ABOUT THE SPEAKER
Sue Klebold - Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention.

Why you should listen

Sue Klebold is the mother of Dylan Klebold, one of the two shooters at Columbine High School in 1999. Since the massacre, Sue has spent years excavating every detail of her family life, and trying to understand what she could have done to prevent it. In 2016, after years of evading public scrutiny, Klebold published A Mother's Reckoning: Living In the Aftermath of Tragedy, a powerful memoir in which she explores the crucial intersection between mental health and violence. As a passionate advocate for brain health awareness and intervention, she is donating any profits from the book to mental health charities, research and suicide prevention, hoping for solutions that will help parents and professionals spot and thwart signs of trouble.

More profile about the speaker
Sue Klebold | Speaker | TED.com
TEDMED 2016

Sue Klebold: My son was a Columbine shooter. This is my story

Sue Klebold: Az én fiam volt a Columbine-i lövöldőző. Íme a történetem.

Filmed:
10,022,839 views

Sue Klebold Dylan Klebold édesanyja. Dylan egyike volt a Columbine középiskolai mészárlás két elkövetőjének. Társával 12 diákot és egy tanárt öltek meg. Sue Klebold éveket töltött azzal, hogy a család életének részleteit tanulmányozva megpróbálja megérteni, mit tehetett volna, hogy megakadályozza fia erőszakos cselekedetét. Ebben a nehéz és fájdalmas előadásban a mentális egészség és az erőszak kapcsolatára hívja fel a figyelmet ösztönözve ezzel szülőket és szakembereket, hogy tovább vizsgálják az összefüggést az öngyilkosságra és a gyilkosságra való hajlam között.
- Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:26
The last time I heardhallott my son'sfia voicehang
0
1080
2496
Akkor hallottam utoljára a fiam hangját,
amikor kilépett a bejárati ajtón
00:28
was when he walkedsétált out the frontelülső doorajtó
1
3600
2336
iskolába menet.
00:30
on his way to schooliskola.
2
5960
1280
00:33
He calledhívott out one wordszó in the darknesssötétség:
3
8480
2200
Egy szót kiáltott vissza a sötétben:
00:36
"Byeszia."
4
11320
1200
"Szia!"
00:38
It was AprilÁprilis 20, 1999.
5
13000
3000
1999. április 20-a volt.
00:41
LaterKésőbb that morningreggel,
at ColumbineHarangláb HighMagas SchoolIskola,
6
16880
3056
Később aznap délelőtt
a Columbine Középiskolában
00:44
my sonfiú DylanDylan and his friendbarát EricEric
7
19960
2936
a fiam, Dylan és a barátja, Eric
00:47
killedelesett 12 studentsdiákok and a teachertanár
8
22920
2320
12 diákot és egy tanárt gyilkolt meg.
00:51
and woundedsebesült more than 20 othersmások
before takingbevétel theirazok ownsaját liveséletét.
9
26280
3680
Megsebesítettek több mint 20 másik
személyt, majd magukkal is végeztek.
00:56
ThirteenTizenhárom innocentártatlan people were killedelesett,
10
31160
3056
13 ártatlan ember halt meg
00:59
leavingkilépő theirazok lovedszeretett onesazok
in a stateállapot of griefbánat and traumatrauma.
11
34240
3200
hátrahagyva megtört,
gyászoló szeretteiket.
01:03
OthersMások sustainedkitartó injuriessérülések,
12
38320
1856
Mások sérüléseket szenvedtek,
01:05
some resultingami in disfigurementelcsúfítás
and permanentállandó disabilityfogyatékosság.
13
40200
4040
ami eltorzította őket
vagy tartós fogyatékosságot okozott.
01:10
But the enormityszörnyűség of the tragedytragédia
14
45840
1816
A tragédia súlyossága azonban
nem mérhető egyszerűen
az áldozatok és a sebesültek számával.
01:12
can't be measuredmért only by the numberszám
of deathshaláleset and injuriessérülések that tookvett placehely.
15
47680
4120
01:17
There's no way to quantifyszámszerűsíteni
the psychologicalpszichológiai damagekár
16
52720
3416
Lehetetlen felmérni, milyen pszichés
megrázkódtatás érte azokat,
01:21
of those who were in the schooliskola,
17
56160
1936
akik akkor az iskolában voltak,
vagy akik a mentési és helyreállítási
munkálatokban vettek részt.
01:23
or who tookvett partrész
in rescuementés or cleanuprazzia effortserőfeszítések.
18
58120
3360
01:27
There's no way to assessértékeli
the magnitudenagyság of a tragedytragédia like ColumbineHarangláb,
19
62280
3640
Lehetetlen egy Columbine méretű tragédia
hatását felmérni,
01:31
especiallykülönösen when it can be a blueprintBlueprint
20
66680
2256
különösen akkor, ha esetleg
mintaként szolgálhat
01:33
for other shootersvadász who go on
to commitelkövetni atrocitiesatrocitások of theirazok ownsaját.
21
68960
3440
más elkövetők számára, akik saját
bűncselekményüket készülnek végrehajtani.
01:38
ColumbineHarangláb was a tidalárapály wavehullám,
22
73600
1840
Columbine egy szökőárhoz volt hasonló,
01:41
and when the crashcsattanás endedvége lett,
23
76200
1256
és miután visszavonult,
01:42
it would take yearsévek
for the communityközösség and for societytársadalom
24
77480
3936
a közösség és a társadalom
évekig dolgozott azon,
hogy felmérje a hatását.
01:46
to comprehendfelfogni its impacthatás.
25
81440
1720
01:49
It has takentett me yearsévek
to try to acceptelfogad my son'sfia legacyörökség.
26
84720
4120
Évekig tartott, míg fel tudtam dolgozni
a fiamról rám maradt örökséget.
01:54
The cruelkegyetlen behaviorviselkedés
that definedmeghatározott the endvég of his life
27
89760
3136
Az a kegyetlen viselkedés,
ami az élete végén jellemezte
01:57
showedkimutatta, me that he was a completelyteljesen
differentkülönböző personszemély from the one I knewtudta.
28
92920
3560
megértette velem, hogy teljesen más volt,
mint akinek én ismertem.
02:02
AfterwardsUtána people askedkérdezte,
29
97600
2376
Később sokan megkérdezték tőlem:
02:05
"How could you not know?
30
100000
1760
"Hogy lehet, hogy nem vetted észre?"
02:07
What kindkedves of a motheranya were you?"
31
102560
1560
"Milyen anya voltál?"
02:10
I still askkérdez myselfmagamat those sameazonos questionskérdések.
32
105240
2640
Még ma is gyakran teszem fel magamnak
ugyanezeket a kérdéseket.
02:14
Before the shootingslövöldözés,
I thought of myselfmagamat as a good momanya.
33
109080
2880
A lövöldözés előtt úgy gondoltam,
jó anya vagyok.
02:17
HelpingSegítő my childrengyermekek becomeválik caringgondoskodó,
34
112760
2456
Arra neveltem a gyerekeimet,
hogy törődjenek másokkal,
02:20
healthyegészséges, responsiblefelelős adultsfelnőttek
35
115240
2336
hogy egészséges, felelősségteljes
felnőttek legyenek.
02:22
was the mosta legtöbb importantfontos roleszerep of my life.
36
117600
3480
Ez volt életem legfontosabb célja.
02:26
But the tragedytragédia convincedmeggyőződéses me
that I failednem sikerült as a parentszülő,
37
121760
3320
A tragédia viszont meggyőzött arról,
hogy mint szülő, elbuktam.
02:30
and it's partiallyrészben this senseérzék of failurehiba
that bringshoz me here todayMa.
38
125840
3720
És részben ez a bukás az,
ami ide hozott ma.
02:36
AsideFélre from his fatherapa,
39
131240
1256
Az édesapja mellett
02:37
I was the one personszemély
who knewtudta and lovedszeretett DylanDylan the mosta legtöbb.
40
132520
3560
én voltam az, aki legjobban ismerte
és szerette Dylant.
Ha bárkinek tudnia kellett volna arról,
mi készül,
02:41
If anyonebárki could have knownismert
what was happeningesemény,
41
136800
2256
az én voltam, igaz?
02:44
it should have been me, right?
42
139080
1720
02:47
But I didn't know.
43
142000
1200
De nem tudtam.
Azért vagyok ma itt, hogy megosszam
önökkel, milyen érzés
02:50
TodayMa, I'm here to shareOssza meg the experiencetapasztalat
44
145440
1896
02:52
of what it's like to be the motheranya
of someonevalaki who killsöl and hurtsfáj.
45
147360
3720
egy olyan ember anyjának lenni,
aki embereket gyilkolt és sebesített meg.
02:57
For yearsévek after the tragedytragédia,
I combedfésült throughkeresztül memoriesmemóriák,
46
152200
3856
A tragédia után évekig
kutattam a családi emlékekben.
03:01
tryingmegpróbálja to figureábra out
exactlypontosan where I failednem sikerült as a parentszülő.
47
156080
3600
Próbáltam rájönni, hol volt az a pont,
amikor szülőként elbuktam.
03:05
But there are no simpleegyszerű answersválaszokat.
48
160280
2736
De erre nincs egyszerű válasz.
03:08
I can't give you any solutionsmegoldások.
49
163040
1920
Nem tudok megoldással szolgálni önöknek.
03:10
All I can do
50
165520
1200
Csak annyit tehetek,
03:12
is shareOssza meg what I have learnedtanult.
51
167760
2360
hogy megosztom önökkel azt,
amit mindebből megtanultam.
03:16
When I talk to people
who didn't know me before the shootingslövöldözés,
52
171440
3616
Mikor olyan emberekkel beszélek,
akik nem ismertek a lövöldözés előtt,
03:20
I have threehárom challengeskihívások to meettalálkozik.
53
175080
1800
három kihívással kell szembenéznem.
03:22
First, when I walkséta into a roomszoba like this,
54
177640
3200
Az egyik az, hogy mikor bemegyek valahová,
ahogy most is,
03:26
I never know if someonevalaki there
has experiencedtapasztalt lossveszteség
55
181480
3576
nem tudom, van-e ott bárki, akit
amiatt ért veszteség,
amit a fiam tett.
03:30
because of what my sonfiú did.
56
185080
1720
Úgy érzem, nekem kell vállalnom
a felelősséget a szenvedésért,
03:33
I feel a need to acknowledgeelismerni the sufferingszenvedő
causedokozott by a membertag of my familycsalád
57
188080
4136
amit a családunk egy tagja okozott, hiszen
ő már nincs itt, hogy ezt megtegye.
03:37
who isn't here to do it for himselfsaját maga.
58
192240
2200
03:40
So first, with all of my heartszív,
59
195080
2560
Így hát, elsősorban tiszta szívemből
sajnálom,
03:43
I'm sorry if my sonfiú has causedokozott you painfájdalom.
60
198320
3240
ha a fiam szenvedést okozott
bármelyiküknek.
03:48
The secondmásodik challengekihívás I have
61
203640
1760
A másik kihívás az,
03:51
is that I mustkell askkérdez for understandingmegértés
and even compassionegyüttérzés
62
206040
3720
hogy a megértésüket,
sőt együttérzésüket kell kérjem,
03:55
when I talk about
my son'sfia deathhalál as a suicideöngyilkosság.
63
210560
3240
amikor a fiam haláláról,
mint öngyilkosságról beszélek.
03:59
Two yearsévek before he diedmeghalt,
64
214480
2136
Két évvel azelőtt, hogy meghalt,
04:01
he wroteírt on a piecedarab of paperpapír in a notebooknotebook
65
216640
2216
azt írta egy füzetbe,
04:03
that he was cuttingvágás himselfsaját maga.
66
218880
1560
hogy többször megvagdosta magát.
04:06
He said that he was in agonykín
67
221200
1616
Azt mondta, borzasztóan szenvedett.
04:07
and wanted to get a gunpisztoly
so he could endvég his life.
68
222840
2640
Fegyvert akart szerezni,
hogy véget vessen az életének.
04:11
I didn't know about any of this
untilamíg monthshónap after his deathhalál.
69
226160
3760
Minderről én csak hónapokkal
a halála után szereztem tudomást.
04:15
When I talk about his deathhalál as a suicideöngyilkosság,
70
230720
3416
Mikor a haláláról,
mint öngyilkosságról beszélek,
04:19
I'm not tryingmegpróbálja to downplaylekicsinyelni the viciousnesséletkorát
he showedkimutatta, at the endvég of his life.
71
234160
4040
nem akarom kisebbíteni a kegyetlenséget,
ami élete végén jellemezte.
04:23
I'm tryingmegpróbálja to understandmegért
72
238840
1976
Inkább azt próbálom megérteni,
04:25
how his suicidalöngyilkos thinkinggondolkodás
73
240840
2096
hogy öngyilkossági gondolatai
04:27
led to murdergyilkosság.
74
242960
1440
hogyan vezettek a gyilkosságokhoz.
04:30
After a lot of readingolvasás
and talkingbeszél with expertsszakértők,
75
245080
3216
Miután sokat olvastam erről,
és szakértőkkel is beszéltem,
04:33
I have come to believe
76
248320
1656
arra jutottam,
04:35
that his involvementbevonása in the shootingslövöldözés
was rootedgyökeres not in his desirevágy to killmegöl
77
250000
4720
hogy a lövöldözésben játszott szerepe
nem gyilkolási vágyban,
04:40
but in his desirevágy to diemeghal.
78
255480
1680
hanem halálvágyban gyökerezett.
04:43
The thirdharmadik challengekihívás I have
when I talk about my son'sfia murder-suicidegyilkosság / öngyilkosság
79
258320
5296
A harmadik kihívás, amikor a fiam
gyilkos-öngyilkosságáról beszélek az,
04:48
is that I'm talkingbeszél about mentalszellemi healthEgészség --
80
263640
2920
hogy egyrészt beszélek
a mentális egészségről...
04:52
excusementség me --
81
267680
1216
Elnézést...
04:53
is that I'm talkingbeszél about mentalszellemi healthEgészség,
82
268920
2616
hogy egyrészt beszélek a mentális
egészségről -- vagy az elme egészségéről,
04:56
or brainagy healthEgészség, as I preferjobban szeret to call it,
because it's more concreteKonkrét.
83
271560
4176
ahogy inkább nevezném,
mert számomra ez így egyértelműbb --
05:00
And in the sameazonos breathlehelet,
I'm talkingbeszél about violenceerőszak.
84
275760
3736
és ezzel egy időben
erőszakról is beszélek.
05:04
The last thing I want to do
is to contributehozzájárul to the misunderstandingfélreértés
85
279520
3576
Legkevésbé sem szeretném
erősíteni azokat a tévhiteket,
05:08
that alreadymár existslétezik around mentalszellemi illnessbetegség.
86
283120
3216
melyek a mentális betegségeket övezik.
05:11
Only a very smallkicsi percentszázalék of those
who have a mentalszellemi illnessbetegség
87
286360
4776
Azoknak, akik mentális betegségekben
szenvednek
05:16
are violenterőszakos towardfelé other people,
88
291160
2240
elenyésző százaléka lép fel
erőszakosan másokkal szemben.
05:19
but of those who diemeghal by suicideöngyilkosság,
89
294800
3136
Azok között azonban,
akik öngyilkosságot követnek el,
75-től egészen akár több,
mint 90 százalék is lehet azok aránya,
05:22
it's estimatedbecsült that about 75
to maybe more than 90 percentszázalék
90
297960
4216
05:27
have a diagnosablediagnosztikus
mentalszellemi healthEgészség conditionfeltétel of some kindkedves.
91
302200
3400
akiknek valamilyen beazonosítható
mentális problémája van.
05:31
As you all know very well,
92
306680
1256
Ahogy mindannyian tudják,
05:32
our mentalszellemi healthEgészség caregondoskodás systemrendszer
is not equippedfelszerelt to help everyonemindenki,
93
307960
2960
a mentális egészséggel foglalkozó ellátó
rendszer nem tud mindenkin segíteni.
05:37
and not everyonemindenki with destructiveromboló thoughtsgondolatok
94
312000
2496
És azok közül,
akiknek agresszív hajlamai vannak,
05:39
fitsgörcsök the criteriakritériumok
95
314520
1736
nem mindenkire illik
05:41
for a specifickülönleges diagnosisdiagnózis.
96
316280
2160
egy bizonyos diagnózis.
05:44
ManySok who have ongoingfolyamatban lévő feelingsérzések
97
319200
2016
Sokan azok közül,
akik huzamosabb ideje szenvednek,
05:46
of fearfélelem or angerharag or hopelessnessreménytelenség
98
321240
3736
mert félnek, dühösek
vagy kétségbe vannak esve,
05:50
are never assessedértékelni or treatedkezelt.
99
325000
1880
sosem kerülnek a látókörükbe,
és sosem kapnak kezelést.
05:52
Too oftengyakran, they get our attentionFigyelem
only if they reachelér a behavioralviselkedési crisisválság.
100
327640
4640
Legtöbbször csak valamilyen szélsőséges
viselkedés esetén figyelnek fel rájuk.
05:58
If estimatesbecsléseket are correcthelyes
101
333400
2056
Ha a becslések megbízhatóak,
06:00
that about one
to two percentszázalék of all suicidesöngyilkosság
102
335480
2936
az öngyilkosságok 1-2%-ában
az öngyilkos valaki mást is meggyilkol.
06:03
involvesjár the murdergyilkosság of anotheregy másik personszemély,
103
338440
2080
06:07
when suicideöngyilkosság ratesárak riseemelkedik,
as they are risingemelkedő for some populationspopulációk,
104
342080
3920
Mikor egy vizsgált csoportban
növekednek az öngyilkossági mutatók,
06:11
the murder-suicidegyilkosság / öngyilkosság ratesárak
will riseemelkedik as well.
105
346720
2680
a gyilkos-öngyilkosságok száma
is növekszik.
06:15
I wanted to understandmegért what was going on
in Dylan'sDylan mindelme priorelőzetes to his deathhalál,
106
350520
5496
Szerettem volna megérteni,
mi játszódott le Dylanben a halála előtt.
06:21
so I lookednézett for answersválaszokat
from other survivorstúlélők of suicideöngyilkosság lossveszteség.
107
356040
3720
A válaszokat azoknál kerestem, akik
öngyilkosság miatt veszítettek el valakit.
06:26
I did researchkutatás and volunteeredönként
to help with fund-raisingadománygyűjtő eventsesemények,
108
361640
4536
Kutatómunkát végeztem és önkéntesként
dolgoztam pénzgyűjtő kampányokban.
06:31
and wheneverbármikor I could,
109
366200
1776
Amikor csak tudtam,
06:33
I talkedbeszélt with those who had
survivedtúlélte theirazok ownsaját suicidalöngyilkos crisisválság
110
368000
4496
beszéltem olyanokkal, akik foglalkoztak
már az öngyilkosság gondolatával
06:37
or attemptkísérlet.
111
372520
1200
vagy meg is kísérelték azt.
06:39
One of the mosta legtöbb helpfulhasznos
conversationsbeszélgetések I had
112
374840
2216
Leginkább az a beszélgetés
volt segítségemre,
amit az egyik munkatársammal folytattam.
06:42
was with a coworkermunkatárs
113
377080
1456
06:43
who overheardkihallgatta me talkingbeszél to someonevalaki elsemás
114
378560
1905
Meghallotta,
hogy erről beszélgetek
valakivel az irodámban.
06:45
in my officehivatal cubiclemunkakörnyezet.
115
380489
1200
06:47
She heardhallott me say
that DylanDylan could not have lovedszeretett me
116
382760
3416
Hallotta, hogy azt mondom,
Dylan valószínűleg nem szeretett engem,
ha képes volt
ilyen szörnyűséget elkövetni.
06:51
if he could do something
as horribleszörnyű as he did.
117
386200
2760
06:55
LaterKésőbb, when she foundtalál me aloneegyedül,
118
390000
1800
Később, mikor egyedül voltam,
elnézést kért, hogy akaratlanul
kihallgatta a beszélgetést,
06:57
she apologizedbocsánatot kért for overhearingoverhearing
that conversationbeszélgetés,
119
392760
2456
07:00
but told me that I was wrongrossz.
120
395240
1560
és azt mondta, nincs igazam.
07:02
She said that when she was
a youngfiatal, singleegyetlen motheranya
121
397880
2616
Azt mondta, hogy mikor fiatal volt,
és három kicsi gyereket nevelt egyedül,
07:05
with threehárom smallkicsi childrengyermekek,
122
400520
1440
07:07
she becamelett severelyszigorúan depressednyomott
and was hospitalizedkórházba to keep her safebiztonságos.
123
402600
4640
mély depresszióba esett, és a saját
biztonsága érdekében kórházba került.
07:13
At the time, she was certainbizonyos
124
408000
2296
Akkor meg volt győződve arról,
07:15
that her childrengyermekek
would be better off if she diedmeghalt,
125
410320
3256
hogy a gyerekeinek jobb lenne,
ha meghalna.
07:18
so she had madekészült a planterv to endvég her life.
126
413600
2240
Azt is eltervezte,
hogyan vet véget az életének.
07:21
She assuredbiztosított me that a mother'sanya love
was the strongestlegerősebb bondkötvény on EarthFöld,
127
416880
4056
Megerősített abban, hogy az anyai szeretet
a legerősebb kapocs a világon,
és hogy jobban szerette a gyerekeit,
mint bármi mást a földön,
07:25
and that she lovedszeretett her childrengyermekek
more than anything in the worldvilág,
128
420960
3040
07:29
but because of her illnessbetegség,
129
424640
2216
de a betegsége miatt
akkor meg volt győződve arról,
hogy a gyerekeknek jobb lesz nélküle.
07:31
she was sure that they
would be better off withoutnélkül her.
130
426880
2840
07:36
What she said and what
I've learnedtanult from othersmások
131
431680
2376
Abból amit mondott, és amit másoktól
tudtam meg ezzel kapcsolatban,
07:39
is that we do not make
the so-calledúgynevezett decisiondöntés or choiceválasztás
132
434080
4736
az derült ki számomra,
hogy azt a döntést vagy választást,
ami az öngyilkosságot előzi meg,
nem hasonlíthatjuk ahhoz,
07:43
to diemeghal by suicideöngyilkosság
133
438840
1576
07:45
in the sameazonos way
that we chooseválaszt what carautó to drivehajtás
134
440440
2856
mint mikor például
autót vásárol magának az ember
07:48
or where to go on a SaturdaySzombat night.
135
443320
2120
vagy eldönti, hová megy
szombat este szórakozni.
07:51
When someonevalaki is
in an extremelyrendkívüli módon suicidalöngyilkos stateállapot,
136
446360
3096
Mikor valaki súlyos
öngyilkossági krízisben van,
07:54
they are in a stageszínpad fournégy
medicalorvosi healthEgészség emergencyvészhelyzet.
137
449480
4520
négyes erősségű
egészségügyi vészhelyzetről beszélünk.
07:59
TheirA thinkinggondolkodás is impairedkárosodott and they'veők már
lostelveszett accesshozzáférés to toolsszerszámok of self-governanceönkormányzatiság.
138
454680
4480
Ilyenkor a gondolkodásuk megbízhatatlan,
és képtelenek bármiféle önszabályozásra.
08:05
Even thoughbár they can
make a planterv and acttörvény with logiclogika,
139
460320
3176
És bár tudnak tervezni,
és logikusan cselekedni,
08:08
theirazok senseérzék of truthigazság
is distortedtorz by a filterszűrő of painfájdalom
140
463520
3936
de az igazság, ami szerint cselekednek,
csupán egy torzkép,
hiszen a valóságot ekkor csak a
fájdalmuk szűrőjén át képesek látni.
08:12
throughkeresztül whichmelyik they
interpretértelmezése theirazok realityvalóság.
141
467480
2600
08:15
Some people can be very good
at hidingelrejtése this stateállapot,
142
470880
3656
Néhányan nagyon jól tudják
leplezni ezt az állapotot,
és gyakran jó okuk is van arra,
hogy ezt tegyék.
08:19
and they oftengyakran have
good reasonsokok for doing that.
143
474560
2360
08:23
ManySok of us have
suicidalöngyilkos thoughtsgondolatok at some pointpont,
144
478840
3176
Életünk során sokunk fejében
megfordul az öngyilkosság gondolata,
08:27
but persistentállandó,
ongoingfolyamatban lévő thoughtsgondolatok of suicideöngyilkosság
145
482040
3496
de a hosszan tartó, makacs
öngyilkossági krízis,
08:30
and devisingkidolgozása a meanseszközök to diemeghal
146
485560
2216
és az öngyilkosság módjának tervezgetése
08:32
are symptomstünetek of pathologypatológia,
147
487800
2336
kóros állapot,
08:35
and like manysok illnessesbetegségek,
148
490160
1896
és mint más betegségeknél,
08:37
the conditionfeltétel has to be
recognizedelismert and treatedkezelt
149
492080
2760
ezt az állapotot is fel kell ismerni
és kezelni kell,
08:40
before a life is lostelveszett.
150
495520
1520
mielőtt tragédiához vezetne.
08:43
But my son'sfia deathhalál
was not purelytisztán a suicideöngyilkosság.
151
498600
2840
A fiam halála nem tiszta
öngyilkosság volt,
08:47
It involvedrészt masstömeg murdergyilkosság.
152
502200
1760
hanem tömeggyilkosság is egyben.
08:50
I wanted to know how his
suicidalöngyilkos thinkinggondolkodás becamelett homicidalgyilkos.
153
505080
5880
Meg akartam tudni, hogyan lesz
öngyilkossági hajlamból gyilkolási vágy.
08:56
But researchkutatás is sparseritka
and there are no simpleegyszerű answersválaszokat.
154
511920
3160
De erről nem sok kutatás van,
és nincsenek egyszerű válaszok.
09:01
Yes, he probablyvalószínűleg had ongoingfolyamatban lévő depressiondepresszió.
155
516240
2919
Igen, valószínűleg
régóta depressziós volt már.
09:05
He had a personalityszemélyiség
that was perfectionisticrendszerető and self-reliantönellátó,
156
520679
5561
Személyiségét tekintve
maximalista, öntörvényű gyerek volt.
09:12
and that madekészült him lessKevésbé likelyvalószínűleg
to seektörekszik help from othersmások.
157
527120
3760
És emiatt is volt kisebb a valószínűsége,
hogy bárkitől segítséget kérjen.
Az iskolában olyan hatások érték,
ami elindított egy olyan válaszreakciót,
09:16
He had experiencedtapasztalt
triggeringkiváltó eventsesemények at the schooliskola
158
531880
3456
ami miatt értéktelennek, megalázottnak
és végtelenül dühösnek érezte magát.
09:20
that left him feelingérzés
debasedeltorzult and humiliatedmegalázott and madőrült.
159
535360
5400
09:27
And he had a complicatedbonyolult friendshipbarátság
160
542160
3256
Bonyolult baráti kapcsolata volt
egy olyan fiúval,
09:30
with a boyfiú who sharedmegosztott his feelingsérzések
of ragedüh and alienationelidegenedés,
161
545440
4336
aki megértette ezt a dühöt
és elidegenedést,
09:34
and who was seriouslyKomolyan disturbedzavart,
162
549800
3096
és aki maga is súlyosan zavart volt,
manipulatív és gyilkosságra hajlamos.
09:37
controllingkontrolling and homicidalgyilkos.
163
552920
1880
09:41
And on topfelső of this periodidőszak in his life
164
556280
2856
Életének ebben a rendkívül sebezhető
09:44
of extremeszélső vulnerabilitysebezhetőség and fragilitya bizonytalan,
165
559160
3160
és sérülékeny szakában,
09:48
DylanDylan foundtalál accesshozzáférés to gunspisztolyok
166
563280
2376
Dylan fegyverhez jutott
annak ellenére, hogy mi
sosem tartottunk otthon fegyvert.
09:50
even thoughbár we'dHázasodik never
ownedtulajdonú any in our home.
167
565680
2160
09:53
It was appallinglymegdöbbentően easykönnyen
for a 17-year-old-éves boyfiú to buyVásárol gunspisztolyok,
168
568800
5216
Felháborítóan egyszerű volt akkor
egy 17 éves gyereknek fegyvert szerezni:
09:59
bothmindkét legallyjogilag and illegallyillegálisan,
withoutnélkül my permissionengedély or knowledgetudás.
169
574040
4640
akár törvényesen, akár törvénytelenül,
az engedélyem és a tudtom nélkül.
10:04
And somehowvalahogy, 17 yearsévek
and manysok schooliskola shootingslövöldözés latera későbbiekben,
170
579880
4520
És most 17 évvel
és számos iskolai vérengzéssel később
10:10
it's still appallinglymegdöbbentően easykönnyen.
171
585080
1800
még mindig felháborítóan egyszerű.
10:14
What DylanDylan did that day broketörött my heartszív,
172
589160
2720
Az amit Dylan aznap tett,
összetörte a szívem,
és ahogy a traumatikus esetek
legtöbbjében előfordul,
10:18
and as traumatrauma so oftengyakran does,
173
593240
1856
10:20
it tookvett a tolldíj on my bodytest and on my mindelme.
174
595120
2960
ennek testi és lelki egészségem
látta kárát.
10:24
Two yearsévek after the shootingslövöldözés,
I got breastmell cancerrák,
175
599360
2440
Két évvel a vérengzés után
mellrákot állapítottak meg nálam.
10:28
and two yearsévek after that,
I begankezdett to have mentalszellemi healthEgészség problemsproblémák.
176
603200
3360
Rá két évre jelentkeztek
a mentális problémák.
10:33
On topfelső of the constantállandó, perpetualörökös griefbánat
177
608480
3416
Az állandó gyászt tovább súlyosbította,
10:36
I was terrifiedrémült that I would runfuss
into a familycsalád membertag
178
611920
3576
hogy folyamatosan attól rettegtem,
hogy összetalálkozom valakivel
azoknak a családjából,
akiket Dylan gyilkolt meg.
10:40
of someonevalaki DylanDylan had killedelesett,
179
615520
2056
10:42
or be accostedmegszólította by the pressnyomja meg
180
617600
2376
Vagy hogy zaklatni fog a sajtó
10:45
or by an angrymérges citizenpolgár.
181
620000
1480
vagy egy dühös polgár.
10:47
I was afraidfélnek to turnfordulat on the newshírek,
182
622920
2576
Féltem bekapcsolni a híreket.
10:50
afraidfélnek to hearhall myselfmagamat beinglény calledhívott
a terribleszörnyű parentszülő or a disgustingundorító personszemély.
183
625520
4960
Féltem, hogy azt mondják, rossz anya,
megvetendő ember vagyok.
10:58
I startedindult havingamelynek panicpánik attackstámadások.
184
633320
2040
Pánikrohamok törtek rám.
11:02
The first boutbout startedindult
fournégy yearsévek after the shootingslövöldözés,
185
637240
4176
Az első ilyen eset négy évvel
a mészárlás után történt,
11:06
when I was gettingszerzés readykész
for the depositionslerakódás
186
641440
2536
amikor vallomástételre került sor,
11:09
and would have to meettalálkozik
the victims'áldozatok familiescsaládok facearc to facearc.
187
644000
2800
és szemtől-szemben kellett találkoznom
az áldozatok családtagjaival.
11:12
The secondmásodik roundkerek startedindult
sixhat yearsévek after the shootingslövöldözés,
188
647600
3376
A második ilyen időszak
hat évvel a tragédia után kezdődött,
mikor arra készültem, hogy nyilvánosan
beszéljek a gyilkos-öngyilkosságról
11:16
when I was preparingelőkészítése
to speakbeszél publiclynyilvánosan about murder-suicidegyilkosság / öngyilkosság
189
651000
3456
11:19
for the first time at a conferencekonferencia.
190
654480
2000
először, egy konferencián.
11:22
BothMindkét episodesepizódok lastedtartott severalszámos weekshetes.
191
657520
2400
Mindkét időszak több hétig tartott.
11:27
The attackstámadások happenedtörtént everywheremindenhol:
192
662160
2136
A rohamok a legkülönbözőbb helyeken
törtek rám:
11:29
in the hardwarehardver storebolt, in my officehivatal,
193
664320
3296
a barkácsáruházban, az irodámban
11:32
or even while readingolvasás a bookkönyv in bedágy.
194
667640
2040
még akkor is, amikor otthon
olvastam az ágyamban.
11:35
My mindelme would suddenlyhirtelen lockzár
into this spinningfonás cycleciklus of terrorterror
195
670600
5056
Egyszer csak leblokkoltam, és gondolataim
a rettegés körforgásába merültek.
11:40
and no matterügy how I hardkemény I triedmegpróbálta
196
675680
2096
Bármivel próbáltam is megnyugtatni magam
11:42
to calmnyugodt myselfmagamat down
or reasonok my way out of it,
197
677800
4056
vagy elfogadható érvekkel
kijutni ebből az állapotból,
11:46
I couldn'tnem tudott do it.
198
681880
1280
tehetetlen voltam.
11:49
It feltfilc as if my brainagy
was tryingmegpróbálja to killmegöl me,
199
684440
2560
Úgy éreztem a saját elmém
okozza a vesztem.
11:52
and then, beinglény afraidfélnek of beinglény afraidfélnek
200
687920
2576
Aztán attól is féltem, hogy félni fogok.
Ez töltötte be minden gondolatom.
11:55
consumedelfogyasztott all of my thoughtsgondolatok.
201
690520
1800
Ekkor tapasztaltam meg először
saját magamon,
11:58
That's when I learnedtanult firsthandelső kézből
202
693200
1896
12:00
what it feelsérzi like
to have a malfunctioningüzemzavar mindelme,
203
695120
2440
milyen az, amikor az ember elméje
megbízhatatlanná válik,
12:03
and that's when I trulyvalóban
becamelett a brainagy healthEgészség advocateügyvéd.
204
698640
3480
és ezután lettem igazán
a mentális betegségek szószólója.
A terápiának, a gyógyszereknek
és az öngondoskodásnak köszönhetően
12:08
With therapyterápia and medicationgyógyszer and self-careöngondoskodás,
205
703760
2976
12:11
life eventuallyvégül is returnedvissza
206
706760
1816
az életem visszatért
egy, a körülményekhez képest
normálisnak mondható kerékvágásba.
12:13
to whatevertök mindegy could be thought of
as normalnormál underalatt the circumstanceskörülmények.
207
708600
3480
12:18
When I lookednézett back
on all that had happenedtörtént,
208
713240
2056
Mikor visszatekintettem arra, ami történt,
12:20
I could see that my son'sfia
spiralspirál into dysfunctionműködési zavar
209
715320
3560
úgy éreztem, hogy az a spirál,
ami a fiam problémájához vezetett,
12:24
probablyvalószínűleg occurredtörtént
over a periodidőszak of about two yearsévek,
210
719680
3496
egy körülbelül kétéves periódusra tehető.
12:28
plentybőven of time to get him help,
211
723200
2160
Rengeteg idő ez arra,
hogy segítséget kapjon.
12:31
if only someonevalaki had knownismert
that he neededszükséges help
212
726280
3016
Bár tudta volna valaki,
hogy segítségre szorul,
12:34
and knownismert what to do.
213
729320
1320
és hogy mi a teendő!
12:40
EveryMinden time someonevalaki askskérdezi me,
214
735680
2576
Mikor megkérdeznek:
12:43
"How could you not have knownismert?",
215
738280
2456
"Hogy lehetséges,
hogy nem vetted észre?"
12:45
it feelsérzi like a punchpuncs in the gutbelek.
216
740760
2000
-- az olyan mintha
gyomorszájon vágnának.
12:48
It carrieshordoz accusationa vád
and tapscsapok into my feelingsérzések of guiltbűntudat
217
743840
4536
Ez a kijelentés tele van váddal, ami
azonnal felszínre hozza a bűntudatot,
amitől - függetlenül attól,
hogy meddig járok terápiára -
12:53
that no matterügy how much therapyterápia I've had
218
748400
2496
sosem fogok tudni megszabadulni.
12:55
I will never fullyteljesen eradicatefelszámolása.
219
750920
1920
12:58
But here'sitt something I've learnedtanult:
220
753880
1620
De valamit mégis megtanultam:
13:01
if love were enoughelég
221
756720
1856
ha a szeretet elég lenne arra,
hogy megakadályozzunk egy
öngyilkossággal foglalkozó embert abban,
13:03
to stop someonevalaki who is suicidalöngyilkos
222
758600
2136
13:05
from hurtingfáj themselvesmaguk,
223
760760
1440
hogy ártson magának,
13:08
suicidesöngyilkosság would hardlyalig ever happentörténik.
224
763000
2200
szinte senki nem lenne öngyilkos.
13:11
But love is not enoughelég,
225
766320
1800
De a szeretet nem elég.
13:14
and suicideöngyilkosság is prevalenturalkodó.
226
769240
1760
És öngyilkosok mindig is lesznek.
13:16
It's the secondmásodik leadingvezető causeok of deathhalál
227
771680
2816
A halálokok közül
ez a második leggyakoribb
13:19
for people agekor 10 to 34,
228
774520
2200
a 10-34 éves korosztályban.
13:22
and 15 percentszázalék of AmericanAmerikai youthifjúság
229
777640
2656
Az amerikai fiatalok 15%-áról tudjuk,
13:25
reportjelentés havingamelynek madekészült a suicideöngyilkosság planterv
230
780320
2736
hogy tervezett öngyilkosságot
13:28
in the last yearév.
231
783080
1200
az elmúlt évben.
13:31
I've learnedtanult that no matterügy
how much we want to believe we can,
232
786160
4120
Megtanultam,
hogy bármennyire szeretnénk is,
13:36
we cannotnem tud know or controlellenőrzés
233
791000
2816
nem tudhatunk mindenről,
és nem kontrollálhatunk mindent,
13:38
everything our lovedszeretett onesazok think and feel,
234
793840
1960
amit a szeretteink gondolnak
vagy éreznek.
13:41
and the stubbornmakacs beliefhit
that we are somehowvalahogy differentkülönböző,
235
796760
3120
Az a makacs meggyőződés,
hogy mi valamiért mások vagyunk,
13:45
that someonevalaki we love
would never think of hurtingfáj themselvesmaguk
236
800560
3416
és az, akit mi szeretünk
sosem ártana magának
13:49
or someonevalaki elsemás,
237
804000
1200
vagy bárki másnak
13:51
can causeok us to misshiányzik
238
806080
2016
ahhoz vezethet,
hogy nem vesszük észre,
13:53
what's hiddenrejtett in plainegyszerű sightlátás.
239
808120
1800
a nyilvánvalót.
13:56
And if worstlegrosszabb caseügy scenariosforgatókönyvek
do come to passelhalad,
240
811840
3440
Legrosszabb esetben pedig ahhoz,
14:01
we'lljól have to learntanul
to forgivemegbocsát ourselvesminket for not knowingtudva
241
816520
3896
hogy meg kell tanuljuk megbocsátani
magunknak, hogy nem tudtuk,
14:05
or for not askingkérve the right questionskérdések
242
820440
2696
és hogy nem tettük fel
a megfelelő kérdéseket,
14:08
or not findinglelet the right treatmentkezelés.
243
823160
2720
vagy nem találtuk meg
a megfelelő gyógyírt.
14:12
We should always assumefeltételezni
244
827240
1256
Mindig gondolnunk kell arra,
14:13
that someonevalaki we love maylehet be sufferingszenvedő,
245
828520
2640
hogy lehet, hogy az,
akit szeretünk, szenved:
14:16
regardlesstekintet nélkül of what they say
246
831880
2616
függetlenül attól, mit mond
vagy mit tesz.
14:19
or how they acttörvény.
247
834520
1240
14:21
We should listen with our wholeegész beinglény,
248
836720
2120
Felé kell fordulnunk teljes valónkkal
14:24
withoutnélkül judgmentsértékelések,
249
839800
1200
ítéletektől mentesen --
14:26
and withoutnélkül offeringajánlat solutionsmegoldások.
250
841680
2120
anélkül, hogy megmondanánk, mit tegyen.
14:32
I know that I will liveélő with this tragedytragédia,
251
847360
3216
Tudom, hogy ezzel a tragédiával,
14:35
with these multipletöbbszörös tragediestragédiák,
252
850600
1936
ezzel a sokszoros tragédiával
14:37
for the restpihenés of my life.
253
852560
1560
kell leélnem az életem.
14:40
I know that in the mindselmék of manysok,
254
855320
2000
Tudom, hogy sok ember számára
14:46
what I lostelveszett can't comparehasonlítsa össze
to what the other familiescsaládok lostelveszett.
255
861080
3760
az én veszteségem összemérhetetlen
az áldozatok családjának veszteségével.
14:51
I know my struggleküzdelem
doesn't make theirsövék any easierkönnyebb.
256
866240
2600
Tudom, hogy az én szenvedésem,
nem enyhíti az ő szenvedésüket.
14:56
I know there are even some who think
I don't have the right to any painfájdalom,
257
871000
5376
Tudom, hogy olyanok is vannak,
akik szerint nincs jogom a fájdalomhoz;
15:01
but only to a life of permanentállandó penancebűnbánat.
258
876400
2840
szerintük a sorsom nem lehet más,
mint örök bűnbánat.
15:06
In the endvég what I know comesjön down to this:
259
881800
2680
Mindezt úgy foglalhatnám össze,
hogy az a tragikus valóság,
15:10
the tragictragikus facttény is that even
the mosta legtöbb vigilantéber and responsiblefelelős of us
260
885320
6176
hogy bármennyire figyelmesek
és felelősségteljesek vagyunk is,
15:16
maylehet not be ableképes to help,
261
891520
1920
nem biztos, hogy szükség esetén
segíteni tudunk.
15:19
but for love'sszerelem sakekedvéért,
262
894840
2176
A szeretet mégis azt diktálja,
15:22
we mustkell never stop tryingmegpróbálja
263
897040
2176
hogy sosem szabad feladni a reményt,
15:24
to know the unknowabletudható.
264
899240
1480
hogy felismerjük a felismerhetetlent.
15:26
Thank you.
265
901560
1216
Köszönöm.
15:27
(ApplauseTaps)
266
902800
2160
(Taps)
Translated by Zsófia Herczeg
Reviewed by Hédi Császár

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sue Klebold - Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention.

Why you should listen

Sue Klebold is the mother of Dylan Klebold, one of the two shooters at Columbine High School in 1999. Since the massacre, Sue has spent years excavating every detail of her family life, and trying to understand what she could have done to prevent it. In 2016, after years of evading public scrutiny, Klebold published A Mother's Reckoning: Living In the Aftermath of Tragedy, a powerful memoir in which she explores the crucial intersection between mental health and violence. As a passionate advocate for brain health awareness and intervention, she is donating any profits from the book to mental health charities, research and suicide prevention, hoping for solutions that will help parents and professionals spot and thwart signs of trouble.

More profile about the speaker
Sue Klebold | Speaker | TED.com