ABOUT THE SPEAKER
Chinaka Hodge - Writer, educator
Poet, playwright, filmmaker and educator Chinaka Hodge uses her own life and experiences as the backbone of wildly creative, powerful works.

Why you should listen

Chinaka Hodge is a writer and educator from Oakland. She received her BA from NYU’s Gallatin School and studied Writing for Film and Television at  USC’s School of Cinematic Arts MFA program. Her work has been featured in Believer Magazine, Teen People Magazine, Newsweek, San Francisco Magazine, on PBS and NPR, and in two seasons of HBO’s Def Poetry. She was an Associate Producer on Simmons Lathan presents Brave New Voices for HBO.

She is a Cave Canem Graduate Fellow, was a playwright-in-residence at SF Playwrights Foundation and serves as a Visiting Editor at The California Sunday Magazine. She is an inaugural Senior Fellow at Yerba Buena Center for the Arts.

More profile about the speaker
Chinaka Hodge | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Chinaka Hodge: What will you tell your daughters about 2016?

Chinaka Hodge: Ce le vei spune fiicelor tale despre 2016?

Filmed:
1,264,818 views

Cu cuvinte precum cioburile de sticlă, Chinaka Hodge taie prin anul 2016 și lasă 12 luni de violență, durere, teamă, rușine, curaj și speranță să se verse în acest poem original despre un an pe care nimeni nu îl va uita prea curând.
- Writer, educator
Poet, playwright, filmmaker and educator Chinaka Hodge uses her own life and experiences as the backbone of wildly creative, powerful works. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Tell your daughtersfiice of this yearan,
0
984
2272
Spune-le fiicelor tale despre acest an,
00:15
how we woketrezit needingau nevoie coffeecafea
1
3280
2096
cum ne-am trezit având nevoie de cafea,
00:17
but discovereddescoperit insteadin schimb cadaverscadavre
strewnpresărat about our morningdimineaţă papershârtii,
2
5400
3816
descoperind în schimb cadavre
împrăștiate în ziarele de dimineață,
00:21
waterloggedbăltire facsimilesfacsimile
of our sisterssurori, spousessoţi, smallmic childrencopii.
3
9240
4800
facsimile inundate de apă
ale surorilor, soților, copiilor.
00:26
Say to your babybebelus of this yearan
when she askssolicită, as she certainlycu siguranță should,
4
14600
3616
Povestește-i fetiței tale despre acest an
când va întreba, așa cum ar trebui,
00:30
tell her it was too latetârziu comingvenire.
5
18240
1576
spune-i că a venit prea târziu.
00:31
AdmitRecunosc even in the yearan we leasedînchiriate freedomlibertate,
we didn't ownpropriu it outrightpur şi simplu.
6
19840
4456
Recunoaște că în chiar anul
arendării libertății, nu am avut-o pe loc.
00:36
There were still lawslegii
for everyfiecare way we used our privatessoldaţilor
7
24320
2816
Existau încă legi,
pentru cum să ne folosim privatele
00:39
while they pawedpawed at the softmoale foldsfalduri of us,
8
27160
2496
în timp ce ei puneau laba
pe părțile noastre moi,
00:41
grabbedapucat with no concernîngrijorare for consentconsimţământ,
9
29680
2735
înșfăcate fără grija pentru consimțământ,
00:44
no lawslegii madefăcut for the menbărbați
that enforcedpuse în aplicare them.
10
32439
2617
nici o lege pentru bărbații
care le impuneau.
00:47
We were traineddresat to dodgeDodge,
11
35080
2416
Am fost antrenate să ne ferim,
00:49
to wait, to cowerse ghemui and coveracoperi,
12
37520
2616
să așteptăm, să tremurăm
și să ne acoperim,
00:52
to wait more, still, wait.
13
40160
2896
să așteptăm mai mult, nemișcate,
să așteptăm.
00:55
We were told to be silenttăcut.
14
43080
1880
Ni s-a spus să fim tăcute.
Spune-le fiicelor tale
despre acest timp de război,
00:57
But speakvorbi to your girlsfete of this wartimedin timpul războiului,
15
45440
2256
00:59
a yearan precededprecedat by a scorescor of the samela fel,
16
47720
2576
un an precedat de unul asemănător,
01:02
so as in two decadesdecenii before,
17
50320
2256
ca acum două decenii,
01:04
we wipedşters our eyesochi,
18
52600
1536
când ne-am șters ochii,
01:06
laceddantelat casketslădiţe with flagssteaguri,
19
54160
1896
am învelit sicrie cu steaguri,
01:08
evacuatedevacuat the crimecrimă scenescenă of the clubclub,
20
56080
2176
am evacuat scena crimei din club,
01:10
caterwauledcaterwauled in the streetstradă,
21
58280
1296
am jelit în stradă,
01:11
laidcablare our bodiesorganisme on the concretebeton
againstîmpotriva the outlinescontururi of our fallencăzut,
22
59600
3296
am așezat trupuri pe ciment
în fața contururilor celor căzuți,
01:14
crieda strigat, "Of coursecurs we mattereda contat,"
23
62920
1935
am strigat, „Bineînțeles că am contat”,
01:16
chantedscandat for our disappeareddispărut.
24
64879
1377
am cântat pentru dispăruți.
01:18
The womenfemei weptplângeau this yearan.
25
66280
1600
Femeile au plâns anul ăsta.
01:20
They did.
26
68440
1216
Au plâns.
01:21
In the samela fel yearan, we were readygata.
27
69680
2456
În același an, am fost pregătite.
01:24
The yearan we lostpierdut our inhibitioninhibitie
and movedmutat with courageouscurajos abandonabandoneze
28
72160
3096
Anul în care ne-am pierdut inhibarea
și ne-am mutat cu curaj
a fost și anul
în care am privit pe țeava puștilor,
01:27
was alsode asemenea the yearan we staredse uită down barrelsbutoaie,
29
75280
2496
am cântat despre cocori pe cer,
ne-am ferit și am parat,
01:29
sanga cântat of cranesmacarale in skiescer,
duckedducked and parriedparat,
30
77800
2336
01:32
caughtprins goldaur in hijabHijab,
collectedadunat deathmoarte threatsameninţări,
31
80160
2456
am prins aur în hijab,
am colectat amenințări,
01:34
knewștiut ourselvesnoi insine as patriotspatrioti,
32
82640
1336
ne-am știut patrioate,
01:36
said, "We're 35 now, time we settledstabilit down
and foundgăsite a runningalergare matemate,"
33
84000
3216
ne-am spus: „Avem 35 de ani,
e timpul să ne stabilim undeva”,
01:39
madefăcut roaddrum mapshărţi for infantcopil joybucurie,
shamedumilita nothing but fearfrică,
34
87240
3136
am făcut hărți pentru bucuria puerilă,
am necinstit doar frica,
01:42
calleddenumit ourselvesnoi insine fatgras and meanta însemnat, of coursecurs,
35
90400
2256
ne-am numit grase și ne refeream,
bineînțeles,
01:44
impeccableimpecabil.
36
92680
1216
la impecabile.
01:45
This yearan, we were womenfemei,
37
93920
1936
Anul acesta, am fost femei,
01:47
not bridesmirese or trinketsbrelocuri,
38
95880
1776
nu mirese sau jucării,
01:49
not an off-brandoff brand gendergen,
39
97680
1496
nu un sex inferior,
01:51
not a concessionconcesiune, but womenfemei.
40
99200
2136
nu o concesiune, ci femei.
01:53
InstructInstrui your babiescopii.
41
101360
1296
Instruiește-ți copiii.
01:54
RemindReamintesc them that the yearan has passeda trecut
to be dociledocil or smallmic.
42
102680
3376
Amintește-le că a trecut anul
ca să fii docil sau mic.
01:58
Some of us said for the first time
that we were womenfemei,
43
106080
2616
Unele dintre noi au spus prima oară
că suntem femei,
02:00
tooka luat this oathjurământul of solidaritysolidaritate seriouslySerios.
44
108720
2376
au luat în serios acest
jurământ de solidaritate.
02:03
Some of us boreteava childrencopii
and some of us did not,
45
111120
2256
Unele dintre noi au născut copii,
altele nu,
și nimeni nu s-a întrebat
dacă asta ne-a făcut reale
02:05
and nonenici unul of us questionedsub semnul întrebării
whetherdacă that madefăcut us realreal
46
113400
2416
02:07
or appropriateadecvat or trueAdevărat.
47
115840
1776
sau adecvate sau adevărate.
02:09
When she askssolicită you of this yearan,
48
117640
2136
Când te întreabă despre acest an,
02:11
your daughterfiică, whetherdacă your offspringdescendenți
or heirmoştenitor to your triumphTriumf,
49
119800
2905
fiica ta, fie produs sau moștenitor
al triumfului tău,
02:14
from her comfortedmângâiat sidelatură of historyistorie
teeteringpragul towardscătre womanfemeie,
50
122729
3007
de pe latura ei liniștită a istoriei,
șovăind spre a fi femeie,
02:17
she will wondermirare and askcere voraciouslyvoracitate,
51
125760
2296
se va gândi și va întreba vorace,
02:20
thoughdeşi she cannotnu poti fathomstânjen your sacrificesacrificiu,
52
128080
1935
deși nu poate pătrunde sacrificiul tău,
02:22
she will holddeține your estimationevaluare of it holySfânt,
53
130039
2777
va crede estimarea ta,
02:24
curiouslycu interes probingde sondare, "Where were you?
54
132840
2496
cercetând curios: „Unde ai fost?”
02:27
Did you fightluptă?
Were you fearfulfricos or fearsomeînfricoşător?
55
135360
3016
„Ai luptat?
Ai fost temătoare sau de temut?
02:30
What coloredcolorat the wallspereți of your regretRegret?
56
138400
1856
Ce-ți colora pereții regretului?
02:32
What did you do for womenfemei
in the yearan it was time?
57
140280
2656
Ce ai făcut pentru femei
în anul în care venise timpul?
02:34
This pathcale you madefăcut for me,
whichcare bonesoase had to breakpauză?
58
142960
2896
Ce oase ți-ai rupt
pentru calea ce mi-ai creat-o?
02:37
Did you do enoughdestul, and are you OK, mommaMama?
59
145880
2256
Ai făcut destul, ești mulțumită, mamă?
02:40
And are you a heroerou?"
60
148160
1216
Ești o eroină?”
02:41
She will askcere the difficultdificil questionsîntrebări.
61
149400
2416
Va pune întrebările grele.
02:43
She will not careîngrijire
about the arcarc of your browfruntea,
62
151840
2176
Nu îi va păsa de arcul sprâncenei tale,
02:46
the weightgreutate of your clutchambreiaj.
63
154040
1256
de greutatea poșetei.
02:47
She will not askcere of your mentionsmentiuni.
64
155320
1656
Nu va întreba de amintirile tale.
02:49
Your daughterfiică, for whompe cine you have
alreadydeja carriedtransportate so much, wants to know
65
157000
3376
Fiica ta, pentru care ai îndurat deja
atâtea, vrea să știe
02:52
what you broughtadus, what giftcadou,
what lightușoară did you keep from extinctionextincţie?
66
160400
3496
ce ai adus, ce dar,
ca flacără ai ferit de stingere?
02:55
When they camea venit for victimsvictime in the night,
67
163920
1936
Când au venit după victime noaptea,
02:57
did you sleepdormi throughprin it
or were you rousedtrezit?
68
165880
2096
ai dormit sau te-ai trezit?
03:00
What was the costa costat of stayingședere woketrezit?
69
168000
1656
Care a fost costul să stai trează?
03:01
What, in the yearan we said time'stimp pe up,
what did you do with your privilegeprivilegiu?
70
169680
3466
În anul în care am decis că timpul
a expirat, ce ai făcut cu dreptul tău?
03:05
Did you supSUP on others'altora squalormizerie?
71
173170
1526
Ai cinat în mizeria altora?
Ai privit în altă parte
sau direct spre flacără?
03:06
Did you look away
or directlydirect into the flameflacără?
72
174720
2136
Erai conștientă de ce poți
sau ai luat-o ca pe o datorie?
03:08
Did you know your skillabilitate
or treattrata it like a liabilityrăspundere?
73
176880
2536
03:11
Were you fooledpăcălit by the epithetsepitete
of "nastyurât" or "lessMai puțin than"?
74
179440
3336
Te-ai lăsat păcălită de epitete precum
„scârbos” sau „insuficient”?
03:14
Did you teacha preda with an opendeschis heartinimă
or a clenchedîncleştaţi fistpumn?
75
182800
2496
Ai dăscălit cu inima deschisă
sau cu pumnul strâns?
03:17
Where were you?
76
185320
1216
Unde ai fost?
03:18
Tell her the truthadevăr. Make it your life.
77
186560
1856
Spune-i adevărul. E viața ta.
03:20
ConfirmConfirma it. Say, "DaughterFiica, I stooda stat there
78
188440
1976
Confirmă. Spune-i:
„Fata mea, am fost acolo
03:22
with the momentmoment
drawndesenat on my facefață like a daggerpumnal,
79
190440
2216
cu clipa afișată pe fața mea ca un pumnal,
03:24
and flungAruncă it back at itselfîn sine,
80
192680
1336
și l-am lansat înapoi,
03:26
slicingmaşină de tăiat spacespaţiu for you."
81
194040
1416
feliind spațiul pentru tine.”
03:27
Tell her the truthadevăr, how you livedtrăit
in spiteciudă of crookedstrâmb oddsșanse.
82
195480
2816
Spune-i adevărul, cum ai supraviețuit
în ciuda sorții necinstite.
03:30
Tell her you were bravecurajos,
83
198320
1256
Spune-i că ai avut curaj
și mereu, mereu în compania curajului,
03:31
and always, always
in the companycompanie of couragecuraj,
84
199600
2336
03:33
mostlyMai ales the dayszi
when you just had yourselftu.
85
201960
2296
mai ales în zilele
în care ai fost singură.
03:36
Tell her she was bornnăscut as you were,
86
204280
1976
Spune-i că s-a născut ca și tine,
03:38
as your mothersmame before,
and the sisterssurori besidelângă them,
87
206280
2616
ca și mama ta înainte și surorile alături,
03:40
in the agevârstă of legendslegende, like always.
88
208920
2096
în era legendelor, ca întotdeauna.
03:43
Tell her she was bornnăscut just in time,
89
211040
2696
Spune-i că s-a născut la timp,
03:45
just in time
90
213760
1280
exact la timp
03:47
to leadconduce.
91
215520
1216
să conducă.
03:48
(ApplauseAplauze)
92
216760
7336
(Aplauze)
Translated by Daria Gizdavu
Reviewed by Delia Bogdan

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Chinaka Hodge - Writer, educator
Poet, playwright, filmmaker and educator Chinaka Hodge uses her own life and experiences as the backbone of wildly creative, powerful works.

Why you should listen

Chinaka Hodge is a writer and educator from Oakland. She received her BA from NYU’s Gallatin School and studied Writing for Film and Television at  USC’s School of Cinematic Arts MFA program. Her work has been featured in Believer Magazine, Teen People Magazine, Newsweek, San Francisco Magazine, on PBS and NPR, and in two seasons of HBO’s Def Poetry. She was an Associate Producer on Simmons Lathan presents Brave New Voices for HBO.

She is a Cave Canem Graduate Fellow, was a playwright-in-residence at SF Playwrights Foundation and serves as a Visiting Editor at The California Sunday Magazine. She is an inaugural Senior Fellow at Yerba Buena Center for the Arts.

More profile about the speaker
Chinaka Hodge | Speaker | TED.com