English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon London Spring 2012

Georgette Mulheir: The tragedy of orphanages

Georgette Mulheir: Tragedia sierocińców

Filmed:
828,021 views

Sierocińce dużo kosztują i powodują nieodwracalne szkody psychiczne i fizyczne u swoich wychowanków, więc czemu jest ich nadal tak dużo? Georgette Mulheir z powaga opisuje tragedię sierocińców i nakłania, by przestać na nich polegać i zamiast tego szukać alternatywnych form wpierania potrzebujących dzieci.

- CEO, Lumos
Georgette Mulheir is a pioneer for the movement to end child abuse in the form of orphanages. Full bio

AcrossCałej EuropeEuropy and CentralCentrum AsiaAsia,
W Europie i Azji Środkowej
00:17
approximatelyw przybliżeniu one millionmilion childrendzieci liverelacja na żywo in largeduży
milion dzieci mieszka w dużych instytucjach,
00:19
residentialosiedle mieszkaniowe institutionsinstytucje, usuallyzazwyczaj knownznany as orphanagesdomy dziecka.
znanych jako sierocińce.
00:22
MostWiększość people imaginewyobrażać sobie orphanagesdomy dziecka as a benignłagodny environmentśrodowisko
Przeważnie uchodzą za nieszkodliwe miejsca,
00:26
that careopieka for childrendzieci.
gdzie dba się o dzieci.
00:29
OthersInni know more about the livingżycie conditionswarunki there,
Niektórzy znają warunki sierocińców lepiej,
00:31
but still think they're a necessaryniezbędny evilzło.
ale uważają je za zło konieczne.
00:34
After all, where elsejeszcze would we put all of those childrendzieci
Gdzie indziej można umieścić dzieci,
00:36
who don't have any parentsrodzice?
które nie mają rodziców?
00:40
But 60 yearslat of researchBadania has demonstratedwykazane
60 lat badań wykazało,
00:42
that separatingrozsadzający childrendzieci from theirich familiesrodziny
że oddzielanie dzieci od rodzin
00:45
and placingumieszczenie them in largeduży institutionsinstytucje
i umieszczanie w dużych instytucjach
00:48
seriouslypoważnie harmsszkodzi theirich healthzdrowie and developmentrozwój,
poważnie szkodzi ich zdrowiu i rozwojowi,
00:50
and this is particularlyszczególnie trueprawdziwe for youngmłody babiesdzieci.
zwłaszcza w wypadku niemowląt.
00:53
As we know, babiesdzieci are bornurodzony
Noworodki nie mają jeszcze
00:56
withoutbez theirich fullpełny musclemięsień developmentrozwój,
w pełni rozwiniętych mięśni,
00:58
and that includesobejmuje the brainmózg.
i dotyczy to także mózgu.
01:01
DuringPodczas the first threetrzy yearslat of life, the brainmózg growsrośnie
Przez pierwsze 3 lata mózg rośnie
01:03
to its fullpełny sizerozmiar, with mostwiększość of that growthwzrost takingnabierający placemiejsce
do pełnych rozmiarów. Większość wzrostu ma miejsce
01:06
in the first sixsześć monthsmiesiące. The brainmózg developsrozwija się
podczas pierwszych 6 miesięcy. Na rozwój mózgu
01:09
in responseodpowiedź to experiencedoświadczenie and to stimulationstymulacja.
wpływają doświadczenia i stymulacja.
01:11
EveryKażdy time a youngmłody babydziecko learnsuczy się something newNowy --
Kiedy niemowlę uczy się czegoś,
01:14
to focusskupiać its eyesoczy,
np. jak skupiać wzrok,
01:18
to mimicimitować a movementruch or a facialwytryski na twarz expressionwyrażenie,
naśladować wyraz twarzy,
01:20
to pickwybierać something up, to formformularz a wordsłowo or to sitsiedzieć up --
podnieść coś, ułożyć słowo, czy usiąść,
01:23
newNowy synapticSynapsa connectionsznajomości are beingistota builtwybudowany in the brainmózg.
powstają nowe połączenia synaptyczne.
01:27
NewNowy parentsrodzice are astonishedzdziwiony by the rapidityszybkość of this learninguczenie się.
Tempo nauki zaskakuje rodziców.
01:30
They are quitecałkiem rightlysłusznie amazedzdziwiony and delightedzachwycony by theirich children'sdzieci clevernessspryt.
Są zdumieni i zachwyceni sprytem dzieci.
01:34
They communicatekomunikować się theirich delightrozkosz to theirich childrendzieci,
Okazują im zachwyt
01:39
who respondodpowiadać with smilesuśmiecha się,
wywołując uśmiech
01:42
and a desirepragnienie to achieveosiągać more and to learnuczyć się more.
i chęć coraz większych osiągnięć.
01:44
This formingformowanie of the powerfulpotężny attachmentZałącznik betweenpomiędzy childdziecko and parentrodzic
Budowa silnej więzi między dzieckiem a rodzicem
01:48
provideszapewnia the buildingbudynek blocksBloki for physicalfizyczny, socialspołeczny,
dostarcza budulca dla fizycznego, socjalnego,
01:52
languagejęzyk, cognitivepoznawczy and psychomotorpsychomotoryczne developmentrozwój.
językowego, poznawczego
i psychomotorycznego rozwoju.
01:55
It is the modelModel for all futureprzyszłość relationshipsrelacje with friendsprzyjaciele,
To model przyszłych związków z przyjaciółmi,
01:58
with partnerswzmacniacz and with theirich ownwłasny childrendzieci.
partnerami i własnymi dziećmi.
02:03
It happensdzieje się so naturallynaturalnie in mostwiększość familiesrodziny
W większości rodzin odbywa się tak naturalnie,
02:06
that we don't even noticeogłoszenie it. MostWiększość of us are unawarenieświadomi
że umyka uwadze. Często nie zdajemy sobie sprawy
02:08
of its importanceznaczenie to humanczłowiek developmentrozwój and, by extensionrozbudowa,
z jego znaczenia dla rozwoju,
02:11
to the developmentrozwój of a healthyzdrowy societyspołeczeństwo.
a tym samym dla rozwoju zdrowego społeczeństwa.
02:15
And it's only when it goesidzie wrongźle that we startpoczątek to realizerealizować
Dopiero kiedy sprawy idą źle,
02:18
the importanceznaczenie of familiesrodziny to childrendzieci.
dostrzegamy wagę rodziny dla dziecka.
02:20
In AugustSierpnia, 1993, I had my first opportunityokazja to witnessświadek
W sierpniu 1993 r. byłam świadkiem
02:23
on a massivemasywny scaleskala the impactwpływ on childrendzieci
olbrzymiego wpływu, jaki wywierają na dzieci
02:27
of institutionalizationinstytucjonalizacji and the absencebrak of parentingdla rodziców.
sierocińce i brak rodzicielskiej troski.
02:31
Those of us who rememberZapamiętaj the newspaperGazeta reportsraporty
Jeśli pamiętacie doniesienia prasowe
02:36
that cameoprawa ołowiana witrażu out of RomaniaRumunia after the 1989 revolutionrewolucja
z Rumunii po rewolucji 1989 r.,
02:38
will recallodwołanie the horrorsokropności of the conditionswarunki in some of those institutionsinstytucje.
pamiętacie też koszmarne warunki
tamtejszych placówek.
02:42
I was askedspytał to help the directordyrektor of a largeduży institutioninstytucja to
Dyrektor wielkiego sierocińca poprosił mnie o pomoc
02:46
help preventzapobiec the separationseparacja of childrendzieci from theirich familiesrodziny.
w zapobieganiu oddzielania dzieci od rodzin.
02:49
HousingObudowa 550 babiesdzieci, this was Ceausescu'sCeauşescu showpokazać orphanagesierociniec,
550 niemowląt mieszkało w pokazowym
sierocińcu Czauczesku,
02:53
and so I'd been told the conditionswarunki were much better.
więc podobno miały lepsze niż zwykle warunki.
02:57
HavingPosiadanie workedpracował with lots of youngmłody childrendzieci, I expectedspodziewany
Po doświadczeniach w pracy z dziećmi
03:00
the institutioninstytucja to be a riotzamieszki of noisehałas,
oczekiwałam hałasu i zamieszania
03:02
but it was as silentcichy as a conventKlasztor.
ale zastałam klasztorną ciszę.
03:05
It was hardciężko to believe there were any childrendzieci there at all,
Trudno było uwierzyć, że w ogóle są tam jakieś dzieci
03:07
yetjeszcze the directordyrektor showedpokazał me into roompokój after roompokój,
choć dyrektor pokazywał mi salę za salą
03:10
eachkażdy containingzawierające rowrząd uponna rowrząd of cotsłóżeczka dziecięce,
wypełnioną rzędami łóżeczek
03:13
in eachkażdy of whichktóry laykłaść a childdziecko staringgapiowski into spaceprzestrzeń.
W każdym leżało dziecko gapiąc się w sufit.
03:16
In a roompokój of 40 newbornsnoworodków, not one of them was cryingpłacz.
Z 40 niemowląt na sali, żadne nie płakało.
03:22
YetJeszcze I could see soiledzabrudzony nappiespieluszki, and I could see
Widziałam jednak, że mają pełne pieluchy,
03:25
that some of the childrendzieci were distressedw trudnej sytuacji,
że niektóre cierpią,
03:27
but the only noisehałas was a lowNiska, continuousciągły moanjęk.
ale słychać było tylko cichy, monotonny jęk.
03:29
The headgłowa nursepielęgniarka told me proudlydumnie,
Siostra przełożona z dumą oznajmiła,
03:33
"You see, our childrendzieci are very well-behaveddobrze wychowany."
że ich dzieci świetnie się zachowują.
03:35
Over the nextNastępny fewkilka daysdni, I beganrozpoczął się to realizerealizować
Przez następne kilka dni zdałam sobie sprawę,
03:38
that this quietnessspokój was not exceptionalwyjątkowy.
że ta cisza nie była niczym wyjątkowym.
03:41
The newlynowo admittedPrzyznał babiesdzieci would crypłakać for the first fewkilka hoursgodziny,
Nowo przyjęte dzieci płakały przez kilka godzin,
03:43
but theirich demandswymagania were not metspotkał, and so eventuallyostatecznie
ale kiedy to nie pomagało,
03:47
they learnednauczyli not to botherprzeszkadza. WithinW ramach a fewkilka daysdni,
stopniowo uczyły się apatii. W ciągu kilku dni
03:49
they were listlessobojętny, lethargicospały, and staringgapiowski into spaceprzestrzeń
robiły się osowiałe, apatyczne, wpatrzone w pustkę,
03:51
like all the othersinni.
jak wszystkie inne dzieci.
03:55
Over the yearslat, manywiele people and newsAktualności reportsraporty
Na przestrzeni lat często obwiniano
03:57
have blamedobwiniony the personnelpersonelu in the institutionsinstytucje
personel tych instytucji
04:00
for the harmszkoda causedpowodowany to the childrendzieci, but oftenczęsto, one memberczłonek
za krzywdę wyrządzaną dzieciom,
04:02
of staffpersonel is caringopiekuńczy, troskliwy for 10, 20, and even 40 childrendzieci.
ale jedna osoba mogła mieć pod opieką do 40 dzieci.
04:05
HenceStąd they have no optionopcja but to implementwprowadzić w życie a regimentedpoddana reżimowi programprogram.
Musiały stosować kontrolę.
04:09
The childrendzieci mustmusi be wokenzbudzony at 7 and fedkarmiony at 7:30.
Dzieci musiały budzić się o 7 i jeść o 7:30.
04:13
At 8, theirich nappiespieluszki mustmusi be changedzmienione, so a staffpersonel memberczłonek
O 8 zmieniano pieluchy, więc opiekun
04:17
maymoże have only 30 minutesminuty to feedkarmić 10 or 20 childrendzieci.
miał tylko 30 minut na nakarmienie 20 dzieci.
04:20
If a childdziecko soilsgleb its nappypieluszka at 8:30, he will have to wait
Jeśli któreś narobiło w pieluchę o 8:30,
04:23
severalkilka hoursgodziny before it can be changedzmienione again.
musiało czekać kilka godzin na następne przewijanie.
04:27
The child'sdziecka dailycodziennie contactkontakt with anotherinne humanczłowiek beingistota
Dzienny kontakt dziecka z ludzką istotą
04:30
is reducedzredukowany to a fewkilka hurriedpospiesznie minutesminuty of feedingkarmienie and changingwymiana pieniędzy,
ograniczał się do kilku minut karmienia i przewijania.
04:32
and otherwisew przeciwnym razie theirich only stimulationstymulacja is the ceilingsufit,
Przez resztę czasu miały tylko sufit,
04:37
the wallsściany or the barsbary of theirich cotsłóżeczka dziecięce.
ściany i kraty łóżeczka.
04:40
SinceOd my first visitodwiedzić to Ceausescu'sCeauşescu institutioninstytucja,
Od pierwszej wizyty w sierocińcu Czauczesku
04:44
I've seenwidziany hundredssetki of suchtaki placesmiejsca acrossprzez 18 countrieskraje,
widziałam setki podobnych miejsc w 18 krajach,
04:47
from the CzechCzeski RepublicRepublika to SudanSudan.
od Czech do Sudanu.
04:50
AcrossCałej all of these diverseróżnorodny landsziemie and cultureskultury,
Mimo różnic krajobrazu i kultury
04:53
the institutionsinstytucje, and the child'sdziecka journeypodróż throughprzez them,
instytucje i los oddanych im dzieci
04:56
is depressinglyprzygnębiająco similarpodobny.
wyglądały przygnębiająco podobnie.
04:59
LackBrak of stimulationstymulacja oftenczęsto leadswskazówki to self-stimulatingSelf stymulowaniu behaviorszachowania
Brak stymulacji prowadził do samostumulacji
05:02
like hand-flappingmachanie ręką, rockingkołysanie back and forthnaprzód,
jak machanie rękami, kołysanie,
05:05
or aggressionagresja, and in some institutionsinstytucje, psychiatricpsychiatryczne drugsleki
agresję. Gdzieniegdzie stosowano leki psychiatryczne
05:08
are used to controlkontrola the behaviorzachowanie of these childrendzieci,
by kontrolować zachowanie dzieci.
05:11
whilstpodczas gdy in othersinni, childrendzieci are tiedprzywiązane up to preventzapobiec them
W niektórych sierocińcach wiązano je,
05:14
from harmingszkodzić themselvessami or othersinni.
żeby nie zrobiły krzywdy sobie lub innym.
05:17
These childrendzieci are quicklyszybko labeledoznaczone jako as havingmający disabilitiesniepełnosprawnych
Szybko dawano im etykietkę upośledzonych
05:19
and transferredprzeniesione to anotherinne institutioninstytucja for childrendzieci with disabilitiesniepełnosprawnych.
i wysyłano do placówek dla upośledzonych dzieci.
05:22
MostWiększość of these childrendzieci will never leavepozostawiać the institutioninstytucja again.
Większość z nich już nigdy nie opuści placówki.
05:25
For those withoutbez disabilitiesniepełnosprawnych, at agewiek threetrzy,
Pozostałe dzieci w wieku 3 lat
05:30
they're transferredprzeniesione to anotherinne institutioninstytucja, and at agewiek sevensiedem,
przenoszono w inne miejsce, a w wieku 7 lat
05:32
to yetjeszcze anotherinne. SegregatedSegregowane accordingwedług to agewiek and genderpłeć,
w kolejne. Dzielono je według wieku i płci,
05:35
they are arbitrarilydowolnie separatedrozdzielony from theirich siblingsrodzeństwo,
bezmyślnie rozdzielano rodzeństwa
05:39
oftenczęsto withoutbez even a chanceszansa to say goodbyeŻegnaj.
czasem nie dając im nawet szansy się pożegnać.
05:41
There's rarelyrzadko enoughdość to eatjeść. They are oftenczęsto hungrygłodny.
Rzadko miały dosyć jedzenia. Często chodziły głodne.
05:45
The olderstarsze childrendzieci bullyBully the little oneste. They learnuczyć się to
Starsze dzieci znęcały się nad młodszymi.
05:48
surviveprzetrwać. They learnuczyć się to defendbronić themselvessami, or they go underpod.
Uczyły się przetrwać, bronić, albo przepadały.
05:51
When they leavepozostawiać the institutioninstytucja, they find it really difficulttrudny
Po opuszczeniu placówek było im bardzo ciężko
05:54
to copesprostać and to integratezintegrować into societyspołeczeństwo.
przystosować się do społeczeństwa.
05:58
In MoldovaMołdawia, youngmłody womenkobiety raisedpodniesiony in institutionsinstytucje
W Mołdawii dziewczęta wychowane w sierocińcach
06:01
are 10 timesczasy more likelyprawdopodobne to be traffickedbędące przedmiotem handlu ludźmi than theirich peersrówieśnicy,
10 razy częściej padają ofiarą
handlarzy żywym towarem.
06:04
and a RussianRosyjski studybadanie founduznany that two yearslat after leavingodejście institutionsinstytucje,
Badanie w Rosji wykazało, że w dwa lata
po opuszczeniu sierocińca
06:08
youngmłody adultsdorośli ludzie, 20 percentprocent of them had a criminalkryminalista recordrekord,
20% osób było w rejestrze przestępców,
06:12
14 percentprocent were involvedzaangażowany in prostitutionprostytucja,
14% miało związek z prostytucją,
06:17
and 10 percentprocent had takenwzięty theirich ownwłasny liveszyje.
a 10% odebrało sobie życie.
06:20
But why are there so manywiele orphanssieroty in EuropeEuropy
Czemu jest tyle sierot w Europie,
06:24
when there hasn'tnie ma been a great dealsprawa of warwojna or disasterkatastrofa in recentniedawny yearslat?
gdzie od lat nie było wojen ani katastrof?
06:27
In factfakt, more than 95 percentprocent of these childrendzieci have livingżycie parentsrodzice,
Otóż 95% tych dzieci ma żyjących rodziców,
06:31
and societiesspołeczeństwa tendzmierzać to blamewinić these parentsrodzice
których społeczeństwo obwinia o porzucenie dzieci,
06:35
for abandoningporzucenie these childrendzieci, but researchBadania showsprzedstawia that
choć badania wykazują,
06:37
mostwiększość parentsrodzice want theirich childrendzieci, and that the primarypodstawowa driversSterowniki
że większość z nich chce mieć swoje dzieci,
06:40
behindza institutionalizationinstytucjonalizacji
a za instytucjonalizacją
06:43
are povertyubóstwo, disabilityniepełnosprawność and ethnicitypochodzenie etniczne.
stoi bieda, upośledzenie i pochodzenie.
06:46
ManyWiele countrieskraje have not developedrozwinięty inclusivewłącznie schoolsszkoły,
Wiele krajów nie ma szkół integracyjnych,
06:50
and so even childrendzieci with a very mildłagodny disabilityniepełnosprawność
więc nawet przy niewielkim upośledzeniu
06:53
are sentwysłane away to a residentialosiedle mieszkaniowe specialspecjalny schoolszkoła,
dzieci trafiają do szkół z internatem
06:56
at agewiek sixsześć or sevensiedem.
w wieku 6 czy 7 lat.
06:58
The institutioninstytucja maymoże be hundredssetki of milesmile away from the familyrodzina home.
Czasem setki kilometrów od domu.
07:00
If the family'srodzina poorubogi, they find it difficulttrudny to visitodwiedzić,
Biednym rodzinom trudno jest podróżować
07:04
and graduallystopniowo the relationshipzwiązek breaksprzerwy down.
i stopniowo kontakt się urywa.
07:07
BehindZa eachkażdy of the millionmilion childrendzieci in institutionsinstytucje,
Z każdym z miliona dzieci w sierocińcach
07:11
there is usuallyzazwyczaj a storyfabuła of parentsrodzice who are desperatezdesperowany
wiąże się zwykle zdesperowany rodzic
07:14
and feel they'veoni runbiegać out of optionsopcje, like NataliaNatalia in MoldovaMołdawia,
w sytuacji bez wyjścia, jak Natalia z Mołdawii
07:18
who only had enoughdość moneypieniądze to feedkarmić her babydziecko,
która mogła wyżywić tylko jedno dziecko,
07:23
and so had to sendwysłać her olderstarsze sonsyn to the institutioninstytucja;
więc starszego syna oddała do sierocińca,
07:26
or DesiDesi, in BulgariaBułgaria, who lookedspojrzał after her fourcztery childrendzieci
albo Desi z Bułgarii, która opiekowała się w domu
07:29
at home untilaż do her husbandmąż diedzmarły,
czwórką dzieci do śmierci męża,
07:32
but then she had to go out to work fullpełny time,
kiedy to musiała wrócić do pracy
07:34
and with no supportwsparcie, feltczułem she had no optionopcja
i nie pozostało jej nic innego,
07:37
but to placemiejsce a childdziecko with disabilitiesniepełnosprawnych in an institutioninstytucja;
jak oddać niepełnosprawne dziecko do sierocińca.
07:39
or the countlessniezliczony youngmłody girlsdziewczyny too terrifiedprzerażony to tell theirich parentsrodzice
Wiele dziewczyn boi się przyznać do ciąży
07:43
they're pregnantw ciąży, who leavepozostawiać theirich babiesdzieci in a hospitalszpital;
i zostawia dzieci w szpitalu.
07:46
or the newNowy parentsrodzice, the youngmłody couplepara who have
Młodzi rodzice dowiadują się
07:49
just founduznany out that theirich firstbornpierworodny childdziecko has a disabilityniepełnosprawność,
że dziecko jest niepełnosprawne
07:52
and insteadzamiast of beingistota providedopatrzony with positivepozytywny messageswiadomości
ale zamiast pozytywnego przekazu o możliwościach,
07:57
about theirich child'sdziecka potentialpotencjał, are told by the doctorslekarze,
zachęca się ich:
08:00
"ForgetZapomnij o her, leavepozostawiać her in the institutioninstytucja,
"Dajcie spokój. Zostawcie dziecko w sierocińcu
08:03
go home and make a healthyzdrowy one."
i idźcie zrobić następne, zdrowe".
08:06
This statestan of affairssprawy is neitherani necessaryniezbędny norani is it inevitablenieunikniony.
Nie jest to ani potrzebne ani nieuniknione.
08:09
EveryKażdy childdziecko has the right to a familyrodzina, deserveszasługuje na
Każde dziecko ma prawo do rodziny.
08:13
and needswymagania a familyrodzina, and childrendzieci are amazinglyzadziwiająco resilientelastyczne.
Zasługuje na nią i potrzebuje jej. Dzieci są odporne.
08:16
We find that if we get them out of institutionsinstytucje and into lovingkochający
Zabrane dostatecznie wcześnie z sierocińca
08:20
familiesrodziny earlywcześnie on, they recoverwyzdrowieć theirich developmentalrozwojowych delaysopóźnienia,
do kochających rodzin, pokonują upośledzenie
08:22
and go on to leadprowadzić normalnormalna, happyszczęśliwy liveszyje.
i wiodą normalne, szczęśliwe życie.
08:26
It's alsorównież much cheapertaniej to providezapewniać supportwsparcie to familiesrodziny
Taniej wychodzi wspieranie rodzin
08:29
than it is to providezapewniać institutionsinstytucje.
niż finansowanie instytucji.
08:32
One studybadanie suggestswskazuje that a familyrodzina supportwsparcie serviceusługa
Obliczono, że koszt usług wspierania rodzin
08:35
costskoszty 10 percentprocent of an institutionalinstytucjonalny placementumieszczenie,
wynosi 10% budżetu instytucji
08:38
whilstpodczas gdy good qualityjakość fosterwspieranie careopieka
a dobrej jakości rodzina zastępcza
08:41
costskoszty usuallyzazwyczaj about 30 percentprocent.
kosztuje 30%.
08:43
If we spendwydać lessmniej on these childrendzieci but on the right servicesusługi,
Wydając mniej na dziecko a więcej na usługę,
08:46
we can take the savingsoszczędności and reinvestreinwestowania them in highwysoki qualityjakość
możemy zainwestować oszczędności
08:49
residentialosiedle mieszkaniowe careopieka for those fewkilka childrendzieci with extremelyniezwykle complexzłożony needswymagania.
w wysokiej jakości opiekę dla dzieci specjalnej troski.
08:53
AcrossCałej EuropeEuropy, a movementruch is growingrozwój to shiftprzesunięcie the focusskupiać
W Europie widać przeniesienie nacisku i funduszy
08:58
and transfertransfer the resourceszasoby from largeduży institutionsinstytucje
z wielkich instytucji z miernymi wynikami,
09:02
that providezapewniać poorubogi qualityjakość careopieka to community-basedspołeczności lokalnych servicesusługi
na społecznościowe usługi
09:05
that protectochraniać childrendzieci from harmszkoda and allowdopuszczać them to developrozwijać
chroniące dzieci i wspierające ich pełen rozwój.
09:09
to theirich fullpełny potentialpotencjał. When I first startedRozpoczęty to work in RomaniaRumunia
Na początku pracy w Rumunii niemal 20 lat temu
09:12
nearlyprawie 20 yearslat agotemu, there were 200,000 childrendzieci livingżycie
200 tys. dzieci mieszkało w instytucjach,
09:16
in institutionsinstytucje, and more enteringwstępowanie everykażdy day.
a co dzień przybywało nowych.
09:20
Now, there are lessmniej than 10,000, and
Teraz jest ich mniej niż 10 tys.
09:23
familyrodzina supportwsparcie servicesusługi are providedopatrzony acrossprzez the countrykraj.
a rodziny w całym kraju mogą liczyć na pomoc.
09:25
In MoldovaMołdawia, despitepomimo extremeskrajny povertyubóstwo and the terriblestraszny effectsruchomości
W Mołdawii, pomimo skrajnej biedy
09:29
of the globalświatowy financialbudżetowy crisiskryzys, the numbersliczby of childrendzieci
i straszliwych skutków globalnego kryzysu
09:33
in institutionsinstytucje has reducedzredukowany by more than 50 percentprocent
ilość dzieci w sierocińcach spadła o 50%
09:36
in the last fivepięć yearslat, and the resourceszasoby are beingistota
przez ostatnie 5 lat. Środki rozprowadza się
09:38
redistributedrozprowadzane to familyrodzina supportwsparcie servicesusługi and inclusivewłącznie schoolsszkoły.
do usług wspierania rodzin i szkół integracyjnych.
09:42
ManyWiele countrieskraje have developedrozwinięty nationalkrajowy actionczynność plansplany for changezmiana.
Wiele krajów planuje szeroko zakrojone zmiany.
09:46
The EuropeanEuropejski CommissionKomisja and other majorpoważny donorsdawców
Komisja Europejska i duzi sponsorzy
09:50
are findingodkrycie wayssposoby to divertodwrócić moneypieniądze from institutionsinstytucje
przekierowują pieniądze z instytucji
09:52
towardsw kierunku familyrodzina supportwsparcie, empoweringwzmacnianie communitiesspołeczności
do wspierania rodzin, dawania władzy społecznościom,
09:56
to look after theirich ownwłasny childrendzieci.
by mogły same zająć się własnymi dziećmi.
09:59
But there is still much to be doneGotowe to endkoniec the systematicsystematyczne
Zostało jeszcze wiele do zrobienia,
10:01
institutionalizationinstytucjonalizacji of childrendzieci.
by zakończyć systematyczną instytucjonalizację.
10:04
Awareness-raisingPodnoszenie świadomości is requiredwymagany at everykażdy levelpoziom of societyspołeczeństwo.
Trzeba uświadamiać społeczeństwo,
10:06
People need to know the harmszkoda that institutionsinstytucje causeprzyczyna to childrendzieci,
że sierocińce krzywdzą dzieci,
10:10
and the better alternativesalternatywy that exististnieć.
i że istnieją lepsze rozwiązania.
10:13
If we know people who are planningplanowanie to supportwsparcie orphanagesdomy dziecka,
Jeśli ktoś chce wesprzeć sierociniec,
10:16
we should convinceprzekonać them to supportwsparcie familyrodzina servicesusługi insteadzamiast.
powinien raczej wesprzeć usługi rodzinne.
10:19
TogetherRazem, this is the one formformularz of childdziecko abusenadużycie
Razem jesteśmy w stanie w miarę szybko
10:23
that we could eradicatewytępić in our lifetimeżycie.
znieść tę formę nadużywania dzieci.
10:26
Thank you. (ApplauseAplauz)
Dziękuję. (Brawa)
10:29
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
10:32
Translated by Rysia Wand
Reviewed by Asia Cybulska

▲Back to top

About the speaker:

Georgette Mulheir - CEO, Lumos
Georgette Mulheir is a pioneer for the movement to end child abuse in the form of orphanages.

Why you should listen

We know that the early years of a person's life are critical for social and cognitive development, and that the adults present during that time have a strong influence on this growth -- so why is it so common for society to separate child and parent? Why are 1 million children across Europe and Central Asia living in large orphanages, which are harmful to their health and psyches? Georgette Mulheir wants to put an end to this practice. She works tirelessly as the CEO of Lumos, an NGO founded by JK Rowling dedicated to ending worldwide systematic institutionalization. For the past 20 years Mulheir has worked primarily in Central and Eastern Europe to shift resources away from orphanages and toward alternate family services, such as foster care and day support. Since she started working in Romania in 1993, the landscape there has improved dramatically -- from 200,000 children in orphanages to 20,000.

More profile about the speaker
Georgette Mulheir | Speaker | TED.com