ABOUT THE SPEAKER
Chinaka Hodge - Writer, educator
Poet, playwright, filmmaker and educator Chinaka Hodge uses her own life and experiences as the backbone of wildly creative, powerful works.

Why you should listen

Chinaka Hodge is a writer and educator from Oakland. She received her BA from NYU’s Gallatin School and studied Writing for Film and Television at  USC’s School of Cinematic Arts MFA program. Her work has been featured in Believer Magazine, Teen People Magazine, Newsweek, San Francisco Magazine, on PBS and NPR, and in two seasons of HBO’s Def Poetry. She was an Associate Producer on Simmons Lathan presents Brave New Voices for HBO.

She is a Cave Canem Graduate Fellow, was a playwright-in-residence at SF Playwrights Foundation and serves as a Visiting Editor at The California Sunday Magazine. She is an inaugural Senior Fellow at Yerba Buena Center for the Arts.

More profile about the speaker
Chinaka Hodge | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Chinaka Hodge: What will you tell your daughters about 2016?

Чинака Ходж: Какво ще кажете на дъщерите си за 2016?

Filmed:
1,264,818 views

С думи остри като счупено стъкло, Чинака Ходж разтваря 2016 и позволява на 12 месеца насилие, скръб, страх, срам, смелост и надежда да се излеят в тази оригинална поема, за една година, която никой от нас няма скоро да забрави.
- Writer, educator
Poet, playwright, filmmaker and educator Chinaka Hodge uses her own life and experiences as the backbone of wildly creative, powerful works. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Tell your daughtersдъщери of this yearгодина,
0
984
2272
Разкажете на дъщерите си за тази година,
00:15
how we wokeсъбудих needingнуждаещи се coffeeкафе
1
3280
2096
когато се събудихме нуждаейки си от кафе,
00:17
but discoveredоткрит insteadвместо cadaversтрупове
strewnразпръснати about our morningсутрин papersкнижа,
2
5400
3816
но вместо това открихме трупове,
разпръснати по сутрешните вестници,
00:21
waterloggedподгизнал facsimilesфаксимилета
of our sistersсестри, spousesсъпрузи, smallмалък childrenдеца.
3
9240
4800
измокрени факсимилета на нашите сестри,
съпруги, малолетни деца.
00:26
Say to your babyбебе of this yearгодина
when she asksпита, as she certainlyразбира се should,
4
14600
3616
Кажи на бебето си за тази година, когато тя
попита, което със сигурност ще направи,
00:30
tell her it was too lateкъсен comingидващ.
5
18240
1576
кажи й, че отдавна се очакваше.
00:31
AdmitПризная even in the yearгодина we leasedдаден под наем freedomсвобода,
we didn't ownсобствен it outrightнаправо.
6
19840
4456
Признай, че дори в годината, в която призовахме
свободата, не я притежавахме напълно.
00:36
There were still lawsзакони
for everyвсеки way we used our privatesредник
7
24320
2816
Все още имаше закони за всеки начин,
по който използвахме интимните си части
00:39
while they pawedpawed at the softмек foldsгънки of us,
8
27160
2496
докато се докопваха до меките ни извивки,
00:41
grabbedграбна with no concernзагриженост for consentсъгласие,
9
29680
2735
сграбчвани без грижа за съгласие,
00:44
no lawsзакони madeизработен for the menхора
that enforcedизпълнено them.
10
32439
2617
никакви закони, създадени за мъжете,
които ги прилагаха.
00:47
We were trainedобучен to dodgeДодж,
11
35080
2416
Бяхме обучени да се укриваме,
00:49
to wait, to cowerтреперя and coverПокрийте,
12
37520
2616
да чакаме, да треперим и да се крием,
00:52
to wait more, still, wait.
13
40160
2896
да чакаме още, застинали, да чакаме.
00:55
We were told to be silentмълчалив.
14
43080
1880
Беше ни казано да мълчим.
00:57
But speakговоря to your girlsмомичета of this wartimeвоенновременни,
15
45440
2256
Но кажете на дъщерите си за това
военно време,
00:59
a yearгодина precededпредшествано by a scoreрезултат of the sameедин и същ,
16
47720
2576
година предхождана от същия резултат,
01:02
so as in two decadesдесетилетия before,
17
50320
2256
както и преди две десетилетия,
01:04
we wipedизтри our eyesочи,
18
52600
1536
избърсахме очите си,
01:06
lacedзавързана casketsковчежета with flagsзнамена,
19
54160
1896
украсихме каскетите си със знамена,
01:08
evacuatedевакуирани the crimeпрестъпление sceneсцена of the clubклуб,
20
56080
2176
евакуирахме криминалната сцена на клуба,
01:10
caterwauledcaterwauled in the streetулица,
21
58280
1296
мяукахме по улиците,
01:11
laidположени our bodiesтела on the concreteбетон
againstсрещу the outlinesочертава of our fallenпаднал,
22
59600
3296
полагахме телата си върху бетона
срещу очертанията на нашите паднали,
01:14
criedизвика, "Of courseкурс we matteredима значение,"
23
62920
1935
викахме, "Разбира се, че бяхме важни,"
01:16
chantedскандираха for our disappearedизчезнал.
24
64879
1377
пеехме за нашите изчезнали.
01:18
The womenДами weptплачеха this yearгодина.
25
66280
1600
Жените плачеха тази година.
01:20
They did.
26
68440
1216
Наистина плачеха.
01:21
In the sameедин и същ yearгодина, we were readyготов.
27
69680
2456
В същата тази година бяхме готови.
01:24
The yearгодина we lostзагубен our inhibitionинхибиране
and movedпреместен with courageousсмел abandonизоставят
28
72160
3096
Годината, когато загубихме своите задръжки
и продължихме с безгрижна смелост
01:27
was alsoсъщо the yearгодина we staredзагледа down barrelsбъчви,
29
75280
2496
бе също годината, в която
гледахме в оръжия
01:29
sangпяха of cranesКранове in skiesнебе,
duckedducked and parriedотби,
30
77800
2336
пеехме за кранове в небесата,
навеждахме се и се прикривахме,
01:32
caughtхванат goldзлато in hijabхиджаб,
collectedсъбран deathсмърт threatsзаплахи,
31
80160
2456
хващахме злато в хиджаби,
събирахме смъртни заплахи,
01:34
knewЗнаех ourselvesсебе си as patriotsпатриоти,
32
82640
1336
познавахме се като патриоти,
01:36
said, "We're 35 now, time we settledустановен down
and foundнамерено a runningбягане mateкапитан,"
33
84000
3216
казахме, "Сега сме на 35, време да се
задомим и си намерим партньор,"
01:39
madeизработен roadпът mapsкарти for infantбебе joyрадост,
shamedЗасрамен nothing but fearстрах,
34
87240
3136
направихме карти за детска радост,
засрамени единствено от страх,
01:42
calledНаречен ourselvesсебе си fatдебел and meantозначаваше, of courseкурс,
35
90400
2256
наричахме се дебели и разбира се,
имахме предвид
01:44
impeccableбезупречно.
36
92680
1216
безупречни.
01:45
This yearгодина, we were womenДами,
37
93920
1936
Тази година бяхме жени,
01:47
not bridesбулки or trinketsдрънкулки,
38
95880
1776
не булки или играчки,
01:49
not an off-brandразстояние на една марка genderпол,
39
97680
1496
не пол от мръсна марка,
01:51
not a concessionконцесия, but womenДами.
40
99200
2136
не концесия, а жени.
01:53
InstructИнструктира your babiesбебета.
41
101360
1296
Инструктирайте бебета си.
01:54
RemindНапомни them that the yearгодина has passedпреминали
to be docileпокорен or smallмалък.
42
102680
3376
Примпомнете им, че годината премина
като мека или малка.
01:58
Some of us said for the first time
that we were womenДами,
43
106080
2616
Някои от нас за първи път заявиха,
че са жени,
02:00
tookвзеха this oathклетва of solidarityсолидарност seriouslyсериозно.
44
108720
2376
поеха тази клетва на солидарност сериозно.
02:03
Some of us boreроди childrenдеца
and some of us did not,
45
111120
2256
Някои от нас родиха деца, а
други не успяха,
02:05
and noneнито един of us questionedпод въпрос
whetherдали that madeизработен us realреален
46
113400
2416
и никоя от нас не постави под въпрос
дали това ни прави реални
02:07
or appropriateподходящ or trueвярно.
47
115840
1776
или подходящи, или истински.
02:09
When she asksпита you of this yearгодина,
48
117640
2136
Когато тя те попита за тази година,
02:11
your daughterдъщеря, whetherдали your offspringпотомство
or heirнаследник to your triumphТриумф,
49
119800
2905
твоята дъщеря, дали твоето потомство
или наследник на триумфа ти,
02:14
from her comfortedутеши sideстрана of historyистория
teeteringteetering towardsкъм womanжена,
50
122729
3007
от нейната утешителна страна на
историята бавно превръщаща се в жена,
02:17
she will wonderчудя се and askпитам voraciouslyжадно,
51
125760
2296
тя ще се чуди и ще пита неспирно,
02:20
thoughвъпреки че she cannotне мога fathomпроумее your sacrificeжертва,
52
128080
1935
въпреки че не може да
осъзнае твоята саможертва,
02:22
she will holdдържа your estimationоценяване of it holyСветия,
53
130039
2777

тя ще пази оценката ти за нея
като нещо свято,
02:24
curiouslyс любопитство probingсондиране, "Where were you?
54
132840
2496
любопитно разпитвайки,"Къде беше ти?
02:27
Did you fightбитка?
Were you fearfulстрашен or fearsomeстраховита?
55
135360
3016
Бори ли се? Беше ли изпълнена
със страх или страховита?
02:30
What coloredоцветен the wallsстени of your regretСъжалявам?
56
138400
1856
Какво оцвети стените на твоето съжаление?
02:32
What did you do for womenДами
in the yearгодина it was time?
57
140280
2656
Какво направи за жените
в годината, когато бе време?
02:34
This pathпът you madeизработен for me,
whichкойто bonesкости had to breakпочивка?
58
142960
2896
Тази пътека, която си проправила за мен,
кои кости трябваше да се прекършат?
02:37
Did you do enoughдостатъчно, and are you OK, mommaМамо?
59
145880
2256
Направи ли достатъчно, и добре ли си мамо?
02:40
And are you a heroгерой?"
60
148160
1216
Героиня ли си?
02:41
She will askпитам the difficultтруден questionsвъпроси.
61
149400
2416
Тя ще задава трудните въпроси.
02:43
She will not careгрижа
about the arcдъга of your browчело,
62
151840
2176
Няма да я е грижа за извивката
около дъгата на веждите ти,
02:46
the weightтегло of your clutchсъединител.
63
154040
1256
за тежестта на раменете ти.
02:47
She will not askпитам of your mentionsспоменава.
64
155320
1656
Тя няма да пита
за споменаванията ти.
02:49
Your daughterдъщеря, for whomна когото you have
alreadyвече carriedизвършва so much, wants to know
65
157000
3376
Твоята дъщеря, за която си отдала толкова
много, иска да знае
02:52
what you broughtдонесе, what giftподарък,
what lightсветлина did you keep from extinctionизмиране?
66
160400
3496
какво си донесла, какъв подарък,
каква светлина си предпазила от изгасване?
02:55
When they cameдойде for victimsжертви in the night,
67
163920
1936
Когато те дойдоха за жертви през нощта,
02:57
did you sleepсън throughпрез it
or were you rousedсъбудил?
68
165880
2096
проспа ли го или
беше на крак?
03:00
What was the costцена of stayingпребиваващ wokeсъбудих?
69
168000
1656
Каква бе цената да бъдеш будна?
03:01
What, in the yearгодина we said time'sна времето в up,
what did you do with your privilegeпривилегия?
70
169680
3466
В годината, в която казхме че няма време,
какво напрви с твоята привилегия?
03:05
Did you supSUP on others'другите squalorмизерия?
71
173170
1526
Облагодетелства ли се
от мизерията на други?
03:06
Did you look away
or directlyпряко into the flameпламък?
72
174720
2136
Гледаше ли настрани или
директно в пламъка?
03:08
Did you know your skillумение
or treatлечение it like a liabilityотговорност?
73
176880
2536
Знаеше ли своите умения
или ги третираше като тежест?
03:11
Were you fooledзаблуждавайте by the epithetsепитети
of "nastyгаден" or "lessпо-малко than"?
74
179440
3336
Беше ли заблудена от епитетите
на "гадна" или "по-малко от"?
03:14
Did you teachпреподавам with an openотворен heartсърце
or a clenchedстиснати fistюмрук?
75
182800
2496
Учеше ли с отворено сърце
или със стиснат юмрук?
03:17
Where were you?
76
185320
1216
Къде беше ти?
03:18
Tell her the truthистина. Make it your life.
77
186560
1856
Кажи й истината. Направи я твой живот.
03:20
ConfirmПотвърдете it. Say, "DaughterДъщеря, I stoodстоеше there
78
188440
1976
Потвърди го. Кажи: "Дъще, стоях там
03:22
with the momentмомент
drawnсъставен on my faceлице like a daggerКама,
79
190440
2216
в момента, изрисуван на лицето ми
като кама,
03:24
and flungхвърли it back at itselfсебе си,
80
192680
1336
и го хвърлих обратно към себе си,
03:26
slicingнарязване spaceпространство for you."
81
194040
1416
проправяйки място за теб."
03:27
Tell her the truthистина, how you livedживял
in spiteзлоба of crookedнечестен oddsшансове.
82
195480
2816
Кажи й истината, как си живяла
въпреки неравните шансове.
03:30
Tell her you were braveсмел,
83
198320
1256
Кажи й че си била смела,
03:31
and always, always
in the companyкомпания of courageкураж,
84
199600
2336
и винаги, винаги
в компанията на кураж,
03:33
mostlyв повечето случаи the daysдни
when you just had yourselfсебе си.
85
201960
2296
най вече в дните, когато си
била сама със себе си.
03:36
Tell her she was bornроден as you were,
86
204280
1976
Кажи й, че е родена както и ти,
03:38
as your mothersмайки before,
and the sistersсестри besideдо them,
87
206280
2616
както майките ни преди нас,
и сестрите до тях
03:40
in the ageвъзраст of legendsлегенди, like always.
88
208920
2096
в епохата на легендите, както винаги.
03:43
Tell her she was bornроден just in time,
89
211040
2696
Кажи й, че се е родила точно навреме,
03:45
just in time
90
213760
1280
точно навреме,
03:47
to leadводя.
91
215520
1216
за да води.
03:48
(ApplauseАплодисменти)
92
216760
7336
(Аплодисменти)
Translated by Darina Stoyanova
Reviewed by IVAYLO IVANOV

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Chinaka Hodge - Writer, educator
Poet, playwright, filmmaker and educator Chinaka Hodge uses her own life and experiences as the backbone of wildly creative, powerful works.

Why you should listen

Chinaka Hodge is a writer and educator from Oakland. She received her BA from NYU’s Gallatin School and studied Writing for Film and Television at  USC’s School of Cinematic Arts MFA program. Her work has been featured in Believer Magazine, Teen People Magazine, Newsweek, San Francisco Magazine, on PBS and NPR, and in two seasons of HBO’s Def Poetry. She was an Associate Producer on Simmons Lathan presents Brave New Voices for HBO.

She is a Cave Canem Graduate Fellow, was a playwright-in-residence at SF Playwrights Foundation and serves as a Visiting Editor at The California Sunday Magazine. She is an inaugural Senior Fellow at Yerba Buena Center for the Arts.

More profile about the speaker
Chinaka Hodge | Speaker | TED.com