hozzákapcsoltuk
11:02
to the disabledTiltva CRISPRCRISPR
scissorsolló, shownLátható in bluekék,
184
650919
2571
a kékkel jelölt kikapcsolt CRISPR-ollóhoz,
11:05
we producedelőállított the secondmásodik basebázis editorszerkesztő,
185
653514
2008
azzal létrehoztuk az A-t G-vé alakító
11:07
whichmelyik convertsátalakítja As into GsGS,
186
655546
3095
másik fajtájú bázisszerkesztőt.
11:10
and then usesfelhasználások the sameazonos
strand-nickingstrand-nicking strategystratégia
187
658665
3841
Az pedig ugyanazt
a megvágottszál-technikát alkalmazza,
11:14
that we used in the first basebázis editorszerkesztő
188
662530
1920
melyet az első bázisszerkesztő,
11:16
to tricktrükk the cellsejt into replacingcseréje
the noneditednem szerkesztett T with a C
189
664474
5465
hogy kicselezze a sejtet
a szerkesztetlen T helyettesítésére C-vel,
11:21
as it remakesÁtformálja that nickeda Csorba strandstrand,
190
669963
1675
a megvágott szál átalakítása révén.
11:23
therebyezáltal completingbefejezése the conversionátalakítás
of an A-TA-T basebázis pairpár to a G-CG-C BETŰ basebázis pairpár.
191
671662
4171
Ezzel megvalósul az A–T bázispár
átváltoztatása a G–C bázispárrá.
11:28
(ApplauseTaps)
192
676845
2047
(Taps)
11:30
Thank you.
193
678916
1170
Köszönöm.
11:32
(ApplauseTaps)
194
680110
3357
(Taps)
11:35
As an academicakadémiai scientisttudós in the US,
195
683491
2335
Az USA kutatójaként nem szoktam hozzá,
11:37
I'm not used to beinglény
interruptedmegszakított by applausetaps.
196
685850
2147
hogy tapssal szakítsanak félbe.
11:40
(LaughterNevetés)
197
688021
3151
(Nevetés)
11:43
We developedfejlett these
first two classesosztályok of basebázis editorsszerkesztők
198
691196
4405
Az első két fajtájú bázisszerkesztőt
11:47
only threehárom yearsévek agoezelőtt
and one and a halffél yearsévek agoezelőtt.
199
695625
2774
csak három éve,
illetve másfél éve fejlesztettük ki.
11:51
But even in that shortrövid time,
200
699267
1548
De már e rövid idő alatt is
11:52
basebázis editingszerkesztés has becomeválik widelyszéles körben used
by the biomedicalorvosbiológiai researchkutatás communityközösség.
201
700839
3722
a bázisszerkesztést széles körben
használják orvosbiológiai kutatók.
11:57
BaseAlap editorsszerkesztők have been sentküldött
more than 6,000 timesalkalommal
202
705776
4365
Több mint hatezerszer küldtünk
a világ minden tájára bázisszerkesztőket
12:02
at the requestkérelem of more than
1,000 researcherskutatók around the globeföldgolyó.
203
710165
3871
több mint 1 000 kutató kérésére.
12:07
A hundredszáz scientifictudományos researchkutatás paperspapírok
have been publishedközzétett alreadymár,
204
715475
3516
Már száz tudományos közlemény
jelent meg e tárgyban,
12:11
usinghasználva basebázis editorsszerkesztők in organismsszervezetek
rangingkezdve from bacteriabaktériumok
205
719015
3728
amelyek a bázisszerkesztők
alkalmazásáról számoltak be
baktériumoktól kezdve növényeken
és egereken át főemlősökig.
12:14
to plantsnövények to miceegerek to primatesfőemlősök.
206
722767
2134
12:19
While basebázis editorsszerkesztők are too newúj
207
727950
1607
Noha a bázisszerkesztők még túl újak,
12:21
to have alreadymár enteredlépett
humanemberi clinicalklinikai trialskísérletek,
208
729581
2885
hogy humán klinikai kísérletekben
bevezessék őket,
12:24
scientiststudósok have succeededsikerült in achievingelérése
a criticalkritikai milestonemérföldkő towardsfelé that goalcél
209
732490
5122
a tudósoknak sikerült fontos
lépést tenniük e cél érdekében:
12:29
by usinghasználva basebázis editorsszerkesztők in animalsállatok
210
737636
2849
állatokban használtak bázisszerkesztőket
12:32
to correcthelyes pointpont mutationsmutációk
that causeok humanemberi geneticgenetikai diseasesbetegségek.
211
740509
3909
humán genetikai kórokat okozó
pontmutációk kijavítására.
12:37
For examplepélda,
212
745815
1151
Például
12:38
a collaborativeegyüttműködő teamcsapat of scientiststudósok
led by LukeLukács KoblanKoblán and JonJon LevyIlleték,
213
746990
3793
a laboromban kutató Luke Koblan
és Jon Levy diákjaim vezette
egyik munkacsoport
12:42
two additionalTovábbi studentsdiákok in my lablabor,
214
750807
2413
12:45
recentlymostanában used a virusvírus to deliverszállít
that secondmásodik basebázis editorszerkesztő
215
753244
4119
nemrég vírust használt a másik fajtájú
bázisszerkesztő bejuttatásához
12:49
into a mouseegér with progeriaProgeria,
216
757387
2190
progériás egerekbe,
12:51
changingváltozó that disease-causingbetegséget okozó
T back into a C
217
759601
3857
s ezzel a kórokozó T-t
C-vé változtatta vissza,
12:55
and reversingtolató its consequenceskövetkezményei
at the DNADNS, RNARNS and proteinfehérje levelsszintek.
218
763482
4106
így DNS-, RNS- és fehérjeszinten is
elhárította a kór következményeit.
13:00
BaseAlap editorsszerkesztők have alsois
been used in animalsállatok
219
768880
2746
Bázisszerkesztőket alkalmaznak állatokban
13:03
to reversefordított the consequencekövetkezmény of tyrosinemiatirozinémia,
220
771650
2924
tirozinémia, béta-talasszémia,
izomsorvadás, fenilketonuria,
13:07
betabeta thalassemiaThalassaemia, muscularizmos dystrophydystrophia,
221
775642
3618
veleszületett süketség
13:11
phenylketonuriafenilketonuriában, a congenitalveleszületett deafnesssüketség
222
779284
3690
és bizonyos szív-érrendszeri betegség
következményeinek elhárítására,
13:14
and a typetípus of cardiovascularszív- és érrendszeri diseasebetegség --
223
782998
1939
13:16
in eachminden egyes caseügy, by directlyközvetlenül
correctingkijavítása a pointpont mutationmutáció
224
784961
4862
minden esetben
közvetlenül kijavítva a betegségokozó
vagy ahhoz hozzájáruló pontmutációkat.
13:21
that causesokoz or contributeshozzájárul to the diseasebetegség.
225
789847
2553
13:25
In plantsnövények, basebázis editorsszerkesztők have been used
226
793688
2056
Bázisszerkesztőket alkalmaznak növényekben
13:27
to introducebevezet individualEgyedi
singleegyetlen DNADNS letterlevél changesváltoztatások
227
795768
4072
egyedi DNS-betűcserékre,
13:31
that could leadvezet to better cropsnövények.
228
799864
1968
amelyek jobb terméshez vezethetnek.
13:34
And biologistsbiológusok have used basebázis editorsszerkesztők
to probeszonda the roleszerep of individualEgyedi lettersbetűk
229
802253
4589
Biológusok bázisszerkesztőket alkalmaznak
egyes betűk szerepének tisztázására
13:38
in genesgének associatedtársult
with diseasesbetegségek suchilyen as cancerrák.
230
806866
2817
a rákkal és más kórokkal
kapcsolatba hozható génekben.
13:43
Two companiesvállalatok I cofoundedtársalapítója,
BeamGerenda TherapeuticsGyógyászat and PairwisePáros PlantsNövények,
231
811046
4567
A Beam Therapeutics és Pairwise Plants
cégek, melyek társalapítója vagyok,
13:47
are usinghasználva basebázis editingszerkesztés
to treatcsemege humanemberi geneticgenetikai diseasesbetegségek
232
815637
3825
bázisszerkesztést használnak
humán genetikai kórok kezelésére
13:51
and to improvejavul agriculturemezőgazdaság.
233
819486
1606
és a mezőgazdaság fejlesztésére.
13:53
All of these applicationsalkalmazások of basebázis editingszerkesztés
234
821953
1966
Az összes bázisszerkesztési megoldást
13:55
have takentett placehely in lessKevésbé
than the pastmúlt threehárom yearsévek:
235
823943
3094
legfeljebb három éve alkalmazzák:
13:59
on the historicaltörténelmi timescaleidőskálán of sciencetudomány,
236
827061
2364
ez a tudománytörténeti skálán
14:01
the blinkpislogás of an eyeszem.
237
829449
1282
szempillantásnyi idő.
14:04
AdditionalTovábbi work lieshazugságok aheadelőre
238
832657
1253
További munka vár még ránk
14:05
before basebázis editingszerkesztés can realizemegvalósítani
its fullteljes potentiallehetséges
239
833934
3032
mielőtt a bázisszerkesztés
teljesen kifejtené a hatását
14:08
to improvejavul the liveséletét of patientsbetegek
with geneticgenetikai diseasesbetegségek.
240
836990
3614
a genetikai betegséggel küzdő páciensek
életminőségének javításában.
14:13
While manysok of these diseasesbetegségek
are thought to be treatablekezelhető
241
841244
2780
Noha sok ilyen kórt gyógyíthatónak tartunk
14:16
by correctingkijavítása the underlyingalapjául szolgáló mutationmutáció
242
844048
1849
a kérdéses mutáció kijavításával,
14:17
in even a modestszerény fractiontöredék
of cellssejteket in an organszerv,
243
845921
3516
még sejtek csekély töredéke esetén is
14:21
deliveringátadó molecularmolekuláris machinesgépek
like basebázis editorsszerkesztők
244
849461
2976
molekuláris gépek,
pl. bázisszerkesztők bejuttatása
14:24
into cellssejteket in a humanemberi beinglény
245
852461
1767
emberi lények sejtjeibe
14:26
can be challengingkihívást jelentő.
246
854252
1169
komoly kihívás lehet.
14:28
Co-optingCo-választó nature'stermészet virusesvírusok
to deliverszállít basebázis editorsszerkesztők
247
856962
3373
Természetes vírusok segítségül hívása
bázisszerkesztők bevitelére
14:32
insteadhelyette of the moleculesmolekulák
that give you a coldhideg
248
860359
2198
náthát okozó molekulák helyett
14:34
is one of severalszámos promisingbiztató
deliverykézbesítés strategiesstratégiák
249
862581
2687
a számos ígéretes beviteli módszer egyike,
14:37
that's been successfullysikeresen used.
250
865292
1659
melyet már sikeresen alkalmaznak.
14:40
ContinuingTovábbra is to developfejleszt
newúj molecularmolekuláris machinesgépek
251
868268
2365
Új molekuláris gépek további fejlesztése,
14:42
that can make all of the remainingtöbbi waysmódokon
252
870657
1868
amelyek egyik bázispárt
másik bázispárrá változtatnak,
14:44
to convertalakítani one basebázis pairpár
to anotheregy másik basebázis pairpár
253
872549
2892
és a minimumra csökkentik
a szükségtelen szerkesztést
14:47
and that minimizeminimalizálása unwantednem kívánt editingszerkesztés
at off-target-cél locationshelyek in cellssejteket
254
875465
4380
a sejt egyéb részein,
14:51
is very importantfontos.
255
879869
1200
igen fontos feladat.
14:53
And engagingmegnyerő with other scientiststudósok,
doctorsorvosok, ethicistsethicists and governmentskormányok
256
881782
4706
Fontos kötelezettségünk együttműködnünk
más tudósokkal, orvosokkal,
etikusokkal és kormányszervekkel,
14:58
to maximizemaximalizálása the likelihoodvalószínűség
that basebázis editingszerkesztés is appliedalkalmazott thoughtfullyelgondolkodva,
257
886512
4791
hogy a bázisszerkesztést
a legnagyobb mértékben
megfontoltan, biztonságosan
és erkölcsösen alkalmazzuk.
15:03
safelybiztonságosan and ethicallyetikailag,
258
891327
2381
15:05
remainsmaradványok a criticalkritikai obligationkötelezettség.
259
893732
2000
15:09
These challengeskihívások notwithstandingellenére, dacára, mindazonáltal,
260
897525
1611
Ha csupán öt éve azt mondták volna,
15:11
if you had told me
even just fiveöt yearsévek agoezelőtt
261
899160
3655
hogy a világ kutatói
15:14
that researcherskutatók around the globeföldgolyó
262
902839
1651
15:16
would be usinghasználva laboratory-evolvedlaboratóriumban kialakult
molecularmolekuláris machinesgépek
263
904514
3539
majd laborban fejlesztett
molekuláris gépeket használnak
15:20
to directlyközvetlenül convertalakítani
an individualEgyedi basebázis pairpár
264
908077
2997
egy-egy bázispár
másik bázispárrá való hatékony,
15:23
to anotheregy másik basebázis pairpár
265
911098
1182
minimális mellékhatású
15:24
at a specifieda megadott locationelhelyezkedés
in the humanemberi genomegenom
266
912304
2619
közvetlen módosítására
15:26
efficientlyeredményesen and with a minimumminimális
of other outcomeseredmények,
267
914947
3825
a humán genom bizonyos helyén,
15:30
I would have askedkérdezte you,
268
918796
1168
megkérdeztem volna:
15:31
"What science-fictionSci-Fi novelregény
are you readingolvasás?"
269
919988
2474
"Melyik fantasztikus regényt olvassa?".
15:35
Thankskösz to a relentlesslykönyörtelenül dedicateddedikált
groupcsoport of studentsdiákok
270
923706
3460
Kérlelhetetlenül eltökélt
diákcsoportunknak köszönhetően,
15:39
who were creativekreatív enoughelég to engineermérnök
what we could designtervezés ourselvesminket
271
927190
4460
amely elég ötletes volt, hogy véghezvigye,
amit magunk megtervezhettünk,
15:43
and bravebátor enoughelég
to evolvefejlődik what we couldn'tnem tudott,
272
931674
2925
és eléggé merész, hogy kifejlessze,
amit magunk nem,
15:46
basebázis editingszerkesztés has begunmegkezdett to transformátalakít
that science-fiction-likeSci-Fi-szerű aspirationtörekvés
273
934623
5040
a bázisszerkesztés
a sci-fi-szerű vágyakozásból
létező valósággá kezdett válni,
15:51
into an excitingizgalmas newúj realityvalóság,
274
939687
1857
15:54
one in whichmelyik the mosta legtöbb importantfontos giftajándék
we give our childrengyermekek
275
942250
3231
amelyben a gyermekeinknek adott
legfontosabb ajándék
15:57
maylehet not only be
threehárom billionmilliárd, ezermillió lettersbetűk of DNADNS,
276
945505
3025
nemcsak a hárommilliárd betű lehet,
16:00
but alsois the meanseszközök to protectvéd
and repairjavítás them.
277
948554
3110
hanem a betűk védelme és kijavítása is.
16:04
Thank you.
278
952339
1151
Köszönöm szépen.
(Taps)
16:05
(ApplauseTaps)
279
953514
4502
16:10
Thank you.
280
958040
1150
Köszönöm.
Translated by Peter Pallós
Reviewed by Beatrix Turán

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
David R. Liu - Chemical biologist
David R. Liu leads a research group that combines chemistry and evolutionary techniques to create revolutionary new medicines.

Why you should listen

During his PhD research at Berkeley, David R. Liu initiated the first general effort to expand the genetic code in living cells. As a professor at Harvard and the Broad Institute, Liu integrates chemistry and evolution to illuminate biology and develop next-generation therapeutics. He has published more than 170 papers and is an inventor on more than 65 issued US patents.

Liu's major research interests include development and use of genome editing technologies to study and treat genetic diseases; the evolution of proteins with novel therapeutic potential; and the discovery of bioactive synthetic molecules using DNA-encoded libraries. Base editing, phage-assisted continuous evolution (PACE) and DNA-encoded libraries are three technologies pioneered in his laboratory that are now widely used in the biomedical sciences. Liu has also cofounded six biotechnology and therapeutics companies, including Editas Medicine, Beam Therapeutics, Pairwise Plants and Exo Therapeutics. 

Liu grew up in Riverside, California, where playing with insects in his backyard crystallized his interest in science. He also is passionate about photography and has been banned from playing blackjack at virtually every major casino in Las Vegas after developing a creative and highly advantageous card-counting system.

More profile about the speaker
David R. Liu | Speaker | TED.com