ABOUT THE SPEAKER
Stephen DeBerry - Anthropologist, venture capitalist
Stephen DeBerry uses the economy and culture to build a more just and joyful society.

Why you should listen

Stephen DeBerry runs Bronze Investments, an investment firm built to benefit Eastside communities -- places on the social, economic and environmental margin by design. He is a 20+ year Silicon Valley veteran, having worked as an entrepreneur and investor for the founders of Microsoft, eBay and Lotus Software. He's on a mission to use tech and for-profit business for good. 

DeBerry has also been active on boards such as The California Endowment, where he helped oversee its $4 billion endowment and Planned Parenthood Federation of America, where he currently chairs the Investment Committee. He curates The Record House, an art project in East Palo Alto that connects the Silicon Valley community with visitors from across the country to connect while building one of the world’s most interesting record collections. 

DeBerry earned a bachelor's degree in anthropology with highest honors from UCLA as well as Master's in social anthropology and MBA degrees from The University of Oxford. He is a Marshall Scholar and Aspen Institute Henry Crown Fellow who Ebony Magazine and The Root/Washington Post named one of the 100 most powerful African-Americans in the United States. DeBerry has been a national champion hurdler and adventure athlete who was a member of the first African-American mountaineering team to ascend Denali, the highest mountain in North America. The film An American Ascent documents that expedition. He lives in the San Francisco Bay Area with his wife and two daughters.

More profile about the speaker
Stephen DeBerry | Speaker | TED.com
TED2018

Stephen DeBerry: Why the "wrong side of the tracks" is usually the east side of cities

Stephen DeBerry: Dlaczego biedniejsza część miasta jest zwykle od wschodu

Filmed:
1,583,893 views

Co łączy wspólnoty żyjące na marginesie społecznym, ekonomicznym i środowiskowym? Otóż zazwyczaj znajdują się we wschodniej części miast. Antropolog i inwestor kapitału wysokiego ryzyka Stephen DeBerry próbuje wyjaśnić, jak czynniki środowiskowe i te sztucznie stworzone przez człowieka doprowadziły do architektonicznych rozbieżności. Za przykład podaje East Palo Alto w Kalifornii czy Wschodnią Jerozolimę, sugerując zgrabne rozwiązania.
- Anthropologist, venture capitalist
Stephen DeBerry uses the economy and culture to build a more just and joyful society. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I cameoprawa ołowiana witrażu to talk about first principleszasady
0
619
2935
Przyjechałem porozmawiać
o podstawowych zasadach
00:15
and communitiesspołeczności that I love --
1
3578
2160
i o dzielnicach, które kocham,
00:17
especiallyszczególnie EastWschód PaloPalo AltoAlto, CaliforniaCalifornia,
2
5762
2402
zwłaszcza East Palo Alto w Kalifornii,
00:20
whichktóry is fullpełny of amazingniesamowity people.
3
8825
2134
które jest pełne niesamowitych ludzi.
00:23
It's alsorównież a communityspołeczność
that's oddlydziwnie separatedrozdzielony
4
11588
3007
To również dzielnica
dziwnie przedzielona autostradą 101,
która przebiega przez Dolinę Krzemową.
00:26
by the 101 freewayFreeway
that runsdziała throughprzez SiliconKrzemu ValleyDolina.
5
14619
3286
00:29
On the westzachód sidebok of the freewayFreeway
in PaloPalo AltoAlto are the "haveswymagania,"
6
17929
3365
Na zachód od autostrady
w Palo Alto mieszkają "wygrani",
00:33
on just about any dimensionwymiar
you can think of:
7
21318
2125
według wszelkich kryteriów:
00:35
educationEdukacja, incomedochód, accessdostęp to waterwoda.
8
23457
2144
wykształcenia, dochodów, dostępu do wody.
00:38
On the eastWschód sidebok of the freewayFreeway
are the "have-notsbiednymi."
9
26165
3252
We wschodniej części
mieszkają "przegrani".
00:41
And even if you don't know EastWschód PaloPalo AltoAlto,
10
29842
2017
Nawet jeśli nie znacie East Palo Alto,
00:43
you mightmoc know the storyfabuła
of eastsideEastside disparityróżnica,
11
31883
2262
możecie znać historię takiej rozbieżności,
00:46
whetherczy it's the separationseparacja
of the railroadpopędzać tracksutwory in EastWschód PittsburghPittsburgh
12
34169
4195
czy to oddzielonego torami
wschodniego Pittsburgha,
00:50
or the GrosseGrosse PointePointe GateBrama in EastWschód DetroitDetroit
13
38388
2895
wschodniego Detroit
za bramą Grosse Point,
00:53
or EastWschód StSt. LouisLouis,
EastWschód OaklandOakland, EastWschód PhillyPhilly.
14
41307
2934
czy wschodnich części
St. Louis, Oakland i Filadelfii.
00:56
Why is it that communitiesspołeczności on the socialspołeczny,
economicgospodarczy and environmentalśrodowiskowy marginmargines
15
44903
4829
Dlaczego dzielnice społecznego,
ekonomicznego i środowiskowego marginesu
01:01
tendzmierzać to be on the eastWschód sidesboki of placesmiejsca?
16
49756
2571
znajdują się na wschodzie?
01:05
TurnsWłącza out,
17
53533
1339
Okazuję się,
01:06
it's the windwiatr.
18
54896
1153
że to wina wiatru.
01:09
If you look at the EarthZiemia
from the NorthPółnoc PolePolak,
19
57211
2096
Patrząc od strony bieguna północnego,
widać, że Ziemia kręci się w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
01:11
you'dty byś see that it rotatesobraca się
counterclockwiselewo.
20
59331
2228
01:13
The impactwpływ of this
21
61966
1177
Z tego powodu
01:15
is that the windswiatry in the northernpółnocny
and the southernpołudniowy hemispherespółkule
22
63167
3125
wiatry na obu półkulach
01:18
blowcios in the samepodobnie directionkierunek
as the rotationobrót of the EarthZiemia --
23
66316
3074
wieją w tę samą stronę, co obrót Ziemi
01:21
to the eastWschód.
24
69414
1166
- na wschód.
01:22
A way to think about this is:
25
70604
1427
Można to przedstawić tak:
01:24
imaginewyobrażać sobie you're sittingposiedzenie around a campfireognisko.
26
72055
1964
wyobraźcie sobie grupę wokół ogniska.
01:26
You've got to seatsiedzenie 10 people,
you've got to keep everyonekażdy warmciepły.
27
74043
3181
Musi się tam zmieścić 10 osób,
wszystkim musi być ciepło.
01:29
The questionpytanie is: Who sitssiedzi with
the smokydymny windwiatr blowingdmuchanie in theirich facetwarz?
28
77248
4129
Teraz pytanie: komu dym dmucha w twarz?
01:33
And the answerodpowiedź is:
29
81401
1418
Odpowiedź brzmi:
01:34
people with lessmniej powermoc.
30
82843
1288
ludziom, którzy mają mniej władzy.
Ten podział władzy wokół ogniska
rozgrywa się właśnie w miastach,
01:37
This campfireognisko dynamicdynamiczny
is what's playinggra out in citiesmiasta,
31
85329
2595
01:39
not just in the US,
but all around the worldświat:
32
87948
2114
nie tylko w USA, ale na całym świecie:
01:42
EastWschód LondonLondyn; the eastWschód sidebok
of ParisParyż is this way;
33
90086
3242
wschodni Londyn, wschodnia część Paryża
01:45
EastWschód JerusalemJerozolima.
34
93352
1150
wschodnia Jerozolima.
01:46
Even down the streetulica from
where we're sittingposiedzenie right now,
35
94998
2659
Nawet niedaleko stąd
01:49
the marginalizedna marginesie communityspołeczność
is EastWschód VancouverVancouver.
36
97681
2388
zmarginalizowaną dzielnicą
jest wschodni Vancouver.
01:52
I'm not the only one to noticeogłoszenie this.
37
100600
1739
Nie tylko ja to zauważyłem.
01:54
I nerdedw nerded on this hardciężko, for yearslat.
38
102363
2293
Długo nad tym myślałem, całe lata.
01:56
And I finallywreszcie founduznany a groupGrupa
of economicgospodarczy historianshistorycy in the UKWIELKA BRYTANIA
39
104680
3380
W końcu znalazłem grupę historyków
gospodarczych w Wielkiej Brytanii,
02:00
who modeledwymodelowany industrial-eraery przemysłowej
smokestackkomin dispersionRozrzut.
40
108084
3565
którzy zrobili model rozproszenia kominów
z czasu epoki przemysłowej.
02:03
And they cameoprawa ołowiana witrażu to the samepodobnie
conclusionwniosek mathematicallymatematycznie
41
111673
2436
Wyciągnęli takie same wnioski
za pomocą matematyki
02:06
that I'd come to as an anthropologistantropolog,
42
114133
1958
jak ja jako antropolog:
02:08
whichktóry is: windwiatr and pollutionskażenie are drivingnapędowy
marginalizedna marginesie communitiesspołeczności to the eastWschód.
43
116115
4502
wiatr i zanieczyszczenia przesiedlają
"przegrane" społeczności na wschód.
02:13
The dominantdominujący logiclogika of the industrialprzemysłowy eraera
44
121395
3000
Dominująca logika ery przemysłowej
02:16
is about disparityróżnica.
45
124419
1737
to logika rozbieżności.
02:18
It's about haveswymagania and have-notsbiednymi,
and that's becomestają się partczęść of our culturekultura.
46
126180
3507
Dotyczy wygranych i przegranych.
Stała się częścią naszej kultury.
02:21
That's why you know exactlydokładnie
what I'm talkingmówić about
47
129711
2430
Dlatego każdy zrozumie, jeśli powiem,
02:24
if I tell you someone'sktoś
from the "wrongźle sidebok of the tracksutwory."
48
132165
2849
że ktoś mieszka po złej stronie torów.
02:27
That phrasewyrażenie comespochodzi from the directionkierunek
that windwiatr would blowcios dirtybrudny trainpociąg smokepalić --
49
135038
4349
Określenie pochodzi od kierunku
dymu buchającego z pociągu,
02:31
to the eastWschód, usuallyzazwyczaj.
50
139411
2138
zazwyczaj na wschód.
02:34
I'm not sayingpowiedzenie everykażdy singlepojedynczy communityspołeczność
in the eastWschód is on the marginmargines,
51
142649
3214
Nie twierdzę, że każda dzielnica
na wschodzie jest biedna,
albo że każda biedna dzielnica
jest na wschodzie,
02:37
or everykażdy communityspołeczność
on the marginmargines is in the eastWschód,
52
145887
2301
02:40
but I'm tryingpróbować to make a biggerwiększy pointpunkt
about disparityróżnica by designprojekt.
53
148212
4515
ale staram się podkreślić
problem celowej rozbieżności.
02:44
So if you find yourselfsiebie
talkingmówić about any cardinalkardynał directionkierunek
54
152751
3213
Jeśli mowa o jakimkolwiek
zasadniczym kierunku
02:47
of a freewayFreeway, a riverrzeka, some trainpociąg tracksutwory,
55
155988
2799
autostrady, rzeki, torów kolejowych,
02:51
you're talkingmówić about
an eastsideEastside communityspołeczność.
56
159489
2055
mowa o wschodniej dzielnicy.
02:54
Now, the windwiatr is obviouslyoczywiście
a naturalnaturalny phenomenonzjawisko.
57
162776
3244
Wiadomo, że wiatr jest
naturalnym zjawiskiem.
02:58
But the humanczłowiek designprojekt decisionsdecyzje
that we make to separateoddzielny ourselvesmy sami
58
166044
4017
Ale decyzje, które podejmujemy
żeby się oddzielać,
03:02
is not naturalnaturalny.
59
170085
1150
nie są czymś naturalnym.
Weźcie pod uwagę, że każda
wschodnia dzielnica w USA
03:04
ConsiderNależy wziąć pod uwagę the factfakt that everykażdy
eastsideEastside communityspołeczność in the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa
60
172502
3809
03:08
was builtwybudowany duringpodczas the eraera
of legalprawny segregationsegregacji.
61
176335
3133
powstała w czasach segregacji rasowej.
03:11
We clearlywyraźnie weren'tnie były even tryingpróbować to designprojekt
for the benefitzasiłek of everyonekażdy,
62
179974
3659
Nie projektowano miast
z myślą o wszystkich,
co zapoczątkowało zmagania
ze zjawiskiem "czerwonej obwódki",
03:15
so we endedzakończyło się up dealingpostępowanie
with issuesproblemy like redliningredlining.
63
183657
2904
03:18
This is where the governmentrząd
literallydosłownie createdstworzony mapsmapy
64
186585
2826
kiedy rząd dosłownie stworzył mapy
pokazujące bankierom,
gdzie nie należy udzielać pożyczek.
03:21
to tell bankersbankowcy where they shouldn'tnie powinien lendpożyczać.
65
189435
2372
03:23
These are some of those actualrzeczywisty mapsmapy.
66
191831
2024
To kilka prawdziwych map.
03:25
And you'llTy będziesz noticeogłoszenie how
the redczerwony tendsdąży to be clusteredklastrowany
67
193879
2397
Widać, że czerwony kolor koncentruje się
03:28
on the eastWschód sidesboki of these citiesmiasta.
68
196300
2266
na wschodzie miast.
03:32
Those financialbudżetowy designprojekt decisionsdecyzje
becamestał się a self-fulfillingsamospełniające prophecyproroctwo:
69
200038
4148
Te mechanizmy finansowe
zmieniły się w błędne koło:
brak pożyczek zaniżał
podatki od nieruchomości,
03:36
no loanspożyczki turnedobrócony
into lowNiska propertynieruchomość taxpodatek basebaza
70
204210
2969
03:39
and that bledBled into worsegorzej schoolsszkoły
and a lessmniej well-prepareddobrze przygotowane workforcesiła robocza,
71
207203
4946
przez co powstawały gorsze szkoły,
mniej wykształcona siła robocza
03:44
and -- lolo and beholdujrzeć -- lowerniższy incomesdochodów.
72
212173
1849
i - uwaga! - niższe zarobki.
03:46
It meansznaczy that you
can't qualifyzakwalifikować for a loanpożyczyć.
73
214046
3118
A to oznaczało odmowę pożyczki.
03:49
Just a viciousVicious downwarddół spiralspirala.
74
217188
2080
Koszmarna spirala.
03:51
And that's just the casewalizka with lendingpożyczki.
75
219292
1849
A mowa tylko o kredytach.
03:53
We'veMamy madezrobiony similarlypodobnie sinisterzłowrogie designprojekt
decisionsdecyzje on any numbernumer of issuesproblemy,
76
221165
4458
Równie złowróżbne decyzje
zapadały w wielu kwestiach,
03:57
from waterwoda infrastructureinfrastruktura
77
225647
1440
od infrastruktury wodnej
03:59
to where we decidedecydować się to placemiejsce
grocerysklep spożywczy storessklepy versusprzeciw liquorLikier storessklepy,
78
227111
4141
do tego, gdzie lokalizuje się
sklepy spożywcze, a gdzie monopolowe,
04:03
or even for whomkogo and how
we designprojekt and fundfundusz technologytechnologia productsprodukty.
79
231276
5428
lub nawet jak i dla kogo
projektujemy innowacyjne produkty.
04:09
CollectivelyŁącznie, this listlista of harmsszkodzi
80
237682
3659
Podsumowując, lista szkód
jest dziełem naszego prymitywnego ego.
04:13
is the artifactartefakt of our more
primitiveprymitywny selvessamych.
81
241365
3440
04:17
I don't think this is how
we'dpoślubić want to be rememberedzapamiętany,
82
245760
2746
Chyba nie tak chcemy być zapamiętani,
04:20
but this is basicallygruntownie
what we'vemamy been doing
83
248530
2031
ale zasadniczo to właśnie robimy
04:22
to eastsideEastside communitiesspołeczności
for the last centurystulecie.
84
250585
2378
wschodnim wspólnotom od stu lat.
04:26
The good newsAktualności is,
it doesn't have to be this way.
85
254212
2441
Dobra wiadomość brzmi: nie musi tak być.
04:29
We got ourselvesmy sami into
this eastsideEastside dilemmadylemat
86
257514
2318
"Wschodni" dylemat to efekt
04:31
throughprzez badzły designprojekt,
87
259856
1178
złego projektowania,
04:33
and so we can get out of it
with good designprojekt.
88
261058
2141
ale możemy go rozwiązać,
tworząc dobre projekty.
04:35
And I believe the first principlezasada
of good designprojekt is actuallytak właściwie really simpleprosty:
89
263854
3771
Myślę, że podstawowa zasada
dobrego projektowania jest prosta:
04:39
we have to startpoczątek with the commitmentzaangażowanie
to designprojekt for the benefitzasiłek of everyonekażdy.
90
267649
4134
trzeba od początku projektować
dla wspólnego dobra.
Zapamiętajcie metaforę z ogniskiem.
04:43
So, rememberZapamiętaj the campfireognisko metaphormetafora.
91
271807
1976
04:46
If we want to benefitzasiłek everyonekażdy,
maybe we just sitsiedzieć in a horseshoepodkowa,
92
274173
3055
Chcąc przynieść wspólną korzyść,
może usiądźmy w półkolu
04:49
so nobodynikt getsdostaje the smokepalić in theirich facetwarz.
93
277252
2200
i nikt nie będzie miał dymu w oczach.
04:52
I've got to make a noteUwaga
to the gentrifiersi gentrifiers,
94
280116
2023
Uwaga do speców od gentryfikacji:
04:54
because the pointpunkt
of this imageobraz is not to say
95
282163
2127
to nie jest przyzwolenie
na wjazd do wschodnich dzielnic
i zwykłe usunięcie ludzi z drogi,
04:56
you get to rollrolka into eastsideEastside communitiesspołeczności
and just moveruszaj się people out of the way,
96
284314
3770
05:00
because you don't.
97
288108
1190
absolutnie nie.
05:01
(ApplauseAplauz)
98
289322
1356
(Brawa)
05:02
But the pointpunkt is,
99
290702
1700
Ale chodzi o to,
05:04
if you startpoczątek with this first principlezasada
of benefitingkorzystających everyonekażdy,
100
292426
3500
że jeśli za podstawę przyjmiemy
korzyść dla wszystkich,
05:07
then elegantelegancki solutionsrozwiązania maymoże becomestają się
more obviousoczywisty than you assumezałożyć.
101
295950
3651
zgrabne rozwiązania mogą stać się
bardziej oczywiste, niż się zdawało.
05:12
What are the elegantelegancki solutionsrozwiązania
to closeblisko this gapszczelina
102
300855
2357
Jak zgrabnie zniwelować różnice
05:15
betweenpomiędzy PaloPalo AltoAlto and EastWschód PaloPalo AltoAlto
in SiliconKrzemu ValleyDolina?
103
303236
3241
między Palo Alto i East Palo Alto
w Dolinie Krzemowej?
05:19
I've got to like the oddsszansa
of startingstartowy with EPAEPA [EastWschód PaloPalo AltoAlto].
104
307427
3125
Wschodnie Palo Alto ma niezłe szanse.
05:22
It's in the middleśrodkowy of SiliconKrzemu ValleyDolina,
the epicenterepicentrum of innovationinnowacja
105
310576
3985
Jest w środku Doliny Krzemowej,
epicentrum innowacji
05:26
and wealthbogactwo creationkreacja.
106
314585
1223
i tworzenia dobrobytu.
05:27
If we can solverozwiązać this problemproblem anywheregdziekolwiek,
it oughtpowinni to be here.
107
315832
2856
Jeśli gdzieś da się rozwiązać
ten problem, to właśnie tutaj.
05:31
And if we can solverozwiązać the problemsproblemy for EPAEPA,
108
319339
1960
Jeśli uda się ze wschodnim Palo Alto,
05:33
we could applyzastosować those solutionsrozwiązania
to other eastsideEastside communitiesspołeczności.
109
321323
2958
można zastosować te rozwiązania
dla innych wschodnich wspólnot.
05:36
If you think about it, it's actuallytak właściwie
a massivemasywny investmentinwestycja opportunityokazja
110
324760
3820
Jeśli się zastanowić,
to ogromna okazja inwestycyjna
05:41
and an opportunityokazja to drivenapęd
policypolityka changezmiana and philanthropyfilantropia.
111
329458
4694
i okazja do reform i dobroczynności.
05:47
But at the corerdzeń, it's this
fundamentalfundamentalny designprojekt principlezasada,
112
335109
3547
Ale u podstaw leży
fundamentalna zasada projektowania,
05:50
this choicewybór of whetherczy we're going
to decidedecydować się to take careopieka of everyonekażdy.
113
338680
4246
decyzja, czy zatroszczyć się o wszystkich.
05:56
And it's a choicewybór we can make, lovedkochany oneste.
114
344014
2587
Kochani, to jest nasz wybór.
05:59
We'veMamy got the capitalkapitał.
115
347482
1467
Mamy kapitał.
06:01
We'veMamy got technologytechnologia on our sidebok,
116
349498
1726
Po naszej stronie stoi technologia,
06:03
and it keepstrzyma gettinguzyskiwanie better.
117
351248
1679
która jest coraz lepsza.
06:04
We'veMamy got some of the bestNajlepiej entrepreneursprzedsiębiorców
in the worldświat in this buildingbudynek
118
352951
3310
Jedni z najlepszych
przedsiębiorców na świecie
są w tym budynku i w tych dzielnicach.
06:08
and in these communitiesspołeczności right now.
119
356285
1920
06:11
But the fundamentalfundamentalny questionpytanie is:
What are we designingprojektowanie for?
120
359633
2842
Zasadnicze pytanie brzmi:
jaki jest cel naszych projektów?
06:14
More haveswymagania and have-notsbiednymi? More disparityróżnica?
121
362499
2547
Więcej wygranych i przegranych?
Więcej dysproporcji?
06:17
Or parityparzystość,
122
365963
1460
Czy wybieramy
06:19
the choicewybór to come togetherRazem.
123
367447
1597
równość społeczną i współpracę.
06:22
Because the realityrzeczywistość is,
this is not the industrialprzemysłowy eraera.
124
370240
3650
Bo taka jest rzeczywistość,
to nie jest era przemysłowa.
06:27
We don't liverelacja na żywo in the eraera
of legalprawny segregationsegregacji.
125
375500
3513
Nie żyjemy w czasach segregacji rasowej.
06:32
So the punchlinepunchline is,
there is no wrongźle sidebok of the tracksutwory.
126
380112
3839
Dowcip polega na tym,
że nie ma biedniejszej części miasta.
06:36
And all I'm sayingpowiedzenie is,
127
384930
1284
Chodzi mi o to,
06:38
we should designprojekt our economygospodarka
and our communitiesspołeczności with that in mindumysł.
128
386238
4533
że należy projektować gospodarkę
i społeczeństwa z takim założeniem.
06:43
Thank you.
129
391499
1152
Dziękuję.
06:44
(ApplauseAplauz)
130
392675
4531
(Brawa)
Translated by Olga Gasior
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Stephen DeBerry - Anthropologist, venture capitalist
Stephen DeBerry uses the economy and culture to build a more just and joyful society.

Why you should listen

Stephen DeBerry runs Bronze Investments, an investment firm built to benefit Eastside communities -- places on the social, economic and environmental margin by design. He is a 20+ year Silicon Valley veteran, having worked as an entrepreneur and investor for the founders of Microsoft, eBay and Lotus Software. He's on a mission to use tech and for-profit business for good. 

DeBerry has also been active on boards such as The California Endowment, where he helped oversee its $4 billion endowment and Planned Parenthood Federation of America, where he currently chairs the Investment Committee. He curates The Record House, an art project in East Palo Alto that connects the Silicon Valley community with visitors from across the country to connect while building one of the world’s most interesting record collections. 

DeBerry earned a bachelor's degree in anthropology with highest honors from UCLA as well as Master's in social anthropology and MBA degrees from The University of Oxford. He is a Marshall Scholar and Aspen Institute Henry Crown Fellow who Ebony Magazine and The Root/Washington Post named one of the 100 most powerful African-Americans in the United States. DeBerry has been a national champion hurdler and adventure athlete who was a member of the first African-American mountaineering team to ascend Denali, the highest mountain in North America. The film An American Ascent documents that expedition. He lives in the San Francisco Bay Area with his wife and two daughters.

More profile about the speaker
Stephen DeBerry | Speaker | TED.com