ABOUT THE SPEAKER
Sarah Kay - Poet
A performing poet since she was 14 years old, Sarah Kay is the founder of Project VOICE, an organization that uses spoken word poetry as a literacy and empowerment tool.

Why you should listen

Plenty of 14-year-old girls write poetry. But few hide under the bar of the famous Bowery Poetry Club in Manhattan’s East Village absorbing the talents of New York’s most exciting poets. Not only did Sarah Kay do that -- she also had the guts to take its stage and hold her own against performers at least a decade her senior. Her talent for weaving words into poignant, funny, and powerful performances paid off.

Sarah holds a Masters degree in the art of teaching from Brown University and an honorary doctorate in humane letters from Grinnell College. Her first book, B, was ranked the number one poetry book on Amazon.com. Her second book, No Matter the Wreckage, is available from Write Bloody Publishing.

Sarah also founded Project VOICE, an organization that uses spoken word poetry as a literacy and empowerment tool. Project VOICE runs performances and workshops to encourage people to engage in creative self-expression in schools and communities around the world.

More profile about the speaker
Sarah Kay | Speaker | TED.com
TED2019

Sarah Kay: "A Bird Made of Birds"

Sarah Kay: "Een vogel gemaakt uit vogels"

Filmed:
1,727,091 views

"Het universum heeft het gedicht al geschreven, dat je van plan was om te schrijven," zo citeert Sarah Kay haar vriend, de dichter Kaveh Akbar. Ze draagt "Een vogel gemaakt van vogels" voor, en deelt hoe en waar zij poëzie vindt. (Kay is ook de gastvrouw van de TED podcast "Sincerely, X." Beluister dit in de Luminary podcast app via luminary.link/ted)
- Poet
A performing poet since she was 14 years old, Sarah Kay is the founder of Project VOICE, an organization that uses spoken word poetry as a literacy and empowerment tool. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Een vriend van mij Kaveh Akbar genaamd,
is ook een dichter.
00:12
I have a friendvriend namedgenaamd KavehKaveh AkbarAkbar,
who is a fellowkameraad poetdichter.
0
915
5227
00:18
And KavehKaveh foundgevonden this photofoto onlineonline
1
6721
2773
En Kaveh vond online een foto
00:21
of the anatomicalanatomisch hearthart- of a blueblauw whalewalvis
2
9518
3662
van het anatomische hart
van een blauwe vinvis
00:25
that scientistswetenschappers had hunghung
on a hookhaak from the ceilingplafond,
3
13204
3810
dat door wetenschappers met een haak
aan het plafond was gehangen,
00:29
whichwelke is how they were ablein staat to observeobserveren
that the hearthart- of a blueblauw whalewalvis
4
17038
3519
waardoor ze konden observeren
dat het hart van een blauwe vinvis
00:32
is biggroot enoughgenoeg that a personpersoon
can standstand up fullygeheel insidebinnen of it.
5
20581
4390
groot genoeg is dat een mens
er rechtop in kan staan.
00:37
And when KavehKaveh sharedgedeelde this photofoto onlineonline,
6
25499
2908
En toen Kaveh deze foto online deelde,
00:40
he did so with the captionbijschrift,
7
28431
2150
deed hij dat met het onderschrift,
00:42
"This is anothereen ander reminderherinnering
8
30605
2623
"Dit is wederom een herinnering
00:45
that the universeuniversum has alreadynu al writtengeschreven
the poemgedicht you were planningplanning on writingschrift."
9
33252
5793
dat het universum al klaar is
met het gedicht dat je wilde schrijven."
00:52
And when I first saw that,
I was horrifiedgeschokt.
10
40197
3050
En toen ik dat voor de eerste keer zag,
was ik gechoqueerd.
00:55
I was like, "Come on, man!
I'm tryingproberen to inventuitvinden newnieuwe metaphorsmetaforen!
11
43271
3530
Ik dacht, "Kom op, man!
Ik probeer nieuwe metaforen uit te vinden!
00:58
I'm tryingproberen to discoverontdekken beautyschoonheid
that hasn'theeft niet been discoveredontdekt yetnog.
12
46825
2938
Ik probeer schoonheid te ontdekken
die nog niet ontdekt is.
01:01
What do you mean, the universeuniversum
is always going to get there before me?"
13
49787
3397
Wat bedoel je, het universum zal
me altijd een stap voorzijn?"
01:05
And I know this isn't
a uniquelyuniek poetdichter problemprobleem,
14
53208
3560
En ik weet dat dit niet enkel
een probleem is voor dichters,
01:08
but on daysdagen when the worldwereld-
feelsvoelt especiallyvooral biggroot
15
56792
5232
maar op dagen
dat de wereld uitzonderlijk groot lijkt
01:14
or especiallyvooral impossibleonmogelijk
16
62048
2230
of uitzonderlijk onmogelijk
01:16
or especiallyvooral fullvol of grandeurgrandeur,
17
64302
3019
of uitzonderlijk gevuld met pracht,
dat zijn de dagen waarop ik voel:
01:19
those are the daysdagen when I feel,
18
67345
1801
01:22
"What do I possiblymogelijk have to contributebijdragen
19
70492
3241
"Wat heb ik dat ooit kan bijdragen
aan dit alles?"
01:25
to all of this?"
20
73757
1426
01:28
Not long agogeleden, I saw this videovideo-
that some of you maymei have seengezien.
21
76503
2929
Pas zag ik een video
die sommigen misschien kennen.
01:31
It makesmerken the internetinternet roundsrondes
everyelk couplepaar of monthsmaanden.
22
79456
2938
Om de paar maanden
circuleert die op het internet.
01:34
There are these birdsvogelstand
that are calledriep starlingsSpreeuwen,
23
82418
2545
Bepaalde vogels die men spreeuwen noemt,
01:36
and they flyvlieg in what's
calledriep a "murmurationmurmuration,"
24
84987
3476
vliegen in wat men een "zwerm" noemt,
01:40
whichwelke is generallyalgemeen
just a biggroot cloudwolk of birdsvogelstand.
25
88487
2926
vaak gewoon een grote wolk van vogels.
01:43
And someoneiemand happenedgebeurd to catchvangst
a quicksnel videovideo- on theirhun phonetelefoon
26
91940
3967
Toevallig heeft iemand met zijn gsm
snel een video gemaakt
01:47
of these starlingsSpreeuwen flyingvliegend.
27
95931
2310
van hoe die spreeuwen vliegen.
01:50
And at first, it's just an amorphousamorfe blobBLOB,
28
98265
3152
In het begin is het
een vormeloze vlek,
01:53
and then there's a momentmoment
where the birdsvogelstand shiftverschuiving,
29
101441
2952
maar dan is er een moment
waarop de vogels zich verplaatsen,
01:56
and they formformulier the shapevorm of a starlingSpreeuw
30
104417
4458
en ze vormen het silhouet van een spreeuw
02:00
in the skyhemel!
31
108899
1651
in de lucht!
02:02
(LaughterGelach)
32
110574
1009
(Gelach)
02:03
And as soonspoedig as I saw it, I was like,
33
111607
2023
Toen ik dat zag, dacht ik,
02:05
(GaspsHapt) "The universeuniversum has alreadynu al
writtengeschreven the poemgedicht
34
113654
2403
"Het universum heeft
het gedicht al geschreven,
02:08
you were planningplanning on writingschrift!"
35
116081
1567
dat je ging schrijven."
02:09
(LaughterGelach)
36
117672
1080
(Gelach)
02:10
ExceptBehalve, for the first time,
it didn't fillvullen me with despairwanhoop.
37
118776
3290
Maar, voor de eerste keer,
vulde het me niet met wanhoop.
02:14
InsteadIn plaats daarvan, I thought, "OK.
38
122090
3054
Daarentegen dacht ik, "OK.
02:17
Maybe it's not my jobbaan
to inventuitvinden something newnieuwe.
39
125168
4741
Misschien is het niet mijn job
om iets nieuw uit te vinden.
02:21
Maybe insteadin plaats daarvan it's my jobbaan to listen
to what the universeuniversum is showingtonen me
40
129933
5582
Misschien is het mijn job om te luisteren
naar wat het universum me toont
02:28
and to keep myselfmezelf openOpen
to what the universeuniversum offersaanbiedingen,
41
136674
4493
en om mezelf open te stellen
voor wat het universum aanbiedt,
02:33
so that when it's my turnbeurt,
42
141191
2485
zodat wanneer het mijn beurt is,
02:35
I can holdhouden something to the lightlicht,
43
143700
2429
ik iets tegen het licht kan houden,
02:38
just for a momentmoment,
44
146153
2049
gewoon voor een ogenblik,
02:40
just for as long as I have.
45
148226
2234
enkel voor zolang ik heb.
02:43
The universeuniversum has alreadynu al writtengeschreven the poemgedicht
46
151942
4589
Het universum heeft
het gedicht al geschreven
02:48
that you were planningplanning on writingschrift.
47
156555
3217
dat je van plan was te schrijven.
02:51
And this is why
48
159796
1687
Dit is de reden waarom
02:53
you can do nothing
but pointpunt at the flockkudde of starlingsSpreeuwen
49
161507
5752
je niets kan doen
behalve wijzen naar de zwerm spreeuwen
02:59
whosewaarvan bodieslichamen risestijgen and fallvallen
in inheritedgeërfd choreographychoreografie,
50
167283
6125
wier lichamen stijgen en dalen
in overgeërfde choreografie,
03:05
swarmingzwermen the skyhemel in a sweepingvegen curtaingordijn
51
173432
3773
krioelend in de lucht
in een vloeiend gordijn
03:09
that, for one blisteringblaarvorming momentmoment,
52
177229
3026
dat, voor een gelukscherend moment,
03:12
formsvormen the unmistakeableonmiskenbare shapevorm
53
180279
2562
het overduidelijke silhouet vormt
03:14
of a giantreusachtig birdvogel
54
182865
1659
van een gigantische vogel
03:16
flappingfladderende againsttegen the skyhemel.
55
184548
2162
die zijn vleugels slaat in de lucht.
03:19
It is why your mouthmond formsvormen an "o"
56
187351
4035
Dit is waarom je mond een "o" vormt
die geen hap naar adem is
03:23
that is not a gaspsnik,
57
191410
1474
03:24
but ratherliever, the beginningbegin of,
58
192908
2560
maar eerder, het begin van:
03:27
"Oh. Of courseCursus."
59
195492
2807
"Oh. Natuurlijk."
03:30
As in, of courseCursus the hearthart- of a blueblauw whalewalvis
is as largegroot as a househuis
60
198323
6089
Als in: natuurlijk is het hart van
de blauwe vinvis even groot als een huis
03:36
with chamberskamers talllang enoughgenoeg
to fitpassen a personpersoon standingstaand.
61
204436
4336
met kamers groot genoeg
dat er een mens rechtop in kan staan.
03:40
Of courseCursus a figFig becomeswordt possiblemogelijk
62
208796
3899
Natuurlijk wordt een vijg mogelijk
03:44
when a ladydame waspWasp laysLays her eggseieren
insidebinnen a flowerbloem,
63
212719
4527
wanneer een dameswesp
haar eitjes in een bloem legt,
03:49
diesoverlijdt and decomposesOntleedt,
64
217270
2915
sterft en ontbindt,
03:52
the fruitfruit, evidencebewijsmateriaal of her transformationtransformatie.
65
220209
3716
het fruit, bewijs van haar transformatie.
03:55
SometimesSoms, the poemgedicht is so brighthelder,
66
223949
3414
Soms is het gedicht zo helder,
03:59
your sillydwaas languagetaal will not stickstok to it.
67
227387
3274
dat je onbenullige taal
er niet aan blijft plakken.
04:02
SometimesSoms, the poemgedicht is so truewaar,
68
230685
3334
Soms is het gedicht zo waar,
04:06
nobodyniemand will believe you.
69
234043
2328
dat niemand je zal geloven.
04:08
I am a birdvogel
70
236395
2703
Ik ben een vogel
04:11
madegemaakt of birdsvogelstand.
71
239122
2718
gemaakt van vogels.
04:13
This blueblauw hearthart- a househuis
you can standstand up insidebinnen of.
72
241864
3921
Dit blauwe hart een huis
waarin je kan rechtopstaan.
04:17
I am dyingsterven
73
245809
2304
Ik ben aan het sterven
04:20
here
74
248137
1660
hier
04:21
insidebinnen this flowerbloem.
75
249821
3583
in deze bloem.
04:26
It is OK.
76
254140
1755
Het is OK.
04:27
It is what I was put here to do.
77
255919
2980
Dit is waarom ik op aarde ben gezet.
04:30
Take this fruitfruit.
78
258923
2594
Neem dit fruit.
04:33
It is what I have to offeraanbod.
79
261541
2659
Het is wat ik te bieden heb.
04:36
It maymei not be first,
80
264224
2152
Het is misschien niet het eerste,
04:38
or ever bestbeste,
81
266400
1980
of eeuwig beste,
04:40
but it is the only way to be sure
82
268404
2590
maar het is de enige manier zeker te zijn
04:43
that I livedleefden at all.
83
271018
2396
dat ik ooit geleefd heb.
04:46
(ApplauseApplaus)
84
274094
6194
(Applaus)
Translated by Kaat Weyts
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sarah Kay - Poet
A performing poet since she was 14 years old, Sarah Kay is the founder of Project VOICE, an organization that uses spoken word poetry as a literacy and empowerment tool.

Why you should listen

Plenty of 14-year-old girls write poetry. But few hide under the bar of the famous Bowery Poetry Club in Manhattan’s East Village absorbing the talents of New York’s most exciting poets. Not only did Sarah Kay do that -- she also had the guts to take its stage and hold her own against performers at least a decade her senior. Her talent for weaving words into poignant, funny, and powerful performances paid off.

Sarah holds a Masters degree in the art of teaching from Brown University and an honorary doctorate in humane letters from Grinnell College. Her first book, B, was ranked the number one poetry book on Amazon.com. Her second book, No Matter the Wreckage, is available from Write Bloody Publishing.

Sarah also founded Project VOICE, an organization that uses spoken word poetry as a literacy and empowerment tool. Project VOICE runs performances and workshops to encourage people to engage in creative self-expression in schools and communities around the world.

More profile about the speaker
Sarah Kay | Speaker | TED.com