ABOUT THE SPEAKER
David R. Liu - Chemical biologist
David R. Liu leads a research group that combines chemistry and evolutionary techniques to create revolutionary new medicines.

Why you should listen

During his PhD research at Berkeley, David R. Liu initiated the first general effort to expand the genetic code in living cells. As a professor at Harvard and the Broad Institute, Liu integrates chemistry and evolution to illuminate biology and develop next-generation therapeutics. He has published more than 170 papers and is an inventor on more than 65 issued US patents.

Liu's major research interests include development and use of genome editing technologies to study and treat genetic diseases; the evolution of proteins with novel therapeutic potential; and the discovery of bioactive synthetic molecules using DNA-encoded libraries. Base editing, phage-assisted continuous evolution (PACE) and DNA-encoded libraries are three technologies pioneered in his laboratory that are now widely used in the biomedical sciences. Liu has also cofounded six biotechnology and therapeutics companies, including Editas Medicine, Beam Therapeutics, Pairwise Plants and Exo Therapeutics. 

Liu grew up in Riverside, California, where playing with insects in his backyard crystallized his interest in science. He also is passionate about photography and has been banned from playing blackjack at virtually every major casino in Las Vegas after developing a creative and highly advantageous card-counting system.

More profile about the speaker
David R. Liu | Speaker | TED.com
TED2019

David R. Liu: Can we cure genetic diseases by rewriting DNA?

David R. Liu: DNA'yı yeniden yazarak genetik hastalıkları tedavi edebilir miyiz?

Filmed:
1,976,595 views

Bir bilimsel keşif hikâyesiyle, kimyager biyolog David R. Liu büyük bir buluş paylaşıyor: laboratuvarının DNA'yı yeniden yazabilen baz düzenleyicileri. Genom düzenlemedeki bu kritik adım, CRISPR vaadini sonraki seviyeye taşıyor: Eğer CRISPR proteinleri, spesifik DNA dizilerini kesmek için programlanmış moleküler makaslar ise, baz düzenleyiciler de bir DNA harfini direkt başka bir harf olarak yazabilen kalemler. Bu moleküler makinelerin nasıl çalıştığı ve genetik hastalıkları tedavi etme, hatta iyileştirme potansiyelleri hakkında daha fazla şey öğrenin.
- Chemical biologist
David R. Liu leads a research group that combines chemistry and evolutionary techniques to create revolutionary new medicines. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
The mostçoğu importantönemli gifthediye
your motheranne and fatherbaba ever gaveverdi you
0
1286
4031
Anne ve babanızın
size verdiği en önemli hediye
00:17
was the two setskümeler
of threeüç billionmilyar lettersharfler of DNADNA
1
5341
2720
genomunuzu oluşturan
üç milyar harflik iki set DNA'dır.
00:20
that make up your genomegenom.
2
8085
1564
00:22
But like anything
with threeüç billionmilyar componentsbileşenler,
3
10014
2477
Ama üç milyar parçalı her şey gibi
00:24
that gifthediye is fragilekırılgan.
4
12515
1400
bu hediye de hassastır.
00:26
SunlightGüneş ışığı, smokingsigara içmek, unhealthysağlıksız eatingyemek yiyor,
5
14815
3540
Güneş ışığı, sigara, sağlıksız beslenme,
00:30
even spontaneousdoğal mistakeshatalar
madeyapılmış by your cellshücreler,
6
18379
2992
hatta hücrelerinizin yaptığı
spontane hatalar bile,
00:33
all causesebeb olmak changesdeğişiklikler to your genomegenom.
7
21395
1923
genomunuzda değişikliğe sebep olur.
00:36
The mostçoğu commonortak kindtür of changedeğişiklik in DNADNA
8
24942
3278
DNA'daki en yaygın değişim türü
00:40
is the simplebasit swaptakas of one lettermektup,
or basebaz, suchböyle as C,
9
28244
4229
tek bir harfin veya bazın takasıdır,
mesela C'nin farklı bir harfle,
mesela T, G veya A ile takası gibi.
00:44
with a differentfarklı lettermektup,
suchböyle as T, G or A.
10
32497
3241
00:48
In any day, the cellshücreler in your bodyvücut
will collectivelytopluca accumulatebiriktirmek
11
36744
3373
Herhangi bir günde
vücudunuzdaki hücreler topluca
00:52
billionsmilyarlarca of these single-lettertek harfli swapsDeğiştirir,
whichhangi are alsoAyrıca calleddenilen "pointpuan mutationsmutasyonlar."
12
40141
4836
bu tek harfli takasları biriktirir,
buna "nokta mutasyonu" da denir.
00:58
Now, mostçoğu of these
pointpuan mutationsmutasyonlar are harmlesszararsız.
13
46147
2531
Bu nokta mutasyonlarının çoğu zararsızdır.
01:00
But everyher now and then,
14
48702
1158
Ama arada sırada,
01:01
a pointpuan mutationmutasyon disruptsbozan
an importantönemli capabilitykabiliyet in a cellhücre
15
49884
3993
bir nokta mutasyonu bir hücredeki
önemli bir yeteneği aksatır
01:05
or causesnedenleri a cellhücre to misbehaveYaramazlık
in harmfulzararlı waysyolları.
16
53901
3355
veya bir hücrenin zararlı şekilde
yanlış davranmasına sebep olur.
01:10
If that mutationmutasyon were inheritedmiras
from your parentsebeveyn
17
58099
2999
Eğer bu mutasyon ailenizden miras kaldıysa
01:13
or occurredoluştu earlyerken enoughyeterli
in your developmentgelişme,
18
61122
2660
veya gelişiminizde yeterince
erken meydana geldiyse,
01:15
then the resultsonuç would be
that manyçok or all of your cellshücreler
19
63806
2966
bunun sonucunda
hücrelerinizin birçoğu veya hepsi
01:18
containiçermek this harmfulzararlı mutationmutasyon.
20
66796
1912
bu zararlı mutasyonu içerir.
01:21
And then you would be one
of hundredsyüzlerce of millionsmilyonlarca of people
21
69153
3270
Yüzlerce milyon insanda bir görülen
01:24
with a geneticgenetik diseasehastalık,
22
72447
1611
genetik bir hastalığınız olur,
01:26
suchböyle as sickleOrak cellhücre anemiaanemi or progeriayaşlılık hastalığı
23
74082
3003
orak hücre anemisi, progeria,
01:29
or muscularkas dystrophyDistrofi
or Tay-SachsTay-Sachs diseasehastalık.
24
77109
3121
kas distrofisi veya
Tay-Sachs hastalığı gibi.
01:34
GrievousGrievous geneticgenetik diseaseshastalıklar
causedneden oldu by pointpuan mutationsmutasyonlar
25
82225
3182
Nokta mutasyonlardan kaynaklanan
ağır genetik hastalıklar
01:37
are especiallyözellikle frustratingsinir bozucu,
26
85431
1993
özellikle sinir bozucudur
01:39
because we oftensık sık know
the exactkesin single-lettertek harfli changedeğişiklik
27
87448
2904
çünkü genelde biliriz ki
hastalığa sebep olan
01:42
that causesnedenleri the diseasehastalık
and, in theoryteori, could cureÇare the diseasehastalık.
28
90376
4200
o tek harf değişimi
teoride onu tedavi edebilir.
01:47
MillionsMilyonlarca sufferacı çekmek from sickleOrak cellhücre anemiaanemi
29
95268
2849
Milyonlarca insanda orak hücre anemisi var
01:50
because they have
a singletek A to T pointpuan mutationsmutasyonlar
30
98141
3071
çünkü hemoglobin genlerinin
her iki kopyasında da
01:53
in bothher ikisi de copieskopyalar of theironların hemoglobinHemoglobin genegen.
31
101236
2361
tek bir A'dan T'ye mutasyon var.
01:57
And childrençocuklar with progeriayaşlılık hastalığı
are borndoğmuş with a T
32
105529
3132
Progeria hastası çocuklar
genomlarında tek bir pozisyonda
02:00
at a singletek positionpozisyon in theironların genomegenom
33
108685
2168
normalde C olan yerde
02:02
where you have a C,
34
110877
1399
bir T ile doğar,
02:05
with the devastatingyıkıcı consequencesonuç
that these wonderfulolağanüstü, brightparlak kidsçocuklar
35
113125
3439
bunun sonucunda da
bu muhteşem, parlak zekâlı çocuklar
02:08
ageyaş very rapidlyhızla and passpas away
by about ageyaş 14.
36
116588
3976
çok hızlı yaşlanır ve yaklaşık
14 yaşında hayatını kaybeder.
02:14
ThroughoutBoyunca the historytarih of medicinetıp,
37
122358
1683
Tıp tarihi boyunca,
02:16
we have not had a way
to efficientlyverimli biçimde correctdoğru pointpuan mutationsmutasyonlar
38
124065
3060
yaşayan sistemlerde etkili bir şekilde
02:19
in livingyaşam systemssistemler,
39
127149
1769
mutasyonları belirlemenin,
02:20
to changedeğişiklik that disease-causinghastalığa neden olan
T back into a C.
40
128942
3200
hastalığa sebep olan T'yi
tekrar C yapmanın bir yolu yoktu.
02:25
PerhapsBelki de untila kadar now.
41
133482
1968
Belki de şu ana kadar.
02:27
Because my laboratorylaboratuvar recentlyson günlerde succeededbaşarılı
in developinggelişen suchböyle a capabilitykabiliyet,
42
135474
4190
Çünkü benim laboratuvarım
bunu geliştirmeyi başardı,
02:31
whichhangi we call "basebaz editingkurgu."
43
139688
1800
buna "baz düzenlemesi" diyoruz.
02:35
The storyÖykü of how we developedgelişmiş basebaz editingkurgu
44
143277
2024
Baz düzenlemesini başarmamızın hikâyesi
02:37
actuallyaslında beginsbaşlar threeüç billionmilyar yearsyıl agoönce.
45
145325
2674
aslında üç milyar yıl önce başlıyor.
02:41
We think of bacteriabakteriler
as sourceskaynaklar of infectionenfeksiyon,
46
149055
2660
Bakterileri enfeksiyon kaynağı olarak
düşünüyoruz
02:43
but bacteriabakteriler themselveskendilerini are alsoAyrıca
proneeğilimli to beingolmak infectedenfekte,
47
151739
3314
ama bakterilerin kendisi de
enfeksiyona yatkın,
02:47
in particularbelirli, by virusesvirüsler.
48
155077
1907
özellikle de virüslerden kaynaklananlara.
02:49
So about threeüç billionmilyar yearsyıl agoönce,
49
157871
2151
Yaklaşık üç milyar yıl önce,
02:52
bacteriabakteriler evolvedgelişti a defensesavunma mechanismmekanizma
to fightkavga viralviral infectionenfeksiyon.
50
160046
3880
bakteriler viral enfeksiyona karşı
bir savunma mekanizması geliştirdi.
02:57
That defensesavunma mechanismmekanizma
is now better knownbilinen as CRISPRCRISPR.
51
165649
2785
Bu savunma mekanizması
şimdi CRISPR olarak biliniyor.
Ve CRISPR'ın savaş başlığı
DNA'ya moleküler makas gibi davranan,
03:01
And the warheadsavaş başlığı in CRISPRCRISPR
is this purplemor proteinprotein
52
169008
2825
03:03
that actseylemler like molecularmoleküler
scissorsmakas to cutkesim DNADNA,
53
171857
3778
çiftli helisi iki parçaya ayırarak
03:07
breakingkırma the doubleçift helixhelis into two piecesparçalar.
54
175659
2428
onu kesen mor bir protein.
03:11
If CRISPRCRISPR couldn'tcould distinguishayırmak
betweenarasında bacterialbakteri and viralviral DNADNA,
55
179323
3976
Eğer CRISPR bakteriyel
ve viral DNA'ları ayırt edemeseydi,
çok da kullanışlı
bir savunma mekanizması olmazdı.
03:15
it wouldn'tolmaz be a very usefulişe yarar
defensesavunma systemsistem.
56
183323
2239
03:18
But the mostçoğu amazingşaşırtıcı featureözellik of CRISPRCRISPR
57
186315
2785
Ama CRISPR'ın en büyüleyici özelliği
03:21
is that the scissorsmakas can be
programmedprogramlanmış to searcharama for,
58
189124
5037
makasların sadece
spesifik bir DNA dizisini aramak,
03:26
bindbağlamak to and cutkesim
59
194185
2423
bağlanmak ve kesmek üzere
03:28
only a specificözel DNADNA sequencesıra.
60
196632
2738
programlanabiliyor olması.
03:32
So when a bacteriumbakteri encountersBuluşmaları
a virusvirüs for the first time,
61
200911
3397
Yani bir bakteri bir virüsle
ilk kez karşılaştığında,
03:36
it can storemağaza a smallküçük snippetpasajı
of that virus'svirüs DNADNA
62
204332
3373
o virüsün küçük bir parçasını saklayıp
03:39
for use as a programprogram
to directdirekt the CRISPRCRISPR scissorsmakas
63
207729
3644
CRISPR makaslarını
gelecekteki bir enfeksiyon sırasında
03:43
to cutkesim that viralviral DNADNA sequencesıra
duringsırasında a futuregelecek infectionenfeksiyon.
64
211397
3536
o viral DNA dizisini kesmeye
programlayabiliyor.
03:47
CuttingKesme a virus'svirüs DNADNA messesMesses up
the functionfonksiyon of the cutkesim viralviral genegen,
65
215778
4913
Bir virüsün DNA'sını kesmek
kesilen viral genin fonksiyonunu aksatır,
03:52
and thereforebu nedenle disruptsbozan
the virus'svirüs life cycledevir.
66
220715
2702
dolayısıyla da
virüsün yaşam süresini bozar.
03:58
RemarkableDikkat çekici researchersaraştırmacılar includingdahil olmak üzere
EmmanuelleEmmanuelle CharpentierCharpentier, GeorgeGeorge ChurchKilise,
67
226059
4801
Emmanuelle Charpentier, George Church,
Jennifer Doudna
04:02
JenniferJennifer DoudnaDoudna and FengFeng ZhangZhang
68
230884
2653
ve Feng Zhang gibi önemli araştırmacılar
04:05
showedgösterdi sixaltı yearsyıl agoönce how CRISPRCRISPR scissorsmakas
could be programmedprogramlanmış
69
233561
3969
altı yıl önce CRISPR makaslarının
bizim seçtiğimiz DNA dizilerini
04:09
to cutkesim DNADNA sequencesdizileri of our choosingSeçme,
70
237554
2587
kesebildiğini gösterdiler,
04:12
includingdahil olmak üzere sequencesdizileri in your genomegenom,
71
240165
2369
genomumuzdaki diziler de buna dâhil,
04:14
insteadyerine of the viralviral DNADNA sequencesdizileri
chosenseçilmiş by bacteriabakteriler.
72
242558
3343
bakterinin seçtiği
viral DNA dizileri yerine.
04:18
But the outcomesçıktıları are actuallyaslında similarbenzer.
73
246550
2534
Ama sonuçlar aslında benzer.
04:21
CuttingKesme a DNADNA sequencesıra in your genomegenom
74
249606
2468
Genomunuzdaki bir DNA dizisini
kesmek de genelde
04:24
alsoAyrıca disruptsbozan the functionfonksiyon
of the cutkesim genegen, typicallytipik,
75
252098
4127
rastgele DNA harf karışımlarının
04:28
by causingneden olan the insertionekleme and deletionsilme
of randomrasgele mixtureskarışımlar of DNADNA lettersharfler
76
256997
4467
kesilen yerde
ve silinmesine yol açarak
kesilen genin fonksiyonunu bozuyor.
04:33
at the cutkesim siteyer.
77
261488
1153
04:36
Now, disruptingengellemeden genesgenler can be very
usefulişe yarar for some applicationsuygulamaları.
78
264625
3881
Genleri bozmak bazı uygulamalar için
çok kullanışlı olabilir.
04:42
But for mostçoğu pointpuan mutationsmutasyonlar
that causesebeb olmak geneticgenetik diseaseshastalıklar,
79
270005
4301
Ama genetik hastalık yaratan
çoğu nokta mutasyonu için,
04:46
simplybasitçe cuttingkesim the already-mutatedzaten-mutasyona uğramış genegen
won'talışkanlık benefityarar patientshastalar,
80
274330
4357
zaten değişmiş geni
sadece kesmek hastaya fayda sağlamaz
04:50
because the functionfonksiyon of the mutatedmutasyona uğramış genegen
needsihtiyaçlar to be restoredgeri,
81
278711
3968
çünkü değişmiş genin fonksiyonu
yeniden yüklenmeli,
04:54
not furtherayrıca disruptedbozulduğu.
82
282703
1615
daha fazla bozulmamalı.
04:57
So cuttingkesim this
already-mutatedzaten-mutasyona uğramış hemoglobinHemoglobin genegen
83
285259
2882
Yani orak hücre anemisine sebep olan
05:00
that causesnedenleri sickleOrak cellhücre anemiaanemi
84
288165
2523
bu zaten değişmiş hemoglobin genini kesmek
05:02
won'talışkanlık restoregeri the abilitykabiliyet of patientshastalar
to make healthysağlıklı redkırmızı bloodkan cellshücreler.
85
290712
3516
hastaların tekrar sağlıklı kırmızı
kan hücreleri yapmasını sağlamayacak.
05:07
And while we can sometimesara sıra introducetakdim etmek
newyeni DNADNA sequencesdizileri into cellshücreler
86
295631
4341
Bazen kesilmiş bölgeyi saran
DNA dizilimlerinin yerine koymak için
05:11
to replacedeğiştirmek the DNADNA sequencesdizileri
surroundingçevreleyen a cutkesim siteyer,
87
299996
3421
hücrelerin içine
yeni DNA dizileri uygulayabilsek de
05:15
that processsüreç, unfortunatelyne yazık ki, doesn't work
in mostçoğu typestürleri of cellshücreler,
88
303441
4324
bu süreç, maalesef,
çoğu hücre türünde işe yaramaz
05:19
and the disruptedbozulduğu genegen outcomesçıktıları
still predominateAğırlıklı.
89
307789
2441
ve bozulmuş genin sonucu
baskın gelmeye devam eder.
Birçok bilim insanı gibi,
insanlarda genetik hastalıkları
05:24
Like manyçok scientistsBilim adamları,
I've dreamedhayal of a futuregelecek
90
312297
2182
tedavi edebileceğimiz hatta
belki de tamamen iyileştirebileceğimiz
05:26
in whichhangi we mightbelki be ableyapabilmek to treattedavi etmek
or maybe even cureÇare
91
314503
2774
05:29
humaninsan geneticgenetik diseaseshastalıklar.
92
317301
1371
bir gelecek hayal ettim.
05:31
But I saw the lackeksiklik of a way
to fixdüzeltmek pointpuan mutationsmutasyonlar,
93
319135
3801
Ama çoğu genetik hastalığa yol açan
05:34
whichhangi causesebeb olmak mostçoğu humaninsan geneticgenetik diseaseshastalıklar,
94
322960
3024
sabit nokta mutasyonlarını
onarmanın bir yolu olmamasını
05:38
as a majormajör problemsorun standingayakta in the way.
95
326008
2388
yolumuzda duran
büyük bir sorun olarak gördüm.
Bir kimyager olarak, öğrencilerimle
direkt olarak tek bir DNA bazına
05:41
BeingVarlık a chemistkimyager, I beganbaşladı
workingçalışma with my studentsöğrencilerin
96
329434
2668
05:44
to developgeliştirmek waysyolları on performingicra chemistrykimya
directlydirekt olarak on an individualbireysel DNADNA basebaz,
97
332126
4935
kimya uygulamanın yollarını geliştirmek
için çalışmaya başladım,
05:49
to trulygerçekten fixdüzeltmek, ratherdaha doğrusu than disruptbozmak,
the mutationsmutasyonlar that causesebeb olmak geneticgenetik diseaseshastalıklar.
98
337085
5619
genetik hastalığa sebep olan değişimleri
bozmak yerine gerçekten onarmak için.
05:56
The resultsSonuçlar of our effortsçabaları
are molecularmoleküler machinesmakineler
99
344522
2548
Çabalarımızın sonucu "baz düzenleyici"
dediğimiz moleküler makineler.
05:59
calleddenilen "basebaz editorsEditörler."
100
347094
1388
06:01
BaseBankası editorsEditörler use the programmableprogramlanabilir
searchingArama mechanismmekanizma of CRISPRCRISPR scissorsmakas,
101
349618
5475
CRISPR makaslarının programlanabilir
arama yöntemini kullanıyorlar
06:07
but insteadyerine of cuttingkesim the DNADNA,
102
355117
2936
ama DNA'yı kesmek yerine,
06:10
they directlydirekt olarak convertdönüştürmek
one basebaz to anotherbir diğeri basebaz
103
358077
2941
genin geri kalanını bozmadan
direkt olarak bir bazı
başka bir baza dönüştürüyorlar.
06:13
withoutolmadan disruptingengellemeden the restdinlenme of the genegen.
104
361042
2253
06:16
So if you think of naturallydoğal olarak occurringmeydana gelen
CRISPRCRISPR proteinsproteinler as molecularmoleküler scissorsmakas,
105
364674
4158
Yani doğal oluşumlu CRISPR proteinlerini
moleküler makaslar olarak düşünürseniz
06:20
you can think of basebaz editorsEditörler as pencilskalemler,
106
368856
2786
baz düzenleyicileri kalem olarak düşünün,
06:23
capableyetenekli of directlydirekt olarak rewritingyeniden yazma
one DNADNA lettermektup into anotherbir diğeri
107
371666
3496
aslında bir DNA bazının atomlarını
yeniden düzenleyerek
06:28
by actuallyaslında rearrangingyeniden düzenleme
the atomsatomları of one DNADNA basebaz
108
376098
3803
başka bir baz olmasını sağlamak için
bir DNA harfini başka bir harf olarak
06:31
to insteadyerine becomeolmak a differentfarklı basebaz.
109
379925
2334
direkt yeniden yazabilen kalemler.
06:35
Now, basebaz editorsEditörler don't existvar olmak in naturedoğa.
110
383513
2176
Baz düzenleyiciler doğada yok.
06:38
In factgerçek, we engineeredmühendislik
the first basebaz editoreditör, showngösterilen here,
111
386683
3230
Hatta, ilk baz düzenleyiciyi,
burada görüyorsunuz,
aynı organizmadan bile gelmeyen
06:41
from threeüç separateayrı proteinsproteinler
112
389937
1357
06:43
that don't even come
from the sameaynı organismorganizma.
113
391318
2230
üç farklı proteinden oluşturduk.
06:46
We startedbaşladı by takingalma CRISPRCRISPR scissorsmakas
and disablingdevre dışı bırakma the abilitykabiliyet to cutkesim DNADNA
114
394151
5097
CRISPR makaslarını alıp
DNA'yı kesme yeteneğini etkisiz kılarken
06:51
while retainingistinat its abilitykabiliyet to searcharama for
and bindbağlamak a targethedef DNADNA sequencesıra
115
399272
4539
programlanmış bir şekilde hedeflenen
bir DNA dizisini bulup bağlama yetisini
06:55
in a programmedprogramlanmış mannertavır.
116
403835
1534
sürdürerek başladık.
06:58
To those disabledengelli CRISPRCRISPR
scissorsmakas, showngösterilen in bluemavi,
117
406351
2837
Mavi ile gösterilen
etkisiz hâle getirilmiş CRISPR makaslarına
07:01
we attachedekli a secondikinci proteinprotein in redkırmızı,
118
409212
2508
ikinci bir kırmızı protein ekledik,
07:03
whichhangi performsgerçekleştirir a chemicalkimyasal reactionreaksiyon
on the DNADNA basebaz C,
119
411744
4301
bu da C DNA bazında
kimyasal bir reaksiyon gösterip
07:08
convertingdönüştürme it into a basebaz
that behavesdavranır like T.
120
416069
3333
onu T gibi davranan bir baza dönüştürdü.
07:12
ThirdÜçüncü, we had to attachiliştirmek
to the first two proteinsproteinler
121
420958
3142
Sonra, ilk iki proteine,
değişmiş bazın hücre tarafından
07:16
the proteinprotein showngösterilen in purplemor,
122
424124
1350
atılmasını engelleyen
07:17
whichhangi protectskorur the editeddüzenlendi basebaz
from beingolmak removedçıkarıldı by the cellhücre.
123
425498
3600
morla gösterilen proteini
eklememiz gerekti.
07:22
The net resultsonuç is an engineeredmühendislik
three-partüç parça proteinprotein
124
430466
2842
Açık sonuç, ilk kez genomlarda
belirlenmiş konumlarda
07:25
that for the first time
allowsverir us to convertdönüştürmek CsCS into TsTS
125
433332
4118
C'leri T'lere çevirmemizi sağlayan
07:29
at specifiedBelirtilen locationsyerleri in the genomegenom.
126
437474
2163
tasarlanmış üç parçalı bir protein.
07:33
But even at this pointpuan,
our work was only halfyarım donetamam.
127
441490
3032
Ama bu noktada bile
işimizin sadece yarısı bitmişti.
07:36
Because in ordersipariş to be stablekararlı in cellshücreler,
128
444546
2626
Çünkü hücrelerde sabit olmak için,
07:39
the two strandslifler of a DNADNA doubleçift helixhelis
have to formform basebaz pairsçiftleri.
129
447196
3659
bir DNA çiftli helisin iki zinciri
baz çiftleri oluşturmalı.
07:44
And because C only pairsçiftleri with G,
130
452125
3658
Ve C sadece G ile,
07:47
and T only pairsçiftleri with A,
131
455807
3002
T de sadece A ile çiftleştiğinden,
07:51
simplybasitçe changingdeğiştirme a C to a T
on one DNADNA strandStrand createsyaratır a mismatchuyuşmazlığı,
132
459752
4846
bir DNA zincirinde sadece bir C'yi
bir T'ye çevirmek uyumsuzluk,
07:56
a disagreementanlaşmazlık betweenarasında the two DNADNA strandslifler
133
464622
2849
iki DNA zinciri arasında
07:59
that the cellhücre has to resolveçözmek
by decidingkarar whichhangi strandStrand to replacedeğiştirmek.
134
467495
4268
hücrenin hangi zinciri yenileyeceğine
karar vermesi gereken bir çatışma yaratır.
08:05
We realizedgerçekleştirilen that we could furtherayrıca engineermühendis
this three-partüç parça proteinprotein
135
473149
4341
Zinciri çentikleyerek, değişmemiş zinciri
değişecek olan diye işaretlemek için
08:10
to flagbayrak the noneditedDüzenlenmiş olmayan strandStrand
as the one to be replaceddeğiştirilir
136
478649
3866
bu üç kısımlı proteini
08:14
by nickingnicking that strandStrand.
137
482539
1911
düzenleyebileceğimizi fark ettik.
08:17
This little nickNick trickspüf nokta the cellhücre
138
485276
2529
Bu küçük çentik, hücreyi kandırıp
08:19
into replacingyerine the noneditedDüzenlenmiş olmayan G with an A
139
487829
4947
çentiklenen zinciri yenilerken
08:24
as it remakesremakes the nickedyürüttüm strandStrand,
140
492800
2325
değişmemiş bir G yerine bir A koyduruyor,
08:27
therebyböylece completingTamamlanıyor the conversiondönüşüm
of what used to be a C-GC-G basebaz pairçift
141
495149
4031
böylece eskiden bir C-G baz
eşlemesi olan şeyin sabit bir A-T'ye
08:31
into a stablekararlı T-AT-A basebaz pairçift.
142
499204
2296
dönüşümünü tamamlıyor.
Laboratuvarda, eski bir doktora
sonrası araştırmacısı olan
08:36
After severalbirkaç yearsyıl of hardzor work
143
504585
1551
08:38
led by a formereski postposta docDoktor
in the lablaboratuvar, AlexisAlexis KomorKomor,
144
506160
3981
Alexis Komor'ın liderliğinde
birkaç yıllık sıkı çalışmadan sonra,
08:42
we succeededbaşarılı in developinggelişen
this first classsınıf of basebaz editoreditör,
145
510165
3182
bizim seçtiğimiz pozisyonlarda
C'leri T'ye ve G'leri A'ya çeviren
08:45
whichhangi convertsdönüştürür CsCS into TsTS and GsGS into As
146
513371
3666
bu birinci sınıf baz düzenleyiciyi
08:49
at targetedHedeflenen positionspozisyonları of our choosingSeçme.
147
517061
2159
geliştirmeyi başardık.
08:52
AmongArasında the more than 35,000 knownbilinen
disease-associatedhastalık ilişkili pointpuan mutationsmutasyonlar,
148
520633
5230
Bilinen 35.000'den fazla hastalıkla
bağlantılı nokta mutasyonu arasında,
08:57
the two kindsçeşit of mutationsmutasyonlar
that this first basebaz editoreditör can reverseters
149
525887
3785
bu ilk baz düzenleyicinin
geri çevirebildiği iki tip mutasyon
09:01
collectivelytopluca accounthesap for about 14 percentyüzde
or 5,000 or so pathogenicpatojenik pointpuan mutationsmutasyonlar.
150
529696
6143
birlikte patojenik nokta mutasyonlarının
yüzde 14'ünü veya 5000 tanesini oluşturur.
09:08
But correctingdüzeltme the largesten büyük fractionkesir
of disease-causinghastalığa neden olan pointpuan mutationsmutasyonlar
151
536593
4770
Ama hastalığa yol açan nokta
mutasyonlarının en büyük kesimini onarmak
09:13
would requiregerektirir developinggelişen
a secondikinci classsınıf of basebaz editoreditör,
152
541387
3635
A'ları G'lere ve T'leri C'lere çevirebilen
09:17
one that could convertdönüştürmek
As into GsGS or TsTS into CsCS.
153
545046
4086
ikinci sınıf bir baz düzenleyiciyi
geliştirmeyi gerektirir.
09:22
Led by NicoleNicole GaudelliGaudelli,
a formereski postposta docDoktor in the lablaboratuvar,
154
550846
3727
Eski bir doktora sonrası araştırmacısı
olan Nicole Gaudelli'nin liderliğinde
09:26
we setset out to developgeliştirmek
this secondikinci classsınıf of basebaz editoreditör,
155
554597
3122
bu ikinci sınıf baz düzenleyiciyi
geliştirmeye başladık,
09:29
whichhangi, in theoryteori, could correctdoğru up to
almostneredeyse halfyarım of pathogenicpatojenik pointpuan mutationsmutasyonlar,
156
557743
6127
bu, teoride patojenik nokta mutasyonlarını
yarısına kadar düzeltebilecekti,
09:35
includingdahil olmak üzere that mutationmutasyon that causesnedenleri
the rapid-aginghızlı yaşlanma diseasehastalık progeriayaşlılık hastalığı.
157
563894
3911
hızlı yaşlanmaya sebep olan progeriaya
yol açan mutasyon da dâhil.
09:42
We realizedgerçekleştirilen that we could
borrowödünç almak, oncebir Zamanlar again,
158
570107
3167
Bir kez daha CRISPR makaslarının
09:45
the targetinghedeflemesi mechanismmekanizma of CRISPRCRISPR scissorsmakas
159
573298
4068
hedef mekanizmasını ödünç alabileceğimizi
09:49
to bringgetirmek the newyeni basebaz editoreditör
to the right siteyer in a genomegenom.
160
577390
5161
ve yeni baz düzenleyiciyi genomdaki
doğru alana getirebileceğimizi fark ettik.
09:55
But we quicklyhızlı bir şekilde encounteredkarşılaşılan
an incredibleinanılmaz problemsorun;
161
583543
3092
Ama hızla inanılmaz bir sorunla
karşılaştık;
09:59
namelyyani, there is no proteinprotein
162
587896
2428
yani, DNA'da A'yı G'ye
10:02
that's knownbilinen to convertdönüştürmek
A into G or T into C
163
590348
4052
veya T'yi C'ye çevirebilen
10:06
in DNADNA.
164
594424
1161
bilinen bir protein yok.
10:08
FacedKarşı karşıya with suchböyle a seriousciddi stumblinggüçlük blockblok,
165
596760
2166
Bu kadar ciddi bir sorunla karşılaşınca,
10:10
mostçoğu studentsöğrencilerin would probablymuhtemelen
look for anotherbir diğeri projectproje,
166
598950
2532
çoğu öğrenci muhtemelen
başka bir proje arardı
10:13
if not anotherbir diğeri researchAraştırma advisorDanışmanı.
167
601506
1740
veya başka bir proje danışmanı.
10:15
(LaughterKahkaha)
168
603270
1164
(Kahkaha)
10:16
But NicoleNicole agreedkabul to proceedilerlemek with a planplan
169
604458
1942
Ama Nicole, o zamanlar
fazlasıyla iddialı görünen bir planla
devam etmeyi uygun buldu.
10:18
that seemedgibiydi wildlyçılgınca ambitiousiddialı at the time.
170
606424
2667
Gerekli kimyayı uygulayacak
10:21
GivenVerilen the absenceyokluk
of a naturallydoğal olarak occurringmeydana gelen proteinprotein
171
609966
2339
doğal oluşumlu proteinin eksikliği
göz önünde bulundurulursa
10:24
that performsgerçekleştirir the necessarygerekli chemistrykimya,
172
612329
2161
10:26
we decidedkarar we would evolvegelişmek
our ownkendi proteinprotein in the laboratorylaboratuvar
173
614514
3436
A'yı G gibi davranan
bir baza çevirmek için
10:29
to convertdönüştürmek A into a basebaz
that behavesdavranır like G,
174
617974
3835
laboratuvarda kendi proteinimizi
geliştirmeye karar verdik
10:33
startingbaşlangıç from a proteinprotein
that performsgerçekleştirir relatedilgili chemistrykimya on RNARNA.
175
621833
4827
ve RNA'ya ilişkili kimya uygulayan
bir proteinden başladık.
10:39
We setset up a DarwinianDarwinci
survival-of-the-fittestsağkalım-of-the-Fittest selectionseçim systemsistem
176
627230
3934
On milyonlarca protein değişkeni keşfeden
10:43
that exploredaraştırdı tensonlarca of millionsmilyonlarca
of proteinprotein variantstürevleri
177
631188
3992
ve sadece hayatta kalmak için
gerekli olan kimyayı salgılayan
10:47
and only allowedizin those rarenadir variantstürevleri
178
635204
2018
o nadir değişkenlere izin veren
güçlü olan hayatta kalsın tarzı
Darvinci bir seçilim sistemi yaptık.
10:49
that could performyapmak the necessarygerekli
chemistrykimya to survivehayatta kalmak.
179
637246
3221
10:53
We endedbitti up with a proteinprotein showngösterilen here,
180
641883
2388
Burada gösterilen protein ile sonuçlandı,
10:56
the first that can convertdönüştürmek A in DNADNA
181
644295
2857
DNA'daki A'yı, G'ye benzeyen bir baza
10:59
into a basebaz that resemblesbenzer, G.
182
647176
2092
dönüştürebilen ilk protein.
11:01
And when we attachedekli that proteinprotein
183
649292
1603
Bu proteini mavi ile gösterilen
11:02
to the disabledengelli CRISPRCRISPR
scissorsmakas, showngösterilen in bluemavi,
184
650919
2571
etkisiz kalmış CRISPR makaslarına
ekleyince,
11:05
we producedüretilmiş the secondikinci basebaz editoreditör,
185
653514
2008
ikinci sınıf bir baz düzenleyici ürettik,
11:07
whichhangi convertsdönüştürür As into GsGS,
186
655546
3095
bu da A'ları G'lere dönüştürüyor,
11:10
and then useskullanımları the sameaynı
strand-nickingStrand-nicking strategystrateji
187
658665
3841
sonra ilk baz düzenleyicide kullandığımız
11:14
that we used in the first basebaz editoreditör
188
662530
1920
zincir çentikleme stratejisini kullanıp
11:16
to trickhile the cellhücre into replacingyerine
the noneditedDüzenlenmiş olmayan T with a C
189
664474
5465
hücreye, çentiklenmiş zinciri yenilerken
değişmemiş T'yi de
11:21
as it remakesremakes that nickedyürüttüm strandStrand,
190
669963
1675
bir C ile değiştirtiyor,
11:23
therebyböylece completingTamamlanıyor the conversiondönüşüm
of an A-TA-T basebaz pairçift to a G-CG-C basebaz pairçift.
191
671662
4171
böylece bir A-T baz ikilisinin G-C baz
ikilisine dönüşümünü tamamlıyor.
11:28
(ApplauseAlkış)
192
676845
2047
(Alkış)
11:30
Thank you.
193
678916
1170
Teşekkürler.
11:32
(ApplauseAlkış)
194
680110
3357
(Alkış)
11:35
As an academicakademik scientistBilim insanı in the US,
195
683491
2335
ABD'deki akademisyen
bir bilim insanı olarak,
11:37
I'm not used to beingolmak
interruptedkesintiye by applausealkış.
196
685850
2147
lafımın alkışla bölünmesine
alışkın değilim.
11:40
(LaughterKahkaha)
197
688021
3151
(Kahkaha)
11:43
We developedgelişmiş these
first two classessınıflar of basebaz editorsEditörler
198
691196
4405
Bu ilk iki sınıf baz düzenleyicilerden
birini sadece üç,
11:47
only threeüç yearsyıl agoönce
and one and a halfyarım yearsyıl agoönce.
199
695625
2774
birini de bir buçuk yıl önce geliştirdik.
11:51
But even in that shortkısa time,
200
699267
1548
Ama bu kısa zamanda bile,
11:52
basebaz editingkurgu has becomeolmak widelygeniş ölçüde used
by the biomedicalBiyomedikal researchAraştırma communitytoplum.
201
700839
3722
baz düzenleme, biyomedikal araştırma
topluluğunda geniş çapta kullanıldı.
11:57
BaseBankası editorsEditörler have been sentgönderilen
more than 6,000 timeszamanlar
202
705776
4365
Dünya çapında baz düzenleyicileri
6000 defadan fazla istekleri üzerine
12:02
at the requestistek of more than
1,000 researchersaraştırmacılar around the globeküre.
203
710165
3871
1000'den fazla araştırmacıya gönderildi.
12:07
A hundredyüz scientificilmi researchAraştırma paperskâğıtlar
have been publishedyayınlanan alreadyzaten,
204
715475
3516
Baz düzenleyiciler bakteriden bitkilere,
12:11
usingkullanma basebaz editorsEditörler in organismsorganizmalar
rangingarasında değişen from bacteriabakteriler
205
719015
3728
farelerden primatlara
tüm bu organizmalarda kullanılarak
12:14
to plantsbitkiler to micefareler to primatesprimatlar.
206
722767
2134
yüz araştırma makalesi yayınlandı bile.
Baz düzenleyicileri,
12:19
While basebaz editorsEditörler are too newyeni
207
727950
1607
insanlar üzerindeki klinik deneylere
girmek için henüz çok yeni olsa da
12:21
to have alreadyzaten enteredgirdi
humaninsan clinicalklinik trialsdenemeler,
208
729581
2885
12:24
scientistsBilim adamları have succeededbaşarılı in achievingelde
a criticalkritik milestonekilometre taşı towardskarşı that goalhedef
209
732490
5122
bilim insanları baz düzenleyicileri
insanlarda hastalığa neden olan
12:29
by usingkullanma basebaz editorsEditörler in animalshayvanlar
210
737636
2849
nokta mutasyonlarını düzeltmek için
hayvanlarda kullanarak
12:32
to correctdoğru pointpuan mutationsmutasyonlar
that causesebeb olmak humaninsan geneticgenetik diseaseshastalıklar.
211
740509
3909
bu amaca giden yolda
ciddi bir dönüm noktasından geçti.
12:37
For exampleörnek,
212
745815
1151
Örneğin,
laboratuvarımdaki iki diğer öğrenci
Luke Koblan ve Jon Levy'nin
12:38
a collaborativeişbirlikçi teamtakım of scientistsBilim adamları
led by LukeLuke KoblanKokoç and JonJon LevyLevy,
213
746990
3793
başında olduğu bir bilim insanı grubu,
ikinci sınıf bir baz düzenleyiciyi
12:42
two additionalek studentsöğrencilerin in my lablaboratuvar,
214
750807
2413
12:45
recentlyson günlerde used a virusvirüs to deliverteslim etmek
that secondikinci basebaz editoreditör
215
753244
4119
progeria hastası bir fareye vermek için
12:49
into a mousefare with progeriayaşlılık hastalığı,
216
757387
2190
bir virüs kullandı,
12:51
changingdeğiştirme that disease-causinghastalığa neden olan
T back into a C
217
759601
3857
hastalığa sebep olan T'yi
tekrar bir C'ye çevirdi
12:55
and reversinggeri its consequencessonuçları
at the DNADNA, RNARNA and proteinprotein levelsseviyeleri.
218
763482
4106
ve sonuçlarını DNA, RNA
ve protein seviyesinde tersine çevirdi.
Baz düzenleyiciler hayvanlarda
hastalık sonuçlarını tersine çevirmek
13:00
BaseBankası editorsEditörler have alsoAyrıca
been used in animalshayvanlar
219
768880
2746
13:03
to reverseters the consequencesonuç of tyrosinemiatirrosinemya,
220
771650
2924
amacıyla da kullanıldı, mesela tirozinemi,
13:07
betabeta thalassemiaTalasemi, muscularkas dystrophyDistrofi,
221
775642
3618
beta talasemi, kas distrofisi,
13:11
phenylketonuriaFenilketonüri, a congenitalKonjenital deafnesssağırlık
222
779284
3690
fenilketonüri, doğuştan sağırlık
13:14
and a typetip of cardiovascularkardiyovasküler diseasehastalık --
223
782998
1939
ve bir tür kalp damar hastalığı --
13:16
in eachher casedurum, by directlydirekt olarak
correctingdüzeltme a pointpuan mutationmutasyon
224
784961
4862
her durumda, hastalığa sebep olan
veya katkı sağlayan
13:21
that causesnedenleri or contributeskatkıda bulunur to the diseasehastalık.
225
789847
2553
nokta mutasyonunu direkt düzelterek.
13:25
In plantsbitkiler, basebaz editorsEditörler have been used
226
793688
2056
Bitkilerde, baz düzenleyicileri
13:27
to introducetakdim etmek individualbireysel
singletek DNADNA lettermektup changesdeğişiklikler
227
795768
4072
daha iyi ürünlere yol açacak
tek DNA harfi değişimleri
13:31
that could leadöncülük etmek to better cropsbitkileri.
228
799864
1968
üretmek için kullanıldı.
13:34
And biologistsbiyologlar have used basebaz editorsEditörler
to probeincelemek, bulmak the rolerol of individualbireysel lettersharfler
229
802253
4589
Biyologlar da baz düzenleyicileri,
kanser gibi hastalıklarla ilişkili
13:38
in genesgenler associatedilişkili
with diseaseshastalıklar suchböyle as cancerkanser.
230
806866
2817
genlerde tek harflerin rolünü
incelemek için kullandılar.
13:43
Two companiesşirketler I cofoundedcofounded,
BeamIşın TherapeuticsTedavi and PairwiseIkili PlantsBitkiler,
231
811046
4567
Kurucu ortağı olduğum iki firma,
Beam Therapeutics ve Pairwise Plants,
baz düzenlemeyi, insanlardaki
genetik hastalıkları tedavi etmek
13:47
are usingkullanma basebaz editingkurgu
to treattedavi etmek humaninsan geneticgenetik diseaseshastalıklar
232
815637
3825
ve tarımı geliştirmek için kullanıyor.
13:51
and to improveiyileştirmek agriculturetarım.
233
819486
1606
13:53
All of these applicationsuygulamaları of basebaz editingkurgu
234
821953
1966
Baz düzenlemenin tüm bu uygulamaları
13:55
have takenalınmış placeyer in lessaz
than the pastgeçmiş threeüç yearsyıl:
235
823943
3094
son üç yıldan az bir sürede gerçekleşti:
13:59
on the historicaltarihi timescalezaman ölçeği of scienceBilim,
236
827061
2364
bilimin tarihsel zaman ölçeğinde,
14:01
the blinkgoz kirpmak of an eyegöz.
237
829449
1282
göz açıp kapayana kadar.
Yapmamız gereken biraz daha çalışma var,
baz düzenlemenin tam potansiyelini
14:04
AdditionalEk work liesyalanlar aheadönde
238
832657
1253
14:05
before basebaz editingkurgu can realizegerçekleştirmek
its fulltam potentialpotansiyel
239
833934
3032
gerçekleştirerek genetik hastalıkları
olan hastaların hayatlarını
14:08
to improveiyileştirmek the liveshayatları of patientshastalar
with geneticgenetik diseaseshastalıklar.
240
836990
3614
daha iyi hâle getirebilmesi için.
14:13
While manyçok of these diseaseshastalıklar
are thought to be treatabletedavi edilebilir
241
841244
2780
Bu hastalıkların birçoğunun
temeldeki mutasyonu düzelterek
14:16
by correctingdüzeltme the underlyingtemel mutationmutasyon
242
844048
1849
organdaki hücrelerin kesiti ile bile
14:17
in even a modestmütevazi fractionkesir
of cellshücreler in an organorgan,
243
845921
3516
tedavi edilebileceği düşünülse de
14:21
deliveringteslim molecularmoleküler machinesmakineler
like basebaz editorsEditörler
244
849461
2976
baz düzenleyiciler gibi
moleküler makineleri
14:24
into cellshücreler in a humaninsan beingolmak
245
852461
1767
insan hücrelerine sokmak
14:26
can be challengingmeydan okuma.
246
854252
1169
zorlayıcı olabilir.
14:28
Co-optingCo-Opting nature'sdoğanın virusesvirüsler
to deliverteslim etmek basebaz editorsEditörler
247
856962
3373
Doğadaki virüslere,
nezleye sebep olacak moleküller yerine
baz düzenleyiciler verdirmek
14:32
insteadyerine of the moleculesmoleküller
that give you a coldsoğuk
248
860359
2198
14:34
is one of severalbirkaç promisingumut verici
deliveryteslim strategiesstratejiler
249
862581
2687
başarıyla uygulanmış
14:37
that's been successfullybaşarılı olarak used.
250
865292
1659
birkaç umut verici stratejiden biri.
Bir baz çiftini başka bir baz çiftine
çevirebilmek için
14:40
ContinuingDevam etmeden to developgeliştirmek
newyeni molecularmoleküler machinesmakineler
251
868268
2365
14:42
that can make all of the remainingkalan waysyolları
252
870657
1868
geri kalan şeyleri yapabilecek
veya hedef dışı konumlardaki
istenmeyen düzenlemeyi küçültecek
14:44
to convertdönüştürmek one basebaz pairçift
to anotherbir diğeri basebaz pairçift
253
872549
2892
14:47
and that minimizeküçültmek unwantedistenmeyen editingkurgu
at off-targetHedef kapalı locationsyerleri in cellshücreler
254
875465
4380
yeni moleküler makineler
geliştirmeye devam etmek
14:51
is very importantönemli.
255
879869
1200
çok önemli.
14:53
And engagingçekici with other scientistsBilim adamları,
doctorsdoktorlar, ethicistsethicists and governmentshükümetler
256
881782
4706
Diğer bilim insanları,
doktorlar, ahlak bilimciler ve devletlerle
ilişkiler kurup baz düzenlemenin
14:58
to maximizeen üst düzeye çıkarmak the likelihoodolasılık
that basebaz editingkurgu is applieduygulamalı thoughtfullydüşünceli,
257
886512
4791
dikkatle, güvenli ve etiğe uygun
kullanılması olasılığını
15:03
safelygüvenli bir şekilde and ethicallyetik,
258
891327
2381
arttırmak ciddi bir zorunluluk.
15:05
remainskalıntılar a criticalkritik obligationyükümlülük.
259
893732
2000
15:09
These challengeszorluklar notwithstandingrağmen,
260
897525
1611
Bu zorluklara rağmen,
15:11
if you had told me
even just fivebeş yearsyıl agoönce
261
899160
3655
sadece beş yıl önce bana gelip
15:14
that researchersaraştırmacılar around the globeküre
262
902839
1651
tüm dünyadaki araştırmacıların
15:16
would be usingkullanma laboratory-evolvedLaboratuar-gelişti
molecularmoleküler machinesmakineler
263
904514
3539
laboratuvarda geliştirilmiş
moleküler makineleri kullanarak
insan genomunda belli bir konumdaki
bir baz çiftini etkin bir şekilde
15:20
to directlydirekt olarak convertdönüştürmek
an individualbireysel basebaz pairçift
264
908077
2997
15:23
to anotherbir diğeri basebaz pairçift
265
911098
1182
ve diğer sonuçları
15:24
at a specifiedBelirtilen locationyer
in the humaninsan genomegenom
266
912304
2619
minimumda tutarak
15:26
efficientlyverimli biçimde and with a minimumasgari
of other outcomesçıktıları,
267
914947
3825
direkt başka bir baz çiftine
dönüştüreceğini söyleseydiniz,
15:30
I would have askeddiye sordu you,
268
918796
1168
size şunu sorardım,
15:31
"What science-fictionbilim-kurgu novelyeni
are you readingokuma?"
269
919988
2474
"Hangi bilim kurgu kitabını okuyorsun?"
15:35
Thanksteşekkürler to a relentlesslyacımasız dedicatedadanmış
groupgrup of studentsöğrencilerin
270
923706
3460
Kendimiz tasarladığımız şeyi
15:39
who were creativeyaratıcı enoughyeterli to engineermühendis
what we could designdizayn ourselveskendimizi
271
927190
4460
yapabilecek kadar yaratıcı
ve yapamadığımız şeyi geliştirecek kadar
15:43
and bravecesur enoughyeterli
to evolvegelişmek what we couldn'tcould,
272
931674
2925
cesur olan kararlı öğrencilerle,
15:46
basebaz editingkurgu has begunbaşladı to transformdönüştürmek
that science-fiction-likebilim-kurgu-benzeri aspirationaspirasyon
273
934623
5040
baz düzenleme
bilim kurguyu andıran istekleri,
bırakacağımız en önemli hediyenin
sadece üç milyar harf DNA değil
15:51
into an excitingheyecan verici newyeni realitygerçeklik,
274
939687
1857
15:54
one in whichhangi the mostçoğu importantönemli gifthediye
we give our childrençocuklar
275
942250
3231
buna ek olarak onları koruma
15:57
mayMayıs ayı not only be
threeüç billionmilyar lettersharfler of DNADNA,
276
945505
3025
ve onarma yolları olduğu
16:00
but alsoAyrıca the meansanlamına geliyor to protectkorumak
and repaironarım them.
277
948554
3110
heyecanlı bir gerçekliğe dönüştürdük.
16:04
Thank you.
278
952339
1151
Teşekkürler.
16:05
(ApplauseAlkış)
279
953514
4502
(Alkış)
16:10
Thank you.
280
958040
1150
Teşekkürler.
Translated by Elif Nazlıcan
Reviewed by Figen Ergürbüz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
David R. Liu - Chemical biologist
David R. Liu leads a research group that combines chemistry and evolutionary techniques to create revolutionary new medicines.

Why you should listen

During his PhD research at Berkeley, David R. Liu initiated the first general effort to expand the genetic code in living cells. As a professor at Harvard and the Broad Institute, Liu integrates chemistry and evolution to illuminate biology and develop next-generation therapeutics. He has published more than 170 papers and is an inventor on more than 65 issued US patents.

Liu's major research interests include development and use of genome editing technologies to study and treat genetic diseases; the evolution of proteins with novel therapeutic potential; and the discovery of bioactive synthetic molecules using DNA-encoded libraries. Base editing, phage-assisted continuous evolution (PACE) and DNA-encoded libraries are three technologies pioneered in his laboratory that are now widely used in the biomedical sciences. Liu has also cofounded six biotechnology and therapeutics companies, including Editas Medicine, Beam Therapeutics, Pairwise Plants and Exo Therapeutics. 

Liu grew up in Riverside, California, where playing with insects in his backyard crystallized his interest in science. He also is passionate about photography and has been banned from playing blackjack at virtually every major casino in Las Vegas after developing a creative and highly advantageous card-counting system.

More profile about the speaker
David R. Liu | Speaker | TED.com