ABOUT THE SPEAKER
Tania Douglas - Biomedical engineering professor
Tania Douglas imagines how biomedical engineering can help address some of Africa's health challenges.

Why you should listen

Tania Douglas's research interests include medical imaging and image analysis, the development of contextually appropriate technology to improve health and health innovation management, particularly the mechanisms of medical device innovation in South Africa.

Douglas is engaged in capacity building for biomedical engineering and needs-based health technology innovation at universities across the African continent; two such projects are "Developing Innovative Interdisciplinary Biomedical Engineering Programs in Africa," in collaboration with Northwestern University and the Universities of Lagos and Ibadan, and "African Biomedical Engineering Mobility," in collaboration with Kenyatta University, Cairo University, Addis Ababa University, the Mbarara University of Science and Technology, the University of Lagos, and the University of Pisa. 

Douglas is the founding Editor-in-Chief of Global Health Innovation, an electronic open-access journal focusing on social and technological innovation for improved health, which launches in 2018. The journal aims to serve as a platform for disseminating research on health innovation in developing settings. 

Douglas has been a Humboldt Research Fellow at the Max Planck Institute for Neurological Research in Cologne and at the Free University of Berlin, an Honorary Senior Research Fellow at University College London, a Visiting Professor at Kenyatta University, and a Visiting Scholar at Northwestern University. She is a fellow of the South African Academy of Engineering, a member of the Academy of Science of South Africa, and a Fellow of the International Academy for Medical and Biological Engineering.

 

 

More profile about the speaker
Tania Douglas | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Tania Douglas: To design better tech, understand context

Tania Douglas: Ontwikkel betere technologie door de context te begrijpen

Filmed:
1,123,427 views

Welk nut heeft hoogstaande medische apparatuur voor mensen in Afrika, als ze niet bestand is tegen het klimaat daar? Biomedisch ingenieur Tania Douglas vertelt hoe we door onze focus op technologie vaak niet begrijpen wat mensen werkelijk nodig hebben, en hoe we betere oplossingen kunnen bedenken door de plaatselijke situatie beter te begrijpen.
- Biomedical engineering professor
Tania Douglas imagines how biomedical engineering can help address some of Africa's health challenges. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
This is an equipmentuitrusting graveyardkerkhof.
0
818
2222
Dit is een begraafplaats voor apparatuur.
00:15
It's a typicaltypisch finallaatste restingresting placeplaats
1
3064
2228
Het is een typische laatste rustplaats
00:17
for medicalmedisch equipmentuitrusting
from hospitalsziekenhuizen in AfricaAfrika.
2
5316
2786
voor medische apparatuur
van ziekenhuizen in Afrika.
00:20
Now, why is this?
3
8720
1415
Hoe komt dit?
00:22
MostDe meeste of the medicalmedisch devicesapparaten
used in AfricaAfrika are importedgeïmporteerd,
4
10641
4187
De meeste medische apparatuur
in Afrika wordt geïmporteerd.
En vaak is ze niet geschikt voor
de plaatselijke omstandigheden.
00:26
and quiteheel oftenvaak, they're not suitablegeschikt
for locallokaal conditionsvoorwaarden.
5
14852
3644
00:31
They maymei requirevereisen trainedgetraind staffpersoneel
6
19095
3250
Het personeel heeft soms
een speciale opleiding nodig
00:34
that aren'tzijn niet availablebeschikbaar to operatebedienen
and maintainin stand houden and repairreparatie them;
7
22369
3655
om de apparatuur te gebruiken,
onderhouden en repareren.
00:38
they maymei not be ablein staat to withstandweerstaan
highhoog temperaturestemperaturen and humidityvochtigheid;
8
26739
3769
Misschien is het niet bestand
tegen hoge temperaturen en vocht.
En vaak vereist zulke apparatuur
een constante, betrouwbare stroomtoevoer.
00:42
and they usuallydoorgaans requirevereisen a constantconstante
and reliablebetrouwbaar supplylevering of electricityelektriciteit.
9
30532
4462
00:48
An examplevoorbeeld of a medicalmedisch deviceapparaat
10
36104
2099
Een voorbeeld van een medisch instrument
00:50
that maymei have endedbeëindigde up
in an equipmentuitrusting graveyardkerkhof at some pointpunt
11
38227
4202
dat op zo'n begraafplaats
terecht kan komen
is een echoscopie-monitor om de hartslag
van ongeboren baby's te meten.
00:55
is an ultrasoundechografie monitormonitor
to trackspoor the hearthart- ratetarief of unbornongeboren babiesbabies.
12
43039
4570
01:00
This is the standardstandaard- of carezorg
in richrijk countrieslanden.
13
48447
3431
Dit is standaardzorg in rijke landen.
01:03
In low-resourcelage-resource settingsInstellingen,
the standardstandaard- of carezorg is oftenvaak
14
51902
3746
Op plaatsen met minder middelen
is de standaardzorg vaak
01:07
a midwifeverloskundige listeninghet luisteren
to the baby'sbaby's hearthart- ratetarief
15
55672
3209
een vroedvrouw die naar de hartslag
van de baby luistert
met een hoorn.
01:10
throughdoor a hornHoorn.
16
58905
1154
01:12
Now, this approachnadering has been around
for more than a centuryeeuw.
17
60689
3971
Deze methode wordt al
meer dan 100 jaar gebruikt
01:16
It's very much dependentafhankelijk on the skillbekwaamheid
and the experienceervaring of the midwifeverloskundige.
18
64684
4485
en hangt af van de vaardigheid
en ervaring van de vroedvrouw.
Twee jonge uitvinders uit Oeganda
bezochten enkele jaren terug
01:22
Two youngjong inventorsuitvinders from UgandaOeganda
19
70528
2805
01:25
visitedbezocht an antenatalprenatale clinickliniek
at a locallokaal hospitalziekenhuis a fewweinig yearsjaar agogeleden,
20
73357
4532
de prenatale afdeling
in een lokaal ziekenhuis
01:29
when they were studentsstudenten
in informationinformatie technologytechnologie.
21
77913
2832
toen ze nog IT-student waren.
01:33
They noticedmerkte that quiteheel oftenvaak,
22
81425
2668
Ze zagen
dat de vroedvrouw heel vaak
geen hartslag kon detecteren
01:36
the midwifeverloskundige was not ablein staat
to hearhoren any hearthart- ratetarief
23
84117
3084
01:39
when tryingproberen to listen to it
throughdoor this hornHoorn.
24
87225
2688
als ze probeerde te luisteren
met deze hoorn.
01:42
So they inventeduitgevonden theirhun owneigen
fetalfoetale hearthart- ratetarief monitormonitor.
25
90665
4537
Dus vonden ze hun eigen
foetale hartslagdetector uit.
01:48
They adaptedaangepast the hornHoorn
and connectedaangesloten it to a smartphonesmartphone.
26
96156
4599
Ze pasten de hoorn aan en
verbonden hem met een smartphone.
01:52
An appapp on the smartphonesmartphone
recordsarchief the hearthart- ratetarief, analyzesanalyseert it
27
100779
4493
Een app op de smartphone
neemt de hartslag op, analyseert hem
01:57
and providesbiedt the midwifeverloskundige
with a rangereeks of informationinformatie
28
105296
2904
en geeft de vroedvrouw
een heel scala aan informatie
02:00
on the statusstaat of the babybaby.
29
108224
1755
over de toestand van de baby.
02:03
These inventorsuitvinders --
30
111529
1312
Deze uitvinders --
02:04
(ApplauseApplaus)
31
112865
1222
(Applaus)
02:06
are calledriep AaronAaron TushabeTushabe
and JoshuaJoshua OkelloOkello.
32
114111
3103
heten Aaron Tushabe
en Joshua Okello.
02:10
AnotherEen ander inventoruitvinder, TendekayiTendekayi KatsigaKatsiga,
33
118591
3363
Een andere uitvinder, Tendekayi Katsiga,
02:14
was workingwerkend for an NGONGO in BotswanaBotswana
that manufacturedvervaardigd hearinggehoor aidsAIDS.
34
122739
5588
werkte bij een ngo in Botswana
die hoorapparaten maakte.
02:20
Now, he noticedmerkte that
these hearinggehoor aidsAIDS needednodig batteriesbatterijen
35
128738
5097
Hij zag dat deze hoorapparaten
batterijen nodig hadden
die vervangen moesten worden,
02:25
that needednodig replacementvervanging,
36
133859
1197
02:27
very oftenvaak at a costkosten
that was not affordablebetaalbare
37
135080
2634
vaak aan een prijs
die niet betaalbaar was
voor de meeste gebruikers
die hij kende.
02:29
for mostmeest of the usersgebruikers that he knewwist.
38
137738
2102
Als ingenieur reageerde Tendekayi daarop
door het volgende uit te vinden:
02:32
In responseantwoord, and beingwezen an engineeringenieur,
TendekayiTendekayi inventeduitgevonden
39
140151
5089
een batterijoplader op zonne-energie
met herlaadbare batterijen,
02:37
a solar-poweredop zonne-energie batteryaccu chargerlader
with rechargeableoplaadbare batteriesbatterijen,
40
145264
3610
voor gebruik in die hoorapparaten.
02:40
that could be used in these hearinggehoor aidsAIDS.
41
148898
2319
02:43
He cofoundedsamen a companybedrijf calledriep DeaftronicsDeaftronics,
42
151625
3902
Hij was mede-oprichter
van het bedrijf Deaftronics,
02:47
whichwelke now manufacturesproduceert the SolarZonne-energie EarOor,
43
155551
2660
dat nu Solar Ear produceert.
02:50
whichwelke is a hearinggehoor aidsteun poweredaangedreven
by his inventionuitvinding.
44
158727
3249
Dat is een hoorapparaat
dat werkt op zijn uitvinding.
02:55
My colleaguecollega, SudeshSudesh SivarasuSivarasu,
inventeduitgevonden a smartslim glovehandschoen
45
163829
5237
Mijn collega, Sudesh Sivarasu,
vond een slimme handschoen uit
03:01
for people who have sufferedleed from leprosylepra.
46
169090
2166
voor mensen die lepra hebben gehad.
03:03
Even thoughhoewel theirhun diseaseziekte
maymei have been curedgenezen,
47
171799
3005
Zelfs als ze genezen zijn van de ziekte
kan er schade zijn aan de zenuwen
03:06
the resultingAls gevolg nervezenuw damageschade
will have left manyveel of them
48
174828
3156
waardoor velen geen gevoel
in hun handen meer hebben.
03:10
withoutzonder a sensezin of touchaanraken in theirhun handshanden.
49
178008
2538
03:12
This putsputs them at riskrisico of injuryletsel.
50
180570
2058
Hierdoor kunnen ze zich verwonden.
03:16
The glovehandschoen has sensorssensors
to detectopsporen temperaturetemperatuur- and pressuredruk
51
184017
4025
De handschoen heeft sensoren
voor temperatuur en druk
en kan de gebruiker waarschuwen.
03:20
and warnwaarschuwen the usergebruiker.
52
188066
1381
03:22
It effectivelyeffectief servesbedient
as an artificialkunstmatig sensezin of touchaanraken
53
190581
3509
Het is eigenlijk
een kunstmatig tastzintuig
om verwondingen te voorkomen.
03:26
and preventsHiermee voorkomt u dat injuryletsel.
54
194114
1466
Sudesh vond deze handschoen uit nadat hij
voormalige lepralijders observeerde
03:28
SudeshSudesh inventeduitgevonden this glovehandschoen
after observingobserveren formervoormalig leprosylepra patientspatiënten
55
196032
4689
03:32
as they carriedgedragen out
theirhun day-to-daydagelijks activitiesactiviteiten,
56
200745
2946
tijdens hun dagelijkse bezigheden
en zo kennis verwierf over de risico's
en gevaren in hun omgeving.
03:35
and he learnedgeleerd about the risksrisico's
and the hazardsgevaren in theirhun environmentmilieu.
57
203715
3589
De uitvinders die ik net heb opgenoemd
03:41
Now, the inventorsuitvinders that I've mentionedvermeld
58
209774
2180
03:43
integratedgeïntegreerde engineeringbouwkunde with healthcaregezondheidszorg.
59
211978
2679
integreerden techniek in gezondheidszorg.
03:47
This is what biomedicalBiomedische engineersingenieurs do.
60
215260
2235
Dit is wat biomedische ingenieurs doen.
03:50
At the UniversityUniversiteit of CapeCape TownStad,
61
218558
1905
Aan de universiteit van Kaapstad
03:52
we runrennen a courseCursus calledriep
HealthGezondheid InnovationInnovatie and DesignOntwerp.
62
220487
3157
hebben we het vak
Gezondheidsinnovatie en -design.
03:55
It's takeningenomen by manyveel of our graduateafstuderen
studentsstudenten in biomedicalBiomedische engineeringbouwkunde.
63
223668
3947
Veel postdoctorale studenten
in biomedische techniek volgen het.
04:00
The aimdoel of the courseCursus
is to introducevoorstellen these studentsstudenten
64
228106
3597
Het doel van het vak is
om de studenten te laten kennismaken
04:03
to the philosophyfilosofie of the designontwerp worldwereld-.
65
231727
2555
met de filosofie van design.
04:06
The studentsstudenten are encouragedaangemoedigd
to engagebezighouden with communitiesgemeenschappen
66
234306
3021
Studenten worden aangezet
contact te zoeken in gemeenschappen
04:09
as they searchzoeken for solutionsoplossingen
to health-relatedgezondheidsgerelateerde problemsproblemen.
67
237351
3243
terwijl ze oplossingen zoeken
voor gezondheidsproblemen.
04:13
One of the communitiesgemeenschappen that we work with
is a groupgroep of elderlyouderen people
68
241055
3269
Een van de groepen waarmee we werken,
is een groep oudere mensen
04:16
in CapeCape TownStad.
69
244348
1224
in Kaapstad.
Voor een recent klasproject
moesten ze een oplossing zoeken
04:17
A recentrecent classklasse projectproject had the tasktaak
of addressingadressering hearinggehoor lossverlies
70
245596
4140
voor de hoorproblemen
van deze oudere mensen.
04:21
in these elderlyouderen people.
71
249760
1450
04:23
The studentsstudenten, manyveel of them
beingwezen engineersingenieurs,
72
251886
2772
De studenten, onder wie veel ingenieurs,
dachten aanvankelijk dat ze
een beter hoorapparaat zouden ontwerpen.
04:26
setreeks out believinggeloven that they
would designontwerp a better hearinggehoor aidsteun.
73
254682
4851
Ze brachten wat tijd door met de bejaarden
04:31
They spentdoorgebracht time with the elderlyouderen,
74
259557
1608
04:33
chattedChatte to theirhun healthcaregezondheidszorg providersaanbieders
and theirhun caregiversverzorgers.
75
261189
3248
en praatten met artsen en verzorgers.
04:37
They soonspoedig realizedrealiseerde that, actuallywerkelijk,
adequatevoldoende hearinggehoor aidsAIDS alreadynu al existedbestonden,
76
265039
5114
Ze kwamen er snel achter
dat goede hoorapparaten al bestonden,
maar veel bejaarden die ze nodig hadden
en er makkelijk één konden krijgen,
04:42
but manyveel of the elderlyouderen who needednodig them
and had accesstoegang to them
77
270177
3996
04:46
didn't have them.
78
274197
1413
hadden er geen.
En veel mensen die een hoorapparaat hadden
04:47
And manyveel of those who had hearinggehoor aidsAIDS
79
275954
2112
04:50
wouldn'tzou het niet wearslijtage them.
80
278090
1233
gebruikten het niet.
04:52
The studentsstudenten realizedrealiseerde
81
280321
1990
De studenten realiseerden zich
04:54
that manyveel of these elderlyouderen people
were in denialontkenning of theirhun hearinggehoor lossverlies.
82
282335
3937
dat veel bejaarden in ontkenning waren
over hun gehoorverlies.
Er hangt een stigma vast
aan hoorapparaten.
04:58
There's a stigmastigma attachedgehecht
to wearingvervelend a hearinggehoor aidsteun.
83
286296
2500
05:01
They alsoook discoveredontdekt that the environmentmilieu
in whichwelke these elderlyouderen people livedleefden
84
289757
4758
Ze kwamen er ook achter
dat de omgeving van de bejaarden
niet was aangepast aan hun slechte gehoor.
05:06
did not accommodateaccommoderen theirhun hearinggehoor lossverlies.
85
294539
2023
05:08
For examplevoorbeeld, theirhun homeshuizen
and theirhun communitygemeenschap centercentrum
86
296586
3781
Zo waren er veel echo's
in hun huizen en buurtcentra,
05:12
were filledgevulde with echoesecho's
that interferedverstoorde with theirhun hearinggehoor.
87
300391
3068
die het lastig maakten om goed te horen.
05:15
So insteadin plaats daarvan of developingontwikkelen and designingontwerpen
a newnieuwe and better hearinggehoor aidsteun,
88
303999
5108
Dus, in plaats van een nieuw en beter
gehoorapparaat te ontwerpen,
05:21
the studentsstudenten did an auditaudit
of the environmentmilieu,
89
309131
2683
hielden de studenten een audit
over de omgeving,
05:23
with a viewuitzicht to improvingverbeteren the acousticsakoestiek.
90
311838
2399
om zo de akoestiek te kunnen verbeteren.
05:27
They alsoook devisedbedacht a campaigncampagne
to raiseverhogen awarenessbewustzijn of hearinggehoor lossverlies
91
315196
3834
Ze zetten ook een campagne op
om aandacht te vragen voor hoorverlies
05:31
and to counterteller the stigmastigma
attachedgehecht to wearingvervelend a hearinggehoor aidsteun.
92
319054
3576
en om het stigma
rond hoorapparaten te bestrijden.
Dit gebeurt vaak als er aandacht
wordt besteedt aan de gebruiker --
05:35
Now, this oftenvaak happensgebeurt
when one payspays attentionaandacht to the usergebruiker --
93
323603
3384
05:39
in this casegeval, the elderlyouderen --
94
327011
1650
in dit geval ouderen --
05:40
and theirhun needsbehoefte aan and theirhun contextcontext.
95
328685
1965
en aan hun noden en de context.
05:43
One oftenvaak has to moveverhuizing away
from the focusfocus of technologytechnologie
96
331219
2846
Vaak moet je afstand nemen
van de focus op technologie
05:46
and reformulateherformuleren the problemprobleem.
97
334089
1838
en het probleem herformuleren.
05:48
This approachnadering to understandingbegrip a problemprobleem
throughdoor listeninghet luisteren and engaginginnemend
98
336861
3977
Deze probleembenadering
door te luisteren en contact te maken,
05:52
is not newnieuwe,
99
340862
1228
is niet nieuw.
05:54
but it oftenvaak isn't followedgevolgd by engineersingenieurs,
100
342601
2612
Maar ingenieurs werken vaak niet zo.
05:57
who are intentvoornemen on developingontwikkelen technologytechnologie.
101
345237
3110
Zij willen nieuwe technologie ontwikkelen.
Eén van onze studenten heeft wat ervaring
met het ontwikkelen van software.
06:01
One of our studentsstudenten has a backgroundachtergrond
in softwaresoftware engineeringbouwkunde.
102
349704
3448
06:05
He had oftenvaak createdaangemaakt productsproducten for clientsclients
103
353176
2677
Hij had vaak producten ontworpen
die de klant uiteindelijk niet goed vond.
06:07
that the clientcliënt ultimatelytenslotte did not like.
104
355877
2389
06:10
When a clientcliënt would rejectverwerpen a productartikel,
105
358902
2177
Als een klant een product afwees,
06:13
it was commongemeenschappelijk at his companybedrijf
106
361103
1885
werd er vaak gezegd op zijn bedrijf
06:15
to proclaimverkondigen that the clientcliënt
just didn't know what they wanted.
107
363012
3708
dat de klant gewoon
niet wist wat hij wilde.
06:19
HavingGelet completedvoltooid the courseCursus,
the studentstudent fedgevoed back to us
108
367384
3562
Nu hij de lessen heeft gevolgd,
zegt de student ons
06:22
that he now realizedrealiseerde
that it was he who hadn'thad niet understoodbegrijpelijk
109
370970
3198
dat hij zich nu realiseert
dat híj niet wist, wat de klant wilde.
06:26
what the clientcliënt wanted.
110
374192
1421
06:28
AnotherEen ander studentstudent gavegaf us feedbackterugkoppeling
111
376254
2573
Een andere student vertelde ons
dat ze had geleerd
om empathisch te ontwerpen,
06:30
that she had learnedgeleerd
to designontwerp with empathyempathie,
112
378851
2468
06:33
as opposedgekant tegen to designingontwerpen for functionalityfunctionaliteit,
113
381343
2990
in plaats van te focussen
op functionaliteit,
zoals ze geleerd had
tijdens haar ingenieursopleiding.
06:36
whichwelke is what her engineeringbouwkunde
educationonderwijs had taughtonderwezen her.
114
384357
2731
06:39
So what all of this illustratesillustreert is that
we're oftenvaak blindedverblind to realecht needsbehoefte aan
115
387830
4132
Al deze voorbeelden illustreren
dat we vaak blind zijn voor de echte noden
06:43
in our pursuitachtervolging of technologytechnologie.
116
391986
1593
omdat we technologie najagen.
06:45
But we need technologytechnologie.
117
393936
1581
We hebben technologie nodig.
06:47
We need hearinggehoor aidsAIDS.
We need fetalfoetale hearthart- ratetarief monitorsmonitoren.
118
395541
2969
We hebben hoorapparaten nodig,
en foetale hartslagdetectors.
06:51
So how do we createcreëren more medicalmedisch deviceapparaat
successsucces storiesverhalen from AfricaAfrika?
119
399385
4783
Hoe komen we tot meer succesverhalen
voor medische apparatuur in Afrika?
06:56
How do we createcreëren more inventorsuitvinders,
120
404967
1978
Hoe creëren we meer uitvinders,
06:58
ratherliever than relyingberoep on
a fewweinig exceptionalbuitengewoon individualsindividuen
121
406969
3247
in plaats van te vertrouwen
op een paar uitzonderlijke mensen
07:02
who are ablein staat to perceivewaarnemen realecht needsbehoefte aan
122
410240
2108
die de échte noden kunnen zien
07:04
and respondreageren in waysmanieren that work?
123
412372
1842
en een oplossing bieden die werkt?
07:06
Well, we focusfocus on needsbehoefte aan
and people and contextcontext.
124
414718
3460
Wij concentreren ons op de noden
en de mensen en de context.
"Ligt voor de hand", zeg je misschien,
07:10
"But this is obviousduidelijk," you mightmacht say,
125
418497
1832
07:12
"Of courseCursus contextcontext is importantbelangrijk."
126
420353
2278
"Natuurlijk is context belangrijk."
07:15
But AfricaAfrika is a diverseverschillend continentcontinent,
127
423486
2408
Maar Afrika is een divers continent,
07:17
with vastgroot disparitiesverschillen in healthGezondheid and wealthrijkdom
and incomeinkomen and educationonderwijs.
128
425918
4871
met grote verschillen in gezondheid,
rijkdom, inkomsten en onderwijs.
07:22
If we assumeuitgaan van that our engineersingenieurs
and inventorsuitvinders alreadynu al know enoughgenoeg
129
430813
5027
Als we aannemen dat onze ingenieurs
en uitvinders al genoeg weten
07:27
about the differentverschillend AfricanAfrikaanse contextscontexten
130
435864
2586
over de verschillende situaties in Afrika
07:30
to be ablein staat to solveoplossen the problemsproblemen
of our differentverschillend communitiesgemeenschappen
131
438474
3841
om problemen te kunnen oplossen
in diverse gemeenschappen
en in gemarginaliseerde groepen
07:34
and our mostmeest marginalizedgemarginaliseerde communitiesgemeenschappen,
132
442339
1939
dan kunnen we het mis hebben.
07:36
then we mightmacht get it wrongfout.
133
444302
1448
07:38
But then, if we on the AfricanAfrikaanse continentcontinent
134
446907
2595
Maar als wij, mensen die in Afrika wonen,
07:41
don't necessarilynodig know enoughgenoeg about it,
135
449526
3272
niet per se genoeg weten hierover,
dan kan iemand met de juiste vaardigheden
en motivatie even op bezoek komen,
07:44
then perhapsmisschien anybodyiemand with the right levelniveau
of skillbekwaamheid and commitmentinzet could flyvlieg in,
136
452822
4130
07:48
spendbesteden some time listeninghet luisteren and engaginginnemend
137
456976
2469
een beetje luisteren en bezig zijn
en vertrekken met genoeg kennis
om dingen uit te vinden voor Afrika.
07:51
and flyvlieg out knowingwetende enoughgenoeg
to inventuitvinden for AfricaAfrika.
138
459469
3257
07:55
But understandingbegrip contextcontext is not about
a superficialoppervlakkig interactionwisselwerking.
139
463953
4315
Maar context begrijp je niet
door oppervlakkige interactie.
08:00
It's about deepdiep engagementverloving
140
468292
1960
Het draait om verregaande betrokkenheid,
08:02
and an immersiononderdompeling in the realitiesrealiteiten
and the complexitiescomplexiteiten of our contextcontext.
141
470276
4638
en een onderdompeling in onze realiteit
met al haar moeilijkheden.
08:07
And we in AfricaAfrika are alreadynu al immersedondergedompeld.
142
475877
3142
En wij, in Afrika, zijn al ondergedompeld.
08:11
We alreadynu al have a strongsterk and richrijk
basebaseren of knowledgekennis
143
479522
3673
Wij bezitten reeds
een sterke, rijke basiskennis
vanwaaruit we oplossingen kunnen vinden
voor onze eigen problemen.
08:15
from whichwelke to startbegin findingbevinding solutionsoplossingen
to our owneigen problemsproblemen.
144
483219
3678
08:19
So let's not relyvertrouwen too much on othersanderen
145
487873
3016
Laten we dus niet te veel
vertrouwen op anderen
terwijl ons eigen continent
overloopt van ongebruikt talent.
08:23
when we liveleven on a continentcontinent
that is filledgevulde with untappedonbenut talenttalent.
146
491548
4094
08:28
Thank you.
147
496124
1186
Bedankt.
08:29
(ApplauseApplaus)
148
497334
2971
(Applaus)
Translated by Tine Van Hoof
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tania Douglas - Biomedical engineering professor
Tania Douglas imagines how biomedical engineering can help address some of Africa's health challenges.

Why you should listen

Tania Douglas's research interests include medical imaging and image analysis, the development of contextually appropriate technology to improve health and health innovation management, particularly the mechanisms of medical device innovation in South Africa.

Douglas is engaged in capacity building for biomedical engineering and needs-based health technology innovation at universities across the African continent; two such projects are "Developing Innovative Interdisciplinary Biomedical Engineering Programs in Africa," in collaboration with Northwestern University and the Universities of Lagos and Ibadan, and "African Biomedical Engineering Mobility," in collaboration with Kenyatta University, Cairo University, Addis Ababa University, the Mbarara University of Science and Technology, the University of Lagos, and the University of Pisa. 

Douglas is the founding Editor-in-Chief of Global Health Innovation, an electronic open-access journal focusing on social and technological innovation for improved health, which launches in 2018. The journal aims to serve as a platform for disseminating research on health innovation in developing settings. 

Douglas has been a Humboldt Research Fellow at the Max Planck Institute for Neurological Research in Cologne and at the Free University of Berlin, an Honorary Senior Research Fellow at University College London, a Visiting Professor at Kenyatta University, and a Visiting Scholar at Northwestern University. She is a fellow of the South African Academy of Engineering, a member of the Academy of Science of South Africa, and a Fellow of the International Academy for Medical and Biological Engineering.

 

 

More profile about the speaker
Tania Douglas | Speaker | TED.com