English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon London Spring 2012

Georgette Mulheir: The tragedy of orphanages

Drama orfelinatelor - Georgette Mulheir

Filmed:
834,199 views

Orfelinatele sunt costisitoare şi pot provoca daune ireversibile atât psihic, cât şi fizic – ce le face să rămână totuşi omniprezente? Georgette Mulheir prezintă, într-un discurs tulburător, drama orfelinatelor şi ne îndeamnă să punem capăt acestei realităţi crâncene prin soluţii alternative pentru sprijinirea copiilor aflaţi în dificultate.

- CEO, Lumos
Georgette Mulheir is a pioneer for the movement to end child abuse in the form of orphanages. Full bio

AcrossPeste EuropeEuropa and CentralCentrală AsiaAsia,
În Europa şi Asia centrală,
00:17
approximatelyaproximativ one millionmilion childrencopii livetrăi in largemare
aproximativ un milion de copii trăiesc
00:19
residentialRezidențial institutionsinstituții, usuallyde obicei knowncunoscut as orphanagesorfelinate.
în instituţii de tip rezidenţial:
binecunoscutele orfelinate.
00:22
MostCele mai multe people imagineimagina orphanagesorfelinate as a benignbenign environmentmediu inconjurator
Majoritatea oamenilor îşi închipuie că
orfelinatele sunt nişte
00:26
that careîngrijire for childrencopii.
medii blânde, în care copiii sunt ocrotiţi.
00:29
OthersAltele know more about the livingviaţă conditionscondiţii there,
Alţii ştiu mai multe despre condiţiile de trai
din aceste centre,
00:31
but still think they're a necessarynecesar evilrău.
dar le consideră totuşi un rău necesar.
00:34
After all, where elsealtfel would we put all of those childrencopii
Altfel, ce ne-am face cu toţi acei copii
00:36
who don't have any parentspărinţi?
rămaşi fără familie?
00:40
But 60 yearsani of researchcercetare has demonstrateddemonstrat
Şaizeci de ani de studii au demonstrat
00:42
that separatingseparare childrencopii from theiral lor familiesfamilii
că separarea copilului de familie
00:45
and placingplasare them in largemare institutionsinstituții
și plasarea într-un centru rezidenţial
00:48
seriouslySerios harmsHarms theiral lor healthsănătate and developmentdezvoltare,
are repercusiuni grave asupra sănătăţii
şi dezvoltării copilului,
00:50
and this is particularlyîn special trueAdevărat for youngtineri babiescopii.
mai ales în cazul copiilor foarte mici.
00:53
As we know, babiescopii are bornnăscut
Se ştie că, la naştere,
00:56
withoutfără theiral lor fulldeplin musclemuşchi developmentdezvoltare,
sistemul muscular şi nervos al bebeluşului
00:58
and that includesinclude the braincreier.
este incomplet dezvoltat.
01:01
DuringÎn timpul the first threeTrei yearsani of life, the braincreier growsdezvoltă
De-a lungul primilor trei ani de viaţă,
01:03
to its fulldeplin sizemărimea, with mostcel mai of that growthcreştere takingluare placeloc
creierul se măreşte şi se dezvoltă complet,
01:06
in the first sixşase monthsluni. The braincreier developsdezvoltă
iar ritmul de creştere este maxim în primele
şase luni de viaţă.
01:09
in responseraspuns to experienceexperienţă and to stimulationstimulare.
Creierul se dezvoltă în măsura în care e stimulat.
01:11
EveryFiecare time a youngtineri babybebelus learnsînvaţă something newnou --
Cu fiecare lucru nou învăţat
01:14
to focusconcentra its eyesochi,
precum concentrarea privirii asupra unui obiect,
01:18
to mimicimita a movementcirculaţie or a facialtratament facial expressionexpresie,
imitarea unei expresii faciale sau a unui gest,
01:20
to pickalege something up, to formformă a wordcuvânt or to sitsta up --
ridicarea unui obiect, articularea unui cuvânt
sau ridicarea în picioare,
01:23
newnou synapticsinaptică connectionsconexiuni are beingfiind builtconstruit in the braincreier.
în creierul bebeluşului se formează
noi conexiuni sinaptice.
01:27
NewNoi parentspărinţi are astonisheduimit by the rapidityrapiditatea of this learningînvăţare.
Proaspeţii părinţi sunt adesea uluiţi de
rapiditatea cu care învaţă micuţii.
01:30
They are quitedestul de rightlype bună dreptate amazeduimit and delightedÎncântat by theiral lor children'scopilăresc clevernessinteligenţa.
Sunt, pe bună dreptate, uimiţi şi încântaţi de isteţimea lor,
01:34
They communicatecomunica theiral lor delightîncântare to theiral lor childrencopii,
iar bucuria le este transferată şi copiilor,
01:39
who respondrăspunde with smileszâmbete,
care răspund prin zâmbete
01:42
and a desiredorință to achieveobține more and to learnînvăța more.
şi prin dorinţa de a învăţa şi mai multe.
01:44
This formingformare of the powerfulputernic attachmentatașament betweenîntre childcopil and parentmamă
Formarea acestei legături puternice de ataşament între părinte şi copil
01:48
providesprevede the buildingclădire blocksblocuri for physicalfizic, socialsocial,
constituie temelia dezvoltării fizice, sociale,
01:52
languagelimba, cognitivecognitiv and psychomotorpsihomotorie developmentdezvoltare.
verbale, cognitive şi psihomotorii a copilului.
01:55
It is the modelmodel for all futureviitor relationshipsrelaţii with friendsprieteni,
Stă la baza tuturor interacţiunilor viitoare
ale copilului cu prietenii săi,
01:58
with partnersparteneri and with theiral lor ownpropriu childrencopii.
cu partenerii sau proprii copii.
02:03
It happensse întâmplă so naturallynatural in mostcel mai familiesfamilii
În majoritatea familiilor, această legătură se formează de la sine,
02:06
that we don't even noticeînștiințare it. MostCele mai multe of us are unawarecunoştinţă
fără să ne dăm seama. Cei mai mulţi nu realizăm
02:08
of its importanceimportanţă to humanuman developmentdezvoltare and, by extensionextensie,
cât de importantă este pentru dezvoltarea umană,
02:11
to the developmentdezvoltare of a healthysănătos societysocietate.
şi implicit, pentru dezvoltarea unei societăţi sănătoase.
02:15
And it's only when it goesmerge wronggresit that we startstart to realizerealiza
Abia când situaţia se înrăutăţeşte, începem să conştientizăm
02:18
the importanceimportanţă of familiesfamilii to childrencopii.
importanța familiei în viaţa copilului.
02:20
In AugustAugust, 1993, I had my first opportunityoportunitate to witnessmartor
În august 1993, am avut ocazia să asist,
pentru prima oară,
02:23
on a massivemasiv scalescară the impactefect on childrencopii
la impactul covârşitor al instituţionalizării
02:27
of institutionalizationinstituţionalizarea and the absenceabsență of parentingParentajul.
şi al absenţei familiei asupra copilului.
02:31
Those of us who remembertine minte the newspaperziar reportsrapoarte
Cei care mai ţin minte articolele despre România,
02:36
that camea venit out of RomaniaRomânia after the 1989 revolutionrevoluţie
după revoluţia din 1989, îşi amintesc cu siguranţă
02:38
will recallrechemare the horrorsororile of the conditionscondiţii in some of those institutionsinstituții.
de condiţiile înfiorătoare din unele instituţii de acest tip.
02:42
I was askedîntrebă to help the directordirector of a largemare institutioninstituție to
Mi s-a cerut să-l ajut pe directorul unei instituţii mari
02:46
help preventîmpiedica the separationseparare of childrencopii from theiral lor familiesfamilii.
să prevină separarea copiilor de familiile lor.
02:49
HousingLocuinţe 550 babiescopii, this was Ceausescu'sCeausescu showspectacol orphanageorfelinat,
Găzduind 550 de copii, acesta era orfelinatul "de paradă" al lui Ceauşescu,
02:53
and so I'd been told the conditionscondiţii were much better.
şi mi se spusese că aici şi condiţiile erau mult mai bune.
02:57
HavingAvând workeda lucrat with lots of youngtineri childrencopii, I expectedașteptat
Lucrasem deja cu o mulţime de copii mici,
aşa că mă aşteptam
03:00
the institutioninstituție to be a riotrăscoală of noisezgomot,
la tărăboiul specific unei astfel de instituţii.
03:02
but it was as silenttăcut as a conventmănăstire.
Era însă o linişte mormântală.
03:05
It was hardgreu to believe there were any childrencopii there at all,
Era greu de crezut că ai fi putut găsi acolo
picior de copil,
03:07
yetinca the directordirector showeda arătat me into roomcameră after roomcameră,
dar directorul m-a dus din cameră în cameră,
03:10
eachfiecare containingcare conţin rowrând uponpe rowrând of cotspătuţuri,
unde erau rânduri întregi de pătuţuri.
03:13
in eachfiecare of whichcare laypune a childcopil staringholbat into spacespaţiu.
În fiecare se afla un copil ce privea în gol.
03:16
In a roomcameră of 40 newbornsnou-născuţi, not one of them was cryingplâns.
Într-o cameră de 40 de nou-născuţi,
nici unul nu plângea.
03:22
YetÎncă I could see soiledterfelit nappiesscutece, and I could see
Deşi vedeam scutece murdare
03:25
that some of the childrencopii were distressedaflate în dificultate,
şi îmi dădeam seama că unii copii erau bolnavi,
03:27
but the only noisezgomot was a lowscăzut, continuouscontinuu moangeme.
nu se auzea niciun zgomot, în afară de un geamăt continuu, aproape imperceptibil.
03:29
The headcap nurseasistent medical told me proudlycu mândrie,
Asistenta-şefă mi-a spus atunci cu mândrie:
03:33
"You see, our childrencopii are very well-behavedBine-au comportat."
"Vedeţi, copiii noştri sunt foarte cuminţi."
03:35
Over the nextUrmător → fewpuțini dayszi, I begana început to realizerealiza
În zilele ce au urmat, aveam să realizez
03:38
that this quietnesslinişte was not exceptionalexcepţional.
că această linişte nu era ceva neobişnuit.
03:41
The newlynou admittedadmise babiescopii would crystrigăt for the first fewpuțini hoursore,
Bebeluşii recent aduşi plângeau în primele ore,
03:43
but theiral lor demandscereri were not metîntâlnit, and so eventuallyîn cele din urmă
dar pentru că nimeni nu-i băga în seamă,
03:47
they learnedînvățat not to botherderanjez. WithinÎn cadrul a fewpuțini dayszi,
învăţau repede că n-are rost să se mai chinuie.
03:49
they were listlessneatent, lethargicletargic, and staringholbat into spacespaţiu
În numai câteva zile, deveneau apatici, letargici,
03:51
like all the othersalții.
privind şi ei în gol, la fel ca ceilalţi.
03:55
Over the yearsani, manymulți people and newsștiri reportsrapoarte
De-a lungul anilor, multă lume şi
multe articole de ziar
03:57
have blamedacuzat the personnelpersonal in the institutionsinstituții
au blamat personalul din instituţii
04:00
for the harmdăuna causedcauzate to the childrencopii, but oftende multe ori, one membermembru
pentru răul pricinuit copiilor, dar se întâmpla adesea
04:02
of staffpersonal is caringîngrijirea for 10, 20, and even 40 childrencopii.
ca un singur angajat să aibă în grijă 10, 20
sau chiar 40 de copii.
04:05
HencePrin urmare they have no optionopțiune but to implementaplica a regimentedrigidă programprogram.
Prin urmare, singura soluţie era implentarea
unui program de cazarmă.
04:09
The childrencopii musttrebuie sa be wokentrezit at 7 and fedhrănit at 7:30.
Copiii trebuia treziţi la ora 7 şi hrăniţi la 7:30.
04:13
At 8, theiral lor nappiesscutece musttrebuie sa be changedschimbat, so a staffpersonal membermembru
La ora 8, se schimbau scutecele,
aşadar un singur angajat
04:17
mayMai have only 30 minutesminute to feeda hrani 10 or 20 childrencopii.
ar fi avut numai 30 de minute pentru a hrăni
10-20 de copii.
04:20
If a childcopil soilssolurile its nappyscămoşat at 8:30, he will have to wait
Dacă un copil îşi murdărea scutecul la 8:30,
trebuia să aştepte
04:23
severalmai mulți hoursore before it can be changedschimbat again.
mai multe ore până să fie schimbat din nou.
04:27
The child'scopilului dailyzilnic contacta lua legatura with anothero alta humanuman beingfiind
Interacţiunea zilnică a copilului cu un alt om
04:30
is reducedredus to a fewpuțini hurriedgrăbit minutesminute of feedinghrănire and changingschimbare,
era redusă la cele câteva minunte de hrănit
şi schimbat;
04:32
and otherwisein caz contrar theiral lor only stimulationstimulare is the ceilingtavan,
în rest, singura lor stimulare era tavanul,
04:37
the wallspereți or the barsbaruri of theiral lor cotspătuţuri.
pereţii sau gratiile pătuţului.
04:40
SinceDeoarece my first visitvizita to Ceausescu'sCeausescu institutioninstituție,
De la acea primă vizită la instituţia lui Ceauşescu,
04:44
I've seenvăzut hundredssute of suchastfel de placeslocuri acrosspeste 18 countriesțări,
am văzut sute de alte locuri similare în 18 țări,
04:47
from the CzechCehă RepublicRepublica to SudanSudan.
din Republica Cehă până în Sudan.
04:50
AcrossPeste all of these diversedivers landsterenuri and culturesculturi,
În ciuda diferenţelor culturale şi geografice,
04:53
the institutionsinstituții, and the child'scopilului journeycălătorie throughprin them,
instituţiile şi parcursul copiilor în acestea
04:56
is depressinglydepressingly similarasemănător.
se aseamănă izbitor.
04:59
LackLipsa of stimulationstimulare oftende multe ori leadsOportunitati to self-stimulatingauto-stimularea behaviorscomportamente
Lipsa de stimulare duce adesea la comportamente de auto-stimulare,
05:02
like hand-flappingaripi de mână, rockingbasculant back and forthmai departe,
precum datul din mâini, legănatul înainte şi înapoi,
05:05
or aggressionagresiune, and in some institutionsinstituții, psychiatricpsihiatrie drugsdroguri
sau la violenţă; în unele instituţii,
medicaţia psihotropă
05:08
are used to controlControl the behaviorcomportament of these childrencopii,
este folosită pentru a controla
comportamentul copiilor,
05:11
whilstîn timp ce in othersalții, childrencopii are tiedlegat de up to preventîmpiedica them
iar în altele, copiii sunt legaţi pentru a-i împiedica
05:14
from harmingprejudicii themselvesînșiși or othersalții.
să-şi facă rău lor înşişi sau altora.
05:17
These childrencopii are quicklyrepede labeledetichetat as havingavând disabilitiesdizabilităţi
Aceşti copii sunt rapid catalogaţi
drept copii cu dizabilităţi
05:19
and transferredtransferat to anothero alta institutioninstituție for childrencopii with disabilitiesdizabilităţi.
şi transferaţi la instituţiile pentru copii cu dizabilităţi.
05:22
MostCele mai multe of these childrencopii will never leavepărăsi the institutioninstituție again.
Majoritatea acestor copii nu vor mai părăsi instituţia niciodată.
05:25
For those withoutfără disabilitiesdizabilităţi, at agevârstă threeTrei,
Copiii fără dizabilităţi sunt transferaţi,
la vârsta de trei ani,
05:30
they're transferredtransferat to anothero alta institutioninstituție, and at agevârstă sevenȘapte,
într-o altă instituţie, iar la vârsta de şapte ani,
la o alta.
05:32
to yetinca anothero alta. SegregatedSeparate accordingin conformitate to agevârstă and gendergen,
Segregaţi după criterii de vârstă şi gen,
05:35
they are arbitrarilyarbitrar separatedseparat from theiral lor siblingsfraţii,
sunt separaţi în mod arbitrar de fraţii lor,
05:39
oftende multe ori withoutfără even a chanceşansă to say goodbyela revedere.
adesea fără a apuca măcar să-şi ia rămas bun.
05:41
There's rarelyrar enoughdestul to eatmânca. They are oftende multe ori hungryflămând.
De cele mai multe ori, hrana e insuficientă,
copiii rămânând flămânzi.
05:45
The oldermai batran childrencopii bullyBravo the little onescele. They learnînvăța to
Cei mai mari îi intimidează pe cei mici.
05:48
survivesupravieţui. They learnînvăța to defendapăra themselvesînșiși, or they go undersub.
Învaţă să supravieţuiască:
ori se apără, ori pierd totul.
05:51
When they leavepărăsi the institutioninstituție, they find it really difficultdificil
La părăsirea instituţiei, integrarea în societate
05:54
to copeface față and to integrateintegra into societysocietate.
se dovedeşte extrem de dificilă.
05:58
In MoldovaMoldova, youngtineri womenfemei raisedridicat in institutionsinstituții
În Republica Moldova, tinerele din sistemul instituţional au un risc de zece ori mai mare
06:01
are 10 timesori more likelyprobabil to be traffickedvictime ale traficului than theiral lor peerscolegii,
de a deveni victimele traficului de carne vie decât alte tinere de vârsta lor,
06:04
and a RussianRusă studystudiu foundgăsite that two yearsani after leavinglăsând institutionsinstituții,
iar statisticile ruseşti au arătat că o cincime din tinerii care au părăsit instituţiile
06:08
youngtineri adultsadulți, 20 percentla sută of them had a criminalpenal recordrecord,
s-au ales cu cazier în mai puţin de doi ani,
06:12
14 percentla sută were involvedimplicat in prostitutionprostituţie,
14% au fost implicaţi în activităţi de prostituţie
06:17
and 10 percentla sută had takenluate theiral lor ownpropriu livesvieți.
şi 10% s-au sinucis.
06:20
But why are there so manymulți orphansorfani in EuropeEuropa
Dar de ce sunt atâţia orfani în Europa,
06:24
when there hasn'tnu are been a great dealafacere of warrăzboi or disasterdezastru in recentRecent yearsani?
în condiţiile în care nu putem vorbi de mari dezastre sau războaie recente?
06:27
In factfapt, more than 95 percentla sută of these childrencopii have livingviaţă parentspărinţi,
Mai mult, peste 95% dintre aceşti copii
au părinţi în viaţă,
06:31
and societiessocietățile tendtind to blamevină these parentspărinţi
iar societatea tinde să-i blameze pe părinţii
06:35
for abandoningabandonarea these childrencopii, but researchcercetare showsspectacole that
care îşi abandonează copiii, însă studiile arată
06:37
mostcel mai parentspărinţi want theiral lor childrencopii, and that the primaryprimar driversdrivere
că majoritatea părinţilor vor să-şi păstreze copiii,
06:40
behindin spate institutionalizationinstituţionalizarea
motivele ce stau la baza instituţionalizării
06:43
are povertysărăcie, disabilitypentru persoanele cu handicap and ethnicityetnie.
fiind legate de sărăcie, dizabilităţi şi etnie.
06:46
ManyMulte countriesțări have not developeddezvoltat inclusiveinclusiv schoolsșcoli,
În multe ţări, educaţia nu este incluzivă,
06:50
and so even childrencopii with a very mildblând disabilitypentru persoanele cu handicap
astfel că până şi copiii cu dizabilităţi minore
06:53
are senttrimis away to a residentialRezidențial specialspecial schoolşcoală,
sunt trimişi la şcoli speciale,
06:56
at agevârstă sixşase or sevenȘapte.
la vârsta de şase sau şapte ani.
06:58
The institutioninstituție mayMai be hundredssute of milesmile away from the familyfamilie home.
Aceste şcoli speciale se pot afla şi la sute de kilometri de reşedinţa familiei.
07:00
If the family'sfamilia lui poorsărac, they find it difficultdificil to visitvizita,
Dacă familia e săracă, vizitele sunt rare,
07:04
and graduallytreptat the relationshiprelaţie breakspauze down.
iar relaţia dintre familie şi copil se răcește.
07:07
BehindÎn spatele eachfiecare of the millionmilion childrencopii in institutionsinstituții,
În spatele fiecărui copil din milioanele de copii instituţionalizaţi,
07:11
there is usuallyde obicei a storypoveste of parentspărinţi who are desperatedisperată
găsim, de obicei, povestea unor părinţi disperaţi,
07:14
and feel they'vele-au runalerga out of optionsOpțiuni, like NataliaNatalia in MoldovaMoldova,
care simt că n-au altă soluţie, cum e cazul Nataliei din Republica Moldova.
07:18
who only had enoughdestul moneybani to feeda hrani her babybebelus,
Abia îşi permitea să-şi hrănească bebeluşul,
07:23
and so had to sendtrimite her oldermai batran sonfiu to the institutioninstituție;
aşa că a fost nevoită să-l trimită pe cel mare la orfelinat.
07:26
or DesiDesi, in BulgariaBulgaria, who lookedprivit after her fourpatru childrencopii
Desi, din Bulgaria, îşi creştea liniştită cei patru copii
07:29
at home untilpana cand her husbandsoț dieddecedat,
când soţul ei a murit.
07:32
but then she had to go out to work fulldeplin time,
Nevoită să-şi găsească de lucru,
şi fără niciun sprijin
07:34
and with no supporta sustine, feltsimțit she had no optionopțiune
a simțit că n-are altă soluţie
07:37
but to placeloc a childcopil with disabilitiesdizabilităţi in an institutioninstituție;
decât să-şi ducă copilul cu dizabilităţi
într-un centru de plasament.
07:39
or the countlessnenumărat youngtineri girlsfete too terrifiedîngrozit to tell theiral lor parentspărinţi
Să nu uităm nici de numeroasele tinere care n-au curaj să spună părinţilor
07:43
they're pregnantgravidă, who leavepărăsi theiral lor babiescopii in a hospitalspital;
că sunt însărcinate şi care îşi abandoneză copiii în maternităţi;
07:46
or the newnou parentspărinţi, the youngtineri couplecuplu who have
sau de proaspeţii părinţi, cuplurile tinere, care tocmai au aflat
07:49
just foundgăsite out that theiral lor firstbornîntâiul născut childcopil has a disabilitypentru persoanele cu handicap,
că primul lor copil s-a născut cu handicap,
07:52
and insteadin schimb of beingfiind providedprevăzut with positivepozitiv messagesmesaje
şi care, în loc să primească, din partea medicilor,
07:57
about theiral lor child'scopilului potentialpotenţial, are told by the doctorsmedici,
explicaţii încurajatoare cu privire la
potenţialul copilului,
08:00
"ForgetUitaţi her, leavepărăsi her in the institutioninstituție,
sunt sfătuiți: "Uită de el, lasă-l la centru,
08:03
go home and make a healthysănătos one."
du-te acasă, fă altul sănătos."
08:06
This statestat of affairsafaceri is neithernici necessarynecesar nornici is it inevitableinevitabil.
Această situație nu e nici necesară, nici inevitabilă.
08:09
EveryFiecare childcopil has the right to a familyfamilie, deservesmerită
Orice copil are dreptul la o familie, are nevoie şi merită o familie.
08:13
and needsare nevoie a familyfamilie, and childrencopii are amazinglyuimitor resilientrezistente.
Copiii sunt, de altfel, uimitor de adaptabili.
08:16
We find that if we get them out of institutionsinstituții and into lovingiubitor
Experienţa ne-a arătat că dacă îi scoatem
devreme din instituţii
08:20
familiesfamilii earlydin timp on, they recoverrecupera theiral lor developmentaldezvoltare delaysîntârzieri,
şi le oferim un climat familial iubitor,
copiii recuperează,
08:22
and go on to leadconduce normalnormal, happyfericit livesvieți.
întârzierile în dezvoltare,
ducând o viaţă normală şi fericită.
08:26
It's alsode asemenea much cheapermai ieftin to providefurniza supporta sustine to familiesfamilii
E mult mai avantajos economic
să oferi sprijin familiei,
08:29
than it is to providefurniza institutionsinstituții.
decât instituţiilor.
08:32
One studystudiu suggestssugerează that a familyfamilie supporta sustine serviceserviciu
Un studiu a arătat că sprijinirea familiei ar presupune
08:35
costscheltuieli 10 percentla sută of an institutionalinstituţional placementplasare,
costuri de zece ori mai mici decât
instituţionalizarea copilului,
08:38
whilstîn timp ce good qualitycalitate fosterfavoriza careîngrijire
iar asistenţa maternală de calitate ar necesita
08:41
costscheltuieli usuallyde obicei about 30 percentla sută.
mai puţin de o treime din costurile instituţionalizării.
08:43
If we spendpetrece lessMai puțin on these childrencopii but on the right servicesServicii,
Cheltuind mai puţin pentru aceşti copii prin alegerea serviciilor potrivite,
08:46
we can take the savingseconomie and reinvestreinvesti them in highînalt qualitycalitate
putem reinvesti banii economisiţi în servicii de înaltă calitate
08:49
residentialRezidențial careîngrijire for those fewpuțini childrencopii with extremelyextrem complexcomplex needsare nevoie.
pentru îngrijirea copiilor cu nevoi complexe,
în sistem rezidenţial.
08:53
AcrossPeste EuropeEuropa, a movementcirculaţie is growingcreştere to shiftschimb the focusconcentra
În Europa, există o mişcare ce ia amploare
08:58
and transfertransfer the resourcesresurse from largemare institutionsinstituții
şi care vizează schimbarea abordării curente,
09:02
that providefurniza poorsărac qualitycalitate careîngrijire to community-basedbazate pe comunitate servicesServicii
prin transferul resurselor instituţiilor mari
ce oferă servicii de slabă calitate
09:05
that protectproteja childrencopii from harmdăuna and allowpermite them to developdezvolta
către sfera serviciilor comunitare ce oferă copiilor
09:09
to theiral lor fulldeplin potentialpotenţial. When I first starteda început to work in RomaniaRomânia
un mediu sigur în care să se dezvolte
la potenţial maxim.
09:12
nearlyaproape 20 yearsani agoîn urmă, there were 200,000 childrencopii livingviaţă
Când am început să lucrez în România,
în urmă cu 20 de ani,
09:16
in institutionsinstituții, and more enteringintroducerea everyfiecare day.
200.000 de copii trăiau în instituţii,
iar numărul lor creştea cu fiecare zi.
09:20
Now, there are lessMai puțin than 10,000, and
Azi sunt mai puţin de 10.000,
09:23
familyfamilie supporta sustine servicesServicii are providedprevăzut acrosspeste the countryțară.
fiind oferite diverse servicii de sprijinire a familiei.
09:25
In MoldovaMoldova, despitein ciuda extremeextrem povertysărăcie and the terribleteribil effectsefecte
În Moldova, în ciuda sărăciei acute şi
a consecinţelor nefaste
09:29
of the globalglobal financialfinanciar crisiscriză, the numbersnumerele of childrencopii
ale crizei economice mondiale, în ultimii cinci ani,
09:33
in institutionsinstituții has reducedredus by more than 50 percentla sută
numărul copiilor din instituţii s-a redus la jumătate,
09:36
in the last fivecinci yearsani, and the resourcesresurse are beingfiind
concomitent cu o redistribuire a resurselor
09:38
redistributedredistribuit to familyfamilie supporta sustine servicesServicii and inclusiveinclusiv schoolsșcoli.
către serviciile de sprijinire a familiei şi
şcolile incluzive.
09:42
ManyMulte countriesțări have developeddezvoltat nationalnaţional actionacțiune plansplanuri for changeSchimbare.
Numeroase state au dezvoltat un plan naţional de reformă
09:46
The EuropeanEuropene CommissionComisia and other majormajor donorsdonatori
Comisia Europeană şi alţi sponsori marcanţi
09:50
are findingdescoperire waysmoduri to divertdeviere moneybani from institutionsinstituții
încearcă să găsească modalităţi prin care să transfere banii
09:52
towardscătre familyfamilie supporta sustine, empoweringresponsabilizarea communitiescomunități
dinspre instituţii către serviciile de sprijinire a familiei
09:56
to look after theiral lor ownpropriu childrencopii.
ce permit comunităţii să aibă grijă de copiii săi.
09:59
But there is still much to be doneTerminat to endSfârşit the systematicsistematică
Mai sunt multe de făcut pentru a pune capăt
10:01
institutionalizationinstituţionalizarea of childrencopii.
sistemului de instituționalizare a copiilor.
10:04
Awareness-raisingSensibilizare is requirednecesar at everyfiecare levelnivel of societysocietate.
Creșterea gradului de conștientizare e necesară la fiecare nivel al societății.
10:06
People need to know the harmdăuna that institutionsinstituții causecauza to childrencopii,
Oamenii trebuie să ştie ce prejudicii aduc aceste instituţii copiilor
10:10
and the better alternativesalternative that existexista.
şi că există soluţii mai bune.
10:13
If we know people who are planningplanificare to supporta sustine orphanagesorfelinate,
Dacă printre cunoscuţii noştri se află adepţi ai orfelinatelor,
10:16
we should convinceconvinge them to supporta sustine familyfamilie servicesServicii insteadin schimb.
trebuie să-i convingem să susţină serviciile
de sprijinire a familiei.
10:19
TogetherÎmpreună, this is the one formformă of childcopil abuseabuz
Numai împreună putem eradica această
formă de abuz asupra copiilor,
10:23
that we could eradicateeradica in our lifetimedurata de viață.
în timpul vieții noastre.
10:26
Thank you. (ApplauseAplauze)
Vă mulţumesc. (Aplauze)
10:29
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
10:32
Translated by Simona Sanda-Mir
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

Georgette Mulheir - CEO, Lumos
Georgette Mulheir is a pioneer for the movement to end child abuse in the form of orphanages.

Why you should listen

We know that the early years of a person's life are critical for social and cognitive development, and that the adults present during that time have a strong influence on this growth -- so why is it so common for society to separate child and parent? Why are 1 million children across Europe and Central Asia living in large orphanages, which are harmful to their health and psyches? Georgette Mulheir wants to put an end to this practice. She works tirelessly as the CEO of Lumos, an NGO founded by JK Rowling dedicated to ending worldwide systematic institutionalization. For the past 20 years Mulheir has worked primarily in Central and Eastern Europe to shift resources away from orphanages and toward alternate family services, such as foster care and day support. Since she started working in Romania in 1993, the landscape there has improved dramatically -- from 200,000 children in orphanages to 20,000.

More profile about the speaker
Georgette Mulheir | Speaker | TED.com