ABOUT THE SPEAKER
Sue Klebold - Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention.

Why you should listen

Sue Klebold is the mother of Dylan Klebold, one of the two shooters at Columbine High School in 1999. Since the massacre, Sue has spent years excavating every detail of her family life, and trying to understand what she could have done to prevent it. In 2016, after years of evading public scrutiny, Klebold published A Mother's Reckoning: Living In the Aftermath of Tragedy, a powerful memoir in which she explores the crucial intersection between mental health and violence. As a passionate advocate for brain health awareness and intervention, she is donating any profits from the book to mental health charities, research and suicide prevention, hoping for solutions that will help parents and professionals spot and thwart signs of trouble.

More profile about the speaker
Sue Klebold | Speaker | TED.com
TEDMED 2016

Sue Klebold: My son was a Columbine shooter. This is my story

Sue Klebold: Min søn skød på Columbine. Dette er min historie

Filmed:
10,022,839 views

Sue Klebold er mor til Dylan Klebold, én af de to gerningsmænd, som begik massemordet på Columbine High School, hvor 12 elever og en lærer mistede livet. Hun har i årevis undersøgt hver lille detalje af hendes familieliv i et forsøg på at forstå, hvad hun kunne have gjort, for at forhindre hendes søns voldelige bedrifter. I denne svære, hjerteskærende TED Talk, beskriver Klebold sammenhængen mellem psykisk helbred og vold, og beder forældre og professionelle om at blive ved med at undersøge forbindelsen mellem selvmordstanker og tanker om mord.
- Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:26
The last time I heardhørt my son'ssøns voicestemme
0
1080
2496
Sidste gang, jeg hørte min søns stemme
00:28
was when he walkedgik out the frontforan doordør
1
3600
2336
var da han gik ud ad hoveddøren
00:30
on his way to schoolskole.
2
5960
1280
på vej i skole.
00:33
He calledhedder out one wordord in the darknessmørke:
3
8480
2200
Han råbte ét ord i mørket:
00:36
"ByeFarvel."
4
11320
1200
"Farvel."
00:38
It was AprilApril 20, 1999.
5
13000
3000
Det var d. 20. april 1999.
00:41
LaterSenere that morningmorgen,
at ColumbineColumbine HighHøj SchoolSkole,
6
16880
3056
Senere den morgen på Columbine High School
00:44
my sonsøn DylanDylan and his friendven EricEric
7
19960
2936
gik min søn, Dylan,
og hans ven, Eric,
ind og dræbte tolv studerende,
og en lærer,
00:47
killeddræbt 12 studentsstuderende and a teacherlærer
8
22920
2320
00:51
and woundedsåret more than 20 othersandre
before takingtager theirderes ownegen livesliv.
9
26280
3680
og sårede mere end tyve andre,
før de tog deres eget liv.
00:56
ThirteenTretten innocentuskyldig people were killeddræbt,
10
31160
3056
13 uskyldige mennesker blev dræbt
00:59
leavingforlader theirderes lovedelskede onesdem
in a statestat of griefsorg and traumatraumer.
11
34240
3200
og efterlod deres pårørerende
traumatiserede og i sorg.
01:03
OthersAndre sustainedvedvarende injuriesskader,
12
38320
1856
Andre fik svære skader,
01:05
some resultingder følger in disfigurementvansiring
and permanentpermanent disabilityhandicap.
13
40200
4040
nogle resulterede i vansiring
og varig funktionsnedsættelse.
01:10
But the enormityuhyrlighed of the tragedytragedie
14
45840
1816
Men omfanget af tragedien
01:12
can't be measuredmålt only by the numbernummer
of deathsdødsfald and injuriesskader that tooktog placeplacere.
15
47680
4120
kan ikke kun måles i antallet
af dødsfald og skader, der fandt sted.
01:17
There's no way to quantifykvantificere
the psychologicalpsykologisk damageskade
16
52720
3416
Man kan ikke kvantificere
de psykiske mén
01:21
of those who were in the schoolskole,
17
56160
1936
for de som var på skolen,
01:23
or who tooktog parten del
in rescueredde or cleanupoprydning effortsindsats.
18
58120
3360
eller de som bidrog til redningen
og oprydningsindsatsen.
01:27
There's no way to assessvurdere
the magnitudestørrelsesorden of a tragedytragedie like ColumbineColumbine,
19
62280
3640
Der er ingen måde at vurdere størrelsen
af en tragedie som Columbine,
01:31
especiallyisær when it can be a blueprinthandleplanen
20
66680
2256
særligt når hændelsen kan blive en skabelon
01:33
for other shootersskytter who go on
to commitbegå atrocitiesgrusomheder of theirderes ownegen.
21
68960
3440
for andre skytter, der går ud for
at begå grusomheder på egen hånd.
01:38
ColumbineColumbine was a tidaltidevandsenergi wavebølge,
22
73600
1840
Columbine var en flodbølge,
01:41
and when the crashkrak endedsluttede,
23
76200
1256
og da braget var forbi
01:42
it would take yearsflere år
for the communityfællesskab and for societysamfund
24
77480
3936
ville det tage årevis for
lokalmiljøet og samfundet
01:46
to comprehendforstå its impactpåvirkning.
25
81440
1720
at forstå dens effekter.
01:49
It has takentaget me yearsflere år
to try to acceptacceptere my son'ssøns legacyeftermæle.
26
84720
4120
Det har taget mig år at forsøge
at acceptere min søns eftermæle.
01:54
The cruelgrusom behavioropførsel
that defineddefineret the endende of his life
27
89760
3136
Den ondskabsfulde adfærd,
der definerede hans livs slutning
01:57
showedviste me that he was a completelyfuldstændig
differentforskellige personperson from the one I knewvidste.
28
92920
3560
viste mig, at han var en helt anden person
end den, jeg kendte.
02:02
AfterwardsBagefter people askedspurgt,
29
97600
2376
Bagefter spurgte folk:
02:05
"How could you not know?
30
100000
1760
"Hvordan kunne du ikke vide det?"
02:07
What kindvenlig of a mothermor were you?"
31
102560
1560
"Hvilken slags mor var du?"
02:10
I still askSpørg myselfMig selv those samesamme questionsspørgsmål.
32
105240
2640
Jeg stiller stadig mig selv
samme spørgsmål.
02:14
Before the shootingsskyderier,
I thought of myselfMig selv as a good mommor.
33
109080
2880
Før skyderierne, opfattede jeg mig selv
som en god mor.
02:17
HelpingAt hjælpe my childrenbørn becomeblive caringomsorgsfuld,
34
112760
2456
At hjælpe mine børn
med at blive omsorgsfulde,
02:20
healthysund og rask, responsibleansvarlig adultsvoksne
35
115240
2336
sunde, ansvarlige voksne
02:22
was the mostmest importantvigtig rolerolle of my life.
36
117600
3480
var den vigtigste rolle i mit liv.
02:26
But the tragedytragedie convincedoverbevist me
that I failedmislykkedes as a parentforælder,
37
121760
3320
Men tragedien overbeviste mig om,
at jeg havde fejlet som forælder
02:30
and it's partiallydelvist this sensefølelse of failurefiasko
that bringsbringer me here todayi dag.
38
125840
3720
og det er delvist dette nederlag,
der har bragt mig hertil i dag.
02:36
AsideSidebemærkning from his fatherfar,
39
131240
1256
Bortset fra hans far,
02:37
I was the one personperson
who knewvidste and lovedelskede DylanDylan the mostmest.
40
132520
3560
var jeg den person,
der kendte og elskede Dylan mest.
02:41
If anyonenogen som helst could have knownkendt
what was happeningsker,
41
136800
2256
Hvis nogen kunne have vidst,
hvad der foregik,
02:44
it should have been me, right?
42
139080
1720
så burde det have været mig, ikke?
02:47
But I didn't know.
43
142000
1200
Men jeg vidste det ikke.
02:50
TodayI dag, I'm here to sharedel the experienceerfaring
44
145440
1896
Jeg er her for at dele min erfaring af,
02:52
of what it's like to be the mothermor
of someonenogen who killsdrab and hurtsgør ondt.
45
147360
3720
hvad det vil sige, at være mor til
en person, der dræber og gør fortæd.
02:57
For yearsflere år after the tragedytragedie,
I combedkæmmet throughigennem memorieserindringer,
46
152200
3856
I flere år efter tragedien
gennemgik jeg mine minder
03:01
tryingforsøger to figurefigur out
exactlyNemlig where I failedmislykkedes as a parentforælder.
47
156080
3600
i et forsøg på at forstå præcis hvor
jeg fejlede som forælder.
03:05
But there are no simpleenkel answerssvar.
48
160280
2736
Men der er ingen simple svar.
03:08
I can't give you any solutionsløsninger.
49
163040
1920
Jeg kan ikke give jer en enkel løsning.
03:10
All I can do
50
165520
1200
Det eneste, jeg kan,
03:12
is sharedel what I have learnedlærte.
51
167760
2360
er at dele, hvad jeg har lært.
03:16
When I talk to people
who didn't know me before the shootingsskyderier,
52
171440
3616
Når jeg snakker med mennesker,
som ikke kendte mig før skyderierne,
03:20
I have threetre challengesudfordringer to meetmøde.
53
175080
1800
står jeg foran tre udfordringer.
03:22
First, when I walk into a roomværelse like this,
54
177640
3200
For det første: når jeg træder ind
i et rum som dette,
03:26
I never know if someonenogen there
has experiencedoplevet losstab
55
181480
3576
ved jeg aldrig om en tilstedeværende
har oplevet tab
03:30
because of what my sonsøn did.
56
185080
1720
på grund af min søns handlinger.
03:33
I feel a need to acknowledgeanerkende the sufferinglidelse
causedforårsaget by a membermedlem of my familyfamilie
57
188080
4136
Jeg føler, jeg bør erkende den lidelse,
mit familiemedlem har forårsaget,
03:37
who isn't here to do it for himselfham selv.
58
192240
2200
når han ikke er her til at gøre det selv.
03:40
So first, with all of my hearthjerte,
59
195080
2560
Så først og fremmest,
af hele mit hjerte;
03:43
I'm sorry if my sonsøn has causedforårsaget you painsmerte.
60
198320
3240
jeg beklager dybt, hvis min søn har
forvoldt dig smerte.
03:48
The secondanden challengeudfordring I have
61
203640
1760
Min anden udfordring
03:51
is that I mustskal askSpørg for understandingforståelse
and even compassionmedfølelse
62
206040
3720
er, at jeg må bede om forståelse,
selv medfølelse,
03:55
when I talk about
my son'ssøns deathdød as a suicideselvmord.
63
210560
3240
når jeg beskriver min søns død,
som et selvmord.
03:59
Two yearsflere år before he dieddøde,
64
214480
2136
To år før han døde,
04:01
he wroteskrev on a piecestykke of paperpapir in a notebooknotebook
65
216640
2216
skrev han på en side i en notesblok,
04:03
that he was cuttingskæring himselfham selv.
66
218880
1560
at han skar i sig selv.
04:06
He said that he was in agonykval
67
221200
1616
Han fortalte at han led,
04:07
and wanted to get a gunkanon
so he could endende his life.
68
222840
2640
at han ville have en pistol,
så han kunne ende sit liv.
04:11
I didn't know about any of this
untilindtil monthsmåneder after his deathdød.
69
226160
3760
Jeg vidste ikke noget om dette
før måneder efter hans død.
04:15
When I talk about his deathdød as a suicideselvmord,
70
230720
3416
Når jeg kalder hans død et selvmord,
04:19
I'm not tryingforsøger to downplaynedtone the viciousnessondskab
he showedviste at the endende of his life.
71
234160
4040
er det ikke et forsøg på at nedtone ondskaben,
han udviste i slutningen af sit liv.
04:23
I'm tryingforsøger to understandforstå
72
238840
1976
Jeg forsøger at forstå,
04:25
how his suicidalselvmordstanker thinkingtænker
73
240840
2096
hvordan hans selvmordstanker
04:27
led to murdermord.
74
242960
1440
ledte til mord.
04:30
After a lot of readinglæsning
and talkingtaler with expertseksperter,
75
245080
3216
Efter en hel del læsning
og samtaler med eksperter,
04:33
I have come to believe
76
248320
1656
er jeg kommet til den overbevisning,
04:35
that his involvementinvolvering in the shootingsskyderier
was rootedrødder not in his desireønske to killdræbe
77
250000
4720
at hans rolle i skyderierne ikke bundede ud
i et ønske om at dræbe,
04:40
but in his desireønske to die.
78
255480
1680
men et ønske om at dø.
04:43
The thirdtredje challengeudfordring I have
when I talk about my son'ssøns murder-suicidemord-selvmord
79
258320
5296
Den tredje udfordring, jeg har, når jeg
snakker om min søns mord og selvmord
04:48
is that I'm talkingtaler about mentalmental healthsundhed --
80
263640
2920
er, at jeg snakker om psykisk helbred --
04:52
excuseundskyldning me --
81
267680
1216
-- undskyld mig.
04:53
is that I'm talkingtaler about mentalmental healthsundhed,
82
268920
2616
Er, at jeg snakker om psykisk helbred,
04:56
or brainhjerne healthsundhed, as I preferforetrække to call it,
because it's more concretebeton.
83
271560
4176
eller hjernehelbred, som jeg foretrækker
at kalde det, da det er mere konkret.
05:00
And in the samesamme breathåndedrag,
I'm talkingtaler about violencevold.
84
275760
3736
Og på samme tid taler jeg om vold.
05:04
The last thing I want to do
is to contributebidrage to the misunderstandingmisforståelse
85
279520
3576
Det sidste, jeg vil, er, at bidrage
til den misforståelse,
05:08
that alreadyallerede existseksisterer around mentalmental illnesssygdom.
86
283120
3216
der allerede hersker omkring
psykisk sygdom.
05:11
Only a very smalllille percentprocent of those
who have a mentalmental illnesssygdom
87
286360
4776
Kun en meget lille procentdel af dem,
som har en psykisk sygdom,
05:16
are violentvoldsom towardimod other people,
88
291160
2240
er voldelige over for andre.
05:19
but of those who die by suicideselvmord,
89
294800
3136
Men blandt dem, der begår selvmord,
05:22
it's estimatedanslået that about 75
to maybe more than 90 percentprocent
90
297960
4216
er det vurderet, at mellem 75%
til muligvis over 90%
05:27
have a diagnosablediagnosticerbare
mentalmental healthsundhed conditiontilstand of some kindvenlig.
91
302200
3400
lider af en psykisk sygdom,
der kan diagnosticeres.
05:31
As you all know very well,
92
306680
1256
Som I alle udmærket ved,
05:32
our mentalmental healthsundhed careomsorg systemsystem
is not equippedudstyret to help everyonealle sammen,
93
307960
2960
er vores sundhedssystem ikke udstyret
til at hjælpe alle,
05:37
and not everyonealle sammen with destructivedestruktive thoughtstanker
94
312000
2496
og det er ikke alle med destruktive tanker,
05:39
fitspasser the criteriakriterier
95
314520
1736
som opfylder kriterierne
05:41
for a specificbestemt diagnosisdiagnose.
96
316280
2160
for en bestemt diagnose.
05:44
ManyMange who have ongoingigangværende feelingsfølelser
97
319200
2016
Mange af dem, som vedvarende har følelser
05:46
of fearfrygt or angervrede or hopelessnesshåbløshed
98
321240
3736
af frygt, vrede eller håbløshed,
05:50
are never assessedvurderet or treatedbehandlet.
99
325000
1880
bliver aldrig udredt eller behandlet.
05:52
Too oftentit, they get our attentionopmærksomhed
only if they reach a behavioraladfærdsmæssige crisiskrise.
100
327640
4640
For ofte, får de kun vores opmærksomhed,
hvis de når en krisetilstand.
05:58
If estimatesestimater are correctkorrekt
101
333400
2056
Hvis vurderingen er korrekt,
06:00
that about one
to two percentprocent of all suicidesselvmord
102
335480
2936
og cirka 1-2% af alle selvmord
06:03
involvesinvolverer the murdermord of anotheren anden personperson,
103
338440
2080
involverer mordet af en anden person,
06:07
when suicideselvmord ratessatser risestige,
as they are risingstigende for some populationspopulationer,
104
342080
3920
betyder det, at når selvmordsrater stiger,
som de gør i nogle befolkningsgrupper,
06:11
the murder-suicidemord-selvmord ratessatser
will risestige as well.
105
346720
2680
så vil raterne for både
mord og selvmord også stige.
06:15
I wanted to understandforstå what was going on
in Dylan'sDylans mindsind priorforudgående to his deathdød,
106
350520
5496
Jeg ville forstå, hvad der foregik
i Dylans sind op til hans død
06:21
so I lookedkigget for answerssvar
from other survivorsoverlevende of suicideselvmord losstab.
107
356040
3720
så jeg søgte svar hos andre,
der har mistet nogen til selvmord.
06:26
I did researchforskning and volunteeredfrivilligt
to help with fund-raisingfundraising eventsbegivenheder,
108
361640
4536
Jeg forskede og meldte mig som frivillig
til indsamlinger.
06:31
and wheneverhver gang I could,
109
366200
1776
Og når muligheden bød sig,
06:33
I talkedtalte with those who had
survivedoverlevede theirderes ownegen suicidalselvmordstanker crisiskrise
110
368000
4496
snakkede jeg med dem, der havde
overlevet deres egen selvmordskrise
06:37
or attemptforsøg.
111
372520
1200
eller et selvmordsforsøg.
06:39
One of the mostmest helpfulnyttig
conversationssamtaler I had
112
374840
2216
Én af de samtaler, der hjælpte mig mest,
06:42
was with a coworkerpartner
113
377080
1456
var med en kollega,
06:43
who overheardoverhørte me talkingtaler to someonenogen elseandet
114
378560
1905
som havde hørt mig tale med en anden
06:45
in my officekontor cubiclekabine.
115
380489
1200
på kontoret.
06:47
She heardhørt me say
that DylanDylan could not have lovedelskede me
116
382760
3416
Hun hørte mig sige,
at Dylan umuligt kunne have elsket mig,
06:51
if he could do something
as horribleforfærdelig as he did.
117
386200
2760
hvis han kunne gøre noget så forfærdeligt,
som det han gjorde.
06:55
LaterSenere, when she foundfundet me alonealene,
118
390000
1800
Senere, da hun fangede mig alene,
06:57
she apologizedundskyldte for overhearingoverhearing
that conversationsamtale,
119
392760
2456
undskyldte hun for at have smuglyttet,
07:00
but told me that I was wrongforkert.
120
395240
1560
men fortalte mig, at jeg tog fejl.
07:02
She said that when she was
a youngung, singleenkelt mothermor
121
397880
2616
Hun fortalte, at hun som ung, enlig mor
07:05
with threetre smalllille childrenbørn,
122
400520
1440
med tre små børn,
07:07
she becameblev til severelyalvorligt depresseddeprimeret
and was hospitalizedindlagt to keep her safesikker.
123
402600
4640
var blevet svært deprimeret
og indlagt for egen beskyttelse.
07:13
At the time, she was certainbestemte
124
408000
2296
På det tidspunkt var hun sikker på,
07:15
that her childrenbørn
would be better off if she dieddøde,
125
410320
3256
at hendes børn ville være bedre stillet,
hvis hun døde,
07:18
so she had madelavet a planplan to endende her life.
126
413600
2240
så hun havde planlagt at tage sit eget liv.
07:21
She assuredforsikrede me that a mother'smors love
was the strongeststærkeste bondbånd on EarthJorden,
127
416880
4056
Hun forsikrede mig om, at en mors kærlighed
er det stærkeste bånd på jorden
07:25
and that she lovedelskede her childrenbørn
more than anything in the worldverden,
128
420960
3040
og at hun elskede sine børn
mere end noget andet.
07:29
but because of her illnesssygdom,
129
424640
2216
Men på grund af hendes sygdom
07:31
she was sure that they
would be better off withoutuden her.
130
426880
2840
var hun sikker på,
at de var bedre stillet uden hende.
07:36
What she said and what
I've learnedlærte from othersandre
131
431680
2376
Det, hun sagde, og det,
jeg har lært af andre,
07:39
is that we do not make
the so-calledsåkaldte decisionafgørelse or choicevalg
132
434080
4736
er, at vi ikke træffer
en beslutning eller et valg
07:43
to die by suicideselvmord
133
438840
1576
om at tage vores liv
07:45
in the samesamme way
that we choosevælge what carbil to drivekøre
134
440440
2856
på samme måde som vi vælger,
hvilken bil vi kører,
07:48
or where to go on a SaturdayLørdag night.
135
443320
2120
eller hvor vi skal tage hen
en lørdag aften.
07:51
When someonenogen is
in an extremelyekstremt suicidalselvmordstanker statestat,
136
446360
3096
Når nogen er ekstremt selvmordstruet,
07:54
they are in a stagescene fourfire
medicalmedicinsk healthsundhed emergencynødsituation.
137
449480
4520
befinder de sig i 4. stadie
af et helbredsfarligt nødstilfælde.
07:59
TheirDeres thinkingtænker is impairedsvækket and they'vede har
lostfaret vild accessadgang to toolsværktøjer of self-governanceselvstyring.
138
454680
4480
Deres tankevirksomhed begrænses
og de mister redskaberne til selvforvaltning.
08:05
Even thoughselvom they can
make a planplan and acthandling with logiclogik,
139
460320
3176
Selvom de kan lægge en plan
og handle logisk,
08:08
theirderes sensefølelse of truthsandhed
is distortedforvrænget by a filterfilter of painsmerte
140
463520
3936
er deres sandhedsopfattelse forvrænget
af et filter af smerte,
08:12
throughigennem whichhvilken they
interpretfortolke theirderes realityvirkelighed.
141
467480
2600
som de fortolker deres
egen virkelighed gennem.
08:15
Some people can be very good
at hidingskjule this statestat,
142
470880
3656
Nogle mennesker er meget dygtige
til at skjule denne tilstand,
08:19
and they oftentit have
good reasonsgrunde for doing that.
143
474560
2360
og de har ofte en god grund
til at gøre det.
08:23
ManyMange of us have
suicidalselvmordstanker thoughtstanker at some pointpunkt,
144
478840
3176
Mange af os har haft selvmordstanker
på et tidspunkt,
08:27
but persistentvedvarende,
ongoingigangværende thoughtstanker of suicideselvmord
145
482040
3496
men ufortrængelige,
vedvarende selvmordstanker,
08:30
and devisingudtænke a meansmidler to die
146
485560
2216
og planlægning af måder man kan dø på
08:32
are symptomssymptomer of pathologypatologi,
147
487800
2336
er patologiske symptomer,
08:35
and like manymange illnessessygdomme,
148
490160
1896
og som mange andre sygdomme,
08:37
the conditiontilstand has to be
recognizedanerkendt and treatedbehandlet
149
492080
2760
skal tilstanden genkendes
og behandles,
08:40
before a life is lostfaret vild.
150
495520
1520
før et liv går tabt.
08:43
But my son'ssøns deathdød
was not purelyrent a suicideselvmord.
151
498600
2840
Men min søns død var ikke kun et selvmord.
08:47
It involvedinvolveret massmasse murdermord.
152
502200
1760
Det involverede massemord.
08:50
I wanted to know how his
suicidalselvmordstanker thinkingtænker becameblev til homicidalmorderiske.
153
505080
5880
Jeg ville vide, hvordan hans
selvmordstanker blev til tanker om mord.
08:56
But researchforskning is sparsesparsomme
and there are no simpleenkel answerssvar.
154
511920
3160
Forskningen er begrænset
og der er ikke nogle simple svar.
09:01
Yes, he probablysandsynligvis had ongoingigangværende depressiondepression.
155
516240
2919
Ja, han var formentlig deprimeret.
09:05
He had a personalitypersonlighed
that was perfectionisticperfektionistiske and self-reliantselvhjulpne,
156
520679
5561
Hans personlighed var perfektionistisk
og selvstændig,
09:12
and that madelavet him lessmindre likelysandsynligt
to seeksøge help from othersandre.
157
527120
3760
og det gjorde ham mindre tilbøjelig til
at søge hjælp fra andre.
09:16
He had experiencedoplevet
triggeringudløsning eventsbegivenheder at the schoolskole
158
531880
3456
Han havde oplevet ting i skolen,
der bidrog til hans
09:20
that left him feelingfølelse
debasedfornedret and humiliatedydmyget and madgal.
159
535360
5400
følelser af mindreværd, ydmygelse og vrede.
09:27
And he had a complicatedkompliceret friendshipvenskab
160
542160
3256
Og han havde et kompliceret venskab
09:30
with a boydreng who shareddelt his feelingsfølelser
of rageraseri and alienationfremmedgørelse,
161
545440
4336
med en dreng, der delte hans følelser
af vrede og udenforskab
09:34
and who was seriouslyhelt seriøst disturbedforstyrret,
162
549800
3096
og som var alvorligt forstyrret,
09:37
controllingkontrollerende and homicidalmorderiske.
163
552920
1880
kontrollerende og morderisk.
09:41
And on toptop of this periodperiode in his life
164
556280
2856
Og midt i denne periode af livet
09:44
of extremeekstrem vulnerabilitysårbarhed and fragilityskrøbelighed,
165
559160
3160
med ekstrem sårbarhed og skrøbelighed
09:48
DylanDylan foundfundet accessadgang to gunspistoler
166
563280
2376
fandt Dylan tilgang til skydevåben,
09:50
even thoughselvom we'dvi ville never
ownedejede any in our home.
167
565680
2160
selvom vi aldrig har haft nogle
i vores hjem.
09:53
It was appallinglyrystende easylet
for a 17-year-old-år gammel boydreng to buykøbe gunspistoler,
168
568800
5216
Det var utåleligt nemt for
en 17-årig dreng at købe skydevåben,
09:59
bothbegge legallylovligt and illegallyulovligt,
withoutuden my permissiontilladelse or knowledgeviden.
169
574040
4640
både lovligt og ulovligt,
uden min tilladelse eller kendskab til det.
10:04
And somehowen eller anden måde, 17 yearsflere år
and manymange schoolskole shootingsskyderier latersenere,
170
579880
4520
Og på en eller anden måde, 17 år senere,
og mange skoleattentater senere,
10:10
it's still appallinglyrystende easylet.
171
585080
1800
er det stadig utåleligt nemt.
10:14
What DylanDylan did that day brokegik i stykker my hearthjerte,
172
589160
2720
Det, som Dylan gjorde den dag,
knuste mit hjerte,
10:18
and as traumatraumer so oftentit does,
173
593240
1856
og som traumer så ofte gør,
10:20
it tooktog a tollafgift on my bodylegeme and on my mindsind.
174
595120
2960
sled det på både min krop og mit sind.
10:24
Two yearsflere år after the shootingsskyderier,
I got breastbryst cancerKræft,
175
599360
2440
To år efter skyderierne,
fik jeg brystkræft,
10:28
and two yearsflere år after that,
I beganbegyndte to have mentalmental healthsundhed problemsproblemer.
176
603200
3360
og to år efter det,
begyndte jeg at få problemer med psyken.
10:33
On toptop of the constantkonstant, perpetualevig griefsorg
177
608480
3416
Oven i den konstante, evindelige sorg,
10:36
I was terrifiedforskrækket that I would runløb
into a familyfamilie membermedlem
178
611920
3576
var jeg rædselsslagen for at løbe
ind i et familiemedlem
10:40
of someonenogen DylanDylan had killeddræbt,
179
615520
2056
til en af dem, Dylan dræbte,
10:42
or be accostedantastet by the presstrykke
180
617600
2376
eller at blive antastet af pressen
10:45
or by an angryvred citizenborger.
181
620000
1480
eller en vred borger.
10:47
I was afraidbange to turntur on the newsnyheder,
182
622920
2576
Jeg var bange for at tænde for nyhederne,
10:50
afraidbange to hearhøre myselfMig selv beingvære calledhedder
a terribleforfærdeligt parentforælder or a disgustingulækkert personperson.
183
625520
4960
bange for at høre mig selv
blive kaldt en forfærdelig forælder
eller en modbydelig person.
10:58
I startedstartede havingat have panicpanik attacksangreb.
184
633320
2040
Jeg begyndte at få panikanfald.
11:02
The first boutbout startedstartede
fourfire yearsflere år after the shootingsskyderier,
185
637240
4176
Den første omgang kom fire år
efter skyderierne,
11:06
when I was getting readyparat
for the depositionsdepositionerne
186
641440
2536
mens jeg forberedte mig på
vidneafhøringerne,
11:09
and would have to meetmøde
the victims'ofrenes familiesfamilier faceansigt to faceansigt.
187
644000
2800
og var nødt til at møde ofrenes
familier ansigt til ansigt.
11:12
The secondanden roundrund startedstartede
sixseks yearsflere år after the shootingsskyderier,
188
647600
3376
Anden runde begyndte
seks år efter skyderierne,
11:16
when I was preparingforberede
to speaktale publiclyoffentligt about murder-suicidemord-selvmord
189
651000
3456
da jeg forberedte mig på at
tale offentligt om mord og selvmord
11:19
for the first time at a conferencekonference.
190
654480
2000
for første gang til en konference.
11:22
BothBegge episodesepisoder lastedvarede severalflere weeksuger.
191
657520
2400
Begge episoder varede adskillige uger.
11:27
The attacksangreb happenedskete everywhereoveralt:
192
662160
2136
Anfaldene kunne ske overalt:
11:29
in the hardwarehardware storebutik, in my officekontor,
193
664320
3296
i byggemarkedet, på mit kontor,
11:32
or even while readinglæsning a bookBestil in bedseng.
194
667640
2040
eller imens jeg læste
en bog i sengen.
11:35
My mindsind would suddenlypludselig locklåse
into this spinningspinding cyclecyklus of terrorterror
195
670600
5056
Mit sind ville pludselig låse sig fast
i en cyklus af frygt,
11:40
and no matterstof how I hardhårdt I triedforsøgt
196
675680
2096
og uanset hvor meget jeg forsøgte
11:42
to calmberolige myselfMig selv down
or reasongrund my way out of it,
197
677800
4056
at berolige mig selv,
eller ræsonnere mig ud af det,
11:46
I couldn'tkunne ikke do it.
198
681880
1280
kunne jeg ikke klare det.
11:49
It feltfølte as if my brainhjerne
was tryingforsøger to killdræbe me,
199
684440
2560
Det føltes som om min hjerne
prøvede at slå mig ihjel
11:52
and then, beingvære afraidbange of beingvære afraidbange
200
687920
2576
og frygten for at opleve frygt
11:55
consumedforbruges all of my thoughtstanker.
201
690520
1800
gennemsivede alle mine tanker.
11:58
That's when I learnedlærte firsthandførste hånd
202
693200
1896
Sådan lærte jeg på egen krop,
12:00
what it feelsføles like
to have a malfunctioningfunktionssvigt mindsind,
203
695120
2440
hvordan det føles,
når sindet ikke fungerer,
12:03
and that's when I trulyvirkelig
becameblev til a brainhjerne healthsundhed advocatefortaler.
204
698640
3480
og da blev jeg i sandhed
fortaler for hjernehelbred.
12:08
With therapyterapi and medicationmedicin and self-careegenomsorg,
205
703760
2976
Med terapi, medicin og omsorg for mig selv,
12:11
life eventuallytil sidst returnedvendt tilbage
206
706760
1816
genvandt jeg med tiden et liv,
12:13
to whateveruanset hvad could be thought of
as normalnormal underunder the circumstancesomstændigheder.
207
708600
3480
der kan beskrives som normalt
efter omstændighederne.
12:18
When I lookedkigget back
on all that had happenedskete,
208
713240
2056
Når jeg så tilbage på alt,
der var sket,
12:20
I could see that my son'ssøns
spiralspiralformet into dysfunctiondysfunktion
209
715320
3560
kunne jeg se, at min søns
nedadgående spiral
12:24
probablysandsynligvis occurredfandt sted
over a periodperiode of about two yearsflere år,
210
719680
3496
formentlig blev dannet over
en periode på cirka to år,
12:28
plentymasser of time to get him help,
211
723200
2160
rigelig tid til at skaffe ham hjælp,
12:31
if only someonenogen had knownkendt
that he neededhavde brug for help
212
726280
3016
hvis bare nogen havde vidst,
at han havde brug for hjælp
12:34
and knownkendt what to do.
213
729320
1320
og hvad de skulle gøre.
12:40
EveryHver time someonenogen asksspørger me,
214
735680
2576
Hver gang nogen spørger mig:
12:43
"How could you not have knownkendt?",
215
738280
2456
"Hvordan kunne du ikke vide det?"
12:45
it feelsføles like a punchpunch in the guttarm.
216
740760
2000
føles det som et slag i maven.
12:48
It carriesbærer accusationanklage
and tapsvandhaner into my feelingsfølelser of guiltskyld
217
743840
4536
Den indforståede beskyldning
hager sig fast i min skyldfølelse,
12:53
that no matterstof how much therapyterapi I've had
218
748400
2496
som jeg, uanset mængden af terapi,
jeg har fået,
12:55
I will never fullyfuldt ud eradicateudrydde.
219
750920
1920
aldrig bliver helt af med.
12:58
But here'sher er something I've learnedlærte:
220
753880
1620
Men dette har jeg lært:
13:01
if love were enoughnok
221
756720
1856
Hvis kærlighed var nok
13:03
to stop someonenogen who is suicidalselvmordstanker
222
758600
2136
til at stoppe en person
med selvmordstanker,
13:05
from hurtingsåre themselvesdem selv,
223
760760
1440
fra at skade sig selv,
13:08
suicidesselvmord would hardlynæsten ever happenske.
224
763000
2200
ville selvmord næsten aldrig ske.
13:11
But love is not enoughnok,
225
766320
1800
Men kærlighed er ikke nok
13:14
and suicideselvmord is prevalentfremherskende.
226
769240
1760
og selvmord forekommer.
13:16
It's the secondanden leadingførende causeårsag of deathdød
227
771680
2816
Det er den næst mest ledende dødsårsag
13:19
for people agealder 10 to 34,
228
774520
2200
for folk i alderen 10-34 år,
13:22
and 15 percentprocent of AmericanAmerikansk youthungdom
229
777640
2656
og 15% af amerikanske unge
13:25
reportrapport havingat have madelavet a suicideselvmord planplan
230
780320
2736
siger, at de har lagt en selvmordsplan
13:28
in the last yearår.
231
783080
1200
det seneste år.
13:31
I've learnedlærte that no matterstof
how much we want to believe we can,
232
786160
4120
Jeg har lært, at uanset hvor gerne
vi vil tro det,
13:36
we cannotkan ikke know or controlkontrollere
233
791000
2816
så kan vi ikke vide eller styre
13:38
everything our lovedelskede onesdem think and feel,
234
793840
1960
alt vores kære tænker og føler.
13:41
and the stubbornstædig belieftro
that we are somehowen eller anden måde differentforskellige,
235
796760
3120
Og den stædige tro at vi
af nogen årsag er anderledes,
13:45
that someonenogen we love
would never think of hurtingsåre themselvesdem selv
236
800560
3416
at nogen, vi elsker, aldrig kunne
finde på at skade sig selv
13:49
or someonenogen elseandet,
237
804000
1200
eller andre,
13:51
can causeårsag us to missgå glip af
238
806080
2016
kan gøre os blinde
13:53
what's hiddenskjult in plainalmindeligt sightsyn.
239
808120
1800
for det åbenlyst skjulte.
13:56
And if worstværst casetilfælde scenariosscenarier
do come to passpassere,
240
811840
3440
Og hvis det værste,
der kan ske faktisk sker,
14:01
we'llgodt have to learnlære
to forgivetilgive ourselvesos selv for not knowingkende
241
816520
3896
bliver vi nødt til at lære at tilgive
os selv for, at vi ikke vidste nok,
14:05
or for not askingspørger the right questionsspørgsmål
242
820440
2696
eller for at vi ikke stillede
de rigtige spørgsmål,
14:08
or not findingfund the right treatmentbehandling.
243
823160
2720
eller fandt den rette behandling.
14:12
We should always assumeantage
244
827240
1256
Vi bør altid formode
14:13
that someonenogen we love maykan be sufferinglidelse,
245
828520
2640
at nogen vi elsker muligvis lider,
14:16
regardlessuanset of what they say
246
831880
2616
uanset hvad de siger,
14:19
or how they acthandling.
247
834520
1240
eller måden de opfører sig.
14:21
We should listen with our wholehel beingvære,
248
836720
2120
Vi bør lytte med sjæl og krop,
14:24
withoutuden judgmentsdomme,
249
839800
1200
uden at dømme
14:26
and withoutuden offeringudbud solutionsløsninger.
250
841680
2120
og uden at foreslå løsninger.
14:32
I know that I will livelevende with this tragedytragedie,
251
847360
3216
Jeg ved, at jeg kommer til
at leve med denne tragedie,
14:35
with these multiplemange tragediestragedier,
252
850600
1936
med alle disse tragedier,
14:37
for the resthvile of my life.
253
852560
1560
resten af mit liv.
14:40
I know that in the mindssind of manymange,
254
855320
2000
Jeg ved, at mange synes,
14:46
what I lostfaret vild can't comparesammenligne
to what the other familiesfamilier lostfaret vild.
255
861080
3760
at mit tab ikke kan måle sig
med de andre familiers tab.
14:51
I know my strugglekamp
doesn't make theirsderes any easiernemmere.
256
866240
2600
Jeg ved, at min kamp ikke
gør deres nemmere.
14:56
I know there are even some who think
I don't have the right to any painsmerte,
257
871000
5376
Jeg ved, at nogle endda synes,
at jeg ikke har ret til smerte,
15:01
but only to a life of permanentpermanent penancebod.
258
876400
2840
kun til et liv i evig bod.
15:06
In the endende what I know comeskommer down to this:
259
881800
2680
Når alt kommer til alt, er dette,
hvad jeg ved:
15:10
the tragictragisk factfaktum is that even
the mostmest vigilantpå vagt and responsibleansvarlig of us
260
885320
6176
Det er et tragisk faktum, at selv de
mest opmærksomme og ansvarlige af os
15:16
maykan not be ablei stand to help,
261
891520
1920
måske er ude af stand til at hjælpe.
15:19
but for love'slove's sakeskyld,
262
894840
2176
Men for kærlighedens skyld,
15:22
we mustskal never stop tryingforsøger
263
897040
2176
må vi aldrig holde op med at forsøge
15:24
to know the unknowableukendte.
264
899240
1480
at kende til det ukendelige.
15:26
Thank you.
265
901560
1216
Tak.
15:27
(ApplauseBifald)
266
902800
2160
(Bifald)
Translated by Kamilla Christiansen
Reviewed by Sune Vilsted

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sue Klebold - Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention.

Why you should listen

Sue Klebold is the mother of Dylan Klebold, one of the two shooters at Columbine High School in 1999. Since the massacre, Sue has spent years excavating every detail of her family life, and trying to understand what she could have done to prevent it. In 2016, after years of evading public scrutiny, Klebold published A Mother's Reckoning: Living In the Aftermath of Tragedy, a powerful memoir in which she explores the crucial intersection between mental health and violence. As a passionate advocate for brain health awareness and intervention, she is donating any profits from the book to mental health charities, research and suicide prevention, hoping for solutions that will help parents and professionals spot and thwart signs of trouble.

More profile about the speaker
Sue Klebold | Speaker | TED.com