ABOUT THE SPEAKER
Dan Gibson - Genome writer
Dan Gibson leads a new breed of bioengineers, called genome writers, who use DNA to design and build new products powering the next industrial revolution.

Why you should listen

In 2004, Dan Gibson was drawn to a project at the J. Craig Venter Institute: to build a synthetic cell from scratch. Within days, he was on a path to creating synthetic life alongside genomics pioneers. But to build a whole genome from scratch, Gibson had to first invent new methods to assemble DNA. One method, dubbed the "Gibson Assembly," became a game changer, and a series of firsts followed: first synthetic bacterial genome, first synthetic cell, first minimal cell. Today, these discoveries inform the design of synthetic DNA used for new medicines.

Gibson's teams at SGI and SGI-DNA recently introduced the world's first biologic teleporter, called the Digital-to-Biological Converter (DBC), which turns digital code into functional biologics in the form of DNA, RNA and proteins without human intervention. Imagine a future where digital code is emailed to DBCs at hospitals around the world to deliver personalized medicine at a patient's bedside.

More profile about the speaker
Dan Gibson | Speaker | TED.com
TED2018

Dan Gibson: How to build synthetic DNA and send it across the internet

Dan Gibson: Jak zbudować i przesłać przez internet syntetyczne DNA

Filmed:
1,461,746 views

Biolog Dan Gibson redaguje i programuje DNA w ten sam sposób, jak programiści oprogramowują komputer. W odróżnieniu od nich jego „instrukcje programowe” tworzą życie, wyposażają naukowców w umiejętności przetwarzania informacji cyfrowej w materiał biologiczny jak białka i szczepionki. Obecnie pracuje nad projektem zatytułowanym „Transport biologiczny”, który daje obietnicę przesyłania leków wokół globu przez internet. Dowiedz się, w jaki sposób nowa technologia może zmienić reakcje na wybuchy epidemii i umożliwić ściąganie z internetu zindywidualizowanych recept.
- Genome writer
Dan Gibson leads a new breed of bioengineers, called genome writers, who use DNA to design and build new products powering the next industrial revolution. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
AlrightW porządku, let me tell you
about buildingbudynek syntheticsyntetyczny cellskomórki
0
1388
3175
Pozwólcie, że opowiem
o budowaniu syntetycznych komórek
00:16
and printingdruk life.
1
4587
1945
i kopiowaniu życia.
00:18
But first, let me tell you a quickszybki storyfabuła.
2
6556
2483
Najpierw opowiem krótką historyjkę.
00:21
On MarchMarca 31, 2013,
3
9063
2506
W dniu 31 marca 2013 roku
00:23
my teamzespół and I receivedOdebrane an emaile-mail
from an internationalmiędzynarodowy healthzdrowie organizationorganizacja,
4
11593
4183
otrzymałem z zespołem emaila
ze Światowej Organizacji Zdrowia
00:27
alertingostrzegania us that two menmężczyźni diedzmarły in ChinaChiny
5
15800
2833
powiadamiający nas,
że w Chinach zmarło dwoje ludzi
00:30
shortlyWkrótce after contractingkontraktowanie
the H7N9 birdptak flugrypa.
6
18657
3055
zakażonych wirusem ptasiej grypy H7N9.
Spowodowało to obawy globalnej pandemii,
00:34
There were fearslęki of a globalświatowy pandemicpandemiczny
7
22149
1857
00:36
as the viruswirus startedRozpoczęty rapidlyszybko
movingw ruchu acrossprzez ChinaChiny.
8
24030
3333
wirus szybko roznosił się
po całych Chinach.
00:40
AlthoughChociaż methodsmetody existedistniały
to produceprodukować a flugrypa vaccineszczepionka
9
28004
2782
Mimo, że istniały metody
wyprodukowania szczepionki
00:42
and stop the diseasechoroba from spreadingrozpościerający się,
10
30810
1972
i powstrzymania choroby,
00:44
at bestNajlepiej, it would not be availabledostępny
for at leastnajmniej sixsześć monthsmiesiące.
11
32806
3844
to w najlepszym razie szczepionka
byłaby dostępna za 6 miesięcy.
00:49
This is because a slowpowolny, antiquatedprzestarzały
flugrypa vaccineszczepionka manufacturingprodukcja processproces
12
37474
4730
A to dlatego, że jedyną opcją był
powolny i przestarzały
00:54
developedrozwinięty over 70 yearslat agotemu
was the only optionopcja.
13
42228
3958
proces wytwarzania
opracowany 70 lat temu.
00:59
The viruswirus would need to be isolatedodosobniony
from infectedzarażony patientspacjenci,
14
47140
3452
Wirus należało wyizolować
od zarażonych pacjentów,
01:02
packagedspakowane up and then sentwysłane to a facilityobiekt
15
50616
2294
zapakować i przesłać do laboratorium,
01:04
where scientistsnaukowcy would injectwstrzykiwać
the viruswirus into chickenkurczak eggsjaja,
16
52934
4016
gdzie wstrzykuje się go do kurzych jaj
01:08
and incubateInkubować those chickenkurczak eggsjaja
for severalkilka weekstygodnie
17
56974
2571
i inkubuje przez kilka tygodni,
01:11
in orderzamówienie to prepareprzygotować the viruswirus
for the startpoczątek of a multistepwieloetapowym,
18
59569
3722
żeby przygotować go do wieloetapowego,
01:15
multimonthw wielu miesiącach flugrypa vaccineszczepionka
manufacturingprodukcja processproces.
19
63315
3282
wielomiesięcznego procesu produkcji.
01:19
My teamzespół and I receivedOdebrane this emaile-mail
20
67363
1994
Mój zespół i ja otrzymaliśmy email,
01:21
because we had just inventedzmyślony
a biologicalbiologiczny printerdrukarka,
21
69381
3886
ponieważ właśnie wynaleźliśmy
drukarkę biologiczną,
01:25
whichktóry would allowdopuszczać
for the flugrypa vaccineszczepionka instructionsinstrukcje
22
73291
2421
która pozwala instrukcje
dotyczące szczepionki
01:27
to be instantlynatychmiast downloadedpobrane
from the internetInternet and printedwydrukowane.
23
75736
3321
natychmiast pobrać
z internetu i wydrukować,
01:31
DrasticallyDrastycznie speedingprzyspieszenie up the way
in whichktóry flugrypa vaccinesszczepionki are madezrobiony,
24
79633
3286
niesamowicie przyspieszając
produkcję szczepionek
01:34
and potentiallypotencjalnie savingoszczędność thousandstysiące of liveszyje.
25
82943
2800
i potencjalnie ratując
tysiące istnień ludzkich.
01:38
The biologicalbiologiczny printerdrukarka leverageswykorzystuje
our abilityzdolność to readczytać and writepisać DNADNA
26
86776
4974
Drukarka biologiczna wykorzystuje
zdolność do czytania i pisania DNA
01:43
and startszaczyna się to bringprzynieść into focusskupiać
27
91774
1970
i zaczyna skupiać uwagę na czymś,
01:45
what we like to call
biologicalbiologiczny teleportationTeleportacja.
28
93768
3133
co lubimy nazywać
biologiczną teleportacją.
01:49
I am a biologistbiolog and an engineerinżynier
who buildsbuduje stuffrzeczy out of DNADNA.
29
97704
4200
Jestem biologiem i inżynierem,
który buduje różne rzeczy z DNA.
Możecie wierzyć lub nie,
ale najbardziej lubię
01:54
Believe it or not,
one of my favoriteulubiony things to do
30
102577
2349
01:56
is to take DNADNA apartniezależnie
and put it back togetherRazem
31
104950
2377
rozkładać DNA na części
i potem je składać.
01:59
so that I can understandzrozumieć
better how it worksPrace.
32
107351
2758
W ten sposób mogę lepiej
zrozumieć, jak funkcjonuje DNA.
02:02
I can editedytować and programprogram DNADNA to do things,
just like codersprogramistów programingProgramowanie a computerkomputer.
33
110442
4659
Mogę edytować i programować DNA,
podobnie jak programuje się komputer.
02:07
But my appsaplikacje are differentróżne.
34
115797
1801
Ale moje aplikacje są inne.
02:09
They createStwórz life.
35
117622
1246
One tworzą życie.
02:10
Self-replicatingSamo-replikowanie livingżycie cellskomórki
and things like vaccinesszczepionki and therapeuticsterapeutyczna
36
118892
4272
Samokopiujące się żywe komórki
oraz szczepionki i leki
02:15
that work in wayssposoby
that were previouslypoprzednio impossibleniemożliwy.
37
123188
3107
działają na zasadach
uprzednio niemożliwych.
02:19
Here'sTutaj jest NationalKrajowe MedalMedal of ScienceNauka
recipientodbiorcy CraigCraig VenterVenter
38
127141
3301
To jest Craig Venter odznaczony
Narodowym Medalem Nauki,
02:22
and NobelLaureat Nagrody Nobla laureateNagrody Nobla HamSzynka SmithSmith.
39
130466
2135
a to laureat nagrody Nobla - Ham Smith.
02:25
These two guys sharedudostępniony a similarpodobny visionwizja.
40
133038
2309
Tych dwóch ludzi podziela wspólną wizję.
02:27
That visionwizja was, because all
of the functionsFunkcje and characteristicscechy
41
135371
4397
Ponieważ wszystkie
funkcje i charakterystyki
02:31
of all biologicalbiologiczny entitiespodmioty,
includingwłącznie z viruseswirusy and livingżycie cellskomórki,
42
139792
4157
jednostek biologicznych,
włączając wirusy i żywe komórki,
02:35
are writtenpisemny into the codekod of DNADNA,
43
143973
2430
są wpisane w kod DNA,
02:38
if one can readczytać and writepisać
that codekod of DNADNA,
44
146427
3396
to mogąc czytać i pisać ten kod DNA,
02:41
then they can be reconstructedpo przebudowie
in a distantodległy locationLokalizacja.
45
149847
3263
możemy je odtworzyć na odległość.
02:46
This is what we mean
by biologicalbiologiczny teleportationTeleportacja.
46
154043
3334
Tak rozumiemy biologiczną teleportację.
Celem potwierdzenia tej wizji
02:50
To proveokazać się out this visionwizja,
47
158210
1342
02:51
CraigCraig and HamSzynka setzestaw a goalcel
of creatingtworzenie, for the first time,
48
159576
2993
Craig i Ham postanowili stworzyć,
po raz pierwszy w historii,
02:54
a syntheticsyntetyczny cellkomórka, startingstartowy
from DNADNA codekod in the computerkomputer.
49
162593
3153
syntetyczną komórkę,
zaczynając od kodu DNA w komputerze.
02:58
I mean, come on,
as a scientistnaukowiec looking for a jobpraca,
50
166284
4857
Jako poszukujący pracy
naukowiec pomyślałem,
03:03
doing cutting-edgenajnowocześniejsze researchBadania,
it doesn't get any better than this.
51
171165
3063
że nic nie dorówna udziałowi
w nowatorskich badaniach.
03:06
(LaughterŚmiech)
52
174252
1759
(Śmiech)
03:08
OK, a genomegenom is a completekompletny setzestaw
of DNADNA withinw ciągu an organismorganizm.
53
176035
4527
Genom jest to całość informacji
DNA wewnątrz organizmu.
03:13
FollowingPo the HumanCzłowieka
GenomeGenomu ProjectProjektu in 2003,
54
181138
2709
W ślad za projektem z 2003 roku
"Ludzki Genom",
03:15
whichktóry was an internationalmiędzynarodowy
effortwysiłek to identifyzidentyfikować
55
183871
2199
który był międzynarodowym
programem naukowym,
03:18
the completekompletny geneticgenetyczny blueprintPlan wytworzenia
of a humanczłowiek beingistota,
56
186094
3158
mającym na celu identyfikację
genetycznej sekwencji człowieka,
03:21
a genomicsgenomika revolutionrewolucja happenedstało się.
57
189276
2253
nastąpiła rewolucja genomiki.
03:23
ScientistsNaukowcy startedRozpoczęty masteringMastering
the techniquestechniki for readingczytanie DNADNA.
58
191553
3692
Naukowcy rozpoczęli doskonalenie
technik odczytu DNA,
03:27
In orderzamówienie to determineustalać the orderzamówienie
of the As, CsCS, TsTS and GsGS
59
195269
3294
żeby określić sekwencję
adenin, cytozyn, tymin i guanin
03:30
withinw ciągu an organismorganizm.
60
198587
1266
w organizmie.
03:32
But my jobpraca was fardaleko differentróżne.
61
200475
1556
Moja praca była zupełnie inna.
03:34
I neededpotrzebne to mastermistrz
the techniquestechniki for writingpisanie DNADNA.
62
202412
3006
Miałem posiąść techniki pisania DNA.
03:37
Like an authorautor of a bookksiążka,
63
205442
1270
Tak jak literat
03:38
this startedRozpoczęty out
as writingpisanie shortkrótki sentenceszdań,
64
206736
2182
rozpocząłem od pisania krótkich zdań,
03:40
or sequencessekwencje of DNADNA codekod,
65
208942
2103
sekwencji kodu DNA,
03:43
but this soonwkrótce turnedobrócony into
writingpisanie paragraphspkt
66
211069
2278
co wkrótce zmieniło się
w pisanie paragrafów,
03:45
and then full-onpełni na novelspowieści of DNADNA codekod,
67
213371
2365
a następnie całych powieści w kodzie DNA,
03:47
to make importantważny biologicalbiologiczny instructionsinstrukcje
for proteinsbiałka and livingżycie cellskomórki.
68
215760
4229
biologicznych instrukcji
dla białek i żywych komórek.
03:52
LivingŻycia cellskomórki are nature'snatura mostwiększość efficientwydajny
machinesmaszyny at makingzrobienie newNowy productsprodukty,
69
220466
3500
Żywe komórki to najsprawniejsze maszyny
natury do wyrobu nowych produktów.
03:55
accountingrachunkowości for the productionprodukcja
70
223990
1659
Ich produkcja stanowi
03:57
of 25 percentprocent of the totalcałkowity
pharmaceuticalfarmaceutyczny marketrynek,
71
225673
3571
25% całego rynku farmaceutycznego
04:01
whichktóry is billionsmiliardy of dollarsdolarów.
72
229268
1933
i idzie w miliony dolarów.
04:03
We knewwiedziałem that writingpisanie DNADNA
would drivenapęd this bioeconomyBiogospodarka even more,
73
231823
3881
Wiedzieliśmy, że pisanie DNA
pchnie bioekonomię jeszcze dalej,
04:07
oncepewnego razu cellskomórki could be programmedzaprogramowany
just like computerskomputery.
74
235728
3166
gdyby tylko dało się programować
komórki tak jak komputery.
04:11
We alsorównież knewwiedziałem that writingpisanie DNADNA
would enablewłączyć biologicalbiologiczny teleportationTeleportacja ...
75
239339
4651
Wiemy również, że pisanie DNA
umożliwi biologiczną teleportację.....
04:17
the printingdruk of definedokreślone,
biologicalbiologiczny materialmateriał,
76
245186
2908
drukowanie określonego,
materiału biologicznego,
04:20
startingstartowy from DNADNA codekod.
77
248118
1695
zaczynając od kodu DNA.
04:22
As a stepkrok towardw kierunku bringingprzynoszący
these promisesobietnice to fruitionurzeczywistnienie,
78
250575
2962
Jako krok w kierunku realizacji tych prób
04:25
our teamzespół setzestaw out to createStwórz,
for the first time,
79
253561
2722
zespół nasz postanowił stworzyć,
po raz pierwszy,
04:28
a syntheticsyntetyczny bacterialbakteryjny cellkomórka,
80
256307
2238
syntetyczną komórkę bakteryjną,
04:30
startingstartowy from DNADNA codekod in the computerkomputer.
81
258569
2599
rozpoczynając od kodu DNA w komputerze.
04:33
SyntheticSyntetyczne DNADNA is a commoditytowar.
82
261918
2127
Syntetyczny DNA jest towarem.
04:36
You can orderzamówienie very shortkrótki piecessztuk of DNADNA
from a numbernumer of companiesfirmy,
83
264069
3611
Można zamówić fragmenty DNA z wielu firm.
04:39
and they will startpoczątek from these fourcztery
bottlesbutelki of chemicalschemikalia that make up DNADNA,
84
267704
3667
Zaczną od 4 butelek z chemikaliami,
które tworzą DNA:
04:43
G, A, T and C,
85
271395
1445
guaniną, adeniną, tyminą i cytozyną,
04:44
and they will buildbudować
those very shortkrótki piecessztuk of DNADNA for you.
86
272864
3256
i zbudują zamówione odcinki DNA.
04:48
Over the pastprzeszłość 15 yearslat or so,
87
276986
1833
Od 15 lat
04:50
my teamszespoły have been
developingrozwijanie the technologytechnologia
88
278843
2323
moje zespoły rozwijają technologię
04:53
for stitchingszwy togetherRazem
those shortkrótki piecessztuk of DNADNA
89
281190
2756
zespalania tych kawałków DNA
04:55
into completekompletny bacterialbakteryjny genomesgenomy.
90
283970
2190
w kompletne genomy bakteryjne.
04:58
The largestNajwiększa genomegenom that we constructedzbudowana
containedzawarte over one millionmilion letterslisty.
91
286871
4333
Największy skonstruowany przez nas genom
zawiera ponad milion liter.
05:03
WhichCo is more than twicedwa razy the sizerozmiar
of your averageśredni novelpowieść,
92
291942
2660
To ponad dwa razy więcej
niż w przeciętnej powieści.
05:06
and we had to put everykażdy singlepojedynczy one
of those letterslisty in the correctpoprawny orderzamówienie,
93
294626
3443
Musieliśmy każdą z tych liter
ustawić we właściwej kolejności
05:10
withoutbez a singlepojedynczy typoliterówka.
94
298093
1269
i bezbłędnie.
05:11
We were ablezdolny to accomplishukończyć this
by developingrozwijanie a procedureprocedura
95
299386
4293
Umożliwiła nam to procedura,
którą próbowałem nazwać
05:15
that I triedwypróbowany to call the "one-stepjednoetapowy
isothermalIzotermiczne in vitroin vitro recombinationrekombinacja methodmetoda."
96
303703
5047
"jednoetapową, izotermiczną
metodą rekombinacji in vitro".
05:20
(LaughterŚmiech)
97
308774
2089
(Śmiech)
05:22
But, surprisinglyzaskakująco, the sciencenauka communityspołeczność
didn't like this technicallytechnicznie accuratedokładny nameNazwa
98
310887
4992
Zadziwiająco, społeczności naukowej
nie spodobała się ta precyzyjna nazwa
05:27
and decidedzdecydowany to call it GibsonGibson AssemblyMontaż.
99
315903
2600
i zmieniono ją na Gibson Assembly.
05:31
GibsonGibson AssemblyMontaż
is now the goldzłoto standardstandard toolnarzędzie,
100
319625
2857
Gibson Assembly stał się wzorcem
05:34
used in laboratorieslaboratoria around the worldświat
101
322506
2468
wykorzystywanym w laboratoriach
całego świata
05:36
for buildingbudynek shortkrótki and long piecessztuk of DNADNA.
102
324998
2800
do budowania krótkich i długich
fragmentów DNA.
05:40
(ApplauseAplauz)
103
328236
5333
(Brawa)
05:45
OnceRaz we chemicallychemicznie synthesizedzsyntetyzowany
the completekompletny bacterialbakteryjny genomegenom,
104
333593
3325
Po chemicznym zsyntetyzowaniu
kompletnego genomu bakteryjnego
05:48
our nextNastępny challengewyzwanie was to find a way
105
336942
2310
następnym wyzwaniem
było znalezienie sposobu
05:51
to convertkonwertować it into a free-livingwolny czas,
self-replicatingsamoreplikujące cellkomórka.
106
339276
3468
jego przekształcenia w samodzielną,
samokopiującą się komórkę.
05:55
Our approachpodejście was to think of the genomegenom
as the operatingoperacyjny systemsystem of the cellkomórka,
107
343427
3825
W naszej metodzie traktowaliśmy genom
jako system operacyjny komórki,
05:59
with the cellkomórka containingzawierające the hardwaresprzęt komputerowy
necessaryniezbędny to bootBoot up the genomegenom.
108
347276
4495
z komórką zawierającą oprzyrządowanie
niezbędne do inicjacji genomu.
06:04
ThroughPoprzez a lot of trialpróba and errorbłąd,
109
352553
1619
Metodą prób i błędów
06:06
we developedrozwinięty a procedureprocedura
where we could reprogramprzeprogramować cellskomórki
110
354196
3135
rozwinęliśmy procedurę
umożliwiającą przeprogramowanie komórek,
06:09
and even convertkonwertować one
bacterialbakteryjny speciesgatunki into anotherinne,
111
357355
3349
a nawet przekształcenia gatunków bakterii
06:12
by replacingzastępowanie the genomegenom of one cellkomórka
with that of anotherinne.
112
360728
3524
przez wzajemną wymianę genomów.
06:17
This genomegenom transplantationtransplantacji
technologytechnologia then pavedbetonowa the way
113
365363
4064
Technologia transplantacji genomu
utorowała drogę
06:21
for the booting-upUruchamianie of genomesgenomy
writtenpisemny by scientistsnaukowcy
114
369451
3229
do inicjacji genomów
napisanych przez naukowców,
06:24
and not by MotherMatka NatureNatura.
115
372704
1667
a nie przez Matkę Naturę.
06:26
In 2010, all of the technologiestechnologie
116
374768
2619
W roku 2010 wszystkie
rozwijane przez nas technologie
06:29
that we had been developingrozwijanie
for readingczytanie and writingpisanie DNADNA
117
377411
2785
czytania i pisania DNA
06:32
all cameoprawa ołowiana witrażu togetherRazem
when we announcedogłosił the creationkreacja
118
380220
2921
zebrano razem
i ogłosiliśmy utworzenie
06:35
of the first syntheticsyntetyczny cellkomórka,
119
383165
2214
pierwszej syntetycznej komórki,
06:37
whichktóry of coursekurs, we callednazywa SynthiaSynthia.
120
385403
2158
którą oczywiście nazywamy Synthia.
06:39
(LaughterŚmiech)
121
387585
2001
(Śmiech)
06:41
Ever sinceod the first bacterialbakteryjny genomegenom
was sequencedzsekwencjonowane, back in 1995,
122
389610
4580
Odkąd w roku 1995 zsekwencjonowano
pierwszy genom bakteryjny,
06:46
thousandstysiące more wholecały bacterialbakteryjny genomesgenomy
have been sequencedzsekwencjonowane and storedzapisane
123
394214
3459
tysiące innych kompletnych genomów
zsekwencjonowano i zapisano
06:49
in computerkomputer databasesbaz danych.
124
397697
1406
w komputerowych bazach danych.
06:51
Our syntheticsyntetyczny cellkomórka work
was the proofdowód of conceptpojęcie
125
399601
2387
Praca nad syntetyczną komórką
udowodniła koncepcję,
06:54
that we could reverserewers this processproces:
126
402012
2010
że proces ten można odwrócić:
06:56
pullCiągnąć a completekompletny bacterialbakteryjny genomegenom
sequencesekwencja out of the computerkomputer
127
404046
3595
ściągnąć z komputera
kompletną sekwencję genomu
06:59
and convertkonwertować that informationInformacja
into a free-livingwolny czas, self-replicatingsamoreplikujące cellkomórka,
128
407665
4761
i przekształcić tę informację
w samodzielną, samokopiującą się komórkę
07:04
with all of the expectedspodziewany characteristicscechy
of the speciesgatunki that we constructedzbudowana.
129
412450
4338
o oczekiwanych właściwościach
konstruowanych gatunków.
07:10
Now I can understandzrozumieć
why there maymoże be concernsobawy
130
418409
2549
Zdaję sobie sprawę,
że mogą istnieć obawy
07:12
about the safetybezpieczeństwo of this levelpoziom
of geneticgenetyczny manipulationmanipulacja.
131
420982
3194
co do bezpieczeństwa na tym poziomie
genetycznej manipulacji.
07:16
While the technologytechnologia has the potentialpotencjał
for great societalspołeczne benefitzasiłek,
132
424918
4151
Ta technologia może przynieść
duże korzyści społeczne,
07:21
it alsorównież has the potentialpotencjał for doing harmszkoda.
133
429093
2440
ale ma też potencjał wyrządzenia krzywdy.
07:24
With this in mindumysł, even before
carryingNiosąc out the very first experimenteksperyment,
134
432355
4063
Mając to na uwadze,
już przed pierwszym eksperymentem
07:28
our teamzespół startedRozpoczęty to work
with the publicpubliczny and the governmentrząd
135
436442
2865
zespół nasz brał pod uwagę
opinię publiczną i rząd,
07:31
to find solutionsrozwiązania togetherRazem
136
439331
2603
żeby razem znaleźć rozwiązania
07:33
to responsiblyodpowiedzialnie developrozwijać
and regulateregulują this newNowy technologytechnologia.
137
441958
3800
do odpowiedzialnego rozwoju
i regulacji tej nowej technologii.
07:38
One of the outcomeswyniki from those discussionsdyskusje
was to screenekran everykażdy customerklient
138
446331
3802
Jednym z wyników tych dyskusji
było przesiewanie klientów
07:42
and everykażdy customer'sklienta DNADNA synthesissynteza ordersświęcenia,
139
450157
2595
i wszystkich zamówień syntezy DNA,
07:44
to make sure that pathogenspatogeny or toxinstoksyny
are not beingistota madezrobiony by badzły guys,
140
452776
4896
żeby patogeny lub toksyny
nie trafiły w złe ręce
07:49
or accidentallyprzypadkowo by scientistsnaukowcy.
141
457696
1934
lub do nieświadomych naukowców.
07:52
All suspiciouspodejrzany ordersświęcenia
are reportedzgłaszane to the FBIFBI
142
460974
3388
Podejrzane zlecenia są zgłaszane do FBI
07:56
and other relevantistotnych
law-enforcementegzekwowania prawa agenciesagencje.
143
464386
2770
i innych odpowiednich organów ścigania.
08:00
SyntheticSyntetyczne cellkomórka technologiestechnologie
will powermoc the nextNastępny industrialprzemysłowy revolutionrewolucja
144
468641
4270
Technologie syntetycznej komórki
napędzą następną rewolucję przemysłową
08:04
and transformprzekształcać industriesprzemysł and economiesgospodarki
145
472935
2864
i przekształcą przemysł i gospodarkę,
08:07
in wayssposoby that addressadres
globalświatowy sustainabilityzrównoważony rozwój challengeswyzwania.
146
475823
3667
rozwiązując globalne wyzwania
zrównoważonego rozwoju.
08:12
The possibilitiesmożliwości are endlessnieskończony.
147
480006
2206
Możliwości są nieskończone:
08:14
I mean, you can think of clothesubranie
148
482236
1588
można wymyślić ubrania
08:15
constructedzbudowana formformularz renewableodnawialny
biobasedbiogennego sourcesźródła,
149
483848
3697
wykonane z odnawialnych
źródeł biologicznych,
08:19
carssamochody runningbieganie on biofuelbiopaliw
from engineeredzaprojektowane microbesmikroby,
150
487569
3651
samochody napędzane biopaliwem
z projektowanych drobnoustrojów,
08:23
plasticstworzywa sztuczne madezrobiony from biodegradableulegające biodegradacji polymerspolimery
151
491244
3579
plastiki wykonane z polimerów
rozkładalnych biologicznie
08:26
and customizeddostosowane therapiesterapie,
printedwydrukowane at a patient'spacjenta bedsidestolik nocny.
152
494847
3719
i niestandardowe terapie
drukowane przy łóżku pacjenta.
08:31
The massivemasywny effortsstarania
to createStwórz syntheticsyntetyczny cellskomórki
153
499196
2587
Ogromne wysiłki tworzenia
syntetycznych komórek
08:33
have madezrobiony us worldświat leadersprzywódcy at writingpisanie DNADNA.
154
501807
2800
uczyniły z nas światowych liderów
w pisaniu DNA.
08:37
ThroughoutPrzez cały the processproces,
we founduznany wayssposoby to writepisać DNADNA fasterszybciej,
155
505149
3722
W ciągu całego procesu znaleźliśmy
sposoby szybszego pisania DNA,
08:40
more accuratelydokładnie and more reliablyniezawodnie.
156
508895
2200
dokładniejsze i bardziej niezawodne.
08:43
Because of the robustnesswytrzymałość
of these technologiestechnologie,
157
511688
2294
Okazało się, że solidność tych technologii
08:46
we founduznany that we could
readilyłatwo automateAutomatyzacja the processesprocesy
158
514006
3000
umożliwia automatyzację procesu
08:49
and moveruszaj się the laboratorylaboratorium workflowsPrzepływy pracy
out of the scientist'snaukowca handsręce
159
517030
3666
i przeniesienie prac laboratoryjnych
z rąk naukowców
08:52
and ontona a machinemaszyna.
160
520720
1266
na maszynę.
08:55
In 2013, we builtwybudowany the first DNADNA printerdrukarka.
161
523004
3000
W roku 2013 zbudowaliśmy
pierwszą drukarkę DNA.
08:58
We call it the BioXpZ BioXp.
162
526631
2309
Nazywa się BioXp.
09:00
And it has been absolutelyabsolutnie
essentialistotny in writingpisanie DNADNA
163
528964
3196
Jest absolutnie konieczna do pisania DNA
09:04
acrossprzez a numbernumer of applicationsAplikacje
164
532184
1615
dla wielu zastosowań
09:05
my teamzespół and researchersnaukowcy
around the worldświat are workingpracujący on.
165
533823
3800
opracowywanych przez mój zespół
i naukowców z całego świata.
09:10
It was shortlyWkrótce after we builtwybudowany the BioXpZ BioXp
166
538077
2017
Wkrótce po skonstruowaniu BioXp
09:12
that we receivedOdebrane that emaile-mail
about the H7N9 birdptak flugrypa scareprzestraszyć in ChinaChiny.
167
540118
4886
przyszedł email o panice w Chinach
związanej z wirusem ptasiej grypy H7N9.
09:17
A teamzespół of ChineseChiński scientistsnaukowcy
had alreadyjuż isolatedodosobniony the viruswirus,
168
545498
3421
Zespół chińskich naukowców
wyodrębnił ten wirus,
09:20
sequencedzsekwencjonowane its DNADNA and uploadedprzesłane
the DNADNA sequencesekwencja to the internetInternet.
169
548943
3516
ustalił sekwencję DNA
i wrzucił ją do internetu.
09:25
At the requestwniosek of the US governmentrząd,
we downloadedpobrane the DNADNA sequencesekwencja
170
553616
3515
Na prośbę rządu USA
pobraliśmy sekwencję DNA
09:29
and in lessmniej than 12 hoursgodziny,
we printedwydrukowane it on the BioXpZ BioXp.
171
557155
3565
i w mniej niż 12 godzin
wydrukowano ją na BioXp.
09:33
Our collaboratorswspółpracownicy at NovartisNovartis
172
561529
1578
Nasi partnerzy z firmy Novartis
09:35
then quicklyszybko startedRozpoczęty turningobrócenie
that syntheticsyntetyczny DNADNA into a flugrypa vaccineszczepionka.
173
563131
4015
przekształcili syntetyczne DNA
w szczepionkę przeciw grypie.
09:39
MeanwhileTymczasem, the CDCCDC, usingza pomocą technologytechnologia
datingrandki back to the 1940s,
174
567497
4530
W międzyczasie CDC,
stosujące technologię z 1940 roku,
09:44
was still waitingczekanie for the viruswirus
to arriveprzyjechać from ChinaChiny
175
572051
2930
dalej czekało na przesyłkę wirusa z Chin,
09:47
so that they could beginzaczynać
theirich egg-basedna bazie jaj approachpodejście.
176
575005
2740
żeby rozpocząć metodę
opartą na kurzych jajach.
09:50
For the first time, we had a flugrypa vaccineszczepionka
developedrozwinięty aheadprzed siebie of time
177
578234
3549
Po raz pierwszy z wyprzedzeniem
opracowano szczepionkę przeciw grypie
09:53
for a newNowy and potentiallypotencjalnie
dangerousniebezpieczny strainodcedzić,
178
581807
2469
dla nowego i potencjalnie
niebezpiecznego szczepu.
09:56
and the US governmentrząd orderedzamówione a stockpilerobić zapasy żywności.
179
584300
2641
Rząd USA zlecił wykonanie
zapasów szczepionki.
09:58
(ApplauseAplauz)
180
586965
5628
(Brawa)
10:04
This was when I beganrozpoczął się
to appreciatedoceniać, more than ever,
181
592617
2468
Wtedy naprawdę zacząłem doceniać
10:07
the powermoc of biologicalbiologiczny teleportationTeleportacja.
182
595109
2754
potęgę biologicznej teleportacji.
10:09
(LaughterŚmiech)
183
597887
1150
(Śmiech)
10:11
NaturallyNaturalnie, with this in mindumysł,
184
599061
2088
Mając to na względzie,
10:13
we startedRozpoczęty to buildbudować
a biologicalbiologiczny teleporterTeleporter.
185
601173
2206
zaczęliśmy budować
biologiczny "teleporter".
10:16
We call it the DBCDbc.
186
604402
2189
Nazywa się DBC.
10:18
That's shortkrótki for
digital-to-biologicalcyfrowo-biologiczny converterkonwerter.
187
606615
3132
Jest to skrót od digital
to biological convertor.
10:22
UnlikeW przeciwieństwie do the BioXpZ BioXp,
188
610267
1334
W odróżnieniu od BioXp,
10:23
whichktóry startszaczyna się from pre-manufacturedwstępnie wyprodukowane
shortkrótki piecessztuk of DNADNA,
189
611625
3079
która wymaga uprzednio wytworzonych
krótkich fragmentów DNA,
10:26
the DBCDbc startszaczyna się from digitizedzdigitalizowane DNADNA codekod
190
614728
3103
DBS wymaga cyfrowego kodu DNA
10:29
and convertsKonwertuje that DNADNA codekod
into biologicalbiologiczny entitiespodmioty,
191
617855
3055
i przekształca go w jednostki biologiczne,
10:32
suchtaki as DNADNA, RNARNA,
proteinsbiałka or even viruseswirusy.
192
620934
3533
jak DNA, RNA, białka i nawet wirusy.
10:37
You can think of the BioXpZ BioXp
as a DVDDVD playergracz,
193
625188
2873
Można sobie wyobrazić BioXp
jako odtwarzacz DVD,
10:40
requiringwymagających a physicalfizyczny DVDDVD to be insertedwstawiony,
194
628085
3048
z niezbędną do działania płytą DVD,
10:43
whereasnatomiast the DBCDbc is NetflixNetflix.
195
631157
2333
podczas gdy DBS jest jak Netflix.
10:47
To buildbudować the DBCDbc,
196
635974
1232
Aby skonstruować DBS,
10:49
my teamzespół of scientistsnaukowcy workedpracował with
softwareoprogramowanie and instrumentationInstrumentacja engineersinżynierowie
197
637230
4849
mój zespół naukowców współpracował
z inżynierami specjalistami,
10:54
to collapsezawalić się multiplewielokrotność laboratorylaboratorium workflowsPrzepływy pracy,
198
642103
2768
żeby zmieścić różnorakie ciągi pracy
10:56
all in a singlepojedynczy boxpudełko.
199
644895
1468
w jednym urządzeniu.
10:58
This includedw zestawie softwareoprogramowanie algorithmsalgorytmy
to predictprzepowiadać, wywróżyć what DNADNA to buildbudować,
200
646696
3881
Są to algorytmy programów
przewidujące, które DNA budować,
11:02
chemistrychemia to linkpołączyć the G, A, T and C
buildingbudynek blocksBloki of DNADNA into shortkrótki piecessztuk,
201
650601
4452
chemia dotycząca budowy części DNA
z bloków G,A,T i C,
11:07
GibsonGibson AssemblyMontaż to stitchściegu togetherRazem
those shortkrótki piecessztuk into much longerdłużej oneste,
202
655077
4278
Gibson Assembly do łączenia
krótkich części DNA w dłuższe
11:11
and biologybiologia to convertkonwertować the DNADNA
into other biologicalbiologiczny entitiespodmioty,
203
659379
3559
i biologia do przekształcania DNA
w inne jednostki biologiczne,
11:14
suchtaki as proteinsbiałka.
204
662962
1182
jak na przykład białka.
11:17
This is the prototypeprototyp.
205
665089
1627
Jest to prototyp.
11:18
AlthoughChociaż it wasn'tnie było prettyładny,
it was effectiveefektywny.
206
666740
2190
Choć nie był ładny, był skuteczny.
11:20
It madezrobiony therapeuticterapeutyczny drugsleki and vaccinesszczepionki.
207
668954
2293
Produkował leki i szczepionki.
11:23
And laboratorylaboratorium workflowsPrzepływy pracy
that oncepewnego razu tookwziął weekstygodnie or monthsmiesiące
208
671271
3774
Ciąg prac laboratoryjnych
liczony dotąd w tygodniach lub miesiącach
11:27
could now be carriedrealizowane out
in just one to two daysdni.
209
675069
3548
można było teraz
przeprowadzić w dzień lub dwa.
11:30
And that's all withoutbez
any humanczłowiek interventioninterwencja
210
678641
2587
I wszystko to bez jakiejkolwiek
interwencji człowieka,
11:33
and simplypo prostu activatedaktywowany
by the receiptotrzymania of an emaile-mail
211
681252
2591
aktywowane e-mailem,
11:35
whichktóry could be sentwysłane
from anywheregdziekolwiek in the worldświat.
212
683867
2543
który można wysłać skądkolwiek w świecie.
11:39
We like to compareporównać
the DBCDbc to faxfaks machinesmaszyny.
213
687069
3119
Podoba się nam
porównanie DBC do telefaksu.
11:43
But whereasnatomiast faxfaks machinesmaszyny
receivedOdebrane imagesobrazy and documentsdokumenty,
214
691016
3365
Ale podczas gdy telefaksy
otrzymują obrazy i dokumenty,
11:46
the DBCDbc receivesodbiera biologicalbiologiczny materialsmateriały.
215
694405
2738
DBC otrzymuje materiały biologiczne.
11:50
Now, considerrozważać how
faxfaks machinesmaszyny have evolvedewoluował.
216
698024
2682
Zastanówmy się nad rozwojem telefaksów.
11:53
The prototypeprototyp of the 1840s
is unrecognizablenie do poznania,
217
701553
3183
Prototyp z roku 1840
jest całkowicie niepodobny
11:56
comparedporównywane with the faxfaks machinesmaszyny of todaydzisiaj.
218
704760
2518
do dzisiejszych telefaksów.
11:59
In the 1980s, mostwiększość people
still didn't know what a faxfaks machinemaszyna was,
219
707958
3810
W latach 80. większość ludzi
nie wiedziała, co to jest telefaks,
12:03
and if they did,
220
711792
1396
a nawet gdy wiedzieli,
12:05
it was difficulttrudny for them
to graspchwycić the conceptpojęcie
221
713212
2359
trudno im było zrozumieć ideę
12:07
of instantlynatychmiast reproducingodtwarzania an imageobraz
on the other sidebok of the worldświat.
222
715595
3621
natychmiastowego odtwarzania obrazu
po drugiej stronie świata.
12:11
But nowadaysdzisiaj, everything
that a faxfaks machinemaszyna does
223
719672
2294
Dzisiaj funkcjonalność telefaksu
12:13
is integratedzintegrowany on our smartmądry phonestelefony,
224
721990
1675
mamy w smartfonach
12:15
and of coursekurs, we take this rapidszybki exchangeWymieniać się
of digitalcyfrowy informationInformacja for grantedZgoda.
225
723689
4418
i uznajemy tę szybką wymianę
informacji za rzecz oczywistą.
12:20
Here'sTutaj jest what our DBCDbc lookswygląda like todaydzisiaj.
226
728831
2452
A tak wygląda nasz DBC dzisiaj.
12:23
We imaginewyobrażać sobie the DBCDbc evolvingewoluować
in similarpodobny wayssposoby as faxfaks machinesmaszyny have.
227
731307
4387
Sądzimy, że rozwój DBC
przypomina rozwój telefaksu.
12:28
We're workingpracujący to reducezmniejszyć
the sizerozmiar of the instrumentinstrument,
228
736212
2627
Pracujemy nad zmniejszeniem
rozmiaru przyrządu
12:30
and we're workingpracujący to make
the underlyingpoważniejszych technologytechnologia
229
738863
2619
oraz nad tym, żeby leżąca
u jego podstaw technologia
12:33
more reliableniezawodny, cheapertaniej,
fasterszybciej and more accuratedokładny.
230
741506
3754
była skuteczniejsza, tańsza,
szybsza i dokładniejsza.
12:38
AccuracyDokładność is extremelyniezwykle importantważny
when synthesizingsyntezować DNADNA,
231
746061
3762
Podczas syntezy DNA
niezmiernie ważna jest dokładność.
12:41
because a singlepojedynczy changezmiana to a DNADNA letterlist
232
749847
2016
Zmiana choćby litery
12:43
could mean the differenceróżnica
betweenpomiędzy a medicinelekarstwo workingpracujący or not
233
751887
3024
może zadecydować o skuteczności leku
12:46
or syntheticsyntetyczny cellkomórka beingistota aliveżywy or deadnie żyje.
234
754935
2533
lub czy syntetyczna komórka
będzie żywa, czy martwa.
12:50
The DBCDbc will be usefulprzydatny
for the distributedRozpowszechniane manufacturingprodukcja
235
758292
3460
DBC pomoże w rozproszeniu produkcji leków
12:53
of medicinelekarstwo startingstartowy from DNADNA.
236
761776
2000
zaczynających od DNA.
12:56
EveryKażdy hospitalszpital in the worldświat
could use a DBCDbc
237
764649
2763
Każdy szpital na świecie
może używać DBC
12:59
for printingdruk personalizedspersonalizowane medicinesleki
for a patientcierpliwy at theirich bedsidestolik nocny.
238
767436
3731
do drukowania zindywidualizowanych leków,
bezpośrednio przy łóżku pacjenta.
13:03
I can even imaginewyobrażać sobie a day
when it's routinerutyna for people to have a DBCDbc
239
771846
5010
Mogę sobie nawet wyobrazić dzień,
kiedy za pośrednictwem DBC
13:08
to connectpołączyć to theirich
home computerkomputer or smartmądry phonetelefon
240
776880
2269
będziemy się rutynowo łączyć
z komputerem lub smartfonem,
13:11
as a meansznaczy to downloadpobieranie
theirich prescriptionsrecepty,
241
779173
2015
żeby ściągnąć przepisane leki,
13:13
suchtaki as insulininsulina or antibodyprzeciwciało therapiesterapie.
242
781212
2119
jak insulinę czy przeciwciała.
13:15
The DBCDbc will alsorównież be valuablecenny when placedumieszczony
in strategicstrategiczny areasobszary around the worldświat,
243
783355
4453
Ponadto strategicznie rozmieszczone DBC
13:19
for rapidszybki responseodpowiedź to diseasechoroba outbreaksepidemie.
244
787832
2667
będą nieocenione przy wybuchach epidemii:
13:22
For exampleprzykład, the CDCCDC in AtlantaAtlanta, GeorgiaGruzja
245
790879
3103
Centrum Kontroli
i Prewencji Chorób w Atlancie
13:26
could sendwysłać flugrypa vaccineszczepionka instructionsinstrukcje
to a DBCDbc on the other sidebok of the worldświat,
246
794006
4793
może przesłać instrukcje szczepionki grypy
do DBC na drugim końcu świata,
13:30
where the flugrypa vaccineszczepionka is manufacturedprodukowane
right on the frontz przodu lineskwestia.
247
798823
3944
żeby szczepionka powstała
właśnie tam, gdzie jest potrzebna.
13:35
That flugrypa vaccineszczepionka could even be
specificallykonkretnie tailoreddostosowane to the flugrypa strainodcedzić
248
803085
5230
Szczepionka grypy może być nawet
dopasowana do szczepu grypy,
13:40
that's circulatingw obiegu in that locallokalny areapowierzchnia.
249
808339
3222
który obejmuje tylko dany teren.
13:43
SendingWysyłanie vaccinesszczepionki around in a digitalcyfrowy fileplik,
250
811585
2492
Przesyłanie szczepionek
jako pliku cyfrowego
13:46
ratherraczej than stockpilingskładowania those samepodobnie
vaccinesszczepionki and shippingWysyłka  them out,
251
814101
3817
zamiast fizycznego
magazynowania i rozsyłania
13:49
promisesobietnice to savezapisać thousandstysiące of liveszyje.
252
817942
2631
może uratować tysiące istnień.
13:53
Of coursekurs, the applicationsAplikacje
go as fardaleko as the imaginationwyobraźnia goesidzie.
253
821212
4200
Co do innych zastosowań
- można puścić wodze wyobraźni.
13:58
It's not hardciężko to imaginewyobrażać sobie
placingumieszczenie a DBCDbc on anotherinne planetplaneta.
254
826164
3995
Nie jest trudno wyobrazić sobie
umieszczenie DBC na innej planecie.
14:03
ScientistsNaukowcy on EarthZiemia could then sendwysłać
the digitalcyfrowy instructionsinstrukcje to that DBCDbc
255
831315
5104
Naukowcy na Ziemi mogliby przesłać
cyfrowe instrukcje do tego DBC,
14:08
to make newNowy medicinesleki
or to make syntheticsyntetyczny organismsorganizmy
256
836443
4007
żeby zrobić leki lub syntetyczne organizmy
14:12
that produceprodukować oxygentlen, foodjedzenie,
fuelpaliwo or buildingbudynek materialsmateriały,
257
840474
3667
wytwarzające tlen, żywność,
paliwo czy materiały budowlane
14:16
as a meansznaczy for makingzrobienie the planetplaneta
more habitabledo zamieszkania for humansludzie.
258
844165
3174
jako środki do zagospodarowania
tej planety przez ludzi.
14:20
(ApplauseAplauz)
259
848002
4440
(Brawa)
Dla cyfrowej informacji
poruszającej się z prędkością światła
14:24
With digitalcyfrowy informationInformacja
travelingpodróżny at the speedprędkość of lightlekki,
260
852466
3341
14:27
it would only take minutesminuty
to sendwysłać those digitalcyfrowy instructionsinstrukcje
261
855831
2897
przesłanie cyfrowej instrukcji
z Ziemi na Marsa
14:30
from EarthZiemia to MarsMars,
262
858752
1190
zajmie kilka minut.
14:31
but it would take monthsmiesiące
to physicallyfizycznie deliverdostarczyć those samepodobnie samplespróbki
263
859966
3849
Dostarczenie tych samych próbek
statkiem kosmicznym
14:35
on a spacecraftstatek kosmiczny.
264
863839
1150
trwałoby miesiącami.
14:37
But for now, I would be satisfiedzadowolona
beamingrozpromieniony newNowy medicinesleki acrossprzez the globeglob,
265
865821
4603
Na dziś wystarczyłaby mi
zautomatyzowana globalna transmisja
14:42
fullycałkowicie automatedautomatyczne and on demandżądanie,
266
870448
2190
nowych leków na żądanie,
14:44
savingoszczędność liveszyje from emergingwyłaniający się
infectiouszakaźnych diseaseschoroby
267
872662
3598
ratujących życie przed nowymi
chorobami zakaźnymi,
oraz drukowanie
zindywidualizowanych leków na raka
14:48
and printingdruk personalizedspersonalizowane cancernowotwór medicinesleki
for those who don't have time to wait.
268
876284
4752
dla tych, którzy nie mogą czekać.
14:53
Thank you.
269
881060
1175
Dziękuję.
14:54
(ApplauseAplauz)
270
882259
7000
(Brawa)
Translated by Grace Waleszczak
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Dan Gibson - Genome writer
Dan Gibson leads a new breed of bioengineers, called genome writers, who use DNA to design and build new products powering the next industrial revolution.

Why you should listen

In 2004, Dan Gibson was drawn to a project at the J. Craig Venter Institute: to build a synthetic cell from scratch. Within days, he was on a path to creating synthetic life alongside genomics pioneers. But to build a whole genome from scratch, Gibson had to first invent new methods to assemble DNA. One method, dubbed the "Gibson Assembly," became a game changer, and a series of firsts followed: first synthetic bacterial genome, first synthetic cell, first minimal cell. Today, these discoveries inform the design of synthetic DNA used for new medicines.

Gibson's teams at SGI and SGI-DNA recently introduced the world's first biologic teleporter, called the Digital-to-Biological Converter (DBC), which turns digital code into functional biologics in the form of DNA, RNA and proteins without human intervention. Imagine a future where digital code is emailed to DBCs at hospitals around the world to deliver personalized medicine at a patient's bedside.

More profile about the speaker
Dan Gibson | Speaker | TED.com