ABOUT THE SPEAKER
Sue Klebold - Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention.

Why you should listen

Sue Klebold is the mother of Dylan Klebold, one of the two shooters at Columbine High School in 1999. Since the massacre, Sue has spent years excavating every detail of her family life, and trying to understand what she could have done to prevent it. In 2016, after years of evading public scrutiny, Klebold published A Mother's Reckoning: Living In the Aftermath of Tragedy, a powerful memoir in which she explores the crucial intersection between mental health and violence. As a passionate advocate for brain health awareness and intervention, she is donating any profits from the book to mental health charities, research and suicide prevention, hoping for solutions that will help parents and professionals spot and thwart signs of trouble.

More profile about the speaker
Sue Klebold | Speaker | TED.com
TEDMED 2016

Sue Klebold: My son was a Columbine shooter. This is my story

Sue Klebold: Můj syn byl střelcem na Columbine. Tohle je můj příběh

Filmed:
10,022,839 views

Sue Klebold je matka Dylana Klebolda, jednoho ze dvou střelců, kteří spáchali masakr na střední škole Columbine, kde zabili 12 studentů a 1 učitele. Strávila roky pitváním každého detailu jejich rodinného života, snažila se pochopit, co mohla udělat, aby zabránila násilí svého syna. V této náročné a šokující přednášce se Klebold zabývá průsečíkem duševního zdraví a násilí, podporuje rodiče a profesionály, aby dále zkoumali vztah mezi sebevražedným a vražedným myšlením.
- Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:26
The last time I heardslyšel my son'ssyna voicehlas
0
1080
2496
Naposledy jsem slyšela synův hlas,
00:28
was when he walkedchodil out the frontpřední doordveře
1
3600
2336
když vycházel z domovních dveří,
na cestě do školy.
00:30
on his way to schoolškola.
2
5960
1280
00:33
He calledvolal out one wordslovo in the darknesstma:
3
8480
2200
Ve tmě zavolal:
„Ahoj.“
00:36
"ByeAhoj."
4
11320
1200
00:38
It was AprilDuben 20, 1999.
5
13000
3000
Bylo 20. dubna 1999.
00:41
LaterPozději that morningráno,
at ColumbineColumbine HighVysoká SchoolŠkola,
6
16880
3056
Později toho rána,
na střední škole Columbine,
00:44
my sonsyn DylanDylan and his friendpřítel EricEric
7
19960
2936
můj syn Dylan a jeho kamarád Eric
00:47
killedzabit 12 studentsstudentů and a teacheručitel
8
22920
2320
zabili 12 studentů a učitele
00:51
and woundedzraněný more than 20 othersostatní
before takingpřijmout theirjejich ownvlastní livesživoty.
9
26280
3680
a zranili více než 20 dalších,
než si sami vzali život.
00:56
ThirteenTřináct innocentnevinný people were killedzabit,
10
31160
3056
Bylo zabito 13 nevinných lidí,
00:59
leavingopouštět theirjejich lovedmiloval onesty
in a stateStát of griefžal and traumatrauma.
11
34240
3200
což zanechalo jejich milované
truchlící a traumatizované.
01:03
OthersOstatní sustainedtrvalé injurieszranění,
12
38320
1856
Jiní utrpěli zranění,
01:05
some resultingvýsledné in disfigurementznetvoření
and permanenttrvalý disabilitypostižení.
13
40200
4040
některá z nich vyústila ve znetvoření
a trvalé následky.
01:10
But the enormityobludnost of the tragedytragédie
14
45840
1816
Ale závažnost té tragédie
01:12
can't be measuredměřeno only by the numberčíslo
of deathsúmrtí and injurieszranění that tookvzal placemísto.
15
47680
4120
nemůže být měřena jen počtem úmrtí
a zranění, která se odehrála.
01:17
There's no way to quantifyvyčíslit
the psychologicalpsychologický damagepoškození
16
52720
3416
Neexistuje způsob, jak kvantifikovat
psychologické škody těch,
01:21
of those who were in the schoolškola,
17
56160
1936
kteří byli v té škole
01:23
or who tookvzal partčást
in rescuezachránit or cleanupVyčištění effortsúsilí.
18
58120
3360
nebo kteří se účastnili záchranářských
prací a likvidací škod.
01:27
There's no way to assessposoudit
the magnitudevelikosti of a tragedytragédie like ColumbineColumbine,
19
62280
3640
Neexistuje způsob, jak vyhodnotit
závažnost tragédie jako je Columbine,
01:31
especiallyzvláště when it can be a blueprintBlueprint
20
66680
2256
obzvláště když se může stát předlohou
01:33
for other shootersstřelci who go on
to commitspáchat atrocitieszvěrstva of theirjejich ownvlastní.
21
68960
3440
pro ostatní střelce,
kteří sami páchají zvěrstva.
01:38
ColumbineColumbine was a tidalpřílivu wavevlna,
22
73600
1840
Columbine byla jako přílivová
vlna a když dozněla,
01:41
and when the crashpád endedskončil,
23
76200
1256
01:42
it would take yearsroky
for the communityspolečenství and for societyspolečnost
24
77480
3936
trvalo komunitě a společnosti roky,
01:46
to comprehendpochopit its impactdopad.
25
81440
1720
než pochopila její dopad.
01:49
It has takenpřijat me yearsroky
to try to acceptakceptovat my son'ssyna legacydědictví.
26
84720
4120
Roky jsem se snažila přijmout
odkaz svého syna.
01:54
The cruelkrutý behaviorchování
that defineddefinované the endkonec of his life
27
89760
3136
Kruté chování, které definovalo
konec jeho života,
01:57
showedukázal me that he was a completelyzcela
differentodlišný personosoba from the one I knewvěděl.
28
92920
3560
mi ukázalo, že byl zcela jiným člověkem,
než kterého jsem znala.
02:02
AfterwardsPoté people askedzeptal se,
29
97600
2376
Lidé se poté ptali:
02:05
"How could you not know?
30
100000
1760
„Jak to, že jste to nevěděla?
Co jste to za matku?"
02:07
What kinddruh of a mothermatka were you?"
31
102560
1560
02:10
I still askdotázat se myselfmoje maličkost those samestejný questionsotázky.
32
105240
2640
Stále se na tyto otázky sama sebe ptám.
02:14
Before the shootingsstřelby,
I thought of myselfmoje maličkost as a good mommaminka.
33
109080
2880
Před tou střelbou jsem si myslela,
že jsem dobrá máma.
02:17
HelpingPomáhá my childrenděti becomestát caringpéče,
34
112760
2456
Pomáhat mým dětem,
aby byli pečujícími,
02:20
healthyzdravý, responsibleodpovědný adultsDospělí
35
115240
2336
zdravými, zodpovědnými dospělými,
byla nejdůležitější role v mém životě.
02:22
was the mostvětšina importantdůležité rolerole of my life.
36
117600
3480
02:26
But the tragedytragédie convincedpřesvědčený me
that I failedselhalo as a parentrodič,
37
121760
3320
Ale ta tragédie mě přesvědčila,
že jsem jako rodič selhala
02:30
and it's partiallyčástečně this sensesmysl of failureselhání
that bringspřináší me here todaydnes.
38
125840
3720
a tento pocit selhání mě částečně
přivádí dnes sem.
02:36
AsideStranou from his fatherotec,
39
131240
1256
Kromě jeho otce jsem byla ten,
kdo znal a miloval Dylana nejvíc.
02:37
I was the one personosoba
who knewvěděl and lovedmiloval DylanDylan the mostvětšina.
40
132520
3560
02:41
If anyonekdokoliv could have knownznámý
what was happeninghappening,
41
136800
2256
Jestli mohl někdo vědět, co se děje,
měla jsem to být já, ne?
02:44
it should have been me, right?
42
139080
1720
02:47
But I didn't know.
43
142000
1200
Ale nevěděla jsem to.
Dnes jsem tu, abych sdílela
tuto zkušenost,
02:50
TodayDnes, I'm here to sharepodíl the experienceZkusenosti
44
145440
1896
02:52
of what it's like to be the mothermatka
of someoneněkdo who killszabije and hurtsbolí.
45
147360
3720
jaké je být matkou někoho,
kdo zabíjí a ubližuje.
02:57
For yearsroky after the tragedytragédie,
I combednečesaná throughpřes memoriesvzpomínky,
46
152200
3856
Celé roky po té tragédii jsem
procházela vzpomínkami
03:01
tryingzkoušet to figurepostava out
exactlypřesně where I failedselhalo as a parentrodič.
47
156080
3600
a snažila se zjistit, kde přesně
jsem jako rodič selhala.
03:05
But there are no simplejednoduchý answersodpovědi.
48
160280
2736
Ale neexistují jednoduché odpovědi.
03:08
I can't give you any solutionsřešení.
49
163040
1920
Nemůžu vám dát žádná řešení.
03:10
All I can do
50
165520
1200
Vše, co můžu udělat, je podělit se
s vámi o to, co jsem se naučila.
03:12
is sharepodíl what I have learnednaučil se.
51
167760
2360
03:16
When I talk to people
who didn't know me before the shootingsstřelby,
52
171440
3616
Když mluvím s lidmi, kteří mě
neznali před tou střelbou,
03:20
I have threetři challengesproblémy to meetsetkat.
53
175080
1800
potýkám se se třemi problémy.
03:22
First, when I walkProcházka into a roompokoj, místnost like this,
54
177640
3200
Za prvé, když vejdu do takovéto místnosti,
03:26
I never know if someoneněkdo there
has experiencedzkušený lossztráta
55
181480
3576
nikdy nevím, jestli je v ní někdo,
kdo prožil ztrátu kvůli tomu,
co udělal můj syn.
03:30
because of what my sonsyn did.
56
185080
1720
03:33
I feel a need to acknowledgepotvrdit the sufferingutrpení
causedzpůsobené by a memberčlen of my familyrodina
57
188080
4136
Cítím potřebu vzít na vědomí utrpení
způsobené členem mé rodiny,
03:37
who isn't here to do it for himselfsám.
58
192240
2200
který tu není, aby to udělal sám.
03:40
So first, with all of my heartsrdce,
59
195080
2560
Takže za prvé, z celého srdce se omlouvám,
03:43
I'm sorry if my sonsyn has causedzpůsobené you painbolest.
60
198320
3240
jestli vám můj syn způsobil bolest.
03:48
The seconddruhý challengevýzva I have
61
203640
1760
Druhá obtíž, která mě čeká,
03:51
is that I mustmusí askdotázat se for understandingporozumění
and even compassionsoucit
62
206040
3720
je, že musím žádat o pochopení,
dokonce soucítění,
03:55
when I talk about
my son'ssyna deathsmrt as a suicidesebevražda.
63
210560
3240
když mluvím o smrti svého syna
jako o sebevraždě.
03:59
Two yearsroky before he diedzemřel,
64
214480
2136
Dva roky před smrtí napsal na
kousek papíru v sešitě, že se řeže.
04:01
he wrotenapsal on a piecekus of paperpapír in a notebookzápisník
65
216640
2216
04:03
that he was cuttingřezání himselfsám.
66
218880
1560
04:06
He said that he was in agonyAgonie
67
221200
1616
Řekl, že prochází muky
04:07
and wanted to get a gunpistole
so he could endkonec his life.
68
222840
2640
a chce si obstarat pistoli,
aby ukončil svůj život.
04:11
I didn't know about any of this
untilaž do monthsměsíců after his deathsmrt.
69
226160
3760
Nevěděla jsem o ničem, až
měsíce po jeho smrti.
04:15
When I talk about his deathsmrt as a suicidesebevražda,
70
230720
3416
Když mluvím o jeho smrti
jako o sebevraždě,
04:19
I'm not tryingzkoušet to downplaybagatelizovat the viciousnesskrutost
he showedukázal at the endkonec of his life.
71
234160
4040
nesnažím se zlehčovat krutost,
kterou na konci svého života projevil.
04:23
I'm tryingzkoušet to understandrozumět
72
238840
1976
Snažím se pochopit, jak jeho
sebevražedné myšlenky vedly k vraždě.
04:25
how his suicidalsebevraždu thinkingmyslící
73
240840
2096
04:27
led to murdervražda.
74
242960
1440
04:30
After a lot of readingčtení
and talkingmluvící with expertsOdborníci,
75
245080
3216
Po rozsáhlé četbě a mluvení s experty
jsem došla k tomu,
04:33
I have come to believe
76
248320
1656
04:35
that his involvementúčast in the shootingsstřelby
was rootedzakořeněné not in his desiretouha to killzabít
77
250000
4720
že jeho účast na této střelbě
byla zakořeněna ne v jeho touze zabít,
04:40
but in his desiretouha to diezemřít.
78
255480
1680
ale v jeho touze zemřít.
04:43
The thirdTřetí challengevýzva I have
when I talk about my son'ssyna murder-suicidevražda a sebevražda
79
258320
5296
Třetí obtíž, se kterou se potýkám,
když mluvím o synově vraždění-sebevraždě,
04:48
is that I'm talkingmluvící about mentalduševní healthzdraví --
80
263640
2920
je, že mluvím o duševním zdraví --
04:52
excuseomluva me --
81
267680
1216
pardon --
je, že mluvím o duševním zdraví
04:53
is that I'm talkingmluvící about mentalduševní healthzdraví,
82
268920
2616
04:56
or brainmozek healthzdraví, as I preferpreferujte to call it,
because it's more concretebeton.
83
271560
4176
nebo zdraví mozku, jak tomu raději říkám,
protože je to konkrétnější.
05:00
And in the samestejný breathdech,
I'm talkingmluvící about violencenásilí.
84
275760
3736
A stejným dechem mluvím o násilí.
05:04
The last thing I want to do
is to contributepřispět to the misunderstandingnedorozumění
85
279520
3576
Poslední, co chci udělat,
je přispět k nedorozumění,
05:08
that alreadyjiž existsexistuje around mentalduševní illnessnemoc.
86
283120
3216
které již v oblasti duševních
onemocnění existuje.
05:11
Only a very smallmalý percentprocent of those
who have a mentalduševní illnessnemoc
87
286360
4776
Jen velmi malé procento těch, kteří mají
duševní onemocnění,
05:16
are violentnásilný towardk other people,
88
291160
2240
je násilných vůči druhým,
ale o těch, kteří spáchají sebevraždu,
05:19
but of those who diezemřít by suicidesebevražda,
89
294800
3136
05:22
it's estimatedodhadnuto that about 75
to maybe more than 90 percentprocent
90
297960
4216
odhaduje se, že asi 75 až,
spíše více jak 90 procent,
05:27
have a diagnosablediagnostikovat
mentalduševní healthzdraví conditionstav of some kinddruh.
91
302200
3400
má nějaký druh diagnostikovatelné
poruchy duševního zdraví.
05:31
As you all know very well,
92
306680
1256
Jak všichni velmi dobře víte,
05:32
our mentalduševní healthzdraví carepéče systemSystém
is not equippedvybavený to help everyonekaždý,
93
307960
2960
náš systém péče o duševní zdraví
není vybaven, aby pomohl každému
05:37
and not everyonekaždý with destructivedestruktivní thoughtsmyšlenky
94
312000
2496
a ne každý s destruktivními myšlenkami
05:39
fitsse hodí the criteriakritéria
95
314520
1736
se vejde do kritérií specifické diagnózy.
05:41
for a specificcharakteristický diagnosisDiagnóza.
96
316280
2160
05:44
ManyMnoho who have ongoingpokračující feelingspocity
97
319200
2016
Mnozí, kteří mají trvající pocity
strachu, vzteku, beznaděje,
05:46
of fearstrach or angerhněv or hopelessnessbeznaděj
98
321240
3736
05:50
are never assessedposuzovány or treatedzacházeno.
99
325000
1880
nejsou nikdy vyšetřeni a léčeni.
05:52
Too oftenčasto, they get our attentionPozor
only if they reachdosáhnout a behavioralbehaviorální crisiskrize.
100
327640
4640
Často získají naši pozornost, až když
dojdou k nějakému zkratu v chování.
05:58
If estimatesodhadů are correctopravit
101
333400
2056
Pokud jsou odhady správné,
06:00
that about one
to two percentprocent of all suicidessebevraždy
102
335480
2936
jedno až dvě procenta všech sebevražd
zahrnují vraždu dalšího člověka.
06:03
involveszahrnuje the murdervražda of anotherdalší personosoba,
103
338440
2080
06:07
when suicidesebevražda ratesceny risevzestup,
as they are risingstoupající for some populationspopulací,
104
342080
3920
Když roste míra sebevražd, jako
je tomu teď u některých populací,
06:11
the murder-suicidevražda a sebevražda ratesceny
will risevzestup as well.
105
346720
2680
poroste i míra vražd s nimi spojenými.
06:15
I wanted to understandrozumět what was going on
in Dylan'sDylan je mindmysl priordříve to his deathsmrt,
106
350520
5496
Chtěla jsem pochopit, co se před Dylanovou
smrtí odehrávalo v jeho mysli,
06:21
so I lookedpodíval se for answersodpovědi
from other survivorskteří přežili of suicidesebevražda lossztráta.
107
356040
3720
tak jsem hledala odpovědi u jiných
přeživších sebevražd.
06:26
I did researchvýzkum and volunteereddobrovolně
to help with fund-raisingzískávání finančních prostředků eventsUdálosti,
108
361640
4536
Dělala jsem průzkum a pomáhala
s akcemi na výběr peněz
06:31
and wheneverkdykoli I could,
109
366200
1776
a kdykoli jsem mohla,
06:33
I talkedmluvil with those who had
survivedpřežil theirjejich ownvlastní suicidalsebevraždu crisiskrize
110
368000
4496
mluvila jsem s těmi, kteří přežili
vlastní sebevražednou krizi nebo pokus.
06:37
or attemptpokus.
111
372520
1200
Jedna z nejužitečnějších konverzací,
kterou jsem měla,
06:39
One of the mostvětšina helpfulochotný
conversationskonverzace I had
112
374840
2216
06:42
was with a coworkerspolupracovník
113
377080
1456
byla se spolupracovnicí,
06:43
who overheardzaslechl me talkingmluvící to someoneněkdo elsejiný
114
378560
1905
která mě zaslechla, jak se bavím
s někým ve své kanceláři.
06:45
in my officekancelář cubiclepracovní kóje.
115
380489
1200
06:47
She heardslyšel me say
that DylanDylan could not have lovedmiloval me
116
382760
3416
Slyšela mě, jak říkám, že mě Dylan
nemohl milovat,
06:51
if he could do something
as horriblehrozný as he did.
117
386200
2760
když mohl udělat něco tak hrozného.
06:55
LaterPozději, when she foundnalezeno me alonesama,
118
390000
1800
Později, když mě našla o samotě,
06:57
she apologizedomluvil se for overhearingzaslechne
that conversationkonverzace,
119
392760
2456
se mi omluvila, že ten
rozhovor zaslechla,
07:00
but told me that I was wrongšpatně.
120
395240
1560
ale řekla mi, že se mýlím.
07:02
She said that when she was
a youngmladý, singlesingl mothermatka
121
397880
2616
Řekla, že když byla mladá svobodná
matka se třemi malými dětmi,
07:05
with threetři smallmalý childrenděti,
122
400520
1440
07:07
she becamestal se severelyvážně depresseddeprimovaný
and was hospitalizedv nemocnici to keep her safebezpečný.
123
402600
4640
byla v těžké depresi a hospitalizována,
aby si neublížila.
07:13
At the time, she was certainurčitý
124
408000
2296
V té době si byla jistá,
07:15
that her childrenděti
would be better off if she diedzemřel,
125
410320
3256
že se její děti budou mít
lépe, pokud zemře,
07:18
so she had madevyrobeno a planplán to endkonec her life.
126
413600
2240
tak si naplánovala, že ukončí svůj život.
07:21
She assuredzajištěna me that a mother'smatky love
was the strongestnejsilnější bondpouto on EarthZemě,
127
416880
4056
Ujistila mě, že mateřská láska je
nejsilnější pouto na Zemi
07:25
and that she lovedmiloval her childrenděti
more than anything in the worldsvět,
128
420960
3040
a že milovala své děti nadevše,
ale kvůli své nemoci si byla jistá,
07:29
but because of her illnessnemoc,
129
424640
2216
07:31
she was sure that they
would be better off withoutbez her.
130
426880
2840
že se budou mít lépe bez ní.
07:36
What she said and what
I've learnednaučil se from othersostatní
131
431680
2376
Ona říkala, a dozvěděla jsem se
to i od ostatních,
07:39
is that we do not make
the so-calledtakzvaný decisionrozhodnutí or choicevýběr
132
434080
4736
že neděláme takzvané rozhodnutí
nebo volbu spáchat sebevraždu
07:43
to diezemřít by suicidesebevražda
133
438840
1576
07:45
in the samestejný way
that we chooseVybrat what carauto to driveřídit
134
440440
2856
stejným způsobem, jakým se
rozhodujeme, jaké řídit auto
07:48
or where to go on a SaturdaySobota night.
135
443320
2120
nebo kam jít v sobotu večer.
07:51
When someoneněkdo is
in an extremelyvelmi suicidalsebevraždu stateStát,
136
446360
3096
Když je někdo v extrémně
sebevražedném stavu,
07:54
they are in a stagefáze fourčtyři
medicallékařský healthzdraví emergencynouzový.
137
449480
4520
jsou ve čtvrtém stupni
lékařské pohotovosti.
07:59
TheirJejich thinkingmyslící is impairedpoškozen and they'veoni mají
lostztracený accesspřístup to toolsnástroje of self-governancesamosprávu.
138
454680
4480
Mají narušené myšlení a ztratili
nástroje pro sebeovládání.
08:05
Even thoughačkoli they can
make a planplán and actakt with logiclogika,
139
460320
3176
Přestože dokáží vytvořit plán
a chovat se logicky,
08:08
theirjejich sensesmysl of truthpravda
is distortedzkreslený by a filterfiltr of painbolest
140
463520
3936
jejich smysl pro pravdu je narušen
filtrem bolesti,
08:12
throughpřes whichkterý they
interpretinterpretovat theirjejich realityrealita.
141
467480
2600
skrze který interpretují realitu.
08:15
Some people can be very good
at hidingskrytí this stateStát,
142
470880
3656
Někteří lidé umí velice dobře
tento stav skrývat
08:19
and they oftenčasto have
good reasonsdůvodů for doing that.
143
474560
2360
a často k tomu mají dobré důvody.
08:23
ManyMnoho of us have
suicidalsebevraždu thoughtsmyšlenky at some pointbod,
144
478840
3176
Mnozí z nás mají v určité momenty
sebevražedné myšlenky,
08:27
but persistenttrvalé,
ongoingpokračující thoughtsmyšlenky of suicidesebevražda
145
482040
3496
ale neodbytné, vytrvalé myšlenky
na sebevraždu
08:30
and devisingnavržení a meansprostředek to diezemřít
146
485560
2216
a vymýšlení způsobu, jak zemřít,
08:32
are symptomspříznaky of pathologypatologie,
147
487800
2336
jsou symptomy patologie
a jako mnohé nemoci
08:35
and like manymnoho illnessesnemoci,
148
490160
1896
08:37
the conditionstav has to be
recognizeduznána and treatedzacházeno
149
492080
2760
musí být tento stav rozpoznán
a léčen, než je ztracen život.
08:40
before a life is lostztracený.
150
495520
1520
08:43
But my son'ssyna deathsmrt
was not purelyčistě a suicidesebevražda.
151
498600
2840
Ale smrt mého syna nebyla
jen čistá sebevražda.
08:47
It involvedzapojeno massHmotnost murdervražda.
152
502200
1760
Zahrnovala masovou vraždu.
08:50
I wanted to know how his
suicidalsebevraždu thinkingmyslící becamestal se homicidalvraždící.
153
505080
5880
Chtěla jsem zjistit, jak se jeho
sebevražedné myšlenky staly vražednými.
08:56
But researchvýzkum is sparseřídké
and there are no simplejednoduchý answersodpovědi.
154
511920
3160
Ale výzkumů je málo a neexistují
žádné jednoduché odpovědi.
09:01
Yes, he probablypravděpodobně had ongoingpokračující depressionDeprese.
155
516240
2919
Ano, pravděpodobně měl trvající depresi.
09:05
He had a personalityosobnost
that was perfectionisticperfectionistic and self-reliantsoběstační,
156
520679
5561
Měl osobnost, která byla
perfekcionistická a soběstačná,
09:12
and that madevyrobeno him lessméně likelypravděpodobně
to seekhledat help from othersostatní.
157
527120
3760
což způsobilo, že by s menší
pravděpodobností vyhledal pomoc druhých.
09:16
He had experiencedzkušený
triggeringspuštění eventsUdálosti at the schoolškola
158
531880
3456
Ve škole zažil spouštěcí události,
09:20
that left him feelingpocit
debasedznehodnocené and humiliatedponížený and madšílený.
159
535360
5400
které ho zanechaly degradovaného,
zesměšněného a naštvaného.
09:27
And he had a complicatedsložitý friendshippřátelství
160
542160
3256
A měl komplikované kamarádství s chlapcem,
09:30
with a boychlapec who sharedsdílené his feelingspocity
of ragevztek and alienationodcizení,
161
545440
4336
který sdílel jeho pocity
vzteku a odcizení,
09:34
and who was seriouslyvážně disturbednarušen,
162
549800
3096
a který byl vážně narušený,
kontrolující s vražednými sklony.
09:37
controllingovládání and homicidalvraždící.
163
552920
1880
09:41
And on tophorní of this perioddoba in his life
164
556280
2856
A ještě k tomu, v této době
extrémní zranitelnosti a křehkosti,
09:44
of extremeextrémní vulnerabilityzranitelnost and fragilitykřehkost,
165
559160
3160
09:48
DylanDylan foundnalezeno accesspřístup to gunszbraně
166
563280
2376
našel Dylan přístup ke zbraním,
09:50
even thoughačkoli we'dmy jsme never
ownedvlastní any in our home.
167
565680
2160
přestože jsme nikdy doma
žádnou nevlastnili.
09:53
It was appallinglystrašlivě easysnadný
for a 17-year-old-let starý boychlapec to buyKoupit gunszbraně,
168
568800
5216
Bylo děsivě jednoduché,
aby si 17letý kluk koupil zbraně,
09:59
bothoba legallyprávně and illegallynelegálně,
withoutbez my permissionpovolení or knowledgeznalost.
169
574040
4640
legálně i nelegálně,
bez mého svolení nebo vědomí.
10:04
And somehowNějak, 17 yearsroky
and manymnoho schoolškola shootingsstřelby laterpozději,
170
579880
4520
A dosud, 17 let a mnoho
školních střeleb poté,
10:10
it's still appallinglystrašlivě easysnadný.
171
585080
1800
je to stále děsivě jednoduché.
10:14
What DylanDylan did that day brokerozbil my heartsrdce,
172
589160
2720
To, co Dylan ten den udělal,
mi zlomilo srdce
10:18
and as traumatrauma so oftenčasto does,
173
593240
1856
a jak to u traumat často chodí,
10:20
it tookvzal a tollmýtné on my bodytělo and on my mindmysl.
174
595120
2960
podepsalo se to na mém těle i mysli.
10:24
Two yearsroky after the shootingsstřelby,
I got breastprsa cancerrakovina,
175
599360
2440
Dva roky po té střelbě jsem
dostala rakovinu prsu
10:28
and two yearsroky after that,
I beganzačalo to have mentalduševní healthzdraví problemsproblémy.
176
603200
3360
a dva roky poté jsem začala mít
problémy s duševním zdravím.
10:33
On tophorní of the constantkonstantní, perpetualtrvalé griefžal
177
608480
3416
Kromě neustálého, věčného zármutku
10:36
I was terrifiedvyděšený that I would runběh
into a familyrodina memberčlen
178
611920
3576
jsem se děsila toho, že potkám
člena rodiny někoho, koho Dylan zabil
10:40
of someoneněkdo DylanDylan had killedzabit,
179
615520
2056
10:42
or be accostedoslovil by the pressstisk
180
617600
2376
nebo mě bude obtěžovat tisk
nebo naštvaný občan.
10:45
or by an angryrozzlobený citizenobčan.
181
620000
1480
10:47
I was afraidstrach to turnotočit se on the newszprávy,
182
622920
2576
Bála jsem se zapnout zprávy,
10:50
afraidstrach to hearslyšet myselfmoje maličkost beingbytost calledvolal
a terriblehrozný parentrodič or a disgustingnechutný personosoba.
183
625520
4960
že uslyším, jak mě nazývají hrozným
rodičem nebo nechutným člověkem.
10:58
I startedzačal havingmít panicpanika attacksútoky.
184
633320
2040
Začala jsem mít záchvaty paniky.
11:02
The first boutzápas startedzačal
fourčtyři yearsroky after the shootingsstřelby,
185
637240
4176
První vlna přišla 4 roky po střelbě,
když jsem se chystala na písemné výpovědi
11:06
when I was gettingdostat readypřipraven
for the depositionsdepozice
186
641440
2536
11:09
and would have to meetsetkat
the victims'oběti " familiesrodiny facetvář to facetvář.
187
644000
2800
a měla se tváří v tvář setkat
s rodinami obětí.
11:12
The seconddruhý roundkolo startedzačal
sixšest yearsroky after the shootingsstřelby,
188
647600
3376
Druhá vlna přišla 6 let po střelbě,
11:16
when I was preparingpřipravuje se
to speakmluvit publiclyveřejně about murder-suicidevražda a sebevražda
189
651000
3456
když jsem se poprvé chystala
veřejně mluvit
11:19
for the first time at a conferencekonference.
190
654480
2000
o vraždě-sebevraždě na konferenci.
11:22
BothOba episodesepizody lastedtrvala severalněkolik weekstýdny.
191
657520
2400
Obě epizody trvaly několik týdnů.
11:27
The attacksútoky happenedStalo everywherevšude:
192
662160
2136
Záchvaty se odehrávaly všude:
11:29
in the hardwareHardware storeobchod, in my officekancelář,
193
664320
3296
v železářství, v kanceláři,
dokonce i posteli, když jsem si četla.
11:32
or even while readingčtení a bookrezervovat in bedpostel.
194
667640
2040
11:35
My mindmysl would suddenlyNajednou lockzámek
into this spinningpředení cyclecyklus of terrorteror
195
670600
5056
Moje mysl se najednou uzamkla
v točícím se kruhu teroru
11:40
and no matterhmota how I hardtvrdý I triedpokusil se
196
675680
2096
a přes to, jak moc jsem se snažila
11:42
to calmuklidnit myselfmoje maličkost down
or reasondůvod my way out of it,
197
677800
4056
se zklidnit nebo si to vymluvit,
nedokázala jsem to.
11:46
I couldn'tnemohl do it.
198
681880
1280
11:49
It feltcítil as if my brainmozek
was tryingzkoušet to killzabít me,
199
684440
2560
Cítila jsem se, jako kdyby mě
chtěl můj mozek zabít
11:52
and then, beingbytost afraidstrach of beingbytost afraidstrach
200
687920
2576
a potom pohltilo všechny mé myšlenky,
když jsem se bála, že se budu bát.
11:55
consumedspotřebováno all of my thoughtsmyšlenky.
201
690520
1800
11:58
That's when I learnednaučil se firsthandz první ruky
202
693200
1896
Tehdy jsem z první ruky zjistila,
jaké to je, mít špatně fungující mysl
12:00
what it feelscítí like
to have a malfunctioningporuchy mindmysl,
203
695120
2440
12:03
and that's when I trulyopravdu
becamestal se a brainmozek healthzdraví advocatezastánce.
204
698640
3480
a tehdy jsem se opravdu stala
obhájcem zdravého mozku.
12:08
With therapyterapie and medicationléky and self-caresamoobsluha,
205
703760
2976
Pomocí terapie, léků a péče o samu sebe
se postupně život vrátil k tomu,
12:11
life eventuallynakonec returnedvrátil
206
706760
1816
12:13
to whateverTo je jedno could be thought of
as normalnormální underpod the circumstancesokolnosti.
207
708600
3480
co se za těchto okolností
dá označit za normál.
12:18
When I lookedpodíval se back
on all that had happenedStalo,
208
713240
2056
Když jsem se zpětně podívala
na vše, co se stalo,
12:20
I could see that my son'ssyna
spiralspirála into dysfunctiondysfunkce
209
715320
3560
viděla jsem, že se synova spirála
do nemoci
12:24
probablypravděpodobně occurreddošlo
over a perioddoba of about two yearsroky,
210
719680
3496
odehrávala pravděpodobně po
dobu asi dvou let,
12:28
plentyspousta of time to get him help,
211
723200
2160
kdy byla spousta času mu pomoci,
12:31
if only someoneněkdo had knownznámý
that he neededpotřeboval help
212
726280
3016
kdyby jen někdo věděl,
že potřebuje pomoc
12:34
and knownznámý what to do.
213
729320
1320
a věděl, co udělat.
12:40
EveryKaždý time someoneněkdo asksptá se me,
214
735680
2576
Pokaždé když se mě někdo zeptá:
12:43
"How could you not have knownznámý?",
215
738280
2456
„Jak to, že jsi to nevěděla?“,
cítím to, jako ránu do břicha.
12:45
it feelscítí like a punchpunč in the gutstřevo.
216
740760
2000
12:48
It carriesnese accusationobvinění
and tapskohouty into my feelingspocity of guiltpocit viny
217
743840
4536
Nese to s sebou obvinění
a nasedá na můj pocit viny,
12:53
that no matterhmota how much therapyterapie I've had
218
748400
2496
kterého se, bez ohledu na množství
terapie, nikdy nezbavím.
12:55
I will never fullyplně eradicatevymýtit.
219
750920
1920
12:58
But here'stady je something I've learnednaučil se:
220
753880
1620
Ale něco jsem se naučila:
pokud by stačila láska,
13:01
if love were enoughdost
221
756720
1856
13:03
to stop someoneněkdo who is suicidalsebevraždu
222
758600
2136
aby zabránila někomu se
sebevražednými sklony,
13:05
from hurtingbolí themselvesoni sami,
223
760760
1440
aby si ublížil, k sebevraždám
by téměř nedocházelo.
13:08
suicidessebevraždy would hardlystěží ever happenpřihodit se.
224
763000
2200
13:11
But love is not enoughdost,
225
766320
1800
Ale láska nestačí a
sebevražda je rozšířená.
13:14
and suicidesebevražda is prevalentpřevládající.
226
769240
1760
13:16
It's the seconddruhý leadingvedoucí causezpůsobit of deathsmrt
227
771680
2816
Je to druhá nejčastější příčina smrti
u lidí ve věku 10 až 34
13:19
for people agestáří 10 to 34,
228
774520
2200
13:22
and 15 percentprocent of AmericanAmerická youthmládí
229
777640
2656
a 15 % americké mládeže udává,
13:25
reportzpráva havingmít madevyrobeno a suicidesebevražda planplán
230
780320
2736
že si během posledního roku
vytvořilo plán sebevraždy.
13:28
in the last yearrok.
231
783080
1200
13:31
I've learnednaučil se that no matterhmota
how much we want to believe we can,
232
786160
4120
Naučila jsem se, že bez ohledu na to,
jak moc chceme věřit, že to dokážeme,
13:36
we cannotnemůže know or controlřízení
233
791000
2816
nedokážeme vědět a kontrolovat
13:38
everything our lovedmiloval onesty think and feel,
234
793840
1960
všechno, co si naši blízcí
myslí nebo cítí
13:41
and the stubborntvrdohlavý beliefvíra
that we are somehowNějak differentodlišný,
235
796760
3120
a zaryté přesvědčení, že jsme nějak jiní,
13:45
that someoneněkdo we love
would never think of hurtingbolí themselvesoni sami
236
800560
3416
že někdo, koho milujeme, by nikdy
nepomyslel na to ublížit sobě
13:49
or someoneněkdo elsejiný,
237
804000
1200
nebo někomu jinému,
13:51
can causezpůsobit us to missslečna, minout
238
806080
2016
může způsobit, že nám unikne,
co se ukrývá přímo před námi.
13:53
what's hiddenskrytý in plainprostý sightpohled.
239
808120
1800
13:56
And if worstnejhorší casepouzdro scenariosscénáře
do come to passsložit,
240
811840
3440
A pokud dojde na nejhorší scénář,
14:01
we'lldobře have to learnUčit se
to forgiveodpustit ourselvessebe for not knowingvědět
241
816520
3896
musíme se naučit si odpustit,
že jsme to nevěděli,
14:05
or for not askingptát se the right questionsotázky
242
820440
2696
že jsme se neptali na ty správné otázky,
nebo nenašli správnou léčbu.
14:08
or not findingnález the right treatmentléčba.
243
823160
2720
Vždycky bychom měli předpokládat,
14:12
We should always assumepřevzít
244
827240
1256
14:13
that someoneněkdo we love maysmět be sufferingutrpení,
245
828520
2640
že někdo, koho milujeme, může trpět,
14:16
regardlessbez ohledu na of what they say
246
831880
2616
bez ohledu na to, co říkají
nebo jak se chovají.
14:19
or how they actakt.
247
834520
1240
14:21
We should listen with our wholeCelý beingbytost,
248
836720
2120
Měli bychom poslouchat celou svou bytostí,
14:24
withoutbez judgmentsúsudky,
249
839800
1200
bez hodnocení, bez nabízení řešení.
14:26
and withoutbez offeringnabídka solutionsřešení.
250
841680
2120
14:32
I know that I will livežít with this tragedytragédie,
251
847360
3216
Vím, že budu žít s touto tragédií,
14:35
with these multiplenásobek tragediestragédie,
252
850600
1936
s těmito četnými tragédiemi,
po zbytek svého života.
14:37
for the restodpočinek of my life.
253
852560
1560
14:40
I know that in the mindsmysli of manymnoho,
254
855320
2000
Vím, že v myslích mnohých
14:46
what I lostztracený can't compareporovnat
to what the other familiesrodiny lostztracený.
255
861080
3760
se nemůže moje ztráta vyrovnat
ztrátě jiných rodin.
14:51
I know my struggleboj
doesn't make theirsjejich any easiersnadnější.
256
866240
2600
Vím, že moje potíže jim jejich
neusnadňují.
14:56
I know there are even some who think
I don't have the right to any painbolest,
257
871000
5376
Vím, že existují i tací, kteří si myslí,
že nemám nárok na žádnou bolest,
15:01
but only to a life of permanenttrvalý penancepokání.
258
876400
2840
jen na život plný věčného pokání.
15:06
In the endkonec what I know comespřijde down to this:
259
881800
2680
Ve finále jsem dospěla k tomuto:
15:10
the tragictragický factskutečnost is that even
the mostvětšina vigilantbdělí and responsibleodpovědný of us
260
885320
6176
tragickou skutečností je, že ani ti
nejbdělejší a nejzodpovědnější z nás
15:16
maysmět not be ableschopný to help,
261
891520
1920
nemusí umět pomoci, ale proboha,
nikdy se nesmíme přestat snažit
15:19
but for love'sláska je sakesaké,
262
894840
2176
15:22
we mustmusí never stop tryingzkoušet
263
897040
2176
15:24
to know the unknowableNeznámá.
264
899240
1480
poznat nepoznatelné.
15:26
Thank you.
265
901560
1216
Děkuji.
15:27
(ApplausePotlesk)
266
902800
2160
(Potlesk)
Translated by Magdalena Schneiderova
Reviewed by Matouš Melecký

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sue Klebold - Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention.

Why you should listen

Sue Klebold is the mother of Dylan Klebold, one of the two shooters at Columbine High School in 1999. Since the massacre, Sue has spent years excavating every detail of her family life, and trying to understand what she could have done to prevent it. In 2016, after years of evading public scrutiny, Klebold published A Mother's Reckoning: Living In the Aftermath of Tragedy, a powerful memoir in which she explores the crucial intersection between mental health and violence. As a passionate advocate for brain health awareness and intervention, she is donating any profits from the book to mental health charities, research and suicide prevention, hoping for solutions that will help parents and professionals spot and thwart signs of trouble.

More profile about the speaker
Sue Klebold | Speaker | TED.com