ABOUT THE SPEAKER
David Brooks - Op-ed columnist
Writer and thinker David Brooks has covered business, crime and politics over a long career in journalism.

Why you should listen

David Brooks became an Op-Ed columnist for The New York Times in September 2003. He is currently a commentator on "The PBS Newshour," NPR’s "All Things Considered" and NBC's "Meet the Press."

He is the author of Bobos in Paradise and The Social Animal. In April 2015, he released with his fourth book, The Road to Character, which was a #1 New York Times bestseller.

Brooks also teaches at Yale University, and is a member of the American Academy of Arts & Sciences.

Born on August 11, 1961 in Toronto, Canada, Brooks graduated a bachelor of history from the University of Chicago in 1983. He became a police reporter for the City News Bureau, a wire service owned jointly by the Chicago Tribune and Sun-Times.

He worked at The Washington Times and then The Wall Street Journal for nine years. His last post at the Journal was as Op-ed Editor. Prior to that, he was posted in Brussels, covering Russia, the Middle East, South Africa and European affairs. His first post at the Journal was as editor of the book review section, and he filled in as the Journal's movie critic.

He also served as a senior editor at The Weekly Standard for 9 years, as well as contributing editor for The Atlantic and Newsweek.

More profile about the speaker
David Brooks | Speaker | TED.com
TED2019

David Brooks: The lies our culture tells us about what matters -- and a better way to live

David Brooks: Minciunile pe care cultura noastră ni le spune despre ceea ce contează și un mod de a trăi mai bine

Filmed:
3,776,568 views

Societatea noastră este în mijlocul unei crize sociale, spune editorialistul şi autorul David Brooks: suntem captivi într-o vale de izolare şi fragmentare. Cum ne găsim drumul spre izbăvire? Pe baza călătoriilor sale de-a lungul Statelor Unite și întâlnirilor sale cu o gamă de oameni excepţionali numiţi „ţesători”, Brooks își exprimă viziunea pentru o revoluţie culturală care să ne dea putere tuturor să trăim mai cu rost, cu un scop şi mai fericiți.
- Op-ed columnist
Writer and thinker David Brooks has covered business, crime and politics over a long career in journalism. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, we all have badrău seasonssezoane in life.
0
911
2108
Cu toţii avem perioade mohorâte în viaţă.
00:15
And I had one in 2013.
1
3754
1920
Şi eu am avut una în 2013.
Căsnicia mea tocmai se terminase,
00:18
My marriagecăsătorie had just endedîncheiat,
2
6373
1346
00:19
and I was humiliatedumilit
by that faileda eșuat commitmentangajament.
3
7743
2652
și mă simțeam umilit
de eșecul acelui angajament.
00:22
My kidscopii had left home for collegecolegiu
or were leavinglăsând.
4
10419
2802
Copiii mei plecaseră la facultate
sau erau pe picior de plecare.
Am crescut în mare parte
în mişcarea conservatoare,
00:26
I grewcrescut up mostlyMai ales
in the conservativeconservator movementcirculaţie,
5
14045
2323
00:28
but conservatismconservatorism had changedschimbat,
6
16392
1600
dar conservatorismul se schimbase,
00:30
so I lostpierdut a lot of those friendsprieteni, too.
7
18016
1992
aşa că pierdusem
mulţi prieteni și de acolo.
00:32
And so what I did is,
I livedtrăit alonesingur in an apartmentapartament,
8
20441
2989
Ce am făcut a fost să locuiesc
singur într-un apartament,
00:35
and I just workeda lucrat.
9
23454
1200
şi doar lucram.
Dacă deschideai sertarele de la bucătărie
unde ar fi trebuit să fie ustensilele,
00:37
If you openeddeschis the kitchenbucătărie drawerssertare
where there should have been utensilsustensile,
10
25417
3413
00:40
there were Post-itPost-it notesnotițe.
11
28854
1523
erau multe notiţe post-it.
00:42
If you openeddeschis the other drawerssertare
where there should have been platesplăci,
12
30916
3215
Dacă deschideai alte sertare
unde ar fi trebuit să fie farfuriile,
aveam plicuri.
00:46
I had envelopesplicuri.
13
34155
1150
00:47
I had work friendsprieteni, weekdayzi lucrătoare friendsprieteni,
but I didn't have weekendweek-end friendsprieteni.
14
35885
3397
Aveam prieteni la muncă,
dar nu prieteni de weekend.
Aşa că weekend-urile mele erau
niște tăceri lungi şi urlătoare.
00:51
And so my weekendsweek-end
were these long, howlingurlă silencestăceri.
15
39942
3600
00:56
And I was lonelysinguratic.
16
44268
1372
Şi eram singur.
00:58
And lonelinesssingurătate, unexpectedlyneasteptat,
camea venit to me in the formformă of --
17
46395
3573
Şi singurătatea, neaşteptat,
a venit la mine sub forma...
01:02
it feltsimțit like fearfrică,
a burningardere in my stomachstomac.
18
50399
2849
ca un sentiment de frică,
de arsuri în stomac.
01:05
And it feltsimțit a little like drunkennessBeţia,
19
53272
2681
Şi se simţea un pic ca o beţie,
01:07
just makingluare badrău decisionsdeciziile,
just fluidityfluiditate, lacklipsă of soliditysoliditate.
20
55977
4930
luam decizii proaste,
doar fluiditate, lipsă de soliditate.
01:13
And the painfuldureros partparte of that momentmoment
was the awarenessconștientizare
21
61911
3266
Şi cea mai dureroasă parte
era conştientizarea
01:17
that the emptinessgoliciune in my apartmentapartament
was just reflectivereflexiv of the emptinessgoliciune
22
65201
3403
că golul din apartament
era o reflecţie ca goliciunii
din mine însumi,
01:20
in myselfeu insumi,
23
68628
1599
01:22
and that I had fallencăzut for some of the liesminciuni
that our culturecultură tellsspune us.
24
70251
3727
şi că am căzut în plasa minciunilor
pe care cultura noastră ni le spune.
01:27
The first lieminciună is that
careerCarieră successsucces is fulfillingîndeplinirea.
25
75196
3409
Prima minciună e că succesul
în carieră te împlineşte.
01:30
I've had a fairechitabil bitpic of careerCarieră successsucces,
26
78629
1837
Aveam ceva succes în carieră,
01:32
and I've foundgăsite that it helpsajută me avoidevita
the shamerușine I would feel
27
80490
2838
şi m-a ajutat să evit ruşinea
pe care aş fi simţit-o
01:35
if I feltsimțit myselfeu insumi a failureeșec,
28
83352
1674
dacă m-aş fi considerat un ratat,
dar nu mi-a oferit nimic bun.
01:37
but it hasn'tnu are givendat me any positivepozitiv good.
29
85050
2531
01:40
The secondal doilea lieminciună is I can make myselfeu insumi happyfericit,
30
88201
3596
A doua minciună este
că doar eu mă pot face fericit,
01:44
that if I just wina castiga one more victoryVictoria,
31
92484
2080
că dacă mai câştig încă o dată,
01:46
losepierde 15 poundslire sterline, do a little more yogayoga,
32
94588
3491
slăbesc șapte kilograme,
mai fac un pic de yoga,
01:50
I'll get happyfericit.
33
98103
1150
voi fi fericit.
01:51
And that's the lieminciună of self-sufficiencyauto-suficienţă.
34
99743
2318
Asta e minciuna autosuficienței.
01:54
But as anybodycineva
on theiral lor deathbedpatul de moarte will tell you,
35
102419
2682
Dar oricine de pe patul
de moarte ți-ar spune
01:57
the things that make people happyfericit
is the deepadâncime relationshipsrelaţii of life,
36
105125
3264
că lucrurile care fac oamenii fericiţi
sunt relaţiile profunde din viaţă,
02:00
the losingpierzând of self-sufficiencyauto-suficienţă.
37
108413
2067
pierderea autosuficienței.
02:03
The thirdal treilea lieminciună is the lieminciună
of the meritocracymeritocraţie.
38
111804
2667
A treia minciună este
minciuna meritocraţiei.
02:07
The messagemesaj of the meritocracymeritocraţie
is you are what you accomplishrealiza.
39
115591
3199
Mesajul meritocraţiei este
că eşti ceea ce realizezi.
Mitul meritocraţiei este
că poţi să câştigi demnitate
02:11
The mythMitul of the meritocracymeritocraţie
is you can earncastiga dignitydemnitate
40
119133
2467
02:13
by attachingatașare yourselftu
to prestigiousprestigiu brandsbranduri.
41
121624
2610
prin asocierea cu firme de prestigiu.
02:16
The emotionemoţie of the meritocracymeritocraţie
is conditionalcondiţionată love,
42
124258
2805
Emoţia meritocraţiei este
iubirea condiţionată,
faptul că-ţi poţi „câştiga”
drumul spre iubire.
02:19
you can "earncastiga" your way to love.
43
127087
1855
02:20
The anthropologyantropologie of the meritocracymeritocraţie
is you're not a soulsuflet to be purifiedpurificat,
44
128966
3421
Antropologia meritocraţiei e
că nu eşti un suflet ce trebuie purificat,
02:24
you're a seta stabilit of skillsaptitudini to be maximizedmaximizat.
45
132411
2468
eşti un set de aptitudini de maximizat.
02:26
And the evilrău of the meritocracymeritocraţie
46
134903
1849
Şi răul meritocraţiei
02:28
is that people who'vecare au achievedrealizat
a little more than othersalții
47
136776
2658
e că oamenii care au reușit
mai mult decât alţii
02:31
are actuallyde fapt worthin valoare de
a little more than othersalții.
48
139458
2286
valorează de fapt mai mult decât ceilalţi.
02:34
And so the wagessalarizare of sinPăcat are sinPăcat.
49
142141
1863
Aşa că plata păcatelor sunt păcate.
Şi păcatele mele sunt păcate
prin omisiune:
02:36
And my sinspăcatele were the sinspăcatele of omission-omisiune-
50
144815
1884
02:38
not reachingajungând out,
failingîn lipsa to showspectacol up for my friendsprieteni,
51
146723
2468
nu am cerut ajutorul, nu am întins
o mână de ajutor prietenilor,
02:41
evasionevaziune, avoidingevitând conflictconflict.
52
149215
1515
eschivarea, evitarea conflictului.
02:43
And the weirdciudat thing was
that as I was fallingcădere into the valleyvale --
53
151560
3128
Şi lucrul ciudat este
că mă prăbușeam într-o vale,
02:46
it was a valleyvale of disconnectionDeconectare --
54
154712
1704
în valea deconectării,
02:48
a lot of other people
were doing that, too.
55
156440
2034
iar mulţi oameni făceau la fel.
02:51
And that's sortfel of
the secretsecret to my careerCarieră;
56
159014
2009
Iar ăsta e secretul carierei mele;
multe din lucrurile
care mi s-au întâmplat
02:53
a lot of the things that happenîntâmpla to me
57
161047
1773
afectează mereu mulți alţi oameni.
02:54
are always happeninglucru
to a lot of other people.
58
162844
2158
Sunt o persoană foarte medie
cu aptitudini de comunicare peste medie.
02:57
I'm a very averagein medie personpersoană
with abovede mai sus averagein medie communicationcomunicare skillsaptitudini.
59
165026
3194
03:00
(LaughterRâs)
60
168244
1103
(Râsete)
03:01
And so I was detacheddetașat.
61
169371
1466
Aşa că eram detaşat.
03:03
And at the samela fel time,
a lot of other people were detacheddetașat
62
171252
3262
Şi în acelaşi timp,
mulţi oameni erau detaşaţi
03:06
and isolatedizolat and fragmentedfragmentat
from eachfiecare other.
63
174538
2515
şi izolaţi şi fragmentaţi unii de alții.
03:09
Thirty-fiveTreizeci şi cinci percentla sută of AmericansAmericanii
over 45 are chronicallycronic lonelysinguratic.
64
177077
3080
35% din americanii peste 45 de ani
sunt singuratici cronic.
03:12
Only eightopt percentla sută of AmericansAmericanii
reportraport havingavând meaningfulplin de înțeles conversationconversaţie
65
180181
3341
Doar 8% din americani spun
că au conversaţii semnificative
03:15
with theiral lor neighborsvecinii.
66
183546
1150
cu vecinii săi.
03:16
Only 32 percentla sută of AmericansAmericanii
say they trustîncredere theiral lor neighborsvecinii,
67
184720
2825
Doar 32% din americani spun
că au încredere în vecinii lor,
03:19
and only 18 percentla sută of millennialsMileniului.
68
187569
2254
şi doar 18% din generaţia Y.
03:21
The fastest-growingcea mai rapidă creștere
politicalpolitic partyparte is unaffiliatedneafiliate.
69
189847
2441
Cei mai mulți oameni
nu au preferințe politice.
Mișcarea religioasă cu creșterea
cea mai rapidă e cea ateistă.
03:24
The fastest-growingcea mai rapidă creștere religiousreligios
movementcirculaţie is unaffiliatedneafiliate.
70
192312
2587
03:26
DepressionDepresie ratestarife are risingîn creștere,
mentalmental healthsănătate problemsProbleme are risingîn creștere.
71
194923
2976
Nivelul depresiei crește,
bolile mintale la fel.
03:29
The suicidesinucidere raterată has risencrescut
30 percentla sută sincede cand 1999.
72
197923
3241
Rata suicidelor a crescut cu 30% din 1999.
03:33
For teenadolescent suicidessinucideri
over the last severalmai mulți yearsani,
73
201188
2176
Sinuciderile în rândul adolescenţilor,
în ultimii ani,
03:35
the suicidesinucidere raterată has risencrescut by 70 percentla sută.
74
203388
2659
au crescut cu 70%.
45.000 de americani
se sinucid în fiecare an;
03:39
Forty-fivePatruzeci şi cinci thousandmie AmericansAmericanii
killucide themselvesînșiși everyfiecare yearan;
75
207249
2675
03:41
72,000 diea muri from opioidopioide addictionsvicii;
76
209948
2230
72.000 mor din cauza
dependenței de opioide;
03:44
life expectancyașteptare is fallingcădere, not risingîn creștere.
77
212202
3349
speranţa de viaţă a scăzut, nu a crescut.
03:48
So what I mean to tell you,
I flewzburat out here to say
78
216985
2587
Am zburat până aici ca să vă spun
03:51
that we have an economiceconomic crisiscriză,
we have environmentalde mediu crisiscriză,
79
219596
2928
că avem o criză economică,
avem o criză a mediului,
avem o criză politică.
03:54
we have a politicalpolitic crisiscriză.
80
222548
1365
Avem de asemenea o criză socială
şi relaţională;
03:55
We alsode asemenea have a socialsocial
and relationalrelaţional crisiscriză;
81
223937
2079
03:58
we're in the valleyvale.
82
226040
1339
suntem în vale.
Suntem fragmentaţi unul de celălalt,
03:59
We're fragmentedfragmentat from eachfiecare other,
83
227403
1603
04:01
we'vene-am got cascadesCascade of liesminciuni
comingvenire out of WashingtonWashington ...
84
229030
2592
avem cascade de minciuni
venind de la Washington...
04:03
We're in the valleyvale.
85
231646
1333
Suntem în vale.
04:05
And so I've spenta petrecut the last fivecinci yearsani --
86
233466
1977
Şi am petrecut ultimii cinci ani...
04:07
how do you get out of a valleyvale?
87
235467
1514
cum poţi să ieşi dintr-o vale?
04:09
The GreeksGrecii used to say,
"You suffersuferi your way to wisdomînţelepciune."
88
237356
3113
Grecii obişnuiau să spună:
„Suferi până ajungi la înţelepciune.”
Şi din acea perioadă întunecată
am înțeles câteva lucruri.
04:13
And from that darkîntuneric periodperioadă where I starteda început,
I've had a fewpuțini realizationsrealizări.
89
241006
3660
Primul lucru e că libertatea e naşpa.
04:17
The first is, freedomlibertate suckse de rahat.
90
245228
2921
04:20
EconomicEconomice freedomlibertate is OK,
politicalpolitic freedomlibertate is great,
91
248998
2674
Libertatea economică e în regulă,
libertatea politică e foarte bună,
04:23
socialsocial freedomlibertate suckse de rahat.
92
251696
1801
libertatea socială e naşpa.
04:26
The unrootednerădăcinoși man is the adriftîn derivă man.
93
254036
2327
Omul fără rădăcini e un om în derivă.
Omul fără rădăcini e un om
care e uitat pentru că nu e devotat.
04:28
The unrootednerădăcinoși man is the unrememberedmine uitate man,
because he's uncommittedNecontractate to things.
94
256387
3983
04:32
FreedomLibertatea is not an oceanocean
you want to swimînot in,
95
260776
3534
Libertatea nu e un ocean în care să înoţi,
04:36
it's a riverrâu you want to get acrosspeste,
96
264334
1730
e un râu pe care trebuie să-l treci,
04:38
so you can commitcomite and plantplantă yourselftu
on the other sidelatură.
97
266088
2666
pentru a te putea devota
şi hotărî odată ce l-ai traversat.
Al doilea lucru pe care l-am învăţat
04:41
The secondal doilea thing I learnedînvățat
98
269270
1659
04:42
is that when you have
one of those badrău momentsmomente in life,
99
270953
2596
a fost că atunci când
ai acele momente grele în viaţă,
04:45
you can eitherfie be brokenspart,
100
273573
1295
poţi fi ori frânt,
04:46
or you can be brokenspart opendeschis.
101
274892
1539
sau poţi fi frânt de tot.
Şi ştim cu toţii oameni care sunt frânţi.
04:48
And we all know people who are brokenspart.
102
276905
1826
04:50
They'veLe-am enduredîndurat some paindurere
or griefdurerea, they get smallermai mic,
103
278755
2516
Au îndurat durere sau mâhnire,
devin mai mici,
04:53
they get angrierangrier, resentfulindignat,
they lashLash out.
104
281295
2380
devin mai furioşi,
plin de resentimente, devin violenţi.
04:55
As the sayingzicală is,
105
283699
1155
Cum e zicala:
04:56
"PainDurere that is not transformedtransformat
getsdevine transmittedtransmis."
106
284878
2698
„O durere care nu e transformată
devine transmisibilă.”
04:59
But other people are brokenspart opendeschis.
107
287927
1829
Dar alţi oameni sunt frânţi de tot.
05:03
Suffering'sSuferința lui great powerputere
is that it's an interruptionîntrerupere of life.
108
291125
3101
Marea putere a suferinţei e
că e o întrerupere a vieţii.
05:06
It remindsreamintește you you're not the personpersoană
you thought you were.
109
294250
2769
Ne aminteşte că nu eşti persoana
care credeai că eşti.
05:09
The theologianTeologul PaulPaul TillichTillich, din said
110
297043
1537
Teologul Paul Tillich spunea
05:10
what sufferingsuferinţă does is it carvescarves throughprin
what you thought was the floorpodea
111
298604
3417
că suferinţa sapă
prin ce credeai tu că e podeaua
05:14
of the basementsubsol of your soulsuflet,
112
302045
1383
la subsolul sufletului tău,
05:15
and it carvescarves throughprin that,
revealingrevelator a cavitycavitatea belowde mai jos,
113
303452
2510
şi sapă prin ea dezvăluind
încă un gol dedesubt,
05:17
and it carvescarves throughprin that,
revealingrevelator a cavitycavitatea belowde mai jos.
114
305986
2492
şi sapă mai mult prin acesta,
dezvăluind încă un gol dedesubt.
05:20
You realizerealiza there are depthsadâncimi of yourselftu
you never anticipatedanticipat,
115
308502
3009
Realizezi că poți coborî
mai mult decât ai anticipat vreodată,
05:23
and only spiritualspiritual and relationalrelaţional foodalimente
will fillcompletati those depthsadâncimi.
116
311535
2951
şi doar hrana spirituală și relaţională
va umple acele goluri.
05:28
And when you get down there,
you get out of the headcap of the egoego-ul
117
316173
2968
Şi când ajungi acolo te îndepărtezi de ego
şi ajungi la inimă,
05:31
and you get into the heartinimă,
118
319165
1682
05:32
the desiringdorind heartinimă.
119
320871
1762
la inima care doreşte.
Ideea că ce dorim e apartenenţă
şi dragostea celor apropiați,
05:34
The ideaidee that what we really yearnnerăbdător for
is longingdor and love for anothero alta,
120
322657
3631
05:38
the kinddrăguț of thing that LouisLouis dede BerniBernièresres
describeddescris in his bookcarte,
121
326312
3046
e lucru pe care Louis de Bernières
l-a descrisă în cartea sa,
05:41
"CaptainCapitanul Corelli'sCorelli ' s MandolinMandolină."
122
329382
1898
„Idila căpitanului Corelli.”
05:43
He had an oldvechi guy talkingvorbind to his daughterfiică
123
331304
1979
Un om în vârstă vorbea cu fiica sa
despre relaţia sa cu răposata sa nevastă,
05:45
about his relationshiprelaţie with his latetârziu wifesoție,
124
333307
2018
iar omul în vârstă spune:
05:47
and the oldvechi guy saysspune,
125
335349
1387
„A te iubi e ce rămâne după ce arzi
tot ce înseamnă a fi îndrăgostit.
05:48
"Love itselfîn sine is whateverindiferent de is leftoverramasita
when beingfiind in love is burnedars away.
126
336760
3698
05:52
And this is bothambii an artartă
and a fortunatenorocos accidentaccident.
127
340482
2857
Iar asta e şi artă şi un accident fericit.
05:55
Your mothermamă and I had it.
128
343704
1683
Mama ta şi eu am avut asta.
Am avut rădăcini care au crescut
între noi,
05:57
We had rootsrădăcini that grewcrescut
towardscătre eachfiecare other undergroundSubteran,
129
345411
2539
05:59
and when all the prettyfrumos blossomsFlori
had fallencăzut from our branchessucursale,
130
347974
2929
și când toate florile au căzut
de pe ramurile noastre,
06:02
we discovereddescoperit that we are
one treecopac and not two."
131
350927
2452
am descoperit că eram
un singur copac, şi nu doi.”
06:05
That's what the heartinimă yearnstanjeste for.
132
353696
1873
Asta-şi doreşte inima.
06:07
The secondal doilea thing
you discoverdescoperi is your soulsuflet.
133
355593
2761
Al doilea lucru pe care îl descoperi
este sufletul tău.
06:10
Now, I don't askcere you to believe in God
or not believe in God,
134
358932
2878
N-am să vă întreb
dacă credeţi sau nu în Dumnezeu,
dar vă cer să credeţi
că există ceva în voi
06:13
but I do askcere you to believe
that there's a piecebucată of you
135
361834
2587
care nu are formă,
mărime, culoare sau greutate,
06:16
that has no shapeformă, sizemărimea, colorculoare or weightgreutate,
136
364445
1976
dar care vă dă demnitate
şi valoare infinite.
06:18
but that gives you
infiniteinfinit dignitydemnitate and valuevaloare.
137
366445
2926
06:21
RichRich and successfulde succes people
don't have more of this
138
369395
2357
Oamenii bogaţi şi de succes
nu au mai mult
06:23
than lessMai puțin successfulde succes people.
139
371776
1365
decât oamenii cu mai puțin succes.
Sclavia e un lucru rău
pentru că îți distruge sufletul.
06:25
SlaverySclavie is wronggresit because
it's an obliterationobliterarea of anothero alta soulsuflet.
140
373974
3182
06:29
RapeViol is not just an attackatac
on a bunchbuchet of physicalfizic moleculesmolecule,
141
377180
2834
Violul nu e doar un atac
asupra unor molecule fizice,
06:32
it's an attemptatentat, încercare to insultinsultă
anothero alta person'spersoane soulsuflet.
142
380038
2928
e o tentativă de a insulta
sufletului altei persoane.
06:34
And what the soulsuflet does
is it yearnstanjeste for righteousnessdreptatea.
143
382990
3046
Şi sufletul tânjeşte după dreptate.
06:38
The heartinimă yearnstanjeste for fusionfuziune with anothero alta,
the soulsuflet yearnstanjeste for righteousnessdreptatea.
144
386060
3579
Inima tânjeşte după uniune,
sufletul tânjeşte după dreptate.
06:41
And that led to my thirdal treilea realizationrealizarea,
whichcare I borrowedîmprumutat de from EinsteinEinstein:
145
389663
3285
Iar asta mă duce la a treia realizare,
pe care am împrumutat-o de la Einstein:
06:45
"The problemproblemă you have
is not going to be solvedrezolvat
146
393655
2486
„Problema pe care o aveţi
nu poate fi soluţionată
06:48
at the levelnivel of consciousnessconstiinta
on whichcare you createdcreată it.
147
396165
2714
la același nivel de conştientizare
la care a fost creată.
06:50
You have to expandextinde
to a differentdiferit levelnivel of consciousnessconstiinta."
148
398903
3873
Trebuie să vă extindeţi
la un alt nivel de conştientizare.”
06:54
So what do you do?
149
402800
1214
Aşa că ce faceţi?
06:56
Well, the first thing you do
is you throwarunca yourselftu on your friendsprieteni
150
404038
3110
Primul lucru pe care îl faceţi
e să apelați la prieteni
şi să purtați conversații profunde
pe care nu le-ați avut niciodată.
06:59
and you have deeperMai adânc conversationsconversații
that you ever had before.
151
407172
2961
Dar al doilea lucru
07:02
But the secondal doilea thing you do,
152
410157
1357
e să vă duceţi singuri în sălbăticie.
07:03
you have to go out alonesingur
into the wildernesspustie.
153
411538
2134
Mergeți acolo unde nu mai e nimeni,
07:05
You go out into that placeloc
where there's nobodynimeni there to performa executa,
154
413696
3072
iar ego-ul nu are nimic de făcut,
şi acesta se fărâmă,
07:08
and the egoego-ul has nothing to do,
and it crumblesse prabuseste,
155
416792
2380
şi doar atunci poţi fi
capabil de a fi iubit.
07:11
and only then are you capablecapabil
of beingfiind lovediubit.
156
419196
2159
Aveam o prietenă care spunea
că atunci când fiica sa s-a născut
07:13
I have a friendprieten who said
that when her daughterfiică was bornnăscut,
157
421712
3337
07:17
she realizedrealizat that she lovediubit her
more than evolutionevoluţie requirednecesar.
158
425073
3603
a realizat că a iubit-o
mai mult decât o cerea evoluţia.
07:21
(LaughterRâs)
159
429041
1143
(Râsete)
07:22
And I've always lovediubit that.
160
430208
1405
Întotdeauna mi-a plăcut asta.
07:23
(ApplauseAplauze)
161
431637
1142
(Aplauze)
07:24
Because it talkstratative about the peacepace
that's at the deepadâncime of ourselfourself,
162
432803
2957
Pentru că vorbeşte despre pace
care e în interiorul nostru,
07:27
our inexplicableinexplicabil careîngrijire for one anothero alta.
163
435784
2705
grija inexplicabilă pentru ceilalți.
07:30
And when you touchatingere that spotloc,
you're readygata to be rescuedSalvat.
164
438513
2944
Iar când ajungi acolo,
eşti gata să fii salvat.
07:33
The hardgreu thing about
when you're in the valleyvale
165
441815
2316
Cel mai greu lucru când eşti în vale
este că nu poţi să te caţeri de acolo;
07:37
is that you can't climba urca out;
166
445300
1348
07:38
somebodycineva has to reacha ajunge in and pullTrage you out.
167
446672
2157
cineva trebuie să te ajute
să ieși de acolo.
07:41
It happeneds-a întâmplat to me.
168
449331
1155
Mi s-a întâmplat și mie.
07:42
I got, luckilydin fericire, inviteda invitat over to a housecasă
by a couplecuplu namednumit KathyKathy and DavidDavid,
169
450510
3527
Am fost norocos că am fost invitat
în casa unui cuplu, Kathy şi David,
07:46
and they were --
170
454061
1405
şi ei erau...
07:48
They had a kidcopil in the DCDC
publicpublic schoolşcoală, his name'snumele pe SantiSanti.
171
456196
2675
Aceştia aveau un copil într-o şcoală
din Washington, pe nume Santi.
07:50
SantiSanti had a friendprieten
who neededNecesar a placeloc to staystau
172
458895
2102
Santi avea un prieten
care nu avea unde să stea
07:53
because his mommama had some healthsănătate issuesprobleme.
173
461021
1866
pentru că mama sa era bolnavă.
07:54
And then that kidcopil had a friendprieten
and that kidcopil had a friendprieten.
174
462911
2682
Şi apoi acel copil avea un prieten
şi acela avea şi el un copil.
07:57
When I wenta mers to theiral lor housecasă sixşase yearsani agoîn urmă,
175
465617
2008
Când m-am dus în casa lor acum şase ani,
07:59
I walkmers pe jos in the dooruşă, there's like
25 around the kitchenbucătărie tablemasa,
176
467649
2897
erau 25 de oameni la masa din bucătărie,
mulţi dormeau la subsol.
08:02
a wholeîntreg bunchbuchet sleepingdormit
downstairsjos in the basementsubsol.
177
470570
2349
08:04
I reacha ajunge out to introduceintroduce myselfeu insumi to a kidcopil,
178
472943
2063
Am întins mâna
să fac cunoştinţă cu un copil,
08:07
and he saysspune, "We don't really
shakescutura handsmâini here.
179
475030
2604
şi el mi-a spus: „Noi nu dăm mâna aici.
08:10
We just hugîmbrăţişare here."
180
478331
1448
Noi ne îmbrăţişăm.”
08:12
And I'm not the huggiesthuggiest guy
on the facefață of the earthPământ,
181
480323
2976
Şi nu sunt cel mai mare
amator de îmbrăţişări,
08:15
but I've been going back to that home
everyfiecare ThursdayJoi night when I'm in townoraș,
182
483323
3579
dar mă întorceam la acea casă
în fiecare joi când eram în localitate,
08:18
and just huggingîmbrăţişarea all those kidscopii.
183
486926
1544
şi îi îmbrăţişam pe acei copii.
08:20
They demandcerere intimacyintimitate.
184
488494
1885
Ei cereau intimitate.
Cereau să te comporţi
frumos până la capăt.
08:22
They demandcerere that you behavecomporta in a way
where you're showingarătând all the way up.
185
490403
3610
08:26
And they teacha preda you a newnou way to livetrăi,
186
494442
1794
Şi te învăţau un nou mod de trăi,
08:28
whichcare is the curevindeca
for all the illsrelele of our culturecultură
187
496260
2301
care e leacul pentru
toate bolile culturii noastre
08:30
whichcare is a way of directdirect --
really puttingpunând relationshiprelaţie first,
188
498585
2946
care era o formă directă de a pune
relaţiile pe primul loc,
08:33
not just as a wordcuvânt, but as a realityrealitate.
189
501555
3170
nu doar în cuvinte, ci în realitate.
08:37
And the beautifulfrumoasa thing is,
these communitiescomunități are everywherepretutindeni.
190
505557
4071
Şi lucrul cel mai frumos este
că aceste comunităţi sunt peste tot.
08:41
I starteda început something at the AspenAspen InstituteInstitutul
calleddenumit "WeaveTese: The SocialSociale FabricTesatura."
191
509652
3647
Am început la Institutul Aspen
„Ţesătura: Materialul Social.”
Acesta este logo-ul nostru.
08:45
This is our logosiglă here.
192
513323
1156
08:46
And we plopPlop into a placeloc and we find
weaversTesatorilor anywhereoriunde, everywherepretutindeni.
193
514503
3733
Şi mergem într-un loc
și găsim „ţesători” peste tot.
08:50
We find people like AsiahaAsiaha, din ButlerButler,
who grewcrescut up in --
194
518761
2517
Găsim oameni precum
Asiaha Butler, care au crescut în...
08:54
who livedtrăit in ChicagoChicago, in EnglewoodEnglewood,
in a toughgreu neighborhoodCartier.
195
522056
2817
care au trăit în Chicago,
în Englewood, un cartier rău famat.
08:56
And she was about to movemișcare
because it was so dangerouspericulos,
196
524897
2953
Şi era pe cale să se mute
pentru că era foarte periculos,
09:00
and she lookedprivit acrosspeste the streetstradă
and she saw two little girlsfete
197
528173
2868
şi privind peste stradă a văzut două fete
09:03
playingjoc in an emptygol lot
with brokenspart bottlessticle,
198
531065
2076
care se jucau într-o parcare
goală cu sticle sparte
09:05
and she turnedîntoarse to her husbandsoț
and she said, "We're not leavinglăsând.
199
533165
3182
şi apoi s-a întors spre soţul ei
şi i-a spus: „Nu plecăm.
09:08
We're not going to be just anothero alta familyfamilie
that abandonabandoneze that."
200
536371
2976
Nu vom fi încă o familie
care să abandoneze asta.”
Şi a căutat pe Google
„Voluntar în Englewood”
09:11
And she GoogledGoogled "volunteervoluntar in EnglewoodEnglewood,"
and now she runsruleaza R.A.G.E.,
201
539371
3208
şi acum conduce R.A.G.E.,
09:14
the bigmare communitycomunitate organizationorganizare there.
202
542603
1797
o mare organizaţie comunitară de acolo.
09:16
Some of these people
have had toughgreu valleysVai.
203
544424
2979
Unii din aceşti oameni au avut văi grele.
09:19
I metîntâlnit a womanfemeie namednumit SarahSarah in OhioOhio
who camea venit home from an antiquingantichități tripexcursie
204
547427
3705
O femeie, Sarah, din Ohio,
s-a întors acasă din vacanță
şi a aflat că soţul său
a ucis copiii și s-a sinucis.
09:23
and foundgăsite that her husbandsoț
had killeducis himselfse and theiral lor two kidscopii.
205
551156
3762
Acum are o farmacie gratuită,
face voluntariat în comunitate,
09:27
She now runsruleaza a freegratuit pharmacyfarmacie,
she volunteersvoluntari in the communitycomunitate,
206
555815
3380
ajută pe femeile afectate
de violență, predă.
09:31
she helpsajută womenfemei copeface față
with violenceviolenţă, she teachesînvață.
207
559219
2992
09:34
She told me, "I grewcrescut from this
experienceexperienţă because I was angryfurios.
208
562235
3064
Mi-a spus: „Am depăşit această tragedie
pentru că am fost furioasă.
09:37
I was going to fightluptă back againstîmpotriva
what he triedîncercat to do to me
209
565323
2770
Vreau să ripostez împotriva
a ceea ce el a încercat să-mi facă
09:40
by makingluare a differencediferență in the worldlume.
210
568117
1746
aducând un aport în lume.
09:41
See, he didn't killucide me.
211
569887
2055
El nu m-a ucis.
Răspunsul meu către el este:
09:43
My responseraspuns to him is,
212
571966
1185
09:45
'WhateverOricare ar fi you meanta însemnat to do to me,
screwşurub you, you're not going to do it.'"
213
573175
4196
Orice ai crede că mi-ai făcut,
du-te naibii, nu vei reuși.”
09:50
These weaversTesatorilor are not livingviaţă
an individualisticindividualist life,
214
578029
3373
Aceşti „ţesători” nu duc
vieţi individualiste,
09:53
they're livingviaţă a relationistrelationist life,
they have a differentdiferit seta stabilit of valuesvalorile.
215
581426
3373
ci vieţi bazare pe relaționare,
au seturi de valori diferite.
09:56
They have moralmorală motivationsmotivații.
216
584823
1420
Au motivaţii morale.
09:58
They have vocationalprofesională certitudecertitudine,
they have plantedplantat themselvesînșiși down.
217
586267
3128
Au certitudini vocaţionale,
s-au înfipt în pământ.
Am întâlnit un tip în Youngstown, Ohio,
10:01
I metîntâlnit a guy in YoungstownYoungstown, OhioOhio,
218
589419
1587
10:03
who just helda avut loc up a signsemn
in the townoraș squarepătrat,
219
591030
2031
care avea o pancartă în piaţa oraşului:
10:05
"DefendApăra YoungstownYoungstown."
220
593085
1151
„Apăraţi Youngstown-ul.”
10:06
They have radicalradical mutualityreciprocitate,
221
594260
1873
Au mutualitate radicală,
10:08
and they are geniusesgenii at relationshiprelaţie.
222
596157
2533
şi sunt genii în relaţionare.
10:11
There's a womanfemeie namednumit MaryMary GordonGordon
223
599180
1675
O femeie pe nume Mary Gordon
10:12
who runsruleaza something
calleddenumit RootsRădăcini of EmpathyEmpatie.
224
600879
2123
ce conduce Roots of Empathy,
unde iau câţiva copii de clasa a opta,
10:15
And what they do is they take
a bunchbuchet of kidscopii, an eighthAl optulea gradecalitate classclasă,
225
603026
3265
10:18
they put a mommama and an infantcopil,
226
606315
1739
le prezintă o mamă şi un copil,
10:20
and then the studentselevi have to guessghici
what the infantcopil is thinkinggândire,
227
608078
3024
şi apoi elevii trebuie
să ghicească ce gândeşte copilul,
pentru a înțelege empatia.
10:23
to teacha preda empathyempatie.
228
611126
1151
10:24
There was one kidcopil in a classclasă
who was biggermai mare than the restodihnă
229
612301
3106
Era un copil în clasă
care era mai mare decât restul
pentru că fusese repetent, trecuse
prin sistemul de asistenţă maternală,
10:27
because he'dHed been helda avut loc back,
been throughprin the fosterfavoriza careîngrijire systemsistem,
230
615431
3583
10:31
seenvăzut his mommama get killeducis.
231
619038
1626
o văzuse pe mama sa ucisă.
10:32
And he wanted to holddeține the babybebelus.
232
620688
1881
Şi voia să ţină în braţe copilul.
Iar mama sa avea emoţii
pentru că părea mare şi înfricoşător.
10:34
And the mommama was nervousagitat
because he lookedprivit bigmare and scaryinfricosator.
233
622593
2635
10:37
But she let this kidcopil,
DarrenDarren, holddeține the babybebelus.
234
625252
2595
Dar îl lăsase pe acest băiat,
Darren, să ţină în braţe copilul.
10:39
He helda avut loc it, and he was great with it.
235
627871
1849
L-a ţinut şi se descurcase bine.
10:43
He gavea dat the babybebelus back and starteda început
askingcer questionsîntrebări about parenthoodPărinte.
236
631014
3486
Apoi i-a dat copilul înapoi şi a început
să pună întrebări despre a fi părinte.
10:47
And his finalfinal questionîntrebare was,
237
635015
1929
Şi întrebarea sa finală a fost:
10:48
"If nobodynimeni has ever lovediubit you,
do you think you can be a good fatherTată?"
238
636968
3301
„Dacă nimeni nu te-a iubit niciodată,
poți fi un tată bun?”
10:52
And so what RootsRădăcini of EmpathyEmpatie does
239
640642
1667
Asta face Roots of Empathy,
10:54
is they reacha ajunge down and they grabapuca
people out of the valleyvale.
240
642333
2720
culege şi scoate oamenii din vale.
10:57
And that's what weaversTesatorilor are doing.
241
645077
1853
Şi asta fac „ţesătorii”.
11:01
Some of them switchintrerupator jobslocuri de munca.
242
649300
2187
Unii din ei își schimbă profesia.
11:03
Some of them staystau in theiral lor samela fel jobslocuri de munca.
243
651950
2531
Unii rămân în domeniul lor de activitate.
11:06
But one thing is,
they have an intensityintensitate to them.
244
654982
2500
Dar un lucru este clar:
au o motivație puternică.
11:09
I readcitit this --
245
657982
1383
Am citit asta...
11:11
E.O. WilsonWilson wrotea scris a great bookcarte
calleddenumit "NaturalistNaturalist," about his childhoodcopilărie.
246
659389
5987
E.O. Wilson scrisese o carte frumoasă
numită „Naturalist”, despre copilăria sa.
11:17
When he was sevenȘapte,
his parentspărinţi were divorcingdivorteaza.
247
665712
2699
Când avea şapte ani,
părinţii lui divorţau.
11:21
And they senttrimis him
to ParadiseParadise BeachPlajă in NorthNord FloridaFlorida.
248
669291
3167
Şi l-au trimis în Paradise Beach
în Florida de Nord.
11:24
And he'dHed never seenvăzut the oceanocean before.
249
672482
1836
Şi nu văzuse niciodată
oceanul până atunci.
11:26
And he'dHed never seenvăzut a jellyfishmeduze before.
250
674731
2331
Şi nu văzuse nicio meduză până atunci.
11:29
He wrotea scris, "The creaturecreatură was astonishinguimitor.
It existeda existat beyonddincolo my imaginationimaginație."
251
677086
4091
El a scris: „Creatura era uimitoare.
Nu mi-aș fi imaginat că există așa ceva.”
11:33
He was sittingședință on the dockDoc one day
252
681596
1661
Era pe chei într-o zi
11:35
and he saw a stingrayStingray
floatfloat beneathsub his feetpicioare.
253
683281
2737
şi a văzut o pisică de mare
înotând sub picioarele lui.
11:38
And at that momentmoment, a naturalistnaturalist was bornnăscut
in the aweuimire and wondermirare.
254
686365
4080
Şi în acest moment, un naturalist
se născuse din uimire și curiozitate.
11:42
And he makesmărci this observationobservare:
255
690469
2145
Şi face această observaţie:
11:44
that when you're a childcopil,
256
692638
1217
că atunci când eşti copil,
11:45
you see animalsanimale at twicede două ori the sizemărimea
as you do as an adultadult.
257
693879
3147
vezi animalele de două ori mai mari
decât le vezi când eşti adult.
11:50
And that has always impressedimpresionat me,
258
698162
1774
Şi asta m-a impresionat,
11:51
because what we want as kidscopii
is that moralmorală intensityintensitate,
259
699960
4760
pentru că ce ne dorim ca copii
e acea motivație morală,
11:56
to be totallyintru totul givendat ourselvesnoi insine
over to something
260
704744
2944
să fim devotaţi total pentru ceva,
11:59
and to find that levelnivel of vocationvocaţia.
261
707712
2334
pentru a găsi acel nivel de vocaţie.
12:02
And when you are around these weaversTesatorilor,
262
710480
1969
Şi când eşti în preajma
acestor „ţesători”,
12:04
they see other people
at twicede două ori the sizemărimea as normalnormal people.
263
712473
2968
ei îi văd pe ceilalți oameni
de două ori decât oamenii normali.
12:07
They see deeperMai adânc into them.
264
715465
1733
Ei văd mai cu profunzime în ei.
12:09
And what they see is joybucurie.
265
717997
2158
Şi ce văd ei este bucurie.
12:13
On the first mountainMunte of our life,
when we're shootingfilmare for our careerCarieră,
266
721315
3404
Pe primul munte din viaţa mea,
când ţintim pentru cariera noastră,
12:16
we shoottrage for happinessfericire.
267
724743
2159
ţintim pentru bucurie.
12:19
And happinessfericire is good,
it's the expansionexpansiune of selfde sine.
268
727649
3047
Şi bucuria e bună, e expansiunea sinelui.
12:22
You wina castiga a victoryVictoria,
269
730720
1746
Obții o victorie,
12:24
you get a promotionpromovare,
your teamechipă winsvictorii the SuperSuper BowlCastron,
270
732490
3993
primeşti o avansare profesională,
echipa ta câştigă Super Bowl-ul,
12:28
you're happyfericit.
271
736507
1150
eşti bucuros.
12:30
JoyBucuria is not the expansionexpansiune of selfde sine,
it's the dissolvingdizolvarea of selfde sine.
272
738149
3721
Fericirea nu e expansiunea sinelui,
e dizolvarea sinelui.
12:34
It's the momentmoment when the skinpiele barrierbarieră
disappearsdispare betweenîntre a mothermamă and her childcopil,
273
742764
4238
E momentul când bariera pielii
dispare dintre mamă şi copilul ei,
12:39
it's the momentmoment when a naturalistnaturalist
feelsse simte just freegratuit in naturenatură.
274
747026
3309
e momentul când un naturalist
se simte liber în natură.
12:43
It's the momentmoment where you're so lostpierdut
in your work or a causecauza,
275
751232
2945
E momentul când eşti atât de captivat
de muncă sau de o cauză,
12:46
you have totallyintru totul self-forgottenauto-uitate.
276
754201
2000
încât ai uitat complet de tine.
12:48
And joybucurie is a better thing
to aimscop for than happinessfericire.
277
756649
2886
Bucuria e un lucru mult mai
bun de ţintit decât fericirea
12:51
I collectcolectarea passagespasaje of joybucurie,
of people when they losepierde it.
278
759559
3041
Colecţionez pasaje despre bucurie,
despre oameni care o pierd.
12:54
One of my favoritefavorit is from ZadieZadie SmithSmith.
279
762624
2247
Unul dintre pasajele mele preferate
e de la Zadie Smith.
12:56
In 1999, she was in a LondonLondra nightclubClub de noapte,
280
764895
3310
În 1999 era într-un club
de noapte din Londra
13:00
looking for her friendsprieteni,
wonderingîntrebându- where her handbaggeantă de mână was.
281
768229
3095
căutându-şi prietenii,
întrebându-se unde îi era poşeta.
13:03
And suddenlybrusc, as she writesscrie,
282
771348
2103
Şi deodată, precum a și scris:
13:05
"... a rail-thinferoviar-subțire man with enormousenorm eyesochi
reachedatins acrosspeste a seamare of bodiesorganisme
283
773475
3322
„[...] un om subţire cu nişte ochi enormi
a străbătut o mare de trupuri
13:08
for my handmână.
284
776821
1176
pentru a-mi prinde mâna.
13:10
He keptținut askingcer me the samela fel thing
over and over, 'Are' Sunt you feelingsentiment it?'
285
778021
3739
Mă întreba acelaşi lucru
iarăşi şi iarăşi: «Îți place?»
13:13
My ridiculousridicol heelspantofi cu toc were killingucidere me,
I was terrifiedîngrozit that I mightar putea diea muri,
286
781784
3849
Tocurile mele ridicole mă omorau,
mi-era frică că am să mor,
13:17
yetinca I feltsimțit simultaneouslysimultan
overwhelmedcopleşit with delightîncântare
287
785657
2448
dar în acelaşi timp mă simţeam
copleşită de încântarea
13:20
that 'Can"Se poate I KickLovi cu piciorul It?'
should happenîntâmpla to be playingjoc
288
788129
2311
că «Can I Kick it» se întâmpla să cânte
13:22
on this preciseprecis momentmoment
in the historyistorie of the worldlume
289
790464
2346
în acel moment precis din istoria lumii
13:24
on the soundsunet systemsistem,
290
792834
1155
pe sistemul audio,
13:26
and it was now morphingtransformare
into 'Teen"Adolescenta SpiritSpiritul.'
291
794013
2128
şi acum se făcea
trecerea la «Teen Spirit».
13:28
I tooka luat the man'somului handmână,
the toptop of my headcap blewa suflat away,
292
796165
3158
Am luat mâna bărbatului,
iar mintea mi s-a spulberat,
13:31
we danceddansat, we danceddansat,
we gavea dat ourselvesnoi insine up to joybucurie."
293
799347
3400
am dansat, am dansat,
ne-am predat bucuriei.”
13:35
And so what I'm tryingîncercat to describedescrie
is two differentdiferit life mindsetsideilor.
294
803680
3806
Încerc să vă descriu
două mentalităţi de viaţă diferite.
13:39
The first mountainMunte mindsetmod de gândire, whichcare is about
individualindividual happinessfericire and careerCarieră successsucces.
295
807998
4468
Prima mentalitate, care e despre fericirea
individuală şi despre succesul în carieră.
Şi e o mentalitate bună,
nu am nimic împotriva ei.
13:44
And it's a good mindsetmod de gândire,
I have nothing againstîmpotriva it.
296
812490
2563
13:47
But we're in a nationalnaţional valleyvale,
297
815077
2294
Dar suntem într-o vale de ordin naţional,
13:49
because we don't have
the other mindsetmod de gândire to balanceechilibru it.
298
817395
2833
pentru că nu avem alte mentalităţi
pentru a găsi echilibrul.
13:52
We no longermai lung feel good
about ourselvesnoi insine as a people,
299
820252
2563
Nu ne mai simţim bine cu noi ca popor,
13:54
we'vene-am lostpierdut our definingdefinire
faithcredinţă in our futureviitor,
300
822839
2690
ne-am pierdut speranța în viitor,
13:57
we don't see eachfiecare other deeplyprofund,
we don't treattrata eachfiecare other as well.
301
825553
3382
nu mai avem grijă unii de alții.
14:01
And we need a lot of changesschimbări.
302
829538
1991
Şi avem nevoie de multe schimbări.
14:03
We need an economiceconomic changeSchimbare
and environmentalde mediu changeSchimbare.
303
831553
2706
Avem nevoie de o schimbare economică
şi de o schimbare a mediului.
14:06
But we alsode asemenea need a culturalcultural
and relationalrelaţional revolutionrevoluţie.
304
834902
2945
Dar avem nevoie
şi de revoluţie culturală şi relaţională.
14:09
We need to nameNume the languagelimba
of a recoveredrecuperate societysocietate.
305
837871
4270
Trebuie să denumim limbajul
unei societăţi recuperate.
14:14
And to me, the weaversTesatorilor
have foundgăsite that languagelimba.
306
842553
2738
Şi pentru mine, „ţesătorii”
au găsit acel limbaj.
14:17
My theoryteorie of socialsocial changeSchimbare
is that societysocietate changesschimbări
307
845593
3101
Teoria mea pentru schimbare socială
e că societatea se schimbă
14:20
when a smallmic groupgrup of people
find a better way to livetrăi,
308
848718
2645
când un grup mic de oameni
găsesc un mod mai bun de a trăi,
14:23
and the restodihnă of us copycopie them.
309
851387
1675
iar noi, restul, îi copiem.
14:25
And these weaversTesatorilor have foundgăsite
a better way to livetrăi.
310
853765
2638
Şi aceşti „ţesători” au găsit
un mod mai bun de a trăi.
14:28
And you don't have to theorizeteoretiza about it.
311
856427
1953
Şi nu trebuie să o teoretizăm.
14:30
They are out there as communitycomunitate buildersconstructori
all around the countryțară.
312
858404
3229
Ei construiesc comunităţi prin toată ţara.
14:34
We just have to shiftschimb our livesvieți a little,
313
862277
2277
Trebuie să ne schimbăm vieţile puțin,
14:36
so we can say, "I'm a weaverWeaver,
we're a weaverWeaver."
314
864578
2731
ca să putem spune:
„Sunt un ţesător, suntem ţesători.”
14:39
And if we do that,
315
867999
1366
Şi dacă facem asta,
14:42
the holegaură insideinterior ourselvesnoi insine getsdevine filledumplut,
316
870079
2349
gaura din interiorul nostru se va umple,
14:44
but more importantimportant,
the socialsocial unityunitate getsdevine repairedreparat.
317
872452
2825
dar mai important,
unitatea socială se va repara.
14:47
Thank you very much.
318
875301
1167
Vă mulţumesc foarte mult!
14:48
(ApplauseAplauze)
319
876492
4065
(Aplauze)
Translated by Florin Butnaru
Reviewed by Mirel-Gabriel Alexa

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
David Brooks - Op-ed columnist
Writer and thinker David Brooks has covered business, crime and politics over a long career in journalism.

Why you should listen

David Brooks became an Op-Ed columnist for The New York Times in September 2003. He is currently a commentator on "The PBS Newshour," NPR’s "All Things Considered" and NBC's "Meet the Press."

He is the author of Bobos in Paradise and The Social Animal. In April 2015, he released with his fourth book, The Road to Character, which was a #1 New York Times bestseller.

Brooks also teaches at Yale University, and is a member of the American Academy of Arts & Sciences.

Born on August 11, 1961 in Toronto, Canada, Brooks graduated a bachelor of history from the University of Chicago in 1983. He became a police reporter for the City News Bureau, a wire service owned jointly by the Chicago Tribune and Sun-Times.

He worked at The Washington Times and then The Wall Street Journal for nine years. His last post at the Journal was as Op-ed Editor. Prior to that, he was posted in Brussels, covering Russia, the Middle East, South Africa and European affairs. His first post at the Journal was as editor of the book review section, and he filled in as the Journal's movie critic.

He also served as a senior editor at The Weekly Standard for 9 years, as well as contributing editor for The Atlantic and Newsweek.

More profile about the speaker
David Brooks | Speaker | TED.com