ABOUT THE SPEAKER
Sarah Kay - Poet
A performing poet since she was 14 years old, Sarah Kay is the founder of Project VOICE, an organization that uses spoken word poetry as a literacy and empowerment tool.

Why you should listen

Plenty of 14-year-old girls write poetry. But few hide under the bar of the famous Bowery Poetry Club in Manhattan’s East Village absorbing the talents of New York’s most exciting poets. Not only did Sarah Kay do that -- she also had the guts to take its stage and hold her own against performers at least a decade her senior. Her talent for weaving words into poignant, funny, and powerful performances paid off.

Sarah holds a Masters degree in the art of teaching from Brown University and an honorary doctorate in humane letters from Grinnell College. Her first book, B, was ranked the number one poetry book on Amazon.com. Her second book, No Matter the Wreckage, is available from Write Bloody Publishing.

Sarah also founded Project VOICE, an organization that uses spoken word poetry as a literacy and empowerment tool. Project VOICE runs performances and workshops to encourage people to engage in creative self-expression in schools and communities around the world.

More profile about the speaker
Sarah Kay | Speaker | TED.com
TED2019

Sarah Kay: "A Bird Made of Birds"

Sarah Kay: "Madár madarakból"

Filmed:
1,727,091 views

"Az univerzum már megírta a verset, amelynek a megírását csak tervezted" – mondja Sara Kay, idézve Kave Akbar költőbarátját. Előadja a "Madár madarakból"-t, és elmondja, hogyan és hol talál rá a költészetre. (Kay szintén a TED-podcast, a "Sincerely X" házigazdája, ami meghallgatható a Liminary podcast alkalmazáson: luminary.link/ted)
- Poet
A performing poet since she was 14 years old, Sarah Kay is the founder of Project VOICE, an organization that uses spoken word poetry as a literacy and empowerment tool. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I have a friendbarát namednevezett KavehMakó AkbarAkbar,
who is a fellowfickó poetköltő.
0
915
5227
Van egy Kaveh Akbar nevezetű költőbarátom.
00:18
And KavehMakó foundtalál this photofénykép onlineonline
1
6721
2773
Kaveh pedig a neten rábukkkant
00:21
of the anatomicalanatómiai heartszív of a bluekék whalebálna
2
9518
3662
a kék bálna anatómiai szívének fotójára,
00:25
that scientiststudósok had hungakasztotta
on a hookhorog from the ceilingmennyezet,
3
13204
3810
amelyet tudósok plafonról lógattak le,
00:29
whichmelyik is how they were ableképes to observemegfigyelése
that the heartszív of a bluekék whalebálna
4
17038
3519
s így megfigyelhették,
hogy a kék bálna szíve elég nagy ahhoz,
00:32
is bignagy enoughelég that a personszemély
can standállvány up fullyteljesen insidebelül of it.
5
20581
4390
hogy az ember állva elférjen benne.
00:37
And when KavehMakó sharedmegosztott this photofénykép onlineonline,
6
25499
2908
Amikor Kaveh megosztotta a fotót,
00:40
he did so with the captionfelirat,
7
28431
2150
leírást is adott hozzá:
00:42
"This is anotheregy másik reminderemlékeztető
8
30605
2623
"Újabb emlékeztető,
00:45
that the universevilágegyetem has alreadymár writtenírott
the poemvers you were planningtervezés on writingírás."
9
33252
5793
hogy az univerzum már megírta a verset,
amelynek a megírását csak terveztük."
00:52
And when I first saw that,
I was horrifiedrémült.
10
40197
3050
Amikor megláttam, elborzadtam:
00:55
I was like, "Come on, man!
I'm tryingmegpróbálja to inventfeltalál newúj metaphorsmetaforák!
11
43271
3530
"Na, ne már, épp új metaforákat
próbálok kitalálni!
00:58
I'm tryingmegpróbálja to discoverfelfedez beautyszépség
that hasn'tmég nem been discoveredfelfedezett yetmég.
12
46825
2938
Feltárni a szépséget,
amelyet még senki nem tárt fel.
01:01
What do you mean, the universevilágegyetem
is always going to get there before me?"
13
49787
3397
Mi az, hogy az univerzum mindig megelőz?"
01:05
And I know this isn't
a uniquelyegyedileg poetköltő problemprobléma,
14
53208
3560
Tudom, ez nem sajátos költői probléma,
01:08
but on daysnapok when the worldvilág
feelsérzi especiallykülönösen bignagy
15
56792
5232
de olyan napokon,
amikor a világ különösen nagy,
01:14
or especiallykülönösen impossiblelehetetlen
16
62048
2230
különösen elérhetetlen,
01:16
or especiallykülönösen fullteljes of grandeurnagyság,
17
64302
3019
vagy különös ragyogással teli,
01:19
those are the daysnapok when I feel,
18
67345
1801
azok a napok, amikor azt érzem:
01:22
"What do I possiblyesetleg have to contributehozzájárul
19
70492
3241
"Lehetséges, hogy valamit ehhez
01:25
to all of this?"
20
73757
1426
hozzáadjak?"
01:28
Not long agoezelőtt, I saw this videovideó-
that some of you maylehet have seenlátott.
21
76503
2929
Nemrég láttam egy videót,
amelyet néhányan már láthattak.
01:31
It makesgyártmányú the internetInternet roundsfordulóban
everyminden couplepárosít of monthshónap.
22
79456
2938
Pár havonta körbejárja az internetet.
01:34
There are these birdsmadarak
that are calledhívott starlingsseregély,
23
82418
2545
Azokról a madarakról,
amelyeket seregélyeknek hívunk,
01:36
and they flylégy in what's
calledhívott a "murmurationmurmuration,"
24
84987
3476
és összehangolt repülésük
az ún. murmuráció,
01:40
whichmelyik is generallyáltalában
just a bignagy cloudfelhő of birdsmadarak.
25
88487
2926
ami lényegében hatalmas madárfelhő.
01:43
And someonevalaki happenedtörtént to catchfogás
a quickgyors videovideó- on theirazok phonetelefon
26
91940
3967
Történetesen pedig valakinek
sikerült levideóznia telefonjával
01:47
of these starlingsseregély flyingrepülő.
27
95931
2310
repülésük közben ezeket a seregélyeket.
01:50
And at first, it's just an amorphousamorf blobBLOB,
28
98265
3152
Először alaktalan foltnak tűnik,
01:53
and then there's a momentpillanat
where the birdsmadarak shiftváltás,
29
101441
2952
majd egy pillanat alatt
a madarak megfordulnak,
01:56
and they formforma the shapealak of a starlingseregély
30
104417
4458
és seregélyalakba rendeződnek
02:00
in the skyég!
31
108899
1651
az égen!
02:02
(LaughterNevetés)
32
110574
1009
(Nevetés)
02:03
And as soonhamar as I saw it, I was like,
33
111607
2023
Amint megláttam, azt mondtam:
02:05
(GaspsZihálás) "The universevilágegyetem has alreadymár
writtenírott the poemvers
34
113654
2403
(Zihálva) "Az univerzum
már megírta a verset,
02:08
you were planningtervezés on writingírás!"
35
116081
1567
amelynek a megírását csak terveztük!"
02:09
(LaughterNevetés)
36
117672
1080
(Nevetés)
02:10
ExceptKivéve, for the first time,
it didn't filltölt me with despairkétségbeesés.
37
118776
3290
Annyi, hogy most nem
töltött el kétségbeeséssel.
02:14
InsteadEhelyett, I thought, "OK.
38
122090
3054
Inkább azt gondoltam:
"Jó, talán nem feladatom,
hogy valami újat találjak ki.
02:17
Maybe it's not my jobmunka
to inventfeltalál something newúj.
39
125168
4741
02:21
Maybe insteadhelyette it's my jobmunka to listen
to what the universevilágegyetem is showingkiállítás me
40
129933
5582
Talán inkább az a dolgom,
hogy figyeljem, amit az univerzum mutat,
02:28
and to keep myselfmagamat opennyisd ki
to what the universevilágegyetem offersajánlatok,
41
136674
4493
és nyitott legyek rá, amit nyújt.
02:33
so that when it's my turnfordulat,
42
141191
2485
Így amikor rám kerül a sor,
02:35
I can holdtart something to the lightfény,
43
143700
2429
valamit a fény felé tarthatok,
02:38
just for a momentpillanat,
44
146153
2049
ha csak egy pillanatra is,
02:40
just for as long as I have.
45
148226
2234
csak addig, amíg nálam van.
02:43
The universevilágegyetem has alreadymár writtenírott the poemvers
46
151942
4589
Az univerzum már megírta a verset,
02:48
that you were planningtervezés on writingírás.
47
156555
3217
amelynek a megírását csak terveztük.
02:51
And this is why
48
159796
1687
És ezért van,
02:53
you can do nothing
but pointpont at the flocknyáj of starlingsseregély
49
161507
5752
hogy semmit sem tehetünk,
csak rámutatunk a seregélyrajra,
02:59
whoseakinek bodiestestületek riseemelkedik and fallesik
in inheritedörökölt choreographykoreográfia,
50
167283
6125
ahogyan alakjuk öröklött
koreográfiában fel-le hullámzik,
03:05
swarmingrajzás the skyég in a sweepingsodró curtainfüggöny
51
173432
3773
lebbenő lepelként árasztva el az eget
03:09
that, for one blisteringhólyag momentpillanat,
52
177229
3026
ami, egy röpke pillanatra,
03:12
formsformák the unmistakeableösszetéveszthetetlen shapealak
53
180279
2562
összetéveszthetetlen formáját alkotja
03:14
of a giantóriás birdmadár
54
182865
1659
egy eget verdeső
03:16
flappingcsapkodó againstellen the skyég.
55
184548
2162
óriási madárnak.
03:19
It is why your mouthszáj formsformák an "o"
56
187351
4035
Ezért van, hogy a szád "ó"-t formál,
03:23
that is not a gaspzihál,
57
191410
1474
de nem a lélegzet akadt el,
03:24
but ratherInkább, the beginningkezdet of,
58
192908
2560
hanem annak az eleje,
03:27
"Oh. Of coursetanfolyam."
59
195492
2807
hogy "óh, hogyne."
03:30
As in, of coursetanfolyam the heartszív of a bluekék whalebálna
is as largenagy as a houseház
60
198323
6089
Mint az: hogyne lenne
a kék bálna szíve akkora, mint egy ház,
03:36
with chamberskamarák tallmagas enoughelég
to fitillő a personszemély standingálló.
61
204436
4336
kamrái elég magasak,
hogy állva elférjenek benne.
03:40
Of coursetanfolyam a figfüge becomesválik possiblelehetséges
62
208796
3899
Hogyne válhatna a fügéből,
03:44
when a ladyhölgy waspdarázs laysLays her eggstojás
insidebelül a flowervirág,
63
212719
4527
ha virágába nősténydarázs rakja petéit,
03:49
diesmeghal and decomposesbomlik,
64
217270
2915
elhull és lebomlik,
03:52
the fruitgyümölcs, evidencebizonyíték of her transformationátalakítás.
65
220209
3716
gyümölcs, bizonyítéka átváltozásának.
03:55
SometimesNéha, the poemvers is so brightfényes,
66
223949
3414
A vers időnként annyira csiszolt,
03:59
your sillybolondos languagenyelv will not stickrúd to it.
67
227387
3274
hogy esetlen nyelved elbotlik benne.
04:02
SometimesNéha, the poemvers is so trueigaz,
68
230685
3334
A vers időnként annyira igaz,
04:06
nobodysenki will believe you.
69
234043
2328
hogy nem hiszik el szavad.
04:08
I am a birdmadár
70
236395
2703
Madár lettem
04:11
madekészült of birdsmadarak.
71
239122
2718
madarakból.
04:13
This bluekék heartszív a houseház
you can standállvány up insidebelül of.
72
241864
3921
Ez a kék szív: ház,
amelyben egyenesen állhatsz.
04:17
I am dyinghaldoklik
73
245809
2304
Haldoklom
04:20
here
74
248137
1660
ennek
04:21
insidebelül this flowervirág.
75
249821
3583
a virágnak a belsejében.
04:26
It is OK.
76
254140
1755
Ez így jó.
04:27
It is what I was put here to do.
77
255919
2980
Erre születtem.
04:30
Take this fruitgyümölcs.
78
258923
2594
Itt ez a gyümölcs.
04:33
It is what I have to offerajánlat.
79
261541
2659
Ez maradt nekem.
04:36
It maylehet not be first,
80
264224
2152
Ez lehet, nem az első,
04:38
or ever bestlegjobb,
81
266400
1980
vagy a legízesebb,
04:40
but it is the only way to be sure
82
268404
2590
de csak így lehetek biztos abban,
04:43
that I livedélt at all.
83
271018
2396
hogy éltem egyáltalán.
04:46
(ApplauseTaps)
84
274094
6194
(Taps)
Translated by Ádám Kósa
Reviewed by Peter Pallós

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sarah Kay - Poet
A performing poet since she was 14 years old, Sarah Kay is the founder of Project VOICE, an organization that uses spoken word poetry as a literacy and empowerment tool.

Why you should listen

Plenty of 14-year-old girls write poetry. But few hide under the bar of the famous Bowery Poetry Club in Manhattan’s East Village absorbing the talents of New York’s most exciting poets. Not only did Sarah Kay do that -- she also had the guts to take its stage and hold her own against performers at least a decade her senior. Her talent for weaving words into poignant, funny, and powerful performances paid off.

Sarah holds a Masters degree in the art of teaching from Brown University and an honorary doctorate in humane letters from Grinnell College. Her first book, B, was ranked the number one poetry book on Amazon.com. Her second book, No Matter the Wreckage, is available from Write Bloody Publishing.

Sarah also founded Project VOICE, an organization that uses spoken word poetry as a literacy and empowerment tool. Project VOICE runs performances and workshops to encourage people to engage in creative self-expression in schools and communities around the world.

More profile about the speaker
Sarah Kay | Speaker | TED.com