ABOUT THE SPEAKER
David R. Liu - Chemical biologist
David R. Liu leads a research group that combines chemistry and evolutionary techniques to create revolutionary new medicines.

Why you should listen

During his PhD research at Berkeley, David R. Liu initiated the first general effort to expand the genetic code in living cells. As a professor at Harvard and the Broad Institute, Liu integrates chemistry and evolution to illuminate biology and develop next-generation therapeutics. He has published more than 170 papers and is an inventor on more than 65 issued US patents.

Liu's major research interests include development and use of genome editing technologies to study and treat genetic diseases; the evolution of proteins with novel therapeutic potential; and the discovery of bioactive synthetic molecules using DNA-encoded libraries. Base editing, phage-assisted continuous evolution (PACE) and DNA-encoded libraries are three technologies pioneered in his laboratory that are now widely used in the biomedical sciences. Liu has also cofounded six biotechnology and therapeutics companies, including Editas Medicine, Beam Therapeutics, Pairwise Plants and Exo Therapeutics. 

Liu grew up in Riverside, California, where playing with insects in his backyard crystallized his interest in science. He also is passionate about photography and has been banned from playing blackjack at virtually every major casino in Las Vegas after developing a creative and highly advantageous card-counting system.

More profile about the speaker
David R. Liu | Speaker | TED.com
TED2019

David R. Liu: Can we cure genetic diseases by rewriting DNA?

David R. Liu: Kunnen we erfelijke ziektes genezen door DNA te herschrijven?

Filmed:
1,976,595 views

In een verhaal over een wetenschappelijke ontdekkingstocht deelt chemisch bioloog David R. Liu een doorbraak: de ontwikkeling in zijn laboratorium van base-editors die DNA kunnen herschrijven. Deze cruciale stap in genome-editing tilt de belofte van CRISPR naar een hoger niveau: als CRISPR-eiwitten een moleculaire schaar zijn, geprogrammeerd om specifieke DNA-sequenties te knippen, dan zijn base-editors potloden die in staat zijn om een DNA-letter direct in een andere te veranderen. Kom meer te weten over hoe deze moleculaire machines werken -- en over hun potentieel om erfelijke ziekten te behandelen of zelfs te genezen.
- Chemical biologist
David R. Liu leads a research group that combines chemistry and evolutionary techniques to create revolutionary new medicines. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
The mostmeest importantbelangrijk giftgift
your mothermoeder and fathervader ever gavegaf you
0
1286
4031
Het belangrijkste geschenk
dat je moeder en vader je ooit gaven,
00:17
was the two setssets
of threedrie billionmiljard lettersbrieven of DNADNA
1
5341
2720
waren de twee sets
van drie miljard letters van het DNA
00:20
that make up your genomegenoom.
2
8085
1564
die jouw genoom vormen.
Maar zoals alles
met drie miljard componenten
00:22
But like anything
with threedrie billionmiljard componentscomponenten,
3
10014
2477
is die gift kwetsbaar.
00:24
that giftgift is fragilebreekbaar.
4
12515
1400
00:26
SunlightZonlicht, smokingroken, unhealthyongezond eatingaan het eten,
5
14815
3540
Zonlicht, roken, ongezond eten,
00:30
even spontaneousspontaan mistakesfouten
madegemaakt by your cellscellen,
6
18379
2992
zelfs spontane fouten in je cellen
00:33
all causeoorzaak changesveranderingen to your genomegenoom.
7
21395
1923
veroorzaken allemaal
wijzigingen in je genoom.
00:36
The mostmeest commongemeenschappelijk kindsoort of changeverandering in DNADNA
8
24942
3278
De meest voorkomende
soort verandering in DNA
00:40
is the simpleeenvoudig swapswap of one letterbrief,
or basebaseren, suchzodanig as C,
9
28244
4229
is de eenvoudige verwisseling
van een letter, of base, zoals C,
00:44
with a differentverschillend letterbrief,
suchzodanig as T, G or A.
10
32497
3241
met een andere letter, zoals T, G of A.
00:48
In any day, the cellscellen in your bodylichaam
will collectivelycollectief accumulateaccumuleren
11
36744
3373
Elke dag accumuleren
de cellen in je lichaam
00:52
billionsmiljarden of these single-letterenkele letter swapsSwaps,
whichwelke are alsoook calledriep "pointpunt mutationsmutaties."
12
40141
4836
miljarden zulke een-letterverwisselingen,
ook wel ‘puntmutaties’ genoemd.
00:58
Now, mostmeest of these
pointpunt mutationsmutaties are harmlessonschadelijk.
13
46147
2531
De meeste van deze puntmutaties
zijn onschadelijk.
01:00
But everyelk now and then,
14
48702
1158
Maar zo nu en dan
verstoort een puntmutatie
een belangrijke functie in een cel
01:01
a pointpunt mutationMutatie disruptsverstoort
an importantbelangrijk capabilitygeschiktheid in a cellcel
15
49884
3993
of laat ze een cel zich misdragen
op schadelijke manieren.
01:05
or causesoorzaken a cellcel to misbehavemisdragen
in harmfulschadelijk waysmanieren.
16
53901
3355
01:10
If that mutationMutatie were inheritedgeërfd
from your parentsouders
17
58099
2999
Als je die mutatie erfde van je ouders
01:13
or occurredheeft plaatsgevonden earlyvroeg enoughgenoeg
in your developmentontwikkeling,
18
61122
2660
of ze vroeg genoeg
in je ontwikkeling plaatsvond,
01:15
then the resultresultaat would be
that manyveel or all of your cellscellen
19
63806
2966
dan is het resultaat
dat veel of al je cellen
01:18
containbevatten this harmfulschadelijk mutationMutatie.
20
66796
1912
deze schadelijke mutatie bevatten.
01:21
And then you would be one
of hundredshonderden of millionsmiljoenen of people
21
69153
3270
En dan zou je een van de
honderden miljoenen mensen zijn
01:24
with a geneticgenetisch diseaseziekte,
22
72447
1611
met een erfelijke ziekte,
01:26
suchzodanig as sicklesikkel cellcel anemiabloedarmoede or progeriaProgeria
23
74082
3003
zoals sikkelcelanemie, progeria,
01:29
or musculargespierde dystrophydystrofie
or Tay-SachsTay-Sachs diseaseziekte.
24
77109
3121
spierdystrofie of de ziekte van Tay-Sachs.
01:34
GrievousErge geneticgenetisch diseasesziekten
causedveroorzaakt by pointpunt mutationsmutaties
25
82225
3182
Ernstige genetische aandoeningen
veroorzaakt door puntmutaties
zijn bijzonder frustrerend
01:37
are especiallyvooral frustratingfrustrerend,
26
85431
1993
omdat we vaak precies weten
01:39
because we oftenvaak know
the exactexact single-letterenkele letter changeverandering
27
87448
2904
welke een-letterverandering
de ziekte veroorzaakt
01:42
that causesoorzaken the diseaseziekte
and, in theorytheorie, could curegenezen the diseaseziekte.
28
90376
4200
en haar in theorie
ook zou kunnen genezen.
01:47
MillionsMiljoenen sufferlijden from sicklesikkel cellcel anemiabloedarmoede
29
95268
2849
Miljoenen mensen
lijden aan sikkelcelanemie
01:50
because they have
a singlesingle A to T pointpunt mutationsmutaties
30
98141
3071
omdat ze een A naar T puntmutatie hebben
01:53
in bothbeide copieskopieën of theirhun hemoglobinhemoglobine genegen.
31
101236
2361
in beide kopieën van het hemoglobinegen.
01:57
And childrenkinderen with progeriaProgeria
are borngeboren with a T
32
105529
3132
Kinderen met progeria
worden met een T geboren
02:00
at a singlesingle positionpositie in theirhun genomegenoom
33
108685
2168
op een enkele plaats in het genoom
02:02
where you have a C,
34
110877
1399
waar je een C hebt,
02:05
with the devastatingverwoestende consequencegevolg
that these wonderfulprachtig, brighthelder kidskinderen
35
113125
3439
met het verwoestende gevolg
dat deze prachtige, slimme kinderen
02:08
ageleeftijd very rapidlysnel and passslagen voor away
by about ageleeftijd 14.
36
116588
3976
zeer snel verouderen
en al rond hun veertiende sterven.
In de geschiedenis van geneeskunde
02:14
ThroughoutIn de gehele the historygeschiedenis of medicinegeneeskunde,
37
122358
1683
konden we die puntmutaties
nooit corrigeren
02:16
we have not had a way
to efficientlyefficiënt correctcorrect pointpunt mutationsmutaties
38
124065
3060
02:19
in livingleven systemssystemen,
39
127149
1769
in levende systemen,
02:20
to changeverandering that disease-causingziekte-veroorzakende
T back into a C.
40
128942
3200
om die ziekteverwekkende T
terug te veranderen naar een C.
02:25
PerhapsMisschien untiltot now.
41
133482
1968
Misschien tot nu toe.
02:27
Because my laboratorylaboratorium recentlykort geleden succeededgeslaagd
in developingontwikkelen suchzodanig a capabilitygeschiktheid,
42
135474
4190
Omdat mijn laboratorium er onlangs
in slaagde om iets te verwezenlijken
02:31
whichwelke we call "basebaseren editingediting."
43
139688
1800
dat we ‘base editing’ noemen.
Het verhaal van hoe we
base editing ontwikkelden,
02:35
The storyverhaal of how we developedontwikkelde basebaseren editingediting
44
143277
2024
02:37
actuallywerkelijk beginsbegint threedrie billionmiljard yearsjaar agogeleden.
45
145325
2674
begint in feite drie miljard jaar geleden.
02:41
We think of bacteriabacterie
as sourcesbronnen of infectioninfectie,
46
149055
2660
Wij zien bacteriën
als bron van besmettingen,
02:43
but bacteriabacterie themselveszich are alsoook
pronevatbaar to beingwezen infectedbesmet,
47
151739
3314
maar bacteriën zelf zijn
ook gevoelig voor besmetting,
02:47
in particularbijzonder, by virusesvirussen.
48
155077
1907
in het bijzonder door virussen.
02:49
So about threedrie billionmiljard yearsjaar agogeleden,
49
157871
2151
Ongeveer drie miljard jaar geleden
02:52
bacteriabacterie evolvedgeëvolueerd a defenseverdediging mechanismmechanisme
to fightstrijd viralvirale infectioninfectie.
50
160046
3880
evolueerden bacteriën
een afweermechanisme tegen virusinfecties.
02:57
That defenseverdediging mechanismmechanisme
is now better knownbekend as CRISPRCRISPR.
51
165649
2785
Dat afweermechanisme is
nu beter bekend als CRISPR.
03:01
And the warheadkernkop in CRISPRCRISPR
is this purplePurper proteineiwit
52
169008
2825
En de kernkop in CRISPR
is dit paarse eiwit
03:03
that actsacts like molecularmoleculair
scissorsschaar to cutbesnoeiing DNADNA,
53
171857
3778
dat fungeert als een
moleculaire schaar om DNA te knippen,
03:07
breakingbreken the doubledubbele helixschroef into two piecesstukken.
54
175659
2428
en de dubbele helix
in twee stukken te breken.
03:11
If CRISPRCRISPR couldn'tkon het niet distinguishonderscheiden
betweentussen bacterialbacterie- and viralvirale DNADNA,
55
179323
3976
Als CRISPR bacterieel en viraal DNA
niet kon onderscheiden,
03:15
it wouldn'tzou het niet be a very usefulnuttig
defenseverdediging systemsysteem.
56
183323
2239
zou het geen erg nuttig
afweersysteem zijn.
03:18
But the mostmeest amazingverbazingwekkend featurekenmerk of CRISPRCRISPR
57
186315
2785
Maar de meest verbazingwekkende
eigenschap van CRISPR
03:21
is that the scissorsschaar can be
programmedgeprogrammeerd to searchzoeken for,
58
189124
5037
is dat de schaar kan worden
geprogrammeerd voor het zoeken,
03:26
bindbinden to and cutbesnoeiing
59
194185
2423
binden en snijden
van een specifieke DNA-sequentie.
03:28
only a specificspecifiek DNADNA sequencevolgorde.
60
196632
2738
03:32
So when a bacteriumbacterie encountersontmoetingen
a virusvirus for the first time,
61
200911
3397
Als een bacterie dus een virus
voor de eerste keer ontmoet,
03:36
it can storeop te slaan a smallklein snippetfragment
of that virus'svan het virus DNADNA
62
204332
3373
kan ze een klein stukje DNA
van het virus opslaan
03:39
for use as a programprogramma
to directdirect the CRISPRCRISPR scissorsschaar
63
207729
3644
om het te gebruiken als programma
om de CRISPR-schaar te leren
03:43
to cutbesnoeiing that viralvirale DNADNA sequencevolgorde
duringgedurende a futuretoekomst infectioninfectie.
64
211397
3536
die virale DNA-sequentie
weg te knippen bij een volgende infectie.
Het verknippen van het DNA van een virus
03:47
CuttingSnijden a virus'svan het virus DNADNA messesmesses up
the functionfunctie of the cutbesnoeiing viralvirale genegen,
65
215778
4913
verknoeit de functie
van het verknipte virale gen,
03:52
and thereforedaarom disruptsverstoort
the virus'svan het virus life cyclefiets.
66
220715
2702
en verstoort daarmee
de levenscyclus van het virus.
03:58
RemarkableOpmerkelijke researchersonderzoekers includinginclusief
EmmanuelleEmmanuelle CharpentierCharpentier, GeorgeGeorge ChurchKerk,
67
226059
4801
Opmerkelijke onderzoekers, waaronder
Emmanuelle Charpentier, George Church,
04:02
JenniferJennifer DoudnaDoudna and FengFeng ZhangZhang
68
230884
2653
Jennifer Doudna en Feng Zhang,
04:05
showedtoonden sixzes yearsjaar agogeleden how CRISPRCRISPR scissorsschaar
could be programmedgeprogrammeerd
69
233561
3969
toonden zes jaar geleden aan hoe
de CRISPR-schaar kan worden geprogrammeerd
om DNA-sequenties naar keuze te knippen,
04:09
to cutbesnoeiing DNADNA sequencessequenties of our choosingkiezen,
70
237554
2587
04:12
includinginclusief sequencessequenties in your genomegenoom,
71
240165
2369
met inbegrip van sequenties in je genoom,
04:14
insteadin plaats daarvan of the viralvirale DNADNA sequencessequenties
chosenuitgekozen by bacteriabacterie.
72
242558
3343
in plaats van de virale,
door bacteriën gekozen DNA-sequenties.
04:18
But the outcomesuitkomsten are actuallywerkelijk similarsoortgelijk.
73
246550
2534
Maar de resultaten zijn vergelijkbaar.
04:21
CuttingSnijden a DNADNA sequencevolgorde in your genomegenoom
74
249606
2468
Knippen van een DNA-sequentie in je genoom
04:24
alsoook disruptsverstoort the functionfunctie
of the cutbesnoeiing genegen, typicallytypisch,
75
252098
4127
verstoort ook de functie
van het verknipte gen,
04:28
by causingveroorzakend the insertionInvoegen and deletionverwijdering
of randomwillekeurig mixturesmengsels of DNADNA lettersbrieven
76
256997
4467
omdat dit het inbrengen en verwijderen
van willekeurige mengsels van DNA-letters
op de knipplaats veroorzaakt.
04:33
at the cutbesnoeiing siteplaats.
77
261488
1153
04:36
Now, disruptingverstoren genesgenen can be very
usefulnuttig for some applicationstoepassingen.
78
264625
3881
Nu kan het verstoren van genen
soms zeer nuttig zijn.
04:42
But for mostmeest pointpunt mutationsmutaties
that causeoorzaak geneticgenetisch diseasesziekten,
79
270005
4301
Maar voor de meeste puntmutaties
die genetische ziekten veroorzaken,
is het eenvoudigweg wegknippen
van het al gemuteerde gen
04:46
simplyeenvoudigweg cuttingsnijdend the already-mutatedal gemuleerd genegen
won'tzal niet benefitvoordeel patientspatiënten,
80
274330
4357
niet goed voor de patiënten,
04:50
because the functionfunctie of the mutatedgemuteerd genegen
needsbehoefte aan to be restoredhersteld,
81
278711
3968
omdat de functie van het gemuteerde gen
moet worden hersteld
04:54
not furtherverder disruptedverstoord.
82
282703
1615
en niet verder verstoord.
04:57
So cuttingsnijdend this
already-mutatedal gemuleerd hemoglobinhemoglobine genegen
83
285259
2882
Dus het wegknippen
van het gemuteerde hemoglobine-gen
05:00
that causesoorzaken sicklesikkel cellcel anemiabloedarmoede
84
288165
2523
dat sikkelcelanemie veroorzaakt,
05:02
won'tzal niet restoreherstellen the abilityvermogen of patientspatiënten
to make healthygezond redrood bloodbloed cellscellen.
85
290712
3516
geeft patiënten het vermogen niet terug
om gezonde rode bloedcellen te maken.
05:07
And while we can sometimessoms introducevoorstellen
newnieuwe DNADNA sequencessequenties into cellscellen
86
295631
4341
Hoewel we soms nieuwe DNA-sequenties
in cellen kunnen introduceren
05:11
to replacevervangen the DNADNA sequencessequenties
surroundingnabijgelegen a cutbesnoeiing siteplaats,
87
299996
3421
om de DNA-sequenties
rond een knipplaats te vervangen,
05:15
that processwerkwijze, unfortunatelyhelaas, doesn't work
in mostmeest typestypes of cellscellen,
88
303441
4324
werkt dat proces helaas niet
in de meeste soorten cellen
en overheersen de gevolgen
van het verstoorde gen nog steeds.
05:19
and the disruptedverstoord genegen outcomesuitkomsten
still predominateOverheersen.
89
307789
2441
Zoals veel wetenschappers
05:24
Like manyveel scientistswetenschappers,
I've dreamedgedroomd of a futuretoekomst
90
312297
2182
droomde ik van een toekomst
met behandelingen of zelfs genezing
05:26
in whichwelke we mightmacht be ablein staat to treattraktatie
or maybe even curegenezen
91
314503
2774
van erfelijke ziekten bij mensen.
05:29
humanmenselijk geneticgenetisch diseasesziekten.
92
317301
1371
05:31
But I saw the lackgebrek of a way
to fixrepareren pointpunt mutationsmutaties,
93
319135
3801
Maar ik zag in dat zonder
het herstellen van puntmutaties,
05:34
whichwelke causeoorzaak mostmeest humanmenselijk geneticgenetisch diseasesziekten,
94
322960
3024
die de meeste erfelijke ziekten
bij mensen veroorzaken,
05:38
as a majorgroot problemprobleem standingstaand in the way.
95
326008
2388
dit een groot probleem zou zijn.
05:41
BeingWordt a chemistscheikundige, I beganbegon
workingwerkend with my studentsstudenten
96
329434
2668
Als chemicus begon ik met mijn studenten
manieren te ontwikkelen
05:44
to developontwikkelen waysmanieren on performinghet uitvoeren van chemistrychemie
directlydirect on an individualindividu DNADNA basebaseren,
97
332126
4935
om een individuele DNA-base
direct chemisch te veranderen,
om een oplossing in plaats van
alleen een verstoring te vinden
05:49
to trulywerkelijk fixrepareren, ratherliever than disruptontwrichten,
the mutationsmutaties that causeoorzaak geneticgenetisch diseasesziekten.
98
337085
5619
voor de mutaties die
genetische ziekten veroorzaken.
Het resultaat van onze inspanningen
zijn moleculaire machines
05:56
The resultsuitslagen of our effortsinspanningen
are molecularmoleculair machinesmachines
99
344522
2548
05:59
calledriep "basebaseren editorseditors."
100
347094
1388
die we ‘base-editors’ noemen.
06:01
BaseBase editorseditors use the programmableprogrammeerbare
searchingzoeken mechanismmechanisme of CRISPRCRISPR scissorsschaar,
101
349618
5475
Base-editors gebruiken
het programmeerbare
zoekmechanisme van CRISPR-scharen,
06:07
but insteadin plaats daarvan of cuttingsnijdend the DNADNA,
102
355117
2936
maar in plaats van in het DNA te knippen,
06:10
they directlydirect convertconverteren
one basebaseren to anothereen ander basebaseren
103
358077
2941
zetten ze direct een base
om naar een andere
06:13
withoutzonder disruptingverstoren the restrust uit of the genegen.
104
361042
2253
zonder de rest van het gen te verstoren.
06:16
So if you think of naturallyvan nature occurringvoorkomend
CRISPRCRISPR proteinseiwitten as molecularmoleculair scissorsschaar,
105
364674
4158
Als je de natuurlijk
voorkomende CRISPR-eiwitten
bekijkt als moleculaire scharen,
06:20
you can think of basebaseren editorseditors as pencilspotloden,
106
368856
2786
denk dan aan base-editors als potloden,
06:23
capablein staat of directlydirect rewritingherschrijven
one DNADNA letterbrief into anothereen ander
107
371666
3496
die rechtstreeks één DNA-letter
kunnen herschrijven tot een andere
06:28
by actuallywerkelijk rearrangingherschikken
the atomsatomen of one DNADNA basebaseren
108
376098
3803
door daadwerkelijk de atomen
van een DNA-base te herschikken
06:31
to insteadin plaats daarvan becomeworden a differentverschillend basebaseren.
109
379925
2334
tot een andere base.
06:35
Now, basebaseren editorseditors don't existbestaan in naturenatuur.
110
383513
2176
Base-editors bestaan niet in de natuur.
06:38
In factfeit, we engineeredgemanipuleerde
the first basebaseren editoreditor, showngetoond here,
111
386683
3230
In feite ontwierpen we
de eerste base-editor, hier afgebeeld,
met drie afzonderlijke proteïnen
06:41
from threedrie separatescheiden proteinseiwitten
112
389937
1357
die zelfs niet afkomstig zijn
van hetzelfde organisme.
06:43
that don't even come
from the samedezelfde organismorganisme.
113
391318
2230
06:46
We startedbegonnen by takingnemen CRISPRCRISPR scissorsschaar
and disablinguitschakelen the abilityvermogen to cutbesnoeiing DNADNA
114
394151
5097
We namen CRISPR-scharen
en schakelden de mogelijkheid uit
om DNA te knippen
met behoud van de mogelijkheid
06:51
while retainingbehoud van its abilityvermogen to searchzoeken for
and bindbinden a targetdoel DNADNA sequencevolgorde
115
399272
4539
om te zoeken naar en binden aan
een doelwit-DNA-sequentie
06:55
in a programmedgeprogrammeerd mannermanier.
116
403835
1534
op een geprogrammeerde manier.
06:58
To those disabledinvalide CRISPRCRISPR
scissorsschaar, showngetoond in blueblauw,
117
406351
2837
Aan die uitgeschakelde
CRISPR-schaar, hier in blauw,
07:01
we attachedgehecht a secondtweede proteineiwit in redrood,
118
409212
2508
hechtten we een tweede eiwit, hier rood,
07:03
whichwelke performsvoert a chemicalchemisch reactionreactie
on the DNADNA basebaseren C,
119
411744
4301
dat een chemische reactie
uitvoert op de DNA-base C
07:08
convertingomzetten it into a basebaseren
that behavesgedraagt zich like T.
120
416069
3333
en ze omzet in een base
die zich als een T gedraagt.
07:12
ThirdDerde, we had to attachhechten
to the first two proteinseiwitten
121
420958
3142
Ten derde moesten we
aan de eerste twee eiwitten
een eiwit, hier in paars, hechten
07:16
the proteineiwit showngetoond in purplePurper,
122
424124
1350
07:17
whichwelke protectsbeschermt the editedbewerkt basebaseren
from beingwezen removedverwijderd by the cellcel.
123
425498
3600
dat de bewerkte base beschermt
tegen verwijdering door de cel.
07:22
The netnetto- resultresultaat is an engineeredgemanipuleerde
three-partdriedelige proteineiwit
124
430466
2842
Het nettoresultaat is
een kunstmatig drieledig eiwit
07:25
that for the first time
allowstoestaat us to convertconverteren CsCS into TsTS
125
433332
4118
waarmee we voor de eerste keer
C’s in T’s kunnen omzetten
07:29
at specifiedopgegeven locationslocaties in the genomegenoom.
126
437474
2163
op bepaalde plaatsen in het genoom.
07:33
But even at this pointpunt,
our work was only halfvoor de helft donegedaan.
127
441490
3032
Maar ook op dit punt
was ons werk maar half gedaan.
07:36
Because in orderbestellen to be stablestal in cellscellen,
128
444546
2626
Want om stabiel in cellen te zijn,
moeten de strengen
van een DNA-dubbele-helix
07:39
the two strandsstrengen of a DNADNA doubledubbele helixschroef
have to formformulier basebaseren pairsparen.
129
447196
3659
basenparen vormen.
07:44
And because C only pairsparen with G,
130
452125
3658
Omdat C alleen paart met G
07:47
and T only pairsparen with A,
131
455807
3002
en T alleen met A,
creëert het veranderen
van een C naar een T
07:51
simplyeenvoudigweg changingveranderen a C to a T
on one DNADNA strandstrand createscreëert a mismatchmismatch,
132
459752
4846
op een DNA-streng een fout,
07:56
a disagreementonenigheid betweentussen the two DNADNA strandsstrengen
133
464622
2849
een onenigheid tussen de twee DNA-strengen
07:59
that the cellcel has to resolveoplossen
by decidingbeslissende whichwelke strandstrand to replacevervangen.
134
467495
4268
die de cel moet oplossen
door te beslissen welk onderdeel
vervangen moet worden.
08:05
We realizedrealiseerde that we could furtherverder engineeringenieur
this three-partdriedelige proteineiwit
135
473149
4341
We beseften dat we dit drieledige
eiwit verder konden bewerken
08:10
to flagvlag the noneditedniet-bewerkte strandstrand
as the one to be replacedvervangen
136
478649
3866
om de onaangepaste streng te markeren
als degene die vervangen diende te worden
08:14
by nickingplukt that strandstrand.
137
482539
1911
door een knik in die streng.
08:17
This little nickNick trickstrucs the cellcel
138
485276
2529
Die kleine knik doet de cel
08:19
into replacingvervangen the noneditedniet-bewerkte G with an A
139
487829
4947
een onaangepaste G
door een A vervangen.
08:24
as it remakesRemakes the nickedgejat strandstrand,
140
492800
2325
Het herstelt de geknikte streng
08:27
therebydaarbij completingvoltooiing van the conversionconversie
of what used to be a C-GC-G basebaseren pairpaar-
141
495149
4031
en voltooit daardoor de omzetting
van het vroegere CG-basenpaar
08:31
into a stablestal T-AT-A basebaseren pairpaar-.
142
499204
2296
in een stabiel TA-basenpaar.
08:36
After severalverscheidene yearsjaar of hardhard work
143
504585
1551
Na een aantal jaren hard werken,
08:38
led by a formervoormalig postpost docdoc
in the lablaboratorium, AlexisAlexis KomorKomor,
144
506160
3981
geleid door een voormalige
postdoc in het lab, Alexis Komor,
08:42
we succeededgeslaagd in developingontwikkelen
this first classklasse of basebaseren editoreditor,
145
510165
3182
slaagden we in het ontwikkelen
van deze eerste klasse base-editor,
08:45
whichwelke convertsconverteert CsCS into TsTS and GsGS into As
146
513371
3666
die C’s omzet in T’s en G’s in A’s
08:49
at targeteddoelgerichte positionsstanden of our choosingkiezen.
147
517061
2159
op de door ons gewenste posities.
08:52
AmongOnder the more than 35,000 knownbekend
disease-associatedziekte-geassocieerde pointpunt mutationsmutaties,
148
520633
5230
Van de meer dan 35.000 bekende
met ziekten geassocieerde puntmutaties
08:57
the two kindssoorten of mutationsmutaties
that this first basebaseren editoreditor can reverseomgekeerde
149
525887
3785
zijn de twee soorten mutaties
die deze eerste base-editor kan omkeren
09:01
collectivelycollectief accountaccount for about 14 percentprocent
or 5,000 or so pathogenicpathogene pointpunt mutationsmutaties.
150
529696
6143
samen goed voor ongeveer 14 procent
of ongeveer 5000 pathogene puntmutaties.
09:08
But correctingcorrigeren the largestDe grootste fractionfractie
of disease-causingziekte-veroorzakende pointpunt mutationsmutaties
151
536593
4770
Maar het corrigeren van het grootste
deel van ziekte-veroorzakende puntmutaties
09:13
would requirevereisen developingontwikkelen
a secondtweede classklasse of basebaseren editoreditor,
152
541387
3635
zou de ontwikkeling van een tweede
soort base-editor vereisen,
09:17
one that could convertconverteren
As into GsGS or TsTS into CsCS.
153
545046
4086
een die A’s kan omzetten
in G’s of T’s in C’s.
09:22
Led by NicoleNicole GaudelliGaudelli,
a formervoormalig postpost docdoc in the lablaboratorium,
154
550846
3727
Onder leiding van Nicole Gaudelli,
een voormalige postdoc in het lab,
09:26
we setreeks out to developontwikkelen
this secondtweede classklasse of basebaseren editoreditor,
155
554597
3122
wilden we die tweede soort
base-editor ontwikkelen,
09:29
whichwelke, in theorytheorie, could correctcorrect up to
almostbijna halfvoor de helft of pathogenicpathogene pointpunt mutationsmutaties,
156
557743
6127
die in theorie bijna de helft
van de pathogene puntmutaties
zou kunnen corrigeren,
09:35
includinginclusief that mutationMutatie that causesoorzaken
the rapid-agingsnelle veroudering diseaseziekte progeriaProgeria.
157
563894
3911
ook de mutatie
die de snelle-verouderingziekte
progeria veroorzaakt.
09:42
We realizedrealiseerde that we could
borrowlenen, onceeen keer again,
158
570107
3167
We realiseerden ons dat we opnieuw
gebruik zouden kunnen maken
van het doelzoekend mechanisme
van de CRISPR-schaar
09:45
the targetinggericht op mechanismmechanisme of CRISPRCRISPR scissorsschaar
159
573298
4068
09:49
to bringbrengen the newnieuwe basebaseren editoreditor
to the right siteplaats in a genomegenoom.
160
577390
5161
om de nieuwe base-editor
op de juiste plaats
in een genoom te brengen.
09:55
But we quicklysnel encounteredondervonden
an incredibleongelooflijk problemprobleem;
161
583543
3092
Maar al snel liepen we op
tegen een ongelooflijk probleem:
09:59
namelynamelijk, there is no proteineiwit
162
587896
2428
we kenden namelijk geen eiwit
dat in DNA een A in een G
of een T naar een C omzet.
10:02
that's knownbekend to convertconverteren
A into G or T into C
163
590348
4052
10:06
in DNADNA.
164
594424
1161
10:08
FacedGeconfronteerd with suchzodanig a seriousernstig stumblingstruikelen blockblok,
165
596760
2166
Bij zo'n tegenvaller
zouden veel studenten
een ander project zoeken,
10:10
mostmeest studentsstudenten would probablywaarschijnlijk
look for anothereen ander projectproject,
166
598950
2532
of een andere onderzoeksadviseur.
10:13
if not anothereen ander researchOnderzoek advisoradviseur.
167
601506
1740
10:15
(LaughterGelach)
168
603270
1164
(Gelach)
10:16
But NicoleNicole agreedAkkoord to proceeddoorgaan with a planplan
169
604458
1942
Maar Nicole stemde in met een plan
dat op dat moment extreem ambitieus leek.
10:18
that seemedscheen wildlyWild ambitiousambitieuze at the time.
170
606424
2667
10:21
GivenGegeven the absenceafwezigheid
of a naturallyvan nature occurringvoorkomend proteineiwit
171
609966
2339
Omdat er in de natuur
geen eiwit voorkwam
10:24
that performsvoert the necessarynoodzakelijk chemistrychemie,
172
612329
2161
dat de noodzakelijke chemie uitvoert,
10:26
we decidedbeslist we would evolveevolueren
our owneigen proteineiwit in the laboratorylaboratorium
173
614514
3436
besloten we om ons eigen eiwit
in het laboratorium te laten evolueren
10:29
to convertconverteren A into a basebaseren
that behavesgedraagt zich like G,
174
617974
3835
om A om te zetten in een base
die zich als G gedraagt,
10:33
startingbeginnend from a proteineiwit
that performsvoert relatedverwant chemistrychemie on RNARNA.
175
621833
4827
uitgaande van een eiwit dat verwante
chemie op RNA uitvoert.
We zetten een Darwiniaans selectiesysteem
voor de overleving van de sterkste op
10:39
We setreeks up a DarwinianDarwinistische
survival-of-the-fittestSurvival-of-the-fittest selectionselectie systemsysteem
176
627230
3934
dat tientallen miljoenen
eiwitvarianten onderzocht
10:43
that exploredonderzocht tenstientallen of millionsmiljoenen
of proteineiwit variantsvarianten
177
631188
3992
10:47
and only allowedtoegestaan those rarezeldzaam variantsvarianten
178
635204
2018
en alleen de zeldzame varianten toestond
die de benodigde chemie om te overleven
zouden kunnen uitvoeren.
10:49
that could performuitvoeren the necessarynoodzakelijk
chemistrychemie to surviveoverleven.
179
637246
3221
10:53
We endedbeëindigde up with a proteineiwit showngetoond here,
180
641883
2388
We eindigden met een hier getoond eiwit,
10:56
the first that can convertconverteren A in DNADNA
181
644295
2857
het eerste dat in DNA A kan omzetten
10:59
into a basebaseren that resembleslijkt op G.
182
647176
2092
in een base die op G lijkt.
En toen we dat eiwit vastmaakten
11:01
And when we attachedgehecht that proteineiwit
183
649292
1603
aan de uitgeschakelde
CRISPR-schaar, hier in blauw,
11:02
to the disabledinvalide CRISPRCRISPR
scissorsschaar, showngetoond in blueblauw,
184
650919
2571
11:05
we producedgeproduceerd the secondtweede basebaseren editoreditor,
185
653514
2008
produceerden we de tweede base-editor,
11:07
whichwelke convertsconverteert As into GsGS,
186
655546
3095
die A’s omzet in G’s,
11:10
and then usestoepassingen the samedezelfde
strand-nickingstrand-nicking strategystrategie
187
658665
3841
en dan gebruik maakt
van dezelfde streng-knikkende strategie
die we hebben gebruikt
in de eerste base-editor
11:14
that we used in the first basebaseren editoreditor
188
662530
1920
11:16
to tricktruc the cellcel into replacingvervangen
the noneditedniet-bewerkte T with a C
189
664474
5465
om de cel te verleiden tot vervanging
van de niet-aangepaste T door een C
terwijl het de geknikte streng herstelt
11:21
as it remakesRemakes that nickedgejat strandstrand,
190
669963
1675
11:23
therebydaarbij completingvoltooiing van the conversionconversie
of an A-TA-T basebaseren pairpaar- to a G-CG-C basebaseren pairpaar-.
191
671662
4171
en de omzetting van een AT-basenpaar
in een GC-basenpaar voltooit.
11:28
(ApplauseApplaus)
192
676845
2047
(Applaus)
11:30
Thank you.
193
678916
1170
Dank je.
11:32
(ApplauseApplaus)
194
680110
3357
(Applaus)
11:35
As an academicacademische scientistwetenschapper in the US,
195
683491
2335
Als academische wetenschapper in de VS
ben ik niet gewend
te worden onderbroken door applaus.
11:37
I'm not used to beingwezen
interruptedonderbroken by applauseapplaus.
196
685850
2147
11:40
(LaughterGelach)
197
688021
3151
(Gelach)
11:43
We developedontwikkelde these
first two classesklassen of basebaseren editorseditors
198
691196
4405
We ontwikkelden deze eerste
twee soorten base-editors
11:47
only threedrie yearsjaar agogeleden
and one and a halfvoor de helft yearsjaar agogeleden.
199
695625
2774
slechts drie jaar geleden
en anderhalf jaar geleden.
11:51
But even in that shortkort time,
200
699267
1548
Maar zelfs in die korte tijd
11:52
basebaseren editingediting has becomeworden widelywijd used
by the biomedicalBiomedische researchOnderzoek communitygemeenschap.
201
700839
3722
gebruikt de biomedische onderzoekswereld
base-editen al op grote schaal.
11:57
BaseBase editorseditors have been sentverzonden
more than 6,000 timestijden
202
705776
4365
Base-editors zijn al
meer dan 6.000 keer verzonden
12:02
at the requestaanvraag of more than
1,000 researchersonderzoekers around the globewereldbol.
203
710165
3871
op vraag van meer dan 1.000 onderzoekers
van over de hele wereld.
12:07
A hundredhonderd scientificwetenschappelijk researchOnderzoek paperspapieren
have been publishedgepubliceerd alreadynu al,
204
715475
3516
Een honderdtal wetenschappelijke
onderzoeksrapporten zijn al gepubliceerd
12:11
usinggebruik makend van basebaseren editorseditors in organismsorganismen
rangingvariërend from bacteriabacterie
205
719015
3728
over gebruik van
base-editors in organismen
variërend van bacteriën tot planten
12:14
to plantsplanten to micemuizen to primatesprimaten.
206
722767
2134
en van muizen tot primaten.
12:19
While basebaseren editorseditors are too newnieuwe
207
727950
1607
De base-editors zijn te nieuw
voor klinische proeven op mensen,
12:21
to have alreadynu al enteredingevoerde
humanmenselijk clinicalklinisch trialstrials,
208
729581
2885
maar wetenschappers bereikten
12:24
scientistswetenschappers have succeededgeslaagd in achievingverwezenlijking van
a criticalkritisch milestonemijlpaal towardsnaar that goaldoel
209
732490
5122
een kritische mijlpaal
op weg naar dat doel
door base-editors op dieren toe te passen
12:29
by usinggebruik makend van basebaseren editorseditors in animalsdieren
210
737636
2849
12:32
to correctcorrect pointpunt mutationsmutaties
that causeoorzaak humanmenselijk geneticgenetisch diseasesziekten.
211
740509
3909
om puntmutaties te corrigeren die
menselijke genetische ziekten veroorzaken.
12:37
For examplevoorbeeld,
212
745815
1151
Zo is er een team van wetenschappers
onder leiding van Luke Koblan en Jon Levy,
12:38
a collaborativesamenwerkend teamteam of scientistswetenschappers
led by LukeLuke KoblanKoblan and JonJon LevyHeffing,
213
746990
3793
12:42
two additionalextra studentsstudenten in my lablaboratorium,
214
750807
2413
twee andere studenten in mijn lab,
12:45
recentlykort geleden used a virusvirus to deliverleveren
that secondtweede basebaseren editoreditor
215
753244
4119
dat recent een virus gebruikte
om die tweede base-editor af te leveren
12:49
into a mousemuis with progeriaProgeria,
216
757387
2190
in een muis met progeria.
12:51
changingveranderen that disease-causingziekte-veroorzakende
T back into a C
217
759601
3857
Ze veranderden de
ziekteverwekkende T terug in een C
12:55
and reversingomkeren its consequencesgevolgen
at the DNADNA, RNARNA and proteineiwit levelslevels.
218
763482
4106
en keerden zo de gevolgen ervan
op DNA, RNA en eiwitgehalte om.
13:00
BaseBase editorseditors have alsoook
been used in animalsdieren
219
768880
2746
Base-editors zijn ook gebruikt bij dieren
13:03
to reverseomgekeerde the consequencegevolg of tyrosinemiatyrosinemie,
220
771650
2924
om de gevolgen terug te draaien
van tyrosinemie,
13:07
betabeta thalassemiaThalassemie, musculargespierde dystrophydystrofie,
221
775642
3618
beta-thalassemie, spierdystrofie,
13:11
phenylketonuriafenylketonurie, a congenitalaangeboren deafnessdoofheid
222
779284
3690
fenylketonurie, een aangeboren doofheid
13:14
and a typetype of cardiovascularcardiovasculaire diseaseziekte --
223
782998
1939
en een soort van hart- en vaatziekten --
13:16
in eachelk casegeval, by directlydirect
correctingcorrigeren a pointpunt mutationMutatie
224
784961
4862
telkens door het direct
corrigeren van een puntmutatie
13:21
that causesoorzaken or contributesdraagt ​​bij to the diseaseziekte.
225
789847
2553
die leidt tot of bijdraagt aan de ziekte.
13:25
In plantsplanten, basebaseren editorseditors have been used
226
793688
2056
In planten zijn base-editors gebruikt
13:27
to introducevoorstellen individualindividu
singlesingle DNADNA letterbrief changesveranderingen
227
795768
4072
om afzonderlijke enkelvoudige
DNA-letterveranderingen te introduceren
13:31
that could leadlood to better cropsgewassen.
228
799864
1968
die kunnen leiden tot betere gewassen.
13:34
And biologistsbiologen have used basebaseren editorseditors
to probesonde the rolerol of individualindividu lettersbrieven
229
802253
4589
Biologen hebben base-editors gebruikt
om de rol van afzonderlijke
letters te onderzoeken
13:38
in genesgenen associatedgeassocieerd
with diseasesziekten suchzodanig as cancerkanker.
230
806866
2817
in genen geassocieerd
met ziekten zoals kanker.
Twee bedrijven
waarvan ik medeoprichter ben,
13:43
Two companiesbedrijven I cofoundedsamen,
BeamBeam TherapeuticsTherapeutics and PairwisePaarsgewijs PlantsPlanten,
231
811046
4567
Beam Therapeutics en Pairwise Plants,
13:47
are usinggebruik makend van basebaseren editingediting
to treattraktatie humanmenselijk geneticgenetisch diseasesziekten
232
815637
3825
gebruiken base-editen om menselijke
erfelijke ziekten te behandelen
13:51
and to improveverbeteren agriculturelandbouw.
233
819486
1606
en de landbouw te verbeteren.
13:53
All of these applicationstoepassingen of basebaseren editingediting
234
821953
1966
Al deze toepassingen van base-editen
13:55
have takeningenomen placeplaats in lessminder
than the pastverleden threedrie yearsjaar:
235
823943
3094
gebeurden in minder
dan de afgelopen drie jaar:
13:59
on the historicalhistorisch timescaletijdschaal of sciencewetenschap,
236
827061
2364
op de historische tijdschaal
van de wetenschap
14:01
the blinkknipperen of an eyeoog.
237
829449
1282
is dat een oogwenk.
14:04
AdditionalExtra work liesleugens aheadverder
238
832657
1253
Er moet nog veel gebeuren
14:05
before basebaseren editingediting can realizerealiseren
its fullvol potentialpotentieel
239
833934
3032
voordat base-editen
zijn volledige potentieel kan realiseren
14:08
to improveverbeteren the liveslevens of patientspatiënten
with geneticgenetisch diseasesziekten.
240
836990
3614
om het leven van patiënten
met erfelijke ziekten te verbeteren.
Hoewel men denkt dat veel
van deze ziekten behandelbaar zijn
14:13
While manyveel of these diseasesziekten
are thought to be treatablebehandelbare
241
841244
2780
door correctie
van de onderliggende mutatie
14:16
by correctingcorrigeren the underlyingonderliggende mutationMutatie
242
844048
1849
in zelfs een klein deel
van de cellen in een orgaan,
14:17
in even a modestbescheiden fractionfractie
of cellscellen in an organorgaan,
243
845921
3516
14:21
deliveringhet leveren van molecularmoleculair machinesmachines
like basebaseren editorseditors
244
849461
2976
is het inbrengen van
moleculaire machines zoals base-editors
14:24
into cellscellen in a humanmenselijk beingwezen
245
852461
1767
in cellen van een mens
14:26
can be challenginguitdagend.
246
854252
1169
nog altijd een uitdaging.
14:28
Co-optingCo-kiezen nature'snatuur virusesvirussen
to deliverleveren basebaseren editorseditors
247
856962
3373
Inzetten van natuurlijke virussen
om base-editors af te leveren
in plaats van de moleculen
die je verkouden maken,
14:32
insteadin plaats daarvan of the moleculesmoleculen
that give you a coldkoude
248
860359
2198
14:34
is one of severalverscheidene promisingveelbelovend
deliverylevering strategiesstrategieën
249
862581
2687
is een van de veelbelovende
leveringsstrategieën
14:37
that's been successfullymet succes used.
250
865292
1659
die al met succes is gebruikt.
Doorgaan met het ontwikkelen
van nieuwe moleculaire machines
14:40
ContinuingVoortzetting van to developontwikkelen
newnieuwe molecularmoleculair machinesmachines
251
868268
2365
14:42
that can make all of the remainingoverblijvende waysmanieren
252
870657
1868
om op alle overgebleven manieren
14:44
to convertconverteren one basebaseren pairpaar-
to anothereen ander basebaseren pairpaar-
253
872549
2892
een basenpaar om te zetten
in een ander basenpaar
14:47
and that minimizeverkleinen unwantedongewenste editingediting
at off-targetaf-target locationslocaties in cellscellen
254
875465
4380
en ongewenste aanpassingen op onbedoelde
locaties in cellen te minimaliseren,
14:51
is very importantbelangrijk.
255
879869
1200
is zeer belangrijk.
14:53
And engaginginnemend with other scientistswetenschappers,
doctorsartsen, ethicistsethici and governmentsoverheden
256
881782
4706
Overleg met andere wetenschappers,
artsen, ethici en overheden
14:58
to maximizemaximaliseren the likelihoodwaarschijnlijkheid
that basebaseren editingediting is appliedtoegepast thoughtfullyzorgvuldig,
257
886512
4791
om de waarschijnlijkheid te maximaliseren
dat base-editen zorgvuldig,
veilig en ethisch wordt toegepast,
15:03
safelyveilig and ethicallyethisch,
258
891327
2381
15:05
remainsstoffelijk overschot a criticalkritisch obligationverplichting.
259
893732
2000
blijft een cruciale verplichting.
Ondanks deze uitdagingen,
15:09
These challengesuitdagingen notwithstandingniettegenstaande,
260
897525
1611
als je me zelfs maar
vijf jaar geleden had verteld
15:11
if you had told me
even just fivevijf yearsjaar agogeleden
261
899160
3655
dat onderzoekers over de hele wereld
15:14
that researchersonderzoekers around the globewereldbol
262
902839
1651
15:16
would be usinggebruik makend van laboratory-evolvedlaboratorium-geëvolueerd
molecularmoleculair machinesmachines
263
904514
3539
in laboratorium geëvolueerde
moleculaire machines zouden gebruiken
15:20
to directlydirect convertconverteren
an individualindividu basebaseren pairpaar-
264
908077
2997
om rechtstreeks individuele basenparen
te converteren naar andere basenparen
15:23
to anothereen ander basebaseren pairpaar-
265
911098
1182
op een bepaalde locatie
in het menselijk genoom
15:24
at a specifiedopgegeven locationplaats
in the humanmenselijk genomegenoom
266
912304
2619
15:26
efficientlyefficiënt and with a minimumminimum
of other outcomesuitkomsten,
267
914947
3825
en wel efficiënt en met een minimum
aan andere uitkomsten,
zou ik je hebben gevraagd:
15:30
I would have askedgevraagd you,
268
918796
1168
15:31
"What science-fictionsciencefiction novelroman
are you readinglezing?"
269
919988
2474
"Welke science-fiction roman
ben jij aan het lezen?"
15:35
ThanksBedankt to a relentlesslymeedogenloos dedicatedtoegewijd
groupgroep of studentsstudenten
270
923706
3460
Dankzij een onophoudelijk
toegewijde groep studenten
15:39
who were creativecreatief enoughgenoeg to engineeringenieur
what we could designontwerp ourselvesonszelf
271
927190
4460
die creatief genoeg waren
om te vervaardigen
wat we zelf konden ontwerpen
en dapper genoeg om te evolueren
wat we zelf niet konden maken,
15:43
and bravedapper enoughgenoeg
to evolveevolueren what we couldn'tkon het niet,
272
931674
2925
15:46
basebaseren editingediting has begunbegonnen to transformtransformeren
that science-fiction-likeScience-Fiction-achtige aspirationaspiratie
273
934623
5040
begon base-editen
die science-fictionachtige
aspiratie om te zetten
15:51
into an excitingopwindend newnieuwe realityrealiteit,
274
939687
1857
in een spannende nieuwe werkelijkheid,
15:54
one in whichwelke the mostmeest importantbelangrijk giftgift
we give our childrenkinderen
275
942250
3231
één waarbij het belangrijkste geschenk
dat wij onze kinderen geven
15:57
maymei not only be
threedrie billionmiljard lettersbrieven of DNADNA,
276
945505
3025
niet alleen de drie miljard letters
van ons DNA zijn,
16:00
but alsoook the meansmiddelen to protectbeschermen
and repairreparatie them.
277
948554
3110
maar ook de middelen
om het te beschermen en te herstellen.
16:04
Thank you.
278
952339
1151
Dank je.
16:05
(ApplauseApplaus)
279
953514
4502
(Applaus)
16:10
Thank you.
280
958040
1150
Dank je.
Translated by Rik Delaet

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
David R. Liu - Chemical biologist
David R. Liu leads a research group that combines chemistry and evolutionary techniques to create revolutionary new medicines.

Why you should listen

During his PhD research at Berkeley, David R. Liu initiated the first general effort to expand the genetic code in living cells. As a professor at Harvard and the Broad Institute, Liu integrates chemistry and evolution to illuminate biology and develop next-generation therapeutics. He has published more than 170 papers and is an inventor on more than 65 issued US patents.

Liu's major research interests include development and use of genome editing technologies to study and treat genetic diseases; the evolution of proteins with novel therapeutic potential; and the discovery of bioactive synthetic molecules using DNA-encoded libraries. Base editing, phage-assisted continuous evolution (PACE) and DNA-encoded libraries are three technologies pioneered in his laboratory that are now widely used in the biomedical sciences. Liu has also cofounded six biotechnology and therapeutics companies, including Editas Medicine, Beam Therapeutics, Pairwise Plants and Exo Therapeutics. 

Liu grew up in Riverside, California, where playing with insects in his backyard crystallized his interest in science. He also is passionate about photography and has been banned from playing blackjack at virtually every major casino in Las Vegas after developing a creative and highly advantageous card-counting system.

More profile about the speaker
David R. Liu | Speaker | TED.com